Home >Documents >Raport anual privind activitatea FDI BCR Obligatiuni in ... FDI BCR Obligatiuni in anul 2008 1....

Raport anual privind activitatea FDI BCR Obligatiuni in ... FDI BCR Obligatiuni in anul 2008 1....

Date post:06-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Raport anual privind activitatea

  FDI BCR Obligatiuni in anul 2008

  1. Generalitati

  Prezentul raport descrie situatia fondului BCR Obligatiuni la 31

  decembrie 2008 si evolutia acestuia in cursul anului 2008.

  Fondul deschis de investitii BCR Obligatiuni, initiat de SAI BCR Asset

  Management este autorizat de C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr.

  1872/09.10.2007 si este inregistrat la nr. CSC06FDIR/400039 in

  Registrul Public al C.N.V.M. Fondul a fost lanasat in data de 16 noiembrie

  2007.

  Fondul BCR Obligatiuni este administrat de catre SAI BCR Asset

  Management SA, societate autorizata de CNVM prin decizia nr. 4069 / 2003,

  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2568/1.04.2002, cod unic de

  inregistrare 14550659, numarul PJR05SAIR / 400003 din Registrul CNVM,

  cu sediul in Bucuresti, strada Rabat nr. 21, sector 1.

  In baza Contractului de depozitare incheiat de SAI BCR Asset

  Management SA, depozitarul Fondului deschis de investitii BCR

  Obligatiuni este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul in

  Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, inmatriculata la ORC sub nr.

  J40/90/23.01.1991, Cod unic de inregistrare R361757, inscrisa in Registrul

  Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, inscrisa in Registrul Comisiei Nationale

  a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

  Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 si

  inregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 din Registrul Public al

  C.N.V.M.

  Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii BCR Obligatiuni

  urmareste diversificarea portofoliului in vederea dispersiei riscului si a

  mentinerii unui grad crescut de lichiditate, cu respectarea conditiilor legale

 • impuse de C.N.V.M. In vederea atingerii obiectivelor stabilite, Fondul

  urmareste efectuarea plasamentelor preponderent in obligatiuni. Politica de

  investitii a Fondului urmareste mentinerea unui nivel de risc pentru

  investitorii in Fond care sa fie compatibil cu obiectivele de administrare ale

  Fondului.

  Evolutia macroeconomica a Romaniei in anul 2008

  In prima parte a anului, economia Romaniei si-a continuat evolutia

  pozitiva, inregistrand o crestere economica de 9,3% la sfarsitul trimestrului

  2. Odata cu intensificarea crizei economice internationale, incepand cu

  partea a doua a anului, economia a inceput sa incetineasca. Astfel, in

  trimestrul al treilea, desi s-a inregistrat o crestere economica de +9,1%,

  economia a inceput sa prezinte semne de incetinire la o parte din

  principalele sale componente: serviciile au incetinit de la +7,6% in T2 la

  +3,0% in T3, iar industria, de la +6,1% in T2, la 2,9% in T3. In ultimul

  trimestru al anului, incetinirea cresterii PIB a fost una extrem de abrupta,

  ajungand la +2,9%, fiind influentata negativ in special de scaderea industriei

  cu 7,7% si a serviciilor cu 1,5%.

  La nivelul intregului an, PIB-ul Romaniei a incheiat anul cu un avans de

  7,1%, fiind totodata una din cele mai importante cresteri din UE.

 • In ceea ce priveste inflatia, aceasta si-a continuat tendinta de

  crestere in prima parte a anului pana la un maxim de 9,04% in luna Iulie.

  Incepand cu luna August, insa, presiunile inflationiste s-au redus

  semnificativ, in principal ca urmare a evolutiei pozitive a pretului produselor

  alimentare si a pretului la materiile prime. Astfel, inflatia la finalul anului

  2008, reflectata prin prisma indicelui preturilor de consum, se situa la

  valoarea de 6,3%.

 • In ceea ce priveste cursul de schimb EURRON, incepand cu a doua

  jumatate a anului 2008, acesta a cunoscut o depreciere semnificativa, pe

  fondul unei volatilitati extrem de ridicate. Anul 2008 a continuat sa fie unul

  extrem de volatil, in special in partea a doua a anului. Luna Octombrie a fost

  cea mai volatila perioada din an, cursul depreciindu-se in prima jumatate a

  lunii cu 10%, urmand ca apoi sa revina in jurul valorii de 3.60. Inrautatirea

  situatiei economice mondiale a determinat o crestere a aversiunii

  investitorilor fata de economia locala, cu efecte imediate in deprecierea

  puternica a leului, care a incheiat anul 2008 la un nivel al cursului EURRON

  de 3,9852.

