+ All Categories
Home > Documents > rof aba mures 2013

rof aba mures 2013

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Author: buinguyet
View: 234 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 63 /63
1 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ MUREŞ APROBAT în 18.02.2011
Transcript
 • 1

  REGULAMENTUL

  DE ORGANIZARE I FUNCIONARE al

  ADMINISTRAIEI BAZINALE DE AP MURE

  APROBAT

  n 18.02.2011

 • 2

  CAPITOLUL I

  Dispoziii generale

  Art. 1. Administratia Bazinala de Apa Mure este institutie public de interes national cu personalitate

  juridica, subordonata Administratiei Nationale Apele Romane , care a fost infiintata prin Ordonanta de

  urgenta a Guvernului nr.107/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr.404/2003, cu modificarile si

  completarile ulterioare ( OUG nr.73/2005, OUG 107/2002, Legea 400/2005 ).

  Administratia Bazinala de Apa Mure este organizat la nivelul bazinului hidrografic Mure,

  functioneaz pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, avnd ca obiect de activitate

  cunoaterea resurselor de apa, protectia acestora mpotriva epuizrii si degradarii, punerea n

  valoare i utilizarea durabil a resurselor de ap, monopol natural de interes strategic,

  administrarea i exploatarea infrastructurii sistemului national de gospodrire a apelor, precum i

  implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene n domeniul

  gospodririi durabile a resurselor de apa.

  Art. 2. Sediul A.B.A. Mure este in Tg.Mure, Str. Koteles Samuel nr. 33, jud. Mure.

  Art. 3. Patrimoniul A.B.A. Mure este stabilit pe baza protocolului ncheiat n data de 31.12.2005.

  Art.4. Administratia Bazinala de Apa Mure desfasoara conform statutului Administratiei

  Nationale Apele Romane si alte activitati pentru valorificarea potentialului economic al apelor

  pentru sustinerea in conditii economice a activitatii sale de baza.

  Art. 5. Prezentul Regulament de Organizare i Funcionare al Administratiei Bazinale de Apa

  Mure, a fost redactat n conformitate cu organigrama aprobata, prezentata in Anexa nr. 1.

 • 3

  CAPITOLUL II

  Obiectul de activitate

  Art 6. Administratia Bazinala de Apa Mure are urmatoarele atributii principale:

  1. gospodarirea unitara, durabila a resurselor de apa de suprafata si subterana si protectia acestora

  impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si echilibrata a acestor resurse;

  2. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a

  apelor, aflata in administrarea sa;

  3. administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si

  baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si a celor

  protejate, aflate in patrimoniu;

  4. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe

  hidrologica si hidrogeologica;

  5. administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului national de supraveghere a calitatii

  resurselor de apa;

  6. realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de gospodarire a apelor,

  elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

  7. asigurarea functiilor de operator unic pentru resursele de apa de suprafata naturale sau

  amenajate, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajarii, si pentru resursele de apa

  subterane, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, cu potentialele lor naturale, cu

  exceptia resurselor acvatice vii, in conditiile legii, cu exceptia celor prevazute expres in

  reglementarile specifice in vigoare;

  8. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane in toate formele sale de

  utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente,

  conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

  9. apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa

  si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor;

  10. intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu

  rol de aparare impotriva inundatiilor, aflate in administrare;

  11. avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce

  se executa pe ape sau au legatura cu apele;

  12. instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor in centrele proprii de

  formare profesionala si/sau in colaborare cu alte institutii specializate;

  13. realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tiparituri in domeniul apelor;

  14. elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;

  15. indeplinirea angajamentelor luate de statul roman prin acordurile si conventiile internationale

  din domeniul apelor;

  16. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

  http://aperom/legis/oficiale/afisp.php?f1=31843&diez1=r7&f2=8565&diez2=&link=1

 • 4

  CAPITOLUL III

  Structura organizatoric

  Art. 7. Administratia Bazinala de Apa Mure cuprinde n structura sa organizatoric Sisteme de

  Gospodarire a Apelor, organizate la nivelul subbazinelor din bazinul hidrografic Mure, uniti fara

  personalitate juridica ; Organigrama cadru a SGA este prevazut in anexa nr.2.

  Art. 8. Conducerea Administratiei Bazinale de Apa Mure este asigurata de un director i un

  comitet de directie al crui presedinte este directorul.

  Personalul de execuie al administratiei bazinale este angajat sau disponibilizat de ctre

  directorul acesteia. Fiecare administratie bazinala a apelor se organizeaz n baza organigramei

  cadru aprobat de Consiliul de administraie. Prevederile de structur ale organigramei cadru sunt

  maximale, fiecare director avnd latitudinea s opteze numai pentru compartimentele i

  subunitile necesare realizrii obiectivului de activitate, respectnd ns structura general i

  modalitatea de grupare a activitilor, conform organigramei cadru.

  Activitile tehnice, funcionale i administrative ale fiecrei administratii bazinale de apa

  sunt structurate n servicii, birouri i compartimente. Pentru constituirea unui birou sunt necesari

  minim 4 salariai TESA n subordinea unui ef de birou. Pentru constituirea unui serviciu sunt

  necesari minim 6 salariai TESA n subordinea unui ef de serviciu.

  n fiecare jude funcioneaz un singur Sistem de Gospodrire al Apelor, care are o

  structur organizatoric conform organigramei cadru, aprobat n Consiliul de administraie i

  aceasta fiind de asemenea maximal.

  Activitile tehnice, funcionale i administrativeale unui sistem de gospodrire a apelor

  pot fi organizate n compartimente distincte constituite dup aceleai norme de personal ca ale

  administraiilor bazinale.

  n judeul n care se afl reedina administraiei bazinale de ap, sistemele de gospodrire

  a apelor nu pot avea dispecerat i laborator de calitatea apelor.

  n judeele in care trebuie gospodrite cursuri de ap sau lucrri hidrotehnice aparinnd

  mai multor administraii bazinale de ap, se pot organiza sisteme hidrotehnice independente sau

  formaii de lucru distincte pentru fiecare bazin sau subbazin aparinnd acestora.

  Sistemul judeean de gospodrire a apelor va centraliza datele i va asigura interfaa cu

  conducerea judeului i cu celelelte instituii pentru ntreg judeul.

  Fiecare sistem judeean de gospodrire a apelor poate avea n subordine unul sau mai

  multe sisteme hidrotehnice.

 • 5

  Compartimente coordonate direct de ctre directorul de directie :

  - Juridic si Contencios

  - Inspectia Teritoriala a Apelor

  - Sntate i Securitate n Munc

  - Achiziii

  - Relaii cu Presa, Secretariatul Tehnic a Comitetului de Bazin

  - Unitatea de Implementare a Proiectelor

  - Audit Public Intern

  - Comunicatii si Tehnologia Informatiei

  - Resurse Umane, Relatii cu Publicul i Administrativ

  - Relaii Transfrontaliere

  - Sistem Integrat de Management i Audit Intern

  - Laborator Calitatea Apelor

  - Sistemul de Gospodarire a Apelor Mure

  - Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba

  - Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara

  - Sistemul de Gospodarire a Apelor Arad

  Directorul tehnic cu atribuii pe linia Administrrii Resurselor de Ap coordoneaz

  urmtoarele compartimente :

  - Plan de Management Bazinal

  - Prognoze Bazinale, Hidrologie. Hidrogeologie

  - Gestiune, Monitoring si Protectia Resuselor de Apa

  - Avize i Autorizatii

  Directorul tehnic cu atribuii pe linia Administrrii Lucrrilor Hidrotehnice coordoneaz

  urmtoarele compartimente:

  - Exploatare Lucrari Hidrotehnice, UCC i Sigurana Barajelor

  - Cadastru i Patrimoniu

  - Aprare mpotriva inundaiilor

  - Dispecerat

  - Mecanizare, Energetic

  - Promovare i Urmarire Investitii

  - Formatia Service

  Directorul economic coordoneaza activitatea urmtoarelor compartimente:

  - Contabilitate

  - Financiar

  - Mecanism Economic si Sinteze Economice

 • 6

  CAPITOLUL IV

  ATRIBUTII

  Seciunea 1. DIRECTORUL INSTITUTIEI

  Art. 9. Directorul asigur conducerea Administratiei Bazinale de Apa Mure i este numit prin

  Decizia directorului general al Administratiei Nationale APELE ROMANE.

  Art. 10. Directorul Administratiei Bazinale de Apa Mure, i desfoar activitatea pe baza actelor

  normative n vigoare, a Hotrrilor Consiliului de administraie i ale Comitetului de Directie.

  Art.11. Directorul Administratiei Bazinale de Apa Mure conduce activitatea curent a acesteia, reprezint

  institutia in relatiile cu autoritile publice, cu alte persoane juridice, precum i cu persoane fizice n limitele

  de competen stabilite prin Hotrri ale Consiliului de administraie i Comitetului de Directie.

  Art.12. Directorul Administratiei Bazinale de Apa Mure are urmtoarele atribuii:

  a. conduce i coordoneaz ntreaga activitate a Administratiei Bazinale de Apa Mure; b. numeste, suspenda sau elibereaza din functie personalul de conducere ABA Mures; c. dispune, ori de cate ori consider a fi necesar, analiza modului de desfasurare a activitatilor din ABA

  Mures si evaluarea competentelor personalului;

  d. stabileste competentele personalului de conducere din cadrul ABA Mures; e. aplica strategiile si politicile de gospodarire a apelor la nivelul Administratiei Bazinale de Apa; f. asigura baza materiala necesara desfasurarii activitatii de g.a., a proceselor de productie, de

  investitii sau asistenta tehnica, conform programelor de activitate aprobate ;

  g. urmareste in permanenta derularea si incadrarea activitatii unitatii si subunitatilor in veniturile si cheltuielile din bugetul aprobat, identifica mecanisme si surse de noi venituri si de

  reducerea cheltuielilor si costurilor ;

  h. selecteaza, angajeaza si concediaza, in conditiile Contractului Colectiv de Munca si ale Codului Muncii, personalul din subordine, asigura repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de

  munca, cu precizarea atributiilor si raspunderilor acestora ;

  i. negociaza contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul Administratiei Bazinale de Apa; j. mentine un dialog permanent cu sindicatele, institutiile, organele si reprezentatii administratiei

  locale, pe care trebuie sa le atraga si alaturi de care trebuie sa actioneze pentru rezolvarea

  problemelor de gospodarirea a apelor in arealul sau bazinul hidrografic Mure ;

  k. prezinta lunar directorului general si Comitetului de directie situatia tehnica, economica si financiara a administaiei bazinale si a subunitatilor si face propuneri in vederea redresarii

  problemelor si disfunctionalitatilor aparute, stabilind masurile de imbunatatire a activitatii si

  urmarind realizarea acestora ;

  l. urmareste asigurarea conditiilor normale de munca in masura sa previna accidentele de munca, imbolnavirile profesionale si poluarea mediului si a masurilor pentru protecia calitii apelor,

  avand obligatia de a asigura, organiza si controla masurile cele mai eficiente de aparare

  impotriva inundatiilor, apararea vietii oamenilor si a bunurilor, de a asigura mijloacele tehnice,

  personalul instruit si fondurile necesare ;

  m. verific modul de ntrebuinare a fondurilor bneti, a materiilor prime, materialelor, stocurilor i a tuturor valorilor bneti;

  n. ia msurile necesare pentru recuperarea creanelor prin obinerea de titluri executorii i sprijin organele abilitate n executarea acestora;

  o. exercit controlul direct asupra tuturor actelor i formularelor prin care se centralizeaz veniturile i cheltuielile instituiei;

 • 7

  Art.13. Directorul Administratiei Bazinale de Apa Mure are urmtoarele rspunderi:

  a. rspunde de adminstrarea legal i eficient a ntregului patrimoniu; b. raspunde de desfasurarea si coordonarea tuturor activitatilor tehnice, economice si

  manageriale ale A.B.A. Mure si subunitatilor sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de

  performanta stabilite ;

  c. raspunde de realizarea programelor de activitate pentru toate activitatile A.B.A. Mure ; d. raspunde de respectarea ordinii si disciplinei in unitate, a contractului coletiv de munca, a

  regulamentului intern si a reglementarilor legale in vigoare ;

  e. raspunde civil, disciplinar, material si penal pentru daunele produse unitatii prin orice act al sau, contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau

  neglijenta a mijloacelor tehnice si a fondurilor unitatii pe care o conduce.

  Art.14. Directorul Administratiei Bazinale de Apa Mure are urmtoarele competene:

  Semneaz, avizeaz i aprob, dup caz, toate documentele referitoare la activitatea administraiei

  bazinale, o angajeaz n relaiile juridice i economice cu tere persoane fizice sau juridice,

  conform statutului de unitate cu personalitate juridic i pe baza delegrilor de competen date de

  directorul general. Este ordonator teriar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat.

  Seciunea 1.1. Compartimentele din subordinea DIRECTORULUI

  Art.15. Compartimentul JURIDIC i CONTENCIOS

  1. reprezint interesele instituiei n faa instanelor judectoreti, a altor organe de jurisdicie, organelor de urmrie penal, notariatelor, precum i n raporturile cu persoanele juridice i

  persoanele fizice, n limita competenelor acordate de conducerea administratiei;

  2. propune msuri de respectare a dispoziiilor legale cu privire la aprobarea i conservarea patrimoniului, a drepturilor i intereselor legitime ale personalului, analiznd cauzele care

  genereaz infraciuni i litigii;

  3. propune msurile necesare pentru recuperarea creanelor i sprijin organele abilitate n executarea acestora;

  4. avizeaz asupra legalitii contractelor economice, deciziilor de imputare, altor proiecte de acte cu efect juridic, precum i asupra legalitii oricror msuri menite s angajeze

  rspunderea material i patrimonial a unitii ori s aduc atingere drepturilor sau intereselor

  legitime ale acesteia sau ale personalului angajat n instituie;

  5. ine evidena actelor normative i asigur aducerea la cunotin i aplicarea acestora ntocmai de ctre ntreg personalul instituiei;

  6. prezint conducerii informaii cu privire la modificrile legislative, cu impact asupra activitii din domeniul apelor; sesizeaz compartimentele, serviciile, birourile ori de cte ori apare

  legislaie n domeniul lor de activitate;

  7. reprezinta interesele unitatii, in baza delegatiei, in fata instantelor de judecata; 8. verifica legalitatea notificarilor, depuse in baza Legii 10/2001 cu modificarile si completarile

  ulterioare si transmite spre solutionare, in baza unor referate, forurilor competente;

  9. avizeaza si contrasemneaza acte cu caracter juridic; 10. ntocmete i depune ntmpinri, cereri reconvenionale n dosarele civile, unde instituia este

  citat n calitate de prt pe probleme de patrimoniu;

  11. redacteaz corespondena operativ necesar obinerii informaiilor pentru cauzele care se afl pe rolul instanelor (note interne, situaii etc.);

  12. desfoar relaii optime de lucru cu colegii i colaboratorii din cadrul unitii i instituiile cu care conlucreaz;

  13. rspunde de aplicarea legalitii n toate domeniile de activitate ale instituiei.

 • 8

  Art.16. Biroul INSPECTIA TERITORIALA A APELOR

  1. Controleaza pe intreg teritoriul din admininstrarea Administratiei Bazinale de Apa Mure,

  respectarea de catre persoanele juridice sau fizice a legilor si reglementarilor in vigoare din

  domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor, precum si a sigurantei barajelor si altor

  constructii hidrotehnice.

  2. Controlul se face cu prioritate la folosintele de apa si lucrarile care au legatura cu apele unde se incalca repetat reglementarile in vigoare.

  3. Constata contraventiile la normele legale in vigoare, aplica sanctiunile contraventionale in domeniul apelor si sesizeaza organele de cercetare penala potrivit prevederilor legale.

  4. Sesizeaza organele ierarhic superioare ale unitatilor controlate, daca este cazul, cu privire la incalcarea dispozitiilor legale si deficientele constatate in domeniul apelor.

  5. Propune conducerii ABA Mure instituirea, in conditiile legii, a regimului de supraveghere speciala. 6. Propune Administratiei Nationale Apele Romane, in conditiile legii, suspendarea sau retragerea

  autorizatiei de functionare a folosintelor de apa si constructiilor hidrotehnice, dupa caz.

  7. Face propuneri conducerii ABA Mure pentru oprirea, in conditiile prevazute de lege, a functionarii unitatilor sau instalatiilor, in caz de poluare a apelor, care ameninta sanatatea

  populatiei ori produc pagube economice.

  8. Efectueaza controale tematice la alimentari cu apa, statii de epurare, constructii hidrotehnice, exploatari de materiale din albie etc.

  9. Participa la actiuni de control impreuna cu Garda de Mediu si alte institutii. 10. Controleaza si rezolva in spiritul legii sesizari ale persoanelor fizice si juridice. 11. Coordoneaza, instruieste si controleaza personalul abilitat pentru inspectie in domeniul apelor

  din cadrul sistemelor de gospodarire a apelor.

  12. Participa la actiuni tehnico-economice, stiintifice si dezbateri publice in domeniul gospodaririi apelor.

  13. Colaboreaza cu organele de specialitate ale Administratiei Nationale Apele Romane sau ale administartiei publice locale si centrale, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, in

  limitele prevazute de lege.

  14. Elaboreaza rapoarte si informari privind activitatea de baza.

  Art.17. Compartimentul SNTATE I SECURITATE N MUNC

  1. Compartimentul este organizat n baza Hotrrii nr. 1425/2006, art. 19, alin. (1), pe linie de securitate a muncii i n baza Ordinului Ministrului Administraiei si Internelor nr. 163/2007

  Art. 6 alin. (1) lit. a) pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor i

  este subordonat direct angajatorului .

  2. Funcia principala a compartimentului de securitatea muncii este cea de fundamentare a deciziilor ( conducerii unitii ) privind securitatea muncii ( Legea nr. 319/2006, Hotrrea nr. 1425/2006);

  precum i organizarea i controlul activitii PSI ( Legea 307/2006, Ordinul 163/2007).

  3. Atribuiile desfurate de serviciul intern de prevenire i protecie sunt precizate n Hotrrea nr. 1425/2006, Art. 15, i anume:

  a. identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de munc, respectiv executant, sarcina de munc, mijloace de munc/ echipamente de

  munc i mediul de munc pe locuri de munc/posturi de lucru;

  b. elaborarea i actualizarea planului de prevenire si protecie; c. elaborarea de instruciuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de

  securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile activitilor i ale

  unitii/intreprinderii, precum i ale locurilor de munc/posturilor de lucru;

  d. propunerea atribuiilor i rspunderilor n domeniul securitii i sntii n munc, ce revin lucrtorilor, corespunztor funciilor exercitate, care se consemneaz n fia

  postului, cu aprobarea angajatorului;

  e. verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i protecie, precum i a atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n

  domeniul securitii i sntii n munc, stabilite prin fia postului;

 • 9

  f. ntocmirea unui necesar de documentaii cu caracter tehnic de informare i instruire a lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc;

  g. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitii adecvate pentru fiecare loc de munc, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul

  securitii i sntii n munc i verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre lucrtori a

  informaiilor primite;

  h. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii i/sau unitii; i. asigurarea ntocmirii planului de aciune n caz de pericol grav i iminent i asigurarea

  ca toi lucrtorii s fie instruii pentru aplicarea lui;

  j. evidena zonelor cu risc ridicat i specific; k. stabilirea zonelor care necesit semnalizare de securitate i sntate n munc,

  stabilirea tipului de semnalizare necesar i amplasarea conform prevederilor Hotrrii

  Guvernului nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate

  i/sau sntate la locul de munc;

  l. evidena meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specifica, pentru care este necesar autorizarea exercitrii lor;

  m. evidena posturilor de lucru care necesit examene medicale suplimentare; n. evidena posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,

  necesit testarea aptitudinilor i/sau control psihologic periodic;

  o. monitorizarea funcionrii sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msur i control, precum i a instalaiilor de ventilare sau a altor instalaii pentru

  controlul noxelor n mediul de munc;

  p. verificarea strii de funcionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgent, precum i a sistemelor de siguran;

  q. informarea angajatorului, n scris, asupra deficienelor constatate n timpul controalelor efectuate la locul de munc i propunerea de msuri de prevenire i protecie;

  r. ntocmirea rapoartelor i/sau a listelor prevzute de hotrrile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest,

  vibraii, zgomot i antiere temporare si mobile;

  s. evidena echipamentelor de munc i urmrirea ca verificrile periodice i, dac este cazul, ncercrile periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate de persoane

  competente, conform prevederilor din Hotrrea Guvernului nr. 1.146/2006 privind

  cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a

  echipamentelor de munc;

  t. identificarea echipamentelor individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere i ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu echipament

  individual de protecie, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.048/2006

  privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a

  echipamentelor individuale de protecie la locul de munc;

  u. urmrirea ntreinerii, manipulrii i depozitrii adecvate a echipamentelor individuale de protecie i a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum i n celelalte situaii

  prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.048/2006;

  v. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenelor prevzute la art. 108-177 din Hot. 1425/2006;

  w. ntocmirea evidenelor conform competenelor prevzute la art. 108-177 din Hot. 1425/2006; x. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc suferite de lucrtorii din

  intreprindere i/sau unitate, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din

  Legea 319/2006;

  y. urmrirea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc, cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor;

  z. colaborarea cu lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor, medicul de medicina muncii, n vederea coordonrii msurilor de prevenire si protecie;

  aa. colaborarea cu lucrtorii desemnai/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, n situaia n care mai muli angajatori i desfoar activitatea n acelai

  loc de munc;

  file:///C:/Documents%20and%20Settings/Artemiza.Buculeu/Application%20Data/Microsoft/Word/afisp.php%3ff1=76337&diez1=r50&f2=74127&diez2=&link=file:///C:/Documents%20and%20Settings/Artemiza.Buculeu/Application%20Data/Microsoft/Word/afisp.php%3ff1=76337&diez1=r50&f2=74127&diez2=&link=file:///C:/Documents%20and%20Settings/Artemiza.Buculeu/Application%20Data/Microsoft/Word/afisp.php%3ff1=76337&diez1=r51&f2=75585&diez2=&link=file:///C:/Documents%20and%20Settings/Artemiza.Buculeu/Application%20Data/Microsoft/Word/afisp.php%3ff1=76337&diez1=r52&f2=74559&diez2=&link=file:///C:/Documents%20and%20Settings/Artemiza.Buculeu/Application%20Data/Microsoft/Word/afisp.php%3ff1=76337&diez1=r53&f2=74559&diez2=&link=

 • 10

  bb. urmrirea actualizrii planului de avertizare, a planului de protecie i prevenire i a planului de evacuare;

  cc. propunerea de sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii atribuiilor n domeniul securitii i sntii n munc;

  dd. propunerea de clauze privind securitatea i sntatea n munc la ncheierea contractelor de prestri de servicii cu ali angajatori, inclusiv la cele ncheiate cu angajatori strini;

  ee. ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfurarea acestor activiti. 4. Atribuiile structurilor de prevenirea i stingerea incendiilor la ageni economici i instituii

  constau n organizarea i controlul activitii de prevenire a incendiilor, activiti nominalizate

  n Legea nr. 307/2006 art. 26, i anume:

  a) elaboreaz programele de optimizare a capacitii de aprare mpotriva incendiilor n domeniul de activitate;

  b) face propuneri de reglementri tehnice i organizatorice a activitii de aprare mpotriva incendiilor n domeniul specific;

  c) controleaz modul de aplicare a prevederilor legale pentru aprarea mpotriva incendiilor, n cadrul instituiei;

  d) elaboreaz i supune spre analiz ministrului de resort sau conductorului instituiei, dup caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor din

  domeniul de activitate;

  e) analizeaz anual respectarea ncadrrii n criteriile de constituire a serviciilor de urgen private din instituiile i unitile subordonate, dotarea cu mijloace de aprare

  mpotriva incendiilor i face propuneri de optimizare a acestora;

  f) elaboreaz i nainteaz spre aprobare programe de informare i educaie specific.

  5. Serviciul intern de prevenire i protecie asigur secretariatele Comitetelor de Securitate i

  Sntate n Munc, organizate la sediul A.B.A. MURE i S.G.A. - uri, n baza Hotrrii nr.

  1425/2006, Seciunea I, cu atribuiile precizate la art. 67 , dup cum urmeaz:

  a) analizeaz i face propuneri privind politica de securitate i sntate n munc i planul de prevenire

  i protecie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare i funcionare;

  b) urmrete realizarea planului de prevenire i protecie, inclusiv alocarea mijloacelor

  necesare realizrii prevederilor lui i eficienta acestora din punct de vedere al mbuntirii

  condiiilor de munc;

  c) analizeaz introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lund n considerare

  consecinele asupra securitii i sntii, lucrtorilor, i face propuneri n situaia

  constatrii anumitor deficiente;

  d) analizeaz alegerea, cumprarea, ntreinerea i utilizarea echipamentelor de munc, a

  echipamentelor de protecie colectiv i individual;

  e) analizeaz modul de ndeplinire a atribuiilor ce revin serviciului intern de prevenire i

  protecie, precum i meninerea sau, dac este cazul, nlocuirea acestuia;

  f) propune msuri de amenajare a locurilor de munc, innd seama de prezena grupurilor

  sensibile la riscuri specifice;

  g) analizeaz cererile formulate de lucrtori privind condiiile de munc i modul n care

  i ndeplinesc atribuiile persoanele desemnate i/sau serviciul extern;

  h) urmrete modul n care se aplica i se respect reglementrile legale privind securitatea

  i sntatea n munc, msurile dispuse de inspectorul de munc i inspectorii sanitari;

  i) analizeaz propunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de munc i a

  mbolnvirilor profesionale, precum i pentru mbuntirea condiiilor de munc i

  propune introducerea acestora n planul de prevenire i protecie;

  j) analizeaz cauzele producerii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale i

  evenimentelor produse i poate propune msuri tehnice n completarea masurilor dispuse

  n urma cercetrii;

  k) efectueaz verificri proprii privind aplicarea instruciunilor proprii i a celor de lucru i

  face un raport scris privind constatrile fcute;

  l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate i sntate n munc de ctre

  conductorul unitii cel puin o data pe an, cu privire la situaia securitii i sntii n

  munc, la aciunile care au fost ntreprinse i la eficiena acestora n anul ncheiat, precum

  i propunerile pentru planul de prevenire i protecie ce se va realiza n anul urmtor.

 • 11

  6. Coordoneaz, controleaz i verific activitatea de SSM i PSI din SGA - uri.

  Art.18. Compartimentul RELATII CU PRESA, SECRETARIAT TEHNIC AL COMITETULUI

  DE BAZIN

  Relaii cu presa:

  1. ntocmete comunicate/informri/invitaii/dosare/mape de pres n probleme ce in de activitatea instituiei i le transmite ctre mass-media, cu aprobarea Directorului ABA Mures;

  2. realizeaz monitorizarea zilnic (ora 8:00 A.M), lunar i anual a presei locale si din subunitati i o transmite ctre conducerea ABA i purttorului de cuvnt de la nivelul ANAR;

  3. reprezint punctul de vedere oficial al instituiei n relaia cu mass-media; 4. propune subiecte de mediatizare a instituiei, cu probleme privind gospodrirea apelor i le

  supune aprobrii Directorului ABA Mures;

  5. rspunde solicitrilor venite din partea mass-media, verbal (declaraii de pres) i/sau scris (informri de pres), in baza Legii nr. 544/2001, cu aprobarea directorului ABA Mures;

  6. rspunde de organizarea n bune condiii a conferinelor de pres, cu invitarea tuturor reprezentanilor mass-media de profil, fr restricionarea accesului unei publicaii

  media/pres scris/radio/ TV la conferinte de pres;

  7. menine n permanen legtura cu ziaritii, familiarizndu-i cu problematica de gospodrire a apelor, pe baza solicitrilor de informaii de interes public - Legea nr. 544/2001;

  8. intocmeste i actualizeaza baza de date proprii care s conin scurte informaii despre publicaii, posturi de radio sau canale de tiri (titlul/denumirea, adresa, telefon, e-mail, numele

  redactorului, departamente, etc.).

  9. ine evidena registrului pentru nregistrarea cererilor i rspunsurilor privind accesul la informaiile de interes public;

  10. organizeaz vizite de pres, elabornd, dup caz, materialele de pres pentru mass-media ce vor fi transmise ulterior, cu aprobarea Directorului ABA Mures;

  11. propune Directorului ABA Mures acreditarea mass-media, nerestricionnd accesul liber la informaie public a mass-media a jurnalitilor, dar respectnd n acelai timp

  confidenialitatea informaiilor care nu sunt de interes public;

  12. nu acord exclusiviti pe informaii de interes public general (avertizri hidrologice, acte normative etc.);

  13. menine exclusivitatea abordrii unui subiect, solicitat de un reprezentant al mass-media; 14. nu comunic mass-mediei informaii pe surse; 15. elaboreaz raportri anuale ale apariiilor mass-media, din punct de vedere cantitativ i

  calitativ i le supune aprobrii ABA Mures;

  16. propune strategia de comunicare i de imagine a institutiei, cu planul de aciuni desfasurate pentru mass-media i bugetul estimat, pe care o va supune spre aprobare ABA Mures;

  17. propune derularea unor campanii de responsabilizare social (CSR), cu vizibilitate mediatic i supune aceast propunere spre aprobarea ABA Mures;

  18. propune derularea unor contracte (abonament flux de tiri, monitorizare, grafic etc.) i supune spre aprobare conducerii ABA Mures.

  Secretariatul Tehnic al Comitetului de Bazin are drept atribuie principal ndeplinirea sarcinilor

  i responsabilitilor stabilite de Comitetul Tehnic al Comitetului de Bazin privind colectarea,

  analizarea i raportarea informaiilor necesare n vederea executrii atribuiilor comitetului,

  precum i transmiterea deciziilor prtilor interesate.

  In acest scop:

  19. pune la dispoziia comitetului documentele necesare acestuia n vederea adoptrii deciziilor, 20. particip fr drept de vot la edinele comitetului, 21. are acces, n numele comitetului, la informaiile i resursele de la orice instituie public,

  potrivit prevederilor art. 47 al.(10) din Legea Apelor nr, 107/1996, art. 47 al.(10) din Legea

  310/2004 pentru modificarea i completarea Legii Apelor nr.107/1996, prin aceasta

  nelegndu-se c va primi sprijinul n legtur cu informaiile, rapoartele i auditurile pe care

  le consider necesare, precum i n legtura cu spaiul necesar pentru desfurarea edinelor

  de lucru i a dezbaterilor publice,

 • 12

  22. pregtete corespondena legat de activitatea curent a comitetului, n conformitate cu deciziile luate de acesta,

  23. aduce la indeplinire sarcinile i responsabilitile atribuite de Comitet, privind colectarea, analizarea i raportarea informaiilor necesare atribuiilor Comitetului, precum i transmiterea

  deciziilor prilor interesate.

  24. rspunde ntrebrilor sau solicitrilor persoanelor interesate n orice problem care face obiectul atribuiilor comitetului, cu excepia celor n care comitetul nu a adoptat nc o decizie,

  25. asigur pregatirea i organizarea sedinelor de lucru ale comitetului, a dezbaterilor publice, precum i a altor aciuni iniiate de comitet,

  26. asigur ntocmirea proceselor verbale ale fiecrei sedinte de lucru i a dezbaterilor publice, 27. elaboreaz proiectele programului de lucru anual i ale fondurilor necesare, n vederea

  desfurrii activitilor comitetului,

  28. gestioneaza resursele financiare ale comitetului i a celor alocate activitii sale.

  Art.19. Compartimentul SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT i AUDIT INTERN

  1. coordoneaza activitatea de implementare, mentinere si audit intern a Sistemului Integrat de Management pentru toata organizatia ABA Mures conform standardelor de calitate, mediu si

  securitate in munca SR EN ISO 9001/2008; SR EN ISO 14001/2005; SR OHSAS 18001/2008;

  2. raspunde de constientizarea personalului privind Politica in domeniul Calitatii, Mediului si SSM; 3. propune si participa la elaborarea documentelor Sistemului Integrat de Management; 4. verifica documentele Sistemului Integrat de Management si respectarea standardelor si

  legislatiei in vigoare;

  5. asigura actualizarea documentelor Sistemului Integrat de Management; 6. participa la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului Integrat de Management;

  stabileste necesarul de instruire in domeniul calitatii, mediului si SSM ;

  7. propune programe de instruire si urmareste eficacitatea acestora; 8. urmareste finalizarea actiunilor corective stabilite pentru tratarea neconformitatilor; 9. urmareste modificarea sau reeditarea standardelor aplicabil 10. propune programul anual de desfasurare al auditurilor interne in cadrul ABA Mures 11. efectueaza auditurile interne la sediul ABA Mures si Sistemele de Gospodarirea Apelor din subordine; 12. formeaza echipa de audit 13. intocmeste Planul de audit. 14. conduce auditul 15. intocmeste Raportul de audit. Si Rapoartele de Neconformitate (RN) 16. accepta actiunile corective propuse 17. raporteaza Directorului ABA Mures / Directorului SGA rezultatele auditului 18. difuzeaza copii ale Raportului de audit. Si ale RN reprezentantilor zonelor auditate 19. verifica realizarea actiunilor corective si incide RN 20. participa la auditurile externe efectuate de organismul de certificare si asigura toate conditiile

  necesare pentru buna desfasurare a acestora;

  21. elaboreaza Programul de management de mediu 22. identifica impreuna cu sefii entitatilor functionale aspectele de mediu existente sau posibile si

  le evalueaza, intocmindu-se astfel Analiza initiala de mediu Lista aspectelor semnificative

  de mediu si Evaluarea impactului aspectelor de mediu

  23. elaboreaza si actualizeaza Lista aspectelor semnificative de mediu pe care organizatia le monitorizeaza

  24. instruieste personalul institutiei asupra necesitatii respectarii mediului in organizatie 25. elaboreaza Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor organizatiei

  in mediul inconjurator

  26. urmareste indeplinirea monitorizarilor si masurarilor conform programului 27. efectueaza inspectii interne pe amplasamente pentru depistarea eventualelor situatii de

  neconformitate in raport cu cerintele legale de mediu care pot fi observate vizual

  28. realizeaza analize de date privind rezultatele monitorizarilor si le transmite catre Reprezentantul Managementului Sistemului Integrat (RMI), pentru a fi analizate in cadrul

  analizelor de management

 • 13

  29. verifica eficacitatea masurilor intreprinse 30. inregistreaza disfunctionalitatile in sistemul de comunicare interna si informeaza RMI 31. urmareste ca sistemul de comunicare a informatiilor privind SIM sa functioneze si in sens

  invers, catre conducere (asigurarea feed-back-ului)

  32. participa la intalniri, simpozioane, dezbateri, conferinte, cursuri de perfectionare 33. informeaza RMI cu privire la eficacitatea sistemului de comunicare interna implementat si

  propune actiuni de imbunatatire

  34. avizeaza Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale la nivelul entitatii functionale 35. vizeaza Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale datorate activitatilor

  proprii ale organizatiei

  36. analizeaza feed-back-ul de la consultarea angajatilor 37. respecta prevederile documentelor SIM si elaboreaza inregistrarile prevazute de acestea 38. aduce la cunostinta pe cale ierarhica orice neregula, abatere, anomalie sau defectiune

  constatata, de natura sa constituie un pericol pentru buna functionare a serviciului, pentru

  activitatea sau integritatea patrimoniului organizatiei

  39. analizeaza sesizarile care privesc domeniul de activitate specific si poate propune actiunile corective necesare

  40. participa la analizele efectuate de management in vederea stabilirii eficacitatii SIM 41. formuleaza puncte de vedere cu privire la strategia de adoptat de catre sectorul coordonat, in

  vederea imbunatatirii performantelor acestuia si al organizatiei in ansamblul ei

  42. propune masuri privind controlul documentelor, evidentelor care sa asigure buna functionare a comunicarii interne

  43. respecta prevederile contractului colectiv de munca aplicabil si ale contractului individual de munca; 44. raspunde pentru dispozitiile si continutul propriilor decizii; 45. raspunde de respectarea normelor privind secretul de serviciu in cadrul organizatiei;

  46. raspunde de relatia cu organismele de reglementare in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale si cu organismul de certificare.

  Art.21. Biroul ACHIZITII

  1. Coordoneaza activitatea de organizare a licitatiilor de achizitii publice de materiale si

  lucrari din cadrul unitatii.

  2. Intocmeste programul achizitiilor publice de produse si servicii in conformitate cu necesarele SGA-urilor si compartimentelor ABA Mure dup care il prezinta conducerii pentru aprobare.

  3. Participa la stabilirea planului financiar privind cheltuieli materiale de intretinere, piese de schimb, inventar gospodaresc si rechizite de birou pentru administrarea unitatii.

  4. Ralizeaza documentatia in vederea incheierii contractelor de achizitii de produse si servicii in conformitate cu legislatia in vigoare.

  5. Preia caietele de sarcini de la compartimentele de specialitate pentru realizarea documentatiei necesare in vederea achizitiei de produse si servicii.

  6. Colaboreaza la intocmirea documentatiei de prezentare si intocmire a ofertelor si a caietelor de sarcini, colaboreaza la evaluarea contractelorde achizitii de servicii si produse.

  7. Raspunde de organizarea procedurilor de achizitii procedurilor de achizitii publice si intocmeste documentatia necesara.

  8. Comunica participantilor rezultatele comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de achizitie publica organizate de ABA Mure .

  9. Informeaza compartimentele implicate in diverse contracte despre stadiul real al derularii contractelor si modificarile aparute.

  10. Participa in limita competentei impreuna cu compartimentul financiar-contabil la inventarierea periodica, casarea, deplasarea sau transferarea de mijloace fixe si obiecte de inventar

  administrativ gospodaresti.

  11. In domeniul propriu de activitate intocmeste materialele documentare sau de analiza necesare conducerii in luarea unor decizii.

  12. Coordoneaza prospectarea pietei, participa la procedurile de achizitii publice initiate de ABA Mure si la incheierea de contracte.

 • 14

  13. Incheie contractele de achizitii pentru activitatea proprie si tine evidenta acestora 14. Actualizeaza bazele de date de furnizori de produse si servicii.

  Art.22. Serviciul RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL, ADMINISTRATIV, are

  urmtoarele atribuii generale: pe linia administrrii personalului, organizrii, salarizrii, asigurnd

  recrutarea i angajarea personalului, stabilirea drepturilor de personal, de pensioanare, definirea

  drepturilor de salarizare, ntocmirea Regulamentului de organizare i funcionare, ntocmirea

  Regulamentului intern, gestionarea fielor posturilor, statelor de funcii i de personal, stabilirea

  salariilor, etc.

  n realizarea acestor activiti Serviciul R.U.R.P.A are ca atribuii principale:

  1. Activitatea de personal:

  a. n baza necesarului de personal aprobat asigur recrutarea i selecia personalului cu respectarea legilor n vigoare;

  b. rspunde de ntocmirea contractelor de munc conform legislaiei n vigoare, cu respectarea drepturilor i obligaiilor ce decurg din acestea;

  c. ntocmete lucrrile privind programarea i reprogramarea concediilor de odihn, modificarea cuanumului sporului de vechime, dosarele de pensionare pentru limita de

  vrst sau invaliditate, schimbrile locurilor de munc, etc, cu respectarea legislaiei n

  vigoare;

  d. asigur aplicarea msurilor disciplinare propuse de efii de compartiment i aprobate de conducerea administratiei n conformitate cu legislaia n vigoare;

  e. efectueaz lucrrile privind evidena i micarea personalului existent, elibereaz legitimaiile de serviciu i adeverinele solicitate de persoanele care au calitatea de angajat;

  f. avizeaza dispozitiile Directorului general al Administratiei Nationale Apele Romane cu privire la personalul angajat;

  g. rspunde de completarea, pstrarea i evidena carnetelor de munc n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

  2. Activitatea de organizare i salarizare:

  a. asigur i rspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare al muncii, n raport cu criteriile i fiele de performane profesionale ntocmite de efii

  structurilor organizatorice i n limita bugetului aprobat;

  b. propune, mpreun cu organele de protecia muncii, locurile de munc i meseriile cu condiii nocive i periculoase, la care se acord sporuri;

  c. fundamenteaz fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli; d. administreaz, fondul de salarizare aprobat pentru acoperirea tuturor drepturilor de salarizare

  prevzute i intervine n cazul unor necorelri ntre aceste drepturi i fondul alocat cu aceast

  destinaie;

  e. urmrete ncadrarea n numrul mediu de personal aprobat prin Organigram i rspunde de ntocmirea i comunicarea datelor statistice;

  f. face propuneri pentru organigram, stat de funcii i le nainteaz spre aprobare conform legii;

  g. ntocmete schema de ncadrare a personalului A.B.A.Mure i o actualizeaz n funcie de modificrile de salarii sau de funcii;

  h. ntocmete dispoziii n ceea ce privete majorarile de salarii, angajri, promovri, sanciuni, etc.;

  i. rspunde de ntocmirea de ctre directorii tehnici si de catre directorul administraiei bazinale pentru compartimentele din subordine, n termenul stabilit de lege, a aprecierilor

  anuale pentru personalul A.B.A. Mure ;

  j. organizeaz concursuri pentru ocuparea posturilor vacante conform legii; 3. Activitatea de relatii cu publicul :

  a. inregistrarea petitiilor in registrul de evidenta al petitiilor ; b. repartizarea petitiilor la compartimentele de specialitate si precizarea termenului legal

  pentru raspuns ;

  c. urmarirea transmiterii raspunsului in termen ; d. clasarea si arhivarea raspunsului ;

  4. Activitatea administrativ :

 • 15

  a. asigura si raspunde de corespondenta ; b. asigur activitatea de reparatii curente la imobilele din dotare; c. rspunde de gospodrirea raional a materialelor de consum cu caracter administrativ

  gospodresc;

  d. organizeaz efectuarea cureniei n birouri i celelalte ncperi i spaii aferente; e. certific exactitatea i realitarea prestaiilor efectuate de teri, pentru contractele de care

  raspunde;

  f. urmareste gospodrirea raional a materialelor si utilitatilor si incadrarea in limitele prevazute in BVC

  g. asigur activitatea de secretariat, registratur, privind nregistrarea, evidena i pstrarea documentelor;

  h. organizeaz i rspunde de arhivarea documentelor ce provin din cadrul unitii; i. pe linie administrativ asigur i rspunde de utilizarea raional a sediului instituiei, a

  instalaiilor aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodreti, de

  efectuarea cureniei n birouri i celelalte ncperi;

  j. execut i alte atribuii dispuse de conducerea instituiei sau care decurg din aceste normative;

  4.1. Activitatea de arhiv:

  a. primeste si tine evidenta monitoarelor oficiale ; b. asigura activitatea de predare primire spre consultare a Monitoarelor Oficiale ; c. asigur activitatea de primire, nregistrare i clasare a dosarelor, documentelor intocmite

  cf. legii arhivelor, a tuturor compartimentelor A.B.A.MURE ;

  d. rspunde de evidena, selecionarea, pstrarea documentelor create, n arhiva unitii; e. respect indicativul termenelor de pstrare a documentelor, precum i nomenclatorul

  dosarelor, registrelor, condicilor i celorlalte documente conform prevederilor legale.

  f. Propuneri de scoatere din arhiva conform termenelor legale de pastrare; 4.2. Activitatea de secretariat i registratur:

  a. asigur i rspunde de rezolvarea zilnic a corespondenei cu alte instituii, societi comerciale, terte persoane, cu care unitatea are contacte de lucru;

  b. asigur nregistrarea documentelor intrate i ieite din instituie de la i ctre alte instituii i teri. c. Asigura corespondenta in cadrul administraiei bazinale ;

  5. Activitatea informatiei clasificate :

  a. intocmeste normele interne pe linia protectiei informatiilor clasificate; b. intocmeste si supune aprobarii SRI, Programul de prevenire a scurgerii de informatii

  clasificate si a Planului de paza si aparare al instituiei;

  c. coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate in toate componentele acesteia si la toate subunitatile ABA Mures ;

  d. consiliaza conducerea ABA Mures in legatura cu informatiile clasificate; e. informeaza conducerea ABA Mures despre vulnerabilitatile si riscurile existente in

  sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri de inlaturare;

  f. organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

  g. intocmeste si actualizeaza listele cu informatii clasificate elaborate sau detinute de ABA Mures;

  h. intocmeste si actualizeaza listele cu functii si persoane care au acces la informatii clasificate, pe care le comunica SRI Mures;

  i. efectueaza cu aprobarea conducerii unitatii controale legate de protectia informatiilor clasificate;

  j. indruma si asigura aplicarea la nivelul Administratiilor Bazinale de Apa si Sistemelor de Gospodarirea Apelor, a Legii nr. 182/2002, privind informatiile clasificate, HG nr.

  585/2002, privind informatiile clasificate, HG nr. 781/2002 privind informatiile clasificate

  secret de serviciu si HG nr. 1349/2002 privind colectarea , transportul, distribuirea si

  protectia corespondentei clasificate pe teritoriul Romaniei.

  k. are responsabilitati pe linia aplicarii prevederilor Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate; HG 781/2002 privind informatiile clasificate secret de serviciu.

 • 16

  Art.23. Compartimentul AUDIT PUBLIC INTERN, functioneaz in baza Legii

  672/19.12.2002 si a Ordinului 38/15.01.2003 si are urmatoarele atributii:

  1. identificarea erorilor si a riscurilor sistemului de control intern ; 2. sporirea eficientei controlului intern ; 3. asigurarea regularitatii, sinceritatii si credibilitatii informatiilor financiar contabile ; 4. controlul functie a managementului, proces de masurare a performantelor si de initiere si

  intreprinderea unor actiuni care sa asigure rezultatele dorite.

  5. elaborarea proiectului planului anual de audit public intern; 6. efecturea de activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si

  control ale ABA Mures sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate,

  regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

  7. informarea conducerii ABA Mures despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul structurii auditate, precum si despre consecintele acestora;

  8. raportarea periodica asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

  9. elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern;

  Art.24. Biroul COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI asigur administrarea i

  monitorizarea suportului informatic hard/soft si de comunicaii necesar desfurrii n bune

  condiii a activitilor din cadrul Administraiei bazinale, sediu i subuniti, n colaborare cu

  toate compartimentele ei precum i cu compartimentul similar din forul tutelar.

  1. asigur coordonarea i ndrumarea metodologic a activitilor de informatizare, administrare si gestionare date si comunicaii a compartimentelor cu atribuii IT din cadrul subunitilor

  Administraiei Bazinale;

  2. asigur administrarea, monitorizarea i operabilitatea reelelor de calculatoare: servere, staii de lucru, echipamente periferice, echipamente de comunicaii i face propuneri privind

  posibilitile de mbuntire a acestora;

  3. stabilete, conform procedurilor utilizatorii/grupurile care au acces la o anumit resurs de reea si configureaza drepturile lor de acces, gestioneaz domenii, utilizatori, grupuri de utilizatori, folosirea

  n comun a directoarelor, fiierelor, perifericelor; gestioneaz serviciile de tiprire;

  4. n colaborare cu forul tutelar stabilete politicile de securitate i de dezvoltare a reelei de calculatoare i asigur securitatea reelelor de calculatoare (fizic: copii de rezerv, sigurana

  pstrrii suporilor de salvare..., logic: configurare drepturi de acces utilizatori, grupuri);

  5. participa la pregatirea planului de aprovizionare tehnico-material necesar domeniului de activitate IT: componente hardware si software, piese de rezerv necesare, cartuse;

  6. asigur service pentru echipamentele de calcul n cadrul ABA Mure: integrarea i configurarea de noi echipamente de tehnic de calcul n reea, identificarea i rezolvarea

  diverselor incidente de hard, repararea/nlocuirea componentelor uzate, urmrirea funcionrii

  tehnicii de calcul;

  7. gestioneaz i ine evidena strii tehnice a fiecrui echipament de tehnic de calcul i a modului de rezolvare a defeciunilor in evidenele proprii;

  8. instruiete/ofer asisten tehnic hardware utilizatorilor de tehnic de calcul, privind modul de lucru, regulile de exploatare i de ntreinere a echipamentelor;

  9. particip, la solicitare, n comisia de apreciere a echipamentelor de tehnic de calcul existente n oferte prezentate biroului spre analiz i/sau comisia de inventariere a echipamentelor de

  tehnic de calcul;

  10. asigur instalarea de software liceniat n conformitate cu drepturile i obligaiile din licen; 11. acord creditul cuvenit proprietii intelectuale, respectrii dreptului de autor; 12. are obligaia de a ateniona toate compartimentele unitii asupra implicaiilor folosirii de

  software neliceniat;

  13. instaleaz/ntreine software-ul de baz (S.O., suite de aplicatii, SQL....) pe calculatoarele existente n dotarea compartimentelor utilizatoare de tehnic de calcul, in funcie de drepturile

  acordate prin licenta de ctre producator;

 • 17

  14. instaleaza si configureaz programe anti-virus; instruieste personalul din alte compartimente privind protecia impotriva viruilor informatici;

  15. -particip la implementarea aplicatiilor server/client din Sistemul Integrat de Management al Apelor n vederea constituirii Fondului National de date de gospodrire a apelor: instaleaz i

  configureaz aplicaiile client ce folosesc baza de date, administreaz drepturile de acces ale

  utilizatorilor aplicaiilor client, realizeaz interfaa cu Coordonatorul tehnic al

  administratorilor bazelor de date din cadrul forului tutelar, colaboreaz cu forul tutelar n

  scopul schimbului de date, realizeaz alte sarcini aprute ce in de administrarea bazei de date;

  16. asigur instalarea i integrarea in sistem a produselor program de aplicatie achizitionate de la terti (configurare, instalare corecii puse la dispozitie de productor, etc) sau ofer asisten la

  instalarea i ntreinerea acestora;

  17. gestioneaz i ine evidena suporilor magnetici, documentaiilor tehnice aferente primite n pstrare;

  18. realizeaz si actualizeaz produse program locale proprii la cererea compartimentelor ABA Mure, n limita numrului de programatori existeni i a acoperirii cu sarcini a acestora;

  19. ntreine relaii de colaborare i consultan cu instituii specializate n domeniul informatic i de comunicaii;

  Art.25. Biroul UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR, colaboreaz cu AN

  Apele Romane pentru aplicarea strategiei i politicii naionale de gospodrirea apelor, n vederea

  realizrii activitii de Integrare Europeana, scop n care:

  1. Asigur, coordoneaz i rspunde de activitatea de implementare a proiectelor finanate din fonduri europene nerambursabile;

  2. ntocmete i actualizeaz periodic portofoliul de proiecte, n domeniul gospodriri apelor, prin meninerea unei legturi permanent cu compartimentele ABA Mure pentru identificarea

  problemelor ce pot fi rezolvate prin accesare de fonduri europene nerambursabile;

  3. Particip la aciunile de identificare a oportunitilor de finanare a proiectelor stabilite n urma analizei comune cu compartimentele ABA Mure;

  4. Particip la aciunile de pregtire i depunere a documentelor necesare accesrii fondurilor europene nerambursabile;

  5. Asigur gestionarea, actualizarea i pstrarea nregistrrilor privind proiectele n derulare, aferente bazinului hidrografic Mure;

  6. Urmrete realizarea prevederilor cuprinse n Acordurile/Conveniile internaionale privind colaborarea pentru protecia i utilizarea durabil a apelor de frontier;

  7. Verific i ntocmete documentele necesare deplasrilor internaionale pentru personalul ABA Mure;

  8. Asigur traducerea n/din limba englez i maghiar pentru aciunile internaionale la care particip i ABA Mure;

  9. Asigur contribuia de specialitate pentru actiunile necesare n vederea respectrii angajamentelor rezultate din ncheierea negocierilor cu UE a Capitolului 22- Mediul

  nconjurator, subcapitolul calitatea apei;

  10. Coordoneaz i instruiete personalul abilitat pentru implementarea proiectelor specifice apei din cadrul sistemelor de gospodrire a apelor;

  11. Particip la aciuni tiinifice i dezbateri publice legate de activitatea de integrare europeana; 12. Colaboreaz cu organele de specialitate ale AN Apele Romane sau ale administraiei publice

  locale i centrale, precum i cu alte organizaii neguvernamentale n vederea asigurrii

  activitii de implementare comun a proiectelor;

  13. Elaboreaz rapoarte i informri periodice privind activitatea de baz; 14. Colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul Administratiei bazinale de Apa i

  subunitile acesteia n vederea rezolvrii sarcinilor de serviciu;

  15. Indeplinete orice alte atribuii prevzute de lege sau dispuse de conducerea MMP, AN Apele Romne i ABA Mure.

  Art.26. Compartimentul RELATII TRANSFRONTALIERE,:

 • 18

  1. derularea si aplicarea regulamentelor bilaterale din cadrul Subcomisiei de gospodarirea apelor si hidrometeorologie romano-ungare;

  2. derularea si aplicarea Regulamentului in cadrul subcomisiei de aparare impotriva inundatiilor produse pe cursurile de apa care traverseaza frontiera romano-maghiara;

  3. coordonarea desfasurarii unor actiuni privind situatiile de regim hidrologic deficitar si excedentar cu impact transfrontalier;

  4. fundamentarea masurilor operative de retentie si tranzitare a apei brute; 5. participarea sau sprijinirea realizarii si aplicarii unor proiecte finantate de organisme

  internationale de natura a provoca impact transfrontier;

  6. coordonarea, elaborarea si implementarea unor metode, metodologii si programe privind rezolvarea unor probleme de gospodarire integrata a apelor;

  7. participarea la monitorizarea calitatii raurilor care formeaza sau traverseaza frontierele; 8. monitorizeaza aparitia unor prevederi legislative care urmaresc armonizarea legislatiei

  romanesti cu ceea a Uniunii Europene;

  9. indeplinirea oricaror alte servicii repartizate de conducerea ABA pentru realizarea atributiilor din domeniul de competenta;

  10. indeplineste orice alte atributii legate de obiectivul integrarii europene;

 • 19

  Art.27. LABORATORUL CALITATEA APELOR

  1. Laboratoarele calitatii apelor ABA Mures si SGA-uri efectueaza activitatea de analiza a calitii apelor din b.h. Mure, n conformitate cu prevederile Manualului de Operare al

  Sistemului de Monitoring elaborat de GMPRA ABA Mures (clientul intern), precum si

  analize chimice pe probe de ape la terti (clientul extern) , in baza unor comenzi ( analizate de

  catre laboratoare).

  2. Laboratoarele calitatii apelor (LCA) din bazinul Mures efectueaza analize fizico-chimice si biologice a mediilor de investigare ap, sedimente, suspensii i biota (prelevarea, conservarea,

  esantionare si analiza propriu zisa), precum i monitorizarea ihtiofaunei .

  3. Sunt analizate probe de apa de suprafata (rauri si lacuri), de adancime (foraje) , precum si ape uzate in conformitatea cu actele normative (SR, SR ISO, SR EN ISO, STAS , PSL-uri) in vigoare

  3.1. Responsabilitati in privinta metodelor de analiza

  a. respectarea metodologiilor standardizate pentru determinrile chimice si biologice n laboratoarele ABA Mure.

  b. elaborarea procedurile specifice de lucru si instructiuni de lucru; c. efectuarea inregistrari, manipulari, gestionari probelor, etc d. receptionarea, subesantionarea si repartizarea probelor e. prepararea solutiilor etalon si trasarea curbelor de etalonare ; f. verificarea rezultatele analizelor g. luarea masurile necesare pentru diminuarea erorilor care afecteaza rezultatele h. efectuarea de diagrame de control pe baza punctelor de control i. stabilirea frecventei de trasare a unei diagrame de control, concentratiilor solutiilor de

  control, materialelor de referinta utilizate ;

  j. verificarea caracteristicilor de performanta a metodelor folosite cu datele din literatura, estimarea incertitudinii rezultatelor (identificarea erorilor si intocmirea bugetului de

  incertitudini), asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarilor ;

  k. instruirea personalului din subordine cu privire la implementarea procedurilor l. specifice si a instructiunilor de lucru elaborate.

  3.2. Responsabilitati in privinta dotarii cu echipament, reactivi si sticlarie de laborator

  a. intocmirea Listei necesarului pentru reactivi, substante de referinta, etaloane, si sticlarie pe bazinul Mures, functie de cerintele laboratoarelor ;

  b. intocmirea Listei de aparat dotare- resurse proprii , pentru echipamentele de laborator pentru tot bazinul (functie de necesitatile laboratorului si de politica de dezvoltare a institutiei) ;

  c. intocmirea - cerinte tehnice pentru echipamente de laborator si reactivi pentru licitatie din caietele de sarcini ;

  d. efectuarea evaluarii furnizorilor ; e. gestionarea magaziei de reactivi a laboratorului, ntocmirea fiele de magazie, de recepie

  a reactivilor, a sticlriei i a obiectelor de inventar;

  f. completarea bonurilor de consum funcie de reactivii pui n lucru; g. tinerea sub control strict a precursorilor folositi in fabricarea ilicita a drogurilor si a

  reactivilor toxici tinuti in evidenta politiei;

  3.3. Responsabilitati in privinta personalului

  a. intocmirea programele de instruire si perfectionare pentru personalul cu studii superioare din tot bazinul;

  b. punerea in aplicare a programelor de instruire corespunzatoare in laborator sau in exteriorul acestuia;

  c. anual testarea personalul din laboratoare;

 • 20

  3.4. Responsabilitati in privinta satisfacerii cerintelor clientilor

  a. asigurarea calitatii serviciilor de incercare prestate clientilor sai atat interni cat si externi sa fie la cel mai inalt nivel;

  b. asigurarea serviciilor oferite de laborator sa fie intotdeauna efectuate in conformitate cu metodele declarate si cu cerintele clientilor;

  c. comunicarea laboratoarelor din bazin a importantei indeplinirii atat a cerintelor clientilor interni si externi cat si a celor statuare de reglementare;

  d. solicitarea beneficiarilor(interni si externi) completarea Chestionarului pentru evaluarea satisfactiei clientului;

  e. LCA au implementat si aplic un Sistem de Management al Calitii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 17025:2005;

  f. LCA prin Cordonatorul laboratoarelor pe bazin si RAC pe bazin coordoneaz activitile necesare pentru obinerea i meninerea acreditrii laboratoarelor Administraiei Bazinale

  de Ap Mure;

  3.5. Responsabilitati in privinta asigurarii calitatii rezultatelor analizelor

  g. elaboreaza MM si PGL pe bazinul Mures h. urmareste gestionarea documentelor interne ale Sistemului de Management de catre RAC-

  ii laboratoarelor din subordine

  i. participarea la analiza reclamatiilor care au legatura cu Sistemul de Management j. intocmirea planificarii anuala a auditurilor interne pe bazinul Mures k. stabilirea pe baza raportului de audit al RENAR, cit si pe baza raportului de audit intern

  ANAR, actiuni corective, preventive si de imbunatatire

  l. intocmirea planificarii analizei Sistemului de Management pentru toate laboratoarele din bazin

  m. pregatirea materialelor analizei SM si face raportul de analiza al Sistemului de Management pentru raportare Directorului ABA

  n. urmarirea, verificarea si raportarea directorului ABA modul de rezolvare a masurilor si actiunilor stabilite la analiza si functionarea Sistemului de management in cadrul

  laboratoarelor ABA si SGA.

  o. LCA efectueaz analiza probelor de apa n cazul declanrii unor evenimente deosebite generate de producerea situaiilor de urgen (poluri accidentale, secet, avarii la

  folosine, dezastre naturale sau de natur antropic).

  p. LCA asigura activitatea de conservare, pretratare i transportul probelor de la laboratoarele subunitilor la laboratorul Tg. Mures , n vederea efecturii determinrilor aferente

  laboratorului bazinal.

  q. LCA asigura activitatea de conservare, pretratare i transportul probelor de la laboratoarele subunitilor A.B.A.MURE la ABA Somes-Tisa n vederea efecturii determinrilor

  aferente laboratorului regional.

 • 21

  Seciunea 2. DIRECTORII TEHNICI

  Art.28. DIRECTORUL TEHNIC ARA (Administrare Resurse de Ap) coordoneaza

  activitatea compartimentelor Plan de Management bazinal,

  Prognoze bazinale, Hidrologie si Hidrogeologie

  Gestiune, Monitoring si protectia resurselor de apa,

  Avize si Autorizatii

  Art.29. Atribuiile directorului tehnic ARA:

  1. coordoneaz i verific aplicarea unitar a procedurilor i a metodologiilor privind activitatea de emitere a avizelor i a autorizaiilor de gospodrire a apelor, precum i de aplicarea

  prevederilor schemelor directoare de amenajare i management a bazinelor hidrografice pentru

  domeniul su de activitate;

  2. coordoneaz activitatea de cunoatere a resurselor de ap prin observaii i msurtori hidrologice, hidrogeologice i de calitate a apei, n vederea asigurrii informaiilor operative necesare lurii

  deciziilor i a constituirii fondului naional de date hidrologice si hidrogeologice;

  3. coordoneaz i controleaz activitatea n domeniul gestionrii resurselor de ap de suprafa i subterane si protecia acestora mpotriva epuizrii si degradrii;

  4. coordoneaz, ndrum i controleaz activitatea la folosinele de ap din punct de vedere al gospodaririi apelor i aplic msurile necesare pentru atingerea strii bune a apelor;

  5. particip la aciuni de control privind respectarea legislaiei n domeniul apelor, funcionrii i ncadrrii n prevederile legislaiei n vigoare

  6. analizeaz n spiritul legii sesizri ale persoanelor fizice i juridice specifice domeniului su de activitate; 7. coordoneaz i avizeaz elaborarea de sinteze i rapoarte n legatur cu activitatea de

  gospodrire a apelor;

  8. analizeaz, verific i semneaz programele anuale de activitate din domeniul cunoasterii cantitative si calitative a resurselor de ap, ale laboratoarelor de calitate, emiterea de avize si autorizaii de

  gospodrire a apelor, elaborarea de sinteze i rapoarte specifice domeniului su de activitate;

  9. coordoneaz implementarea procedurilor i metodologiilor precum i a directivelor Uniunii Europene n domeniul gospodririi apelor, care au fost deja transpuse n legislaia romn;

  10. coordoneaz, ndrum i controleaz activitile tehnice n legtur cu aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodririi apelor;

  11. particip la concilierea divergenelor la ncheierea abonamentelor pentru utilizarea/exploatarea resurselor de ap sau pentru exploatarea nisipurilor i a pietriurilor din albiile i malurile

  cursurilor de ap, cuvetele lacurilor de acumulare i din terase;

  12. particip la realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conveniilor i acordurilor internaionale ale Romaniei n probleme de gospodarirea apelor, hidrologie i hidrogeologie

  precum i pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor;

  13. analizeaz i propune cercetri privind cunoasterea resurselor de apa si protecia calitii apelor, 14. analizeaza necesitatile de dotare ale retelei de observatii si masuratori hidrologice si

  hidrogeologice cu aparatura specifica in vederea indeplinirii programelor de activitate;

  15. aplica strategia i coordoneaza aciunile preventive i operative pentru prevenirea si combaterea polurilor accidentale ;

  16. coordoneaza elaborarea i aplicarea planurilor bazinale de prevenire i de nlturare a efectelor polurilor accidentale, precum i asigurarea unei protecii sporite i mbuntirea mediului

  acvatic prin msuri specifice de reducere progresiv a polurii;

  17. analizeaza si coordoneaz activitatile de dotare cu reactivi i aparatur specifica a laboratoarelor de calitate pentru ndeplinirea programelor de activitate;

  18. coordoneaza prin compartimentele din subordine activitatea tehnica de administrare a Bazinului hidrografic, desfasurata de SGA-uri ;

  19. analizeaza si propune strategiile de dezvoltare si programe pentru imbunatatirea sistemului National de Gospodarire a Apelor ;

 • 22

  Art.30. Directorul tehnic ARA rspunde civil, disciplinar, material i penal pentru daunele

  produse unitii prin orice act al su, contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudent,

  prin utilizarea abuziv sau neglijent a mijloacelor tehnice i a fondurilor unitii la care are acces

  prin fia postului i competenele acordate de conducere.

  Seciunea 2.1. Compartimentele din subordinea DIRECTORULUI TEHNIC ARA

  Art.31. Biroul PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL s-a nfiinat n octombrie 2001, n baza O.M.

  913/2001, sub denumirea de Biroul de Implementare a Directivelor Uniunii Europene n domeniul apei.

  Dup promulgarea Legii 310/2004 de modificare i completare a Legii Apelor nr. 107/1996,

  denumirea biroului a devenit Scheme Directoare i Plan de Management Bazinal, iar din

  noiembrie 2005 numele este de Biroul Plan de Management Bazinal.

  Activitatea Biroului P.M.B. este coordonat de Departamentul Planuri de Management din cadrul

  A.N. Apele Romne, pentru aplicarea strategiei i politicii naionale de gospodrirea apelor n

  vederea realizrii activitii de Integrare European, scop n care Biroul P.M.B.:

  1. Cordoneaz i rspunde de activitatea de implementare i aplicare a celor 18 directive U.E. specifice apei la nivelul bazinului hidrografic Mure;

  2. Coordoneaz i rspunde de elaborarea Planului de Management Bazinal, respectnd termenele impuse prin calendarul de aplicare al Directivei Cadru a Apei i implicit prin Legea

  Apelor nr. 107/1996 cu modificrile ulterioare

  3. Asigur contribuia de specialitate n vederea elaborrii Schemei Directoare de Amenajare i Management Bazinal , alctuite din Planul de Management Bazinal i Planul de Amenajare Bazinal;

  4. Asigur contribuia de specialitate n vederea dezvoltarii i modernizrii activitii de monitoring cantitativ i calitativ, n conformitate cu prevederile Directivelor U.E. din domeniul apei;

  5. Asigur contribuia de specialitate n vederea implementrii msurilor suplimentare prevzute n Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mure, care a fost finalizat n anul 2009

  6. Coordoneaz i instruiete personalul abilitat pentru implementarea Directivelor U.E. specifice apei din cadrul Sistemelor de Gospodrire a Apelor;

  7. Particip la aciuni tiinifice i dezbateri publice legate de activitatea de integrare european; 8. Elaboreaz rapoarte i informri privind activitatea de baz; 9. Colaboreaz cu organele de specialitate ale A.N. Apele Romane sau ale administraiei publice

  locale i centrale, precum i cu alte organizatii guvernamentale sau neguvernamentale n

  vederea asigurrii activitii de implementare a Directivelor U.E. specifice apei;

  10. Colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul ABA Mure i cu subunitile acesteia n vederea rezolvrii sarcinilor de serviciu;

  11. Indeplinete orice alte atribuii conform specificului activitii biroului prevzute de lege sau dispuse de conducerea A.N. Apele Romane i Ministerul Mediului i Pdurilor.

  Art.32. Biroul PROGNOZE BAZINALE, HIDROLOGIE SI HIDROGEOLOGIE

  1. Activitatea de Prognoze Bazinale:

  a. preluarea, validarea i prelucrarea datelor din fluxul zilnic i de la staiile clasice i automate n vederea calculrii bilanului zilnic i a prognozelor hidrologice (zilnice, lunare i asupra

  fenomenelor hidrometeorologice periculoase).

  b. actualizarea bazelor de date pentru prognoz. c. adoptarea msurilor necesare de alert la ape mari, a msurtorilor n perioadele de nghe. d. asigurarea sistemului de msurare, avertizare i informare hidrologic (declanarea strilor de

  alert n reeaua din subordine).

  e. validarea datelor hidrometeorologice necesare pentru elaborarea diagnozelor i prognozelor hidrologice. f. elaborarea avertizrilor, prognozelor i diagnozelor hidrologice i transferul acestora dispeceratule

  SGA/ dispecerat bazinal n vederea diseminrii acestor informaii factorilor interesai.

  g. exploatarea aplicaiilor de modelare, prognoze hidrologice i GIS existente n cadrul biroului HHPB (ex. aplicaiile instalate n cadrul DESWAT) i n cadrul activitii de prevenirea, protecia i

  diminuarea efectelor inundaiilor n spaiul hidrografic Mure, din toate punctele de vedere (instalare,

  exploatare, ntreinere, etc.).

 • 23

  1. Activitatea de Hidrologie, Hidrogeologie: a. Realizeaz n mod unitar pe ansamblul bazinului hidrografic administrat urmtoarele activiti specifice. b. Efectuarea programelor de observaii i msurtori cu respectarea metodologiilor specifice. c. Efectuarea programului de transmisii de date, mesaje i informaii hidrometeorologice, n

  conformitate cu fluxul informaional operativ zilnic i fluxul extraordinar pentru situaii de

  urgen generate de inundaii sau alte fenomene hidrometeorologice periculoase.

  d. Elaborarea la nivelul calitativ cerut a lucrrilor tehnice anuale, n baza observaiilor i msurtorilor din reeaua aflat n administrare.

  e. Realizarea programului de reparaii i ntreinere a instalaiilor, utilajelor i aparaturii, n conformitate cu programul acivitii hidrologice concordat cu planul tehnic de gospodrire a apelor.

  f. Elaborarea pentru perioada de iarn, pentadal, a hri echivalentului de ap al stratului de zpad i calcularea rezervei de ap din zpad pe subbazine i pentru bazinele de recepie ale

  acumulrilor din bazinul Mure.

  g. Adoptarea msurilor necesare de intrare n alert n situaii de urgen generate de inundaii, fenomene hidrometeorologice periculoase i accidente la construciile hidrotehnice, asigurnd:

  h. Analiza i validarea datelor i informaiilor hidrometeorologice transmise din reeaua bazinal de staii. i. Furnizarea datelor i informaiilor hidrologice necesare pentru aciunile operative ce se

  desfoar pe perioada situaiilor de urgen i dup epuizarea lor.

  j. Actualizarea bazei de date pentru prognoz hidrologic n BH Mure utiliznd metodologiile de prognoz existente.

  k. Pregtirea bazei de date i a specialitilor n cadrul activitii pentru calibrarea i implementarea unor modele de prognoz hidrologic computerizat, n concordan cu

  modernizarea reelei de monitorizare a mediului hidric prevzut a se realiza.

  l. Efectuarea unor programe i aciuni speciale de observaii i msurtori hidrologice i hidrogeologice pentru monitorizarea resurselor de ap n situaii cu regimuri hidrologice

  extreme i pentru precizarea influenei folosinelor asupra scurgerii i asupra nenchiderilor de

  bilan al scurgerii pe cursurile de ap.

  m. Constituirea i inerea la zi a fondului de date hidrologice i hidrogeologice aferent bazinului Mure prin: 1). ntocmirea, validarea i definitivarea studiilor hidrologice i hidrogeologice anuale

  ntocmite de Acitivitatea de hidrologie -hidrogeloegie i integrarea lor n Fondul Naional de

  Gospodrire a Apelor.

  2). realizarea Anuarului Hidrologic i Hidrogeologic pentru Staiile din bazin prevzute

  a fi publicate n Anuarul Naional.

  3). actualizarea seriilor de timp cu valori caracteristice hidrologice de la staiile hidrometrice

  existente n bazinul Mure i efectuarea calculelor necesare pentru determinarea debitelor cu diverse

  probabiliti de producere necesare gospodririi apelor.

  n. Executarea ridicrilor topobatimetrice i ntocmirea studiilor batimetrice la lacurile de acumulare din administrare.

  o. Realizarea sarcinilor cu caracter specific de Hidrologie Hidrogeologie din Regulamentele anex la Conveniile i Acordurile semnate cu Republica Ungar i Ucraina, pentru seciunile

  staiilor hidrometrice corespondente nominalizate n aceste regulamente, constnd din:

  p. msurtori comune de debite de ap. q. schimbul anual de date hidrologice. r. concordarea datelor hidrologice (debite medii, maxime i minime lunare i anuale) n vederea

  determinrii stocurilor de ap n seciunea de frontier.

  s. Furnizarea de date, informaii i parametri hidrologici i hidrogeologici Serviciilor i Compartimentelor din ABA Mure .

  t. Stabilirea i actualizarea mrimilor caracteristice de avertizare (cote de aprare) specifice n bazinul administrat, precum i corelarea cotelor zonale cu cotele locale ale mirelor de la obiective.

  u. Elaborarea de studii hidrologice i hidrogeologice pentru diveri beneficiari, contra cost, n condiiile legii. v. Urmrirea realizrii la nivelul bazinului a lucrrilor de reparaii-ntreinere la instalaiile i

  construciile hidrometrice prevzute n programele anuale de activitate concordate cu Planurile

  Tehnice ale SGA-urilor i raportarea lor la AN Apele Romne

  w. ntocmirea necesarului de dotare cu aparatur i echipamente specifice activitii i cuprinderea n programul de aprovizionare a ABA Mure sau, dup caz, de achiziionare

  centralizat de ctre A.N. Apele Romne.

 • 24

  x. Furnizarea datelor necesare n vederea promovrii unor proiecte de modernizare a sistemului de supraveghere, transmitere i prelucrare a datelor hidrologice hidrogeologice.

  Art.33. Lucrri geologice i pompri experimentale

  1. ntocmirea studiilor preliminare i definitive pentru forajele hidrogeologice propuse pentru extinderea reelei;

  2. Urmrirea executrii i definitivrii acestora; 3. Executarea pomprilor experimentale n vederea reactivrii stratului freatic i a punerii n

  exploatare a forajelor;

  4. ntreinerea reelei de foraje; 5. ntocmirea i introducerea pe calculator a parametrilor hidrogeologici de la pompare; 6. Transmiterea datelor la I.N.H.G.A; 7. Executarea pomprilor pentru recoltarea probelor de ap n vederea efecturii analizelor fizico-

  chimice;

  Art.34. Biroul Gestiunea, Monitoringul i Protecia Resurselor de Ap

  Coordoneaz, verific i rspunde de activitatea de monitoring calitativ i cantitativ al resurselor

  de ap din b.h. Mure, n conformitate cu prevederile Programului unitar de activiti n legtur

  cu gospodrirea apelor i Obiectivele Adiminstraiei Nationale Apele Romne n vederea

  realizrii activitilor de Integrare European, scop n care:

  1. Organizeaza reeaua de observaii i msurtori privind monitoringul integrat al apelor prevzut de Directiva Cadru i de celelalte Directive Europene pentru: subsistemul ruri,

  subsistemul lacuri, subsistemul ape subterane i subsistemul ape uzate, monitorizndu-se

  mediile: ap, biot i sedimente;

  2. Organizeaza, coordoneaz i rspunde de realizarea Monitoringului Integrat al resurselor de ap la nivel bazinal, asigurnd fluxul informaional rapid i lent att n situaii obinuite cat i

  n cazul declanrii unor evenimente deosebite generate de producerea situaiilor de urgen

  (poluri accidentale, secet, ). Cadrul normativ-metodologic este constituit n principal din:

  Manualul de Operare a Sistemului de Monitoring si SAPA-ROM;

  3. Indruma si controleaza SGA urile din teritoriu in ceea ce priveste activitatile de gospodarire cantitativa si calitativa a apelor;

  4. Verifica la utilizatorii de apa modul de prelevare, utilizare, epurare si evacuare a apelor din punct de vedere al incadrarii in actele de reglementare si stabileste masuri de remediere a

  situatiilor necorespunzatoare constatate fata de prevederile acestora;

  5. Raspunde de realizarea bancii de date privind calitatea resurselor de apa de suprafata si subterane precum si la folosintele de apa la nivelul directiei: valideaza, prelucreaza si

  stocheaza informatiile transmise de laboratoare, SGA si din activitatea proprie;

  6. Asigura permanena de specialitate pentru dispeceratul Administraiei Bazinale de Ap Mure (n zilele lucrtoare i de repaos), coordoneaz activitile i aciunile pe linie de Monitoring

  ocazionate de producerea unor fenomene periculoase cu consecine negative asupra resurselor

  de ap, asigurnd derularea fluxului informaional specific i fundamenteaz cu date i

  informaii tehnice deciziile conducerii ABA Mure n vederea:

  a. limitrii efectelor poluarilor accidentale, b. stabilirii cauzelor, responsabilitilor i c. recuperrii cheltuielilor ocazionate de gestionarea fenomenelor periculoase.

  7. Verific capacitatea operaional a sistemului i infrastructurii de alarmare i intervenie n cazul apariiei fenomenelor periculoase (poluari accidentale si seceta). Face intervenii pentru

  completarea stocurilor de materiale i mijloace tehnice de intervenie din dotarea subunitilor

  teritoriale n vederea mbuntirii capacitii de gestionare a situaiilor de urgen,

  8. Verific i rspunde de aplicarea strategiei i politicii M.MP n domeniul gospodririi apelor la nivelul compartimentelor ARA din subunitile ABA Mure n conformitate cu prevederile

  Programului de Activitate;

  9. Asigur contribuia de specialitate a compartimentului pentru activitatea de derulare a abonamentelor pentru livrri i prestri servicii de g.a. la folosinele consumatoare de ap

  emite Anexele la Abonamentul de utilizere/exploatare;

 • 25

  10. Participa la implementarea sistemului economic specific in domeniul gospodaririi apelor si la concilierea divergentelor la incheierea abonamentului de utilizare / exploatare a resurselor de apa;

  11. Indruma activitatea de aplicare a penalitatilor desfasurata la nivelul SGA-urilor, tine evidenta la nivelul ABA Mures a penalitatilor aplicate utilizatorilor de apa conform prevederilor legii si

  le raporteaza lunar la ANAR;

  12. Coordoneaza elaborarea si aplicarea planurilor bazinale de prevenire si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii sporite si imbunatatirea mediului

  acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a poluarii;

  13. Asigur contribuia de specialitate pentru emiterea actelor de reglementare ctre utilizatorii de ap, n conformitate cu prevederile legale;

  14. Acord consultaii tehnice de specialitate, asisten tehnic la cerere i asigur accesul publicului la informaia specific de g.a. n conformitate cu prevederile legale;

  15. Coordoneaz i rspunde de elaborarea studiilor, lucrrilor de sintez i a rapoartelor tehnice de specialitate privind gospodrirea cantitativ i calitativ a apelor la nivel bazinal, pe structura i

  metodologia consacrat, n conformitate cu prevederile Programului de activitate a compartimentului;

  16. Particip la aciunile de cooperare transfrontier din cadrul Subcomisiilor de calitate a apelor pentru realizarea obligaiilor asumate prin nelegerile bilaterale cu Ungaria pe linie de

  prevenire i combatere a polurilor accidentale i evaluare a calitii apelor de frontier;

  17. Asigur i coordoneaz realizarea la nivelul b.h. Mure a aciunilor specifice compartimentului, dispuse de M.M.P. i A.N. Apele Romne;

  18. Face propuneri pentru mbuntirea, modificarea sau elaborarea de noi proiecte, standarde i norme tehnice necesare domeniului de activitate;

  19. ntocmete i prezint Comisiei tehnico-economice a ABA Mure referate si note tehnice de specialitate in domeniul sau de activitate solicitate de conducerea ABA Mures , analizeaza si

  avizeaza diverse solocitari pentru probleme de monitoring integrat al apelor, ale SGA urilor

  din teritoriu adresate conducerii ANAR;

  20. Realizeaz verificarea activitii pe linie de monitoring la compartimentele subunitilor Administraiei Bazinale de Ap Mure. Urmrete periodic realizarea programelor de

  activitate pentru laboratoarele subunitailor Administraiei Bazinale de Ap Mure n vederea

  conformrii cu prevederile Manualului de Operare a Sistemului de Monitoring;

  21. Indruma activitatea SGA pentru evaluarea impactului activitatilor umane asupra starii apelor de suprafata si a apelor subterane si a riscului de neatingere a starii bune a apelor;

  22. Participa la activitati de training, workshop-uri si cursuri de perfectionare si formare profesionala in domeniul implementarii Directivelor U E privind apa;

  23. Asigura elaborarea de materiale specifice activitatii compartimentului pe linia implementarii directivelor UE in domeniul apei;

  24. Raspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001/2008 in domeniul de activitate

  Art.35. Biroul AVIZE I AUTORIZAII

  1. Indrum SGA-urile n toate aciunile de aplicare a actelor normative, metodologiilor i prescripiilor tehnice privind folosirea i protecia resurselor de ap;

  2. rspunde de aplicarea la SGA-uri a procedurilor i metodologiilor privind activitatea de emitere a avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor care se desfoar n cadrul

  Administraiei Naionale "Apele Romne";

  3. rspunde de asigurarea i implementarea Sistemului de Management al Calitii, n conformitate cu standardul ISO 9001/2008;

  4. emite, conform competenelor acordate, avize i autorizaii de gospodrire a apelor folosinelor de ap; ine evindena informatizat a avizelor i autorizaiilor emise de ctre

  Administraiei Naionale "Apele Romne" i a sumelor rezultate din serviciile de emitere a

  actelor de reglementare;

  5. coordoneaz, verific i ndrum activitatea de elaborare la nivel bazinal a raportului privind activitatea de extracie a nisipurilor i pietriurilor din albiile, malurile cursurilor de ap, a

  cuvetelor lacurilor de acumulare i din terase;

 • 26

  6. particip la aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare i management ale bazinelor hidrografice, pentru domeniul su de activitate;

  7. prelucreaz i pune la dispoziia instituiilor abilitate, datele i informaiile solicitate specifice domeniului su de activitate;

  8. coordoneaz i controleaz activitatea de emitere a avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor, desfurat la nivelul Sistemelor de Gospodrire a Apelor;

  9. coordoneaz i verific activitatea de analiz i de verificare la exploatrile de nisipuri pietriuri din albiile, malurile cursurilor de ap, cuvetele lacurilor de acumulare i din terase

  desfurat la nivelul SGA-urilor; particip la elaborarea documentaiilor pentru obinerea de

  ctre Administraiile Bazinale de Ap a permiselor de exploatare de la Agenia Naional

  pentru Resurse Minerale;

  10. particip n cadrul aplicaiei "Managementul Documentelor" (DM) la realizarea bazei de date privind notificrile, avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor, precum i prelucrarea

  acestor date;

  11. negociaz cu utilizatorii i verific prevederile programelor de etapizare; ine evidena, urmrete i raporteaz Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor asupra modului de

  realizare a prevederilor acestora;

  12. particip, dup caz, la desfurarea procedurilor n cadrul regimului de supraveghere special la folosine;

  13. propune instruciuni, metodologii i proceduri, analizeaz i face propuneri de modificare i de completare a unor proiecte de acte normative i metodologii specifice domeniului su de activitate;

  14. analizeaz din punct de vedere al gospodririi apelor, documentaiile tehnice ale


Recommended