Home >Documents >S.C.ALMACONSULTING S.R.LFOCȘANI Str. Poieniței nr. 4, ap ... )&"0& 1( * &' &...

S.C.ALMACONSULTING S.R.LFOCȘANI Str. Poieniței nr. 4, ap ... )&"0& 1( * &' &...

Date post:20-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Înființare Pensiune Agroturistică

  S.C. CASA DE VINURI VRÂNCEANĂ S.R.L.

  Prin proiect beneficiarul urmărește diversificarea activități i agricole practicate de la înfi ințare și în sectorul non-agricol, prin schimbarea destinației unei clădiri existente în pensiune agroturistică de 4 margarete. Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluție spectaculoasă, atât în planul ofertei cât și al cereri i . Satul românesc, prin cadrul natural deosebit, este gazda turiști lor veniți să petreacă zile de l iniște și relaxare departe de agitația și stresul mari lor orașe. Turismul în spațiul rural este din ce în ce mai apreciat de oamenii ce trăiesc și muncesc în condiți i tot mai stresante. N efi ind decretat un produs ce eradichează stresul, turismul rural reprezintă totuși o posibi l itate de reîntoarcere la natură, la tot ceea ce este pur, nealterat și curat. Ansamblul propus va avea destinație de PEN SI U N E AGROTU RI STI CĂ cu 4 margarete și capacitate maximă de 8 locuri de cazare (4 camere duble). Construcția propusă va fi prevăzută cu spațiu pentru servirea și prepararea mesei.

  S.C. ALMA CONSULTING S.R.L FOCȘANI Str. Poieniței nr. 4, ap. 1, Focșani, Vrancea Tel./Fax: +40.237.238.577; +40.237.206.760 ORC: J39/111/1992, C.U.I.: RO 1444788 Cont Trezorerie Focșani nr: RO86TREZ6915069XXX000921

  Regim de înălțime Suprafață construită la sol Suprafață construită desfășurată Suprafață uti lă totală

  Parter Sc = 224, 1 5 mp Scd = 224, 1 5 mp Sud = 1 92, 25 mp

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended