+ All Categories
Home > Sports > Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Date post: 20-May-2015
Category:
Author: redis-nutritie
View: 1,214 times
Download: 17 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 25 /25
S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g Suplimentul Suplimentul Fight Fight A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t N N u u t t r r i i ] ] i i e e S S ~ ~ N N E E C C U U N N O O A A { { T T E E M M C C A A M M P P I I O O N N I I I I director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 1 (177) 2007 0,90 lei l www.efitness.ro & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S I I N N F F O O R R M M A A } } I I A A | | N N S S E E A A M M N N ~ ~ P P U U T T E E R R E E TOPCULTURISM.RO
Transcript
  • 1. director: CRISTIAN DULGHERUnum`rul 1 (177) 20070,90 lei l www.efitness.ro F I T N E S S& F i g h t O .RINFORMA}IA|NSEAMN~ PUTERE MIS SkandenbergR Nutri]ie U LT USuplimentul FightAntrenament CPOT S~ NE CUNOA{TEMCAMPIONII

2. Perspective 2007CUPRINSCristian Dulgheru larg, din cauza asocierii culturismuluicu dopajul. Exerci]iile fizice reductensiunea arterial`la persoaneleMAGAZINUL REDIS Acum, odat` cu intrarea n Revista va ncerca [i n acest an hipertensive . . . . . . .8Uniunea European`, sper`m c` u[or,s` dea informa]ii ct mai de calitateVizit` la pu[c`rie . . . .9u[or, romnii s` capete din [i utile pentru cititori. Vom continua Oobiceiurile europene n domeniul Culturismul, un drums` public`m suplimentul Fight [i nsportului [i s` se intereseze mai multacest an pentru c` este destul de spre succes . . . . . . .12ca pn` acum de s`n`tate [i deapreciat de cei care practic` sau sunt .Rmodul cum arat`. N-a[ spune c` O metod`Romnia st` prost la capitoluladmiratori ai artelor mar]iale.Magazinul Redis de pe str. Mihai Eminescu nr. 114-116 s-a mutat ntr-o nou` loca]ie:Cei care au acces la Internet vor anti-foame . . . . . . . .14practican]i de fitness [i culturism, darCalea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[tise poate m`ri num`rul celor careputea fi la curent, n continuare, cuInforma]ia nseamn` A[a cum v-am obi[nuit pn` acum, la magazinul nostru pute]i cump`ra tot ce ave]i nevoie pentru practicarea Mfrecventeaz` s`lile, lucru destul denout`]ile din domeniu pe siteurileculturismului [i fitnessului: toat` gama suplimentelor nutritive Redis Nutri]ie, Universal, Natural Plus, Nutrimaxx,putere . . . . . . . . . . . .15posibil, pentru c`, pn` acum, an dew w w . t o p c u l t u r i s m . r o [i w w w . t o p -produse cosmetice din gama Redis Cosmetic, accesorii, echipamente [i mbr`c`minte sportiv`.an s-au deschis s`li noi [i s-a m`rit fitness.ro unde pot s` [i discute pe Profil fitness: La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou Tineretului, n circa 2 minute de mers pe jos,masa celor care merg la sal`. forumurile de la fiecare site. V` ocolind prin stnga Liceul Gheorghe {incai.Diana Oprea . . . . . .17IS Dac` n articolul pe care l scriamanun]`m c` va continua concursulanul trecut, n ianuarie, nu vedeamtia]i c`... . . . . . . . . . .22 Program:zilnic, cu premii constnd n supli-perspective pentru culturismulluni - vineri 10.30 - 18.00competi]ional, fiind contrazis ulterior mente nutritive, de pe forumul de la Dialog cu cititorii . . .24smb`t` 11.00 - 14.00 Rde rezultatele ob]inute de sportivii de www.topculturism.ro. C-tin Laz`r, un campionOrice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37performan]`, putnd spune chiar c` aSiteul w w w . r e d i s . r o v` st` lafost unul dintre cei mai buni ani din dispozi]ie pentru a face comenzicontemporan . . . . . .28Upunct de vedere al medaliilor online de suplimente.Alergarea pe timpcucerite, acum m` ab]in s` facVom continua s` perfec]ion`m [ipronosticuri. Posibil, sportivii, chiar de iarn` . . . . . . . . . .31s` m`rim gama suplimentelor RedisLTdac` nu ob]in c[tiguri materiale, vorNutri]ie, semnul c` am ajuns la un Heavy Duty . . . . . . . .32continua s` se preg`teasc` la celnivel foarte bun fiind cererile din ce nmai nalt nivel [i vor c[tiga medalii Concursce mai mari att la export, ct [i pesau, posibil, nu vor mai merge la skanedenberg . . . . .33marile concursuri interna]ionale, astapia]a intern`. Suplimentele din M TINERETULUIr`mne de v`zut. Imaginea culturi[tilor, din p`cate,import, Universal, vor fi tot timpul ladispozi]ia dumneavoastr`, cu U Arta fizicului [i arta Magazin REDISfotografic` . . . . . . .35urmeaz` modelul occidental, adic` ultimele nout`]i [i la pre]urile cele Cnu sunt prea aprecia]i de publiculmai competitive. Suplimentul Fight 41AbonamenteF I T N E S S& F i g h tPCei care doresc s` se aboneze la revista Liceul Culturism&Fitness&Fight pot contracta INCAIabonamente la oricare oficiu po[tal, pn`Ope data de 15 a fiec`rei luni. Facem precizarea c` publica]ia este nscris` n Editura Redis Co Catalogul Presei Interne la pozi]ia 4025.{os. Bucure[ti - Trgovi[te, nr. 300 C, Buftea, jud. Ilfov, cod 070.000TDac` dori]i, v` pute]i abona direct la Telefon/Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58 Telefon: 021/300.75.46, l lredac]ie, trimi]nd un mandat po[tal cu 351.85.68, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [isuma de 5,00 lei (50.000 lei vechi) pentru 0788.571.181 www.efitness.ro e-mail: [email protected] [ase apari]ii sau 10,00 lei (100.000 leivechi) pentru 12 apari]ii. Colectiv de redac]ieRedactor [ef: Florin Uceanu. Redactori: {erban Damian, Cristian Neagu, IonCoperta 1: Lavinia Calot`Oncescu, Drago[ Corcoveanu, Alexandru Bolborici, Daniel Oprea [i C-tin Ionescu(corespondent SUA). Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea [i Mircea Netea. [i Alexandru Ceobanu 2 3 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succesCONCENTRATE PROTEICESuproIzolat proteic, din soia, cu o concentra-]ie de 90% f`r` nici un adaos de arom` produsele Redis cunoscu]ii sportivi: echipa de fot-ProtR 65 nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.sau ndulcitori. bal F.C. Na]ional, echipa de hochei Steaua Bucu- Cutii de 900 g 28,00 lei (280.000 lei v)Con]ine 65% proteine din soia [i lapte. Cutii de 750 g 17,00 lei (170.000 lei v) re[ti, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, DanielArome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. S`cule]i de 2 kg 36,00 lei (360.000 lei v) Oprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu, Petru Ciorb`, Se recomand` tuturor sportivilor, cte o ProtwheyR G`le]i de 2 kg 39,00 lei (390.000 lei v) Petru Moja, Alexandru Bolborici, Costel Pripas, por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 gCon]ine 81% protein` din zer cu unPlicuri f`r` arome [i ndulcitori Viorel M`r`[oiu, Nicolae Cristea, Ion Oncescu,de produs).efect anabolic puternic prin promovarea sin- de 40 g 1,20 lei (12.000 lei v)Petru Ciorb`, Cutii de 900 g 19,00 lei (190.000 lei v) Alexandru Marin, Mirela Prjol [i top-modelultezei proteinelor n timp ce simultan reducecampion mondial S`cule]i 2,2 kg 39,00 lei (390.000 lei v) distrugerea de protein` (catabolismul).ProteinmixR Nicoleta Luciu.i 2006 m[Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte Concentrat proteic de caliateProtR 85 Acu g`le]imare, gust foarte bun.superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-RCutii de 0,9 kg 41,00 lei (410.000 lei v) propor]ii egale, cu efect puternic pentru laPRODUSE PENTRU MAS~ MUSCULAR~ 65, doar c` are un con]inut mai mare deperforman]a sportiv`. Concentra]ia protei- OG`le]i de 2 kg 82,00 lei (820.000 lei v) proteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 gPlicuri f`r` arome [i ndulcitoric` este de 85%. de produs. Cu arome de vanilie, ciocolat`,Cutii de 900 g 45,00 lei (450.000 lei v) tutti frutti [i cola. de 40 g 2,50 lei (25.000 lei v)G`le]i de 2 kg 89,00 lei (890.000 lei v)NutrifortR creatin`, vitamine [i minerale. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.EnergocarbRCutii de 900 g 21,00 lei (210.000 lei v)Plicuri f`r` arome [i ndulcitoriIdeal Protein .R65% carbohidra]i, 25% proteine,Cutii de 1 kg 17,00 lei (170.000 lei v) 87% carbohidra]i, vitamine, minerale.S`cule]i 2,2 kg 42,00 lei (420.000 lei v) de 40 g 2,50 lei (25.000 lei v)vitamine [i minerale. Arome: vanilie, cio- S`cule]i 2,5 kg 35,00 lei (350.000 lei v)Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.G`le]i 2,2 kg 45,00 lei (450.000 lei v) Concentrat cu 75% protein`. Formul` cucolat`, tutti frutti [i cola.G`le]i 2,5 kg 37,00 lei (370.000 lei v) Cutii de1 kg 9,00 lei (90.000 lei v) G`le]i 4,5 kg 83,00 lei (830.000 lei v) dou` surse de protein`: cu absorb]ie rapid`Performant MassCutii de 1 kg 16,00 lei (160.000 lei v) S`cule]i 2,5 kg 17,00 lei (170.000 lei v)Plicuri 40 g 1,20 lei (120.000 lei v)[i lent`. Se asigur` astfel un flux continuuS`cule]i 2,5 kg 31,00 lei (310.000 lei v) G`le]i 5 kg 69,00 lei (690.000 lei v)Concentra]ia proteic` (100% din zer) G`le]i 2,5 kg 19,00 lei (190.000 lei v)de aminoacizi n snge timp de 4-6 ore. este de 65%. Gust natural, f`r` ndulcitori.G`le]i 2,5 kg 34,00 lei (340.000 lei v)Super MassR G`le]i 5 kg 36,00 lei (360.000 lei v)Super ProteinR 90Cutii de 900 g 22,50 lei (225.000 lei v) Cutii de 900 g 32,00 lei (320.000 lei v) M G`le]i 5 kg 63,00 lei (630.000 lei v) Plicuri 45 g 0,90 lei (9.000 lei v) Con]ine 90% protein` de calitate supe-S`cule]i 2 kg 45,00 lei (450.000 lei v) S`cule]i de 2 kg 64,00 lei (640.000 lei v) 50% proteine [i 35% carbohidra]i.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. FosfocreatinRrioar`, ob]inut din lapte. Are arome de va-G`le]i 2 kg 47,00 lei (470.000 lei v)G`le]i de 2 kg 67,00 lei (670.000 lei v) MixforteRCutii de 900 g 19,00 lei (190.000 lei v) Tablete de fosfocreatin` pentru m`rirea AMINOACIZImetabolic`, asigur` o mai bun` oxige- aminoacizi esen]iali liberi sub form` de 25% proteine, 70% carbohidra]i, vi- S`cule]i 2,2 kg 39,00 lei (390.000 lei v)for]ei, masei [i energiei musculare.nare a mu[chilor [i folose[te gr`simile IScomprimate, cu un raport optim detamina C [i minerale. Arome: vanilie, cio- G`le]i 2,2 kg 41,00 lei (410.000 lei v) 90 tablete 12,00 lei (120.000 lei v) pentru energie. Nu con]ine zaharuri [iaminoacizi esen]iali. Necesarul mediu decolat`, tutti frutti [i cola.G`le]i 4,5 kg 79,00 lei (790.000 lei v)gr`simi. Este 100% natural. aminoacizi esen]iali pentru sportivi este deCutii de 1 kg 20,00 lei (200.000 lei v)Creatina ForteR Amino anabolic 300 tablete 21,00 lei (210.000 lei v)aproximativ 400 mg/kgcorp/zi.S`cule]i 2,5 kg 40,00 lei (400.000 lei v)CreatinaR Tablete masticabile, cu un gust foarteTablete cu arginin` [i ornitin` n pro-500 tablete 27,00 lei (270.000 lei v) 200 tablete 29,00 lei (290.000 lei v)G`le]i 2,5 kg 43,00 lei (430.000 lei v) bun, care con]in 500 mg creatin` 300 tablete 39,00 lei (390.000 lei v)Tablete care con]in 1.000 mg de cre- por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mg TaurinaRRatin monohidrat.monohidrat [i 300 mg dextroz`. ornitin`) pentru cre[terea n mas`500 tablete 63,00 lei (630.000 lei v)Mass Forte CreatinR90 tb. 9,00 lei (90.000 lei v) 90 tb. 7,00 lei (70.000 lei v)muscular` [i reducerea stratului de Tablete care con]in 500 mg de taurin`. 25% proteine, 65% carbohidra]i, 1% 300 tb. 22,00 lei (220.000 lei v) 300 tb. 19,00 lei (190.000 lei v)gr`sime. Se recomand` administrarea a 12 tb.Arginin`100 tablete 29,00 lei (290.000 lei v)naintea uneia dintre mese (eventual m-Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` elibe- Upreun` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efect rarea hormonului de cre[tere (GH) la nive-L-Carnitin Instant AminoR PRODUSE PENTRU SL~BIT Plicuri care con]in 1.000 mg L-carnitin`Produs de calitate superioar`, natural,mai bun).100 tablete 11,00 lei (110.000 lei v)lul hipofizei, contribuie la men]inerea func-]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolpur` [i 13,5 mg fructoz`, avnd un gustcu un procent [i raport optim de aminoa- important n buna func]ionare a aparatului FibrobarR t`]e[te memoria. Se prezint` sub form` deAmino Esen]ial LTexcelent. Se fac comenzi de minimcizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` ocardiovascular n mu[chiul solicitat.tablete care con]in 500 mg lecitin`. nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata Este un supliment care con]ine100 tablete 27,00 lei (270.000 lei v)Baton cu o valoare energetic` redus`50 tablete 9,00 lei (90.000 lei v)5 plicuri. 25% reducere pentru[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`comenzi de peste 50 buc`]i.fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-SiluetRAjut` la sl`bire stimulnd arderea gr`-1,40 lei/plic (14.000 lei v) FibromixR BATOANExifiere a stomacului. Se recomand` consu- similor, eliminarea colesterolului din Tablete masticabile cu valoareProteinRorganism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut`marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tnd nlocui o mas`, deoarece asigur` [isistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i. Uenergetic` redust alimentar, pentrureducerea stratului adipos [i sc`derea nUn baton proteic este echivalentul nutri-necesarul de nutrien]i. Cu ct sunt nlocui-greutate. Este bogat n proteine, fibretiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustte mai multe mese, cu att se va realizacutii de 400 g 10,00 lei (100.000 lei v)naturale expandate, minerale [i vitamine [iexcelent de ciocolat`, de 60 g, avnd ur-mai repede eliminarea gr`similor. 100% m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine Care un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%)vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50VegetalR Produsul este 100% vegetal. s` fie utilizat16 g, carbohidra]i 23,2 g, gr`sime vege-batoane se face o reducere de 25%.uEste un supliment alimentar exclusivtal` 14,5 g, vitamina C 24 mg, lecitin` 1,40 lei/buc (14.000 lei v) perioade ndelungate. Produsul se pre-vegetal, cu pu]ine calorii, care poate nlo- 145 mg, vitamina B6 1,7 mg, vitamina B5zint` n dou` variante: Fibromix-R, ndulcit 1,7 mg, zinc 1,7 mg, magneziu 12 mg.carnitin`. Pcui mesele zilnice, ajutnd astfel la o sl`-cu fructoz` [i Fibromix-R Light, f`r` zah`r,de 50 batoane se face o redu-LecitinR bire rapid` [i f`r` probleme. ndulcit cu aspartam. Valoare energetic`: 350 calorii. Se fac co- Formula favorizeaz` sc`derea cere de 25%.u menzi de minim 5 buc. 25% reducere pen-greut`]ii, eliminarea gr`similor, coles- Intensific` func]iile cerebrale [i mbun`- cutii de 450 g 10,00 lei (100.000 lei v) 90 tablete 5,50 lei (55.000 lei v)tru minimum 50 buc`]i. u 1,60 lei (16.000 lei v)/buc.terolului [i trigliceridelor, mbun`t`]e[te1,40 lei (14.000 lei v)/buc.tranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [i OVITAMINE, MINERALELDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor de sn-ge, accelereaz` fluxul sangvin.EnergicRtonific` sistemul cardio vascular. Combatesenza]ia de foame. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, permi]nd u Reducerea este valabil` numai la comenzile prin po[- Batoane proteice [i energizante care con- 50 capsule 9,50 lei (95.000 lei v) renun]area la una sau mai multe mese.t`, nu [i la magazine sau s`li.VitalizantRpierdute prin transpira]ie, furnizeaz` ener- ]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, glu-Tgie, ajutnd la recuperarea rapid` dup`tamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate vita- 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari Complex alimentar proteic, vitamino- efort [i nl`tur` oboseala.AlliumRminele [i mineralele con]inute de batonulmineral care con]ine antioxidan]i [i nutri-5 plicuri 5,00 lei (50.000 lei v) ProteinR. Se fac comenzi de minim 5 buc.Stimulent general, antioxidant, digestiv, 021/300.75.46; 351.85.68;en]i naturali. 10 plicuri+recipient 1 L 9,50 lei 25% reducere pentru minimum 50 buc`]i. uComenzile se fac nreechilibrant glandular, stimulent imunitar, Plata se face 100 tablete 9,50 lei (95.000 lei v) (95.000 lei v) vitaminizant [i mineralizant n care 1,60 lei (16.000 lei v)/buc. scris pe adresa 0744.63.22.94la primirea IsotonicRComplexRingredientele principale sunt extrase dinredac]iei0722.24.47.83; 0744.324.645;coletului, pre]urile Plicuri pentru b`utur` isotonic` recon- Supliment alimentar vitamino-mineralceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se admi- Fibrobar Forte sau telefonic 0788.571.181; 0724.579.149 incluznd [i taxele(inclusiv smb`tafax: 021/351.50.58fortant` ce con]in glucoz` cristalizat` [iindicat n cazul solicit`rilor fizice mari, nnistreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` re- Baton cu o valoare energetic` redus`,po[talecele mai importante vitamine [i minerale. avitaminoze, stimuleaz` sistemul imunitar,prize, dup` mese.con]inut ridicat de fibre vegetale, acizi [i duminica)sau la: www.redis.ro|nlocuie[te rapid lichidele [i mineralele scade colesterolul sangvin, reduce100 capsule 11,00 lei (110.000 lei v)gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-4 5 4. NUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVE GLUCOSAMINA L-carnitin InstantSuplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pn` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiEste un produs organic care se g`se[te n principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul aci-Firma Redis s-a angajat ntr-o colaborare alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`cartilagii [i n lichidul sinovial de la nivelul zilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n ener-cu firma Brenntag [i a lansat pe pia]a romneasc` o firm` au standardul ISO 9001, cel mai nalt standardgie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii denou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.de calitate din lume. Toate substan]ele sunt articula]iilor. Acest compus a fost utilizat demult nBrenntag, firm` german`, se ocup`, la nivel analizate riguros n laboratoare, calitatea fiec`rui lot tratarea cazurilor u[oare [i moderate de artrit` [i alte s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` nmondial, de distribu]ia de produse chimice [i fiind garantat`. leziuni ale articula]iilor. Sportivii utilizeaz` acestcazul persoanelor su- Oingrediente pentru industria farmaceutic` [iIat` primele produse din gama Nutrimaxx: supliment pentru ameliorarea durerilor de articula]ii [ipraponderale sau pentru a sus]ine procesul de refacere a cartilajelorobeze care vor s` B.C.A.A.Creatina Monohidratazotul n locurile n care organismul arecea mai mare nevoie (pentru sinteza lezate. sl`beasc`. Un plic Produs cu efect anabolic, ce are Creatin` monohidrat avnd 100%proteic`). u .Rcapacitatea de a m`ri semnificativ sintezapuritate. Ofer` organismului energia ne- 90 g 18,00 lei (180.000 lei v)con]ine 1.000 mg L-Se recomand` consumarea a 1-2 tablete, de 3 oride proteine n organism [i care faciliteaz` cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te 200 g 31,00 lei (310.000 lei v)carnitin` pur` [i 13,5eliberarea natural` de hormoni, precumfor]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea300 g 39,00 lei (390.000 lei v)pe zi, dup` mesele principale.hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in- postefort, cre[te volumul celular, cre[temg fructoz`, avnd unActiflex (100 tb/250 mg) 12,50 lei (125.000 lei v)sulina. Are un remarcabil efect anticata- hidrarea celular`.uLCarnitina gust excelent.bolic, prevenind distrugerea proteinelor [i 90 g 9,00 lei (90.000 lei v)Actiflex Forte (100 tb/500 mg) 19,50 leiMpierderea masei musculare. u300 g 19,00 lei (190.000 lei v) M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. 90 g 17,00 lei (170.000 lei v) 500 g 29,00 lei (290.000 lei v) Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo- (195.000 lei v).riznd oxidarea lor la nivel celular, mobili-Se fac comenzi200 g 33,00 lei (330.000 lei v) Pre]urile nu includ taxele po[tale. Pentru comenzi300 g 43,00 lei (430.000 lei v)LGlutaminazeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort, mai mici de 50 RON (500.000 lei v), taxele po[talede minim 5 plicuri. ISTaurinaGlutamina reprezint` 60% din totalul reduce nivelul colesterolului [i triglice- sunt de 5,00 lei (50.000 lei v). 25% reducereaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dinridelor. u Taurina [i lecitina sunt necesaretotalul aminoacizilor circulan]i n organism.30 g 17,00 lei (170.000 lei v) Comenzile se pot face la telefoanele: pentru comenzi depentru metabolizarea gr`similor, previn Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne 50 g 29,00 lei (290.000 lei v)formarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-catabolismul muscular (distrugerea 0232/266.900; 0722.876.311 [i pe e-mail la adresa peste 50 buc`]i.100 g 52,00 lei (520.000 lei v)sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`t`- ]esutului muscular), mbun`t`]e[te [email protected] sau la adresa: OlympusPre]: 1,40 lei/plicR]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` recuperarea dup` efort, stimuleaz`suportul necesar sintezei neurotransmi]`- producerea hormonului de cre[tere, u M`sura din interiorul flacoanelor,Grup, str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, cod 700082.(14.000 lei v)torilor [i au efect protector asuprastimuleaz` activitatea sistemului imunitar, ras`, con]ine 1 g de pudr`.creierului. u favorizeaz` hidrarea celular`, cre[te100 g 8,50 lei (85.000 lei v) produc]ia de glicogen n ficat, transport` U agen]i de hidratare+ulei de ment`. 100 ml 11,00 lei(110.000 lei v) rice, de reglare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla- matoare [i de regenerare celular`. 140 ml 16,00 lei (160.000 lei v)Instant Energy Drink Nutrimaxx LTTonifiant corporal Crem` cu spirulin`Spirulina sau alga albastr` este un cockteilMajoritatea [tim cum este cnd nubricat n Austria, la un pre] foarte Recomand`m numai un plic/zi, iarcu citrice oferit de natur` ce con]ine agen]i antioxidan]i,ai chef de antrenament sau s` facibun. Deci, de acum,seara este contraindicat` adminis- Con]ine un amestec de uleiuri esen]iale devitaminele A, C, B1, B6 [i E. Este citrice care dau fermitate [i elasticitate pielii.recomandat` n tratamentul tenurilor cu diverse lucruri, cnd te sim]i f`r` dac` ave]i o perioa-trarea pentru c` aceast` b`utur` Are efect reparator celular, prevenind apari]ia tendin]` de ridare, ac]ionnd intens asupra energie.d` a zilei n care v`con]ine cofein` [i s-ar putea s` nu Gel du[ exfoliant vergeturilor de pe abdomen sau decolteu. Ideal pentru corp, se aplic` n fiecare sear`dup` baie sau naintea masajului cu uleiuriU epidermei, c`reia i furnizeaz` principii active naturale cu efect regenerator, antioxidant.De ceva timp, au fost inventate b`- uturile de tip Energy Drink, esen]a sim]i]i f`r` ener- mai pute]i dormi.Costul unui plic este de circa 5 orianticelulit`aromate, fiind [i un detoxifiant n75 ml 14,00 lei (140.000 lei v)Con]ine particule moi de cear`celulit`.din care sunt ob]inute majoritatea mai mic dect al b`uturilor de acest tipGel revigorant instant C Cirebelle (provenite din Africa de 160 ml 10,50 lei (105.000 lei v) acestora fiind fabricat` de firma gata preparate, care se g`sesc n Sud) cu efect de exfoliere asupraCon]ine o combina]ie de uleiuri esen]iale (camfor, mentol, lavand` [i ienup`r) [i extract Neuber Brenntag din Austria, fabri- magazine, dar produsul nostru are celulelor moarte f`r` s` irite pie- Lo]iune antiacneic` de arnic` cu efect sinergic, calmant. Masat cantul [i distribuitorul suplimentelor avantajul c` ocup` pu]in spa]iu, este lea. Asocierea extractelor de ie- Destinat` ngrijirii tenului acneic P der` [i de castan cu sfere de u[or n strat sub]ire, produce o revitalizare foarte nc`rcat cu pustule, come- imediat`, fiind perfect pentru picioare obosite,Nutrimaxx. u[or (15 g) [i nu con]ine conservan]i cear` Cirebelle produce cre[-doane, furuncule [i chisturi.tensiune muscular` [i stres n umeri, gt, De curnd, firma Redis a adus nsau alte substan]e care asigur` de terea circula]iei periferice, re-Produsul elimin` impurit`]ile acu- tmple [i frunte. Este excelent pentru generare celular`, eliminarea Romnia produsul Instant Energy obicei stabilitatea lichidelor.Omulate, are ac]iune antiseptic`, eliminarea rapid` a febrei sau a durerilor celulitei [i diminuarea fragili- t`]ii capilare.astringent`, cicatrizant` [i degre-musculare.Drink Nutrimaxx, produs original, fa- Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-sant`. 250 ml 11,00 lei 75 ml 11,00 lei (110.000 lei v) roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`- 150 ml 10,00 lei (100.000 leiSe fac comenzi de minim(110.000 lei v) v)Hairinhib 801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,T Produce ncetinirea ritmului de cre[tere a 5 plicuri. 25% reducere pentru gie, nu trebuie dect s` dizolva]i unCofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-Uleiurile deGel anticelulit` cup`rului dup` epilare, dublat` de o hidratare acomenzi de peste 50 buc`]i. unisfereplic de Instant Energy Drink, n 250 n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri- masaj pielii.Pre]: 1,00 lei (10.000 lei v)/plic HERBAGEN 75 ml 10,00 lei (100.000 lei v)ml de ap` [i, n circa 20-30 dedoxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg, Amestecuri de uleiuri vege- Reducerea este valabil` numai tale, ulei mineral [i uleiuri esen- Succesul nregistrat n combatereaminute, sunte]i apt de orice activitateCiancobalamina-0,5 mg, Energy- ]iale naturale mbog`]ite cu Pre]urile includ [i taxele po[tale.la comenzile prin po[t`,celulitei const` n asocierea extractuluifizic` sau intelectual`. flavour SD-0,8 mg. fragmente de plante [i fructe. Sede ieder` [i castane ce con]in sapo-Comenzile se pot face lanu [i la magazine sau s`li. prezint` n urm`toarele variante: nozide, compu[i polifenolici, escin`, cuCulturi[tilor le recomand`m aceas- Produsul este contraindicattelefoanele redac]iei sau pe Comenzile se fac la telefoanele a) lavand`+fenicul+mu[e]el; b) unisfere celulozice nc`rcate cu vitaminat` b`utur` nainte de antrenamentpersoanelor sensibile la cofein` portocal`; c) trandafir; d) relaxant E, ce produc asupra zonelor afectate desite-ul www.redis.roe .oredac]iei sau pe www.redis.ro Ylang-Ylang+patchoulli+lavand` n trei straturi:celulit` efecte de activare a circula]iei perife- pentru a rupe fiarele. [i diabeticilor. 6 7 5. EXERCI}IILE FIZICE REDUC Vizit` laTENSIUNEA ARTERIAL~ LAPERSOANELE HIPERTENSIVEnchisoareODr. erban Damian pentru tensiunea diastolic`. |n acest derat`, cum este mersul pe jos nfel, se poate ajunge la normalizarearitm rapid, este chiar mai eficient de-Florin Uceanu.R Doctorul ]i-a spus c` ai tensiunetensiunii arteriale (vezi tabelul). ct efortul fizic intens, cum este aler-Florin Uceanu ncadrat de culturi[tiiarterial` mare, adic` e[ti hipertensiv. Totu[i, nainte de a ncepe s` faci garea. |ncepe s` mergi n orice ritm |n ultimii 15 ani am primit, din cnddin penitenciarul GiurgiuDe[i poate nu ai nici un fel de simp- antrenamente, e bine s` discu]i cueste confortabil pentru tine. Pe m`- n cnd, scrisori de la de]inu]i afla]i ntome [i nici nu b`nuiai c` ai aceast` medicul t`u (de familie sau cardiolog)sur` ce intri n form`, vei putea cre[-diferite nchisori din Romnia. Unii seocup` de programul de educa]ie prin continue culturismul [i dup` eliberareMafec]iune, trebuie s` [tii c` nu este despre situa]ia ta concret`. |n func]ie te ritmul [i distan]a. Obiectivul t`u ini- plngeau c` n-au gantere [i haltere, sport [i care s-a ocupat de dotarea [i nu vrea s` mai aud` de droguri,un lucru de neglijat, fiindc` netratat` de gravitatea bolii tale, el va decide]ial este s` mergi pe jos minimum de al]ii c` au sal`, dar n-au mncare sau unei s`li de antrenament [i de forma- pentru c` nu vrea s`-[i distrug` cor-poate conduce la probleme mult maice modific`ri ale stilului de via]` tre-3 ori pe s`pt`mn` cte 30 de minu-informa]ii despre tehnici de antre-rea n ultimii 4-5 ani a 3 grupe de de]i- pul pentru care munce[te din greu lagrave, cum ar fi accidentul vascularbuie s` faci, ct` mi[care trebuie s` te. |n func]ie de nivelul condi]iei fizi-nament, al]ii voiau sponsoriz`ri etc.nu]i care practic` culturismul. antrenamente. Aproape 3.000 de ca- IScerebral. Chiar dac` ai primit unu saufaci [i ce medicamente trebuie s` iei.ce, po]i s` ncerci jogging, pedalareRecent, am aflat c` a avut locNu m` a[teptam s` v`d prea mul]i lorii pe zi au la dispozi]ie de]inu]ii [imai multe medicamente antihiper-|n timpul efortului, mu[chii t`i pri- pe biciclet` sta]ionar` sau afar`, not, primul concurs de culturism din siste- mu[chi, dar am avut o surpriz`. Uniifac 3 antrenamente pe s`pt`mn`.tensive, nu neglija antrenamentul camesc mai mult snge, deci n acelecanotaj, stepper sau s` participi la mul de nchisori din Romnia. Ba erau chiar foarte masivi, acoperi]i Cred c` este o treab` bun`, din mo-parte important` a tratamentului. momente tensiunea ta cre[te. De[i cursuri de aerobic.chiar am fost [i invitat de Ghi]` Re-cu ceva gr`sime, dar masivi. Chiar [i ment ce [i speciali[tii din SUA au in- RMul]i oameni tr`iesc cu impresia gre- efectul este temporar, dac` tensiu- |n completarea mersului pe jos mus, un de]inut din penitenciarulRemus, care mi-a scris, a intrat acolotrodus culturismul n nchisori, a[a[it` c` hipertensivii trebuie s` evitenea ta este foarte mare, va fi nevoie sau a altor activit`]i aerobe modera-Giurgiu, s` v`d acel concurs. Nu amcu 66 kg, acum 4 ani, iar acum arecum vedem prin filme. |n fond, cultu-efortul fizic, ns` studii recente au ca medicul t`u s` ]i prescrie medica-te, este bine s` faci [i antrenamenteajuns la concurs, dar pn` la urm` tot 106 kg. Este adev`rat c` avea doarrismul nu se mpac` cu drogurile,Uar`tat c` exerci]iile fizice aerobe,mente pentru a o reduce nainte de acu greut`]i mici [i multe repet`ri m-am dus acolo dup` ce am vorbit cu66 kg [i din cauza utiliz`rii drogurilorabuzul de alcool, via]a de noapte,efectuate n mod regulat cum ar fincepe s` faci mi[care. Pentru per- (eventual n sistem circuit). Nu estemaiorul Florin Antonescu, cel care seinjectabile. Acum se gnde[te s`care tind s` creeze delincven]i.mersul pe jos n ritm rapid, pe perioa- soanele cu hipertensiune u[oar` sau cazul ns` s` te gnde[ti la greut`]i LT GLADIATOR GYMde lungi de timp de ordinul lunilor demedie, de obicei activitatea fizic` numari. Totu[i e[ti un om bolnav. Antre-zile, pot reduce ntr-o oarecare m`-pune probleme.namentele cu greut`]i mari pot cre[tesur` tensiunea arterial`. La o confe- Dac` vei merge la un medic spor-tensiunea arterial` la valori periculoa-rin]` a National Institutes of Health,s-a ar`tat c` exerci]iile aerobe au ca-tiv, acesta ]i poate indica exact ce felde exerci]ii ai voie s` faci. Dac` nu aise. De asemenea, trebuie s` evi]iexerci]iile izometrice.U CRAIOVApacitatea de a reduce tensiunea arte- cum s` ajungi la un astfel de specia- Activitatea fizic` are efect pozitivrial` n repaus, la persoane suferind list, alege mersul pe jos, fiindc` nu ain cazul hipertensiunii arteriale, ns` O nou` sal` de culturism [ide hipertensiune arterial`, cu 11 cum s` gre[e[ti. Studiile au ar`tat c`trebuie s` fii con[tient c` acest efectfitness s-a deschis n incintaCmmHg pentru TA sistolic` [i 9 mmHgefortul fizic aerob de intensitate mo-se instaleaz` n luni de zile, deci nute a[tepta la minuni peste noapte. fostului UCECOM. Foarte multe filmule]e cu antrenamente,Antrenor, multiplul campion concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte P Clasificareana]ional, maestru al sportului, hipertensiunii arteriale clipuri senza]ionale din sport,Costel Torcea. TA sistolic` TA diastolic` momente amuzante sau recorduri mondiale, OTel.: 0744.789.764, 120 HTA foarte Pute]i viziona de acum pe www.netvideo.ro cele sever` mai interesante produc]ii video din lume [i din ]ar`. 89 6. CULTURISMUL, UN Dup` c[tigarea titlului la juniori,ce ]i dore[ti s` faci vizavi deDRUM SPRE SUCCES Loca]ie: Bamboo Fitnessculturism? Voi ncerca s` r`spndesc con-ALEXANDRUceptul de fitness model, care cred c`este mult mai apreciat de publicullarg. Am primit o ofert` din parteaMusclemania s` concurez anul aces-CEOBANU ta la Europe fitness model, dar maia[tept detalii.O {tim cu to]ii ce sacrificii Am n fa]a mea un tn`r de numai financiare, [i nu numai, implic` via]a19 ani care, pn` la aceast` vrst`,de tip culturist! Ce te motiveaz` zi de.Ra reu[it ce al]ii nu au reu[it ntr-o zi?via]`. M` rog mult, m` gndesc la fa- Campion na]ional la culturismmilia mea, la to]i cei care m-au ajutatLoca]ie: Bamboo Fitnessjuniori, el a reu[it s` devin` [i unpn` acum [i m` ajut` n continuare,Mmodel de succes, demonstrnd c` vreau s` i r`spl`tesc pe cei din jurulpracticarea culturismului e o ramp` meu prin rezultatele muncii mele!de lansare c`tre lumea show-bizului. Ai un abdomen foarte bine con- Este student la Facultatea deturat [i reliefat! Care e programul t`uISSociologie din Bucure[ti! pentru abdomen? Rep.: Alex, n ce an ai nceput Abdomenul e o grup` special`antrenamentele de culturism?pentru mine, l lucrez zilnic cu cte 3exerci]ii n superset, dar ]in cont [i deRdiet`, pentru a fi n form` mereu. Alex Ceobanu: Pe 1 iulie 2002, cu C`t`lin Botezatu [i au urmat nu- V`d c` nu e[ti doar un posesoram nceput antrenamentele.meroase prezent`ri [i apari]ii TV,de fizic de excep]ie, ci [i un tn`r cul- U Cum ai ajuns s` practici prezentnd lenjeria creat` de el. |mi tivat! Care sunt c`r]ile tale preferate?culturismul, de ce nu ai ales alt face pl`cere s` lucrez cu el, fiind un Codul bunelor maniere, Believesport?om de la care ai ce nv`]a. You Will Succed And You Will, Biblia.LT Am avut norocul s` l cunosc pe Ce n`l]ime [i ce greutate ai Pentru cei 19 ani, ai reu[it multeantrenorul meu, Bogdan Anania, care acum? pn` acum! Care e secretul t`u?a investit foarte mult n mine [i m-a 1,83 m, n`l]imea, iar greutatea Munc` mult` [i distrac]ie pu]in`,ajutat s` m` formez ca om. De la su-variaz` n jurul a 90 kg. multe sacrificii, credin]a n Dumnezeuplimente pn` la echipament, trans- V`d c` mereu e[ti n form`.[i speran]a.port cu ma[ina personal` la toateconcursurile, hotel, mas`, absolut tot.UDezv`luie pentru cititorii revistei cte-va lucruri cu privire la alimenta]ie [i Planuri de viitor? |mi doresc s` am un show de fit-Omul acesta chiar a nfiin]at [i un antrenament.ness la TV (pentru posibile oferte,Cclub special pentru mine, Ana- Oriunde sunt plecat, iau cu mine planul e deja conceput, ideea esteniaGym Roman , eu sunt singurulo caserol` cu piept de pui, somon,original`, vor ap`rea [i celebrit`]i).sportiv al s`u. E o rela]ie special`salate, fructe. |ncerc s` m`nnc ali- Vreau s` fiu un model ct mai bine Pntre noi, bazat` pe ncredere [i n- mente ct mai pu]in procesate [i bo-cotat [i poate s` colaborez cu agen]ii]elegere reciproc`, sacrificii de gate n proteine. La antrenamente,din afara ]`rii. |ntr-un cuvnt, ncercambele p`r]i. Au fost perioade cnd ncerc s` nu exagerez cu greut`]ile [is` m` folosesc de toate calit`]ile cuOam investit, pe lun`, sute de euro. s` mi ascult corpul. Am fost nv`]at care m-a nzestrat Dumnezeu pentru Pu]ini [tiu c`, pe lng` titluls` m` feresc de accident`ri.a reu[i n via]`!na]ional la juniori mici n 2005, ai Care sunt culturi[tii t`i prefera]i?Tdebutat cu dreptul n lumea |i apreciez foarte mult pe PetruMai multe poze [i detalii despremodelingului. Cum ai luat contact cuCiorb`, pe Vlad Pihureac, pe Florin antrenamentul lui Alexandru la CNlumea modei?Roman [i pe to]i culturi[tii serio[i care Ceobanu, pute]i g`si pe Internet, pejuniori Pot spune c` am devenit model, au puterea s` ndure sacrificiile [iforumulsiteuluinostru2006cu adev`rat, dup` ce n var` am tri-munca an de an, din simpl` pasiune. w w w . t o p c u l t u r i s m . r o la rubrica demis poze la o agen]ie cunoscut` din De asemenea, l-am admirat foarteProfile personale.Bucure[ti, care m-a contactat chiar a mult pe Virgil Buruian` iar n vestiaruldoua zi. Apoi am nceput s` lucrezmeu [i acum mai am posterul cu el! prof. Cristian Neagu 10 11 7. TOPUL ACCIDENT~RILOR SUSCEPTIBILE}ine]i direc]iaDE A FI DIAGNOSTICATE INCORECT antrenamentului c`tre nord!Dr. erban Damian seriozitatea, ns` exist` destul de p`rat s` v` prezenta]i la medicFlorin Uceanu, adev`rat c` n culturism exist` o scurta pauzele dintre ele [i m`reamul]i sportivi care nu iau n seriospentru a fi supu[i unei interven]ii17 titluri de campion na]ional rela]ie strns` ntre calitatea [ifrecven]a antrenamentelor. Sportivii, indiferent de ce ramur` a traumatismele craniene. O contuziechirurgicale. cantitatea efortului depusSau s` faci un pas mare napoi,3 Osportului ar fi vorba, sunt obi[nui]i s`mai puternic` la nivelul capului poate Traumatismul ligamentuluiE incredibil ct de mul]i ncep`tori(antrenament, regim alimentar,cum f`cea Dorian Yates, carendure din cnd n cnd dureri locali-conduce la apari]ia unei hemoragii ncruci[at anterior acest trau- cred, dup` numai o s`pt`mn` desuplimente) [i calitatea [i cantitateacre[tea treptat greut`]ile pe m`sur`zate n diferite p`r]i ale corpului, ns` cerebrale, care uneori poate s` fiematism apare de obicei atunci antrenament, c` vor ajunge n doi anirezultatelor. ce se apropia concursul, iar dup`, f`- .Rproblemele apar atunci cnd un dis- fatal` acesta fiind pericolul cel mai cnd ligamentul este ntins pestesupercampioni la profesioni[ti.Principiul, f` azi mai mult dect aicea o pauz` [i relua preg`tirea pen-comfort aparent minor poate ascunde mare la pu]in timp dup` producereacapacitatea lui natural` de elonga]ie [iAr fi mi[to ca ntr-o bun` zi s`f`cut ieri [i mine mai mult dect ai tru urm`torul Mr. Olympia de la greu-o accidentare serioas`. Exist` cteva accident`rii. Sportivii care sufer` tra-se rupe. Este frecvent gre[it diagnos- decizi c` dore[ti s` ar`]i ca: Ronnies` faci azi, este crucial pentrut`]i mult mai mici, urmnd s` le m`-probleme de natur` medical` careumatisme repetate, chiar de mic`ticat ca entors` [i apare de obicei n Coleman, Arnold ori Frank Zane [i, succesul t`u pe termen lung. |n reasc` iar, dar cu inten]ia de a de-Mpot fi uneori u[or trecute cu vederea intensitate, ale capului, pot s` dez- sporturi care presupun opriri bru[te hocus pocus, dup` ce te-ai c`r]ile de specialitate g`si]i acestp`[i m`rimea celor din anul anterior.sau gre[it diagnosticate. Vi le voi pre-volte pe termen lung probleme, cumurmate de ntoarcere (fotbal, baschet).antrenat 3-4 luni, s`-]i atingi idealul. principiu sub denumirea: principiul Totu[i un lucru nu trebuie s` sezenta n continuare pe cele mai ar fi afectarea memoriei. De aceea, De obicei necesit` interven]ie chirurgi- Din p`cate, dureaz` ani ca s`cre[terii progresive a dificult`]ii schimbe, indiferent c` faci repet`rifrecvent ntlnite. se recomand` ca orice traumatism la cal` [i recuperare de lung` durat`, iarconstruie[ti o mas` muscular`antrenamentului.pu]ine cu greut`]i mari sau repet`ri1 ISLoviturile la cap un trauma-nivelul cutiei craniene s` fie obli-prezentarea ct mai urgent` la medic impresionant` [i o for]` deosebit`.|narma]i cu informa]ia c` direc]iamai multe cu greut`]i mici sau medii,tism la nivelul computeruluigatoriu evaluat de c`tre un medic, de este absolut necesar`.Sigur c` po]i face progrese dificult`]ii antrenamentului trebuie s` important e s` fii mul]umit de tine,4poate s` se soldeze cupreferat neurolog sau neurochirurg.Fractura de scafoid este un uimitoare n perioade extrem defie c`tre nord (adic` n sus), unii vor pentru c` n sinea ta [tii c` te-ai2consecin]e uneori foarte grave, uneleLeziunile tendonului lui Ahiletraumatism ce apare prinscurte, dar nu la infinit. Pentrufi dezam`gi]i c` nu vor reu[i antrenat ct de tare ai putut [i [tii c` Rmanifestate rapid dup` accidentare, acest tendon mare ([i c`dere pe bra]ul n extensie. progrese, care s` te fac` campion, ntotdeauna s` ]in` aceast` direc]ie. asta e calea c`tre succes, [tii c`altele la o distan]` mai lung` n timp.puternic) este cel mai expus Scafoidul este unul dintre cele 8 oase trebuie s` vii la sal` timp ndelungat.N-ar trebui s` fie. Pur [i simplu pentru a-]i atinge obiectivul final|n utima vreme, acest gen dedintre toate tendoanele corpuluicarpiene, situat la nivelul pumnului. Am primit deseori scrisori de lanimeni nu poate merge din greu n trebuie s` faci antrenamente bune,Uaccident`ri este privit cu toat`omenesc. El une[te gastrocnemieniiEl se g`se[te n dreptul degetului tineri care spuneau c` au crescutmai greu f`r` ntrerupere. Uneori e fructuoase, lun` de lun`, ani de zile,[i solearul cumare [i are o unic` surs` de snge,10cm la bra] n primul an [i ntrebaubine s` mergi n lateral sau chiar[tii c` un antrenament bun nseamn`calcaneul. Rup- care poate fi u[or ntrerupt` prin n ct timp cred eu c` vor ajunge ei lanapoi pentru un timp, pentru a putea s` storci [i ultimul gram de energieLTtura de tendonfractur`. Adesea fractura este profesioni[ti. merge apoi iar nainte. din mu[chi.ahilean este un confundat` cu o ntindere [i exist` Din p`cate, nu exist` un fel de Adic` s` schimbi direc]ia, cumDac` nu crezi n acestea, nu vei fitraumatismriscul stabilirii unui diagnostic gre[it,contract scris n care s` se precizeze f`cea Arnold, cnd trecea de la dect un culturist superficial, cu undestul de ceea ce atrage dup` sine unc`, dac` pontezi 4-6 antrenamenteperioada de lucru cu greut`]i foartefizic mediocru, care probabil se uit`frecvent ntl- tratament inadecvat, cu urm`ri grave.pe s`pt`mn`, timp de n ani, e[timari la o perioad` n care introducea cu invidie la campionii din sal` sau5nit. Rupturapar]ial` poate fiU Fractura de stres a coluluif e m u r a l poate fi uneori r`spl`tit cu un fizic de campion na]ional [i apoi de profesionist. Eexerci]ii de izolare, mic[oragreut`]ile, m`rea num`rul de serii,de pe scen` [i nu pricepe de ce eiarat` a[a [i el nu.uneori confun-dificil de diagnosticat. AcestCdat` cu o traumatism se ntlne[te de obicei lantindere. Sem- alerg`torii care au crescut recentnul clasic de intensitatea, viteza sau distan]a de Pruptur` (com- alergare. Femeile sunt mai suscepti-plet`) de ten-bile la astfel de fracturi de stres, pro-don ahilean babil din cauza unghiului colului fe- Oeste durereamural. Simptomele fracturii colului fe-ascu]it` la acelmural includ durere la nivelul regiuniinivel [i sunetulinghinale, care este accentuat` laTpe care lefort, precum [i incapacitatea de aproduce tendo-face anumite mi[c`ri. Deseori estenul atunci cnd confundat` cu o tendinit` sause rupe. Acestntindere, ns` medica]ia anti-traumatism nu inflamatorie nu este de ajutor. Estese vindec` de esen]ial ca n astfel de cazuri s`la sine, deci ajunge]i la un medic specialist ntrebuie nea-ortopedie. 12 13 8. O METOD~ ANTI-FOAME? INFORMAIADr. erban DAMIAN Cum? Deja ]i este foame? {i nicinu au trecut dou` ore de la ultimagr`simi mai satisf`c`toare dect pecele bogate n carbohidra]i, n timpce obezii nu au fost de acord cuaceasta. de foame [i ajut` la sc`derea n gre- utate, afirm` dr. Rachel Batterham. A[adar, o strategie pe care am pu- tea-o utiliza n sc`derea n greutateNSEAMN PUTEREmas`Analizele de laborator au ar`tat c` este cre[terea con]inutului n protei- Daniel Opreantr-o revist` sau carte de culturism secretele succesului lor [i care, fo- O Dac` ai ]inut vreodat` n via]a ta o mesele bogate n proteine declan-ne al regimului alimentar, ceea ce merit` experimentat [i aplicat. Delosindu-se de lec]iile nv`]ate n de-cur` de sl`bire, atunci probabil c` ]i [eaz` o secre]ie mai abundent` dem`re[te viteza cu care apare senza-Ideea acestui articol mi-a venitce? Pentru c` foarte multe dintre arti- cursul carierei, i pot ajuta pe cei ti-este familiar` acea senza]ie de foa-PYY la to]i b`rba]ii, indiferent de gre- ]ia de sa]ietate cu alte cuvinte, un atunci cnd, vizitnd site-ul cole se adreseaz` unei anumite cate-neri s` evite gre[eli pe care ei cnd- .Rme, cvasipermanent` [i care nu tre- utate. |n cazul b`rba]ilor normopon- control mai bun al centrilor nervo[i www.topculturism.ro, am remarcat un gorii de culturi[ti, fie profesioni[ti, fie va le-au f`cut. Informa]iile de calitatece dect dac` m`nnci ceva. derali dar nu [i n cazul celor obezicare se ocup` cu aceste reglajesondaj de opinie referitor la determi-cu posibilit`]i mult diferite de cele desunt cele care promoveaz` culturis- Un studiu, realizat n Anglia [i care mesele bogate n gr`sime au indusesen]iale. Este un tip de regim ali- narea celei mai valoroase surse dela noi, alte articole sunt, pur [i sim- mul natural, cele n care primeaz`a f`cut senza]ie n presa de acolo, aro secre]ie mai important` de PYY de- mentar care i caracteriza pe str`mo-documentare pentru un practicant al plu, copiate din reviste str`ine, f`r` avalorile reale ale acestui sport [i anu- Mputea s` reprezinte r`spunsul pect mesele bogate n carbohidra]i. [ii no[tri, pe vremea cnd supravie]u- culturismului. Nu am s` ascund faptul se ]ine cont de culturistul ]int` al arti-me s`n`tatea trupului [i a min]ii, fru-care l c`ut`m. |n august 2002, endo- Echipa lui Batterham a mai f`cut uniau hr`nindu-se cu ceea ce vnau. c` am fost pl`cut surprins s` constat colului original, iar altele au o puterni-muse]ea [i elegan]a [i, nu n ultimulcrinologul Stephen Bloom [i colegii experiment a conceput un cobai Totu[i aceste cerect`ri nu s-auc` topul surselor de documentare erac` tent` publicitar`, singurul lor scop rnd, sportivitatea.s`i de la Colegiul Imperial din Londraf`r` gena care codific` molecula concretizat prin crearea unui supli- condus de c`r]ile [i revistele de spe- fiind acela de a promova un anumit Un alt aspect pe care a[ vrea s`-lISau descoperit c` atunci cnd au in- PYY. Ace[ti [oareci au consumatment pe baz` de PYY, care s` fie fo- cialitate, la polul opus g`sindu-se ca produs. O categorie aparte sunt arti- punctez este acela c`, n afara sur-jectat un hormon, numit peptidulcantit`]i uria[e de hran` [i au devenitlosit n curele de sl`bire. PYY estesurs` de informa]ie de calitate, opi-colele emanate de la persoane care, selor tradi]ionale de informa]ie, inter-YY3-36 (PYY) la roz`toare [i oa-rapid obezi. |n mod normal, [oarecii un peptid, deci o buc`]ic` de protein` niile colegilor de antrenament. Con- de foarte multe ori, au doar o leg`tu-netul, cu site-urile de specialitate [imeni, efectul a fost o reducere sem-obezi care primesc o alimenta]ie hi- dac` ar fi administrat sub form` desider c`, dac` acela[i sondaj ar fi r` accidental` sau superficial` cuforumurile de discu]ii, ofer` cantit`]iRnificativ` a senza]iei de foame timpperproteic` m`nnc` mai pu]in [i sl`-tablete ar fi digerat [i nu ar ajunge n fost f`cut acum 16 ani, clasamentul culturismul, opiniile prezentate de enorme de informa]ie. Cu att maide 12 ore sau mai mult. Mai mult de-besc. |ns` dieta hiperproteic` nu asnge. A[adar PYY ar trebui admi-ar fi ar`tat exact invers, [i asta dato-ace[tia nef`cnd dect s` bulverse- mult, discernerea a ceea ce este ne-ct att, roz`toarele care au primitfost de ajutor [oarecilor cu deficien]`nistrat pe alt` cale intravenos, sub-rit` posibilit`]ilor pe care le oferea la ze sau s` descurajeze complet [icesar [i ce nu devine o virtute pe Utratamentul cu acest hormon au nre-de PYY doar dac` li s-a administratcutanat, transdermic sau nazal sau acel moment situa]ia social` din Ro-uneori iremediabil un ncep`tor.care numai cei puternici o au. {i, lagistrat [i o sc`dere n greutate, ceeaPYY. M`rind con]inutul n proteine al am putea ncerca s` control`m se-mnia.Informa]iile de calitate sunt celefel ca n culturism, pentru a fi puter-ce a atras aten]ia asupra PYY ca po-alimenta]iei, cre[tem secre]ia de PYYcre]ia lui n organism prin modific`ri Sondajul, n afara datelor pur sta- venite de la oameni de culturism, denici [i a st`pni informa]ia, trebuie s` LTten]ial viitor medicament folosit n tra- n organism, ceea ce reduce senza]ia la nivelul regimului alimentar.tistice pe care le ofer`, eviden]iaz` la campionii dispu[i s` fac` publicene antren`m continuu.tarea obezit`]ii. Totu[i e nevoie dematurizarea informa]ional` care s-astudii aprofundate, fiindc` nu n toate produs n ultimii ani, maturizare ma-grupurile folosite n cercetare s-auterializat` n renun]area benevol` laob]inut rezultate similare. surse de informa]ie cu un pronun]at Un fost membru al echipei lui Blo-om, endocrinologul Rachel Batter- Ucaracter empiric [i pu]in credibile [imigrarea c`tre o categorie de izvoa-ham de la Colegiul Universitar Lon- re de documentare avizate [i obiec- Cdra, a abordat problema dintr-un un-tive.ghi diferit. Echipa lui Batterham a Cu toate acestea, cred c` suntemanalizat cu aten]ie ce alimente au ca-ndrept`]i]i s` ne punem o alt` ntre-Ppacitatea de a potoli senza]ia de foa-bare: toate informa]iile pe care le ci-me. Ei au luat n studiu 9 b`rba]itim n c`r]i [i reviste sunt de calitate?obezi [i 10 b`rba]i normoponderali. R`spunsul nu poate fi dat n con]inu-ODup` o perioad` scurt` de post total, tul acestui articol, ns`, a[a cumb`rba]ii au consumat diferite tipuri de practicantul de culturism a putut facealimente. Fiecare mas` administrat` saltul de la empiric la avizat, prefe-T fie bogat` n proteine, fie bogat` n rnd s` adune informa]ia din c`r]i [ilipide, fie bogat` n carbohidra]i reviste n locul pendul`rii nesfr[iteavea aceea[i valoare caloric`.ntre sfatul amicului X sau Y, cu sigu- To]i b`rba]ii au afirmat c` mesele ran]`, acela[i practicant de culturismbogate n proteine le-au satisf`cut cel [i va putea dezvolta un sistem pro-mai bine foamea. Interesant de ob-priu de valori, un filtru individual prinservat faptul c` b`rba]ii normoponde- care s` treac` informa]ia nainte de aDaniel Oprearali au considerat mesele bogate n o utiliza. A[adar, nu tot ceea ce scrie 14 15 9. DIANA OPREA Vrsta: 24 ani |n`l]ime: 1,59 m Greutate: 49 kg Re[edin]`: Bucure[ti Ocupa]ie: antrenor personal[i instructor aerobic Mncarea preferat`: Os`n`toas` - pui [i pe[tenes`n`toas` - specialit`]iitaliene[ti .R Palmares: multipl` campioan` na]ional` lagimnastic` artistic` [i aerobic` campioan` mondial` de fitness,Mversiunea IFF Planuri de viitor:lansarea unui DVD cugimnastic` aerobic` de ISntre]inere, proiecte pentrudezvoltarea sportuluin [coli [i licee Antrenament: luni - piept, mar]i - Rpicioare, joi - spate, vineri - bra]e[i zilnic predau diferite clase deaerobicU Exemplu de antrenamentpentru bra]e: flexii cu haltera, 3-4 serii a 10-15LTrepet`ri flexii alternative cu gantere, 3 x 10-15 flot`ri la paralele, 4 x 10-12 extensii la scripete, 3 x 10-15UCPOT 10. T OP CU LTU RIS M.RO 11. T OP CU LTU RIS M.RO 12. potrivit statisticienilor, infestat, n ceJay Cutlerl l l unii culturi[tiprive[te proteinele situa]ia e clar`, sunt cu adev`rat ta-ou`le g`tite sunt digerabile n lenta]i la pozare [ipropor]ie de 90,9%, n timp e ou`le fac din asta o me-crude, doar n propor]ie de 51,3%.serie? Profesioni[tiiPrin urmare, beneficia]i de mai mult` Green [i St. Cloudprotein` de pe urma unui ou g`tit au oferit undect de pe urma unuia crud. Altspectacol n tandemmotiv pentru care oul e bun esten timpul alocat celorvaloarea biologic` a acestuia carecare nu au reu[it s` Oeste 93,7%. Compara]i aceast` cifr` se clasaze n primiicu 84,5% pentru lapte, 76% pentru 15 la Ironman Pro.pe[te [i 74,3% pentru carne de vit`.Amndoi sunt dan- .R prezentarea de costume de baie [illl trebuie s` dep`rta]i coatele ca satori exotici n New de sport pentru marile firme produc`-s` ob]ine]i rezultatele mai bune? York [i au reu[it s` toare de asemenea echipamente. Extensiile la scripete pentru tri- pentru c` se poate accidenta. A avut ridice sala n picioare Dac` v` uita]i cu aten]ie la poz`, o s`cep[i se fac de obicei cu coatele lipi-dreptate. La festivitatea de renves-cu spectacolul n Green [i St. Cl ou dn. l uM vede]i c` tipa are vene pe abdomen.te de corp [i palmele n fa]a corpului.tire n func]ia de guvernator, Arnold acare au purtat [epci lll Lee Priest vrea s` c[tige primulCercet`rile efectuate cu electromio- depus jur`mntul sprijinit n dou` [i m`[ti precum cele din operatul de spital dezv`luind un fizic masiv concurs profesionist din 2007? Ca de graful au demonstrat c` varianta cucrje, dar Terminatorul, ca orice ter- Fantoma de la Oper`. Chiar dac` [i puternic [i s`-[i nceap` programul obicei, primul mare concurs va fi Iron-coatele dep`rtate [i corpul u[or ncli-minator, continu` s`-[i urm`reasc` nu s-au clasat n primii 15 la acestpe muzic` cu vorbele: e un miracol, IS man Pro iar Lee vrea s` repete victo-nat n fa]` este mult mai eficient` n obiectivul orice ar fi.concurs, au fost ntr-un fel eroii serii. pot s` merg. ria de anul trecut. Voi veni chiar maice prive[te implicarea tuturor zonelorlll culturismul poate face transfor- Fizicul [i programul pe muzic` i-au mare [i mai t`iat pentru a fi sigur de tricepsului [i de asemeni permite utili-m`ri spectaculoase? Probabil asta a adus n final locul 5 victorie, a declarat el.zarea unor greut`]i mai mari, ceea ce [i vrut s` pun` n eviden]` culturistalll trei campioni mondiali romni au R lll dac` ave]i o ntrebare pentruse traduce n progrese mai mari.profesionist`, Betty Pariso, cnd a ales s`-[i petrec` vacan]a de iarn` la Ronnie Coleman sau Sylvester Stal- Aceasta este varianta preferat` a lui ap`rut pe scen` la Ms. Interna]ional, 30 de grade, n Egipt, ntr-o sta]iune lone, ave]i [ansa s` primi]i un r`s- Jay Cutler. Nu e de mirare c` tricep[ii sprijinit` de un cadru pentru oamenide pe malul M`rii Ro[ii? Iat`-i maiU puns de la ei? Nu trebuie dect s` lui sunt printre cei mai mari din lume. ce au nevoie de crje, pentru ca, 10jos, n plin de[ert, cu ocazia unei Karen McDougalave]i un computer conectat la inter- Pe de alt` parte, trebuie s` remar- secunde mai trziu, s` dea jos hala-excursii efectuate acolo. net [i s` intra]i pe adresac`m c` marii campioni au descoperit,LTlll exist` modele Playboy care s-auwww.prosource.net |ntreb`rile trebuieinstinctiv n unele cazuri, ce variant`orientat c`tre fitness-modeling? Nu la s` fie legate de: antrenament, diet`,e mai bun`, cu mult timp nainte canoi, ci n America. Karen McDougal suplimente.oamenii de [tiin]` s` vin` cu aparateeste un asemenea exemplu de div` lll ou`le sunt bune, dar trebuie ne- sofisticate [i s` ne spun` acest lucru.care are un corp ce a fost acceptatap`rat s` le g`ti]i? Cercet`rile arat` Deci, pn` la urm`, campionii chiarde Playboy-ul din SUA iar apoi s-aapucat de fitness orientndu-se c`tre c` ou`le au o gr`mad` de beneficii pentru musculatur` [i s`n`tate, darUau secrete, de[i poate nu suntcon[tien]i c` le au.]ine]i minte c` e o lll Arnold a fost iar prezent n emi- Betty Pariso Cidee bun` s`siunile de [tiri? Cei care nu s-au uitatfierbe]i, pr`ji]i sau la [tiri n perioada Cr`ciunului au ra-coace]i ou`le tat dou` [tiri despre Arnold, una bu- Pnainte de a le n`, alta rea. S` ncepem cu ceaconsuma. Dinbun`: filmul Goana dup` cadou, cudou` motive:Schwarzenegger n rolul principal, aOevita]i infestareafost declarat cel mai popular ([i vizio-cu salmonela [i nat) film din istoria filmelor pe temecre[te]i cantitatea de Cr`ciun. |nc` o dat` Arnold e n Tdeproteinetop. Acum vestea rea: Arnold [i-aabsorbite.fracturat femurul drept schiind n SunDac` infestarea Valley n perioada vacan]ei de Cr`-cu salmonela nu e ciun. E OK acum [i se reface rapid.a[a de riscant`,Pe vremuri, n 1970 [i ceva, ntr-undeoarece doar uninterviu, el spunea c`, fiind din Aus- Irina Muntean, Petru Ciorb` [i Florina Cernatou la fiecare tria e mare amator de schi, dar na- n de[ertLee Priest20.000 este,inte de concursuri evit` s` schieze 2223 13. Ionu] Avram jud. Bihor se pare u[oar` dup` ce face]i cteva R. Creatina chiar se recomand` s` repet`ri (maximum 5). Pune]i nc`fie luat` cu carbohidra]i, a[a c` e bine 5kg pe fiecare parte. Dac` vi se parec` o iei mpreun` cu un supliment[i aceast` greutate u[oar`, opri]i-v` nutritiv pentru mas` muscular`. la maximum 5 repet`ri [i mai R. |n majoritatea cazurilor, patrunc`rca]i o dat` bara pentru a ncepeantrenamente pe s`pt`mn` sunt prima serie a exerci]iului n caresuficiente.greutatea trebuie s` fie att de mare R. Teoretic, ar fi bine s` lucrezinct s` pute]i face maximum 8-10cam trei grupe ntr-o zi dac` te repet`ri. Apoi cea de-a doua serie. Oantrenezi patru zile pe s`pt`mn`.cu care pute]i face maximum 8-10 Trebuie s` limita]i num`rul de serii [iVasile Simion jud. AlbaR. Nu, nu ajunge, trebuie s` repet`ri.repet`ri [i la nc`lzire pentru a evita R. L`]imea spatelui depinde mult lucrezi cu mai mult de 10 kg pentruO idee bun` e s` v` nota]i aceste febra muscular`. Pauza ntre serii .Rde dezvoltarea p`r]ii superioare. bicep[i. |n general, trebuie s` m`re[ti greut`]i pentru c` e de presupus c` trebuie s` fie de 1-2 minute. Dup`Pentru asta trebuie s` faci trac]iuni greut`]ile la orice exerci]iu.pn` la urm`torul antrenament o s` prima zi de antrenament, face]i 1-2cu coatele prin lateral, nu prin fa]aR. Participarea la un concurs e ole uita]i. zile de pauz` s` vede]i dac` ave]icorpului. }ine corpul drept, nu te l`sa treab` pentru cei foarte buni. Cnd oTrebuie s` v` limita]i la maximum febr` muscular` pe undeva. Dac`Mdeloc pe spate [i ]ine coatele laterals` fii foarte bun, o s` [tii, o s`-]i 2 serii pentru a evita febra nu, pute]i repeta antrenamentuln linie cu corpul. Abia cnd capul spun` to]i din sal`. Ca s` vezi ct demuscular`. |naintea fiec`rui exerci]iu, f`cnd de data aceasta 3 serii dinajunge la bar`, las`-l pe spate pu]in buni sunt concuren]ii, e bine s` te trebuie s` face]i 1-2 serii de nc`lzire fiecare exerci]iu. Foarte probabil c`pentru ca bara s` treac` pe lng` duci la un concurs la Oradea. cu o greutate mic`, tatonnd ve]i putea m`ri u[or greut`]ile. Iar`[iISnas.Calendarul competi]ional e publicat terenul pentru a estima care este 1-2 zile de pauz` dup` care face]i R. Am re]inut dorin]ele dvs. [i o s` n revista noastr` din februarie saugreutatea optim` cu care o s` cte 4 serii pe exerci]iu m`rind, dac`Drago[Decebal Popescu]inem seama de ele. De fapt, chiarmartie. efectua]i exerci]iul pentru 8-10 pute]i, greut`]ile. Dup` acestOlteanuantrenament, trebuie s` mp`r]i]iinten]ionam s` mai scriu despre repet`ri pe serie.Manole Ion jud. Bra[ovRantrenamentele lui Mike Mentzer, S` zicem c` ncepe]i cu mpins din corpul n dou` [i s` face]i partea denumite Heavy Duty. R. Teoretic, aderarea la UE arparticipa la mondiale, trebuie s` fiiculcat cu bara. |nc`rca]i bara doar cu sus ntr-o zi iar cea de jos n alt` zi, - Flexii alternative cu ganteretrebui s` aduc` beneficii tuturorcampion al Statelor Unite, nu doar al5kg n fiecare parte [i vede]i dac` vi l`snd o zi de pauz` dup` fiecare zi pentru bicep[i. Udomeniilor. Asta pentru c` nivelul unui stat membru. |n cazul nostru,deantrenament. De- Extensii la scripete, pentrueste superior n UE, n mai toatecred c` doar campionii europeni vor asemenea, trebuie s` tricep[i.domeniile, [i noi ncerc`m s`-imerge la mondiale s` reprezinte ad`uga]i nc` un exerci]iu - Pres`, pentru coapse. LTajungem din urm`. Pentru tineEuropa. Cred c` acest lucru nu se vanou la fiecare grup` - Ridic`ri pe vrful unui picior cu opersonal, va nsemna pentru nceputntmpla mai devreme de 10 ani de muscular` dup` acela[i ganter` n mn`, pentru gambe.suplimente nutritive mai bune [i o acum ncolo, a[a c` mai ai timp.sistem: la nceput doar o- Ridic`ri de trunchi, din culcat pevarietate mai mare din care s` alegi.serie, apoi nc` una la fiecarespate, pentru abdominali. Marinescu {erban Va nsemna posibilitatea de a te nou antrenament pn` E neap`rat nevoie s` v` arate Hunedoaradeplasa f`r` probleme oriunde nEuropa la marile concursuri de UR. Este adev`rat c` n ultimul timp ajunge]i la 2 exerci]ii a cte 4 serii fiecare. Dac` seexerci]iile un instructor sau un sportivcu experien]` [i s` v` supraveghezeamatori sau profesioni[ti. Pe termen nu au fost publicate programe pentruntmpl` s` face]i febr` n timpul primelor antrenamente Clung, aderarea va duce la m`rireancep`tori. E vina noastr`. Problemamuscular` abia sesizabil` epentru a nv`]a execu]ia corect` asubstan]ial` a salariilor [i deci la e c` au fost astfel de programe, de OK, dar, dac` durerea e maiacestora.posibilitatea de a avea mai mul]i bani multe ori, n ultimii 15 ani [i noi avemmare, mai ad`uga]i o zi de Cel de-al doilea exerci]iu pentruPaloca]i pentru: hran`, suplimente [i tendin]a s` consider`m c` suntpauz` [i nu m`ri]i num`rul defiecare grup` muscular` poate fi:s`li mai bine dotate, dar mai scumpe.lucruri arhicunoscute [i uit`m c` nserii sau greutatea pn` nu- |mpins cu gantere din culcat peApropo de s`li, n curnd vom vedeafiecare an vin c`tre acest sport otrece. Iat` ce exerci]ii v`plan nclinat, pentru piept.Odeschizndu-se o mul]ime de s`li noi mul]ime de tineri care evident au sugerez pentru primul- Ramat cu o mn`, cu o ganter`,la standarde foarte ridicate, n nevoie de informa]ii pentru a ncepeantrenament din via]adin aplecat, cu un genunchi [i omaximum 2-4 ani, n toate ora[elecu dreptul antrenamentele. Avnddumneavoastr`: mn` sprijinite pe o banc`, pentruTmari din ]ar`. Asta pentru c` e vorban vedere c` aceasta e o rubric`- |mpins din culcat orizontal, spate.de o afacere profitabil` [i oamenii de destinat` ncep`torilor, o s` cu bara pentru piept.- Flutur`ri cu gantere, n lateral,afaceri caut` mereu oportunit`]i.remediez imediat aceast` lips` a- Trac]iuni la scripete, lapentru umeri. R. Deocamdat`, situa]ia vanoastr`. |n prima zi, e bine s` alege]i piept, cu priz` larg`, pentru- Flexii cu bara la banca Scott,r`mne neschimbat`, dar e de cte un singur exerci]iu pentru spate. pentru bicep[i.presupus c` peste ceva ani, n fiecare grup` muscular` major` [i s`Oana- |mpins cu bara, din [eznd,- Extensii cu bara, din culcat Florin Roman statele unite ale Europei, o s` fieface]i doar 2 serii din acel exerci]iuHreapc` deasupra capului pentruorizontal, pentru tricep[i.exact ca n SUA, unde, pentru ac`utnd s` afla]i care este greutatea umeri, cu priza larg`. - Flexii la aparat, pentru bicep[ii 2425 14. femurali. 24% mai repede dect dac` nu- Ridic`ri pe vrfuri, din aplecat, cu m`nnci nimic.Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` c[tige mas` muscular` datorit` formulei cu un partener nc`lecat pe mijloc Cam astea ar fi informa]iile dedou` surse de protein`: (m`garul), pentru gambe.care a]i avea nevoie ca s` ncepe]il una cu absorb]ie rapid` (75% din total protein`)- Ridic`ri de picioare, din atrnat la cu dreptul practicarea culturismului.l cealalt` cu absorb]ie lent` (25% din total protein`) bar` sau din culcat pe banc` Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi n snge timp de 4-6 ore R`zvan {erb`nescu nclinat`, pentru abdominali.Cnd a]i ajuns la dou` exerci]ii dePloie[ti l PENTRU CRE{TEREA l PENTRU SC~DEREActe 4 serii la fiecare grup` R. Faptul c` nu mai ave]i chef s` N GREUTATEN GREUTATEmuscular`, pute]i mp`r]i corpul ntrage]i a[a tare la antrenamente setrei por]ii pe zi naintedou` por]ii pe zi care Otrei [i s` lucra]i fiecare parte n alt` poate datora mai multor cauze. cu dou` ore de cele trei meses` nlocuiasc` dou` dintre celezi. Spre exemplu: piept, umeri,Urmeaz` s` analiza]i dvs. care din principale ale zilei trei mese principale ale zileitricep[i, n primul antrenament, ele a dus la apatia dvs. n ce prive[te .Rspate, bicep[i, abdominali, n alantrenamentul alegnd cea maiDac` dori]i rezultate spectaculoase:doilea [i picioare, n al treilea. probabil` cauz` din lista careO por]ie se ob]ine amestecnd o m`sur`Desigur, grupele pot fi mp`r]ite altfel,urmeaz`: prea multe serii la un de IDEAL PROTEIN cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`e doar o variant`. Ca reguli de baz`,antrenament, prea pu]ine zile de vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii. Mv` sugerez s` urm`ri]i m`rirea pauz` ntr-o lun`, prea pu]inecontinu` a greut`]ilor, execu]ia proteine de origine animal`, preaNU ARE EFECTE NEGATIVEcorect`, ad`ugarea de noi exerci]ii [i pu]ine calorii zilnic, prea pu]in somn,Comenzile se fac n scris pe adresa sau la telefoanelescoaterea altora, prin rota]ie,prea multe activit`]i fizice n afararedac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar n momentul ridic`rii de laISnv`]area unor tehnici ca: execu]iaantrenamentului, prea mult alcool,po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii derepet`rilor for]ate, a accentu`rii stres datorat unor examene, unor 0,9 kg 22,50 lei (225.000 lei v), s`cule]i de 2 kg (45,00mi[c`rii negative [i a execu]iei probleme la serviciu ori unor lei (450.000 lei v.), g`le]i de 2 kg 47,00 lei (470.000 lei v).tri[ate. probleme financiare, o afec]iuneR|n ce prive[te alimenta]ia, trebuienedescoperit` de tip hepatit` A saus` ncepe]i s` mnca]i mai multe al]i viru[i, eventual gripali etc.,FITNESS-CLUB NICK&BOBOU!proteine provenind din: carne slab`, temperatura n sal` prea sc`zut`,NO Ualbu[ de ou, lapte, brnz`, iaurt, insuficient` ap` consumat` zilnic,Sal` de fitness, aerobic, masaj, Sal` de fitness n zona Titan, lng` Podul IOR.toate degresate. prea mult sex, un program de somnsolar, bar sportiv, instructori califica]i,Instructori califica]i. Aici g`si]i [i produse Redis.De asemenea, foarte util ar fi unhaotic mereu la alte ore, colegii deasisten]` n probleme de nutri]ie. Adres`: Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 8, LTconcentrat proteic pe care s`-l lua]iantrenament nu urm`resc progresulmagazinul Bucur Obor, la etaj, vizavi departer, sect. 3. Bucure[ti. Tel.: (021)/340.29.73imediat dup` antrenament. Studiile [i vorbesc doar despre distrac]ii. Prim`ria sectorului 2. Tel.: 0729.517.291www.fitness-club.ro Ovidiu au ar`tat c` un concentrat proteic Ave]i de unde alege. Identifica]i careStinigu]` luat imediat dup` un antrenament tedin aceste alternative se potrive[tepoate ajuta s` progresezi cu pn` la cazului dvs. [i lua]i m`suri.OFERT~NOU U Cu arome de portocale,SPECIAL~|n Bucure[ti, Cartierul Pajura, str. Dridu,iil j,. i ,Ofert`nr. 2 ({coala nr. 178) .l.C l`mie [i tutti frutti |n s`pt`mnalul Top SAL~special` Sport, s-a publicat n serial, proteice, putnd ]ine loc de shaker.timp de 11 numere, n perioadaP Oferta standard cuprinde plicuri cu toate cele trei arome, dar, la cerere, 5 februarie 16 aprilie 2003, DE CULTURISM {I FITNESS suplimentul 100 exerci]ii de10 plicuri de Isotonic-R pute]i primi toate plicurile cu o culturism. |n fiecare num`r, au Ola pre]ul de numaisingur` arom`. fost publicate exerci]ii din fiecareAparatur`9,50 lei (95.000 lei v.) Comenzile pentru aceas- grup` muscular`, iar n ultimul ultramodern`. Aceast` ofert` cuprinde [i un t` ofert` se pot face la te-num`r, dedicat acestui serial,Trecipient de 1 litru care se poatelefoanele redac]iei saupute]i g`si indica]ii [i programeAici g`si]i [ifolosi la prepararea produsului.pe www.redis.ro. de antrenament. suplimente Recipientul are un dop construit Bucure[tenii pot bene-Toate cele 11 ziare Topnutritive.special pentru sportivi, nefiind nevoie ficia de ofert` la maga- Sport pot fi comandate la Tel.:s` fie scos pentru a se consuma zinul de prezentaretelefoanele [i pe adresa re -lichidul din el. Acest recipient poate fi Club Redis, str. Mihai 0724.262.142, dac]iei. Plata se face la primireafolosit [i pentru prepararea pudrelor Eminescu 114-116.coletului 5,00 lei (50.000 lei v). 0724.534.043 26 27 15. CONSTANTIN LAZ~R, UNsuri municipale [i fusesem foarte im-presionat; m` tot ntrebam dac` sunt[i eu n stare s` particip. Eu am avuttotdeauna avantajul unui corp bineCAMPION CONTEMPORANdefinit, pentru c` sunt tipul somaticectomorf, a[a c` mi-a fost destul deu[or s` intru n concursuri. Culturi[tii au un regim alimentardestul de aparte, cel pu]in n compa-Dr. erban Damiankg se g`se[te ntr-o form` senza]io- dibuite adic` f`ceam flot`ri, trac]i- ra]ie cu oamenii obi[nui]i. Tu ce m`- O nal`.uni, genuflexiuni [i dup` un timp amnnci? Pasiona]ii de culturism l cunoscDr. {erban Damian: E[ti unulnceput s` fac [i exerci]ii cu gantere Este ntr-adev`r un regim deose-foarte bine. Este unul dintre cei maidintre culturi[tii romni de valoare.[i haltera pe care mi le adusese un bit, fiindc` trebuie pus accentul pe un .Rbuni sportivi romni, care atrage toa- Cum ai nceput culturismul?prieten.aport proteic ct mai ridicat, adic`te privirile atunci cnd urc` pe scen`. Constantin Laz`r: Am nceput la Cnd ai nceput s` te antreneziundeva la 200-300 g protein`, prove-Constantin Laz`r, multiplu campion vrsta de 13 ani s` fac exerci]ii de mai serios? nind att din alimenta]ie, ct [i dinna]ional de culturism, care concurea-for]`, iar la 16 ani am intrat prima da- Pe la 16 ani. Mergeam n salasuplimente nutritive. Eu m`nnc mul-Mz` pentru Redis Buftea, ]i dest`inuie t` ntr-o sal` de culturism. |nti m-amBere Grivi]a, care ulterior s-a desfi-t` carne de vit` [i de pe[te. Am camcteva dintre secretele reu[itei lui. La antrenat acas`. De mic am fost foar- in]at. |mi amintesc c` era o sal` des-4-5 mese pe zi. Practic, o mas`30 de ani, campionul de 1,68 m [i 80 te energic [i mi doream s` practic un tul de rudimentar`, dar arhiplin`. Eu const` ntr-o bucat` de carne, la care sport. Pentru c` nu eram decis la ce o asociez cu [coala veche de cultu- adaug urd` sau ca[caval, legume,IS sport s` merg, ntr-o zi l-am rugat pe rism. Era acolo un antrenor de cultu- pine graham sau cu t`r]e [i la final tat`l meu s` mi aduc` un manual rism, Constantin Briceag, un om pa- un fruct mic. despre un sport, orice g`sea. Tata sionat [i nsufle]it de dorin]a de a n- Carnea o g`tesc de obicei la cup- mi-a adus o carte despre culturism:druma sportivii spre o practic` ct tor. Pun cam 3 kg de carne macr`,R Manual de culturism [i haltere, scris` mai bun`. Aduna pe to]i ncep`torii [if`r` gr`sime, feliat` ntr-o tav`, ada- de Laz`r Baroga. A fost o coinciden- le explica tainele culturismului. Azi ug ap`, condimente, verde]uri [i o las ]` de nume de bun augur. Am fost nu mai vezi a[a ceva prin s`li s` se rumeneasc` bine. E o re]et` U foarte ncntat. Nu m` a[teptam s` La ce vrst` ai nceput s` simpl`; n sportul `sta nu ai timp de mi plac` att de mult. Ini]ial am stu-concurezi?lucruri complicate [i trebuie s` ai diat cartea, f`r` s` practic sportul La vrsta de 19 ani. Primul meucontinuitate. Ideea e c` m-am obi[-LT propriu-zis. La scurt timp am nceputconcurs a fost [i primul concurs al lui nuit cu acest gen de regim [i mi pla-nii sunt interesa]i de corpul [i s`n`ta- Pe cine admiri n culturism? s` m` [i antrenez, dar mai mult pe Virgil Buruian`. Mai v`zusem concur-ce. Nu este un efort s` l ]in. E singu-tea lor [i acesta este un lucru bun. |n culturismul romnesc admirra cale prin care pot s` mi constru- Culturismul competi]ional, hmmfoarte mult pe dl. Cristian Mih`ilescuCampionatul municipal 1996, cat. 70 kg - locul 1iesc mu[chi. |n culturism, dac` e[tioamenii particip` la concursuri att un mare sportiv [i un mare om. AmCampionatul municipal 1999, cat. 75 kg - locul 1dezorganizat, nu po]i s` ai rezultate.timp ct au o motiva]ie, iar la noiavut [ansa s` l cunosc [i s` concu-UCampionatul municipal 2000, cat. 80 kgCampionatul municipal 2006, cat. 80 kg - locul 2 - locul 1Totu[i mai m`nnc [i alte alimente,din cnd n cnd. Nu m` ab]in. Dac`aceasta este doar satisfac]ia perso-nal`, dorin]a de a-[i demonstra c` rez pentru Farul Constan]a. |l admir [i pe regretatul Virgil Buruian`. DintreCupa Romtelecom 1998, cat. 75 kg - locul 1simt nevoia de ceva, m`nnc, dar nu pot reu[i ceva. Despre premii nu are culturi[tii str`ini mi place foarte multCCupa Federa]iei 1999, cat. 75 kg- locul1fac excese. rost s` discut`m Acest sport este o Dorian Yates. PALMARESMemorialul Vasile Balmu[ 1999, cat. 75 kg- locul 3 Ce suplimente nutritive folo -mare pierdere financiar` pentru cei Ce recomanzi cititorilor no[tri?Memorialul Vasile Balmu[ 2000, cat. 75 kg- locul 1se[ti?care l practic` la nivel competi]ional. S` ncerce s` fie mai buni spiritual, PMemorialul Vasile Balmu[ 2001, cat. 75 kg- locul 1 |mi aleg cu mult` aten]ie supli- De la an la an sportivii sunt al]ii [i ob- n primul rnd. {i s` aib` grij` deCupa Telecom 2000, cat. 75 kg - locul 1 mentele. Le cunosc bine, mai ales c`serv cum sportivii buni se retrag. Eus`n`tatea lor.Cupa Telecom 2001, cat. 80 kg- locul 1am lucrat un timp la un magazin devreau s` m` retrag. Am ob]inut ceea OCupa Romniei 2000, cat. 75 kg - locul 1suplimente. Acum folosesc 100%ce mi-am dorit titlul de campion na-Constantin Laz`r, campion na]io-Cupa Farul 2001, cat. 80 kg- locul 3Whey Protein de la Universal, Animal]ional. Acum am alte priorit`]i, printre nal de culturism, nu este adeptul gre-Memorialul Popa Anatol 2005, cat. 87 kg- locul 3Stak, Myostin (este un blocant de care familia e cea mai important`. ut`]ilor mari. A[a cum m`rturise[te,TCampionate Na]ionale 1998, cat.75 kg - locul 4miostatin), Omega 3 [i 6, vitamine [i Ce planuri de viitor ai? nu a fost nzestrat cu foarte mult` pu-Campionate Na]ionale 1999, cat.75 kg - locul 3minerale. Voi continua s` m` antrenez att tere; n schimb, se antreneaz` foarteCampionate Na]ionale 2000, cat.70 kg - locul 2 C e p`r er e ai despr e cul t ur i smul timp ct mi va permite s`n`tatea. intens. Folose[te greut`]i medii, peCampionate Na]ionale 2001, cat.80 kg - locul 2din Romnia, att cel competi]ional,M` v`d antrenndu-m` toat` via]a,care le alege n func]ie de num`rul la CNCampionate Na]ionale 2002, cat.80 kg - locul 1ct [i cel de mas`? dar nu pentru performan]`. Mi-am de repet`ri. Programul s`u de antre-seniori Campionate Na]ionale 2006, cat.70 kg - locul 1 |mi place s` v`d c` a devenit un satisf`cut pl`cerea de a concura;nament const` n 4 [edin]e pe s`pt`-2006Campionatul Balcanic 2002- locul 2sport de mas` care a luat amploareacum nu mai am motiva]ie. |mimn`, dup` schema: 2 zile sal` on ultimii ani. S`lile sunt pline. Oame-doresc lini[te [i bun`stare n familie.zi de pauz` 2 zile sal`; totu[i 2829 16. ALERGAREA PE TIMP DE IARNuneori merge [i 4 zile la rnd la an- a oferi corpului o perioad` de reface-4 Flexia bra]elor cu bara EZ, 2-3 xtrenamente. Cu acest gen de pro-re (att la nivelul sistemului nervos,6-12gram a observat c` i merge cel mai ct [i la nivel muscular). Dup` care o4 Flexii concentrate, 2-3 x 6-12bine. El ncearc` s` cuprind` n 60 ia de la cap`t. Tehnica aceasta l aju- Pauzele ntre serii sunt dede minute toate exerci]iile, f`r` a t` s` evite supraantrenamentul [i ca- maximum 2 minute, iar ntre grupe de Dr. erban DAMIANct s` te po]i schimba n haine us-po]i fi tentat s` renun]i, dar vei aveapune la socoteal` nc`lzirea [i stret-tabolismul muscular exagerat. Men-5 minute. cate, imediat. Pe de alt` parte, dac`pe cineva al`turi s` te ajute dac` ]ichingul. |n general, face 6-8 serii ]ine exerci]iile [i ordinea lor maximum Flexia pumnilor cu haltera la spateFrigul este un element care solicit` nu ]i permi]i acest lux, cel pu]in s` se ntmpl` ceva.pentru grupele mici [i 10-12 serii2 luni, apoi face schimb`ri.(l prefer pentru c` streseaz` mai mult organismul uman iar, atunci ai la tine haine uscate sau m`car o A l e g e c u l o a r e a p o t r i v i t ` ! Dac`pentru grupele mari.LUNI piept, biceps, antebra]e cb ] pu]in ncheieturile minilor). cnd acesta se adaug` la efort fizic,pereche de [osete uscate, ca s` te alergi pe ntuneric, atunci poart` cu- Foarte important` pentru el este 4 |mpins pe plan nclinat cu haltera, Extensia pumnilor cu haltera din deja sportivii se g`sesc ntr-o situa]ie po]i schimba.lori deschise [i echipament reflectori-Operiodizarea efortului. Practic, 3 s`p-4 serii a 6-12 repet`ristnd n picioare. n care trebuie s` ia m`suri speciale.|mbrac`-te ca [i cum afar` ar fi cu zant. Dac` este z`pad`, poart` hainet`mni se antreneaz` la intensitate 4 |mpins pe plan declinat cu haltera, La aceste exerci]ii, fac cte 3-4Pentru pasiona]ii de alergare exist` o 10-15 grade mai mult! Dup` ctevan culori str`lucitoare. Dac` este ntu-maxim`, apoi n a 4-a s`pt`mn` re-4 x 6-12 serii. La prima jum`tate, fac 6-8solu]ie simpl`: s` mearg` la o sal`minute de alergare, corpul t`u se va neric [i z`pad`, atunci f` o excep]ie.Rduce la jum`tate (num`rul de serii [i 4 |mpins pe plan orizontal cu haltera,repet`ri, iar la a doua jum`tate, facunde exist` benzi de alergat; totu[i nc`lzi. Senza]ia produs` de supran-[i alege alt` zi pentru alergat saugreut`]ile). Se ntmpl` ca uneori s`4 x 6-12 pn` la 20 de repet`ri.exist` oameni care nu se simt bine c`lzire este la fel de nepl`cut` ca [i mergi la o sal`.nu mai fac` deloc antrenament n4 Flexii alternative cu gantere, 2-3 x MAR}I picioare, gambeAcbalergnd pe band`, ntr-un mediu n- cea de prea frig. Modific`-]i programul de alergare!aceast` s`pt`mn`. Inten]ia este de6-12 4 Genuflexiuni cu bara n fa]`, 3 xchis, ci prefer` s` alerge afar`, indi- |ncepe s` alergi cu vntul n fa]`! Dac` este vreme foarte rece, atunciM6-12 ferent ct de frig ar fi. Sunt sigur c`Dac` vei ncepe a[a, atunci este ar fi o idee bun` s` reduci la jum`ta-4 Hack squat, 3 x 6-12 printre cititorii no[tri exist` astfel dedestul de probabil s` termini cu vn-te timpul alocat alerg`rii [i s` faci mai4 Extensia picioarelor la aparat, 3 xpersoane. Voi prezenta n continuare tul din spate. Acest lucru nseamn`mult antrenament n sal` biciclet`,10-15cteva idei utile, care v` feresc de c` ]i va fi mai u[or s` ajungi acas`exerci]ii cu greut`]i, not. Nu conside- IS4 Fand`ri cu gantere (pe loc), 3 x 8 problemele ce pot s` apar` la alerga-pe vreme foarte rece, fiindc` nu vei fira acest lucru o pierdere, fiindc` n(pe fiecare picior)rea pe timp de iarn`.nevoit s` nduri aerul rece n fa]`, mod sigur te va ajuta.4 Abduc]ii la aparat, 2 x 15-20Hidrateaz`-te! Este mai importantmai ales atunci cnd e[ti transpirat. Poart` ochelari cu lentile colorate!4 Ridic`ri pe vrfuri la aparat dindect ]i po]i imagina. Trebuie s` beiAlearg` mpreun` cu un prieten! Dac` este z`pad` peste tot, ochii t`i Rstnd, 2-3 x 10-20 suficiente lichide nainte, n timpul [i Nu numai c` vei avea mai mult` mo- vor obosi. Ochelarii de soare te ajut`4 Pres` (mpins cu vrfurile), 2-3 x dup` antrenament. Chiar dac` aparent tiva]ie s` ie[i [i s` alergi iarna, cnd s` te protejezi.10-20nu transpiri, sau cel pu]in nu transpiriU4 Ridic`ri pe vrfuri din [eznd, 2-3la fel ca n timpul verii, totu[i s` fii sigurx 10-20c` pierzi suficient de mult` ap`. MIERCURI pauz` `Identific`-te! |]i sugerez s` ai tot-LT JOI spate, triceps, abdomen cbdeauna la tine un element de identifi-4 Ramat cu haltera/gantera, 3 x 8-12 care: buletinul sau m`car o hrtie pe4 Ramat orizontal la scripete, 3 x 8-12care s` ]i scrii datele tale [i cteva4 Trac]iuni la helcometru, 3 x 8-12numere de telefon ale cunoscu]ilor4 Hiperextensii, 3-4 x 15 (cut`i. Acest lucru este important n spe-U greutate suplimentar`)4 |mpins cu priz` ngust`, 2-3 x 8-12 cial atunci cnd este vreme proast` [i inten]ionezi s` te ndep`rtezi de lo-4 Flot`ri la paralele, 2-3 x 10-12 (cu curile populate. Anun]` pe cineva ctCgreutate suplimentar`) ai de gnd s` alergi [i n ce direc]ie4 Extensia bra]elor cu bara EZ din te duci. De asemenea, nu este o ideeculcat, 2-3 x 8-12 proast` s` ai la tine telefonul mobil. P4 Aplec`ri la cablu sau ridicarea|mbrac`-te n straturi! Vorbim degenunchilor la piept, 3 x 10-20trei straturi importante atunci cnd4 Ridic`ri de trunchi la banca alergi pe vreme rece. Primul strat tre-Onclinat`, 2-3 x 30buie s` fie pl`cut la atingere [i s` la- VINERI umeri, trapezse pielea s` respire bumbac, poli-4 |mpins la cadru, 2-3 x 8-12propilen`, poliester, Thermax. Al doi-T4 |mpins cu gantere din [eznd, 2-3lea strat trebuie s` re]in` umiditateax 8-12 ce trece prin primul strat ln`, poli-4 Flutur`ri din aplecat, 2-3 x 8-12ester. Stratul exterior trebuie s` blo-4 Ridicarea halterei n fa]`, 2-3 x 8-12 cheze p`trunderea vntului rece, dar4 Ridicarea umerilor cu gantere, 2-3 n acela[i timp s` lase umezeala s`x 8-12 se evapore Gore-Tex.4 Ridicarea umerilor cu haltera, 2-3 Usuc`-te rapid! Cel mai bine estex 8-12 s` termini alergarea acas`, astfel n- 3031 17. HEAVY DUTY LIGA PROFESIONIST~ ROMN~ DE SKANDENBERGFlorin UCEANU serios mai mult de un an, atunci e[ti Sunt numeroase tehnici de cre[-preg`tit pentru metodele mai intense tere a intensit`]ii n timpul antrena- Mul]i tineri au citit prin intermediul de antrenament. Dup` cum spunementului. Problema este refacerearevistei noastre despre metodele de Mentzer n cartea lui, dup` un pro- dup` asemenea antrenamente. Potri-antrenament super intense, dezvol-gram de consolidare de minimum unvit unui studiu asupra repet`rilor ne-Otate [i integrate n sistemul Heavy an, recomand utilizarea regulat` a gative, f`cut la Universitatea de Me-Duty de c`tre cel care a creat siste-mul, acum mai bine de 20 de ani,tehnicilor avansate, precum repet`rifor]ate, tri[ate, negative, hiperantre- dicin` din Londra, asupra a 3 b`rba]i [i 5 femei care au f`cut doar repet`ri CATEGORIA 70 KG.RMike Mentzer. Ei se ntreab` cnd e nament [i pauz`/repetare. Fiecare va negative pentru bicep[i, for]a sc`-bine s` introduc` n propriul antrena-trebui s` determine individual utiliza-zuse cu 50% dup` antrenament iarAlexandru BOLBORICI 4. Cosmin Marhao 176ment aceste metode avansate: exclu- rea lor. Nu le utiliza]i la fiecare serie, dup` dou` s`pt`mni revenise doar 5. Drago[ Vornicu 175siv negative, static [i infitonic?deoarece vor ridica nivelul intensit`]ii la 80% din cea ini]ial`. Aceasta in- Prima competi]ie de skandenberg6. Cornel Marcu 163M Iat` ce informa]ii, n acest sens, att de dramatic nct s-ar putea s` dic` c` este nevoie de mai mult dede acest gen de la noi s-a desf`- 7. Cosmin Dumitrescu 160am g`sit pentru cititorii no[tri. fie nevoie de cteva s`pt`mni pen-dou` s`pt`mni pentru refacere[urat, n data de 6 ianuarie 2007, la 8. Petre Stanciu 133 Dac` te-ai antrenat constant [i tru refacere. complet` [i nc` ceva dup` aceeaBucure[ti. Avnd experien]a concur- To]i sportivii au fost premia]i cuDaniel Chivu vs Biro Antal pentru supracompensare (cre[terea surilor interne [i interna]ionale la care bani [i produse oferite de sponsori IS ce are loc dup` refacere).a participat, principalul organizator,iar primii 4 s-au ales cu ni[te cupeDeci, ori de cte ori folosi]i repet`riIon Oncescu, a reu[it s` realizeze un foarte frumoase. Dup` premierea Dan Diaconescu for]ate, tri[ate, par]iale, negative, sta-concurs cu nimic mai prejos fa]` de sportivilor, a urmat un banchet, la vs Cosmin Marhao tice, hiper-antrenament, pauz`/refa-cele de afar`. Iat` c` un sportiv care au fost invita]i to]i cei prezen]i.R cere, ave]i grij` s` acorda]i mu[chilor consacrat se implic`, din ce n ce maiArbitrul principal al competi]iei a lucra]i pauze mari ntre antrenament. mult [i n organizarea de concursuri. fost Mihai {erban, ajutat de Ion On- Pe m`sur` ce intensitatea cre[te, Un exemplu de urmat [i pentru al]icescu, care a [i prezentat concursul. U cre[te [i incursiunea n capacit`]ile pasiona]i al acestui sport, al bra]elor Deja sunt n preg`tiri concursurile de refacere ale mu[chilor, fiind nece-de fier.stil lig` pentru categoriile superioare sar` o reducere corespunz`toare aConcursul s-a desf`[urat n sistem de greutate iar, n luna aprilie aLT num`rului de serii. Dac` nu e[ti atentlig`, la categoria 70 kg, fiind invita]iacestui an, vom organiza Cam- la acest aspect, supraantrenamentul cei mai buni 8 sportivi din ]ar`, con-pionatul Na]ional cu toate categoriile se poate instala mai repede dect ]i form rezultatelor din concursurile an-de greutate pentru bra]ul drept [i rubrica Skandenberg, pentru ultimele po]i imagina. De aceea, i pun pe cli-terioare. Fiecare sportiv a concurat, stng. informa]ii. Tot aici g`si]i zeci de poze en]ii mei s` le foloseasc` doar oca-pe rnd, cu ceilal]i sporitvi, nti la A[adar, urm`ri]i forumul nostruprecum [i un montaj video de la U zional. La unele exerci]ii i pun s` fac` doar 1-2 repet`ri for]ate, la alt` bra]ul drept [i apoi la bra]ul stng.La bra]ul stng s-a impus, f`r` w w w . t o p c u l t u r i s m . r o / d i s c u ] i i la acest concurs. serie i pun s` fac` o repetare nega- emo]ii, pite[teanul Daniel Chivu, careC tiv` la sfr[itul ei sau introduc o re-este [i campionul na]ional la aceast` petare static`. Aceste tehnici secategorie. Pe locul secund s-a clasat, integreaz` cel mai bine cnd te sim]i surprinz`tor, tn`rul de numai 19 ani,P mai odihnit, cu energia [i motiva]iaBiro Antal din Baraolt, urmat de ntr-un vrf. bucure[teanul Dan Diaconescu.Nu uita]i c` repet`rile negative [i Dup` cele 28 de meciuri de la O statice sunt mai productive deoarecebra]ul stng, a urmat o scurt` pauz`, solicit` mai mult abilit`]ile func]ionale. dup` care a nceput competi]ia laDeci, Mike spune ca pute]i include bra]ul drept. Favoritul, Daniel Chivu,T aceste tehnici, dac` ave]i un an ve-a c[tigat, nenvins, urmat de Dan chime de sal`, dar v` avertizeaz` in- Diaconescu [i Drago[ Vornicu. sistent s` nu face]i gre[eala stupid`Clasamentul final, rezultat din de a integra aceste metode n antre-cumulul punctelor ob]inute de la namentul de mare volum pe carebra]ul stng [i drept, a fost urm`torul: probabil l f`cea]i pn` acum, pentru 1. Daniel Chivu 238 puncte Mike c`, dac` nu reduce]i volumul, ve]i da 2. Dan Diaconescu 213premierea Mentzer n supraantrenament.3. Biro Antal 198 32 33 18. Comenzile se fac ANTIPERSPIRANT PENTRU PICIOAREn scris pe adresa redac]iei sau telefonic(inclusiv smb`ta [iARTA FIZICULUIH E R B A G E N este un gel care, n urma aplic`rii pe picioare, absoarbe de la magazinul Club Re- dis, iar cei din alte localit`]i l pot comanda laduminica) 021/300.75.46;{I ARTAFOTOGRAFIC~ mirosul nepl`cut al transpi-telefoanele redac]iei. Un 350.50.57; ra]iei [i opre[te excesul flacon are 50 ml (se pot 351.85.68 acesteia timp de 24 deface circa 20 de aplic`ri). 0744.632.294; O ore. |n Bucure[ti, acest 50 ml 6,00 lei produs poate fi cump`rat (60.000 lei v) 0722.244.783; 0744.324.645;; Rubric` coordonat` de Florin Uceanu .REMULSIE AUTOBRONZANT~0724.579.149;0788.571.181A[tept`m poze artistice, de calitateEste o crem` autobronzant` care,avnd n acela[i timp putere fotopro- fax: 021/351.50.58 superioar`, minimum 6 Mpixeli n sau laMaplicat` pe piele, confer` acesteia, la 6 tectoare fa]` de reac]iile UVA. Dup` ocazul aparatelor digitale, pe adresaore de la aplicare, un bronz uniform, f`r`s`pt`mn` dispare u[or, f`r` pete. www.redis.ro redac]iei sau pe mail la adresapete, cu o culoare natural`, str`lucitoare,Este indicat` folosirea de c`tre [email protected] ]ine mai mult de o s`pt`mn` de la culturi[tii care concureaz`, dar [i dePlata se face laISaplicare. Dac` dori]i un bronz foarte persoanele care vor s` fie bronzate primirea coletului,intens, aplica]i nc` unul sau dou` stra- chiar [i n mijlocul iernii. Un flacon pre]urile incluznd [ituri la interval de dou` ore. Bronzul esteajunge pentru mai multe bronzuri.. taxele po[talerezistent la ap` [i nu se ia pe haine, 160 ml 15,00 lei (150.000 lei v)R U LTUCP OT Foto: Mircea Netea Adrian V`leanu 34 19. MIXFORTE-RSUPLIMENT PENTRU CRETEREA N FOR I MAS MUSCULAR Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de mese, pentru ca organismul sa fie mereu n stare carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,anabolic`, [i dup` antrenament, pentru refacere. maltodextrin` [i dextroz`, substan]e care dau un Pentru cre[terea n mas` muscular`, se gust foarte bun produsului. Are o concentra]ie deadministreaz` cte o por]ie de 100 g (3 m`suri), 25% proteine de origine animal` (lapte casei-de dou`- trei ori pe zi, amestecat cu ap`, lapteO nat, albumine din ou [i proteine din zer, n can-sau sucuri. M`sura din interiorul ambalajului tit`]i egale fiecare) Se recomand`, celor care do- con]ine 35 g. resc cre[tere rapid` n masa muscular`, s` ad- Cutii 1 kg 20,00 lei (200.000 lei v) S`cule]i 2,5 kg 40,00 lei (400.000 lei v).R ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi, ntreG`le]i 2,5 kg 43,00 lei (430.000 lei v)Baton proteic Mcu un con]inut ISmare de fibrevegetale, R ideal pentruUsl`bitLTEste un produs natural, solubil,U popula]ie, cu deosebire celor cu ob]inut din zer proasp`t [i gustos. activit`]i consumatoare de energie, Concentra]ia proteic` (100% din zer)ca supliment pentru completarea ali- C este de 65%. Pudra proteic` estementa]iei zilnice. Pentru culturi[ti ob]inut` prin ultrafiltrarea [i atomiza-este excelent att n perioada de P rea zerului, produsul finit avnd cali- mas`, ct [i n perioada de definire. t`]i nutritive excelente. Se administreaz` zilnic cte una-treiProteina din zer este o protein` cu O absorb]ie rapid`, are un efect ana- por]ii a 40 g (n func]ie de bolic puternic prin promovarea sin- necesit`]i), amestecat cu ap` sau alt lichid. O m`sur` con]ine 25 g. T tezei proteinelor n timp ce, simultan, reduce distrugerea de protein` (ca- tabolismul). Cutii de 900 g 32,00 lei (320.000 lei v)Gustul este excelent, natural. Pro- S`cule]i de 2 kg 64,00 lei (640.000 lei v) dusul nu con]ine ndulcitori, aromeG`le]i de 2 kg 67,00 lei (670.000 lei v) sau conservan]i, este 100% natural. Comenzile se fac la telefoanele Se recomand` tuturor categoriilor deredac]iei [i pe site-ul www.redis.ro. .36 20. MIC~ PUBLICITATEVnd videocasete: Mr Olympia Clubul Sportiv Universal vindeSupergym IncMagazin de comercializare a suplimentelornutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, S`li de culturism O sal` de culturism, dotat` ultramodern, 92-03, Antrenamente: Leesuplimente nutritive Redis ng`si]i n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasilelng` complex NordCSS 5 Bucure[tiPriest, Kevin Levrone 1 [i 2, Gala]i, la Complexul Sportiv57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii Informa]ii la tel: 561.772; 597.394; 0722.324.061Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) Dorian Yates, Shawn Ray,Ronnie Coleman 1 [i 2, Flex Oaid`s n Pia]a Central, Micro la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro lng` turnul de para[utism Wheller, Naser El Sombathy,17. Tel.: 0741.053.523 Dori]i o sal` cu aparate de ultim`telefon: 0722.697.522;Marcus Ruhl, Jay Cutler, Greg |nfiin]ez acte Club SportivVindem, pentru practicarea culturismului, tricouri, or` [i aparate clasice, cum ar fi: bare antrenor Dan Enu]`Kovacs, Monstruous Man, Miss diverse ramuri sportive. Rela]ii pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i de Olympia 2002, Mrs. Fitnessla tel.: 0724.217.487,antrenament, centuri din piele de cea mai bun` [i discuri olimpice? Sunte]i a[tepta]i SIMONE GYM 1O Olympia 2002, Mr. Olympiala sala de culturism [i fitness din 2004, Mrs. Olympia 2004, Mr. 021/434.21.14, 031/411.51.94 calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06; Bucure[ti, cart. Drumul Taberei,Olympia 2005, Heiko Kallbach Distribuitor de suplimente 0744.828.833Bucure[ti, n incinta Liceului Aurel - The Berlin Wall, Fibo 2004,nutritive n Rm. Vlcea.Vlaicu, situat n zona 1 Mai Grivi]a. str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;.RPowerlifting, Streching, PartnerInf. la 0722.473.011 Antrenor, multiplul campion na]i- Antrenori: Cornel [i Simona BadeaMassage. Nou: Mr. Olympia 2006. Pre]ul unei casete este de 15 lei (150.000 lei v), f`r`Produse Redis, Universal, Natural Plus n Buz`u. www.redis.roonal [i maestru al sportului: Alexan-dru Costache. Sala beneficiaz` de 725.77.04; 0723.370.156 CLUB FORCE 1 Tel.: 0742.628.209 magazin on-line de vnzaremas` ping-pong, mas` biliard, sacMtaxe po[tale. Comenzi la tel. 0722.279.516Ieftin! Vnd discuri diferiteBucure[ti, Cart. Macaralei, str. suplimente nutritive [i accesorii pentru de box, incluse n abonamentul lu- Vnd suplimente Redis m`rimi, bare [i aparate Armeni[ 2, tel. 345.25.90 n Buz`u, la salafitness. Tel.: 0745.642.631 practicarea sportuluinar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 smb`ta.CLUB FORCE 2IS Oxigen Center. Vnd dozatoare electroniceTel. 0722.299.435Informa]ii la tel: 0723.154.313;Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27pentru concentrate proteice.Vnd saune cu dot`ri complete la comand`.AlexandruVnd CD-uri [i DVD-uri cu Tel.: 0721.337.3860740.096.475 Costache (Teiul Doamnei), tel.242.80.00antrenamentul marilorVnd aparate culturism,Informa]ii la tel. 0744.510.006campioni. Antrenamentul lui K. DUMSIL GYMRLevrone, R. Coleman, D. discuri diferite m`rimi, bar` olimpic`. Tel.: 0722.587.140 Pro Whellness ClubSal` fitness, masaj, bodybuilding nDEXTROZ ~Yates, Arnold, M. Ruhl, NasserEl Sombathy, Mr. Olympia Vnd CD-uri cu Mr. Olympiav pune la dispozi]ie o s


Recommended