+ All Categories
Home > Documents > REGULAMENT Instante Nou

REGULAMENT Instante Nou

Date post: 01-Mar-2018
Category:
Upload: ana-maria
View: 256 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 74

Transcript
 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  1/74

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  2/74

  e,edierea core",onden#ei' ndo"arierea actelor' ,%"trarea rei"trelor' ,recum &i alte lucr%ri cu

  caracter auiliar' nece"are bunei de"f%&ur%ri a actiit%#ii in"tan#elor.

  Art. 4- (1Activitatea,er"onalului auiliar de ",ecialitate &i cone' a func#ionarilor ,ublici &i

  a ,er"onalului contractual care func#ionea$% n cadrul in"tan#elor e"te "u,u"% controlului ierar3ic.(2Atribuiile,er"onalului ,re%$ut la alin. (1 "unt cu,rin"e n fi&ele ,o"turilor' ntocmite de

  conductorul compartimentuluin care ace"ta func#ionea$%.

  (* Pentru ,er"onalul auiliar de ",ecialitate &i ,er"onalul cone' fi&a ,o"tului "e ntocme&te de

  ,rim-refier "au' du,% ca$' de refierul-&ef.

  (+ Pentru ,er"onalul de ",ecialitate informatic%' fi&a ,o"tului "e ntocme&te de ",eciali"tul &ef

  "au' acolo unde nu ei"t% ",eciali"t &ef' de ",eciali"tul de"emnat de ,re&edintele in"tan#ei

  ,entru coordonarea com,artimentului informatic%' cu ai$ul 4irec#iei te3noloia informa#iei din

  cadrul Mini"terului u"ti#iei.

  (5 Pe ,erioada de"emn%rii unui ",eciali"t "% nde,linea"c% anumite "arcini la un tribunal

  ",eciali$at "au la o /udec%torie' actiitatea "e de"f%&oar% "ub ndrumarea ,re&edintelui in"tan#ei la

  care a fo"t de"emnat' n ceea ce ,rie&te actiit%#ile ,e care le eercit% la acea"t% in"tan#%.

  ( Pentru ,er"onalul din de,artamentul economico-financiar &i admini"trati' fi&a ,o"tului "e

  ntocme&te de manaerul economic.

  (7 6i&ele ,o"turilor ntocmite ,otriit alin. (*' (+ &i (se aprobde preedintele instanei.

  (8 Pentru ,rim-refierul "au' du,% ca$' refierul-&ef &i ,entru manaerul economic' fi&a ,o"tului

  "e ntocme&te de ,re&edintele in"tan#ei. Pentru ",eciali"tul &ef &i coordonatorul

  com,artimentului informatic%' fi&a ,o"tului "e ntocme&te de ,re&edintele in"tan#ei' cu ai$ul

  4irec#iei te3noloia informa#iei din cadrul Mini"terului u"ti#iei.

  (9 Pentru psihologul instanei, consilierul !uridic i consilierul pentru informaii publice'

  acolo unde ei"t%' fi&a ,o"tului "e ntocme&te de c%tre ,re&edintele in"tan#ei.Art. 44- (1 Per"onalul auiliar de ",ecialitate &i cone' ,er"onalul contractual &i func#ionarii

  ,ublici "unt obligai"% respecteprogramul de lucru' "% efectue$e lucr%rile n termenele

  "tabilite' "% nde,linea"c% toate ndatoririle ce le rein ,otriit leilor &i reulamentelor.

  (2 Pre$entarea la "ericiu du,% orele leale de ,roram' ,%r%"irea locului de munc% n tim,ul

  2

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  3/74

  ,roramului de actiitate' ,recum &i noirile care nu de,%&e"c durata unei $ile de munc%se

  aprob de preedintele instanei"au' dup caz, de preedintele de secie.

  Art. 4"- (1Personalul auxiliar de specialitate i conex, precum i cel din departamentul

  economico-financiar i administrative"te obligat s respecte secretulcu ,riire la informa#iileob#inute n cur"ul nde,linirii atribu#iilor lor' care nu "unt de"tinate ,ublicit%#ii.

  (2 Per"onalul ace"tor com,artimente trebuie "% nde,linea"c% ndatoririle de "ericiu f%r%

  ,%rtinire' "% "e manife"te calm' demn &i ,olitico" cu ,%r#ile din ,roce"' cu martorii' aoca#ii &i

  alte ,er"oane cu care intr% n contact n calitate oficial%.

  (* tunci c)nd aprecia# c nu are competena' ,otriit fi&ei ,o"tului' "% "olu#ione$e anumite

  cereri' ,er"onalul auiliar de ",ecialitate &i cone a aduce de ndat% la cuno&tin#% ,rim-

  refierului "au' du,% ca$' refierului-&ef ori ",eciali"tului &ef ace"te cereri' iar ,er"onalul din

  de,artamentul economico-financiar &i admini"trati a "e"i$a manaerul economic.

  Art. 4$- ctiitatea ,er"onalului auiliar de ",ecialitate &i cone' ,recum &i a celui din

  de,artamentul economico-financiar &i admini"trati "e de"f%&oar%sub coordonarea i controlul

  ,re&edintelui in"tan#ei.

  Art. 4%- &ersoanele cu atribuii de controlerific% cel ,u#in trime"trial efectuarea n termena

  lucr%rilor &i calitateaace"tora &i con"emnea$% con"tat%rile &i ,ro,unerile n rei"trul de control.

  * -. Gre'a

  Art. 4'- &reedintele instanei reparti#ea#,er"onalul ,esecii i compartimente auxiliare' n

  ra,ort cu ,re%tirea ,rofe"ional% &i cu e,erien#a fiec%ruia.

  Art. 4(- &reedintele curii de apelnumete, prin decizie' ",eciali&tii &efi' ,rim-refierii'

  refierii-&efi' refierii &efi "ec#ii &i refierii ar3iari &efi ai cur#ii de a,el &i ai in"tan#elor din

  circum"cri,#ia ace"teia' n condi#iile leii. Prim-refierul' refierul-&ef &i refierul &ef "ec#ie nu

  ,artici,%' de regul' n &edin#e de /udecat%.Art. ")- (1 &rim*grefierii curilor de apel, ai tribunalelor i ai tribunalelor speciali#ate au

  urm%toarele atribuii+

  acoordoneaz i controleaz activitatea,er"onalului auiliar de ",ecialitate &i a ,er"onalului

  cone' at)t al in"tan#ei la care func#ionea$%' c)t &i al in"tan#elor din circum"cri,#ie' ,er"onal "au

  3

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  4/74

  ,rin refieri cu func#ii de conducere de"emna#i

  bntocmescfi&ele ,o"turilor ,entru ,er"onalul auiliar de ",ecialitate &i ,entru ,er"onalul

  cone

  ccoordoneaz i urmrescuniformi$area nrei"tr%rilor "tati"tice n colaborare cude,artamentul de ",ecialitate din cadrul on"iliului u,erior al Mai"traturii

  d asigur evidena i gestionareadatelor &i documentelor ce nu "unt de"tinate ,ublicit%#ii &i

  erific% modul n care "e a"iur% "ecuritatea lucr%rilor

  entocmesc i contrasemneazcore",onden#a cu caracter admini"trati a in"tan#ei

  fin registrele speciale,re%$ute de lee ,entru in"tan#a la care func#ionea$%

  gpstreaz registrul de controlal cur#ii &i iau m%"uri ca un rei"tru de control "% "e ,%"tre$e la

  fiecare "ec#ie a cur#ii &i la in"tan#ele din circum"cri,#ia ace"teia

  h duc la ndeplinire msurile"tabilite ,entru a"iurarea ,a$ei "ediului in"tan#ei' "ecurit%#ii

  bunurilor' ,a$ei contra incendiilor &i ,rotec#iei muncii

  iverific moduln care "e re",ect% reulile de acce" al ,ublicului n incinta in"tan#ei

  !ntocmesc acte de constatarea nereulilor eiden#iate n actiitatea ,er"onalului auiliar de

  ",ecialitate &i cone controlat &i "e"i$ea$% ,re&edintele in"tan#ei ,entru luarea m%"urilor

  core",un$%toare

  -urmresc respectareade c%tre ,er"onalul auiliar de ",ecialitate &i cone al in"tan#elor a

  normelor de conduit% n ra,orturile cu aoca#ii &i cu ,ublicul

  lndrum i verificeiden#a &i e"tiunea bibliotecii

  min evidena concediilor,er"onalului &i ntocmesc"itua#iile lunare cu ,re$en#a $ilnic% a

  ,er"onalului cur#ii de a,el' tribunalului "au tribunalului ",eciali$at' du,% ca$' ,e care le trimit

  com,artimentului financiar-contabil

  norganizeaz i supravegeazactiitatea de ar3iare electronic% a do"arelor' n func#ie dere"ur"ele di",onibile.

  (2 &rim*grefierii curilor de apelin registrele privind activitatea comisiei de cercetare a

  averilorcon"tituit% la nielul in"tan#ei &i evidena eecutorilor /udec%tore&ti.

  (* &rim*grefierii tribunalelor#in registrele privind persoanele juridice' evidenatraduc%torilor

  4

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  5/74

  &i inter,re#ilor autori$a#i.

  (+ &rim*grefierul ribunalului /ucureti#ine registrele privind partidele politice&i alte

  forma#iuni ,olitice.

  (5 &rim*grefierulnde,line&te orice alte atribu#ii de "ericiu date de ,re&edintele in"tan#ei',otriit leii.

  ( ;n ca$ul in"tan#elor cu olum mare de actiitate' unele atribuii ale prim-grefierului pot fi

  delegate unui alt grefier,,rin deci$ie a ,re&edintelui in"tan#ei.

  (7 ;n lipsa prim*grefierului curii de apel, al tribunalului sau al tribunalului speciali#at'

  unul dintre refierii &efi "ec#ie "au' du,% ca$' un refier' de"emnat de ,re&edintele in"tan#ei' l a

  nlocui n toate atribu#iile "ale.

  Art. "1- (1 Grefierul ef secieare urm%toarele atribu#ii:

  asupravegeaz i verificlucr%rile ntocmite de ,er"onalul auiliar al "ec#iei

  bsupravegeaz, controleaz lunar i ndrum activitatearefierilor "ec#iei cu ,riire la

  comunicarea n termenul ,re%$ut de lee a minutelor &i 3ot%r)rilor /udec%tore&ti &i la

  comunicarea cererilor &i actelor ,rocedurale ,re%$ute de lee

  csupravegeaz accesarea bazelor electronicede date de#inute de oranele admini"tra#iei de

  "tat la in"tan#ele la care ei"t% "ec#ii

  dajut,er"oana de"emnat% la re,arti$area aleatorie a cau$elor

  eine evidena soluiilor,ronun#ate ,riind recu$area &i ab#inerea

  fpropune,re&edintelui de "ec#ie re,arti$area refierilor n &edin#ele de /udecat%

  gorganizeaz i urmrete te3noredactarea n termen a 3ot%r)rilor ntocmite de /udec%torii

  "ec#iei'ine registrul de evidena redact%rii 3ot%r)rilor "ec#ieii pstreaz mapelede 3ot%r)ri

  hverific do"arele "ec#iei nainte de trimiterea lor altor orane /udiciare' cu re",ectarea

  di",o$i#iilor reulamentareiparticip' conform ,roram%rii' la &edin#ele de /udecat%' ca refier de &edin#%

  !urmrete modul de ntocmire i de comunicarea actelor ,rocedurale ,re%$ute de lee ,entru

  ,ublicarea n

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  6/74

  celorlalte comunic%ri "au notific%ri n termen leal

  -ine evidena i gestioneaztitlurile de aloare &i obiectele ce "ere"c ca mi/loc de ,rob% n

  cau$ele aflate ,e rolul "ec#iei

  lverific i semneaz,entru conformitate co,iile leali$ate &i certificatele ntocmitemcertific' n ca$urile ,re%$ute de lee' co,iile du,% actele din do"arele "ec#iei' inclu"i n

  materia in"olen#ei

  nine registrele de eviden,riind are"tarea ,reenti% &i celelalte rei"tre n materie ,enal%'

  cu e0cepiacelor date n com,eten#a refierului deleat cu efectuarea lucr%rilor de eecut%ri

  ,enale

  oine registrul special,riind eiden#a ,racticii in"tan#elor de control /udiciar' n care

  nrei"trea$% toate do"arele "o"ite din c%ile de atac

  psupravegeaz i verificmodul de com,letare &i ,%"trare a eiden#elor "ec#iei

  verific i supravegeazmodul de nrei"trare a &edin#elor de /udecat%' ,rin mi/loace te3nice

  audio "au ideo' n condi#iile leii

  rcoordoneaz i supravegeazactiitatea refierilor delea#i &i eiden#ele #inute de ace&tia

  sntocmete situaiile lunare cu prezena zilnic a ,er"onalului auiliar al "ec#iei' ,e care le

  trimite com,artimentului de ",ecialitate'i se ngrijete de aprovizionarea secieicu materialele

  nece"are

  verific pstrarea n bune condiiia do"arelor &i a lucr%rilor de ,unere n eecutare a

  3ot%r)rilor ,enale "au ciile.

  (2 Grefierul ef seciende,line&te' n limitele func#iei' alte "arcini de "ericiu date de

  ,re&edintele "ec#iei "au de ,re&edintele ori ice,re&edintele in"tan#ei' conform leii.

  (* n ca#ul seciilor cu volum mare de activitate' unele atribu#ii ale refierului &ef "ec#ie ,ot fi

  deleate unui alt refier' ,rin deci$ie a ,re&edintelui in"tan#ei.Art. "2- (1 Grefierul*ef al !udectorieiexercit' n mod core",un$%tor' atribuiile,re%$ute

  la art. ") alin. 31 lit. a * -, m i n.

  (2 a instanele la care nu e0ist secii' refierul-&ef al /udec%toriei eercit% atribu#iile

  ,re%$ute la art. "1 alin. 31.

  6

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  7/74

  (* Grefierul*ef al !udectorieinde,line&te &i urm%toarele atribuii:

  aine evidena i gestioneazbunurile in"tan#ei

  bse ngrijete de buna desfurarea actiit%#ilor o",od%re&tii de aprovizionareain"tan#ei cu

  materialele nece"arecare n pstraredo"arele admini"tratie &i biblioteca in"tan#ei

  dine registrul,riind ,er"oanele ocrotite

  everific sau, dup caz, ntocmetenrei"tr%rile "tati"tice.

  (+ Preederile art. ") alin. 3" * 3% "e a,lic% n mod core",un$%tor.

  Art. "- (1 Grefierul care particip la edina de !udecatare urm%toarele atribuii:

  aparticipla &edin#ele de /udecat%' nde,linind atribu#iile ,re%$ute de lee &i de ,re$entul

  reulament' "ub coordonarea &i controlul ,re&edintelui com,letului de /udecat%

  bntocmetecita#iile &i actele de ,rocedur% di",u"e de com,letul de /udecat%

  c completeazborderourile &i ,red% core",onden#a ,entru e,ediere

  drealizeaz citarea &i ncuno&tin#area ,%r#ilori comunicareaactelor ,rin telefon' teleraf' ,rin

  ,o&t% electronic% "au fa "au ,rin alte mi/loace ,re%$ute de leei ntocmete referatul,riind

  modalitatea de ncuno&tin#are "au comunicare &i obiectul ace"teia' care "e ata&ea$% la do"ar

  ecompleteaz condica edinelor de !udecat' n care "e trec do"arele din &edin#a

  re",ecti%' n ordinea n"cri"% n li"ta cau$elor' cu urmtoarele meniuni: num%rul curent' numele

  "au denumirea ,%r#ilor' num%rul do"arului &i obiectul cau$ei' termenul acordat' cu indicarea

  motiului am)n%rii cau$ei n ca$ul am)n%rii ,ronun#%rii' "e a indica data ace"teia

  fcompleteaztoate c)m,urile din "i"temul >=

  gcomunic minutele &i 3ot%r)rile /udec%tore&ti n termenul ,re%$ut de lee

  htenoredacteaz lucr%rile re,arti$ate de conducerea in"tan#ei &i 3ot%r)rile /udec%tore&ti' iar la

  "olicitarea membrilor com,letului de /udecat% &i "ub ndrumarea ace"tora' &i ,roiecte de 3ot%r)ri',e ba$a modelului dat de ace&tia hotr5rile vor cuprinde, 6n final' ini#ialele redactorului' ale

  te3noredactorului' data te3noredact%rii &i num%rul de eem,lare la instanele de control judiciar

  "e trece' n ,lu"' com,unerea com,letului de /udecat% al in"tan#ei a c%rei 3ot%r)re e"te "u,u"%

  controlului /udiciar

  7

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  8/74

  itransmite ctren"titutul Na#ional al Mai"traturii &i c%tre entul ?uernamental ,entru

  urtea de u"ti#ie a @niunii >uro,ene co,ii conforme cu oriinalul &i n format electronic Aord

  ale nc3eierilor de "e"i$are a ur#ii de u"ti#ie a @niunii >uro,ene cu ntreb%ri ,reliminare' ale

  3ot%r)rilor ,ronun#ate de in"tan#ele na#ionale n ace"te cau$e' inclu"i n c%ile de atac' ,recum &iale nc3eierilor ,rin care "-au re",in" cererile de "e"i$are a ur#ii de u"ti#ie a @niunii >uro,ene.

  (2 &reedintele instanei poate stabili caunele dintre atribu#iile ,re%$ute la alin. (1 "% fie

  eercitate de refieri care nu ,artici,% la &edin#a de /udecat%' inclu"i tehnoredactarea' la

  solicitarea membrilor completului de judecat&i "ub ndrumarea ace"tora' a proiectelor de

  hotr5ri' ,e ba$a modelului dat de ace&tia.

  (* Grefierul care particip la edina de !udecatnde,line&te orice alte "arcini de "ericiu

  date de ,re&edintele in"tan#ei' ,re&edintele de "ec#ie "au de ,re&edintele com,letului de /udecat%.

  (+ Grefierul debutant,artici,% la &edin#ele de /udecat% du,% n"u&irea cuno&tin#elor nece"are

  ,entru nde,linirea ace"tei actiit%#i.

  Art. "4- (1 Grefierul care particip la edina de !udecat"tabilit ,entru com,letul c%ruia i

  "-a re,arti$at aleatoriu do"arul ntocmete' ,e ba$a di",o$i#iilor date de com,let' toate

  comunic%rile ,re%$ute de lee nainte de fiarea ,rimului termen de /udecat%' completeaz

  borderourile' dac% nu ei"t% o ,er"oan% de"emnat% cu atribu#ii ,riind e,edierea actelor de

  ,rocedur%'i predcore",onden#a n ederea e,edierii' redactea$% nc3eierile &i toate actele de

  ,rocedur% ,re%$utede lee.

  (2 ?refierul ,re%$ut la alin. (1 evideniaz dovezilede comunicare &i data,rimirii

  comunic%rilor n a,lica#ia >=i le prezintcom,letului de /udecat%' m,reun% cu do"arul.

  (* ?refierul ,re%$ut la alin. (1 urmrete termenele prevzute de lege,entru efectuarea

  modific%rilor "au com,let%rilor la cererea de c3emare n /udecat%' ,entru de,unerea nt)m,in%rii

  &i a r%",un"ului la nt)m,inare' &i informea$% com,letul de /udecat% cu ,riire la m,linireaace"tora.

  (+ Procedura de citare' redactarea nc3eierilor "au a altor acte efectuate n ,rocedura ,re%$ut%

  de art. 2)) alin. 3% i 3' din Codul de procedur civil"e reali$ea$% de refierul ,re%$ut la

  alin. (1 "tabilit ,entru com,letul c%ruia i-a fo"t re,arti$at% aleatoriu cererea de reeaminare.

  8

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  9/74

  (5 ?refierul ,re%$ut la alin. (1preia din ariv i pstreaz dosarele,e durata nece"ar%

  efectu%rii actelor de ,rocedur% &i "tudiului do"arului de c%tre com,letul de /udecat%

  ( 4i",o$i#iile alin. (1 - (+ "e a,lic% n mod core",un$%tori pentru procedura n camera

  preliminar i n cauzele av!nd ca obiect pl!ngerile m,otria "olu#iilor de neurm%rire "au denetrimitere n /udecat%. ;nsituaia restituirii comunicrilor,re%$ute la alin. (1' ace"tea "e

  con"ider% leal efectuate du,% e,irarea unui termen de % #ile de ,%"trare la "ediul in"tan#ei.

  * /. Gre'ierii dele,ai

  Art. ""- (1 ?refierii ,re%$u#i la art. "$ * $"unt delegai de preedintele instanei&i

  ndeplinescatribu#iile ,re%$ute de ,re$entul reulament' ,recum &i ,e cele "tabilite de

  ,re&edintele in"tan#ei "au ,re&edintele de "ec#ie &i efectueazactiit%#ile di",u"e de /udec%torul

  deleat la acela&i com,artiment.

  (2 ?refierii delea#iin evidenele i efectueazn"crierile' nrei"tr%rile' comunic%rile "au orice

  alte actiit%#i n ederea a"iur%rii ,ublicit%#ii' n ca$urile ,re%$ute de lee.

  (* ?refierii delea#i rezolv corespondenacom,artimentului din care fac ,artei rspundde

  e,edierea ei' efectueaznrei"tr%rile core",un$%toare n rei"tre' asigur pstrarean bune

  condi#ii a do"arelor &i rei"trelor' ,recum &i arivarealor.

  (+ ?refierii ,re%$u#i la alin. (1 pot fi degrevai total sau parialde ,artici,area la &edin#ele

  de /udecat%.

  Art. "$- Grefierul delegat la compartimentul e0ecutri penaleeercit% atribu#iile ,re%$ute

  de art. 1 * 1" i art. 14' * 1"%.

  Art. "%- Grefierul delegat pentru efectuarea lucrrilor de e0ecutare civilare urm%toarele

  atribuii:

  antocmete i expediazn termen mandatele de eecutare a "anc#iunii contraen#ionale

  ,riind munca n folo"ul comunit%#ii' cu re",ectarea di",o$i#iilor lealebcomunicoranelor financiare &i oranelor de ,oli#ie m%"urile di",u"e ,rin 3ot%r)rile

  /udec%tore&ti

  cine registrul privind a/utorul ,ublic /udiciar' rei"trul de eiden#% &i ,unere n eecutare a

  3ot%r)rilor ciile &i rei"trele de eiden#% &i ,unere n eecutare a "anc#iunilor contraen#ionale

  9

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  10/74

  dntocmete actele di",u"e de /udec%torul deleat la eecut%rile ciile

  eefectueaz lucr%rile n care eecutarea 3ot%r)rilor /udec%tore&ti "e face din oficiu &iine

  evidena ace"tora.

  Art. "'- Grefierul delegat pentru activitatea de e0ecutare 6n materia contenciosuluiadministrativ i fiscalare urm%toarele atribuii n le%tur% cu cau$ele a)nd ca obiect

  "anc#iunea ,entru neeecutarea 3ot%r)rii:

  aine evidena i rspundede ,unerea n eecutare a 3ot%r)rilor ciile r%ma"e definitie

  bverific i ine evidenado"arelor n care 3ot%r)rile au r%ma" definitie at)t ca urmare a

  nerecur%rii' c)t &i ca urmare a re"tituirii ace"tora de la in"tan#a de control /udiciar du,%

  "olu#ionarea c%ii de atac declarate

  csolicit compartimentului ariv' doe$ile de comunicare a 3ot%r)rilor /udec%tore&ti

  defectueaz nregistrrilecore",un$%toare n rei"trul de ,unere n eecutare a 3ot%r)rilor

  ciile definitie

  easigur pstrarea n bun starea do"arelor cu ,riire la care "e im,une efectuarea

  nrei"tr%rii n rei"trul de ,unere n eecutare a 3ot%r)rilor ciile

  fprimete i prezint,re&edintelui com,letului de /udecat% care a "olu#ionat cau$a cererile

  formulate de c%tre creditori ,rin care "e "olicit% fiarea "umei definitie ce "e a datora "tatului &i

  a celei datorate cu titlul de ,enalit%#i' n ederea fi%rii termenului de /udecat%

  g ntocmete i expediazdu,% e,irarea termenului ,re%$ut la art. 2+ alin. (+ din !eea

  contencio"ului admini"trati nr. 55+B200+' cu modific%rile &i com,let%rile ulterioare' adre"ele de

  "olicitare a rela#iilor de la autoritatea ,ublic% core",un$%toare' referitoare la eecutarea oblia#iei

  cu,rin"e n titlul eecutoriu

  hn cazul n care obligaia nu a fost executat integral' conform art. 2+ alin. (5 din !eea nr.

  55+B200+' cu modific%rile &i com,let%rile ulterioare' du,% ,rimirea adre"ei de comunicare arela#iilor din ,artea autorit%#ii ,ublice'prezintace"te do"are ,re&edintelui com,letului de

  /udecat%' care a "olu#ionat cau$a' n ederea "tabilirii termenului de /udecat%.

  Art. "(- (1 Grefierul delegat pentru activitatea de 6nregistrare i eviden a persoanelor

  !uridicende,line&te urm%toarele atribuii:

  10

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  11/74

  anregistreaz cererileformulate ,entru acordarea ,er"onalit%#ii /uridice a"ocia#iilor'

  funda#iilor' "indicatelor &i altor ,er"oane /uridice de dre,t ,riat f%r% "co, ,atrimonial' ,entru

  modificarea actelor con"titutiei orice alte cereri,riind acte "au fa,te "u,u"e n"crierii n

  rei"trele ",ecial de eiden#% a ,er"oanelor /uridice' dac% ,rin 3ot%r)re a coleiului de conducerenu "-a "tabilit altfel

  befectueaz nscrierean rei"trele ,re%$ute n lei ",eciale a ,er"oanei /uridice n $iua

  r%m)nerii definitie "au' du,% ca$' ireocabile' a 3ot%r)rii /udec%tore&ti de admitere a cererii de

  acordare a ,er"onalit%#ii /uridice

  copereaz meniunile,riind modificarea actului con"tituti' a "tatutului' di$olarea'

  lic3idarea' radierea ,er"oanei /uridice

  delibereaz, la cerere' re,re$entantului ,er"oanei /uridice certificatul de 6nscriere' care a

  cu,rinde: denumirea ,er"oanei /uridice' "ediul ace"teia' durata de func#ionare &i data n"crierii n

  rei"trul ",ecial &i alte certificate' n condi#iile leii

  easigur publicarealic3id%rii a"ocia#ilor "au funda#iilor' ,rin afi&are la u&a in"tan#ei &i

  efectuarea altor formalit%#i de ,ublicitate' n ca$urile ,re%$ute de lee

  fcomunic "inisterului #ustiieico,ii de ,e 3ot%r)rile /udec%tore&ti ,riind con"tituirea'

  modificarea &i ncetarea oric%rei a"ocia#ii' funda#ii "au federa#ii' ,recum &i de ,e n"cri"urile

  doeditoare'6n termen de #ilede la data r%m)nerii ireocabile a 3ot%r)rii

  gcomunic organului financiar localn a c%rui ra$% teritorial% "e afl% "ediul ,er"oanei /uridice

  nc3eierea ,rin care "-a di",u" n"crierea ,er"oanei /uridice' cu men#ionarea num%rului de

  n"criere n rei"trul a"ocia#iilor &i funda#iilor.

  (2 Grefierul delegat pentru activitatea de 6nregistrare i eviden a persoanelor !uridice

  comunic $ribunalului %ucuretico,ii de ,e 3ot%r)rile /udec%tore&ti ,riind con"tituirea'

  modificarea &i di$olarea federa#iilor' confedera#iilor &i uniunilor "indicale teritoriale aleace"tora' ,recum &i co,ii de ,e n"cri"urile referitoare la denumirea &i "ediul orani$a#iei

  "indicale con"tituite ,rin a"ociere' numele &i ,renumele membrilor oranului de conducere'

  codul numeric ,er"onal al ace"tora'6n termen de #ilede la r%m)nerea definiti% "au' du,% ca$'

  ireocabil% a 3ot%r)rii.

  11

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  12/74

  (*& 'n vederea inerii evidenei' in"tan#a de control /udiciar comunic%' n aceea&i $i' minuta

  ,ronun#at% refierului deleat ,entru actiitatea de nrei"trare &i eiden#% a ,er"oanelor /uridice

  de la in"tan#a de fond.

  (+ a tribunale' refierul deleat cu atribu#ii ,riind federa#iile &i confedera#iile nde,line&te' nmod core",un$%tor' atribu#iile ,re%$ute la alin. (1 lit. a - d &i f.

  Art. $)- Grefierul delegat la compartimentul cu atribuii privind asociaiile de proprietari

  efectueaz comunicarea nceierilorc%tre ,eten#i &i Mini"terul Public' dac% e"te ca$ul' urmrind

  rm!nerea definitiv a nceierilor pronunate' du,% carepredoranului financiar eem,larul

  nr. 2 al actelor de,u"e de "olicitan#i &i co,ie de ,e nc3eierea r%ma"% definiti%' dac% ,rin

  3ot%r)re a coleiului de conducere nu "-a di",u" altfel.

  Art. $1- (1 Grefierul statisticianare urm%toarele atribuii:

  aefectueaz zilnic nregistrrilede "tati"tic% /udiciar%' ntocmete periodicd%rile de "eam%

  "tati"tice' completeaz i pstreazfi&ele incul,a#ilor

  bexploateaz aplicaiade "tati"tic% /udiciar%

  cgrefierul statistician de la tribunalverific i ndrum,er"onalul de la tribunalele

  ",eciali$ate &i de la /udec%torii care nrei"trea$% &i centrali$ea$% datele "tati"tice

  defectueaz lucrrile de statistic judiciardi",u"e de on"iliul u,erior al Mai"traturii' ,e

  care le nainteazla datele fiate'i orice alte situaii statistice"olicitate de on"iliul u,erior al

  Mai"traturii' ,re&edin#ii in"tan#elor' ,recum &i de Mini"terul u"ti#iei

  epstreaz drile de seam statistice i fiele inculpailor' ndosariateanual n ma,e ",eciale'

  &i le conserv,otriit di",o$i#iilor leale ,riind termenele de ,%"trare a documentelor

  fcolaboreazcu comi"iile /ude#ene de "tati"tic% n vederea alctuirii i predriibuletinelor

  "tati"tice' ,recum &i n le%tur% cu alte actiit%#i ",ecifice.

  (2(a instanele la care nu exist grefier statisticianatribu#iile ace"tuia "unt nde,linite de c%trerefierul "tabilit de ,re&edintele in"tan#ei.

  (* ctiitatea de"f%&urat% de refierul "tati"tician &i de ,er"onalul de la /udec%torii care eecut%

  lucr%rile de "tati"tic% /udiciar% e"te coordonat% de ,rim-refierul' re",ecti refierul-&ef al

  in"tan#ei.

  12

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  13/74

  Art. $2- Grefierul documentarist sau grefierul desemnat"% nde,linea"c% atribu#ii de

  documentare are urm%toarele atribuii:

  aine evidenalei"la#iei' /uri",ruden#ei &i doctrinei

  binformeaz periodicde",re nece"arul de carte "au de alte ,ublica#iicine evidena i gestiuneabibliotecii

  dntocmete' la cererea conducerii in"tan#ei' lucr%ri ,riind modific%rile lei"latie

  einformeaz zilnic/udec%torii in"tan#ei la care func#ionea$% cu ,riire la actele normatie

  noua,%rute &i la /uri",ruden#a ,ublicat% n Monitorul Oficial al =om)niei' Partea

  fidentific deciziile relevanteale ,ro,riei in"tan#e &i ale altora' ,riind o ,roblem% de dre,t

  indicat% de c%tre /udec%torii ,ro,riei in"tan#e'i propune deciziile relevanteale in"tan#ei la care

  func#ionea$%' care ,ot fi trimi"e altor in"tan#e' la "olicitarea ace"tora

  gidentific doctrina judiciar relevant' ti,%rit% "au n format electronic' ,riind o ,roblem% de

  dre,t indicat% de c%tre /udec%torii ,ro,riei in"tan#e

  hrealizeaz activitile stabilite n sarcina san ,rocedura de unificare a ,racticii /udiciare'

  a,robat% de ec#ia ,entru /udec%tori a on"iliului u,erior al Mai"traturii' ,recum &i cele

  di",u"e de ,re&edintele de "ec#ie "au ice,re&edintele in"tan#ei' n acela&i "co,.

  Art. $- (1 Grefierul arhivar i registratorulau urm%toarele atribuii:

  aprimesc, nregistreaz i repartizeazla "ec#ii &i la celelalte com,artimente actele de "e"i$are

  a in"tan#ei' do"arele de la celelalte in"tan#e &i re"tul core",onden#ei

  bexpediaz do"arele "olu#ionate &i core",onden#a

  cprimesc i nregistreazdo"arele intrate'in evidenaace"tora &i a circula#iei lor' nregistreaz

  n sistemul informatictaele de timbru de,u"e la momentul nrei"tr%rii la rei"tratur% a oric%rei

  cereri n"o#it% de doada ac3it%rii unei tae de timbru

  dntocmesc conceptele,entru citarea ,%r#ilor din ,roce"e' ntocmesc citaiile,entru ,rimultermen &i urmresce,edierea ace"tora

  epun dosarele la dispoziia publicului&iin evidena,er"oanelor care ,rime"c do"arele ",re

  "tudiu

  fpregtesc do"arele ,entru &edin#ele de /udecat% &i asigur circulaiaace"tora n cadrul

  13

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  14/74

  in"tan#ei' ,recum &i trimiterea lor la alte in"tan#e

  ginformeaz,er"oanele care au calitatea de ,%r#i ori "unt m,uternicite de ace"tea' conform

  leii' a"u,ra datelor "olicitate din do"arele n care ace"tea "unt direct intere"ate

  hnainteazin"tan#elor "u,erioare do"arele n care "-au declarat c%i de atac de com,eten#aace"tor in"tan#e. Prin deci#ia preedintelui instanei' naintarea do"arelor c%tre in"tan#ele

  "u,erioare' n materie ,enal%' ,oate fi reali$at% de biroul eecut%ri ,enale

  ila primirea dosarelorde la alte in"tan#e "au in"titu#ii verific olumele &i do"arele ata&ate' ,rin

  confruntare cu adre"a de re"tituire a do"arului' ,recum &i cu cea de naintare a ace"tuia. !a

  constatarea unor lipsurila ,rimirea do"arelor ntocmesc' de ndat%' un ,roce"-erbal &i

  informea$% de",re "itua#ia con"tatat% ,re&edintele de "ec#ie "au ,re&edintele in"tan#ei' du,% ca$'

  ,recum &i' ,rintr-o adre"%' in"titu#ia emitent%

  !asigur pstrarean bun% "tare a do"arelor &i rei"trelor

  -pstreaz' ,e ani' do"arele "olu#ionate' ma,ele de 3ot%r)ri' rei"trele &i condicile de &edin#%

  lparticip anualla actiitatea de ar3iarei ntocmescli"ta do"arelor aflate n con"erare n

  ar3ia in"tan#ei

  mparticip anualla actiitatea de triere a do"arelor ar3iate' la e,irarea termenului de

  ,%"trare

  nrealizeaz arivarea electronica do"arelor' n m%"ura n care e"te ,o"ibil' "ub coordonarea

  ice,re&edintelui in"tan#ei

  opreiau dovezilede comunicare,rimite la in"tan#%' le ataeazla do"ar &i le predau' de ndat%'

  refierului de &edin#%' m,reun% cu do"arul

  ppstreaz "e,arat n ar3i% &i verific,eriodic cau$ele a c%ror /udecat% a fo"t "u",endat%, fac

  meniuni despredata erific%rii &i con"tat%rii n =ei"trul de eiden#% a cau$elor "u",endate "au'

  du,% ca$' nainteazdo"arul /udec%torului cau$ei ,entru a di",unecompleteaz' core",un$%tor atribu#iilor' toate c)m,urile din a,lica#ia >=.

  (2 Grefierul arhivar i registratorulnde,line"c orice alte atribu#ii "tabilite de ,re&edintele

  in"tan#ei.

  Art. $4- Agentul proceduralare urm%toarele atribuii:

  14

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  15/74

  acomunicactele ,rocedurale' cu re",ectarea termenelor ,re%$ute de lee' ,er"oanelor din

  localitatea unde "e afl% "ediul in"tan#ei' depun!nd cel mai t!rziu a doua zidoe$ile de nm)nare

  pentru cazuri urgente&i c)nd dotarea in"tan#elor ,ermite' comunicarea actelor de ,rocedur% "e a

  ,utea efectua ,rin aent ,rocedural &i n alte localit%#ibndeplinete sarcinile"tabilite de ,re&edintele in"tan#ei' ,recum &i "ericiul de curier'primind

  i pred!nd n aceea&i $i core",onden#a ,entru de"tinatarii din localitate' ,recum &i do"arele c%tre

  in"tan#ele &i ,arc3etele din localitate.

  Art. $"- Aprodul are urm%toarele atribuii:

  andeplineteatribu#ii ",ecifice com,artimentelor auiliare' "tabilite de ,re&edintele in"tan#ei

  bndrum/u"ti#iabilii &i ,e ceilal#i ,artici,an#i la ,roce"e c%tre camerele de con"iliu' "%lile de

  /udecat% &i rei"tratura "au ar3ia in"tan#ei

  cajut la pstrareaordinii &i cur%#eniei n localul in"tan#ei

  dorice alte atribuii"tabilite de ,rim-refier "au refierul-&ef' du,% ca$.

  Art. $$- (1 Curile de apel, tribunalele, tribunalele speciali#ate, !udectoriiledin ora&ele

  re&edin#% de /ude#' ,recum &i cele din munici,iul

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  16/74

  dasigur iniierea i instruirea,er"onalului in"tan#ei n e,loatarea a,lica#iilor informatice

  erealizeaz aplicaiila nielul in"tan#elor /udec%tore&ti

  fsupravegeazmodul de utili$are a te3nicii de calcul &i ia msurilenece"are ,entru a"iurarea

  bunei func#ion%ri a ace"teiagasigurfunc#ionarea "i"temelor de ar3iare electronic% a do"arelor

  hntocmescdocumentele de ",ecialitate nece"are n ederea ob#inerii "emn%turii electronice

  ,entru in"tan#e &i ,er"oanele autori$ate din in"tan#e' a certificatelor ,re%$ute de !eea nr.

  +55B2001 ,riind "emn%tura electronic%' re,ublicat%' asigur iniierea,er"onalului autori$at n

  folo"irea "emn%turii electronice'pstreazdatele de creare a "emn%turii electronicei sesizeaz

  de ndat% conducerea in"tan#ei dac% are motie "% cread% c% ace"tea au a/un" la cuno&tin#a unui

  ter# neautori$at "au c% informa#iile e"en#iale cu,rin"e n certificat nu mai core",und realit%#ii

  icolaboreaz cu refierul "tati"tician "au cu ,er"oana re",on"abil% ,entru colectarea datelor

  "tati"tice din "i"temul informatic.

  (+ Per"onalul de ",ecialitate informatic%salveaz periodicinforma#iile con#inute de "i"temul

  >= &ipstreazace"te informa#ii ,entru eiden#a n "i"tem informati$at a actiit%#ii in"tan#ei.

  (5 Per"onalul de ",ecialitate informatic% ndeplinete orice alte atribuii"tabilite de ,re&edintele

  in"tan#ei.

  * 0. Ar1i!a i re,istratura

  Art. $%- !a fiecare in"tan#% func#ionea$% o registratur i o arhiv.

