Home >Documents >Raport semestrial privind activitatea FDI BCRDinamic £®n ... Raport semestrial privind...

Raport semestrial privind activitatea FDI BCRDinamic £®n ... Raport semestrial privind...

Date post:16-Feb-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Raport semestrial privind activitatea

  FDI BCRDinamic în prima jumatate a anului 2006

  1. Generalitati

  Prezentul raport descrie situatia fondului BCR Dinamic la 30 iunie 2006

  si evolutia acestuia pe primele 6 luni ale anului 2006.

  FDI BCRDinamic este cel cel de-al doilea fond deschis de investitii din

  familia BCR, fond lansat in ziua de 14 iulie 2003, autorizat de Comisia

  Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 3117 din 22.07.2004.

  Fondul BCR Dinamic este administrat de catre SAI BCR Asset

  Management SA, societate autorizata de CNVM prin decizia nr. 4069 / 2003,

  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2568/1.04.2002, cod unic de

  inregistrare 14550659, numarul PJR05SAIR / 400003 din Registrul CNVM,

  cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr. 73, sector 3.

  Conform Prospectului de emisiune autorizat de CNVM prin decizia nr.

  2161/10.07.2003, depozitarea activelor fondului este realizată de către ING

  BANK NV Amsterdam societate inmatriculata si existand in conformitate cu

  legislatia Olandei, cu sediul in Strawinskylaan 1077 ZZ, Olanda, prin

  Sucursala sa din Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului

  Comertului sub nr J40 / 16100 / 1994, cod unic de inregistrare 6151100,

  registrul bancar RB – PJS – 40 – 024 / 18.02.1999, avand sediul in Soseaua

  Kiseleff nr 11 – 13, sector 1, Bucuresti.

  Plasamentele fondului se efectueaza in titluri de stat, obligaţiuni

  municipale sau corporative, depozite bancare sau certificate de depozit şi

  acţiuni cotate, a caror pondere în portofoliu nu poate depăşi 50% din activul

  total pentru o durată mai mare de 60 de zile. Dispersia riscului

  1

 • este asigurata prin diversificarea portofoliului si se mentine un grad crescut

  de lichiditate respectandu-se conditiile legale impuse de CNVM.

  Strategia adoptata de societatea de administrare pe parcursul primelor

  sase luni din 2006 a tintit cresterea activelor fondului cu respectarea intru

  totul a obiectivelor inscrise in prospectul de emisiune. De-a lungul intregii

  perioade raportate SAI BCR Asset Management a utilizat la maxim

  flexibilitatea fondului pentru a reactiona la comportarea principalilor

  indicatori macroeconomici si a nivelului preturilor actiunilor listate la Bursa

  de Valori Bucuresti.

  Randamentele oferite de instrumentele cu venit fix au ramas la un

  nivel relativ constant in cursul primelor sase luni ale anului 2006. Evolutia

  pietei monetare in aceasta perioada este sintetizata in figura 1.

  Fig.1: evolutia dobanzii de referinta in perioada ianuari-iunie 2006

  7.50% 7.50%

  8.47% 8.50% 8.50% 8.50%

  5.00%

  6.00%

  7.00%

  8.00%

  9.00%

  10.00%

  Ja n-0

  6

  Fe b-

  06

  Ma r-0

  6

  Ap r-0

  6

  Ma y-0

  6

  Ju n-0

  6

  dobanda de referinta

  Evolutia inflatiei pentru aceeasi perioada este prezentata in figura 2.

  2

 • Fig.2: evolutia inflatiei in primul semestru din 2006

  0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40%

  1 2 3 4 5 6 0.00%

  0.50%

  1.00%

  1.50%

  2.00%

  2.50%

  3.00%

  CPI CPI cumulat

  Piata de capital a inregistrat in aceasta perioada fluctuatii importante.

  Astfel in prima luna principalii idici bursieri au cunoscut aprecieri de pana la

  22%, 13% si respectiv 21%, urmand ca din luna februarie marea majoritate

  a actiunilor cotate sa intre pe un tred descendent. Acest trend l-au

  manifestat in principal titlurile societatilor financiare care au pierdut in

  perioada respectiva 22,37% fata de sfarsitul anului 2005. Evolutia

  principalilor indici bursieri este prezentata in tabelul 1.

  BET BET-FI BET-C decembrie 05 6,586.13 47,588.76 3,910.88 ianuarie 06 8,096.85 54,052.30 4,734.61 februarie 06 8,192.51 49,315.32 4,805.79 martie 06 7,499.25 46,123.29 4,457.04 aprilie 06 7,550.88 47,178.92 4,572.45 mai 06 7,058.94 40,656.88 4,298.24 iunie 06 7,056.23 36,941.64 4,209.62

  In continuare este prezentata evolutia indicilor pe perioada 1 ianuarie

  2006 – 30 iunie 2006.

  3

 • Fig.3: evolutia indicelui BET

  5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00

  12 /23

  /2 00

  5

  1/6 /20

  06

  1/2 0/2

  00 6

  2/3 /20

  06

  2/1 7/2

  00 6

  3/3 /20

  06

  3/1 7/2

  00 6

  3/3 1/2

  00 6

  4/1 4/2

  00 6

  4/2 8/2

  00 6

  5/1 2/2

  00 6

  5/2 6/2

  00 6

  6/9 /20

  06

  6/2 3/2

  00 6

  Fig.4: evolutia indicelui BET-FI

  30,000.00

  35,000.00

  40,000.00

  45,000.00

  50,000.00

  55,000.00

  60,000.00

  12 /23

  /05

  1/ 6/0

  6

  1/2 0/0

  6

  2/ 3/0

  6

  2/1 7/0

  6

  3/ 3/0

  6

  3/1 7/0

  6

  3/3 1/0

  6

  4/1 4/0

  6

  4/2 8/0

  6

  5/1 2/0

  6

  5/2 6/0

  6

  6/ 9/0

  6

  6/2 3/0

  6

  Fig.5: evolutia indicelui BET-C

  3,000.00

  3,500.00

  4,000.00

  4,500.00

  5,000.00

  5,500.00

  12 /23

  /20 05

  1/6 /20

  06

  1/2 0/2

  00 6

  2/3 /20

  06

  2/1 7/2

  00 6

  3/3 /20

  06

  3/1 7/2

  00 6

  3/3 1/2

  00 6

  4/1 4/2

  00 6

  4/2 8/2

  00 6

  5/1 2/2

  00 6

  5/2 6/2

  00 6

  6/9 /20

  06

  6/2 3/2

  00 6

  4

 • 2. Obiectivele Fondului Deschis de Investitii BCRDinamic Conform prospectului de emisiune, scopul constituirii FDI BCR Dinamic

  consta in mobilizarea economiilor banesti printr-o oferta publica continua de

  unitati de fond si investirea acestor resurse preponderent in valori mobiliare,

  in conditii de rentabilitate si pe principiul diversificarii riscului si administrarii

  prudentiale, conform normelor CNVM.

  Obiectivele fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in

  vederea obtinerii unor rentabilitati superioare inflatiei.

  In aceasta perioada fondul a inregistrat o evolutie negativa, fiind

  infuentat de evolutia pietei de valori.

  Evolutia fondului FDI BCR Dinamic in aceasta perioada este prezentata

  in tabelul 2.

  Tabel 2: Evolutia valorii activului net al FDI BCRDinamic

  ian.-06 feb.-06 mar.-06 apr.-06 mai.-06 iun.-06 VUAN BCR Dinamic 4.86% -1.31% -1.54% 0.08% -3.50% -1.96% VUAN BCR Dinamic cumulat 4.86% 3.49% 1.89% 1.97% -1.60% -3.53% CPI 1.03% 0.32% 0.21% 0.40% 0.60% 0.15% CPI cumulat 1.03% 1.35% 1.57% 1.97% 2.58% 2.74%

  2.1 Strategia urmata de SAI BCR Asset Management pentru

  atingerea obiectivelor

  Pe parcursul primelor sase luni din 2006 SAI BCR Asset Management a

  urmarit cu atentie evolutia principalilor indicatori macroeconomici si a

  preturilor actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti, utilizand la maxim

  flexibilitatea fondului pentru a reactiona atat prin modificarea alocarii

  fondurilor intre grupele de active cat si prin selectia in cadrul fiecarei grupe a

  activelor ce ofereau un randament superior.

  5

 • 2.2 Schimbarile semnificative in continutul prospectului de

  emisiune

  In aceasta perioada a avut loc o modificare in continutul prospectului de

  emisiune care a constat in schimbarea comisioanelor de rascumparare si a

  termenelor pentru care se aplica, in sensul diminuarii lor. Prin decizia

  nr.511/17.02.2006 a fost autorizata introducerea la paragraful „Proceduri

  pentru rascumpararea unitatilor de fond” a urmatorului text:

  “Comisionul de rascumparare este stabilit de societatea de administrare a investitiilor si comunicat in rapoartele periodice si materialele informative. Comisionul de rascumparare se calculeaza astfel:

  a) 5% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea acesteia este solicitata intr-un termen mai mic sau egal cu 365 de zile de la achizitionarea acesteia;

  b) 4% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea acesteia este solicitata intr-un termen mai mic sau egal cu 365 de zile de la achizitionarea acesteia, dar cu suma încasată ca urmare a rascumpărării se achiziţionează unităţi de fond BCR Clasic;

  c) 0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea acesteia este solicitata intr-un termen mai mic sau egal cu 365 de zile de la achizitionarea acesteia, dar cu suma încasată ca urmare a rascumpărării se achiziţionează unităţi de fond BCR Expert;

  d) 0% daca rascumpararea este solicitata intr-un termen mai mare de 365 de zile de la achizitionarea acesteia;

  e) În cazul în care suma investita este egala sau mai mare de 100.000 lei, comisionul de răscumpărare este negociabil. Stabilirea comisionului se face de către societatea de administrare a investitiilor la momentul investirii in Fond, in functie de durata investirii si de esalonarea rascumpararilor.

  Comi

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended