Home > Documents > Secţia ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Secţia ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Date post: 04-Oct-2021
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 11 /11
ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA Secţia ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 1 MEMBRI din ROMÂNIA: Nr. crt. Nume, Prenume Calitate Membru Reședință 1. STERIAN, Paul Titular, Preşedintele secţiei Bucureşti 2. ANDREI, Neculai Titular Bucureşti 3. BREZEANU, Gheorghe Titular Bucureşti 4. COBIANU, Cornel Titular, Vicepresedinte sectie Bucureşti 5. IANCU, Ştefan Titular Fondator Bucureşti 6. POPESCU, Dumitru Titular Bucureşti 7. SPULBER, Cătălin Titular Fondator Bucureşti 8. TRĂUŞAN-MATU, Ştefan Titular Bucureşti 9. ILIESCU Ciprian Onoare, Secretar stiintific Bucureşti 10. BODEA, Mircea Constantin Corespondent Bucureşti 11. BURILEANU, Corneliu Corespondent Bucureşti 12. DASCĂLU, Mihai Corespondent Bucureşti 13. DOBRESCU, Radu Corespondent Bucureşti 14. ILIESCU, Sergiu-Stelian Corespondent Bucureşti 15. PUŞCĂ, Mircea Valer Corespondent Cluj-Napoca 16. BARBU, Tudor Asociat Iași 17. CHIPER LEFERMAN Dumitru Florin Asociat Iași 18. FLOREA, Adina Asociat Bucureşti 19. PASCU, Mihail-Lucian Asociat București 20. RUGHINIS, Răzvan Asociat București MEMBRI din STRĂINĂTATE: Nr. crt. Nume Prenume Calitate Membru Reședință 21. NAVON, Ionel Michael Onoare USA Membri din România SECŢIA ŞTIINŢIFICĂ Titulari Onoare Onorifici Corespondenţi Asociaţi TOTAL Stiinta si tehnologia informatiei 8 1 0 6 5 20 Actualizat - 28 iunie 2021
Transcript
AOR - Secia tiina i Tehnologia InformaieiSecia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
1
Bucureti
4. CCOOBBIIAANNUU,, CCoorrnneell Titular, Vicepresedinte sectie
Bucureti
6. POPESCU, Dumitru Titular Bucureti
7. SSPPUULLBBEERR,, CCttlliinn Titular Fondator Bucureti
8. TTRRUUAANN--MMAATTUU,, tteeffaann Titular Bucureti
9. ILIESCU Ciprian Onoare, Secretar stiintific
Bucureti
11. BBUURRIILLEEAANNUU,, CCoorrnneelliiuu Corespondent Bucureti
12. DASCLU, Mihai Corespondent Bucureti
13. DOBRESCU, Radu Corespondent Bucureti
14. ILIESCU, Sergiu-Stelian Corespondent Bucureti
15. PPUUCC,, MMiirrcceeaa VVaalleerr Corespondent Cluj-Napoca
16. BARBU, Tudor Asociat Iai
17. CHIPER LEFERMAN Dumitru Florin Asociat Iai
18. FLOREA, Adina Asociat Bucureti
19. PASCU, Mihail-Lucian Asociat Bucureti
20. RUGHINIS, Rzvan Asociat Bucureti
MEMBRI din STRINTATE:
21. NNAAVVOONN,, IIoonneell MMiicchhaaeell Onoare USA
Membri din România
Stiinta si tehnologia informatiei 8 1 0 6 5 20
Actualizat - 28 iunie 2021
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
2
www.whoiswho-verlag.ro ; www.pub.ro; www.aos.ro E-mail: [email protected]
ANDREI, Neculai
Membru Titular
Cercetator tiinific grad. 1 doctor inginer, Institutul Naional de Cercetare- Dezvoltare în Informatic – Bucureti. Adresa instituiei: Bd. Mareal Averescu 8-10, sector 1, Bucureti. Domenii de competen tiinific: automatizri i telecomenzi; modelare matematic i optimizare; utilizarea calculului de înalt performan prin limbaje de programare matematic, tehnici de calcul cu matrice rare i calcul paralel. Referine: CV E-mail: [email protected]
BREZEANU, Gheorghe
Membru Titular
E-mail [email protected]
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
3
Cercettor tiinific grad. 1 doctor inginer, Honeywell Romania S.R.L. Domenii de competen tiinific: Microelectronic; cercetare tiinific de senzori; domeniul tehnologiei de microsistem, microsenzorilor de gaze i al proceselor tehnologice specifice de depunere filme subiri piezoelectrice din soluie, de tip sol-gel. Referine: CV
E-mail: [email protected]
IANCU, tefan
E-mail: [email protected]
Specializarea: Automatic – ingineria sistemelor
Referine: CV , http://acse.pub.ro/person/dumitru-popescu/
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
4
E-mail: [email protected]
TRUAN-MATU, tefan
Membru Titular
E-mail: [email protected]
ILIESCU, Ciprian
Membru de Onoare, SINGAPORE
Senior Research Scientist [CS 1 dr. inginer] - National Institute for Research and Development in Microtechnologies - IMT Bucharest & Institute of Bioengineering
and Nanotechnology, SINGAPORE.
Domenii de competen tiinific: proiectarea i fabricarea senzorilor de presiune; circuite integrate; fizic aplicat; chimie analitic; bioinginerii; mecanic fin; nanotehnologii; senzori i traductoare; 3 brevete de invenie: "Biochip for Sorting and Lysing Biological Samples," 2008; “Ultrasonic enhanced microneedles array for transdermal drug delivery” 2006; "Integrated pressure sensor with silicon diaphragm. Fabrication process and packaging solution" 1993.
Referine: CV, https://www.researchgate.net/profile/Ciprian_Iliescu
Membru de Onoare
Senior Research Scientist [CS 1 dr. inginer] - National Institute for Research and Development in Microtechnologies - IMT Bucharest & Institute of Bioengineering and Nanotechnology, SINGAPORE.
Domenii de competen tiinific: proiectarea i fabricarea senzorilor de presiune; circuite integrate; fizic aplicat; chimie analitic; bioinginerii; mecanic fin; nanotehnologii; senzori i traductoare; 3 brevete de invenie: "Biochip for Sorting and Lysing Biological Samples," 2008; “Ultrasonic enhanced microneedles array for transdermal drug delivery” 2006; "Integrated pressure sensor with silicon diaphragm. Fabrication process and packaging solution" 1993.
Referine: CV, https://www.researchgate.net/profile/Ciprian_Iliescu
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
5
Referine: CV
E-mail: [email protected]
BURILEANU, Corneliu
MMeemmbbrruu CCoorreessppoonnddeenntt
Prof. univ. dr. ing., vicepresedinte al Senatului UPB, prodecan la Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei, UPB. Domenii de compenten tiinific: Microprocessor Architecture, Microcontrollers and Speech Technology; Developing the procedures for parametric representations of Romanian spoken words; Developing a system for automatic recognition of small to medium vocabulary in Romanian; Developing procedures for continuous speech recognition; Projects in speaker verification; Projects in human - computer dialog. Professor Corneliu Burileanu was leader or participant in over 40 research and development scientific contracts with several Institutions in Romania. He organized two new editions of International Conference "Speech Technology and Human - Computer Dialogue" "SpeD2003" and "SpeD2005". "SpeD" is a conference and international forum dedicated to presenting the latest speech technology and man-machine dialogue research as well as offering the opportunity to be connected with the most recent applications for speech processing. He published 12 books in Microprocessor Architecture, Speech Technology, Digital and Analogue Integrated Circuits and more than 70 articles and reports in revues and conference proceedings.
Referine: CV
DASCLU, Mihai
MMeemmbbrruu CCoorreessppoonnddeenntt
Profesor univ. dr. ing., UPB, Facultatea de Automatic i Calculatoare
Domenii de competen tiinific: Prelucrarea limbajului natural, analiza
discursului i învare colaborativ asistat de calculator, Educational data mining; Programare Orientat pe Obiecte, Aplicaii Web Semantice i Datamining i Data Warehousing; Deinerea de multiple certificri profesionale (PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, CBAP, CISA, C|EH, CISSP i OCMJD). Activitatea tiinific: Peste 130 de articole publicate la conferine i evenimente tiinifice
naionale i internaionale de prestigiu, inclusiv conferine de top (AAAI, ITS,
AIED, CSCL, CogSci) sau jurnale cu factor de impact ISI (Behavior Research Methods, ijCSCL, Computers in Human Behavior); Experien în proiecte de
cercetare naionale i internaionale (POC D HUB-TECH, POC G NETIO, H2020
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
6
RAGE, ERASMUS+ ENeA-SEA, FP7 LTfLL, FP7 ERRIC i CNCSIS K-TEAMS). Referine: CV
DOBRESCU, Radu
Membru Corespondent
Prof. univ. Dr. ing. - Universitatea Politehnica Bucureti, Facultatea de Automatic i Calculatoare. Domenii de interes: Prelucrarea semnalelor i mesajelor: echipamente numerice de prelucrare de semnal, proceduri de achiziie i prelucrare primar a datelor de proces, procesare paralel, transmiterea datelor i telecomunicaii: teoria informaiei, proceduri de recepie optimal, prelucrare i transmisie de imagini, comunicaii pe canale fr fir. Referine: CV
ILIESCU, Sergiu-Stelian
MMeemmbbrruu CCoorreessppoonnddeenntt
PUC, Mircea Valer
Referine: CV
E-mail: [email protected]
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
7
BBAARRBBUU,, TTuuddoorr
MMeemmbbrruu aassoocciiaatt
CS1 Dr. Habil. Ing., Senior Researcher I la Institutul de Informatic Teoretic al Academiei Române, Filiala Iai; membru în Consiliul tiinific
Domenii de competen tiinific: algoritmi i metode de dezvoltare pentru procesarea imaginilor (aplicaii în medicin, metalografie etc.), analiz imagini satelitare, metode de reconstrucie 3D din imagini 2D, procesare semnale prin tehnici fuzzy i reele neuronale cu aplicaii în medicin, recunoatere facial, procesare video, analiz numeric, modelare i simulare MATLAB, Machine Learning, Digital Image Processing
Referine: https://www.researchgate.net/profile/Tudor_Barbu,
FFLLOORREEAA,, AAddiinnaa
MMeemmbbrruu aassoocciiaatt
Prof. univ. dr. ing., decan al facultii de Automatizri i Calculatoare, UPB Domenii de competen tiinific: inteligena artificial, ageni inteligeni i sisteme multi-agent, învare automat, sisteme bazate pe semantica, e-learning si e-content. Cercetri anterioare în: reprezentarea cunotinelor, logic simbolic, demonstrarea automat a teoremelor, raionament nemonoton, sisteme expert, reele neurale. Dezvoltarea unui nou domeniu de cercetare în cadrul Catedrei de Calculatoare: ageni inteligeni si sisteme multi-agent, care a condus la formarea grupului i apoi a laboratorul de cercetare AI-MAS (Artificial Intelligence and Multi-Agent Systems). Referine: CV
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
8
PPAASSCCUU,, MMIIHHAAIILL--LLUUCCIIAANN
MMeemmbbrruu aassoocciiaatt
Cercettor senior Dr. în optic, laser i spectroscopie la Institutul Naional de Fizic Laser, Plasme i Radiaii i profesor asociat la Facultatea de Fizic a
Universitii din Bucureti; stagiu de doctorat de la Universitatea din Texas din Dallas (SUA)
Domenii de competen tiinific: spectroscopie laser / optic inter- i multidisciplinar: 1. cercetare fundamental privind laserele reglabile dedicate proprietilor haotice ale fasciculelor laser i extinderea teoriei haosului la medicina uman i sistemelor economice; 2. studii de spectroscopie optic i laser în micro-i nano-biomedicin i nano-farmacologie pentru a depi rezistena la tratament i pentru a dezvolta proceduri individuale de tratament ale pacientului; 3. dezvoltarea metodelor de monitorizare a poluanilor din mediu (aer, ap, sol, biosfer) folosind metode / tehnici de spectroscopie cu laser (CRDS, FTIR, fluorescen / luminiscen, msurtori opto-acustice). Poluanii tipici considerai sunt: NOx, SOx în aer, pesticide, ulei i componente petroliere în ap i sol, prezena poluanilor în organismele vii. A publicat peste 120 de lucrri, a obinut 10 brevete de invenie i a prezentat peste 350 de lucrri sau comunicri invitate la conferine naionale i internaionale.
RReeffeerriinnee:: http://lsg.inflpr.ro/people_mlv.html
RRUUGGHHIINNIISS,, RRZZVVAANN
MMeemmbbrruu aassoocciiaatt
Prof. univ. dr. ing., prodecan al facultii de Automatizri i Calculatoare, UPB
Domenii de competen tiinific: problematica reelelor de calculatoare, cyber-security, Internet of Things. Baze de date. Coordonator al programului Innovation Labs, pentru construirea unor produse tehnologice persuasive, creative i validate de utilizatori reali. ecosisteme de inovaie i start-up-uri tech.
Referine: http://doctorat.acs.pub.ro/wp-content/uploads/2017/01/CV-RR- En.pdf
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
9
Domenii de competen tiinific: matematici aplicate, fizic, informatic, meteorologie; geofizic; astrologie. Director al Programului de matematici aplicate; Expert consultant la NASA/GSFC Laboratory for Atmospheres Global Modeling and Simulation Branch – „High-latitude filtering in a global grid-point model, using model normal modes”. Activitatea de cercetare desfurat în urmtoarele domenii: 1. Advanced 4-D Var Data-Assimilation Methods; 2. Large- Scale Minimization; 3. Ensemble Kalman filter methods.
Referine: CV
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
10
3 februarie 1946 – 12 noiembrie 2012
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureti, Facultatea Electronic Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei. Adresa instituiei: Splaiul Independenei nr.313, sector 6, Bucureti. Domenii de competen tiinific: Microelectronica; Modelarea dispozitivelor electronice pe baz de semiconductori; simularea circuitelor electronice integrate sau cu componente discrete; msurri electrice ale dispozitivelor electronice i extragere de parametri; o nou diod Schottky cu un gradient lateral al concentraiei de impuriti; concepia i modelarea circuitelor integrate MOS funcionale cu poarta rezistiv; optimizarea tensiunii de strpungere a unei jonciuni pn cu poart; modelul distribuit al tranzistorului MOS; tensiunea de strpungere a condensatoarelor MOS; modelarea tranzistoarelor cu inducie static; o nou metod de msurare a duratei de via a purttorilor de sarcin în exces; caracterizarea tranzistoarelor MOS realizate în tehnologia SIMOX în vederea msurrii parametrilor de material; studiul fenomenelor de conducie electric neliniar; modele compacte ale tranzistoarelor bipolare i MOS submicronice, o nou categorie de circuite bazate pe dioda cu poart.
Biografie
n. 3 noiembrie 1978, Urziceni – d. 8 noiembrie 2018, Bucuresti
Membru asociat
Dr. Habil. Afiliere: Cercetator tiinific gr. 2 (în ateptarea ordinului de confirmare CS 1), la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic i Inginerie Nuclear Horia Hulubei. Domenii de competen tiinific: Fizic nuclear, radiaie cosmic, fizica energiilor înalte, simulare Monte-Carlo, modele de interacie hadronic, sisteme de propulsie Aerospaiale. Activitate de cercetare în cadrul IFIN-HH, grupul de fizica astroparticulelor, radiaie cosmic etc. Realizri deosebite: proiectarea i realizarea laboratorului mobil de msurare a miuonilor cosmici, proiectarea i realizarea a 2 sisteme de detecie noi a miuonilor cosmici de energie mare în subteran, proiectarea i dezvoltarea unui detector subacvatic de miuoni cosmici.
RReeffeerriinnee:: CCVV
Secia TIINA I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
11
Referine: CV
E-mail: [email protected]

Recommended