+ All Categories
Home > Documents > SC 006 2001

SC 006 2001

Date post: 02-Jun-2018
Category:
Upload: andreea-drutzy
View: 245 times
Download: 4 times
Share this document with a friend

of 114

Transcript
 • 8/11/2019 SC 006 2001

  1/114

  MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR l LOCUINEIORDIN Nr. 1625

  din: 2.11.21pentru aprobarea reglementrii tehnice "Soluii cadru pentru reabilitarea l

  modernizarea instalaiilor de nclzire din cldiri de locuit"Avnd n vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare General nr !#$%##% i avizul Consiliului Tehnico'(tiini)ic nr *+#!#,#%-

  n con)ormitate cu prevederile art !$ alin & din .egea nr %#%//, privindcalitatea n construcii-n temeiul prevederilor art & pct 0, i ale art 0 alin 1!2 din 3otrreaGuvernului nr !#% privind organizarea i )uncionarea 4inisterului .ucrrilor5ublice- Transporturilor i .ocuinei-4inistrul lucrrilor publice- transporturilor i locuinei- emite urmtorul

  ORDINArt % ' Se aprob reglementarea tehnic6!S"l#$ii %&dr# '(n)r#r(&*ili)&r(& +i "d(rni-&r(& in)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( din %l0diri d(l"%#i)!, indi%&)i SC61,elaborat de 75CT'SA i prevzut nane8a care )ace parte integrant din prezentul ordinArt & ' 9eglementarea tehnic prevzut la art % se public n:uletinul Construciilor prin gri;a

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  2/114

  CUPRINS

  PIESE SCRISE

  Cap% =biect

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  3/114

  @chilibrarea hidraulic i termic a instalaiilor de nclzirecentral')ig/- %#- %%- %&- %!- %0/$

  Contorizarea energiei termice la nivel de bloc la cldiri de locuite8istente ' pl%', %#$

  Scheme de instalaii interioare cu individualizarea nclziriicolective ' utiliznd surse proprii de producere a agentului termic'pl+'*%%+

  Scheme de alimentare cu agent termic pentru nclzire cucontorizare de apartament ' pl$'%%%

  Surse locale de producere a agentului termic ' pl%&'%&$

  PIESE DESENATE5lana % ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor n subsol ' Earianta

  % %%%

  5lana & ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor n subsol 'Earianta&%%&

  5lana ! ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor n ni laparter %%!

  5lana 0 ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor ncmin %%0

  5lana , '

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  4/114

  5lana * ' Schema de distribuie bitubular cu coloane amplasate n casascrii i distribuii orizontale de apartament cu regla; prinamestec la nivel de apartament%%/

  5lana $ ' Contorizare de apartament a energiei termice din instalaia denclzire ' sistem monotubular '@8empli)icare

  P+4....................................................................................%&0

  5lana / ' Contorizare de apartament a energiei termice din instalaia denclzire ' sistem monotubular @8empli)icare5H%# %&,

  5lana l=' Contorizare pe apartament a energiei termice din instalaia denclzire ' sistem bitubular ' @8empli)icare5H0 %&+

  5lana %% ' Contorizarea pe apartament a energiei termice din instalaia denclzire ' sistem bitubular ' @8empli)icare'5H%#%&*

  5lana%&' Schema % ' Central termic cu % cazan pentru nclzire- curegla;ul prin acionarea asupraarztorului %!&

  5lana%!' Schema & ' Central termic cu % cazan pentru nclzire iprepararea apei calde de consum- cu circuite separate denclzire %!!

  5lana %0 ' Schema ! ' Central termic cu % cazan pentru nclzire i apcald de consum cu regla;ul sarcinii termice prin amestec curobinet cu ! ci %!0

  5lana%,' Schema 0 ' Central termic cu & cazane pentru nclzire i apcald de consum cu pompe de circulaie pe cazan- butelie deegalizare a presiunilor i pompe de circulaie pe )iecare coloan %!,

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  5/114

  5lana %+ ' Schema % ' 5unct termic pentru nclzire i prepararea apeicalde de consum ntr'o treapt cu schimbtor de cldur nparalel cu instalaia de nclzire %!+

  5lana%*' Schema & ' 5unct termic de bloc pentru nclzire i preparare apcald de consum n regim instantaneu- cu racordare la centrala

  termic de cvartal %!*

  5lana%$' Schema ! ' 5unct termic de preparare agent termic pentrunclzire cu schimbtor n contracurent i cu boiler pentruprepararea apei calde de consum racordat n paralel cuinstalaia de nclzire %!$

  5lana%/' Schema 0 ' 5unct termic de bloc sau scar pentru nclzire ipreparare ap cald de consum cu schimbtoare de cldurracordate n paralel cu reeaua determo)icare%!/

  5lana ' 5unct termic de bloc cu modul pentru prepararea agent termic

  nclzire i ap cald de consum %0#

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  6/114

  SOLUII CADRU PENTRUREABILITAREA +iMODERNI=AREAINSTALAIILOR DEINCL21RE DIN CL>DIRI DELOCUIT

  1. OBIECT DOMENIU DE APLICARE

  =biectul prezentei reglementri este stabilirea soluiilor dereabilitare i modernizare a instalaiilor de nclzire lacldirile de locuit e8istente n scopul reduceriiconsumurilor energetice

  .ucrarea de )a se adreseaz proiectanilor-e8ecutanilor- asociaiilor de locatari i proprietari-e8perilor tehnici i )urnizorilor de echipamente necesaren realizarea soluiilor de reabilitaremodernizare acldirilor de locuit

  5revederile prezentei reglementri se aplic la6

  cldiri de locuit colective alimentate de la o surs decldur e8terioar 1termo)icare- CT de cvartal2Icldiri de locuit individuale sau niruite dotate cusurs proprie de cldur 1nclzire central i nclzirecu sobe2

  =biectivele prezentei reglementri sunt6reducerea consumurilor de energie termic pentrusatis)acerea necesarului de cldur pentru nclzire iap cald de consum la cldirile de locuit e8istente prineliminarea risipei de energieI

  El&*"r&) d(:

  INSTITUTUL DE PROIECTARE,CERCETARE l TE4NIC> DE CALCUL

  NCONSTRUCII IPCTSA

  Aprobat de:

  MINISTRULLUCRRILOR PUBLICE,TRANSPORTURILOR lLOCUINEI C# Ordin#lnr. 1625?2.11.21

  INDICATI;SC61

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  7/114

  creterea con)ortului termic al locatarilorIidenti)icarea msurilor de la simplu la comple8 pentru reducereaconsumurilor energetice pentru nclzire i ap cald mena;er)uncie de gradul de uzur al instalaiilorIcreterea randamentului i optimizarea e8ploatrii sistemelorde nclzireI

  reducerea cheltuielilor de ntreinere ale instalaiilor de ctrelocatariImsurarea i controlul consumurilor energetice

  .a proiectarea i e8ecutarea reabilitrii i modernizrii instalaiilor denclzire din cldirile de locuit se vor avea n vedere- prevederilecuprinse n6

  J%K ' .egea %#%//, ' privind calitatea n construciiJ&K'=G &/!##%## privind reabilitarea termic a

  )ondului construit e8istent i stimularea economisiriienergiei termice ' 4=) nr0%!% ianuarie ##

  J!K ' .egea %//## privind utilizarea e)icient a energiei

  J0K ' ormativul pentru proiectarea i e8ecutarea instalaiilorde nclzlre central '%%!

  J,K ' ormativul pentru proiectarea i e8ecutarea instalaiilorsanitare ' l /

  J+K ' ormativ pentru realizarea auditului energetic alcldirilor e8istente i al instalaiilor de nclzire ipreparare a apei calde de consum a)erente acestora '5 #0*'##

  J*K ' ormativ pentru e8pertizarea tehnic i energetic acldirilor e8istente i a instalaiilor de nclzire ipreparare a apei calde de consum a)erente acestora '5 #0$'##

  $K ' ormativ pentru elaborarea i acordarea certi)icatuluienergetic al cldirilor e8istente ' 5 #0/'##J/K ' Soluii i detalii de monta; pentru contoare de ap cald

  i energie termic ' SC ##%'%//+

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  8/114

  J%#K ' Ghid de proiectare- e8ecuie i e8ploatare acentralelor termice mici ' G5 #,%'##J%%K ' Soluii cadru pentruinstalaii interioare denclzire utiliznd noi sisteme de producere aagentului termic 'SC ##,##J%&K ' Soluii cadru de contorizare a consumurilor de

  ap- gaze naturale i energie termic a)erenteinstalaiilor din blocurile de locuine' SC ##&'%//$J%!K ' Ghidul de per)orman pentru nclzire iventilare'Contract 75CT'4.5AT nr %%,/%//* J%0K'

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  9/114

  ' tratarea n ansamblu a cldirii6 construcie i instalaieI ' msurile simple de reabilitare vor avea prioritate6 ' obligativitatea reabilitrii termice cu ocazia altor lucrri1consolidarea structurii de rezisten- schimbarea destinaiei-etc2I ' soluiile de reabilitare s se realizeze pe ct posibil )r

  a)ectarea spaiului locuitI ' soluia optim s )ie validat de disponibilitile )inanciare

  C(rin$( d( %&li)&)(

  5roiectarea i e8ecutarea lucrrilor de reabilitare i modernizare ainstalaiilor de nclzire din cldirile de locuit se )ace cu scopul caacestea s corespund calitativ cel puin nivelurilor minime deper)orman- con)orm cerinelor eseniale de)inite de .egeanr%#%//, privind calitatea n construcii i n special urmtoarelorcerine6

  ' igiena- sntatea oamenilor- re)acerea i protecia mediuluiI

  ' izolarea termic- hidro)ug i economia de energieI' protecia mpotriva zgomotuluiI' sigurana n e8ploatare

  C&dr#l l(&l +i d( r(l((n)&r(

  Cadrul legal pentru reabilitarea imodernizarea instalaiilor a)erentecldirilor de locuit e8istente l reprezint =rdonana Guvernamentalnr&/!##%## privind reabilitarea termic a )ondului construite8istent i stimularea economisirii energiei termice

  Soluiile cadru pentru reabilitarea i modernizarea instalaiilor a)erenteconstituie una din msurile pentru )undamentarea programelor de

  reabilitare i modernizare termic a cldirilor ce se vor realiza anualde ctre Guvernul 9omniei n baza 5oliticii @nergetice a statului

  %%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  10/114

  Con)orm =G nr&/ pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuite8istente- proprietarii sau administratorii acestora dup caz- vorproceda la6

  a2 ' evaluarea strii tehnice a cldirii asupra creia se intervine prin6' contactarea unui birou de consultant sau a unei companii de

  servicii energetice pentru e)ectuarea di)#l#i (n(r()i%, stabilireaprocedurii de intervenie i a asistenei tehnice de specialitatenecesar i pentru elaborarea%(r)i9i%&)#l#i (n(r()i%al cldiriiI' contractarea elaborrii(@'(r)i-0rii )(

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  11/114

  C"'()(n$( /n &%)ii)&)(& d( r(&*ili)&r(

  Activitatea de reabilitare i modernizare termic a cldirilor e8istente ia instalaiilor a)erente va )i asigurat de6

  ' 4.5T. pentru6

  ' coordonarea activitii de elaborare a reglementrilor tehnicedin domeniul construciilorI' asigurarea elaborrii proiectelor directoare i soluii cadrupentru reabilitarea i modernizarea cldirilor i instalaiilora)erenteI' propune spre aprobarea Guvernului programele naionaleanuale de reabilitare i modernizare termic a cldirilor iinstalaiitor a)erente 1mpreun cu A9C@2I

  ' stabilirea procedurii de atestare- autorizare sau certi)icare a)irmelor i persoanelor )izice sau ;uridice implicate n activitateade consultan- e8pertizare- proiectare- e8ecuie i e8ploatarecon)orm .egii %#%//, privind calitatea n construcii i =G

  &/##' 4.5T.- A9C@ i )ilialele acesteia din ar pentru6

  ' elaborarea de studii de )undamentare a reabilitrii termice acldirilor i ncadrarea n 5olitica @nergetic a statuluiImonitorizarea per)ormanelor cldirilor reabilitate termic nscopul stabilirii direciilor de acionare i a politicilor de)inanareI' iniierea de aciuni promoionale pentru educarea populaieipe plan local

  ' rbanism i Amena;area Teritoriului

  din cadrul consiliilor ;udeene i al 4unicipiului :ucureti-municipiilor- oraelor i sectoarelor municipiului :ucureti pentru6' eliberarea certi)icatului energetic al cldirii6

  1

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  12/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  13/114

  E@'(r)i-&r(& +i di)#l (n(r()i% /n (d(r(&r(&*ili)0rii?"d(rni-0rii (n(r()i%( & in)&l&$iil"r d( /n%0l-ir(

  @8pertizarea energetic a cldirilor de locuit ce urmeaz s )iereabilitate termic se realizeaz de ctre consultani energetici1persoane )izice sau birouri de consultan2 atestai n con)ormitate cu

  =G &/## i pe baza prevederilor normativelor n vigoare 5 #0* i5 #0$

  @tapele necesare obinerii certi)icatului energetic sunt6

  Solicitantul certi)icatului energetic se adreseaz rbanism i Amena;area Teritoriului 1AT2 din5rimria localitii sau sectorului n raza cruia se a)l situat cldirea-printr'o cerere

  ' Cererea este trimis de ctre AT unui consultant energetic 'primirea cererii de ctre consultantul energetic constituie momentuldeschiderii dosarului de e8pertiz energetic a cldirii

  ' Consultantul energetic elaboreaz e8pertiza energetic ' intocmete raportul de e8pertiz energetic a cldirii' Acordarea certi)icatului energetic pe baza veri)icrii dosarului dee8pertiz energetic de ctre AT n termen de ma8%, zile dela depunerea dosarului de e8pertiz ntocmit de ctre consultant

  Pr"i(%)&r(& +i (@(%#)&r(& l#%r0ril"r d( r(&*ili)&r( +i "d(rni-&r(& in)&l&$iil"r d( /n%0l-ir(

  5roiectarea lucrrilor de reabititare i modernizare a instalaiilor denclzire poate )i realizat pe baz de proiect numai de ctre societi1ageni economici2 care au primit certi)icarea pro)esional din parteaorganismelor abilitate de 4.5T.

  %,

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  14/114

  5roiectul se elaboreaz de ctre proiectani cu competene ndomeniu

  5roiectul se veri)ic de ctre veri)icatori de proiecte atestai4.5T.

  5roiectul de reabilitare a instalaiei de nclzire central se vantocmi pe )aze de proiectare 1Studiu de Fezabilitate ' SF- 5roiectTehnic ' 5T-

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  15/114

  D()&lii d( (@(%#$i(

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  16/114

  prevederilor din proiect: beneficiarul are obligaia s cearaceste documente firmelor furnizoare.

  Se va asigura controlul e8ecuiei lucrrilor de reabilitaretermic a instalaiilor de nclzire central pe antier de ctrebene)iciar 1proprietarul sau administratorul imobilului2 i

  e8ecutant prin persoane specializate i atestate6 dirigini deantier atestai 4.5T.- responsabili cu e8ecuia lucrriloratestai 4.5T. i dup caz- consultani tehnici ' e8peri

  Competenele instalatorilor autorlzai pentru proiectarea ie8ecutarea lucrrilor de reabilitare a instalaiilor de nclzirecentral )uncie de domeniul de activitate i destinaialucrrilor sunt con)orm ormativului l %! ' 9evizuit

  . DE7ICIENE ALE INSTALAIILOR DE NC>L=IRE DINCLDIRILE DE LOCUIT +i M>SURI DE MBUNT>IRE APER7ORMANELOR

  Starea actual a instalaiilor de nclzire la cldirile delocuit existente

  Se constat n prezent scderea drastic a per)ormanelorinstalaiilor de nclzire la cldirile de locuit datorit urmtorilor)actori6

  .1. D(9(%$i#nil( in)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( l& %l0diril( d(l"%#i) (@i)(n)(

  Cldirile de locuit e8istente colective alimentate de la o surs decldur e8terioar 1termo)icare- CT de cvartal2- realizeaztemperaturi interioare in)erioare celor prevzute n STAS %/#*-

  e8istnd di)erene care pot a;unge la pn la 0'$LC 9educereatemperaturii interioare se datoreaz unor cauze care trebuieevideniate la diagnosticarea instalaiei ca de e8emplu6

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  17/114

  ' )uncionarea corpului de nclzireI' corespondena dintre temperatura de ducere a

  agentului termic i temperatura e8terioarI' regimul de livrare al clduriiI' deteriorarea proteciei termice a cldiriiI' respectarea proiectului i calitatea e8ecuiei6

  ' regimul hidraulic al reelei de distribuie isau al instalaieiinterioare

  D(9(%$i#nil( l& r($(& d( %"nd#%)( in)(ri"&r(

  9eeaua de conducte interioare de nclzire prezint de)eciunicauzate de greeli de monta; precum i de de)ecte de )abricaie alematerialelor 1evi- )itinguri- etc2 i anume6

  ' Scurgeri de ap din conducte datorate urmtoarelor cauze6' e8ecutarea de)ectuoas a mbinrilor cu )ilet- cu )lane sau cusudurI' apariia i accentuarea )enomenului de coroziune6

  ' nghearea apei n conducte la ntreruperea nclziriipe timp de iarn

  ' eetaneitatea mbinrilor cu )ilet datorate unei e8ecuiinecorespunztoare a mbinrilor- )ie )olosirii unor )itinguri de)ecte1cu )isuri2 )ie datorit tierii adnci a )iletului' :locarea circulaiei apei datorit )ormrii sacilor de aer1contrapante2' n)undarea conductelor cauzat de negli;ene de monta;1mbinri necorespunztoare- montarea unor conducte de;an)undate parial sau total2 )ie ca urmare a acumulm pietrei sauimpuritilor n unele puncte ale conductei sau n armturile denchidere i regla;

  '

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  18/114

  Cauzele cele mai )recvente care au produs deteriorarea izolaieitermice sunt6M lovituri mecanice aprute cu ocazia unor lucrri de reparaii la

  perei sau la conducte apropiateIM )i8area insu)icient de rigid a conductei a determinat vibrarea i

  deplasarea acesteia datorit variaiei de temperatur iar

  izolaia termic s crape6M umezirea izolaiei termice datorit scurgerilor din conducta

  izolat- din conductele vechi sau n in)iltraieD(9(%$i#ni l& %"r'#ril( d( /n%0l-ir(S'auconstatat urmtoarele de)eciuni la corpurile denclzire i anume6

  R&di&)"&r( d( 9"n)0

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  19/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  20/114

  5rivind cauzele scurgerilor la registre i serpentine se mai potaduga unele de)eciuni care apar la mbinrile prin sudur1cordoane de sudur insu)icient de compacte2

  Defectele care apar la convectoare sunt:

  M scurgerea de agent termicI blocarea circulaiei agentului termicn elementul nclzitor ca urmare a unor cauze similare cu celeprezentate la radiatoare i registre din eviIM diminuarea cedrii de cldur datorit depunerilor de pra) pearipioarele elementelor de nclzire8

  3.2. Aspecte privind vrsta instalaiilor de nclzire centraldin cldirile de locuit

  n marea ma;oritate a situaiilor elementele principale ale instalaiilorde nclzire din cldirile de locuit colective e8istente au rmasneschimbate de la darea n )olosin a cldirii- ast)el instalaiile denclzire ' radiatoare i conducte au o vechime de peste !# de ani

  caren mod normal sunt uzate )izic i moral5e lng uzura avansat a instalaiilor de nclzire datorat vechimiilor se adaug i )aptului c de'a lungul anilor nus'au e)ectuat lucrride reparaii curente legi)erate prin acte normative5rin modul n care sunt concepute i e8ecutate instalaiile denclzire interioare din cldirile de locuit e8istenten##n) '"i*il(:

  M realizarea lucrrilor normale de ntreinere i modernizare acolounde amplasarea conductelor de distribuie se a)l subpardoseala parterului n canale nevizitabile- etcI

  M individualizarea regimului de nclzire al apartamentelorIM individualizarea regimului de )acturare 1pe apartament2I

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  21/114

  M intervenii punctuale asupra corpurilor de nclzire 1lipsa robinetelorpe retur2

  4enionm c prescripiile tehnice din domeniu elaborate pn anultrecut nu prevedeau n mod e8plicit pentru instalaiile de nclzire dinlocuine durata ma8im de vrst pentru elementele componente

  Ast)el con)orm 3otrrii Guvernamentale nr/+0!#%&%//$ pentruaprobarea clasi)icaiei i a duratelor normale de )uncionare ami;loacelor )i8e se prevd duratele de serviciu normate cu care secalculeaz norma de amortizare pentru construcii- ast)el duratele deserviciu normate pentru cldirile de locuine i conducte sunt6

  M cldirile de locuit din crmid beton sau beton armat ,# aniIM conductele din oel n mediu normal &, ani

  Con)orm Ghidului de per)orman pentru instalaii de nclzire iventilare elaborat la 75CT'SA se consider- n condiiile vieii modernei ale progresului tehnic actual- ca durat de via pentru o instalaiede nclzire nu trebuie s depeasc %,'&,ani

  .. A'(%)( 'riind r(i#l d( 9#n%$i"n&r( /n (@'l"&)&r( &in)&l&$i(i d( /n%0l-ir(

  Pr"*l(& d( in%"n9"r) &%#)i% +i i-#&l

  .a proiectarea i e8ecutarea instalaiilor de nclzire la cldirilede locuit e8istente de con)ortul tactil i acustic au )ostnegli;ateForma i amplasarea corpurilor de nclzire montate nncperi- aspectul i culoarea supra)eelor de nclzire nucontribuie n ma;oritatea situaiilor la mbuntirea estetic ancperilor

  2

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  22/114

  Pr"*l(& 'riind%"&nd& +i r(l&r(& r(i#l#i )(ri%

  n prezent- instalaiile de nclzire din cldirile de locuit e8istentenudispun de mi;loace de reglare a regimului termic

  ncldirile de locuit e8istente racordate de regul la termo)icare-posibilitatea utilizatorului 1locatarului2de a comanda regimul de

  nclzire al ncperii locuite din interiorul acestora este e8trem deredus 5ractic- ea se rezum la acionarea asupra robinetului denchidere cu dublureglajal radiatorului- care n cazul n care nu

  este blocat- poate realiza o reducere a debitului de cldur cedatn ncperi

  u e8ist posibilitatea de a comanda pornirea nclzirii saucreterea debitului de cldur- ntruct sursa termic 1punct

  termic sau central termic de termo)icare sau de cvartal2 care nueste me8ploatarea locatarilor- livreaz cldura macelai regim

  pentru toi consumatorii n general cu debite di)erite denecesitile de nclzire

  9egla;ulcalitativ al livrrii cldurii care se practic la surs estenecorespunztor ntruct temperaturile agentului termic sunt maireduse dect cele reclamate de temperatura e8terioar a aerului

  D(9(%$i#ni d( 9#n%$i"n&r( & in)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( l& %l0diril(d( l"%#i)

  # categorie important de de)ecte o constituie de)ectele de)uncionare ale ntregii instalaii care depinde de con)iguraiainstalaiei- de modul incare a )ost proiectat i e8ecutat precumi modul2n care este e8ploatat

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  23/114

  M debitul masic )oarte mare6M scurtcircuitarea unor consumatori i circulaii6M e8istena unor zone din instalaiile care nu se nclzesc

  1coloane n)undate sau incorect echilibrate- legturinecorespunztoare la corpurile de nclzire- la robinetele denchidere26

  M sistem de regla; ine)icient nee8istnd corelare ntre parametriiagentului termic i sarcina de nclzire 1temperaturae8terioar2

  & Funcionarea necorespunztoare a corpurilor de nclzire de laeta;ele superioare

  Cauzele care determin )uncionarea precar a corpurilor de nclzirede la ultimul eta; sunt6

  M lipsa apei din instalaie 1n partea superioar a instalaiei26M poziia incorect a vasului de e8pansiune6M )ormarea sacilor de aer la partea superioar a coloanelor 1numai la

  distribuia superioar26M dimensionarea de)ectuoas a conductelor saui echilibrarea

  hidraulic corect a circuitelor6M poziia incorect a pompei de circulaie n schema instalaiei

  ! Funcionarea neuni)orm a corpurilor de nclzire situate peaceeai coloan

  Acest )enomen este cauzat )ie de o dimensionare necorespunztoarea coloanei 1)r a se lua n considerare e)ectul perturbator algravitaiei2- )ie o legare de)ectuoas a corpurilor de nclzire de pecoloan i se mani)est ast)el6

  &,

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  24/114

  M la )uncionarea cu temperaturi ridicate ale agentului termic senclzesc mai mult la corpurile de la eta;ele superioare- iar cele dela eta;ele in)erioare mai puin6M la )uncionarea cu temperaturi moderate )enomenul se produceinversI se nclzesc mai mult corpurile de nclzire de la nive lelein)erioare i mai puin de la nivelele superioare

  4. nclzirea incomplet a unor coloane

  Acest defect poate apare datorit:

  M unei racordride)ectuoase a coloanei la conducta de distribuie1captul coloanei intr prea mult n conducta de distribuie2IM n)undrii coloanei cu impuriti transportate de apIM dimensionrii i echilibrrii indirecte

  5. Funcionarea intermitent a unor corpuri de nclzire

  >nele corpuri de nclzire )uncioneaz normal sau uneoriintrerup

  )uncionarea datorit acumulrii unor dopuri de aer m acestea sau peconductele de legtur prin montarea de)ectuoas i lipsadispozitivelor de dezaerisire la aceste corpuri

  .. A'(%)( '(%i9i%( &l( in)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( din#*"l#ril( %l0diril"r d( l"%#i)

  Aspecte generale

  Se disting n principal pentru cldirile de locuine realizate- dousituaii dup cum sursa termic este amplasat n subsol 1centraltermic proprie2 sau n e8teriorul cldirii 1central termic de zon

  sau termo)icare2

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  25/114

  .a cldirile de locuit vechi construite nainte de %/0# s'a practicatsoluia cu centrala termic proprie amplasat ntr'o ncpere lasubsol .a aceste blocuri au aprut probleme legate de siguran ne8ploatare- sigurana la )oc- pericolul de poluare proteciampotriva accesului persoanelor neautorizate5entru a se asigura o e8ploatare normal este necesar s se ia

  msuri pentru ndeplinirea condiiilor de iluminat- ventilare i protecie)onic precum i asigurarea de condiii igienico'sanitarecorespunztoare pentru personalul de e8ploatareTraseele conductelor de distribuie din subsol trec n unele cazuri prinncperi n care accesul personalului nu este liber- e8istnd ast)eldi)iculti de intervenie n caz de avarie pe unele ramuri sau coloane:locurile de locuine construite dup %/*# s'au prevzut cu subsoltehnic n care sunt montate conductele de distribuie ale instalaiei denclzire precum i conductele de ap i canalizare# soluie necorespunztoare care a )ost practicat este cea n carereelele de distribuie de distan traverseaz subsolurile blocurilorpentru alimentarea att a blocurilor respective ct i a celor

  nvecinaten acest mod nu a e8istat posibilitatea delimitrii instalaiilor lconsumurilor pentru )iecare bloc n parte

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  26/114

  Defeciuni ale instalaiilor de nclzire din subsoluri

  n subsolurile blocurilor construite dup !"# se constaturmtoarele deficiente:

  $ conductele de nclzire care vin de la punctul termic sau centrala

  termic de zon nusunt prevzute la intrarea n subsol cu aparaturade msur %i control: termometre. manometre& debitmetre. contoarede cldur:$ nu e'ist posibilitatea reglrii debitelor pe ramurile care pleacde la distribuitorul din subsol (n eventualitatea c s)a prevzut unastfel de punct de distribuie*.

  $ termoizolarea conductelor realizat din vat mineralprote+at cu carton asfaltat este n ma+oritatea situaiilordeteriorat:

  $ robinetele de nc,iderede la baza coloanelor nu se potutiliza datorit monta+ului defectuos al acestora (apropiatede elementele de construcie* precum %i datorat blocriilor

  3.5. ntreinerea siste!elor de nclzire la cldirile de locuit

  -entru funcionarea corespunztoare a oricrui sistem de nclzire lacldirile de locuit. pe lng lucrrile de reparaii sunt necesare %iunele lucrri curente de ntreinere care au drept scop bunafuncionare a sistemelor %iprevenirea apariiei defectelor./'ecutarea cu regularitate a lucrrilor de ntreinere are ca efect:

  $ prelungirea duratei de funcionare a sistemelor de nclzire:$ ma+orarea perioadei de timp ntre reparaii.

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  27/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  28/114

  0surile de ntreinere prezentate mai sus se completeaz cuindicaiile de e'ploatare ale fabricantului corpurilor de nclzire.

  1peraiile de ntreinere la reeaua de conducte

  2eeaua de conducte a instalaiilor de nclzire central& constituie

  partea care poate da na%tere la cele mai multe defeciuni& dac nu seiau msuri de verificare %i ntreinere permanent.1peraiile curente de ntreinere la reeaua de conducte se refer nspecial la:

  $ verificarea permanent a conductelor principale de distribuie %i acoloanelor pentru a identifica imediat eventualele scurgeri nainte dea degrada finisa+ele construciei (zugrveli. pardoseli& etc.*3$ verificarea armturilor montate pe conducte (dac e'ist scurgeripe la presgarnituri saupe la mbinrile cu flan%e sau filet ntrearmtur %i eav*:$ se va verifica periodic (cel puin naintea perioadei de nclzire*

  dac armturile se nc,id normal: dac nu se nc,id etan% se

  sc,imb garniturile sau se %lefuiesc suprafeele de etan%are larobinetele cusertar:$ se verific periodic starea izolaiei termice& n special aconductelor montate n subsoluri sau n canale termice pentru aidentifica la timp eventualele degradri ale acesteia:$ conductele care nu sunt izolate termic s se stabileasc necesitateaizolrii lor:$ la apariia petelor de rugin care ies de sub vopsea. se iauimediat msuri pentru curenia acestora sau revopsire pentru astopa procesul de coroziune care poate ptrunde n peretele evii:$ periodic se manevreaz armturile de nc,idere sau dedezaerisire& c,iar dac nueste nevoie. pentru a evita

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  29/114

  blocarea acestora datorit depunerilor de piatr impuriti etcIM de regul naintea unei revopsiri totale a reelei de conducte se va)ace o veri)icare general a etaneitii instalaiei 1conductelorarmturilor )itingurilor- etc2n cursul e8ploatrii instalaiilor interioare cu toate msurile deprevenire de'a lungul e8ploatrii lor apar depuneri Aceste depuneri

  mpreun cu suspensiile )ormate din produsele de coroziune ieroziune- creeaz de multe ori greuti n e8ploatare

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  30/114

  M controlul permanent al )uncionrii arztoarelor i a strii)ocarului precum iremedierea imediat micilor de)ecte care'i)ac apariia6M veri)icarea permanent n cazul sobelor cu gaze sau cucombustibil lichid a conductelor i armturilor din instalaia dealimentare cu combustibil pentru a evita scurgeri prin neetaneit i6

  M controlul periodic al modului de )i8are a elementelorcomponente ale sobei precum i a burlanelor de legturla coul de )um6

  M realizarea continu a unui regla;corespunztor al arderii)r a lsa ca soba s )uncioneze cu arderenecorespunztoare a combustibilului

  O'(r&$i#ni d( /n)r($in(r( & %"+#ril"r d( 9# %&r( d((r(%"*(l(

  u se recomand montarea de dispozitive de protecie la gurile deevacuare a courilor@ste total contraindicat prelungirea courilor de zidrie prin couri de

  tabl neizolate aceasta provocnd o zon rece carempiedic tira;ul

  ntreinerea corespunztoare a costurilor de )um are tot attaimportan ca i ntreinerea sobei ntruct dac coul de )um nu)uncioneaz bine soba nu d randamentul corespunztor =peraiileperiodice de ntreinere la courile de )um se re)ern special la6

  M curirea periodic a couluide )um cel puin de dou ori pe an iori de cte ori este nevoie6 pentru curire este bine s se )acapel la lucrtori cali)icai6

  M remedierea imediat a unor de)ecte care apar n cursul )uncionriiIcderea dispozitivelor de protecie de la gura de evacuare acoului crpturi dinzidria coului etc6

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  31/114

  M meninerea unei etaneiti corespunztoare la punctul deracordare al burlanelor din tabl 1sau ceramic2 cu coul de )umpentru a evita ptrunderea aerului )als n co6

  M veri)icarea nlimii coului de )um la tira; precum i re)acereanlimii iniiale a coului n urma prbuirii acestuia din diversecauze 1calamiti- )urtuni- etc2

  9ealizarea tuturor operaiunilor de ntreinere la sobe i la courile de)um reclam un minim de e)ort i de cheltuieli- de aceea este bine caele s )ie e8ecutate cu regularitate

  .5.. *#n0)0$ir(& '(r9"r&n$(l"r in)&l&$iil"r d( /n%0l-ir(n scopul realizrii condii ilor de con)ort n cldirile de locuit e8istenteeste necesar mbuntirea per)ormanelor instalaiilor denclzire prin reabilitarea sau modernizarea acestoraCon)orm ormativului % %! instalaiile de nclzire trebuie scorespund nivelelor minime de per)orman re)eritoare la e8igeneleeseniale de)inite de .egea %#%//, privind calitatea n construciiCon)orm ormativului l %! ' materialele 1conductele- armturile2 iechipamentele 1corpurile de nclzire- caznele- etc2 utilizate lae8ecutarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a instalaiilor denclzire la cldirile de locuit e8istente vor avea caracteristicile itoleranele prevzute n standarde i prescripiile tehnice aleproductorilor ' interni i e8terni ' i vor satis)ace condiiile tehnicecerute n proiectul instalaiei de nclzirembuntirea per)ormanelor instalaiilor de nclzire la cldirile delocuit e8istente se realizeaz prin6

  U)ili-&r(& %"r'#ril"r )&)i%( '(r9"r&n)(

  Con)orm l %! n cazul reabilitrii instalaiilor de nclzire se

  recomand6!!

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  32/114

  M utilizarea n aceeai instalaie a unor corpuri de nclzire cucurbe caracteristice de variaie a cedrii de cldur ct maiapropiate6

  M utilizarea corpurilor de nclzire cu indice ridicat dencrcaretermic al metalului- pentru durata de via 1NOg2 8 ani duratde via

  .a alegerea corpului de nclzire se vor avea n vedere parametriima8imali de presiune i temperatur ai agentului termic la careacesta va )unciona precum i de condiiile locale de monta; nncpere=dat cu nlocuirea corpurilor de nclzire se vor nlocui i robinetelede regla; i anume se vor utiliza robinete cudublu regla;

  n cazul instalaiilor de nclzire individualizate 1la nivel de scar deapartamente2 sau n cazul contorizrii la nivel de bloc i montriirepartitoarelor se pot )olosi robinete de reglare cu termostat

  .a alegerea tipului de corp de nclzire vor )i avute n vedereurmtoarele6

  R&di&)"&r( d( 9"n)0audrept avanta;6

  M puteri termice speci)ice mari pe metru ptrat de radiator6M rezisten bun la coroziuneIM posibiliti diverse de monta; i amplasareIM posibiliti de curire de pra)IM durata )oarte mare de via

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  33/114

  R&di&)"&r( din "$(l' aun principal avanta;ele urmtoare6

  M aspect plcut )inisa; de calitate al supra)eelor prin culoriatractive6

  M pre speci)ic mic sau mediu6M greutate redusI

  M rezisten bun la presiuni i temperaturi ma8ime 1la 0 sau+ bar i respectiv la %## sau%0#LC2IM se monteaz uorIM posibiliti diverse de monta; i amplasareIM se cur uor de pra)

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  34/114

  Ar0)#ril( )olosite nreabilitarea instalaiilor de nclzire se vor alegen raport cu )uncionarea lor i cu parametrii agentului termic

  Armturile de reglare vor )i nsoite de certi)icarea caracteristicilor1debit- presiune2)uncie de gradul de nchidere

  Armturile cu funcionare automatalese n raport cu )unciunile lor-vor )i nsoite de ntregul echipament au8iliar de automatizare 1sau cuindicaii precise privind elementele care se completeaz2 i decerti)icrile prevzutennormativul 7 %!

  Armturile de reglare ale corpurilor de nclzire se aleg incon)ormitate cu soluia de reglare a sistemului de nclzire recoma ndatde ormativul l %! cap0%!

  SOLUII DE REABIUTARE A INSTALAIILOR DIN CL>DIRILE DELOCUIT

  9eabilitarea instalaiilor din cldirile de locuit colective alimentate de la o

  surs de cldur e8terioar 1termo)icare- CT de cvartal2 i cldirile delocuit individuale sau niruite cu surs proprie de cldur const ne)ectuarea lucrrilor de reparaii completri sau nlocuiri de echipamentepentru readucerea instalaiilor la parametrii iniiali din proiect

  5rincipiile care trebuie s stea la baza soluiilor de reabilitare i caretrebuie avute n vedere la selectarea msurilor ce vor )i aplicate suntcon)cap&

  =biectivele propuse prin aplicarea soluiilor de reabilitare a instalaiilore8istente la cldirile de locuit avnd la baz evaluarea striie8istente ainstalaiei sunt urmtoarele6

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  35/114

  ' identi)icarea msurilor de reabilitare de la simplu lacomple86' creterea con)ortului termic al locatarilor6' reducerea consumului de energie termic a cldirilor i implicitreducerea cheltuielilor6' mrirea gradului de gestionare individual 1reglare

  contorizare2

  Soluiile'cadru de reabilitare a instalaiilor de nclzire la cldirile delocuit colective alimentate de la o surs de cldur e8terioar1termo)icare CT de cvartal2 i la cldirile de locuit individuale sauniruite dotate cu surs proprie de cldur au caracter derecomandare

  CLDIRI DE LOCUIT EISTENTE COLECTI;E ALIMENTATEDE LA SURS DE CLDUR ETERIOAR TERMO7ICARE,CT DE C;ARTAL

  Soluiile de reabilitare a instalaiilor de nclzire la cldiri de locuit

  colective alimentate de la o surs de cldur e8terioar 1termo)icare-CT de cvartal2 sunt prezentate n continuare i sunt clasi)icate dupgradul de comple8itate a instalaiei i amploarea lucrrilor i anume1tabelul %26

  A.SOLUII SIMPLE

  A1 nl"%#ir(& /n #*"l#l )(

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  36/114

  A2 # $e!edierea ter!oizolaiei conductelor de distribuie dinsubsol

  copul soluiei const n:

  ) reducerea flu'ului termic disipat prin conductele de distribuie ale

  agentului termic.

  A3 # nlocuirea vanelor defecte # nefuncionale de la baza coloanelorde distribuie.

  copul soluiei const n:

  asigurarea unei bune circulaii a agentului i eliminarea pierderilorde agent termic din instalaia interioar

  A% # nlocuirea conductelor de distribuie a&ent ter!ic fisurate dinsubsol

  Scopul soluiei constn6

  ) eliminarea pierderilor de agent termic3) asigurarea bunei funcionri a instalaiei:) eliminarea inundrii subsolurilor.

  A5 # 'ontarea robinetelor de &olire la baza coloanelor

  copul soluiei const n:

  ) posibilitatea efecturii golirii coloanelor n cazul apariiei unordefecte (fisurarea elementelor de nclzire& conductelor %iarmturilor*:

  ) posibilitatea efecturii golirii coloanelor n cazul realizrii unorlucrri de reabilitare.

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  37/114

  A + ' Splarea corpurilor statice 1prin demontarea de pe poziie2

  cu ;et de ap sub presiune- eliminarea depunerilor de

  nisip i nmol de la partea in)erioar a corpurilor de nclzire i

  apoi remontarea pe poziie

  copul soluiei const n:

  ' creterea e)icienei )uncionrii corpurilor staticeI' creterea e)icienei instalaiei de nclzire

  A* ' Curirea chimic i protecia anticorosiv a instalaiei

  Scopul soluiei const n6

  ' creterea e)icienei instalaiei de nclzire prin asigurareaunei bune circulaii a agentului termic i implicit reducereaconsumurilor energetice

  =peraiile de curire a instalaiei trebuie )cute numai dupe)ectuarea modi)icrilor aduse instalaiei pentru repunerea sa n)unciune- cu ocazia reabilitrii sau modernizriinainteae)ecturii tratamentului de curire chimic- splare- cldire iprotecia anticorosiv a instalaiei de nclzire la cldirile de locuitracordate la termi)icare trebuie realizat urmtoarele6

  ' controlul strii generale a instalaiei de nclzire centralI' controlul calitii apei din instalaieI' veri)icarea etaneitii instalaiei

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  38/114

  AF nl"%#ir(& r"*in()(l"r %"r'#ril"r )&)i%( (@i)(n)( +in(9#n%$i"n&l(

  copul soluiei const n:

  ' utilizarea corect de ctre consumator a robinetelor de radiator

  determin obinerea unor economii importante de energie iimplicit economii mbugetul )amiliei

  Corpurile de nclzire sunt echipate cu robinete cu dublu regla;>tilizate pe scar larg n strintate- n 9omnia robinetele termostaticenu sunt n prezent utilizate la echiparea instalaiilor de nclzire la cldiride locuit racordate la termi)icare 1blocuri de locuit2I cauza principal oconstituie )aptul c temperatura agentului termic livrat este sub nivelulcerut de condiiile climatice e8terioare

  9obinetele cu termostat montate pe corpurile de nclzire servesc lareglarea individual a temperaturii interioare la cldirile de locuitndeplinind urmtoarele )unciuni6

  ' msoar mrimea de reglat 1temperatura interioar2I ' compar i regleaz direct admisia )luidului mcorpul de nclzire

  7ntroducerea robinetelor cutermostat la corpurile de nclzire impune6

  ' echilibrarea termic i hidraulic a instalaiei 1soluia A%#2' contorizare la nivel de bloc 1A%%2 isau de apartament

  5entru domeniul de utilizare principiul de )uncionare i e8ecuiarobinetelor cu termostat se va consulta )ia nr&

  Se menioneaz c msura de nlocuire a robinetelor cu dublu regla; curobinete cu termostat se adopt doar n situaiile n

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  39/114

  care sursa termic poate )urniza un debit de cldur mai mare dectsarclna termic a consumatorului

  AG D")&r(& %"r'#ril"r )&)i%( (@i)(n)( %# r('&r)i)"&r( d( %0ld#r0

  Scopul soluiei const6

  ' n asigurarea controlului asupra livrrii clduriila consumator6' reducerea consumurilor de energie termica pentrunclzire

  9epartitorul de cldur este un instrument modern care permitede)alcarea pe )iecare corp de nclzire n parte a consumului total decldur a cldirii con)orm uneiproceduri speci)ice asigurnd ast)elbaza tehnic a sistemului de repartizare a costurilor nclzirii peapartamente4enionm c pentru utilizarea repartitoarelor de cldur estenecesar prevederea obligatorie a corpurilor de nclzire cu robinet cucap termostat4etod e8act ieconomic n domeniul nregistrrii consumurilor

  individuale- utilizarea repartitoarelor este )oarte e)icient n instalaii lede nclzire central racordate la termo)icare Aparatele sunt citite dectre personalul de serviciu al )irmelor )urnizoare n cazulrepartitoarelor cu evaporare sau datele msurate pot )i transmise ladistan ' n cazul repartitoarelor electronice ' la o unitate de stocare adatelor

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  40/114

  ) incit locatarii s fie ateni la temperatura realizatn ncpere:

  ) incit locatariila economie&

  A1E%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  41/114

  2. C-( n('(r&n(n)(1pasagere2 ' ecarturi de temperatur1ducere ' ntoarcere2 necon)orme provocate de6

  ' aporturi gratuite prin nclzire suplimentar a spaiilor cu aparateelectrice sau datorit prezenei ocupanilor radiaie solar etc6' pierderi gratuite ' prin rcirea unor ncperi datorate ventilrii

  naturale a ncperilor

  n prezent aceste dis)uncionaliti sunt combtute prin reglareatemperaturii i nu prin echilibrarea reelei Avanta;ele echilibrriitermice printr'o bun echilibrare hidraulic a instalaiilor de nclziresunt6

  M con)ort ' dispariia apartamentelor insu)icient nclzite sau preanclzite ' antrennd robinetele cu termostat care trebuiemontate pe corpurile de nclzire6

  M echitate n repartiia costurilor de nclzire prin temperaturinedi)ereniale prin diverse apartamenteI

  M economii de energie termic i de cheltuieli a)erente

  @chilibrarea se poate realiza ast)el6

  a2 echilibrarea integral ' cu msurarea debitului de agent termic alcorpului de nclzire6

  b2 echilibrarea coloanelor ' cu msurarea debitului de agent termicpe coloane

  a2 @chilibrarea integral realizeaz6

  ' un regla; cu control simultan al corpurilor de nclz ire6' echilibrare ntre coloanele instalaiei

  Avanta;ele echilibrrii integrale6

  ' reglare rapid i precis6 ' diagnostic prealabil )ocalizat asupra reelei iasupra)iecrui corp de nclzire

  0!

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  42/114

  * E%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  43/114

  ' cunoaterea consumurilor reale de cldur pentru nclzirei asigurarea unei )acturri corecte a cldurii

  Contorizarea la nivel de bloc 1scar2 a energiei termice secompleteaz cu utilizarea repartitoarelor de cldur pe )iecarecorp de nclzire 1soluia A/2 i nlocuirea robinetelor e8istente cu

  robinete cu termostat 1soluia A$2

  Soluiile de contorizare a consumurilor de energie termic la nivelde bloc 1scar2 sunt prezentate n cap+ iar in )ia nr, suntprezentate amena;rile constructive necesare amplasriiacestora

  B. SOLUII COMPLEE

  B1 nl"%#ir(& '&r$i&l0 & %"r'#ril"r d( /n%0l-ir( +i %"r(l&r(&n#0r#l#i d( (l((n)( %# "l#$iil( d( r(&*ili)&r( &l(%"n)r#%$i(i.

  S%"'#l "l#$i(i %"n)0 /n:

  creterea e)icienei corpurilor de nclzire6asigurarea unei bune circulaii a agentului termic6asigurarea con)ortului n locuine

  B2 inl"%#ir(& '&r$i&l0 & %"nd#%)(l"r d( di)ri*#$i( din #*"l +ii-"l&r(& l"r.

  Scopul soluiei const n6

  asigurarea bunei )uncionri a instalaiei6

  reducerea )lu8ului termic disipat prin conductele dedistribuie ale agentului termic

  B nl"%#ir(& '&r$i&l0 & %"l"&n(l"r d( /n%0l-ir(0,

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  44/114

  : ' nl"%#ir(& )#)#r"r r"*in()(l"r d( l& %"r'#ril( d( /n%0l-ir( %#r"*in() %# )(r")&) ( r(&li-(&-0 %"n9"r "l#$i(i AF.

  C. SOLUII DE NLOCUIRE TOTAL> A INSTALAIEI DE NC>L=IRE

  Soluia se aplic la cldiri de locuit cuvechime de peste !# anii se

  realizeaz prin6

  nlocuirea total a instalaiei de nclzire cu pstrarea soluiei iniiale1conducte Harmturi Hcorpuri statice2 i contorizarea energiei termice lanivel de cldire sau tronson de cldire

  CL>DIRI DE LOCUIT INDI;IDUALE SAU NIRUITE DOTATE CUSURS PROPRIE DE C>LDUR>

  A. Cl0diri d( l"%#i) indiid#&l( /n+ir#i)( d")&)( %# #r0 'r"'ri(d( %0ld#r0 %(n)r&l0 )(ri%0 +i /n%0l-ir( %(n)r&l0

  Soluiile de reabilitare pentru instalaiile interioare de nclzire central

  1corpuride nclzire conducte i armturi2 sunt similare cu cele pentrucldirile colective alimentate de la sursa de cldur e8terioar1termo)icare CT de cvartal2 Soluiile de reabilitare speci)ice pentrucldirile de locuit dotate cu surs proprie ' central termic con)ormprevederilor % %!% sunt6

  A1. R(i-i& %(n)r&l(i )(ri%(care const n veri)icarea6

  ' )uncionrii ia strii cazanelor precum i circuitul de evacuare agazelor de ardere i anume6

  etaneitatea cazanelor 1partea metalici cea amotat26 etaneitatea canalelor ia couluide )um6

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  45/114

  )uncionrii i a strii instalaiei de depozitare alimentarei ardere a combustibilului6

  etaneitatea elementelor6 pompelor6 agregatele de ardere6

  )uncionrii i a strii echipamentelor cu piese n micare6pompe ventilataoare compresoare ' inclusivelectromotoarelor acestora i anume6

  asigurarea parametrilor necesari6 etaneitateI )uncionarea silenioas6

  )uncionrii i a strii schimbtoarelor de cldur ianume6

  asigurarea parametrilor necesari6 etaneitatea6 controlul depunerilor de piatr n interior6

  conductelor i armturilor i anume6

  etaneitatea mbinrilor 1)ilet garnituri2 i pe traseul conductelor6 )uncionarea armturilor ' manevra uoar i

  e)icacitatea nchiderii )uncionarea armturilor desiguran la presiunea de evacuare6

  starea conductelor ' uzura lorI )uncionrii i a strii instalaiei de tratare a apei i anume6 starea utila;elor instalaiei6 calitatea apei tratateI

  strii izolaiei termice i a proteciei acesteia la aparate iconducteI

  instalaiei de automatizare i control 1)uncionare iconcepie2

  A2 ;(ri9i%&r(& r(%i'i(n)(l"r #* 'r(i#n( +i & &r0)#ril"r d(i#r&n$0 /n %"n9"ri)&)( %# 'r((d(ril( ISCIR '(n)r#(%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  46/114

  A n)r($in(r(& +i r((di(r(& &'&r&)(l"r d( 0#r0 %"n9"rin)r#%$i#nil"r 'r"d#%0)"r#l#i.

  n)r($in(r(&, (ri9i%&r(& +i r(i-#ir(& in)&l&$i(i d(

  )"&)i-&r( d( i#r&n$0 +i r(l&r( & '&r&()ril"r %"n9"r

  'r((d(ril"r 'r"d#%0)"r#l#i.

  R('&r&$iil( (9(%)#&)( /n %(n)r&l& )(ri%0 "'(r&$i& d( r((di(r('rin %&r( ( &i#r0 9#n%$i"n&r(& %(n)r&l(i )(ri%( l& '&r&()rii'r(0-#$i /n 'r"i(%) #n):

  reparaii curente e)ectuate6

  pe baza constatrilor )cute la revizii6

  preventive ' pentru elementele care se ntrevede c vor putea

  apare dis)unciuni dup o perioad de timpI

  accidentale n urma unor dis)unciuni deteriorri avarii6

  reparaii curente insoite uneori de reparaii capitale

  AH R('&r&$iil( %&'i)&l( /n %(n)r&l0 ( (9(%)#(&-0 l& #r0)"&r(l(

  in)(r&l( d( )i' %&r( '") 9i r(d#( /n 9#n%$i( d( %"ndi$iil( '(%i9i%(l"%&l( &)9(l:M cazane6

  Con)orm indicaiilor productorilor sau n lips6

  ' nlocuirea elementelor- repararea saunlocuirea mantaleii izolaiei '

  la + ani6

  ' curirea interioar prin ndeprtarea depunerilor- repararea prii

  metalice prin nlocuire sau sudare nlocuirea garniturilor la 0 ani6

  boilere6

  Con)orm indicaiilor productorului saunlips6

  - schimbarea garniturilor- re)acerea izolaiei vopsirea ' la & ani

  A5

  A6

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  47/114

  M armturi de nchidere i regla;e6- nlocuirea garniturilor- curirea depunerilor-

  eventuala nlocuire ' la ! aniI

  M conducte i izolaii6

  - curirea de depuneri- re)acerea izolaiei- vopsirea 'la + ani6

  M pompe- ventilatoare- compresoare- rezervoare6

  - golire- splare- re)acerea proteciei anticorosive'anual

  A.F. C#r0$ir(& '(ri"di%0 & in)&l&$i(i d( /n%0l-ir( +i & %&-&n#l#i d('r"d#%(r( & &(n)#l#i )(ri%

  Scopul soluiei const n6

  - creterea e)icienei energetice a instalaiei prin creterearandamentului de producere a agentului termic

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  48/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  49/114

  - distribuie orizontal de apartamentI- contorizare la nivel de apartament

  >tilizarea acestor soluii de producere i distribuie a energiei termicela cldiri de locuit e8istente asigur6

  -

  eliminarea pierderilor de cldur n distribuie prindispariaia reelelor termice e8terioareI- satis)acerea n mai mare msur a e8igenelor de

  con)ort termic i )inanciar ale consumatorilorI- creterea e)icienei termoenergetice a instalaiilorI- reducerea consumurilor de combustibil prin utilizarea

  unor echipamente moderne- per)ormante curandamente ridicate

  1. S"l#$ii d( 'r"d#%(r( +i di)ri*#$i( & &(n)#l#i )(ri%

  Condiii de utilizare6

  a2 pentru centrale termice de bloc sau scar6

  - e8istena unui spaiu adecvat pentru amplasarea centralei nparterul sau subsolul blocului n con)ormitate cu prevederilenormativului l %! i G5'#,%I

  - posibilitatea realizrii unui co de )um pentru evacuareacorespunztoare n atmos)er a gazelor arse- pe ct posibil printira; naturalI

  - necesitatea e8istenei golurilor pentru accesul de combustieIpentru supra)aa i amplasarea acestora se vor respectaprevederile normativelor l %! i l /- asigurarea unor supra)eevitrate corespunztoare )uncie de tipul de combustibil utilizatI

  -

  asigurarea racordurilor de ap- energie electric i combustibilnecesare )uncionrii centralei termice6- per)ormanele tehnice ale echipamentelor de ardere 1cazane H

  arztoare2 trebuie s )ie n concordan cu =rdinul 4A554nr0+&%//! i =rdinul 4A554 *,+%//*

  ,%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  50/114

  "Condiii tehnice privind protecia atmos)erei" care indic valorile

  limit de emisie pentru poluanii emii de centralele termice pn la

  %# 4N- n special6 pulberi- C=- S#8- #86

  - centralele termice de bloc sau scar vor )i dotate cu automatizare

  minim- care s nu )ac necesar supravegherea continu dectre )ochistI

  - se vor utiliza echipamente omologate i agrementate de ctre

  organismele abilitate din 9omnia- bene)iciarul trebuie s cear

  celui ce livreaz echipamentele aceste documente6

  - combaterea zgomotului i vibraiilor

  b2 pentru microcentrale de apartament

  - e8istena unui spaiu disponibil pentru amplasarea

  echipamentului ntr'una dinncperile apartamentului n care s

  se realizeze prevederile ormativelor l %!- %+- G5'#,% i SC ##,

  privind volumul- supra)aa vitrat- distanele )a de elementele

  de construcie- etcI

  - posibilitatea racordrii la instalaiile interioare de gaze naturale6

  - posibilitatea evacurii gazelor arse rezultate prin arderea

  combustibilului )r a strbate spaii cu pericol de incendiu sau

  e8plozie sau a a;unge n contact cu elementele combustibileI

  - s nu e8iste implicaii asupra apartamentelor nvecinate 1din

  punct de vedere al distribuiei instalaiilor de nclzire e8istente '

  coloane- aerisiri- goliri- alimentri apartamente2 sau s se

  soluioneze situaiile aprute- ast)el s nu )ie a)ectate instalaiile

  celor conectai la sistemul centralizat- de instalarea

  microcentralei de apartamentI- combaterea zgomotului i vibraiilor

  c pentru puncte termice de imobil6

  - e8istena unui spaiu adecvat pentru amplasarea punctului termic

  la parterul sau subsolul imobilului n con)ormitate cu prevederile

  ormativului l %!6

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  51/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  52/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  53/114

  . D")&r(& %ir%#i)(l"r d( /n%0l-ir( %&r( &li(n)(&-0-"n( di)in%)/n%0l-i)( %# di'"-i)i( d( r(l&r(:

  Scopul soluiei const n6

  - asigurarea regla;ului termic pe zone nclzite

  5.nl"%#ir(& &r-0)"r#l#i %# %&r( ()( (%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  54/114

  .nl"%#ir(& "*(l"r %# in)&l&$i( d( /n%0l-ir( %(n)r&l0Scopul soluiei const n6

  - creterea randamentului sistemului denclzireI

  - creterea con)ortului n apartamente

  6. SOLUII DE CONTORI=ARE A CONSUMURILOR DE ENER3IEPENTRU NC>L=IRE LA CLDIRILE DE LOCUITEISTENTE

  .a cldirile de locuit e8istente- contorizarea consumurilorde energie termic se poate )ace prin urmtoarele soluii6

  % contor de energie termic de bloc i cu repartizareacosturilor con)orm prevederilor din reglementriletehnice n curs de elaborare la 7C@9C6

  contor de energie termic pe ntregul bloc sau scar irepartitoare de cldur pe )iecare corp denclzire i

  nlocuirea robinetelor e8istente cu robinete cu dublu regla;Icontor de energie termic de apartament ' impune aplicareasoluiei de nlocuire total a reelei de distribuie a cldurii prinrealizarea distribuiei orizontale de apartament i coloane verticalepe casa scrii

  Soluiile de contorizare a consumurilor de energie termic idetalii de monta; pentru contoarele de energie termic iap cald vor )i n concordan cu prevederile urmtoarelorreglementri tehnice6

  - SC ##% ' Soluii cadru pentru montarea contoarelor de

  instalaii sanitare i nclzire din cldiri e8istenteI- SC ##& ' Soluii cadru de contorizare a consumurilor

  de ap- gaze naturale i energie termic- a)erenteinstalaiilor din blocurile de locuine

  &

  !

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  55/114

  CONTORI=AREA ENER3IEI TERMICE LA NI;EL DE BLOC SAUSCAR

  Contorizarea energiei termice cu contor de bloc sau scar serealizeaz prin montarea unui contor de energie termic ntr'unspaiu disponibil de comun acord cu Asociaia de locatari a blocului

  Amplasarea contoarelor de bloc se )ace innd seama de modurilede racordare ale cldirilor la reeaua e8terioar de nclzire- depoziia punctului de racord 1n a)ara sau n interiorul cldirii2 dee8istena sau de lipsa subsolurilor tehnice i de posibilitateaamena;rii unui spaiu necesar i corespunztor- ast)el6

  a ' contoare amplasate n subsolul cldirii sau la nivelulparteruluiI

  b ' contoarele se amplaseaz n e8teriorul cldirii n niespecial amena;ateI

  c ' contoarele se amplaseaz n cmine special amena;ate

  Amena;rile constructive necesare pentru montareacontoarelor de energie termic la nivel de bloc- detaliile i condiiilede monta; ale contoarelor sunt prezente n )ia ,

  CONTORI=AREA ENER3IEI TERMICE LA NI;EL DEAPARTAMENT

  Contorizarea energiei termice la nivel de apartament n cldirile delocuit e8istente se realizeaz con)SC ##&'%//$ "Soluii cadru decontorizare a consumurilor de ap- gaze naturale i energie termica)erente instalaiilor din blocurilor de locuine" n condiiile nlocuiriireelei de distribuie e8istente i realizrii distribuiei orizontale deapartament i coloane pe casa scrii con)orm soluiilor de distribuie

  de apartament detaliate n lucrarea "Soluiicadru pentru,*

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  56/114

  instalaii interioare de nclzire utiliznd noi sisteme de producere aagentului termic"

  C"ndi$iil( d( &'l&&r( +i "n)& n(%(&r( in)&l&$iil"r d(%"n)"ri-&r(

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  57/114

  - doi senzori de temperatur care msoartemperatura agentului termic din instalaie peconducta tur i returI

  - un integrator electronic care calculeaz-corecteaz automat i nregistreaz n t impconsumul de energie termic

  4odelele noi- comple8e de contoare de energie termicau un integrator dotat cu microprocesor electroniccare calculeaz suplimentar i a)ieaz debitul-di)erena de temperatur-puterea termic- etc@lementele componente ale contoarelor trebuies permit demontarea i nlocuirea acestora ncaz de de)eciune.a alegerea tipului de contor de energietermic de apartament trebuie ndepliniteaceleai condiii ca i contoarele de bloc

  n )ia $ prezentm scheme de alimentare cuagent termicpentru nclzire cu contorizare de apartament

  CLDIRI DE LOCUIT EISTENTE COLECTI;E ALIMENTATE DE

  LA O SURS DE CLDUR ETERIOAR TERMO7ICARE, CTDE C;ARTAL

  T&*(l nr. 1

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  58/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  59/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  60/114

  7IA nr.1

  TRATAMENTE DE CURIRE C4IMIC l PROTECIEANTICOROSI; A INSTALAIILOR EISTENTE DE

  NCL=IRE

  LA CLDIRI DE LOCUIT ALIMENTATE DE LA O SURSDECLDUR ETERIOAR TERMO7ICARE, CT d( %&r)&l

  Tratamentul de cur ire chimic i protec ieanticorosiv a instalaiilor de nclzire central implic n modobligatoriu ! aciuni6

  - aciune chimic ' operaie de curire avnddrept scop obinerea unor instalaii curate )rdepuneri nainte de cltire i protecieI

  - aciune mecanic hidraulic ' splarea i cltirea au

  drept scop eliminarea nmolului i a altor resturiaprute dup aciunea chimicI

  - aciune preventiv de protecie ' adugarea unuiprotector 1inhibator2 de coroziune n adaosul de apde umplere )inal pentru prote;area instalaiei contraaciunilor ne)aste al e coroziunii i depunerilor decalca r n scopu l economisirii energiei i creteriirandamentului corpurilor de nclzire

  naintea e)ecturii tratamentelor de curire i proteciea instalaiei de nclzire trebuie realizat6

  M Controlul strii generale a instalaiei de nclzire central

  - 7nstalaia trebuie s )ie )uncional

  - @stimarea calitii generale a instalaiei pentru a

  estima gradul depunerilor de calcar

  M Controlul apei din instalaie

  Se ia un eantion de ap din instalaie i seanalizeaz valoarea 53- mirosul apei- culoarea apei-abundena de ml-

  +0

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  61/114

  conductivitatea- coninutul n ioni de cloruri- sul)at i eventual de

  nitrai ast)el6

  - 53'ul apei sczut P $ ' $, arat c apa estecoroziv pentru conductele de =.6

  -

  mirosul de mucegai- de putred este semnul cinstalaia este poluat biologicI- culoare roiatic a apei sau a mlului este

  semnul coroziunii prin o8igenareI- procentul de cloruri Q ,# mgl ' duneaz conductelor

  de oel- alamei i aluminiuluiI- coninutul de sul)ai- ioni de nitrai i amoniac R

  sunt duntori conductelor din cupru i alamI- sul)aii sunt duntori oelului i )ontei- n sensul c

  acetia permit dezvoltarea bacteriilor anaerobicesul)asto reductoare care produc un gaz 3&S ceantreneaz o coroziune puternicI

  - concentrare de sruri solubile cu coninut de clor isul) poate )i cauzat de ctre adaosurile repetate deap

  M Eeri)icarea etaneitii instalaiei

  4odi)icrile aduse instalaiei pentru repunerea sa n)unciune- renovare sau modi)icare se vor e)ectua naintea operaiilorde curire

  Se va veri)ica6

  - starea garniturilor de etanare ale vanelorI- starea )izic i accesul la robineii lor de la

  baza coloanelor 1dac e8ist2I- starea robinetelor de aerisire6- dac e8ist o surs de alimentare cu ap n apropiere

  cu un debit i presiune su)iciente- pentru branarea)urtunelor suple i pentru realizarea alimentrii6

  - dac e8ist unul sau mai multe cmine decanalizare capabile s absoarb volumul apelorprovenite din golirea i cltirea instalaiei

  +,

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  62/114

  1. A%$i#n(& d( %#r0$ir( %

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  63/114

  Faza &6

  Se inverseaz branarea )urtunelor )le8ibile pentru a alimentaradiatoarele prin retur i se spal procednd con)orm )aza %

  Faza !6

  Se repet operaiile de la )aza %

  Cazul : ' 7nstalaie de nclzire comple8 cu probleme 1greuaccesibil2

  n cazul unor instalaii de nclzire comple8e e8istente di)icil de splatsau n care unele radiatoare n'au )uncionat operaia de splare hidraulic icltire se )ace con))ig& prin montarea n derivaie pe colectorul de returgeneral a unui "modul de )iltrare" con))ig& avnd drept scop absorbireaimpuritilor care ar putea e8ista dup splare i datorit acestui )apt s )ieantrenate n circulaie

  4odulul de )iltrare este echipat cu un sac al crui grad de )iltrarepoate varia ntre ,',# um i o bar magnetic 1)ig! i !2

  4odulul de )iltrare )uncioneaz ca "un rinichi" terminnd progresivcurirea instalaiei )r pierderi de ap

  =TD6 n cazul n care o cldire de locuit nu dispune de o surs de alimentarecu ap su)icient pentru splare i cldirea instalaiei- se vautiliza un robinet e8terior de incendiu- n acest caz se va cereavizul autoritilor n domeniu

  !

  l

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  64/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  65/114

  SC3@4A ' 4=.

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  66/114

  . A%$i#n(& 'r((n)i0 d( 'r")(%$i( & in)&l&$i(i

  5entru protecia contra depunerilor de calcar i a coroziuniiconductelor se vor )olosi substane )uncie de metalele din

  care estealctuit instalaia i anume menionm cteva6

  - 5C'0 cu un doza; 0 indi)erent de tipul instalaieiI durata devia a instalaiei n urma e)ecturii tratamentului este de aniI

  - o8al ' cu un doza; de minimum % indi)erent de tipulinstalaiei- dac ea conine elemente din aluminiuI durata devia a tratamentului ' + aniI

  - )luid caloporteur FC'& 1baza neto8ic monopropilen glcol2 'este un produs complet care asigur i protecia contrangheuluiI doza;ul minim recomandat pentru a bene)icia deprotecie complet este &, 1protecie antigel U'%#LC26durata de via a instalaiei n urma e)ecturiitratamentului este de ani

  - antigel FC'% 1baza neto8ic monoproplen glcol2 seutilizeaz pentru instalaiile care nu conin aluminiuI atuncicnd se dorete o protecie contra ngheului sub &, saupeste 0# se recomand utilizarea acestui antigel de bazmpreun cu protectorul de coroziune 5C'0 n diverseconcentraii )uncie de gradul de protecie dorit6 durata devia a instalaiein urma e)ecturii tratamentului mi8t FC'% i5C'0 este de ani Se recomand ca utilizarea antigeluluis se )ac numai n instalaii care au )ost per)ect curate

  Se recomand un control cel puin o dat pe an a instalaiilortratate contra depunerilor de calcar i a coroziunii e)ectund6

  - p3'ul cu benzile de hrtie p3 sau cu un p3 neutru6- doza;ul de produsI- doza;ul de antigel cu un re)ractometru

  *!

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  67/114

  7IAnr.1

  TRATAMENTE DE CUR>IRE C4IMIC l PROTECIEANTICOROSI; A INSTALAIILOR EISTENTE DE

  NC>L=IRE LA CL>DIRI DE LOCUIT INDI;IDUALE SAUNIRUITEDOTATE CU SURS> PROPRIE DE C>LDUR>

  Tratamentul de curire i protecie a instalaiilor de nclzire la cldiri cusurs proprie implic n mod obligatoriu ! aciuni6

  - aciune chimic ' operaie de curire avnd drept scopobinerea unor instalaii curate )r depuneri nainte de cltire iprotecieI

  - aciune mecanic hidraulic ' splarea i cltirea au drept scopeliminarea nmolului i a altor resturi aprute dup aciuneachimic6

  - aciune preventiv de protecie ' adugarea unui protector1inhibator2 de coroziune n adaosul de ap de umplere )inal

  pentru prote;area instalaiei contra aciunilor ne)aste alecoroziunii i depunerilor de calcar n scopul economisirii energieii creterii randamentului corpurilor denclzire

  - Controlul strii generale a instalaiei de nclzire central

  - 7nstalaia trebuie s )ie )uncional i per)ect etan

  - 7n)ormare privind cantitile de ap de adaos pentru a estimavaloarea pierderilor6 aportul regulat de ap introduce ninstalaie o8igen i sruri care au drept e)ect mrirea

  coroziunii deci a producerii de ml hidro8id- provoacdepuneri de calcar i ml n cazan

  naintea e)ecturii tratamentelor de instalaiei denclzire trebuie realizat6

  curire i protecie a

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  68/114

  - @stimarea strii generale a instalaieipentru a estima gradul depunerilor de calcar

  MControlul calitii apei din instalaie

  Se ia un eantion de ap din instalaie ise analizeaz valoarea 53

  mirosul apei culoarea apei abundena de mal- conductivitatea- coninutul nioni de cloruri sul)at i eventual de nitrai ast)el6

