+ All Categories
Home > Education > Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Date post: 19-Jun-2015
Category:
Upload: cristina-felea
View: 1,701 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Contextul general şi momentele specifice ale Şcolii de vară LaProf din Chania, 5-10 septembrie 2010 - activitate de formare continuă din cadrul programului sectorial Grundtvig.
26
Şcoala de Vară Integrarea e-learning şi a tehnologiilor Web 2.0 în predarea limbilor străine Chania, Creta, 5-12 septembrie 2010 Activitate de formare continuă din cadrul programului sectorial Grundtvig Cristina Felea, Ph.D.
Transcript
Page 1: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Şcoala de Vară Integrarea

e-learning şi a tehnologiilor Web 2.0 în predarea limbilor străine

Chania, Creta, 5-12 septembrie 2010Activitate de formare continuă din cadrul programului sectorial Grundtvig

Cristina Felea, Ph.D.

Page 2: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Cuprins

Context general Integrarea tehnologiei

şi predarea limbilor străine

Schimbarea de paradigmă educaţională

Prezentarea Şcolii de Vară

Tematica Instrumentele Web 2.0

şi predarea limbilor străine

WebQuests - Portaluri educaţionale

Concluzii Referinţe Invitatie

Page 3: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Context general: De ce TIC?

Studiu asupra impactului TIC şi a noilor medii asupra învăţării limbilor (2007-2009) – EACEA

- Numeroase proiecte şi iniţiative europene au demonstrat beneficiile integrării/utilizării TIC şi a noilor media în învăţarea limbilor străine

- “E-learning”; “Blended learning”- http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/

study_impact_ict_new_media_language_learning_en.php

Page 4: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Context general - condiţii pentru dezvoltarea eficientă a programelor

1. Sprijin pedagogic adecvat şi instruirea cadrelor didactice

2. Dezvoltarea competenţelor digitale (Ss, profesori)

3. Infrastructură şi conţinuturi digitale adecvate

4. Înţelegerea tipului de schimbare care afectează societatea în general şi educaţia în mod special

Page 5: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Schimbarea de paradigmă educaţională

1. Krashen şi Long: ipoteza interacţiunii (1996) : “input comprehensibil” & “semnificaţie negociată”

2. Rüschoff & Ritter (2001): Interacţiune pentru crearea de competenţe lingvistice de succes

3. Little (2007) : autonomia studentului (implicarea studentului în procesul de învăţare, şi reflectare asupra învăţării & şi utilizarea limbii ţintă).

4. Chapelle (1998): contexte autentice pentru comunicare

5. Vygotsky (1987): interacţiunea socială & colaborarea în procesul de învăţare a limbilor;

6. Feuerstein: învăţarea mediată(as in Maria Perifanou, Introduction to Web2.0 & Language

Learning, LaProf Summer School 2010)

Page 6: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Integrarea tehnologiei în predarea limbilor străine –

Condiţii pentru învăţarea cu succes a unei limbi străine - Egbert & al (1999)

Studenţii au ocazia să interacţioneze şi să negocieze înţelesurile;

• Studenţii interacţionează în limba ţintă cu un public autentic;

• Studenţii sunt implicaţi în sarcini de învăţare autentice;

• Studenţii sunt expuşi la şi încurajaţi să utilizeze un limbaj divers şi creativ;

• Studenţii au suficient timp şi feedback.• Studenţii sunt îndrumaţi să urmărească atent

procesul de învăţare; • Studenţii lucrează într-o atmosferă cu nivel redus de

stress şi anxietate;• Autonomia învăţării este sprijinită.

Page 7: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Integrarea tehnologiei în predarea limbilor străine

Tehnologia este un instrument, nu un scop al instruirii.

(Kajder 2003, 2004)

Tehnologia nu este un “cybersitter” ci un set de metode

care ajută la îmbunătăţirea performanţelor studenţilor şi la

crearea unui curriculum adaptat nevoilor societăţii.

Este vital ca profesorul şi comunitatea academică să

înţeleagă cum se pot utiliza şi sunt utilizate aceste instrumente. (Ferdig, R. E.,

2007)As in Maria Perifanou, Introduction to Web2.0 & Language Learning, LaProf

Summer School 2010

Page 8: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Integrarea tehnologiei în predarea limbilor străine

1970-1980: 1980-1990: Secolul XXI:

Etapă CALL structural CALL comunicativ

CALL integrativ

Tehnologie Mainframe PCs Multimedia şi Internet

Paradigmă de predare a englezei

Gramatică -traducere & metoda

Audio-Linguală

Predare comunicativă

ESP/EAP bazat pr conţinuturi

Perspectivă asupra limbii

Structurală(sistem formal

structural)

Cognitivă(limba ca şi

construct mental)

Socio-cognitivă(dezvoltată in interacţiune

socială)

Utilizarea computerelor

“Drill and Practice” Exerciţii comunicative

Discurs autentic

Obiectiv principal Acurateţe Fluenţă Acţiune asupra mediului

Kern & Warschauer, 2000

Page 9: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Integrarea tehnologiei în predarea limbilor străine

Avantaje- elaborarea de materiale didactice

interesante şi autentice- Costuri reduse: materiale educaţionale;

instruire gratuită şi accesibilă; software educaţional

- Acces la portaluri educaţionale (baze de date) specializate, comunităţi de practică

- Antrenarea în schimbarea de paradigmă educaţională

Page 10: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Schimbarea de paradigmă educaţională

DEPRINDERI- Creativitate şi inovaţie- Gândire critică- Rezolvare de

probleme- Fluenţă în

manipularea informaţiei

- Cunoştinţe de bază în tehnologie

COMPETENŢE- comunicare în limba

maternă- Comunicare în limba

străină- Cunoştinţe de bază în

ştiinţă şi tehnologie- Competenţe digitale- Învăţarea de a învăţa- Competenţe de

comunicare interpersonală şi colaborare

Page 11: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Prezentarea programului

Activitate de formare continuă GRUNDTVIG

Integrating E-learning and Web 2.0 into Language Teaching: ICT Tools and Hands-on Training developing Interactive language Learning Units and Exercises

Page 12: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Source:http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

Page 13: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Web 1.0 Web 2.0

Consum de conţinutConsum de conţinut Producere şi partajare de conţinut -> democratizarea conţinuturilor

Autoritate Autoritate Transparenţă (acces public la baze de date)

Expert Expert Facilitator

Acces (doar) la Acces (doar) la informaţie informaţie

Acces la oameni prin interactivitate -> socializarea informaţiei prin instrumente colaborative: wiki, bloguri, platforme de socializare, structuri de comunicare de date, documente, imagini (flickr), video clipuri (YouTube) etc.

A învăţa despre A învăţa despre A învăţa să fii

Învăţare pasivăÎnvăţare pasivă Învăţare angajată/pasionată

Prezentare Prezentare Participare

Publicare Publicare Conversaţie

Clasificări tip arbore: Clasificări tip arbore:

TaxonomiiTaxonomiiEtichete (tag-uri) ce facilitează căutarea: “Folksonomy”

Accesare pagini Accesare pagini staticestatice

Conectarea aplicaţiilor/serviciilor şi agregarea datelor din diverse surse (RSS, Bloguri)

Educaţie formală Educaţie formală Învăţare de-a lungul vieţii

Page 14: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Instrumentele Web 2.0

Page 15: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Crearea de unităţi de învăţare e-learning şi de exerciţii interactive

LaProf Wiki

Page 16: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

WebQuests

Gândire critică, învăţare colaborativă, evaluare autentică, integrarea tehnologiei, modelul eşafodajului, teoriile cognitivă şi constructivistă (Dodge et al., 1995)

WebQuest OrgLaProf WebQuests

Page 17: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

WebQuests

Model vizual al WebQuests: resurse (link-uri) de calitate,

problematică convingătoare/autentică, modele de realizare

Sursa: http://www.slideshare.net/mariaperif/introduction-to-webquest-language-learning-proposal-of-a-web2quest-model

Page 18: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Consultanţă online pentru dezvoltarea

de WebQuests

Consultanţă online pentru dezvoltarea

de WebQuests

Resurse teoretice şi practice, modele,

rubrici de evaluare, WebQuests

Resurse teoretice şi practice, modele,

rubrici de evaluare, WebQuests

The Consultants Web Quest Repository Web Quest Resource Page

Page 19: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Software gratuit pentru crearea de WebQuests, sute de modele gata de

a fi adaptate

Software gratuit pentru crearea de WebQuests, sute de modele gata de

a fi adaptate

Zunal

TeacherWeb

Page 20: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Portaluri educaţionale şi resurse “open source”

Multimedia Educational Resource for Learning and Online TeachingMerlot English

LaProf Learning Portal LearnHigher

Page 21: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Spre o cultură a colaborării şi a partajării resurselor de cunoaştere şi educaţionale

Attributing Licenses, MIT Open CourseWare, Connexions, Open University Learning Space,EFL Classroom 2.0,

Page 22: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Wikis for a Blended Learning Approach

English for Academic Purposes

English for Science and Technology

English Communication Course

Page 23: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Concluzii

Cheia pentru utilizarea cu succes a tehnologiei în învăţarea limbilor străine nu se află în alegerea unor anume instrumente sau programe, ci în “humanware”, cu alte cuvinte capacitatea noastră de dascăli de a planifica, crea, şi a implementa o activitate educaţională eficientă.

Învăţarea limbilor este o activitate prin excelenţă de creaţie, imaginaţie, explorare, expresie, construcţie şi profundă colaborare socială şi culturală. Dacă vom folosi computerele pentru a umaniza şi a îmbunătăţi această acţiune în loc să o automatizăm, vom reuşi să scoatem la lumină ceea ce au mai bun atât omul cât şi maşina.

Warschauer, M., & Meskill, C. (2000). Technology and second language learning. In J. Rosenthal (Ed.), Handbook of undergraduate second language education (pp. 303-318). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaumhttp://www.gse.uci.edu/person/warschauer_m/tslt.html

Page 24: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Referinte

Maria Perifanou, Introduction to Web2.0 & Language Learning, LaProf Summer School 2010, http://www.slideshare.net/mariaperif/introduction-to-web20-language-learning-laprof-summer-school-2010

Joy Egbert and Elizabeth Hanson-Smith, Editors (1999), CALL Environments: Research, Practice, and Critical Issues, Alexandria, VA: TESOL

M.Warschauer & Meskill, C. (2000). Technology and second language learning. In J. Rosenthal (Ed.), Handbook of undergraduate second language education (pp. 303-318). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaumhttp://www.gse.uci.edu/person/warschauer_m/tslt.html

Traian Anghel, Instrumente Web 2.0 utilizate in educatie http://www.slideshare.net/atraian/instrumente-web20-utilizate-in-educatie-presentation?type=powerpoint

Study on the Impact of ICT and New Media on Language Learning, EACEA,2007-2009 http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_impact_ict_new_media_language_learning_en.php

Page 25: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Invitatie

Ateliere de lucru Utilizarea instrumentelor Web 2.0 pentru crearea

unui mediu de e-learning. [wiki, blog] Crearea de exerciţii interactive cu ajutorul

aplicaţiilor Web 2.0. Utilizarea Web Quests in predarea limbilor straine

– utilizare si creare Portalurile educaţionale şi comunităţile de

practică – premise ale perfecţionării profesionale

AlphaCenterWiki – site dedicat integrarii tehnlogiei in activitatea centrului Alpha

Page 26: Scoala de vara la prof integrarea tehnologiilor web 2.0 in predarea limbilor straine

Vă mulţumesc!

Cristina Felea, [email protected]://www.slideshare.net/Nona1959/scoala-de-vara-la-prof-integrarea-tehnologiilor-web-20-in-predarea-limbilor-straine


Recommended