  Art. $'- (1(a instanele cu volum mare de activitate,oate func#iona o rei"tratur% eneral%'

  ,recum &i c)te o rei"tratur% &i o ar3i% ,entru fiecare "ec#ie' n ba$a 3ot%r)rilor coleiilor de

  conducere.

  (2 Colegiile de conducere,ot 3ot%r orani$area de ar3ie di"tincte ,entru com,letele

  ",eciali$ate.(*Pe durata procedurii scrisedo"arele "e ,%"trea$% n ar3i%' ,e com,lete "au n alt mod

  "tabilit de ,re&edintele in"tan#ei.

  (+ Pe durata necesar desfurrii cercetrii procesuluido"arele "e ,%"trea$% n ar3i%' ,e

  com,lete &i termene de /udecat% "au n alt mod "tabilit de ,re&edintele in"tan#ei.

  16

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  17/74

  Art. $(- (1 a registratura general"e ntocmesc i se pstreaz:

  aregistre generale,entru nrei"trarea actelor de "e"i$are' a do"arelor ,rimite n a,el' a

  do"arelor ,rimite n recur"' a do"arelor ,rimite n conte"ta#ie' a actelor de ,rocedur% &i a

  core",onden#eibborderouri,entru e,edierea ,rin ,o&t% &i condici de ,redare a do"arelor' actelor de

  ,rocedur% &i a re"tului core",onden#ei.

  (2 !a instanele cu volum marede activitate"e ,oate nfiin#a un compartiment de e0pediere a

  corespondenei' cu urm%toarele atribu#ii:

  apreia cita#iile &i alte acte care "e comunic%' le aranjeazn ordine &i le nscrien borderoul de

  e,ediere

  bexpediazcore",onden#a' "ub "emn%tur% &i ,e ba$% de eiden#%

  ccompleteaz centrali$atorul ,roce"elor-erbale de rece,#ie &i l naintea$% lunar

  de,artamentului economic.

  Art. %)- (1 Grefierul arhivar efcoordoneaz com,artimentele ar3i% &i rei"tratur%'

  urmretere",ectarea atribu#iilor ,re%$ute de art. * &i ndeplinete atribuiile"tabilite de

  ,re&edintele in"tan#ei.

  (2 !a instanele la care nu exist grefier arivar ef' unul dintre refierii "au refierii ar3iari'

  de"emnat de ,re&edintele in"tan#ei' coordonea#ntreaa actiitate de ar3i% &i rei"tratur%.

  8 ". 9epartamentul economico*financiar i administrativ

  Art. %1- (1 ;n cadrul curilor de apel i al tribunalelorfunc#ionea$% un departament

  economico* financiar i administrativ' condu" de un manager economic. 4e,artamentul

  economico-financiar &i admini"trati are ca atribuii principaleefectuarea o,era#iunilor

  financiar-contabile' eiden#abunurilor' a"iurarea condi#iilor materiale ,entru de"f%&urarea

  actiit%#ii in"tan#elor &i o",od%rirea "ediilor ace"tora.(2 ;n cadrul departamentului economico*financiar i administrativfunc#ionea$%:

  acompartimentul financiar*contabil

  bcompartimentul administrativ

  ccompartimentul resurse umane"au persoana desemnat,entru eiden#a ,er"onalului

  17

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  18/74

  dinginerul constructor' acolo unde ei"t%.

  (* !a curile de apel i tribunalele cu volum mare de activitate"e ,oate nfiin#a

  compartimentul investiii, patrimoniu i achi#iii publice.

  (+ :anagerul economice"te "ubordonat ,re&edintelui in"tan#ei &i eercit% urm%toareleatribuii:

  aconducede,artamentul economico-financiar &i admini"trati

  brspunde,entru orani$area &i #inerea contabilit%#ii financiare &i de e"tiune' ,otriit

  di",o$i#iilor leale

  ccoordoneazactiitatea de elaborare &i fundamentare a buetului anual de enituri &i

  c3eltuieli

  dndeplinete' ,e ba$a dele%rii ,rimite din ,artea ordonatorilor de credite' atribu#iile ,re%$utede lee

  erspundede utili$area creditelor buetare &i de reali$area eniturilor' de folo"irea cu eficien#%

  a "umelor ,rimite de la buetul de "tat' buetul a"iur%rilor "ociale de "tat "au buetele

  fondurilor ",eciale' de interitatea bunurilor ncredin#ate in"tan#ei' de orani$area &i #inerea la $i

  a contabilit%#ii &i de ,re$entarea la termen a "itua#iilor financiare a"u,ra "t%rii ,atrimoniului aflat

  n admini"trare &i a eecu#iei buetare

  fcoordoneaz actiitatea de admini"trare a "ediilor in"tan#elor &i ia msuri,entru a"iurarea

  condi#iilor materiale n ederea de"f%&ur%rii core",un$%toare a actiit%#ii ace"tora

  gelaboreaz,roramul ,entru actiitatea economic% &i admini"trati% a in"tan#elor n ederea

  reali$%rii "arcinilor curente &i de ,er",ecti%

  hia msuri,entru elaborarea &i fundamentarea temelor de ,roiectare ,entru lucr%rile de

  re,ara#ii curente &i ca,itale ale "ediilor &i obiectielor de ine"ti#ii

  iurmrete i rspundede reali$area lucr%rilor de re,ara#ii &i a obiectielor de ine"ti#ii

  !organizeaz#inerea eiden#ei tuturor imobilelor din ,ro,rietatea &i admini"trarea in"tan#elor'

  ,recum &i a celorlalte bunuri aflate n ,atrimoniul ace"tora

  -rspundede orani$area controlului financiar ,reenti &i a controlului intern

  linformeaz 4irec#ia economic% din cadrul Mini"terului u"ti#iei cu ,riire la deficien#ele

  con"tatate de oranele de control ale "tatului' ,rin tran"miterea unei co,ii de ,e ,roce"ele-erbale

  18

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  19/74

  ntocmite' n ederea lu%rii m%"urilor ce "e im,un' ,otriit leii

  mconsultin"tan#ele din circum"cri,#ie n le%tur% cu elaborarea &i fundamentarea buetului

  anual de enituri &i c3eltuieli.

  (5 Manaerul economic nde,line&te orice alte atribu#ii n domeniul "%u de actiitate' "tabilite de,re&edintele cur#ii de a,el "au al tribunalului' ,recum &i cele tran"mi"e de mini"trul /u"ti#iei.

  ( +ompartimentele de la nivelul curilor de apelcoordonea$% actiitatea com,artimentelor

  "imilare ale tribunalelor din circum"cri,#ia cur#ii &i reali$ea$% o eiden#% centrali$at%.

  Art. %2- (1 ;eful compartimentului financiar*contabil"au persoana care coordonea$% ace"t

  com,artiment nde,line&te urm%toarele atribuii

  aconduce, coordoneaz i rspundede actiitatea com,artimentului financiar-contabil

  bsolicit fondurile nece"are de"f%&ur%rii actiit%#ii &i asigurre,arti$area lor la in"tan#e

  cdesemneaz,er"oana care nde,line&te atribu#iile de ca"ier' de nca"are &i ,lat% a dre,turilor

  b%ne&ti ,entru ,er"onalul tribunalului' tribunalelor ",eciali$ate &i /udec%toriilor' re",ecti ,entru

  cel al cur#ii de a,el

  durmretere",ectarea di",o$i#iilor leale ,riind ,lata dre,turilor b%ne&ti &i recu,erarea

  "umelor nca"ate necuenit de ,er"onalul in"tan#elor

  econtroleazo,era#iunile ,atrimoniale' eactitatea o,era#iunilor contabile &i financiare din

  actiitatea curent%' ,recum &i modul de efectuare a inentarierilor

  fcomuniccom,artimentului ",eciali$at din Mini"terul u"ti#iei date &i informa#ii ,riind

  nece"arul de credite' eecu#ia buetar%' ntocmirea balan#elor financiare' a d%rilor de "eam%

  contabile &i alte "itua#ii "olicitate

  gverific"itua#ia lucr%rilor ,riind ine"ti#iile' re,ara#iile curente &i ca,itale' n ederea

  n"crierii ace"tora n limitele indicatorilor a,roba#i

  hcoordoneaz i rspundede buna orani$are &i de"f%&urare a actiit%#ii financiar-contabile dela biroul local ,entru e,erti$e /udiciare te3nice &i contabile de ,e l)n% tribunal.

  (2 Ceful com,artimentului financiar-contabil eercit%' n limitele func#iei' &i alte atribu#ii

  ,re%$ute de lee ori "tabilite de ,re&edintele cur#ii de a,el "au' du,% ca$' de ,re&edintele

  tribunalului ori de manaerul economic.

  19

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  20/74

  Art. %- (1 &ersonalul din cadrul compartimentului financiar*contabilare urm%toareleatribuii

  aefectueazlucr%rile ,entru elaborarea &i fundamentarea ,roiectului de buet anual de enituri

  &i c3eltuieli &i ,entru de"c3iderea de credite lunare

  befectueazre,arti$area creditelor de"c3i"e' ,e articole &i alineate' ,entru toate in"tan#ele din

  circum"cri,#ia tribunalului &i ,entru curtea de a,el' atunci c)nd e"te ca$ul' urmrind ncadrarea

  c3eltuielilor n limitele "tabilite

  cefectueaz o,era#iile contabile ,riind eiden#a ,atrimoniului' activitatea de admini"trare &i

  inentariere a ace"tuia' ca"area &i decla"area mi/loacelor fie &i a altor bunuri materiale

  dasigur evidenacontabil% ,entru actiitatea de"f%&urat% de in"tan#e &i ntocmeted%rile de

  "eam% contabile trime"triale &i anualeeefectueazlucr%rile leate de "tatele de func#ii' tran"form%rile &i tran"ferurile de ,o"turi &i

  opereazmodific%rile interenite n ,riin#a "alariilor &i celorlalte dre,turi b%ne&ti

  fasigur calculul i platadre,turilor b%ne&ti' a c3eltuielilor de deleare' deta&are' a aan"urilor

  ",re decontare' a aran#iilor e"tionare &i altele' urmrind/u"tificarea &i decontarea lor n

  termen

  gurmrete eecu#ia &i decontarea lucr%rilor de ine"ti#ii' re,ara#ii ca,itale "au curente' ,e ba$a

  "itua#iilor de lucr%ri ,re$entate de con"tructori.

  (2 Per"onalul din cadrul com,artimentului financiar-contabil eercit% orice alte atribu#ii "tabilite

  de ,re&edintele cur#ii de a,el' ,re&edintele tribunalului' manaerul economic "au contabilul-&ef.

  Art. %4- (1 ;eful compartimentului administrativ"au persoanade"emnat% de manaerul

  economic conduce &i coordonea$% actiitatea ace"tui com,artiment.

  (2 &ersonalul din cadrul compartimentului administrativare urm%toarele atribuii:

  antocmetedocumenta#ia ,entru ac3i$i#iile ,ublice' "ericiile &i lucr%rile nece"are de"f%&ur%rii

  actiit%#ii in"tan#elor

  basigura,roi$ionarea cu materiale de ntre#inere &i u$ o",od%re"c' mi/loace fie &i obiecte

  de inentar "au alte bunuri nece"are de"f%&ur%rii o,time a actiit%#ii in"tan#elor

  casigurntre#inerea &i func#ionarea cl%dirilor' in"tala#iilor te3nico-"anitare &i de nc%l$ire' a

  celorlalte mi/loace fie &i obiecte de inentar din dotare

  20

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  21/74

  dasigur a,roi$ionarea cu carburan#i' lubrifian#i &i ,ie"e de "c3imb ,entru autoturi"mele din

  dotarea in"tan#elori urmretedecontarea con"umurilor

  easigurordinea' cur%#enia &i ,a$a bunurilor n "ediile in"tan#elor

  fntreprinde msuri,entru ,reenirea &i "tinerea incendiilor' ,recum &i ,entru nl%turareacon"ecin#elor unor calamit%#i.

  (* Per"onalul din cadrul com,artimentului admini"trati eercit% orice alte atribu#ii "tabilite de

  conducerea in"tan#elor.

  Art. %"- (1 Compartimentul resurse umanefunc#ionea$% n cadrul de,artamentului

  economico-financiar &i admini"trati' care &i de"f%&oar% actiitatea la cur#ile de a,el &i la

  tribunale' &i are urm%toarele atribuii:

  antocmeteanual ,ro,unerile de "tate de func#ii &i de ,er"onal' ,e care le nainteaz",re

  a,robare ordonatorului ,rinci,al de credite ,)n% la termenele "tabilite de ace"ta. ;naintea$% un

  eem,lar al ,ro,unerii de "tat de func#ii &i ,er"onal' a,robat de c%tre ordonator'

  com,artimentului financiar-contabil' ,entru ntocmirea ,roiectului de buet' ,)n% la data "tabilit%

  de lee

  b completeaz i ine la zieiden#a ,entru ntreul ,er"onal al cur#ii de a,el "au al tribunalului'

  tribunalelor ",eciali$ate &i /udec%toriilor din circum"cri,#ia ace"tuia

  cntocmete i nregistreazla in",ectoratul de munc% rei"trele de eiden#% a "alaria#ilor' n

  condi#iile leii

  diniiaz i efectueazdemer"urile nece"are declan&%rii &i orani$%rii eamenelor "au

  concur"urilor de recrutare' definitiare' aan"are' ,romoare a ,er"onalului auiliar de

  ",ecialitate &i cone' a func#ionarilor ,ublici &i a ,er"onalului contractual' asigur!nd",ri/inul

  loi"tic nece"ar de"f%&ur%rii ace"tora

  eefectueazdemer"urile nece"are ,rocedurilor de deleare' deta&are' tran"fer' "u",endare &incetare a ra,orturilor de munc% ,entru ,er"onalul ,re%$ut la lit. d

  fefectueaz demer"urile nece"are cu ,riire la naintarea ,ro,unerilor de ncadrare' ,romoare'

  "u",endare &i ncetare a actiit%#ii' deleare' deta&are &i tran"fer ,entru /udec%torii in"tan#ei' la

  nielul Mini"terului u"ti#iei &i on"iliului u,erior al Mai"traturii

  21

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  22/74

  gcomunic4irec#iei re"ur"e umane &i orani$are din cadrul on"iliului u,erior al

  Mai"traturii deci$iile de acordare a concediilor de cre&tere a co,ilului "au a concediilor f%r%

  ,lat% ,riind /udec%torii din ra$a cur#ii de a,el' ,entru a fi de,u"e la do"arele ,rofe"ionale ale

  ace"torahefectueazdemer"urile nece"are cu ,riire la tran"formarea ,o"turilor &i la modificarea

  "c3emelor de ,er"onal

  iefectueaz lucr%rile ,riind ncadrarea' ,romoarea' tran"formarea ,o"tului &i ncetarea

  actiit%#ii ,entru ,er"onalul numit de ,re&edintele cur#ii de a,el

  !efectueazlucr%rile nece"are ,riind do"arele de ,en"ie

  -ntocmete i transmitela Mini"terul u"ti#iei adeerin#ele nominale cu datele nece"are

  actuali$%rii ,en"iilor de "ericiu' ,entru ,er"onalul care beneficia$% de ace"tea' ,otriit leii

  lefectueazlucr%rile nece"are ,riind acordarea "au modificarea dre,turilor "alariale ,entru

  ,er"onalul cur#ii de a,el &i al in"tan#elor din circum"cri,#ia ace"teia' ,otriit com,eten#elor

  leale

  masigur gestionareado"arelor ,rofe"ionale aferente tuturor cateoriilor de ,er"onal' conform

  ,reederilor leale

  nntreine i actualizeaz,ermanent ba$a de date informati$at% ,riind ,er"onalul de la

  in"tan#ele din circum"cri,#ia cur#ii de a,el &i a"iur% men#inerea le%turii' ,rin "i"temul

  informati$at' cu direc#ia de ",ecialitate din cadrul on"iliului u,erior al Mai"traturii

  ,er"onalul de ",ecialitate informatic% asigur sprijin,entru a",ectele de ordin te3nic

  otransmite, trimestrial sau ori de c!te ori estenecesar' c%tre on"iliul u,erior al Mai"traturii

  eiden#a ,o"turilor de ,er"onal auiliar de ",ecialitate din cadrul in"tan#elor /udec%tore&ti din

  circum"cri,#ia cur#ii de a,el

  pine evidenaealu%rilor &i "anc#iunilor di"ci,linare ,entru ,er"onalul in"tan#ei' altul dec)t/udec%torii

  efectueaz ra,ort%rile "tati"tice core",un$%toare ",ecificului ,o"tului c%tre n"titutul Na#ional

  de tati"tic% &i celelalte comunic%ri de date nece"are' ,otriit leii

  rprimete i rezolvcore",onden#a ,riind dre,turile ce decur din eecutarea unui ra,ort de

  22

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  23/74

  munc%

  sntocmetePlanul anual de ocu,are a func#iilor ,ublice' ,otriit leii' &i colaborea$% cu

  en#ia Na#ional% a 6unc#ionarilor Publici din ,unctul de edere al e"tion%rii func#iilor ,ublice

  &i al carierei func#ionarilor ,ublicintocmete, pstreaz i ariveaz' ,otriit Nomenclatorului de documente referitoare la

  fondul ar3ii"tic &i materiale ,recon"tituite' a,robat ,rin ordin al mini"trului /u"ti#iei' rei"trele'

  o,i"ele' documentele ,ro,rii' ,recum &i do"arele ,rofe"ionale' ,e care le gestioneaz,)n% la data

  ,red%rii la ar3i%

  tpstreaz evidena&i datele de contactale tuturor cateoriilor de ,er"onal ,en"ionat care

  beneficia$% de ,en"ia de "ericiu &i informea$% ace"te ,er"oane ori de c)te ori interin modific%ri

  ale ba$ei de calcul' n "en"ul ma/or%rii ndemni$a#iei de ncadrare brut% lunar% ,e care o are un

  /udec%tor "au refier n actiitate' n "itua#iile ,re%$ute de lee

  ndeplinetealte "arcini date de ,re&edintele in"tan#ei ori de manaerul economic.

  (2 +ompartimentul resurse umane de la nivelul curii de apelcoordonea$% actiitatea

  com,artimentelor "imilare ale tribunalelor din circum"cri,#ia cur#ii &i reali$ea$% o eiden#%

  centrali$at%.

  (* tribu#iile ,re%$ute la alin. 31 lit. !, l i n,entru ,er"onalul ,ro,riu al cur#ii de a,el rein

  com,artimentului re"ur"e umane de la nielul ace"teia' iar ,entru ,er"onalul din cadrul

  tribunalelor' tribunalelor ",eciali$ate &i /udec%toriilor rein com,artimentului de la nielul

  tribunalului "au ,er"oanei de"emnate de ,re&edintele tribunalului.

  Art. %$- (1 !a fiecare curte de a,el func#ionea$% un inginer constructor.

  (2 7nginerul constructorare urm%toarele atribuii:

  aasigur legturadintre conducerea cur#ii de a,el &i conducerile in"tan#elor din circum"cri,#ia

  ace"teia &i ,roiectan#ii' eecutan#ii &i diriin#ii de &antier' n ceea ce ,rie&te ,roiectarea &iB"aueecu#ia lucr%rilor de re,ara#ii curente' re,ara#ii ca,itale &i de ine"ti#ii

  breprezintconducerea cur#ii de a,el &i a in"tan#elor din circum"cri,#ia ace"teia n ra,orturile

  cu re,re$entan#ii in"titu#iilor ai$atoare' n ,robleme de ine"ti#ii' con"olid%ri' re,ara#ii ca,itale

  &i curente' inclu"i cu cei ai Mini"terului u"ti#iei'scop n care obineai$e' autori$a#ii de

  23

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  24/74

  con"truc#ie' ,recum &i rennoirea ace"tora' ,otriit atribu#iilor ce rein beneficiarului din

  relement%rile n materie

  casigurinformarea te3nic% ,eriodic% &i ori de c)te ori e"te neoie a ,re&edintelui cur#ii de

  a,el' a di",ecerului re",on"abil ,entru $ona re",ecti% de la 4irec#ia ine"ti#ii &i admini"tratidin cadrul Mini"terului u"ti#iei' a manaerului economic' ,recum &i a conducerilor in"tan#elor

  din circum"cri,#ia cur#ii de a,el

  dasigurcontrolul te3nic ,eriodic al imobilelor cur#ii de a,el &i in"tan#elor din circum"cri,#ia

  ace"teiai dispune' de la ca$ la ca$' m%"urile nece"are ,entru ,reenirea &i remedierea

  ,roblemelor te3nice con"tatate' at)t n ca$ul con"truc#iilor' c)t &i al in"tala#iilor aferente

  eine evidena"itua#iei /uridice a bunurilor imobile &i a modului de utili$are a ace"tora

  fntocmete, verific i ine la zicartea te3nic% a con"truc#iilor &i a in"tala#iilor aferente ale

  cur#ii de a,el &i in"tan#elor din circum"cri,#ia ace"teia' ,recum &i fi&a te3nic% a ace"tora

  gparticip' al%turi de &efii com,artimentelor financiar-contabile de la tribunale &i de la curtea

  de a,el' la fundamentarea nece"arului lunar de credite' la re,arti$area lunar% a creditelor alocate

  ,e obiectie &i cateorii de lucr%riface propuneri de valori,entru buetul anual ,riind

  con"truirea &i re,ara#iile imobilelor

  hface partedin comi"ia de ca"are a mi/loacelor fie

  iparticip' din ,artea beneficiarului' n comi"ia de a,licare &i urm%rire a m%"urilor de ,rotec#ie

  a muncii' n cadrul in"tan#elor &i ,e &antiere

  !ntocmete sau participla ntocmirea documenta#iilor nece"are "olicit%rii de oferte ,entru

  lucr%ri de re,ara#ii curente la imobilele cur#ii de a,el &i ale in"tan#elor aflate n circum"cri,#ia

  ace"teia

  -verific ntocmireaofertelor ,re$entate din ,unctul de edere al corectitudinii lori solicit'

  dac% e"te ca$ul' com,let%rile nece"arelface partedin colectiul de anali$% &i ad/udecare a ofertelor de eecu#ie ,entru lucr%rile de

  re,ara#ii curente' ca,itale &i de ine"ti#ii' du,% ca$

  mface parte' n calitate de ",eciali"t de"emnat din ,artea beneficiarului' din comi"iile de

  licita#ie ,entru eecu#ia lucr%rilor de ine"ti#ii' con"olidare &i re,ara#ii ca,itale la "ediile cur#ii de

  24

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  25/74

  a,el &i ale in"tan#elor din circum"cri,#ia ace"teia

  nverific i aprobdocumenta#iile te3nico-economice' f%r% obliatiitatea de a ob#ine acordul

  ,realabil al Mini"terului u"ti#iei' ,entru lucr%rile de re,ara#ii curente &i interen#ii de uren#%'

  ,)n% la aloarea "tabilit% ,rin relement%rile leale n ioareoanalizeaz, solicit completri sau restituie' dac% e"te ca$ul' ,entru refacere acele

  documenta#ii te3nico-economice ce urmea$% a fi tran"mi"e la Mini"terul u"ti#iei' n ederea

  erific%rii &i ai$%rii lor

  pverific"itua#ia "tadiilor fi$ice aferente lucr%rilor de ine"ti#ii' con"olid%ri' re,ara#ii ca,itale &i

  curente la toate imobilele n eecu#ie a,ar#in)nd cur#ii de a,el &i in"tan#elor din circum"cri,#ia

  ace"teia' n ederea re",ect%rii termenelor din raficul de eecu#ie a,robat &i a calit%#ii lucr%rilor

  eecutate'i transmite lunaracea"t% "itua#ie di",ecerului de $on%

  asigur controlul periodic' ca re,re$entant al beneficiarului' a"u,ra diriin#ilor de &antier

  ,riitor la derularea lucr%rilor n cur" de eecu#ie

  rface parte' n calitate de re,re$entant al beneficiarului' din comi"iile de rece,#ie a lucr%rilor &i

  de rece,#ie final% a obiectielor ce "e reali$ea$% n circum"cri,#ia cur#ii de a,el &iparticip

  efecti la erificarea modului de ntocmire a c%r#ilor te3nice ale con"truc#iilor' a com,let%rilor

  ulterioare' ,recum &i a modului de utili$are a con"truc#iilor' ulterior rece,#iei.

  (* 7nginerul constructornde,line&te orice alte atribu#ii "tabilite de ,re&edintele in"tan#ei.

  (+(a tribunalelela care func#ionea$% un ininer con"tructor' ace"ta nde,line&te' n mod

  core",un$%tor' atribu#iile ,re%$ute la alin. (2.

  Art. %%-(a nivelul tribunalelorfunc#ionea$%' n condi#iile ,re%$ute de lee' biroul local

  pentru e0perti#e !udiciare tehnice i contabile,coordonatorul ace"tuia fiind "ubordonat

  manaeruluieconomic.

  * 2. 3iroul de in'or%are i relaii pu#liceArt. %'- (1

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  26/74

  (2

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  27/74

  ,rin afiaren locuri i$ibile la "ediul in"tan#ei a n"cri"urilor care "% cu,rind% ace"te informa#ii

  &i ,rinpublicarealor ,e ,aina de internet a in"tan#ei

  eanalizeaz,eti#iile nrei"tratei dispunecu ,riire la modul de "olu#ionare' de redactare a

  r%",un"ului' coneare "au cla"are' "ub coordonarea ,re&edintelui in"tan#eif repartizeaz,eti#iile com,artimentelor de ",ecialitate' n func#ie de actiitatea ace"tora' &i

  asigur"olu#ionarea lor &i trimiterea r%",un"ului n termenul leal

  gidentific&tirile difu$ate de ma""-media local% &i na#ional%' care au un im,act neati a"u,ra

  actiit%#ii &i imainii in"tan#ei "au /udec%torilor ce func#ionea$% n cadrul ace"teia' verific

  eridicitatea informa#iilor &i asigur informarea corect% a o,iniei ,ublice' exprim!nd,o$i#ia

  in"tan#ei fa#% de ,roblemele "emnalate

  hredacteazdeclara#ii de ,re"% &ipoate participala interiuri'furniz!ndinforma#iile de intere"

  ,ublic' n "co,ul unei inform%ri corecte &i com,lete

  isprijin/udec%torii n eercitarea dre,tului la re,lic%.

  (2 onduc%torul biroului de informare &i rela#ii ,ublice nde,line&te orice alte atribu#ii "tabilite

  de ,re&edintele in"tan#ei' conform leii &i reulamentului.

  Art. '1 - (1 &urttorul de cuv5nt al instaneiare dreptul de a con"ulta documentele "au

  do"arele aflate la in"tan#%' a)nd obligaiade a re",ecta "ecretul de "ericiu &i de a ,rote/a

  informa#iile confiden#iale de care ia cuno&tin#%.

  (2

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  28/74

  dtransmitec%tre com,artimentele de ",ecialitate "olicit%rile de informa#ii &i ,eti#iile' ",re

  "olu#ionare

  eurmrete"olu#ionarea la tim, a "olicit%rilor &i ,eti#iilor &i aduce la cunotinaconduc%torului

  biroului orice ,roblem% iit% n derularea actiit%#iifcomunicr%",un"urile c%tre ,eti#ionari &i "olicitan#i

  gredacteaz i pune la dispoziia,ublicului n"cri"urile cu informa#iile care "e comunic% din

  oficiu'precum iformularele ,entru "olicit%rile de informa#ii ,ublice &i ,entru reclama#iile

  admini"tratie

  hfurnizeaz pe loc' atunci c)nd e"te ,o"ibil' informa#iile ,ublice "olicitate

  iface meniunilen rei"trul de ,eti#ii &i n rei"trul ,entru nrei"trarea cererilor &i

  r%",un"urilor ,riind acce"ul la informa#iile ,ublice

  !pstreaz n mape separate,eti#iile &i cererile' ,recum &i r%",un"urile date ace"tora.

  (2 on"ilierul &iB"au refierul din cadrul biroului de informare &i rela#ii ,ublice

  nde,line"cBnde,line&te orice alte atribu#ii "tabilite de conduc%torul biroului' ,otriit leii &i

  reulamentului.

  (eciunea a 4&a

  E!idena acti!itii instanei

  Art. '- (1 ;nrei"tr%rile n rei"trele &i condicile ei"tente la fiecare in"tan#% "e #in' de reul%'

  n sistem informatizat. ce"tea "e ,ot ,%"trai pe suport !rtie.

  (2(a sf!ritul fiecrei zile de lucru"e a ,roceda la a"iurarea ba$ei de date ,rin "alarea

  ace"teia ,e "u,ort etern' conform in"truc#iunilor de e,loatare a ba$ei informatice.

  Art. '4-Pentru evidena activitii instanelor"unt #inute rei"trele ,re%$ute de lee' "tabilite

  de on"iliul u,erior al Mai"traturii ori de c%tre ,re&edintele in"tan#ei' ,recum &i cele ,re%$ute

  n ,re$enta "ec#iune' ale c%ror rubrici "unt "tabilite ,rin hotr5rea ec#iei ,entru /udec%tori aon"iliului u,erior al Mai"traturii' a"tfel:

  1. >egistrul general de dosare

  'n acest registru se trec' n ordinea intr%rii' toate do"arele nrei"trate la /udec%torii' tribunale'

  tribunale ",eciali$ate' cur#i de a,el "au la "ec#iile ace"tora.

  28

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  29/74

  ub acela&i num%r "e nrei"trea$% toate cererile de,u"e ulterior "au core",onden#a n le%tur% cu

  do"arul.

  !a in"tan#ele unde ei"t% rei"tratur% eneral% &i c)te o rei"tratur% &i o ar3i% ,entru fiecare

  "ec#ie "e #ine un rei"tru la rei"tratura eneral% n care "e trece &i "ec#ia la care a fo"t re,arti$atdo"arul &i c)te un rei"tru eneral la fiecare "ec#ie. ce"te di",o$i#ii "e a,lic% n mod

  core",un$%tor &i n "itua#ia n care la in"tan#a re",ecti% func#ionea$% mai multe "ec#ii cu aceea&i

  ",eciali$are' fiind #inut c)te un rei"tru eneral la fiecare dintre ace"te "ec#ii.

  'n cazul utilizrii nregistrrilor n sisteminformatizat"e con"tituie un "inur rei"tru eneral de

  do"are care con#ine date "u,limentare menite "% a"iure ob#inerea unor eiden#e deriate. ;n ace"t

  "co,' rei"trul informati$at e"te com,letat' conform in"truc#iunilor ce n"o#e"c ,roramul de

  eiden#%' cu toate informa#iile ,re%$ute n "tructura ba$ei de date. ce"te date "u,limentare'

  leate de fiecare cau$%' "unt com,letate ,ermanent n cur"ul /udec%#ii.

  2. >egistrul informativ

  'n acest registru se menioneaz' ,entru fiecare do"ar trecut n ordinea numeric%' ,rimul termen

  de /udecat% &i termenele ulterioare' conearea' di"/unerea "au ata&area do"arului la alt do"ar.

  !a in"tan#ele unde func#ionea$% "ec#ii "e #ine c)te un rei"tru informati ,entru fiecare "ec#ie.

  . >egistrul de termene al arhivei

  'n acest registru se trectoate do"arele ,e termenele de /udecat% fiate' con"emn)ndu-"e num%rul

  &i data nrei"tr%rii lor.

  !a in"tan#ele la care func#ionea$% "ec#ii "e #ine c)te un rei"tru de termene ,entru fiecare "ec#ie.

  4. Condica edinelor de !udecat

  !a in"tan#ele unde func#ionea$% "ec#ii "e #in condici ,entru fiecare "ec#ie. ondicile "e ,ot #ine &i

  ,e materii.

  (a curile de apel i tribunale"e #in condici "e,arate ,entru actiitatea de ,rim% in"tan#%' de a,el'de conte"ta#ie &i de recur".

  Pentru ti,urile de cau$e care ,re"u,un confiden#ialitate "e #in condici "e,arate. e ,ot #ine

  condici "e,arate &i ,entru &edin#ele de /udecat% de"f%&urate n camera de con"iliu.

  Numerele de 3ot%r)ri ,ronun#ate "e dau n ordine ,e fiecare "ec#ie' ,entru toate materiile din

  29

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  30/74

  aceea&i "ec#ie' iar la /udec%toriile la care nu func#ionea$% "ec#ii "e dau numere ,e materie ciil%'

  re",ecti ,enal%.

  Condica de edinse listeazla "f)r&itul $ilei. Pentru motie temeinice' condica de &edin#% "e

  li"tea$% la nce,utul ,rimei $ile lucr%toare urm%toare. ondica de &edin#% li"tat%se semneazdec%tre ,re&edintele com,letului de /udecat% "au' n li,"a ace"tuia' de unul dintre membrii

  com,letului &i de refierul de &edin#%.

  ". >egistrele privind msurilepreventive

  =ei"trele ,riind m%"urile ,reentie n cursul urmririi penale' n procedura de camer

  preliminar i n cursuljudecii"unt nepublice.

  n"tan#a care "olu#ionea$% conte"ta#iile #ine un rei"tru di"tinct ,entru ace"te cau$e.

  $.>egistrul de eviden a cererilorprivind 6ncuviinarea efecturii perche#iiilor

  =ei"trul de eiden#% a cererilor ,riind ncuiin#area efectu%rii ,erc3e$i#iilor n cur"ul urm%ririi

  ,enale e"te ne,ublic.

  %. >egistrul de eviden a sesi#rilor privind supraveghereatehnic

  =ei"trul de eiden#% a "e"i$%rilor ,riind "u,rae3erea te3nic% &i a celor ,riind re#inerea'

  ,redarea &i ,erc3e$i#ionarea trimiterilor ,o&tale e"te ne,ublic.

  '. >egistre privind cooperarea!udiciar 6n materie penal

  =ei"trul de eiden#% a "e"i$%rilor ,riind etr%darea acti%' =ei"trul ,riind are"tarea &i

  ,redarea n ba$a mandatelor euro,ene de are"tare' =ei"trul de eiden#% a mandatelor euro,ene

  de are"tare emi"e &i =ei"trul ,riind m%"urile de ,roba#iune &i "anc#iunile alternatie eecutate

  ,e teritoriul altor "tate membre ale @niunii >uro,ene "unt ne,ublice &i au rubricile ,re%$ute n

  !eea nr. *02B200+' re,ublicat%' cu modific%rile &i com,let%rile ulterioare.

  (. >egistrul privind confiscarea

  ;n =ei"trul ,riind confi"carease ine evidena3ot%r)rilor ,enale ,riind confi"carea ",ecial% &iconfi"carea etin"% &i ,unerea n eecutare a ace"tora.

  1). >egistrul de evidena cilor de atac declarate6mpotriva hotr5rilor civile ipenale

  ce"te rei"tre "e #in "e,arat du,% cum cau$ele ciile au fo"t nrei"trate nainte "au du,% data de

  15 februarie 201*' re",ecti du,% data intr%rii n ioare a ,reederilor odului de ,rocedur%

  30

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  31/74

  ciil% referitoare la ,re%tirea do"arului de a,el "au' du,% ca$' de recur" de c%tre in"tan#a

  a c%rei 3ot%r)re "e atac%' dac% ,rin lee nu "e ,reede altfel.

  =ei"trele de eiden#% a c%ilor de atac "e #in "e,arat ,e c%i de atac &i materii.

  11. >egistrul de eviden a redactriihotr5rilor;n ace"t rei"tru "e trec n ordinea numrului de otr!re' "e,arat ,e "ec#ii "au ,e materii' du,%

  ca$' toate "entin#ele' deci$iile "au nc3eierile ,ronun#ate.

  12. >egistrele de eviden i punere 6n e0ecutare a hotr5rilor penale

  ;n rei"trele de eecut%ri ,enalese trec, n ordinea numeric' 3ot%r)rile ,enale' n"criindu-"e

  datele &i lucr%rile ,re%$ute la art. 14' * 1"%.

  >iden#a n le%tur% cu am)narea "au ntreru,erea eecut%rii ,ede,"elor ,riatie de libertate &i a

  m%"urii educatie a intern%rii minorului ntr-un centru educati ori ntr-un centru de deten#ie "e

  #ine "e,arat.

  e #ine "e,arat o eiden#% a condamna#ilor la ,edea,"a nc3i"orii cu "u",endarea eecut%rii

  ,ede,"ei "ub "u,rae3ere' ,recum &i a condamna#ilor cu ,riire la care "-a di",u" am)narea

  a,lic%rii ,ede,"ei' ,recum &i cu ,riire la eecutarea m%"urilor educatie ne,riatie de libertate

  a,licate minorilor. >iden#ele referitoare la minori "unt ne,ublice.

  >iden#% "e,arat% "e #ine &i ,entru ,lata amen$ii' fie c% "-a efectuat ntr-o "inur% tran&%' fie c%

  "-a di",u" ,lata e&alonat' n rate lunare' ori ,entru ,lata amen$ii care duce la ncetarea ,re"t%rii

  muncii n folo"ul comunit%#ii.

  >iden#a n le%tur% cu ,ermi"iunile acordate n eecutarea oblia#iilor de c%tre con"ilierul de

  ,roba#iune' ,recum &i cu ,ermi"iunea acordat% de in"tan#% ,entru ,%r%"irea teritoriului #%rii "e

  #ine "e,arat.

  1. >egistrul de eviden i punere 6n e0ecutare a hotr5rilor penalepronunate 6n

  contestaie=ei"trul de eiden#% &i ,unere n eecutare a 3ot%r)rilor ,enale ,ronun#ate n conte"ta#iese

  listeaz,eriodic.

  14. >egistrul de eviden i punere 6n e0ecutare a hotr5rilor civile

  ;n ace"t rei"truse ine evidenaoblia#iilor "tabilite ,rin 3ot%r)ri /udec%tore&ti ,entru care

  31

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  32/74

  eecutarea "e face din oficiu' inclu"i cele ,riind amen$ile /udiciare. otodat%' "e or face

  men#iuni de",re 3ot%r)rile definitie a c%ror comunicare "e face din oficiu' ,otriit leii.

  1". >egistrul de eviden a ordinelor de protecie

  ce"t rei"tru "e ,%"trea$% la /udec%torii &i e"te ne,ublic.1$. >egistrul special privind mandatulad*hoc

  ce"t rei"tru "e ,%"trea$% la cabinetul ,re&edintelui' n ri/a ,rim-refierului' nefiind de"tinat

  ,ublicit%#ii.

  1%. >egistrul special privind concordatulpreventiv

  =ei"trul ",ecial ,riind concordatul ,reenti "e #ine la tribunalele ",eciali$ate "au la "ec#iile

  ",eciali$ate ale tribunalelor.

  1'. :apa ofertelor de concordat

  Ma,a ofertelor de concordat "e ,%"trea$% la grefa tribunalului"peciali#atsau' du,% ca$' a

  seciei speciali#ate a tribunalului. 4ac% nu ei"t% ref% "e,arat% a "ec#iei ",eciali$ate' ma,a "e

  ,%"trea$% la refa in"tan#ei. ;n acea"t% ma,%' acce"ibil% ,ublicului' "e or ,%"tra ofertele de

  concordat ,reenti.

  1(. >egistrul de creane

  =ei"trul de crean#e "e ,%"trea$% la tribunalele ",eciali$ate "au' du,% ca$' la "ec#iile ",eciali$ate

  ale tribunalelor' de c%tre ,rim-refierul tribunalului ",eciali$at' re",ecti de refierul-&ef al

  "ec#iei ",eciali$ate ori de alt% ,er"oan% de"emnat% de ,re&edintele in"tan#ei.

  2). >egistrul valorilor

  ;n rei"trul alorilor "e n"criu documentele de consemnare a cauiunii.

  =ei"trul alorilor "e ,oate #ine "e,arat n materie ciil% &i n materie ,enal% "au la fiecare "ec#ie.

  ;n rei"trul alorilor "e n"criu &i orice alte alori care nucon"tituie mi/loc de ,rob% "au cor,uri

  delicte.Pentru rei"trele de eiden#% a alorilor "e a,lic% n mod core",un$%tor normele generale

  referitoare la inentarierea anual% a bunurilor materiale &i b%ne&ti.

  ;n ca$ul n care rei"trul alorilor "e #ine n format electronic' nc3iderea ,o$i#iilor "e

  con"emnea$% ntr-un ,roce"-erbal' care e"te "emnat de c%tre refierul &ef "ec#ie "au' du,% ca$'

  32

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  33/74

  de refierul-&ef al /udec%toriei' dac% nu ei"t% "ec#ii. Proce"ele-erbale "e ,%"trea$% ntr-o ma,%

  ",ecial%.

  (a sf!ritul fiecrui an' du,% ultima nrei"trare "e a nc3eia un proces*verbalcare a

  cu,rinde: num%rul ,o$i#iilor nrei"trate' num%rul ,o$i#iilor lic3idate' ,recum &i num%rul,o$i#iilor nelic3idate' "tabilite cu oca$ia inentarierii' care urmea$% a "e re,orta ,rin

  renrei"trare la nce,utul anului urm%tor.

  21. >egistrul mi!loacelor materiale de prob

  =ei"trul mi/loacelor materiale de ,rob%se pstreazde refierul &ef "ec#ie "au' du,% ca$' de

  refierul-&ef al /udec%toriei' dac% nu ei"t% "ec#ii.

  'n acest registru se nscriu&i "u,orturile materiale "au co,ia certificat% a ace"tora re$ultate din

  "u,rae3erea te3nic%' ,recum &i "u,orturile electronice din cau$ele ciile.

  ce"t rei"tru "e #ine "e,arat n materie ciil% &i n materie ,enal%.

  u,orturile materiale' co,iile certificate ale ace"tora n cau$ele ,enale &i "u,orturile electronice

  din cau$ele ciile "e ,%"trea$%' n condi#iile leii' de c%tre refierul &ef "ec#ie "au refierul

  de"emnat.

  22. >egistrul corpurilor delicte

  =ei"trul cor,urilor delicte "e ,%"trea$% de refierul &ef "ec#ie "au' du,% ca$' de refierul-&ef al

  /udec%toriei' dac% nu ei"t% "ec#ii.

  2. >egistrul de intrare*ieire a corespondenei administrative

  ;n ace"t rei"tru "e nrei"trea$% core",onden#a care nuare le%tur% cu do"arele. ore",onden#a

  de "ericiu care nu e"te de"tinat% ,ublicit%#ii "e a nrei"tra ntr-un rei"tru "e,arat.

  !a fiecare in"tan#% "e #ine un "inur rei"tru de intrare-ie&ire a core",onden#ei admini"tratie.

  24. >egistrul de eviden a petiiilor

  ;n ace"t rei"tru "e n"criu n ordinea primiriitoate ,eti#iile adre"ate in"tan#ei' cu men#ionareadatei ,rimirii' a termenului fiat ,entru "olu#ionare' a com,artimentului c%ruia i-au fo"t

  re,arti$ate &i a datei naint%rii la ace"t com,artiment' a datei la care r%",un"ul redactat a fo"t

  naintat ",re "emnare ,er"oanei com,etente' a datei la care r%",un"ul a fo"t comunicat

  ,eti#ionarului "au' du,% ca$' cu men#ionarea altei "olu#ii date ,eti#iei (coneare "au cla"are.

  33

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  34/74

  2". >egistrul de eviden pentru 6nregistrarea cererilor i rspunsurilor privind accesul la

  informaiile de interes public

  ce"t rei"tru "e #ine de biroul de informare &i rela#ii ,ublice.

  2$. >egistrul de controlce"t rei"tru e"te ne,ublic &i cuprindecon"tat%rile &i m%"urile di",u"e de c%tre ,er"oana care

  efectuea$% controlul. !a in"tan#ele la care ei"t% "ec#ii "e #ine c)te un rei"tru de control &i la

  fiecare "ec#ie.

  2%. >egistrul privind evidena practicii instanelor de control !udiciar

  ;n ace"t rei"tru "e nrei"trea$% toate do"arele "o"ite de la in"tan#ele de control /udiciar n care

  nu a fo"t men#inut% "olu#ia ,ronun#at% ,e fond.

  2'. >egistrul privind persoanele ocrotite

  (a judectorii"e #ine un rei"tru ,riind ,er"oanele ocrotite' ,entru eiden#a m%"urilor luate &i a

  atribu#iilor eercitate n ceea ce ,rie&te tutela minorului' ocrotirea inter$i"ului /udec%tore"c &i

  curatela.

  =ei"trul ,riind ,er"oanele ocrotite nu e"te ,ublic.

  2(. >egistrul de eviden a cau#elor suspendate

  =ei"trul de eiden#% a cau$elor "u",endate "e #ine de c%tre compartimentul ariv.

  Pentru cau$ele a c%ror /udecat% "e "u",end%' in"tan#a erific% ,eriodic dac% mai "ub$i"t% cau$a

  care a determinat "u",endarea' fi)nd n ace"t "co, termene de verificare.

  ;n cauzele penale' termenele de erificare nu pot fi mai mari de luni.

  ). >egistrele speciale pentru evidena unor persoane !uridice

  =ei"trele ",eciale ,entru eiden#a a"ocia#iilor &i funda#iilor' a a"ocia#iilor reliioa"e' a

  "ociet%#ilor aricole' a a"ocia#iilor de ,ro,rietari' ,entru n"crierea "indicatelor' a a"ocia#iilor

  ,atronale &i a orani$a#iilor "indicale care ntrune"c condi#iile de re,re$entatiitate "e #in lain"tan#ele com,etente ,otriit leii &i cu,rind rubricile ,re%$ute n leile ",eciale.

  1. >egistrelede eviden i punere 6n e0ecutare a sanciunilor contravenionale

  ;n ace"te rei"tre "e #ine evidena msurilorluate ,entru eecutarea "anc#iunilor

  contraen#ionale.

  34

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  35/74

  2. >egistrul de proteste

  =ei"trul de ,rote"tese ine la judectorii&i cuprindeeiden#a titlurilor de aloare ,rote"tate.

  ce"t rei"tru con#ine rubricile ,re%$ute de !eea nr. 58B19*+ a"u,ra cambiei &i biletului la

  ordin' cu modific%rile &i com,let%rile ulterioare' &i de !eea nr. 59B19*+ a"u,ra cecului' cumodific%rile &i com,let%rile ulterioare.

  . >egistrul de avarie

  ;n ace"t rei"tru' n caz de avarie a sistemului /+0*1' or fi nrei"trate do"arele ,entru care

  atribuirea numrului unic"-a f%cut ,rin alocarea unei ,la/e de numere care ,orne&te de la un

  num%r mai mare dec)t ultimul num%r atribuit electronic.

  4. >egistruldeclaraiilor de avere i registrul declaraiilor de interese

  ;n ace"te rei"trese evideniazdeclara#iile de aere &i declara#iile de intere"e de,u"e de

  ,er"onalul in"tan#ei care are oblia#ia "% com,lete$e a"tfel de declara#ii &i au rubricile ,re%$ute

  ,rin 3ot%r)re a ?uernului.

  Art. '"- (12otr!rile, inclusiv nceierile deadmitere n principiu,ronun#ate n materia

  ,arta/ului /udiciar &i cele ,ronun#ate n cererile de "ec3e"tru a"iurator "au /udiciar ori de ,o,rire

  a"iuratorie' "e ,%"trea$% n mape.'nceierile deam)nare a ,ronun#%rii' nc3eierile ,riind

  ndre,tarea erorilor materiale' nc3eierile ,riind l%murirea 3ot%r)rii &i nl%turarea di",o$i#iilor

  contradictoriise ataeazla 3ot%r)re' at)t n do"arul cau$ei' c)t &i n ma,a de 3ot%r)ri.

  (2Pentru otr!rile pronunate n materie penal"e #in mape separate' n func#ie de

  ,ronun#area ace"tora de c%tre /udec%torul de dre,turi &i libert%#i' /udec%torul de camer%

  ,reliminar% "au de c%tre in"tan#a de /udecat%.

  (* Pentru celelalte cateorii de nc3eieri "e ,ot #ine ma,e "e,arate ,e materii' n func#ie de

  ",ecificul in"tan#ei.

  (+

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  36/74

  ( ?ste inter#is"coaterea ma,elor din in"tan#%. 4e a"emenea' e"te inter$i"% "coaterea

  3ot%r)rilor din ma,e.

  (7"apele se pstreazde refierul-&ef "au' du,% ca$' de refierul &ef "ec#ie timp de lunide la

  data com,let%rii ma,ei cu ultima 3ot%r)re' du,% care "e ,redau la ar3i%' n con"erare.Art. '$- !a /udec%torii' tribunale' tribunale ",eciali$ate &i cur#i de a,el "e nfiin#ea$% dosarele

  administrative,re%$ute de lee' cu re",ectarea normelor te3nice ,riind nrei"trarea'

  "elec#ionarea &i ,%"trarea documentelor' ,recum &i mapele ce cuprind drile de seam statistice.

  Art. '%- a sf5ritul fiecrui an' du,% ultima o,era#ie n fiecare rei"tru #inut ,e "u,ort 3)rtie'

  "e a ntocmi unproces-verbal de ncidere' care "e "emnea$% de ,re&edintele in"tan#ei &i

  ,rimrefier' re",ecti refierul-&ef "au' du,% ca$' ,re&edintele de "ec#ie &i refierul &ef "ec#ie'

  a,lic)ndu"e &tam,ila in"tan#ei.

  Cap. III

  Des'urarea acti!itii ad%inistrati!&judiciare a instanelor

  (eciunea a -&a

  5nre,istrarea i repartiarea cererilor adresate instanelor" circuitul dosarelor

  Art. (4- (1Actele de sesizarea in"tan#ei de,u"e ,er"onal "au ,rin re,re$entant' "o"ite ,rin

  ,o&t%' curier ori fa "au n orice alt mod ,re%$ut de lee' "e de,un la rei"tratur%' unde' n

  aceea&i $i' du,% "tabilirea obiectului cau$ei' ,rime"c' cu ece,#ia ca$urilor ,re%$ute de lee'

  dat% cert% &i num%r din a,lica#ia >=.

  (2 &rin e0cepiede la ,reederile alin. (1' dac% n aceea&i $i "au ulterior "e con"tat% c% au fo"t

  nrei"trate acte identice de ne"tire a in"tan#ei' ace"tea or ,rimi un "inur num%r n a,lica#ia

  >=' form)nd un "inur do"ar.

  (* +ile de atacdeclarate m,otria aceleia&i 3ot%r)ri "e nrei"trea$% n acela&i do"ar &i "e

  "olu#ionea$% de com,letul ini#ial ne"tit.(+ @umrul unic al dosaruluie"te format din: num%rul din rei"trul eneral electronicBnum%rul

  identificator al in"tan#eiBanul nrei"tr%rii do"arului.

  (5 @umrul din registrul general electronicre,re$int% num%rul do"arului n cadrul rei"trului

  electronic ,entru ntreaa in"tan#%.Acest numr ncepede la aloarea 1 ,entru ,rimul do"ar din

  36

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  37/74

  anul curent &i continu% incremental ,entru fiecare nou do"ar creat.

  ( @umrul identificator al instaneire,re$int% un num%r unic de identificare a in"tan#ei de

  /udecat%. !i"ta numerelor de identificare a in"tan#elor de /udecat% e"te ,re%$ut% n anea care

  face ,arte interant% din ,re$entul reulament.(7 @umrul unic dat deinstana de fond"e ,%"trea$% f%r% modific%ri ,e tot ,arcur"ul

  "olu#ion%rii do"arului ,)n% la eecutarea 3ot%r)rii. ;n "itua#iile n care n mod obiecti ,roramul

  nu ,ermite ,%"trarea aceluia&i num%r' "e a enera un num%r nou n "i"tem informatic.

  (8Dosarele nrei"trate ,e rolul in"tan#elor nainte de enerali$area ace"tei a,lica#ii ,rime"c

  num%r unic n "i"temul informatic' dac% "unt re,u"e ,e rol "au dac% "e formulea$% o cerere n

  le%tur% cu ace"tea care nece"it% acordarea unui termen de "olu#ionare.

  (9Dosarele vor fi nregistrateat)t n rei"trul de la rei"tratura eneral% a in"tan#ei' c)t &i n

  rei"trul eneral al "ec#iei la care a fo"t re,arti$at fiecare do"ar.

  (10 tabilirea obiectului cau#ei"e face' de reul%' de c%tre un refier cu "tudii "u,erioare' "ub

  coordonarea unui /udec%tor.Dup stabilirea numrului din aplicaia /+0*1' do"arele "e ,redau

  ,er"onalului re",on"abil cu efectuarea re,arti$%rii aleatorii' a)nd ata&ate doe$ile ,riind modul

  n care au fo"t tran"mi"e.

  (11 4ac% din motive obiectiveactele de "e"i$are a in"tan#ei nuau ,rimit num%r n a,lica#ia

  >= n condi#iile alin. (1' ace"tea or fi ,relucrate cu ,rioritate a doua $i' cu a,robarea

  ,re&edintelui in"tan#ei "au a ,er"oanei de"emnate de ace"ta' nc3eindu-"e n ace"t "en" un

  ,roce""-erbal &i men#ion)nd ca dat% cert% data de,unerii actului de "e"i$are la rei"tratur%.

  (12 +elelalte cereri i acte de orice natur' inclu"i core",onden#a cu caracter admini"trati'

  "o"ite ,rin ,o&t%' curier' fa' e-mail "au ,rin orice alt mi/loc de comunicare' "e nrei"trea$% n

  rei"trul eneral de do"are' rei"trul de intrare-ie&ire a core",onden#ei admini"tratie ori n

  rei"trul de eiden#% a ,eti#iilor &i "e ,re$int%' du,% ca$' ,re&edintelui in"tan#ei "au ,re&edintelui"ec#iei' dac% i$ea$% actiitatea ace"teia' "au' atunci c)nd cererea ,rie&te un do"ar aflat ,e rolul

  in"tan#ei' com,letului c%ruia i-a fo"t re,arti$at% cau$a "au refierului de &edin#%' du,% ca$. ;n

  ca$ul n care o cerere "au un act ,rie&te un do"ar aflat ,e rolul in"tan#ei n $iua de,unerii' du,%

  nrei"trare' refierul rei"trator a ,reda cererea "au actul direct refierului de &edin#%.

  37

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  38/74

  (1*Dovezile de comunicare a procedurilor"e ,rime"c la rei"tratura in"tan#ei "ub "emn%tur%'

  du,% care "e ,redau ar3iarului care le ata&ea$% la do"ar' f%c)ndu-"e men#iune de",re acea"ta ,e

  conce,tul de citare.

  (1+& Dovezile de ndeplinirea procedurilor i comunicrilorefectuate ,rin telefon' teleraf' fa',o&t% electronic% ori ,rin alte mi/loace de comunicare' ,rimite de refierul de &edin#% "au de

  ,er"oana care le-a tran"mi"' "e de,un la do"ar n form% "cri"%' imediat ce au fo"t rece,#ionate.

  (15Documentele i nscrisurilecare nu,ot fi ata&ate la do"ar' ,recum &i obiectele ce"ere"c ca

  mi/loc de ,rob% or fi ,redate direct refierului &ef "ec#ie' re",ecti refierului-&ef' cu

  re",ectarea di",o$i#iilor ,re$entului reulament ,riind e"tiunea cor,urilor delicte.

  (1'nregistrarea, evidena&i pstrareadocumentelor ce nu"unt de"tinate ,ublicit%#ii "e or

  face n condi#iile ,re%$ute de lee.

  (17Plicurile conin!nd corespondenacu caracter confidenial"e nrei"trea$% n rei"trul de

  intrare a core",onden#ei' cu acea"t% men#iune' f%r% a fi de"f%cute' du,% care "e ,redau

  de"tinatarului.

  (18 n"tan#ele /udec%tore&ti or lua m%"uri ,entru com,letarea tuturor c)m,urilor a,lica#iei

  >= cu date com,lete &i corecte' conform in"truc#iunilor de utili$are.

  Art. ("- (1 &e coperta dosarului"e or men#iona' du,% ca$' denumirea in"tan#ei' "ec#ia'

  com,letul de /udecat%' num%rul do"arului' numele "au denumirea ,%r#ilor' obiectul ,ricinii'

  m%"ura ,reenti%' termenele de /udecat%' num%rul &i data 3ot%r)rii' ini#ialele /udec%torului

  n"%rcinat cu redactarea 3ot%r)rii &i ,o$i#ia din rei"trul de eecut%ri ,enale.

  (2& 'nainte dea fi ,u"e la di",o$i#ia /u"ti#iabililor "au ,redate ,entru &edin#a de /udecat%' do"arele

  trebuie "% aib% toate filele cu"ute &i numerotate.

  (*& 'n cazul n caredo"arul urmea$% a fi naintat la in"tan#a de a,el "au recur" ori la alt%

  autoritate "au "e de,une n con"erare' "e a ,roceda la &nuruirea definiti% &i a,licarea "iiliului'iar ,e fa#a interioar% a ultimei co,erte refierul ar3iar a certifica num%rul filelor n cifre &i' n

  ,arante$%' n litere.

  (+'n ipoteza n care prile solicit eliberarea unor nscrisuriaflate n do"arele altor autorit%#i'

  ata&ate do"arului ce "e con"er%' "e ,oate ,roceda la de"iilarea ace"tora cu ntocmirea unui

  38

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  39/74

  ,roce"-erbal de",re o,era#iunea ntre,rin"%' reali$)ndu-"e n mod core",un$%tor o nou%

  numerotare' l%")ndu-"e la do"ar o co,ie a actului re",ecti.

  (5 9osarele se pot forman dou% "au mai multe olume' iar n adresele de naintarea

  do"arelor "e indic% num%rul olumelor &i num%rul de ,aini ale fiec%rui olum. 6iecare olumare' de reul%' un num%r de 200 de file.

  ( ctele medicale &i medico-leale' ,robele ob#inute ca urmare a unor metode de "u,rae3ere

  te3nic%' tran"crierile conorbirilor de orice fel' fotorafiile &i ,robele care con#in imaini

  admini"trate n cau$e ,enale' ,recum &i fotorafiile "au alte imaini admini"trate n cau$ele

  ciile' dac% i$ea$% ia#a ,riat%' "e #in n volume separate. Pe co,erta olumului "e

  men#ionea$% Ddate confiden#ialeD. ce"te olume "unt "u,u"e reimului de "tudiere &i

  fotoco,iere ,re%$ut de art. 9* alin. (10 &i (1*' care "e a,lic% n mod core",un$%tor.

  (7(a instanele de control judiciar"e formea$% un nou do"ar la care "e ata&ea$% "e,arat do"arul

  ,rimei in"tan#e &i' du,% ca$' al in"tan#ei de a,el.

  Art. ($- +ererile de nregistrarea modificrilor actelor constitutive i5sau statutului

  a"ocia#iilor' funda#iilor' "indicatelor &i ale altor ,er"oane /uridice de dre,t ,riat f%r% "co,

  ,atrimonial ,rime"c num%r nou de do"ar. !a do"arul ini#ial "e ata&ea$% do"arul nou-format.

  Art. (%- (1 +ererile nou-intratecare ,rie"c un dosar deja nregistratn >= nu or fi

  nrei"trate cu num%r nou de do"ar' dacau unul din urm%toarele obiecte:

  1. ab#inere' recu$are' incom,atibilitate

  2. cerere de a/utor ,ublic /udiciar

  .ece,#ie de necon"titu#ionalitate

  4. ndre,tare' com,letare &i l%murire 3ot%r)re' nl%turare omi"iuni %dite

  ". ,erimare

  $. conte"ta#ia ,riind terier"area ,roce"ului%. cerere ,riind efectuarea de ,erc3e$i#ii n cur"ul /udec%#ii.

  (2 Crearea dosarelor asociate"e a face' de la momentul nrei"tr%rii' ,entru urm%toarele

  ti,uri de cereri:

  1. cerere de reeaminare

  39

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  40/74

  2. reeaminare anulare cerere

  . reeaminare a/utor ,ublic /udiciar

  4. c%ile de atac ,riind amen$ile /udiciare

  ". reeaminare ta% de timbruBre"tituire ta% de timbru du,% "olu#ionarea definiti% acau$eiBre"tituire cau#iune du,% "olu#ionarea definiti% a ,roce"ului.

  (* Pentru cererile ,re%$ute la alin. (1 "e ,ot crea' la momentul formul%rii ace"tora' do"are

  a"ociate care nu"e contabili$ea$% din ,unct de edere "tati"tic.

  (+ ;n ca$ul declar%rii unei c%i de atac m,otria "olu#iei ,ronun#ate a"u,ra cererilor ,re%$ute la

  alin. (1' ,recum &i n ca$ul declar%rii unor c%i de atac m,otria altor ti,uri de nc3eieri

  ,ronun#ate nainte de "olu#ionarea cau$ei "e creea$% do"ar a"ociat la momentul declar%rii c%ii de

  atac' dac% ace"ta nu "-a format la momentul nrei"tr%rii cererii.

  (5 +ererile de reexaminare,re%$ute de art. 200 alin. ( &i (7 din odul de ,rocedur% ciil% "e

  re,arti$ea$% aleatoriu n "i"tem informatic >= com,letelor care /udec% n aceea&i materie'

  du,% blocarea com,letului ini#ial ne"tit.

  ( +ererile de restituire a taxeijudiciare de timbru sau a cauiunii' formulate du,% r%m)nerea

  definiti% a 3ot%r)rii' "e re,arti$ea$% com,letului care a /udecat cau$a.

  Art. ('- (1Dup alocarea numrului unicn "i"temul >= ,entru do"arul de fond' ,entru

  ,rocedura de camer% ,reliminar% "e creea$%primul dosar asociat. ;nc3eierea ,rin care "e di",une

  nce,erea /udec%#ii n ,rocedura camerei ,reliminare e"te6ncheiere de de#6nvestire. ;n ca$ul n

  care "e di",une re"tituirea cau$ei la ,arc3et' nc3eierea ,ronun#at% de /udec%torul de camer%

  ,reliminar%' r%ma"% definiti%' e"te act final de de$ne"tire &i n do"arul de fond.

  (2 ;n cur"ul ,rocedurii camerei ,reliminare "au al /udec%rii cau$ei de c%tre in"tan#a de /udecat%

  se nregistreaz ca dosare asociate' de la momentul formul%rii ace"tora:

  acererile ,riind luarea' nlocuirea' reocarea' ncetarea m%"urilor ,reentie "au modificareacon#inutului ace"tora' ,recum &i erificarea ,eriodic% a m%"urilor ,reentie

  bcererile ,riind luarea' modificarea "au ridicarea m%"urilor a"iur%torii

  ccererile referitoare la m%"urile de "iuran#%.

  (*(a ntocmirea rapoartelor statistice,riind olumul de actiitate al /udec%torilor de camer%

  40

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  41/74

  ,reliminar% &i al com,letelor de /udecat%' do"arele a"ociate' nrei"trate conform alin. (1 &i (2'

  or fi contabili$ate ca fiind do"are nou-nrei"trate de c%tre ,roramul informatic >=.

  Art. ((- (1 ;n materia eecut%rii 3ot%r)rilor ,enale'prima cereren acea"t% materie a"u,ra

  c%reia "e ,ronun#% /udec%torul deleat cu eecutarea' ,rin nc3eiere' "e nrei"trea$% ca dosarnoun le%tur% cu do"arul de fond.

  (2 +ererile ulterioare' ,entru care leea ,reede c% /udec%torul deleat cu eecutarea "e

  ,ronun#% ,rin nc3eiere' "e nrei"trea$% ca do"are a"ociate la do"arul format conform alin. (1.

  (* 4o"arele a"ociate ,re%$ute la alin. (2 "e contabili$ea$% din ,unct de edere "tati"tic.

  (+ ererile n materia eecut%rii' ,entru care leea ,reede c% "e "olu#ionea$% de c%tre in"tan#%'

  "e nrei"trea$% ca do"are noi.

  Art. 1))- (1 ;nrei"trarea "tati"tic% a cererilor' formarea do"arelor' ntocmirea conce,telor de

  citare' emiterea ,rocedurilor de c3emare n fa#a in"tan#ei &i comunicarea co,iilor de ,e actele de

  "e"i$are a in"tan#eise fac imediatdu,% fiarea termenului de /udecat%' ,entru cau$ele de natur%

  urent%' "au cel mai t)r$iu a doua $i lucr%toare' n celelalte cau$e. Per"oana care ntocme&te

  ,rocedurile a face men#iune' ,e conce,tul de citare' de",re data ,red%rii ace"tora ",re

  e,ediere.

  (2 >,edierea core",onden#ei "e a reali$a' n condi#iile leii' ,rin ,o&t%' aent ,rocedural "au

  curier' ,rin fa ori e-mail "au ,rin orice alt mi/loc de comunicare ce ,oate fi identificat &i

  "u,rae3eat &i care "% a"iure caracterul oficial al ace"teia.

  Art. 1)1- (1 >eparti#area cau#elor"e a efectua nsistem informatic,rin ,roramul >=.

  (2 ;n ca$ul n care re,arti$area n "i"tem informatic nu "e ,oate a,lica din motie obiectie'

  re,arti$area cau$elor "e efectuea$% ,rin metodasistemului ciclic.

  (* =e,arti$area aleatorie n "i"tem informatic "e reali$ea$% o "inur% dat%' urm)nd ca n

  "itua#iile n care ,e ,arcur"ul de"f%&ur%rii ,roce"ului a,ar incidente ,rocedurale "% "e recur% lareulile "tabilite n ,re$entul reulament.

  (+ ererile referitoare la un do"ar re,arti$at aleatoriu "e /udec% de acela&i com,let dac% ,rin lee

  nu "e ,reede altfel.

  (5Pentru aplicarea criteriului aleatoriu' completele se vor constituila nce,utul fiec%rui an &i

  41

 • 7/26/2019 REGULAMENT Instante Nou

  42/74

  "e numerotea$% ,e in"tan#% "au' du,% ca$' ,e "ec#ii' #in)ndu-"e "eama de materiile n care /udec%'

  de ",eciali$area com,letelor &i de "tadiul ,roce"ual n care "e af


Recommended