  - 53'ul apei sczut M$ ' $, arat c apa este coroziv pentruconductele de =.I

  - mirosul de mucegai de putred este semnul c instalaia estepoluat biologic6

  - culoare roietic a apei sau a malului este semnul coroziunii prino8igenare6

  - procentul de cloruri M,# mg% ' duneaz conductelor de oelalamei i aluminiului6

  - coninutul de sul)ai ioni de nitrai i amoniac ' sunt duntoriconductelor din cupru i alam6

  - sul)aii sunt duntori oelului i )ontei n sensul c acetiapermit dezvoltarea bacteriilor anaerobice sul)at reductoareproduc un gaz 3IS ce antreneaz o coroziune puternic6

  - concentrare de sruri solubile cu coninut de clor i sul ) poate )icauzat de ctre adaosurile repetate de ap

  M Eeri)icarea dispozitivelor de e8pansiune 1E@2

  MEasele de e8pansiune

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  69/114

  n acesta- s ptrund n instalaie- producnd bloca;e i o poluare biologic

  n scopul n care se pstreaz vasul de e8pansiune- se va veri)ica starea sa-

  se va cura i dezin)ecta )olosind o perie i o soluie de bio8id V'/ sau V'

  %%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  70/114

  Se va veri)ica6

  - starea garniturilor de etanare ale vanelor6- starea )izic i accesul la robineii lor de la baza coloanelor 1dac

  e8ist2I- starea robinetelor de aerisireI

  - dac e8ist o surs de alimentare cu ap n apropiere cu undebit i presiune su)iciente- pentru branarea )urtunelor suple ipentru realizarea alimentriiI

  - dac e8ist unul sau mai multe cmine de canalizare capabile sabsoarb volumul apelor provenite din golirea i cltireainstalaiei

  - Se pregtete instalaia con))ig0- Se estimeaz volumul apei din instalaie- Se introduce cantitatea de substan detartrant 1e8lC '

  pentru a obine doza;ul ales 1%'&2 n )uncie de starea instalaiei

  i dup umplere se las s )uncioneze instalaia n mod normaltimp de &'! sptmni 1se poate lsa produsul n instalaie pesteo lun de zile- )r nici un risc2

  -

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  71/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  72/114

  M

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  73/114

  n general debitul acestei pompe trebuie s )ie cel puin egal cu %#'%, din debitul nominal al cazanului

  Se va veri)ica ca punctele de siguran enumerate mai sus suntrespectate

  2. A%$i#n(& (%&n"

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  74/114

  Faza !6Se repet operaiile de la )aza %

  ! Splarea hidraulic a cazanului

  Se nchid robineii tuturor radiatoarelor sau robinetilor de izolare a

  reelei dac e8ist

  M Se deschid robineii 1%2 i 1c2 i robinetul de golire al cazanului1punct inutil n cazul unui cazan mural clasic cu serpentin2

  M Se deschide robinetul de alimentare cu apI apa trebuie scurg cu debit mare pn iese curat

  M Se inverseaz )urtunele pentru a se asigura de cltirea corecta cazanului de toate impuritile depuse la baz- aa cum s'ae8plicitat n Faza & i Faza !

  n cazul n care se schimb cazanul dup operaia de curire- sedemonteaz cazanul i se e)ectueaz splarea utiliznd evile de tur iretur ale instalaiei care sunt libere pentru a lega )urtunele )le8ibile

  Cazul : ' 7nstalaie de nclzire comple8 cu probleme

  n cazul unor instalaii de nclzire comple8e e8istente di)icil de splat sau ncare unele radiatoare n'au )uncionat- operaia de splare hidraulic i cltirese )ace con))ig, prin montarea n derivaie pe colectorul de retur general aunui "modul de )iltrare" con))ig! i ! avnd drept scop absorbirea impuritilorcare ar putea e8ista dup splare i datorit acestui )apt s )ie antrenate ncirculaie4odulul de )iltrare este echipat cu un sac al crui grad de )iltrare poate variantre ,',# nm io bar magnetic

  $%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  75/114

  4odulul de )iltrare )uncioneaz ca "un rinichi" terminnd progresivcurirea instalaiei )r pierderi de ap

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  76/114

  =TD6 n cazul n care o cldire de locuit nu dispune de o sursde alimentare cu ap su)icient pentru splare i cldireainstalaiei- se va utiliza un robinet e8terior de incendiu nacest caz se va cere avizul autoritilor n domeniu

  . A%$i#n(& 'r((n)i0 d( 'r")(%$i( & in)&l&$i(i

  5entru protecia contra depunerilor de calcar i a coroziuniiconductelor se vor )olosi substane )uncie de metalele din careeste alctuit instalaia i anume menionm6

  - 5C'0 cu un doza; 0 indi)erent de tipul instalaieiIdurata de via a instalaiei n urma e)ecturiitratamentului este de aniI

  - o8al ' cu un doza; de minimum % indi)erent detipul instalaiei- dac ea conine elemente dinaluminiuI durata de via a tratamentului ' + aniI

  - )luid caloporteur FC'& 1baza neto8ic monopropilenglcol2 ' este un produs complet- care asigur iprotecia contra ngheuluiI doza;ul minimrecomandat pentru a bene)icia de protecie completeste &, 1protecie antigel U'%#LC2I durata de viaa instalaiei n urma e)ecturii tratamentului este de ani

  - antigel FC'% 1baza neto8ic monoproplen glcol2 seutilizeaz pentru instalaiile care nu conin aluminiuIatunci cnd se dorete o protecie contra ngheuluisub &, sau peste 0# se recomand utilizareaacestui antigel de baz mpreun cu protectorul decoroziune 5C'0 n diverse concentraii )uncie degradul de protecie doritI durata de via a instalaiei

  n urma e)ecturii tratamentului mi8t FC'% i 5C'0este de ani

  Se recomand ca utilizarea antigelului s se )ac numain instalaii care au )ost per)ect curate-

  $!

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  77/114

  Se recomand un control cel puin o dat pe an a instalaiilor tratate contra depunerilorde calcar i a coroziuniie)ectund6

  - p3'ul cu benzile de hrtie p3 sau cu un p3 neutru6- doza;ul de produs6- doza;ul de antigel cu un re)ractometru

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  78/114

  F67A nr.8

  ROBINETE CU TERMOSTAT

  D"(ni#l d( #)ili-&r(

  9obinetele cu dublu regla; cu termostat se pot utiliza pentru orice sistem de nclzire central pn la temperatura apei dema8%LC- pe conducta de tur5entru a realiza o temperatur dorit a aerului din ncpere pe baza )olosirii unui anumit debit de agent termic prin corpurile denclzire- acestea trebuie echipate cur"*in()( %# )(r")&).9obinetul cu termostat este asigurat contra scoaterii ntmpltoare sau voite a capului cu termostat sau a butonului de reglare9obinetele cu termostat asigur pierderi mici de presiune- dispunnd de o curb caracteristic de curgere avanta;oas@8ist posibilitatea reglrii debitului masic al apei i repartizrii optime dup necesitile temperaturii dorite n ncperi de ctrelocatari prin setarea termostatuluin scopul utilizrii corecte de ctre consumator a robinetelor cu termostat se va )ace o in)ormare a utilizatorului 1locatarului2

  asupra termostatului i posibilitatea testrii lui

  Prin%i'i# d( 9#n%$i"n&r(

  Corpul termostatului conine un )luid care se dilat cnd temperatura din camer crete i se contract cnd temperatura dincamer scadeCnd )luidul din senzorul termostatului se dilat 1ca urmare a creterii temperaturii n camer2 ventilul robinetului este mpinstreptat spre scaun- diminund debitul de ap cald prin radiator Cnd )luidul se contract 1ca urmare a scderii temperaturiidin camer2 ventilul se va ridica debitul prin radiator crete ' n mod simplu- a utomat i )r consum energetic

  $,

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  79/114

  Alegerea locului de montare a senzorului termostatic se )ace )uncie de poziia de montare a radiatorului con) )ig+ i anume6

  ' de regul ' senzorul termostatic este amplasat n interiorul corpului termostatlcI

  ' n unele situaii termostatul cu senzorul ncorporat nu poate determina corect temperat ura din camer- ntructcldura dega;at de conducte i radiator in)lueneaz elementul sensibil de e8emplu n cazul radiatoareloramplasate ntr'o ni sub pervazul )erestrei- ascuns n spatele draperiei- senzorul termostatic se monteaz lacaptul unui tub capilar lung de & m amplasat pe perete ntr'un loc unde poate msura corect temperaturainterioar

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  80/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  81/114

  9obinetele cu termostat n e8ecuie tip drept sau col se monteaz peradiatoare n sistemele de nclzire bitub echipate cu dispozitive de presetare5resetarea o)er posibilitatea echilibrrii hidraulice a instalatiilor de nclzireasigurnd alimentarea cu agent termic a tuturor consumatorilor con)ormnecesarului de cldur al acestora i calculului de echilibrare hidraulice)ectuat de proiectant

  5resetarea se )ace cu a;utorul unui inel montat pe robinet )rutilizarea unor scule speciale

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  82/114

  7IA nr.REPARTITORUL DE CLDUR

  (eneraliti

  9epartitorul de cldur este un aparat modern care permite punerean eviden a consumurilor pariale dintr'o instalaie de nclzire central

  Temperatura este un parametru care servete cunoaterii aparatuluide energie al corpurilor de nclzire pe care sunt montate repartitoarele decldur6 aportul de energie se cunoate prin integrarea n timp

  n practic se utilizeaz dou tipuri de repartitoare6

  - repartitoare )uncionnd pe principiul evaporrii )r energieau8iliar6

  - repartitoare )uncionnd cu mrimi electrice

  Prin%i'i#l d( 9#n%$i"n&r(

  9epartitoarele )uncionnd prin evaporare sunt aparate n care se

  provoac evaporarea unui lichid sub e)ectul temperaturii i duratei aportului deenergie care se transmite printr'un contact termic cu supra)aa cald a corpuluide nclzire

  Eolumul de )luid evaporat reprezint ' n anumite condiii cantitatea decldur dat de corpul de nclzire

  D(%ri(r(& %"n)r#%)i09epartitorul de cldur )uncionnd prin evaporare se compune con))ig* din6

  - plac )rontal cuscal gradat

  - placa de baz6

  $/

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  83/114

  - rigla de vizualizare6- )lacon cu lichid de evaporare i sigilii

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  84/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  85/114

  & .a citire

  Citirea indicaiilorrepartitorului6

  - veri)icarea vizual a integritii aparatului6- veri)icarea )ermitii prinderii repartitorului6

  - veri)icarea integritii sigiliului6- veri)icarea corectitudinii de amplasare pe

  corpul de nclzire6- citirea indicaiilor )laconului 1din dreapta2

  4rimea indicaiei )laconului ' AN reprezintdistana dintre nlimea lichidului n teaca)laconului i reperul "="1tig*2

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  86/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  87/114

  M nlocuirea )luidului 1din %& n %& luni2

  - demontarea tuturor )lacoanelor iastuparea lor6- instalarea )lacoanelor noi pline i destupate6- )lacoanele e8pirate se monteaz in al doilea loca

  M Calculul cheltuielilor pentru nclzirea spaiilor6

  - calcularea cheltuielilor dup prescripiile de calcul6- evaluarea situaiilor speciale

  -relucrarea datelor

  9ecepionarea atent a instalaiei i respectarea prescripiilor demontare a repartitoarelor reprezint principalele elemente necesarerepartizrii corect a cheltuielilor

  5entru )iecare corp al instalaiei de nclzire se vor identi)ica6

  Forma corpului

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  88/114

  OG' )actorul de echivalare al puterii corpurilor de nclzire esteun numr adimensional reprezentnd raportul dintreputerea declarat con)orm normativelor din n EEatt i%===in cazul lungimii unui corp de nclzire . U## mm sevor utiliza & repartitoare

  in aceast situaie indicaiile ambelor repartitoare senmulesc cu %& OW

  Oc' )actorul de echivalare al trans)erului de cldur la )luidulde msur6 acest )actor scoate n eviden trans)erulintim de cldur de la agentul termic la )luidul demsur innd seama de )orma constructiv di)erit acorpurilor de nclzire con)orm normelor )abricantuluide repartitoare

  OT ' )actor de echivalare pentru ncperile cu temperaturiinterioare mai mici care se abat de la temperaturaluat ca baz de calcul de #C X &CCde regul OTU%la temperaturi mai mici sczute de %+C se calculeaz

  dup )ormula6OTU OTW8 OTCunde6

  OTW' )actor care pune n eviden modi)icarea puteriitermice a corpului de nclzire prin abatere de

  la %+LC )uncie de temperaturile agentului termicOTC' )actor care pune n eviden modi)icarea

  )luidului de msur ca urmare a puterii termiceradiante a corpului de nclzire

  M"n)&

  Strngerea repartitoarelor pe corpurile de nclzire trebuie sprezinte siguran pe o perioad ndelungat

  /,

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  89/114

  .ocul de prindere trebuie s )ie pe coordonataorizontal la mi;locul corpului de nclzire

  nlimea locului de strngere se a)l n cazulradiatoarelor cu curgere vertical ntre +# i $# dinn limea corpului de nclzire 1din elemente- eava sau plate2msurat de la baza in)erioar pn la mi;locul repartitorului1)ig$2

  n cazul echipri i corpur ilor de nc lzire cu robinetecu termostat locul de montare prescris se a)l la *, dinnlimea corpului de nlimea corpului de nclzire 1se admitunele e8cepii n cazul corpurilor de nclzire cu lungime mic2

  n cazul corpului de nc lzire care depesclungimea de ## mm este necesar montarea a dourepartitoare 5oziia de montare a repartitoarelor prezentat n

  )ig$5rinderea repartitoarelor de cldur se poate realiza n

  dou variante prin elemente )iletate- sau sudur )uncie detipul constructiv al corpului de nclzire

  /+

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  90/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  91/114

  7IA nr.

  EC4ILIBRAREA 4IDRAULIC l TERMIC A INSTALAIILOR DENCL=IRE CENTRAL

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  92/114

  //

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  93/114

  %##

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  94/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  95/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  96/114

  % & ! 0 , +Apara' M 4soar cu Aparattul citire direct portabil

  Aparat utilizat Fig %0 debitul de agent care per'pentru termic pe toate mite a)ia'ansam' echipamentele rea elec'blul tronic in'gameide

  stantaneei regla;ul

  echili'brri

  debituluide agent

  termiccare treceprininstalaie1coloane-corpuri2

  Fia %!

  4odul termic de apartament

  Apara t de msur a cu citire dire cta a debi tulu i deagent termic

  %#+ %#

  *

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  97/114

  7IA nr.5

  CONTORI=AREA ENER3IEI TERMICE LA NI;EL DE BLOC LACLDIRI DE LOCUIT EISTENTE CON7.SC 1G6

  Amena;ri constructive

  Amena;rile constructive pentru amplasarea contoarelor de energietermic sunt necesare pentru cazurile cnd nu se poate gsi spaiul necesar iadecvat pentru monta;ul contoarelor n interiorul cldirii pe care o deservesc

  Acestea di)er de la caz la caz- )uncie de locul ales pentru monta; i de moduln care acesta satis)ace condiiile tehnice necesare monta;ului6

  a ' Contoare amplasate n subsolul cldirii6 soluia se aplic ncazul n care cldirea are subsol tehnic- iar punctul deracord al instalaiei interioare la conductele de distan saula reele se a)l la nivelul subsolului- contoarele se vor montan subsol 1pl%-&2

  b ' Contoarele amplasate la nivelul parterului6 soluia se aplic ncazul n care cldirea nu are subsol tehnic- iar racordurileinstalaiilor interioare la reelele e8terioare i distribuia se a)lla nivelul parterului racordurilor care s permit monta;ulcontoarelor 1pl!2

  c ' Contoare amplasate n nie special amena;ateI soluia

  se aplic n urmtoarele soluii 1pi!26'' cldirea nu are subsol tehnic- distribuia energiei termice se

  realizeaz la nivelul solului sau al parterului i nu e8istspaiu disponibil la parter pentru montarea contoarelorI

  ' cldirea nu are subsol tehnic i distribuia este realizat prinpmnt n canale vizitabileI

  ' cldirea are subsol tehnic- dar acesta nu ndeplinetecondiiile tehnice necesare pentru montarea aparaturii

  %#$

  1umiditate mare prezena apei n subsol- imposibilitateaasigurrii securitii i integrrii aparaturii26 alte situaii carereclam construirea unei nie cutii metalice sau tabloupentru contoare

  d ' Contoarele amplasate n cmine special amena;ate 1pi02Isoluia se aplic n urmtoarele situaii6 cldirea nu are subsoltehnic- racordul la conductele de distan se a)l n e8teriorulcldirii- iar distribuia se )ace prin pmntI

  - cldirea nu are subsol tehnic- instalaiile de distribuie sunt lanivelul parterului- iar subsolul nu permite utilizarea unuispaiu din cadrul parterului- sau nu e8ist spaiu disponibil laparter pentru montarea conductelorI

  - cldirea are subsol tehnic- dar acesta nu ndeplinete condiiiletehnice necesare pentru montarea aparaturii 1umiditate mare-prezena apei n subsol- imposibilitatea asigurrii securitii iintegrrii aparaturii- imposibilitatea asigurrii unui acces sigur2iar soluia cu ni sau cutie metalic nu poate )i adoptat

  Se recomand ca locul de monta; al contorului de energietermic s )ie subsolul sau parterul cldirii- sau o ni montat lainterior sau n e8terior

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  98/114

  asigure )uncionarea ndelungat n clasa de precizie ncare a )ost construit- cu costuri de e8ploatare minimeI- costul contorizrii s )ie compatibil- determinareaacestuia e)ectundu'se printr'un compromis pre 'per)ormanI- e)ectele introducerii sistemului de msur 1n )urniturcomplet2 asupra regimului de )uncionare a instalaieis )ie minimI- sistemul s )ie )iabil i credibil ast)el nct s permit

  stabilirea unor relaii normale ntre )urnizor i bene)iciar

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  99/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  100/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  101/114

  7IA nr.6

  SC4EME DE INSTALAII INTERIOARE CU INDI;IDUALI=AREANCL=IRI I COLECTI;E UTILI=>ND SURSE PROPRII DE

  PRODUCERE A A3ENTULUI TERMIC

  5roducerea locala 1surse proprii2 a cldurii n centrale i punctetermice reprezint o alternativ la producerea centralizat i prezinturmtoarele avanta;e6

  - reducerea consumului de energie termic i a cheltuielilor

  a)erente gestionrii propriiI- satis)acerea n mai mare msur a cerinelor- consumatorilor )uncie de condiiile localeI creterea

  randamentelor de distribuie a agentului termic

  Schemele de instalaii interioare de nclzire la cldirile de locuitutiliznd surse proprii de producere a agentului termic con)orm "Soluii cadrupentru instalaii interioare de nclzire utiliznd noi sisteme de producere aagentului termic" se clasi)ic n6

  - scheme de distribuie la nivelul blocului i scriiI

  - scheme de distribuie de apartament i surs termic de bloc

  1. S%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  102/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  103/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  104/114

  7IA nr.H

  SC4EME DE ALIMENTARE CU A3ENT TERMICPENTRU NCL=IRE CU CONTORI=ARE

  PE APARTAMENT CON7. SC 2GF

  Contorizarea energiei termice n apartamentele blocurilor de locuinese poate realiza prin utilizarea urmtoarelor scheme de alimentare cu agenttermic con)orm SC ##&'/$ "Soluii cadru de contorizare a consumurilor deap- gaze naturale i energie termic a)erente instalaiilor din blocurile de

  locuine"6

  &. S%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  105/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  106/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  107/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  108/114

  7IA nr.F

  SURSE LOCALE DE PRODUCERE A A3ENTULUI TERMIC

  5roducerea local a cldirii n centrale i puncte termice este oalternativ la producerea centralizat i prezint urmtoarele avanta;e6

  - reducerea consumului de energie termic i a cheltuielilor

  a)erente gestionrii propriiI

  -

  satis)acerea n mai mare msur a cerinelorconsumatorilor )uncie de condiiile localeI

  - creterea randamentelor de distribuie a agentului termic

  &. C(n)r&l0 )(ri%0 d( *l"% %&r0

  5roducerea agentului termic cu surs local central termic de blocsau scar se realizeaz con) G5 #,% "Ghid de proiectare- e8ecuie ie8ploatare a centralelor termice mici"

  Centrala termic de bloc sau scar produce agent termic necesarnclziri i de ap cald cu temperatura ma8im /,LC i opional prepa rri iapei calde de consum pentru apartamentele a)erente blocului sau scrii

  5repararea apei calde de consum mena;er se poate )ace6

  - n centrala termic )olosind agentul termic al instalaiei de

  nclzire sau alte surseI

  - local n apartamente

  Schema )uncional de centrale termice de bloc sau scar sestabilete con)orm "Ghid de proiectare- e8ecuie i e8ploatare a centralelortermice mici ' G5 #,%"- avnd n vedere urmtoarele aspecte6

  - natura consumului 1nclzire sau nclzire i ap cald deconsum26

  - valoarea sarcinii termice i numrul de cazaneI

  %&$

  - gradul de automatizare al )uncionriiI

  - caracteristicile tehnice ale echipamentelor irecomandrile productorilorI

  - natura combustibilului

  5rezentm cu caracter de recomandare- cteva scheme )uncionale

  de principiu6

  S%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  109/114

  - )uncionare ecologicI

  - combaterea zgomotului i vibraiilor6

  - automatizarea complet a )uncionrii i a proteciei n caz deavarieI

  - concentrarea ma;oritii echipamentelor speci)ice unei centraletermice 1pomp de circulaie- schimbtor de cldur pentruprepararea apei calde de consum- vas de e8pansiune nchis-elemente de siguran i automatizare2 ntr'un echipamentmonoblocI

  - dimensiune redus- design modern

  %. P#n%) )(ri% d( *l"% d( %&r0

  5unctul termic de bloc este punctul termic n care se prepar cua;utorul agentului termic primar )urnizat de o central de cvartal sau determo)icare6

  - numai agent termic pentru nclzireI

  - ap cald de consum i agent termic pentru nclzire

  5repararea apei calde se poate )ace )ie la nivelul punctului termic-)ie la nivel de apartament

  Schema )uncional a unui punct termic de bloc sau de scar se )aceinnd seama de6

  - natura consumului 1numai nclzire- numai ap calda deconsum sau ambele consumuri2I

  - natura i caracteristicile agentului termic )urnizat decentrala termic de termo)icare sau cvartal 1ap cald- apsupranclzit- abur- temperaturi- presiuni2I

  - valoarea sarcinii termiceI- variaia consumului de ap caldI -- gradul de automatizare n )uncionareI- caracteristicile tehnice ale echipamentelor i

  recomandrile productorilor i de comun acord cu)urnizorul de agent termic

  n lucrarea "Soluii cadru pentru instalaii interioare de nclzire utilizndnoi sisteme de producere a agentului termic" SC ##, ' sunt prezentateschemele )uncionale de principiu pentru punctele termice de bloc sau scarpentru di)erite variante de consumuri- surse i grad de automatizare i anume6

  S%

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  110/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  111/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  112/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  113/114

 • 8/11/2019 SC 006 2001

  114/114


Recommended