Home > Documents > Renasterea și umanismul

Renasterea și umanismul

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Author: costin09
View: 230 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 39

Transcript
 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  1/39

  RENAŞTEREA DEFINIŢIE Sens larg: Renaşterea reprezintă o perioadă de

  profunde transformări (economice, social-politice şi culturale) care marchează trecerea de la epocamedievală la epoca modernă .

  Sens restrâns : Renaşterea reprezintă o perioadă deefervescenţă, de transformări şi realizări în planul vieţii culturale, pe fondul trecerii de la societatea feudală lacea burgheză .

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  2/39

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  3/39

  1.Renaşterea apare în Italia Cauze:

  • înflorirea economică aoraşelor italiene(principale centre aleRenaşterii: Florenţa,Roma, Veneţia);

  • Italia, leagăn al civilizaţieiromane.

  2.Se extinde în vestulEuropei

  3.Renaştereapătrunde în estulEuropei (sec. XVI)

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  4/39

  UMANISMUL – IDEOLOGIA RENAŞTERII

  • UMANISMUL este ideologia specificăRenaşterii, care consideră o m u l c a

  valoare supremă • Omul – fiinţă raţională, liberă; • Omul – fiinţă demiurgică;

  • Omul – cetăţean.

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  5/39

  Scopurile Umanismului

  • Recuperarea valorilor culturii greco-romane antice şi ale creştinismuluiprimitiv;

  • Asigurarea fericirii oamenilor; mijloculesenţial al obţinerii fericirii eraeducaţia;

  • Formarea unui om cu cunoştinţeenciclopedice.

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  6/39

  Factori de răspândire aiUmanismului

  (a) Inventarea tiparului – JohannesGuttenberg,1440

  (b) Apariţia scrierilor în limbilenaţionale

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  7/39

  ITALIADANTE ALIGHIERI (1265 – 1321)

  Oper ă:• DIVINA COMEDIA• Banchetul• Despre Monarhie

  FRANCESCO PETRARCA (1304 – 1374)Oper ă:

  • CANŢONIERUL • Africa• Carmen Bucolicum

  GIOVANNI BOCCACCIO (1313 – 1375)Opere:

  • DECAMERONUL• Rime• Bucolicum Carmen

  TORQUATOTASSO

  (1544 – 1595)Opere:

  - IERUSALIMULELIBERAT

  • Aminta• Regele

  Torrismondo

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  8/39

  FRANŢA FRANÇOIS RABELAIS (1494 – 1553)Operă:

  • GARGANTUA ŞI PANTAGRUEL

  PIERRE DE RONSARD (1524 – 1585)Opere:

  • SONETE PENTRU ELENA• Ode• Imnuri• Franciada

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  9/39

  SPANIAMIGUEL DE CERVANTES (1547 – 1616)

  Opere:• DON QUIJOTE• Nuvele exemplare• Poezii

  LOPE DE VEGA

  (1562 – 1635)Opere:

  • TEATRU• Sonete

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  10/39

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  11/39

  ŞTIINŢA ÎN TIMPUL RENAŞTER

  NICOLAUS COPERNIC (1473-1543)

  GALILEO GALILEI (1564-1642)

  AMBROISE PARÉ

  (1510-1590 )

  MIGUEL SERVETO (1511-1553 )

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  12/39

  “PRINCIPELE” NICCOLO MACHIAVELLI

  “Trebuie să ştiţi că există două feluri de a lupta: unul bazatpe legi, celălalt pe forţă… de ș i, îi este necesar unuiprincipe să ştie să fie tot atât de bine animal şi om … Prinurmare, întrucât un principetrebuie să ştie să sefolosească bine demijloacele animalului, el vatrebui să ia ca exempluvulpea şi leul …De altfel, unprincipe are întotdeauna la îndemână tot felul de motive îndreptăţite să -I ingăduie să -şi calce cuvântul dat subaparenţe cinstite …”

