+ All Categories
Home > Documents > Regulament INHGA

Regulament INHGA

Date post: 23-Nov-2015
Category:
Upload: ana-maria
View: 126 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Description:
Regulament INHGA
36
INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 2 0 11 CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.) este institutie publica de interes national cu personalitate juridica, fiind subordonat direct Administratiei Nationale “Apele Romane”. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor functioneaza sub denumirea actuala incepand cu decembrie 2002, dar specialistii isi revendica o vechime si experienta de peste 85 de ani, incepand cu anul 1925 cand ia fiinta Serviciul Hidrografic Roman. Institutul Naţional de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.) a fost înfiintat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/ 2002, privind infiintarea Administratia Nationala ″Apele Romane” aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile OUG 73/2005,respectiv HG 1176/ 2005, INHGA se afla in subordinea A.N “Apele Romane” impreuna cu cele 11 Administratii Bazinale de Ape si este unitate cu personalitate juridica. Sediul I.N.H.G.A. este sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 97, sector 1, cod 013686, Bucuresti Romania. Patrimoniul I.N.H.G.A. este stabilit pe baza protocolului incheiat sub numarul 3770 din data de 28.12.2005. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Institutul Naţional de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.) a fost redactat in conformitate cu organigrama aprobata, prezentata in Anexa nr. 1. CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE Institutul dezvolta cercetari si furnizeaza servicii in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si managementului resurselor de apa pentru a sustine activitatile si deciziile legate de gestionarea eficienta a resurselor de apa, atat in situatii de evenimente hidrologice deosebite (inundatii, secete), cat si in situatii normale, de catre factorii decizionali in domeniu: Administratia Nationala „Apele Romane” si Ministerul Mediului si Padurilor. Principalele domenii de activitate sunt: avertizari in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase (inundatii, secete, inghet) pentru prevenirea si managementul situatiilor de criza diagnoze si prognoze hidrologice de scurta, medie si lunga durata de interes national si transfrontalier modelarea matematica a curgerii apelor de suprafata si subterane, sinteze cu parametri hidrologici si hidrogeologici a resurselor de apa
Transcript
 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  CAPITOLUL I

  DISPOZITII GENERALE

  Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.) este institutie

  publica de interes national cu personalitate juridica, fiind subordonat direct Administratiei Nationale Apele Romane. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor functioneaza sub denumirea actuala incepand cu decembrie 2002, dar specialistii isi revendica o vechime si experienta de peste 85 de ani, incepand cu anul 1925 cand ia fiinta Serviciul Hidrografic Roman.

  Institutul Naional de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.) a fost nfiintat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/ 2002, privind infiintarea Administratia Nationala Apele Romane aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  In conformitate cu prevederile OUG 73/2005,respectiv HG 1176/ 2005, INHGA se afla in subordinea A.N Apele Romane impreuna cu cele 11 Administratii Bazinale de Ape si este unitate cu personalitate juridica.

  Sediul I.N.H.G.A. este sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 97, sector 1, cod 013686, Bucuresti Romania.

  Patrimoniul I.N.H.G.A. este stabilit pe baza protocolului incheiat sub numarul 3770 din data de 28.12.2005.

  Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Institutul Naional de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.) a fost redactat in conformitate cu organigrama aprobata, prezentata in Anexa nr. 1.

  CAPITOLUL II

  OBIECTUL DE ACTIVITATE

  Institutul dezvolta cercetari si furnizeaza servicii in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si managementului resurselor de apa pentru a sustine activitatile si deciziile legate de gestionarea eficienta a resurselor de apa, atat in situatii de evenimente hidrologice deosebite (inundatii, secete), cat si in situatii normale, de catre factorii decizionali in domeniu: Administratia Nationala Apele Romane si Ministerul Mediului si Padurilor.

  Principalele domenii de activitate sunt:

  avertizari in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase (inundatii, secete, inghet) pentru prevenirea si managementul situatiilor de criza

  diagnoze si prognoze hidrologice de scurta, medie si lunga durata de interes national si transfrontalier

  modelarea matematica a curgerii apelor de suprafata si subterane,

  sinteze cu parametri hidrologici si hidrogeologici a resurselor de apa

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  coordonarea activitatii de hidrologie si hidrogeologie la nivel national, asigurand indrumarea tehnica si metodologica de specialitate a retelei hidrologice si de implementare a programelor de modernizare a sistemului national hidrologic

  studii pentru fundamentarea Planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice

  studii pentru implementarea strategiilor nationale in domeniul dezvoltarii durabile a reurselor de apa si managementul riscului la inundatii

  elaboreaza studii pentru implementarea directivelor Uniunii Europene in domeniul apelor

  studii de ecohidrologie, elaborarea de noi concepte si solutii de restaurare / reconstructie ecologica a cursurilor de apa

  impactul antropic si al schimbarilor climatice asupra resurselor de apa, masuri de adaptare

  administrarea si dezvoltarea bazelor de date hidrologice si hidrogeologice, cu aplicatii in domeniul GIS

  raspunde de realizarea angajamentelor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodarii apelor la care Romania este parte, precum si a sarcinilor stabilite de comisiile hidrotehnice comune cu tarile vecine Efectueaza servicii hidrologice si hidrogeologice pentru beneficiari terti si avizeaza

  documentatiile elaborate de alte persoane fizice sau juridice. In acelasi timp institutul are si o lunga experienta in dezvoltarea de programe de

  cercetare - dezvoltare patronate si/ sau finantate de Programul Hidrologic International-UNESCO, Programul Hidrologic Operational - Organizatia Meteorologica Mondiala, Uniunea Europeana si NATO. I.N.H.G.A. reprezinta Romania in domeniul hidrologiei la Organizatia Meteorologica Mondiala. Calitatea produselor I.N.H.G.A. este garantata prin certificarea si implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala (SMICMSSO), in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2007, la nivelul tuturor compartimentelor din institut.

  CAPITOLUL III

  ORGANIZAREA INSTITUTULUI NATIONAL

  DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  2.1 Conducerea institutului

  Conducerea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor este asigurata prin Comitetul de directie si director. Prin HG nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de Organizare si Functionare a A.N. Apele Romane, la nivelul administratiilor bazinale de apa si Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor s-au infiintat Comitete de directie.

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  Comitetul de directie este format din 5 membri (director, director stiintific, director tehnic G.A., contabil sef si director A.N.A.R desemnat prin decizie a Directorului general al ANAR.). Directorul indeplineste si functia de presedinte al Comitetului de directie.

  Comitetul de directie se intruneste la convocarea directorului. Directorul reprezinta Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor in

  raporturile cu tertii si in relatiile internationale, pentru aceasta fiind numit de Consiliul de Conducere al A.N.A.R, cu puteri decizionale.

  2.2 Date generale

  Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are in structura sa sectii, laboratoare, servicii, centru. I.N.H.G.A. efectueaza operatiuni contabile inclusiv pana la nivelul Balantei de Verificare si Bilantului Contabil, in conditiile legislatiei in vigoare.

  Atributiile, competentele si sarcinile sectiilor, laboratoarelor, serviciilor, centrului sunt stabilite de Comitetul de Directie prin Regulamentul de Organizare si Functionare in conformitate cu cerintele legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor.

  2.3 Structura organizatorica Conducerea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor este asigurata

  de un Comitet de Directie si de un director, presedinte al Comitetului de Directie. In subordinea Directorului institutului sunt:

  Directorul Stiintific

  Directorul Tehnic G.A.

  Contabilul Sef

  Compartimentul Resurse umane

  Audit public intern

  Compatimentul Cooperare Internationala

  Sistem integrat de management al calitatii

  Secretariat, registratura

  Comunicare, relatii cu publicul, relatii cu presa

  Juridic si contencios

  Sanatate securitate in munca si PSI

  Serviciul Administrativ

  Directorul Stiintific are in subordine:

  Sectia de studii si cercetari hidrologie de suprafata

  Laboratorul de studii si cercetari hidrogeologice

  Laboratorul hidrologie experimentala

  Centrul national de prognoze bazinale

  Laboratorul hidrometrie

  Laboratorul baze de date GIS

  Directorul Tehnic G.A. are in subordine:

  Sectia de gospodarire a apelor si ecohidrologie

  Sectia planuri de amenajare a bazinelor hidrografice

  Unitatea implementare proiecte

  Serviciul telecomunicatii hidro, exploatare si service statii automate

  Serviciul tehnic, investitii, achizitii, patrimoniu, editare, auto

  Serviciul tehnologia informatiei

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  Contabilul sef are in subordine:

  Compartimentul Financiar

  Compartimentul Contabilitate

  Compartimentul Buget, contracte

  CAPITOLUL IV

  ATRIBUTII

  Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor raspunde de realizarea

  obiectivelor de cercetare si dezvoltarea activitatii de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor la nivel national, realizarea programelor si acordurilor internaionale in care este angrenat (O.M.M., PHI UNESCO, U.E., etc.), de schimbul de date, informatii si prognoze hidrologice, implementarea produselor de hidrologie in activitatea de gospodarire a apelor si protectia vietii si bunurilor in caz de fenomene hidrologice periculoase (inundatii, secete, inghet, etc.) si constituirea si actualizarea Fondului National de Date Hidrologice si Hidrogeologice.

  Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor coordoneaza activitatea de hidrologie si hidrogeologie la nivel national, asigurand indrumarea tehnica si de specialitate a retelei hidrologice si implementarea programelor de modernizare a sistemului national de prognoze hidrologice, activitatea unitatilor din subordine (sectii si laboratoare de cercetare, servicii operative si auxiliare, precum si a bazinelor reprezentative si experimentale pe care le administreaza).

  Directorul institutului asigura conducerea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si este numit de Directorul General al Administratiei Nationale Apele Romane.

  Directorul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor conduce activitatea curenta a acestuia, reprezinta institutul in relatiile cu autoritatile publice si in relatiile cu tertii. Reprezinta Romania pe linie de hidrologie la OMM, UNESCO-PHI, in proiectele internationale si in relatiile cu partenerii straini.

  Directorul institutului are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:

  Conduce si coordoneaza intreaga activitate a Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor;

  Aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al institutului si ale subunitatilor din subordine (sectii, laboratoare, servicii, etc.);

  Aloca fondurile de salarii aferente subunitatilor din subordine;

  Aproba programul de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor aferent institutului;

  Angajeaza, demite, sanctioneaza personalul din cadrul institutului in conditiile legislatiei in vigoare ;

  Propune angajarea, demiterea si sanctionarea personalului de conducere al institutului cu avizul Administratiei si angajeaza, demite, sanctioneaza personalul de conducere al sectiilor, laboratoarelor, serviciilor, unitatii implementare proiecte si UMP-uri;

  Aplica prevederile C.C.M. la nivelul institutului;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  Aproba avize, referate tehnice in limitele de competenta stabilite de legislatia in vigoare in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodarii apelor;

  Aproba consumurile lunare si anuale de materiale si combustibili necesare realizarii programului de activitate;

  Aproba programul de deplasari in strainatate si propunerile nominale;

  Emite decizii de nominalizare a comisiilor pentru desfasurarea activitatilor institutului;

  Aproba concediile de odihna pentru membrii Comitetului de directie, precum si pentru personalul din compartimentele direct subordonate conform organigramei;

  Aproba tematica de control a CFP;

  Controleaza si urmareste realizarea programului tehnic si stiintific al institutului din anul curent ;

  Avizeaza programul tehnic si stiintific al institutului pentru anul urmator;

  Supune aprobarii Conducetii executive a Administratiei listele de dotari si investitii din surse proprii intocmite de persoanele din subordine;

  Propune si avizeaza realizarea de lucrari noi pentru modernizarea activitatilor de hidrologie si hidreologie pentru a fi finantate din surse de la buget;

  Intocmeste documentatii pentru lucrari specifice activitatii finantate din surse proprii si le supune avizarii CTES al Administratiei;

  In lipsa directorului din unitate, atributiile acestuia sunt preluate de catre directorul stiintific prin delegare de competente in scris sau de directorul tehnic G.A.

  Directorul Stiintific are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:

  Conduce si coordoneaza activitatea stiintifica a institutului;

  Elaboreaza impreuna cu Consiliul Stiintific strategia de dezvoltare a activitatii stiintifice, in concordanta cu obiectivele nationale in domeniu specific si cu tendintele pe plan international si o supune spre aprobare conducerii institutului;

  Stabileste principalele directii tematice de dezvoltare-cercetare pentru anul urmator pe baza propunerilor inaintate de sefii sectiilor si laboratoarelor si il prezinta spre avizare conducerii institutului, pentru a fi transmis spre aprobare forului tutelar;

  Analizeaza, verifica si avizeaza continutul stiintific al tematicilor si activitatilor propuse de catre specialistii din laboratoarele si sectiile din institut, pe baza notelor de fundamentare, pentru a fi in concordanta cu obiectivele programului de hidrologie operativa, prognoze hidrologice si managementul resurselor de apa;

  Analizeaza, verifica si avizeaza din punct de vedere stiintific toate documentatiile elaborate in cadrul institutlui;

  Indruma si urmareste realizarea integrala si la timp a tuturor documentatiilor cu caracter stiintific;

  Analizeaza periodic impreuna cu Consiliul Stiintific activitatea stiintifica si prezinta rapoarte Comitetului de directie;

  Stabileste obiectivele privind pregatirea si perfectionarea profesionala a salariatilor din sectiile si laboartoarele pe care le coordoneaza;

  Stabileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii stiintifice a institutului;

  Incurajeaza participarea salariatilor, in mod special a celor tineri, la activitatile de colaborare internationala (programe, proiecte), precum si participarea la sesiuni, conferinte, simpozioane nationale si internationale si publicarea de articole in reviste de specialitate;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  Este membru de drept al Consiliul stiintific si indeplineste toate sarcinile ce ii revin in aceasta calitate;

  Se preocupa de perfectionarea pregatirii sale profesionale, prelucreaza, controleaza si urmareste legislatia ce reglementeaza activitatea pe care o coordoneaza, initiaza actiuni si masuri care sa asigure aplicarea si respectarea acesteia in toate sectiile si laboratoarele din institut;

  Se preocupa pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru in cadrul compartimentelor coordonate prin buna organizare a muncii, intarirea ordinei, a disciplinei si a simtului de raspundere si prin asigurarea bazei materiale si informationale necesare desfasurarii activitatii;

  Colaboreaza cu forul ierarhic superior, cu clientii si furnizorii si cu alte unitati privind problemele stiintifice;

  Participa la orice actiune din cadrul institutului si din afara acestuia, ce are ca scop cunoasterea si dezvoltarea in domeniul hidrologiei si gospodaririi apelor;

  Este desemnat de catre Directorul institutului ca reprezentant al managementului integrat al calitatii Mediului, Sanatatii si Securitatii Muncii (SMIQMS), in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 si OHSAS 18001: 2007 si realizeaza atributiile ce decurg din acestea, prezentate in Manualul MIQMS si in procedurile de sistem, operationale si tehnice aferente sistemului;

  Ca membru al Comitetului de directie participa direct la procesul decizional din institut;

  Preia responsabilitatile necesare de la Directorul institutului, pe baza de imputernicire din partea acestuia, in vederea asigurarii bunei functionari a institutului in perioadele in care Directorul nu este disponibil.

  Directorul Tehnic Gospodarirea Apelor are urmatoarele atributii, raspunderi si

  competente:

  Organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea de gospodarire a apelor, activitatea tehnica curenta din cadrul institutului;

  Elaboreaza impreuna cu Consiliul Stiintific strategia de dezvoltare a activitatii de gospodarire a apelor in concordanta cu obiectivele nationale in domeniu si cu tendintele pe plan international si o supune spre aprobare conducerii institutului;

  Stabileste principalele directii tematice de dezvoltare cercetare in domeniul de gospodarire a apelor pentru anul urmator pe baza propunerilor inaintate de sefii sectiilor/ serviciilor si il prezinta spre avizare conducerii institutului, pentru a fi transmis spre aprobare forului tutelar;

  Analizeaza, verifica si avizeaza din punct de vedere profesional, continutul tematicilor si activitatilor propuse de catre specialistii din sectii/ servicii din subordine, pe baza notelor de fundamentare, pentru a fi in concordanta cu obiectivele programului de hidrologie operativa, prognozei hidrologice si managementul resurselor de apa;

  Analizeaza, verifica si avizeaza din punct de vedere tehnic si stiintific toate documentatiile elaborate in cadrul sectiilor/ serviciilor subordonate;

  Indruma si urmareste realizarea integrala si la timp a tuturor documentatiilor din domeniul in care raspunde;

  Analizeaza periodic activitatea de gospodarire a apelor si prezinta rapoarte Comitetului de Directie;

  Stabileste obiectivele privind pregatirea si perfectionarea profesionala a salariatilor din sectiile/ serviciile pe care le coordoneaza;

  Stabileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii de gospodarire a apelor;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  Incurajeaza participarea salariatilor, in mod special a celor tineri, la activitatile de colaborare internationala (programe, proiecte), precum si participarea la sesiuni, conferinte, simpozioane nationale si internationale si publicarea de articole in reviste de specialitate;

  Se preocupa de perfectionarea pregatirii sale profesionale, prelucreaza, controleaza si urmareste legislatia ce reglementeaza activitatea pe care o coordoneaza, initiaza actiuni si masuri care sa asigure aplicarea si respectarea acesteia in toate sectiile/ serviciile pe care le coordoneaza;

  Se preocupa pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru in cadrul compartimentelor coordonate prin buna organizare a muncii, intarirea ordinii si disciplinei si a simtului de raspundere si prin asigurarea bazei materiale si informationale necesare desfasurarii activitatii;

  Colaboreaza cu forul ierarhic superior, cu clientii si furnizorii si cu alte unitati privind problemele directiei pe care o coordoneaza;

  Participa la orice actiune din cadrul institutului si din afara acestuia, ce are ca scop cunoasterea si dezvoltarea in domeniul hidrologiei si gospodaririi apelor;

  Participa direct sau sprijina realizarea si aplicarea unor proiecte finantate de organisme internationale pentru modernizarea activitatii hidrologice, gospodarirea apelor si apararea impotriva inundatiilor;

  Coordoneaza activitatea Secretariatului Retelei Central si Est Europene a Organismelor de Bazin (CEENBO);

  Urmareste asigurarea unei stari tehnice corespunzatoare a echipamentelor din dotarea institutului;

  Controleaza si supravegheaza realizarea lucrarilor de intretinere si reparatie echipamente si instalatii;

  Participa la lucrarile comisiilor in care este numit prin decizie;

  Ca membru al Comitetului de Directie participa direct la procesul decizional din institut;

  Indeplineste orice alte sarcini trasate de directorul Institutului sau Comitetul de directie;

  Preia o parte din responsabilitatile directorului institutului pe baza de imputernicire din partea acestuia in perioadele in care Directorul nu este disponibil;

  Contabilul Sef are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:

  Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a institutului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

  Asigura conditiile economice necesare aplicarii stategiilor si politicilor de gospodarire a apelor la nivelul institutului;

  Urmareste asigurarea permanenta a fluxului corespunzator de numerar in vederea derularii in bune conditiuni a activitatii institutului;

  Urmareste in permanenta derularea si incadrarea activitatii unitatii in veniturile si cheltuielile din bugetul aprobat, identifica mecanisme si surse noi de venituri si de reducere a cheltuielilor si a costurilor;

  Raspunde de decontarile la timp a activitatilor pentru realizarea programului de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor precum si de accesarea fondurilor alocate lunar;

  Raspunde de programul de recuperare a creantelor;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  Raspunde de respectarea ordinii si disciplinei muncii, a Contractului Colectiv de Munca, a Regulamentului de Ordine Interioara si a reglementarilor legale in vigoare de catre salariatii din compartimentele pe care le coordoneaza;

  Prezinta periodic directorului si Comitetului de directie situatia economica si financiara a institutului si face propuneri in vederea redresarii problemelor si disfunctionalitatilor aparute, stabilind masurile de imbunatatire a activitatii si urmarind realizarea acestora;

  Participa la sedintele Comitetului Director al AN Apele Romane; Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului

  informational;

  Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;

  Efectueaza analiza financiar-contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in Comitetul de Directie;

  Intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;

  Analizeaza, centralizeaza si elaboreaza proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al INHGA;

  Efectueaza analize economice privind activitatea economica curenta si de perspectiva a institutului;

  Asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor institutului fata de bugetul statului si terti, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

  Raspunde de respectarea disciplinei de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuand personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti, cat si sub aspectul securitatii acestora;

  Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;

  Urmareste decontarea prin trezoreria statului si bancile comerciale a incasarilor si platilor privind veniturile proprii, precum si alocatiilor bugetare privind cheltuielile de capital, cofinantarile externe ale proiectelor etc.;

  Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune, in conformitate cu legislatia in vigoare;

  Organizeaza si coordoneaza controlul financiar-preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;

  Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

  Organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;

  Colaboreaza cu organele de control (D.G.F.P., Ministerul Muncii, Curtea de Conturi, Garda Financiara, etc) si pune la dispozitia acestora actele si documentele solicitate; colaboreaza cu bancile si alte unitati privind problemele financiar contabile;

  Participa la toate sedintele de lucru cu directorii economici din cadrul Administratiei referitor la noutatile legislative si aplicarea acestora la masurile de punere in practica ale deciziilor conducerii administratiei;

  Se preocupa de perfectionarea pregatirii profesionale, controleaza si urmareste aplicarea actelor normative ce reglementeaza activitatea pe care o coordoneaza,

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  initiaza actiuni si masuri care sa asigure respectarea disciplinei financiare in toate compartimentele de munca;

  Calculeaza indicatorii de performanta stabiliti de forul superior in conformitate cu legislatia in vigoare;

  Urmareste respectarea cu strictete a integritatii patrimoniului;

  Verifica gestionarea in conditii optime si legale a valorilor materiale si banesti;

  Se preocupa pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru in cadrul compartimentelor coordonate prin buna organizare a muncii, intarirea ordinei, a disciplinei si a simtului de raspundere si prin asigurarea bazei materiale si informationale necesare desfasurarii activitatii;

  Raspunde civil, disciplinar, material si penal pentru daunele produse unitatii prin orice act al sau, contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a mijloacelor tehnice si a fondurilor unitatii;

  Raspunde de ducerea la indeplinire a sarcinilor I.N.H.G.A. rezultate din activitatea specifica, precum si oportunitatea si realitatea operatiunilor inscrise in documentele semnate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

  Raspunde de corectitudinea materialelor intocmite pentru Comitetul Director al AN Apele Romane;

  Raspunde de calitatea activitatii financiar contabile si de corectitudinea analizelor economice;

  Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;

  Raspunde de mentinerea capacitatii de plata a institutului;

  Raspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului angajat al institutului;

  Raspunde de intocmirea lunara in mod corect a raportarilor financiar-contabile de sinteza, precum si de calitatea altor raportari sau informari realizate de compartimentul financiar,compartimentul contabilitate, compartimentul buget, contracte;

  Raspunde de organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al institutului, in conformitate cu legislatia in vigoare si normele sau reglementarile interne ale institutului;

  Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul institutului. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;

  Raspunde de evidenta formularelor cu regim special;

  Raspunde de gruparea anuala a documentelor in dosare potrivit problemelor si termenelor de pastrare stabilite prin Nomenclatorul dosarelor si predarea acestora la arhiva unitatii. Dosarele cu documente se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente in al treilea an de la constituire pe baza de inventar si proces verbal de predare primire, pentru activitatea economica a INHGA;

  Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  COMPARTIMENT RESURSE UMANE

  ATRIBUTII:

  asigura insusirea, indrumarea si aplicarea corecta a legislatiei in domeniul sau de activitate ;

  impreuna cu conducerea, juridicul-contencios si reprezentanti ai Sindicatului Liber intocmesc C.C.M. la nivel de institut;

  face propuneri pentru organigrama, stat de functii, nomenclator si le inainteaza spre aprobare, forului ierarhic superior, conform legii;

  organizeaza sedintele de comitet de directie si asigura activitatea de secretariat aferenta (intocmeste ordinea de zi, hotararile comitetului de directie, convoaca membrii comitetului, solicita documentele pentru sedinta) si redacteaza procesul verbal;

  in baza organigramei si statului de functii aprobate asigura recrutarea si selectia personalului cu respectarea legilor in vigoare;

  avizeaza dispozitiile directorului I.N.H.G.A. cu privire la personalul angajat;

  tine evidenta numerica pe functii, a personalului stiintific, tehnic, economic, administrativ si de alta specialitate, a salariatilor pe meserii;

  asigura aplicarea masurilor disciplinare propuse de sefii de compartiment si aprobate de conducerea institutului in conformitate cu legislatia in vigoare;

  organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante conform legii;

  prezinta conducerii institutului dosarele intocmite, in conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele care urmeaza a fi examinate in vederea incadrarii sau promovarii, prin concurs, pe posturile vacante;

  intocmeste actele necesare privind incadrarea sau incetarea contractului individual de munca, pentru personalul din institut, in conformitate cu legislatia in vigoare si C.C.M.;

  asigura si incurajeaza perfectionarea salariatilor, prin programele de formare profesionala,in concordanta cu sarcinile de serviciu ale acestora inclusiv in vederea (re)calificarii si a acordarii sansei unei formari complementare, pentru promovari;

  monitorizeaza implementarea programelor de pregatire profesionala, urmand desfasurarea lor prin strategii de pregatire la institutii specializate din tara sau strainatate si asigura conditiile materiale si financiare necesare;

  asigura asistenta managementului in problemele legate de relatiile intre angajati;

  faciliteaza comunicarea pentru dezvoltarea/ mentinerea unui climat pozitiv al relatiilor dintre angajati;

  mediaza eventualele situatii de natura conflictuala intre angajati;

  solicita angajatilor informatii/ documente legate de problemele de resurse umane ale institutului;

  solicita respectarea normativelor de resurse umane, propune sanctiuni pentru angajatii ce nu se conformeaza acestora;

  aplica legislatia in vigoare si prevederile contractului colectiv de munca in domeniul resurselor umane;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  raspunde de intocmirea, de catre directorul I.N.H.G.A., de catre directorii stiintific, tehnic G.A. si contabilul sef pentru compartimentele din subordine, in termenul stabilit de lege, a aprecierilor anuale pentru intreg personalul institutului;

  intocmeste statele de functii/ personal pentru toti salariatii din institut;

  efectueaza lunar numarul mediu de personal fiind necesar pentru completarea formularului S1 si monitorizare;

  intocmeste impreuna cu financiarul raportarile statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale privind numarul de salariati;

  intocmeste contractele de munca conform legislatiei in vigoare, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din acestea;

  intocmeste informarile si actele aditionale intervenite in activitatea salariatilor;

  intocmeste decizii in ceea ce priveste majorarile de salarii, angajari, promovari, sanctiuni etc. Pune in aplicare deciziile directorului si/ sau ale Comitetului de directie;

  raspunde de completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

  inregistreaza in carnetul de munca toate schimbarile survenite in viata salariatului (casatorii, nasteri, divorturi etc.), completeaza toate modificarile de salariu (majorari, negocieri etc.);

  intocmeste lucrarile privind programarea si reprogramarea concediilor de odihna, modificarea transei de vechime;

  intocmeste dosarele de pensioanare pentru limita de varsta, anticipat sau invaliditate cu respectarea legislatiei in vigoare;

  efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului existent (comunicari, adrese, etc.);

  elibereaza legitimatiile de serviciu, cartelele de acces si tine evidenta lor;

  elibereaza adeverinte solicitate de personalul care are calitatea de angajat;

  sa cunoasca si sa puna in practica legile privind informatiile clasificate (Legea 182/ 2002 privind protectia informatiilor clasificate, HG 781/ 2002 privind informatiile clasificate secret de serviciu, HG 585/ 2002 privind informatiile clasificate, HG 1349/ 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate pe teritoriul Romaniei);

  asigura protectia informatiilor clasificate;

  pastreaza in siguranta documentele care le are in evidenta;

  pastreaza secretul documentelor cu care intra in contact;

  intocmeste si supune aprobarii deciziile privind organizarea de protectie civila, evacuarea si apararea la nivelul institutului;

  intocmeste si supune spre avizare Planul de Protectie Civila si Planul de evacuare in variantele si cerintele HG nr. 1222/2005 si 1352/2006;

  participa la aplicatiile si exercitiile de protectie conduse de IGSU stabilite pentru fiecare an de pregatire;

  tine evidenta nominala pe fise, grade, centre militare si obligatii potrivit datelor furnizate de angajati;

  intocmeste cereri de Mobilizare la Locul de Munca cu tabele cu incadrarea personalului pe functii de razboi potrivit anexelor prevazute de HG 1420/2006;

  asigura activitatea de primire, inregistrare si clasare a documentelor privind buna desfasurare a activitatii de resurse umane si de specialitate;

  raspunde de evidenta, selectionarea, pastrarea documentelor create in cadrul biroului

  raspunde de evidenta, si operatiunea de predare primire a hartilor topografice din

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  institut;

  respecta indicatorul termenelor de pastrare a documentelor, precum si nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor si celorlalte documente conform prevederilor legale;

  comunica dispozitiile date de directori, sefilor de compartimente;

  pastreaza in siguranta dosarele, stampilele compartimentului resurse umane, la plecarea temporara din birou precum si la sfarsitul programului.

  AUDIT PUBLIC INTERN

  ATRIBUTII:

  colaboreaza cu factorii de decizie din institut, compartimente de cercetare si functionale;

  respecta prevederile Normelor metodologice privind desfasurarea activitatii de audit public intern, elaborate la nivelul organului ierarhic superior, respectiv ANAR;

  verifica existenta si autenticitatea documentelor justificative financiar-contabile;

  verifica registrele si orice alte documente din care rezulta indeplinirea obligatiilor fiscale;

  ridica documentele originale de control atunci cand exista riscul ca unele documente sa fie sustrase sau distruse de catre cei interesati;

  sesizeaza organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;

  auditorul intern are acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu;

  elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

  efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

  desfasoara misiuni de audit asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul INHGA cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public;

  compartimentul de audit public intern auditeaz, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele: angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata; platile asumate prin angajamente bugetare si legale; vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale; concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

  informeaza organul ierarhic superior (ANAR) despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

  transmite la organului ierarhic superior (ANAR) sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta;

  raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

  transmite la organul ierarhic superior (ANAR), la cererea acestuia rapoarte periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile lor de audit;

  elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati/ prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la organul ierarhic superior (ANAR);

  in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat directorului INHGA.

  COMPARTIMENT COOPERARE INTERNATIONALA

  ATRIBUTII:

  urmareste, coordoneaza si participa la realizarea obiectivelor specifice tarii noastre pentru programele internationale in care I.N.H.G.A. este participant;

  intocmeste materiale promotionale de prezentare a activitatii pe plan intern si international a institutului;

  urmareste respectarea prevederilor legale in vigoare la intocmirea actelor necesare plecrii n strainatate a specialistilor din institut;

  urmareste respectarea prevederilor legale in vigoare la intocmirea actelor necesare in cazul primirii in institut a delegatiilor straine;

  traduce si realizeaza retroversiunea lucrarilor si studiilor de specialitate din domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor, diverse documentatii stiintifice si economice legate de proiecte, precum si alte materiale (scrisori, documente legislative, circulare, corespondenta electronica, rapoarte etc.);

  urmareste si promoveaza fluenta si respectarea termenelor si obligatiilor impuse in cadrul contactelor internationale institutionale;

  initiaza actiuni de consolidare si/ sau extindere a relatiilor internationale institutionale prin intermediul scrisorilor protocolare, care difera ca adresare de la caz la caz;

  participa la organizarea de manifestari la nivel international institutional, stiintifice, festive sau de afaceri cu parteneri externi si interni,inclusiv organizarea si solutionarea activitatilor protocolare asociate acestora;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  elaboreaz propunerile privind iniierea de aciuni de cooperare tehnica si stiintifica cu firme mixte din strainatate;

  intocmeste si actualizeaza periodic portofoliul de proiecte cu finantare externa in domeniul de activitate;

  intocmeste, pe baza propunerilor sefilor de sectii/ laboratoare/ servicii etc. planul anual de deplasari in strainatate si il supune spre aprobare conducerii;

  asigura gestionarea si actualizarea bazei de date privind deplasarile externe;

  participa la reuniuni, seminarii si instruiri, in tara si strainatate;

  duce la indeplinire alte sarcini stabilite de conducere privind activitatea specifica.

  SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII

  ATRIBUTII:

  participa la elaborarea politicii calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca I.N.H.G.A. si urmareste implementarea lor;

  elaboreaza, aplica si actualizeaza documentele sistemului calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, manualul calitatii, proceduri operationale, proceduri de sistem, proceduri tehnice in colaborare cu ansamblul compartimentelor I.N.H.G.A. asigurand conformitatea acestora cu cerintele referentialelor;

  programeaza si participa la auditurile interne pentru toate compartimentele I.N.H.G.A.;

  analizeaza, impreuna cu conducerile compartimentelor auditate, neconformitatile identificate in timpul auditurilor si reclamatiile si propune solutii de rezolvare;

  urmareste implementarea actiunilor corective si se asigura de eficacitatea lor;

  raspunde de arhivarea si distributia documentelor sistemului calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca;

  analizeaza cu conducerea I.N.H.G.A. sistemul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si asigura permanent corelarea dintre R.O.F. si celelalte documente si proceduri ale sistemului integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca;

  analizeaza cu conducerea I.N.H.G.A. si factorii implicati reclamatiile la adresa serviciilor I.N.H.G.A.;

  este responsabilul I.N.H.G.A. pe linie de asigurarea calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca in relatiile cu exteriorul;

  intocmeste raportul anual al analizei efectuate de management pe care il prezinta spre avizare reprezentantului managementului calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca;

  organizeaza desfasurarea sedintei de analiza a managementului conform prevederilor procedurii Analiza efectuata de management;

  asigura instruirea si respectarea prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor si interventia in situatii de dezastre.

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  SECRETARIAT, REGISTRATURA

  ATRIBUTII:

  asigura activitatea de secretariat, registratura, privind inregistrarea, evidenta si pastrarea documentelor;

  asigura si raspunde de rezolvarea zilnica a corespondentei cu alte institutii, societati comerciale precum si cu alte entitai juridice sau persoane fizice;

  participa la organizarea de manifestari la nivel international institutional, stiintifice, festive sau de afaceri cu parteneri interni si externi si se preocupa de aspectele protocolare asociate acestora;

  asigura distribuirea corespondentei in cadrul institutului;

  asigura expedierea la timp a corespondentei destinate beneficiarilor interni precum si celor din strainatate.

  COMUNICARE, RELATII CU PUBLICUL, RELATII CU PRESA

  ATRIBUTII:

  reprezinta punctul de vedere oficial al institutului, in relatia cu mass-media;

  raspunde solicitarilor venite din partea mass-media, verbal (declaratii, interventii, interviuri de presa) si/ sau scris (informari de presa, puncte de vedere, drept la replica), conform reglementarilor din Legea nr. 544/2001, privind accesul liber la informatiile de interes public, completata de HG nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 si OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de interes public privind gospodarirea apelor, in aplicarea Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

  organizeaza conferintele depresa la solicitarea directorului institutului;

  propune, concepe, redacteaza si difuzeaza catre mass-media comunicatele/ informarile/ dosarele/ mapele de presa;

  are datoria de a inregistra si arhiva orice interviu acordat jurnalistilor;

  raspunde de mediatizarea, prin orice mijloace, a datei si locului desfasurarii sedintelor publice cu cel putin trei zile inainte de desfasurare;

  monitorizeaza zilnic aparitiile media, posturile de radio si TV si le aduce la cunostinta conducerii institutului;

  intocmeste zilnic revista presei si are datoria de a o transmite conducerii si omologului de la A.N.A.R.;

  participa la sedintele publice organizate in domeniile de interes public;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  raspunde de comunicarea, pe suportul solicitat si in termenele legale, a raspunsurilor la solicitarile persoanelor privind informatiile de interes public (in baza Legii 544/ 2001);

  tine evidenta registrului pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public;

  redacteaza raspunsul catre solicitant impreuna cu informatia de interes public sau cu motivatia intarzierii ori a respingerii solicitarii, in conditiile legii;

  daca solicitarea nu se incadreaza in competentele institutului, o va transmite catre A.N.A.R, M.M.P sau autoritatile competente si informeaza solicitantul despre aceasta in termenul legal;

  centralizeaza rapoartele primite de la unitatile din teritoriu si le prezinta conducerii;

  raporteaza A.N.A.R., la termenele legal stabilite, despre situatia evidentei cererilor pentru furnizarea de informatii privind domeniul de activitate.

  JURIDIC CONTENCIOS

  ATRIBUTII:

  colaboreaza cu factorii de decizie din institut, compartimente de cercetare si functionale;

  asigura realizarea drepturilor patrimoniale ale institutului si recuperarea pagubelor respective;

  analizeaza si avizeaza din punct de vedere legal, contractele cu beneficiarii si furnizorii de servicii, deciziile interne,actele referitoare la angajarea,promovarea,sanctionarea, disponibilizarea personalului precum si orice act cu caracter patrimonial care privesc activitatea institutului;

  intocmeste proiecte de acte cu caracter normativ (regulamente, ordine, decizii);

  reprezint conducerea institutului in fata instantelor de judecata si organelor arbitrale in litigiile cu alte unitati;

  intocmeste si introduce la organele judecatoresti arbitrale sau ale procuraturii actiuni, plangeri privind pagubele materiale si urmareste solutionarea lor;

  exercita caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti si arbitrale si ia masuri pentru apararea intereselor unitatii;

  asigura popularizarea actelor normative in cadrul institutului;

  tine evidenta legislatiei in vigoare si a actelor normative cu caracter specific;

  participa la formele organizate de instruire si se preocupa permanent de perfectionarea sa profesionala;

  informeaza conducerea institutului asupra cazurilor de nerespectare a unor prevederi legale, care afecteaza drepturi, obligatii;

  avizeaza la cererea conducerii, asupra justei interpretari a legilor, regulamentelor, instructiunilor, etc.;

  informeaza conducerea institutului si compartimentele interesate despre noile reglementari in materie;

  participa, in calitate de invitat, la sedintele Consiliului de directie.

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  SANATATE SECURITATE IN MUNCA SI PSI

  Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor, sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca. Activitatiile privind protectia si igiena muncii sunt coordonate in institut de Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca, ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare. Directorul tehnic G.A. este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca si convoaca comitetul cel putin o data pe an sau ori de cate ori este nevoie. Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a directorului INHGA, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta salariatilor. Persoana cu atributii in domeniul protectiei muncii este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca, intocmind raportul anual privind starea de sanatate si securitate ocupationala in cadrul I.N.H.G.A. si il prezinta spre aprobare conducerii comitetului.

  ATRIBUTII:

  asigura instruirea personalului in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale;

  supravegheaza respectarea legilor si normelor in vigoare privind sanatatea si securitatea ocupationala;

  efectueaza instructajul introductiv general, conform prevederilor legale (HG 1425/2006, privind Norma metodolgica de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006);

  elaboreaza, cand este cazul, instructiuni interne de sanatate si securitate ocupationala;

  verifica insusirea de catre angajati a cunostintelor privind sanatatea si securitatea ocupationala precum si a celor in domeniul actiunii in situatii de urgenta; urmareste completarea, corecta si la timp, a fiselor de instruire de S.S.M., situatii de urgenta si interventie in caz de incendiu;

  intocmeste, in conformitate cu normele in vigoare, lista cu echipamentul individual de protectie si de lucru, precum si lista cu alimentatia de sustinere si materialele igienico-sanitare;

  face propuneri privind achizitia de echipamente tehnice de interventie in situatii de urgenta;

  in conformitate cu legislatia in vigoare, participa la anchetarea accidentelor de munca;

  impreuna cu Sistemul Integrat de Management al calitatii participa la toate auditurile interne pentru toate compartimentele I.N.H.G.A.;

  analizeaza impreuna cu conducerile compartimentelor auditate, neconformitatile identificate, reclamatiile si propune solutii si masuri de rezolvare;

  participa la aplicatiile si exercitiile de protectie conduse de IGSU stabilite pentru fiecare an de pregatire;

  tine evidenta nominala pe fise, grade, centre militare si obligatii potrivit datelor furnizate de angajatii;

  analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, existenti la locul de munca;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca;

  informeaza inspectoratele de protectia muncii despre starea securitatii si sanatatii in munca din cadrul institutului;

  prezinta conducerii institutului Raportul scris anual privind starea de sanatate si securitate ocupationala in cadrul I.N.H.G.A, aprobat de presedintele Comitetului de securitate si sanatate in munca, care cuprinde actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si programul de protectie a muncii pentru anul urmator; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protectie a muncii.

  ADMINISTRATIV

  ATRIBUTII:

  serviciul administrativ are ca obiect realizarea sarcinilor administrativ-gospodaresti, de ingrijire si curatenie a spatiilor apartinand I.N.H.G.A., precum si paza cladirii, magaziilor si depozitelor institutului;

  indeplineste sarcinile administrative privind buna gospodarire si folosire a imobilelor, incaperilor de lucru, spatiilor aferente, precum si a bunurilor din dotarea acestora;

  raspunde de efectuarea lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi apartinand I.N.H.G.A.;

  raspunde de organizarea si buna functionare a arhivei economice a institutului;

  prezinta spre aprobare, conducerii institutului planul propriu de aprovizionare;

  asigura buna functionare a pazei in cadrul institutului;

  asigura prin serviciul de paza accesul angajatilor in institut, precum si a persoanelor din afara, conform instructiunilor si dispozitiilor in vigoare;

  efectueaza receptia cantitativa si calitativa, impreuna cu comisia de receptie, a produselor livrate de furnizori, organizeaza si asigura depozitarea corespunzatoare a acestora pana la darea lor in consum sau in folosinta;

  organizeaza evidenta si modul de gestionare a materialelor conform normativelor in vigoare, asigura eliberarea lor in raport cu solicitarile interne;

  analizeaza situatia stocurilor si ia masuri pentru evitarea celor supranormative;

  propune norme de stoc pentru anumite materiale, in functie de necesitati;

  puncteaza stocul scriptic din fisele de magazie cu soldul conturilor analitice si regleaza erorile de inregistrare constatate lunar, in colaborare cu serviciul financiar-contabilitate;

  instiinteaza in scris conducerea institutului de existenta unor plusuri sau minusuri in magazie in termen de 24 de ore din momentul in care gestionarul a luat cunostinta de ele;

  indeplineste si alte sarcini cu caracter administrativ, potrivit dispozitiilor conducerii institutului;

  urmareste respectarea si aplicarea cerintelor legale privind protectia mediului si gestionarea selectiva a deseurilor in vederea prevenirii poluarii conform OUG 195/2005 si a HG 856/2002;

  raspunde de colectarea selectiva a deseurilor din cadrul institutului;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  raspunde de colectarea selectiva a deseurilor si predarea acestora unui operator economic autorizat care sa garanteze predarea acestora in vederea reciclarii si tratarii corespunzatoare conform legislatiei specifice in domeniu;

  planifica preluarea deseurilor la intervale de cel mult 30 de zile;

  intocmeste registrul de evidenta a deseurilor colectate selectiv si raporteaza situatia lunar Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

  SECTIA DE STUDII SI CERCETARI HIDROLOGIE DE SUPRAFATA

  ATRIBUTII:

  proceseaza si redacteaza sintezele anuale referitoare la parametrii hidrologici ai raurilor si ai Dunarii, intocmirea Anuarelor hidrologice;

  efectueaza masuratori expeditionare in cazul producerii unor viituri majore, elaborarea de scenarii si simulari prin modelare matematica necesare pentru analize si prognoze hidrologice in perioadele cu inundatii;

  efectueaza masuratori expeditionare pe Dunare;

  elaboreaza studii privind metodologiile de determinare a parametrilor hidrologici in regim natural si amenajat;

  efectueaza cercetari privind simularea formarii si propagarii scurgerii de apa prin medelare matematica;

  realizeaza analize de transfer a rezultatelor obinute la microscara (bazine reprezentative mici) la scari bazinale mijlocii i mari;

  elaboreaza studii privind scurgerea maxima: estimarea viiturilor de calcul, studii de inundabilitate, analiza viiturilor rapide, etc.;

  efectueaza studii si cercetari privind scurgerea de aluviuni:, variatia spatiala si temporala a aluviunillor in suspensie pe rauri, bilantul aluviunilor in bazine hidrografice; modelarea matematica a eroziunii si sedimentarii albiilor raurilor si acumularilor, evolutia gradului de colmatare a lacurilor de baraj din Romania si a impactului asupra mediului; estimari ale vulnerabilitatii bazinelor hidrografice la eroziune si scurgerea solida pentru realizarea hartilor de risc;

  elaboreaza studii si cercetari hidrologice pentru fluviul Dunarea si zona costiera a Marii Negre: metodologii de evaluare a parametrilor hidrologici si fizico-ecologici marini ai zonei costiere ai Marii Negre, studiul regimului valurilor in zona costiera, evaluarea schimbarilor morfologice ale albiei fluviului Dunarea, Deltei Dunarii si zonei litorale;

  elaborareaza regionalizari hidrologice ale caracteristicilor medii si extreme ale scurgerii

  actualizeaza cadastrele de parametrii hidrologici (scurgere medie, minima, maxima si scurgere solida)

  efectueaza studii de bilant al scurgerii si calculul resurselor de apa in regim natural;

  efectueaza cercetarii privind estimarea impactului antropic si al schimbarilor climatice asupra componentelor scurgerii de apa intr-un bazin hidrografic;

  efectueaza analize ale hazardelor hidrologice (inundatii, seceta, fenomene de inghet) si participarea la elaborarea de strategii si planuri de aparare pentru combaterea efectelor acestora;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  elaboreaza studii pentru impactul schimbarilor de mediu asupra parametrilor hidrologici;

  elaboreaza studii privind debitele de apa (maxime, medii, minime), necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice;

  realizeaza proceduri pentru implementarea in activitatea operativa a metodelor si metedologiilor de prognoza hidrologica;

  realizeaza instructiuni, ghiduri metodologice, monografii;

  efectueaza expertizarii ale studiilor hidrologice anuale pe rauri, lacuri si Dunare de la statiile hidrometrice apartinand A.B.A. A.N. Apele Romane;

  efectueaza studii pentru organismele guvernamentale si cele internationale;

  efectueaza studii pentru Conventiile Hidrotehnice incheiate cu tarile vecine Romaniei.

  elaboreaza studii in cadrul Proiectelor internationale;

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor/ expertize ale studiilor hidrologice, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii, si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  LABORATORUL DE STUDII SI CERCETARI HIDROGEOLOGICE

  ATRIBUTII:

  indruma din punct de vedere stiintific reteaua hidrogeologica;

  valideaza si stocheaza in fisierele tematice datele provenite din reteaua hidrogeologica si gestioneaza baza nationala de date hidrogeologice;

  elaboreaza prognoze hidrogeologice;

  elaboreaza metodologii pentru implementarea Directivelor UE in domeniul apelor, in ceea ce priveste apele subterane;

  elaboreaza studii privind evaluarea rezervelor si resurselor de ape subterane ale tarii, precum si ale regimului, bilantului si calitatii apelor subterane;

  elaboreaza monografii privind acviferele strategice din Romania;

  elaboreaza metodologii pentru dimensionarea zonelor de protectie a acviferelor si a captarilor de ape subterane;

  stabileste retele si programe de monitorizare locala a calitatii apelor subterane;

  evalueaza vulnerabilitatea la poluare a acviferelor;

  realizeaza modele ale dinamicii apelor subterane si de transport al poluantilor in acvifere;

  realizeaza studii privind continutul in izotopi de mediu a apelor subterane si, dupa caz, a apelor de suprafata si a celor provenite din precipitatii;

  elaboreaza metodologii pentru monitorizarea si evaluarea apelor subterane transfrontaliere cu:

  - stabilirea modalitatilor de monitorizare si schimb de date; - stabilirea modalitatilor de modelare armonizata a dinamicii apelor subterane si a transportului de poluanti pentru acviferele transfrontaliere, cu referire la: modelul

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  conceptual, geologic - hidrogeologic, standardizarea software-lor utilizate, calibrarea modelelor, elaborarea deciziilor de gospodarire a apelor subterane;

  efectueaza cercetari pentru studiul fenomenelor hidrogeologice extreme (variatii accentuate ale nivelurilor apelor subterane cu impact negativ important asupra mediului antropic, vegetatiei, resurselor balneoterapeutice, etc.) cu:

  - stabilirea conditiilor favorizante de aparitie a fenomenelor hidrogeologice extreme; - dezvoltarea de metodologii de evaluare a efectelor produse si de remediere a acestora;

  efectueaza studii privind optimizarea sistemului informational hidrogeologic care contin: - optimizarea retelei hidrogeologice nationale; - implementarea programelor de monitorizare a functionarii captarilor de ape subterane privind evolutia debitelor exploatate, a regimului nivelurilor piezometrice si dinamice si a calitatii apei; - dezvoltarea de programe de analiza a calitatii datelor de stocare, prelucrare si regasire a acestora in baza de date hidrogeologice;

  elaboreaza studii hidrogeologice cu privire la influenta diverselor activitati asupra apelor subterane si propuneri de masuri de protectie;

  elaboreaza studii hidrogeologice pentru alimentari cu apa din subteran si pentru dimensionarea zonelor de protectie a acviferelor si a captarilor de ape subterane;

  participa si initiaza modificari ale legislatiei in domeniu;

  expertizeaza studiile hidrogeologice elaborate de alte unitati;

  acorda asistenta tehnica de specialitate la executia lucrarilor de captare a apelor subterane;

  realizeaza puncte de vedere in scopul certificarilor agentilor economici pentru elaborarea de studii si proiecte pentru executia de lucrari pentru alimentari cu apa din surse subterane;

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor/ expertize ale studiilor hidrologice, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii,si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  LABORATORUL HIDROLOGIE EXPERIMENTALA

  ATRIBUTII:

  acorda asistenta metodologica si indruma activitatea de observatii si masuratori la Bazine Reprezentative, Bazine Experimentale si Statii Evaporimetrice Experimentale;

  efectueaza masuratori asupra parametrilor hidrologici ai scurgerii de suprafata prin reteaua de Bazine experimentale si Statii Evaporimetrice Experimentale;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  proceseaza si redacteaza datele anuale referitoare la parametrii hidrologici masurati pentru intocmirea Sintezelor hidrologice ale Bazinelor Experimentale si ale Statiilor Evaporimetrice Experimentale;

  actualizeaza baza de date obtinute prin reteaua de Bazine experimentale si Statii Evaporimetrice Experimentale;

  elaboreaza studii privind debitele de apa (maxime, medii, minime), necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice;

  elaboreaza studii privind scurgerea aluviunilor in suspensie pe rauri, variatia lor spatiala si temporala in bazine hidrografice, inclusiv bilantul aluviunilor;

  efectueaza cercetari asupra caracteristicilor scurgerii lichide si solide in bazine mici;

  elaboreaza regionalizari hidrologice ale caracteristicilor medii si extreme ale scurgerii in bazine mici;

  elaboreaza studii de bilant al scurgerii si calculeaza resursele de apa in regim natural;

  participa la analiza hazardelor hidrologice (inundatii, seceta, fenomene de inghet) si la elaborarea de strategii si planuri de aparare pentru combaterea efectelor acestora;

  realizeaza ghiduri metodologice pentru bazine mici si experimentale;

  elaboreaza studii privind evaporatia de la suprafata apei pe diferite trepte de relief;

  elaboreaza studii privind evapotranspiratia la suprafata solului liber sau acoperit cu vegetatie;

  elaboreaza studii privind evaluarea evaporatiei la suprafata apei libere si acoperite cu vegetatie;

  valideaza datele acumulate in Bazinele Reprezentative;

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor/ expertizele ale studiilor hidrologice, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii,si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  CENTRUL NATIONAL DE PROGNOZE BAZINALE

  ATRIBUTII:

  elaboreaza avertizari hidrologice asupra fenomenelor periculoase (viituri, fenomene de iarna) pentru raurile interioare si Dunare, pe baza informatiilor din reteaua meteorologica si hidrologica nationala si pe baza prognozelor meteorologice;

  elaboreaza prognoze hidrologice pentru perioadele de viituri si de fenomene de iarna (evolutia acestora si valorile maxime de prognoza) ;

  elaboreaza diagnoze i prognoze hidrologice zilnice pentru rauri si Dunare; elaboreaza prognoze hidrologice de medie durata (1-7 zile) pe Dunare la intrarea in

  tara si pe sectorul romanesc si la unele statii hidrometrice de pe raurile: Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Somes, Mures, Arges, Siret si Prut;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  elaboreaza prognoze hidrologice lunare (cu reactualizare la 10 zile) si sezoniera pe rauri, Dunare si lacuri de acumulare (40 statii hidrometrice, 64 lacuri de acumulare si Dunare la intrarea in tara);

  elaboreaza estimari prognostice pe lunga durata;

  elaboreaza, editeaza si disemineaza buletine hidrologice zilnice privind diagnoza si prognoza hidrologica pentru raurile interioare si Dunare atat in situatii normale cat si in cele de fenomene hidrologice periculoase;

  elaboreaza, editeaza si disemineaza decadal i lunar buletine hidrologice de medie si lunga durata pentru principalele rauri si lacuri de acumulare;

  elaboreaza, editeaza si disemineaza rapoarte speciale pentru analiza fenomenelor hidrologice (pentru satisfacerea unor solicitari la nivel decizional central);

  gestioneaza baza de date operative specifice (crearea si actualizarea bazei de date operationale specifice);

  asigura schimbul operativ de informatii hidrologice (diagnoze si prognoze) cu tarile vecine, pentru raurile transfrontaliere;

  analizeaza modul de elaborare a prognozelor hidrologice in vederea perfectionarii acestora;

  elaboreaza si emite informari si materiale sintetice de analiza (rapoarte tehnice) pentru evenimente hidrologice deosebite;

  implementeaza metodologii noi de prognoza;

  indruma si controleaza metodologic activitatea de prognoze hidrologice la Centrele Bazinale de Prognoze Hidrologice de la Administratiile Bazinale de Ape din cadrul Administratiei Nationale Apele Romane;

  asigura transcrierea datelor hidrologice precum si tiparirea buletinelor hidrologice zilnice si lunare;

  executa tehnoredactarea buletinelor si avertizarilor hidrologice;

  realizeaza grafica pentru lucrari prezentate la manifestari interne si externe;

  realizeaza contracte cu terti in domeniul prognozelor hidrologice participa la teme si proiecte de cercetare in domeniul prognozelor hidrologice;

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii,si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  LABORATORUL HIDROMETRIE

  ATRIBUTII:

  Are ca obiect principal de activitate indrumarea si controlul tehnic a retelei

  Hidrologice nationale in vederea asigurarii cadrului metodologic unitar privind colectarea si prelucrarea primara a datelor hidrologice obtinute la statiile hidrometrice:

  verifica planurile anuale de activitate ale statiilor si seviciilor hidrologice de la Administratiile Bazinale de Ape;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  actualizeaza permanent documentatiile existente la I.N.H.G.A. legate de dotarea, programele de activitate si de incadrarea cu personal a statiilor si serviciilor hidrologice de la Directiile Apelor;

  planifica, coordoneaza si participa la activitatile de validare a datelor hidrometrice si de indrumare si control metodologic si tehnic a activitatii retelei hidrologice nationale;

  analizeaza periodic, gradul de reprezentativitate al retelei hidrologice nationale;

  implementeaza la nivelul serviciilor si statiilor hidrologice metodologiile nou elaborate in cadrul I.N.H.G.A.;

  asigura, prin forme specifice, activitatea de pregatire profesionala continua a personalului retelei hidrologice nationale;

  elaboreaza si perfectioneaza noi metodologii de obtinere si prelucrare a datelor hidrometrice in reteaua hidrologica nationala, inclusiv pe baza aplicatiilor de calcul automat;

  elaboreaza ghiduri, indrumare metodologice si tehnice in domeniul hidrometriei;

  elaboreaza studii de impact ale amenajarilor hidrotehnice asupra curgerii in albiile raurilor;

  realizeaza contracte economice cu beneficiari terti;

  participa in calitate de experti la grupe de lucru internationale, pe domeniul de activitate al laboratorului;

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor/ expertize ale studiilor hidrologice, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii,si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  LABORATORUL BAZE DE DATE SI GIS

  ATRIBUTII:

  Laboratorul Baze de Date si GIS, are in principal ca obiect de activitate, furnizarea

  cu maximum de eficienta a unor informatii corecte si complete in format electronic indispensabile activitatii de hidrologie, cat si dezvoltarea infrastructurii hardware si software necesare desfasurarii activitatii specifice din I.N.H.G.A.

  administreaza si dezvolta anual sistemul de gestiune al bazelor de date hidrologice istorice si GIS ;

  asigura intretinerea si mentinerea in stare de functionare a bazelor de date hidrologice si geospatiale;

  asigura desfasurarea activitatilor operative la nivelul competentei laboratorului;

  creaza si dezvolta machetele program pentru stocarea datelor hidrologice;

  elaboreaza programe pentru managementul bazelor de date (accesarea si exploatarea corespunzatoare acestora);

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  valideaza, corecteaza si completeaza fisierele cu date incorecte sau incomplete din bazele de date hidrologice i GIS;

  asigura transferul periodic al datelor hidrologice validate i corectate pe serverul Oracle de date hidrologice;

  furnizeaza datele necesare elaborarii temelor de cercetare din cadrul institutului;

  creeaza diverse aplicatii de prelucrare a datelor existente pe server, la cerere conform solicitarilor pe baza tehnicilor specifice bazelor de date si GIS;

  efectueaza analiza spatiala a datelor (operatii analitice asupra layerelor, modelare cartografica, interpolare spatiala, analiza suprafetelor, etc.);

  asigura suportul GIS pentru dezvoltarea de aplicatii hidrologice si implementarea de modele hidrologice sau hidraulice;

  iintocmeste harti tematice digitale (cartografie digitala);

  realizeaza lucrari topo-geodezice pentru diferite contracte;

  actualizeaza tabelele pentru baza de metadate hidrologica si GIS;

  asigura backup-urile bazelor de date;

  asigura restaurarea bazelor de date in situatiile distrugerii acestora;

  asigura refacerea sistemului de operare, a serverului bazelor de date, a programelor utilitare;

  elaboreaza lucrari in colaborare cu terte institutii (proiecte sau contracte de cercetare) in calitate de executant si/ sau partener utilizand bazele de date hidrologica si geospatiala;

  asigura imbunatatirea pregatirii profesionale n domeniul bazelor de date i n domeniul GIS n vederea perfecionrii activitatii;

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor/ expertize ale studiilor hidrologice, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii,si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  SECTIA DE GOSPODARIRE A APELOR SI ECOHIDROLOGIE

  ATRIBUTII:

  elaboreaza studii de gospodarire a apelor si de documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;

  elaboreaza studii si cercetari privind inundabilitatea generata de revarsarea cursurilor de apa;

  elaboreaza studii necesare pentru implementarea Directivei Cadru Apa 2000/60/EC (identificarea actiunilor si masurilor ce trebuie intreprinse in cadrul unui ecosistem in scopul restabilirii, mentinerii si imbunatatirii structurilor lui si atingerii starii ecologice bune) si Directivei Inundatii 2007/60/EC;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  elaboreaza studii si cercetari privind influenta modificarii cerintelor de apa, a schimbarilor climatice asupra gestionarii resurselor de apa (grafice dispecer, exploatarea lacurilor de acumulare);

  elaboreaza studii si cercetari in domeniul ecohidrologiei: studii privind determinarea regimului hidrobiologic necesar asigurarii conditiilor de viata/ functionarii ecosistemelor acvatice in albiile cursurilor de apa; studii privind restaurarea/ reconstructia ecologica a cursurilor de apa alterate din punct de vedere hidromorfologic;

  elaboreaza studii privind delimitarea zonelor de protectie pentru captarile de apa de suprafata;

  elaboreaza studii suport pentru implementarea directivelor europene utilizand modelarea matematica a transportului poluantilor in albiile cursurilor de apa, modelarea proceselor fizice, chimice si ecologice din cadrul ecosistemelor acvatice;

  participa la dezbateri pe probleme privind managementul integrat al resurselor de apa si al reconstructiei/ reabilitarii ecologice a cursurilor de apa;

  participa la activitatile internationale de schimburi de date si informatii, la reuniuni tehnico-stiintifice, la elaborarea de studii si proiecte in domeniul gestionarii resurselor de apa si managementul ecosistemelor acvatice;

  asigura expertiza de specialitate in domeniul gospodaririi apelor, la solicitarea Partii Romane in Comisiile mixte privind apele de frontiera;

  participa la actiunile de elaborare si diseminare a programelor de informare, educare si implicare a publicului in problemele de apa si mediu;

  realizeaza contracte cu terti in domeniul gospodaririi apelor;

  realizeaza orice alte activitati necesare indeplinirii obiectivelor principale de activitate ale Ministerului Mediului si Padurilor si Administratiei Nationale Apele Romane;

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor/ expertize ale studiilor hidrologice, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii,si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  SECTIA PLANURI DE AMENAJARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE

  ATRIBUTII:

  elaboreaza studii pentru fundamentarea Planurilor de Amenajare a Bazinelor Hidrografice;

  elaboreaza studii pentru fundamentarea Planurilor de prevenire si de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluarii accidentale - componenta inundatii;

  elaboreaza studii pentru fundamentarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  elaboreaza metodologii de evaluare a proiectelor de reducere a riscului la inundatii (evaluarea pagubelor evit+ate, a beneficiilor obtinute ca urmare a implementarii proiectelor);

  elaboreaza studii si cercetari privind pretul apei si politica de preturi in domeniul apei;

  elaboreaza studii si cercetari orientate pe identificarea actiunilor, masurilor si tehnicilor de diminuare a efectelor si de adaptare la noile conditii climatice

  elaboreaza studii si cercetari pentru gestionarea resurselor de apa in situatii de criza inundatii/secete (masuri ingineresti de combatere si atenuare a fenomenelor de seceta si degradare a terenurilor, de protectie impotriva inundatiilor si atenuarea efectelor lor);

  realizeaza anuarele, sintezele, instructiunile si monografiile de gospodarire a resurselor de apa;

  participa la dezbateri pe probleme privind managementul riscului la inundatii;

  participa la activitatile internationale de schimburi de date si informatii, la reuniuni tehnico-stiintifice, la elaborarea de studii si proiecte in domeniul gestionarii resurselor de apa si managementul ecosistemelor acvatice;

  asigura expertiza de specialitate in domeniul gospodaririi apelor, la solicitarea Partii Romane in Comisiile mixte privind apele de frontiera;

  participa la actiunile de elaborare si diseminare a programelor de informare, educare si implicare a publicului in problemele de mediu;

  realizeaza contracte cu terti in domeniul gospodaririi apelor

  realizeaza orice alte activitati necesare indeplinirii obiectivelor principale de activitate ale Ministerului Mediului si Padurilor si Administratiei Nationale Apele Romane

  urmareste si raspunde de modul de indeplinire a prevederilor contractelor de servicii de hidrologie si gospodarirea apelor, referitoar la obiectul acestora si termenele de realizare ale lucrarilor/ studiilor/ temelor/ expertize ale studiilor hidrologice, etc.

  raspunde de realizarea contractelor de prestari servicii,si a conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniile de activitate ale

  I.N. H.G.A;

  UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE

  ATRIBUTII:

  U.I.P. este o unitate functionala care asigura managementul integrat de proiect in conformitate cu prevederile acordului de finantare, avand drept scop realizarea obiectivelor proiectelor coordonate in cadrul acestei unitati. In realizarea obiectivului sau de activitate U.I.P. indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

  asigura pregatirea documentatiilor, inclusiv a informatiilor administrative necesare pentru completarea fiselor de caracterizare a Institutului, ca partener de proiect (declaratii de parteneriat, eligibilitate, etc.), in vederea participarii la competitiile nationale si internationale cu scopul de a obtine finantarea propunerilor de proiecte;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  asigura pregatirea si planificarea proiectelor in concordanta cu structura finantarii; realizeaza achizitiile de bunuri, servicii si lucrari in conformitate cu procedurile

  institutiilor financiare internationale si ale legislatiei romanesti aplicabile; acorda asistenta in implementarea proiectului/ proiectelor; asigura mangementul economico-financiar al proiectelor, conform procedurilor din

  acordurile de finantare a contractelor de achizitie; asigura relatiile functionale cu institutiile financiare internationale si cu beneficiarii finali

  ai granturilor/ imprumuturilor; asigura insusirea, indrumarea si aplicarea corecta a legislatiei in domeniul resurse

  umane pentru personalul detasat in cadrul proiectelor (intocmeste decizii, informari, acte aditionale, adeverinte, etc. si arhivarea documentelor);

  intocmeste raportarile conform prevederilor acordurilor de finantare si legislatiei nationale si prezentarea acestora organelor abilitate;

  urmareste si participa la realizarea obiectivelor proiectului/ proiectelor.

  SERVICIUL TELECOMUNICATII HIDRO, EXPLOATARE

  SI SERVICE STATII AUTOMATE

  ATRIBUTII:

  asigura buna functionare, service si asistenta pentru aparatura si softurile de comunicatii implicate in functionarea sistemelor automate de achizitie a datelor hidrologice;

  colaboreaza cu alte compartimente pentru alcatuirea caietelor de sarcini in cazurile de achizitii aparatura (statii automate, senzori de monitorizare calitativa si cantitativa a apei);

  alcatuieste in colaborare cu STIAPAE si STI necesarul de materiale si piese de schimb si echipamente pentru intretinerea statiilor automate din teritoriu;

  alcatuieste programme de instruire (training) pentru personalul din laboratoare sau/ si din teritoriu (instalare/ calibrare senzorii si statii automate, achizitie date cu programele din dotare);

  instruieste personalul asupra utilizarii/ intretinerii/ repararii/ calibrarii aparaturii instalate in teritoriu;

  alcatuieste programul anual de service vizitarea site-urilor pentru evaluarea situatiei si propuneri de lucrari de intretinere si reparatii a statiilor automate;

  participa si rezolva problemele aparute in urma viiturilor de primavara si toamna (sau cand acestea se produc) la statiile si/ sau echipamentele hidrometrice automatizate;

  anual actualizeaza catalogul cu firmele de aparatura tinand cont de performantele acestora, aparatura noua scoasa pe piata, desfasurarea activitatii in anul curent si performantele obtinute de acestea;

  participarea la diverse programme si proiecte internationale oferind serviciile necesare si/ sau solicitate;

  asigura asistenta tehnica in domeniul dotarii cu aparatura si echipamente de masurare a unitatilor din reteaua hidrologica nationala si beneficiari terti;

  asigura asistenta beneficiarilor terti ce doresc sa testeze aparatura hidrometrica;

 • INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  2 0 11

  face propuneri pentru contractarea service-ului cu firme specializate la sfarsitul perioadei de garantie a aparaturii achizitionate si instalate;

  actualizeaza in permanenta datele de la statiile automate (programe cel putin saptamanal) si le pune la dispozitia C.N.P.B.;

  asigura implementarea de noi metodologii de obtinere, colectare si prelucrare a datelor hidrometrice in reteaua hidrologica nationala;

  intretine programele de apelare si face propuneri de instructaje pentru utilizarea datelor obtinute prin aceste programme si pentru optimizarea/ modernizarea programelor si accesului la aceste date;

  participa la simpozioane, workshop-uri si sesiuni stiintifice de unde obtine materiale informative si documentare ce vor fi puse la dispozitia celor interesati;

  Indeplineste orice alte sarcini trasate de director, director coordonator care tin de zona sa de activitate;

  se ocupa permanent de imbunatatirea organizarii locurilor de munca, de ridicarea calificarii profesionale a personalului muncitor si de aplicarea stricta;

  urmareste si raspunde de functionarea sistemul de statii automate (Life, Deswate, etc,), colectarea datelor si punerea la dispozitie acestora catre centrul national de prognoze bazinale.

  SERVICIUL TEHNIC, INVESTITII , ACHIZITII, PATRIMONIU,

  EDITARE SI AUTO

  ATRIBUTII:

  elaboreaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor identificate la nivelul institutiei, in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri;

  reprezinta INHGA in relatia cu SEAP, ANRMAP si UCVAP;

  elaboreaza planul anual de investitii, in colaborare cu sefii sectiilor, laboratoarelor si il supune spre aprobare conducerii institutului si urmareste implementarea acestuia;

  elaboreaza documentatia de atribuire sau in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentaiei de concurs, in colaborare cu serviciile sau compartimentele care releva necesitatea si oportunitatea achizitiei, in functie de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire;

  indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

  propune componenta comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmeaza a fi atribuit;

  elaboreaza notele justificative in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat licitatia deschisa sau cea restransa, cu aprobarea conducatorului institutiei si cu avizul compartimentului juridic;

  asigura activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice;

  asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a hotararilor comisiilor de evaluare, prin incheierea contractelor


Recommended