+ All Categories
Home > Documents > Raportul semestrial al entităţii de interes public BC ... · P-Public 1 Raportul semestrial al...

Raportul semestrial al entităţii de interes public BC ... · P-Public 1 Raportul semestrial al...

Date post: 30-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 17 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
P-Public 1 Raportul semestrial al entităţii de interes public BC „Moldindconbank” S.A. (întocmit în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr.171/2012, Secţiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019) I. Date generale privind entitatea de interes public. 1. Perioada de raportare: 01.01.2019 - 30.06.2019. 2. Denumirea completă a entităţii de interes public: Banca Comercială „Moldindconbank” S.A. 3. Entitatea de interes public reprezintă: x o bancă; x un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 4. Sediul, numărul de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armenească, 38, tel.: (+373) 22 576 835, tel.: (+373) 22 576 718, fax (+373) 22 279 195, pagina web oficială: https://www.micb.md/, e-mail: [email protected]. 5. Numărul şi data înregistrării la organul înregistrării de stat: - Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600028096; - Data înregistrării: 20.06.2001. 6. Activitatea principală (conform CAEM): K 64.19. 7. Capitalul social al entităţii de interes public la ultima zi a perioadei de raportare: 496.779.400,00 lei. 8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) şi a codului ISIN: Numărul total de valori mobiliare emise de BC „Moldindconbank” S.A. constituie 4.967.794 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune, codul ISIN: MD14MICB1008. Fiecare acțiune aflată în circulație oferă dreptul la un vot la Adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia, precum şi alte drepturi prevăzute de legislație şi de Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. 9. Informaţia privind numărul acţionarilor la ultima zi a perioadei de raportare: 804 acţionari. 10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţiunile transmise în custodie, şi beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului şi cotei acţiunilor deţinute: Nr. d/o Numele, prenumele/ denumirea acţionarului Numărul acţiunilor deţinute Deținerea în capitalul social, % Numele, prenumele beneficiarilor efectivi 1 „DOVERIE-INVEST” J.S.C. 3 856 063 77,62 La ultima zi a perioadei de raportare Banca este în proces de acumulare a informației 2 Mîrzac Valerian 452 797 9,11 Mîrzac Valerian 3 S.C. „MVI” S.R.L. 179 130 3,61 Mîrzac Valerian, Mîrzac Maria Informaţia privind acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat care deţin 1% şi mai mult în capitalul social al Băncii inclusiv beneficiarii lor efectivi este disponibilă pe propria pagină web a Băncii: https://www.micb.md/alta-informatie-obligatorie/. 11. Informaţia privind entitatea care asigură ţinerea registrului acţionarilor: Denumirea completă Sediul Numărul de telefon/ fax Numărul licenţei Numele, prenumele conducătorului Data şi numărul contractului „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A. MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu – Bodoni 57/1 etajul 1 (+373) 22 999 358 -------* Alexandru Savva -------* * Prestarea de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare a serviciilor de ţinere a evidenţei deţinătorilor de valori mobiliare emise de Bancă, se efectuează în temeiul legislaţiei şi nu necesită încheierea unui contract cu emitentul.
Transcript

P-Public

1

Raportul semestrial al entităţii de interes public

BC „Moldindconbank” S.A. (întocmit în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr.171/2012, Secţiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului cu privire la dezvăluirea

informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: 01.01.2019 - 30.06.2019.

2. Denumirea completă a entităţii de interes public: Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.

3. Entitatea de interes public reprezintă:

x o bancă;

x un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

4. Sediul, numărul de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armenească, 38, tel.: (+373) 22 576 835, tel.: (+373) 22

576 718, fax (+373) 22 279 195, pagina web oficială: https://www.micb.md/, e-mail: [email protected].

5. Numărul şi data înregistrării la organul înregistrării de stat:

- Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600028096;

- Data înregistrării: 20.06.2001.

6. Activitatea principală (conform CAEM): K 64.19.

7. Capitalul social al entităţii de interes public la ultima zi a perioadei de raportare: 496.779.400,00 lei.

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele

caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) şi a codului ISIN:

Numărul total de valori mobiliare emise de BC „Moldindconbank” S.A. constituie 4.967.794 acţiuni

ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune, codul ISIN:

MD14MICB1008. Fiecare acțiune aflată în circulație oferă dreptul la un vot la Adunarea generală a

acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării

acesteia, precum şi alte drepturi prevăzute de legislație şi de Statutul Băncii Comerciale

„Moldindconbank” S.A.

9. Informaţia privind numărul acţionarilor la ultima zi a perioadei de raportare: 804 acţionari.

10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de

acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţiunile transmise în custodie, şi beneficiarii efectivi, cu

specificarea numărului şi cotei acţiunilor deţinute:

Nr.

d/o

Numele, prenumele/

denumirea acţionarului

Numărul

acţiunilor

deţinute

Deținerea în

capitalul social, %

Numele, prenumele

beneficiarilor efectivi

1 „DOVERIE-INVEST” J.S.C. 3 856 063 77,62

La ultima zi a perioadei de

raportare Banca este în proces de

acumulare a informației

2 Mîrzac Valerian 452 797 9,11 Mîrzac Valerian

3 S.C. „MVI” S.R.L. 179 130 3,61 Mîrzac Valerian, Mîrzac Maria

Informaţia privind acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat care deţin 1% şi mai

mult în capitalul social al Băncii inclusiv beneficiarii lor efectivi este disponibilă pe propria pagină web a

Băncii: https://www.micb.md/alta-informatie-obligatorie/.

11. Informaţia privind entitatea care asigură ţinerea registrului acţionarilor:

Denumirea

completă Sediul

Numărul de

telefon/ fax

Numărul

licenţei

Numele,

prenumele

conducătorului

Data şi

numărul

contractului

„Depozitarul

Central Unic al

Valorilor

Mobiliare” S.A.

MD-2005, Republica

Moldova,

mun.Chişinău,

str. Mitropolit

Bănulescu – Bodoni

57/1 etajul 1

(+373) 22 999 358 -------* Alexandru

Savva -------*

* Prestarea de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare a serviciilor de ţinere a evidenţei deţinătorilor de valori

mobiliare emise de Bancă, se efectuează în temeiul legislaţiei şi nu necesită încheierea unui contract cu emitentul.

P-Public

2

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului

executiv, membrii comisiei de cenzori*, alte persoane cu funcții de răspundere):

Nr.

d/o

Numele, prenumele

persoanei cu funcție de

răspundere

Funcția deținută

Data numirii/

alegerii în funcție

(aprobării de către

BNM)

I.Membrii Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

1 Steponkus Giedrius Administrator temporar cu competenţele Preşedintelui

Consiliului 16.11.2016

2 Gheorghiu Anna Administrator temporar cu competenţe de membru al Consiliului 16.11.2016

3 Punga Elena Administrator temporar cu competenţe de membru al Consiliului 16.11.2016

4 Sorin Andrei Administrator temporar cu competenţe de membru al Consiliului 02.02.2017

II.Membrii organului executiv (Comitetului de conducere) al BC „Moldindconbank” S.A.

1 Cibotaru Victor Administrator temporar cu competențele Președintelui

Comitetului de conducere al Băncii

02.01.2019

2 Magdaliuc Svetlana Administrator temporar cu competențe de vicepreședinte al

Comitetului de conducere al Băncii

03.11.2016

3 Ursu Iurie Administrator temporar cu competențe de vicepreședinte al

Comitetului de conducere al Băncii

16.11.2016

4 Kratunova Penka Administrator temporar cu competenţe de vicepreşedinte al

Comitetului de conducere

05.06.2019

5 Borissov Nikolay Administrator temporar cu competenţe de vicepreşedinte al

Comitetului de conducere

05.06.2019

III.Alte persoane cu funcţii de răspundere a BC „Moldindconbank” S.A., inclusiv conducătorul sucursalei, contabilul-

șef, etc.

1 Achilina Vera Director adjunct al Sucursalei din or.Briceni 20.01.2006

2 Albulesa Elena Contabil-șef al Băncii 15.04.2019

3 Andrei Elena Director al Sucursalei din or.Călărași 19.10.2018

4 Anegroaie Mihai Director al Sucursalei „Stabil” 25.06.2009

5 Arhip Ion Director al Sucursalei „Centru” 19.07.2017

6 Babinețchi Anatoli Director al Sucursalei din or.Rîșcani 10.09.2018

7 Balica Lilian Director al Sucursalei din or.Leova 23.04.2018

8 Banari Tatiana Director adjunct al Sucursalei din or.Căușeni 29.01.2016

9 Berber Dmitri Director al Sucursalei din or.Ceadîr-Lunga 13.11.2018

10 Beșliu Iurie Director al Sucursalei din mun.Bălți 21.01.2013

11 Bivol Artur Director al Sucursalei „Premium” 06.01.2012

12 Bodean Ion Director adjunct al Sucursalei „Stabil” 16.11.2015

13 Bodnari Roman Director adjunct al Sucursalei din or.Sîngerei 07.10.2015

14 Bostan Valentina Director adjunct al Sucursalei din mun.Cahul 29.07.2016

15 Botezatu Veaceslav Director al Sucursalei din or.Dondușeni 30.05.2014

16 Brînzilă Octavian Director al Sucursalei „Vasile Alecsandri” 03.06.2015

17 Brumă Octavian Director al Sucursalei din or.Șoldănești 14.02.2014

18 Bulat Andrian Director al Sucursalei din or.Florești 12.02.2015

19 Bunescu Sergiu Director al Sucursalei din mun.Cahul 01.11.2012

20 Busuioc Veaceslav Director al Sucursalei din or.Ialoveni 18.11.2015

21 Călugăreanu Parascovia Director al Sucursalei din or.Cantemir 29.07.2016

22 Caraman Ludmila Director adjunct al Sucursalei din mun.Orhei 11.09.2014

23 Cebanu Denis Director al Sucursalei din mun.Edineț 01.03.2017

24 Ciorbă Ruslan Director adjunct al Sucursalei „Kiev” 10.08.2017

25 Ciuvalschi Sergiu Director al Sucursalei „Telecentru” 21.11.2017

26 Coșciuc Eugenia Director al Sucursalei „Ceucari” 28.04.2016

27 Cotruță Alexandru Director al Sucursalei „Testemițanu” 27.10.2010

28 Covalschi Andrei Director al Sucursalei „Flacăra” 28.02.2014

29 Cozaru Tudor Director adjunct al Sucursalei din mun.Bălți 20.12.2014

30 Crucian Nadejda Director adjunct al Sucursalei din mun.Edineț 19.03.2018

31 Cșeminschi Mihail Director adjunct al Sucursalei „Onest” 30.05.2018

32 Dima Ion Director adjunct al Sucursalei din mun.Cahul 17.11.2017

33 Dimitroglo Valeri Director al Sucursalei din mun.Comrat 27.09.2017

34 Dodon Andrei Director al Sucursalei din or.Cimișlia 13.03.2019

35 Durnea Ruslan Director al Sucursalei din or.Drochia 02.04.2014

36 Eni Evgheni Director adjunct al Sucursalei „Centru” 09.08.2017

37 Fandofan Alexandr Director adjunct al Sucursalei din or.Dondușeni 25.02.2014

38 Florica Alexandru Director al Sucursalei „Alecu Russo” 10.06.2015

39 Fuior Grigore Director al Sucursalei „Mircea cel Bătrîn” 13.01.2016

P-Public

3

Nr.

d/o

Numele, prenumele

persoanei cu funcție de

răspundere

Funcția deținută

Data numirii/

alegerii în funcție

(aprobării de către

BNM)

40 Fusu Tudor Director al Sucursalei din or.Fălești 05.09.2018

41 Gargaun Dan Director al Sucursalei „Durlești” 30.05.2014

42 Gîncu Oleg Director al Sucursalei din or.Anenii Noi 08.07.2010

43 Gonciariuc Elena Director al Sucursalei din or.Briceni 30.03.2001

44 Grigoriev Pavel Director adjunct al Sucursalei din or.Căușeni 13.06.2016

45 Grițco Olga Director adjunct al Sucursalei din or.Rezina 16.04.2013

46 Gubarev Vladimir Director al Sucursalei din or.Ocnița 18.02.2015

47 Habașescu Radu Director al Sucursalei „Alba Iulia” 28.04.2016

48 Hilotii Denis Director al Sucursalei „Decebal” 19.10.2018

49 Lisnic Larisa Director adjunct al Sucursalei din mun.Ungheni 30.06.2005

50 Macovei Tatiana Contabil-șef adjunct al Băncii 20.03.2009

51 Mantaluța Vladislav Director al Sucursalei din „Poșta Veche” 27.07.2018

52 Marian Andrei Director adjunct al Sucursalei „Invest” 17.12.2018

53 Matasari Vitalie Director al Sucursalei „Zorile” 20.05.2009

54 Melentiev Vitalie Director adjunct al Sucursalei „Remiz” 18.01.2012

55 Mihalachi Dumitru Director al Sucursalei din mun.Orhei 27.04.2007

56 Muștuc Claudia Director al Sucursalei din or.Rezina 07.08.2007

57 Namolovan Vadim Director al Sucursalei „Ciocana” 02.06.2011

58 Nicoară Veaceslav Director al Sucursalei „Calea Ieșilor” 03.11.2014

59 Nigara Serghei Director al Sucursalei „Ștefan cel Mare” 01.02.2019

60 Perebecauțan Mariana Director adjunct al Sucursalei „Ciocana” 17.12.2018

61 Plămădeală Andrian Director adjunct al Sucursalei „Zorile” 17.07.2014

62 Platon Anatolie Director adjunct al Sucursalei „Burebista” 01.03.2017

63 Platon Nicolae Director al Sucursalei din or.Căușeni 17.07.2003

64 Plugaru Dorin Director al Sucursalei „Negruzzi” 31.01.2017

65 Postolachi Anastasia Director adjunct al Sucursalei „Centru” 16.05.2005

66 Postu Igor Director al Sucursalei din mun.Strășeni 06.07.2005

67 Prisăcaru Maria Director al Sucursalei „Remiz” 22.04.2011

68 Pulucciu Rimma Director al Sucursalei din or.Vulcănești 10.02.2015

69 Rebeja Victor Director adjunct al Sucursalei „Stabil” 27.11.2018

70 Rîmbu Gheorghe Director al Sucursalei „Moscova” 13.06.2017

71 Rîșneac Tatiana Director adjunct al Sucursalei din or.Florești 15.03.2018

72 Robu Vasile Director al Sucursalei din or.Nisporeni 03.05.2018

73 Rusu Maria Director al Sucursalei din mun.Ungheni 13.12.2004

74 Rusu Vasile Director al Sucursalei „Kiev” 10.12.2009

75 Sârghi Mihail Director adjunct al Sucursalei „Telecomtrans” 29.05.2014

76 Șerepitca Serghei Director adjunct al Sucursalei din or.Ialoveni 26.01.2018

77 Sidorco Vladimir Director al Sucursalei „Burebista” 30.09.2010

78 Siumbeli Dumitru Director al Sucursalei din or.Taraclia 17.09.2004

79 Staraia Alla Director al Sucursalei din or.Sîngerei 20.12.2010

80 Stînca Veaceslav Director al Sucursalei din or.Glodeni 04.10.2013

81 Strelciuc Elena Director adjunct al Sucursalei din mun.Comrat 23.02.2018

82 Tăbîrță Trofim Director al Sucursalei „Tudor Vladimirescu” 09.08.2017

83 Tacu Evghenii Director al Sucursalei din or.Criuleni 19.10.2018

84 Tarlev Liviu Director al Sucursalei din mun.Soroca 16.05.2011

85 Teleșco Sergiu Director al Sucursalei „Telecomtrans” 22.07.2008

86 Țimbalist Lilia Director adjunct al Sucursalei din mun.Strășeni 16.01.2019

87 Tofan Victoria Contabil-șef adjunct al Băncii 31.05.2018

88 Toma Adrian Director adjunct al Sucursalei „Ștefan cel Mare” 25.10.2018

89 Tulbu Mihai Director al Sucursalei din or.Hînceşti 29.01.2019

90 Țurcan Nina Director al Sucursalei „Invest” 20.05.2002

91 Ursu Anton Director al Sucursalei „Onest” 15.12.2010

92 Vîrlan Alexandru Director al Sucursalei „Toamna de Aur” 17.12.2018

93 Vîrlan Petru Director al Sucursalei „Dacia” 02.11.2015

94 Vîzdoagă Marin Director al Sucursalei din or.Telenești 28.02.2014

* În conformitate cu legislaţia aplicabilă băncilor, în Bancă nu există Comisia de cenzori.

P-Public

4

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista

persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată:

Nr.

d/o

Numele, prenumele

persoanei fizice/

denumirea completă a

persoanei juridice

Funcţia deţinută / criteriu de afiliere

Data numirii în

funcție

(aprobării de

către BNM)

Data eliberării

din funcţia

deţinută

I. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului

a) Membrii Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

1 Cincilei Aureliu Administrator temporar cu competențe de membru al

Consiliului Băncii

21.10.2016 01.01.2019

b) Membrii organului executiv (Comitetului de conducere) al BC „Moldindconbank” S.A.

1 Cincilei Aureliu Administrator temporar cu competențele președintelui

Comitetului de conducere al Băncii

21.10.2016 01.01.2019

2 Cibotaru Victor Prim-vicepreședinte al Comitetului de conducere al

Băncii

16.06.2016 01.01.2019

3 Cibotaru Victor Administrator temporar cu competențele președintelui

Comitetului de conducere al Băncii

02.01.2019 -

4 Borissov Nikolay Administrator temporar cu competențe de vicepreședinte

al Comitetului de conducere al Băncii

05.06.2019 -

5 Kratunova Penka Administrator temporar cu competențe de vicepreședinte

al Comitetului de conducere al Băncii

05.06.2019 -

d) Alte persoane cu funcţii de răspundere a BC „Moldindconbank” S.A., inclusiv conducătorul sucursalei sau reprezentanţei

1 Albulesa Elena Contabil-șef al Băncii 15.04.2019 -

2 Dodon Andrei Director al Sucursalei din or.Cimislia 13.03.2019 -

3 Matei Andrei Director al Sucursalei „Cimișlia” 14.06.2016 12.03.2019

4 Nigara Serghei Director al Sucursalei „Ștefan cel Mare” 01.02.2019 -

5 Oprea Adrian Director al Sucursalei din or.Hîncești 19.07.2017 28.01.2019

6 Sîrghi Eugeniu Director al Sucursalei „Renaștere” 03.10.2012 21.06.2019

7 Țîmbalist Lilia Director-adjunct al Sucursalei din mun.Strășeni 16.01.2019 -

8 Tulbu Mihai Director al Sucursalei din mun.Hîncești 29.01.2019 -

9 Veverița Zina Director adjunct al Sucursalei „Premium” 13.11.2018 28.06.2019

II. Modificări în lista persoanelor care activează concertat cu persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului

1) Persoanele afiliate persoanei cu funcție de răspundere în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele şi afinii de gradul întâi şi

doi ale persoanei cu funcție de răspundere a emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței

unui interes comun, direct şi asociat într-o participaţie (deţinerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puţin

20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale)

Glavan Ruxanda, Cincilei Daniel, Cincilei Selina, Cincilei Alice, Cincilei Cornelia, Glavan Anadela, Glavan Nicolae, Alina

Glavan, Glavan Eudochia, Barat Alexei, Cibotaru Angela Anton, Cibotaru Aurelia, Cibotaru Arhip Simion, Gratz Olga Victor,

Cibotaru Alexandru, Salaru Aurelia, Gratz Sven, Nevena Rangelova, Florov Boris, Dudova Pelagia, Borissova Raya, Borissov

Boris, Angelova Irena, Angelov Angel, Delev Rangel, Deleva Valentina, Babarova Maria, Babarov Matei, Kratunov Nikolay,

Kratunova Tatyana, Kratunov Delyan, Vulchev Konstantin, Albulesa Dumitru, Railean Lidia, Gheorghilas Tatiana, Lozan

Olga, Mihalcean Ana, Gurjii Raisa, Sternioala Daria, Albulesa Elena, Albulesa Zinaida, Lozan Dumitru, Gheorghilas Amanda,

Lozan David, Lozan Mark, Oprea Silvia, Oprea Nicolae, Oprea Nina, Oprea Ianis, Oprea Gheorghe, Oprea Emil, Borta Victor,

Borta Zinaida, Borta Victoria, Borta Feodor, Matei Diana, Matei Serafim, Matei Vera, Matei Catalin, Matei Cristian, Matei

Alexei, Tarina Gheorghe, Tarina Eugenia, Tarina Ion, Tarina Larisa, Sirghi Liuba, Sirghi Veaceslav, Sirghi Zinaida, Veveriţa

Maria, Veveriţa Igor, Dolghii Cristina, Dolghii Nicolae, Veveriţa Iurie, Veveriţa Svetlana, Nigara Nadejda, Nigara Feofania,

Nigara Maria-Mădălina, Nigara Călin-Teodor, Cojocaru Olga, Cojocaru Valeriu, Valcov Mihail, Valcov Lidia, Valcov

Serghei, Valcov Oleg, Volcov Mariana, Dodon Anatolie, Dodon Viorica, Dodon Dumitru, Dodon David, Plesca Vasilisa,

Dodon Cristina, Florea Nicolae, Florea Iulia, Tulbu Ion, Tulbu Livia, Tulbu Andrei, Tozlovanu Zinaida, Timbalist Andrei,

Bacarji Mihail, Bacarji Valentina, Timbalist Adriana, Timbalist Bogdan, Bacarji Victor, Bacarji Ion, Croitor Elena, Timbalist

Parascovia, Timbalist Alexandru, Timbalist Alexandru, Timbalist Valentin.

2) Persoanele juridice asupra cărora persoana cu funcție de răspundere a emitentului, individual sau în comun cu persoanele

sale afiliate (indicate la pct. 1), exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puţin unei cote de 20

% din capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice AO Programul Educational „Pas cu Pas”, IMSP AMT Centru, Advance Finance LTD, Inter Health Group LTD, FEB Consult

LTD, ET VALENTINA DELEVA-VALYANTE, „European Vacantion” LTD, „Balkantex” J.S.C., „Hidrostroy-Burgas”

J.S.C., „Doverie Invest” J.S.C., „Kastroy” LTD, „Kastroy KB” LTD, Societate cu Răspundere Limitată „AGRO PRODUS”,

Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova, SRL „Instel Prim”, SRL „Emcom E&E”, II „OPREA EMIL”, SRL

„ARESPART”, „GRINTEHPLAST” S.R.L., „PERFECT GREEN” S.R.L., SRL „C.B. ALLIANCE”, S.C. „VASAOL-COM”

S.R.L., SC „Concomli” S.R.L., „BMI Grup” S.R.L.", GȚ ,,Smart Agro”.

15. Statutul entităţii de interes public/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de

stat):

Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. (în redacţie nouă) este înregistrat la I.P. „Agenția Servicii

Publice” la data de 11.02.2019. Textul integral al Statutului Băncii este disponibil pe propria pagină web

oficială a Băncii: https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/acte-constituire-ro/ și prin intermediul

Mecanismului oficial de stocare a informației: https://emitent-msi.market.md/ro/.

P-Public

5

16. Informaţia privind dezvăluirea publică a raportului semestrial al entităţii, cu indicarea surselor şi

datei unde/când acesta a fost dezvăluit public şi, după caz, indicarea denumirii şi datei ediţiei/lor

periodice, prevăzute în statutul entităţii, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea

raportului anual/semianual al entităţii.

Raportul semestrial este disponibil:

- pe propria pagină web a Băncii: https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/rapoarte-

semestriale/, 30.08.2019;

- prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei: https://emitent-msi.market.md/ro/,

30.08.2019.

Comunicatul de presă privind disponibilitatea informaţiei dezvăluite public conform cerinţelor pieţei de capital

a fost publicat în ediția nr.16 (790) din 24.04.2019 a ziarului „Capital Market”.

II. Situaţiile financiare semestriale (întocmite conform pct.19 din Regulamentul cu privire la

dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare).

Situaţiile financiare semestriale sunt disponibile pe propria pagină web a Băncii:

http://www.micb.md/activitatea-financiara-ro/rapoarte-financiare/.

BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]

la situaţia din 30.06.2019

F 01.01. Active

MDL

Cod

poziție valoarea contabilă

B 1

010 Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere 6 491 259 187

020 Numerar în casă 1 271 371 566

030 Solduri de numerar la bănci centrale 3 605 527 146

040 Alte depozite la vedere 1 614 360 475

050 Active financiare deținute în vederea tranzacționării 0

060 Instrumente derivate 0

070 Instrumente de capitaluri proprii 0

080 Titluri de datorie 0

090 Credite și avansuri 0

096 Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă

prin profit sau pierdere 0

097 Instrumente de capitaluri proprii 0

098 Titluri de datorie 0

099 Credite și avansuri 0

100 Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere 0

120 Titluri de datorie 0

130 Credite și avansuri 0

141 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 20 223 734

142 Instrumente de capitaluri proprii 5 375 561

143 Titluri de datorie 14 848 173

144 Credite și avansuri 0

181 Active financiare la costul amortizat 9 984 892 080

182 Titluri de datorie 2 780 320 119

183 Credite și avansuri 6 621 944 763

184 Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă 582 627 198

240 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor 0

250 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni

de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 0

260 Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate 0

270 Imobilizări corporale 285 704 718

280 Imobilizări corporale 285 704 718

290 Investiții imobiliare 0

300 Imobilizări necorporale 46 633 911

310 Fond comercial 0

320 Alte imobilizări necorporale 46 633 911

330 Creanțe privind impozitele 53 946 392

340 Creanțe privind impozitul curent 25 147 312

350 Creanțe privind impozitul amânat 28 799 080

P-Public

6

Cod

poziție valoarea contabilă

B 1

360 Alte active 175 772 299

370 Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea

vânzării

283 749 288

380 TOTAL ACTIVE 17 342 181 609

F 01.02. Datorii

MDL

Cod

poziție valoarea contabilă

A B 2

010 Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 0

020 Instrumente derivate 0

030 Poziții scurte 0

040 Depozite 0

050 Titluri de datorie emise 0

060 Alte datorii financiare 0

070 Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere 0

080 Depozite 0

090 Titluri de datorie emise 0

100 Alte datorii financiare 0

110 Datorii financiare evaluate la costul amortizat 13 684 922 809

120 Depozite 13 265 821 466

130 Titluri de datorie emise 0

140 Alte datorii financiare 419 101 343

150 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor

160 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni

de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

170 Provizioane 283 994 115

180 Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare 0

190 Alte beneficii pe termen lung ale angajaților 31 841 181

200 Restructurare 0

210 Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele 237 138 116

220 Angajamente și garanții date 4 905 765

230 Alte provizioane 10 109 053

240 Datorii privind impozitele 20 758 535

250 Datorii privind impozitul curent 20 758 535

260 Datorii privind impozitul amânat 0

270 Capital social rambursabil la cerere

280 Alte datorii 440 653 085

290 Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea

vânzării 0

300 TOTAL DATORII 14 430 328 544

F 01.03. Capital propriu

MDL

Cod

poziție valoarea contabilă

A B 3

010 Capital social 496 779 400

020 Capital vărsat 496 779 400

030 Capital subscris nevărsat 0

040 Prime de emisiune 5 000

050 Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul 0

060 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 0

070 Alte instrumente de capitaluri proprii emise 0

080 Alte instrumente de capital 0

090 Alte elemente cumulate ale rezultatului global 2 022 305

095 Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 0

100 Imobilizări corporale 0

P-Public

7

Cod

poziție valoarea contabilă

A B 2

110 Imobilizări necorporale 0

120 Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 0

122 Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 0

124 Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în

participație și entități asociate 0

320 Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin

alte elemente ale rezultatului global 0

330 Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de

capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 0

340 Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin

alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor] 0

350 Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin

alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor] 0

360 Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau

pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor 0

128 Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 2 022 305

130 Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] 0

140 Conversie valutară 0

150 Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor

de trezorerie [partea eficace] 0

155 Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte

elemente ale rezultatului global 2 022 305

165 Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate] 0

170 Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 0

180 Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în

participație și entități asociate

190 Rezultat reportat 1 648 338 416

200 Rezerve din reevaluare 0

210 Alte rezerve 442 684 715

220 Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și

entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență 0

230 Altele 442 684 715

240 (-) Acțiuni de trezorerie -2 313 700

250 Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă 324 336 929

260 (-) Dividende interimare 0

270 Interese minoritare [interese care nu controlează] 0

280 Alte elemente cumulate ale rezultatului global 0

290 Alte elemente 0

300 TOTAL CAPITALURI PROPRII 2 911 853 065

310 TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII 17 342 181 609

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

la situaţia din 30.06.2019 MDL

Cod

poziție Valoarea

A B 010

Raportul de profit sau pierdere 0

010 Venituri din dobânzi 430 793 931

020 Active financiare deținute în vederea tranzacționării 0

P-Public

8

Cod

poziție Valoarea

A B 010

025 Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit

sau pierdere

0

030 Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere 0

041 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 333 465

051 Active financiare la costul amortizat 430 450 652

070 Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a

dobânzii

080 Alte active 9 814

085 Venituri din dobânzi aferente datoriilor 0

090 (Cheltuieli cu dobânzile) 152 565 444

100 (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării) 0

110 (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 0

120 (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) 148 331 454

130 (Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a

dobânzii)

140 (Alte datorii) 527 268

145 (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 3 706 722

150 (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)

160 Venituri din dividende 243 633

170 Active financiare deținute în vederea tranzacționării 0

175 Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit

sau pierdere

0

191 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 243 633

192 Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode

diferite de metoda punerii în echivalență

0

200 Venituri din onorarii și comisioane 221 973 945

210 (Cheltuieli privind onorarii și comisioane) 73 625 067

220 Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu

sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net

0

231 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 0

241 Active financiare la costul amortizat 0

260 Datorii financiare evaluate la costul amortizat 0

270 Altele 0

280 Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea

tranzacționării, net

0

287 Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării,

evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net

0

290 Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la

valoarea justă prin profit sau pierdere, net

1 143

300 Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net

310 Diferențe de curs de schimb [câștig sau (–) pierdere], net 61 303 004

330 Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net -7 088 750

340 Alte venituri din exploatare 21 088 690

350 (Alte cheltuieli de exploatare) 14 255 783

355 VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET 487 869 302 360 (Cheltuieli administrative) 179 088 650

370 (Cheltuieli cu personalul) 130 593 643

380 (Alte cheltuieli administrative) 48 495 007

390 (Amortizare) 29 201 013

400 (Imobilizări corporale) 24 217 035

410 (Investiții imobiliare) 0

420 (Alte imobilizări necorporale) 4 983 978

425 Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net 0

426 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 0

427 Active financiare la costul amortizat 0

430 (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 34 344 350

440 (Angajamente și garanții date) -48 783

450 (Alte provizioane) 34 393 133

460 Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare

care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

-90 391 846

481 (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 0

P-Public

9

Cod

poziție Valoarea

A B 010

491 (Active financiare la costul amortizat) -90 391 846

510 Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale,

asocieri în participație și entități asociate 0

520 Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare 28 352

530 (Imobilizări corporale) 0

540 (Investiții imobiliare) 0

550 (Fond comercial) 0

560 (Alte imobilizări necorporale) 0

570 (Altele) 28 352

580 Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere

590 Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în

participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență

600 Profitul sau (–) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate

drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte

0

610 PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE

IMPOZITARE

335 598 783

620 Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități

continue

11 261 854

630 PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE 324 336 929

640 Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare 0

650 Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare 0

660 [Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte] 0

670 PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCIȚIULUI 324 336 929

680 Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]

690 Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă

III. Entitatea de audit:

Denumirea

completă a

entităţii de

audit

Sediul

Numărul de

telefon al entităţii

de audit

Numele,

prenumele

administra-

torului

Data şi

numărul

contrac-

tului de

audit

Numărul şi data

eliberării

Certificatului de

înregistrare a

entităţii de audit în

Registrul public al

entităţilor de audit

Numărul şi data

eliberării Certificatului

de înregistrare al

auditorului în Registrul

public al auditorilor

„MOORE

STEPHENS

KSC” S.R.L

MD-2012,

Republica Moldova,

mun.Chişinău,

str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 63,

et.6

+373 22 022 555,

+373 68 892 555

Stan Andrei-

Marius,

Panainte Elena

nr.34A din 25.04.2019

Seria A MMII

nr.052414 din

03.12.2015

Panainte Elena: Seria AG nr.000278 din

15.04.2011,

Seria AIF nr.0016 din 24.08.2012

IV. Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare (semestriale).

Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare întocmite conform Standardelor Internaţionale de Raportare

Financiară se perfectează anual, pentru situațiile financiare la 31 decembrie.

V. Raportul semestrial al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulamentul cu privire la

dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare.

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, BC „Moldindconbank” S.A. a funcţionat stabil şi a menţinut

poziţiile înalte pe piaţa bancară autohtonă.

P-Public

10

Activele totale ale Băncii au crescut pe parcursul semestrului I al anului 2019 cu 5,2 la sută sau 858,4 milioane

lei şi au atins valoarea de 17 342,2 milioane lei la 30.06.2019.

Soldul portofoliului de credite brut al Băncii la 30.06.2019 a constituit 7 396,9 milioane lei, majorându-se pe

parcursul semestrului I al anului 2019 cu 8,9 la sută sau 604,0 milioane lei.

De asemenea, în semestrul I al anului 2019 a continuat tendința de creștere a soldului depozitelor. Conform

rapoartelor prudenţiale prezentate, acestea s-au majorat cu 1,2 la sută, constituind la 30.06.2019 – 13 244,3

milioane lei.

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, ponderea creditelor neperformante (substandarde, dubioase și

compromise) în totalul creditelor s-a diminuat cu 4,2 puncte procentuale comparativ cu finele anului 2018,

constituind 16,9 la sută la 30.06.2019.

Activitatea BC „Moldindconbank” S.A. pe parcursul semestrului I al anului 2019 a fost una profitabilă, Banca

fiind liderul sistemului bancar autohton la capitolul eficienţă.

La 30.06.2019, profitul net al Băncii a însumat 324,3 milioane lei, majorându-se cu 9,9 la sută (29,3 milioane

lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

La finele semestrului I al anului 2019, BC „Moldindconbank” S.A. a înregistrat respectarea tuturor

indicatorilor prudenţiali stabiliţii de către BNM.

Pe parcursul semestrului I al anului 2019 au avut loc modificări în componența organului de conducere al

Băncii. Astfel:

- Prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.326 din 21.12.2018 (în vigoare

din 02.01.2019), la 01.01.2019 a încetat mandatul dlui Aureliu Cincilei, administrator temporar cu

competențe de membru al Consiliului Băncii și administrator temporar cu competențele președintelui

Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A., iar începând cu 02.01.2019 în calitate de

administrator temporar cu competențele președintelui Comitetului de conducere al Băncii a fost

desemnat dl Victor Cibotaru, care anterior deținea funcția de Prim-vicepreședinte al Comitetului de

conducere al Băncii;

- Prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.160 din 05.06.2019, au fost

desemnați în calitate de administratori temporari ai BC „Moldindconbank” S.A. cu competențe de

vicepreședinte al Comitetului de conducere al Băncii, dna Penka Kratunova și dl Nikolay Borissov.

Scopul principal stabilit pentru administratorii temporari, desemnaţi de către Banca Naționala a Moldovei în

conformitate cu legislația în vigoare, este asigurarea continuității activității și menținerea poziției financiare a

Băncii.

În perioada de raportare, pe marginea vânzării acțiunilor nou-emise ale Băncii au avut loc următoarele

evenimente importante:

- Pe data de 22.01.2019 Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat hotărârea

privind permisiunea prealabilă pentru achiziționarea de către „DOVERIE-OBEDINEN HOLDING”

J.S.C. a pachetului de acțiuni în mărime de 63,89 la sută din acțiunile BC „Moldindconbank” S.A.;

- Pe data de 18.02.2019, în temeiul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.51 din 30.01.2019 „Cu

privire la cumpărarea şi deetatizarea acţiunilor nou-emise de Banca de importanţă sistemică BC

„Moldindconbank” S.A.”, s-a efectuat tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului unic de acțiuni nou-

emise de către BC „Moldindconbank” S.A., în urma căreia, Agenția Proprietății Publice în numele

Guvernului Republicii Moldova a achiziționat pachetul de 3.173.751 acțiuni, ceea ce constituie 63,89 la

sută din capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A.;

- Pe data de 18.03.2019 s-a efectuat tranzacționarea pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei

a pachetului unic de 3.173.751 acțiuni emise de BC „Moldindconbank” S.A., ceea ce constituie 63,89%

din capitalul social al Băncii. În rezultatul acestei tranzacții Agenția Proprietății Publice a înstrăinat

integral deținerea calificată în mărime de 63,89 la sută din capitalul social al BC „Moldindconbank”

S.A., iar persoana juridică nerezidentă „DOVERIE-INVEST” J.S.C. (Bulgaria) a dobândit pachetul de

acțiuni emise de BC „Moldindconbank” S.A. în mărime de 63,89 la sută din capitalul social al Băncii.

Până la efectuarea acestei tranzacții „DOVERIE-INVEST” J.S.C. nu a deținut acțiuni emise de BC

„Moldindconbank” S.A. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor respective s-a realizat la data de 22.03.2019. Noul acționar majoritar „DOVERIE-INVEST" J.S.C. este companie fiică a fondului

„DOVERIE-OBEDINEN HOLDING” J.S.C. – un holding investițional cu participații în peste 20 de

întreprinderi din diverse domenii economice, care activează în mai multe țări ale Europei.

P-Public

11

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea privind piața de capital nr.171 din 11.07.2012,

persoana juridică care deţine, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod

concertat cu ea, mai mult de 50% din valorile mobiliare cu drept de vot ale unei societăţi este obligată să

efectueze o ofertă de preluare privind cumpărarea la un preţ echitabil a valorilor mobiliare de aceeaşi clasă

deţinute de alte persoane.

Astfel, pe data de 14.06.2019 a fost efectuată tranzacția de vînzare-cumpărare a acțiunilor emise de

BC „Moldindconbank” S.A., urmare a ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor Băncii desfășurată de către

„DOVERIE - INVEST” J.S.C., în perioada 29.05.2019 - 11.06.2019, cu înregistrarea dreptului de proprietate

asupra acțiunilor respective la data de 19.06.2019. În rezultatul înregistrării ofertei de preluare obligatorie a

acțiunilor, mărimea deținerii calificate în capitalul social al Băncii, deținută de către „DOVERIE - INVEST”

J.S.C., s-a majorat până la 77,62 la sută.

Pe parcursul semestrului I al anului 2019 s-au desfăşurat adunări generale ale acţionarilor în cadrul cărora au

fost aprobate hotărîri cu privire la activitatea Băncii. Astfel:

- Pe data de 22.03.2019, la sediul Băncii pe adresa: mun.Chişinău, str.Armenească, 38, a avut loc

Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. Ordinea

de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii a fost formată din punct unic: „Cu privire

la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului statutar în anul 2019 şi stabilirea

cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia”. La Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a

acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acţionarii Băncii sau reprezentanţii acestora care

deţin 83,21 la sută din total acţiuni cu drept de vot aflate în circulație. Urmare a examinării chestiunii

din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC

„Moldindconbank” S.A. a confirmat „Moore Stephens KSC” S.R.L. în calitate de societate de audit

pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar (statutar) al situaţiilor financiare ale BC

„Moldindconbank” S.A. în anul 2019, inclusiv a altor servicii conexe şi a stabilit cuantumul retribuţiei

serviciilor acesteia.

- Pe data de 28.06.2019, în incinta Teatrului Național „Mihai Eminescu”, a avut loc Adunarea generală

ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. La Adunarea generală ordinară anuală a

acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acţionarii Băncii sau reprezentanţii acestora care

deţin 94,44 la sută din total acţiuni cu drept de vot aflate în circulație. În urma examinării chestiunilor

din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. a luat

act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2018: situaţiile

financiare anuale ala BC „Moldindconbank” S.A. întocmite în conformitate cu Standardele

Internaţionale de Raportare Financiară pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2018, cu notele

explicative şi Raportul auditorului independent, întocmit de către societatea de audit „Moore Stephens

KSC” S.R.L.; a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2018. În cadrul

Adunării generale anuale prin vot cumulativ a fost aleasă noua componență a Consiliului BC

„Moldindconbank” S.A., pe un termen de 4 ani. Din componența noului Consiliu al Băncii fac parte 7

persoane cu experiență vastă în domeniul financiar-bancar din Moldova, Bulgaria, Franța, Marea

Britanie și Grecia: Spînu Ana, Barlagiannis Nikolaos, Penov Sasho, Stoev Ventsislav, du Breil de

Pontbriand Gaël, Jean-Marie, Ghislain, Gérard, Basunia Tamjid Hossain, Nikolov Nikolay. În cadrul

Adunării generale anuale s-a hotărît de a nu efectua plata dividendelor anuale și a reveni ulterior la

examinarea acestei chestiuni.

Acţionarii au dreptul la o parte din beneficiul net al Băncii pentru anul curent sub formă de dividende. În

scopul respectării şi protecţiei corespunzătoare a acestui drept Banca plăteşte dividendele anunţate în modul şi

termenele stabilite de Adunarea generală a acţionarilor. Pe parcursul ultimilor 3 ani Adunarea generală a

acționarilor Băncii nu a adoptat hotărîri cu privire la plata dividendelor anuale.

Pe parcursul semestrului I anul 2019 nu au fost efectuate tranzacții de achiziţionare/înstrăinare a acțiunilor

proprii ale Băncii, sau de convertire, fracţionare sau consolidare a acțiunilor emise de bancă în emisiunile

anterioare.

În procesul de administrare a riscurilor, BC „Moldindconbank” S.A. dezvoltă și promovează o cultură privind

riscurile, integrată la nivel de ansamblu al Băncii, bazată pe o deplină înţelegere a riscurilor cu care se

confruntă Banca şi a modului în care acestea sunt administrate. Procesul de gestiune a riscurilor în cadrul

BC „Moldindconbank” S.A. urmărește crearea unui cadru adecvat de administrare eficientă a tuturor tipurilor

de riscuri semnificative la care poate fi expusă Banca. În acest scop Banca dispunînd de strategii, politici,

manuale, regulamente și alte reglementări interne. În cadrul Băncii activează Comitetul de administrare a

riscurilor, care este un comitet specializat ce oferă suport Consiliului Băncii în implementarea unui sistem

eficient de administrare a riscurilor pentru protejarea Băncii de la potenţiale pierderi. Misiunea Comitetului de

administrare a riscurilor este efectuarea monitorizării şi evaluării administrarării riscurilor semnificative la care

P-Public

12

este supusă Banca, ţinând cont de modelul de afacere, strategia şi politicile privind riscurile semnificative în

Bancă. De asemenea, în scopul minimizării și anticipării riscurilor, Banca efectuează simularea de criză

(testare la stres), generând scenarii extreme (artificiale) asupra tuturor tipurilor de riscuri semnificative,

care pot afecta randamentele portofoliului.

Descrierea principalelor riscuri la care este expusă Banca, precum şi descrierea generală a strategiei de

gestionare a acestor riscuri în cadrul Băncii, este publicată pe pagina web a Băncii:

https://www.micb.md/img/n-info-doc/Administrare_riscuri_2019.pdf.

VI. Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public, conform pct.19 sbp.4) din

Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare.

Subsemnaţii, în calitate de persoane responsabile ale entităţii de intreres public BC „Moldindconbank” S.A.:

- Victor Cibotaru, preşedinte al Comitetului de conducere al Băncii, şi

- Elena Albulesa, contabil-şef al Băncii,

confirmăm că din punctul nostru de vedere, situaţiile financiare semestriale sunt întocmite în conformitate cu

legislaţia şi oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziţiei financiare şi performanţei

financiare ale Băncii, precum şi confirmăm că, raportul intermediar al conducerii prezintă corect evoluţia şi

rezultatele activităţii Băncii.

VII. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare.

Nr.

d/o Denumirea evenimentului

Data

producerii

evenimen-

tului

Organul

de

conducere

autorizat,

care a luat

decizia

corespunz

ătoare, şi

data

adoptării

deciziei

Sursele unde s-a

dezvăluit public

decizia organului de

conducere autorizat,

data publicării/

plasării informaţiei

Alte modalităţi

de informare şi

data informării

acţionarilor (de

specificat)

Informaţii

relevante

aferente

respectivului

eveniment

Convocarea adunării generale a acţionarilor

1. Convocarea Adunării generale

extraordinare a acţionarilor

BC „Moldindconbank” S.A.

01.03.2019 Consiliul

BC

„Moldindc

onbank”

S.A.,

01.03.2019

1. Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

06.03.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

06.03.2019.

1.Expedierea unui

aviz şi a

buletinului de vot

fiecărui acţionar

(reprezentantului

legal sau

custodelui de

acţiuni),

04.03.2019 -

05.03.2019;

2. Ziarul „Capital

Market”, nr.09

(783) din

06.03.2019.

Forma de ţinere

a Adunării –

prin

corespondenţă.

P-Public

13

Nr.

d/o Denumirea evenimentului

Data

producerii

evenimen-

tului

Organul

de

conducere

autorizat,

care a luat

decizia

corespunz

ătoare, şi

data

adoptării

deciziei

Sursele unde s-a

dezvăluit public

decizia organului de

conducere autorizat,

data publicării/

plasării informaţiei

Alte modalităţi

de informare şi

data informării

acţionarilor (de

specificat)

Informaţii

relevante

aferente

respectivului

eveniment

2. Convocarea Adunării generale

ordinare anuale a acţionarilor

BC „Moldindconbank" S.A.

20.05.2019 Consiliul

BC

„Moldindc

onbank”

S.A.,

20.05.2019

1.Pe propria pagină

web a Băncii:

https://www.micb.md/i

nformatia-valori-

mobiliare-

ro/evenimente-

activitate-economico-

fin-ro/, 22.05.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

22.05.2019.

1.Expedierea unui

aviz fiecărui

acţionar

(reprezentantului

legal sau

custodelui de

acţiuni),

23.05.2019 –

24.05.2019;

2. Ziarul „Capital

Market”, nr.20

(794) din

22.05.2019.

Forma de ținere

a Adunării - cu

prezența

acţionarilor.

Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate

3. Hotărîrea adoptată de Adunarea

generală a acţionarilor

BC „Moldindconbank” S.A.

22.03.2019 Adunarea

generală

extraordina

ră a

acţionarilor

BC

„Moldindc

onbank”

S.A.,

22.03.2019

1.Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

27.03.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

27.03.2019.

Publicarea

comunicatului

informativ în

ziarul „Capital

Market”, nr.12

(786) din

27.03.2019.

Forma de ținere

a Adunării - prin

corespondenţă.

4. Hotărîrile adoptate de Adunarea

generală a acţionarilor

BC „Moldindconbank” S.A.

28.06.2019 Adunarea

generală

ordinară

anuală a

acționarilor

BC

„Moldindc

onbank”

S.A.,

28.06.2019

1. Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

03.07.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

03.07.2019.

Publicarea

comunicatului

informativ în

ziarul „Capital

Market”, nr.26

(800) din

03.07.2019.

Forma de ținere

a Adunării - cu

prezența

acţionarilor.

Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului

5. Schimbări în componența comitetului

de conducere al BC

„Moldindconbank” S.A.

02.01.2019

- 1. Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

09.01.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

09.01.2019.

- -

P-Public

14

Nr.

d/o Denumirea evenimentului

Data

producerii

evenimen-

tului

Organul

de

conducere

autorizat,

care a luat

decizia

corespunz

ătoare, şi

data

adoptării

deciziei

Sursele unde s-a

dezvăluit public

decizia organului de

conducere autorizat,

data publicării/

plasării informaţiei

Alte modalităţi

de informare şi

data informării

acţionarilor (de

specificat)

Informaţii

relevante

aferente

respectivului

eveniment

6. Schimbări în componența comitetului

de conducere al BC

„Moldindconbank” S.A.

05.06.2019 - 1. Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

12.06.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

12.06.2019.

- -

Substituirea societății de registru

7. Transmiterea registrului deținătorilor

de valori mobiliare emise de

BC „Moldindconbank” S.A. către

Depozitarul Central Unic al Valorilor

Mobiliare.

25.04.2019 - 1. Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

07.05.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei,https:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

07.05.2019.

1.Expedierea

avizului fiecărui

acționar al Băncii

(reprezentantului

legal sau

custodelui de

acțiuni),

23.05.2019-

24.05.2019;

2.Publicarea

comunicatului

informativ în

ziarul „Capital

Market”, nr.19

(793) din

15.05.2019 şi

nr.20 (794) din

22.05.2019.

-

Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare

8. Schimbări în controlul asupra

BC „Moldindconbank” S.A.

18.02.2019 - 1. Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

21.02.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

21.02.2019.

- -

9. Schimbări în controlul asupra

BC „Moldindconbank” S.A.

18.03.2019 - 1. Pe propria pagină

web a Băncii:

http://www.micb.md/in

formatia-valori-

mobiliare-ro/,

27.03.2019;

2. Prin intermediul

Mecanismului oficial

de stocare a

informaţiei:

https://emitent-

msi.market.md/ro/,

27.03.2019.

- -

P-Public

15

VIII. Date anuale privind tranzacţiile efectuate de către emitent cu propriile sale acţiuni.

Pe parcursul semestrului I al anului 2019 tranzacţii importante cu acțiunile proprii emise de BC

„Moldindconbank” S.A. nu au fost efectuate.

IX. Semnarea.

P-Public

16

Anexă

Lista sucursalelor și agențiilor BC „Moldindconbank” S.A. la situația din 30.06.2019

Nr.

d/o Denumirea Adresa

1 Sucursala „Centru” mun. Chişinău, str. Armenească, 38

2 Sucursala „Telecomtrans” mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 76/A

3 Sucursala „Invest” mun. Chişinău, bd. Moscova, 14/1

4 Sucursala „Remiz” mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 123/A

5 Sucursala „Onest” mun. Chişinău, str. C. Brîncuşi, 110

6 Sucursala „Ciocana” mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30

7 Sucursala „Stabil” mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2

8 Sucursala „Flacăra” mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 49/1

9 Sucursala „Premium” mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 64

10 Sucursala „Telecentru” mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53

11 Sucursala „Dacia” mun. Chişinău, bd. Dacia, 35

12 Sucursala „Poşta Veche” mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 105/1

13 Sucursala „Renaştere” mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1

14 Sucursala „Burebista” mun. Chişinău, bd. Dacia, 49/14

15 Sucursala „Negruzzi” mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2

16 Sucursala „Testemițanu” mun. Chişinău, str. N. Testemițanu, 22

17 Sucursala „Alba-Iulia” mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 77/19

18 Sucursala „Calea Ieșilor” mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor, 43/3

19 Sucursala „Zorile” mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8

20 Sucursala „Ştefan cel Mare” mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132

21 Sucursala „Kiev” mun. Chişinău, str. Kiev, 9/1

22 Sucursala „Durleşti” mun. Chişinău, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70/A

23 Sucursala „Ceucari” mun. Chişinău, str. Ceucari, 2

24 Sucursala „Mircea cel Bătrîn” mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 1

25 Sucursala „Toamna de Aur” mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 30/1

26 Sucursala „Decebal” mun. Chişinău, bd. Dacia, 23

27 Sucursala „Moscova” mun. Chişinău, bd. Moscova, 9/1

28 Sucursala „Tudor Vladimirescu” mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 12/4

29 Sucursala „Alecu Russo” mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 10/3

30 Sucursala „Vasile Alecsandri” mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 11

31 Sucursala din or. Ialoveni or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31

32 Sucursala din or. Cimişlia or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 16, nr. 002

33 Sucursala din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. 31 August 1989, 20/A

34 Sucursala din or. Drochia or. Drochia, bd. Independenţei, 28/61

35 Sucursala din mun. Orhei mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 38/A

36 Sucursala din or. Rezina or. Rezina, str. 27 August, 48/a

37 Sucursala din or. Donduşeni or. Donduşeni, str. Serghei Lazo, 14

38 Sucursala din mun. Edineţ mun. Edineţ, str. Independenţei, 104

39 Sucursala din mun. Soroca mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 22/a

40 Sucursala din mun. Străşeni mun. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 125

41 Sucursala din or. Leova or. Leova, str. Independenţei, 24

42 Sucursala din or. Cantemir or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 18/B

43 Sucursala din mun. Hînceşti mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 125

44 Sucursala din or. Briceni or. Briceni, str. Independenţei, 36

45 Sucursala din or. Floreşti or. Floreşti, str. 31 August 1989, 10

46 Sucursala din or. Căuşeni or. Căuşeni, str. Mateevici Alexei, 7/A

47 Sucursala din mun. Ungheni mun. Ungheni, str. Națională, 17

48 Sucursala din or. Taraclia or. Taraclia, str. Lenina, 136

49 Sucursala din mun. Cahul mun. Cahul, str. Prospectului Republicii, 17a

50 Sucursala din mun. Comrat mun. Comrat, str. Pobedî, 50, UTA Găgăuzia

51 Sucursala din or. Anenii Noi or. Anenii Noi, str. Alexandr Suvorov, 2/a

52 Sucursala din or. Sîngerei or. Sîngerei, str. Independenţei, 121/A

53 Sucursala din or. Criuleni or. Criuleni, bd. Biruinţa, 14

P-Public

17

Nr.

d/o Denumirea Adresa

54 Sucursala din mun. Ceadîr-Lunga mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1, UTA Găgăuzia

55 Sucursala din or. Făleşti or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, 16/A

56 Sucursala din or. Glodeni or. Glodeni, str. Suveranităţii, 17, nr. 3

57 Sucursala din or. Nisporeni or. Nisporeni str. Suveranităţii, 10/A

58 Sucursala din or. Călăraşi or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, 20/A

59 Sucursala din or. Rîşcani or. Rîşcani, str. Independenţei, 14/C

60 Sucursala din or. Şoldăneşti or. Şoldăneşti, str. Păcii, 1

61 Sucursala din or. Teleneşti or. Teleneşti, str. 31 August 1989, 7

62 Sucursala din or. Ocniţa or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 19, nr. 4

63 Sucursala din or. Vulcănești or. Vulcăneşti, str. Plotnicova, 65, UTA Găgăuzia

64 Agenţia nr. 1 a Sucursalei „Premium” mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 58

65 Agenţia nr. 2 a Sucursalei din or. Drochia or. Drochia, str. 31 August 1989, 35

66 Agenţia nr. 3 a Sucursalei „Negruzzi” mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 6/2

67 Agenţia nr. 4 a Sucursalei „Burebista” mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 7/1

68 Agenţia nr. 5 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2

69 Agenţia nr. 6 a Sucursalei din or. Anenii Noi r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina, 111

70 Agenţia nr. 7 a Sucursalei „Onest” mun. Chişinău, str. Independenţei, 4/1

71 Agenţia nr. 8 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 6

72 Agenţia nr. 9 a Sucursalei din mun. Cahul r-nul Cahul, s. Giurgiuleşti, str. Dunărea, 2/A

73 Agenţia nr. 10 a Sucursalei „Zorile” mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14

74 Agenţia nr. 12 a Sucursalei din or. Căuşeni or. Căuşeni, şos. Tighinei, 7

75 Agenţia nr. 13 a Sucursalei „Ştefan cel Mare” mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 35

76 Agenţia nr. 14 a Sucursalei din mun. Comrat mun. Comrat, str. Pobedî, 58, UTA Găgăuzia

77 Agenţia nr. 15 a Sucursalei „Stabil” mun. Chişinău, str. Ginta Latină, 17/3

78 Agenţia nr. 16 a Sucursalei din mun. Orhei mun. Orhei, str. Piatra Neamţ, 4

79 Agenţia nr. 17 a Sucursalei „Toamna de Aur” mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 44

80 Agenţia nr. 18 a Sucursalei „Burebista” mun. Chişinău, str. Independenţei, 40

81 Agenţia nr. 19 a Sucursalei din or. Leova r-nul Leova, or. Iargara, str. 31 August 1989, 106

82 Agenţia nr. 20 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Feroviarilor, 18/A

83 Agenţia nr. 21 a Sucursalei din or. Rezina or. Rezina, str. Alexei Şciusev, 7

84 Agenţia nr. 22 a Sucursalei din mun. Soroca mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 33/a

85 Agenţia nr. 23 a Sucursalei din or. Căuşeni r-nul Ștefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1

86 Agenţia nr. 24 a Sucursalei din mun. Comrat Activitatea este temporar suspendată

87 Agenţia nr. 25 a Sucursalei „Kiev” mun. Chişinău, str. Bogdan - Voievod, 1/1

88 Agenţia nr. 26 a Sucursalei din or. Făleşti or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, 7

89 Agenţia nr. 28 a Sucursalei din or. Briceni r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Frunze, 3

90 Agenţia nr. 29 a Sucursalei „Tudor

Vladimirescu”

mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19

91 Agenţia nr. 30 a Sucursalei din or. Ocnița r-nul Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 147

92 Agenţia nr. 31 a Sucursalei „Onest” mun. Chişinău, șos. Munceşti, 95

93 Agenţia nr. 32 a Sucursalei „Centru” mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 79/1

94 Agenţia nr. 33 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 1

95 Agenţia nr. 36 a Sucursalei din or. Briceni r-nul Briceni, s. Corjeuţi

96 Agenţia nr. 40 a Sucursalei „Onest” mun. Chișinău, bd. Decebal, 6

97 Agenţia nr. 41 a Sucursalei din or. Anenii Noi or. Anenii Noi, str. Parcului, 1/A

98 Agenţia nr. 42 a Sucursalei din mun. Străşeni Activitatea este temporar suspendată

99 Agenţia nr. 43 a Sucursalei din mun. Hîncești mun. Hîncești, str. Chişinău, 8, nr. 1

100 Agenţia nr. 44 a Sucursalei din mun. Comrat s. Congaz, str. Lenin, 51/1, UTA Găgăuzia

101 Agenţia nr. 46 a Sucursalei „Tudor

Vladimirescu”

mun. Chişinău, str. Uzinelor, 11

102 Agenţia nr. 47 a Sucursalei „Negruzzi” mun. Chişinău, str. Piaţa Gării, 1

103 Agenţia nr. 48 a Sucursalei din or. Cimişlia or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, nr. 001

104 Agenţia nr. 49 a Sucursalei din or. Cimişlia r-nul Basarabeasca, or. Basarabeasca, str. Karl Marks, 95

105 Agenţia nr. 51 a Sucursalei „Negruzzi” mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2

106 Agenţia nr. 52 a Sucursalei din mun. Orhei mun. Orhei, str. Mihai Eminescu, 10

107 Agenţia nr. 53 a Sucursalei din or. Floreşti or. Floreşti, str. 31 August 1989, 57

P-Public

18

Nr.

d/o Denumirea Adresa

108 Agenţia nr. 54 a Sucursalei „Decebal” mun. Chişinău, bd. Decebal, 91, of. 62V

109 Agenţia nr. 56 a Sucursalei din mun. Ungheni mun. Ungheni, str. Naţională, 18, nr. 2

110 Agenţia nr. 57 a Sucursalei „Flacăra” mun. Chişinău, com. Truşeni, sat. Dumbrava, str.

Buiucani, 1a

111 Agenţia nr. 58 a Sucursalei „Testemițanu” mun. Chişinău, str. N. Testemițanu, 37

112 Agenţia nr. 59 a Sucursalei „Negruzzi” mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5

113 Agenţia nr. 60 a Sucursalei „Testemițanu” mun. Chişinău, str. N. Testemițanu, 29

114 Agenţia nr. 61 a Sucursalei „Zorile” mun. Chişinău, str. Pietrăriei, 3

115 Agenţia nr. 62 a Sucursalei din or. Drochia or. Drochia, str. 31 August 1989, 33

116 Agenţia nr. 63 a Sucursalei din mun. Edineţ mun. Edineţ, str. 31 August 1989, 8/B

117 Agenţia nr. 64 a Sucursalei din mun. Hîncești mun. Hîncești, str. Chişinău, 2

118 Agenţia nr. 65 a Sucursalei din or. Cimişlia or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, nr. 4/1

119 Agenţia nr. 68 a Sucursalei „Toamna de Aur” mun. Chişinău, str. Independenţei, f/nr.

120 Agenţia nr. 70 a Sucursalei din mun. Cahul mun. Cahul, str. 31 August 1989, 13v/3

121 Agenţia nr. 71 a Sucursalei din mun. Cahul mun. Cahul, str. Sanatoriului, 2/A

122 Agenţia nr. 72 a Sucursalei din mun. Soroca mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 123

123 Agenţia nr. 73 a Sucursalei din or. Floreşti or. Floreşti, str. Ion Irimiţa, 1c

124 Agenţia nr. 74 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Decebal, 101

125 Agenţia nr. 75 a Sucursalei din mun. Ceadîr-

Lunga

mun. Ceadîr-Lunga, str. M. Gorki, 11/1, UTA Găgăuzia

126 Agenţia nr. 76 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 104

127 Agenţia nr. 77 a Sucursalei „Stabil” mun. Chişinău, str. Maria Drăgan, 11

128 Agenţia nr. 78 a Sucursalei „Negruzzi” mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24

129 Agenţia nr. 79 a Sucursalei „Burebista” mun. Chişinău, str. Burebista, 40/2

130 Agenţia nr. 80 a Sucursalei „Stabil” r-nul Dubăsari, s. Coşniţa

131 Agenţia nr. 81 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 2

132 Agenţia nr. 82 a Sucursalei din or. Donduşeni or. Donduşeni, str. Feroviarilor, 10/1

133 Agenția nr. 83 a Sucursalei „Invest” mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 84, nr. 104

134 Agenţia nr. 84 a Sucursalei din or. Nisporeni or. Nisporeni, str. Marii Adunări Naționale, f/nr.

135 Agenţia nr. 85 a Sucursalei „Centru” mun. Chişinău, str. Uzinelor, 8

136 Agenția nr. 86 a Sucursalei „Stabil” mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 59

137 Agenția nr. 87 a Sucursalei „Durlești” mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Gh. Ureche, 10/4

138 Agenția nr. 88 a Sucursalei din mun. Soroca mun. Soroca, str. Independenței, 24

139 Agenția nr. 89 a Sucursalei din mun. Cahul mun. Cahul, str. Fântânilor, 23/1

140 Agenția nr. 90 a Sucursalei din mun. Ungheni r-nul Ungheni, or. Cornești, str. Gavriil Muzicescu, 18

141 Agenţia nr. 91 a Sucursalei „Ștefan cel Mare” mun. Chişinău, str. Columna, 81, nr. 2

142 Agenţia nr. 93 a Sucursalei „Burebista” mun. Chişinău, bd. Dacia, 47/2

143 Agenţia nr. 94 a Sucursalei din or. Sîngerei or. Sîngerei, str. Boris Glavan, 2, nr. 31

144 Agenţia nr. 95 a Sucursalei „Alba-Iulia” mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75

145 Agenţia nr. 96 a Sucursalei „Renaștere” mun. Chişinău, str. Albișoara, 38

146 Agenția nr. 98 a Sucursalei din mun. Ungheni r-nul Ungheni, com. Sculeni, str. Ștefan cel Mare, 104

147 Agenţia nr. 99 a Sucursalei din mun. Comrat mun. Comrat, str. Tretiacov, 19/A, UTA Găgăuzia

148 Agenţia nr. 100 a Sucursalei din or. Leova or. Leova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65/1

149 Agenţia nr. 101 a Sucursalei „Telecentru” mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53/B

150 Agenţia nr. 102 a Sucursalei „Premium” mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 8

151 Agenția nr. 104 a Sucursalei „Alba-Iulia” mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3

152 Agenția nr. 105 a Sucursalei „Burebista” mun. Chişinău, șos. Muncești, 388

153 Agenţia nr. 106 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Bulgară, 70

154 Agenţia nr. 107 din or. Ștefan Vodă a Sucursalei

din or. Căuşeni

r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel

Bun, 28

155 Agenţia nr. 108 din or. Ștefan Vodă a Sucursalei din or. Căuşeni

r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 7

156 Agenţia nr. 111 a Sucursalei „Centru” mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 103

157 Agenţia nr. 112 a Sucursalei „Premium” mun. Chişinău, str. Armenească, 44

158 Agenția nr. 113 a Sucursalei „Alba-Iulia” mun. Chișinău, str. Paris, 47/A

159 Agenţia nr. 114 a Sucursalei „Negruzzi” mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5

P-Public

19

Nr.

d/o Denumirea Adresa

160 Agenţia nr. 115 a Sucursalei „Telecentru” mun. Chişinău, str. Pietrarilor, 2

161 Agenția nr. 116 a Sucursalei din mun. Ungheni mun. Ungheni, str. Decebal, 19/B

162 Agenția nr. 117 din s. Giurgiulești a Sucursalei

din mun. Cahul

r-nul Cahul, s. Giurgiulești, str. Independenței, 51

163 Agenţia nr. 121 din s. Mereni a Sucursalei din or.

Anenii Noi

r-nul Anenii Noi, s. Mereni

164 Agenția nr. 126 a Sucursalei din mun. Comrat Activitatea este temporar suspendată

165 Agenţia nr. 143 a Sucursalei „Negruzzi” mun. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu, 47

166 Agenţia nr. 144 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 57

167 Agenţia nr. 145 a Sucursalei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Ivan Franco, 44/A

168 Agenţia nr. 148 din s. Țaul a Sucursalei din or.

Donduşeni

r-nul Donduşeni, s. Țaul

169 Agenția nr. 154 a Sucursalei din or. Șoldănești or. Șoldănești, str. Păcii, 16/1

170 Agenţia nr. 172 a Sucursalei din or. Cantemir or. Cantemir, str. Ștefan Vodă, 40

171 Agenţia nr. 178 din or. Ghindești a Sucursalei

din or. Florești

r-nul Florești, or. Ghindești, str. Fabricii, 3

172 Agenţia nr. 183 din or. Căinari a Sucursalei din

or. Căuşeni

r-nul Căuşeni, or. Căinari, str. Trandafirilor, 57

173 Agenţia nr. 195 a Sucursalei „Flacăra” mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 49/5

174 Agenţia nr. 198 a Sucursalei „Renaștere” mun. Chişinău, str. Calea Moșilor, 5/1

175 Agenţia nr. 200 a Sucursalei „Renaștere” mun. Chişinău, str. Socoleni, 18

176 Agenţia nr. 202 din or. Vadul lui Vodă a

Sucursalei „Stabil”

mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare,

17

177 Agenţia nr. 203 din s. Măgdăcești a Sucursalei

„Moscova”

r-nul Criuleni, s. Măgdăcești

178 Agenţia nr. 213 a Sucursalei din mun. Edineț mun. Edineț, str. Independenţei, 101

179 Agenţia nr. 219 a Sucursalei „Zorile” mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8

180 Agenţia nr. 228 din or. Otaci a Sucursalei din or.

Ocnița

r-nul Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 26/C

181 Agenția nr. 245 a Sucursalei „Ștefan cel Mare” mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 41

182 Agenţia nr. 254 din or. Biruința a Sucursalei din

or. Sîngerei

r-nul Sîngerei, or. Biruința, str. Unirii, 4

183 Agenția nr. 263 a Sucursalei din or. Telenești or. Telenești, str. Dacia, f/nr.

184 Agenţia nr. 272 a Sucursalei din mun. Ungheni Activitatea este temporar suspendată

185 Agenția nr. 278 a Sucursalei „Burebista” mun. Chişinău, șos. Muncești, 271/A

186 Agenția nr. 288 a Sucursalei „Burebista” Activitatea este temporar suspendată

187 Agenţia nr. 289 a Sucursalei din mun. Ceadîr-

Lunga

mun. Ceadîr-Lunga, str. M. Gorki, 1d, UTA Găgăuzia

188 Agenția nr. 290 a Sucursalei „Ciocana” mun. Chişinău, str. Profesor Ion Dumeniuc, 12/A

189 Agenţia nr. 292 a Sucursalei din or. Căuşeni or. Căuşeni, str. Mihai Eminescu, 24/aaz

190 Agenția nr. 293 a Sucursalei „Premium” mun. Chişinău, str. Bulgară, 47

191 Agenția nr. 294 a Sucursalei din mun. Soroca mun. Soroca, str. D. Cantemir, 24/a

192 Agenţia nr. 296 a Sucursalei din or. Donduşeni or. Donduşeni, str. Feroviarilor, 4

193 Agenția nr. 297 a Sucursalei din mun. Comrat mun. Comrat, str. Lenin, 11/g, UTA Găgăuzia

194 Agenţia nr. 298 a Sucursalei din mun. Ceadîr-

Lunga

mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 2/A, UTA Găgăuzia


Recommended