Home >Documents >ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARII ... curent/viitor (estimat) de utilizatori,...

ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARII ... curent/viitor (estimat) de utilizatori,...

Date post:24-Sep-2019
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  ~I CERCETARII ~TIINTIFICE Universitatea din Craiova

  Craiova, Str. AU. ClIza, Dr. 13,200585, tel: +40-351-403145, fax:+40-351-403147,e-mail: rectorat@ccntral.ucv.ro

  www.lIcv.ro

  Anexa privind descrierea sumara a investitiei "Reabilitare, reamenajare, supraetajare ~iextindere corp C7, dezafectare corpuri C8 si Cll -

  Facultatea de Educatie Fizidi ~i Sport"

  Investitia propusa este deriva din necesitatea crearii unei infrastructuri complexe de educatie ~i cercetare in domeniul educatiei fizice ~i sportului, precum ~i in domeniul aplicativ al acesteia, al recuperarii medicale prin kinetoterapie.Speciali~tii care activeaza in aceste doua ramuri au nevoie de o pregatire complexa la standarde europene, ceea ce presupune asigurarea unor spatii educationale conforme cu cerintele europene ~i a unei dotari care sa permita accesul studentilor la tehnologii noi de antrenament, de evaluare specifica ~i de cercetare. Investitia este cu aHit mai justificata cu cat la nivel regional este necesara existenta unei infrastructuri care sa asigure formarea ~i dezvoltarea profesionala in aceste domenii cu implicatii asupra dezvoltarii economice la nivel regional ~i national. Datorita politicilor de sanatate care vizeaza dezvoltarea segmentului de preventie ~i reducerea costurilor generate de actul medical complex, se impune formarea unui numar mai mare de speciali~ti in domeniile care pot promova sanatatea. Cerinta pe piata muncii, a unui numar mai mare de absolventi ai kinetoterapiei, dar ~i din domeniul educatiei fizice ~i sportului, necesitatea dezvoltarii cluburilor sportive locale ~i regionale, care sa promoveze sportul la toate nivelurile, a impus cre~terea numarului de studenti ~i implicit necesitatea unor spatii de invatamant adecvate ca dimensiune ~i dotare.

  Majoritatea c1adirilor au fost construite in anii 1960-1970, ceea ce impune un amplu proces de reabilitare, extindere ~i modernizare, cu atat mai mult cu cat exista modificarii ale normelor seismice, conform carora aceaste c1adiri nu rezista chiar ~i la seisme mai mici, devenind total improprii pentru desTa~urarea procesului didactic. Imposibilitatea dobandirii, de catre Universitatea din Craiova, in viitorul apropiat, a unor terenuri care sa ne permita constructia unor noi infrastructuri educationale ~i de cercetare, pentru studenti, consideram ca in acest moment este necesara modernizarea, extinderea ~i reabilitarea spatiilor de invatamant existente. In ultimii ani numarul absolventilor de liceu, care s-au indreptat spre aceste doua ram uri, a crescut semnificativ, dovada fiind ocuparea capacitatii maxime de ~colarizare de care Facultatea de Educatie Fizica ~i Sport dispune.

  1

 • ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  ~I CERCETARII ~TIINTIFICE Universitatea din Craiova

  C.·aiova, Str. ALL Cuza, IIr. 13,200585, tel: +40-351-403145, fax:+40-351-403147,e-mail: rectOl·at@centraLucv.ro

  www.ucv.ro

  Prin reabilitarea cladirilor, se urmare~te: - Eficientizarea utilizarii cladirii, prin reconfigurarea spatiilor existente, realizarea de recom- partimentari ~i modernizari ale spatiilor interioare; - Asigurarea unor capacitati suplimentare prin extinderea spatiilor existente, adaptate numarului curent/viitor (estimat) de utilizatori, edificarea unei sali pentru jocuri sportive (volei, baschet, tenis, handbal) si supraetajarea cladirii existente - Asigurarea stabilitatii structurale a cladirii ce face obiectul modernizarii, In conformitate cu normele In vigoare; - Atingerea unor caracteristici estetice integrate In ansamblul campusului, prin perspectiva mentinerii unei coerente la nivel de forma, material, culoare etc.; - Integrarea cerintelor standard de performanta actuale, specifice tipului constructiei (insistutie de Invatamiint universitar); - Limitarea pierderilor de caldura ~i implicit realizarea economiei de energie - detalii de etan~are, asigurarea performantelor higro-termice corespunzatoare la peretii exteriori, fundatii, pardoseli, acoperi~, cat ~i modernizareal1nlocuirea sistemelor ~i instalatiilor actuale; In vederea realizarii obiectivelor propuse, se impun 0 serie de interventii asupra constructiei existente in sensu I dezafectarii partii de imobil cuprins intre axele K si L, desfacerea plafoanelor existente cu exceptia celui de la cota +4.15m delimitat de axele 2 si 5 respectiv A si J, dezafectarii peretilor interiori din zidarie. Structura ce va adaposti spatiile nou create va fi din cadre din beton annat turnat monolit. Sala de jocuri sportive este proiectata ca un volum separat, alipit printr-un rost de tasare corpului C7, avand structura formata din stalpi de beton armat si grinzi cu zabrele metalice articulate la capete.

  Functiunile principale din cadrul cladirii sunt dispuse dupa cum urmeaza: - nivel ±O,OO: hoi 83,88 mp, sala sporturi 1136,22 mp, sala kinetoterapie 193,21 mp, sala fitness 159,64 mp, doua depozite materiale sportive cu suprafetele de 20,93 mp si 19,74 mp, sala recuperare 105,06 mp, cabinet medical 20,02 mp, doua cabinete profesori cu suprafetele de 15,50 mp, respectiv 16,48mp, doua vestiare si doua grupuri sanitare profesori, diferentiate pe sexe, cu suprafetele de 21,19 mp, respectiv 21,55mp, doua vestiare si doua grupuri sanitare pentru studenti Isportivi, diferentiate pe sexe, cu suprafetele de 41,54 mp, respectiv 57,97mp, oficiu, coridoare, doua case de scara si spatii tehnice: centrala termica 25,88 mp, statie pompe 50,20 mp si post trafo 22,59mp, cu suprafata utila pe nivel de 2112,32mp;

  - nivel +4,20: sala gimnastica 450,59 mp, sala pingpong 301, 70mp doua birouri profesori cu suprafetele de 20,41 mp, respectiv 21 ,99mp, doua vestiare si doua grupuri sanitare pentru studenti Isportivi, diferentiate pe sexe, cu suprafetele de 47,37 mp, respectiv 41,80mp, doua vestiare cu grupuri sanitare personal, diferentiate pe sexe, cu suprafata fiecare de 12,52 mp, vestiar p ofesori cu . cu suprafata de 16,96mp, coridor 101,46mp, doua case de scara, cu suprau it

  \ 7,32mp; / , truita: SC = 2.459,24mp,

  2

 • ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  SI CERCETARII STIINTIFICE Universitatea din Craiova

  Craiova, Str. AI.I. Cuza, nr. 13,200585, tel: +40-351-403145, fax:+40-351-403147,e-mail: rectorat@central.ucv .•·o

  www.ucv.ro

  Suprafata construita desfasurata: SD = 3.703,08mp, Suprafata utila totala: SU = 3139,64 mp, Suprafata utila sali de invatamant (Sali sport, kinetoterapie, etc): 2.346,42 mp, repartizata astfel: Numar de sali de invatamant: - Sali jocuri sportive: 1 - 1136,22mp - Sali pentru alte sporturi: 3 - Sali pentru kinetoterapie si recuperare medicala 2

  Beneficiar, Universitatea din Craiova

  H ~',':1 ¥~ ;'~ ~ {.: ~ (j {{, \:.' \.'1\: ~LE.S(;U

  Proiectant, Arh.Bogdan Miulescu

  3

ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARII ... curent/viitor (estimat) de utilizatori, edificarea
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARII ... curent/viitor (estimat) de utilizatori, edificarea
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARII ... curent/viitor (estimat) de utilizatori, edificarea
Embed Size (px)
Recommended