+ All Categories
Home > Documents > REZULTATELE PRELIMINARE

REZULTATELE PRELIMINARE

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: trinhthien
View: 232 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
26
1 COMISIA JUDEŢEANǍ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR, JUDEŢUL BIHOR COMUNICAT DE PRESĂ 24 august 2012 privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011 în judeţul Bihor Datele preliminare (ca şi cele provizorii) ale recensământului s-au obţinut prin prelucrarea principalilor indicatori statistici incluşi în tabelele centralizatoare, întocmite de către recenzori după perioada de colectare a datelor, pentru cele 3,1 mii sectoare de recensământ. La nivelul judeţului Bihor, datele centralizate se prezintă astfel: Populaţia stabilă preliminară: 549752 persoane (din care, femei: 282978 persoane) Gospodăriile populaţiei: 201352 gospodării Locuinţe convenţionale: 241464 locuinţe Clădiri: 158193 clădiri (din care 157655 clădiri cu locuinţe 1 ). Populaţia feminină este majoritară; ea reprezintă 51,5% din populaţia stabilă preliminară. În municipii şi oraşe locuiesc 47,5% dintre bărbaţi şi 49,3% dintre femei. La nivelul judeţului Bihor, densitatea populaţiei este de 72,9 locuitori pe kmp. Localităţile cel mai dens populate sunt: Municipiul Oradea (1578,6 loc/kmp), Oraş Ştei (768,0 loc/kmp), Municipiul Beiuş (418,8 loc/kmp), Municipiul Marghita (180,2 loc/kmp), Sântandrei (168,9 loc/kmp), Sânmartin (141,9 loc/kmp), Oraş Aleşd (133,6 loc/kmp), Oraş Valea lui Mihai (132,7 loc/kmp), Tileagd (102,7 loc/kmp), Municipiul Salonta (100,2 loc/kmp). Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în localităţile: Budureasa (7,4 loc/kmp), Criştioru de Jos (13,0 loc/kmp), Pietroasa (15,4 loc/kmp), Husasău de Tinca (19,3 loc/kmp), Şinteu (20,5 loc/kmp), Bulz (20,8 loc/kmp), Şoimi (23,9 loc/kmp), Tărcaia (25,1 loc/kmp). 1 Clădiri rezidenţiale, clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se află locuinţe convenţionale şi clădiri nerezidenţiale în care se află locuinţe convenţionale
Transcript
Page 1: REZULTATELE PRELIMINARE

1

COMISIA JUDEŢEANǍ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR, JUDEŢUL BIHOR

COMUNICAT DE PRESĂ

24 august 2012

privind rezultatele preliminare ale

Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011

în judeţul Bihor

Datele preliminare (ca şi cele provizorii) ale recensământului s-au obţinut prin prelucrarea

principalilor indicatori statistici incluşi în tabelele centralizatoare, întocmite de către recenzori

după perioada de colectare a datelor, pentru cele 3,1 mii sectoare de recensământ.

La nivelul judeţului Bihor, datele centralizate se prezintă astfel:

Populaţia stabilă preliminară: 549752 persoane (din care, femei: 282978 persoane)

Gospodăriile populaţiei: 201352 gospodării

Locuinţe convenţionale: 241464 locuinţe

Clădiri: 158193 clădiri (din care 157655 clădiri cu locuinţe1).

Populaţia feminină este majoritară; ea reprezintă 51,5% din populaţia stabilă preliminară.

În municipii şi oraşe locuiesc 47,5% dintre bărbaţi şi 49,3% dintre femei.

La nivelul judeţului Bihor, densitatea populaţiei este de 72,9 locuitori pe kmp.

Localităţile cel mai dens populate sunt: Municipiul Oradea (1578,6 loc/kmp), Oraş Ştei

(768,0 loc/kmp), Municipiul Beiuş (418,8 loc/kmp), Municipiul Marghita (180,2 loc/kmp),

Sântandrei (168,9 loc/kmp), Sânmartin (141,9 loc/kmp), Oraş Aleşd (133,6 loc/kmp),

Oraş Valea lui Mihai (132,7 loc/kmp), Tileagd (102,7 loc/kmp), Municipiul Salonta (100,2

loc/kmp).

Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în localităţile: Budureasa (7,4 loc/kmp), Criştioru

de Jos (13,0 loc/kmp), Pietroasa (15,4 loc/kmp), Husasău de Tinca (19,3 loc/kmp), Şinteu

(20,5 loc/kmp), Bulz (20,8 loc/kmp), Şoimi (23,9 loc/kmp), Tărcaia (25,1 loc/kmp).

1 Clădiri rezidenţiale, clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se află locuinţe convenţionale şi clădiri

nerezidenţiale în care se află locuinţe convenţionale

Page 2: REZULTATELE PRELIMINARE

2

Persoane

Potrivit liberei declaraţii a persoanelor recenzate, structura populaţiei stabile preliminare

după limba maternă în judeţul Bihor se prezintă astfel:

Tabelul 1. Populaţia stabilă preliminară după limba maternă, la recensământul din anul 2011,

în judeţul Bihor

LIMBA MATERNĂ Persoane

(număr) %

POPULAŢIE STABILĂ preliminară 549752 100,0

Română 377445 68,7

Maghiară 144736 26,3

Romani 18149 3,3

Slovacă 5780 1,1

Altă limbă maternă 1161 0,2

Limbă maternă nedeclarată 2481 0,4

Structura populaţiei stabile preliminare după religia declarată la recensământ arată că

58,4% dintre persoanele din judeţul Bihor sunt de religie ortodoxă (321,1 mii persoane);

17,1% (94,3 mii persoane) s-au declarat de religie reformată, 8,7% (47,6 mii persoane) de

religie romano-catolică, 6,9% (38,1 mii persoane) de religie penticostală, 4,0% (21,8 mii

persoane) de religie baptistă, iar 2,3% (12,6 mii persoane) de religie greco-catolică.

Ponderi între 0,1% - 0,8% au înregistrat următoarele religii: adventistă de ziua şaptea

(1898 persoane), ortodoxă sârbă (1413 persoane), martorii lui Iehova (1262 persoane),

creştină după evanghelie (592 persoane), creştină de rit vechi (319 persoane), evanghelică

lutherană (306 persoane), evanghelică de confesiune augustană (283 persoane) şi

unitariană (277 persoane).

Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 0,2%.

S-au declarat „fără religie” 1080 persoane, care reprezintă 0,2% din total; ateii deţin o

pondere de 0,1% în totalul populaţiei stabile preliminare (numărul acestora fiind de 551

persoane).

Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată religia (nu au dorit să o declare sau nu

erau prezente) a fost de 5,3 mii persoane, reprezentând 1,0% din populaţia stabilă a

judeţului.

Page 3: REZULTATELE PRELIMINARE

3

Gospodării

La recensământul din anul 2011, în judeţul Bihor au fost înregistrate 201,4 mii gospodării

ale populaţiei, constituite din 545,9 mii persoane. Astfel, 99,3% din populaţia stabilă

preliminară a judeţului se regăseşte în gospodăriile populaţiei, restul găsindu-se în

gospodării instituţionale (cămine studenţeşti, cămine de bătrâni, instituţii de protecţie a

copilului etc.) sau reprezentând persoane fără adăpost.

Locuinţe

La recensământul din anul 2011 au fost înregistrate 158,2 mii clădiri, în care se află 241,5 mii

locuinţe convenţionale, având 629,7 mii camere de locuit.

Tabelul 2. Structura fondului de locuinţe pe categorii de localităţi, în judeţul Bihor

TOTAL Municipii şi oraşe Comune

Numărul clădirilor cu locuinţe*) 157655 40909 116746

Numărul locuinţelor convenţionale 241464 120037 121427

Numărul camerelor de locuit 629742 291684 338058

*) clădiri rezidenţiale, clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se află locuinţe convenţionale

şi clădiri nerezidenţiale în care se află locuinţe convenţionale.

Chiar dacă numărul clădirilor cu locuinţe din mediul urban reprezintă doar 25,9% din totalul

înregistrat la nivelul judeţului, acestea sunt formate dintr-un număr mare de locuinţe, astfel

încât ponderea locuinţelor convenţionale din mediul urban reprezintă 49,7%.

Structura fondului de locuinţe pe forme de proprietate evidenţiază menţinerea

proprietăţii private particulare ca preponderentă: 98,0% din totalul locuinţelor (97,4% în

municipii şi oraşe, respectiv 98,7% în comune), urmată de proprietatea de stat 1,5%

(2,1% în municipii şi oraşe, respectiv 0,9% în comune); celelalte forme de proprietate deţin

împreună restul de 0,5%.

Page 4: REZULTATELE PRELIMINARE

4

Rezultatele preliminare privind dotarea locuinţelor convenţionale cu principalele instalaţii şi

dependinţe, se prezintă în felul următor:

Tabelul 3. Dotarea locuinţelor convenţionale cu principalele instalaţii şi dependinţe, în judeţul Bihor

Locuinţe convenţionale

Număr %

Locuinţe dispunând de: 241464

INSTALAŢII

Instalaţie de alimentare cu apă 176829 73,2

Instalaţie de canalizare1) 168867 69,9

Instalaţie electrică 233817 96,8

Încălzire centrală 2) 104113 43,1

DEPENDINŢE

Bucătărie (în locuinţă) 211606 87,6

Baie (în locuinţă) 163057 67,5 1) Locuinţe care au instalaţie de canalizare la o reţea publică sau la un sistem propriu 2) Termoficare sau centrală termică proprie

Din totalul locuinţelor convenţionale din judeţ, 73,2% au alimentare cu apă în locuinţă (93,8%

în municipii şi oraşe şi 52,9% în comune). Cele mai mari ponderi ale locuinţelor care au

alimentare cu apă sunt înregistrate în Municipiul Oradea (98,0%) şi în următoarele localităţi:

Oraş Ştei (97,9%), Municipiul Beiuş (96,0%), Lunca (92,4%), Bunteşti (90,6%), Oraş Nucet

(90,0%).

La nivelul judeţului Bihor, 87,6% din locuinţele convenţionale sunt dotate cu bucătărie în

interiorul locuinţei (96,2% în municipii şi oraşe şi 79,1% în comune).

În Municipiul Oradea, 96,8% din totalul locuinţelor convenţionale dispun de bucătărie în

interiorul locuinţei.

În 12 localităţi se înregistrează ponderi ridicate (peste 95,0%) ale dotării locuinţelor cu

bucătărie, respectiv în localităţile: Oraş Ştei (97,7%), Girişu de Criş (97,6%), Municipiul

Salonta (97,5%), Sălacea (97,1%), Buduslău (96,9%), Municipiul Oradea (96,8%), Paleu

(96,8%), Municipiul Beiuş (96,4%), Oraş Valea lui Mihai (95,5%), Biharia (95,1%), Câmpani

(95,0%), Sânmartin (95,0%).

Dotarea locuinţelor cu baie este mai redusă, numai 67,5% din totalul acestora deţinând o

baie în interiorul locuinţei. Discrepanţa dintre categoriile de localităţi este mare, 90,9% dintre

locuinţele înregistrate în municipii şi oraşe şi doar 44,4% dintre cele aflate în comune

dispunând de baie în interiorul locuinţei. În Municipiul Oradea, 96,5% din totalul locuinţelor

convenţionale dispun de baie în interiorul locuinţei.

Prezentul comunicat de presă şi tabelele de prezentare a rezultatelor preliminare se găsesc

pe site-urile www.recensamant.romania şi www.bihor.insse.ro

Page 5: REZULTATELE PRELIMINARE

5

Rezultatele definitive ale RPL 2011 vor fi disponibile începând cu semestrul II al

anului 2013.

Page 6: REZULTATELE PRELIMINARE

6

ANEXA 1 Precizări metodologice

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România din anul 2011 s-a realizat în conformitate cu recomandările Conferinţei Statisticienilor Europeni pentru runda 2010 a recensămintelor populaţiei şi locuinţelor2 şi ale Regulamentulului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi locuinţelor3.

Conform acestor recomandări, populaţia stabilă a României include:

persoanele de cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie cu domiciliul în România care, la momentul recensământului, se aflau pe teritoriul ţării (persoane prezente) sau erau temporar absente, fiind plecate în străinătate pentru o perioadă mai mică de 12 luni;

persoanele de cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie venite pe teritoriul ţării pentru o perioadă de cel puţin 12 luni sau cu intenţia de a rămâne o perioadă de cel puţin 12 luni (la lucru, în căutarea unui loc de muncă, la studii, în interes de afaceri etc.) care aveau doar reşedinţa în România;

persoanele de cetăţenie română plecate în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice sau militare, oficiilor consulare şi al reprezentanţelor comerciale româneşti din străinătate.

Conform definiţiei internaţionale, nu s-au cuprins în populaţia stabilă a ţării:

persoanele de cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie cu domiciliul în România plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin 12 luni sau cu intenţia de a rămâne în străinătate o perioadă de cel puţin 12 luni: la lucru, în căutarea unui loc de muncă, la studii, în interes de afaceri etc. (persoane plecate pe perioadă îndelungată);

persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie venite în România pentru o perioadă mai mică de 12 luni (persoane temporar prezente).

În conformitate cu recomandările internaţionale, nu au făcut obiectul recensământului şi nu au fost înregistrate la recensământ următoarele categorii de populaţie:

cetăţenii străini prezenţi în România în cadrul misiunilor diplomatice sau militare, oficiilor consulare şi al reprezentanţelor comerciale străine în România;

cetăţenii străini prezenţi ocazional în România la momentul critic al recensământului, pentru diverse scopuri: afaceri, turism etc., veniţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, care nu aveau domiciliul sau reşedinţa în România;

Au făcut obiectul recensământului, dar nu au putut fi înregistrate în formularele individuale şi nici în centralizatoare următoarele categorii de persoane:

persoanele de cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie cu domiciliul în România, care la momentul critic al recensământului erau plecate cu întreaga familie în străinătate şi pentru care nu au existat alte persoane (în ţară) care să declare existenţa lor;

persoane care au refuzat explicit sau tacit recenzarea, prin evitarea vizitelor personalului de recensământ (populaţie necontactată).

Rezultatele preliminare vor suferi modificări în procesul de prelucrare şi finalizare a numărului populaţiei României prin operaţii de corectare/imputare, urmărind determinarea mai exactă a numărului persoanelor nerecenzate şi includerea lor, pe de o parte, în populaţia stabilă şi, pe de altă parte, prin coroborare cu alte surse de date, în estimarea numărului de emigranţi.

2 Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, prepared in cooperation with the United Nations Economic Commission for Europe and Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT) 3 REGULATION (EC) No 763/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on population and housing censuses

Page 7: REZULTATELE PRELIMINARE

7

ANEXA 2

2011 - RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR DIN ROMANIA - DATE PRELIMINARE –

TAB 1. POPULAŢIA STABILĂ ŞI GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE

din care: POPULAŢIA STABILĂ

Populaţia stabilă din gospodăriile populaţiei JUDEŢUL

Ambele sexe Masculin Feminin Ambele sexe Masculin Feminin

Numărul gospodăriilor

populaţiei

Numărul mediu de

persoane pe o gospodărie a

populaţiei A 1 2 3 4 5 6 7 8

Bihor 549752 266774 282978 545894 264642 281252 201352 2,71

A. MUNICIPII SI ORASE 266353 126788 139565 263308 125051 138257 103938 2,53

MUNICIPIUL ORADEA 183123 86369 96754 180759 85055 95704 73815 2,45

MUNICIPIUL BEIUS 10051 4845 5206 9860 4751 5109 3504 2,81

MUNICIPIUL MARGHITA 15134 7369 7765 15099 7354 7745 5679 2,66

MUNICIPIUL SALONTA 17042 8244 8798 16942 8185 8757 6203 2,73

ORAS ALESD 9619 4684 4935 9526 4631 4895 3499 2,72

ORAS NUCET 2148 1046 1102 2115 1029 1086 648 3,26

ORAS SACUENI 11113 5447 5666 11103 5441 5662 3886 2,86

ORAS STEI 6144 3044 3100 5925 2865 3060 2358 2,51

ORAS VALEA LUI MIHAI 9688 4637 5051 9688 4637 5051 3427 2,83

ORAS VASCAU 2291 1103 1188 2291 1103 1188 919 2,49

B. COMUNE 283399 139986 143413 282586 139591 142995 97414 2,90

ABRAM 2763 1371 1392 2763 1371 1392 1051 2,63

ABRAMUT 3041 1500 1541 3041 1500 1541 1046 2,91

ASTILEU 3477 1746 1731 3477 1746 1731 1303 2,67

AUSEU 3003 1480 1523 3003 1480 1523 936 3,21

AVRAM IANCU 3155 1557 1598 3155 1557 1598 1014 3,11

BALC 3234 1628 1606 3234 1628 1606 1132 2,86

BATAR 4686 2279 2407 4686 2279 2407 1622 2,89

BIHARIA 4091 2027 2064 4091 2027 2064 1448 2,83

BOIANU MARE 1318 685 633 1318 685 633 429 3,07

BOROD 3774 1880 1894 3774 1880 1894 1325 2,85

BORS 3891 1859 2032 3891 1859 2032 1371 2,84

BRATCA 5088 2469 2619 4991 2419 2572 1954 2,55

Page 8: REZULTATELE PRELIMINARE

8

din care: POPULAŢIA STABILĂ

Populaţia stabilă din gospodăriile populaţiei JUDEŢUL

Ambele sexe Masculin Feminin Ambele sexe Masculin Feminin

Numărul gospodăriilor

populaţiei

Numărul mediu de

persoane pe o gospodărie a

populaţiei A 1 2 3 4 5 6 7 8

BRUSTURI 3334 1650 1684 3334 1650 1684 1349 2,47

BUDUREASA 2551 1261 1290 2551 1261 1290 737 3,46

BUDUSLAU 1852 898 954 1852 898 954 629 2,94

BULZ 2055 1018 1037 2000 991 1009 751 2,66

BUNTESTI 4183 2107 2076 4183 2107 2076 1219 3,43

CABESTI 1827 920 907 1827 920 907 560 3,26

CAMPANI 2411 1192 1219 2411 1192 1219 719 3,35

CAPALNA 1611 768 843 1611 768 843 750 2,15

CARPINET 1893 909 984 1893 909 984 640 2,96

CEFA 2201 1074 1127 2194 1074 1120 816 2,69

CEICA 3461 1717 1744 3461 1717 1744 1236 2,80

CETARIU 2104 1035 1069 2104 1035 1069 877 2,40

CHERECHIU 2391 1165 1226 2391 1165 1226 851 2,81

CHISLAZ 3055 1495 1560 3043 1487 1556 1200 2,54

CIUHOI 2285 1091 1194 2243 1067 1176 870 2,58

CIUMEGHIU 4132 2044 2088 4074 2023 2051 1396 2,92

COCIUBA MARE 2678 1327 1351 2678 1327 1351 1088 2,46

COPACEL 2247 1150 1097 2247 1150 1097 872 2,58

CRISTIORU DE JOS 1325 640 685 1325 640 685 467 2,84

CURATELE 2471 1223 1248 2471 1223 1248 745 3,32

CURTUISENI 3682 1817 1865 3682 1817 1865 1228 3,00

DERNA 2555 1253 1302 2555 1253 1302 938 2,72

DIOSIG 6646 3316 3330 6646 3316 3330 2168 3,07

DOBRESTI 5119 2544 2575 5119 2544 2575 1563 3,28

DRAGANESTI 2889 1392 1497 2889 1392 1497 863 3,35

DRAGESTI 2541 1286 1255 2541 1286 1255 836 3,04

FINIS 3557 1756 1801 3557 1756 1801 1050 3,39

GEPIU 1755 860 895 1755 860 895 650 2,70

GIRISU DE CRIS 3354 1680 1674 3354 1680 1674 1047 3,20

HIDISELU DE SUS 3246 1610 1636 3246 1610 1636 1141 2,84

HOLOD 3235 1566 1669 3188 1542 1646 1170 2,72

Page 9: REZULTATELE PRELIMINARE

9

din care: POPULAŢIA STABILĂ

Populaţia stabilă din gospodăriile populaţiei JUDEŢUL

Ambele sexe Masculin Feminin Ambele sexe Masculin Feminin

Numărul gospodăriilor

populaţiei

Numărul mediu de

persoane pe o gospodărie a

populaţiei A 1 2 3 4 5 6 7 8

HUSASAU DE TINCA 2241 1092 1149 2241 1092 1149 853 2,63

INEU 4214 2104 2110 4195 2095 2100 1266 3,31

LAZARENI 3146 1597 1549 3146 1597 1549 1099 2,86

LAZURI DE BEIUS 1502 746 756 1502 746 756 554 2,71

LUGASU DE JOS 3480 1758 1722 3480 1758 1722 1113 3,13

LUNCA 2842 1392 1450 2842 1392 1450 888 3,20

MADARAS 2781 1382 1399 2781 1382 1399 1031 2,70

MAGESTI 2681 1325 1356 2681 1325 1356 955 2,81

NOJORID 5000 2493 2507 5000 2493 2507 1751 2,86

OLCEA 2720 1351 1369 2720 1351 1369 900 3,02

OSORHEI 6268 3153 3115 6268 3153 3115 1966 3,19

PALEU 2446 1222 1224 2446 1222 1224 887 2,76

PIETROASA 3150 1550 1600 3150 1550 1600 858 3,67

POCOLA 1554 768 786 1554 768 786 500 3,11

POMEZEU 2848 1433 1415 2848 1433 1415 984 2,89

POPESTI 7022 3475 3547 6945 3435 3510 2442 2,84

RABAGANI 2039 965 1074 2039 965 1074 747 2,73

REMETEA 2863 1404 1459 2863 1404 1459 937 3,06

RIENI 3013 1498 1515 3013 1498 1515 885 3,40

ROSIA 2359 1218 1141 2359 1218 1141 752 3,14

ROSIORI 3073 1513 1560 3073 1513 1560 1053 2,92

SACADAT 1851 887 964 1851 887 964 706 2,62

SALACEA 2985 1455 1530 2985 1455 1530 1054 2,83

SALARD 4264 2080 2184 4239 2070 2169 1450 2,92

SAMBATA 1443 691 752 1443 691 752 596 2,42

SANMARTIN 8798 4350 4448 8798 4350 4448 2910 3,02

SANNICOLAU ROMAN 2058 1045 1013 2058 1045 1013 693 2,97

SANTANDREI 4729 2313 2416 4729 2313 2416 1502 3,15

SARBI 2534 1202 1332 2534 1202 1332 1026 2,47

SIMIAN 3763 1849 1914 3763 1849 1914 1342 2,80

SINTEU 1005 502 503 1005 502 503 340 2,96

Page 10: REZULTATELE PRELIMINARE

10

din care: POPULAŢIA STABILĂ

Populaţia stabilă din gospodăriile populaţiei JUDEŢUL

Ambele sexe Masculin Feminin Ambele sexe Masculin Feminin

Numărul gospodăriilor

populaţiei

Numărul mediu de

persoane pe o gospodărie a

populaţiei A 1 2 3 4 5 6 7 8

SOIMI 2433 1201 1232 2433 1201 1232 867 2,81

SPINUS 1248 623 625 1248 623 625 482 2,59

SUNCUIUS 3200 1597 1603 3200 1597 1603 1191 2,69

SUPLACU DE BARCAU 4290 2127 2163 4290 2127 2163 1466 2,93

TAMASEU 1963 938 1025 1963 938 1025 765 2,57

TARCAIA 1933 937 996 1933 937 996 607 3,18

TARCEA 2645 1337 1308 2619 1326 1293 933 2,81

TAUTEU 3942 1934 2008 3865 1903 1962 1287 3,00

TETCHEA 2977 1459 1518 2977 1459 1518 947 3,14

TILEAGD 6675 3279 3396 6598 3226 3372 2332 2,83

TINCA 7017 3436 3581 6823 3349 3474 2413 2,83

TOBOLIU 2044 1012 1032 2044 1012 1032 684 2,99

TULCA 2688 1336 1352 2688 1336 1352 944 2,85

UILEACU DE BEIUS 2002 967 1035 2002 967 1035 657 3,05

VADU CRISULUI 3898 1905 1993 3898 1905 1993 1370 2,85

VARCIOROG 2275 1171 1104 2275 1171 1104 914 2,49

VIISOARA 1330 669 661 1330 669 661 458 2,90

Page 11: REZULTATELE PRELIMINARE

11

TAB 2. PERSOANE ÎNREGISTRATE LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011, PE SEXE - REZULTATE PRELIMINARE

din care: POPULAŢIA STABILĂ

PERSOANE PREZENTE PERSOANE TEMPORAR

ABSENTE

PERSOANE PLECATE PENTRU O PERIOADĂ

ÎNDELUNGATĂ

PERSOANE TEMPORAR PREZENTE

JUDEŢUL