  Evolutia pietei financiare locale in 2008

  Ca raspuns la cresterea alarmanta a inflatiei in prima jumatate a

  anului, BNR a inasprit politica monetara printr-o serie de cinci majorari a

  ratei dobanzii de politica monetara, de la 7,50% la finele anului trecut la

  10,00% in luna Iunie. In a doua jumatate a anului a avut loc o singura

  majorare a dobanzii de politica monetara, in luna August, pana la nivelul de

  10,25%, nivel la care a ramas pana la finele anului.

 • Dobanzile practicate pe piata interbancara au cunoscut o evolutie

  divergenta fata de dobanda de politica monetara. In prima jumatate a

  anului, dobanzile pasive s-au situat in jurul valorilor de 10-12%. Incepand

  cu luna Septembrie, insa, sentimentul negativ si panica au cuprins pietele

  financiare dupa falimentul bancii de investitii Lehman Brothers, iar riscul de

  contrapartida a atins niveluri alarmante. In acest context de incertitudine a

  avut loc un atac speculativ esuat asupra monedei nationale in luna

  Octombrie, care a sporit si mai mult sentimentul negativ si neincrederea

  intre bancile locale, rezultatul fiind o crestere exploziva a dobanzilor

  interbancare, cu mult peste rata de politica monetara a BNR. Desi au mai

  scazut ulterior, dobanzile interbancare au continuat sa ramana la niveluri

  mult peste cele normale, de peste 14-16% pana la sfarsitul anului 2008.

 • 2. Obiectivele Fondului Deschis de Investitii BCR Obligatiuni

  Conform prospectului de emisiune obiectivul investitional al Fondului

  este cresterea capitalului investit prin plasarea resurselor atrase pe piata

  monetara si de capital, în scopul obtinerii unor rentabilitati superioare ratei

  inflatiei.

  In aceasta perioada fondul a inregistrat o crestere a unitatii de fond cu

  12,48%. Graficul de mai jos prezinta evolutia unitatii de fond BCR

  Obligatiuni in anul 2008.

  Evolutia valorii unitare a activului net al FDI BCR Obligatiuni in comparatie cu

  evolutia Idicelui Preturilor de Consum (IPC)

  In ceea ce priveste activul net al FDI BCR Obligatiuni acesta a crescut

  in anul 2008 2008 cu 157,06 mil RON, de la valoarea de 9,20 mil RON pana

  la 166,26 mil RON.

  In aceasta perioada numarul de investitori a crescut cu 3.565 numarul

  acestora ajungand la sfarsitul periodei la 3.568.

  2.2. Politica de investitii.

  Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii BCR Obligatiuni va

  urmari diversificarea portofoliului in vederea dispersiei riscului si a mentinerii

 • unui grad crescut de lichiditate, cu respectarea conditiilor legale impuse de

  C.N.V.M. In vederea atingerii obiectivelor stabilite, Fondul va urmarii

  efectuarea plasamentelor preponderent in obligatiuni.Politica de investitii a

  Fondului va urmari mentinerea unui nivel de risc pentru investitorii in Fond

  care sa fie compatibil cu obiectivele de administrare ale Fondului.

  La nivelul fondului, prin intermediul depozitelor si a instrumentelor cu

  venit fix se urmareste gestiunea lichiditatilor fondului in conditii cat mai

  bune. Activele fondului sunt alocate în funcŃie de oportunităŃile pieŃei şi în

  urma unei analize cât mai riguroase a acestora pentru a obŃine o

  rentabilitate cât mai mare, componenta de plasamente în obligatiuni

  susŃinând randamentul fondului.

  Graficul de mai jos prezinta rezumatul activitatii investitionale a

  Fondului Deschis de Investitii BCR Obligatiuni in anul 2008, reflectand

  principalele modificari care s-au produs in structura portofoliului:

  Evolutia structurii portofoliului FDI BCR Obligatiuni

  Evolutia activului unitar de la constituirea FDI BCR Obligatiuni

  Fondul BCR Obligatiuni a fost lansat, in 16 noiembrie 2007, de la o

  valoare de 10 RON, ajungand la 31 decembrie 2008 la o valoare de 11,36

 • RON, inregistrand o crestere a valorii unitatii de fond de aproximativ

  13,60%. In perioada analizata, valoarea unitatii de fond a crescut de la

  10,10 RON la 11,36 respectiv o crestere a unitatii de fond de 12,48%.

  Evolutia valorii unitatii de fond de la lansare pana la 31.12.2008 este

  prezentata in graficul urmator:

  Evolutia nr. de investitori ai FDI BCR Obligatiuni:

  Data Activ Net Nr. Investitori

  31.03.2008 13,464,880,66 106

  30.06.2008 71,603,304,.02 1,428

  30.09.2008 142,762,602.51 3,183

  31.12.2008 165,782,343.49 3,562

  3. Schimbarile semnificative in continutul prospectului de

  emisiune

  In cursul anului 2008 au avut loc urmatoarele schimbari

  semnificative in continutul documentelor acestui fond deschis de

  investitii:

  � Diminuarea comisionului de administrare de 0,17%/luna la 0,083%/luna

  calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended