Home >Documents >SEMIOLOGIE PSIHIATRICA

SEMIOLOGIE PSIHIATRICA

Date post:27-Jun-2015
Category:
View:342 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Transcript:

PSIHIATRIENote de curs

1

SEMIOLOGIE

2

CUNOA TEREA

3

Cunoa terea Ansamblul de func ii ale psihismului care permit reflectarea realit ii exterioare n vederea orient rii i adapt rii eficiente n concordan cu trebuin ele individului Func iile elementare prin care se realizeaz cunoa terea sunt: Aten ia Percep ia Memoria Gndirea

4

M E D I U L N C O N J U R T O R

SENZA II PERCEP II REPREZENT RI

JUDEC

I

RA IONAMENTE

AFECTIVITATECOMPORTAMENTE ATITUDINI

5

ATEN IA (PROSEXIA)

6

ATEN IA Func ie psihic elementar Realizeaz orientarea selectiv i concentrarea activit ii psihice asupra unor obiecte, ac iuni, fenomene, n scopul de a le percepe, n elege i asimila, sau la nevoie de a le percepe i evita.

7

ATEN IA (psihologic)STABILITATE Aten ie eficient MOBILITATE STABILITATE Aten ie spontan m rit (hiperprosexie spontan ) STABILITATE MOBILITATE MOBILITATE

Aten ie spontan sc zut (hipoprosexie spontan ) ( aten ie voluntar m rit ) 8

M SURAREA ATEN IEISe evalueaz : concentrarea, volumul, intensitatea / concentrareaserii (cifre, no iuni) n ordine invers examinator cte 1/sec)

Proba clinic (Kraepelin) enumerarea unei Proba repet rii numerelor (7 cifre spuse de

bifarea unor litere dintr-un text

Proba psihologic (testul Bourdon) Tahistoscopul Baterii de teste neurocognitive

9

DISPROSEXII1. Disprosexii cantitative A) Hiperprosexii selective n: depresia melancoliform (ideea de culpabilitate) paranoia (tema delirant ) fobii (tema fobic ) tulburarea obsesiv (tema obsesional ) cenestopatii hipocondrie (teme legate de starea de s n tate)

Hiperprosexie neselectiv (spontan ) n manie10

DISPROSEXIIB) Hipoprosexii (extrem: aprosexia) apar n: surmenaj anxietate tulbur ri cognitive (de ex n: deterior ri organice, demen e, nt rzieri mintale, intoxica ii, delirium) schizofrenie (prin deta are afectiv , retragere autist sau tulburare cognitiv ) aprosexia (n come)11

PERCEP IA

12

PERCEP IA

Senza ie, percep ie, reprezentareSenza ia: semnal senzorial elementar unimodal, stimul simplu i uniform ob inut printr-un singur analizator izvorul ini ial al tuturor informa iilor noastre

13

PERCEP IA

Senza ie, percep ie, reprezentarePercep ia proces primar care realizeaz imagini sintetice se desf oar numai atta timp ct se p streaz contactul cu stimulul este reflectarea direct i unitar a ansamblului nsu irilor i structurii obiectelor i fenomenelor o multitudine de senza ii14

PERCEP IA Senza ie, percep ie, reprezentareReprezentarea reflectarea ca imagine intuitiv a unui obiect sau fenomen care n momentul respectiv nu este perceput, dar care a ac ionat n trecut asupra analizatorilor poate fi evocat , actualizat prin stimuli verbali i nonverbali

este rezultatul unei prelucr ri i generaliz ri anterioare

15

PSIHOPATOLOGIA PERCEP IEI 1. Tulbur ri cantitative ale percep iei Hiperestezia = suprasensibilitate la stimuli care nu erau percepu i (subliminali) Hipoestezia = sc derea sesibilit ii (apare n st ri de induc ie hipnotic , isterie, oligofrenie, schizofrenie, tulbur ri de con tiin ). 2. Tulbur ri calitative ale percep iei Iluzii Halucina ii

16

ILUZIILE

17

ILUZIILEIluziile fiziologice (la normali) percep ia sau interpretarea eronat a unor stimuli senzoriali existen i apar n condi ii de distan prea mare, lumin insuficient , st ri afective speciale persoana poate realiza i corecta imaginea fals rezult dintr-o proiectare a imaginarului n actul perceptiv sau prelucrare eronat a imaginilor percepute 18

ILUZIILEIluziile patologice percep ii deformate ale unor stimuli reali pacientul nu i d seama de caracterul lor patologic apar n: st ri psihotice pe fond organic (delirium tremens, st ri confuzionale n febr , intoxica ii cu droguri halucinogene) epilepsie, schizofrenie paranoid19

ILUZIILE PATOLOGICEClasificare: Iluzii patologice exteroceptive

vizuale auditive olfactive gustative

Iluzii patologice interoceptive (viscerale) Iluzii patologice proprioceptive20

ILUZIILE PATOLOGICE5. INTEROCEPTIVE (VISCEROCEPTIVE) I PROPRIOCEPTIVE perceperea eronat a func ion rii unor organe sau aparate modificarea schemei corporale Dismorfofobia = perceperea ca urte a tr s turilor proprii apar n: debutul schizofreniei, schizofrenia paranoid , st ri confuzionale, patologia obsesional 21

ILUZIILE PATOLOGICE Cenestopatia = tulburare a percep iei proprieicenestezii a individului, este o iluzie intern senza ii corporale nepl cute (arsuri, dureri, parestezii, furnic turi, n ep turi) ce sugereaz afec iuni medicale nu respect nici o reparti ie metameric , f r un substrat organic obiectivabil descrise cu participare afectiv important apare n: sdr hipocondriac, tulbur rile somatoforme, tablouri clinice anxioase, depresive, patologia psihiatric a vrstei a III-a22

