+ All Categories
Home > Documents > RAPORT DE ACTIVITATE ABA SIRET 2014.docx

RAPORT DE ACTIVITATE ABA SIRET 2014.docx

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: hoangxuyen
View: 265 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
53
A.N. „APELE ROMÂNE” Administraţia Bazinală de Apă SIRET Str. Cuza Vodă nr. 1, BACĂU, cod 600274 Tel: 0234-541646; Fax: 0234-510050; e-mail: C.I.F. : RO 18264854/06.01.2006 COD IBAN : RO69 TREZ 0615 0220 1X01 3928 C.I.F. : 33839263/25.11.2014 RAPORT DE ACTIVITATE a Administrației Bazinale de Apă Siret în anul 2014 În decursul anului 2014, compartimentele din cadrul Administrației Bazinale de Apă Siret au desfășurat următoarele activități principale: Dispecerat In perioada ianuarie-decembrie 2014, in cadrul compartimentului dispecerat au fost indeplinite sarcini privind asigurarea fluxului informational, exploatarea acumularilor, informari, avertizari si raportari in situatii de urgenta generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase si efectele acestora, problemele de calitatea apei, transmitere/primire corespondenta compartimentelor ABA Siret, prin fax, e-mail, dupa cum urmeaza: - asigurarea programului de permanenta si functionarea fluxului informational zilnic (receptionare, colectare, validare si transmitere date si informatii generale privind problemele de specialitate pe ansamblul bazinului hidrografic Siret - sesizari privind exploatari ilegale de agregate de balastiera, evenimente de calitate a apei, etc; - intocmirea si transmiterea bilantului hidrologic zilnic al principalelor lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Siret (pentru 24 ore), pe baza datelor receptionate si validate; - receptionarea, validarea si transmiterea zilnic in "starea sistemului" prin calculator la A.N. "Apele Romane" datelor referitoare la: situatia meteorologica, hidrologica, la constructiile hidrotehnice (debite afluente, evacuate,
Transcript

A.N. „APELE ROMÂNE”Administraţia Bazinală de Apă SIRET

Str. Cuza Vodă nr. 1, BACĂU, cod 600274Tel: 0234-541646; Fax: 0234-510050; e-mail:

C.I.F. : RO 18264854/06.01.2006 COD IBAN : RO69 TREZ 0615 0220 1X01 3928 C.I.F. : 33839263/25.11.2014

RAPORT DE ACTIVITATE a Administrației Bazinale de Apă Siret în anul 2014

În decursul anului 2014, compartimentele din cadrul Administrației Bazinale de Apă Siret au desfășurat următoarele activități principale:

Dispecerat In perioada ianuarie-decembrie 2014, in cadrul compartimentului dispecerat au

fost indeplinite sarcini privind asigurarea fluxului informational, exploatarea acumularilor, informari, avertizari si raportari in situatii de urgenta generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase si efectele acestora, problemele de calitatea apei, transmitere/primire corespondenta compartimentelor ABA Siret, prin fax, e-mail, dupa cum urmeaza:

- asigurarea programului de permanenta si functionarea fluxului informational zilnic (receptionare, colectare, validare si transmitere date si informatii generale privind problemele de specialitate pe ansamblul bazinului hidrografic Siret - sesizari privind exploatari ilegale de agregate de balastiera, evenimente de calitate a apei, etc;

- intocmirea si transmiterea bilantului hidrologic zilnic al principalelor lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Siret (pentru 24 ore), pe baza datelor receptionate si validate;

- receptionarea, validarea si transmiterea zilnic in "starea sistemului" prin calculator la A.N. "Apele Romane" datelor referitoare la: situatia meteorologica, hidrologica, la constructiile hidrotehnice (debite afluente, evacuate, pozitia echipamentelor hidromecanice si starea lor, etc.), alimentarea cu apa a beneficiarilor, calitatea apelor, starea sistemului informational, masuri si interventii;

- elaborarea dispozitiilor de manevra pentru acumularile din administrare in vederea incadrarii in prevederile regulamentelor de exploatare sau programelor de exploatare lunare ale lacurilor;

- receptionare informari, atentionari meteorologice, atentionari fenomene meteorologice periculoase imediate, de la A.N.M. sau A.N. "Apele Romane", avertizari hidrologice de la INHGA si diseminarea catre subunitati , Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau (ISUJ ), balastiere din judetul Bacau.

- asigurarea transmiterii la A.N. "Apele Romane" a informarilor referitoare la fenomenele meteorologice periculoase receptionate din bazinul hidrografic Siret, atingeri si

depasiri ale pragurilor de precipitatii, atingeri si depasiri ale cotelor de aparare, in perioadele:

12.04.2014 - 19.04.2014 - judetele Neamt, Bacau, Vrancea; 14.05 - 18.05.2014 - judetele Suceava ,Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau; 22.05 - 29.05.2014- judetele Suceava , Neamt, Bacau, Vrancea; 31.05.2014 - judetul Bacau; 01.06.-05.06.2014 -judetul Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea; 07.06 - 10.06.2014 -judetele Suceava, Bacau, Harghita; 13.06. 2014- judetele Suceava ,Neamt, Bacau; 24.06 – 26.06.2014 - judetele Suceava, Bacau, Harghita, Vrancea; 01.07 - 03.07.2014 judetele Suceava, Neamt, Bacau; 06.07 - 12.07.2014 - judetele Suceava, Neamt, Iasi, Bacau, Harghita,

Vrancea 17.07-18.07.2014- judetele Suceava, Bacau, Neamt; 22.07 - 24.07.2014 - judetele Neamt,Harghita, Bacau,Vrancea; 26.07-27.07.2014 - judetele Suceava, Vrancea; 30.07- judetele Suceava, Bacau, Harghita; 02.08 - 06.08.2014 - judetele Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea; 08.08-15.08.2014 - judetele Suceava, Neamt, Bacau; 20.08-24.08.2014 - judetele Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea; 22.09.2014 - judetul Suceava; 23.10-24.10.2014 -judetele Bacau, Vrancea;

- transmiterea Rapoartelor Operative privind evolutia si efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform reglementarilor legale in vigoare, din urmatoarele perioade:

13.02.2014 - judetul Vrancea; 18.02.2014 - judetul Vrancea; 22.02.2014 - judetul Vrancea; 25.02.2014- judetul Vrancea; 02.03 - 04.03.2014 - judetul Vrancea; 06.03 - 07.03.2014 - judetul Vrancea; 10.03 - 11.03.2014 - judetul Vrancea; 10.04 - 12.04.2014 - judetele Vrancea, si Buzau; 15.04.2014 - judetul Neamt; 18.04-25.04.2014 - judetul Vrancea; 04.05-05.05.2014 - judetul Vrancea; 14.05-17.05.2014 -judetele Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau; 21.05.2014 - judetul Neamt; 26.05.2014 - judetul Neamt; 27.05.2014 - judetul Neamt; 28.05.2014 - judetul Neamt;

29.05.2014 - judetul Neamt; 30.05 - 31.05.2014 - judetele Neamt, Bacau,Vrancea; 04.06 - 05.06.2014 -judetul Neamt; 10.06 -11.06.2014 - judetul Vrancea; 13.06 -14.06.2014 - judetele Neamt, Vrancea, Buzau; 26.06.2014 - judetele Neamt, Harghita; 03.07 -04.07.2014 - judetele Bacau, Vrancea; 08.07 -09.07.2014 - judetele Suceava, Neamt, Vrancea, Buzau; 10.07 -18.07.2014 - judetele Suceava, Neamt, Harghita, Vrancea; 22.07 -24.07.2014 - judetele Suceava, Neamt,Bacau, Harghita, Vrancea; 24.07 -26.07.2014 – judetul Neamt;

- avertizarea CLSU si obiectivelor aval (judetul Bacau) privind debitele deversate din acumularile S. C Hidroelectrica Piatra Neamt;

- asigurarea transmiterii la A.N. "Apele Romane" informarilor si fiselor de poluare (comunicare, avertizare, caracterizare) referitoare la:

1) 17 evenimente de calitate a apei in perioada 01.01- 31.12.2014, dupa cum urmeaza:

04.01.2014: râul Tazlaul Sarat, com. Zemes, judetul Bacau – SC OMV Petrom S.A –A.S.S.E Moldova Nord;

12.02.2014: Canal UHE Bistrița, CHE Vanatori- S.C. Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra Neamt, judetul Neamt;

20.02.2014: Canal UHE Bistrița la Zanesti – GA.PRO. CO. CHEMICALS Savinesti ;

24.02.2014: rau Negostina , oras Siret , judetul Suceava – SC Holzindustrie Schwieghofer SR Sebes, Sucursala Siret;

07.05.2014: râul Tazlaul Sarat, oras Moinesti, judetul Bacau – S.C. OMV Petrom S.A –A.S.S.E Moldova Nord;

21.06.2014: râul Tazlaul Sarat, sat Prohozesti, com. Poduri, judetul Bacau – S.C. OMV Petrom S.A –A.S.S.E Moldova Nord;

21.06.2014: râul Tazlaul Sarat, sat Sesuri, com. Magiresti, judetul Bacau – autor neidentificat;

22.06.2014: râul Racaciuni, com Racaciuni, judetul Bacau- autor neidentificat;

22.06.2014: râul Tazlaul Sarat, oras Moinesti, judetul Bacau – autor neidentificat;

22.06.2014: râul Tazlaul Sarat, oras Moinesti, judetul Bacau – autor neidentificat

07.07.2014: raul Dofteana, com. Dofteana, judetul Bacau- COMPET S.A- Sector Moinesti;

13.07.2014: canal desecare cu descarcare in raul Siret , com Sagna, jud. Neamt- autor neidentificat;

07.08.2014:raul Bistrita, com. Crucea, judetul Suceava-eveniment sesizat neconfirmat in urma verificarii in teren si analizelor de laborator;

31.08.2014: râul Tazlaul Sarat, com. Ardeoani, judetul Bacau - autor neidentificat;

25.10.2014: canal UHE Bistrita Bacau, com. Letea Veche, judetul Bacau – C.R.A.Bacau

20.12.2014:parau Cernu, com. Beresti Tazlau, judetul Bacau- S.C. Stratum Energy Romania LLC Wilgminton Sucursala Blejoi;

22.12.2014: râul Tazlaul Sarat, oras Moinesti, judetul Bacau – S.C. OMV Petrom S.A –A.S.S.E Moldova Nord;

2) 1 poluare accidentala in data 08.09.2014: paraul Solonet, com. Partestii de Jos, judetul Suceava; poluator Societatea Nationala a Sarii - Salina Cacica - incinta Partesii de Jos. (Fisa de caracterizare transmisa in data de 17.09.2014).

