Home >Documents >Regula Ment circulatie

Regula Ment circulatie

Date post:04-Jun-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/13/2019 Regula Ment circulatie

  1/80

  P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

  S U M A R

  Anul 171 (XV) Nr. 58

  Nr. Pagina

  HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

  85. Hotrre pentru aprobarea Regulamentului deaplicare a Ordonanei de urgen a Guvernuluinr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice 180

  Vineri, 31 ianuarie 2003

  H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I

  GUVERNUL ROMNIEI

  H O T R R Epentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2002

  privind circulaia pe drumurile publice

  n temeiul art. 107 din Constituie, al art. 117 alin. (2) i al art. 118 alin. (2) din Ordonana de urgen aGuvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  Art. 1. Se aprob Regulamentul de aplicare aOrdonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2002 privindcirculaia pe drumurile publice, publicat n Monitorul Oficialal Romniei, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002,prevzut n anexa nr. 1.

  Art. 2. Anexa la ordonana de urgen menionat laart. 1 se modific i se completeaz potrivit anexei nr. 2 laprezenta hotrre.

  Art. 3. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant dinprezenta hotrre.

  Art. 4. (1) Prezenta hotrre intr n vigoare la datade 1 februarie 2003.

  (2) Pe aceeai dat Hotrrea Consiliului de Minitri

  nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru apli-carea Decretului nr. 328/1966 privind circulaia pe drumu-rile publice i pentru stabilirea i sancionareacontraveniilor n acest sector, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare, se abrog.

  PRIM-MINISTRUADRIAN NSTASEContrasemneaz:

  Ministru de interne,Ioan Rus

  p. Ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei,

  Traian Panait,

  secretar de statMinistrul administraiei publice,

  Octav Cozmnc

  Ministrul educaiei i cercetrii,Ecaterina Andronescu

  Ministrul sntii i familiei,

  Daniela BartoMinistrul finanelor publice,Mihai Nicolae Tnsescu

  Bucureti, 23 ianuarie 2003.Nr. 85.

 • 8/13/2019 Regula Ment circulatie

  2/80

  ANEXA Nr. 1

  R E G U L A M E N T

  de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 58/31.I.20032

  CAPITOLUL I

  Dispoziii generaleArt. 1. Participanii la trafic sunt obligai s respecte

  regulile de circulaie i semnificaia mijloacelor de semnali-zare, precum i celelalte dispoziii din prezentul regulament.Acetia trebuie s se comporte pe drumul public astfelnct s nu constituie un pericol sau un obstacol pentrucirculaia rutier.

  Art. 2. (1) Administratorul drumului public este obligats asigure viabilitatea acestuia, s aplice, s instaleze, sntre in i s in evidena mij loacelor de semnalizarerutier i a echipamentelor destinate siguranei circulaiei.

  (2) Administratorul drumului public trebuie s realizeze

  amenajri rutiere n scopul determinrii pietonilor i con-ductorilor de vehicule s respecte semnificaia semnalizriirutiere.

  (3) Aplicarea i instalarea mijlocelor de semnalizarerutier, a echipamentelor i amenajrilor rutiere destinatesiguranei circulaiei se efectueaz numai cu acordul poliiei.

  Art. 3. (1) Se interzice nchiderea sau crearea derestricii pentru circulaia vehiculelor ori a pietonilor, depozi-area sau lsarea de materiale ori obiecte pe partea caro-sabil a drumurilor publice, pe trotuare, precum i nparcri amenajate i semnalizate corespunztor.

  (2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), nchiderea

  circulaiei, executarea de lucrri ori instituirea de restriciipe drumul public se face de ctre administratorul acestuianumai cu acordul poliiei, conform normelor metodologicecomune elaborate de Ministerul de Interne i de MinisterulLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei.

  (3) Executantul de lucrri n zona drumului public esteobligat s realizeze amenajri rutiere care s permit deru-area n siguran a circulaiei, iar atunci cnd acestea seefectueaz pe trotuar, s construiasc pasaje pentru pietoni,separate de partea carosabil i protejate corespunztor.

  (4) La terminarea lucrrilor, executantul este obligat saduc drumul la starea iniial, iar administratorul drumului

  public s verifice i s recepioneze lucrrile numai dacacestea corespund normelor de calitate prevzute de legei avizelor obinute anterior nceperii lucrrilor.

  Art. 4. (1) Administratorul drumului public trebuie sa msuri de nlturare imediat a cauzelor evenimentelorrutiere datorate configuraiei, strii sau dotrii tehnice neco-respunztoare a acestuia.

  (2) n cazul producerii unor evenimente rutiere, adminis-ratorul drumului public este obligat s l degajeze, scuree i s readuc drumul la starea iniial.

  Art. 5. (1) La intersecia unui drum public cu o caleerat, administratorul cii ferate trebuie s asigure planei-atea trecerii la nivel, iar mpreun cu administratorul dru-mului public, s stabileasc, s instaleze i s ntreinmijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competenelor,cu acordul poliiei.

  (2) La trecerea la nivel cu calea ferat, administratorulcilor ferate i cel al drumului public, mpreun cu

  deintorii terenurilor nvecinate sunt obligai s nltureobstacolele i s interzic amplasarea de panouri, afie,instalaii, precum i construcii care ar diminua vizibilitateadin locul unde conductorul de vehicul este obligat sopreasc.

  (3) Dac la trecerea la nivel cu calea ferat fr barierenu se pot asigura condiiile prevzute la alin. (2), adminis-tratorul drumului public mpreun cu cel al cii ferate, cuacordul poliiei, iau msuri, dup caz, pentru:

  a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive auto-mate, n ordinea urgenei stabilite de aceste autoriti;

  b) desfiinarea trecerii cu devierea circulaiei rutiere pealt trecere la nivel cu calea ferat nvecinat, cu vizibili-tate asigurat sau prevzut cu barier manual;

  c) separarea fluxurilor de circulaie rutier, respectivferoviar, prin construirea unor pasaje subterane sauaeriene.

  Art. 6. (1) Traseele i staiile mijloacelor de transportpublic de persoane se stabilesc conform reglementrilor nvigoare.

  (2) Administratorul drumului public trebuie s realizezeamenajri rutiere, n afara prii carosabile, destinate staiilorpentru oprirea autobuzelor i troleibuzelor.

  (3) Staiile mijloacelor de transport public de persoane,cu excepia celor pentru tramvaie, se amenajeaz, ncondiiile prevzute la alin. (2), la cel puin 50 m de colul

  interseciei, dup traversarea acesteia.(4) Dac n localiti traseele autobuzelor trec peste

  calea ferat la acelai nivel, n ambele pri nainte de tre-cere trebuie s existe staii de oprire la cel puin 50 m deaceasta.

  (5) Staiile mijloacelor de transport public de persoanen regim de taxi se stabilesc de ctre autoritile adminis-traiei publice locale i administratorii drumurilor, cu acordulpoliiei.

  Art. 7. Se interzice organizarea de mitinguri, mani-festri sau de orice alte activiti culturale, sportive oricomerciale pe drumurile publice fr acordul poliiei i avi-

  zul administratorului drumului public.Art. 8. (1) Inspectoratul General al Poliiei Romne,consiliile judeene, consiliile locale i Consiliul General alMunicipiului Bucureti, prin structurile specializate, organi-zeaz aciuni permanente de popularizare i cunoatere aregulilor de circulaie.

  (2) Poliia informeaz i face recomandri cu privire lacirculaia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media.

  CAPITOLUL II

  Vehiculele

  SECIUNEA 1

  Starea tehnic a vehiculelor i controlul acesteia

  Art. 9. (1) Pentru a circula pe drumurile publice, auto-vehiculele, remorcile i tramvaiele trebuie s fie n bun

 • 8/13/2019 Regula Ment circulatie

  3/80

  stare de funcionare i s ndeplineasc condiiile tehnicestabilite de autoritatea competent din Ministerul LucrrilorPublice, Transporturilor i Locuinei.

  (2) Pentru a fi nregistrate, vehiculele aparinndMinisterului de Interne sau Ministerului Aprrii Naionalerebuie s ndeplineasc condiiile tehnice stabilite prin

  norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avi-zul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor iLocuinei.

  Art. 10. (1) Pentru a putea fi meninute n circulaie,autovehiculele, remorcile i tramvaiele se inspecteazperiodic din punct de vedere tehnic, n condiiile stabiliteprin norme metodologice ale Ministerului Lucrrilor Publice,Transporturilor i Locuinei.

  (2) Se inspecteaz din punct de vedere tehnic, naintede a fi repuse n circulaie, autovehiculele, remorcile iramvaiele crora le-au fost efectuate reparaii capitale icele care, n urma unor evenimente, au avut avarii grave

  a mecanismul de direcie, instalaia de frnare sau lastructura de rezisten a caroseriei ori a asiului.

  Art. 11. Inspecia tehnic se efectueaz n staiiautorizate de ctre autoritatea competent din MinisterulLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, iar termenulpn la care trebuie efectuat urmtoarea inspecie tehnicse consemneaz n anexa certificatului de nmatricularesau nregistrare, n funcie de categoria vehiculului, potrivitegii.

  Art. 12. (1) Autovehiculele care transport ncrcturipericuloase trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice i deagreare, stabilite prin Acordul european referitor la trans-portul rutier internaional al mrfurilor periculoase (ADR),ncheiat la Geneva la 30 septembr ie 1957, la careRomnia a aderat prin Legea nr. 31/1994.

  (2) Conductorii autovehiculelor prevzute la alin. (1)rebuie s posede atestat profesional specific transportuluipe care-l efectueaz.

  1. Condiiile minime de iluminare, semnalizare luminoas i averti-zare sonor pe care trebuie s le ndeplineasc autovehiculele, tramva-ele i remorcile

  Art. 13. Autovehiculele, remorcile i tramvaiele tre-buie s fie dotate, prin construcie, cu instalaii de ilumi-

  nare, s

Embed Size (px)
Recommended