HALUCINA IILE Halucina Halucina Halucina

iile = percep ii false, f r obiect de perceput iile func ionale (concomitente): exist ii fiziologice: hipnagogice (n fazele

(H Ey, Falret 1864; Ball 1890)

doar atta timp ct persist excitantul real premerg toare instal rii somnului), hipnapompice (la trezire); la normali i n narcolepsie Halucinoze: semnifica ia lor patologic este

recunoscut de c tre bolnav (n halucinoza peduncular Lhermitte-van Bogaert, st ri toxice, infec ioase, ASC)23

HALUCINA IILE propriu-zise(psihosenzoriale, adev rate) sunt percep ii false apar n cmpul exteroceptiv sau interoceptiv n absen a stimulilor corespunz tori (din exteriorul sau interiorul corpului) pacientul le percepe i le crede ca fiind reale pot deveni punctul de plecare al unor acte agresive sau al altor alter ri de comportament cu mare caracter de periculozitate, att pentru bolnav ct i pentru cei din jurul lui.24

Caracteristicile halucina iilor1. Caracter de senzorialitate (mimeaz percep ie) 2. Caracter de obiectualitate (se refer la un obiect din afar ); 3. Proiec ie spa ial n spa iul perceptiv; 4. Convingerea bolnavului asupra realit ii lor; 5. Complexitate variabil ; 6. Claritate variabil ; 7. Durata continu / intermitent ; 8. Congruente / incongruente cu starea afectiv ; 9. Rezonan afectiv (anxiogen ini ial); 10. Comportament halucinator.25

1.a. Halucina iile vizualeDiagnostic diferen ial cu: halucina iile hipnagogice, hipnapompice; surmenaj intens, scurte, cu caracter hipnagogic; afec iuni oftalmologice (cataracte, sindrom Ch. Bonnet din glaucom, nevrita optic retrobulbar , retinite); afec iuni neurologice de lob occipital (tumori, traumatisme unde au ramolisment) - au caracter halucinozic; migrena oftalmic (aspect elementar de fosfene).26

Alte tipuri de halucina ii exteroceptive1.c. Gustative (n: crizele uncinate din epilepsie, LT,rinencefal i uncusul hipocampului, st ri delirante persecutorii, confuzii)

1.d. Olfactive 1.e. Tactile (haptice) (n: intoxica ia cu cocain ,alcool, mi c ri de repta ie, parazitoze halucinatorii)

1.f. Autoscopice (speculare, deutoscopice,beantoscopice)

1.g. Transpuse (repercursive) audi ia colorat (vedeceva pl cut i aude muzic pl cut ).27

HALUCINA IILE2. Halucina iile interoceptive (viscerale) au mai mult caracter pseudohalucinator, absen a sau schimbarea pozi iei unor organe transformarea organismului n animale

3. Halucina iile proprioceptive (motorii, kinestezice) impresii de mi care a unor segmente corporale sau corpului n ntregime au mai mult caracter pseudohalucinator 28

PSEUDOHALUCINA IILE (halucina iile psihice)Se deosebesc de halucina iile propriu-zise: { Nu corespund total cu imaginea real a obiectelor i fenomenelor, nu au deci caracter de obiectualitate { Nu se proiecteaz n consecin n afar , ci se petrec n interiorul corpului { Pacientul le atribuie existen a unor ac iuni provocate din afar prin hipnoz etc.29

PSEUDOHALUCINA IILEPseudohalucina iile auditive voci interioare auzite asemenea unui ecou sonorizarea gndirii, sonorizarea lecturii auzite cu urechile min ii convingerea c i ceilal i aud i i descoper propriile gnduri (tranzitivism)

Pseudohalucina iile vizuale imagini ce apar n spa iul subiectiv v zute cu ochii min ii30

PSEUDOHALUCINA IILEPseudohalucina iile tactile senza ii penibile (iradiere, curen i), senza ii n sfera genital

Pseudohalucina iile interoceptive de st pnire interioar (spirite p trunse n diferite organe, care ac ioneaz ca o persoan str in )

Pseudohalucina iile motorii mi c ri impuse31

ntreb ri relevante Vede i ceva special, auzi i o voce? Simtiti ca v atinge cineva? De cnd au ap rut halucina iile? Apar chiar naintea somnului, sau numai atunci? A i avut recent un eveniment care v-a afectat? Ce medicamente lua i? Be i alcool regulat? Folosi i droguri ilegale? Pacientul este agitat, confuz, febril, are senza ie de vom , cefalee?

32

Circumstante clinice de aparitie (I) Intoxic. ac. (alcool, alte drog.) Perioadele de remisiune a unei astfel de intoxicatii Delirium Dementa Febra (mai ales copii, virtsnici)33

Circumstante clinice de aparitie (II) Insuficiente de organ (renala, hep., neo cer.) Deficite senzoriale (surdit., cecitate) Sch. Tulb. Psihotice PTSD

34

MEMORIA Func ie psihic elementar Permite: nregistrarea informa iilor i conservarea experien elor trecutului evocarea i confruntarea lor cu datele prezentului Este permanent activ (informa iile noimodific ansamblul elementelor stocate)35

MEMORIAClasificare psihologicMemorie imediat (sec, min) Memorie medie (ore) Memorie ndep rtat sau de lung durat (ani)asigur continuitatea unei ac iuni

asigur continuitatea con tiin ei i unitatea persoanei

36

MEMORIASe desf oar n dou etap