Home >Documents >RAPORT DE EVALUARE nr. 1890/22.06 · PDF file 2016. 4. 21. · piata imobiliara...

RAPORT DE EVALUARE nr. 1890/22.06 · PDF file 2016. 4. 21. · piata imobiliara...

Date post:18-Jan-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RAPORT DE EVALUARE

  nr. 1890/22.06.2015

  Teren intravilan - in suprafata de 781,21mp din masuratori impreuna cu

  cota parte indiviza de 1/3 din suprafata de 479,44 mp - drum de acces

  Adresa Orasul Otopeni, tarlaua 29, parcela 343/28- numarul

  cadastral 1440/3/3, jud.Ilfov

  Solicitant credit S.C. TWENTY ADVERTISING S.R.L.

  Proprietar S.C. TWENTY ADVERTISING S.R.L.

  Destinatar BANCA TRANSILVANIA – Sucursala Pantelimon

  Data evaluarii 22.06.2015

  Uz intern

 • 2

  C U P R I N S

  Capitolul 1. SINTEZA ............................................................................................................ 3

  Capitolul 2. DECLARATIA DE CONFORMITATE ...................................................................... 4

  Capitolul 3. PREMISELE EVALUARII ..................................................................................... 4

  3.1. Ipoteze si conditii limitative 4

  3.2. Obiectul si scopul evaluarii 5

  3.3. Data inspectiei. Data evaluarii 5

  3.4. Drepturi de proprietate 5

  3.5. Baza de evaluare. 5

  3.6. Sursele de informatii utilizate 6

  3.7. Clauza de nepublicare 6

  Capitolul 4. ANALIZA PROPRIETATII .................................................................................... 6

  4.1. Identificarea si localizarea proprietatii 6

  4.2. Descrierea juridica 6

  4.3. Descrierea proprietatii 7

  Capitolul 5. Analiza pietii imobiliare............................................................. 7 Capitolul 6. Analiza dateölor si concluziile.......................................................9 6.2. Abordarea prin piata 9

  6.3. Abordarea prin venit 9

  6.4. Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorului. 10

 • 3

  Capitolul 1. SINTEZA

  OBIECTUL EVALUAT Teren intravilan;

  ADRESA orasul Otopeni, tarlaua 29, parcela 343/28, jud.Ilfov

  SOLICITANT CREDIT S.C. TWENTY ADVERTISING S.R.L.

  PROPRIETARI S.C. TWENTY ADVERTISING S.R.L.

  DESTINATAR BANCA TRANSILVANIA – Sucursala Pantelimon

  SUPRAFETE Suprafata totala : 781,21 mp din masuratori impreuna cu cota parte indiviza

  de 1/3 din suprafata de 479,44 mp -drum de acces.

  DATA INSPECTIEI 19.06.2015

  DATA EVALUARII 22.06.2015

  CURSUL DE SCHIMB 4,4881 LEI/EURO

  SCOPUL EVALUARII reevaluare pentru executare/insolventa/faliment

  BAZA EVALUARII Valoarea de piata definita conform standardelor ANEVAR 2014

  DECLARAREA VALORII

  VALOAREA DE PIATA :

  134.643 LEI echivalent 30.000 EURO Valoarea de piata nu este afectata de TVA

  Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al Bancii Transilvania S.A.

 • 4

  Capitolul 2. DECLARATIA DE CONFORMITATE

  Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certific ca afirmatiile prezentate si sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte si au fost verificate, in limita posibilitatilor, din mai multe surse.

  De asemenea, certific ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si conditiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile personale, fiind nepartinitoare din punct de vedere profesional.

  In plus, certific ca nu am nici un interes prezent sau de perspectiva cu privire la imobilele care fac obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de partile implicate. Onorariul ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legatura cu declararea in raport a unei anumite valori sau interval de valori care sa favorizeze clientul si nu este influentata de aparitia unui eveniment

  ulterior. La data elaborarii acestui raport, evaluatorul care semneaza mai jos este membru ANEVAR, are indeplinite cerintele programului de pregatire profesionala continua al ANEVAR, are competenta necesara intocmirii acestui raport si are

  experienta pe piata specifica din municipiul Bucuresti si din imprejurimi. Proprietatea a fost inspectata personal de catre evaluatorul care semneaza mai jos. In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta externa din partea nici unei alte persoane in afara

  evaluatorului care semneaza mai jos. Evaluatorul are incheiata asigurare de raspundere profesionala. Liliana Iacob

  membru titular ANEVAR legitimatie nr.13203 expert evaluator proprietati imobiliare, bunuri mobile si intreprinderi

  Capitolul 3. PREMISELE EVALUARII

  3.1. Ipoteze si conditii limitative La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, in concordanta cu care este exprimata opinia evaluatorului, coroborat cu celelalte aprecieri din acest raport.

  Ipotezele si conditiile limitative de ordin general: � Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de client / reprezentantii

  clientului si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau investigatii suplimentare.

  � Am considerat ca toate informatiile obtinute de la client sunt adevarate si corecte. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru neconcordantele generate de informatii eronate oferite client.

  � Evaluatorul, prin reglementarile profesionale carora se supune, nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, a actelor mentionate si nici a dreptului deplin de proprietate asupra

  bunului imobil evaluat, considerat existent in prezenta lucrare, ca ipoteza de lucru. � Proprietatea este considerata si evaluata ca fiind libera de sarcini. � Evaluatorul a presupus ca imobilul evaluat se conformeaza restrictiilor urbanistice din zona, detine toate

  licentele, autorizatiile, certificatele necesare utilizarii sale, neexistand nici o disputa cu vecinii, ocupantii spatiilor invecinate sau administratia locala.

  � Nu s-a efectuat nici o investigatie referitoare la prezenta sau absenta substantelor poluante si, prin urmare, nu se poate oferi nici o asigurare a potentialului sau impact asupra evaluarii. In consecinta, pentru scopul acestei evaluari, am presupus ca nu sunt, pe sau in cadrul proprietatii, nici un fel de substanta poluanta, care ar putea contamina proprietatea si diminua valoarea acesteia. Deoarece este obligatia proprietarului de a inlatura orice contaminare, evaluatorii recomanda, in eventualitatea in care se descopera existenta acesteia, efectuarea unui

  audit de mediu de catre un expert autorizat inaintea oricarei decizii de tranzactionare. � Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina

  faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii.

  � In calcule, s-au utilizat suprafetele indicate in documentatia pusa la dispozitie de client. � Evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii, ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la surse pe

  care el le considera credibile si nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta corectitudinii lor, nefiind verificate

  din surse independente. In plus, este posibil sa existe si alte informatii de care evaluatorul nu avea cunostinta. � Evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru evenimentele ce influenteaza valoarea proprietatii care au

  avut loc dupa data evaluarii sau data inspectiei si care nu au fost indicate. � Valorile estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuire a acestora pe interese

  fractionate va invalida valorile estimate.

 • 5

  � Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia. � Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in

  instanta relativ la proprietatea in chestiune. Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca proba in instanta, fiind o expertiza extrajudiciara.

  � Natura pietelor emergente, cum este si Romania, presupune anumite dificultati in cuantificarea unor valori de piata. Oricum, valorile exprimate in cadrul acestui raport trebuie sa fie considerate ca fiind cea mai buna

  estimare a proprietatii in cauza. Subliniem ca valoarea recomandata a fost determinata strict prin perspectiva situatiei pietei la data de referinta a evaluarii, situatie care se poate modifica, intr-un interval mai scurt sau mai lung, in functie de dinamica economica, ceea ce ar implica reconsiderarea pozitiei noastre.

  Ipoteze speciale si conditii limitative: Terenul a fost identificat orientativ, conform declaratiilor reprezentantului Twenty Advertising cu ocazia

  inspectiei proprietatii efectuata in anul 2009, evaluatorul considerand informatia adevarata si corecta, terenul nefiind

  ingradit sau intarusat. In planul de amplasament din documentatia cadastrala exista doar coordonatele in sistem local. Valoarea de piata este estimata in aceasta analiza in ipoteza ca terenul nu are restrictii la construire si este construibil la minim indicatorii zonei: POT max =40% si CUT max= 1,2; Evaluatorul nu a avut la dispozitie certificat de urb

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended