+ All Categories
Home > Documents > Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

Date post: 27-May-2017
Category:
Upload: spatifiliu
View: 236 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
42
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MARKETING Teză de doctorat -REZUMAT- STUDIUL ELEMENTELOR DE FUNDAMENTARE A STRATEGIILOR DE MARKETING PENTRU ATRAGEREA ŞI FIDELIZAREA CLIENŢILOR CENTRELOR COMERCIALE Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ioan PLĂIAŞ Doctorandă: Ioana Nicoleta IEVUŢA (căs. ABRUDAN) Cluj-Napoca 2012
Transcript
Page 1: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA

AFACERILOR

DEPARTAMENTUL DE MARKETING

Teză de doctorat

-REZUMAT-

STUDIUL ELEMENTELOR DE FUNDAMENTARE A

STRATEGIILOR DE MARKETING PENTRU

ATRAGEREA ŞI FIDELIZAREA CLIENŢILOR

CENTRELOR COMERCIALE

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ioan PLĂIAŞ

Doctorandă:

Ioana Nicoleta IEVUŢA (căs. ABRUDAN)

Cluj-Napoca

2012

Page 2: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

1

Cuprins

Cuprins 1

Lista tabelelor 5

Lista figurilor 8

Introducere 9

Cap. 1. Metodologia generală a cercetării 14

1.1.Cercetarea documentară 15

1.2 Interviul structurat 15

Cap. 2. Conceptul de centru comercial și particularitățile sale în România 18

2.1 Definiții și clasificări ale centrelor comerciale 18

2.1.1 Definirea şi clasificarea centrelor comerciale în Statele Unite ale Americii şi Canada 19

2.1.2 Definirea şi clasificarea centrelor comerciale în Europa 25

2.1.3 Definirea şi clasificarea centrelor comerciale în Australia 30

2.2. Scurt istoric al centrelor comerciale 30

2.3 Oferta de centre comerciale din România 35

Cap. 3. Selecția centrelor comerciale vizitate 41

3.1 Modele de evaluare a destinațiilor de cumpărături 43

3.2 Factorii de selecție a destinației de cumpărături 45

3.2.1 Motivațiile comportamentului de cumpărături 46

3.2.2 Imaginea centrelor comerciale și distanța față de cumpărători 61

Cap. 4. Mixul de marketing al unui centru comercial 78

4.1 Asortimentul de produse și servicii 82

4.2 Ambianța centrului comercial 89

4.3 Amplasamentul 91

4.3.1 Principalele teorii referitoare la locație 91

4.3.2 Modele de selecție a locației centrelor comerciale 92

4.4 Comunicarea 94

4.4.1 Publicitatea 94

4.4.2 Evenimentele și promovarea vânzărilor 97

4.4.3 Relaţiile publice 100

4.5 Prețul 101

4.6 Servirea cumpărătorilor 102

Cap. 5. Strategii utilizate de către centrele comerciale pentru atragerea cumpărătorilor și

fundamentarea acestora 105

5.1 Strategii de marketing generice 105

Page 3: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

2

5.2 Strategii specifice 108

5.2.1 Strategii de obținere a unui mix optim de produse și servicii 108

5.2.2 Amplasarea magazinelor în cadrul centrului comercial 117

5.2.3 Decizii strategice legate de amplasamentul unui centru comercial 120

5.2.4 Strategii de comunicare 129

5.2.5 Strategii de preț 138

Cap. 6. Strategii de fidelizare a cumpărătorilor centrelor comerciale 143

6.1 Conceptul de fidelitate și măsurarea acestuia 144

6.2 Determinanții fidelității 153

6.2.1 Satisfacția 158

6.2.2 Valoarea 162

6.2.3 Calitatea servirii și a produselor 163

6.3 Strategii de fidelizare 164

6.4 Efectele programelor de fidelizare 173

6.5 Determinarea nivelului satisfacției în rândul cumpărătorilor centrelor comerciale din România cu

scopul de a asigura fidelizarea lor 175

Cap. 7. Metodologia cercetării cantitative 177

7. 1 Definirea obiectivelor și a informațiilor necesare 177

7.2 Modelul propus al fidelității cumpărătorilor față de centrele comerciale 179

7.3 Operaționalizarea conceptelor legate de caracteristicile centrelor comerciale 180

7.4 Elaborarea ipotezelor cercetării 186

7.5 Elaborarea chestionarului 189

7.6 Definirea populației studiate, a unității de cercetare şi de sondaj 190

7.7 Metoda de eșantionare, mărimea și caracteristicile eșantionului 191

7.8 Culegerea datelor și pregătirea lor pentru analiză 197

7.9 Verificarea încrederii și a validității scalelor de măsurare utilizate 199

7.10 Analiza datelor 204

Cap. 8. Rezultatele cercetării empirice realizate în rândul cumpărătorilor 206

8.1 Caracterizarea obișnuințelor de cumpărare ale cumpărătorilor centrelor comerciale 206

8.2 Factorii care compun imaginea centrelor comerciale în rândul cumpărătorilor din Cluj-Napoca

211

8.3 Validarea analizei factoriale exploratorii asupra componentelor imaginii cu ajutorul analizei

factoriale confirmatorii 217

8.4 Determinanții satisfacției față de centrele comerciale 221

8.5 Factorii care determină fidelitatea față de centrele comerciale 225

8.6 Motivațiile vizitelor la cumpărături ale clienților centrelor comerciale 231

Page 4: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

3

8.7 Identificarea altor factori determinanți ai alegerii centrelor comerciale 234

Concluziile cercetării empirice 238

Limite și direcții viitoare de cercetare 245

Bibliografie 247

Anexe 268

Anexa 1 Glosar de termeni 268

Anexa 2 Instrumentul de măsurare utilizat în cazul reprezentanților centrelor comerciale 269

ANEXA 3 Instrumentul de măsurare utilizat în cazul cumpărătorilor centrelor comerciale 274

Cuvinte cheie:

Centru comercial; comerț; strategie de marketing; elemente fundamentare strategie; atragere

cumpărători; fidelizare; imagine; satisfacție; motivație; comportament cumpărător; evaluare

destinație cumpărături; selecție centru comercial.

Page 5: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

4

Introducere

Centrele comerciale au o istorie îndelungată, făcându-şi apariţia cu multe secole

înainte. Conceptul de “aglomerare de comercianţi” a luat mai întâi forma pieţelor şi

bazarurilor, apoi a galeriilor şi pasajelor comerciale. De abia în secolul XX, și cu precădere în

cea de-a doua jumătate a sa, centrele comerciale au cunoscut o amploare deosebită,

manifestată printr-o multitudine de forme şi o expansiune geografică semnificativă. Condiţiile

economice şi politice nu au permis acelaşi ritm de dezvoltare a ofertei de centre economice.

Din această cauză, în prezent se regăsesc pieţe mature din punctul de vedere al experienței

dobândite în gestionarea centrelor comerciale și al numărului sau suprafeței construite de

centre comerciale la mia de locuitori, dar și piețe în curs de dezvoltare sau emergente.

În România, până la începutul anilor 1990, cele mai moderne formate de comerţ cu

amănuntul erau considerate magazinele universale existente în fiecare municipiu reşedinţă de

judeţ. Primele inaugurări de centre comerciale cu format modern, internațional, au avut loc în

jurul anului 2000 (primul mall din România este București Mall, deschis în 1999), cunoscând

o amploare deosebită după 2006, când nivelul de trai al românilor a cunoscut o creștere

susținută, ajungând la o valoare considerată atractivă de dezvoltatorii acestora. În afară de

centrele comerciale cu format preluat din țări vestice, există și un format particular de centre

comerciale specific estului Europei, și anume centrul comercial de tip bazar (de exemplu Piața

Mărăști din Cluj-Napoca), a căror dezvoltare a început imediat după 1990. Centrele

comerciale şi-au extins rolul în ţara noastră, la fel ca pretutindeni, oferind nu doar rapiditate şi

cost scăzut în efectuarea cumpărăturilor, dar şi divertisment şi diverse alte servicii

comunităţilor din care fac parte. Deşi unii specialiști previzionează sfârşitul centrelor

comerciale, odată cu dezvoltarea magazinelor virtuale, totuși, cel puțin deocamdată ele nu

sunt cu adevărat ameninţate de niciun alt format, iar inovarea continuă în acest domeniu le va

permite să prospere în continuare, oferind consumatorilor „o experienţă chiar mai plăcută

decât înainte” (Lebovitz, 2004, p. 109).

Contextul actual al comerțului cu amănuntul din România poate fi descris ca o

îmbinare destul de eterogenă între elemente tradiționale și moderne, autohtone și de import,

amatorism și profesionalism, superficialitate și seriozitate. Este adevărat că în ultimii 6-7 ani a

cunoscut o transformare spectaculoasă, însă graba cu care schimbările au fost realizate și-a

pus amprenta asupra sa. Același lucru se remarcă, desigur, și privind în particular centrele

comerciale. Astfel, foarte multe proiecte au fost concepute în perioada 2005-2007, însă o

Page 6: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

5

mare parte dintre acestea au fost abandonate definitiv, sau au primit o altă destinație, iar altele

stagnează în diferite etape de construcție din cauza blocajelor financiare ale dezvoltatorilor.

Dintre cele care au fost lansate, unele au întâmpinat dificultăți în atragerea chiriașilor și/ sau a

cumpărătorilor și au fost nevoie să-și închidă porțile, altele au în continuare dificultăți

financiare, schimbând destul de frecvent mixul de chiriași, și doar o mai mică parte au succes.

Această situație se datorează perioadei scurte în care s-a dezvoltat piața centrelor

comerciale. De aceea, „bagajul” de bune practici locale în acest domeniu nu este încă pus la

punct, iar studiile legate de activitatea centrelor comerciale sau de comportamentul și

obișnuințele de cumpărare ale vizitatorilor lor lipsesc. Lucrarea de față își propune să fie un

instrument util atât pentru cercetători, cât și pentru practicieni pentru înțelegerea

mecanismelor și pârghiilor implicate în atragerea și fidelizarea cumpărătorilor centrelor

comerciale.

Obiectivele tezei se îndreaptă în două direcții:

Prima dintre ele se referă la surprinderea viziunii de marketing a managementului

centrelor comerciale asupra activităților de atragere și fidelizare a clienților. În acest scop se

intenționează realizarea unei radiografii a practicilor în domeniul marketingului centrelor

comerciale și a elementelor care contribuie la fundamentarea acestora. Radiografierea este

realizată atât din punct de vedere teoretic, pe baza recenziei literaturii de specialitate, dar și cu

ajutorul unui studiu calitativ pe bază de interviu structurat efectuat în rândul reprezentaților

centrelor comerciale din România.

A două direcție de cercetare încearcă să surprindă reacția cumpărătorilor la

instrumentele de marketing cu care managementul centrelor comerciale încearcă câștigarea

satisfacției și fidelității lor. Pe baza opiniilor exprimate de către aceștia se intenționează

realizarea unui model conceptual al satisfacției și fidelității. Acest model poate fi utilizat ca

instrument activ de marketing atât în cercetarea științifică, cât și în practica de marketing a

centrelor. Modelul conceptual trebuie să aibă la bază elementele de atracție, adică cele care

conturează imaginea centrelor comerciale în rândul cumpărătorilor.

Capitolul 1. Metodologia generală a cercetării

Din punct de vedere metodologic, teza este structurată în două părți. Prima parte

implică cercetarea documentară pentru a stabili nivelul actual al cercetării în domeniul

marketingului centrelor comerciale și al comportamentului cumpărătorilor acestora. În același

Page 7: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

6

timp sursele secundare au fost utilizate și pentru elaborarea unei radiografieri cât mai

exhaustive a centrelor comerciale din România, care încă lipsește, probabil din cauză că încă

nu există un consens asupra înțelesului conceptului de centru comercial. Prin intermediul ei s-

a realizat familiarizarea autoarei cu activitatea de marketing a centrelor comerciale și

identificarea practicilor în domeniul strategiilor de atragere și fidelizare.

Cea de-a doua parte se constituie într-o dublă cercetare empirică de tip exploratoriu.

Prima cercetare este de tip calitativ și a fost efectuată sub formă de interviu structurat în

rândul a 18 manageri și angajați ai departamentelor de marketing ale centrelor comerciale din

România. Obiectivul acesteia este identificarea strategiilor de atragere și fidelizare utilizate în

prezent în cadrul centrelor comerciale din România, pentru a se înțelege unde este nevoie să

se propună soluții pentru eficientizarea activității de marketing a acestor centre. Activitatea de

marketing trebuie să fie capabilă să atragă și să fidelizeze un volum suficient de mare de

cumpărători care să asigure succesul financiar al locatarilor centrelor comerciale și, prin

aceasta, și pe cel al centrelor în sine. A doua cercetare este de tip cantitativ și se bazează pe

tehnica anchetei. Ea este descrisă pe larg în cadrul capitolelor șapte și opt.

Capitolul 2. Conceptul de centru comercial și particularitățile

sale în România

Deşi este un termen extrem de familiar, centrul comercial nu cunoaşte o accepţiune

unanim acceptată în literatura de specialitate. Chiar în interiorul aceluiaşi stat i se pot atribui

mai multe înţelesuri. Totuşi, majoritatea specialiştilor şi organizaţiilor din domeniu apreciază

că el reprezintă un „grup de unităţi comerciale proiectat, executat, deţinut în proprietate şi

administrat ca o singură entitate” (Lambert, 2006, p. 35; NCSC, 2010; CNCC). În plus față de

această structură de bază, fiecare definiţie conţine elemente particulare, legate de existenţa

parcării, suprafaţa închiriabilă minimă pe care trebuie să o acopere, procentul maxim din

suprafaţa centrului comercial care trebuie să fie ocupat de un singur magazin ș.a. Pe lângă

eterogenitatea definițiilor, în literatura de specialitate se remarcă și diferențe în ceea ce

privește clasificarea centrelor comerciale. Pentru a remedia acest neajuns, capitolul doi al

tezei încearcă să prezinte conceptul de centru comercial, așa cum este el definit în diferite

regiuni ale lumii. Pe baza studiului literaturii este propusă o modalitate proprie de definire. În

accepțiunea autoarei, centrul comercial se referă la proprietate comercială planificată,

construită şi administrată ca o singură entitate, incluzând zone comune și minim zece unităţi

Page 8: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

7

de comerț și prestări servicii. Pornind de la încercarea ICSC de elaborare a unui standard pan-

european de clasificare a centrelor comerciale, este realizată de către autoare o clasificare

proprie a acestora, în conformitate cu realitatea din România.

Capitolul 3. Selecția centrelor comerciale vizitate

Obiectivul managementului centrelor comerciale este acela de a maximiza veniturile

obținute din chiriile încasate de la locatari. Deoarece în multe cazuri chiriile percepute

comercianților depind și de încasările acestora, iar imaginea, succesul și prosperitatea pe

termen lung a unui centru se găsesc în strânsă corelație cu reușita financiară a chiriașilor,

managementul oricărui centru comercial va evidenția un interes direct şi nemijlocit atât în

generarea de trafic, cât şi în maximizarea vânzărilor tuturor locatarilor (fie ei unităţi de

alimentaţie publică, de vânzare a bunurilor sau de prestare a diferite servicii).

Maximizarea vânzărilor se bazează pe înțelegerea adecvată a comportamentului de

cumpărare al vizitatorilor. Aceste informații pot ajuta la dezvoltarea de strategii și tactici

perfect adaptate dorințelor cumpărătorilor. Premisa de la care se pornește este aceea că

ușurința și satisfacția procesului de cumpărare influențează direct indicatorii economici ai

centrului (vânzări cantitative sau valorice, profituri etc.). Primul pas în înțelegerea

comportamentului de cumpărare îl reprezintă cunoașterea factorilor de influență asupra sa,

externi și interni, respectiv a proceselor perceptuale legate de întregul proces de selecție a

punctului de vânzare. Din aceste motive, capitolul trei încearcă să surprindă aspectele

specifice cumpărătorilor din cadrul centrelor comerciale legate de motivațiile vizitelor

acestora la cumpărături și de modul în care se conturează în psihicul lor imaginea centrelor

comerciale.

Capitolul 4. Mixul de marketing al unui centru comercial

Odată derulată introspecția în procesul luării deciziei de selecție a destinației de

cumpărături, importantă este stabilirea instrumentarului de lucru pe care îl au la dispoziție

managerii centrelor comerciale în vederea influențării comportamentul cumpărătorilor.

Pornind de la mixul de marketing propriu întreprinderilor de comerț s-a putut contura unul

specific centrelor comerciale. Este important de menționat în legătură cu mixul de marketing

Page 9: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

8

al centrelor comerciale faptul că studiul literaturii de specialitate a reliefat existența în cadrul

lor a două mixuri. Astfel, pe de o parte există mixul de marketing specific centrelor

comerciale care se adresează tuturor vizitatorilor care îşi fac cumpărăturile în cadrul

magazinelor din centrul comercial, iar pe de altă parte mixul axat pe clienţii chiriaşi și pe alte

unități comerciale care sunt interesate de spațiile propuse spre închiriere de către proprietarul

sau dezvoltatorul centrului. Întreaga lucrare se referă la relația management centru comercial

cumpărători finali și nu la relația cu locatarii centrului. Această decizie a fost luată deoarece s-

a considerat că fiecare dintre activitățile desfășurate de către un centru comercial trebuie să

aibă în vizor cumpărătorii finali, și astfel primul mix este cel relevant pentru funcționarea unui

centru comercial, impunând așadar o atenție deosebită. Fiecare dintre elementele componente

ale acestui mix de marketing (asortiment de magazine și produse, ambianță, amplasament,

comunicare, preț și servire) este dezbătut pe larg, proporțional cu importanța sa.

Capitolul 5. Strategii utilizate de către centrele comerciale

pentru atragerea cumpărătorilor și fundamentarea acestora

Capitolul cinci se concentrează pe strategiile centrelor comerciale de atragere a

cumpărătorilor. În cadrul acestuia se realizează o prezentare a strategiilor generice, dar și a

celor specifice, structurate pe componentele mixului de marketing (selectarea unităților de

comerț și a celor prestatoare de servicii și amplasarea lor în cadrul centrului; alegerea

amplasamentului centrului comercial; comunicarea integrată de marketing în scopul conturării

unei oferte clare și distincte a centrelor și strategiile în domeniul prețului). Sunt prezentate atât

strategiile care pot fi utilizate de către managementul unui centru comercial în decizia lor de

poziţionare pe piaţă, cât și cele efectiv implementate de către managementul centrelor

comerciale din România. Tot aici sunt introduse și concluziile desprinse din interviurile

realizate cu reprezentanții centrelor comerciale legate de elementele care contribuie la

fundamentarea deciziilor strategice de atragere.

Page 10: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

9

Capitolul 6. Strategii de fidelizare a cumpărătorilor centrelor

comerciale

Această parte a tezei abordează problematica fidelizării clienților finali, adică a

cumpărătorilor unităților aflate în componența centrelor comerciale. Se încearcă prezentarea

cât mai multor opinii referitoare la acest concept și definirea termenului de fidelitate a

clienților. Factorii determinanți ai fidelității față de centrele comerciale, satisfacția, valoarea și

calitatea servirii sunt pe larg dezbătuți cu scopul de a contribui la conturarea din punct de

vedere teoretic a modelului fidelității. În a doua jumătate a capitolului sunt introduse

strategiile de fidelizare care pot fi utilizate de către centrele comerciale în raport cu

cumpărătorii lor și a celor utilizate pe piața centrelor comerciale din România, așa după cum

reies din interviurile desfășurate. Tot din discuțiile purtate cu reprezentanții centrelor sunt

evidențiate preocupările lor față de satisfacția cumpărătorilor și modul și frecvența cu care se

studiază acest aspect.

Capitolul 7. Metodologia cercetării cantitative

Capitolul șapte introduce metodologia cercetării empirice de tip cantitativ. Tehnica de

culegere a datelor este reprezentată de ancheta sociologică, bazată pe chestionar. Ea are ca

scop înțelegerea mai bună a comportamentului cumpărătorilor și pe această bază oferirea de

sugestii pentru o eventuală îmbunătățire a strategiilor de atragerea și fidelizare a

cumpărătorilor centrelor comerciale.

Datorită restricțiilor obiective ale cercetării, de ordin financiar și legate de

disponibilitatea operatorilor de anchetă, populația selectată este limitată la locuitorii cu

domiciliul stabil sau temporar în Cluj-Napoca având vârsta de cel puțin 15 ani (642 de

persoane). Din rândul acestora au fost selectați cumpărătorilor centrelor comerciale din Cluj-

Napoca (574 respondenți).

În lipsa unei baze de sondaj, și anume a listei cu locuitorii permanenți și temporari din

Cluj-Napoca, asupra căreia să se aplice o metodă de eșantionare aleatoare, dar pentru a se

asigura o cât mai bună reprezentativitate a eșantionului în populația univers, s-a utilizat o

combinație a celor două categorii de metode. Astfel, într-o primă fază s-a recurs la o metodă

de eșantionare probabilistă, și anume eşantionarea (extragerea) sistematică pe baza codurilor

Page 11: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

10

poștale din Cluj-Napoca. Acest procedeu asigură o repartizare teritorială aleatorie care

permite includerea în eșantion a cumpărătorilor tuturor centrelor comerciale analizate. În cea

de-a doua fază s-a recurs la o metodă de eșantionare neprobabilistă (nealeatoare), și anume

metoda cotelor, care să asigure o structurare a eșantionului pe grupe de vârstă și sexe similară

celei a populației mamă.

Prelucrarea datelor a fost realizată cu ajutorul programului statistic ISM SPSS 20.0 și a

suplimentului Amos, care permit testarea ipotezelor formulate și construirea unui model

statistic de încredere și valid.

Modelul propus al loialității este reprezentat în figura nr. 1:

Figura 1. Modelul propus al fidelității cumpărătorilor față de centrele comerciale

(Sursa:cercetarea proprie)

Asort.

Preț

Recr.

Serv.

Comun.

Even.

Accesib.

Decor

Sigur.

Fidel.

Satisfacție

Fidelitate

Loialitate conativă

Componente imagine Model parțial satisfacție Model fidelitate

Page 12: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

11

Capitolul 8. Rezultatele cercetării empirice realizate în rândul

cumpărătorilor

Capitolul opt prezintă rezultatele cercetării cantitative efectuate în rândul

cumpărătorilor centrelor comerciale din Cluj-Napoca. Sunt evidențiate obișnuințele și

preferințele legate de destinațiile de cumpărături, și de cumpărare și factorii determinanți ai

alegerii destinațiilor pentru cumpărături; elementele care contribuie la construirea imaginii

centrelor comerciale în psihicul lor; determinanții satisfacției; motivațiile vizitelor pentru

cumpărături și modelul fidelității față de un centru. Modelul fidelității față de centrele

comerciale are la bază teoria lui Oliver (1999), conform căreia fidelitatea comportamentală

este precedată de alte trei faze, și anume fidelitatea cognitivă (asimilată în cazul centrelor

comerciale cu imaginea lor); afectivă (identificată cu satisfacția) și cea conativă (intenția de

recumpărare și revizitare). Modelul rezultat al fidelității este prezentat în figura 2.

Figura 2. Modelul fidelității față de centrele comerciale

(Sursa: cercetarea proprie)

Asortiment

Ambianță

Evenimente

Restaurante

Servire

Fidelizare

Comunicare

Preț Satisfacție

Fidelitate comportamentală

Fidelitate

conativă

Componente imagine Model parțial satisfacție Model fidelitate

Satisfacție

magazine

vestimentație

Satisfa

cție

anco

Satisfacție pro

duse

Satisfacție

vizită

Inten

ție

recum

părare

Inten

ție

recom

andare

Frecv

ență

cum

părare

Frecv

ență

vizite

Page 13: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

12

Referitor la ipotezele formulate în capitolul șapte, care sunt o reflectare a informațiilor

dorite a se obține și a obiectivelor formulate, concluziile legate de acestea sunt prezentate în

tabelul nr. 1

Tabelul 1. Concluziile referitoare la ipotezele de cercetare formulate

Nr. Ipoteza Concluzie

H1: Se pot delimita mai multe componente ale mixului de marketing al centrelor comerciale care

determină imaginea acestora în rândul cumpărătorilor.

H1.1: Asortimentul de magazine și produse reprezintă o componentă a imaginii centrelor comerciale. H1.2: Politica în domeniul prețurilor reprezintă o componentă a imaginii centrelor. H1.3: Facilitățile pentru recreere reprezintă o componentă a imaginii centrelor comerciale. * H1.4: Politica de servire reprezintă o componentă a imaginii centrelor comerciale în rândul

cumpărătorilor.

H1.5: Aspectele legate de siguranța centrelor comerciale reprezintă o componentă a imaginii. - H1.6: Decorul centrelor comerciale reprezintă o componentă a imaginii lor. H1.7: Accesibilitatea centrelor comerciale reprezintă o componentă a imaginii lor. - H1.8: Evenimentele speciale reprezintă o componentă a imaginii centrelor comerciale. H1.9: Acțiunile de comunicații ale centrelor comerciale reprezintă o componentă a imaginii. H1.10: Acțiunile de fidelizare reprezintă o componentă a imaginii centrelor. H2: Percepția asupra componentelor imaginii centrelor comerciale influențează direct satisfacția

cumpărătorilor față de centrul comercial.

H2.1: Asortimentul de magazine și produse influențează pozitiv satisfacția. H2.2: Percepția asupra prețurilor influențează pozitiv satisfacția față de centrele comerciale. H2.3: Facilitățile pentru recreere influențează pozitiv satisfacția. - H2.4: Politica de servire influențează pozitiv satisfacția cumpărătorilor. H2.5: Percepția asupra siguranței oferite de către centrele comerciale influențează direct satisfacția. H2.6: Decorul centrelor comerciale influențează pozitiv satisfacția. H2.7: Accesibilitatea centrelor comerciale determină direct satisfacția. H2.8: Evenimentele speciale influențează pozitiv satisfacția față de centre. - H2.9: Acțiunile de comunicații ale centrelor comerciale contribuie pozitiv la formarea satisfacției. H3: Distanța de la domiciliu la centrul comercial influențează invers proporțional satisfacția

resimțită;

-

H4: Distanța de la locul de muncă/ instituția de învățământ a cumpărătorilor influențează invers

proporțional satisfacția resimțită;

-

H5: Satisfacția față de centrul comercial influențează pozitiv fidelitatea conativă; H6: Fidelitatea conativă determină în mod direct fidelitatea comportamentală; H7: Acțiunile de fidelizare influențează pozitiv fidelitatea conativă; H8: Componentele imaginii care nu afectează satisfacția influențează direct fidelitatea conativă. H9: Cumpărăturile în cadrul centrelor comerciale sunt motivate de aspecte hedonice. H10: Cumpărăturile în cadrul centrelor comerciale sunt motivate de aspecte utilitariste. H11: Sexul nu influențează alegerea centrului comercial vizitat. H12: Nivelul educației influențează semnificativ alegerea centrului comercial. H13: Ocupația nu influențează semnificativ alegerea centrului comercial. - H14: Vârsta influențează semnificativ alegerea centrului comercial. H14.1: Media de vârstă a cumpărătorilor mall-urilor este mai scăzută decât în cazul celorlalte formate. * H14.2: Media de vârstă a cumpărătorilor mall-urilor este mai scăzută decât media generală pentru centrele

comerciale;

H15: Venitul lunar net pe membru de familie influențează semnificativ alegerea centrului comercial

vizitat.

H16: Domiciliul afectează semnificativ selectarea centrului comercial frecventat. H16.1: Cartierul în care domiciliază cumpărătorii determină semnificativ selectarea centrului comercial

frecventat.

H16.2: Distanța la care este amplasat un centru comercial față de domiciliul unui cumpărător influențează semnificativ alegerea sa.

H17: Distanța față de locul de muncă/ instituția de învățământ influențează alegerea centrelor

Page 14: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

13

comerciale vizitate.

H18: Numărul membrilor de familie influențează semnificativ alegerea centrului comercial. - H18.1: Familiile cu un număr mare de membri vor alege centrele comerciale ancorate de către piețe. -

H19: Numărul autoturismelor deținute în proprietate influențează semnificativ alegerea centrului

comercial cel mai des frecventat.

-

H19.1: Cu cât numărul de autoturisme deținute în proprietate este mai mare, cu atât centrul comercial cel mai des frecventat se găsește la o distanță mai mare.

-

H20: Mărimea venitului lunar disponibil pentru cumpărături influențează semnificativ alegerea

centrului comercial vizitat.

-

H20.1: Mărimea venitului mediu lunar disponibil pentru cumpărături al vizitatorilor mall-urilor este semnificativ mai ridicată decât pentru ansamblul eșantionului de cumpărători ai centrelor

comerciale.

-

H20.2: Mărimea venitului mediu lunar disponibil pentru cumpărături al vizitatorilor mall-urilor este mai ridicată decât în cazul celorlalte formate analizate.

-

H20.3: Mărimea venitului mediu lunar disponibil pentru cumpărături al vizitatorilor centrelor comerciale ancorate de piețe este semnificativ mai scăzută decât pentru ansamblul eșantionului.

-

H21: Non-vizitatorii centrelor comerciale sunt preponderent persoane cu vârsta peste 64 de ani. H22: Motivul principal pentru care anumite persoane nu frecventează deloc centrele comerciale

este distanța față de domiciliul lor.

H23: Centrele comerciale ancorate de piețe sunt mai frecvent vizitate decât celelalte formate. H24: Mall-urile reprezintă centrele comerciale favorite pentru majoritatea cumpărătorilor. H25: Centrele comerciale favorite nu sunt cel mai des frecventate datorită distanței față de

domiciliu.

H26: Ancora alimentară este magazinul din care se fac cel mai frecvent achiziții în cadrul unui

centru comercial.

H27: Durata vizitei în cadrul unui mall este mai mare decât în cazul celorlalte formate de centre

comerciale.

H28: Numărul mediu de magazine vizitate în cadrul mall-urilor este mai mare decât în cazul

celorlalte formate de centre comerciale.

H29: Numărul mediu de magazine din mall-uri din care se fac achiziții este mai mare decât în cazul

celorlalte formate de centre comerciale.

H30: Sumele medii cheltuite în cadrul mall-urilor în timpul unei vizite sunt mai mari decât în cazul

celorlalte centre comerciale.

Notă: confirmată; * parțial confirmată; - infirmată.

(Sursa: cercetarea proprie)

Principalele concluzii ale cercetării empirice

Lucrarea se încheie cu reiterarea concluziilor desprinse din cercetare, cu prezentarea

limitelor cercetării și a direcțiilor viitoare de cercetare care să contribuie la dezvoltarea acestei

teze doctorale.

Îndeplinirea primul obiectiv, studierea elementelor de fundamentare a strategiilor de

atragere și fidelizare a clienților centrelor comerciale, a fost urmărită prin intermediul

cercetării empirice calitative pe bază de interviu realizate în rândul managerilor de centre

comerciale din România. Cel de-al doilea obiectiv, înțelegerea comportamentului

cumpărătorilor centrelor comerciale și a reacției acestora la instrumentele de marketing cu

care managementul centrelor comerciale încearcă câștigarea satisfacției și fidelității lor, a fost

atins printr-o cercetare cantitativă pe bază de anchetă efectuată în rândul cumpărătorilor din

Page 15: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

14

Cluj-Napoca. În urma cercetării s-a realizat un model conceptual al satisfacției și fidelității

bazat pe elementele de atracție ale centrelor comerciale.

Interviurile cu reprezentanții centrelor comerciale scot în evidență următoarele:

- În încercarea de a supraviețui crizei, managerii tuturor centrelor comerciale trebuie să facă

compromisuri în alcătuirea asortimentului de comercianți și unități prestatoare de

servicii și nu respectă cu strictețe o anumită strategie stabilită a priori.

- În opinia reprezentanților, punctul forte al tuturor formatelor de centre comerciale îl

reprezintă amplasamentul și nu calitatea sau varietatea de produse și servicii oferite.

Aspectele legate de asortiment vin pe locul doi (diversitate pentru mall-uri și calitate și

unicitate pentru cele comunitare).

- Pentru ansamblul eșantionului și în particular formatul centrelor comunitare, în luarea

deciziei de amplasare a chiriașilor contează destul de mult capacitatea de plată a acestora.

Pentru mall-uri se observă ca fiind prioritară preocuparea de a stimula traficul în toate

zonele centrelor, iar capacitatea de a plăti chiria este cel mai puțin semnificativ factor. O

explicație posibilă este aceea că, în cazul mall-urilor, diferența dintre chiriași în privința

capacității de plată nu este însemnată.

- În selectarea amplasamentului, accesibilitatea locației pentru cumpărători (atât pe jos, cât

și cu mijloace de transport în comun sau cu autoturismul propriu) este cel mai important

factor. Locația concurenților nu prezintă prea mare interes pentru managerii mall-urilor.

Nu a fost evidențiată utilizarea modelelor științifice de alegere a locației pentru centrele

comerciale din România (de ex. modelul lui Huff, care este folosit în mod extensiv de

către companiile de consultanță în domeniul centrelor comerciale).

- Toate instrumentele de comunicare (publicitate tradițională, publicitate la locul de

vânzare, marketing direct, promovare a vânzărilor bazată pe preț sau nu, evenimente

speciale și relații publice) sunt utilizate într-un grad mai ridicat și mai frecvent de către

mall-uri decât de către centrele comunitare. Se poate remarca, totuși, preocuparea

continuă pentru îmbunătățirea imaginii în rândul cumpărătorilor atât din partea mall-

urilor, cât și a centrelor comunitare.

- Mall-urile se remarcă prin atenția deosebită acordată amenajării mediului lor ambiant,

fapt care le transformă în destinații atât de plăcute de cumpărături.

- Puterea de cumpărare a pieței țintă, urmată de prețurile percepute de concurenți,

conturează poziționarea la un nivel mediu în materie de preț a celor trei formate. Aceasta

este considerată abordarea cu cel mai mic risc în condițiile actuale ale pieței din România.

Page 16: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

15

- Studierea nivelului satisfacției și a opiniilor cumpărătorilor se realizează cu regularitate

(cel puțin anual) în cadrul majorității mall-urilor, și mai mult ocazional în rândul centrelor

comunitare. Mijloacele preferate în acest sens sunt anchetele și interviurile.

- Instrumentele de fidelizare nu sunt foarte populare în rândul centrelor comerciale incluse

în cercetarea calitativă. O explicație pentru acest fapt este acela că ele devin populare în

momentul în care piața ajunge la maturitate. Un aspect interesant se referă la faptul că un

procent mult mai ridicat de centre comunitare utilizează bazele de date cu clienți față de

mall-uri. Motivul poate fi acela că pentru multe centre comunitare departamentul de

marketing este același cu cel al ancorei alimentare a centrelor (pentru galeriile comerciale

ale hipermarketurilor, de exemplu), iar ancorele sunt cele care utilizează mai frecvent

acest mijloc. În cazul mall-urilor, în cazul în care se desfășoară această activitate, ea este

delegată magazinelor și unităților prestatoare de servicii din cadrul centrului.

Cercetarea în rândul cumpărătorilor a evidențiat:

Factorii importanți în evaluarea centrelor comerciale sunt reprezentați de:

- Asortimentul de magazine și produse, cu referire la lărgimea și profunzimea

asortimentului, la mărcile de comerț existente în cadrul centrului, la magazinele de

îmbrăcăminte și încălțăminte și la calitatea și gradul de actualitate, de modernism al

produselor comercializate. Din asortiment lipsește referirea la magazinele cu produse

alimentare și de uz casnic. O explicație posibilă ar fi aceea, care a fost identificată și în

momentul în care s-a cuantificat satisfacția resimțită, că foarte mulți dintre cumpărători

identifică centrul comercial cu super-/ hipermarketul, respectiv discounter-ul sau piața care

ancorează centrul și în multe dintre cazuri dau denumirea acestuia. Astfel, făcând aprecieri

privind diversitatea gamei sortimentale, se pot referi, de fapt, la ancoră.

- Decorul, ambianța centrelor comerciale este un alt factor care contribuie la

conturarea imaginii în rândul cumpărătorilor. Toate elementele intrate în analiză, design-ul,

curățenia, spațiile largi și decorațiunile spațiilor publice și ale magazinelor sunt identificate ca

fiind relevante pentru construirea percepției și a atitudinii cumpărătorilor față de un centru

comercial.

- Evenimentele speciale se referă la concerte, spectacole, parade de modă etc. și

prezintă și ele interes pentru cumpărători. Deși fac parte dintre instrumentele de comunicare

ale centrelor comerciale, pentru cumpărători ele reprezintă mijloace atractive de divertisment

și de petrecere a timpului liber.

Page 17: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

16

- Politica de prețuri conturează și ea în mod definitoriu imaginea pe care și-o

formează cumpărătorii despre centrele comerciale. Pe baza acesteia vor decide dacă

frecventează un centru de proximitate, comunitar sau un mall. Este vorba aici atât de nivelul

efectiv al tuturor categoriilor majore de produse, cât și despre valoarea obținută, definită prin

raport între preț și calitate.

- Instrumentele de comunicare luate în considerare în construirea imaginii se referă la

publicitate. Un motiv potențial pentru absența promovării vânzării, categorie de tehnici și

instrumente des utilizate în comerț îl reprezintă faptul că pentru cumpărători nu există

diferențe semnificative în ceea ce privește promoțiile între centrele comerciale. Calendarul

ofertelor speciale și al promoțiilor este în esență același pentru toți comercianții, iar perioadele

de lichidări sunt reglementate prin lege. Acțiunile de relații publice nu au fost incluse în scala

de măsurare deoarece pe piața centrelor comerciale din Cluj Napoca ele nu sunt evidente

pentru cumpărători, iar în cazul în care devin vizibile sunt percepute de către aceștia tot ca

instrumente de promovare a vânzărilor.

- Din analiza datelor reiese și atenția acordată unităților de alimentație publică și mai

ales zonei de food court. Dintre centrele comerciale, mall-urile se remarcă ca fiind bune

destinații pentru petrecerea timpului liber al cumpărătorilor. În special în week-end-uri se pot

observa familii cu copii și tinere perechi care servesc masa sau socializează în restaurantele,

barurile și cafenelele din centrele comerciale. Datorită protecției față de factorii de mediu și

disponibilității locurilor de parcare, mall-urile sunt un excelent loc de întâlnire și pentru

partenerii de afaceri. Și celelalte centre comerciale sunt vizitate în special de către persoanele

care lucrează în apropiere pentru servirea mesei.

- Interesul pentru instrumentele de fidelizare și faptul că majoritatea centrelor din

România nu le utilizează încă poate sugera o posibilă direcție de acțiune pentru managerii

centrelor comerciale. Programele de fidelizare trebuie concepute împreună cu chiriașii și să

includă o parte cât mai mare dintre locatari pentru a fi eficiente.

- Comportamentul personalului și nivelul său de pregătire este și el analizat de către

cumpărători și influențează opinia pe care și-o formează despre un centru comercial. În

schimb, se remarcă faptul că nu sunt preocupați de numărul persoanelor angajate și nici de

soluționarea reclamațiilor. Acest fapt se remarcă în mod special în rândul cumpărătorilor care

au trăit perioada de dinainte de 1989, când oferta de produse era extrem de redusă ca

asortiment și insuficientă cantitativ, iar vânzătorii, și nu cumpărătorii, erau suverani. Era

aproape imposibil ca după cumpărare să fie schimbate produsele sau să se ceară rambursarea

Page 18: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

17

sumelor cheltuite în cazul în care produsele nu erau corespunzătoare calitativ. O parte dintre

cumpărători au încă întipărite acele momente și nu au încredere și nu se informează despre

politica de returnare și schimb a produselor sau de rambursare a banilor. De asemenea, nu

sunt preocupați de existența unui număr mai mare de personal de servire deoarece

autoservirea reprezintă pentru mulți o alternativă mult mai plăcută, conferindu-le libertate de

alegere. Tot din acele timpuri datează și o oarecare intimidare a cumpărătorilor față de

vânzători (vânzătoare în special) care încercau să constrângă vizitatorii să „deranjeze”

produsele expuse. Așadar, este naturală preocuparea pentru un comportament amabil și o

consiliere profesionistă din partea angajaților centrelor comerciale ca determinantă pentru

construirea unei imagini pozitive.

Aceste componente ale imaginii corespund, din perspectiva managerilor centrelor

comerciale, următoarelor componente ale mixului de marketing: produs (asortiment de

magazine și produse și servicii de alimentație publică); ambianță; un tip de tehnică de

comunicare – acțiuni de promovare a vânzărilor care nu se bazează pe preț (evenimente

speciale); preț; politica de fidelizare și servire. Dintre componentele mixului de marketing al

centrelor comerciale, așa după cum a fost el introdus în capitolul 4, lipsește amplasamentul.

Nu s-a putut demonstra concludent că accesibilitatea locației este un factor component al

imaginii. Situația conduce la formularea de presupuneri care să explice acest fapt. Un motiv

posibil pentru care acest lucru se întâmplă poate fi acela că ei nu sesizează diferențe

semnificative în ceea ce privește accesibilitatea, deoarece în general sunt accesibile atât cu

mijloace de transport public, cât și proprii, într-o oarecare măsură și pe jos. Majoritatea dintre

ele au același orar de funcționare, ghidarea în interior este facilă și dețin mijloace de

semnalizare a magazinelor și raioanelor foarte bune.

Se disting două componente ale satisfacției, una legată de magazinele de îmbrăcăminte

și încălțăminte, iar cealaltă de centru în general. Distincția se face deoarece cumpărătorii nu

sunt familiarizați cu conceptul de centru comercial și percep oarecum neclar structura și

modul de funcționare al acestuia. Probabil că pentru a și-l explica unii apelează la analogia cu

magazinele universale care reprezentau, înainte de 1989, cea mai modernă formă de comerț

din România.

Satisfacția se află în legătură directă de determinare față de cinci dintre cele opt

componente ale imaginii: asortimentul, prețul, comunicarea, ambianța (decorul) și servirea.

Acestea contribuie, în proporții diferite, la crearea satisfacției.

Page 19: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

18

Satisfacția mediază indirect legătura dintre cele cinci componente ale imaginii care o

influențează direct și fidelitatea conativă.

Acțiunile de fidelizare sunt utile în stimularea fidelității conative, exprimată prin

intermediul intenției de recumpărare și de recomandare a centrelor.

Restaurantele, barurile și cafenelele, reprezentând pentru cumpărători un pretext și o

oportunitate de a vizita centrele comerciale, contribuie direct la crearea fidelității conative a

cumpărătorilor.

Evenimentele speciale au un efect invers asupra fidelității, concluzie care vine în

acord cu rezultatele obținute de către Parsons (2003), care afirmă că prezentările de modă și

expozițiile de produse au o eficacitate scăzută în atragerea vizitatorilor.

Fidelitatea conativă mediază legătura dintre evenimentele speciale, restaurante,

fidelizare și satisfacție și loialitatea comportamentală (măsurată prin frecvența de vizitare și

cumpărare).

Motivațiile cumpărătorilor pentru vizitele la centrele comerciale se împart în două

categorii: hedonice (dorință de a admira decorul magazinelor și de relaxare) și utilitariste

(preocupare pentru valoare și prețuri mici).

Alte elemente care conturează alegerea centrelor comerciale de către cumpărători

sunt: nivelul educației, ocupația, vârsta, venitul net pe membru de familie, cartierul în care

domiciliază cumpărătorii și distanța la care este situat centrul comercial față de locuința

cumpărătorilor.

Îmbinând rezultatele obținute din cele două cercetări empirice, se poate remarca faptul

că mall-urile sunt centrele comerciale care înregistrează cel mai mare succes dintre cele trei

formate analizate și că acest fapt se datorează preocupării mai atente față de opiniile și

satisfacția cumpărătorilor și transpunerii concluziilor în activitatea lor curentă de marketing.

Strategia de fidelizare bazată pe sporirea satisfacției resimțite se evidențiază ca cea mai bună

variantă de construire a fidelității adevărate a clienților. Așadar, trebuie conturat un mix

atractiv și individualizat de magazine, amplasat astfel încât să fie cât mai ușor accesibil

cumpărătorilor, care să corespundă și din punctul de vedere al politicii de prețuri dorințelor

lor; produsele și serviciile trebuie să fie oferite într-o ambianță care să fie în conformitate cu

politica de preț și asortiment, de către un personal amabil și bine pregătit. Acțiunile de

comunicare trebuie să însoțească continuu acest proces. Utilizarea adecvată a celorlalte

elemente ale mixului de marketing poate contribui, dar într-o măsură mai mică, la „legarea”

Page 20: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

19

clienților față de un centru comercial, fără însă ca acest lucru să însemne o relație

„monogamă”, ci o predispoziție crescută de preferare și vizitare a unui anumit centru.

Limite și direcții viitoare de cercetare

Atât cercetarea empirică calitativă realizată în rândul reprezentanților centrelor

comerciale din România, cât și cea cantitativă care include cumpărătorii centrelor comerciale

din Cluj-Napoca prezintă câteva limite, care în același timp reprezintă și direcții viitoare de

cercetare:

- Includerea unui număr prea mic de reprezentanți ai centrelor comerciale de proximitate

pentru a putea caracteriza și acest segment de centre. Acest fapt se datorează reticenței

reprezentanților acestui tip de centre în a dezvălui informații despre activitatea lor. Pentru

a stimula participarea lor la astfel de cercetări, pe viitor se recomandă recompensarea

participării.

- Derularea anchetei preponderent în rândul cumpărătorilor centrelor comerciale ale

municipiului Cluj-Napoca cu domiciliul în Cluj-Napoca și Florești, datorită

constrângerilor de natură temporală și financiară. Dacă însă se iau în considerare mărimea

populației municipiului (a doua din țară – 309136 locuitori (INSSE, 2012)) și gradul de

dezvoltare a rețelei de centre comerciale și de alte unități de comerț moderne, se poate

presupune, cu rezervele și limitările de rigoare, că cercetarea poate fi exemplificativă

pentru cele mai mari municipii reședință de județ ale țării și, într-o oarecare măsură și

pentru municipiul București. Trebuie menționat, totuși, că spre deosebire de bunuri,

servicii și formate de comerț, care trebuie să dezvolte strategii la nivel național, centrele

comerciale acționează la nivel local. Așadar, pentru managerii centrelor comerciale este

mult mai relevant comportamentul cumpărătorilor din zona de atracție a orașului în care

își desfășoară activitatea decât al celor din alte zone ale țării. Pentru aceasta, în viitor ar fi

utilă includerea în eșantion și a locuitorilor celorlalte localități care sunt cuprinse în zona

metropolitană Cluj-Napoca (Aiton, Apahida, Baciu, Bonţida, Borşa, Căianu, Chinteni,

Ciurila, Cojocna, Feleacu, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreştii de Jos, Tureni, Vultureni) și

realizarea de comparații cu alte zone metropolitane din țară.

Page 21: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

20

- Se observă o ușoară deviere a structurii eșantionului investigat în ceea ce privește

segmentele de vârstă 15-24 (în plus) și peste 65 de ani (în minus). Acest fapt însă nu

reprezintă o problemă deoarece foarte mulți dintre studenții și elevii care au domiciliul

temporar în Cluj-Napoca nu sunt incluși în statisticile oficiale, iar printre persoanele de

peste 65 de ani se remarcă tendința de a se retrage în mediul rural. În ceea ce privește

structura eșantionului cumpărătorilor centrelor comerciale, aceasta reflectă absența

persoanelor în vârstă și a celor care din diferite alte motive nu le frecventează deloc pe

cele analizate.

- Metoda de eșantionare, parțial neprobabilistă, nu permite calcularea preciziei

estimatorilor. Acest fapt nu înseamnă însă că eșantionul este nereprezentativ pentru

populația din care a fost extras.

- Neconfirmarea unei încrederi ridicate în modelul de măsurare a motivațiilor determină ca

fiind oportună adâncirea cercetării legate de acest subiect în scopul construirii unui model

motivațional mai adecvat. De asemenea, pentru viitor se dorește includerea motivațiilor în

modelul satisfacției și fidelității cumpărătorilor față de centrele comerciale.

Alte direcții de cercetare se referă la reluarea periodică a cercetării în rândul

cumpărătorilor centrelor comerciale deoarece piața este foarte dinamică. Astfel, între

momentul în care a fost derulată ancheta și prezent, cele două supermarketuri cu galerie

comercială Kaufland din Cluj-Napoca au inclus noi locatari în oferta lor, depășind astfel

pragul de 10 unități componente. De asemenea, în timpul derulării anchetei Centrul Comercial

Central se afla într-un proces de remodelare, transformându-se dintr-un centru comunitar

bazat pe comparație (neancorat) care nu dispunea de magazine alimentare, într-unul ancorat

de un supermarket.

Bibliografie

1. Abrudan, I. N. (2011). Definitions and classifications of shopping centers. Marketing from information

to decision 4th Ed., (pg. 9-20). Cluj-Napoca.

2. Abrudan, I. N. (2012). Determinants of shopping centers image for Romanian consumers. Marketing

from information to decision 5th Ed., (pg. xx-xx). Cluj-Napoca.

3. Academia Română, I. d. (1998). Dicționarul Explicativ al Limbii Române. București: Univers

Enciclopedic.

4. Achabal, D., Gorr, W., & Mahajan, V. (1982). MULTILOC: a multiple store location decision model.

Journal of Retailing, 58(2), 5-25.

Page 22: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

21

5. Adkins LeHew, M. L., Burgess, B., & Wesley , S. (2002). Expanding the loyalty concept to include

preference for a shopping mall. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research , 12(3),

225-236.

6. Ahmed, Z. U., Ghingold, M., & Dahari, Z. (2007). Malaysian Shopping Mall Behavior: an Exploratory

Study. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 19(4), 331-348.

7. Ahtola, O. T. (1985). Hedonic and Utilitarian Aspects of Consumer Behaviour: an Attitudinal

Perspective. Advances in Consumer Research, 12, 7-10.

8. Aickelin, U. (2002). Enhanced Direct and Indirect Genetic Algorithm Approaches for a Mall Layout

and Tenant Selection Problem. Journal of Heuristics, 8(5), 503-514.

9. Ailawadi, K. L., & Keller, K. (2004). Understanding retail branding: conceptual insights and research

priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331-342.

10. Al-Awadi, A. (2002). A proposed model of consumer loyalty in the retailing sector based on the

Kuwaiti experience. Total Quality Management, 13(7), 1035-1046.

11. Alexander, R. (1953). The Arcade in Providence. Journal of the Society of Architectural Historians,

12(3), 13-16.

12. Alt, M. A. (2009). Studiu privind aplicarea marketingului în comerțul cu amănuntul. teză de doctorat.

Timișoara: Universitatea de Vest, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

13. Anderson, C. E., Burns, D., Deiderick, E., Reid, J., & Johnson, M. (1999). Effects of Zonal

Merchandising on Sales Productivity of Malls. Journal of Shopping Center Research, 6(1), 39-65.

14. Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. (1994). Customer satisfaction, market share, and

profitability: findings from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53-66.

15. Anderson, P. M. (1985). Association of Shopping Cernter Anchors with Performance of a Nonanchor

Specialty Chain's Stores. Journal of Retailing, 61(2), 61-74.

16. Anselmsson, J. (2006). Sources of Customer Satisfaction with Shopping Malls: A Comparative Study of

Different Customer Segments. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 16(1), 115-

138.

17. Ansoff, I. (1988). Corporate Strategy (ed. 4th Ed.). New York, NY: McGraw-Hill citat în Zentes, J.,

Morschett, D., & Schramm-Klein, H. (2011). Strategic Retail Management (ed. 2nd ed.). Wiesbaden: Gabler

Verlag.

18. Arakawa, K. (2006). A Model of Shopping Centers. Journal of Regional Science, 46(5), 969-990.

19. Arbuckle, J. L. (2011). IBM® SPSS® Amos™ 20 User’s Guide. -: Amos Development Corporation.

20. Arentze, T. A., Oppewal, H., & Timmermans, H. (2005). A Multipurpose Shopping Trip Model to

Assess Retail Agglomeration Effects. Journal of Marketing Research, 42(1), 109-115.

21. Arnold, M. J., & Reynolds, K. (2003). Hedonic Shopping Motivations. Journal of Retailing, 79, 77-95.

22. Arnold, S. J., Oum, T., & Tigert, D. (1983). Determinant Attributes in Retail Patronage: Seasonal,

Temporal, Regional, and International Comparisons. Journal of Marketing Research, 20(2), 149-157.

23. Arrondo, E., Berne, C., Mugica , J., & Rivera, P. (2002). Modelling of customer retention in multi-

format retailing. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 12(3), 281-296.

24. Assael, H. (2004). Consumer Behavior. A Strategic Approach. Boston, MA.: Houghton Mifflin Co.

Page 23: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

22

25. Baker, J., Levy, M., & Grewal, D. (1992). An Experimental Approach to Making Retail Store

Environmental Decisions. Journal of Retailing, 68(4), 445-460.

26. Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D., & Voss, G. (2002). The Influence of Multiple Store

Environment Cues on Perceived Merchandise Value and Patronage Intentions. The Journal of Marketing, 66(2),

120-141.

27. Baker, R. G. (2000). Towards a dynamic aggregate shopping model and its application to retail trading

hour and market area analysis. Papers in Regional Science, 79(4), 413-434.

28. Baker, R. G. (2002). The impact of the deregulation of retail hours on shopping trip patterns in a mall

hierarchy: an application of the RASTT model to the Sydney Project (1980–1998) and the global vacant shop

problem. Journal of Retailing and consumer Services, 9(3), 155-171.

29. Baldinger, A. L., & Rubinson, J. (1996). Brand Loyalty: The Link Between Attitude and Behavior.

Journal of Advertising Research(November/ December), 22-34.

30. Barczyk, D., & Evrard, R. (1997). La distribution. Paris: Nathan.

31. Barnes, N. G. (1997). Targeting Retail Consumers through Relationship Marketing Strategies: What

Consumers Want and What They Will Give to Get It. Journal of Shopping Center Research, 4(1), 45-59.

32. Barreto, C., & Konarski, J. (1995). Shopping Centers and Entertainment: A Typology. ICSC Research

Quarterly, 2(3), 2-6, citat în Kang, J., & Kim, Y.-K. (1999). Role of Entertainment in Cross-Shopping and in the

Revitalization of Regional Shopping Centres. Journal of Shopping Center Research, 6(2), 41-71.

33. Bean, J. C., Noon, C., Ryan, S., & Salton, G. (1988). Selecting Tenants in a Shopping Mall.

INTERFACES, 18(2), 1-9.

34. Bearden, W. O. (1977). Determinant Attributes of Store Patronage: Downtown Versus Outlying

Shopping Centers. Journal of Retailing, 53(2), 15-22; 92; 96.

35. Beatty, S. E., Mayer, M., Coleman, J., Reynolds, K., & Lee, J. (1996). Customer-Sales Associate Retail

Relationships. Journal of Retailing, 72(3), 223-247.

36. Belk, R. W. (1975). Situational Variables and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research,

2(December), 157-164.

37. Bell, D. R., Ho, T.-H., & Tang, C. (1998). Determining Where to Shop: Fixed and Variable Costs of

Shopping. Journal of Marketing Research, 35(3), 352-369.

38. Bellenger, D. N., & Korgaonkar, P. (1980). Profiling the Recreational Shopper. Journal of Retailing,

56(3), 77-92.

39. Bellenger, D. N., Robertson, D., & Greenberg, B. (1977). Shopping Center Patronage Motives. Journal

of Retailing, 53(2), 29-38.

40. Beristain, J. J., & Zorrilla, P. (2011). The relationship between store image and store brand equity: A

conceptual framework and evidence from hypermarkets. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(6),

562-574.

41. Berman, B., & Evans, J. (2001). Retail Management. A Strategic Approach (ed. 8th). Upper Saddle

River, NJ: Prentice-Hall.

42. Berry, L. L. (1969). The Components of Department Store Image: A Theoretical and Empirical

Analysis. Journal of Retailing, 45(1), 3-20.

Page 24: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

23

43. Berry, L. L. (1995). Relationship Marketing of Services—Growing Interest, Emerging Perspectives.

Journal of the Academy of Marketing Science, 23(4), 236-245.

44. Berry, L. L., & Gresham, L. (1986). Relationship Retailing: Transforming Customers into Clients.

Business Horizons(Nov-Dec), 43-47.

45. Bhote, K. R. (1996). Beyond Customer Satisfaction to Customer Loyalty. New York: AMA

Membership Publications Division.

46. Biba, G., Des Rosiers, F., Theriault, M., & Villeneuve, P. (2006). Big Boxes versus Traditional

Shopping Centers: Looking At Households’ Shopping Trip Patterns. Journal of Real Estate Literature, 14(2),

175-202.

47. Binninger, A.-S. (2008). Exploring the relationships between retail brands and consumer store loyalty.

International Journal of Retail & Distribution Management, 36(2), 94-110.

48. Birtwistle, G., Clarke, I., & Freathy, P. (1998). Customer decision making in fashion retailing: a

segmentation analysis. International Journal of Retail & Distribution Management, 26(4), 147-154.

49. Bloch, P. H., Ridgway, N., & Dawson, S. (1994). The Shopping Mall as a Consumer Habitat. Journal of

Retailing, 70(1), 23-42.

50. Bloemer, J., & de Ruyter, K. (1997). On the relationship between store image, store satisfaction and

store loyalty. European Journal of Marketing, 32(5/6), 499-513.

51. Bodkin, C. D., & Lord, J. (1997). Attraction of power shopping centres. The International Review of

Retail, Distribution and Consumer Research, 7(2), 93-108.

52. Boedeker, M. (1995). New-type and traditional shoppers: a comparison of two major consumer groups.

International Journal of Retail and Distribution Management, 23(3), 17-26.

53. Bolton, R. N. (1998). A Dynamic Model of the Duration of the Customers Relationship with a

Continuosus Service Provider: The Rolse of Satisfaction. Marketing Science, 17(1), 45-65.

54. Borgers, A., & Vorgers, C. (2011). Assessing preferences for mega shopping centres: A conjoint

measurement approach. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(4), 322-332.

55. Brown, M. G. (1999). Design and Value: Spatial Form and The Economic Failure of a Mall. Journal of

Real Estate Research, 17(1/2), 189-225.

56. Brown, S. (1989). Retail Location Theory: The Legacy of Harold Hotelling. Journal of Retailing, 65(4),

450-470.

57. Brown, S. (1992). Tenant Mix, Tenant Placement and Shopper Behaviour in a Planned Shopping

Centre. The Service Industries Journal, 12(3), 384-403.

58. Brown, S. (1993). Retail location theory: evolution and evaluation. The International Review of Retail

Distribution and Consumer Research, 3(2), 185-229.

59. Bruhn, M. (2001). Orientarea spre clienți. Temelia afacerii de succes. București: Economică.

60. Brunner, J. A., & Mason, J. (1968). The Influence of Driving Time upon Shopping Center Preference.

Journal of Marketing, 32(2), 57-61.

61. Bruwer, J. d. (1997). Solving the ideal tenant mix puzzle for a proposed shopping centre: a practical

research methodology. Property Management, 15(3), 160-172.

62. Buiga, A. (2008). Tehnici de eșantionare neprobabiliste. În I. (. Plăiaș, Cercetări de marketing (pg. 435-

446). Cluj-Napoca: Risoprint.

Page 25: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

24

63. Buiga, A., Parpucea, I., Dragoș, C., & Lazăr, D. (2004). Statistică descriptivă. Curs universitar. Cluj-

Napoca: Mediamira.

64. Burns, D. J., & Neisner, L. (2006). Customer satisfaction in a retail setting. The contribution of

emotion. International Journal of Retail and Distribution Management, 34(1), 49-66.

65. Burns, D. J., Anderson, C., & Reid, J. (2002). Suburbal Regional Shopping Malls: Reconsidering Zonal

Merchandising. Marketing Management Journal, 12(1), 74-81.

66. Burt, S., & Carralero-Encinas, J. (2000). The role of store image in retail internationalisation.

International Marketing Review, 17(4/5), 433-453.

67. Burt, S., Johansson, U., & Thelander, A. (2007). Retail Image as Seen through Consumers’ Eyes:

Studying International Retail Image through Consumer Photographs of Stores. International Review of Retail,

Distribution and Consumer Research, 17(5), 447-467.

68. Buttle, F. (1992, Vol. 12 No. 3). Shopping Motives Constructionist Perspective. The Service Industries

Journal, 349-367.

69. Cardozo, R. N. (1974-1975). How Images Vary by Product Class. Journal of Retailing, 50(4), 85-98.

70. Carpenter, J. M., & Fairhurst, A. (2005). Consumer shopping value, satisfaction, and loyalty for retail

apparel brands. Journal of Fashion Marketing and Management, 9(3), 256-269.

71. Carpenter, J. M., Moore, M., & Fairhurst, A. (2005). Consumer shopping value for retail brands.

Journal of Fashion Marketing and Management, 9(1), 43-53.

72. Carter, C. C. (1995). Measuring the benefits of anchors to the shopping center . Real Estate Review,

25(1), 53-55.

73. Carter, C. C., & Haloupek, W. (2002). Dispersion of stores of the same type in shopping malls: theory

and preliminary evidence. Journal of Property Research, 19(4), 291-311.

74. Carter, C. C., & Vandell, K. (2005). Store Location in Shopping Centers: Theory and Estimates.

Journal of Real Estate Research, 27(3), 237-265.

75. Cătoiu, I., & Teodorescu, N. (2004). Comportamentul consumatorului. București: Uranus.

76. Chang, C.-H., & Tu, C.-Y. (2005). Exploring Store Image, Customer Satisfaction and Customer Loyalty

Relationship: Evidence from Taiwanese Hypermarket Industry. The Journal of American Academy of Business,

7(2), 197-202.

77. Chao, P., Fu, H.-P., & Lu, I.-Y. (2007). Strengthening the Quality–Loyalty Linkage: The Role of

Customer Orientationand Interpersonal Relationship. The Service Industries Journal, 27(4), 471–494.

78. Chen, S.-C., & Quester, P. (2006). Modeling store loyalty: perceived value in market orientation

practice. Journal of Services Marketing, 20(3), 188-198.

79. Cheng, E. W., Li, H., & Yu, L. (2005). The analytic network process (ANP) approach to location

selection: a shopping mall illustration. Construction Innovation, 5(2), 83-97.

80. Chiu, S. M., & Yau, Y. (2007). A necessary evil or an income driver? A preliminary study of public

space in retail facilities in Hong Kong. Journal of Retail & Leisure Property, 6(4), 299-309.

81. Chowdhury, J., Reardon, J., & Srivastava, R. (1998). Alternative Models of Measuring Store Image: An

Empirical Assessment of Structured Versus Unstructured Measures. Journal of Marketing Theory and Practice,

6(2), 72-85.

Page 26: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

25

82. Christaller, W. (1933). Central Places in Southern Germany (ed. 1966). (C. Baskin, Trad.) Englewood

Cliffs, NJ: Prentice-Hall citat în Brown, S. (1993). Retail location theory: evolution and evaluation. The

International Review of Retail Distribution and Consumer Research, 3(2), 185-229.

83. Christiansen, T., Comer, L., Feinberg, R., & Rinne, H. (1999). The Effects of Mall Entertainment Value

on Mall Profitability. Journal of Shopping Center Research, 6(2), 7-22.

84. Cinjarevic, M., Tatic, K., & Petric, S. (2011). See It, Like It, Buy It. Economic Review - Journal of

Economics and Business, 9(1), 3-15.

85. CNCC. (fără an). Les Equipements Commerciaux - Définition - Centre Commercial. Preluat pe 03 5,

2009, de pe www.cncc.com: http://www.cncc.com/index.php?rub=18&srub=28&ssrub=118

86. Cobb, C. J., & Hoyer, W. (1986). Planned versus impulse purchase behavior. Journal of Retailing,

62(Winter), 384-409.

87. Converse, P. (1949). New Laws of Retail Gravitation”, , vol. 14, January: 379-384. The Journal of

Marketing, 14(3), 379-384.

88. Cox, W. E., & Cooke, E. (1970). Other Dimensions involved in Shopping Center Preference. Journal of

Marketing, 34, 12-17.

89. Craig, C. S. (1984). Models of the retail location process: a review. Journal of Retailing, 60(1), 5-36.

90. Cronbach, L. J. (1951). ‘Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–

334.

91. Curran, J. M., Varki, S., & Rosen, D. (2010). Loyalty and Its Antecedents:Are the Relationships Static?

Journal of Relationship Marketing, 9, 179–199.

92. Dabholkar, P. A., Thorpe , D., & Rentz, J. (1996). A measure of service quality for retail stores scale

development and validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1), 3-16.

93. Dabija, D. C. (2010). Marketingul întreprinderii de comerț. Cluj-Napoca: Risoprint.

94. Darden, W. R., & Ashton, D. (1974-1975). Psychographic Profiles of Patronage Preference Groups.

Journal of Retailing, 50, 99-112.

95. Darden, W. R., & Reynolds, F. (1971). Shopping Orientations and Product Usage Rates. Journal of

Marketing Research, 8(November), 505-508.

96. Darley, W. K., & Lim, J.-S. (1999). Effects of store image and attitude toward secondhand stores on

shopping frequency and distance traveled. International Journal of Retail and Distribution Management, 27(8),

311-318.

97. Dawson, S. H., Bloch, P., & Ridgway, N. (1990). Shopping Motives. Emotional States and Retail

Outcomes. Journal of Retailing, 66(4), 408-427.

98. Day, G. S. (1969). A Two-Dimensional Concept Of Brand Loyalty. Journal of Advertising Research,

9(3), 29-35.

99. De Nisco, A., & Napolitano, M. (2006). Entertainment orientation of Italian shopping centres:

antecedents and performance. Managing Service Quality, 16(2), 145-166.

100. DeLisle, J. R. (2007, June -). Shopping Center Classifications: Challenges and Opportunities .

Washington, -, USA.

101. Dellaert, B. G., Arentze, T., & Timmermans, H. (2008). Shopping context and consumers’ mental

representation of complex shopping trip decision problems. Journal of Retailing, 84(2), 219-232.

Page 27: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

26

102. Dennis, C. (2005). Objects of Desire. Consumer Behaviour in Shopping Centre Choices. New York:

Palgrave Macmillan.

103. Dennis, C., Murphy, J., Marsland, D., Cockett, T., & Patel, T. (2002). Measuring image: shopping

centre case studies. International Journal of Retail, Distribution and Consumer Research, 12(4), 355-373.

104. Dholakia, R. R. (1999). Going shopping: key determinants of shopping behaviors and motivations.

International Journal of Retail and Distributiona Management, 27(4), 154-165.

105. Dichter, E. (1964). The Handbook of Consumer Motivations. New York: Mc-Graw-Hill citat în

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. (2006). Consumer Behaviour. A European Perspective

(ed. 3rd). Madrid: Pearson Education.

106. Dick, A. S., & Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework.

Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), 99-113.

107. Donovan, R. J., Rossiter, J., Marcoolyn, G., & Nesdale, A. (1994). Store Atmosphere and Purchasing

Behavior. Journal of Retailing, 70(3), 283-294.

108. Dowling, G. R., & Uncles, M. (1997). Do Customer Loyalty Programs Really Work? Sloan

Management Review(Summer), 71-82.

109. Doyle, P., & Fenwick, I. (1974-1975). How Store Image Affects Shopping Habits in Grocery Chains.

Journal of Retailing, 50(4), 39-52.

110. Doyle, P., & Fenwick, I. (1974-1975). How Store Image Affects Shopping Habits in Grocery Chains.

Journal of Retailing, 50(4), 39-52.

111. Dunne, P. M., & Lusch, R. (2008). Retailing (ed. 6th ed.). Mason, OH: Thomson South-Western.

112. East, R., Gendall, P., Hammond, K., & Lomax, W. (2005). Consumer Loyalty: Singular,Additive or

Interactive? Australasian Marketing Journal, 13(2), 10-26.

113. East, R., Harris, P., Wilson, G., & Hammond, K. (1995). Correlates of First-brand Loyalty. Journal of

Marketing Management, 11, 487-497.

114. Eckert, A., & West, D. (2008). Radius Restrictions on Retail Chains and the Similarity of Neighboring

Shopping Centers. International Journal of the Economics of Business, 15(3), 281-300.

115. Egan, J. (2000). Drivers to relational strategies in retailing. International Journal of Retail and

Distribution Management, 28(8), 379-386.

116. El-Adly, M. I. (2007). Shopping malls attractiveness: a segmentation approach. International Journal of

Retail and Distribution Management, 35(11), 936-950.

117. Enis, B. M., & Paul, G. (1970). ”Store Loyalty” as a Basis for Market Segmentation. Journal of

Retailing, 46(3), 42-56.

118. Eppli, M. J., & Shilling, J. (1996). How Critical Is a Good Location to a Regional Shopping Center?

The Journal of Real Estate Research, 12(3), 459-468.

119. Ertekin, O., Dokmeci, V., Unlukara, T., & Ozus, E. (2009). Spatial Distribution of Shopping Malls and

Analysis of their Trade Areas in Istanbul. European Planning Studies, 16(1), 143-155.

120. ESCT, & ICSC. (2008, March). The Importance of Shopping Centres to the European Economy. Preluat

pe 05 15, 2009, de pe www.icsc.org:

http://www.icsc.org/srch/rsrch/wp/FINAL_Mar08_Complete%20WITH%20new%20cover%20and%20charts%2

0and%20tables.pdf

Page 28: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

27

121. Evanschitsky, H., Iyer, G., Plassmann, H., Niessing, J., & Meffert, H. (2006). The Relative Strength of

Affective Commitment in Securing Loyalty in Service Relationships. Journal of Business Research, 59(12),

1207-1213.

122. Fernie, J., Fernie, S., & Moore, C. (2003). Principles of Retailing. Burlington, MA: Butterworth-

Heinemann.

123. Field, A. (2006). Discovering Statistics Using SPSS (ed. 2nd Ed.). London: Sage Publications.

124. Finn, A., & Louviere, J. (1996). Shopping Center Image, Consideration, and Choice: Anchor Store

Contribution. Journal of Business Research, 35, 241-251.

125. Fisk, G. (1961-1962). A Conceptual Mode lfor Studying Customer Image. Journal of Retailing, 37(4),

1-8, 54.

126. Forgey, F. A., Goebel, P., & Nixon, B. (1995). Addressing Tenant Site Selection to Maintain Shopping

Center Success. Economic Development Review, 13(Spring), 56-59.

127. Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. Journal of

Marketing, 56(1), 6-21.

128. Foxall, G. R., & Goldsmith, R. (1994). Consumer Psychology for Marketing. London: Routledge, citat

în McGoldrick, P. J. (2002). Retail Marketing. Berkshire, UK: McGraw-Hill Education.

129. Frasquet, M., Gil, I., & Molla, A. (2001). Shopping-centre selection modelling: a segmentation

approach. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 11(1), 23-38.

130. Freud, S. (1965). New Introductory Lectures in Psychoanalysis. New York: Norton citat în Solomon,

M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. (2006). Consumer Behaviour. A European Perspective (ed. 3rd).

Madrid: Pearson Education.

131. Garton, P. A. (1995). Store Loyal? A view of ”differential congruence”. International Journal of Retail

and Distribution Management, 23(12), 29-35.

132. Garvin, D. A. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. Harvard Business Review(Nov-

Dec), 101-109.

133. Gehrt, K. C., & Yan, R.-N. (2004). Situational, consumer, and retailer factors affecting Intenet, catalog

and store shopping. International Journal f Retail and Distribution Management, 32(1), 5-18.

134. Gentry, J. W., & Burns, A. (1977-1978). How ”Important” Are Evaluative Criteria in Shopping Centre

Patronage. Journal of Retailing, 53(4), 73-95.

135. Ghosh, A. (1986). The Value of a Mall and Other Insights from a Revised Central Place Model. Journal

of Retailing, 62(1), 79-96.

136. Ghosh, A., & McLafferty, S. (1987). Location Strategies for Retail and Service Firms. Lexington, MA:

DC Heath.

137. Gilbert, X., & Strebel, P. (1987). Strategies to outpace the competition. The Journal of Business

Strategy, 53(4), 28-36.

138. Grace, D., & O’Cass, A. (2005). An examination of the antecedents of repatronage intentions across

different retail store formats. Journal of Retailing and Consumer Services, 12(4), 227-243.

139. Grewal, D., Krishnan, R., & Mullikin, J. (2008). Building Store Loyalty Through Service Strategies.

Journal of Relationship Marketing, 7(4), 341-358.

Page 29: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

28

140. Grewal, D., Krishnan, R., Baker, J., & Borin, N. (1998). The Effect of Store Name, Brand Name and

Price Discounts on Consumers' Evaluations and Purhase Intentions. Journal of Retailing, 74(3).

141. Groeppel- Klein, A., Thelen, E., & Antretter, C. (1999). The Impact of Shopping Motives on Store

Assessment. European Advances in Consumer Research, 4, 63-72.

142. Groeppel, A., & Bloch, B. (1990). An investigation of experience-orientated consumers in retailing.

International Journal of Retail, Distribution and Consumer Research, 1(1), 101-118.

143. Grönroos, C. (1997). Value-driven relational marketing: From products to resources and competencies.

Journal of Marketing Management, 13(5), 407 — 419.

144. Guido, G. (2006). Shopping Motives, Big Five Factors, and the Hedonic/ Utilitarian Shopping Value:

An Integration and Factorial Study. Innovative Marketing, 2(2), 57-67.

145. Guiry, M., Magi, A., & Lutz, R. (2006). Defining and Measuring Recreational Shoper Identity. Journal

of the Academy of Marketing Science, 34(1), 74-83.

146. Gutman, J., & Mills, M. (1982). Fashion Life Style, Self-Concept, Shopping Orientation, and store

Patronage: An Integrative Analysis. Journal of Retailing, 58(2), 64-86.

147. Guy, C. M. (1998). Classifications of retail stores and shopping centres: some methodological issues.

GeoJournal, 45(4), 255-264.

148. Hackett, P. M., & Foxall, G. (1994). A Factor Analytic Study of Consumers Location Specific Values:

A Traditional High Street and a Modern Shopping Mall. Journal of Marketing Management, 10, 163-178.

149. Haig, R. M. (1926a). Towards an understanding of the metropolis: I. Some speculations regarding the

economic basis of urban concentration. Quarterly Journal of Economics, 40(February), 179-208 citat în Brown,

S. (1993). Retail location theory: evolution and evaluation. The International Review of Retail Distribution and

Consumer Research, 3(2), 185-229.

150. Haig, R. M. (1926b). Towards an understanding of the metropolis: II. The assignment of activities to

areas in urban regions. Quarterly Journal of Economics, 40(May), 402-434 citat în Brown, S. (1993). Retail

location theory: evolution and evaluation. The International Review of Retail Distribution and Consumer

Research, 3(2), 185-229

151. Hair, J. F., Black, W., Babin , B., & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis (ed. 7th). Upper

Saddle River: Prentice Hall Inc.

152. Hair, J. F., Bush, R., & Ortinau, D. (2003). Marketing Research Within a Changing Information

Environment (ed. 2nd Ed). New York: Mc-Graw Hill/Irwin.

153. Hanna, J. G. (1980). A Typology of Consumer Needs. Research in Marketing, 3, 83-104, citat în Sheth,

J. N., Mittal, B., & Newman, B. (1999). Cutomer Behaviour. Consumer Behaviour and Beyond. Orlando, FL:

Thje Dryden Press.

154. Hansen, R. A., & Deutscher, T. (1977-1978). An Empirical Investigation of Attribute Importance in

Retail Store Selection. Journal of Retailing, 53(4), 59-72, 95.

155. Harrison, T. (1968). The Advent of Super Regional Shopping Center. The Appraisal Journal, 36(i), 91-

97.

156. Hart, C., Farrell, A., Stachow, G., Reed, G., & Cadogan, J. (2007). Enjoyment of the Shopping

Experience: Impact on Customers’ Repatronage Intentions and Gender Influence. The Service Industries

Journal, 27(5), 583–604.

Page 30: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

29

157. Hartman, K. B., & Spiro, R. (2005). Recapturing store image in customer-based store equity: a

construct conceptualization. Journal of Business Research, 58, 1112-1120.

158. Hassan, Y., Maheran, N., & Abu Bakar, H. (2010). Influence of Shopping Orientation and Store Image

on Patronage of Furniture Store. International Journal of Marketing Studies, 2(1), 175-184.

159. Hauser, J. R., & Koppelman, F. (1979). Alternative Mapping Techniques: Relative Accuracy and

Usefulness. Journal of Marketing Research, 16(4), 495-506.

160. Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. (2010). Consumer Behaviour. Bulding Marketing Strategy (ed.

11th). New York: McGraw-Hill Irwin.

161. Hawkins, D. I., Best, R., & Coney, K. (2004). Consumer Behavior. Building Mareting Strategy (ed.

Ninth Ed.). New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.

162. Haynes, J. B., & Talpade, S. (1996). Does Entertainment Draw Shoppers? The Effects of Entertainment

Centers on Shopping Behavior in Malls. Journal of Shopping Center Research, 3(2), 29-48.

163. He, H., & Mukherjee, A. (2007). I am, ergo I shop: does store image congruity explain shopping

behaviour of Chinese consumers? Journal of Marketing Management, 23(5-6), 443-460.

164. Heider, R., & Moeller, S. (2012). Outlet patronage in on-the-go consumption: An analysis of patronage

preference drivers for convenience outlets versus traditional retail outlets. Journal of Retailing and Consumer

Services, 1-12.

165. Helgesen, O., Havold, J., & Nesset, E. (2010). Impacts of store and chain images on the ‘‘quality–

satisfaction–loyalty process’’ in petrol retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(2), 109-118.

166. Hernandez, T., Lea, T., Spagnolo, A., & Maze, A. (2004). Shopping Centers, Power Retailing and

Evolving Retailing Environments: A Comparison of the Retail Markets of Dallas - Fort Worth and Toronto.

Journal of Shopping Center Research, 11(1), 55-111.

167. Hertzberg, F. (1966). Work and the nature of man. Cleveland, OH: World Publishing Company citat în

McGoldrick, P. J. (2002). Retail Marketing. Berkshire, UK: McGraw-Hill Education.

168. Hildebrandt, L. (1988). Store Image and the Prediction of Performance in Retailing. Journal of

Business Research, 17, 91-100.

169. Hirschman, E. C., & Khrishnan, S. (1981). The Journal of Consumer Affairs. Subjective and Objective

Criteria in Consumer Choice: An Examination of Retail Patronage Criteria, 115-127.

170. Hirschman, E. C., Greenberg, B., & Robertson, D. (1978). The Intermarket Reliability of Retail Image

Research: An Empirical Examination. Journal of Retailing, 54(1), 3-12.

171. Hirschman, E., & Holbrook, M. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and

Propositions. Journal of Marketing, 46(3), 92-101.

172. Hopkins, C. D., & Alford, B. (2001). A New Seven-Dimensional Approach to Measuring the Retail

Image Construct. Academy of Marketing Studies Journal, 5(2), 105-114.

173. Hotelling, H. (1929). Stability in competition. Economic Journal, 39(3), 41-57 citat în Brown, S.

(1993). Retail location theory: evolution and evaluation. The International Review of Retail Distribution and

Consumer Research, 3(2), 185-229.

174. Howard, E. (1997). The management of shopping centres: conflict or collaboration? The International

Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 7(3), 263-285.

Page 31: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

30

175. Howell, R. D., & Rogers, J. (1981). Research into Shopping Mall Choice Behavior. Advances into

Consumer Research, 8, 671-676.

176. Hoyer, W. D., & MacInnis, D. (2010). Consumer Behavior (ed. 5th). Mason, OH: South Western.

177. Hu, H., & Jasper, C. (2010). A Revisit of the Theoretical Model of Store Image and Its Application to

Chinese Consumers. Journal of International Consumer Marketing, 22, 81-93.

178. Hu, P. M., & Bentler, L.‐t. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis:

Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1),

1-55.

179. Huff, D. L. (1963). A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas. Land Economics, 39(1),

81-90.

180. Humby, C., Hunt, T., & Phillips, T. (2004). Scoring Points. How Tesco is winnig customer loyalty.

London: Kogan Page.

181. Ibrahim, H., & Najjar, F. (2008). Relationship Bonding Tactics, Personality Traits, Relationship Quality

and Customer Loyalty: Behavioral Sequence in Retail Environment. The Icfai University Journal of Services

Marketing, Vol. VI, No. 4, 2008, 6(4), 6-37.

182. Ibrahim, M. F. (2002). Disaggregating the travel components in shopping centre choice. Journal of

Property Investment and Finance, 20(3), 277-294.

183. Ibrahim, M. F., & McGoldrick, P. (2006). Modelling Shopping Centre Choices: Effects of Car

Ownership on Clothing Shopping in Singapore. Journal of Property Research, 23(3), 189-214.

184. Ibrahim, M. F., & Wee, N. (2002). The Importance of Entertainment in the Shopping Center

Experience: Evidence from Singapore. Journal of Real Estate Portfolio Management, 8(3), 239-254.

185. ICSC. (2000, June). A Brief History Of Shopping Centers. Preluat pe 2 15, 2008, de pe www.icsc.org:

http://www.icsc.org/srch/about/impactofshoppingcenters/briefhistory.html

186. ICSC. (2001). Shopping Center Marketing. New York: ICSC.

187. ICSC. (2004, - -). ICSC Shopping Center Definitions. Basic Configurations and Types for the United

States. New York, New York, USA.

188. ICSC. (2006, Nov 17). What Exactly is Mixed-Use? Preluat pe Mai 5, 2009, de pe www.icsc.org:

http://www.icsc.org/srch/lib/Mixed-use_Definition.pdf

189. INSSE. (2012, Februarie 2). Comunicat de presă privind rezultatele provizorii ale Recensământului

Populației și Locuințelor -2011. Preluat pe iulie 12, 2012, de pe http://www.cluj.insse.ro:

http://www.cluj.insse.ro/cmscluj/files%5Cdeclaratii%5CComunicat%20CLUJ%20-

%20DATE%20PROVIZORII%20RPL%202011.pdf

190. Jacoby, J. (1971). A Model of Multi-Brand Loyalty. Journal of Advertising Research, 11(3), 25-31.

191. Jacoby, J., & Kyner, D. (1973). Brand Loyalty Vs. Repeat Purchasing Behavior. Journal of Marketing

Research, 10(February), 1-9.

192. Jain, A. K., & Etgar, M. (1976-1977). Measuring Store Image Through Multidimensional Scaling of

Free Response Data. Journal of Retailing, 52(4), 61-70, 95-96.

193. James, D. L., Durand, R., & Dreves, R. (1976). The Use of Multi-Attribute Attitude Model in a Store

Image Study. Journal of Retailing, 52(2), 23-34.

Page 32: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

31

194. Janssens, W., Wijnen, K., Pelsmacker, P., & Kenhove, P. (2008). Marketing Research with SPSS.

Harlow, Essex, UK: Pearson Education Ltd.

195. Jara, M., & Cliquet, G. (2012). Retail brand equity: Conceptualization and measurement. Journal of

Retailing and Consumer Services, 19(1), 140-149.

196. JebbHollandDimasi. (2001, April 12). Shopping Centres in Australia. Australia.

197. Jones, P. (1991). Regional shopping centres: the planning issues. Service Industries Journal, 11(12),

171-178.

198. Jones, P. (1995). Factory outlet shopping centres and planning issues. International Journal of Retail

and Distribution Management, 23(1), 12-17.

199. Jones, T. O., & Sasser, W. (1995). Why Satisfied Customers Defect. Harvard Business

Review(November-December), 88-99.

200. JonesLangLaSalle. (2008, January). Romania Shopping Centre Market Report. Bucharest, Romania.

201. Kang, J., & Kim, Y.-K. (1999). Role of Entertainment in Cross-Shopping and in the Revitalization of

Regional Shopping Centres. Journal of Shopping Center Research, 6(2), 41-71.

202. Kang, J., Kim, Y.-K., & Tuan, W.-J. (1996). Motivational Factors of Mall Shoppers: Effects of

Ethnicity and Age. Journal of Shopping Center Research, 3(1), 7-31.

203. Kaufman, C. F., & Lane, P. (1996). A new look at one-stop shopping: a TIMES model approach to

matching store hours and shopper schedules. Journal of Consumer Marketing, 13(1), 4-25.

204. Kelley, E. J. (1958). The importance of convenience in consumer shopping. The Journal of Marketing,

23(1), 32-38.

205. Kelley, S. W., & Hoffman, K. (1997). An Investigation of Positive Affect, Prosocial Behaviors and

Service Quality. Journal of Retailing, 73(3), 407-427.

206. Khare, A. (2011a). Influence of hedonic and utilitarian values in determining attitude towards shopping

malls: A case of Indian small city consumers. Journal of Retail and Leisure Property, 9(5), 429-442.

207. Khare, A. (2011b). Mall shopping behaviour of Indian small town consumers. Journal of Retailing and

Consumer Services, 18(1), 110-118.

208. Khare, A., & Rakesh, S. (2010). Retailers in malls: Retailers ’ preferences for store space in Indian

malls. Journal of Retail & Leisure Property, 9(2), 125-135.

209. Kim, H. -S. (2006). Using Hedonic and Utilitarian Shopping Motivations to Profile Inner City

Consumers. Journal of Shopping Center Research, 13(1), 57-78.

210. Kim, J.-O., & Jin, B. (2001). The Mediating Role of Excitement in Customer Satisfaction and

Repatronage Intention of Discount Store Shoppers in Korea. Journal of Shopping Center Research, 8(2), 117-

138.

211. Kim, Y.-K., & Kang, J. (1997). Consumer perception of shopping costs and its relationship with retail

trends. Journal of Shopping Center Research, 4(2), 27-61.

212. Kim, Y.-K., Kang, J., & Kim, M. (2005). The Relationships Among Family and Social Interaction,

Loneliness, Mall Shopping Motivation, and Mall Spending of Older Consumers . Psychology and Marketing,

22(12), 995-1015.

213. Kim, Y.-K., Kim, E., & Kang, J. (2003). Teens’ Mall Shopping Motivations: Functions of Loneliness

and Media Usage. Family and Consumer Sciences Research Journal, 32(2), 140-167.

Page 33: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

32

214. Kim, Y.-K., Sullivan, P., & Trotter, C. (2003). Lifestyle Shopping Center: A Retail Evolution of the

21st Century. Journal of Shopping Center Research, 10(2), 61-94.

215. Kinnard, W. N., & Messner, S. (1972). Obtaining competitive locations for small retailers in shopping

centers. Journal of Small Business Management,, 10, 21-26.

216. Kirkup, M., & Rafiq, M. (1994). Managing Tenant Mix in New Shopping Centres. International

Journal of Retail and Distribution Management, 22(6), 29-37.

217. Kirkup, M., & Rafiq, M. (1999). Marketing shopping centres:challenges in the UK context. Journal of

Marketing Practice:Applied Marketing Science, 5(5), 119-133.

218. Kivell, P., & Doidge, R. (1982). Service Outlets in Shopping Centres. Service Industries Journal:

Problems and Policies, 2(1), 22-37.

219. Kleimenhagen, A. K., Leeseberg, D., & Eilers , B. (1972). Consumer Response to Special Promotions

of Regional Shopping Centers. Journal of Retailing, 48(1), 22-29; 95.

220. Knox, S., & Walker, D. (2001). Measuring and managing brand loyalty. Journal of Strategic Marketing,

9(2), 111-128.

221. Kolb, B. (2008). Marketing Research. A Practical Approach. London: Sage.

222. Kotler, P., & Keller, K. (2008). Managementul marketingului (ed. V-a). București: Teora.

223. Kubis, A., & Hartmann, M. (2007). Analysis of Location of Large-area Shopping Centres. A

Probabilistic Gravity Model for the Halle-Leipzig Area. Jahrbuch fur Regionalwissenschaft, 27(1), 43-57.

224. Kunkel, J. H., & Berry, L. (1968). A Behavioral Conception of Retail Image. Journal of Marketing,

32(Oct.), 21-27.

225. Kwon, W.-S., & Lennon, S. (2009). What induces online loyalty? Online versus offline brand images.

Journal of Business Research, 62, 557-564.

226. Lakshmanan, T., & Hansen, W. (1965). Hansen, W.GA retail potential model. Journal of the American

Institute of Planners, 31, 134-143 citați în Eppli, M.J. & Shilling, J.D. (1996) „How Critical Is a Good Location

to a Regional Shopping Center”, The Journal of Real Estate Research, vol.12, no.3: 459-468

227. Lam, S. Y., Vandenbosch, M., Hulland , J., & Pearce , M. (2001). Evaluating Promotions in Shopping

Environments: Decomposing Sales Response into Attraction, Conversion, and Spending Effects. Marketing

Science, 20(2), 194-215.

228. Lambert, J. (2006). One Step Closer to a Pan-European Shopping Center Standard. Illustrating the New

Framework With Examples. Research Review, 13(2), 35-40.

229. Langrehr, F. W. (1991). Retail Shopping Mall Semiotics and Hedonic Consumption. Advances in

Consumer Research, 18(1), 428-433.

230. Lazer, W., & Kelley, E. (1961). The Retailing Mix: Planning and Management. Journal of Retailing,

37(1), 34-41.

231. Lebovitz, S. (2004, May). Evolution of the Shopping Mall. Chain Store Age, p. 109.

232. Lee, M.-Y., Atkins, K., Kim, Y.-K., & Park, S.-H. (2006). Competitive Analyses between Regional

Malls and Big-box Retailers: A Correspondence Analysis for Segmentation and Positioning. Journal of

Shopping Center Research, 13(1), 81-98.

233. LeHew, M. L., & Cushman, L. (1998). Time-Sensitive Consumers' Preference for Concept Clustering:

An Investigation of Mall Tenant Placement Strategy. Journal of Shopping Center Research, 5(1), 33-58.

Page 34: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

33

234. LeHew, M. L., & Fairhurst, A. (2000). US shopping mall attributes: an exploratory investigation of

their relationship to retail productivity. International Journal of Retail and Distribution Management, 28(6),

261-279.

235. LeHew, M. L., Bugess, B., & Wesley, S. (2002). Expanding the loyalty concept to include preference

for a shopping mall. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 12(3), 225–236.

236. Leo, P.-I., & Phllippe, J. (2002). Retail Centres: Location and Consumer's Satisfaction. The Service

Industries Journal, 22(1), 122-146.

237. Lessig, V. P. (1973). Consumer Store Images and Store Loyalties. Journal of Marketing, 37(4), 72-74.

238. Levy, M., & Weitz, B. (2012). Retailing Management (ed. 8th Ed.). New York, NY: McGraw-

Hill/Irwin.

239. Liljander, V., Polsa, P., & Ria, A. (2009). Modelling consumer responses to an apparel store brand:

Store image as a risk reducer. Journal of Retailing and Consumer Services, 13, 281-290.

240. Lindquist, J. D. (1974-1975). Meaning of Image. A Survey of Empirical and Hypothetical Evidence.

Journal of Retailing, 50(4), 29-38; 116.

241. Liu, Y. (2007). The Long-Term Impact of Loyalty Programs on Consumer Purchase Behavior and

Loyalty. Journal of Marketing, 71(4), 19-35.

242. Lösch, A. (1940). The Economics of Location (ed. 1954). (W. Woglam, & W. Stolper , Trad.) New

Haven: Yale. citat de Brown, S. (1993) „Retail location theory: evolution and evaluation”, The International

Review of Retail Distribution and Consumer Research, vol. 3, no 2: 185-229

243. Louis, D., & Lombart, C. (2011). Image and Personality: Two Complementary Tools to Position and

Differentiate Retailers. International Management Review, 7(1), 66-73.

244. Lowden, J. A. (1967). Valuation of Shopping Centers. The Appraisal Journal, 10(3), 233-243.

245. Lowry, J. R. (1997). The Life Cycle of Shopping Centers. Business Horizons, Jan-Feb, 77-86.

246. Lugli, G., & Pellegrini, L. (2005). Marketing Distributivo (ed. 2a Ed.). Milano: UTET.

247. Majumdar, A. (2005). A Model for Customer Loyalty for Retail Stores Inside Shopping Malls- An

Indian Perspective. Journal of Services Research(December), 47-64.

248. Malhotra, N. K., & Birks, D. (2007). Marketing Research. An Applied Approach (ed. 3rd European

Ed.). Harlow, Essex: Prentice Hall.

249. Mano, H. (1999). The influence of Pre-Existing Negative Affect on Store Purchase Intentions. Journal

of Retailing, 75(2), 149-172.

250. Manole, V., & Stoian, M. (2004). Marketing. București: Editura ASE.

251. Marcus, B. H. (1972). Image Variation and the Multi-Unit Retail Establishment. Journal of Retailing,

48(2), 29-43.

252. Marks, R. B. (1976). Operationalizing the Concept of Store Image. Journal of Retailing, 52(3), 37-46.

253. Martin, P. G. (1982). Shopping Center Management. Portsmouth, UK: University Press.

254. Martineau, P. (1958). The Personality of the Retail Store. Harvard Business Review, 36(1), 47-55.

255. Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality (ed. 2nd). New York: Harper & Row citat în

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. (2006). Consumer Behaviour. A European Perspective

(ed. 3rd). Madrid: Pearson Education.

256. Mattson-Teig, B. (2007, October). MAlls Add Virtual Shopping. Retail Traffic, pg. 112-113.

Page 35: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

34

257. May, E. G. (1974-1975). Practical applications of recent retail image research. Journal of Retailing,

50(4), 15-20, 116.

258. Mazursky, D., & Jacoby, J. (1986). Exploring the Development of Store Image. Journal of Retailing,

62(2), 145-165.

259. Mâlcomete, P., Florescu, C., & Pop, N. (2003). Marketing. Dicționar explicativ. București: Economică.

260. McCabe, D. B., Rosenbaum, M., & Yurchisin, J. (2007). Perceived Service Quality and Shopping

Motivations: A Dynamic Relationship. Services Marketing Quarterly, 29(1), 1-21.

261. McGoldrick, P. J. (2002). Retail Marketing. Berkshire, UK: McGraw-Hill Education.

262. McGoldrick, P. J., & Thompson, M. (1992). Regional Shopping Centres. Hampshire: Avebury.

263. McGuire, W. J. (1976). Some Internal Psychological Factors Influencing Consumer Choice. Journal of

Consumer Research, 2(4), 302-319 citat în Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. (2010). Consumer Behaviour.

Bulding Marketing Strategy (ed. 11th). New York: McGraw-Hill Irwin.

264. Mejia, L. C., & Benjamin, J. (2002). What Do We Know About the Determinants of Shopping Center

Sales? Spatal Versus Non-Spatial Factors. Journal of Real Estate Literature, 10(1), 3-26.

265. Mejia, L. C., & Eppli, M. (1999). The Effect of Merchandise Space Allocation on Retail Sales in

Enclosed Shopping Centers. Journal of Shopping Center Research, 6(2), 23-40.

266. Merisavo, M., & Raulas, M. (2004). The impact of e-mail marketing on brand loyalty. The Journal of

Product and Brand Management, 13(7), 498-505.

267. Miceli, T. J., Sirmans, C., & Stake, D. (1998). Optimal Competition and Allocation of Space in

Shopping Centers. Journal of Real Estate Research, 16(1), 113-126.

268. Michell, G. (1978). Architecture of the Islamic World. London: Thames and Hudson.

269. Michels, N., & Bowen, D. (2004). The relevance of retail loyalty strategy and practice for

leisure/tourism. Journal of Vacation Marketing, 11(1), 5-19.

270. Millan, E. S., & Howard, E. (2007). Shopping for pleasure? Shopping experiences of Hungarian

consumers. International Journal of Retail and Distribution Management, 35(6), 474-187.

271. Miller, K. E., & Granzin, K. (1979). Simultaneous Loyalty And Benefit Segmentation of Retail Store

Consumers. Journal of Retailing, 55(1), 47-60.

272. Mittal, B., & Lee, M.-S. (1989). A causal model of consumer involvement,. Journal of Economic

Psychology, 10, 363-389.

273. Moorman, C., Zaltman, G., & Deshpand, R. (1992). Relationships between providers and users of

market research: The dynamics of trust within and between organizations. Journal of Marketing Research, 29(3),

314-328.

274. Morschett, D., Swoboda, B., & Foscht, T. (2005). Perception of Store Attributes and Overall Attitude

towards Grocery Retailers: The Role of Shopping Motives. International Review of Retail, Distribution and

Consumer Research, 15(4), 423-447.

275. Morschett, D., Swoboda, B., & Schramm-Klein, H. (2006). Shopping Orientations as Determinants of

Attitude Towards Food Retailers and Perception of Store Attributes. European Advances in Consumer Research,

7, 160-167.

276. Moschis, G. P. (1976). Shopping Orientations and Consumer Uses of Information. Journal of Retailing,

52(2), 61-70; 93.

Page 36: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

35

277. Murray, H. A. (1938). Explorations in Personality. New York: Oxford Press citat în Sheth, J. N., Mittal,

B., & Newman, B. (1999). Cutomer Behaviour. Consumer Behaviour and Beyond. Orlando, FL: Thje Dryden

Press.

278. Nakanishi, M., & Cooper, L. (1982). Simplified Estimation Procedures for MCI Models. Marketing

Science, 1(3), 314-322.

279. NCSC. (2009, August). The importance of shopping centres to the economy in the Nordic countries.

Stockholm, Suedia.

280. NCSC. (2010). Basic facts about the market. Preluat pe 12 2, 2010, de pe www.ncscnordic.org:

http://www.ncscnordic.org/about_the_market/basic_facts/

281. NCSC. (2010). Industry statistics. Preluat pe 12 2, 2010, de pe www.ncscnordic.org:

http://www.ncscnordic.org/about_the_market/industry_statistics/

282. Neal, W. D. (1999). Satisfaction is Nice, but Value Drives Loyalty. Marketing Research, 11(1), 20-23.

283. Nevin, J. R., & Houston, M. (1980). Image as a Component of Attraction to Intraurban Shopping Areas.

Journal of Retailing, 56(1), 77-93.

284. Noble, S., & Phillips , J. (2004). Relationship hindrance: why would consumers not want a relationship

with a retailer? Journal of Retailing, 80(4), 289-303.

285. Oh, J., Fiorito, S., Cho, H., & Hofacker, C. (2008). Effects of design factors on store image and

expectation of merchandise quality in web-based stores. Journal of Retailing and Consumer Services, 15(4),

237-249.

286. Okoruwa, A. A., Nourse, H., & Terza, J. (1994). Estimating Sales for REyail Centers: An Application

of the Poisson Gravity Model. The Journal of Real Estate Research, 9(1), 85-97.

287. Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63(Special Issue), 33-44.

288. Olsen, S. O. (2007). Repurchase Loyalty: The Role of Involvement and Satisfaction. Psychology &

Marketing, 24(4), 315-341.

289. Omar, A., & Musa, R. (2009). Benefits-Satisfaction-Loyalty Linkages in Retail Loyalty Card Program

Model: Exploring the Roles of Program Trust and Program Commitment. Advances in Consumer Research, 8,

258-262.

290. Omar, N. A., Azrin, M., & Sarah, H. (2009). What Customers Really Want: Exploring Service Quality

Dimensions in a Retail Loyalty Programme. Unitar E-Journal, 5(1), 68-81.

291. Ooi, J. T., & Sim, L.-L. (2007). The magnetism of suburban shopping centers: do size and Cineplex

matter? Journal of Property Investment & Finance, 25(2), 111-135.

292. Oppewal, H. (1995). Conjoint Expriments and Retail Planning. Modelling Consumer Choice of

Shopping Centre and Retailer Reactive Behaviour. Haga: Koninklijke Bibliotheek.

293. Oppewal, H., & Timmermans, H. (1999). Modeling Consumer Perception of Public Space in Shopping

Centers. Environment and Behaviour, 31(1), 45-65.

294. Oppewal, H., Alexander, A., & Sullivan, P. (2006). Consumer perceptions of corporate social

responsibility in town shopping centres and their influence on shopping evaluations. Journal of Retailing and

Consumer Services, 13(4), 261-274.

295. Ordway, N., Bul, A., & Eakin, M. (1988). Developing a Visibility Index to Classify Shopping Centers.

The Appraisal Journal, 56(2), 233-242.

Page 37: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

36

296. Oxenfeldt, A. R. (1974-1975). Developing a Favorable Price-Quality Image. Journal of Retailing,

50(4), 8-14, 115.

297. Pan, Y., & Zinkhan, G. (2006). Determinants of retail patronage: A meta-analytical perspective. Journal

of Retailing, 82(3), 229-243.

298. Pan, Y., Sheng, S., & Xie, F. (2012). Antecedents of customer loyalty: An empirical synthesis and

reexamination. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(1), 150–158.

299. Parasuraman, A., Berry, L., & Zeithaml, V. (1991). Refinement and reassessment of the SERVQUAL-

scale. Journal of Retailing, 67(4), 420–450.

300. Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring

consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40.

301. Parsons, A. G. (2003). Assessing the effectiveness of shopping mall promotions. International Journal

of Retail and Distrobution Management, 31(2), 74-79.

302. Parsons, A. G., & Ballantine, P. (2004). Market dominance, promotions, and shopping mall group

performance. International Journal of Retail and Distribution Management, 32(10), 458-463.

303. Patel, V., & Sharma, M. (2009). Consumers' Motivations to shop in Shopping Malls: A Study of Indian

Shoppers. Advances in Consumer Research, 8, 285-290.

304. Patti, H., & Frazer, C. (1984). Advertising. A Decision Making Approach. New York, NY: Dryden

Press.

305. Peterson, R. A. (1994). A Meta-Analysis of Cronbachs Coefficient Alpha. Journal of Consumer

Research, 21(2), 381-391.

306. Plăiaș, I. (1997). Comportamentul consumatorului. Deva: Intelcredo.

307. Plăiaș, I. (2008). Evaluarea acurateței măsurătorilor în cercetările de marketing. În I. Plăiaș, Cercetări

de marketing (pg. 371-410). Cluj-Napoca: Risoprint.

308. Pleshko, L. P., & Baqer, S. (2008). A path analysis study of the relationships among consumer

satisfaction, loyalty and market share in retail services. Academy of Marketing Studies Journal, 12(2), 111-127.

309. Pop, C.-M. (2008). Măsurarea fenomenelor în cercetarea de marketing. În I. (. Plăiaș, Cercetări de

marketing (pg. 351-370). Cluj-Napoca: Risoprint.

310. Pop, M. D. (2004). Cercetări de marketing. Cluj-Napoca: Alma Mater.

311. Porter, M. (2001). Strategie concurențială. București: Teora.

312. Prasad, C., & Aryasry, A. (2008). Study of Customer Relationship Marketing Practices in Organsed

Retailing in Food and Grocery Sector in India: An Empirical Analysis. The Journal of Business Perspective,

12(4), 33-43.

313. Prendergast, G., Marr, N., & Jarratt, B. (1996). An exploratory study of tenant-manager relationships in

New Zealand’s managed shopping centres. International Journal of Retail and Distribution Management, 24(9),

19–26.

314. Prendergast, G., Marr, N., & Jarratt, B. (1998). Retailers' views of shopping centres: a comparison of

tenants and non-tenants. International Journal of Retail and Distribution Management, 26(4), 162-171.

315. Prutianu, Ș., Anastasiei, B., & Jijie, T. (2002). Cercetarea de marketing. Studiul pieței pur și simplu.

București: Polirom.

Page 38: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

37

316. Rabbanee, F. K., Ramaseshan, B., Wu, C., & Vinden, A. (2012). Effects of store loyalty on shopping

mall loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 19, 271–278.

317. Rajagopal. (2009). Growing shopping malls and behaviour of urban shoppers. Journal of Retail and

Leisure Property, 8(2), 99-118.

318. Ravald, A., & Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship marketing. European Journal of

Marketing, 30(2), 19-30.

319. Ray, I., & Chiagouris, L. (2009). Customer retention: examining the roles of store affect and store

loyalty as mediators in the management of retail strategies. Journal of Strategic Management, 17(1), 1-20.

320. Reilly, W. J. (1931). The Law of Retail Gravitation. New York, NY: Knickerbocker Press citat în

Brown, S. (1993). Retail location theory: evolution and evaluation. The International Review of Retail

Distribution and Consumer Research, 3(2), 185-229.

321. Reimers, V., & Clulow, V. (2004). Retail concentration: a comparison of spatial convenience in

shopping strips and shopping centres. ournal of Retailing and Consumer Services, 11(4), 207-221.

322. Reinartz, W. J. (2010). Understanding Customer Loyalty Programs. În M. &. Krafft, Retailing in the

21st Century: Current and Future Trend (ed. 2nd Ed., pg. 409-427). Berlin: Springer-Verlag.

323. Reynolds, F. D., Darden, W., & Martin, W. (1974-1975). Developing an Image of the Store-Loyal

Customer. A Life-Style Analysis to Probe a Neglected Market. 50(4), 73-84.

324. Reynolds, J. (1995). Database Marketing and Customer. European Retail Digest(Summer), 31-38.

325. Reynolds, K. E., & Beatty, S. (1999). Customer Benefits and Company Consequences of Customer-

Salesperson Relationships in Retailing. Journalof Retailing, 75(1), 11-32.

326. Reynolds, K. E., Ganesh, J., & Luckett, M. (2002). Traditional malls vs. factory outlets: comparing

shopper typologies and implications for retail strategy. Journal of Business Research, 55(9), 687– 696.

327. Rotariu, T., & Iluț, P. (2001). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică. București:

Polirom.

328. Roy, A. (1994). Correlates of Mall Visit Frequency. Journal of Retailing, 70(2), 139-161.

329. Ruiz, F. J. (1999). Image of suburban shopping malls and two-stage versus uni-equational modelling of

the retail trade attraction. European Journal of Marketing, 33(5/6), 512-530.

330. Ruiz-Molina, M. E., & Gil-Saura, I. (2008). Perceived value, customer attitude and loyalty in retailing.

Journal of Retail and Leisure Property , 7(4), 305-314.

331. Ruiz-Molina, M. E., Gil-Saura, I., & Berenguer-Contri, G. (2009). Relational benefits and loyalty in

retailing: an inter-sector comparison. International Journal of Retail and Distribution Management, 37(6), 493-

509.

332. Russell-Bennett, R., McColl-Kennedy, J., & Coote, L. (2007). Involvement, satisfaction, and brand

loyalty in a small business services setting. Journal of Business Research, 60(12), 1253-1260.

333. Sainy, R. (2010). A Study of the Effect of Service Quality on Customer Loyalty in Retail Outlets. XIMB

Journal of Management, 1(September), 49-62.

334. Sajeevan, R. A., & Dipesh, J. (2009). A Multi Variant Analysis of Loyalty Programs in Retail Store in

Delhi. Advances in Management, 2(12), 54-59.

335. Samli, C. A. (1998). Strategic Marketing for Success in Retailing. Westport, CT.: Quorum Books.

Page 39: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

38

336. Sathish, A., & Venkatesakumar, R. (2011). Customer Experience Management and Store Loyalty in

Corporate Retailing - With Special Reference to “Sony World”. Annmalai International Journal of Business

Studies & Research, 3(1), 67-76.

337. Sawmong, S., & Omar, O. (2004). The Store Loyalty of the UK Retail Consumers. Journal of American

Academy of Business, Cambridge, 5(1/2), 503-509.

338. Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2004). Consumer Behavior (ed. Eighth Ed.). Pearson Education Inc.

339. Seiders, K., Voss, G., Grewal, D., & Godfrey, A. (2005). Do Satisfied Customers Buy More?

Examining Moderating Influences in a Retailing Context. Journal of Marketing, 69, 26–43.

340. Selnes, F. (1993). An Examination of the Effect of Product Performance on Brand Reputation,

Satisfaction and Loyalty. European Journal of Marketing, 27(9), 19-35.

341. Seock, Y.-K. (2009). Influence of retail store environmental cues on consumer patronage behavior

across different retail store formats: An empirical analysis of US Hispanic consumers. Journal of Retailing and

Consumer Services, 16(5), 329-339.

342. Sheth, J. N. (1983). An integrative theory of patronage preference and behavior.

343. Sheth, J. N., Mittal, B., & Newman, B. (1999). Cutomer Behaviour. Consumer Behaviour and Beyond.

Orlando, FL: Thje Dryden Press.

344. Sim, L., & Way, C. (1989). Tenant Placement in a Singapore Shopping Centre. International Journal of

Retailing, 4(3), 4-16.

345. Sirgy, M. J., & Samli, A. (1985). A Path Analytic Model of Store Loyalty Involving Self Concept, Store

Image, Socioeconomic Status, and Geographic Loyalty. The Journal of the Academy of Marketing Science,

13(Summer), 265-291.

346. Sirohi, N., McLaughlin, E., & Wittink, D. (1998). ’A model of consumer perceptions and store loyalty

intentions for a supermarket retailer. Journal of Retailing, 74(2), 223-245.

347. Sirpal, R., & Peng, O. (1995). Impact of food courts and other factors on tenants' businesses for a major

shopping centre in Singapore. Property Management, 13(4), 13-20.

348. Sit, J., Merrilees, B., & Birch, D. (2003). Entertainment-seeking shopping centre patrons: the missing

segment. International Journal of Retail and Distribution Management, 31(2), 80-94.

349. Sivadas, E., & Baker-Prewitt, J. (2000). An examination of the relationship between service

quality,customer satisfaction, and store loyalty. International Journal of Retail & Distribution Management,

28(2), 73-72.

350. Skallerud, K., Korneliussen, T., & Olsen, S. (2009). An examination of consumers’ cross-shopping

behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 181-189.

351. Skogster, P. (2006). Tenant Reasons to Choose a Particular Space in Finnish Shopping Centres.

European Retail Digest, 51, 12-14.

352. Soderlund, M. (2011). Other customers in the retail environment and their impact on the customer’s

evaluations of the retailer. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(3), 174-182.

353. Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. (2006). Consumer Behaviour. A European

Perspective (ed. 3rd). Madrid: Pearson Education.

354. Stoltman, J. J., Gentry, J., & Anglin, K. (1991). Shopping Choices: The Case of Mall Choice. Advances

in Consumer Research, 18, 434-440.

Page 40: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

39

355. Stoltman, J. J., Morgan, F., & Anglin, L. (1999). An investigation of retail shopping situations.

International Journal of Retail & Distribution Management, 27(4), 145-153.

356. Stone, G. P. (1954). City Shoppers and Urban Identification: Observations on the Social Psychology of

City Life. American Journal of Sociology, 60, 36-45.

357. Suarez, A., Bosque, I., Rodriguez-Poo, J., & Moral, I. (2004). Accounting for heterogeneity in shopping

centre choice models. Journal of Retailing and Consumer Services, 11, 119-129.

358. Sudeepta, P. (2010). Impactul programelor de fidelizare a clientului asupra fidelizării și satisfacției

clientului. Revista Română de Marketing, 4(Oct-Dec).

359. Sullivan, M., & Adcock, A. (2002). Retail Marketing. London: Thomson.

360. Sullivan, P., & Savitt, R. (1997). Store patronage and lifestyle factors: implications for rural grocery

shoppers. International Journal of Retail & Distribution Management, 25(11), 351-364.

361. Sweeney, J. C., & Soutar, G. (2001). Consumer-Perceived Value: The Development of a Multiple Item

Scale. Journal of Retailing, 77(2), 203-220.

362. Swoboda, B., Berg, B., Pop, N., & Dabija, D. (2009). Store Image of Grocery Retail Formats in

Romania - Relevance of Store Attributes. European Retail Research, 23, 101-124.

363. Szymanski, D. M., & Henard, D. (2001). Customer Satisfactiona: A Meta-Analysis of the Empirical

Evidence. Journal of the Academy of Marketing Science, 29(1), 16-35.

364. Tang, C. S., Bell, D., & Ho, T.-H. (2001). Store Choice and Shopping Behavior: How Price Format

Works. California Management Review, 43(2), 56-74.

365. Tatzel, M. (1982). Skill and Motivation in Clothes Shopping: Fashon Conscious, Independent, Anxious

and Apathetic Cosnumers. Journal of Retailing, 58(4), 90-97.

366. Tauber, E. M. (1972, Vol. 36 Nr. 4). Why Do People Shop? Journal of Marketing, 46-49.

367. Teller, C. (2008). Shopping streets versus shopping malls – determinants of agglomeration format

attractiveness from the consumers’ point of view. The International Review of Retail, Distribution and

Consumer Research, 18(4), 381-403.

368. Terblanche, N. S. (1999). The perceived benefits derived from visits to a super-regional shopping

centre: an exploratory study. South African Joirnal of Business Management, 30(4), 141-146.

369. Tigert, J. (1983). Pushing the hot buttons for a successful retailing strategy. În P. M. Dunne, & R.

Lusch, Patronage Behaviour and Retail Management (pg. 89-113). Dordrecht: Elsevier Science Publishing Co.

370. Timmermans, H., Van Der Heijden, R., & Westerveld, H. (1982). Cognition of Urban Retailing

Structures: A Dutch Case Study. Tijdschrift voor Econ. en Soc. Geografie, 73(1), 2-12.

371. Tubridy, M. (2007). Defining Trends in Shopping Center History. A Member Perspective. Research

Review, 13(1), 10-14.

372. Uncles, M. D., Dowling, G., & Hammond, K. (2003). Customer loyalty and customer loyalty programs.

Journal of Consumer Marketing, 20(4), 294-316.

373. Underhill, P. (1999). Why We Buy. The Science of Shopping. New York: Simon and Schuster.

374. UrbisJHD. (2007, March 27). Australian Shopping Centre Industry. Australia.

375. van der Waerden, P., Borgers, A., & Timmermans, H. (1998). The impact of the parking situation in

shopping centres on store choice behaviour. GeoJournal, 45(4), 309-315.

Page 41: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

40

376. Visser, E. M., & Du Preez, R. (2001). Apparel shopping orientation: Two decades of research. Journal

of Family Ecology and Consumer Sciences, 29, 72-81.

377. Wakefield, K. L., & Baker, J. (1998). Excitement at the Mall: Determinants and Effects of Shopping

Response. Journal of Retailing, 74(4), 515-539.

378. Wallace, D. L., Giese, J., & Johnson, J. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple

channel strategies. Journal of Retailing, 80(4), 249–263.

379. Wang, W.-H. (2008). The interrelationship of retailer’s relationship efforts and consumers’ attitude and

behavior. Measuring Business Excellence, 12(1), 13-28.

380. Warnaby, G., Bennison, D., & Davies, B. (2005). Marketing communications in planned shopping

centres: evidence from the UK. International Journal of Retail and Distribution Management, 33(12), 893-904.

381. Wee, C. H. (1986). Shopping Area Image: Its Factor Analytic Structure and Relationships with

Shopping Trips and Expenditure Behavior. Advances in Consumer Research, 13(1), 48-52.

382. West, D. S. (1992). An Empirical Analysis of Retail Chains and Shopping Center Similarity. The

Journal of Industrial Economics, 40(2), 201-221.

383. Westbrook, R. A. (1980). Intrapersonal Affective Influences on Consumer Satisfaction with Products.

Journal of Consumer Research, 7(1), 49-54.

384. Westbrook, R. A. (1981). Sources of Customer Satisfaction with Retail Outlets. Journal of Retailing,

57(3), 68-85.

385. Westbrook, R. A., & Black, W. (1985). A Motivation-Based Shopper Typology. Journal of Retailing,

61(1), 78-103.

386. White, D. W., & Absher, K. (2007). Positioning of retail stores in Central and Eastern European

accession states. European Journal of Marketing, 41(3/4), 292-306.

387. Wikipedia. (2012, august 9). Palatul Vulturul Negru din Oradea. Preluat pe august 20, 2012, de pe

www.ro.wikipedia.org: http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Vulturul_Negru_din_Oradea

388. Wikipedia. (2012, iunie 29). Pasajul Macca-Villacrosse. Preluat pe aug 20, 2012, de pe

www.ro.wikipedia.org: http://ro.wikipedia.org/wiki/Pasajul_Macca-Villacrosse

389. Wilhelm, W. B., & Mottner, S. (2005). Teens and Shopping Mall Preferences: A Conjoint Analysis

Approach to Understanding the Generational Shift Toward an Experience Economy. Journal of Shopping Center

Research, 12(1), 23-52.

390. Wong, A., & Dean, A. (2009). Enhancing value for Chinese shoppers: The contribution of store and

customer characteristics. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(2), 123-134.

391. Wong, A., & Sohal, A. (2003). Service quality and customer loyalty perspectives on two levels of retail

relationships. Journal of Services Marketing, 17(5), 495 - 513.

392. Wong, G. K., & Yu, L. (2003). Consumers’ perception of store image of joint venture shopping centres:

first-tier versus second-tier cities in China. Journal of Retailing and Consumer Services, 10, 61-70.

393. Wong, G. K., Lu, Y., & Yuan, L. (2001). SCATTR: an instrument for measuring shopping centre

attractiveness. International Journal of Retail and Distribution Management, 29(2), 76-86.

394. Worthington, S., Russell-Bennett, R., & Hartel, C. (2010). A tri-dimensional approach for auditing

brand loyalty. Brand Management, 17(4), 243-253.

Page 42: Rez Ro Ievuta Abrudan Ioana

41

395. Yan, R.-N., & Eckman, M. (2009). Are lifestyle centres unique? Consumers’ perceptions across

locations. International Journal of Retail and Distribution Management, 37(1), 24-42.

396. Yavas, U., & Babakus, E. (2009). Modeling patronage behavior: a tri-partite conceptualization. Journal,

26(7), 516-526.

397. Yeshin, T. (1998). Integrated Marketing Communications. The holistic approach. Woburn, MA:

Butterworth-Heinemann.

398. Yilmaz, V. (2004). Consumer Behavior in Shopping Center Choice. Social Behavior and Personality,

32(8), 783-790.

399. Yuen, E. F., & Chan, S. (2010). The effect of retail service quality and product quality on customer

loyalty. Database Marketing & Customer Strategy Management, 17(3/4), 222-240.

400. Yun, Z.-S., & Good, L. (2007). Developing customer loyalty from e-tail store image attributes.

Managing Service Quality, 17(1), 4-22.

401. Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and

Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22.

402. Zentes, J., Morschett, D., & Schramm-Klein, H. (2011). Strategic Retail Management (ed. 2nd ed.).

Wiesbaden: Gabler Verlag.

403. Ziliani, C., & Bellini, S. (2004). From loyalty cards to micro-marketing strategies: Where is Europe’s

retail industry heading? Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 12(3), 281-289.

404. Zimmer, M. R., & Golden, L. (1988). Impressions of Retail Stores: A Content Analysis of Consumer

Images. Journal of Retailing, 64(3), 265-293.

405. www.coduripostale.com, accesat în feb. 2011


Recommended