+ All Categories
Home > Documents > SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Date post: 15-Jan-2016
Category:
Upload: bessie
View: 83 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
SEMIOLOGIA INTESTINULUI. ANAMNEZA. Vârsta : -nou-născut : sindroame diareice prin greşeli alimentare sau sindroame de malabsorbţie prin deficite enzimatice congenitale; -copii + adolescenţi: -apendicită acută; -gastroenterite estivale; -patologia diverticulului; - PowerPoint PPT Presentation
of 110 /110
SEMIOLOGIA SEMIOLOGIA INTESTINULUI INTESTINULUI
Transcript
Page 1: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SEMIOLOGIA INTESTINULUISEMIOLOGIA INTESTINULUI

Page 2: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ANAMNEZAANAMNEZA

Vârsta Vârsta :: -nou-născut : sindroame diareice prin greşeli alimentare sau -nou-născut : sindroame diareice prin greşeli alimentare sau

sindroame de malabsorbţie prin deficite enzimatice congenitale;sindroame de malabsorbţie prin deficite enzimatice congenitale; -copii + adolescenţi: -apendicită acută;-copii + adolescenţi: -apendicită acută; -gastroenterite estivale;-gastroenterite estivale; -patologia diverticulului;-patologia diverticulului; -polipoze familiale,diverticul Meckel;-polipoze familiale,diverticul Meckel; -adult: -colon iritabil;-adult: -colon iritabil; -constipaţie cronică;-constipaţie cronică; -diverticuloză;-diverticuloză; -polipoze;-polipoze; -vârste înaintate: -cancer de colon;-vârste înaintate: -cancer de colon; -sindrom de constipaţie a vârstnicului;-sindrom de constipaţie a vârstnicului; -ischemia intestinală prin ATS -ischemia intestinală prin ATS

mezenterică;mezenterică;

Page 3: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ANAMNEZAANAMNEZA

AHC:AHC: -carenţele enzimatice digestive (deficit de -carenţele enzimatice digestive (deficit de

lactază, maltază/izomaltază, sucrază);lactază, maltază/izomaltază, sucrază); -enteropatia glutenică;-enteropatia glutenică; -polipozele intestinale : Peutz-Jeghers, Gardner, -polipozele intestinale : Peutz-Jeghers, Gardner,

Cowden;Cowden; -sindromul cancerului familial nonpolipozic -sindromul cancerului familial nonpolipozic

(sindromul Linch I, Linch II);(sindromul Linch I, Linch II); -boli inflamatorii cronice nespecifice :boala -boli inflamatorii cronice nespecifice :boala

Crohn (BC), colita ulceroasă(CU);Crohn (BC), colita ulceroasă(CU);

Page 4: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ANAMNEZAANAMNEZAAPP:APP: -bolile infecţioase acute: dizenteria, febra tifoidă, toxiinfecţii alimentare → -bolile infecţioase acute: dizenteria, febra tifoidă, toxiinfecţii alimentare →

leziuni organice ale intestinului → enterocolopatii;leziuni organice ale intestinului → enterocolopatii; -TBC pulmonar → determinare secundară intestinală prin înghiţirea sputei -TBC pulmonar → determinare secundară intestinală prin înghiţirea sputei

bacilifere;bacilifere; -ATS sistemică → ATS aortei abdominale cu ischemie cronică sau acută a -ATS sistemică → ATS aortei abdominale cu ischemie cronică sau acută a

arterelor mezenterice (embolii sistemice având punct de plecare stenoza arterelor mezenterice (embolii sistemice având punct de plecare stenoza mitrală, fibrilaţie atrială);mitrală, fibrilaţie atrială);

-insuficienţa cardiacă dreaptă → stază cronică viscerală → enteropatie -insuficienţa cardiacă dreaptă → stază cronică viscerală → enteropatie cronică exudativă (cu pierderea de proteine);cronică exudativă (cu pierderea de proteine);

-insuficienţa renală cronică în stadiul uremic → gastroenteropatie toxică → -insuficienţa renală cronică în stadiul uremic → gastroenteropatie toxică → hemoragii digestive;hemoragii digestive;

-DZ → tulburări de motilitate intestinală (frecvent sindrom diareic cronic, -DZ → tulburări de motilitate intestinală (frecvent sindrom diareic cronic, sindoame gazoase: flatulenţă);sindoame gazoase: flatulenţă);

-intervenţiile chirurgicale pe abdomen → aderenţe (bride) → ocluzii -intervenţiile chirurgicale pe abdomen → aderenţe (bride) → ocluzii intestinale → eventraţii la nivelul cicatricilor postoperatorii (locuri de minimă intestinale → eventraţii la nivelul cicatricilor postoperatorii (locuri de minimă rezistenţă); -unele suferinţe prin mecanism reflex pot determina apariţia rezistenţă); -unele suferinţe prin mecanism reflex pot determina apariţia ileusului dinamicileusului dinamic (colica renală, pancreatita accută, metroanexitele, tulburări (colica renală, pancreatita accută, metroanexitele, tulburări HE : hipoK+);HE : hipoK+);

Page 5: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ANAMNEZAANAMNEZA

CVM:CVM: -alimentaţie neraţională, hipercalorică cu fibre -alimentaţie neraţională, hipercalorică cu fibre

vegetale puţine, sedentarism → constipaţie vegetale puţine, sedentarism → constipaţie cronică , CC colon;cronică , CC colon;

-abuzul de laxative → enterocolopatie -abuzul de laxative → enterocolopatie secundară;secundară;

-intoxicaţie cu Pb → colică saturnină;-intoxicaţie cu Pb → colică saturnină; -etilismul cronic → enterocolopatie cronică -etilismul cronic → enterocolopatie cronică

secundară → sindrom de denutriţie, carenţe;secundară → sindrom de denutriţie, carenţe;

Page 6: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea de cauză intestinalăDurerea de cauză intestinală

Colica intestinalăColica intestinală: durere declanşată prin spasmul : durere declanşată prin spasmul musculaturii parietale sau distensia intestinului pe-o musculaturii parietale sau distensia intestinului pe-o anumită porţiune.anumită porţiune.

Are caractere comune durerii colicative cu unele Are caractere comune durerii colicative cu unele particularităţi:particularităţi:

-asocierea cu tulburări de tranzit;-asocierea cu tulburări de tranzit; -modificarea durerii în timp şi spaţiu (caracter -modificarea durerii în timp şi spaţiu (caracter

intermitent, deplasarea zonei dureroase pe traiectul intermitent, deplasarea zonei dureroase pe traiectul undelor peristaltice);undelor peristaltice);

-tulburări ale conţinutului gazos: -meteorism, flatulenţă;-tulburări ale conţinutului gazos: -meteorism, flatulenţă; -absenţa tranzitului gazos;-absenţa tranzitului gazos;

Page 7: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea de cauză intestinalăDurerea de cauză intestinală

IleusIleus (mecanic sau dinamic/reflex) → durere (mecanic sau dinamic/reflex) → durere prin hiperperistaltismul ansei ce încearcă să prin hiperperistaltismul ansei ce încearcă să depăşească obstacolul, urmat de distensie depăşească obstacolul, urmat de distensie suprastenotică;suprastenotică;

Se asociază cu: Se asociază cu:

-vărsături fecaloidde -vărsături fecaloidde

-absenţa tranzitului intestinal (pt. materii -absenţa tranzitului intestinal (pt. materii fecale + gaze).fecale + gaze).

Page 8: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea de cauză intestinalăDurerea de cauză intestinală

enterocolite acuteenterocolite acute = dureri difuze = dureri difuze abdominale, cu caracter de crampe, însoţite abdominale, cu caracter de crampe, însoţite de borborisme, diaree cu scaune explozive de borborisme, diaree cu scaune explozive (apoase, sanguinolente), vărsături şi febră;(apoase, sanguinolente), vărsături şi febră;

enterocolopatiile cronice nesp.enterocolopatiile cronice nesp. : durerile : durerile sunt moderate, apar în legătură cu greşeli sunt moderate, apar în legătură cu greşeli alimentare, sunt însoţite de scaune diareice;alimentare, sunt însoţite de scaune diareice;

Page 9: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea de cauză intestinalăDurerea de cauză intestinală

neoplasmul colonului neoplasmul colonului : durerea iniţial surdă, jenă : durerea iniţial surdă, jenă însoţită de tulburări de tranzit (frecvent constipaţie însoţită de tulburări de tranzit (frecvent constipaţie sau alternanţa constipaţie/diaree), anemie sau alternanţa constipaţie/diaree), anemie progresivă, emaciere;progresivă, emaciere;

În localizarea retrosigmoidiană : tenesme rectale, În localizarea retrosigmoidiană : tenesme rectale, rectoragii, scaun deformat (”în creion”); rectoragii, scaun deformat (”în creion”);

Formele cu localizare cecală se pot însoţi uneori Formele cu localizare cecală se pot însoţi uneori de diaree; de diaree;

Cele cu localizare la nivelul colonului transvers Cele cu localizare la nivelul colonului transvers evoluţie de lungă durată, mult timp sunt evoluţie de lungă durată, mult timp sunt asimptomaticeasimptomatice

Page 10: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea de cauză intestinalăDurerea de cauză intestinală

SSindromul Königindromul König = subocluzie intestinală, apare la pacienţii = subocluzie intestinală, apare la pacienţii cu boli ce evoluează cu stenoze intestinale (TBC, b.Crohn) cu boli ce evoluează cu stenoze intestinale (TBC, b.Crohn)

durere intermitentă, uneori cu orar regulat (atunci când durere intermitentă, uneori cu orar regulat (atunci când conţinutul intestinal ajunge în zona de stenoză), conţinutul intestinal ajunge în zona de stenoză),

bine localizată, are caracter progresiv, cu creştere în bine localizată, are caracter progresiv, cu creştere în intensitate paralel cu distensia zonei respective şi dispariţia intensitate paralel cu distensia zonei respective şi dispariţia bruscă,bruscă,

însoţită de-un zgomot hidroaeric, intens, prelungit, datorat însoţită de-un zgomot hidroaeric, intens, prelungit, datorat trecerii conţinutului intestinal prin orificiul stenotic trecerii conţinutului intestinal prin orificiul stenotic (durchspritzgerauch);(durchspritzgerauch);

Page 11: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea apendicularăDurerea apendiculară

În În apendicită acută apendicită acută apare aşa-zisa „colică apendiculară” ( prin distensie apare aşa-zisa „colică apendiculară” ( prin distensie şi spasm muscular);şi spasm muscular);

Localizarea durerii:Localizarea durerii: - iniţial în epigastrul inferior, zona ombilicală - iniţial în epigastrul inferior, zona ombilicală - ulterior se localizează în fosa iliacă dreaptă. - ulterior se localizează în fosa iliacă dreaptă. Când se asociază cu iritaţie peritoneală, durerea este continuă, are Când se asociază cu iritaţie peritoneală, durerea este continuă, are

o intensitate crescută.o intensitate crescută. Simptome de acompaniament : greţuri, vărsături, tulburări de tranzit Simptome de acompaniament : greţuri, vărsături, tulburări de tranzit

(constipaţie, diaree la copii), subfebrilităţi;(constipaţie, diaree la copii), subfebrilităţi; Deoarece apendicele poate prezenta diverse variante anatomice Deoarece apendicele poate prezenta diverse variante anatomice

poziţionale, apendicita în varianta retrocecală poate pune probleme poziţionale, apendicita în varianta retrocecală poate pune probleme de diagnostic diferenţial (colică biliară, renală, boli ale aparatului de diagnostic diferenţial (colică biliară, renală, boli ale aparatului locomotor).locomotor).

În În apendicita cronicăapendicita cronică → dureri sub formă de jenă la 5-6 h postalimentar, → dureri sub formă de jenă la 5-6 h postalimentar, localizuate în fosa iliacă dreaptă însoţită uneori de clapotaj cecal.localizuate în fosa iliacă dreaptă însoţită uneori de clapotaj cecal.

Page 12: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea în perforaţie intestinalăDurerea în perforaţie intestinală

Poate fi detPoate fi deteerminată de patologia:rminată de patologia: -apendiculară;-apendiculară; -diverticulară;-diverticulară; -intestinală (cancer, TBC, b.Crohn, CU, posttraumatic);-intestinală (cancer, TBC, b.Crohn, CU, posttraumatic);Apare prin iritarea peritoneală.Apare prin iritarea peritoneală. Debutul este brusc “lovitură de pumnal”. Debutul este brusc “lovitură de pumnal”. Durerea este: vie, extrem de puternică, şocogenă, iniţial Durerea este: vie, extrem de puternică, şocogenă, iniţial

localizată în regiunea segmentului perforat ukterior cu localizată în regiunea segmentului perforat ukterior cu caracter generalizat.caracter generalizat.

Realizează tabloul clinic al peritonitei acute (generalizate Realizează tabloul clinic al peritonitei acute (generalizate sau localizate), prin perforaţie de organ cavitar.sau localizate), prin perforaţie de organ cavitar.

Page 13: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea de origine vascularăDurerea de origine vasculară

Apare în contextul:Apare în contextul:-obstrucţiei acute a vaselor mezenterice→ infarctul intestino-mezenteric -obstrucţiei acute a vaselor mezenterice→ infarctul intestino-mezenteric

(stenoza mitrală,fibrilaţia atrială, endocardita infecţioasă):(stenoza mitrală,fibrilaţia atrială, endocardita infecţioasă): durere vie, acompaniată de distensie abdominală, durere vie, acompaniată de distensie abdominală, greţuri, vărsături,greţuri, vărsături, scaune sanguinolente;scaune sanguinolente;-obstrucţie cronică (pacienţi vârstnici, aterosclerotici) → angina -obstrucţie cronică (pacienţi vârstnici, aterosclerotici) → angina

abdominală Ortner (claudicaţie intestinală);abdominală Ortner (claudicaţie intestinală); -durere localizată periombilical sau epigastric, postprandial precoce, -durere localizată periombilical sau epigastric, postprandial precoce, -în relaţie direct proporţională cu cantitatea de alimente ingerate, -în relaţie direct proporţională cu cantitatea de alimente ingerate, -cu restrângerea voită a ingestiei alimentare de teama durerii → -cu restrângerea voită a ingestiei alimentare de teama durerii →

sitofobie;sitofobie;

Page 14: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerea rectalăDurerea rectală

-durere la defecare, caracter permanent, însoţită sau nu -durere la defecare, caracter permanent, însoţită sau nu de rectoragie, secreţii seroase, purulente, prurit anal, de rectoragie, secreţii seroase, purulente, prurit anal, tenesme rectale (patologia anorectală inflamatorie, tenesme rectale (patologia anorectală inflamatorie, tumorală);tumorală);

-anismul, durere datorată sindromului planşeului pelvin, -anismul, durere datorată sindromului planşeului pelvin, asociată cu constipaţia distală rebelă , tenesme, pelvialgie asociată cu constipaţia distală rebelă , tenesme, pelvialgie → colon iritabil (femei, nevroze);→ colon iritabil (femei, nevroze);

-proctalgia fugace, apare mai frecvent la bărbaţi, durere -proctalgia fugace, apare mai frecvent la bărbaţi, durere bruscă cu debut nocturn, durează secunde-minute şi bruscă cu debut nocturn, durează secunde-minute şi cedează spontan; localizarea este în canalul anal sau rect, cedează spontan; localizarea este în canalul anal sau rect, întotdeauna în acelaşi loc şi nu iradiază (apare printr-un întotdeauna în acelaşi loc şi nu iradiază (apare printr-un spasm al muşchilor ridicatori anali);spasm al muşchilor ridicatori anali);

Page 15: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Tenesmul rectalTenesmul rectal

Senzaţie de plenitudine, tensiune dureroasă ano-rectală, ce antrenează Senzaţie de plenitudine, tensiune dureroasă ano-rectală, ce antrenează necesitatea imperioasă de defecare.necesitatea imperioasă de defecare.

Se elimină, de obicei, un volum redus de conţinut intestinal, pacientul Se elimină, de obicei, un volum redus de conţinut intestinal, pacientul rămânând cu senzaţia de defecare incompletă, ciclul reluându-se de rămânând cu senzaţia de defecare incompletă, ciclul reluându-se de mai multe ori.mai multe ori.

Frecvent tenesmul rectal acompaniază colica rectosigmoidiană (fiind Frecvent tenesmul rectal acompaniază colica rectosigmoidiană (fiind un simptom cardinal al sindr.rectosigm.).un simptom cardinal al sindr.rectosigm.).

CauzeCauze : : -infecţii :rectosigmoidite acute: -microbiene;-infecţii :rectosigmoidite acute: -microbiene;

-parazitare;-parazitare; -criză hemoroidală;-criză hemoroidală; -CU, CC rectosigmoidian-CU, CC rectosigmoidian - procese inflamatorii pelvine de vecinătate( metro-anexite, prostatite).- procese inflamatorii pelvine de vecinătate( metro-anexite, prostatite).

Page 16: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

TULBURĂRILE TRANZITULUI TULBURĂRILE TRANZITULUI INTESTINALINTESTINAL

DiareeaDiareea = eliminarea de scaune frecvente > 24 h, de consistenţă scăzută = eliminarea de scaune frecvente > 24 h, de consistenţă scăzută (lichide sau semilichide) şi, de regulă, abundente (> 200 g), care (lichide sau semilichide) şi, de regulă, abundente (> 200 g), care conţin frecvent resturi alimentare nedigerate (cel puţin la examenul conţin frecvent resturi alimentare nedigerate (cel puţin la examenul MO).MO).

Trebuie diferenţiată de :Trebuie diferenţiată de : -defecarea fracţionată (scaun evacuat în mod repetate);-defecarea fracţionată (scaun evacuat în mod repetate); -falsa diaree din joasa constipaţie;-falsa diaree din joasa constipaţie;Din punct de vedere patogenetic:Din punct de vedere patogenetic: -osmotică;-osmotică; -secretorie;-secretorie; -prin alteraţii/distrucţii enterocitare;-prin alteraţii/distrucţii enterocitare; -prin tulburări de motilitate;-prin tulburări de motilitate;

Page 17: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

TULBURĂRILE TRANZITULUI TULBURĂRILE TRANZITULUI INTESTINALINTESTINAL

ConstipaţiaConstipaţia eliminarea rară, la intervale mari de timp (> 3 zile) eliminarea rară, la intervale mari de timp (> 3 zile) scaune de consistenţă crescută, scaune de consistenţă crescută, cantitativ reduse, cantitativ reduse, cu semne microscopice de hiperdigestie.cu semne microscopice de hiperdigestie.EtiopatogenieEtiopatogenie -primară (habituală);-primară (habituală); -secundară: -funcţională;-secundară: -funcţională; -mecanică (obstructive):-mecanică (obstructive): -stenoze;-stenoze; -tumori;-tumori;

Page 18: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

TULBURĂRILE TRANZITULUI TULBURĂRILE TRANZITULUI INTESTINALINTESTINAL

IleusulIleusul încetinirea → abolire a activităţii motorii încetinirea → abolire a activităţii motorii intestinale, intestinale,

urmarea:urmarea: paraliziei musculaturii parietale (paraliziei musculaturii parietale (ileus dinamic)ileus dinamic) instalării unui obstacol (instalării unui obstacol (ileus mecanicileus mecanic).).

ClinicClinic: -durere de tip colică intestinală;: -durere de tip colică intestinală; -vărsături caracteristice;-vărsături caracteristice; -oprirea tranzitului-oprirea tranzitului

Page 19: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

TULBURĂRILE TRANZITULUI TULBURĂRILE TRANZITULUI INTESTINALINTESTINAL

Incontinenţa analăIncontinenţa anală = incapacitatea = incapacitatea sfincterelor de-a reţine materiile fecale la sfincterelor de-a reţine materiile fecale la nivelul rectului,nivelul rectului,

apare frecvent la vârstnici, aterosclerotici, apare frecvent la vârstnici, aterosclerotici, lacunari, lacunari,

boli asociate (DZ → incontinenţă prin boli asociate (DZ → incontinenţă prin neuropatia diabetică).neuropatia diabetică).

Page 20: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

TULBURĂRILE CONŢINUTULUI GAZOSTULBURĂRILE CONŢINUTULUI GAZOS

MeteorismulMeteorismul = creşterea conţinutului gazos intestinal, manifestată = creşterea conţinutului gazos intestinal, manifestată subiectiv prin senzaţie de balonare (plenitudine, distensie abdominală).subiectiv prin senzaţie de balonare (plenitudine, distensie abdominală).

-difuz-difuz : : -aport gazos crescut (tahifagie,aerofagie);-aport gazos crescut (tahifagie,aerofagie); -producerea excesivă de gaze în colon, ca efect al supraproducţiei -producerea excesivă de gaze în colon, ca efect al supraproducţiei

florei fermentative;florei fermentative; -dispepsia gazoasă de stază (↓ resorbţiei conţinutului gazos intestinal) -dispepsia gazoasă de stază (↓ resorbţiei conţinutului gazos intestinal)

= HTP, stază viscerală din ICC;= HTP, stază viscerală din ICC;--localizatlocalizat apare în : apare în : -stadiile iniţiale ale ileusului mecanism pe seama ansei dilatate -stadiile iniţiale ale ileusului mecanism pe seama ansei dilatate

prestenotic; în pancreatita acută → “ansa santinelă”prestenotic; în pancreatita acută → “ansa santinelă” -sindromul de flexură hepatică/CHILAIDITI = aerocolie blocată în -sindromul de flexură hepatică/CHILAIDITI = aerocolie blocată în

condiţiile unei flexuri colice lungi şi angulate;condiţiile unei flexuri colice lungi şi angulate;

Page 21: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

TULBURĂRILE CONŢINUTULUI GAZOSTULBURĂRILE CONŢINUTULUI GAZOS

FlatulenţaFlatulenţa = eliminarea repetată a unei = eliminarea repetată a unei cantităţi crescute de gaze prin anus.cantităţi crescute de gaze prin anus.

Page 22: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

HEMORAGIA DIGESTIVĂ HEMORAGIA DIGESTIVĂ INFERIOARĂINFERIOARĂ

Rectoragia (se impune diagnosticul diferenţial cu Rectoragia (se impune diagnosticul diferenţial cu hematochezia din HDS);hematochezia din HDS);

-pe de altă parte există posibilitatea apariţiei melenei şi în -pe de altă parte există posibilitatea apariţiei melenei şi în HDI dacă sângerarea s-a produs în intestinul subţire şi HDI dacă sângerarea s-a produs în intestinul subţire şi tranzitul intestinal a fost suficient de lung ca să permită o tranzitul intestinal a fost suficient de lung ca să permită o digestie parţială a sângelui eliminat;digestie parţială a sângelui eliminat;

-culoarea şi aspectul sângelui pierdut = indicator bun al -culoarea şi aspectul sângelui pierdut = indicator bun al localizării sursei:localizării sursei:

-roşu deschis în sângerările rectale;-roşu deschis în sângerările rectale; -cu cheaguri, brun, în cele ale colonului drept sau -cu cheaguri, brun, în cele ale colonului drept sau

transvers;transvers;

Page 23: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

HDI :Simptome de acompaniamentHDI :Simptome de acompaniament

-dureri la defecaţie + HDI → rectoragii, fisuri anale, -dureri la defecaţie + HDI → rectoragii, fisuri anale, hemoroizi trombozaţi, ulceraţii rectale;hemoroizi trombozaţi, ulceraţii rectale;

-diaree concomitentă cu sângerare → boală inflamatorie a -diaree concomitentă cu sângerare → boală inflamatorie a colonului (b.Crohn, CU);colonului (b.Crohn, CU);

-HDI precedată de dureri abdominale postprandiale → -HDI precedată de dureri abdominale postprandiale → colită ischemică;colită ischemică;

-sângerarea masivă neînsoţită de alte simtpme: hemoragii -sângerarea masivă neînsoţită de alte simtpme: hemoragii din diverticuloză, angiodisplazii, diverticulul Meckel;din diverticuloză, angiodisplazii, diverticulul Meckel;

-HTP → sângerări masive prin ruptură hemoroidală-HTP → sângerări masive prin ruptură hemoroidală

Page 24: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Simptome generaleSimptome generale

-febra acompaniază enterocolitele acute infecţioase;-febra acompaniază enterocolitele acute infecţioase; -subfebrilităţi: bolile inflamatorii specifice (tuberculoza), nespecifice -subfebrilităţi: bolile inflamatorii specifice (tuberculoza), nespecifice

(b.Crohn, CU, CC colon);(b.Crohn, CU, CC colon); -↓ ponderală: enterocolopatii cronice cu sindroame de malabsorbţie, -↓ ponderală: enterocolopatii cronice cu sindroame de malabsorbţie,

TBC intestinal, CC colon;TBC intestinal, CC colon; -sindromul “dumping” (sindromul jejunal postprandial precoce sau -sindromul “dumping” (sindromul jejunal postprandial precoce sau

tardiv) asociat frecvent cu gastroenteroanastomozele (Bilroth II) = crize tardiv) asociat frecvent cu gastroenteroanastomozele (Bilroth II) = crize de paloare alternând cu roşeaţa, transpiraţii, tremurături, hipo TA, de paloare alternând cu roşeaţa, transpiraţii, tremurături, hipo TA, cefalee, vertij, somnolenţă, legate de trecerea bruscă în intestin a unui cefalee, vertij, somnolenţă, legate de trecerea bruscă în intestin a unui conţinut hiperosmosmotic.;conţinut hiperosmosmotic.;

-sindromul carcinoid → eliberarea de amine vasoactive cu roşeaţă -sindromul carcinoid → eliberarea de amine vasoactive cu roşeaţă cutanată (“flushing”) localizată sau generalizată;cutanată (“flushing”) localizată sau generalizată;

-anemie, carenţe vitaminice şi minerale → sindroame de -anemie, carenţe vitaminice şi minerale → sindroame de maldigestie/malabsorbţie;maldigestie/malabsorbţie;

Page 25: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

EXAMENUL OBIECTIV AL INTESTINULUIEXAMENUL OBIECTIV AL INTESTINULUIInspecţiaInspecţia : -modificări de volum: -bombări;: -modificări de volum: -bombări; -retracţii;-retracţii; -asociere bombare-retracţie-asociere bombare-retracţie -mişcări patologice;-mişcări patologice;BombareaBombarea: : --înîn totalitatetotalitate: meteorism, ileus dinamic;: meteorism, ileus dinamic; --localizatălocalizată (regională): în stadiile iniţiale ale ileusului mecanic (dilataţie (regională): în stadiile iniţiale ale ileusului mecanic (dilataţie

suprastenotică), sindrom König (caracter pasager);suprastenotică), sindrom König (caracter pasager);RetracţiaRetracţia : abdomen escavat, scafoid: : abdomen escavat, scafoid: -colică saturnină -colică saturnină -după diarei abundente-după diarei abundente - emaciere;- emaciere;Mişcări peristalticeMişcări peristaltice:: -excepţional se pot observa la persoane emaciate;-excepţional se pot observa la persoane emaciate; -în general vizualizarea peristaltismului semnifică ileusul mecanic în faza -în general vizualizarea peristaltismului semnifică ileusul mecanic în faza incipientă;incipientă;

Page 26: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

PalpareaPalparea

palparea superficialăpalparea superficială : : -contractură musculară (perforaţie de -contractură musculară (perforaţie de

organ cavitar);organ cavitar); -hiperestezia cutanată (apendicită, -hiperestezia cutanată (apendicită,

diverticulită);diverticulită); -aspectul de “aluat dospit” sau “cârpă -aspectul de “aluat dospit” sau “cârpă

înmuiată” în sindromul de malabsorbţie înmuiată” în sindromul de malabsorbţie (lipsă de rezistenţă, ↓ a tonusului, cu ↓ a (lipsă de rezistenţă, ↓ a tonusului, cu ↓ a elasticităţii pielii şi-al peretelui muscular);elasticităţii pielii şi-al peretelui muscular);

Page 27: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

PalpareaPalparea

--palpare profundă palpare profundă :: -puncte şi zone dureroase:-puncte şi zone dureroase: în bolile intestinului subţire sensibilitatea în bolile intestinului subţire sensibilitatea

dureroasă se localizează în aria centrală a dureroasă se localizează în aria centrală a abdomenului, sub forma unui abdomenului, sub forma unui YY inversat inversat conţinând şi punctele conţinând şi punctele mezenterice( periombilical de-o parte şi de mezenterice( periombilical de-o parte şi de altaalta

Page 28: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

PalpareaPalparea

puncte dureroase apendiculare :puncte dureroase apendiculare : -1: punctul Mc Burney-1: punctul Mc Burney -2:punctul Morris-2:punctul Morris -3: punctul Lanz-3: punctul Lanz -4: punctul Sonnenburg-4: punctul Sonnenburgmanevre algoprovocatoare: manevre algoprovocatoare: -Bloomberg( manevra decompresiunii bruşte)-Bloomberg( manevra decompresiunii bruşte) -Jaworski-Lapinski (manevra psoasului);-Jaworski-Lapinski (manevra psoasului); -Rowsing( manevra distensiei cecale);-Rowsing( manevra distensiei cecale); -Mondor (apendicele retrocecal);-Mondor (apendicele retrocecal); -Porges( percuţia dureroasă în caz de perforaţie de -Porges( percuţia dureroasă în caz de perforaţie de

organ cavitar)organ cavitar)

Page 29: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

PalpareaPalparea

La palparea profundă mai pot fi sesizate :La palparea profundă mai pot fi sesizate : -împăstarea: procese de periviscerită;-împăstarea: procese de periviscerită; -plastronul (blocul) apendicular = peritonită localizată -plastronul (blocul) apendicular = peritonită localizată

postapendicită acută;;postapendicită acută;; -fluctuenţa locală apare în abscesul periapendicular -fluctuenţa locală apare în abscesul periapendicular Palparea tubului intestinal Palparea tubului intestinal tehnica glisării = rularea intestinului sub degetele care palpează contra tehnica glisării = rularea intestinului sub degetele care palpează contra

peretelui posterior al abdomenului;peretelui posterior al abdomenului; → → coarda colică (colonul iritabil);coarda colică (colonul iritabil); → → palparea cecului ( aspect de “sac destins” cu palparea cecului ( aspect de “sac destins” cu

prezenţa clapotajului cecal); prezenţa clapotajului cecal); Tuşeu rectal.Tuşeu rectal.: : -inspecţia regiunii anale;-inspecţia regiunii anale; -palparea propriu-zisă;-palparea propriu-zisă;

Page 30: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

PercuţiaPercuţia

-timpanism: meteorism, ileus paretic.-timpanism: meteorism, ileus paretic. -matitate: -deplasabilă pe flancuri =ascită-matitate: -deplasabilă pe flancuri =ascită -localizată = formaţiune -localizată = formaţiune

tumoralătumorală - alternanţă matitate sonoritate( semnul - alternanţă matitate sonoritate( semnul

tablei de şah: tuberculaoză intestinală, boala tablei de şah: tuberculaoză intestinală, boala CrohnCrohn

Page 31: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

AscultaţiaAscultaţia

În mod normal se ascultă zgomotele hidroaerice determinate de În mod normal se ascultă zgomotele hidroaerice determinate de peristaltismul intestinal pe o linie situată sub zona de inserţie peristaltismul intestinal pe o linie situată sub zona de inserţie anatomică a mezenterului;anatomică a mezenterului;

Patologic:Patologic: -silenţiu abdominal( absenţa zgomotelor intestinale peristaltice) = -silenţiu abdominal( absenţa zgomotelor intestinale peristaltice) =

ileusul paralitic;ileusul paralitic; -zgomotul de ocluzie în ileusul mecanic( zgomote hidroaerice -zgomotul de ocluzie în ileusul mecanic( zgomote hidroaerice

accentuate: borborisme, garguismente) ascultabil în amonte de accentuate: borborisme, garguismente) ascultabil în amonte de obstacol în fazele iniţiale - intestinul de luptă;obstacol în fazele iniţiale - intestinul de luptă;

-zgomotul ansei dilatate = sunet cu caracter muzical;-zgomotul ansei dilatate = sunet cu caracter muzical; -suflu sistolic paramedian drept = stenoza arterei mezenterice.;-suflu sistolic paramedian drept = stenoza arterei mezenterice.; -suflu sistolic paraombilical( drept sau stâng) = stenoza de arteră -suflu sistolic paraombilical( drept sau stâng) = stenoza de arteră

renală;renală;

Page 32: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

INVESTIGAŢII PARACLINICEINVESTIGAŢII PARACLINICE

Examenul coprologicExamenul coprologic:: -examenul macroscopic;-examenul macroscopic; -examenul microscopic;-examenul microscopic; -examene biologice → testul hemoragiilor oculte -examene biologice → testul hemoragiilor oculte

( R.Gregersen reacţie ce decela prezenţa fierului,cu ( R.Gregersen reacţie ce decela prezenţa fierului,cu numeroase rezultate fals pozitive legate de ingestia unor numeroase rezultate fals pozitive legate de ingestia unor alimente sau droguri cu conţinut de fier; alimente sau droguri cu conţinut de fier;

actualmente se utilizează testul hemocult în scaun ce actualmente se utilizează testul hemocult în scaun ce decelează fierul legat de proteine, sau testul hemocult –decelează fierul legat de proteine, sau testul hemocult –ADN ce poate decela cariotip tumoral);ADN ce poate decela cariotip tumoral);

-examenul bacteriologic, coproparazitologic;-examenul bacteriologic, coproparazitologic;

Page 33: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Examenul morfologic al Examenul morfologic al intestinuluiintestinului

Examenul radiologicExamenul radiologic:: -al intestinului subţire: -ex.Ba p.o.(10-30 min.);-al intestinului subţire: -ex.Ba p.o.(10-30 min.);

-enteroclisma;-enteroclisma; -al intestinului gros:-al intestinului gros: -controlul baritat la 24 de ore după ingerarea bariului;-controlul baritat la 24 de ore după ingerarea bariului; -irigoscopia: -clasică (sulfat de bariu);-irigoscopia: -clasică (sulfat de bariu);

-cu substanţă iodată;-cu substanţă iodată;-cu dublu contrast; -cu dublu contrast;

- CT şi IRM- CT şi IRM

Page 34: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Examenul endoscopicExamenul endoscopic::enteroscopia = cu ajutorul unor endoscoape mai lungi introduse pe cale superioară enteroscopia = cu ajutorul unor endoscoape mai lungi introduse pe cale superioară

(metodă lab.) = în precizarea dg.din sindroamele de malabsorbţie, (metodă lab.) = în precizarea dg.din sindroamele de malabsorbţie, localizarea sediului unei HD + recoltare de suc intestinal;localizarea sediului unei HD + recoltare de suc intestinal;

-colonoscopia: -totală (cec);-colonoscopia: -totală (cec); -subtotală (introducerea colonoscopului pe o lungime variabilă, fără -subtotală (introducerea colonoscopului pe o lungime variabilă, fără

a ajunge la nivelul cecului);a ajunge la nivelul cecului);IndicaţiiIndicaţii:: -dg. de CC colorectal;-dg. de CC colorectal; -în screening-ul persoanelor cu risc de CC colorectal (polipozele familiale, -în screening-ul persoanelor cu risc de CC colorectal (polipozele familiale,

sindroame Linch I şi II);sindroame Linch I şi II); -boala infl.cr. nespecifică /CU, b.Crohn);-boala infl.cr. nespecifică /CU, b.Crohn); -polipozele intestinale;-polipozele intestinale; -HDI;-HDI; -precizarea cauzei unei anemii feriprive;-precizarea cauzei unei anemii feriprive; -precizarea cauzei unei diarei cronice;-precizarea cauzei unei diarei cronice; -rectosigmoidoscopia = investigaţie endoscopică a colonului terminal;-rectosigmoidoscopia = investigaţie endoscopică a colonului terminal; Examenul endoscopic prezintă avantajul vizualizării diferitelor tipuri de Examenul endoscopic prezintă avantajul vizualizării diferitelor tipuri de

leziuni: inflamaţii, ulceraţii, polipi, formaţiuni tumorale (permite recoltarea de leziuni: inflamaţii, ulceraţii, polipi, formaţiuni tumorale (permite recoltarea de fragmente).fragmente).

Page 35: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

EXPLORĂRI PARACLINICEEXPLORĂRI PARACLINICE

Examen ecoendoscopicExamen ecoendoscopic BiopsiaBiopsia şi efectuarea unor manevre şi efectuarea unor manevre

terapeutice (hemostază endoscopică, terapeutice (hemostază endoscopică, polipectomie);polipectomie);

ArteriografiaArteriografia

Page 36: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

CAPSULOENDOSCOPIE/ASPECT CAPSULOENDOSCOPIE/ASPECT JEJUNAL NORMALJEJUNAL NORMAL

Page 37: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ILEON NORMALILEON NORMAL

Page 38: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

VALVĂ ILEOCECALĂ NORMALĂVALVĂ ILEOCECALĂ NORMALĂ

Page 39: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

POLIP ILEAL BENIGNPOLIP ILEAL BENIGN

Page 40: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

METASTAZE LA NIVELUL METASTAZE LA NIVELUL INTESTINULUI SUBŢIREINTESTINULUI SUBŢIRE

Page 41: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

EROZIUNI ENTERALEEROZIUNI ENTERALE

Page 42: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ULCERAŢII ENTERALEULCERAŢII ENTERALE

Page 43: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

STRICTURĂ ENTERALĂSTRICTURĂ ENTERALĂ

Page 44: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

DIVERTICULOZĂ COLICĂ-DIVERTICULOZĂ COLICĂ-COLONOSCOPIECOLONOSCOPIE

Page 45: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SÂNGERARE DIVERTICULARĂSÂNGERARE DIVERTICULARĂ

Page 46: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ANGIODISPALZIE COLICĂANGIODISPALZIE COLICĂ

Page 47: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

HEMANGIOMATOZĂ RECTO-HEMANGIOMATOZĂ RECTO-SIGMOIDIANĂSIGMOIDIANĂ

Page 48: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

HEMOROIZI INTERNIHEMOROIZI INTERNI

Page 49: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

COLITĂ PSEUDOMEMBRANOASĂCOLITĂ PSEUDOMEMBRANOASĂ

Page 50: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

COLITĂ ISCHEMICĂCOLITĂ ISCHEMICĂ

Page 51: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

COLITĂ POSTIRADIERECOLITĂ POSTIRADIERE

Page 52: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

COLITĂ DUPĂ AINSCOLITĂ DUPĂ AINS

Page 53: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

BOALA CROHNBOALA CROHN

Page 54: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

FISTULĂ COLONICĂ ÎN BOALA FISTULĂ COLONICĂ ÎN BOALA CROHNCROHN

Page 55: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

COLITĂ ULCEROASĂ FORMĂ COLITĂ ULCEROASĂ FORMĂ UŞOARĂUŞOARĂ

Page 56: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

COLITĂ ULCEROASĂ FORMĂ COLITĂ ULCEROASĂ FORMĂ SEVERĂSEVERĂ

Page 57: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

CC COLON IN SITUCC COLON IN SITU

Page 58: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ADK COLONADK COLON

Page 59: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SARCOM KAPOSISARCOM KAPOSI

Page 60: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

METASTAZE COLICEMETASTAZE COLICE

Page 61: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Explorări funcţionale digestiveExplorări funcţionale digestivevizează funcţia de vizează funcţia de digestiedigestie şi şi absorbţieabsorbţie;; --probe de digestie clasică:probe de digestie clasică: după 3 zile pacientul este supus după 3 zile pacientul este supus

regimului Schmidt + Strassburger : 125 g proteine, 200 g regimului Schmidt + Strassburger : 125 g proteine, 200 g carbohidraţi, 50 g grăsimi;carbohidraţi, 50 g grăsimi;

SScaunul normalcaunul normal conţine: celuloză nedigestibilă (nu conţine amidon !), rare conţine: celuloză nedigestibilă (nu conţine amidon !), rare fibre musculare parţial digerate, foarte puţine grăsimi neutre;fibre musculare parţial digerate, foarte puţine grăsimi neutre;

--pentru explorarea absorbţieipentru explorarea absorbţiei se practiccă diverse teste de încărcare: se practiccă diverse teste de încărcare: -trioleină pentru absenţa lipidelor;-trioleină pentru absenţa lipidelor; -D-xilozei pentru absenţa glucidelor;-D-xilozei pentru absenţa glucidelor; -metioninei marcate pentru absenţa proteinelor;-metioninei marcate pentru absenţa proteinelor; -explorarea exudaţiei proteice intestinale;-explorarea exudaţiei proteice intestinale;Au numeroase limite, neavând caracter discriminator (precizează tipul de Au numeroase limite, neavând caracter discriminator (precizează tipul de

malabsorbţie, dar nu şi cauza acesteia);malabsorbţie, dar nu şi cauza acesteia); teste expiratoriiteste expiratorii, care determină diverse elemente chimice în aerul , care determină diverse elemente chimice în aerul

expirat, după administrarea substanţei test, au o valoare diagnostică expirat, după administrarea substanţei test, au o valoare diagnostică superioară (nu sunt însă utilizate în mod uzual).superioară (nu sunt însă utilizate în mod uzual).

Page 62: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Explorarea motilităţii intestinaleExplorarea motilităţii intestinale

-examen radiologic → orientativă;-examen radiologic → orientativă; -determinarea timpului de tranzit intestinal cu markeri -determinarea timpului de tranzit intestinal cu markeri

radioopaci;radioopaci;-manometria intestinală:-manometria intestinală: -intestin subţire;-intestin subţire; -colon;-colon; -rect;-rect;-scintigrafia intestinală;-scintigrafia intestinală;-electromiografia intestinală;-electromiografia intestinală;

Page 63: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SINDROMUL DIAREICSINDROMUL DIAREIC

DiareeDiaree = sindrom caracterizat prin : = sindrom caracterizat prin : scăderea anormală a consistenţei scaunului, scăderea anormală a consistenţei scaunului, creşterea greutăţii sale (> 200 g/24 h), creşterea greutăţii sale (> 200 g/24 h), creşterea numărului de evacuări (> 3/24 h), fără a fi însă creşterea numărului de evacuări (> 3/24 h), fără a fi însă

obligatorie prezenţa concomitentă a tuturor trăsăturilor.obligatorie prezenţa concomitentă a tuturor trăsăturilor.Definiţia cea mai apropiată de conceptul clinic ar fi “o Definiţia cea mai apropiată de conceptul clinic ar fi “o

evacuare prea rapidă a unor scaune prea lichide”, punând evacuare prea rapidă a unor scaune prea lichide”, punând în evidenţă prezenţa simultană a 2 elemente FP majore: în evidenţă prezenţa simultană a 2 elemente FP majore:

prezenţa şi persistenţa în tractul digestiv a unui volum ↑ prezenţa şi persistenţa în tractul digestiv a unui volum ↑ de H2O de H2O

tulburare de motilitate.tulburare de motilitate.

Page 64: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Diaree acutăDiaree acută

emisia de > 3 scaune neformate/zi, cu o durată < 2-3 emisia de > 3 scaune neformate/zi, cu o durată < 2-3 săptămâni;săptămâni;

-anamneză: -date orientative;-anamneză: -date orientative; -condiţii socio-economice;-condiţii socio-economice; -călătorii în ţări exotice;-călătorii în ţări exotice; - traiul în colectivităţi;- traiul în colectivităţi; -epidemii hidrice;-epidemii hidrice;Cauze infecţioaseCauze infecţioase:: -microbiană: -aerobi;-microbiană: -aerobi;

-anaerobi;-anaerobi; -fungică;-fungică; -virală;-virală; -parazitară;-parazitară;

Page 65: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Diaree acutăDiaree acută

ClinicClinic::

--manifestări localemanifestări locale: greţuri vărsături, : greţuri vărsături, diaree, febră, dureri abdominale colicative;diaree, febră, dureri abdominale colicative;

--manifestări generalemanifestări generale: :

-deshidratare, tulburări HE, AB → -deshidratare, tulburări HE, AB → manifestări renale;manifestări renale;

-sindrom Reiter (Salmonella, Shigella, -sindrom Reiter (Salmonella, Shigella, Yersinia, Chlamidia);Yersinia, Chlamidia);

Page 66: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Diareea cronicăDiareea cronică

persistenţa tulburărilor tranzitului intestinal > 3 săptămâni.persistenţa tulburărilor tranzitului intestinal > 3 săptămâni.1. 1. OOsmoticăsmotică = în lumenul intestinal este prezentă o substanţă = în lumenul intestinal este prezentă o substanţă

greu absorbabilă, osmotic activă, care determină un flux de greu absorbabilă, osmotic activă, care determină un flux de apă din peretele intestinal în lumen, cu scopul izotonizării apă din peretele intestinal în lumen, cu scopul izotonizării conţinutului intestinal.conţinutului intestinal.

Dacă funcţia ileonului şi colonului este normală → diaree Dacă funcţia ileonului şi colonului este normală → diaree redusă ca severitate;redusă ca severitate;

Cauze Cauze : -laxative osmotice (magnezia usta, lactuloză);: -laxative osmotice (magnezia usta, lactuloză); -carenţe dizaharidice (malabsorbţia de glucoză, galactoză, -carenţe dizaharidice (malabsorbţia de glucoză, galactoză,

fructoză);fructoză); -enteropatia glutenică (osmotică + secretorie);-enteropatia glutenică (osmotică + secretorie);

Page 67: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

2.Diareea 2.Diareea secretoriesecretorie

stimularea secreţiei de Cl şi H2O şi inhibarea absorbţiei de Na+ având stimularea secreţiei de Cl şi H2O şi inhibarea absorbţiei de Na+ având dtârept consecinţă pierderea de H2O + electroliţi în lumenul intestinal;dtârept consecinţă pierderea de H2O + electroliţi în lumenul intestinal;

Cauze:Cauze: - -exogeneexogene :-laxative (fenolftaleină, antrachinone); :-laxative (fenolftaleină, antrachinone); -medicamente: diuretice, baze xantice, agenţi colinergici;-medicamente: diuretice, baze xantice, agenţi colinergici; -substanţe toxice: organol, ciuperci, toxine din anaerobi (clostridium -substanţe toxice: organol, ciuperci, toxine din anaerobi (clostridium

bolutinum, perfringens);bolutinum, perfringens); --endogene:endogene: -congenitale: clorhidroreea congenitală, boala incluziilor -congenitale: clorhidroreea congenitală, boala incluziilor

microvilozitare microvilozitare -enterotoxine bacteriene:vibrionul Holeric, E.Coli, Yersinia -enterotoxine bacteriene:vibrionul Holeric, E.Coli, Yersinia

enterocolitica, etc.;enterocolitica, etc.; -substanţe “detergente” endogene: acizi liberi -substanţe “detergente” endogene: acizi liberi

hidroxilaţi (sindromul intestinului subţire contaminat);hidroxilaţi (sindromul intestinului subţire contaminat); -tumori secretante de hormoni: VIP, gastrina, -tumori secretante de hormoni: VIP, gastrina,

calcitonină, Pgl → ademon vilos, substanţa P → carcinom medular calcitonină, Pgl → ademon vilos, substanţa P → carcinom medular tiroidian, serotonină, kinine → sindrom carcinoid;tiroidian, serotonină, kinine → sindrom carcinoid;

Page 68: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

3.Diaree 3.Diaree prin alteraţie sau distrucţii prin alteraţie sau distrucţii enterocitare şi inflamaţieenterocitare şi inflamaţie

tulburări de absorbţie şi secreţie electrolitică la nivelul celulelor vilozitare tulburări de absorbţie şi secreţie electrolitică la nivelul celulelor vilozitare (citokine proinflamatorii).(citokine proinflamatorii).

În funcţie de gradul de inflamaţie:În funcţie de gradul de inflamaţie:inflamaţie uşoarăinflamaţie uşoară -infecţii: -infecţii bacteriene: E.coli;-infecţii: -infecţii bacteriene: E.coli; -infecţii virale: HIV, rotavirus;-infecţii virale: HIV, rotavirus; -infestaţii parazitare: Giardia lamblia, Trichinella, ascaris;-infestaţii parazitare: Giardia lamblia, Trichinella, ascaris; -alte cauze: diaree postiradiere, agenţi citostatici, mecanisme de -alte cauze: diaree postiradiere, agenţi citostatici, mecanisme de

hipersensibilizare;hipersensibilizare; inflamaţie medie/severă:inflamaţie medie/severă: -infecţii: cu distrucţie enterocitară, Shigella, coli enteroinvaziv;-infecţii: cu distrucţie enterocitară, Shigella, coli enteroinvaziv; -hipersensibilitate.: enteropatia glutenică;-hipersensibilitate.: enteropatia glutenică; -mecanism autoimun: b.Crohn(BC), colita ulceroasă(CU), limfoame;-mecanism autoimun: b.Crohn(BC), colita ulceroasă(CU), limfoame;

Page 69: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

4.4.Diaree prin tulburări de motilitateDiaree prin tulburări de motilitate

prin prin hipermotilitatehipermotilitate → tranzit intestinal accelerat; → tranzit intestinal accelerat; CauzeCauze: -postchirurgical : postvagotomie;: -postchirurgical : postvagotomie; -neurogen : -diareea emoţională;-neurogen : -diareea emoţională; -diabet zaharat (neuropatia -diabet zaharat (neuropatia

diabetică);diabetică); -endocrinopatii : hipertiroidism;-endocrinopatii : hipertiroidism; -colon iritabil;-colon iritabil; -colagenoze: sclerodermie;-colagenoze: sclerodermie;prin prin hipomotilitatehipomotilitate = prin hiperpopulare microbiană; = prin hiperpopulare microbiană;

sindromul intestinului subţire contaminat;sindromul intestinului subţire contaminat;

Page 70: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ClinicClinic

– – în funcţie de aspectul diareei;în funcţie de aspectul diareei; Forme anatomo-clinice: Forme anatomo-clinice:

-diaree cu steatoree;-diaree cu steatoree;

-diaree apoasă;-diaree apoasă;

-diaree inflamatorie;-diaree inflamatorie;

Page 71: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Date anamnesticeDate anamnestice

I.B.I.B. -intervenţie chirurgicală: -intervenţie chirurgicală: -chirurgie gastrică:-chirurgie gastrică: rezecţie gastrică cu rezecţie gastrică cu

gastro-enteroanastomoză, vagotomie;gastro-enteroanastomoză, vagotomie; -rezecţie intestinală;-rezecţie intestinală; -anstomoză inadecvată (sindromul -anstomoză inadecvată (sindromul

intestinului subţire contaminat);intestinului subţire contaminat);DebutDebut: -brusc;: -brusc; -insidios;-insidios;

Page 72: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

AnamnezaAnamneza

poate pune în evidenţă acuze sugerând:poate pune în evidenţă acuze sugerând: -afectarea intestinului subţire: dureri periombilicale -afectarea intestinului subţire: dureri periombilicale

cu caracter de colici migratorii, borborisme;cu caracter de colici migratorii, borborisme; - afectarea colonului: dureri localizate la nivelul - afectarea colonului: dureri localizate la nivelul

cadrului colic;cadrului colic; - afectarea segmentului recto-sigmoidian: dureri în - afectarea segmentului recto-sigmoidian: dureri în

hipogastru, fosa iliacă stângă, tenesme, diaree cu hipogastru, fosa iliacă stângă, tenesme, diaree cu produse patologice (mucus, puroiproduse patologice (mucus, puroi,, sânge); sânge);

Page 73: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ClinicClinic

-semne de deshidratare (diarei-semne de deshidratare (diareilele apoase + apoase + inflamatorii);inflamatorii);

-semne de malabsorbţie = sindrom carenţial -semne de malabsorbţie = sindrom carenţial în diareea cu steatoree;în diareea cu steatoree;

Page 74: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ClinicClinic Manifestări sistemice:Manifestări sistemice: -febră: boli inflamatorii intestinale (CU, BC, TBC intestinală, -febră: boli inflamatorii intestinale (CU, BC, TBC intestinală,

b.Whipple, limfoame);b.Whipple, limfoame); -artrită (CU, b.Whipple);-artrită (CU, b.Whipple); -hepatopatii concomitente – colangită sclerozantă → CU);-hepatopatii concomitente – colangită sclerozantă → CU); -litiază biliară → BC;-litiază biliară → BC; -limfadenopatii: limfoame, b.Whipple;-limfadenopatii: limfoame, b.Whipple; -neuropatii periferice (DZ, amiloidoză);-neuropatii periferice (DZ, amiloidoză); -flush-flushinging (sindr.carcinoid); (sindr.carcinoid); -hipoTA → DZ;-hipoTA → DZ; -pioderma gangrenosum – CU,BC;-pioderma gangrenosum – CU,BC; -manifestările .sindromului de malabsorbţie: hipoproteinemie → -manifestările .sindromului de malabsorbţie: hipoproteinemie →

edeme, carenţe vitaminice, anemie, osteopatia secundară, denutriţie;edeme, carenţe vitaminice, anemie, osteopatia secundară, denutriţie;

Page 75: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ClinicClinic

Examen obiectiv abdominalExamen obiectiv abdominal : : -cicatrici abdominale (sindr.aderenţial, -cicatrici abdominale (sindr.aderenţial,

sindr.de ansă oarbă → contaminare sindr.de ansă oarbă → contaminare microbiană, rezecţii gastrice, ileale;microbiană, rezecţii gastrice, ileale;

-fistule cutanate perianale (b.Crohn);-fistule cutanate perianale (b.Crohn); -abdomenul : -împăstare difuză;-abdomenul : -împăstare difuză;

-coardă colică (colon iritabil);-coardă colică (colon iritabil);

Page 76: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Diagnosticul sindromului diareicDiagnosticul sindromului diareic

cuprinde:cuprinde: -definirea tipului evolutiv: -acut;-definirea tipului evolutiv: -acut; -cronic;-cronic; -recunoaşterea mecanismului fiziopatologic;-recunoaşterea mecanismului fiziopatologic; -evaluarea segmentului intestinal afectat;-evaluarea segmentului intestinal afectat; -aprecierea substratului organic/funcţional;-aprecierea substratului organic/funcţional; -precizarea severităţii :-precizarea severităţii : -uşoară <5 scaune/zi, febră, fără deshidratare ;-uşoară <5 scaune/zi, febră, fără deshidratare ; -medie 6-9 scaune/zi, subfebrilităţi, fără deshidratare ;-medie 6-9 scaune/zi, subfebrilităţi, fără deshidratare ; -severă > 10 scaune/zi, febră, cu semne clinice de -severă > 10 scaune/zi, febră, cu semne clinice de

deshidratare deshidratare -precizarea etiologiei;-precizarea etiologiei;

Page 77: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Precizarea diagnostică implicăPrecizarea diagnostică implică

- explorări :biologice: hemogramă, VSH, Elfo proteine - explorări :biologice: hemogramă, VSH, Elfo proteine serice, uree, creatinină,determinarea electroliţilor serici şi serice, uree, creatinină,determinarea electroliţilor serici şi urinari, explorarea echibrului acido-bazicurinari, explorarea echibrului acido-bazic

-examene de laborator incluzând examene coprologice -examene de laborator incluzând examene coprologice privind digestia, examene privind digestia, examene coproparazitologice,,coprobacteriologice şi micologice, coproparazitologice,,coprobacteriologice şi micologice, testul hemoragiilor oculte în scaun, testul hemoragiilor oculte în scaun, coprocitograma( evidenţierea PMN în scaun care coprocitograma( evidenţierea PMN în scaun care orientează spre o infecţie cu germeni invazivi)orientează spre o infecţie cu germeni invazivi)

-explorări radio-imagistice: bariu pasaj, enteroclismă, -explorări radio-imagistice: bariu pasaj, enteroclismă, irgografie, ultrasonografie, CTabdominalirgografie, ultrasonografie, CTabdominal

-explorare morfologică intestinală: enteroscopie, -explorare morfologică intestinală: enteroscopie, colonoscopie , biopsie de mucoasă intestinală şi mai rar de colonoscopie , biopsie de mucoasă intestinală şi mai rar de mucoasă rectală.mucoasă rectală.

Page 78: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SINDROMUL CONSTIPAŢIEISINDROMUL CONSTIPAŢIEI

ConstipaţiaConstipaţia = eliminarea a mai puţin = eliminarea a mai puţin de 3 scaune/săptămână, cantitate redusă de 3 scaune/săptămână, cantitate redusă (criteriul cantitativ, calitativ), la care se pot (criteriul cantitativ, calitativ), la care se pot asocia inconstant acuze subiective: asocia inconstant acuze subiective: dificultatea defecaţiei şi senzaţia evacuării dificultatea defecaţiei şi senzaţia evacuării incomplete;incomplete;

Page 79: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Tipuri patogeniceTipuri patogenice

Constipaţia de transport secundară tulburărilor de mobilitate, atoniei Constipaţia de transport secundară tulburărilor de mobilitate, atoniei intestinale (mixedem, diabet zaharat), fie datorită hipertoniei cu intestinale (mixedem, diabet zaharat), fie datorită hipertoniei cu hipersegmentarea bolului fecal (sindromul colonului iritabil, consum hipersegmentarea bolului fecal (sindromul colonului iritabil, consum crescut de opiacee, saturnism).crescut de opiacee, saturnism).

Constipaţie de evacuare (aşa-zisa constipaţie distală, joasă), ce apare Constipaţie de evacuare (aşa-zisa constipaţie distală, joasă), ce apare consecutiv modificării reflexului de evacuare intestinală (dischezia consecutiv modificării reflexului de evacuare intestinală (dischezia rectală) sau consecutiv unei patologii ano-rectale sau afecţiunilor de rectală) sau consecutiv unei patologii ano-rectale sau afecţiunilor de planşeu pelvin.planşeu pelvin.

Constipaţia de retenţie, ce apare în cazul anomaliilor de volum ale Constipaţia de retenţie, ce apare în cazul anomaliilor de volum ale colonului şi rectului (megacolon, dolicocolon, megadolicocolon), colonului şi rectului (megacolon, dolicocolon, megadolicocolon), congenitale sau dobândite.congenitale sau dobândite.

Constipaţie prin obstrucţie, ce apare în stenozele colorectale şi anale Constipaţie prin obstrucţie, ce apare în stenozele colorectale şi anale prin tumori, bride, BC,compresiuni extrinseci, boala Hirschchprung = prin tumori, bride, BC,compresiuni extrinseci, boala Hirschchprung = acalazia anală (megacolonul congenital);acalazia anală (megacolonul congenital);

Constipaţia prin deficit de rezidii, practic cel mai frecvent tip de Constipaţia prin deficit de rezidii, practic cel mai frecvent tip de constipaţie, care apare în ţările dezvoltate consecutiv scăderii cantităţii constipaţie, care apare în ţările dezvoltate consecutiv scăderii cantităţii fibrelor vegetale din alimentaţie.fibrelor vegetale din alimentaţie.

Page 80: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

EtiologiaEtiologia

1.1. Constipaţia simptomaticăConstipaţia simptomatică (secundară), care apare pe fondul unei boli, fie ea (secundară), care apare pe fondul unei boli, fie ea funcţională sau organică.funcţională sau organică.

-suferinţe funcţionale sunt reprezentate de perturbarea motorie primară a tubului digestiv -suferinţe funcţionale sunt reprezentate de perturbarea motorie primară a tubului digestiv (hipotiroidism, diabet zaharat, coleganoze).(hipotiroidism, diabet zaharat, coleganoze).

-constipaţia cronică secundară mecanică are drept cauze diverse suferinţe colice şi ano--constipaţia cronică secundară mecanică are drept cauze diverse suferinţe colice şi ano-rectale. Astfel, pot exista:rectale. Astfel, pot exista:

boli ale colonului: stenoze, tumori, compresiuni extrinseci;boli ale colonului: stenoze, tumori, compresiuni extrinseci; leziuni rectale: tumori, inflamaţii locale (proctite), polipi rectali;leziuni rectale: tumori, inflamaţii locale (proctite), polipi rectali; leziuni anale: fisuri, tumori, stenoze, boală hemoroidală.leziuni anale: fisuri, tumori, stenoze, boală hemoroidală.2. 2. Constipaţia primară idiopaticăConstipaţia primară idiopatică (constipaţie cronică habituală) reprezintă cel mai frecvent (constipaţie cronică habituală) reprezintă cel mai frecvent

tip de constipaţie întâlnit în ţările dezvoltate. tip de constipaţie întâlnit în ţările dezvoltate. - condiţionată de numeroşi factori psihologici, educaţionali (“ereditatea de deprinderi”), - condiţionată de numeroşi factori psihologici, educaţionali (“ereditatea de deprinderi”), -comportamentali (sedentarism, alimentaţie cu conţinut scăzut în fibre vegetale).-comportamentali (sedentarism, alimentaţie cu conţinut scăzut în fibre vegetale). -l are istoric lung (copilărie, pubertate, postoperator);-l are istoric lung (copilărie, pubertate, postoperator); Modificarea recentă a tranzitului ridică suspiciunea unei leziuni organice;Modificarea recentă a tranzitului ridică suspiciunea unei leziuni organice;

Page 81: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Aspectul scaunuluiAspectul scaunului

depinde de tipul de constipaţie:depinde de tipul de constipaţie: -când predomină hipersegmentarea → scaun -când predomină hipersegmentarea → scaun

fragmentat : schibale( colon iritabil);fragmentat : schibale( colon iritabil); -când predomină atonia → fecalom (masă -când predomină atonia → fecalom (masă

tumorală voluminoasă);tumorală voluminoasă); -coprostaza prelungită → falsa diaree (iritaţia -coprostaza prelungită → falsa diaree (iritaţia

locală determină o reacţie exudativă lichidiană, locală determină o reacţie exudativă lichidiană, care reduce consistenţa materiilor fecale) care reduce consistenţa materiilor fecale) Macroscopic scaunul apare ca o masă lichefiată Macroscopic scaunul apare ca o masă lichefiată în care se găsesc resturi fecale;în care se găsesc resturi fecale;

Page 82: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Examenul clinicExamenul clinic

trebuie să aibă în vedere toate etapele, trebuie să aibă în vedere toate etapele, Anamneză riguroasă, amănunţită. Interogatoriul Anamneză riguroasă, amănunţită. Interogatoriul

pacientului trebuie să elucideze diverse aspecte privind:pacientului trebuie să elucideze diverse aspecte privind: debutul şi istoricul bolii, debutul şi istoricul bolii, tipul de alimentaţie, tipul de alimentaţie, cantitatea de lichide ingerate,cantitatea de lichide ingerate, medicaţia folosită, inclusiv tratamentele homeopatice, medicaţia folosită, inclusiv tratamentele homeopatice, condiţiile de viaţă, condiţiile de viaţă, prezenţa simptomelor generale concomitente sindromului prezenţa simptomelor generale concomitente sindromului

de constipaţiede constipaţie

Page 83: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Examenul fizicExamenul fizic

trebuie să precizeze:trebuie să precizeze: -starea generală a pacientului, -starea generală a pacientului, -starea funcţională a diverselor aparate şi sisteme, încercând să releveze -starea funcţională a diverselor aparate şi sisteme, încercând să releveze

o posibilă cauză secundară a constipaţiei. o posibilă cauză secundară a constipaţiei. Examenul aparatului digestiv este deosebit de important, în ideea Examenul aparatului digestiv este deosebit de important, în ideea

evidenţierii unor aspecte patologice: distensie colică, mase tumorale, evidenţierii unor aspecte patologice: distensie colică, mase tumorale, clapotaj cecal, coardă colică.clapotaj cecal, coardă colică.

Se pot obiectiva: Se pot obiectiva: -halenă fetidă, limbă saburală, -halenă fetidă, limbă saburală, -abdomen destins ,meteorizat, palparea unei coarde colice (colon -abdomen destins ,meteorizat, palparea unei coarde colice (colon

iritabil), iritabil), -formaţiuni tumorale mobilizabile , care îşi schimbă sediul de la o -formaţiuni tumorale mobilizabile , care îşi schimbă sediul de la o

examinare la alta (schibale) examinare la alta (schibale) - prezenţa unui fecalom;- prezenţa unui fecalom;

Page 84: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Examenul fizicExamenul fizic

Tuşeul rectal reprezintă o metodă simplă şi extrem de utilă a Tuşeul rectal reprezintă o metodă simplă şi extrem de utilă a examenului clinic cu ajutorul căreia se pot detecta examenului clinic cu ajutorul căreia se pot detecta eventuale mase tumorale, hemoroizi externi, rectocel, fisuri eventuale mase tumorale, hemoroizi externi, rectocel, fisuri anale, stigmate ale unor sângerări rectale recente.anale, stigmate ale unor sângerări rectale recente.

Permite:Permite: -aprecierea tonusului sfincterului anal extern. -aprecierea tonusului sfincterului anal extern. -evidenţierea: -evidenţierea: - materii fecale indurate- materii fecale indurate;; - leziuni rectale:- leziuni rectale: -hemoroizi, -hemoroizi, -fisuri anale, -fisuri anale, -prolaps rectal;-prolaps rectal;

Page 85: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Explorări diagnosticeExplorări diagnostice

-examenul coprologic (hiperdigestie);-examenul coprologic (hiperdigestie); -rectoscopia, fibrosigmoidoscopia, -rectoscopia, fibrosigmoidoscopia,

colonoscopia, colonoscopia, -examenul radiologic;-examenul radiologic; -ecografia (endoscopia), CT;-ecografia (endoscopia), CT; -explorări funcţionale: -timpul de tranzit;-explorări funcţionale: -timpul de tranzit; -manometria -manometria

anorectală;anorectală; -defecografia ce -defecografia ce

evidenţiază dinamica evacuării rectale;evidenţiază dinamica evacuării rectale;

Page 86: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SINDROMUL DE MALABSORBŢIESINDROMUL DE MALABSORBŢIE

se caracterizează prin prezenţa tulburărilor de se caracterizează prin prezenţa tulburărilor de utilizare digestivă a produşilor alimentari, cu utilizare digestivă a produşilor alimentari, cu consecinţe importante asupra economiei generale consecinţe importante asupra economiei generale a organismului, ca urmare fie a :a organismului, ca urmare fie a :

--maldigestieimaldigestiei = perturbarea proceselor enzimatico- = perturbarea proceselor enzimatico-digestive intraluminale sau parietale;digestive intraluminale sau parietale;

--malabsorbţieimalabsorbţiei = tulburarea mecanismelor de = tulburarea mecanismelor de transport a produşilor finiţi ai digestiei prin transport a produşilor finiţi ai digestiei prin mucoasa intestinală şi căile de transport limfatice mucoasa intestinală şi căile de transport limfatice şi sanguine;şi sanguine;

--sau a ambelor fenomenesau a ambelor fenomene;;

Page 87: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Mecanisme patogenice implicateMecanisme patogenice implicate

alterarea proceselor de digestie intraluminală şi parietală:alterarea proceselor de digestie intraluminală şi parietală: -rezecţii gastrice( tip Bilroth II), modificarea ph-ului -rezecţii gastrice( tip Bilroth II), modificarea ph-ului

duodenal( sindromul Zollinger-Ellison),leziuni severe ale mucoasei duodenal( sindromul Zollinger-Ellison),leziuni severe ale mucoasei intestinale( enteropatie glutenică,BC),suferinţe pancreatice intestinale( enteropatie glutenică,BC),suferinţe pancreatice acompaniate de insuficienţă pancreatică exocrinăacompaniate de insuficienţă pancreatică exocrină

- afectarea pool-ului sărurilor biliare: scăderea sintezei - afectarea pool-ului sărurilor biliare: scăderea sintezei hepatice,scăderea aportului de săruri în lumenul intestinal(colestaze, hepatice,scăderea aportului de săruri în lumenul intestinal(colestaze, fistule biliare), modificarea condiţiilor locale intestinale( modificarea fistule biliare), modificarea condiţiilor locale intestinale( modificarea ph,contaminarea bacteriană, sindroame de disfuncţie ileală )ph,contaminarea bacteriană, sindroame de disfuncţie ileală )

- tulburări de digestie proteică şi glucidică: patologie - tulburări de digestie proteică şi glucidică: patologie gastrică(aclorhidrie, stomac rezecat), pancreatică,intestinalăgastrică(aclorhidrie, stomac rezecat), pancreatică,intestinală

Page 88: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Mecanisme patogenice implicateMecanisme patogenice implicate alterarea proceselor de absorbţie:alterarea proceselor de absorbţie: -ereditare ( selective)-ereditare ( selective) - dobândite:- dobândite: -boli intestinale de cauză infecţioasă: sindromul intestinului -boli intestinale de cauză infecţioasă: sindromul intestinului

subţire contaminat,TBC intestinală,b. Whipple, sprue tropicalsubţire contaminat,TBC intestinală,b. Whipple, sprue tropical - boli parazitare: lambliază, strongiloidoză,- boli parazitare: lambliază, strongiloidoză, -boli imunologice: enteropatia glutenică, BC, gastroenterita -boli imunologice: enteropatia glutenică, BC, gastroenterita

cu eozinofilecu eozinofile - boli infiltrative: enterita de iradiere, amiloidoza intestinală- boli infiltrative: enterita de iradiere, amiloidoza intestinală -boli generale cu afectare secundară enterală( stază în -boli generale cu afectare secundară enterală( stază în

insuficienţa cardiacă,ischemie,mecanisme imune): insuficienţa cardiacă,ischemie,mecanisme imune): insuficienţa cardiacă dreaptă,insuficienţa cardiacă dreaptă, colagenoze( sclerodermie,sindrom Sjogren),colagenoze( sclerodermie,sindrom Sjogren), boli endocrine:hipertiroidism, b. Addison,boli endocrine:hipertiroidism, b. Addison, boli metabolice( diabet zaharat),boli metabolice( diabet zaharat),

Page 89: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Tabloul clinicTabloul clinic

--sindrom carenţialsindrom carenţial:: -deficit ponderal în grade variabile mergând până la caşexie;-deficit ponderal în grade variabile mergând până la caşexie;

-astenie, scăderea capacităţii de efort, hipoTA, depresie -astenie, scăderea capacităţii de efort, hipoTA, depresie psihică;psihică;

-carenţe vitaminice: grupul B (polineuropatii tip beri-beri, prin -carenţe vitaminice: grupul B (polineuropatii tip beri-beri, prin deficit de B1, anemie macrocitară prin deficit de B12),deficit de B1, anemie macrocitară prin deficit de B12),

vitamina PP (pelagră) vitamina PP (pelagră) deficit de Fe, acid folic, vitamina B6 → anemii complexe;deficit de Fe, acid folic, vitamina B6 → anemii complexe; -diareea cu steatoree determină carenţă de vitamine liposolubile : -diareea cu steatoree determină carenţă de vitamine liposolubile :

vitamina A (hemeralopie, xeroftalmie), vitamina A (hemeralopie, xeroftalmie), vitamina K (sindrom hemoragipar corectabil-testul Koller +), vitamina K (sindrom hemoragipar corectabil-testul Koller +), vitamina D (osteomalacie); vitamina D (osteomalacie); -tulburări hidrominerale: hipocalcemie, hipomagneziemie -tulburări hidrominerale: hipocalcemie, hipomagneziemie

(tetanie),hipopotasemie (pareze intestinale şi periferice);(tetanie),hipopotasemie (pareze intestinale şi periferice); -hipoproteinemiile → edeme, colecţii lichidiene în seroase;-hipoproteinemiile → edeme, colecţii lichidiene în seroase;

Page 90: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

ClasificareClasificare

malabsorbţii globale ce apar în boli care determină malabsorbţii globale ce apar în boli care determină tulburări complexe ale procesului de absorbţie tulburări complexe ale procesului de absorbţie având drept consecinţă afectarea mai multor având drept consecinţă afectarea mai multor principii alimentare( enteropatia glutenică)principii alimentare( enteropatia glutenică)

malabsorbţii selective ce apar în boli cu malabsorbţii selective ce apar în boli cu determinism genetic ce interesează anumite determinism genetic ce interesează anumite sisteme de transport şi pot viza : aminoacizi, sisteme de transport şi pot viza : aminoacizi, monozaharide, vitamine, electroliţi( malabsorbţii monozaharide, vitamine, electroliţi( malabsorbţii ereditare selective) ereditare selective)

Page 91: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Explorările paracliniceExplorările paraclinice

laborioase :laborioase : -explorări bilogice ce vizează precizarea consecinţelor -explorări bilogice ce vizează precizarea consecinţelor

biologice ale sindromului de malabsorbţie( anemie, carenţe biologice ale sindromului de malabsorbţie( anemie, carenţe diverse: proteice, vitaminice şi hidro-electrolitice),statusului diverse: proteice, vitaminice şi hidro-electrolitice),statusului imun, inclusiv bilanţ geneticimun, inclusiv bilanţ genetic

- explorări funcţionale digestive: gastrică, pancreatică, - explorări funcţionale digestive: gastrică, pancreatică, hepato-biliară,intestinalăhepato-biliară,intestinală

-explorări radiologice ale tractului digestiv-explorări radiologice ale tractului digestiv - explorări bacteriologice, parazitologice, virusologice, - explorări bacteriologice, parazitologice, virusologice,

micologice, uneori greu accesibilemicologice, uneori greu accesibile -explorări morfologice: endoscopice, biopsie de mucoasă -explorări morfologice: endoscopice, biopsie de mucoasă

intestinalăintestinală

Page 92: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SINDROMUL RECTOSIGMOIDIANSINDROMUL RECTOSIGMOIDIAN

Sindrom caracterizat prin TRIADASindrom caracterizat prin TRIADA diaree,diaree, dureri abdominale dureri abdominale tenesme rectale.tenesme rectale.

Page 93: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

EtiologieEtiologie

-boli infecţioase: dizenteria bacilară şi amoebiană;-boli infecţioase: dizenteria bacilară şi amoebiană; - cancer rectosigmoidian;- cancer rectosigmoidian; -colită schemică;-colită schemică; -polipoză intestinală;-polipoză intestinală; -boli inflamatorii cronice (CU, b.Crohn);-boli inflamatorii cronice (CU, b.Crohn); -diverticuloză (localizată mai frecvent pe colonul -diverticuloză (localizată mai frecvent pe colonul

stâng);stâng); -patologia anorectală-patologia anorectală

Page 94: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

DiareeaDiareea

variabilă de la 2-3 scaune/zi → 15 emisii variabilă de la 2-3 scaune/zi → 15 emisii imperioase cu tenesme;imperioase cu tenesme;

-produsele patologice : mucus, sânge, puroi -produsele patologice : mucus, sânge, puroi apar în cantitate variabilă în funcţie de apar în cantitate variabilă în funcţie de intensitatea şi extinderea procesului intensitatea şi extinderea procesului patologic;patologic;

-rectoragia apare frecvent ca prim simptom, -rectoragia apare frecvent ca prim simptom, mai ales în CU şi neoplasmul mai ales în CU şi neoplasmul rectosigmoidianrectosigmoidian

Page 95: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Durerile abdominaleDurerile abdominale

apar în formele severe, au caracter colicativ, apar în formele severe, au caracter colicativ, localizate periombilical, flancul şi fosa iliacă localizate periombilical, flancul şi fosa iliacă stângă.stângă.

instalarea lor brutală poate semnifica instalarea lor brutală poate semnifica apariţia unei complicaţii apariţia unei complicaţii

megacolonul toxic din CU, megacolonul toxic din CU, perforaţia colonului în cancerul perforaţia colonului în cancerul

rectosigmoidian, diverticuloza sigmoidiană.rectosigmoidian, diverticuloza sigmoidiană.

Page 96: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

TenesmeleTenesmele

apar mai frecvent în interesarea anorectală apar mai frecvent în interesarea anorectală din diverse afecţiuni :din diverse afecţiuni :

fisuri anale,fisuri anale, fistule,fistule, tumori, tumori, crize hemoroidale, crize hemoroidale, CUCU

Page 97: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Manifestări generaleManifestări generale

astenie,astenie, adinamie,adinamie, paloare( anemie),paloare( anemie), scădere ponderală scădere ponderală manifestări articulare, oculare, cutaneo-manifestări articulare, oculare, cutaneo-

mucoase, hepatice (CU, b.Crohn).mucoase, hepatice (CU, b.Crohn).

Page 98: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Examenul clinicExamenul clinic

-pacient palid, anxios;-pacient palid, anxios; -durere spontană şi la palpare în flancul şi -durere spontană şi la palpare în flancul şi

fosa iliacă stângă → coardă colică, fosa iliacă stângă → coardă colică, formaţiuni tumorale.;formaţiuni tumorale.;

Tuşeu rectal Tuşeu rectal evidenţiază: evidenţiază: -fisuri anale, -fisuri anale, -hemoragii, -hemoragii, -tumori( benigne,maligne).;-tumori( benigne,maligne).;

Page 99: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Explorările paracliniceExplorările paraclinice

Examene de laboratorExamene de laborator: : -hemogramă (anemie, leucocitoză);-hemogramă (anemie, leucocitoză);

-VSH ↑;-VSH ↑;-Elfo;-Elfo;-ionograma serică; -ionograma serică;

-examenul coprologic (coprocultură, coproparazitologic);-examenul coprologic (coprocultură, coproparazitologic); - rectosigmoidoscopia sau colonoscopia totală cu preluare - rectosigmoidoscopia sau colonoscopia totală cu preluare

de fragment bioptic din leziunile şi examen histopatologic;de fragment bioptic din leziunile şi examen histopatologic; -examenul radiologic – irigografia;-examenul radiologic – irigografia; -examenul ecografic (hidrosonografia colonului), -examenul ecografic (hidrosonografia colonului),

ecoendoscopia anală;ecoendoscopia anală; -CT, IRM;-CT, IRM;

Page 100: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

SEMIOLOGIA CANCERULUI SEMIOLOGIA CANCERULUI COLORECTALCOLORECTAL

DefiniţieDefiniţie: Noţiunea de cancer colorectal reuneşte : Noţiunea de cancer colorectal reuneşte toate formele histologice de tumori maligne toate formele histologice de tumori maligne localizate la nivelul colonului şi rectului. localizate la nivelul colonului şi rectului.

Cancerele colorectale reprezintă o problemă Cancerele colorectale reprezintă o problemă majoră de sănătate publică pe de-o parte datorită majoră de sănătate publică pe de-o parte datorită incidenţei în continuă creştere în ultimele decade incidenţei în continuă creştere în ultimele decade şi pe de altă parte datorită prognosticului şi pe de altă parte datorită prognosticului nefavorabil în ciuda progreselor terapeutice nefavorabil în ciuda progreselor terapeutice recente.recente.

Page 101: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Cercetări epidemiologiceCercetări epidemiologice

Cercetările cu caracter epidemiologic reprezintă o Cercetările cu caracter epidemiologic reprezintă o modalitate de ameliorare a situaţiei de continuă modalitate de ameliorare a situaţiei de continuă creştere a incidenţei cancerului colorectal, mai creştere a incidenţei cancerului colorectal, mai ales în ţările industrializate, deoarece pun la ales în ţările industrializate, deoarece pun la dispoziţia clinicianului :dispoziţia clinicianului :

informaţii utile privind incidenţa şi prevalenţa bolii, informaţii utile privind incidenţa şi prevalenţa bolii, terenul pe care aceasta survine, terenul pe care aceasta survine, maladiile susceptibile de transformare malignă, maladiile susceptibile de transformare malignă, factorii de mediu ce concură la apariţia acestei factorii de mediu ce concură la apariţia acestei

afecţiuniafecţiuni

Page 102: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Factori predispoFactori predispozanţi în cancerul zanţi în cancerul colorectalcolorectal

Factori predispozanţi nutriţionali regim bogat în grăsimi saturate regim sărac în fibre vegetale exces ponderal alcool, tutun carenţe vitaminice

metabolici acizi biliari secundari (sindrom post- colecistectomie ?)

genetici deleţia cromozomului 5, 18 mutaţia protooncogenei Ki-ras hiperexpresia p53

adenoametubuloase,tubulo-viloase,viloase) polipoza recto-colică familială sindromul Lynch

mucoasa colică plană displazică adenoame plane

Page 103: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Leziuni colorectale Leziuni colorectale

Leziuni colorectale displazia mucoaselor inflamaterectocolita hemoragică, Boala Crohn

sindrom Peutz-Jeghers hamartoame

polipoza juvenilă hamartoame, adenoame

boala Cowden tipuri histologice variate

Page 104: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Screeningul în cancerul colorectalScreeningul în cancerul colorectal

Risc mediuRisc mediu vârsta vârsta 50 ani 50 ani AsimptomaticiAsimptomatici Explorări:Explorări: HemocultHemocult sigmoidoscopie la fiecare 5 ani sigmoidoscopie la fiecare 5 ani sau colonoscopie la fiecare10 ani sau colonoscopie la fiecare10 ani sau irigografie în dublu contrast la fiecare 5- 10 anisau irigografie în dublu contrast la fiecare 5- 10 ani

Page 105: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Screeningul în cancerul colorectalScreeningul în cancerul colorectal

Risc înaltRisc înalt 1. rudele apropiate cu cancer colorectal sau polip 1. rudele apropiate cu cancer colorectal sau polip

adenomatosadenomatos Explorări: aceleaşi ca cele de sus, dar screeningul Explorări: aceleaşi ca cele de sus, dar screeningul

debutează la 40 de anidebutează la 40 de ani 2. istoric familial de polip adenomatos sau polipoză 2. istoric familial de polip adenomatos sau polipoză

adenomatoasă familialăadenomatoasă familială ExplorăriExplorări - sfat genetic- sfat genetic - teste genetice (gene APO)- teste genetice (gene APO) - sigmoidoscopie anuală începând de la pubertate- sigmoidoscopie anuală începând de la pubertate

Page 106: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Screeningul în cancerul colorectalScreeningul în cancerul colorectal

3.istoric familial sau cancer colorectal nonpolipozic 3.istoric familial sau cancer colorectal nonpolipozic familialfamilial

Explorări:Explorări: - sfat genetic/ teste genetice- sfat genetic/ teste genetice - colonoscopie la fiecare 1-2 ani începând cu - colonoscopie la fiecare 1-2 ani începând cu

vârsta de 20-30 de anivârsta de 20-30 de ani 4. istoric de polip adenomatos4. istoric de polip adenomatos Explorări:Explorări: - colonoscopie la 3 ani după examinarea iniţială, - colonoscopie la 3 ani după examinarea iniţială,

cu examinare în funcţie de tipul histologiccu examinare în funcţie de tipul histologic

Page 107: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Screeningul în cancerul colorectalScreeningul în cancerul colorectal

5. istoric de cancer colorectal5. istoric de cancer colorectal Explorări:Explorări: - examen complet la 1 an după intervenţia - examen complet la 1 an după intervenţia

chirurgicală cu reexaminare după 3 şi respectiv 5 chirurgicală cu reexaminare după 3 şi respectiv 5 ani dacă nu sunt leziuniani dacă nu sunt leziuni

6. boala inflamatorie nespecifică a intestnului(IBD)6. boala inflamatorie nespecifică a intestnului(IBD) Explorări:Explorări: Supraveghere endoscopică la fiecare 1-2 ani după Supraveghere endoscopică la fiecare 1-2 ani după

8 ani la pacienţii cu pancolită sau după 15 ani de 8 ani la pacienţii cu pancolită sau după 15 ani de evoluţie la cei cu interesarea doar a colonului evoluţie la cei cu interesarea doar a colonului stâng.stâng.

Page 108: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Clasificarea lui DukesClasificarea lui Dukes

Stadiul A: interesarea mucoasei, Stadiul A: interesarea mucoasei, submucoasei sau muscularei fără atingerea submucoasei sau muscularei fără atingerea subseroaseisubseroasei

Stadiul B: interesare transparietală Stadiul B: interesare transparietală deasupra subseroaseideasupra subseroasei

Stadiul C: adenopatii regionaleStadiul C: adenopatii regionale Stadiul D: metastaze Stadiul D: metastaze

Page 109: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Clasificarea lui Astler şi CollerClasificarea lui Astler şi Coller

Stadiul A: interesarea mucoasei şi submucoaseiStadiul A: interesarea mucoasei şi submucoasei Stadiul B1: interesarea muscularei fără atingerea Stadiul B1: interesarea muscularei fără atingerea

subseroaseisubseroasei Stadiul B2: interesarea muscularei şi subseroasei Stadiul B2: interesarea muscularei şi subseroasei

sau a seroasei suprajacentesau a seroasei suprajacente Stadiul C1: interesarea muscularei fără atingerea Stadiul C1: interesarea muscularei fără atingerea

subseroasei, cu adenopatiisubseroasei, cu adenopatii Stadiul C2: interesarea muscularei şi a Stadiul C2: interesarea muscularei şi a

subseroasei su seroasa subjacentă, cu adenopatiisubseroasei su seroasa subjacentă, cu adenopatii Stadiul D: metastazeStadiul D: metastaze

Page 110: SEMIOLOGIA INTESTINULUI

Neo colon: Neo colon: irigografie – aspect de “cotor de irigografie – aspect de “cotor de

măr”.măr”.


Recommended