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bihor 549752 266774 282978 534622 258731 275891 15130 8043 7087 16733 8504 8229 9156 4385 4771 A. MUNICIPII SI ORASE 266353 126788 139565 261068 124034 137034 5285 2754 2531 9751 4890 4861 6006 2860 3146 MUNICIPIUL ORADEA 183123 86369 96754 180087 84785 95302 3036 1584 1452 6361 3189 3172 4685 2216 2469 MUNICIPIUL BEIUS 10051 4845 5206 9588 4616 4972 463 229 234 96 53 43 207 93 114 MUNICIPIUL MARGHITA 15134 7369 7765 14722 7153 7569 412 216 196 809 428 381 319 146 173 MUNICIPIUL SALONTA 17042 8244 8798 16614 8007 8607 428 237 191 239 110 129 162 68 94 ORAS ALESD 9619 4684 4935 9416 4581 4835 203 103 100 556 287 269 219 108 111 ORAS NUCET 2148 1046 1102 2033 981 1052 115 65 50 169 79 90 206 104 102 ORAS SACUENI 11113 5447 5666 10913 5333 5580 200 114 86 120 59 61 34 15 19 ORAS STEI 6144 3044 3100 5950 2955 2995 194 89 105 520 259 261 123 85 38 ORAS VALEA LUI MIHAI 9688 4637 5051 9480 4532 4948 208 105 103 369 173 196 32 15 17 ORAS VASCAU 2291 1103 1188 2265 1091 1174 26 12 14 512 253 259 19 10 9 B. COMUNE 283399 139986 143413 273554 134697 138857 9845 5289 4556 6982 3614 3368 3150 1525 1625 ABRAM 2763 1371 1392 2696 1334 1362 67 37 30 299 155 144 11 8 3 ABRAMUT 3041 1500 1541 2955 1459 1496 86 41 45 10 7 3 6 * 4 ASTILEU 3477 1746 1731 3425 1715 1710 52 31 21 171 95 76 15 7 8 AUSEU 3003 1480 1523 2875 1421 1454 128 59 69 30 14 16 11 9 * AVRAM IANCU 3155 1557 1598 3045 1486 1559 110 71 39 12 7 5 6 4 * BALC 3234 1628 1606 3040 1524 1516 194 104 90 70 37 33 18 11 7 BATAR 4686 2279 2407 4562 2213 2349 124 66 58 426 221 205 34 16 18 BIHARIA 4091 2027 2064 4079 2018 2061 12 9 3 49 26 23 6 3 3 BOIANU MARE 1318 685 633 1229 634 595 89 51 38 31 19 12 10 4 6 BOROD 3774 1880 1894 3668 1819 1849 106 61 45 137 70 67 28 12 16 BORS 3891 1859 2032 3868 1848 2020 23 11 12 37 21 16 33 26 7 BRATCA 5088 2469 2619 4832 2326 2506 256 143 113 95 50 45 42 21 21 BRUSTURI 3334 1650 1684 3193 1569 1624 141 81 60 201 108 93 66 31 35 BUDUREASA 2551 1261 1290 2515 1250 1265 36 11 25 72 28 44 65 39 26 BUDUSLAU 1852 898 954 1802 875 927 50 23 27 10 4 6 - - - BULZ 2055 1018 1037 1966 963 1003 89 55 34 75 41 34 16 9 7 BUNTESTI 4183 2107 2076 4094 2061 2033 89 46 43 273 141 132 27 15 12

Page 12: REZULTATELE PRELIMINARE

12

din care:

POPULAŢIA STABILĂ PERSOANE PREZENTE

PERSOANE TEMPORAR ABSENTE

PERSOANE PLECATE PENTRU O PERIOADĂ

ÎNDELUNGATĂ

PERSOANE TEMPORAR PREZENTE

JUDEŢUL

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CABESTI 1827 920 907 1747 872 875 80 48 32 41 20 21 5 * 4 CAMPANI 2411 1192 1219 2284 1121 1163 127 71 56 92 40 52 16 11 5 CAPALNA 1611 768 843 1555 737 818 56 31 25 45 23 22 54 31 23 CARPINET 1893 909 984 1809 867 942 84 42 42 56 32 24 17 14 3 CEFA 2201 1074 1127 2131 1037 1094 70 37 33 47 23 24 20 11 9 CEICA 3461 1717 1744 3247 1604 1643 214 113 101 101 51 50 7 3 4 CETARIU 2104 1035 1069 2098 1030 1068 6 5 * 10 6 4 22 12 10 CHERECHIU 2391 1165 1226 2366 1151 1215 25 14 11 34 15 19 11 8 3 CHISLAZ 3055 1495 1560 2931 1427 1504 124 68 56 92 48 44 19 12 7 CIUHOI 2285 1091 1194 2187 1042 1145 98 49 49 50 30 20 15 5 10 CIUMEGHIU 4132 2044 2088 3971 1953 2018 161 91 70 32 12 20 6 5 * COCIUBA MARE 2678 1327 1351 2490 1234 1256 188 93 95 228 124 104 66 36 30 COPACEL 2247 1150 1097 2165 1100 1065 82 50 32 134 75 59 36 20 16 CRISTIORU DE JOS 1325 640 685 1194 580 614 131 60 71 105 49 56 10 5 5 CURATELE 2471 1223 1248 2413 1196 1217 58 27 31 64 37 27 9 4 5 CURTUISENI 3682 1817 1865 3592 1767 1825 90 50 40 7 * 5 5 3 * DERNA 2555 1253 1302 2274 1102 1172 281 151 130 45 17 28 17 8 9 DIOSIG 6646 3316 3330 6404 3200 3204 242 116 126 54 32 22 4 3 * DOBRESTI 5119 2544 2575 4947 2446 2501 172 98 74 72 44 28 * * - DRAGANESTI 2889 1392 1497 2767 1327 1440 122 65 57 7 4 3 10 6 4 DRAGESTI 2541 1286 1255 2457 1233 1224 84 53 31 20 9 11 13 8 5 FINIS 3557 1756 1801 3398 1661 1737 159 95 64 3 * * * * * GEPIU 1755 860 895 1733 847 886 22 13 9 28 15 13 37 18 19 GIRISU DE CRIS 3354 1680 1674 3288 1644 1644 66 36 30 82 44 38 18 10 8 HIDISELU DE SUS 3246 1610 1636 3154 1559 1595 92 51 41 69 34 35 18 7 11 HOLOD 3235 1566 1669 2937 1409 1528 298 157 141 59 29 30 37 15 22 HUSASAU DE TINCA 2241 1092 1149 2099 1025 1074 142 67 75 36 19 17 10 6 4 INEU 4214 2104 2110 4143 2067 2076 71 37 34 240 134 106 18 11 7 LAZARENI 3146 1597 1549 3009 1525 1484 137 72 65 17 4 13 24 12 12 LAZURI DE BEIUS 1502 746 756 1489 736 753 13 10 3 94 49 45 49 28 21 LUGASU DE JOS 3480 1758 1722 3361 1700 1661 119 58 61 10 4 6 8 3 5 LUNCA 2842 1392 1450 2690 1317 1373 152 75 77 78 40 38 - - -

Page 13: REZULTATELE PRELIMINARE

13

din care:

POPULAŢIA STABILĂ PERSOANE PREZENTE

PERSOANE TEMPORAR ABSENTE

PERSOANE PLECATE PENTRU O PERIOADĂ

ÎNDELUNGATĂ

PERSOANE TEMPORAR PREZENTE

JUDEŢUL

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MADARAS 2781 1382 1399 2657 1319 1338 124 63 61 98 45 53 71 49 22 MAGESTI 2681 1325 1356 2594 1276 1318 87 49 38 35 13 22 14 7 7 NOJORID 5000 2493 2507 4960 2472 2488 40 21 19 116 62 54 76 36 40 OLCEA 2720 1351 1369 2472 1236 1236 248 115 133 54 22 32 16 4 12 OSORHEI 6268 3153 3115 6005 2998 3007 263 155 108 85 51 34 26 12 14 PALEU 2446 1222 1224 2437 1218 1219 9 4 5 22 12 10 7 4 3 PIETROASA 3150 1550 1600 2956 1448 1508 194 102 92 84 48 36 10 6 4 POCOLA 1554 768 786 1473 728 745 81 40 41 52 23 29 12 9 3 POMEZEU 2848 1433 1415 2733 1363 1370 115 70 45 76 41 35 26 11 15 POPESTI 7022 3475 3547 6793 3352 3441 229 123 106 102 56 46 56 23 33 RABAGANI 2039 965 1074 1927 910 1017 112 55 57 117 55 62 24 13 11 REMETEA 2863 1404 1459 2830 1387 1443 33 17 16 100 48 52 30 21 9 RIENI 3013 1498 1515 2684 1341 1343 329 157 172 92 52 40 8 3 5 ROSIA 2359 1218 1141 2356 1215 1141 3 3 - 106 52 54 3 * * ROSIORI 3073 1513 1560 3063 1509 1554 10 4 6 - - - - - - SACADAT 1851 887 964 1791 855 936 60 32 28 53 24 29 5 3 * SALACEA 2985 1455 1530 2927 1421 1506 58 34 24 * - * - - - SALARD 4264 2080 2184 4185 2045 2140 79 35 44 23 10 13 * * - SAMBATA 1443 691 752 1402 671 731 41 20 21 39 20 19 49 27 22 SANMARTIN 8798 4350 4448 8705 4294 4411 93 56 37 201 91 110 1378 558 820 SANNICOLAU ROMAN 2058 1045 1013 2032 1028 1004 26 17 9 36 19 17 11 9 * SANTANDREI 4729 2313 2416 4629 2260 2369 100 53 47 102 51 51 11 5 6 SARBI 2534 1202 1332 2425 1132 1293 109 70 39 82 53 29 3 * * SIMIAN 3763 1849 1914 3668 1801 1867 95 48 47 4 3 * 13 8 5 SINTEU 1005 502 503 933 455 478 72 47 25 * * - 3 * * SOIMI 2433 1201 1232 2252 1107 1145 181 94 87 8 4 4 7 5 * SPINUS 1248 623 625 1116 551 565 132 72 60 * * - - - - SUNCUIUS 3200 1597 1603 3034 1512 1522 166 85 81 4 * 3 15 6 9 SUPLACU DE BARCAU 4290 2127 2163 4007 1972 2035 283 155 128 73 33 40 67 45 22 TAMASEU 1963 938 1025 1927 920 1007 36 18 18 4 3 * 24 19 5 TARCAIA 1933 937 996 1881 908 973 52 29 23 38 19 19 5 * 3 TARCEA 2645 1337 1308 2573 1282 1291 72 55 17 44 24 20 11 6 5

Page 14: REZULTATELE PRELIMINARE

14

din care:

POPULAŢIA STABILĂ PERSOANE PREZENTE

PERSOANE TEMPORAR ABSENTE

PERSOANE PLECATE PENTRU O PERIOADĂ

ÎNDELUNGATĂ

PERSOANE TEMPORAR PREZENTE

JUDEŢUL

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Ambele sexe

Masculin Feminin

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TAUTEU 3942 1934 2008 3834 1876 1958 108 58 50 351 190 161 11 4 7 TETCHEA 2977 1459 1518 2883 1407 1476 94 52 42 91 50 41 16 11 5 TILEAGD 6675 3279 3396 6400 3128 3272 275 151 124 130 66 64 34 16 18 TINCA 7017 3436 3581 6880 3357 3523 137 79 58 196 95 101 75 36 39 TOBOLIU 2044 1012 1032 2044 1012 1032 - - - 43 19 24 6 * 4 TULCA 2688 1336 1352 2622 1300 1322 66 36 30 25 14 11 4 * * UILEACU DE BEIUS 2002 967 1035 1967 951 1016 35 16 19 137 78 59 19 9 10 VADU CRISULUI 3898 1905 1993 3775 1836 1939 123 69 54 87 46 41 15 8 7 VARCIOROG 2275 1171 1104 2275 1171 1104 - - - 3 3 - 3 * *

VIISOARA 1330 669 661 1273 642 631 57 27 30 16 6 10 5 * 4

Page 15: REZULTATELE PRELIMINARE

15

TAB 3. POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ PRINCIPALELE LIMBI MATERNE LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE

PRELIMINARE

POPULAŢIA STABILĂ

din care, după limba maternă:

JUDEŢUL

TOTAL Română Maghiară Romani Germană Ucraineană Turcă Tătară Rusă Altă limbă maternă

1)

Limba maternă

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bihor 549752 377445 144736 18149 478 85 41 * 35 6300 2481 A. MUNICIPII SI ORASE 266353 175196 84159 3416 220 29 36 * 28 1365 1902

MUNICIPIUL ORADEA 183123 133199 46444 773 182 24 33 * 24 712 1730 MUNICIPIUL BEIUS 10051 9133 710 180 5 * - - - 17 5 MUNICIPIUL MARGHITA 15134 7800 6930 314 12 - * - * 57 17 MUNICIPIUL SALONTA 17042 6584 10079 290 4 * - - - 58 26 ORAS ALESD 9619 6400 1549 1123 6 - * - - 506 34 ORAS NUCET 2148 1993 54 46 * - - - - * 53 ORAS SACUENI 11113 684 9825 590 * * - - - * 10 ORAS STEI 6144 5947 178 * 6 - - - - 6 6 ORAS VALEA LUI MIHAI 9688 1235 8379 43 3 * - - - 6 21 ORAS VASCAU 2291 2221 11 56 - * - - * - - B. COMUNE 283399 202249 60577 14733 258 56 5 - 7 4935 579 ABRAM 2763 2427 293 34 - * - - - 4 4 ABRAMUT 3041 939 2078 13 * * - - - * 6 ASTILEU 3477 3277 53 * * - - - - 145 - AUSEU 3003 2815 13 10 - * - - - 164 - AVRAM IANCU 3155 2327 249 578 - - - - - * - BALC 3234 2281 723 223 * - - - * * 3 BATAR 4686 2851 704 1117 - - - - - * 12 BIHARIA 4091 604 3456 10 * * - - - 6 13 BOIANU MARE 1318 1240 64 13 - - - - - * - BOROD 3774 3222 10 116 - - - - - 426 - BORS 3891 426 3445 5 * - - - - 10 4 BRATCA 5088 5049 17 17 - - - - - 4 * BRUSTURI 3334 3097 76 - - - - - - 153 8 BUDUREASA 2551 2549 * - - - - - - - *

Page 16: REZULTATELE PRELIMINARE

16

POPULAŢIA STABILĂ

din care, după limba maternă:

JUDEŢUL

TOTAL Română Maghiară Romani Germană Ucraineană Turcă Tătară Rusă Altă limbă maternă

1)

Limba maternă

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BUDUSLAU 1852 14 1835 - * * - - - - - BULZ 2055 2046 8 - - * - - - - - BUNTESTI 4183 4177 6 - - - - - - - - CABESTI 1827 1824 3 - - - - - - - - CAMPANI 2411 2408 * - - - - - - * - CAPALNA 1611 1341 231 38 - - - - - * - CARPINET 1893 1842 8 40 - 3 - - - - - CEFA 2201 2074 91 25 * - - - - 10 - CEICA 3461 3438 18 4 - - - - - * - CETARIU 2104 325 1763 15 * - - - - - - CHERECHIU 2391 34 2348 8 - - - - - * - CHISLAZ 3055 1842 1179 29 - - - - - * 3 CIUHOI 2285 879 1295 110 * - - - - - - CIUMEGHIU 4132 2548 1022 549 * - - - - * 10 COCIUBA MARE 2678 2462 23 186 - * - - - - 6 COPACEL 2247 2233 12 - - - - - - * - CRISTIORU DE JOS 1325 1319 3 - * * - - - - - CURATELE 2471 2437 5 28 - - - - - - * CURTUISENI 3682 1165 2395 119 - * - - - - * DERNA 2555 1844 173 28 * - - - - 509 - DIOSIG 6646 1781 4277 583 3 * - - - - * DOBRESTI 5119 4316 13 779 - 7 - - - - 4 DRAGANESTI 2889 2599 228 59 - - - - - * * DRAGESTI 2541 2099 5 436 - - - - - * - FINIS 3557 2340 1202 10 3 - - - - - * GEPIU 1755 1287 183 264 * - - - * 16 * GIRISU DE CRIS 3354 2536 792 18 * - - - - 6 - HIDISELU DE SUS 3246 3183 26 21 - - - - - 11 5 HOLOD 3235 2813 22 392 - - - - - - 8 HUSASAU DE TINCA 2241 1913 25 302 * - - - - - - INEU 4214 2909 411 893 - * - - - - - LAZARENI 3146 2330 9 800 * - - - - - 5

Page 17: REZULTATELE PRELIMINARE

17

POPULAŢIA STABILĂ

din care, după limba maternă:

JUDEŢUL

TOTAL Română Maghiară Romani Germană Ucraineană Turcă Tătară Rusă Altă limbă maternă

1)

Limba maternă

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LAZURI DE BEIUS 1502 1497 * - - * - - - * - LUGASU DE JOS 3480 1981 907 370 * - - - - 221 - LUNCA 2842 2808 5 26 - * * - - - - MADARAS 2781 2356 100 93 - 12 - - - 207 13 MAGESTI 2681 2549 120 - * - * - - 10 - NOJORID 5000 4628 239 121 * 3 - - - 5 * OLCEA 2720 2368 7 343 - - - - - * - OSORHEI 6268 4262 1172 682 - - - - * 19 132 PALEU 2446 607 1822 5 * * - - - 7 3 PIETROASA 3150 2918 * 227 - - - - - * * POCOLA 1554 1547 6 - - - * - - - - POMEZEU 2848 2777 4 67 - - - - - - - POPESTI 7022 5650 294 108 * 3 - - - 958 8 RABAGANI 2039 1835 3 197 * * - - - - * REMETEA 2863 2363 456 30 - - - - - 12 * RIENI 3013 2743 6 262 * - - - - * - ROSIA 2359 2355 4 - - - - - - - - ROSIORI 3073 1222 1842 9 - - - - - - - SACADAT 1851 1655 27 148 - - - - - * 20 SALACEA 2985 61 2923 - - - - - - * - SALARD 4264 1105 3137 8 - - - - - 12 * SAMBATA 1443 1427 * 11 * * - - - * - SANMARTIN 8798 7830 350 579 5 * * - - 24 8 SANNICOLAU ROMAN 2058 1993 29 33 - - - - - 3 - SANTANDREI 4729 4047 365 64 207 * - - - 32 13 SARBI 2534 2393 52 23 - - - - - 62 4 SIMIAN 3763 768 2971 18 * 4 - - - * - SINTEU 1005 10 7 - - - - - - 988 - SOIMI 2433 1927 9 346 - - - - - - 151 SPINUS 1248 1113 67 64 - - - - - 4 - SUNCUIUS 3200 2882 56 239 - - - - * * 19 SUPLACU DE BARCAU 4290 1907 1478 117 * - - - * 781 4

Page 18: REZULTATELE PRELIMINARE

18

POPULAŢIA STABILĂ

din care, după limba maternă:

JUDEŢUL

TOTAL Română Maghiară Romani Germană Ucraineană Turcă Tătară Rusă Altă limbă maternă

1)

Limba maternă

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TAMASEU 1963 298 1650 12 - - - - - 3 - TARCAIA 1933 856 1074 - 3 - - - - - - TARCEA 2645 304 2265 74 - - - - - * * TAUTEU 3942 2586 1187 89 * * - - - 29 48 TETCHEA 2977 2278 273 409 - - - - - 12 5 TILEAGD 6675 4798 1436 398 - - * - - 41 * TINCA 7017 4716 1165 1103 * - - - - * 31 TOBOLIU 2044 1965 78 - - - - - - * - TULCA 2688 2475 16 195 - - - - - - * UILEACU DE BEIUS 2002 1644 353 * - - - - - 4 - VADU CRISULUI 3898 2769 755 367 * - - - - * 4 VARCIOROG 2275 2244 9 22 - - - - - - -

VIISOARA 1330 270 1058 - * - - - - * -

1) cuprinde şi toate limbile materne cu mai puţin de 18.000 persoane declarate la nivel naţional, respectiv persoanele care au declarat ca limba maternă: sârba, slovaca, idis, bulgara, ceha, croata, greaca, poloneza, armeana, ruteana, italiana, albaneza, macedoneana *) rubricile marcate cu * semnifică numar redus de cazuri de observare (mai mic de 3)

Page 19: REZULTATELE PRELIMINARE

19

TAB 4. POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ PRINCIPALELE RELIGII LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE

POPULAŢIA

STABILĂ din care, după religia:

JUDEŢUL

TOTAL Ortodoxă Romano-catolică

Greco-catolică 1) Reformată Baptistă Penticostală 2)

Adventistă de ziua a şaptea

Altă religie 3) Fără religie Atei Religie

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bihor 549752 321056 47623 12569 94260 21839 38133 1898 5442 1080 551 5301

A. MUNICIPII SI ORASE 266353 146419 28245 8017 51768 9698 12123 792 4023 719 475 4074 MUNICIPIUL ORADEA 183123 109585 17181 6178 26124 6813 9229 566 2995 489 419 3544 MUNICIPIUL BEIUS 10051 8156 191 330 570 253 378 30 64 16 7 56 MUNICIPIUL MARGHITA 15134 6776 2013 723 4380 442 609 42 51 20 11 67 MUNICIPIUL SALONTA 17042 6087 1308 133 8397 549 114 25 274 63 13 79 ORAS ALESD 9619 4729 1862 74 1012 825 931 5 55 10 14 102 ORAS NUCET 2148 1784 49 65 25 9 100 - * 9 - 105 ORAS SACUENI 11113 756 2495 215 6491 438 239 93 217 96 3 70 ORAS STEI 6144 5311 128 77 63 110 384 15 32 4 * 18 ORAS VALEA LUI MIHAI 9688 1040 2999 216 4701 232 111 16 325 11 4 33 ORAS VASCAU 2291 2195 19 6 5 27 28 - 8 * * - B. COMUNE 283399 174637 19378 4552 42492 12141 26010 1106 1419 361 76 1227 ABRAM 2763 2154 46 15 200 63 258 13 5 * * 7 ABRAMUT 3041 781 1120 100 784 171 44 11 * 9 3 17 ASTILEU 3477 2709 185 13 34 102 396 4 24 * - 8 AUSEU 3003 2358 185 * 5 191 261 - * * - - AVRAM IANCU 3155 2111 28 11 230 218 515 20 * 20 * - BALC 3234 1959 80 31 756 172 223 - * - 4 7 BATAR 4686 2418 47 5 628 761 727 36 35 11 - 18 BIHARIA 4091 538 617 18 2580 198 32 30 50 * 3 24 BOIANU MARE 1318 1095 22 6 35 38 117 - - - - 5 BOROD 3774 2766 437 52 6 50 365 - * * * 94 BORS 3891 351 539 31 2772 53 56 3 65 6 - 15 BRATCA 5088 3882 15 79 13 181 882 - 3 4 * 27 BRUSTURI 3334 2505 126 6 37 41 596 19 * * - * BUDUREASA 2551 2318 - - * 5 216 8 * - * - BUDUSLAU 1852 13 36 11 1775 15 * - - - - * BULZ 2055 1693 5 3 - 27 222 - 105 - - -

Page 20: REZULTATELE PRELIMINARE

20

POPULAŢIA STABILĂ

din care, după religia:

JUDEŢUL

TOTAL Ortodoxă Romano-catolică

Greco-catolică 1) Reformată Baptistă Penticostală 2)

Adventistă de ziua a şaptea

Altă religie 3) Fără religie Atei Religie

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BUNTESTI 4183 3547 * 3 * 24 601 - * 3 - * CABESTI 1827 1527 * - - 7 270 - 6 4 - 11 CAMPANI 2411 2190 4 - - * 212 - * 3 - - CAPALNA 1611 1263 37 13 186 57 48 - * - * 5 CARPINET 1893 1782 6 * - 37 47 10 4 - - 5 CEFA 2201 1880 84 4 42 124 55 - 5 * - 5 CEICA 3461 2257 8 7 9 228 947 - * * - 3 CETARIU 2104 320 483 10 1159 59 24 4 34 6 * 3 CHERECHIU 2391 35 663 * 1628 42 7 - * 6 - 7 CHISLAZ 3055 1564 221 101 921 92 143 - 7 * * 3 CIUHOI 2285 662 1053 20 375 15 134 5 3 4 - 14 CIUMEGHIU 4132 2618 55 10 967 108 355 - - 5 - 14 COCIUBA MARE 2678 2264 * 12 13 118 178 * 79 * - 8 COPACEL 2247 1879 8 * 10 6 322 * 7 - - 12 CRISTIORU DE JOS 1325 1261 - - * 4 56 - * * - - CURATELE 2471 2328 * * * 46 18 65 - - * 10 CURTUISENI 3682 1226 489 293 1529 122 3 - 18 - - * DERNA 2555 1655 426 9 97 42 288 9 23 - - 6 DIOSIG 6646 1391 748 61 3598 96 346 307 37 44 * 16 DOBRESTI 5119 3615 8 3 5 93 1386 - - * 3 5 DRAGANESTI 2889 2503 7 30 201 9 105 4 27 - * * DRAGESTI 2541 1840 10 35 * 168 480 * - - - 5 FINIS 3557 1444 19 443 1079 83 390 16 * 17 - 65 GEPIU 1755 1241 179 25 32 161 71 17 7 6 * 15 GIRISU DE CRIS 3354 2370 660 37 128 21 108 - 26 - - 4 HIDISELU DE SUS 3246 2599 16 9 14 447 125 4 16 - - 16 HOLOD 3235 2065 12 405 17 68 637 8 * - * 20 HUSASAU DE TINCA 2241 1766 15 53 15 272 111 4 * * * * INEU 4214 2491 38 4 338 134 1090 77 21 11 - 10 LAZARENI 3146 2375 8 63 4 239 442 * 5 - 3 5 LAZURI DE BEIUS 1502 1337 * - * 103 34 22 - - - 4 LUGASU DE JOS 3480 1619 287 9 630 269 632 - 21 12 * - LUNCA 2842 2737 * - 4 10 80 4 5 - - -

Page 21: REZULTATELE PRELIMINARE

21

POPULAŢIA STABILĂ

din care, după religia:

JUDEŢUL

TOTAL Ortodoxă Romano-catolică

Greco-catolică 1) Reformată Baptistă Penticostală 2)

Adventistă de ziua a şaptea

Altă religie 3) Fără religie Atei Religie

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MADARAS 2781 2330 241 10 50 121 12 * * - - 15 MAGESTI 2681 2297 12 3 120 119 124 - * - * 4 NOJORID 5000 4035 119 128 158 77 438 14 11 * * 17 OLCEA 2720 2000 5 32 3 480 199 - - - - * OSORHEI 6268 3477 328 19 730 427 1027 54 41 10 - 155 PALEU 2446 516 331 50 1412 82 20 - 17 11 * 6 PIETROASA 3150 2766 - - * 85 262 22 8 * * * POCOLA 1554 1394 * 90 3 15 22 5 7 * * 15 POMEZEU 2848 2223 * * 4 15 598 * - - 4 - POPESTI 7022 4986 1106 36 200 95 477 13 70 20 * 18 RABAGANI 2039 1935 - 8 * 28 67 - - - - - REMETEA 2863 2066 11 17 337 219 195 - 6 - - 12 RIENI 3013 2717 3 8 3 25 249 - * 5 * * ROSIA 2359 2020 - * * - 336 - * - - - ROSIORI 3073 1006 84 5 1672 42 200 43 13 8 - - SACADAT 1851 1483 11 3 11 72 228 11 9 - * 22 SALACEA 2985 53 1163 - 1714 34 5 - 3 8 - 5 SALARD 4264 794 428 29 2348 280 256 * 80 41 - 7 SAMBATA 1443 1166 * 113 * 6 156 - - - - - SANMARTIN 8798 6547 215 145 170 425 1127 16 106 15 10 22 SANNICOLAU ROMAN 2058 1742 18 - 34 95 156 7 3 * * * SANTANDREI 4729 3187 544 373 109 101 351 - 25 11 - 28 SARBI 2534 1370 154 42 20 90 848 3 * - * 5 SIMIAN 3763 591 1080 516 1450 71 29 4 20 * - * SINTEU 1005 7 995 - - - * - * - - - SOIMI 2433 1835 - * 7 92 342 - * - * 153 SPINUS 1248 910 21 29 56 47 175 - 3 - * 5 SUNCUIUS 3200 2498 12 10 46 104 483 6 8 - * 32 SUPLACU DE BARCAU 4290 1615 1408 255 772 107 81 7 34 - * 10 TAMASEU 1963 294 122 10 1342 149 15 * 22 * * 5 TARCAIA 1933 768 16 - 885 161 * - 96 * - 4 TARCEA 2645 343 525 231 1351 155 4 18 10 * - 6 TAUTEU 3942 2172 225 14 930 63 456 15 7 3 - 57

Page 22: REZULTATELE PRELIMINARE

22

POPULAŢIA STABILĂ

din care, după religia:

JUDEŢUL

TOTAL Ortodoxă Romano-catolică

Greco-catolică 1) Reformată Baptistă Penticostală 2)

Adventistă de ziua a şaptea

Altă religie 3) Fără religie Atei Religie

nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TETCHEA 2977 2178 24 * 257 294 170 * 39 * - 9 TILEAGD 6675 3907 360 23 1132 257 835 82 61 8 3 7 TINCA 7017 4040 644 23 471 1151 491 64 29 12 * 91 TOBOLIU 2044 1938 19 5 49 * 31 - - - - - TULCA 2688 2036 3 * 8 440 191 * 3 - * 3 UILEACU DE BEIUS 2002 1383 25 141 321 37 93 - - - * - VADU CRISULUI 3898 2607 18 70 655 318 196 8 16 5 - 5 VARCIOROG 2275 1897 * 3 10 52 307 - 3 * * - VIISOARA 1330 206 62 56 783 117 99 - 4 * - *

1)Greco-catolică (Biserica Română Unită cu Roma) 2)Penticostală (Biserica lui Dumnezeu Apostolică) 3) cuprinde şi toate religiile care au mai puţin de 85.000 persoane la nivel naţional, respectiv persoanele care s-au declarat de religie: ortodoxă sârbă, evanghelică de confesiune augustană, evanghelică lutherană (Biserica Evanghelică Lutherană din România), unitariană, armeană, creştină de rit vechi, creştină după evanghelie, evanghelică (Biserica Evanghelică Română), musulmană, mozaică, martorii lui Iehova

Page 23: REZULTATELE PRELIMINARE

23

TAB 5. LOCUINŢE CONVENŢIONALE DUPĂ DOTAREA CU INSTALAŢII ŞI DEPENDINŢE LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011 -

REZULTATE PRELIMINARE

din care, locuinţe convenţionale care dispun de: din care, locuinţe convenţionale care

au: NUMĂRUL LOCUINŢELOR

CONVENŢIONALE Alimentare cu apă în locuinţă

Instalaţie de canalizare în

locuinţă 1) Instalaţie electrică Încălzire centrală 2)

Bucătărie în locuinţă

Baie în locuinţă JUDEŢUL

TOTAL Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bihor 241464 176829 73,2 168867 69,9 233817 96,8 104113 43,1 211606 87,6 163057 67,5 A. MUNICIPII SI ORASE 120037 112607 93,8 111144 92,6 117801 98,1 87202 72,6 115503 96,2 109099 90,9

MUNICIPIUL ORADEA 84710 83040 98 82747 97,7 83749 98,9 74460 87,9 81960 96,8 81742 96,5 MUNICIPIUL BEIUS 4647 4463 96 4442 95,6 4483 96,5 2563 55,2 4478 96,4 4321 93 MUNICIPIUL MARGHITA 6607 5767 87,3 5510 83,4 6412 97 4074 61,7 6270 94,9 5389 81,6 MUNICIPIUL SALONTA 6818 5838 85,6 5592 82 6755 99,1 3104 45,5 6650 97,5 5459 80,1 ORAS ALESD 4453 3831 86 3724 83,6 4226 94,9 842 18,9 4068 91,4 3700 83,1 ORAS NUCET 863 777 90 772 89,5 820 95 182 21,1 796 92,2 758 87,8 ORAS SACUENI 4149 2340 56,4 1910 46 3853 92,9 534 12,9 3802 91,6 1805 43,5 ORAS STEI 3110 3045 97,9 3044 97,9 2962 95,2 464 14,9 3038 97,7 3036 97,6 ORAS VALEA LUI MIHAI 3594 2791 77,7 2736 76,1 3491 97,1 806 22,4 3434 95,5 2319 64,5 ORAS VASCAU 1086 715 65,8 667 61,4 1050 96,7 173 15,9 1007 92,7 570 52,5 B. COMUNE 121427 64222 52,9 57723 47,5 116016 95,5 16911 13,9 96103 79,1 53958 44,4 ABRAM 1323 561 42,4 490 37 1267 95,8 147 11,1 1142 86,3 472 35,7 ABRAMUT 1170 524 44,8 464 39,7 1104 94,4 146 12,5 1032 88,2 433 37 ASTILEU 1502 1008 67,1 883 58,8 1461 97,3 151 10,1 1335 88,9 852 56,7 AUSEU 1205 595 49,4 575 47,7 1171 97,2 119 9,9 836 69,4 554 46 AVRAM IANCU 1247 469 37,6 462 37 1156 92,7 191 15,3 970 77,8 454 36,4 BALC 1432 542 37,8 497 34,7 1387 96,9 186 13 982 68,6 492 34,4 BATAR 2081 613 29,5 597 28,7 2029 97,5 124 6 1556 74,8 527 25,3 BIHARIA 1585 1197 75,5 1109 70 1541 97,2 567 35,8 1507 95,1 1053 66,4 BOIANU MARE 513 173 33,7 140 27,3 487 94,9 47 9,2 342 66,7 128 25 BOROD 1796 814 45,3 757 42,1 1741 96,9 152 8,5 1155 64,3 614 34,2 BORS 1511 1265 83,7 1163 77 1489 98,5 723 47,8 1394 92,3 1128 74,7 BRATCA 2835 1271 44,8 1157 40,8 2677 94,4 269 9,5 1712 60,4 1027 36,2 BRUSTURI 1815 567 31,2 550 30,3 1751 96,5 82 4,5 1436 79,1 542 29,9 BUDUREASA 828 548 66,2 455 55 795 96 120 14,5 593 71,6 436 52,7

Page 24: REZULTATELE PRELIMINARE

24

din care, locuinţe convenţionale care dispun de: din care, locuinţe convenţionale care

au: NUMĂRUL LOCUINŢELOR

CONVENŢIONALE Alimentare cu apă în locuinţă

Instalaţie de canalizare în

locuinţă 1) Instalaţie electrică Încălzire centrală 2)

Bucătărie în locuinţă

Baie în locuinţă JUDEŢUL

TOTAL Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BUDUSLAU 669 302 45,1 221 33 643 96,1 23 3,4 648 96,9 212 31,7 BULZ 1158 786 67,9 730 63 1114 96,2 227 19,6 931 80,4 699 60,4 BUNTESTI 1416 1283 90,6 1143 80,7 1392 98,3 292 20,6 1326 93,6 1094 77,3 CABESTI 687 483 70,3 448 65,2 668 97,2 59 8,6 585 85,2 396 57,6 CAMPANI 842 735 87,3 718 85,3 821 97,5 220 26,1 800 95 689 81,8 CAPALNA 1266 293 23,1 289 22,8 1049 82,9 23 1,8 810 64 287 22,7 CARPINET 820 634 77,3 606 73,9 785 95,7 67 8,2 730 89 513 62,6 CEFA 1065 669 62,8 493 46,3 1039 97,6 83 7,8 930 87,3 414 38,9 CEICA 1621 668 41,2 600 37 1573 97 110 6,8 1260 77,7 574 35,4 CETARIU 1132 453 40 405 35,8 1094 96,6 125 11 1003 88,6 403 35,6 CHERECHIU 953 439 46,1 393 41,2 823 86,4 94 9,9 776 81,4 306 32,1 CHISLAZ 1494 469 31,4 403 27 1438 96,3 137 9,2 1061 71 391 26,2 CIUHOI 1061 557 52,5 386 36,4 1022 96,3 86 8,1 883 83,2 381 35,9 CIUMEGHIU 1652 453 27,4 436 26,4 1450 87,8 185 11,2 1264 76,5 405 24,5 COCIUBA MARE 1489 687 46,1 491 33 1447 97,2 34 2,3 1057 71 483 32,4 COPACEL 1160 330 28,4 273 23,5 1100 94,8 69 5,9 550 47,4 242 20,9 CRISTIORU DE JOS 656 373 56,9 352 53,7 623 95 40 6,1 383 58,4 332 50,6 CURATELE 1030 796 77,3 789 76,6 1006 97,7 176 17,1 920 89,3 655 63,6 CURTUISENI 1311 661 50,4 410 31,3 1193 91 97 7,4 1186 90,5 336 25,6 DERNA 1171 469 40,1 468 40 1121 95,7 52 4,4 993 84,8 353 30,1 DIOSIG 2430 1329 54,7 1300 53,5 2290 94,2 244 10 2144 88,2 1075 44,2 DOBRESTI 1996 689 34,5 689 34,5 1904 95,4 97 4,9 1000 50,1 574 28,8 DRAGANESTI 1025 803 78,3 782 76,3 993 96,9 270 26,3 939 91,6 751 73,3 DRAGESTI 1081 234 21,6 230 21,3 982 90,8 56 5,2 721 66,7 200 18,5 FINIS 1313 757 57,7 740 56,4 1224 93,2 97 7,4 1042 79,4 712 54,2 GEPIU 885 463 52,3 402 45,4 876 99 111 12,5 623 70,4 356 40,2 GIRISU DE CRIS 1237 663 53,6 624 50,4 1211 97,9 309 25 1207 97,6 612 49,5 HIDISELU DE SUS 1945 714 36,7 655 33,7 1874 96,3 284 14,6 1141 58,7 615 31,6 HOLOD 1554 318 20,5 298 19,2 1521 97,9 40 2,6 894 57,5 294 18,9 HUSASAU DE TINCA 1229 376 30,6 338 27,5 1208 98,3 40 3,3 358 29,1 295 24

Page 25: REZULTATELE PRELIMINARE

25

din care, locuinţe convenţionale care dispun de: din care, locuinţe convenţionale care

au: NUMĂRUL LOCUINŢELOR

CONVENŢIONALE Alimentare cu apă în locuinţă

Instalaţie de canalizare în

locuinţă 1) Instalaţie electrică Încălzire centrală 2)

Bucătărie în locuinţă

Baie în locuinţă JUDEŢUL

TOTAL Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INEU 1484 723 48,7 668 45 1306 88 108 7,3 1323 89,2 623 42 LAZARENI 1523 284 18,6 246 16,2 1427 93,7 80 5,3 713 46,8 245 16,1 LAZURI DE BEIUS 758 519 68,5 408 53,8 719 94,9 78 10,3 590 77,8 393 51,8 LUGASU DE JOS 1143 936 81,9 655 57,3 1107 96,9 251 22 995 87,1 624 54,6 LUNCA 1062 981 92,4 867 81,6 1048 98,7 190 17,9 1000 94,2 821 77,3 MADARAS 1484 530 35,7 456 30,7 1431 96,4 120 8,1 771 52 386 26 MAGESTI 1136 721 63,5 602 53 1096 96,5 126 11,1 891 78,4 596 52,5 NOJORID 2204 1417 64,3 1314 59,6 2057 93,3 562 25,5 1792 81,3 1248 56,6 OLCEA 1064 487 45,8 381 35,8 1021 96 14 1,3 838 78,8 381 35,8 OSORHEI 2183 1572 72 1392 63,8 2072 94,9 547 25,1 1908 87,4 1381 63,3 PALEU 1350 992 73,5 930 68,9 1317 97,6 632 46,8 1307 96,8 911 67,5 PIETROASA 1270 1138 89,6 1064 83,8 1162 91,5 174 13,7 1118 88 981 77,2 POCOLA 598 449 75,1 384 64,2 590 98,7 47 7,9 538 90 375 62,7 POMEZEU 1228 831 67,7 637 51,9 1199 97,6 50 4,1 977 79,6 561 45,7 POPESTI 2934 2029 69,2 1676 57,1 2867 97,7 366 12,5 2510 85,5 1561 53,2 RABAGANI 983 615 62,6 431 43,8 935 95,1 45 4,6 829 84,3 392 39,9 REMETEA 1199 755 63 755 63 1123 93,7 117 9,8 958 79,9 625 52,1 RIENI 1087 826 76 775 71,3 1049 96,5 148 13,6 905 83,3 729 67,1 ROSIA 901 485 53,8 481 53,4 871 96,7 65 7,2 715 79,4 370 41,1 ROSIORI 1326 494 37,3 454 34,2 1142 86,1 78 5,9 948 71,5 414 31,2 SACADAT 937 386 41,2 364 38,8 912 97,3 106 11,3 641 68,4 359 38,3 SALACEA 1251 420 33,6 321 25,7 1212 96,9 75 6 1215 97,1 317 25,3 SALARD 1723 871 50,6 847 49,2 1700 98,7 305 17,7 1568 91 818 47,5 SAMBATA 803 290 36,1 275 34,2 787 98 45 5,6 682 84,9 261 32,5 SANMARTIN 3729 3237 86,8 3048 81,7 3686 98,8 2270 60,9 3541 95 2999 80,4 SANNICOLAU ROMAN 848 346 40,8 300 35,4 835 98,5 10 1,2 628 74,1 247 29,1 SANTANDREI 1758 1356 77,1 1342 76,3 1518 86,3 977 55,6 1473 83,8 1322 75,2 SARBI 1378 329 23,9 310 22,5 1349 97,9 71 5,2 1017 73,8 305 22,1 SIMIAN 1498 565 37,7 501 33,4 1422 94,9 98 6,5 1346 89,9 450 30 SINTEU 405 231 57 224 55,3 405 100 12 3 267 65,9 161 39,8

Page 26: REZULTATELE PRELIMINARE

26

din care, locuinţe convenţionale care dispun de: din care, locuinţe convenţionale care

au: NUMĂRUL LOCUINŢELOR

CONVENŢIONALE Alimentare cu apă în locuinţă

Instalaţie de canalizare în

locuinţă 1) Instalaţie electrică Încălzire centrală 2)

Bucătărie în locuinţă

Baie în locuinţă JUDEŢUL

TOTAL Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

Număr în %

faţă de total

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOIMI 1123 418 37,2 395 35,2 1052 93,7 36 3,2 846 75,3 391 34,8 SPINUS 634 148 23,3 146 23 625 98,6 30 4,7 575 90,7 140 22,1 SUNCUIUS 1617 1011 62,5 945 58,4 1573 97,3 151 9,3 1107 68,5 869 53,7 SUPLACU DE BARCAU 1602 1022 63,8 914 57,1 1570 98 553 34,5 1172 73,2 886 55,3 TAMASEU 868 427 49,2 365 42,1 840 96,8 100 11,5 810 93,3 361 41,6 TARCAIA 747 601 80,5 572 76,6 662 88,6 130 17,4 691 92,5 546 73,1 TARCEA 1050 392 37,3 325 31 1019 97 58 5,5 935 89 250 23,8 TAUTEU 1486 705 47,4 646 43,5 1394 93,8 165 11,1 1256 84,5 606 40,8 TETCHEA 1131 568 50,2 464 41 1107 97,9 58 5,1 926 81,9 463 40,9 TILEAGD 2662 1364 51,2 1336 50,2 2539 95,4 302 11,3 2375 89,2 1287 48,3 TINCA 2946 1815 61,6 1434 48,7 2718 92,3 313 10,6 2421 82,2 1381 46,9 TOBOLIU 1085 259 23,9 256 23,6 1084 99,9 21 1,9 775 71,4 254 23,4 TULCA 1097 562 51,2 523 47,7 1081 98,5 75 6,8 852 77,7 513 46,8 UILEACU DE BEIUS 824 476 57,8 441 53,5 812 98,5 62 7,5 757 91,9 436 52,9 VADU CRISULUI 1647 1087 66 986 59,9 1639 99,5 246 14,9 1347 81,8 910 55,3 VARCIOROG 937 243 25,9 230 24,5 923 98,5 23 2,5 636 67,9 228 24,3

VIISOARA 533 276 51,8 226 42,4 473 88,7 50 9,4 461 86,5 220 41,3

1) Locuinţe care au instalaţie de canalizare la o reţea publică, la un sistem propriu sau altă situaţie 2) Termoficare sau centrală termică proprie


Recommended