Apărare Împotriva InundațiilorPrincipalele activități întreprinse de compartimentul Apărare Împotriva Inundațiilor

în anul 2014 au presupus:- Finalizarea elaborararii Planului Bazinal de aparare impotriva inundatiilor al BH

Siret. 2014-2017- Participarea la sedinta de lucru pentru verificarea Planurilor Judetene/Bazinal

de aparare impotriva inundatiilor organizata la Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura – MMSC

- Coordonarea actiunii de Informarea cetatenilor privind prevederile noilor planuri locale de aparare impotriva inundatiilor la nivel de CJSU,CLSU;

- Reactualizarea evidenței centralizate a situației„Stoc materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor” existent la nivelul ABA Siret la data 01.01.2014 și finalizarea necesarului pentru Planul de achiziții pentru anul 2014 – materiale stoc apărare;

- Elaborarea situatiei mijloacelor fixe din patrimoniul public aferente categoriilor de lucrari de aparare impotriva inundatiilor , inregistrate in contabilitate

- Verificarea stadiului realizării masurilor dispuse prin procesele verbale de verificare a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor septembrie – octombrie 2013;

- Elaborarea situatiei centralizate pe judete si bazinal a formatiunilor torentiale din bh Siret pe detinatori

- Monitorizarea respectarii Programului de masuri nestructurale in vederea reducerii eventualelor efecte ale fenomenului de zapor pe raul Bistrita si afluenti; monitorizarea evolutiei aglomerarilor de gheturi manifestate in perioada ianuarie-martie in bh Bistrita;

- Demararea procedurii de achizitie pentru elaborarea Planurilor de actiune in caz de accident la barajele Poiana Uzului si Dragomirna ( caiete de sarcini , cereri oferte , evaluare , adjudecare)

- Verificarea punctelor critice la nivelul fiecărui SGA/SHI și actualizarea hărților cu punctele critice pe cursurile de apă și la construcțiile hidrotehnice din administrarea ABA Siret”;

- Verificarea si aprobarea la nivelul Centrului Operativ ABA Siret a Planurilor Judetene de aparare impotriva inundatiilor 2014-2017

- Pregatire si participare la instruirea pe tema – Gestionarea situatiilor de urgenta , respectarea fluxului informational si intocmirea corecta a rapoartelor operative in cazul apelor mari;

- Monitorizare si gestionare situatii de urgenta manifestate in perioada mai-iunie la nivelul bh Siret. Urmarirea respectarii si aplicarii prevederilor Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, verificarea si validarea rapoartelor operative si a celor de sinteza;

- Participarea la elaborarea propunerilor de lucrari noi de aparare, aparute ca necesare dupa trecerea viiturilor in judetele Vrancea si Neamt;

- Evaluarea și inventarierea bazei de date existente privind hartile de hazard elaborate în etapa I a proiectului PPPDEI; organizarea datelor GIS privind hărțile de hazard la Inundații – PPPDEI etapa II –pe județe și transmiterea acestora la ANAR-DSU;

- Participare în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică„Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Siret”- PPPDEI – et a II a;

- Verificarea profilelor transversale si longitudinale si a hartilor de hazard la inundatii elaborate in etapa II a proiectului PPPDEI;

- Evaluarea si verificarea masurilor structurale si continutul PPPDEI in vederea avizarii acestuia;

- Revizuirea materialelor și mijloacelor de apărare necesare a se achiziționa în anul 2014, conform alocațiilor bugetare aprobate;

- Actualizarea schemelor sinoptice ale bazinelor hidrografice ale principalelor cursuri de apă din bh Siret

- Pregătire materiale pentru întâlnirea de lucru desfășurată la Voina , jud. Arges, organizată de MMSC.

- Demararea actiunii de evaluare a necesarului de mire hidrometrice , respectiv achizitionarea si montarea lor pe principalele lucrari hidrotehnice de aparare

- Verificarea Planurilor de actiune in caz de accident la barajele Poiana Uzului si Dragomirna si transmiterea observatiilor catre contractanti;

- Demarare procedura de achizitie, in limita sumei de 27 000 lei inclusiv TVA-bugetul de stat, materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor (intocmire referat, caiet de sarcini privind achizitionarea placutelor pentru mire hidrometrice locale la principalele lucrari hidrothnice de aparare, respectiv diguri);

- Pregatire actiune de verificare a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, indiferent de detinator, la nivel judetean, organizata de MMSC/ANAR, precum si participarea la aceasta actiune in perioada 22-26 septembrie judetele Suceava si Neamt si in perioada 6-10 octombrie in judetele Vrancea si Bacau;

- Participare la intalnirea tehnica de lucru avand ca tematica diseminarea hartilor de hazard si de risc la inundatii din cadrul ANAR;

- Intocmire raspuns controlul de audit al Comisiei Europene pentru proiect LIFE 03ENV/RO/000539 – DIMINISH

- Intocmire situatie pagube inregistrate la nivelul ABA - Contributie la schimbul de date necesare derularii proiectului „Planul pentru

Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Siret”- PPPDEI – et a II a.

- Participare în cadrul comisiei de evaluare a rezultatelor transmise de prestatorul serviciilor de intocmire a proiectului „Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Siret”- PPPDEI – et a II a;

- Organizare intalniri de lucru cu responsabilii AII din teritoriu (SGA / SHI ) in vederea diseminarii hartilor de hazard si de risc elaborate in cadrul programului PPPDEI

Alte activități cu caracter permanent:- Monitorizare situație meteorologica / hidrologică din BH Siret – evaluare stare

sistem ;- Studierea si insusirea legislației în domeniul apărării împotriva inundațiilor ;- Analiză, documentare și soluționare corespondenta ANAR / alte ABA / SGA, terti- Participarea saptamanala la Centrul National de perfectionare a pregatirii pentru

managementul situatiilor de urgenta privind prezentarea functiilor de sprijin ale ANAR/ABA /SGA in cadrul gestionarii situatiilor de urgenta.

Exploatare Principalele activitati ale membrilor biroului exploatare s-au axat pe urmatoarele:- verificarea lucrarilor executate in anul 2014 prin Programul de gospodarire a

apelor, pentru fiecare SGA si SHI ;- solutionarea sesizarilor/ petitiilor transmise serviciului exploatare - 62 sesizari,

repartizate pe raza de administrare a sistemelor astfel:o SGA Bacau = 21 sesizario SGA Vrancea = 20 sesizario SGA Suceava = 13 sesizario SHI Pascani = 5 sesizario SGA Neamt = 3 sesizari- participare la receptii finale sau la terminarea lucrarilor realizate prin investitii =

5 obiective- participare la receptii lucrari realizate prin PGA 2014 = 10 lucrari

- raportare lunara - valoric - stadii fizice, si sustinerea lor in Comitetul Director al Administratiei Bazinale de Apa Siret ,a lucrarilor executate prin Programul de gospodarire a apelor si transmiterea lor catre Administratia Nationala Apele Romane, conform machetelor aprobate ;

- intocmire situatii pentru lucrari ce urmeaza a fi executate cu valori mai mari de 15.000 lei;

- transmiterea (bilunar) a situatiei lucrarilor executate in cadrul Programului de gospodarire a apelor privind intretinerea si igienizarea cursurilor de ape;

- indrumarea si urmarirea executiei lucrarilor de recalibrare si reprofilare a cursurilor de apa ce au afectat lucrarile de aparare in urma viiturilor din luna mai-2014, pe raza SGA Vrancea si Neamt ;

- intocmirea lunara a materialelor pentru Comitetul Director (centralizatoare, justificari, rapoarte,etc)

- urmarirea comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice din administrarea ABA Siret, conform programelor de supraveghere aprobate pentru pentru fiecare SGA si SHI, prin verificarea in teren a starii tehnice a barajelor si a lucrarilor de indiguire, consolidare si regularizare;

- intocmirea referatelor de urmarirea comportarii pentru barajele analizate in Comisia UCC a ANAR (Rogojesti, Bucecea si Dragomirna), in baza prelucrarii masuratorilor AMC si observatiilor vizuale;

- sustinerea acestor referate in sedinat Comisiei UCC a ANAR;- Intocmire Raport anual de sinteza privind activitatea de UCC desfasurata la ABA

Siret in anul precedent si inaintare la ANAR;- Intocmire caiete de sarcini pentru contractarea expertizei de evaluarea starii de

siguranta a barajului Serbauti in vederea reautorizarii; - Intocmire caiete de sarcini pentru Studiile de cercetare privind baraj Poiana

Uzului, stabilite ca masuri de indeplinit de catre ABA Siret prin Raport/Decizie nr109 din 26.03.2014, analiza ofertelor tehnice si urmarire contract;

- Participare la aplicatiile din teren in vederea realizarii studiilor de mai sus si pentru realizarea studiului UCC pentru baraj Poiana Uzului (ISPH Bucuresti);

- Intocmire caiet de sarcini pentru proiectarea, executia si montajul unei vane suplimentare pe golirea de fund din plotul 21 de la baraj Poiana Uzului, in vederea asigurarii evacuarii debitelor in siguranta.

- Verificarea regulamentelor de exploatare pentru terti si intocmirea referatelor pentru aprobare, conform competentelor: 18 regulamente;

- realizare Raport privind modul de exploatare a principalelor acumulari din b.h.Siret in anul 2013

- intocmire programe si rapoarte de exploatare lunare pentru lacurile din b.h.Siret - calculare zilnica a parametrului de avertizare pentru exploatarea in siguranta a

baraj Poiana Uzului

- asigurarea secretariatului Comisiei Teritoriale „Moldova” pentru barajele de categoria C si D din b.h.Siret supuse evaluãrii - analiza expertize, intocmire referate de avizare: 19 expertize.

- demersuri la ANAR in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare in siguranta pentru barajele Poiana Uzului, Priza Trotus si Priza Pascani

- analiza expertize baraje din categoria de importanta A si B, formulare punct de vedere in vederea avizarii si sustinere in CONSIB: 1 expertiza

- participare la verificarile in teren a starii tehnice a barajelor din categoria de importanta A si B de pe raza de bazin a ABA Siret, in conformitate cu tematica elaborata si aprobata de MMSC si MI, impreuna cu reprezentantii MMSC-DAPP-Directia Managementului la Inundatii, Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta Judetene, ANAR- Inspectia Apelor si SC Hidroelectrica

- completare si actualizare centralizatoare lucrãri din b.h.Siret privind REBAR- verificare si stabilire in teren a lucrarilor ce se propun prin PGA 2015- intocmire situatii pentru punctele critice din b.h.Siret, inclusiv verificare in teren;- intocmire Program de masuri pentru timpul friguros;- reactualizare “Note de Fundamentare”si propuneri de lucrari pentru aparare

impotriva inundatiilor,prezentarea lor in Comitetul Tehnico-Economic la Administratiei Bazinale de Apa Siret si transmiterea lor la A.N.A.R Bucuresti;

- propuneri de infiintare “Formatie de interventie rapida” la nivel de A.B.A Siret,caiete de sarcini pentru dotare cu utilaje,materiale si echipamente de protectie si propuneri de lucrari pentru P.G.A 2015 pentru aceasta formatie;

- verificare referate pentru aprovizionare cu materiale necesaare realizarii lucrarilor din P.G.A;

Hidrologie, Hidrogeologie și Prognoze BazinaleÎn anul 2014, activitatea Serviciului de Prognoze Bazinale, Hidrologie și

Hidrogeologie s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Programului de activitate și ale Programului unitar de activități în legătură cu gospodărirea apelor aprobate de AN „Apele Române”.

În cadrul activităților curente de hidrometrie s-a efectuat verificarea, validarea și completarea bazei de date hidrologice pentru un număr de:

132 stații hidrometrice pe rauri și canale, 17 staţii hidrometrice pe 15 lacuri de acumulare, 7 statii evaporimetrice 14 stații hidrometrice la folosințe sistematice, 4 bazine reprezentative cu 27 stații hidrometrice, 161 stații hidrogeologice cu 486 foraje, 72 sectiuni satelit,

61 izvoare monitorizate. - Numarul observatiilor și masuratorilor efectuate in rețeaua hidrometrica se

inscriu in cifrele de plan, cu usoare depasiri. - S-au efectuat controale, indrumari, instruiri tehnico-metodologice la cele 7

Stații hidrologice: Statia hidrologica Vatra Dornei, Statia hidrologica Suha, Statia hidrologica Suceava, Statia hidrologica Piatra Neamt, Statia hidrologica Bacau, Statia hidrologica Onesti, Statia hidrologica Focsani, într-un număr de 96 de delegaţii.- În paralel cu activitatile curente de hidrometrie, s-au definitivat prelucrarile

pentru anuar la toate stațiile hidrometrice și hidrogeologice care au functionat in anul 2014. - În perioada 10– 14.03.2014 a avut loc verificarea și validarea studiilor

hidrometrice din anul 2013, de către reprezentanti INHGA, atât pentru rețeaua hidrometrica cât și pentru bazinele reprezentative. Anuarul hidrologic , studiile hidrometrice, carnetele de niveluri si celelalte materiale auxiliare prevazute in instructiuni au fost predate la INHGA conform programului de activitate aprobat, in termenele stabilite.

- S-au desfășurat activități de permanență și prognoză hidrologică la 107 stații hidrolometrice cu transmisie zilnică. In fiecare zi s-au colectat si validat datele din retea si s-au intocmit buletinele hidrologice. In situatii deosebite s-au efectuat observatii si masuratori suplimentare care s-au centralizat, validat si transmis la dispecerat prin mesaje hyavert. În acest context trebuie menționat faptul că viiturile care s-au produs in primul semestru în bazinul hidrografic Siret au fost bine monitorizate conform instructiunilor, elaborandu-se peste 350 de mesaje de avertizare.

- Personalul cu activitate de prognoza bazinală, pe lângă activitățile de dispecerat, de validare, indrumare și control la stațiile hidrologice aflate în directa responsabilitate, rulează zilnic programul de simulări hidrologice RFS cu analizarea și studierea informărilor RADAR, NOAH, TOPLATS, HBT, HTN.

Se efectuează zilnic prognoza debitelor – metoda clasică. Se analizează rezultatele. Se realizează raport zilnic privind funcționarea stațiilor automate DESWAT. Se furnizează datele necesare pentru calibrarea stațiilor DESWAT, în urma

analizei şi corelării măsurătorilor manuale cu cele automate.

- S-a realizat programul privind măsurătorile hidrogeologice şi programul de pompări experimentale.

- Dupa perioada de inghet s-a procedat la reinstalarea celor 72 de senzori de nivel de la stațiile automate DESWAT, împreună cu compartimentul CTI.

- S-au instalat 46 de panouri solare (care inlocuiesc racordurile electrice prevazute in proiectul Deswat pentru statiile AHSS fiind mai avantajos din punct de vedere al costurilor).

- Au fost executate 36 pompari experimentale la foraje + denisipari - S-au recoltat 73 probe chimism din 73 foraje la care s-au facut analize de

laborator.- In cadrul proiectului EAST AVERT s-a lucrat la completarea bazei de date

necesare derularii acestui proiect (date hidrologice, cartografice).Au fost elaborate 214 studii hidrologice pentru terți, pentru care s-a încasat suma

de 250000 lei.D.M.R.A. - B.G.C.R.A.

Indicatorii de baza ai activitatii de hidrologie si hidrogeologie ANAR an 2013

Nr.crt. Tip sectiuni Nr de observatii/masuratori/determ.minime pe

an:

A. B.A. SIRET

Nr.sect./obiect PLAN REALIZ %

0 1 2 4 5 6 7

1

Statii hidrometrice pe rauri

Numar citiri la mira cu ape mici si medii 13210971

4 109714 100

2Citiri la mira in perioadele cu ape mici si medii(3citiri/zi)

3 Citiri la mira suplimentare in per. cu ape mari

4 Numar masuratori temperatura apa 129 88330 88330 100

5 Numar masuratori temperatura aer 129 88330 88330 100

6 Numar determinari debite de apa situatii normale 126 7416 7416 100

7Determinari suplimentare de debite situatii cu ape mari

8 Numar recoltari probe pentru granulometrie 15 37 37 100

9Numar recoltari probe aluviuni in sus.-masuratori complete 59 900 900 100

10Numar recoltari probe aluviuni in suspensie-masuratori simple 59 3600 3600 100

11 Numar transmisii zilnice 10710258

8 102588 100

12 Posturi pluviometrice Numar masuratori precipitatii 11210336

0 103360 100

13 Sateliti Determinari de debite de apa la sateliti 92 25785 25785 100

14 Folosinte Determinari debite de apa la folosinte 34 56 56 100

15Folosinte urmarite sistematic

Determinari debite de apa la folosinte urmarite sistematic 12 90 90 100

16Folosinte urmarite expeditionar

Determinari debite de apa la folosinte urmarite expeditionar 22 198 198 100

17 Debite de apa la folosinte colectate de beneficiar

18Profile transversale si long. pe rauri

Profile transversale conform directivei cadru+profile SH 132 292 292 100

19 Izvoare Determinari debite de apa la izvoare 61 852 852 100

20 Determinarea temperaturii apei la izvoare 51 732 732 100

21

Acumulari

Nr de determinari in lacuri de acumulare - citiri mira la baraj 16 14235 14235 100

22 - determinari debite de apa defluente 13 468 396 84.6

23 - determinari de evaporatie 2 1080 1080 100

24 - masurarea precipitatiilor la pluviometru 4 2700 2700 100

25Ridicari topobatrimetrice pe lacuri denumire lacuri 1

Rogojesti -mas.in teren

26Numar statii evaporimetrice de lac Numarul de masuratori evaporimetrice pe lac 3 1280 1280 100.0

27Nr. statii evaporimetrice pe interbazine

Numar de masuratori evaporimetrice pe interbazine 5 3060 3060 100

28Nr det. pt. grosimea zapezii la platforme

Numar de determinari a grosimii zapezii in profil nivometric 9 336 288 85.7

29Nr det. pt. densitatea zapezii la platforme

Numar de determinari a densitatii zapezii in profil nivometric 65 128 121 94.5

30Nr det. pt. grosimea zapezii la platforme Nr det. pt. grosimea zapezii la platforme 20/20 50 3280 1957 59.66

31Nr det. pt. densitatea zapezii la platforme Nr det. pt. densitatea zapezii la platforme 20/20 50 1304 842 64.57

32

Bazine reprezentativeNr de determinari in bazine reprezentarive

< citiri nivel la mira 20 11640 11640 100

33 << determinari debite de apa 14 2280 2280 100

34 < recoltarea de probe de aluviuni in suspensie 6 356 356 100

35 < masurarea precipitatiilor la pluviometru 9 8040 8040 100

36

Ape subteraneNr foraje

Numar masuratori niveluri piezometrice in foraje 468 21036 21036 100

37Numar transmisii date pentru buletinul hidrogeologic la foraje 31 2016 2016 100

38 Numar masuratori adancime foraj 468 5616 5616 100

39 Numar masuratori temperatura apei in foraje 158 8364 8364 100

40 Numar pompari foraje fretice 36 36 43 119.4

41 Numar pompari foraje de adancime

42Pompari pentru recoltarea probe de apa pt analize fz-chimice 73 73 73 100

43Intretinere statii hidrometrice (obiective)

44 Intretinere foraje

45 Reparatii 1 2

46 Studii terti - valoric (lei) 250000

Cadastrul apelor și PatrimoniuI. Activitatea de cadastrul apelor

Programul de activitate pentru anul 2014 cuprinde efectuarea controalelor la un număr de 16.859 obiective cadastrale şi întocmirea fişelor cadastrale pentru un număr de 5.215 obiective.

Situaţia realizării programului de cadastrul apelor pe anul 2014 este următoarea: întocmire fişe cadastrale - realizat un nr. de 5.636 fişe; controale la obiectivele cadastrale - realizat un nr. de 16.805 controale la

obiectivele aflate în evidenţă; încărcarea bazei de date cadastrale în programul WIMS; 87 măsurători topografice din care: 20 ABA Siret pentru identificarea situaţiei

juridice a bunurilor imobile; 52 SGA Neamţ din care 5 UCC, 20 măsurători cantităţi balast, 27 lucrări PGA; 15 SGA Vrancea pentru lucrările din administrare.

De mentionat că SGA Bacău şi SHI Paşcani nu au personal de specialitate şi echipamente necesare pentru a efectua măsurători topografice.

1 propunere de proiect pentru delimitarea albiilor minore transmisă la ANAR spre analiză;

finalizarea aplicării prevederilor Legii nr. 165/2013 şi HG nr. 401/2013 - reprezentarea grafică a bunurilor din domeniul public şi privat al statului, deţinute de A.N “Apele Române”

10 şedinţe de lucru cu angajaţii A.B.A Siret având ca temă generarea suportului geometric necesar in studiile de inundabilitate. Instruirile au constat în aplicaţii practice.

II. Activitatea de patrimoniu În anul 2014, s-au realizat următoarele obiective: întocmirea caietelor de sarcini şi a documentelor necesare licitaţiilor pentru

un număr de 128 bunuri imobile din administrarea A.B.A Siret; 109 licitaţii organizate pentru închirierea bunurilor imobile în suprafaţă totală

de 2.343.951,86 mp, în urma cărora au fost încheiate contracte de închiriere în valoare totală de 123.686,13 lei/lună.

întocmirea documentaţiilor de închirire pentru un număr de 11 bunuri imobile în vederea transmiterii spre aprobare la A.N “Apele Române”;

situaţii privind reevaluarea patrimoniului public necesare reactualizării Anexei 12 la HG nr. 1705/2006;

elaborarea Notei de fundamentare şi a proiectului de H.G privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajare albie râu Siret la Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi”

Gestiune, Monitoring și Protecția Resurselor de Apă (GMPRA)Activitatea serviciului G.M.P.R.A. s-a desfășurat conform prevederilor „Programului

unitar de activități în legătură cu gospodărirea apelor” aprobat de A.N. APELE ROMÂNE. Principalele activități ale serviciului s-au realizat astfel:▪ Monitorizarea calitativă a apelor de suprafață - 81 secțiuni de râu și 25 secțiuni de

lacuri;

▪ Monitorizarea calitativă a apelor subterane - 100 foraje din rețeaua de studiu hidrogeologică;

▪ Monitorizarea elementelor biologice din râuri și lacuri;▪ Monitorizarea calitativă a apelor uzate evacuate – 291 agenți economici;▪ Elaborarea şi urmărirea realizării manualului de operarea sistemului de

monitoring al apelor de pe raza de activitate a ABA Siret;▪ Elaborarea și urmărirea realizării Balantei Apei pe raza de activitate a ABA Siret;▪ Aplicarea penalităților pentru nerespectarea condițiilor stabilite în actele de

reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor - 775 buc;▪ Elaborarea Sintezei anuale a calității apei la nivelul A.B.A. Siret; ▪ Monitorizarea şi raportarea folosinţelor de apă autorizate care evacuează

anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al comunităţii;▪ Întocmeşte situaţii privind substanţele periculoase/prioritare periculoase din

resursele de apă (suprafaţă şi subteran) precum şi din apele uzate epurate evacuate în receptori, întomeşte registrul substanţelor periculoase şi efectuează raportări sistematice;

▪ Elaborarea Raportui privind colectarea şi epurarea apelor uzate epurate evacuate;▪ Fundamentarea încheierii abonamentelor pentru contribuţiile specifice de

gospodărire a apelor - 1312 anexe;▪ Elaborarea ”Raportului tehnic privind exploatarea agregatelor minerale din albiile

sau malurile cursurilor de apă, lacuri și terase”;▪ Analizarea documentaţiilor tehnice şi stabilirea limitelor maxime reglementate ale

indicatorilor de calitate specifici apelor uzate epurate evacuate în receptori de suprafață de către utilizatorii de apă de pe raza de activitate a ABA Siret;

▪ Realizarea fluxului informațional în cazuri de poluări accidentale în conformitate cu prevederile Regulamentului SAPAROM și a situațiilor deficitare (de secetă);

▪ Elaborarea rapoartelor sistematice şi a Raportul privind stadiul calităţii apei pe raza de activitate a ABA Siret (buletinele sistematice de calitatea apei);

▪ Realizarea anuarului de gospodărirea apelor;▪ Ţinerea la zi a bazei de date ARQ și WIMS;▪ Elaborarea Raportului tehnic privind gospodărirea apelor subterane;▪ Contribuții la raportări privind implementarea Directivei Cadru 60/2000/CEE;▪ Elaborarea rapoartelor operative și sistematice privind calitatea apelor în aria de

activitate a ABA Siret.

Laboratorul Regional de Calitatea Apei În cursul anului 2014 s-au realizat recoltările la toate secțiunile de râuri, lacuri, ape

subterane și ape uzate conform frecvenței stabilite prin Manualul de Operare. Astfel, s-a efectuat un număr de:

13697 analize fizico-chimice (indicatori generali, micropoluanți organici și metale grele), pentru b. h. Siret, ce cuprinde subsistemele râuri, lacuri, ape subterane, ape uzate) 156 analize bacteriologice; 879 analize biologice; 1504 analize de micropoluanți organici și metale grele pentru b. h. Prut-

Bârlad. În urma analizelor efectuate pentru clienții externi s-a încasat suma de 113961.24

lei fără TVA.În același timp, s-au efectuat și analize pentru asigurarea calității rezultatelor, în

conformitate cu cerințele standardului SR ISO 17025/2005, care se referă la: confirmarea metodelor, probe de control conform planului de asigurare a calității, probe duble, intercomparări. Această activitate se desfașoară atât pe parte de chimie, cât și pe parte de biologie.

In luna septembrie a avut loc evaluarea de supraveghere in vederea reacreditarii, care a dus la prelungirea certificatului de acreditare.

Coordonatorul tehnic și responsabilul cu managementul calității pentru laboratoarele de calitate a apei din cadrul ABA Siret au participat la auditurile interne conform programării A.N.A.R.

Plan de Management Bazinal (PMB)In cursul anului 2014, biroul Plan de Management Bazinal a desfasurat urmatoarele

activitati:- Elaborarea si publicarea draft-ului Planurilor de Management (ciclul II de planificare) al

spatiului hidrografic SiretCapitolul 1 IntroducereCapitolul 2 Prezentarea generala a spatiului hidrografic SiretCapitolul 3 Caracterizarea apelor de suprafata

- Tipologie- Conditii de referinta- Finalizarea delimitarii corpurilor de apa la nivelul spatiului

hidrografic Siret- Reactualizarea analizei presiunilor la nivelul anului 2013, avand in

vedere si informatiile relevante din inventarul emisiilor, descarcarilor si pierderilor de substante prioritare

- Reactualizarea analizei impact – stare – risc, in conformitate cu cerintele Art. 5 al Directivei Cadru Apa

Capitolul 4 Caracterizarea apelor subterane- Analiza si actualizarea starii apelor subterane, inclusiv

evidentierea progresului fata de primul ciclu al planului de management

Capitolul 5 Identificarea si cartarea zonelor protejateCapitolul 6 Monitorizarea si caracterizarea starii apelor

- Colaborare cu Biroul Monitoring la stabilirea sectiunilor de monitorizare pe corpurile de apa nou delimitate, programele de monitorizare, elementele si frecventele de monitorizare

- Analiza si caracterizarea starii apelor de suprafata, inclusiv evidentierea progresului fata de primul ciclu al planului de management La caracterizarea starii chimice se vor include si rezultatele din inventarul emisiilor, descarcarilor si pierderilor de substante prioritare

- Aplicarea metodologiei de evaluare a starii ecologice din punct de vedere hidromorfologic

- Parcurgerea testului de desemnare pentru corpurile de apa care nu ating starea buna

Capitolul 7 Obiectivele de mediuCapitolul 8 Analiza economica

- Analiza economica a utilizarii apei Implementarea masurilor si etapelor pentru aplicarea

principiului recuperarii costurilor activitatilor specifice de gospodarirea apelor, pentru realizarea cerintelor privind implementarea Directivei Cadru Apa 2000/60/CE in conformitate cu art. 9 „Recuperarea cheltuielilor pentru serviciile de apa”, avand in vedere:- Colectarea datelor necesare pentru dimensionarea

tarifelor/taxelor aferente activitatii de aparare impotriva inundatiilor, ca activitate a proiectului „Identificarea unui mecanism economic aferent apararii impotriva inundatiilor”

- Aplicarea metodologiei privind dimensionarea costurilor de resursa si mediu in baza “Ghidurilor Europene privind Instrumente Economice in Politica Apei”

- Aplicarea metodologiei privind reactualizarea cuantumului contributiilor la nivelul bazinelor hidrografice

Capitolul 9 Programe de masuri

- Evaluarea implementarii programelor de masuri (masuri de baza si suplimentare) prevazute în cadrul primului Plan de management al spatiului hidrografic Siret, în conformitate cu cerintele art. 11 al DCA

- Aplicarea modelelor actualizate (WAQ; QUAL 2K, MONERIS) la realizarea planurilor de management ale spatiului hidrografic

Siret si stabilirea corpurilor de apa care necesita masuri suplimentare

- Stabilirea programului de masuri aferent planului de management al spatiului hidrografic SiretSe vor avea în vedere si informatiile din inventarul emisiilor, descarcarilor si pierderilor de substante prioritare- Stabilirea masurilor de baza- Stabilirea masurilor suplimentare- Analiza cost-eficientaa masurilor propuse- Stabilirea programului de masuri la nivelul corpurilor de apa

Capitolul 10 Exceptii de la obiectivele de mediuAplicarea metodologiei analiza cost beneficiu a programelor de masuri, din cadrul Planului de management al spatiului hidrografic SiretStabilirea pragurilor de disproportionalitate.Stabilirea exeptiilor la nivelul corpurilor de apa.

Capitolul 11 Aspecte cantitative si schimbari climatic

Capitolul 12 Informarea, consultarea si participarea publicului

Actualizarea anuala a registrelor zonelor protejate Continuarea procesului de actualizare a Registrului zonelor protejate elaborat la nivelul spatiului hidrografic Siret, avand in vedere cerintele art. 6 privind actualizarea acestora. Registrul se refera la identificarea si cartarea urmatoarele categorii de zone protejate: o Zone de protectie pentru captarile de apa (suprafata si subterana) destinate

potabilizariio Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economico Zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor importanto Zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrientio Zone pentru imbaiere

Realizarea procesului de participare si consultare a publicului, in conformitate cu art. 14 al DCA, cu privire la documentul Probleme importante de gospodarire a apelor la nivelul spatiului hidrografic Siret- Organizarea de întâlniri în cadrul sedintelor largite ale Comitetelor de Bazin în scopul

aducerii la cunostinta factorilor interesati a problemelor importante identificate la nivelul spatiului hidrografic Siret

- Colectarea si analiza propunerilor de îmbunatatire venite din partea factorilor interesati, revizuirea si finalizarea documentului, pe baza observatiilor si comentariilor acceptate

- Elaborarea si transmiterea catre ANAR-DPMSB a rapoartelor de informare si consultare a publicului

Realizarea, administrarea si actualizarea bazei de date referitoare la reteaua hidrografica, tipologia corpurilor de apa de suprafata, corpurile de apa de suprafata si subterane, presiunile semnificative (surse de poluare, folosinte de apa, constructiile hidrotehnice), zonele protejate, starea apelor de suprafata si subterane, masurile la nivelul corpurilor de apa, exceptiile de la obiectivele de mediu, etc. in format GIS

Actualizarea codificarii si pozitionarii portofoliului de elemente referitoare la gospodarirea apelor si a elementelor în legatura cu apele, avand in vedere cerintele de raportare

Participare la realizarea activitatilor de implementare a Directivei Cadru la nivelul Districtului Hidrografic International al Dunarii (coordonate de Comisia Internationala pentru Protectia Fluviului Dunarea - ICPDR), precum si la nivel bilateralUrmatoarele activitati si actiuni s-au realizat: - Contributie la finalizarea Raportului privind analiza caracteristicilor Districtului

Hidrografic International al Fluviului Dunarii, impactul activitatilor antropice si analiza economica a utilizarii apei – partea A, in conformitate cu cerintele Art. 5 al Directivei Cadru Apa

- Contributie la elaborarea draftului Planului de Management al Districtului Dunarii, sub coordonarea ICPDR

Participare la realizarea activitatilor de implementare a Directivei Cadru Apa si a celorlalte Directive Europene in domeniul calitatii apei la nivel european si a raportarilor catre Comisia Europeana si Agentia Europeana de Mediu, conform obligatiilor de raportare ale Romaniei avand in vedere:

- Contributii la realizarea activitatilor aferente Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apa si altor directive in domeniul calitatii apei

Realizarea/participarea la realizarea raportarilor WISE – REPORTNET si GIS catre Comisia Europeana si Agentia Europeana de Mediu privind:- Elaborarea raportarii WISE catre Comisia Europeana si Agentia Europeana de Mediu

pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, conform cerintelor art. 15;

Urmarirea si raportarea catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice a stadiului de realizare a masurilor cuprinse in planurile de actiune ale Directivelor Europene din ACQUIS-ul Comunitar Cap. 22 Protectia Mediului – Calitatea Apei, respectiv a realizarii planurilor de masuri prioritare pentru anul 2014, cu referire la:- Continuarea implementarii prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind

epurarea apelor uzate urbane prin elaborarea raportului semestrial privind „Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor uzate urbane si a capacitatilor in executie puse in functiune”, cu referire la:o Urmarirea extinderii treptate a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane din

aglomerarile cu peste 2.000 l.e., prevazute la art. 3 în Directiva 91/271/CEE;

o Urmarirea extinderii treptate a tratarii apelor uzate în statii de epurare a apelor uzate urbane din aglomerarile cu peste 2.000 l.e., prevazute la art. 4 si 5(2) ale Directiva 91/271/CEE;

o Urmarirea conformarii cu dispozitiile art.3 din Directiva 91/271/CEE în aglomerarile urbane mai mari de 10.000 l.e.;

o Urmarirea asigurarii, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de colectare si epurare corespunzator pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e.;

o Monitorizarea si evaluarea datelor privind calitatea apelor uzate urbane în conformitate cu cerintele de raportare ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

- Continuarea implementarii prevederilor Directivei Consiliului nr. 2006/11/CE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate în mediul acvatic al Comunitatii:o Urmarirea implementarii programelor de reducere a poluarii la nivelul unitatilor

industriale;o Analiza rezultatelor monitorizarii apelor transfrontaliere cu substante periculoase

din Lista I si Lista II;o Urmarirea implementarii Planului de implementare al Directivei 2006/11/CE si al

„directivelor fiice” la nivelul spatiului hidrografic Siret Continuarea implementarii prevederilor Directiva 2013/39/EU privind standardele de

calitate a mediului în domeniul apei, de modificare si de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului si de modificare a Directivei 2000/60/CE.

Actualizarea inventarului privind emisiile, descarcarile si pierderile de substante prioritare la nivelul spatiului hidrografic Siret, cu datele din 2012 si 2013 si realizarea unui scurt raport . Continuarea implementarii prevederilor Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor

impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole; Realizarea contributiilor privind derularea implementarii prevederilor Directivei

Consiliului nr. 2006/118/CE privind protectia apelor subterane împotriva poluarii si deteriorarii;

Colectarea, analiza si raportarea datelor si informatiilor pentru realizarea contributiilor privind derularea implementarii prevederilor Directivei 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesita protejare sau îmbunatatire pentru a permite viata piscicola;

• Colectarea, analiza si raportarea datelor si informatiilor pentru realizarea contributiilor privind derularea implementarii prevederilor Directivei Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si corelarea acesteia cu prevederile Directivei 75/440/CEE privind calitatea ceruta apelor de suprafata destinate producerii de apa potabila (amendata de Directivele 79/869/CEE si 91/692/CEE);

Elaborarea si transmiterea catre autoritatile locale a activitatilor propuse pentru Planul de actiuni, pentru realizarea la nivelul judetelor aferente spatiului hidrografic Siret a

Programului de guvernare 2013-2016 (Planului Local de Actiune pentru Protectia Mediului si Planului Regional pentru Protectia Mediului);

Participare la implementarea proiectelor internationale care au ca obiectiv implementarea Directivei Cadru Apa si a celorlalte Directive Europene:- proiectul “Controlul integrat al poluarii cu Nutrienti”- proiectul „Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen

mediu si lung” – Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscului de inundatii

Participare la realizarea de noi propuneri de proiecte specifice domeniului de activitate; Participarea expertilor nominalizati la sedintele la nivel bazinal, regional si judetean a

diverselor Grupe de lucru; Participare la propunerea si analizarea temelor si studiilor de cercetare privind

implementarea Directivelor europene in domeniul apei; Instruirea si coordonarea personalului de specialitate din cadrul SGA-urilor pentru

activitatea de continuare a implementarii Directivei Cadru si a celorlalte directive europene specifice calitatii apei;

Realizarea de Rapoarte si Informari privind activitatea de baza; Colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul ABA Siret si SGA-uri in

vederea realizarii oricaror alte raportari sau activitati specifice solicitate; Asigurarea implementarii sistemului calitatii la nivelul biroului PMB prin elaborarea de

proceduri, instructiuni, formulare, etc , specifice activitatii de baza; Alte actiuni si sarcini specifice functie de alte cerintele de realizare si raportare ale unor

posibile activitati.

Avize – Autorizații In anul 2014, Serviciul Avize, Autorizatii din cadrul ABA Siret impreuna cu

serviciile/birourile din cadrul SGA urilor aferente au realizat activitatea de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor conform atributiilor prevazute in cadrul Regulamentului de Organizare si Functionare, a precizarilor si obligatiilor prevazute in fisa postului pentru fiecare reprezentant.

Astfel s-au eliberat: 331 de avize de gospodarire a apelor pentru lucrari care s-au construit pe ape sau

care au avut legaturi cu apele cat si pentru activitati economice care ar fi putut avea efecte potentiale negative asupra apelor.

584 autorizatii de gospodarirea apelor – pentru punerea in functiune a unor folosinte noi sau exploatarea celor existente

298 de Notificari de incepere a executiei si punere in functiune in cazul activitatilor si lucrarilor pentru care nu este necesara obtinerea avizului autorizatiei de mediu

16 avize de amplasament pentru lucrari de scoatere a unor obiective din zona inundabila

10 de consultatii tehnice cu privire la inundabilitatea amplasamentelor, corelarea cu lucrarile de gospodarire a apelor existente, conditii acceptate de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali sau alte aspecte de gospodarirea apelor

26 referate tehnice necesare obtinerii actelor de reglementare de la Administratia Nationala Apele Romane si ABA Siret;

Pentru toate actele emise s-a facut verificarea in teren a situatiei reale si pentru confruntarea datelor din documentatiile tehnice transmise de titularul investitiei sau folosintei existente. De asemenea fiecare documentatie a fost analizata in cadrul Comisiilor Tehnico Economice din cadrul ABA Siret, respectiv din cadrul SGA urilor, SH Pascani.

S-au facut un numar de 2 instruiri pe activitatea de emitere acte de reglementare cu reprezentantii din cadrul SGA-urilor Bacau, Vrancea, Neamt, Suceava, SHI Pascani.

Reprezentantii serviciului avize , autorizatii au participat la un numar de 5 intalniri cu reprezentantii autoritatilor publice locale (consilii locale, judetene) in vederea implementarii Directivelor Europene, in special pe Directiva Apa si stabilirii modului de respectare a termenelor prevazute in acestea.

Inspecția Bazinală a ApelorÎn perioada 03.01 - 30.12.2014 personalul din cadrul ABA Siret (ABA Siret – 6

inspectori și SGA - 7 inspectori) au efectuat un număr de 2764 controale din care: 1434 planificate de tip A si B și 1330 neplanificate (balastiere 440, acumulări/iazuri 203, poluări 25, salubrizare 511, altele 1585).

S-au aplicat un număr de 205 sancțiuni contravenționale principale din care 20 amenzi contravenționale în valoare de 559 000 lei (încasat 50750) și 185 avertismente. Amenzi contravenționale:

- 8 în valoare de 295 000 lei salubrizare (depozitarea de deșeuri în albia și pe zona de protecție a cursurilor de apă)

- 6 în valoare de 119 000 lei la balastiere (exploatarea de agregate minerale fără acte de reglementare de g.a. sau înainte de obținerea acestora, efectuarea de săpături în malurile cursurilor de apă);

- 2 în valoare de 15 000 lei acumulări / iazuri (executarea de lucrări de amenajare iaz fără acte de g.a. și funcționarea fără A.F.S.)

- 1 în valoare de 35 000 lei poluare (neanunțarea producerii poluării accidentale)- 3 în valoare de 95 000 alte situații (începere execuție obiectiv fără aviz g.a.)

Sancțiunile contravenționale au fost aplicate în principal pentru:- nerespectarea de către agenții economici a obligației de a solicita autorizația de

gospodărire a apelor la termenul stabilit prin P.V de constatare;- neaducerea la îndeplinire la termen a măsurilor stabilite anterior prin P.V. de

constatare (nu a desființat depozitul de deşeuri menajere de pe maluri și in zona de protecție a cursului de apă, nu s-au desființat lucrările construite in albie fără a deține aviz de gospodărire a apelor);

- neanunțarea unităților de gospodărire a apelor cu privire la producerea unei poluări accidentale;

- evacuarea de ape uzate in resursele de apă fără a respecta valorile admise la indicatorii de calitate din autorizația de gospodărire a apelor (depăsirea valorii admise la indicatorul amoniu);

Au fost înaintate către Parchetele de pe lângă Judecătoriile Piatra Neamț și Roman, jud. Neamț și jud. Iași, 4 denunțuri penale (2 privind executarea de iazuri piscicole fără aviz de gospodărire a apelor, 1 privind efectuarea de lucrări în albia râului Moldova zona frontului vechi de captare Simionești Pildești, fără obținerea actelor de reglementare de gospodărire a apelor, 1 privind exploatarea de agregate minerale, fara a detine acte de reglementare de gospodarire a apelor).

Au fost soluționate un număr de 164 sesizări (din care 30 la A.B.A. Siret )

Mecanism Economic – Sinteze EconomiceÎn anul 2014, activitatea biroului Mecanism Economic şi Sinteze Economice a

constat în stabilirea şi urmărirea derulării relaţiilor contractuale ale Administraţiei Bazinale de Apă Siret cu beneficiarii prin:

1. abonamente şi acte acte adiţionale pentru: - contribuţii pentru utilizarea/exploatarea resursei de apă; - contribuţii pentru exploatarea agregatelor minerale; - contribuţii pentru primirea apelor uzate;- contribuţii pentru asigurarea potenţialului hidroenergetic;

2. contracte pentru prestarea serviciilor comune de gospodărire a apelor; 3. contracte de închiriere a bunurilor imobile din patrimoniul public al statului

administrat de A.B.A. Siret4. emiterea către beneficiari a facturilor conform obligaţiilor rezultatea în urma

derulării abonamentelor/contractelor menţionate; 5. negocieri şi ajustări de de preţuri şi tarife conform clauzelor contractuale.6. emiterea facturilor pentru alte activităţi precum avize, autorizaţii, studii hidro,

analize de laborator, penalităţi pentru evacuarea apelor uzate, dobânzi/penalităţi de întârziere şi pentru alte activităţi desfăşurate de Administraţia Bazinală de Apă Siret.

În perioada analizată s-au emis 1.685 acte adiţionale la abonamente şi contracte de prestări servicii comune, abonamente noi, contracte de închiriere sau acte adiţionale la cele în derulare, structura acestora fiind prezentată în anexă.

Principala problemă care se menţine în activitatea de contractare este slaba contractare a agregatelor minerale care se reflectă în diferenţa dintre numărul de contracte de închiriere perimetre de exploatare (297) şi al abonamentelor de exploatare balast (119). Situaţie este generată de procedura greoaie şi de lungă durată a obţinerii tuturor avizelor necesare pentru această activitate cât şi de faptul că majoritatea contractelor încheiate în anul 2011 pentru o perioadă de 3 ani şi-au încetat valabilitatea, procedura de licitare fiind reluată in cursul anului 2014. Ca urmare, deşi la inceputul anului 2014 erau în derulare 178

contracte de închiriere la care s-au adăugat 119 contracte în cursul anului, la 01 ianuarie 2015 mai erau în derulare 173 contracte.

Totodată, s-au întâmpinat dificultăți în încasarea veniturilor provenite din închirierea perimetrelor de exploatare cauzate, conform motivației beneficiarilor, de faptul că procedura de autorizare implică costuri mari care nu pot fi recuperate până la începerea activității de exploatare.

Un alt aspect cu efect economic negativ este faptul că la agenții economici cu funcționare intermitentă sau cu un consum foarte mic de apă cheltuielile cu monitorizarea nu se pot recupera prin contribuții decât într-o foarte mică măsură.

JuridicÎn cifre, activitatea Compartimentului Juridic al ABA Siret pe anul 2014 se poate

rezuma astfel:- au fost instrumentate un număr de 76 de dosare de judecată;- au fost emise un număr de 321 de decizii;Din punct de vedere al complexității, cererile de chemare în judecată acoperă o arie

diversă, pornind de la cele întocmite pentru recuperarea creanțelor institutiei sau plangerile contraventionale formulate impotriva proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor până la litigiile având ca obiect despagubiri solicitate de catre persoane fizice pentru ocuparea terenului proprietate pentru executia obiectivelor de investitii.

Este de remarcat cresterea numarului de dosare avand ca obiect insolventa/falimentul beneficiarilor, dosare in care, desi creanta institutiei noastre are rang de creanta bugetara, posibilitatea de recuperare a debitului este foarte scazuta.

Promovare Investitii, Urmarire Investitii- Intocmire documente necesare avizarii in CTE AN Apele Romane a

obiectivelor de investitii finantate din surse proprii, bugetul de stat si FSUE- Obtinere avize si certificate de urbanism pentru obiectivele finantate FSUE- Intocmire documente necesare avizarii in CTE MMSC a obiectivelor de

investitii finantate din FSUE si surse proprii- Intocmire inventare fizice si valorice la 31.12.2013 pentru ob. de investitii

finantate de la bugetul de stat, BDCE si FSUE- Intocmire si verificare devize generale in preturi 31.12.2013 pentru ob. de

investitii finantate de la bugetul de stat, BDCE si FSUE- Receptii la 7 obiective de investitii ( receptii la terminarea lucrarilor)- Pregatirea si transmiterea documentelor, graficelor de executie si de

rambursare si documentatiilor necesare continuarii lucrarilor - Desfasurarea activitatii in cadrul comisiilor de evaluare pentru adjudecarea

executiei la obiectivelor de investitii si incheierea contractelor.

- Desfasurarea activitatii in cadrul comisiilor de evaluare pentru adjudecarea serviciilor de supraveghere tehnica, servicii de proiectare si verificare tehnica la obiectivelor de investitii: si incheierea contractelor.

- Răspunsuri-prezentare documente aferente proiectarii si executiei lucrarilor pentru obiectivele de investiţii promovate prin: H.G. nr.710/2010; H.G. nr.796/2010 pentru “Corpul de control a primului ministru.

- Audit public intern cu tema “Respectarea prevederilor legale referitoare la cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii finantate din fonduri externe rambursabile

- Situatii solicitate de AN Apele Romane- Intocmirea realizarilor lunare pentru obiectivele cu finantare FSUE, Buget si

BDCE.- Finalizare documentatie scoatere definitiva din fondul forestier national

pentru proprietatea statului administrate de Romsilva Iasi si depusa la ITRSV Suceava si RNP pentru obiectivul de investitii «Amenajare albie rau Siret la Al. I. Cuza, jud. Iasi»

- Intocmire Acte Aditionale pe anul 2013 pentru obiectivele cuprinse in Lista de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat .

- Intocmire Lista obiective de investitii pe anul 2014 cu finantare integrala sau partiala din surse proprii .

Promovare și Implementare Proiecte și Programe Europene (PIPPE)In cursul anului 2014, biroul PIPPE a efectuat urmatoarele activitati:1. Finalizare 2 (două) proceduri de atribuire contracte de proiectare documentatii

tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.) și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții: „Amenajare pârâu Zăbala, comuna Năruja, județul Vrancea- etapa a-II-a” și „Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare UHE Bacău II, județul Bacău”.

2. Finalizare 2 (două) proceduri de atribuire contracte de execuție lucrări pentru obiectivele de investiții „Regularizare albie pârâu Hangu la Hangu, etapa a-II-a, judetul Neamț” și ,Amenajare râu Milcov pe zona Odobesti -Câmpineanca, judetul Vrancea".

3. Finalizare procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea actului aditional la contractul de execuţie lucrări la obiectivul de investiţii ,,Amenajare râu Putna pe zona comunei Vânători, judeţul Vrancea”.

4. Finalizare procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea actului aditional la contractul de proiectare documentații tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.) și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare pârâu Căiuţi, judeţul Bacău” .

5. Finalizare procedură de atribuire contract de furnizare și montare echipamente comandă instalație de ventilație și aer condiționat în caz de incendiu, necesare obținerii autorizatiei P.S.I., pentru obiectivul de investiții „Centru de Management Bazinal în

Gospodărirea Apelor si împrejmuire, judetul Bacău” (inclusiv reluarea procedurii deoarece inițial nu s-a depus nicio ofertă)

6. Finalizare procedură de atribuire contract de furnizare scaune și panouri frontale necesare dotării amfiteatrului din cadrul obiectivului de investiții “Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor si împrejmuire, judeţul Bacău”.

7. Finalizare procedură de atribuire contract de Furnizare mobilier necesar dotarii sălii de sedinta din cadrul obiectivului de investiții “Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor si împrejmuire, judeţul Bacău”.

8. Finalizare 3 (trei) proceduri de atribuire contracte de proiectare documentatii tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.) și execuție investiții: „Amenajarerau Milcov în zona Odobesti-Câmpineanca, judetul Vrancea”; „Amenajare albie râu Trotuș în zona municipiului Adjud, jud. Vrancea” și „Regularizare pârâu Tazlăul Sărat pe teritoriul comunei Zemeș, judetul Bacău” .

9. Finalizare procedură de atribuire contract de proiectare documentatii tehnico-economice faza S.F. si elaborare documentație tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. și P.A.C.) pentru rest de executat pentru obiectivul de investiție „Lucrări de amenajare pe afluenții râului Bistrița (Trebeș, Negel, Limpedea) în zona municipiului Bacău, judeţul Bacău”.

10. Răspunsuri-prezentare documente aferente procedurilor de atribuire pentru obiectivul de investiţii "Lucrări de îndiguire a râului Siret pe tronsonul Rotunda-Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț" pentru controlul efectuat de organe de control abilitate.

11. Corespondenţă-prezentare documente aferente procedurii de atribuire a contractului de execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiţii ,"Lucrări de îndiguire a râului Siret pe tronsonul Rotunda-Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț" la solicitarea organelor de control abilitate.

12. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Refacerea amenajării râului Moldova în zona sursei de alimentare cu apă a municipiului Roman (front de captare Pildești), județul Neamț”.

13. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii Lac de redresare aval captare UHE Bacau II, judetul Bacau“ .

14. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de proiectare a documentației tehnico-economice - reactualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Amenajare albie râu Siret la Al. I. Cuza, județul Iași”.

15. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reparații clădire instalații electrice, sanitare și termice la casa barajistului, acumulare Bucecea, râu Siret”.

16. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reparații clădire centru dispecer, acumularea Rogojesti, râu Siret”.

17. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de supraveghere tehnică a execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Reparații clădire instalații electrice, sanitare și termice la casa barajistului, acumulare Bucecea, râu Siret”.

18. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de supraveghere tehnică a execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Reparații clădire centru dispecer, acumularea Rogojesti, râu Siret”.

19. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de supraveghere tehnică a execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Lucrări de regularizare a pârâului Sucevița și a afluenților pe tronsonul Sucevița-Volovăț, județul Suceava”

20. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de supraveghere tehnică a execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare râu Milcov în zona Odobești – Câmpineanca, județul Vrancea”

21. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de furnizare instalație de desfumare cu montaj inclus necesară obiectivului de investiții „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor si împrejmuire, judetul Bacău”

22. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de furnizare și montaj uși rezistente la foc, necesare obținerii autorizatiei P.S.I. pentru obiectivul de investitii „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor si împrejmuire, judetul Bacău”

23. Finalizare achiziții (două) directe aferentă contractului de furnizare și montaj usi rezistente la foc, necesare obținerii autorizatiei P.S.I. pentru obiectivul de investitii „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor si împrejmuire, judetul Bacău”

24. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de furnizare si montaj apometru DN100(4”) în sistem by-pass pentru obiectivul de investitii „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor si împrejmuire, judetul Bacău”

25. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de verificare a documentației tehnico -economice fazele (P.T. + C.S., D.E. si D.T.A.C.) pentru obiectivul de investiții „Amenajare pârâu Zabala, comuna Naruja, judetul Vrancea etapa II”

26. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de întocmire si verificare documentatie pentru obținerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru obiectivul de investitii „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor și împrejmuire, județtul Bacău”

27. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de proiectare pentru „Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, proiect tehnic si detalii de execuție pentru echipamentele electrice si de automatizare de la barajul Bucecea de pe râul Siret”.

28. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de repozitionare a instalației de reducere a presiunii necesară obiectivului de investitii „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor și împrejmuire, județul Bacău”

29. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de reconfigurare a secțiuni în canal extern cu piesa de trecere si îmbinare prin termofuziune pentru obiectivului de investitii „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor și împrejmuire, județul Bacău”.

30. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii de verificare documentatie tehnica întocmită la fazele P.T.+C.S., D.E. și D.T.A.C. și dispozițiile de șantier ulterioare necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Milcov în zona Odobești Câmpineanca, județul Vrancea”

31. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de servicii pentru întocmirea expertizei tehnice pentru clădirile din cadrul obiectivului de investiții „Reabilitare blocuri de intervenție și refacere anexe la baraj Poiana Uzului, județul Bacău”

32. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de proiectare și execuție sursă de alimentare cu energie electrică la „barajul Şomuz II Moara, județul Suceava”

33. Finalizare achiziție directă aferentă contractului de execuție lucrări de reconfigurare a sistemului de stingere si limitarea a hidrantilor în vedere obținerii Autorizatiei P.S.I. pentru obiectivul de investitii „Centru de Management Bazinal în Gospodărirea Apelor și împrejmuire, județul Bacău”

Compartiment UIP:I. Pentru Contractul de finantare nr.103082/2010: implementarea proiectului

Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Siret

Componenta 1. Realizarea hărţilor de hazard la inundaţii – au fost receptionate si predate la ANAR hartile de hazard pentru raul Siret si afluentii de ordinul 1,2 ,3 ,4 in vederea intocmirii hartilor de risc.

Componenta 2. Elaborarea Planului pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Siret

In data de 16.07.2013 a fost semnat contractul de prestari servicii nr. 123/16.07.2013 cu operatorul economic S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.

In prima etapa s-au predat si receptionat de comisia de receptie constituita la ABA Siret (in data de 11.11.2013) hartile de hazard pentru 39 de cursuri de apa – zone cu risc potential semnificativ la inundatii. Aceste harti au fost receptionate si de catre comisia de receptie constituita la nivel de ANAR, si INHGA.

In etapa a II-a s-au predat si receptionat de comisia de receptie constituita la ABA Siret (in data de 12.03.2014) hartile de hazard pentru un numar de 500 cursuri de apa pentru afluentii de ordinal 2,3, 4 si 5. Aceste harti au fost receptionate si de catre comisia de receptie constituita la nivel de ANAR si INHGA.

In etapa a III-a s-a elaborat Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor in bazinul hidrografic Siret, respectiv Identificarea masurilor de

prevenire si diminuare a efectelor inundatiilor documente care au fost receptionate si de catre comisia de receptie constituita la nivel de A.N. “APELE ROMANE” si A.B.A. “SIRET”.

Ultimele etape ale contractului au fost predate si urmeaza a fii receptionate dupa aprobarea Raportului de mediu din cadrul procedurii SEA (Componenta 4)

Componenta 3. Management de proiect UIP: Dotari UIP – contract finalizat fizic si valoric la data de 19.04.2011. Auditul financiar al proiectului – Contract finalizat fizic si valoric la data de

30.01.2013. In data de 13.03.2014 a fost incheiat un nou contract de audit din sursele proprii ale A.B.A. Siret, avand in vedere prelungirea contractului de finantare prin act aditional nr. 5/25.08.2014, pana la 30.06.2015.

Componenta 4. Evaluarea strategica de mediu (SEA) - Documentatia de atribuire pentru Procedura de achizitie a fost aprobata si semnata de ABA Siret si ANAR si transmisa la MMSC care este autoritate contractanta.

In anul 2014 s-au derulat urmatoarele activitati:- transmitere la A.N.A.R. a Documentatiei de atribuire, pentru verificare si

aprobare - 12.09.2013; - primire de la M.M.S.C. a documentelor rectificative(1) - 06.12.2013; - transmitere la M.M.S.C. a Documentatiei de atribuire rectificata - 20.12.2013; - primire de la M.M.S.C. a documentelor rectificative (2) - 09.01.2014; - transmitere la M.M.S.C. a Documentatiei de atribuire, pentru verificare si

aprobare - 14.01.2014; - transmitere la A.N.A.R. a documentelor componente ale Documentatiei de

atribuire, pentru aprobare, semnate de A.B.A. SIRET - 24.01.2014 ;- transmiterea documentatiei in S.E.A.P. -06.02.2014; respingerea

documentatiei de catre A.N.R.M.A.P. - 11.02.2014; - transmitere la A.N.A.R. a documentelor componente corectate ale

Documentatiei de atribuire, pentru aprobare, semnate de A.B.A. SIRET - 14.02.2014 (original);

- primire de la M.M.S.C. a solicitarii de modificare a Documentatiei de atribuire 26.02.2014;

- transmitere la A.N.A.R. a documentelor componente corectate ale Documentatiei de atribuire, pentru aprobare - 26.02.2014.

- In data de 27.05.2014 am primit solicitarea din partea M.M.S.C. de a retransmite documentele necesare pentru demararea procedurii de achizitie publica, documente in care sa operam modificarile survenite la nivelul ministerului. Documentele au fost transmise la A.N.A.R. in data de 28.05.2014.

- In urma solicitarii MMSC din data de 22.09.2014, s-au retransmis catre ANAR in data de 25.09.2014, documentele rectificate conform schimbarilor survenite la nivelul MMSC.

- S-a publicat in SEAP in data de 30.10.2014 anuntul de participare- data depunere oferte 17.11.2014 si data de deschidere oferte 18.11.2014;

- In cadrul procedurii de evaluare au fost primite 3 (trei) oferte care au fost analizate in cadrul sedintelor din: 27.11.2014, 08.12.2014, 16.12.2014.

- Dupa evaluare urmeaza intocmirea Raportului procedurii, transmiterea comunicarilor cu rezultatul procedurii, iar dupa trecerea perioadei pentru contestatii, incheierea contractului de achizitie publica.

II. Elaborarea aplicațiilor pentru finanțarea proiectelor “No Regret Measures”: au fost finalizate aplicațiile de finanțare, prin rezolvarea solicitărilor din Protocoalele de corecție transmise de AM POS Mediu și JASPERS si înaintate la A.N.A.R. pentru evaluare și aprobare pentru obiectivele “Amenajare albie râu Cracău la Bodești, județ Neamț” și “Amenajare albie pârâu Voitinel și afluenți, comuna Voitinel, județ Suceava”.

In urma incheierii contractelor de finantare nr. 4351 din 25.08.2014 si 4352 din 25.08.2014 s-au transmis la ANAR in data de 23.09.2014 Fisa de date a achizitiei si Caietul de sarcini pentru procedura de achizitii Elaborarea proiectului tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constuctii-montaj , dupa aprobarea de catre ANAR si MMSC - UAC s-au transmis si restul de documente pentru demararea procedurii, semnate si stampilate. Documentatia de atribuire a fost incarcata in S.E.A.P., in data de 18.11.2014, de catre MMSC-UAC, pentru a fi aprobata de ANRMAP. In data de 24.11.2014, Documentatia de atribuire a fost respinsa de A.N.R.M.A.P., fiind solicitate corectii si modificari asupra documentatiei. Dupa efectuarea corectiilor, in data de 08.12.2014, documentatia a fost retransmisa la U.A.C.-M.M.S.C. iar in data de 16.12.2014 a fost retransmisa in SEAP pentru aprobare. Avand in vedere faptul ca Unitatea de Achizitii Centralizata din cadrul M.M.A.P. s-a desfiintat se vor returna documentatiile de la minister pentru continuarea procedurilor de catre A.B.A. Siret.

III. Activitati privind promovarea din POS MEDIU AXA 5 a proiectelor “Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes – Urechesti, jud. Bacau” si “Consolidare mal raul Siret pe zona Suraia, jud. Vrancea”:

● Pentru obiectivul de investitii "Consolidarea raului Siret pe zona Suraia, jud. Vrancea" s-a incheiat Contract de elaborare SF cf.. HG 28/2008 si intocmire aplicatie de finantare din POS MEDIU Axa 5 si este in curs evaluarea versiunii 13 a aplicatiei de finantare de ANAR si AM POS MEDIU, transmisa prin e-mail la A.N.A.R.

Pentru implementarea pana la data de 31.12.2015 a proiectului "Consolidarea raului Siret pe zona Suraia, jud. Vrancea" este necesara semnarea urgenta a contractului de finantare.

● Pentru obiectivul de investitii "Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes Urechesti, jud. Bacau. Obiect 1 Ghimes. Obiect 2 Palanca. Obiect 3 Brusturoasa. Obiect 5 Asau. Obiect 6 Comanesti" s-a incheiat Contract de elaborare SF cf.. HG 28/2008 si

intocmire aplicatie de finantare. S-a refacut Studiul de Fezabilitate si s-a intocmit aplicatia de finantare in prima varianta.

- Aplicatia a fost transmisa la ANAR in data de 05.03.2014. La solicitarea ANAR –UMP s-a corectat aplicatia de finantare si s-a transmis in a doua varianta in data de 08.05.2014.

- Ultima varianta a aplicatiei de finantare a fost transmisa la A.N. APELE ROMANE in data de 26.09.2914, urmand ca dupa depistarea eventualelor erori sa se solicite corectarea acestora printr-un nou protocol de corectie.

- Pentru implementarea pana la data de 31.12.2015 a proiectului "Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes Urechesti, jud. Bacau. Obiect 1 Ghimes. Obiect 2 Palanca. Obiect 3 Brusturoasa. Obiect 5 Asau. Obiect 6 Comanesti" este necesara semnarea urgenta a contractului de finantare.

IV. Alte activități realizate in anul 2014 pentru implementarea proiectului aferent contractului de finanțare “Planul pentru Prevenirea, Protectia și Diminuarea Efectelor Inundatiilor în bazinul hidrografic SIRET”: întocmirea Fișelor de monitorizare săptămânală a proiectului; revizuirea Planului de rambursare și a Planului de finanțare de cate ori este cazul; întocmirea Raportelor de progres trimestrial pentru trim. I, II, III si IV 2014; intocmirea Cererilor de rambursare si verificarea documentelor de plata; Rapoarte de inceput pentru obiectivele “Amenajare albie râu Cracău la Bodești, județ Neamț” și “Amenajare albie pârâu Voitinel și afluenți, comuna Voitinel, județ Suceava”; alte situatii solicitate de ANAR.

AchizițiiÎn anul 2014, personalul din cadrul Compartimentului Achiziții a îndeplinit

următoarele activități: A identificat necesarul de achiziţii pe anul 2014 prin centralizarea solicitărilor

transmise de către subunităţile şi compartimentele din cadru A.B.A. „Siret”; A întocmit și supus spre aprobare Programul anual al achiziţiilor publice ; Lunar prin ședința Comitetului de Direcție s-a actualizat Programul de

achiziţii cu modificările propuse de către subunităţile şi compartimentele din cadru A.B.A. „Siret”;

S-au întocmit documentaţiile de atribuire și notele justificative, pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică

S-au publicat invitațiile/anunțurile de participare și anunţurile de atribuire în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice;

A participat la deschiderea și evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică inițiate, a întocmit rapoartele de atribuire și comunicările privind rezultatul procedurilor;

A întocmit contractele de achiziție publică ce s-au atribuit în urma derulării procedurilor de achiziție publică, contractele subsecvente la acordurile cadru în derulare;

A întocmit actele adiționale la contractele de achiziție publică ce au caracter de regularitate;

A urmărit constituirea/eliberarea garanțiilor de participare sau a garanțiilor de bună execuție constituite de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție;

S-au întocmit notele de determinare valoare și notele justificative pentru achizițiile directe curente;

A transmis în SEAP Notificările privind achizițiile directe a căror valoare depășește echivalentul a 5000 euro;

A transmis la ANRMAP Notificările pentru contractele atribuite în urma derulării fiecărei proceduri de achiziție publică;

În urma solicitărilor primite de la subunități s-au întocmit referatele prin care s-a solicită aprobarea de la ANAR pentru achizițiile de produse/servicii/lucrări a căror valoare depășește 2.000 lei/5.000 lei fără TVA;

S-a întocmit și publicat în SEAP raportul anual al achizițiilor efectuate în anul 2013;

S-au eliberat Certificatele constatatoare privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, pentru contractele care s-au finalizat în această perioadă.

Compartiment Relații TransfrontalierePrintre activitățile principale desfășurate în perioada ianuarie-decembrie 2014 în

cadrul compartimentului Relatii Transfrontaliere se numara coordonarea modului de realizare si îndeplinire a prevederilor convențiilor/acordurilor și regulamentelor, precum și a colaborării în domeniul protecției și utilizării apelor de frontieră;

În acest sens au fost întocmite documentele necesare participarii la întâlnirile grupului de experți din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, în baza Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, Galați 1997:

- pentru evaluarea calitatii apelor pe raurile Prut si Siret in sectiunile de frontiera si intercompararea laboratoarelor Botosani, Suceava si Cernauti, in perioada 17-19 Iunie 2014, la Cernăuți;

- pentru verificarea obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor din perioada 8-9 decembrie 2014, la Suceava;

- pentru analiza modului de aplicare a Regulamentelor de colaborare în vigoare in perioada 9-11 decembrie 2014, la Cernăuți.

În aceasta perioada responsabilul compartimentului a întocmit, în limba romana si engleza, documentatia necesara implementarii proiectului "Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale raurilor Siret și Prut, prin punerea în aplicare a unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT", cod 966, finantat prin Programul Operational Comun Romania - Ucraina – Republica Moldova, Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI), în care ABA Siret este partener.

De asemenea, în aceasta perioada responsabilul compartimentului a participat la sedinte de lucru la Suceava, Iasi, Bucuresti si Chisinau cu partenerii proiectului EAST AVERT

si reprezentantii Autoritatii de Management si Secretariatului Tehnic Comun din cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania – Ucraina – Republica Moldova.

În perioada ianuarie-decembrie 2014 au fost întocmite si raportate conform solicitarilor A.N. Apele Romane situatiile proiectelor internationale în implementare, propuse si finalizate si situatia deplasarilor internationale desfasurate si propuse in cadrul ABAS.

Birou Sistem Integrat de Management si Audit InternPe parcursul anului 2014, au fost desfasurate ca principale activitati urmatoarele: finalizarea si aprobarea CSI/M a Regstrului rscurilor, cf. Ordin MFP nr. 946/2005; pregatirea (verificare, pregatire, reactualizare a documentelor specifice) pentru auditul intern al ANAR din data de 28 mai la sediul SGA Neamt si un audit extern de recertificare al SRAC, desfasurat in 27 noiembrie la SGA Neamt; participare la audituri evaluarea si finalizarea analizei initiale de mediu la ABA Siret si identificarea aspectelor specifice de mediu;Activități curente : diseminare informații specifice privind documentele S.I.M. către

toți salariații A.B.A. “SIRET”, sediu și SGA / SH, referate, răspunsuri la adrese etc.

Birou Resurse Umane, Relații cu Publicul și AdministrativActivitatea de personal: S-au întocmit 6 contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, si 1

contract individual de munca pe durata determinata, pentru persoane nou angajate; S-au întocmit 49 acte adiționale la contractele individuale de muncă pe durată

nedeterminată; În luna ianuarie 2014 s-au întocmit lucrările privind programarea şi

reprogramarea concediilor de odihnă pentru anul in curs, la toate compartimentele din unitate;

S-a realizat actualizarea fișelor de post in situatiile in care titularilor li s-au schimbat sarcinile de serviciu, conform modelului transmis de ANAR, (versiunea 2.0, anul 2013);

S-au centralizat fișele de apreciere pentru anul 2013 pentru personalul ABA Siret;

În luna ianuarie 2014 s-a întocmit programul de formare profesională pe anul 2014;

S-au întocmit și depus la Casa Județeană de Pensii Bacau 3 dosare de pensionare pentru limita de vârstă, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

În baza aprobării ANAR, s-au organizat concursurile pentru ocuparea posturilor vacante (16), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

S-au înregistrat în Registrul electronic de evidență a salariaților-REVISAL, incheierile si încetările de contracte individuale de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Activitatea de organizare: S-a urmărit încadrarea în numărul mediu de personal aprobat prin organigrame

(la data de 01.01.2014, în organigrama ABA Siret erau 969 posturi aprobate, iar de la data de 01.11.2014 sunt 1010 posturi aprobate);

S-au transmis lunar datele statistice privind personalul angajat, la ANAR și la Direcția Județeană de Statistică;

S-a colaborat cu Departamentul Management Resurse Umane din cadrul ANAR, la propuneri pentru grile noi de salarizare si normative de personal;

S-au transmis lunar catre Departamentul Management Resurse Umane din cadrul ANAR machetele de raportare privind miscarea personalului;

S-au centralizat raportările lunare privind cheltuielile salariale și realizarea numărului mediu de personal, întocmite de către subunitățile teritoriale ale ABA Siret și s-au transmis lunar la ANAR aceste monitorizări;

S-a rezolvat întreaga corespondența cu unitatea tutelară (ANAR), subunitățile ABA Siret, societăți si persoane fizice, prin transmiterea adreselor și răspunsurilor la adrese, în timp util.

Activitatea de relații cu publicul: S-au înregistrat 17 petiții în registrul de evidență al petițiilor; S-a urmărit transmiterea răspunsului la aceste petiții, în termenul legal de 30 de

zile;Activitatea administrativă, de arhivă și de secretariat S-au efectuat reparațiile curente și s-a asigurat curățenia în toate spațiile din

sediul ABA Siret; S-a asigurat evidenţa, selecţionarea și păstrarea documentelor create, în arhiva

unităţii; În activitatea de secretariat, s-au înregistrat zilnic documentele intrate și ieșite

din instituție și s-a rezolvat corespondenţa cu alte instituţii si societăţi comerciale cu care unitatea are contacte de lucru.

Comunicații și Tehnologia Informației (CTI)Biroul C.T.I. din cadrul Administrației Bazinale de Apă Siret a asigurat condițiile de

funcționare pentru un număr de 15 servere, 392 stații de lucru (fixe și portabile), 20 imprimante de retea, 39 UPS-uri, rețele locale de calculatoare din 11 locații, 120 stații automate (proiect Deswat) – cu echipamente de comunicații și prelucrare și stocare date, echipamente de telefonie fixă, mobile, stații radio și retranslatori radio, dupa cum urmează:

Coordonarea și organizarea activității C.T.I. la sediul A.B.A. Siret si la subunități (4 SGA, 2 SHI, 6 Statii Hidro, 1 baraj)

Instalare și configurare PC-uri si laptopuri achiziționate in dec. 2013 – la ABA Siret și subunități, configurare acces pentru 30 utilizatori – perioada 3.01.2014 – 15.02.2014

Administrare și configurare software, administrare aplicații și asistență tehnică – pentru aplicația financiar-contabilă integrată Asis – 1 server si 40 utilizatori la sediul ABA și 6 subunități

- Administrare baze de date Asis Plus și Asis RIA, drepturi utilizatori Asis Plus și Asis RIA

- Coordonare exploatare aplicație economică integrata ASIS (Asis Plus și Asis RIA)

- preluarea problemelor aparute în aplicație, colaborarea cu furnizorul aplicației pentru rezolvarea problemelor de aplicație, în limita competentelor.

- Testarea aplicației după fiecare modificare la software-ul producătorului. Mentenanță la tehnica de calcul si infrastructuri retele locale- activități de întreținere programată (15 servere, 7 noduri de comunicații,

administrare Exchange Server 400 casute postale, 15 multifuncționale de rețea)- Intervenții la defect la tehnica de calcul din A.B.A. Siret și subunități - 130

intervenții Administrare și configurare software, dezvoltare si administrare aplicații,

asistență tehnică - Dezvoltare și întreținere rapoarte SQL pentru WIMS (balanța apei, rapoarte

cadastru).- Administrarea transmisiilor de date flux informational (Dispecerat+

Hidrologie) - 6 servere Administrare și mentenanță proiect Deswat – stații automate și computere –

120 stații, 16 computere.- Intervenții la stații automate AHSS si APPS – 48 interventii- Depanare 6 pluviometre, 4 sisteme de alimentare, 2 Logosense, 58 recalibrari

senzori.- Supraveghere flux informational date automate / identificare probleme

apărute la senzori, rezolvarea problemelor de comunicații, identificare probleme la calculatoarele de colectare, verificare cu aplicația Dispecer – 2 ore zilnic

Administrare comunicații voce – date (telefonie fixa - comunicatii radio – date)

- Intreținere stații radio din cadrul proiectului Deswat (intervenții la retranslatori și la stațiile radio digitale de la stațiile Deswat – 7 retranslatori, 39 posturi cu transmisie radio.

- Participare la elaborare proiect radio cu specialistii in radiocomunicatii AN Apele Romane.

- Interventii la retranslatorii radio – 4 interventii Intocmire documentații și participare la procedurile de achiziție publică (5

proceduri)

Proiectare si coordonare instalare sistem alimentare solar la canton Moara, jud. Suceava

Participare la implementarea proiectelor:o EastAvert – componente IT, calculatoare la toate Dispeceratele SGA.o Watman – un responsabil IT in echipa de implementare proiect

Activități de prelucrare, stocare și validare date- Evidența Registrului de acte de reglementare – in WIMS – intoducere 1250

acte Alte activități care necesită intervenție sau supraveghere în domeniul

IT&C: administrare sistem de pontaj (1 server), sistem de supraveghere video la sediul ABA Siret, server WSUS, server NOD32 antivirus.

Compartiment SSM și PSIÎn perioada anului 2014 in cadrul compartimentului de coordonare in materie de

secutitate si sanatate in munca pentru santiere temporare sau mobile au fost desfasurate urmatoarele activitati:

a) Arhivarea lucrarilor finalizate in anul 2013 - 25 obiective de investitii b) Reactualizarea programului de control pe anul 2014:- verificarea instrumentelor de coordonare pentru lucrările în execuție și

nefinalizate în anul 2013 (registru de coordonare, dosar de intervenții ulterioare) pentru obiective de investiții ale A.B.A. Siret Bacau;

- verificarea planurilor generale și a planurilor proprii pentru obiective de investiții nefinalizate în anul 2013;

- reactualizarea situației declarațiilor prealabile depuse la Inspectoratele Teritoriale de Muncă din fiecare județ în care A.B.A. Siret are lucrări;

- întocmirea și depunerea declarațiilor prealabile pentru șantierele care au reînceput activitatea in anul 2014;

c) Întocmirea registrelor de coordonare și a dosarelor de intervenții ulterioare pentru obiectivele de investiții demarate in anul 2014:

- 16 obiective de investitii contracte cu A.B.A. Siret Bacău; - pentru lucrarile din cadrul proiectului Watman, repartizate pentru A.B.A. Siret

Bacău.d) Au fost organizate comandamente cu prelucrarea legislației în vigoare în materie

de securitate și sănătate în muncă pentru santiere temporare sau mobile cu societățile care participă la realizarea obiectivelor de investiții, (proiectanți, antreprenori, prestatori de servicii) din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Siret Bacau.

e) Corespondență cu proiectanții pentru intocmirea planului de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările atribuite, cu respectarea structurii conform H.G.300/2006.

f) Transmis structură plan propriu de securitate și sănătate în muncă, a permisului de lucru și a documentului de identificare pentru antreprenori/subantreprenori/prestatori de servicii care executa lucrari in cadrul A.B.A. Siret Bacău.

g) Deplasări în teren, la predarea amplasamentului noilor lucrări, pentru a stabili cu antreprenori/subantreprenori/prestatori de servicii condițiile de amplasare a organizării de șantier și a dotărilor.

h) Verificarea în teren a respectării planurilor de securitate și a planurilor proprii de securitate și întocmirea notelor de control pentru lucrările în desfășurare (anexate la registrul de coordonare).

De asemenea, printre activitățile principale desfășurate în anul 2014 de compartimentul SSM, PSI și Protecție Civilă se numără întocmirea Planului de prevenire și protecție, a planului de evacuare în situații de urgență, a planurilor tematice pentru desfășurarea instructajelor în domeniul situaților de urgență, reactualizarea fișelor de evaluare a riscurilor pentru personalul din cadrul Laboratorului de calitate a apei și întocmirea de instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă și evaluări de riscuri pentru meseriile de mecanici utilaje, automacaragiu și muncitori necalificați din cadrul formației de Intervenție rapidă înființată la sfârșitul anului.

Tot în această perioadă, s-a efectuat instructajul introductiv general pentru salariatii nou angajati si instructajul periodic și s-au completat fișele de instruire individuală pe linie de SSM și Situații de Urgență pentru salariații din cadrul ABA Siret.

In perioada lunii iulie 2014 s-a efectuat controlul medical periodic de medicina muncii a salariatilor de la sediul ABA Siret.

S-a efectuat activitatea de îndrumare și control pe linie de SSM și PSI la SGA Suceava, SHI Siret, SGA Neamț, SHI Pașcani, SGA Bacău și SGA Vrancea unde s-au întocmit procese verbale cu stabilirea de măsuri de realizare în termen a deficiențelor constatate.


Recommended