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  13/39

  RENAŞTEREA ARTISTICǍ

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  14/39

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  15/39

  Caracteristicile artei Renaşterii • Artiştii intră în serviciul oraşelor, principilo

  papilor, deveniţi destinatarii artei • Temele de inspiraţie aparţin vieţii cotidiene • Arta capătă un caracter realist, depăşind

  cadrul religios• Personajele principale provin din istoria

  creştinismului şi Antichitate • Artiştii pun în valoare natura şi corpuluman

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  16/39

  Renaşterea , a cuprins deasemenea şi arhitectura

  Observ ă celedouă castele şicompară-le

  arătânddiferenţele. Care este uncastel pentrurăzboi, care esteun castel pentrulocuire? Justificărăspunsul tău cuelemente găsite.

  Castelul Castelnaud, Evul mediu

  Castelul din Chambord, Ren aştere

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  17/39

  Arhitectura

  • Inovaţii – arcul rotunjit- adoptarea perspectivei- bolta semicilindrică

  • Domină coloanele, cupolele, sub influenţa Antichităţii

  • Arhitectură civilă şi religioasă (pieţe publice,

  palate, primării, catedrale ) • Arhitecţi – Brunelleschi, Bramante, Michelangelo

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  18/39

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  19/39

  ARHITECTURA

  DONATO BRAMANTE (1444-1514)

  DONATO BRAMANTE SANTA MARIA DELLE

  GRAZIE - MILANO

  PIERRE LESCOT (1515-1578 )

  PALATUL LUVRU

  ARIPA P. LESCOT

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  20/39

  ARHITECTURA FRANCEZǍ

  CHAMBORD BLOIS

  BEAUREGARD CHAUMONT

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  21/39

  SCULPTURA

  MICHELANGELO BUONAROTI (1475-1564)

  PIETA

  DAVID (detaliu)

  MOISECATEDRALA SF. PETRU -ROMA

  În anul1549 este numitde papă "arhitect-şef şi constructor albisericii SfântulPetru", pentru acontinua construireabazilicii, începută deBramante .

  http://ro.wikipedia.org/wiki/1549http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Donato_d%27Angelo_zis_Bramante&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Donato_d%27Angelo_zis_Bramante&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/1549

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  22/39

  Sculptura

  • Devine artă independentă, se desprindetotal de arhitectură

  • Operele pun în evidenţă corpul uman • Materiale utilizate – marmură, bronz,

  piatră

  • Surse de inspiraţie – Antichitatea,creştinismul, viaţa cotidiană

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  23/39

  SCULPTURA

  DONATELLO (1383-1466)

  FECIOARA ŞI PRUNCUL

  SF. IOAN EVANGHELISTUL

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  24/39

  SCULPTURAJEAN GOUJON (1520-1572)

  FÂNTÂNA INOCENŢILOR ANOTIMPURILE

  ALEGORIA APEI

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  25/39

  PICTURA

  LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

  SF. ANA, FECIOARA ŞI PRUNCUL

  MADONA DIN PEŞTERǍ GIOCONDA

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  26/39

  Pictura

  • Este cea mai de seamă artă din epocaRenaşterii

  • Artiştii introduc desenul anatomic şiperspectiva

  • Se studiază fenomenul luminii şi umbrelor

  •Tehnici

  – fresca, gravura

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  27/39

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  28/39

  Noi tehnici dereprezentare

  Purtarea cruciiSimone Martini, XIII-XIV

  Purtarea crucii, Raf aël,1517

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  29/39

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  30/39

  PICTURA

  TIZIANO VECELIO (1488/1490-1576 )

  NOLI MI TANGERE

  PUNEREA ÎN MORMÂNT ÎNǍLŢAREA LA CER

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  31/39

  PICTURA

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  32/39

  Capela Sixtină Capela Sixtin ă face parte din Cetatea Vatican. Termi nată pentru papa Sixtus al IV-lea în 1484 de Giovanni de Dolci, ea conţine numeroase fresce realizate de artişti renumiţi, ceea ce face din ea unul din locurile cele mai cunoscute din lume.Sixtus al IV-lea pune să se înceapă construcţia în 1475 şi încredinţează lucrările luiGiovanni de Dolci.Capela măsoară în jur de 40m lungime,14m lăţime şi 12 m înălţime. În 1481, se începe realizarea frescelor ce acoperă pereţii. Cei mai renumiţi pictori aiepocii au fost chemaţi: Pinturicchio (1454-1513), Botticelli (1445-1510), Rosselli,Perugino (1448-1523), Ghirlandaio (1449-1494), Signorlli (1442-1523)

  şi Fra

  Diamante. În 1508, papa Iulius al II-lea, care i-a urmat lui Sixtus al IV-lea, doreşte să întreprindă noi lucrări: el cheamă pe Michelangelo Buonarotti care trăia atunci în Florenţa. Îi comandă acestuia să picteze plafonul capelei, rămas nepictat. În ciuda reticenţelor, Michelangelo se pune la lucru şi termină pictarea imensei bolţi

  în 1512. Lucrările nu mai înaintează până în 1534. În timpul acestor 23 de ani doipapi s-au succedat: Clement al VII-lea apoi Paul al III-lea. Acesta din urmă va realizaproiectul predecesorului său: el cere lui Michelangelo să picteze Judecata de Apoi peultimul zid al capelei. Această operă va cere pictorului şapte ani de muncă grea. Încheierea acestei capodopere marchează sfârşitul “creaţiei” capelei Sixtine, în 1541. (ca o paranteză: cam în aceeaşi perioadă la Voroneţ pe peretele vestic al

  mânăstirii se realiza o amplă frescă reprezentând Judecata de Apoi).

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  33/39

  PICTURAMICHELANGELO

  BUONAROTI

  JUDECATA DE APOI

  PǍCATUL ORIGINAR CREAREA LUI ADAM

  SFÂNTA FAMILIE

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  34/39

  PICTURAPAOLO VERONESE (1528-1588)

  CALVARUL

  ALEGORIA ÎNŢELEPCIUNII ŞI FORŢEI LUCREŢIA

  PORTRETUL UNUI GENTILOM

  PICTURA

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  35/39

  PICTURA

  SANDRO BOTTICELLI (1445-1510)

  FECIOARA CU PRUNCUL

  NAŞTEREA VENEREI PRIMǍVARA

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  36/39

  PICTURA

  ALBRECHT DŰRER (1471-1528)

  PLÂNGEREA LUI IISUS

  MOARA DE APǍ

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  37/39

  PICTURAEL GRECO (DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS : 1541-1614)

  SFÂNTA TREIME ÎNCHINAREA PǍSTORILOR

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  38/39

  Pieter Brueghel sau Bruegel1525-1569

  Născut în jur de 1525-1530 aproape de frontiera cu Olanda şi Belgia de azi.Primele sale opere de pictură sunt puţin cunoscute. Se pare că Bruegel a pictat toatetablourile sale între 1557 şi 1568. El are doi fii: Pieter născut în 1564 şi Jan născut în 1568 şi este deschizătorul unei lungi liste de pictori. Moare în 1569 e şi înmormântat în biserica La Chapelle.

  Bruegel p urtător de cuvânt al lumii ţăranilor în sânul unei prietene izbăvitoare:Natura. Picturile lui Bruegel sunt aproape totdeauna înţelese dintr-o privire. Această uimitoare claritate este datorată, în parte preciziei desenului său, fruct al studiilor sale

  asupra subiectului (multe din desenele sale poartă menţiunea : “după natură”) la care seadaugă intensitatea culorilor autentice.

  Dans țărănesc

  Jocuri de copii

  PICTURA

 • 8/18/2019 Renasterea și umanismul

  39/39

  PICTURAEL GRECO

  ALUNGAREA ZARAFILOR DIN TEMPLU SPOLIEREA LUI IISUS

  BǍRBAT NOBIL VEDERE DIN TOLEDO


Recommended