+ All Categories
Home > Documents > Raport anual 2016 -...

Raport anual 2016 -...

Date post: 23-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 127 /127
Raport anual 2016
Transcript
Page 1: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Rap

ort

anua

l 201

6

Page 2: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raportul consolidat al administratorilor 3

Grupul Alro – prezentare de ansamblu 3

Principalii indicatori financiari pentru 2016 3

Scrisoarea Presedintelui Consiliului de Administratie 5

Scrisoarea CEO 6

Evenimente importante in anul financiar 2016 7

Date informative 9

Prezentare generala 10

Grupul Alro in cifre 14Situatia economico-financiara 14

Analiza activitatii operationale 17

Alte informatii 19

Alte informatii in conformitate cu regulamentul ASF nr. 1/2006 - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

21

Analiza tendintelor sau evenimentelor care ar putea afecta activitatea curenta

21

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea Societatii 22

Tranzactii semnificative 22

Alte informatii 23

Declaratia de guvernanta corporativa 24

Declaratia privind conformitatea cu Codul 25Responsabilitati ale Consiliului 29

Sistemul de gestiune a riscului si control intern 32

Justa recompensa si motivare 36

Actionari 37

Adaugand valoare prin relatiile cu investitorii 39

Raportarea platilor efectuate catre guverne pentru anul financiar 2016 aferente activitatilor extractive

41

Dezvoltare durabila si responsabilitate sociala corporativa 42

Dezvoltare durabila 42

Managementul mediului 43

Responsabilitate sociala 43

Dezvoltarea resurselor umane 44

Evenimente ulterioare 45

Perspective pentru 2017 45

Abrevieri si definitii utilizate in cadrul raportului 46

Situatii financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

47

Declaratia persoanelor responsabile 125

Sumar

2

Page 3: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 2016

Principalii indicatori financiari pentru 2016

Grupul Alro

Denumire indicator 2016 2015

Productia de aluminiu primar (tone) 272.507 271.356

Productia de aluminiu procesat (tone) 103.367 102.386

Productia de alumina (tone) 467.031 404.825

Productia de bauxita (tone) 1.368.531 1.334.046

Vanzari (mii RON) 2.302.803 2.422.759

EBITDA¹(mii RON) 291.593 305.993

Marja EBITDA (%) 12,7% 12,6%

Profit net ajustat2 (mii RON) 100.325 76.510

Profit (Pierdere) net(a) (mii RON) 71.496 (18)

Alro

Denumire indicator 2016 2015

Productia de aluminiu primar (tone) 272.507 271.356

Productia de aluminiu procesat (tone) 79.114 78.752

Vanzari de aluminiu primar (tone) 153.720 145.329

Vanzari de aluminiu procesat (tone) 76.552 77.273

Vanzari (mii RON) 2.127.064 2.299.197

EBITDA¹(mii RON) 246.627 223.501

Marja EBITDA (%) 11,6% 9,7%

Profit net ajustat2 (mii RON) 100.820 44.899

Profit (Pierdere) net(a) (mii RON) 67.220 (24.036)

Castig net ajustat2 pe actiune (RON) 0,141 0,063

Castig/(Pierdere) pe actiune (RON) 0,094 (0,034)

1 EBITDA reprezinta profit inainte de impozitare, de alte castiguri si pierderi financiare, de amortizare si depreciere;

2 Rezultatul net ajustat reprezinta rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizarilor, plus/(minus) pierdere/(castig) din instrumente financiare derivate care nu se califica pentru aplicarea contabilitatii de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amanat.

3

Page 4: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

4

Nota 1: In prezentul raport termenii „Grupul Alro” si „Grupul” sunt utilizati uneori din motive practice atunci cand se fac referiri la Alro S.A. si filialele sale, in general, iar termenii „Societatea”, "Societatea-mama" si „Compania” sunt utilizati uneori din motive practice atunci cand se fac referiri la Alro S.A.

Situatiile financiare prezentate in cadrul acestui raport sunt auditate si prezinta rezultatele individuale ale Alro si consolidate ale Grupului Alro raportate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala. Toti indicatorii si cifrele mentionate in cadrul acestui raport se refera la Grupul Alro, cu exceptia cazurilor unde se mentioneaza altfel. Indicatorii/ cifrele mentionate pot fi rotunjite la cel mai apropiat numar intreg, si prin urmare, pot rezulta mici diferente la insumare sau comparativ cu cifrele exacte mentionate in cadrul situatiilor financiare.

Nota 2: O lista cu toate abrevierile si definitiile utilizate in cadrul acestui raport se poate regasi la pagina 46.

Page 5: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 20165

Raportul consolidat al administratorilor

Anul 2016, desi a fost un an cu un climat macroeconomic instabil si cu un nivel redus al pretului aluminiului la nivel international, a reprezentat un an important in istoria Alro, fiind primul an cu profit dupa patru ani consecutivi de pierderi. Finalizarea cu succes atat a investigatiei Comisiei Europene, privind contractele Alro cu producatorul de electricitate Hidroelectrica cat si implementarea schemei de exceptare, pentru marii consumatori de energie, de la plata unui procent de 85% din numarul de certificate verzi aferente cotei obligatorii au contribuit, la stabilizarea Companiei. Plata certificatelor verzi a reprezentat un factor exogen negativ si fara nicio legatura cu activitatea operationala, ceea ce a periclitat profund activitatea Societatii, avand un impact semnificativ asupra profitabilitatii Companiei. De asemenea, eforturile continue depuse de intreg personalul Alro catre orientarea spre produse cu valoare adaugata mare si spre reducerea costurilor, atat prin optimizarea proceselor de productie, cat si prin renegocierea in conditii mai avantajoase a contractelor cu furnizorii nostri se regasesc in rezultatul acestui an. Astfel, Alro a inregistrat un profit net de 67 milioane lei si un nivel al EBITDA de 247 milioane lei (fata de o pierdere de 24 milioane lei si, respectiv un nivel al EBITDA de 224 milioane lei in 2015). In ceea ce priveste Grupul Alro, profitul net a fost de 71,5 milioane lei, fata de o pierdere de 18 mii lei in 2015.

O recunoastere in plus a calitatii produselor noastre o reprezinta faptul ca in 2016, Airbus, cel mai important producator de aeronave, a selectionat Alro ca furnizor de aluminiu. Acordul a fost incheiat pe o perioada de mai multi ani, incepand cu 2017. Conform termenilor contractuali, Alro va furniza produse laminate plate din aluminiu pentru fabricarea aeronavelor.

Politica de diversificare a riscului in ceea ce priveste aprovizionarea cu energie electrica, prin utilizarea tuturor optiunilor furnizate de piata, s-a dovedit o decizie corecta in mitigarea riscului de livrare din partea furnizorilor. Desi piata de energie electrica ramane inca departe de asteptarile consumatorilor industriali energo-intensivi, progresele facute in diversificarea platformelor de tranzactionare

au determinat o crestere a adancimii pietei, cu efecte pozitive asupra riscului de livrare si pretului energiei electrice.

Vom continua sa intensificam investitiile in capacitatile de productie, in proiectele de protectie a mediului inconjurator, de eficientizare energetica, dar si in proiectele de cercetare-dezvoltare care sa ne ajute sa oferim clientilor nostri produse de inalta calitate si in conformitate cu cele mai sofisticate cerinte tehnologice. In acest sens in 2016 atat Alro, cat si Alum, au inceput implementarea de proiecte privind activitatea de cercetare-dezvoltare co-finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020. Proiectele urmeaza a fi implementate in urmatoarele 24 luni, scopul lor fiind de crestere a capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare.

Si celelalte companii din Grup au raportat rezultate bune in anul 2016 – Alum a fost premiata la prestigioasa Conferinta “Aluminium of Siberia”, de la Krasnoyarsk pentru lucrarea sa “Depozitarea in siguranta si posibilitati de utilizare a reziduurilor de bauxita”, un proiect vital pentru activitatea companiei si cu un impact major asupra mediului inconjurator; Vimetco Extrusion a sarbatorit 10 ani de existenta, care au culminat cu cele mai bune rezultate financiare obtinute pana acum, iar Sierra Mineral Holdings, mina noastra de bauxita din Sierra Leone, a raportat, la randul sau, rezultate pozitive, ca efect direct al cresterii cantitatii si calitatii bauxitei extrase si livrate, precum si reducerii costurilor aferente.

Suntem constienti ca rezultatele obtinute in 2016 reprezinta doar inceputul in ceea ce priveste asteptarile pietei, ale potentialilor investitori si ale celorlalti terti interesati de activitatea Grupului Alro. Prin urmare obiectivul principal pentru perioada imediat urmatoare este consolidarea acestor rezultate pentru a ne asigura o crestere sustenabila, concomitent cu monitorizarea permanenta a evolutiei pietelor internationale pentru a profita de eventualele oportunitati oferite de aceasta si implicit cresterea valorii companiei si a increderii actionarilor si a potentialilor investitori.

Scrisoarea Presedintelui Consiliului de Administratie

Stimati actionari,

Marian Nastase, Presedintele Consiliului de Administratie

Page 6: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 20166

Raportul consolidat al administratorilor

Scrisoarea Directorului General

In 2016 am reusit sa obtinem rezultate pozitive, desi piata internationala a aluminiului a continuat sa fie marcata de o volatilitate crescuta si de o presiune mare pe pretul aluminiului care a inregistrat valori sub 1.600 USD/ tona in primele noua luni ale anului, combinata cu prime mai mici decat in 2015, si cu o concurenta tot mai puternica, in special pe piata produselor procesate. Aceste rezultate demonstreaza ca am reusit sa ne adaptam unor conditii de piata dificile si ca strategia noastra de reducere a costurilor si de crestere a eficientei operationale, concomitent cu diversificarea gamei de produse, a fost corecta.

Usoara scadere a veniturilor din vanzari s-a datorat in special unui nivel mai redus al cotatiilor aluminiului de pe Bursa de Metale din Londra, dar si adaptarii in anul 2016 a mixului de vanzari la cerintele pietei, care au fost mai degraba oportune pentru vanzarea barelor si mai putin favorabile vanzarilor de sarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au permis sa avem flexibilitatea de a ne adapta relativ usor la evolutia pietei, fara insa a afecta strategia noastra pe termen mediu si lung de a creste productia si vanzarile de produse procesate la nivelul de 120.000 tone pe an pana in 2021.

Totodata, am reusit sa profitam de reducerea costurilor cu materiile prime si cu utilitatile prin mentinerea marjei EBITDA consolidate la nivelul de 12,7% din venitul aferent vanzarilor, care ne-a condus la o imbunatatire a marjei profitului net consolidat la 3,1% de la 0% in 2015 si chiar marje negative in perioada 2012-2014. Anul 2016 a fost primul an in care Grupul a beneficiat integral de exceptarea de pana la 85% privind obligatia de achizitie a certificatelor verzi, acest lucru permitandu-ne sa ramanem competitivi pe piata internationala alaturi de alti producatori din Asia, Orientul Mijlociu, Europa etc.

Investitiile Alro pentru obtinerea certificarii de performanta, din care amintim NADCAP pentru conformitatea cu cerintele industriei aerospatiale ne-au permis sa fim selectionati de Airbus ca furnizor de aluminiu. Aceasta certificare a fost acordata dupa un proces complex de evaluare a proceselor de tratare termica, practicile de testare de laborator si procesele de control nedistructiv, si este rezultatul unui proces de lunga durata al unor investitii semnificative pe care le-am facut tocmai pentru a putea intra pe aceasta piata a productiei de aeronave.

Dincolo de informatiile tehnice, aceste certificate confirma calitatea produselor, calitatea proceselor tehnologice pe care le utilizam si demonstreaza ca aluminiul produs in Romania este utilizabil la nivel mondial in cele mai sofisticate industrii.

Ne-am angajat sa oferim clientilor nostri cele mai bune produse disponibile pe piata si sa respectam toate cerintele si specificatiile acestora in ceea ce priveste calitatea, gama de produse si termenele de livrare. Am mers si mai departe si am integrat bunele practici de Mentenanta Productiva Totala pentru a obtine cele mai bune performante cu activele existente, si am inceput sa aplicam metodele si instrumentele Metodologiei Six Sigma intr-un efort de a eficientiza si mai mult activitatea curenta.

Dar mai mult decat atat, ne-am concentrat pe sectorul de cercetare-dezvoltare si am incurajat angajatii nostri sa vina cu cele mai bune solutii pentru imbunatatirea continua a proceselor noastre si pentru eficientizarea activitatii. Concret, echipele noastre de cercetare si dezvoltare lucreaza cu rezultate remarcabile pentru reducerea consumurilor specifice, cresterea calitatii si, in final, eficientizarea activitatii. De altfel, procesul de inovare va continua si in 2017, datorita obtinerii si implementarii unor proiecte de cercetare-dezvoltare co-finantate cu fonduri europene.

Tot in directia cresterii eficientei operationale, am implementat principiile economiei circulare, cu obiective cum ar fi: zero deseuri, zero poluare pentru reducerea la minimum a amprentei noastre ecologice si reciclarea propriilor deseuri. In felul acesta vom diminua si mai mult consumul de electricitate necesar producerii aluminiului, iar rezultatele pozitive vor fi vizibile si la nivelul mediului inconjurator care se transpun, de asemenea, in rezultate pozitive pentru activitatea companiei.

Suntem increzatori ca in 2017 vom avea capacitatea de a ne mentine competitivi pe o piata internationala complexa si plina de provocari si vom continua eforturile noastre in slujba inovatiei, avand ca obiectiv extinderea portofoliului de clienti si patrunderea pe noi piete.

Stimati actionari,

Gheorghe Dobra,Director General

Page 7: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 20167

Raportul consolidat al administratorilor

• In 2016 pretul aluminiului a continuat sa inregistreze niveluri mai scazute comparativ cu 2015; astfel in 2016 media a fost de 1.605 USD/tona, fata de 1.661 USD/tona in anul anterior. Totusi, trendul inregistrat in 2016 a fost unul ascendent, in ianuarie cotatiile situandu-se in jurul pragului de 1.500 USD/tona, ca mai apoi, spre sfarsitul anului sa se situeze in jurul valorii de 1.700 USD/ tona, valoarea maxima inregistrata in 2016 fiind de 1.777 USD/ tona, la inceputul lunii noiembrie;

Octombrie

• Vimetco Extrusion a aniversat zece ani de la infiintare, printr-un eveniment organizat in Slatina la care au participat fosti si actuali angajati, clienti si parteneri de afaceri, precum si reprezentanti ai autoritatilor locale. Vimetco Extrusion produce o gama variata de produse extrudate, care sunt folosite in diferite industrii, incepand de la constructii usoare, la constructii civile si industriale, panouri solare si ajungand pana la industria transportatoare si industria auto. In prezent, 95% din produsele Vimetco Extrusion sunt vandute la export. In ultimul deceniu, Vimetco Extrusion a reusit sa patrunda pe noi piete si si-a crescut permanent volumul de vanzari, care a adus cu sine si extinderea echipei, astfel incat, de la un numar de 133 de angajati in anul 2007, a ajuns in 2016 la aproape 240 de angajati, iar cifra de afaceri a crescut de aproape patru ori in acest interval;

Septembrie

• Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in calitate de Organism Intermediar (OI) in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC) au anuntat Alro ca a fost finalizat contractul de finantare pentru implementarea proiectului “Investitii in departamentul de cercetare-dezvoltare al Alro destinate imbunatatirii infrastructurii de cercetare pe segmentul tabla tratata termic din aliaje de aluminiu cu aplicatii industriale de inalta calificare”.

Valoarea totala a proiectului este de peste 115 milioane RON, din care asistenta financiara nerambursabila este de aproximativ 36 milioane RON. Proiectul va fi implementat pe o durata de 24 luni, obiectivul acestuia fiind dezvoltarea cercetarii, tehnologiei si inovarii in scopul cresterii competitivitatii economice a Societatii prin inovare, respectiv imbunatatirea infrastructurii de cercetare si inovare, a capacitatilor de excelenta, precum si a capacitatii stiintifice in domeniile de specializare inteligenta ale Societatii;

• Alum, singurul producator de alumina calcinata din Romania, a fost premiat, la cea de a XXII-a Conferinta “Aluminium of Siberia” de la Krasnoyarsk, unde au participat peste 600 de invitati din 25 de tari care au reprezentat peste 150 de firme, institutii de cercetare si centre de invatamant universitar. Lucrarea “Depozitarea in siguranta si posibilitati de utilizare a reziduurilor de bauxita” a fost premiata cu diploma de onoare. In lucrare sunt prezentate rezultatele obtinute de Alum pentru stocarea reziduurilor rezultate in urma fabricarii aluminei si a posibilitatilor de utilizare a slamului in diverse sectoare industriale. Proiectul de ecologizare a sistemului de depozitare a slamului rosu, realizat in colaborare cu specialisti de la Hatch Ltd. Australia, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti si IPROLAM S.A, a vizat realizarea instalatiei pentru depozitarea slamului ingrosat, iar iazul decantor pentru slamul rosu a fost inchis partial, in zona fiind plantati 35.000 de copaci.

Ca si societatea-mama, Alro, filiala Alum este in permanenta preocupata sa investeasca in proiecte de protectie a mediului si cauta solutii viabile si performante, care sa aiba un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, avand in vedere industria in care activeaza. Astfel, in perioada 2009 – 2012, Alum a investit peste 10 milioane USD pentru modernizarea si retehnologizarea haldei de slam rosu, iar ulterior a alocat cate o jumatate de million de dolari anual, pentru intretinerea acesteia in conformitate cu normele de mediu;

• Alum a anuntat inceperea implementarii proiectului de finantare “Dotarea departamentului cercetare-dezvoltare al Alum cu instalatii independente, performante de cercetare in sprijinul cresterii competitivitatii economice si a dezvoltarii afacerii“ incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in calitate de OI, in numele si pentru MFE in calitate de AM pentru POC. Acest proiect este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 – „Investim in dezvoltare durabila". Obiectivul proiectului este reprezentat de cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a intreprinderii prin achizitionarea si punerea in functiune de echipamente de cercetare-dezvoltare. Perioada de implementare a proiectului de finantare este de 24 luni calendaristice, respectiv 8 septembrie 2016 – 8 septembrie 2018, iar valoarea totala a proiectului este de peste 20 milioane RON, din care contributia financiara nerambursabila este de peste 6 milioane RON;

Evenimente importante in anul financiar 2016

Principalele evenimente care au marcat anul financiar 2016

Page 8: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 20168

Raportul consolidat al administratorilor

August

• Airbus, cel mai important producator de aeronave, a selectionat Alro ca furnizor de aluminiu. Acordul a fost incheiat pe o perioada de mai multi ani, incepand cu 2017. Conform termenilor contractuali, Alro va furniza produse laminate plate din aluminiu pentru fabricarea aeronavelor. Alro detine certificarea de performanta NADCAP (Programul national de acreditare a contractorilor din domeniul industriei aerospatiale si al industriei de aparare - eng. National Aerospace and Defense Contractors Acreditation Program) si ISO 9100 pentru conformitatea cu cerintele industriei aerospatiale. Aceste certificari au fost acordate de catre Consiliul managerial NADCAP, in conformitate cu Standardul Aerospatial SAE, AS 7003 si DQS GmbH (Societate germana de audit si certificari ale sistemelor de management si a proceselor), ca urmare a testarii aliajelor de aluminiu produse la Slatina, in ceea ce priveste tratamentul termic, masurarea conductivitatii, testarea la tractiune, duritate si metalografie;

Iunie

• In data de 13 iunie 2016, Alro si-a reconfirmat obiectivul pe termen lung de reducere a dependentei energetice; programul sau de investitii planificate pentru 2016 de peste 53 milioane USD este axat, in principal pe cresterea eficientei energetice si a echipamentelor, extinderea portofoliului de produse si clienti, cresterea competitivitatii si a calitatii produselor sale. Acest tip de investitii atat in echipamente, cat si in cercetare, care au vizat in primul rand scaderea constanta a consumurilor de energie au permis Companiei sa atinga unul dintre cele mai inalte niveluri de eficienta energetica posibile din industria aluminiului. In cadrul studiului “Eficienta energetica si emisii de gaze cu efect de sera: Scenarii posibile pentru industria aluminiului”, publicat, anul trecut, de Joint Research Center, la solicitarea Comisiei Europene se mentioneaza ca Alro a implementat trei din cele patru faze posibile pentru optimizarea procesului de electroliza si s-a clasat pe locul patru, din 18 combinate din Europa;

• Un proiect important in cadrul Alro a fost si este investitia in sectia de reciclare a deseurilor de aluminiu – Turnatoria Eco, care vizeaza o reducere suplimentara a consumurilor si a carei capacitate de procesare se doreste a fi extinsa, astfel incat aceasta sa atinga o capacitate de 90.000 tone/an. In 2016 Alro a produs 30.117 tone de aluminiu lichid prin reciclarea de deseuri, cu aproximativ 12% mai mult decat in 2015;

Aprilie

• In data de 26 aprilie 2016, Alro a informat publicul ca in data de 25 aprilie 2016 a primit decizia cu nr. 82 din 24 decembrie 2015 de sanctionare a Companiei cu peste 21 milioane RON, reprezentand un procent de 1,05% din cifra de afaceri realizata in anul 2014, de catre Consiliul Concurentei, pentru o presupusa incalcare a legislatiei concurentei pe piata producerii si comercializarii de energie electrica. Desi a achitat in intregime amenda in interiorul termenului stabilit de lege in data de 25 mai 2016, Compania si-a reafirmat punctul de vedere, asa cum a fost el publicat in luna ianuarie 2016 si a subliniat inca o data ca, piata pe care activeaza Compania este o piata internationala puternic concurentiala, care a determinat inchiderea unor uzine de aluminiu in ultimii ani, tocmai din cauza costurilor nesustenabile cu energia electrica. Compania exporta peste 70% din productie, iar costurile mari, neconcurentiale cu energia electrica au facut ca Alro sa fie nevoita sa isi inchida 25% din capacitatea sa de productie. Compania considera astfel amenda aplicata, ca si decizia respectiva a Consiliului Concurentei, ca fiind netemeinica, nelegala si contrara jurisprudentei europene in materie de concurenta; din aceste motive a atacat in instanta decizia respectiva, iar litigiul este in desfasurare;

• In data de 29 aprilie a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a aprobat printre altele: situatiile financiare, raportul individual si consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar 2015 si bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si planul de investitii ale Alro pentru exercitiul financiar 2016. De asemenea, AGOA a reconfirmat Ernst&Young Assurance Service S.R.L. ca auditor financiar al Companiei pentru anul financiar 2016;

Ianuarie

• La sfarsitul lunii ianuarie 2016, Alum a semnat un contract de credit in valoare de 42 milioane RON cu o banca comerciala din Romania. Imprumutul a fost contractat partial pentru finantarea capitalului de lucru si partial pentru refinantarea unei datorii de 2,5 milioane USD pe care Alum o avea catre aceeasi banca si care avea maturitatea in 2016. Imprumutul este rambursabil in rate egale timp de doi ani.

Principalele evenimente care au marcat anul financiar 2016 (continuare)

Page 9: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 20169

Raportul consolidat al administratorilor

Date informative

Sediul companiei Str. Pitesti, nr.116, Slatina, Judetul Olt

Numar de telefon 0249-431901/902/903/904

Numar fax 0249-437500

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J28/8/1991 la data de 31.01.1991

Cod de identificare fiscala RO1515374

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Actiuni nominative dematerializate si ordinare

Capital social subscris si varsat 356.889.568 RON

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare Bursa de Valori Bucuresti - Piata Reglementata

Valoarea totala de piata pentru fiecare clasa de valori mobiliare Categoria Standard – 835.121.588 RON1

Grupul Alro - entitati componente

Denumirea companiei Compania-mama Actionariat (%) Alro S.A. Vimetco NV 84,19

Alum S.A. Alro S.A. 99,40

Conef S.A. Alro S.A. 99,97

Vimetco Extrusion SRL Alro S.A. 100,00

Global Aluminium Ltd. Alum S.A. 100,00

Bauxite Marketing Ltd. Global Aluminium Ltd. 100,00

Sierra Mineral Holdings I Ltd. Global Aluminium Ltd. 100,00

Grupul Alro este inregistrat la ASF conform Deciziei ASF nr. A/632/ 26 noiembrie 2013.

1Calculata conform cotatiei la BVB, in data de 30 decembrie 2016 – ultima zi a anului 2016 in care au fost tranzactionate actiunile Alro (713.779.135 actiuni *1,1700 lei/ actiune).

Alro

Page 10: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201610

Raportul consolidat al administratorilor

Prezentare generala

Informatii despre Grup

Alro („Societatea” sau „Compania-mama”) este o societate pe actiuni infiintata in 1991 in Romania si face parte dintr-un grup integrat de productie a aluminiului, care acopera intregul lant tehnologic, de la bauxita, pana la obtinerea produselor procesate. Alro este cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava). Actiunile Alro S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ,,ALR".

Vimetco N.V., Olanda este actionarul majoritar al Alro, detinand 84,19% din actiunile Societatii. La randul ei, Vimetco N.V. este o companie cu actiunile tranzactionate la Bursa de Valori din Londra, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, A Tower, 4th floor, 1077 XX Amsterdam, Olanda. Compania este controlata in ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).

Alro S.A. si filialele sale („Grupul Alro” sau „Grupul”) cuprinde urmatoarele companii: Alro - producator de aluminiu (societate listata la Bursa de Valori Bucuresti), Alum - producator de alumina (companie listata la BVB, segmentul de piata ATS, categoria

AeRo), SMHL - producator de bauxita, Vimetco Extrusion - producator de extrudate, Conef, Global Aluminium Ltd. si Bauxite Marketing Ltd. In felul acesta, Grupul si-a asigurat un lant integrat de productie, securizand materia prima pentru Alro.

Grupul este integrat pe verticala, fiind organizat in patru segmente: Bauxita, Alumina, Aluminiu Primar si Aluminiu Procesat. Pentru o alocare eficienta a resurselor si pentru a putea evalua performanta segmentelor, acestea reprezinta baza pe care Grupul raporteaza informatiile catre Conducere.

Segmentul Bauxita este situat in Sierra Leone (Africa). Segmentul Alumina prelucreaza bauxita pentru a obtine alumina, principala materie prima pentru producerea aluminiului electrolitic. Segmentul Aluminiu Primar toarna si vinde produse precum sarma, bare, sleburi si ocazional lingouri. Segmentul Aluminiu Procesat produce si vinde table, benzi, placi si produse extrudate. Atat turnatoria, cat si halele de procesare se afla in Slatina, in timp ce rafinaria de alumina se afla in Tulcea, Romania (Europa).

Global  Aluminium  Ltd.  Societate  de  3p  holding  

Alro  S.A.  Producator          Aluminiu  Primar  

                                                         Aluminiu  Procesat  

Vimetco  Extrusion  S.R.L.  Procesator  produse  extrudate  

Conef  S.A.  Administrarea  ac3unilor  de3nute  in  Alro  

Alum  S.A.  Producator  de  alumina  

100% 99.97% 99.4%

100%

100% 100%

Bauxite  Marke3ng  Ltd.  Sierra  Mineral  Holdings  I  Ltd.  

Extrac3e  de  bauxita  

Page 11: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201611

Raportul consolidat al administratorilor

Alro este cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava). Principalele piete de desfacere pentru produsele Alro sunt cele din Uniunea Europeana (Germania, Italia, Polonia, Cehia si Romania). Compania are exporturi si in SUA si Asia.

Alro are in structura sa organizatorica doua divizii:

• Aluminiu Primar, cu sectia Anozi, Uzina de Aluminiu, sectia Turnatorie, Eco-Topitoria de deseuri de aluminiu, sectoare de reparatii si piese de schimb, transporturi rutiere si feroviare si alte sectoare auxiliare. Ca urmare a investitiilor in modernizarea echipamentelor si in tehnologie noua, Alro a ajuns la o capacitate de productie de 265.000 tone de aluminiu primar si 340.000 tone de aluminiu turnat. Toti anozii necesari electrolizei aluminei sunt produsi intern;

• Aluminiu Procesat, cu o capacitate de procesare de 96.000 tone aluminiu procesat, aceasta putand varia in functie de mixul de productie. Este in desfasurare un program de crestere a capacitatii pana la 120.000 tone, pana in anul 2021.

Alro este certificat pentru conformitate cu ISO 9001 pentru managementul calitatii si are certificatele NADCAP si EN 9100 pentru unitatile de productie pentru industria aerospatiala, precum si certificatul ISO TS/IATF 16949 pentru productia industriei auto, iar produsele sale respecta standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cat si standardele internationale pentru produsele laminate plate.

Alro produce o gama diversificata de produse, care sunt detaliate mai jos:

• sarma laminata din aluminiu si aliaje din aluminiu; • bare AlMgSi omogenizate; • sleburi din aluminiu si aliaje din aluminiu; • lingouri din aluminiu si aliaje din aluminiu; • placi din aluminiu si aliaje de aluminiu (calite si necalite); • table si benzi din aluminiu si aliaje de aluminiu;• table si benzi placate din aliaje de aluminiu.

Alro primeste alumina de la Alum, rafinaria proprie de alumina cu o capacitate de productie de 600.000 tone pe an, care la randul ei utilizeaza bauxita produsa in Sierra Leone. Alro produce aluminiu primar cu valoare adaugata mare, pentru vanzarea catre partenerii Companiei, precum si aluminiu primar folosit ca materie prima pentru sectorul de aluminiu procesat al Societatii. Totodata Compania vinde bare din aliaje de aluminiu subsidiarei sale, Vimetco Extrusion, care obtine din acestea produse extrudate.

Grupul Alro – obiective si strategie

Obiectivele majore ale strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung implementata de Alro sunt:

• investitii in tehnologie de ultima generatie, care sa permita Companiei sa isi extinda gama de produse, calitatea

acestora, precum si sa reduca timpii de livrare, dar, in acelasi timp sa duca si la cresterea eficientei operationale si la diminuarea costurilor de productie;

• concentrarea pe productia de aluminiu cu valoare adaugata mare, precum table si benzi si pe dezvoltarea continua a sectorului de productie de aliaje dure si placi tratate la cald, pentru clientii din industria aeronautica si pentru industria auto;

• cresterea eficientei energetice pe intregul lant de productie atat prin investitii in tehnologie, cat si prin investitii in cercetare si dezvoltare;

• integrarea pe verticala, securizarea materiilor prime, cu scopul de a reduce costurile de productie si de a creste eficienta operationala;

• conformarea continua cu normele de protectie a mediului.

Pe termen scurt, Alro se concentreaza pe:

• Extinderea gamei de produse, cu accent pe productia de aluminiu cu valoare adaugata mare si foarte mare pentru industrii-cheie, precum:

- industria aeronautica – Alro detine certificarea EN 9100 (pentru industria aerospatiala si de aparare) acordata de organismul de certificare German DQS GmbH pentru sistemul de management al calitatii implementat de Companie. Societatea este acreditata NADCAP pentru procese speciale (tratamente termice, incercari de laborator si control nedistructiv), acreditare specifica, de asemenea, industriei aerospatiale si de aparare, acordata de Performance Review Institute din cadrul Society of Automotive Engineers (SUA). Compania a fost selectata ca furnizor de aluminiu de catre Airbus, cel mai important producator de aeronave. Acordul a fost incheiat pe o perioada de mai multi ani, incepand cu anul 2017. In conformitate cu termenii contractului, Alro va furniza produse laminate plate din aluminiu pentru fabricarea aeronavelor.

- industria auto – Alro detine certificarea ISO TS/IATF 16949 (pentru industria auto), acordata de organismul de certificare German DQS GmbH pentru sistemul de management al calitatii implementat. Compania este furnizor acreditat pentru productia si procesarea mecanica a aluminiului si aliajelor din aluminiu pentru industria auto.

- industria constructiilor - Compania detine certificarea pentru marca europeana de calitate CE a produselor sale destinate domeniului constructiilor, acordata de organismele TUV Rheinland si TUV Sud (Germania).

- industria navala - Produsele Alro destinate industriei navale sunt certificate de organisme ca Det Norske Veritas, Bureau Veritas si Germanische Lloyd.

• Eficienta energetica

Alro face constant investitii in cresterea eficientei energetice, atat prin reducerea consumului de energie, cat si prin optimizarea

Informatii despre Alro

Page 12: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201612

Raportul consolidat al administratorilor

proceselor sale de productie, un rol esential avandu-l echipa de cercetare si dezvoltare din cadrul Companiei. Alro mizeaza pe cresterea eficientei retelelor de apa, aer cald si incalzire, precum si pe reducerea consumului de energie electrica si pe securizarea resurselor necesare de gaze naturale.

In 2016, Alro a continuat programul de investitii in acest sector, inlocuind sistemul de iluminare traditional cu cel de inalta eficienta, de tip LED – program care se deruleaza in perioada 2016-2018. La finalizarea acestui program, se estimeaza o reducere a consumului de electricitate pentru iluminat de 60%. In plus, Compania a modernizat instalatiile de ardere G5-G6, rezultand o economie de gaz de 18% si de electricitate de 9%.

De asemenea, Alro a demarat proiectul de construire a unei statii de reciclare a apei pentru sectia de Anozi, cu termen de finalizare 2017. Reducerea estimata a consumului de energie este de 220 MWh/an. Tot in 2017 va fi dat in folosinta un nou echipament de realizare sloturi in anozi, care va contribui la o diminuare a consumului de energie in procesul de productie a aluminiului de aproximativ 3.000 MWh/an.

In plus, Alro a continuat investitiile in sectia de reciclare a aluminiului, crescand ponderea deseurilor de aluminiu folosite pentru producerea sleburilor si barelor din aliaje de aluminiu. In felul acesta, consumul de energie scade semnificativ, pentru productia de aluminiu reciclat fiind necesara mai putin de 10% din cantitatea de electricitate utilizata pentru productia de aluminiu electrolitic. Pe langa un consum redus de electricitate sunt reduse si emisiile de CO2 si consumul de materii prime.

• Activitatea de cercetare-dezvoltare

Compania lucreaza continuu pentru inovarea proceselor sale de productie, atat prin propriul Centru de Cercetare, infiintat inca din 2012, cat si prin echipele de management al proiectelor.

Activitatea de cercetare are ca obiective strategice: • Reducerea consumurilor specifice;• Cresterea calitatii produselor;• Extinderea gamei de produse.

Si in 2016, Compania a inregistrat rezultate pozitive in:

• Reducerea emisiilor de noxe in halele de productie provenite de la anozii consumati, prin acoperirea lor cu alumina in strat fluidizat, intr-un dispozitiv special construit acestui scop,, urmarindu-se astfel o diminuare semnificativa a emisiilor de dioxid de carbon care sunt captate de alumina, care este utilizata ulterior;

• Imbunatatirea design-ului de cuva; testele vor continua, urmarindu-se reducerea consumului de energie electrica cu minim 100 Kwh/t;

• Diminuarea pierderii de caldura la jgheaburile de turnare metal ale instalatiilor specifice prin optimizarea profilului si a izolatiei termice a acestor echipamente, cu rezultate bune in reducerea consumului de gaz natural;

• Optimizarea diagramelor de tratament termic la omogenizarea sleburilor din aliaje dure, pentru realizarea de produse prelucrate (placi) cu destinatie comerciala,

urmarindu-se scaderea consumului de gaz natural si imbunatatirea calitatii ;

• Reducerea cu minim 20% a deseurilor tehnologice pentru aliajele de aluminiu prin imbunatatirea operatiei de frezare la sleburile din aliaje dure;

• Stabilirea conditiilor de turnare sleburi si realizarea unui studiu de bilant energetic la cuptorul de calire continua a placilor din aliaje dure cu aplicatii in industria vaselor sub presiune;

• Diversificarea aliajelor pentru producerea tablelor placate destinate industriei auto si schimbatoarelor de caldura.

De asemenea, in septembrie 2016 Alro a semnat contractul de finantare pentru implementarea proiectului “Investitii in departamentul de cercetare-dezvoltare al Alro destinate imbunatatirii infrastructurii de cercetare pe segmentul tabla tratata termic din aliaje de aluminiu cu aplicatii industriale de inalta calificare”. Valoarea totala a proiectului este de peste 115 milioane RON, din care asistenta financiara nerambursabila este de aproximativ 36 milioane RON. Proiectul va fi implementat pe o durata de 24 luni, obiectivul acestuia fiind dezvoltarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii in scopul cresterii competitivitatii economice a Societatii prin inovare, respectiv imbunatatirea infrastructurii de cercetare si inovare, a capacitatilor de excelenta, precum si a capacitatii stiintifice in domeniile de specializare inteligenta ale Societatii.

• Modernizarea sistemului de mentenanta

Alro utilizeaza sistemul „Total Productive Maintenance”, intregul personal tehnologic si operatorii fiind implicati in procesul de mentenanta a echipamentelor de productie. Compania mizeaza pe mentenanta proactiva si predictiva care permite obtinerea celor mai bune rezultate in procesul de intretinere a echipamentelor.

Prin introducerea reparatiilor planificate in sistemul SAP utilizat la nivel de Grup, Compania are un mai bun control al costurilor, cu rezultate directe in cresterea eficientei operationale.

Alro continua extinderea gradului de computerizare, instalare de senzori, instalare de contoare, extinderea implementarii sistemului de inspectii periodice etc.

Vanzari si marketing

Si in 2016, Alro s-a concentrat pe livrarea de produse cu valoare adaugata mare si foarte mare, atat in segmentul de aluminiu primar, cat si in cel de aluminiu procesat. Cum piata aluminiului a fost afectata, anul trecut, de cotatii scazute, Alro a facut eforturi substantiale pentru mentinerea cotei de piata si pentru anularea efectelor acestor cotatii reduse, prin vanzarea de produse cu prime mari.

De asemenea, Alro si-a consolidat portofoliul de clienti si parteneriatele pe termen lung cu acestia, mizand pe produsele laminate plate, precum si pe placile de aluminiu cu grosimea de la 15 mm pana la 100 mm. Acest lucru i-a consolidat pozitia de producator de aluminiu de inalta calitate.

Page 13: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201613

Raportul consolidat al administratorilor

Productie

In 2016, Alro si-a continuat programul de consolidare a competitivitatii pe pietele internationale, dezvoltand urmatoarele directii strategice:

• Imbunatatirea continua a activitatilor, proceselor si produselor;

• Reducerea costurilor de productie si a ciclului de fabricare;• Dezvoltarea proceselor tehnologice, cu scopul de a obtine

cele mai bune tehnologii disponibile pentru calitatea produselor si din punctul de vedere al costurilor;

• Gestionarea deseurilor;• Optimizarea de procese si tehnologii, cu scopul de a reduce

consumul de energie si de a folosi oportunitatile disponibile pentru a imbunatati performanta energetica.

Achizitii si logistica

In conditiile unei piete a aluminiului marcata, in continuare, de cotatii reduse ale pretului aluminiului, eficienta costurilor de productie depinde, intr-o mare proportie, si de sectorul de achizitii si logistica. Departamentul specializat al Companiei a facut eforturi si in 2016 pentru optimizarea costurilor, cu urmatoarele rezultate:

• Reducerea preturilor de achizitie cu cocsul, florura de aluminiu, smoala, precum si cu energia achizitionata de pe bursa specializata;

• Contributia la diminuarea costurilor de productie prin achizitia de deseuri de aluminiu, crescand, astfel, productia de aluminiu lichid din deseuri;

• Utilizarea sistemului de licitatii electronice pentru achizitia de materii prime si de servicii;

• Dotarea cu sistem GPS a mijloacelor de transport, cu rezultate bune in consumul de carburanti si in reducerea costurilor de intretinere.

Grupul Alro – evolutie 2016

Grupul Alro a continuat procesul de reducere a costurilor de productie si a consumurilor specifice, precum si de crestere a livrarilor de aluminiu cu valoare adaugata mare si foarte mare, pentru a se mentine competitiv pe o piata a aluminiului care a continuat sa inregistreze si in 2016 un nivel scazut al preturilor, dar cu un trend pozitiv. Astfel, nivelul mediu al pretului aluminiului la Bursa de Metale din Londra (LME) a fost, in 2016, de 1.605 USD/tona, comparativ cu 1.661 USD/tona, in 2015.

In aceste conditii, Grupul a inregistrat un profit operational (EBIT) de 166.666 mii RON, fata de un EBIT de 185.907 mii RON in 2015, in timp ce Alro a raportat un EBIT in crestere de 169.609 mii RON, fata de 157.330 mii RON, in 2015.

• Evolutia vanzarilor pe piata interna/externa si perspective pe termen mediu si lung

Grupul a inregistrat vanzari de peste 2.300 milioane RON, in 2016, in scadere de la peste 2.400 milioane RON, in 2015. In 2016, vanzarile catre terti aferente segmentului de aluminiu primar au fost de 1.016 milioane RON (2015: 1.065 milioane RON), in timp ce pentru segmentul de aluminiu procesat acestea au fost de 1.178 milioane RON (2015: 1.273 milioane RON).

Page 14: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201614

Raportul consolidat al administratorilor

Vanzarile consolidate ale Grupului au fost, in 2016, de 2.302.803 mii RON, fata de 2.422.759 mii RON, in 2015.

Contributia vanzarilor catre terti aferente segmentului de aluminiu primar a fost de 1.016.026 mii RON si a reprezentat 44% din veniturile totale ale Grupului (2015: 1.065.056 mii RON; 44%). Pentru segmentul de aluminiu procesat, Compania a inregistrat vanzari catre terti de 1.178.094 mii RON si a reprezentat 51% din veniturile totale ale Grupului, (2015: 1.272.945 mii RON; 53%).

44% 51%

3% 1.41%

0.30%

Aluminiu Primar

Aluminiu Procesat

Alumina

Bauxita

Altele

Grupul Alro: Valoare vanzari pe segmente in 2016

44%53%

2%

0.41%

0.72%

Aluminiu Primar

Aluminiu Procesat

Alumina

Bauxita

Altele

Grupul Alro: Valoare vanzari pe segmente in 2015

Principala piata de desfacere pentru produsele exportate de Grup o reprezinta tarile din UE (respectiv: Germania, Italia, Polonia, Cehia etc.), aproximativ 69% din vanzarile Grupului fiind realizate pe aceasta piata; Romania este, de asemenea, o piata semnificativa pentru desfacerea produselor Alro insumand aproximativ 17% din vanzarile Grupului.

Grupul Alro: Valoare vanzari pe regiuni in 2016

Romania

AltetaridinUE

Altetarinon-UE

SUA

Altele

86% DIN

VANZARI IN UE (inclusiv Romania)

Grupul Alro: Valoare vanzari pe regiuni in 2015

Romania

AltetaridinUE

Altetarinon-UE

SUA

Altele

84% DIN

VANZARI IN UE (inclusiv Romania)

Rezultatul net al Grupului a fost 71.496 mii RON, comparativ cu o pierdere de 18 mii RON, in 2015. In aceeasi perioada, Alro a raportat un profit net de 67.220 mii RON, fata de o pierdere neta de 24.036 mii RON, in 2015.

Avand in vedere volatilitatea semnificativa a instrumentelor financiare derivate incorporate in contractul de achizitie energie incheiat de Alro, incepand cu primul trimestru al anului 2013, conducerea Companiei a decis ca rezultatul net ajustat reprezinta un indicator mult mai relevant pentru a urmari performanta Grupului si a Societatii. Astfel, profitul net ajustat al Grupului pentru anul 2016 a fost de 100.325 mii RON, fata de 76.510 mii RON inregistrat in 2015. In ceea ce priveste Alro, Compania a raportat pentru anul 2016 un profit net ajustat de 100.820 mii RON, comparativ cu un profit net ajustat de 44.899 mii RON in anul 2015. Pe masura apropierii de termenul final al contractului de achizitie a energiei, impactul din instrumentele financiare derivate incorporate scade din ce in ce mai mult (asa cum rezulta si din reconcilierea de mai jos), incepand cu anul 2017 acestea nemaiavand niciun impact.

Valoare vanzari consolidate 2015

2.422.759 mii RON

Bare

SMHL

ALUM

ALRO

VIMETCO EXTRUSION

Alumina

Bauxita

Valoare vanzari consolidate 2016

2.302.803 mii RON

Grupul Alro in cifre

Situatia economico-financiara

Page 15: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201615

Raportul consolidat al administratorilor

In iunie 2016, Grupul si Societatea si-au exercitat optiunea de a nu cumpara energie pentru anul 2017 in baza acestui contract, astfel incat valoarea optiunii incluse in instrumentul derivat incorporat s-a redus semnificativ. La 31 decembrie 2016 Grupul si Societatea nu mai au in bilant instrumente financiare derivate incorporate (31 decembrie 2015: 17.388 mii RON).

Reconcilierile rezultatului net ajustat la nivelul Grupului Alro, respectiv pentru Alro pentru anii 2016, respectiv 2015 sunt detaliate mai jos:

Grupul Alro2016 2015

REZULTAT NET 71.496 (18)

Plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizarilor

(733) 1.160

Plus/(minus) pierdere/(castig) din instrumente financiare derivate care nu se califica pentru aplicarea contabilitatii de acoperire a riscurilor

21.377 65.739

Plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amanat

8.185 9.629

REZULTAT NET AJUSTAT 100.325 76.510

Alro2016 2015

REZULTAT NET 67.220 (24.036)

Plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizarilor

(844) (554)

Plus/(minus) pierdere/(castig) din instrumente financiare derivate care nu se califica pentru aplicarea contabilitatii de acoperire a riscurilor

21.377 65.738

Plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amanat

13.067 3.751

REZULTAT NET AJUSTAT 100.820 44.899

Costul bunurilor vandute inregistrat de Alro a fost de 1.834.778 mii RON, in scadere comparativ cu 2015, cand s-a situat la 1.987.086 mii RON; acelasi trend descrescator a fost vizibil si la nivelul Grupului, acesta fiind de 1.935.103 mii RON in 2016, fata de 2.017.193 mii RON, in 2015.

Si profitul brut al Grupului a inregistrat o scadere in 2016 fiind de 367.700 mii RON comparativ 2015 cand acesta a fost de 405.566

mii RON, marja profitului brut inregistrand o usoara scadere la 16% de la 17% in 2015. In ceea ce priveste Alro, profitul brut aferent 2016 a fost de 292.286 mii RON, comparativ cu 312.111 mii RON in 2015, marja profitului brut de 14% pastrandu-se constanta in 2016 si in 2015.

Rezultatele operationale ale Grupului pentru anul 2016 au inregistrat o scadere, pe fondul unei cifre de afaceri afectate de cotatiile scazute ale aluminiului in perioada analizata. Totusi, in contextul unei piete internationale a aluminiului inca dificila, Grupul a reusit sa obtina pentru anul financiar 2016 un rezultat operational (EBIT) consistent, de 166.666 mii RON, fata de un EBIT pozitiv de 185.907 mii RON inregistrat in 2015. Beneficiind de o piata a aluminei cu preturi scazute, Societatea-mama a inregistrat un EBIT de 169.609 mii RON, fata de un EBIT de 157.330 mii RON in 2015. Compania si-a continuat si in 2016 strategia de investitii care are in prim plan diversificarea gamei de produse si reducerea consumurilor specifice. In plus, Alro a reusit sa isi extinda baza de clienti in sectoare cheie precum industria aeronautica si cea auto.

Cheltuielile nete cu dobanzile au crescut cu 16% in 2016 comparativ cu 2015, atat la nivelul Grupului, cat si la nivelul Societatii-mama, Alro, datorita in special facilitatii de finantare obtinuta pentru programul de investitii. O imbunatatire semnificativa a rezultatelor s-a inregistrat in 2016 in ceea ce priveste fluxurile de numerar generate de activitatile operationale ale Grupulului, acesta raportand un flux pozitiv, cu 67% mai mare fata de 2015, de 177.397 mii RON, de la 106.041 mii RON, in 2015. Aceeasi tendinta favorabila a fost inregistrata si la nivelul Alro, Compania raportand un flux pozitiv din activitatile operationale de 135.888 mii RON, fata de 42.871 mii RON raportat in 2015. Aceste rezultate reflecta eforturile Conducerii de a gestiona cat mai eficient si strict intrarile si iesirile de numerar, dar si optimizarea capitalului circulant.

Fluxurile de numerar aferente activitatii operationale au fost puternic afectate atat in 2015, cat si in prima parte a anului 2016 de achizitia cotei integrale de certificate verzi aferente anului 2014, respectiv 2015. In prima parte a anului 2016, ca urmare a obtinerii acordului de exceptare de la plata unui procent de 85% din numarul de certificate verzi aferente cotei obligatorii, Societatea a reusit reducerea semnificativa a iesirilor de numerar pentru aceasta destinatie, pentru perioada incepand cu iunie 2015. In ceea ce priveste cresterea semnificativa a fluxurilor de numerar generate din activitati de finantare, aceasta se datoreaza facilitatii de credit semnate la finalul anului 2015 in suma de 60.000 mii USD cu Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) pentru sustinerea programului de investitii al Societatii, din care la 31 decembrie 2015 a fost trasa prima transa de 15.000 mii USD, iar in 2016 a fost trasa a doua transa din imprumut in suma de 45.000 mii USD.

La 31 decembrie 2016, Grupul a inregistrat numerar si echivalente de numerar de 285.850 mii RON (31 decembrie 2015: 130.972 mii RON) si numerar restrictionat de 45.566 mii RON (31 decembrie 2015: 3.230 mii RON). In ceea ce priveste Alro, Societatea a urmat acelasi trend si a inregistrat un nivel al numerarului si echivalentelor de numerar in crestere raportand un nivel de 282.374 mii RON (31 decembrie 2015: 126.977 mii RON) si numerar restrictionat de 45.082 mii RON (31 decembrie 2015: 3.000 mii RON). La 31 decembrie 2016, numerarul restrictionat in suma de 45.082 mii RON consta in depozite colaterale pentru

Page 16: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201616

Raportul consolidat al administratorilor

o facilitate de credit de tip revolving in suma de 180.000 mii RON si pentru o facilitate de tip non-cash in suma de 10.000 mii EUR obtinute de Societate.

In 2016 nu au fost distribuite dividende pentru anul 2015 (ca de altfel, nici in ultimii trei ani). Pentru detalii despre politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, a se vedea Declaratia privind conformitatea cu Codul, punctul D.2.

In data de 23 martie 2017 Consiliul de Administratie a propus nedistribuirea de dividende pentru anul 2016. Aceasta propunere urmeaza a fi supusa aprobarii in Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2017.

Activele totale raportate de Grup la 31 decembrie 2016 au fost de 2.301.262 mii RON, comparativ cu 2.200.905 mii RON la 31 decembrie 2015, din care activele imobilizate au reprezentat 1.228.280 mii RON (31 decembrie 2015: 1.281.082 mii RON). In ceea ce priveste Alro, Societatea a raportat la 31 decembrie 2016 un nivel al activelor totale de 2.394.831 mii RON, in crestere cu 5% fata de 31 decembrie 2015, in timp ce activele imobilizate au scazut usor la 1.265.040 mii RON (31 decembrie 2015: 1.357.453 mii RON). Imobilizarile corporale ale Societatii au avut o usoara crestere, in special datorita faptului ca investitiile co-finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 au fost demarate in septembrie 2016, fata de calendarul initial anuntat care prevedea demararea lor la sfarsitul anului 2015.

Activele circulante ale Grupului au crescut la 1.072.982 mii RON, la 31 decembrie 2016, de la 919.823 mii RON la 31 decembrie 2015, in principal datorita cresterii numerarului si a echivalentelor de numerar. Si la nivelul Alro trendul s-a pastrat si activele circulante au crescut cu 21% atingand nivelul de 1.129.791 mii RON la 31 decembrie 2016. Nivelul stocurilor a scazut cu 6% la Alro fata de 31 decembrie 2015, reprezentand totodata un important flux de numerar prin valorificarea acestora prin vanzare si/sau utilizare in consum.

Datoriile pe termen lung ale Grupului au scazut cu aproape 550.000 mii RON la 31 decembrie 2016 (31 decembrie 2015: 877.695 mii RON), in principal ca urmare a clasificarii pe termen scurt a datoriilor scadente in 2017. Pe parcursul anului financiar 2016 Societatea-mama, Alro si filialele sale, Alum si SMHL au utilizat imprumuturi bancare pentru sustinerea programului de investitii sau a capitalului de lucru, iar in acelasi timp alte imprumuturi au fost rambursate.

Datoriile curente ale Grupului s-au dublat ca valoare la 31 decembrie 2016 si au fost de 1.072.231 mii RON, fata de 493.389 mii RON, la 31 decembrie 2015, in principal din cauza

clasificarii drept datorie curenta a sumei de 812.155 mii RON ca reprezentand portiunea pe termen scurt a imprumuturilor contractate de societatea-mama si de catre filialele sale la banci. Aceeasi tendinta a fost inregistrata si pentru Alro, care a raportat un nivel al datoriilor curente de 980.660 mii RON la 31 decembrie 2016 (31 decembrie 2015: 390.720 mii RON), in principal datorita motivului mentionat mai sus. Alro a rambursat in prima parte a anului financiar 2016 rata scadenta aferenta imprumutului de la BERD, intreg imprumutul acordat in anul 2012 de catre actionarul majoritar si ultimele trei rate aferente imprumutului de 75.000 mii RON obtinut in martie 2015 pentru achizitia de certificate verzi aferente cotei anuale 2014. La data aprobarii prezentului raport anual procesul de negociere a termenilor si conditiilor de prelungire a doua facilitati de finantare de tip revolving in suma de 762.636 mii RON, cu maturitate in T4 2017, a fost demarat si este in curs de desfasurare.

In ceea ce priveste investitiile Grupul a continuat si pe parcursul anului 2016 investitiile in eficienta energetica, in extinderea portofoliului de clienti, dar si in asigurarea continuitatii si a sigurantei proceselor tehnologice. Societatea-mama, Alro a alocat investitiilor aferente intregului an 2016 un buget de peste 53 milioane USD, o parte din acestea fiind amanate pentru anul 2017 din cauza unor factori independenti de Societate. Modernizarea operatiunilor sale care au ca scop cresterea eficientei unitatii, a capacitatii de reciclare, extinderea portofoliului de produse, este necesara pentru ca Alro sa-si pastreze competitivitatea pe pietele internationale, dar si pentru a respecta, in totalitate, reglementarile privind protectia mediului, minimizandu-si in acelasi timp si amprenta asupra mediului inconjurator.

Si in cadrul celorlalte companii din Grup, Conducerea acorda o atentie deosebita investitiilor care au ca obiectiv final protejarea mediului inconjurator, mai ales acolo unde amprenta activitatii sale asupra mediului este una semnificativa (ca de exemplu in Sierra Leone sau in Tulcea). O dovada a acestui fapt o reprezinta distinctia obtinuta in septembrie 2016 de Alum, care a fost premiat in cadrul celei de a- XXII-a Conferinta “Aluminium of Siberia”, de la Krasnoyarsk pentru lucrarea sa “Depozitarea in siguranta si posibilitati de utilizare a reziduurilor de bauxita”. Aceasta lucrare prezinta rezultatele obtinute de Alum pentru stocarea reziduurilor rezultate in urma fabricarii aluminei si a posibilitatilor de utilizare a slamului in diverse sectoare industriale. Proiectul de ecologizare a sistemului de depozitare a slamului rosu, care a fost realizat in colaborare cu specialisti de la Hatch Ltd. Australia, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti si IPROLAM S.A a vizat realizarea instalatiei pentru depozitarea slamului ingrosat, iar iazul decantor pentru slamul rosu a fost inchis partial, iar in zona au fost plantati 35.000 de copaci.

Page 17: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201617

Raportul consolidat al administratorilor

Analiza activitatii operationale

Grupul Alro a inregistrat, in anul 2016, o productie totala de aluminiu primar de 272.507 tone, un nivel usor mai ridicat fata de cel realizat in anul trecut (2015: 271.356 tone). Aceeasi evolutie pozitiva a avut-o si productia de aluminiu procesat care a crescut usor in 2016 fiind de 103.367 tone (inclusiv produse extrudate) comparativ cu cea realizata in anul trecut (2015: 102.386 tone). Productia de alumina a inregistrat o crestere semnificativa, de peste 15% in 2016 inregistrand un nivel de 467.031 tone, fata de 404.825 tone in 2015. Aceeasi evolutie pozitiva a fost inregistrata si de productia de bauxita care a crescut usor fiind de 1.368.531 tone in 2016, fata de 1.334.046 tone produse in 2015.

Alro

In 2016, Compania a inregistrat o usoara crestere a productiei de aluminiu primar fata de cea raportata in 2015, aceasta fiind mai mare cu 1.151 tone fata de nivelul raportat anul trecut (2015: 271.356 tone). Productia aferenta segmentului de aluminiu procesat a inregistrat in 2016 un nivel aproape similar cu cel inregistrat in 2015, de aproximativ 79.000 tone. In ceea ce priveste vanzarile de aluminiu primar, in 2016 acestea au crescut cu 6% si s-au situat la nivelul de 153.720 tone, fata de 145.329 tone, in 2015, iar vanzarile de aluminiu procesat au fost similare cu cele din 2015, fiind de aproape 77.000 tone.

Segmentul Aluminiu Primar

Alro este unicul producator de aluminiu primar si de aliaje din aluminiu primar din Romania si cel mai mare din Europa Continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava).

Structura vanzarilor aferente segmentului aluminiu primar pe tipuri de produse in 2016, comparativ cu 2015, este prezentata mai jos. Societatea si-a adaptat mixul de produse de aluminiu primar astfel incat sa vina in intampinarea pietei care s-a dovedit favorabila in 2016 vanzarilor de bare si mai putin favorabila vanzarilor de sarma.

51.6%

3.0%

41.0%

4.4%

Segmentul Aluminiu Primar: structura vanzari in 2016

Sarma

Sleburi

Bare

Lingouri

61.9%

4.7%

31.7%

1.6%

Segmentul Aluminiu Primar: structura vanzari in 2015

Sarma

Sleburi

Bare

Lingouri

Principalele piete de desfacere pentru segmentul aluminiu primar in 2016 si 2015 sunt detaliate mai jos:

Segmentul Aluminiu primar: principalele piete de desfacere in 2016 (tone)

Romania

Europa de Est

Europa de Vest

Asia

153.720 tone

TOTAL VANZARI

Segmentul Aluminiu primar: principalele piete de desfacere in 2015 (tone )

Romania

Europa de Est

Europa de Vest

Asia

145.329 tone

TOTAL VANZARI

Concurenta

Principalii concurenti ai Alro pe piaţa internationala a aluminiului sunt: Rio Tinto-Alcan (Canada), Hydro Aluminium (Norvegia), Alcoa (SUA), Dubal (Dubai), Alba (Bahrein), Egyptal (Egipt), Rusal (Rusia).

Competitivitatea pe piata aluminiului este data de pretul de vanzare si de calitatea produselor, iar pentru a castiga cota de piata, producatorii investesc in cresterea eficientei operationale si a calitatii aluminiului livrat.

Alro cauta constant solutii pentru reducerea costurilor, pentru imbunatatirea calitatii produselor, a mixului de produse, precum

Page 18: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201618

Raportul consolidat al administratorilor

si a timpilor de livrare, pentru a-si putea mentine cota de piata, dar si pentru a intra pe piete noi.

Segmentul Aluminiu Procesat

Alro comercializeaza produsele procesate din aluminiu atat pe piata interna, cat si pe piata externa. Aceste produse se prezinta intr-o gama diversificata si, fiind produse cu valoare adaugata mare, vanzarea lor se face cu o marja de profit superioara fata de cea a produselor de aluminiu primar.

Principalele piete de desfacere pentru produsele Alro au continuat sa fie si in 2016, Romania, Germania, Italia, Spania, Polonia, Cehia, Franta, pe langa acestea, au devenit semnificative Marea Britanie, Turcia si SUA.

Structura vanzarilor de aluminiu procesat pe tipuri de produse in 2016, comparativ cu 2015 este prezentata mai jos:

15%

22% 63%

Segmentul Aluminiu Procesat: structura vanzari in 2016

Benzi

Table

Placi

13%

23% 64%

Segmentul Aluminiu Procesat: structura vanzari in 2015

Benzi

Table

Placi

Principalele piete de desfacere pentru segmentul aluminiu procesat in 2016 si 2015 sunt detaliate mai jos:

Segmentul Aluminiu procesat: principalele piete de desfacere in 2016 (tone)

Europa de Vest Europa de Est Asia Romania S.U.A. Canada America de Sud Altele

76.552 tone

TOTAL VANZARI

Segmentul Aluminiu procesat: principalele piete de desfacere in 2015 (tone)

Europa de Vest Europa de Est Asia Romania S.U.A. Canada America de Sud Altele

77.273 tone

TOTAL VANZARI

Concurenta

Piata produselor laminate din aluminiu si aliaje din aluminiu are particularitati care o diferentiaza total de piata produselor primare. Gradul de sofisticare a produselor, calitatea si pretul dicteaza ierarhia pe aceasta piata.

Principalii concurenti pe piata aluminiului procesat sunt, mare parte din ei, clienti ai Alro de multi ani. Acestia sunt: Alcoa, Rio Tinto-Alcan, Hydro, Elval, Amag, Impol, Novelis, Egyptalum, Hulett si, de asemenea producatorii din China.

Alro continua sa investeasca pentru reducerea costurilor, pentru cresterea gradului de sofisticare a produselor sale, concomitent cu permanenta adaptare a politicilor de marketing si vanzari la conditiile pietei.

Page 19: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201619

Raportul consolidat al administratorilor

Alro

• Societatea nu este dependenta de un client sau de un grup de clienti, avand un portofoliu diversificat;in cursul anului 2016, societatea nu a cumparat sau detinut actiuni proprii;• in timpul exercitiului financiar 2016 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari;• pe parcursul anului 2016 nu s-au inregistrat cresteri sau descresteri ale numarului de actiuni detinute la entitatile afiliate;• starea utilajelor permite functionarea in siguranta si realizarea obiectivelor propuse, neexistand probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii;• prin modernizarile si dotarile realizate cu utilaje si echipamente noi de productie, societatea este la nivel tehnic si tehnologic similar cu principalii producatori de aluminiu de pe piata internationala.

Alum

Alum este singurul producator de alumina calcinata din Romania, avand o capacitate de productie de 600.000 tone. Alum este listata pe segmentul ATS, categoria AeRO a BVB incepand cu mai 2015.

Alum este, in principal, furnizorul de materie prima pentru Alro, parte a lantului integrat de productie, efectuand si vanzari de alumina sau hidrat catre terti.

Conducerea executiva a Alum este asigurata la data prezentului raport de domnul Gheorghe Dobra – Director General si de doamna Mihaela Duralia – Director Financiar. Consiliul de Administratie al Alum cuprinde cinci membri, astfel: Gheorghe Dobra (Presedinte), Aleksandr Barabanov (Vicepresedinte), Marian Cilianu, Mihaela Duralia si Ioan Popa (membru independent).

In 2016, Alum a avut o productie de alumina de 467.031 tone, ceea ce reprezinta o crestere de 15% fata de anul trecut (2015: 404.825 tone), datorita cererii mai mari de alumina in perioada analizata. Cu toate acestea, in 2016 Alum a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 555.194 mii RON, in scadere fata de cea raportata anul trecut (2015: 632.899 mii RON), din cauza preturilor de piata pentru alumina, care s-au situat la un nivel foarte jos in special in prima parte a anului, urmand ulterior un trend de crestere.

Concurenta pe piata aluminei este data de pretul de vanzare si de calitatea produselor. Pentru a obtine o cota de piata cat mai mare, fiecare producator coroboreaza strategia de marketing cu investitii in tehnologie si modernizarea continua a procesului de fabricatie. Prin urmare, in conditiile unei piete mondiale tot mai competitive, Alum trebuie sa continue strategia de reducere a costului prin eficientizarea consumurilor (dezvoltarea de noi tehnologii ecologice), obtinerea de preturi avantajoase pentru materiile prime, precum si realizarea de investitii in tehnologie si in capitalul uman. Astfel, in septembrie 2016, Alum a anuntat inceperea implementarii proiectului de finantare “Dotarea departamentului cercetare-dezvoltare al Alum cu instalatii

independente, performante de cercetare in sprijinul cresterii competitivitatii economice si a dezvoltarii afacerii“ incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in calitate de OI, in numele si pentru MFE in calitate de AM pentru POC. Acest proiect este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020” – „Investim in dezvoltare durabila". Obiectivul proiectului este reprezentat de cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a intreprinderii prin achizitionarea si punerea in functiune de echipamente de cercetare-dezvoltare. Perioada de implementare a proiectului de finantare este de 24 de luni calendaristice, valoarea totala a proiectului este de peste 20 milioane RON, din care contributia financiara nerambursabila este de peste 6 milioane RON.

La sfarsitul lunii ianuarie 2016 Alum a obtinut un imprumut in valoare de 41.770 mii RON de la o banca comerciala din Romania. Imprumutul a fost contractat partial pentru capitalul de lucru si partial a refinantat o datorie de 2.500 mii USD pe care Alum o avea catre aceeasi banca si care era scadenta in 2016. Imprumutul este rambursabil in rate egale timp de doi ani.

Pe termen scurt si mediu Alum vizeaza indeplinirea urmatoarelor obiective:

• Investitii pentru scaderea costurilor de productie si cresterea competitivitatii, pentru protectia mediului si cu o puternica componenta privind responsabilitatea sociala;• Modernizarea echipamentelor existente pentru cresterea eficientei economice;• Asigurarea resurselor de materie prima si energie, in conditii economice cat mai avantajoase;• Diversificarea gamei de produse si cresterea volumului de productie si a cifrei de afaceri;• Fidelizarea clientilor externi actuali si atragerea de noi clienti prin oferirea unei game diversificate de produse;• Dezvoltarea si implementarea de noi proiecte privind cercetarea-dezvoltarea.

Eforturile Alum incep sa fie vizibile si in piata; astfel societatea a fost premiata cu diploma de onoare la cea de a XXII-a Conferinta "Aluminium of Siberia", pentru proiectul sau de ecologizare a sistemului de depozitare a slamului rosu, realizat in colaborare cu specialisti din Romania si din afara tarii, si care a constat in realizarea instalatiei pentru depozitarea slamului ingrosat, inchiderea partiala a iazului decantor pentru slamul rosu si plantarea in zona a 35.000 de copaci.

Vimetco Extrusion

Vimetco Extrusion, important furnizor de profile de aluminiu pe piata europeana, a continuat si in 2016 strategia sa de crestere a bazei de clienti si a productiei de bunuri cu valoare adaugata.

Conducerea executiva a Vimetco Extrusion este asigurata de domnul Razvan Pop – Manager General, doamna Stefania Yaksan – Manager Financiar si de domnul Vladislav Lychkouski – Manager Achizitii & Logistica. Consiliul de Administratie cuprinde

Alte informatii

Page 20: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201620

Raportul consolidat al administratorilor

cinci membri, astfel: Igor Higer (Presedinte), Aleksandr Barabanov (Vicepresedinte), Arie Shimon Meisel, Per Lyngaa si Razvan Pop.

In 2016, Vimetco Extrusion a inregistrat vanzari totale de 24.038 tone, un nivel in crestere fata de anul trecut (2015: 22.945 tone), dar o cifra de afaceri in usoara scadere din cauza cotatiilor aluminiului din prima jumatate a anului 2016, care au fost mai scazute decat in 2015, aceasta fiind de 262.137 mii RON comparativ cu 2015, cand nivelul raportat a fost de 278.107 mii RON. Cu toate acestea, Vimetco Extrusion si-a imbunatatit in 2016 rezultatele raportate comparativ cu 2015 si aproape ca si-a triplat profitul, acesta atingand nivelul de 7.613 mii RON (2015: 1.955 mii RON), in timp ce indicatorul EBITDA a crescut semnificativ cu peste 64% fiind in 2016 de 17.414 mii RON (2015: 10.612 mii RON). Aceste rezultate semnificativ imbunatatite reflecta eforturile companiei de a-si creste atat volumul productiei, cat si exporturile, precum si o continua diversificare a gamei de produse. De asemenea, Vimetco Extrusion a inregistrat un rezultat bun in ceea ce priveste vanzarile atat a profilelor speciale, cat si a profilelor cu valoare adaugata. Din cele 24.038 tone inregistrate ca vanzari, 8.684 tone au fost profile speciale, customizate.

In 2016, Vimetco Extrusion a sarbatorit 10 ani de la infiintare, perioada in care compania a avut o evolutie ascendenta, centralizata atat pe cresterea volumelor, cat si pe diversificarea mixului de productie. In prezent Vimetco Extrusion are in portofoliu peste 100 de clienti din intreaga Europa, majoritatea fiind alaturi de companie inca de la inceput. Vimetco Extrusion produce o gama variata de produse extrudate, care sunt folosite in diferite industrii, incepand de la constructii usoare, la constructii civile si industriale, panouri solare si ajungand pana la industria transportatoare si industria auto. In prezent, 95% din produsele Vimetco Extrusion sunt vandute la export.

Piata pe care activeaza Vimetco Extrusion continua sa fie din ce in ce mai exigenta, dar investitiile din ultimii ani, precum si eforturile managementului de a creste productia si vanzarile, vor permite producerea unei game mai largi de produse de inalta calitate, la preturi competitive, noile tehnologii utilizate avand ca efect direct cresterea productivitatii si, implicit scaderea costurilor fixe. Totodata, prin utilizarea extensiva a deseurilor tehnologice s-a reusit reducerea costurilor cu materia prima. Compania Vimetco Extrusion este, totodata implicata in viata comunitatilor locale si incurajeaza comunicarea dintre institutiile de invatamant si mediul privat. Principalii concurenti ai Vimetco Extrusion sunt companii din tari ca Bulgaria, Polonia, Slovacia, Turcia, Grecia, Italia si Spania. Orientarea catre client, calitatea produselor, nivelul ridicat al serviciilor, comunicarea excelenta si parteneriatele construite de-a lungul anilor, sunt factori cheie care mentin Vimetco Extrusion ca pe o alegere preferata de catre clienti.

Vimetco Extrusion mizeaza in continuare pe fidelizarea clientilor existenti, concomitent cu intrarea pe noi piete si gasirea de noi clienti, oferind produse de buna calitate, cu un grad crescut de prelucrare, la preturi competitive si cu termene flexibile de livrare.

Sierra Mineral Holdings I (SMHL)

SMHL reprezinta una dintre componentele lantului tehnologic al Grupului, fiind la baza sistemului integrat de productie: extractia bauxitei. Bauxita obtinuta de SMHL este vanduta catre

Alum pentru rafinare si obtinerea aluminei calcinate destinata productiei de aluminiu in Alro. In 2016 SMHL a extras 1.368.531 tone de bauxita comparativ cu 1.334.046 tone obtinute in 2015. In ceea ce priveste vanzarile, in 2016 SMHL a inregistrat o usoara crestere a livrarilor catre Alum, surplusul de productie fiind livrat catre terti, totalul vanzarilor in 2016 fiind de 222.471 mii RON (inclusiv vanzarile in Grup). De asemenea, eforturile depuse inca din anii anteriori prin investitiile realizate pentru eficientizarea operatiunilor s-au reflectat in 2016 prin inregistrarea unui profit de peste 20.000 mii RON (fata de o pierdere de peste 16.200 mii RON in 2015), in timp ce indicatorul EBITDA a fost de peste 41.500 mii RON, fata de un EBITDA negativ in 2014.

Printre principalii factori care au contribuit la imbunatatirea performantelor companiei in 2016 pot fi enumerati:

• O mai buna organizare a activitatii de productie prin externalizarea activitatilor de escavare si a celor de transport;

• Cresterea eficientei operationale prin implementarea unui program periodic de reparatii si mentenanta pentru echipamentele utilizate, cu rezultate directe in reducerea pierderilor de productie;

• Realizarea de investitii pentru modernizarea echipamentelor folosite la extractia, spalarea, uscarea bauxitei;

• Imbunatatirea parametrilor de calitate a bauxitei prin efectuarea unui mix de productie optim;

• Implementarea unui nou program de reorganizare a activitatii societatii, mentinerea unui personal calificat necesar pentru realizarea parametrilor de productie cantitativi si calitativi.

Rezultatele pozitive obtinute in 2016 sunt incurajatoare si conducerea depune eforturi pentru mentinerea acestora si in urmatorii ani. SMHL continua sa implementeze masuri de reducere a costurilor in toate ariile de activitate – exploatare si transport; optimizarea numarului de cariere miniere active; eficientizarea activitatii printr-o dimensionare corecta a numarului de angajati si pregatirea corespunzatoare a acestora; imbunatatirea indicatorilor privind transportul fluvial, cum ar fi viteza de incarcare si gestionarea cat mai eficienta a flotei existente. De asemenea, conducerea Grupului monitorizeaza indeaproape activitatea din Sierra Leone, cu scopul de a lua masurile necesare pentru imbunatatirea performantele in timp real.

In plan local, SMHL este un membru activ in viata comunitatilor din Sierra Leone, o atentie sporita fiind acordata protejarii mediului inconjurator, avand in vedere amprenta activitatii de minerit asupra mediului, cat si proiectelor de sprijinire a activitatilor sociale si educationale din zona.

Conef S.A.

Conef este o societate pe actiuni infiintata conform HG nr. 30/1991. Actiunile Societatii nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata, Conef fiind o companie de tip inchis. Capitalul social este de 6.692 mii RON, reprezentand 2.676.661 actiuni nominative ordinare cu o valoare nominala de 2,50 RON, subscris integral de actionari. Principala activitate consta in administrarea actiunilor detinute in Alro.

Page 21: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201621

Raportul consolidat al administratorilor

La inceputul anului 2016, Alro a luat la cunostinta concluziile investigatiei realizate de Consiliul Concurentei cu privire la contractul incheiat cu Hidroelectrica si a mentionat, inca o data, ca nu a incheiat niciun fel de intelegere pe orizontala sau pe verticala in ceea ce priveste acest contract si ca a avut o relatie comerciala corecta cu Hidroelectrica, conforma cu toate prevederile legale care reglementeaza sectorul energetic din Romania.

Alro este un consumator final de energie electrica, deci nu a revandut energia electrica achizitionata de la Hidroelectrica, ci a folosit-o exclusiv in procesul de productie a aluminiului din cadrul Grupului. De asemenea, acest contract a fost investigat si de catre Comisia Europeana intr-un dosar care viza un potential „tarif preferential” pentru electricitate. In urma unei analize amanuntite, care a durat mai multi ani, CE a concluzionat ca „Hidroelectrica a practicat preturi care au fost conforme pe deplin cu pretul de referinta de pe piata” si conform comunicatului CE din 12 iunie 2015, “Contractele de furnizare a energiei electrice semnate de Hidroelectrica, intreprinderea de stat producatoare de energie electrica din Romania, cu anumiti comercianti din domeniul energiei si clienti din sectorul industrial nu au implicat un ajutor de stat”. De altfel, potrivit studiului Centrului European pentru Studii Politice („CEPS”), studiu realizat la solicitarea CE, tariful la care Alro cumpara electricitatea este de 4,5 ori mai mare decat al companiei cu cel mai mic pret din Europa si de trei ori mai mare comparativ cu media europeana.

Cu toate acestea, in data de 25 aprilie 2016, Alro a primit decizia cu nr. 82 din 24 decembrie 2015 de sanctionare a Companiei cu peste 21 milioane RON, reprezentand un procent de 1,05% din cifra de afaceri realizata in anul 2014, respectiv suma de peste 2.033 milioane RON, de catre Consiliul Concurentei, pentru o presupusa incalcare a legislatiei concurentei pe piata producerii si comercializarii de energie electrica. Desi a achitat in intregime amenda in interiorul termenului stabilit de lege, la data de 25 mai 2016, Compania si-a reafirmat punctul de vedere asa cum a fost el publicat in luna ianuarie 2016, si a subliniat inca o data ca, piata pe care activeaza Compania este o piata internationala puternic concurentiala, care a determinat inchiderea unor uzine de aluminiu in ultimii ani, tocmai din cauza costurilor nesustenabile cu energia electrica. Compania exporta peste 70% din productie, iar costurile mari, neconcurentiale cu energia electrica au facut ca Alro sa fie nevoita sa isi inchida 25% din capacitatea sa de productie. Compania considera astfel amenda aplicata, ca si decizia respectiva a Consiliului Concurentei, ca fiind netemeinica, nelegala si contrara jurisprudentei europene in materie de concurenta; din aceste motive a atacat in instanta decizia respectiva, iar litigiul este in desfasurare.

Anul 2016 a fost marcat de conditii dificile de piata pentru jucatorii din industria aluminiului, pretul aluminiului inregistrand niveluri mai scazute comparativ cu 2015; astfel in 2016 media cotatiilor inregistrate pe Bursa de Metale din Londra a fost de 1.605 USD/

tona, fata de 1.661 USD/tona, media anului 2015. Totusi, trendul inregistrat in 2016 a fost unul ascendent, in ianuarie cotatiile situandu-se in jurul pragului de 1.500 USD/tona, ca mai apoi, spre sfarsitul anului acestea sa se situeze in jurul valorii de 1.700 USD/ tona, valoarea maxima inregistrata in 2016 fiind de 1.777 USD/ tona, la inceputul lunii noiembrie. Prin urmare, si in 2016, atentia Grupului si a Societatii a fost concentrata pe reducerea a costurilor de productie. Rezultatele pozitive obtinute in 2016 au confirmat ca masurile implementate in ultimii ani si care au vizat investitii in tehnologie si reducerea consumurilor specifice, renegocierea contractelor cu furnizorii, precum si extinderea gamei de produse si cresterea calitatii au fost in directia buna.

In decembrie 2015, Societatea a semnat o facilitate de credit in suma de 60.000 mii USD cu BSTDB pentru sustinerea programului de investitii si a incheiat cu succes refinantarea facilitatii pentru capital de lucru in valoare de 137.000 mii USD, semnata cu un sindicat de banci, facilitatea avand maturitatea in noiembrie 2017. Facilitatea de credit pentru investitii nu a fost utilizata integral pana la data de 31 decembrie 2016, o parte din investitii fiind necesar a fi amanate pentru anul 2017. In ceea ce priveste facilitatea de capital de lucru, conducerea Societatii a demarat deja negocierile cu bancile pentru stabilirea termenilor si conditiilor de prelungire a acesteia, impreuna cu o alta facilitate de tip revolving in suma de 180.000 mii RON.

La 31 decembrie 2016, una dintre companiile Grupului nu s-a incadrat in toti indicatorii financiari impusi prin contractul de finantare cu o banca pentru o suma mica, de aproape 3.700 mii RON. Aceasta situatie a fost discutata cu banca respectiva si au fost obtinute derogarile necesare.

Pe parcursul anului financiar 2016 nu au existat schimbari semnificative in conditiile economice si de desfasurare a activitatii care sa afecteze valoarea justa a activelor si datoriilor financiare ale Societatii, exceptand volatilitatea normala a pretului aluminiului pe pietele internationale si a cursului de schimb valutar.

In primele doua luni ale anului 2017, datorita in special conditiilor meteorologice dificile (perioade prelungite de temperaturi foarte scazute, inghetul apelor, etc.), pretul energiei pe piata din Romania a crescut la niveluri record, ceea ce a creat unele perturbari in activitatea furnizorilor de energie pe piata. Doi dintre furnizorii Societatii nu si-au mai onorat obligatiile contractuale, Societatea fiind nevoita sa recurga la gasirea de alternative mai putin avantajoase decat contractele incheiate anterior, astfel incat la data prezentului raport Societatea avea din nou asigurata cu contracte, cantitatea de energie necesara pentru intreg anul 2017.

Politica de diversificare a riscului in ceea ce priveste aprovizionarea cu energie electrica, prin utilizarea tuturor optiunilor furnizate de piata, s-a dovedit o decizie corecta in mitigarea riscului de livrare

Alte informatii in conformitate cu regulamentul ASF nr. 1/2006 - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Analiza tendintelor sau evenimentelor care ar putea afecta activitatea curenta

Page 22: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201622

Raportul consolidat al administratorilor

din partea furnizorilor. Desi piata de energie electrica ramane inca departe de asteptarile consumatorilor industriali energo-intensivi, progresele facute in diversificarea platformelor de tranzactionare au determinat o crestere a adancimii pietei, cu efecte pozitive asupra riscului de livrare si pretului energiei electrice.

Principalele investitii realizate in cadrul perioadei de raportare – proiecte strategice

Programul de investitii al Alro a fost axat in 2016 pe urmatoarele obiective:

• Reducerea consumurilor energetice Alro prin cresterea eficientei energetice a proceselor existente si cresterea capacitatii de procesare a Turnatoriei Eco;• Extinderea portofoliului de clienti al Alro prin cresterea capacitatilor de productie;• Imbunatatirea calitatii produselor Alro, cu scopul de a indeplini cele mai exigente cerinte de calitate ale clientilor;• Continuarea programelor de imbunatatire permanenta si cresterea competitivitatii Alro prin marirea eficientei echipamentelor existente, precum si a conditiilor de livrare a produselor;• Asigurarea securitatii si continuitatii proceselor tehnologice in Alro, in vederea realizarii productiei.

In 2016, suma totala alocata pentru proiectele incluse in programul de investitii a fost de aproape 19,5 milioane USD. Aceste sume investite, care au inclus, de asemenea, si finalizarea proiectelor demarate in 2015 au avut ca scop cresterea eficientei energetice, realizarea productiei bugetate, imbunatatirea calitatii produselor, concomitent cu cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata mare, precum si extinderea gamei de produse.

Planul de afaceri al Alro pentru 2016 a inclus, pe langa proiectele care au ca scop cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata si extinderea gamei de produse, precum si proiectele de dezvoltare care vizeaza punerea in aplicare a noilor tehnologii pentru a produce placi tratate termic din aluminiu pentru aplicatii industriale de inalta calificare, precum cele pentru industria de auto si industria aeronautica.

Si in cadrul celorlalte societati din Grup s-a pus accentul pe efortul investitional si s-a dorit modernizarea echipamentelor utilizate si eficientizarea operatiunilor, astfel incat fiecare dintre companiile din cadrul Grupului are in fiecare an fonduri alocate pentru investitii care urmaresc atat eficientizarea operatiunilor, cat si reducerea impactului asupra mediului inconjurator si a comunitatilor locale.

Oportunitati potentiale pentru viitor

Alro va continua sa actioneze si in viitor pentru imbunatatirea performantelor sectorului de electroliza, precum si pentru cresterea capacitatii de productie pentru Turnatoria Eco, in vederea unei potentiale cresteri de productie in sectorul primar, care sa sustina cresterea productiei de aluminiu procesat. Compania va miza si in 2017 pe dezvoltarea de produse cu valoare adaugata mare si foarte mare.

Proiecte de investitii viitoare

Compania va continua investitiile pentru cresterea eficientei operationale, modernizarea echipamentelor si diversificarea

gamei de produse. In plus, scaderea consumurilor specifice continua sa fie o prioritate pentru Alro.

Cercetare si dezvoltare - inovatii

Activitatea de cercetarea si dezvoltarea se concentreaza pe reducerea consumurilor, pe cresterea produselor cu valoare adaugata mare si pe cresterea calitatii produselor.

Compania se va concentra, in continuare, pe mai multe directii strategice:

• Reducerea consumului de energie si de metal;• Imbunatatirea proceselor tehnologice;• Calificarea de noi produse.

In 2016 au fost demarate mai multe proiecte co-finantate de Uniunea Europeana atat la nivelul Alro, cat si in cadrul Alum pentru imbunatatirea infrastructurii de cercetare sau cresterea nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata prin achizitionarea si punerea in functiune de echipamente de cercetare-dezvoltare.

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea SocietatiiSchimbari in Consiliul de Administratie si/sau in Conducerea executiva

Pe parcursul anului 2016 nu au existat schimbari in structura Consiliului si/ sau a conducerii executive. Mandatul dlui Serghei Gheorghe a fost prelungit pentru o perioada de patru ani in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16 noiembrie 2016.

Alte informatii privind activitatea Alro in 2016

Pe parcursul anului 2016, ca de altfel in cadrul oricarei perioade de raportare, Societatea nu s-a aflat in situatia de a nu-si putea respecta obligatiile financiare.

De asemenea, pe parcursul anului 2016 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Alro.

Tranzactii semnificative Grupul intra in tranzactii cu actionarul majoritar, companii sub control comun, directori si persoane din conducere, in termeni comerciali normali.

Tranzactiile intre entitatile afiliate care au avut loc pe parcursul anului 2016 s-au bazat pe contracte bilaterale, nu au fost acoperite de garantii si au avut loc in conditii normale de piata.

In ceea ce priveste natura acestor tranzactii, acestea se refera la bunuri vandute si servicii prestate de catre Grup sau achizitionate de Grup de la entitati afiliate, cum ar fi: Vimetco N.V., Vimetco Trading, Vimetco Management Romania, Vimetco Power Romania, Conef Gaz, Conef Energy, Centrul Rivergate, Rivergate Rating Group.

Mai multe informatii se gasesc in cadrul Notei 29 - Parti afiliate din situatiile financiare incluse in acest raport.

Page 23: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201623

Raportul consolidat al administratorilor

Alte informatiiRelatiile dintre conducere si salariati si elementele conflictuale care caracterizeaza aceste relatii

In cadrul Grupului exista un permanent dialog intre sindicate si conducere. Elementele-cheie ale cadrului care prezinta relatia dintre conducere si angajati constau in contractul colectiv de munca si regulamentele interne. In practica, activitatile demarate care pot avea un impact asupra salariatilor sunt discutate in prealabil si agreate de ambele parti.

Numarul mediu de angajati in 2016 in cadrul Grupului a fost de 3.852 (2015: 3.810), din care 2.449 (2015: 2.397), persoane lucreaza in cadrul Alro, iar 98% dintre acestea sunt muncitori calificati.

In ceea ce priveste structura salariatilor in functie de nivelul studiilor, in cadrul Alro acestea sunt detaliate in cadrul tabelului de mai jos:

Tip studii %Post-universitare 1

Universitare 17

Post-liceale 8

Liceale 37

Scoli profesionale 26

Gimnaziale 11

Gradul de sindicalizare a salariatilor in cadrul Alro in 2016 a fost de aproximativ 94%. Pe parcursul anului 2016, relatiile dintre conducerea executiva a societatii si salariatii reprezentati prin sindicate, au fost corecte, reglementate prin Contractul Colectiv de Munca si legislatia specifica in vigoare. Nu s-au inregistrat conflicte de natura sa influenteze activitatea obisnuita sau continuitatea operatiunilor.

Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si alte persoane

Alro este administrata in sistem unitar si membrii Consiliului sunt alesi in cadrul AGOA pe baza votului actionarilor si respectand cerintele legale in vigoare. Prin urmare, membrii Consiliului nu

sunt alesi de o anume persoana sau un anumit actionar, astfel ca nu exista intelegeri/ contracte care sa trebuiasca sa fie detaliate in cadrul acestei sub-sectiuni.

De asemenea, nu exista acorduri sau intelegeri intre administratori si alte persoane datorita carora persoanele respective sa fi fost numite ca administratori.

Participarea membrilor CA si a conducerii executive la capitalul social al Societatii

La data prezentului raport lista membrilor conducerii executive si operative care detin actiuni in capitalul social al Societatii este urmatoarea:

Dr. Ing. Gheorghe Dobra Director General 138 actiuni

Dr. Ing. Marian Cilianu Director Operational Aluminiu Primar

2.436 actiuni

Ing. Mircea Popa Director Operational Aluminiu Prelucrat

100 actiuni

Dr. Ing. Ioan Sava Director Calitate, Tehnic, Investitii

145 actiuni

Orice acord, intelegere sau legatura familiale intre membrii CA si ai conducerii executive si alte persoane, datorita carora persoana respectiva a fost numita in conducerea executiva

La data acestui raport, Alro nu are informatii care sa ateste existenta unor astfel de contracte ori intelegeri.

Eventuale litigii sau proceduri administrative in care au fost implicati administratorii si membrii conducerii executive in ultimii cinci ani

La data acestui raport, Alro nu are informatii care sa ateste existenta unor astfel de litigii sau proceduri administrative impotriva membrilor Consiliului sau a conducerii executive, care sa fie direct legate de activitatea acestora in cadrul Grupului si/ sau a Societatii. De asemenea, nu exista informatii pe baza carora sa se poata concluziona ca astfel de activitati ar fi putut avea impact asupra pretului actiunilor Companiei sau asupra capacitatii lor de a detine pozitia de membru in structurile de conducere anterior mentionate.

Page 24: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201624

Raportul consolidat al administratorilor

Alro s-a angajat sa implementeze si sa respecte standarde ridicate de guvernanta corporativa, deoarece conducerea considera ca o buna practica in aceasta privinta asigura claritatea raporturilor dintre actionari, Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva, dar implica si un grad mai mare de transparenta si astfel relatia de comunicare cu tertele parti interesate de activitatea Alro este imbunatatita. Asigurarea unui cadru de lucru organizat, bazat pe principii ferme, ajuta pe termen lung la maximizarea valorii atat pentru actionari, cat si pentru publicul interesat. Prin urmare, Alro acorda o importanta sporita imbunatatirii permanente a regulior de guvernanta corporativa si foloseste ca temelie principiile stipulate in cadrul Codului de Guvernanta Corporativa emis de BVB.

In contextul obiectivelor strategice si specifice activitatii Grupului, implementarea si dezvoltarea principiilor de guvernanta corporativa reprezinta o masura de asigurare a unui cadru riguros de functionare.

In lumina dispoziţiilor art. 94 din Titlul II si ale art. 4 din Titlul VI - Cartea I din Codul BVB - operator de piata, editia actualizata in septembrie 2015, Grupul include in cadrul raportului anual si Declaratia de guvernanta corporativa.

Ca suport al Declaratiei de guvernanta corporativa, Alro se bazeaza si pe urmatoarele documente:

• Actul Constitutiv al Societatii, actualizat in luna noiembrie 2016, aprobat prin Hotararea AGEA nr. 564/16.11.2016, publicat pe site-ul www.alro.ro, sectiunea Relatii cu Investitorii, sub-sectiunile Adunarea Actionarilor si Guvernanta corporativa;

• Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de administratie, aprobat prin Hotararea AGA nr. 535/19.12.2014 care detaliaza modalitatea de desfasurare a activitatii Consiliului.

Alro a optat pentru un sistem de administrare unitar, insa in cazul in care va adopta un sistem dualist de administrare, societatea va adapta si va aplica in mod corespunzator prevederile Codului.

Societatea nu are valori mobiliare care confera drepturi speciale de control si nu exista restrictii ale dreptului de vot, cu exceptia celor legale care tin de conflictul de interese.

Pentru mai multe detalii privind regulamentul de guvernanta corporativa al Alro, a se vedea link-ul urmator: http://www.alro.ro/sites/default/files/alro/2011/Regulament_guvernanta_corporativa_ALRO_final.pdf

Declaratia de guvernanta corporativa

Page 25: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201625

Raportul consolidat al administratorilor

Declaratia privind conformitatea cu Codul

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2016

Respecta Nu respecta sau respecta partial

Motivul pentru neconformitate

Sectiunea A – Responsabilitati

A.1. Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din aceasta Sectiune.

DA

A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvormului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari provond chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.

Partial Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat procedura privind gestionarea conflictelor de interese. Procedura este postata pe web-site-ul Societatii. Procedura nu este inclusa in regulamentul Consiliului de Administratie. Urmeaza masuri de conformare cu prevederile CGC.

A.3. Consiliul de Administratie trebuie sa fie format din cel putin cinci membri.

DA

A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functie executiva. In cazul societatilor din Categoria Premium, nu mai putin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti. Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie, trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale.

DA

A.5. Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.

DA

A.6. Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot.

NU CGC anterior nu prevedea aceasta cerinta. In prezent, se lucreaza la proiectul de modificare a regulamentului Consiliului de Administratie al Societatii, astfel incat sa fie inclusa si aceasta obligatie a membrilor sai. Proiectul de modificare a Regulamentului Consiliului de Administratie va fi inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru a fi aprobat, in vederea conformarii cu CGC.

A.7. Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.

DA

A.8. Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

A.9. Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale Consiliului si comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.

DA

Page 26: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201626

Raportul consolidat al administratorilor

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2016

Respecta Nu respecta sau respecta partial

Motivul pentru neconformitate

A.10. Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administratie.

DA

A.11. Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa infiinteze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independenta.

Societatea este in

categoria Standard.

Sectiunea B - Sistemul de gestiune a riscului si control intern

B.1. Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presendintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentrufunctiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti.

NU Societatea nu are comitet de audit si va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.2. Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.3. In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.4. Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.5. Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.6. Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.7. Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.8. Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.

NU Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile CGC si va raporta corespunzator.

B.9. Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.

DA

B.10. Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

Partial Societatea nu are Comitet de audit, urmand sa ia masuri de conformare cu prevederile CGC.

B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.

DA

Declaratia privind conformitatea cu Codul (continuare)

Page 27: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201627

Raportul consolidat al administratorilor

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2016

Respecta Nu respecta sau respecta partial

Motivul pentru neconformitate

B.12. In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.

Partial Societatea nu are Comitet de audit, urmand sa ia masuri de conformare cu prevederile CGC.

Sectiunea C - Justa recompensa si motivare

C.1. Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.Politica de remunerare trebuie formulata astfel incat sa permita actionarilor intelegerea principiilor si a argumentelor care stau la baza remuneratiei membrilor Consiliului si a Directorului General, precum si a membrilor Directoratului in sistemul dualist. Aceasta trebuie sa descrie modul de conducere a procesului si de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remuneratiei conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea actiunilor, beneficii in natura, pensii si altele) si sa descrie scopul, principiile si prezumtiile ce stau la baza fiecarei componente (inclusiv criteriile generale de performanta aferente oricarei forme de remunerare variabila). In plus, politica de remunerare trebuie sa specifice durata contractului directorului executiv si a perioadei de preaviz prevazuta in contract, precum si eventuala compensare pentru revocare fara justa cauza. Raportul privind remunerarea trebuie sa prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate in politica de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.Orice schimbare esentiala intervenita in politica de remunerare trebuie publicata in timp util pe pagina de internet a societatii.

Partial In prezent, politica de remunerare este inclusa in Regulamentul de GC, iar Societatea va lua masuri de conformare cu prevederile noului CGC privind revizuirea si completarea informatiilor care trebuie incluse in politica de remunerare.

In prezent, Adunarea Generala a Actionarilor Societatii fixeaza remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul in curs si stabileste limita generala a remuneratiilor acordate de catre Consiliul de Administratie administratorilor insarcinati cu functii specifice si directorilor.

Sectiunea D - Adaugand valoare prin relatiile cu investitorii

D.1. Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii – indicandu-se publicului larg persoana/persoaneleresponsabile sau unitatea organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale);D.1.4. Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor;D.1.5. Informatii privind evenimentele corporative;D.1.6. Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;D.1.7. Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.

DA

D.2. Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicata pe pagina de internet a societatii.

NU Societatea nu are politica de dividende si va lua masuri pentru conformare cu prevederile CGC.

D.3. Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii.

NU Societatea nu are o politica privind previziunile si va lua masuri pentru conformare cu prevederile CGC.

Declaratia privind conformitatea cu Codul (continuare)

Page 28: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201628

Raportul consolidat al administratorilor

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2016

Respecta Nu respecta sau respecta partial

Motivul pentru neconformitate

D.4. Regulile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.

DA

D.5. Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.

DA

D.6. Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.

DA

D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.

NU CGC anterior nu prevedea aceasta obligatie. In prezent, este in lucru modificarea Regulamentului de GC in vederea conformarii cu prevederile noului CGC.

D.8. Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.

DA

D.9. O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor.

DA

D.10. In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.

NU Societatea va lua masuri pentru conformare cu prevederile CGC.

Declaratia privind conformitatea cu Codul (continuare)

Page 29: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201629

Raportul consolidat al administratorilor

Prezentare generala

Pe parcursul perioadei de raportare, societatea a avut urmatoarele structuri de guvernanta corporativa: Consiliul si Conducerea Executiva, care asigura informarea publicului cu privire la:

• rolul si obligatiile Consiliului;• structura Consiliului cu precizarea numarului de administratori (executivi si neexecutivi, independenti);• modalitatea de numire a membrilor Consiliului si procedura de alegere a acestora; • competentele si responsabilitatile fiecareia dintre structurile de guvernanta corporativa;• politica de remunerare a membrilor Consiliului si ai Conducerii Executive.

Structura Consiliului asigura echilibrul intre membrii executivi si neexecutivi, Consiliul de Administratie avand un numar de membri care garanteaza eficienta capacitatii sale de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor, precum si tratamentul echitabil al actionarilor. Totodata, societatea evalueaza independenta membrilor sai, aplicand criteriile de evaluare stabilite prin Cod, astfel incat pe parcursul anului financiar 2016 in cadrul Consiliului Alro a functionat cel putin un membru independent.

Procesul de luare a deciziilor ramane, insa, o responsabilitate colectiva a Consiliului, care va fi tinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor sale. Consiliul este desemnat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege si statut in competenta AGA sau a directorilor societatii.

Alegerea membrilor Consiliului se realizeaza printr-o procedura oficiala, riguroasa si transparenta. Societatea publica pe website-ul propriu CV-urile candidatilor pentru pozitia de administrator. In plus, informatii privind calificarile membrilor actuali ai Consiliului si ai Conducerii Executive se regasesc pe website-ul propriu al societatii, www.alro.ro.

De fiecare data, la desemnarea membrilor Consiliului, AGA are in vedere sa asigure o componenta echilibrata a acestui organ de conducere, adaptata activitatii societatii. In principiu, nominalizarea de catre membrii Consiliului are in vedere conditia absolvirii unor cursuri superioare de lunga durata, precum si una sau mai multe dintre urmatoarele calificari personale si/ sau profesionale:

• detinerea unei calificari tehnice in domeniul in care activeaza societatea;

• experienta manageriala semnificativa, indiferent de domeniul in care a fost dobandita aceasta experienta;

• pregatirea economica, specializari sau stagii de perfectionare; • abilitatea de a comunica eficient; • capacitatea de a contribui la stabilirea strategiilor de

dezvoltare a societatii; • buna conduita morala.

Consiliul isi desfasoara activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv si cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de administratie. Consiliul se intruneste cel putin o data la trei luni sau ori de cate ori situatia o impune, agenda sedintelor conformandu-se rolului si obligatiilor Consiliului in conformitate cu legea si Actul Constitutiv.

Responsabilitati ale Consiliului

Page 30: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201630

Raportul consolidat al administratorilor

Biografia membrilor Consiliului

Consiliul de administratie reprezinta atat interesele companiei, cat si pe cele ale actionarilor acesteia si este responsabil cu managementul general al companiei.

La data intocmirii prezentului raport, Consiliul Alro este format din sapte membri si are urmatoarea structura:

Marian Daniel Nastase

Anul nasterii: 1972Data primei desemnari: 11 noiembrie 2002Redesemnat la: 6 noiembrie 2014Mandatul expira la: 12 noiembrie 2018Functia principala detinuta in cadrul Societatii:Presedinte al Consiliului, Membru Neexecutiv

Calitatea de membru in cadrul comitetelorNu este cazul ( a se vedea si Declaratia privind

conformitatea cu Codul)

Marian Nastase a absolvit Academia de Studii Economice Bucuresti cu licenta in comert exterior. Marian Nastase poseda o vasta experienta in consultanta financiara si audit. A lucrat, printre altele pentru Deloitte&Touche Romania. In 2002, s-a alaturat companiei Alro in functia de Director executiv fiind responsabil de activitatile financiare ale acesteia. Ulterior a fost numit Country Manager si, in prezent mandatul sau acopera toate activitatile Grupului din Romania (aluminiu, gaze naturale, sectorul energiei electrice).

Domnul Marian Nastase detine functia de administrator in urmatoarele companii: Vimetco NV, Vimetco Management Romania SRL, Vimetco Trading SRL, Everwide Industrial Ltd, iar in cadrul Asociatia Marilor Consumatori Industriali de Energie detine functia de presedinte.

Serghei Gheorghe

Anul nasterii: 1960Data primei desemnari: 29 aprilie 2014Redesemnat la: 16 noiembrie 2016Mandatul expira la: 20 noiembrie 2020Functia principala detinuta in cadrul Societatii:Vicepresedinte al Consiliului, Membru Executiv*

Calitatea de membru in cadrul comitetelorNu este cazul ( a se vedea si Declaratia privind

conformitatea cu Codul)

Serghei Gheorghe a absolvit Institutul Politehnic Bucuresti in 1985 si detine titlul stiintific de doctor din anul 1992. In perioada 1987 - 1996 a lucrat in cercetare si ca asistent (part time - cadru didactic asociat) la Institutul Politehnic Bucuresti, catedrele Autovehicule Rutiere si Rezistenta Materialelor. Intre anii 1996 - 2000 a lucrat in strainatate, in domeniul constructiilor, iar in perioada 2000-2004 a lucrat la Rompetrol Well Services. Lucreaza la Alro de la sfarsitul anului 2004 si a ocupat succesiv pozitiile de director comercial adjunct, director de Achizitii si Logistica si Chief Procurement Officer.

Domnul Serghei Gheorghe detine functia de Director de Achizitii si Logistica in cadrul companiei Alum SA.

Gheorghe Dobra

Anul nasterii: 1959Data primei desemnari: 6 noiembrie 2003Redesemnat la: 30 octombrie 2015Mandatul expira la: 3 noiembrie 2019Functia principala detinuta in cadrul Societatii:Membru Executiv

Calitatea de membru in cadrul comitetelorNu este cazul ( a se vedea si Declaratia privind

conformitatea cu Codul)

Doctor inginer Gheorghe Dobra, Executive MBA, dupa absolvirea Institutul Politehnic Bucuresti in anul 1984, s-a alaturat echipei Alro, unde a parcurs toate treptele unei cariere profesionale de succes.Incepand cu anul 1993 este Director General al companiei.Principalele sale realizari in cadrul companiei sunt urmatoarele:• privatizarea de succes a unitatii, in perioada 2000 – 2002 • cresterea performantelor economico-financiare ale companiei • modernizarea tehnica si tehnologica, la cele mai inalte standarde internationale • cresterea productiei cu valoare adugata mare si foarte mare • investitii substantiale in domeniul mediului, care au condus la imbunatatirea conditiilor de munca si ecologizarea totala a companiei • reducerea costurilor, cu accent pe cresterea eficientei energetice • reengineerig-ul organizational, cu efecte pozitive asupra optimizării activitatii • acreditarea Alro ca furnizor pe exigenta piata a industriilor aeronautica si auto • cresterea programelor de responsbilitate sociala, pentru angajati si pentru comunitatea locala • cresterea bonitatii companiei pe piata internationala a aluminiului • realizarea, in cadrul grupului Vimetco, a integrarii pe verticala a ciclurilor de fabricatie.

Domnul Gheorghe Dobra detine functia de administrator in urmatoarele companii: Vimetco NV si Vimetco Power Romania, iar in cadrul companiei Alum SA detine functia de presedinte.

In ultimii cinci ani, Domnul Gheorghe Dobra a ocupat functia de administrator in Sierra Mineral Holdings I Limited.

* Conform Codului de Guvernanta Corporativa al BVB

Page 31: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201631

Raportul consolidat al administratorilor

Adrian Manaicu

Anul nasterii: 1964Data primei desemnari: 15 martie 2007Redesemnat la: 27 iunie 2013Mandatul expira la: 29 iunie 2017Functia principala detinuta in cadrul Societatii:Membru Neexecutiv Independent

Calitatea de membru in cadrul comitetelorNu este cazul ( a se vedea si Declaratia privind

conformitatea cu Codul)

Doctor Adrian Manaicu a absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti. Detine diverse functii de consultant si auditor si este membru al Camerei auditorilor de pe langa Ministerul Finantelor. De asemenea, Adrian Manaicu este lector si preda contabilitate la Academia de Studii Economice si la Scoala de Afaceri Romano - Americana ASEBUSS din Bucuresti.

Domnul Adrian Manaicu detine functia de director financiar in cadrul Institutului pentru Administrarea Afacerilor IAAB si functiile de director financiar si membru fondator al Fundatiei ASEBUSS.

De asemenea, Domnul Manaicu este membru neexecutiv in cadrul consiliilor de administratie ale Porsche Bank Romania si RBS Bank Romania.

Pentru companiile Policolor SA si Sarantis Romania, Domnul Adrian Manaicu detine functia de membru independent al comisiei de audit intern, iar pentru PricewaterhouseCoopers Romania acesta detine functia de consultant senior.

Pavel Machitski

Anul nasterii: 1983Data primei desemnari: 20 martie 2013Redesemnat la: 6 noiembrie 2014Mandatul expira la: 12 iunie 2018Functia principala detinuta in cadrul Societatii:Membru Neexecutiv

Calitatea de membru in cadrul comitetelorNu este cazul ( a se vedea si Declaratia privind

conformitatea cu Codul)

Pavel Machitski detine o diploma in Finante si Afaceri Internationale de la Universitatea New York, Stern School of Business. Pavel Machitski s-a alaturat Vimetco N.V. in calitate de Director Financiar Adjunct in 2009. In 2011, a fost numit Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Alum si administrator cu puteri conjuncte in cadrul Vimetco Management Romania, Vimetco Trading, Vimetco Power Romania si Conef. Atributiile lui Pavel Machitski includ, printre alte responsabilitati, dezvoltarea afacerii, strategie, planificare financiara, M&A, finantare, bugetare, control si raportare, relatii cu investitorii si gestionare risc. In 2013, a fost numit membru al Consiliului de Administratie al Alro. Inainte de a se alatura Grupului Vimetco, Pavel Machitski a lucrat la Morgan Stanley, unde a actionat ca si consultant in numeroase operatiuni in regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa), in special cu privire la pietele de capital si consultanta Mergers&Acquisitions.

Domnul Pavel Machitski detine functia de administrator in urmatoarele companii: Vimetco NV, Vimetco Management Romania SRL, Vimetco Trading SRL, Vimetco Power Romania SRL, Global Aluminium Ltd., Bauxite Marketing Ltd. si Vi Holding LLC.

Artem Anikin

Anul nasterii: 1983Data primei desemnari: 19 decembrie 2014Redesemnat la: N/AMandatul expira la: 19 decembrie 2018Functia principala detinuta in cadrul Societatii:Membru Neexecutiv

Calitatea de membru in cadrul comitetelorNu este cazul ( a se vedea si Declaratia privind

conformitatea cu Codul)

Artem Anikin a absolvit cum laude Universitatea de Finante sub egida Guvernului Federatiei Ruse, Facultatea de Relatii Internationale si detine titlul de doctor in minerit, pe care l-a obtinut la Universitatea de Minerit de Stat din Moscova. De peste 10 ani, Anikin s-a implicat activ in managementul proiectelor de investitii din industria de minerit si a metalelor. S-a alaturat companiei Vi Holding LLC in 2013, in calitate de Director al departamentului de Investitii si Dezvoltare a Afacerilor. In perioada 2008-2013, a fost Director Adjunct in cadrul departamentului de Proiecte pentru Resurse Naturale la Gazprombank, iar anterior acestei pozitii, a fost Manager de Proiect in departamentul de evaluare al companiei Polyus Gold, cel mai mare producator de aur din Rusia. Inainte de lucra la Polyus Gold, Artem Anikin a fost consultant la Rosbank in tranzactii majore fuziune si achizitii. De asemenea, Anikin este lector in cadrul unui proiect de Management International al Universitatii de Finante din Rusia.

Domnul Artem Anikin detine functia de director al Departamentului de dezvoltarea afacerilor si al proiectelor de investii pentru companiile din grupul Vi Holding. De asemenea, domnul Artem Anikin detine functiile de administrator pentru compania LLC BNP (proiect pilot) si de director general in cadrul companiei LLC Vi Mining.

La data intocmirii prezentului raport, Consiliul Alro este format din sapte membri si are urmatoarea structura (continuare):

Page 32: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201632

Raportul consolidat al administratorilor

Conducerea executiva - componenta

Conducerea executiva a Alro are puteri delegate de la Consiliu si reprezinta legal compania, fiind responsabila cu gestionarea operatiunilor zilnice. Conducerea executiva este numita pe o perioada de patru ani.

Gheorghe Dobra (1959) - Director General

Doctor inginer Gheorghe Dobra, Executive MBA, s-a alaturat Alro in 1984, avansand de la functia de inginer specialist, pana in conducerea executiva. Gheorghe Dobra este, in prezent, Director General al Companiei, actualul mandat a fost prelungit in luna august 2015 de catre Consiliu.

Genoveva Nastase (1975) - Director Financiar

Genoveva Nastase este absolventa a Academiei de Studii Economice din Bucuresti si a ocupat, anterior, functia de Director Financiar in cadrul Vimetco Management Romania si a lucrat ca Director Financiar adjunct in cadrul Alro timp de peste sapte ani, din 2002, pana in 2009. Are o experienta vasta in domeniul finantelor corporative, in modelare, analiza si raportare financiara. Actualul mandat al Genovevei Nastase in functia de Director Financiar a fost prelungit in luna februarie 2017.

Alte informatii solicitate de Cod

• La 31 decembrie 2016, Alro avea desemnat un secretar al Consiliului care este responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului (a se vedea Declaratia privind conformitatea cu

Codul, punctul A.7.);

• In cadrul declaratiei privind conformitatea cu Codul, conducerea societatii mentioneaza ca, pe parcursul anului financiar 2016 nu a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare (a se vedea Declaratia privind conformitatea cu Codul,

punctul A.8.);

• Societatea trebuie sa aiba o politica/ ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa

procesului de evaluare (a se vedea Declaratia privind

conformitatea cu Codul, punctul A.8.);

• In anul 2016, Consiliul s-a intrunit in 27 sedinte, in care s-au adoptat decizii cu privire, in principal, la:

• aprobarea contractelor care sunt de competenta Consiliului;

• adoptarea rapoartelor managementului executiv; • luarea la cunostinta a principalilor indicatori

economico-financiari ai Societatii; • adoptari ale modificarilor structurii organizatorice ale

Societatii; • convocarea AGA in conditiile Actului Constitutiv;• aprobarea Raportului Anual 2015, incluzand si

situatiile financiare aferente anului 2015.

In cadrul celor 27 de sedinte ale Consiliului a fost indeplinit cvorumul legal prevazut de catre Actul Constitutiv, iar rata medie de participare a fost de 78%.

Sistemul de gestiune a riscului si control internManagementul riscurilor la care este expus Grupul

Conform prevederilor noului Cod al BVB adoptat de Grup, in scopul indeplinirii cerintelor legate de transparenta, raportare financiara, administrarea riscurilor si control intern, membrii Consiliului au pregatirea profesionala necesara sau o experienta manageriala semnificativa si relevanta, care sa le permita analizarea situatiei financiare generale a Societatii, precum si a proceselor de management al riscului si de guvernare a acesteia, asigurandu-se astfel ca aceste mecanisme functioneaza si sunt eficiente.

Membrii Consiliului sprijina, coordoneaza si se implica activ pentru a imbunatati sistemul de management al riscului printr-o monitorizare permanenta si directa. Managementul riscului este

Aleksandr Barabanov

Anul nasterii: 1979Data primei desemnari: 19 decembrie 2014Redesemnat la: N/AMandatul expira la: 19 decembrie 2018Functia principala detinuta in cadrul Societatii:Membru Neexecutiv

Calitatea de membru in cadrul comitetelorNu este cazul ( a se vedea si Declaratia privind

conformitatea cu Codul)

Aleksandr Barabanov a absolvit cum laude Institutul de Stat de Relatii Internationale din Moscova si este certificat ca auditor intern, membru CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst Association) si membru ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Barabanov are o experienta de peste 17 ani in contabilitate, raportare si audit lucrand in mari companii din industria energiei si a metalelor. S-a alaturat echipei Rinco Group/Vi Holding in 2006 si este, in prezent, Directorul departamentului de Contabilitate si Raportare, iar inainte de Rinco Group/Vi Holding, Aleksandr Barabanov a fost Senior Manager al departamentului de Analiza Financiara in cadrul companiei JSC Tatnelf. A lucrat, de asemenea, in calitate de consultant de audit la CJSC PricewaterhouseCoopers Audit, in departamentul de Energie si Minerit.

Domnul Aleksandr Barabanov detine functia de administrator in urmatoarele companii: Vi Holding, Alum SA, Vimetco Extrusion, Henan Yulian Energy Group Co. Ltd., Everwide Industrial Limited, Oceanic Investment Limited and Power Shine International Limited.

La data intocmirii prezentului raport, Consiliul Alro este format din sapte membri si are urmatoarea structura (continuare):

Page 33: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201633

Raportul consolidat al administratorilor

realizat conform politicilor aprobate de Consiliu. Departamentul Trezorerie identifica, evalueaza si acopera riscurile financiare in stransa colaborare cu unitatile operationale ale Grupului. Consiliul furnizeaza principiile scrise pentru managementul general al riscului precum si politicile scrise care acopera domenii specifice, cum ar fi riscul de schimb valutar, riscul ratei dobanzii, riscul de credit, riscul de pret.

De asemenea, gestionarea riscurilor reprezinta o parte integranta din procesul decizional si in cadrul societatii-mama, Alro, deoarece orice proiect major sau implementarea unei strategii sau directii noi (respectiv pe partea investionala sau, de exemplu schimbarea mixului de productie) presupune organizarea unor intalniri cu top management-ul Societatii si al Grupului implicat in respectivul proiect.

Prin aceste intalniri se doreste examinarea acestor decizii din toate punctele de vedere si, implicit evaluarea riscurilor asociate acestora, precum si sa se stabileasca daca rezultatele estimate a se obtine in urma implementarii unui nou proiect vor fi benefice pentru modelul de afacere al Grupului. De asemenea, in cadrul acestor intalniri sunt luate in considerare si opiniile relevante ale tertilor-specialisti, cu expertiza necesara (de exemplu: audit intern si/ sau consultanti externi, in functie de situatie), ulterior acestea fiind folosite pentru luarea deciziior finale, astfel incat acestea sa se bazeze pe o analiza complexa si obiectiva.

In ceea ce priveste obiectivele sistemului de management al riscurilor din cadrul Grupului, acestea au ca scop siguranta operatiunilor Societatii si Grupului si a capacitatii acestora de a oferi valoare economica adaugata pozitiva pe termen mediu si lung, printr-o gestionare eficienta a riscurilor la care sunt expusi si estimarea impactului potential al acestora asupra fluxurilor de numerar, prin incadrarea in limitele stabilite de catre conducere in ceea ce priveste apetitul pentru risc.

Activitatile Grupului si/ sau ale Societatii le expun la o varietate de riscuri, atat financiare, cat si non-financiare, cum ar fi: riscul de piata pentru produsele tranzactionate (care include riscul de schimb valutar, riscul ratei dobanzii la fluxul de numerar si riscul de pret), riscul de credit, riscul de lichiditate si riscurile operationale de tip eveniment.

Programul de gestionare a riscului general al Grupului se concentreaza pe imprevizibilitatea pietelor financiare si cauta sa minimalizeze eventualele efecte adverse asupra performantei financiare a Grupului. Grupul foloseste atunci cand este fezabil instrumente financiare derivative pentru a se acoperi impotriva riscurilor.

Managementul riscului de capital

Obiectivele Grupului privind administrarea capitalului au in vedere asigurarea continuitatii activitatii pentru a crea valoare pentru actionari si beneficii pentru terti si mentinerea unei structuri optime a capitalului pentru reducerea costului acestuia.

Structura capitalului Grupului este formata din datorii, care includ imprumuturi nete de numerar si echivalente de numerar si capitalurile proprii, cuprinzand capitalul social, primele de emisiune, rezervele si rezultatul reportat.

Conducerea Grupului revizuieste periodic structura capitalului. Ca parte a acestui proces conducerea analizeaza costul capitalului si riscurile asociate fiecarei categorii de capital. Ca sa mentina sau sa ajusteze structura capitalului, Grupul si Societatea pot sa ajusteze suma dividendelor platite actionarilor (daca este cazul), sa ramburseze capital actionarilor, sa emita actiuni noi sau sa vanda active utilizand incasarile pentru a reduce datoriile.

Riscul de piata

Activitatile Grupului il expun in primul rand la riscurile modificarii preturilor de piata, diferentelor de curs valutar si ratelor dobanzilor. Grupul foloseste o varietate de instrumente financiare derivate ca sa-si administreze expunerea la riscul valutar si pretul aluminiului, incluzand:

• contracte swap pentru a gestiona riscul de pret in vanzarea aluminiului pe baza cotatiilor specifice de la Bursa de Metale din Londra (LME);

• contracte forward pe curs de schimb, pentru a gestiona riscul valutar ce rezulta din vanzarile in USD;

• contracte de tip optiuni, avand ca scop protejarea fluxurilor de numerar ale Grupului de impactul advers al scaderii pretului aluminiului.

Grupul este supus riscului de piata prin pretul aferent produselor pe care le tranzactioneaza si variatiilor fluxurilor de numerar generate de activitatile sale de extractie bauxita, procesarea acesteia pentru a obtine alumina si, respectiv obtinerea aluminiului primar si procesat, precum si a produselor extrudate. Prin urmare, acesta reprezinta un risc semnificativ pentru Grup si Societate si trebuie considerat ca fiind o componenta strategica in stabilirea profilului de risc al Grupului si Societatii, efectele sale fiind direct vizibile in nivelul fluxurilor de numerar ale Grupului, respectiv ale Societatii-mama. De aceea, acest risc este indeaproape urmarit si sunt realizate periodic analize si rapoarte care monitorizeaza evolutia fluxurilor de numerar, astfel incat sa fie in permanenta asigurat un nivel minim necesar pentru functionarea in limite normale a activitatilor zilnice.

Pe parcursul anului financiar 2016, Alro a folosit instrumente financiare numai pentru acoperirea riscului de piata; nu a contractat sau tranzactionat instrumente financiare derivate in scopuri speculative. Instrumentele financiare derivate sunt monitorizate si evaluate la valoarea justa lunar. Pentru mai multe informatii a se vedea Nota 30 – Managementul riscului din situatiile financiare incluse in acest raport.

Riscul de schimb valutar

Prin natura activitatilor desfasurate, Grupul si Societatea-mama sunt supuse riscului de schimb valutar, fiind expuse volatilitatii monedei nationale fata de USD, dar si fata de EUR (o mare parte din vanzarile de aluminiu sunt denominate in USD sau EUR, in timp ce o mare parte dintre cheltuielile de exploatare depind de moneda nationala, RON). Riscul valutar rezulta din tranzactii comerciale viitoare, din creante si din datorii. Din aceste considerente, efectul riscului de schimb valutar asupra fluxurilor de numerar, precum si corelatia cu pretul aluminiului de pe pietele internationale sunt aspecte monitorizate in permanenta. Politica de management al riscului este de a se acoperi impotriva riscului aproximativ 50% din fluxurile de numerar anticipate (vanzari si cumparari) in USD, in masura in care piata permite acest lucru cu costuri rezonabile.

Page 34: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201634

Raportul consolidat al administratorilor

Expunerea Grupului la riscul valutar rezulta din:

• tranzactii viitoare cu probabilitate ridicata (vanzari/ achizitii) denominate in valuta;

• angajamente ferme denominate in valuta, si • elemente monetare (in principal creante comerciale, datorii

comerciale si imprumuturi) denominate in valuta.

Avand in vedere expunerea pe USD a Grupului atat din datorii, cat si din creante, veniturile obtinute avand la baza si componente in USD, Grupul beneficiaza de un hedge natural al datoriilor sale in USD, riscul valutar fiind astfel diminuat.

In decursul anului 2016 Alro nu a intrat in tranzactii cu instrumente financiare derivate pe cursul de schimb.

Riscul de rata a dobanzii

Grupul si Societatea sunt, de asemenea, prin operatiunile desfasurate si a finantarilor contractate, expuse riscului de rata a dobanzii. Prin urmare volatilitatea ratelor de dobanda LIBOR, EURIBOR sau ROBOR poate genera variatii ale resurselor de flux de numerar necesare pentru a finanta plata dobanzilor asociate datoriilor contractate de Grup. Aceste riscuri de rata a dobanzii sunt permanent monitorizate si cuantificate.

Grupul nu detine active semnificative purtatoare de dobanda, veniturile si fluxurile de numerar fiind substantial independente de schimbarile din ratele dobanzilor de pe piata.

Riscul de pret

In ceea ce priveste riscul de pret, Grupul si Societatea sunt expuse in mod curent acestui tip de risc prin activitatile desfasurate care pot fi afectate de volatilitatea pretului, aceasta reflectandu-se ulterior in fluxurile de numerar generate din activitatile de productie. Riscului de pret i se acorda o atentie deosebita, avand o importanta strategica in cadrul profilului de risc, acesta avand un impact direct in lichidatea pe termen scurt si mediu a Grupului si/ sau Societatii.

Riscul de pret este analizat in detaliu; se incearca in permanenta cuantificarea efectelor acestuia, doar in acest fel potentialul impact putand fi diminuat pentru a putea fi atinse obiectivele pe termen mediu si lung.

De asemenea, politica interna a Grupului este de a gestiona riscul identificat asociat pretului bunurilor prin hedging natural, atunci cand este posibil si de asemenea pentru o parte din cantitatea ramasa expusa riscului, prin angajarea in contracte swap.

Contracte swap pe aluminiu

In 2016, pentru a-si acoperi vanzarile la pret fix impotriva riscului de fluctuatii adverse ale pietei, Grupul si Societatea au incheiat contracte swap pe aluminiu cu o institutie financiara cu o buna reputatie, pentru o cantitate de aproximativ 600 tone la un pret fix mediu de 1.430 EUR/ tona, urmand sa primeasca de la contrapartida sa un pret variabil, valabil la momentul vanzarilor. Aceste contracte swap pe aluminiu cu plata pret fix au decontarea in perioada ianuarie-februarie 2017.

Instrumente financiare derivate incorporate

Intrucat vanzarile Grupului sunt intr-o proportie semnificativa legate de pretul aluminiului de pe Bursa din Londra, conducerea incearca ori de care ori se poate sa-si asigure materia prima la un pret care sa varieze impreuna cu pretul aluminiului. In acest sens, in 2010 Grupul si Societatea au intrat intr-un contract de achizitie energie electrica pe termen lung, valabil pana in ianuarie 2018, al carui pret varia in functie de pretul aluminiului (LME) si de cursul de schimb USD/RON. Ulterior, datorita conjuncturilor economice, Grupul a renegociat contractul in 2012 si in 2014, astfel ca la data emiterii acestui raport pretul contractual variaza in functie de elementele mai sus mentionate, dar prevede si un nivel minim si un nivel maxim pentru pret. Totodata Grupul si Societatea detin dreptul de a opta anual pentru cantitatea de energie ce va fi achizitionata in decursul anului urmator.

In iunie 2016, Grupul si Societatea si-au exercitat optiunea de a nu cumpara energie pe anul 2017 in baza acestui contract, astfel ca valoarea optiunii incluse in instrumentul derivat incorporat s-a redus semnificativ. La 31 decembrie 2016 Grupul si Societatea nu mai au in bilant intrumente financiare derivate incorporate (31 decembrie 2015: 17.388 mii RON).

Riscul de credit

Riscul de credit reprezinta riscul ca un partener de afaceri sa nu isi onoreze obligatiile contractuale, ceea ce se poate materializa intr-o pierdere financiara pentru Societate. Pentru a minimiza acest risc, Societatea vinde cea mai mare parte din creante unor institutii financiare prin factoring fara recurs.

Alro a adoptat o politica prin care tranzactioneaza doar cu parteneri de incredere si solicita garantii suficiente acolo unde este cazul, pentru a minimiza riscul de pierderi financiare rezultate din neonorarea obligatiilor. Calitatea financiara a debitorilor este permanent monitorizata, iar Societatea are o expunere la credit distribuita intre contrapartide agreate. Expunerea la riscul de credit este controlata prin limite aferente fiecarui debitor, care sunt revizuite si aprobate de catre Conducere.

Creantele constau intr-un numar mare de clienti, ce provin din diverse industrii si zone geografice. Societatea evalueaza permanent riscul de credit al acestora luand in considerare performanta financiara, istoricul de plata si, atunci cand este cazul, solicita asigurarea riscului de neplata. O mare parte din creante sunt vandute unor institutii financiare prin factoring fara recurs. Pentru riscul de concentrare al Societatii, a se vedea Nota 18 – Creante comerciale nete din situatiile financiare incluse in acest raport.

In ceea ce priveste activele din instrumente derivate, expunerea maxima la riscul de credit este valoarea lor justa la data raportarii.

Riscul de credit care rezulta din tranzactiile cu banci si institutii financiare este gestionat de Trezorerie. Investirea lichiditatilor in exces se face doar cu banci aprobate si in limita liniilor de credit atribuite fiecarei contrapartide. Limitele de credit ale contrapartidelor sunt revizuite de catre conducere anual si pot fi actualizate in timpul anului. Limitele sunt stabilite astfel incat sa minimizeze riscul de concentrare si astfel sa diminueze eventuale pierderi financiare din neindeplinirea obligatiilor de catre contrapartida. Se estimeaza ca nu exista o expunere

Page 35: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201635

Raportul consolidat al administratorilor

semnificativa din posibila neonorare a obligatiilor contractuale de catre contrapartide in ceea ce priveste instrumentele financiare.

Riscul de lichiditate Avand in vedere contextul actual, Grupul si Societatea acorda o importanta deosebita monitorizarii riscului de lichiditate, intrarile si iesirile de numerar financiare si operationale fiind urmarite si analizate lunar, iar unele situatii privind numerarul disponibil chiar si zilnic, astfel incat sa poata fi observata imediat orice modificare neasteptata a lichiditatii Grupului. Pe baza acestor analize, Conducerea poate lua cele mai bune decizii privind nevoile de finantare, de capitaluri necesare pentru a se putea indeplini toate obligatiile financiare curente si viitoare si deci, pentru a garanta solvabilitatea Grupului si a Societatii.

Gestionarea prudenta a riscului de lichiditate implica pastrarea de suficient numerar si valori tranzactionabile, precum si disponibilitatea finantarii printr-o suma adecvata din facilitati de creditare angajante. Conducerea monitorizeaza regulat previziunile de rulare a rezervei de lichiditati a Societatii.

Riscul operational

In ceea ce priveste riscurile operationale, Grupul este integrat pe verticala si are un portofoliu variat si complex de active, capacitati de productie, stocuri. Societatea-mama, Alro, dar si Alum sau SMHL sunt expuse cu precadere riscurilor legate de siguranta proceselor de productie, aici putand sa intervina riscurile de tip eveniment, cum ar fi: explozii, defectarea echipamentelor strategice etc. Pentru acest tip de riscuri sunt efectuate analize si elaborate scenarii de incidenta si apoi stabilite planuri de siguranta in caz de aparitie. Pentru echipamentele strategice au fost constituite stocuri de piese de schimb, astfel incat, in caz de aparitie a unui eveniment neprevazut, activitatea operationala sa poata fi reluata cat mai rapid si astfel pierderile inerente in astfel de situatii sa fie minimizate.

Suplimentar acestor masuri si planuri de siguranta, Grupul are activa o polita de asigurare care acopera atat partea de dauna materiala pentru echipamente si stocuri, cat si eventualele pierderi provenite din defectiunea echipamentelor, care ar putea determina intreruperea activitatii operationale pentru o anumita perioada de timp.

Impozitarea

Impozitul curent

Impozitul platibil in mod curent se bazeaza pe profitul impozabil realizat pe parcursul anului. Profitul impozabil difera fata de profitul raportat in declaratia consolidata de profit si pierdere din cauza elementelor de venituri sau cheltuieli care sunt impozitabile sau deductibile in unii ani, precum si datorita elementelor care nu sunt niciodata impozabile sau deductibile.

Datoria Grupului si a Societatii privind impozitul pe profit curent este determinata folosind ratele de impozitare care sunt aplicabile conform legislatiei locale in vigoare in interiorul perioadei de raportare.

Impozitul amanat

Impozitul amanat se recunoaste pe baza diferentelor temporare dintre valoarea contabila a activelor si a datoriilor din situatiile financiare consolidate si bazele fiscale corespunzatoare folosite in calculul profitului impozabil. Datoriile privind impozitul amanat sunt, in general, recunoscute pentru toate diferentele temporare impozabile.

Creantele privind impozitul amanat sunt, in general, recunoscute pentru toate diferentele temporare deductibile in masura in care este probabil ca profiturile impozabile, fata de care creanta privind impozitul amanat se poate utiliza, vor fi disponibile. Nu se recunosc creante sau datorii privind impozitul amanat in cazul in care diferenta temporara este generata de recunoasterea initiala a fondului comercial sau de recunoasterea initiala a unui activ sau a unei datorii intr-o tranzactie care nu reprezinta o combinare de intreprinderi si, la momentul tranzactiei nu afecteaza nici profitul contabil, nici profitul impozabil (pierderea fiscala).

In legatura cu investitiile in subsidiare si asociati, si interese in asocierile in participatii, datoriile cu impozitul amanat sunt recunoscute ca diferente impozabile temporare, cu exceptia celor in care Grupul sau Societatea sunt capabile sa controleze reluarea diferentei temporare si este probabil ca diferenta temporara sa nu fie reluata in viitorul previzibil. Active privind impozitul amanat rezultand din diferente deductibile temporar asociate cu astfel de investitii si interese sunt recunoscute doar in limita in care este probabil ca vor exista suficiente profituri impozabile pe baza carora sa se utilizeze beneficiile diferentelor temporare si care sunt prevazute sa fie reluate in viitorul predictibil.

Valoarea contabila a activelor la care se aplica impozitul amanat este revizuita la finalul fiecarei perioade de raportare si redusa pana la limita la care nu mai este probabil ca vor fi suficiente profituri impozabile incat sa permita recuperarea integrala sau partiala a activelor.

Activele si datoriile privind impozitul amanat sunt masurate la nivelul impozitelor ce sunt presupuse a fi aplicate in perioada la care este stabilita recuperarea datoriei sau realizarea activului, bazandu-ne pe nivelul impozitelor (si al legilor fiscale) ce au intrat in vigoare sau urmeaza a intra in vigoare pana la sfarsitul perioadei de raportare. Masurarea datoriilor de taxe amanate si a activelor reflecta consecintele in materie de impozite ce ar urma sa decurga din felul in care Grupul preconizeaza, la sfarsitul perioadei de raportare, sa recupereze sau sa deconteze valoarea contabila a activelor si datoriilor sale.

Impozitul anual curent si amanat

Impozitul anual curent si cel amanat sunt recunoscute in contul consolidat de profit sau pierdere cu exceptia cazului in care ele se refera la elemente ce sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global sau direct in capitalul propriu, caz in care impozitul anual curent si cel amanat sunt de asemenea recunoscute in alte venituri ale rezultatului global, respectiv, capital propriu.

Page 36: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201636

Raportul consolidat al administratorilor

Sistemul de control intern

Sistemul de control intern al Grupului si al Societatii are ca scop asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, o buna operare a activitatii interne, in conformitate cu deciziile luate de conducere si contribuie de asemenea la eficacitatea operatiunilor, la utilizarea eficienta a resurselor, la prevenirea si controlul riscului de a nu atinge obiectivele stabilite.

Controlul intern este aplicabil prin operatiuni efectuate de catre Grup si/ sau Societate inainte, in timpul efectuarii operatiunilor si dupa finalizarea acestora. Controlul intern vizeaza asigurarea cel putin a urmatoarelor obiective:

• conformitatea cu legislatia in vigoare; • aplicarea deciziilor luate de conducere; • buna functionare a activitatii interne; • fiabilitatea informatiilor financiare; • eficacitatea operatiunilor; • utilizarea eficienta a resurselor; • prevenirea si controlul riscurilor pentru a se putea atinge

obiectivele fixate.

Grupul si Societatea au incercat prin structura de conducere si cultura organizationala sa implementeze un sistem de control intern, care sa includa diverse activitati de prevenire si detectare a evenimentelor si riscurilor nedorite, precum si a eventualelor tentative de frauda, erori sau omisiuni, daune, neconformitate, tranzactii neautorizate, raportari financiare incorecte sau denaturate, activitati care pot afecta in mod negativ imaginea Grupului si/ sau pe cea a Societatii etc.

Prin procedurile si regulamentele sale interne, care stau la baza sistemului integrat de control intern, Grupul si Societatea au urmarit sa includa toate operatiunile si activitatile relevante care au loc, astfel incat sa se asigure ca:

• toate operatiunile sale se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare aferenta fiecarei zone in care isi desfasoara activitatea (ca de exemplu: sa indeplineasca cerintele locale de raportare si legale din Sierra Leone, Romania), precum si in conformitate cu regulile interne de organizare si functionare;

• sunt implementate controale pentru prevenirea, identificarea si solutionarea intr-un mod cat mai eficient a fraudelor, erorilor sau omisiunilor care pot avea consecinte semnificative asupra activitatii Grupului si/ sau Societatii;

• exista si este mentinuta o cultura organizationala privind riscul de frauda, eroare, iar angajatii sunt constienti ca furnizarea unor informatii denaturate/ gresite pot avea consecinte grave in gestionarea eficienta a operatiunilor zilnice.

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

• pe de o parte urmarirea inscrierii activitatii societatii si a comportamentului personalului in cadrul definit de legislatia aplicabila, valorile, normele si regulile interne ale Societatii, respectiv Grupului; si

• pe de alta parte, verificarea acuratetii comunicarii informatiilor contabile, financiare si de gestiune astfel incat acestea sa reflecte corect activitatea si situatia Grupului si a Societatii.

Controlul intern este efectuat si de catre departamentul financiar prin controlul financiar intern, in conformitate cu manualul de politici

contabile, prin monitorizarea, printr-un program de control periodic, a conformitatii cu aceste proceduri si politici contabile, a conformitatii cu standardele de raportare financiara in vigoare, a cunoasterii si respectarii legislatiei financiar - contabile, asigurand corectitudinea si completitudinea evidentelor contabile, prin monitorizarea obtinerii si prezentarii in situatiile financiare anuale a unor informatii de calitate pentru a raspunde necesitatilor utilizatorilor acestora. Un rol important este atribuit si auditului intern, care prin metodologiile sale de functionare se asigura ca regulamentele interne privind riscurile asociate diferitelor structuri din cadrul Grupului si ale Societatii sunt respectate si sunt functionale.

Prin urmare, existenta unui mediu de control intern reprezinta baza unui sistem de control eficient care este fundamentat pe metodologii clare, valori, principii etice si masuri privind responsabilitatea, autoritatea, nivelul competentelor, sarcinile atribuite fiecarui angajat in parte.

Tot acest sistem de control intern are ca scop final identificarea si evaluarea riscurilor de proces si de conformitate astfel incat acestea sa poata fi prevenite, diminuate sau sa fie considerate acceptabile, in functie de politica de risc in vigoare. Toate procedurile si activitatile care stau la baza unui sistem de control intern sunt in permanenta revizuite si imbunatatite, astfel incat sa raspunda nevoilor de afaceri si sa nu fie invechite. Toate aceste procese de control si verificari sunt sustinute de documentatia aferenta si contin o descriere clara a tuturor activitatilor de control-cheie care au fost implementate si efectuate.

Atat conducerea societatii cat si departamentul de audit intern sunt structurile din cadrul Grupului care sunt responsabile cu evaluarea si implementarea eficienta a sistemului de control intern.

In cadrul Grupului, atat la nivelul Societatii-mama, Alro, cat si la nivelul fiecarei societati din grup in parte, sunt aplicate aceleasi reguli de contabilizare si raportare, astfel incat sa se asigure un tratament uniform pentru aceleasi tipuri de tranzactii/ activitati similare de afaceri. In functie de evolutia activitatii si a legislatiei in vigoare, aceste reguli/ tratamente contabile sunt actualizate astfel incat sa se asigure atat conformitatea cu cerintele legale, cat si relevanta lor in raport cu operatiunile desfasurate. Cu atat mai mult, Grupul si Societatea au separate departamentele de contabilitate, raportare/ control financiar astfel incat sa existe o separare clara a rolurilor si responsabilitatilor, sa existe principiul „celor patru ochi” si sa fie separate operatiunile de introducere si de autorizare a tranzactiilor.

De asemenea, s-a incercat in permanenta folosirea unor sisteme de raportare si automatizarea cat mai multor procese astfel incat sa fie diminuat riscul introducerilor manuale unde riscul de eroare este mult mai ridicat. Stabilirea unor standarde la nivel de grup pentru elaborarea situaţiilor financiare anuale, semestriale si trimestriale reprezinta, de asemenea o componenta cruciala a sistemului de control intern.

Justa recompensa si motivarePolitica de remunerare

In ceea ce priveste remuneratiile acordate membrilor Consiliului si/ sau conducerii executive in anul 2016 acestea au respectat o politica de remunerare adecvata, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung ale Grupului si Societatii si a fost proportionala cu responsabilitatile membrilor si cu timpul dedicat exercitarii functiilor lor.

Page 37: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201637

Raportul consolidat al administratorilor

In cadrul Alro, membrilor Consiliului pentru mandatul exercitat li se acorda o remuneratie fixa, iar in ceea ce priveste directorii executivi, acestia beneficiaza de o indemnizatie variabila, in functie de performantele realizate in cadrul mandatului.

Raportul privind remunerarea

Grupul Alro doreste sa se alinieze treptat celor mai bune practici de guvernanta corporativa si cu privire la remuneratia individuala a membrilor Consiliului, venind astfel in intampinarea asteptarilor investitorilor.

Valoarea remuneratiei platite de Grupul Alro pentru membrii consiliului de Administratie, pentru toate functiile detinute de catre acestia in cadrul Grupului, a fost de 6.017 mii RON (constand in salariu brut, bonus si contributie la pensie), detaliata astfel:

'000 RON

Administratori Salariu brut Bonus Contributie la pensie

Total

Marian Nastase 959 - 87 1.047

Serghei Gheorghe

888 1.427 366 2.681

Gheorghe Dobra

1.194 - 189 1.382

Adrian Manaicu 122 - 19 142

Pavel Machitski 289 - 19 308

Artem Anikin 122 - 19 142

Aleksandr Barabanov

274 - 42 316

Total 3.848 1.427 742 6.017

Societatea nu a considerat necesara infiintarea unui Comitet de remunerare, propunerile privind remunerarea administratorilor si directorilor facand obiectul proiectelor de hotarari formulate de Consiliu si supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor. Pentru mai multe detalii a se vedea si Declaratia privind conformitatea cu

Codul, punctul C.1.

Actionari Alro isi dezvolta si incearca sa isi adapteze in permanenta practicile de guvernanta corporativa, astfel incat sa se asigure ca respecta marea majoritate a cerintelor in vigoare, dar si ca indeplineste toate premizele necesare in cazul in care ar aparea noi oportunitati care ar genera beneficii pentru Grup si pentru Societate. De aceea, conducerea considera ca un proces decizional transparent si fundamentat pe reguli clare nu numai ca asigura o gestionare eficienta a operatiunilor, dar si sporeste increderea actionarilor si a tertelor parti interesate de activitatea Grupului. Cu atat mai mult, o astfel de organizare si gestionare contribuie la protejarea drepturilor actionarilor si asigura o imbunatatire a performantei generale a Grupului, ceea ce se reflecta in timp, atat in semnale pozitive din partea pietei, cat si in accesarea mai facila a finantarilor.

Alro respecta si adera la o mare parte din prevederilor stipulate in noul Cod emis de BVB. Cerintele Codului sunt mai cuprinzatoare decat cerintele legale pentru companiile listate. In cadrul acestui raport este inclusa si Anexa privind Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB, in cadrul careia Compania a oferit explicatii pentru sectiunile unde, in prezent, nu aplica prevederile Codului BVB.

Consiliul de Administratie este forul cel mai inalt in ceea ce priveste managementul in cadrul Societatii si impreuna cu directorii executivi asigura bunul mers al operatiunilor curente si se implica direct in deciziile strategice si cu un impact direct in activitatea Societatii. Membrii Consiliului sunt intr-un dialog permanent cu directorii executivi si actioneaza tinand cont in primul rand de interesele Societatii, actionarilor si angajatilor Societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliu si se intruneste la sediul Companiei sau intr-un alt loc anuntat prin convocator, cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cate ori este nevoie. Aceasta poate fi convocata si la cererea actionarilor reprezentând 5% din capitalul social, situatie in care AGA va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Data adunarii nu poate fi stabilita in mai putin de 30 de zile de la publicarea anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Anuntul de convocare trebuie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul din cotidienele de larga circulatie din Romania. In situatii exceptionale, atunci cand este in interesul companiei, Consiliul convoca adunari generale extraordinare. Convocatorul este transmis catre BVB si ASF, in conformitate cu reglementarile pietei de capital. Convocatorul este, de asemenea, disponibil pe site-ul Companiei, in cadrul sectiunii „Relatii cu investitorii - Adunarea Actionarilor”, impreuna cu orice document explicativ referitor la punctele incluse pe agenda AGA, cum ar fi situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului si propunerea cu privire la distribuirea de dividende etc., acestea fiind puse la dispozitia actionarilor la sediul companiei si pe website cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii generale in cadrul careia acestea vor fi supuse aprobarii.

Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor - AGA este condusa de obicei de Presedintele Consiliului; in anumite situatii acesta poate numi o alta persoana pentru a conduce adunarea. Presedintele adunarii va propune un secretar iar actionarii prezenti vor vota propunerea Presedintelui. Secretarul de sedinta verifica indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru desfasurarea AGA si pentru a intocmi procesele-verbale aferente acesteia. Prin aceste procese-verbale, care sunt semnate atat de presedinte, cat si de secretar, se constata indeplinirea formalitatilor referitoare la anuntul de convocare si mentioneaza data si locul AGA, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul de actiuni, un rezumat al punctelor discutate, hotararile adoptate si, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in cadrul AGA. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile AGA vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararile se vor publica in acelasi termen si pe website-ul Companiei.

In conformitate cu reglementarile pietei de capital, hotararile AGA sunt transmise catre BVB si ASF in termen de 24 de ore de la data adoptarii lor. De asemenea, aceste hotarari sunt disponibile pe site-ul companiei, in cadrul sectiunii „Relatii cu investitorii - Adunarea Actionarilor”.

Principalele atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor sunt:

• aproba sau modifica situatiile financiare anuale ale Societatii, dupa analizarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

• aproba repartizarea profitului, conform legii; • alege si revoca administratorii;

Page 38: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201638

Raportul consolidat al administratorilor

• fixeaza remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul in curs;

• stabileste limita generala a remuneratiilor acordate de catre Consiliu administratorilor insarcinati cu functii specifice si directorilor;

• se pronunta asupra gestiunii administratorilor; • alege si revoca auditorul financiar al Societatii si se pronunta

asupra duratei minime a contractului de audit financiar; • aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul

de activitate pentru exercitiul financiar urmator; • hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai

multor unitati ale Societatii; • indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.

Adunarea Extraordinara a Actionarilor se intruneste la sediul Companiei sau intr-un alt loc anuntat prin actul de convocare, ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

• schimbarea formei juridice a Companiei; • schimbarea obiectului principal de activitate; • fuziunea cu alte societati sau divizarea Companiei; • dizolvarea Companiei; • majorarea capitalului social; • reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune

de noi actiuni; • emisiunea de obligatiuni; • conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau

in actiuni; • conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a

actiunilor la purtator in actiuni nominative; • conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; • aprobarea incheierii unor acte juridice prin care se

instraineaza, se inchiriaza, se schimba sau se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Companiei, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Companiei la data incheierii actului juridic sau prin care se dobandesc bunuri depasind aceasta valoare;

• aprobarea incheierii actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;

• aprobarea incheierii actelor prin care se inchiriaza active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori afiliate depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare;

• aproba incheierea de acte juridice prin care un administrator sau un director instraineaza sau dobandeste bunuri catre sau de la Companie avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale acesteia, precum si acte juridice privind inchirierea sau leasingul care au drept obiect asemenea bunuri;

• aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului;

• aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

• orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.

Principalele competente ale Consiliului de Administratie sunt:

• aduce la indeplinire hotararile AGA; • stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare

ale Companiei; • stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba

planificarea financiara; • avizeaza situatiile financiare anuale ale Companiei; • prezinta auditorului financiar cu cel putin o luna inainte de

ziua stabilita pentru sedinta AGA, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;

• supune anual aprobarii AGOA, in termen de patru luni de la incheirea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Companiei si situatiile financiare pentru anul precedent;

• supune anual aprobarii AGOA bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;

• aproba incheierea de catre Companie a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale actului constitutiv, aprobarea AGA, precum si cu exceptia celor pe care directorul general actionand individual sau impreuna cu directorul financiar le poate incheia fara aprobarea Consiliului, potrivit limitelor stabilite prin dispozitiile actului constitutiv sau prin hotarare a Consiliului;

• aproba mutarea sediului Companiei; • aproba schimbarea obiectului secundar de activitate al

Companiei; • stabileste remuneratia suplimentara a administratorilor

insarcinati cu functii specifice precum si remuneratia directorilor, in limita generala aprobata de catre AGOA;

• aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare al Companiei;

• numeste si revoca directorul general si directorul financiar; • stabileste modul de organizare a activitatii directorului

general si a directorului financiar; • supravegheaza activitatea directorului general si directorului

financiar; • organizeaza activitatea de audit intern; • stabileste tactica si strategia de marketing; • aproba planul de investitii al Companiei; • decide pe ce piata sunt sau urmeaza a fi cotate valorile

mobilare emise de Companiei si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de Companie;

• introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Companiei potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

• decide asupra oricaror alte probleme de competenta sa.

Drepturile si obligatiile actionarilor

Drepturile actionarilor minoritari ai Companiei sunt protejate in mod adecvat in conformitate cu legislatia in vigoare. Actionarii au dreptul de a obtine informatii relevante cu privire la Companie in timp util si in mod regulat. Acestia au dreptul de a fi informati cu privire la deciziile referitoare la schimbarile de orice natura care au loc in cadrul Companiei pentru a intelege cum acestea le pot afecta drepturile. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in AGA, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform actului constitutiv al Companiei si dispozitiilor legale.

Page 39: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201639

Raportul consolidat al administratorilor

De asemenea, o serie drepturi sunt exercitate de actionari, cum ar fi:

• Convocarea: actionarii reprezentand 5% din capitalul social au dreptul de a solicita convocarea AGA, situatie in care AGA va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii;

• Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA: unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Companiei, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei;

• Participarea la AGA: practica Companiei este de a promova in mod activ participarea actionarilor sai la AGA, acestia putand sa adreseze intrebari referitoare la chestiunile care urmeaza sa fie dezbatute in cadrul acestor adunari. Actionarii pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin corespondenta sau prin reprezentat cu imputernicire. (un Imputernicirea poate fi: (i) speciala, pe baza unui model de imputernicire speciala care va fi pus la dispozitie de catre Companie sau (ii) generala, valabila maxim trei ani care permite reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui avocat sau unui intermediar – societate de servicii de investitii financiare autorizate de ASF, institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investiţii financiare). Actionarii inregistrati in mod corespunzator in registrul actionarilor pot vota prin corespondenta, inainte de intrunirea AGA, prin folosirea buletinului de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitie la sediul Companiei si/ sau pe website-ul Companiei. Mai multe informatii pot fi regasite in cadrul Regulamentului Companiei privind exercitarea dreptului de vot in AGA de catre actionari;

• Preluarea intrebarilor actionarilor: actionarii Companiei, indiferent de participatia detinuta la capitalul social, pot depune la sediul companiei intrebari scrise referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGA. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul companiei astfel incat sa fie inregistrate la registratura cel putin cu 7 zile calendaristice inainte de data adunarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN __ /____________”. In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, reprezentantii legali ai Companiei pot solicita respectivei persoane prezentarea de documente care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont din care rezulta

calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie. Mai multe informatii privind documentatia aferenta exercitarii acestui drept pot fi obtinute din cadrul Regulamentului Companiei privind exercitarea dreptului de vot in AGA de catre actionari sau prin adresarea de intrebari persoanei responsabile cu Relatia cu Investitorii. Divulgarea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial, care ar putea duce la o pierdere sau la un dezavantaj competitiv pentru Companie, va fi evitata atunci cand se comunica raspunsurile, cu scopul de a proteja interesul actionarilor.

Contracte intre actionari

Cu privire la contractele dintre actionarii cunoscuti de Societate si care pot avea ca rezultat restrictii privind transferul de valori mobiliare si/sau de drepturi de vot, mentionam ca un procent de 10% din actiunile detinute de actionarul majoritar Vimetco N.V. in capitalul social al Alro sunt gajate la banci creditoare in virtutea contractelor de imprumut incheiate cu acestea.

Diversitatea

Compania sustine diversitatea in cadrul Societatii pentru organele administrative, de conducere si de supraveghere, in ceea ce priveste varsta, genul sau educatia si experienta profesioanala. Astfel, in ceea ce priveste promovarea femeilor in functii de management, desi, in prezent, nu exista membri de sex feminin in cadrul Consiliului Alro, atat directorul financiar, cat si cei doi directori financiari adjuncti ai Alro, sunt femei. La sfarsitul anului 2016, aproximativ 20% din directorii si directorii adjuncti erau femei, in timp ce procentul femeilor in pozitii aferente conducerii intermediare era de 21%.

Cu atat mai mult, din numarul total de angajati, numarul de femei care lucreaza in cadrul Alro era la sfarsitul anului 2016 de aproximativ 17%. De asemenea, in cadrul Societatii persoanele cu functii de conducere au varste cuprinse intre 28 si 62 ani, iar educatia si experienta profesionala este foarte variata (ca de exemplu: ingineri, economisti, finantisti etc.), dar relevanta functiei ocupate.

Prin urmare, Societatea urmeaza principii de diversitate la nivelul organelor administrative si de conducere, in aspecte legate de educatie si experienta profesionala, varsta si gen, luand in calcul formalizarea pe viitor a unei politici in acest sens.

Adaugand valoare prin relatiile cu investitoriiActivitati privind relatia cu investitorii

Pe parcursul anului 2016, Grupul a comunicat cu tertii prin numeroase comunicate de presa si a participat la intalniri cu investitorii/ analistii sau cu ziaristii, precum si la evenimentele relevante din domeniu.

De asemenea, incepand cu anul 2016, au fost organizate conferinte cu investitorii/ analistii pentru prezentarea rezultatelor anuale si semestriale; Conducerea a dorit ca prin aceste conferinte sa vina in intampinarea investitorilor, analistilor si tertilor interesati

Page 40: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201640

Raportul consolidat al administratorilor

de activitatea si rezultatele Companiei. Data cand au loc aceste conferinte este anuntata in cadrul calendarului financiar publicat atat pe website-ul Companiei, cat si la BVB, astfel incat orice persoana interesata poate sa participe.

Inca din 2007, Alro raporteaza de doua ori pe an catre pietele de capital situatii financiare consolidate, intocmite in conformitate cu IFRS, ceea ce confera raportarilor financiare un grad ridicat de transparenta si comparabilitate,atat de la o perioada la alta, cat si cu companiile internationale din industria aluminiului.

Alro intocmeste situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate

cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 - Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala.

Din dorinta de a asigura un dialog permanent cu tertii, Alro publica in timp util, dar ulterior transmiterii acestora catre BVB/ ASF toate rapoartele financiare ale Societatii, comunicatele de presa si toate informatiile relevante pentru actionari, analisti, investitori si alte terte parti interesate, pe website-ul Companiei in cadrul sectiunii Relatii cu investitorii.

Calendar financiar 2017

Eveniment Termen propus

Publicarea rezultatelor financiare anuale 2016 - preliminare 15 februarie 2017Publicarea convocatorului pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2016

28 martie 2017

Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2016 28 aprilie 2017

Publicarea Raportului Anual 2016 28 aprilie 2017

Conferinta cu investitorii/ analistii pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale 2016 11 mai 2017

Publicarea Raportului Trimestrial 31 martie 2017 15 mai 2017Publicarea Raportului Semestrial 30 iunie 2017 11 august 2017

Conferinta cu investitorii/ analistii pentru prezentarea rezultatelor financiare semestriale 2017

11 august 2017

Publicarea Raportului Trimestrial 30 septembrie 2017 15 noiembrie 2017

Contact pentru Relatia cu Investitorii

Ana-Maria ImbreaInvestor Relations Officer Alro S.A

Florenta GhitaPremium Communication

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 64, sector 4, BucurestiTel: +40 374 570 717Fax:+40 21 408 35 89E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Eroii Sanitari 23, sector 5, BucurestiTel. +4 0740 063 116Fax +40 21 411 50 41E-mail: [email protected]

Page 41: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201641

Raportarea platilor efectuate catre guverne pentru anul financiar 2016 aferente activitatilor extractive

Raportarea platilor efectuate catre guverne a fost intocmita in conformitate cu Directiva 2014/95/UE care modifica Directiva 2013/34/UE emisa de Parlamentul European si care a fost transpusa in legislatia locala prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 de aprobare a normelor contabile in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile societatilor comerciale ale caror titluri sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Prin urmare,

Grupul a pregatit urmatorul raport consolidat care ofera o viziune de ansamblu asupra platilor catre guverne efectuate de Alro si filialele sale, in legatura cu activitatile extractive, inregistrate pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 (perioada aferenta raportarii este 1 ianuarie – 31 decembrie 2016).

Sumele prezentate in cadrul acestei raportari sunt prezentate in mii RON la cursul mediu al anului financiar 2016 si includ doar platile mai mari de 100.000 EUR.

'000 RON

Descrierea institutiei guvernuluiDrepturi de productie

Alte taxe financiare

Redevente miniere

Alte tipuri de taxe/

contributii

Administratia Maritima din Sierra Leone- este o organizatie deschisa care accepta proprietari de vase din toata lumea si diferite tipuri de vase care indeplinesc standardele din Sierra Leone in conformitate cu Legea privind navigatia comerciala, 2003

2.675

Nectar Sierra Leone Bulk Terminal - este o companie mixta formata din Sierra Leone National Shipping Company Ltd. și Nectar Group Ltd din Regatul Unit. Principalul port din Sierra Leone cu multiple intrebuintari pentru marfurile vrac sau fractionate.

1.427

Autoritatea de venit national (NRA) - a fost infiintata pe 13 septembrie 2002 printr-un act al parlamentului numit Actul autoritatii de venit national , 2002 (Actul nr. 11). NRA are responsabilitatea de a stabili si de a colecta impozitele interne, taxele vamale si alte venituri prevazute de lege, precum si a administra si de a aplica legi referitoare la aceste venituri.

6.216

Fondul de dezvoltare comunitara - In conformitate cu Sectiunea 139 (4) al Actului minelor si menereurilor, SMHL a intrat intr-un acord de dezvoltare comunitara impreuna cu guvernul, in urma caruia SMHL va trebui sa realizeze plati anuale, in contul unui fond de dezvoltare comunitara, de cel putin 1.0 % din Venitul net din vanzarile de bauxita exprimate in dolari americani, pentru fiecare an.

2.072

Agentia Nationala Miniera - In privinta leasingului, Compania trebuie sa plateasca anual la scadenta subventiilor din contractul de leasing minier, o chirie anuala, in suma stabilita prin legea in vigoare, pana la finalul contractului de leasing. Chiriile datorate sub incidenta clauzei 6(d(1)) trebuie platite in dolari americani si toate aceste plati efectuate de companie trebuie realizate catre guvern, in moneda prevazuta de legea in vigoare.

2.231

Agentia de protectie a mediului (EPA) - Compania trebuie sa isi desfasoare programele de operatiuni miniere in conformitate cu Agentia de protectie a mediului din Sierra Leone (EPA-SL) care a fost infiintata printr-un act al parlamentului in 2008 si modificata in 2010.

758

Raportarea platilor efectuate catre guverne pentru anul financiar 2016 aferente activitatilor extractive

Page 42: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201642

Raportul consolidat al administratorilor

Dezvoltare durabila Implicarea constanta in activitati de protectie a mediului inconjurator face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a Companiei. Grupul monitorizeaza permanent amprenta de mediu si ia masurile necesare pentru conformare cu normele specifice in domeniu. Pe langa investitiile specifice in programe de protectie a mediului, Grupul utilizeaza tehnologii moderne, care sunt conforme cu cerintele din acest domeniu.

In Romania, Grupul detine autorizatii de mediu, dupa cum urmeaza:

• Alro detine Autorizatia Integrata de Mediu, atat pentru sectorul de aluminiu primar, cat si pentru sectorul de aluminiu procesat;

• Alum detine Autorizatia Integrata de Mediu valabila pana in octombrie 2017 si, in plus inca aproximativ 40 de alte autorizari, certificari, atestari si acreditari; si

• Vimetco Extrusion detine autorizatie de mediu care este reinnoita periodic (ultima reiinoire a avut loc in mai 2016).

In acelasi timp, programele de investitii pentru protectia mediului au permis Alro sa obtina certificarea ISO 14001 pentru managementul protectiei mediului inconjurator. Investitiile in eficienta energetica plaseaza Alro in topul producatorilor de aluminiu cu cel mai redus consum specific din Uniunea Europeana. La randul lor si filialele Alro detin mai multe certificari, dintre care le mentionam pe urmatoarele: Alum - certificat de sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si certificat de sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 si pentru Vimetco Extrusion - certificatul ISO 9001:2008 privind controlul calitatii si certificatul de conformitate al calitatii produselor obtinute in cadrul societatii.

Alro a implementat si implementeaza masuri de reducere a consumului de energie utilizat in procesul de productie a aluminiului. Mai mult, Alro a pus in functiune o facilitate de productie care utilizeaza deseuri de aluminiu, reducand, astfel, suplimentar, consumul de energie si contribuind activ la reducerea deseurilor.

Grupul a luat masuri pentru reducerea emisiilor in toate activitatile sale din Romania si a aplicat procese complexe de modernizare cu efecte benefice asupra mediului inconjurator. Astfel, in sectorul de productie a aluminei, Grupul a efectuat retehnologizarea operatiunilor, inca din 2007 cand Alum a fost inchis pentru doi ani in acest scop. Ulterior redeschiderii, unitatea a inregistrat costuri de productie in scadere datorita fluxului tehnologic optimizat, dar si o reducere substantiala a amprentei de mediu.

In ceea ce priveste filiala sa, Alum, aceasta este si ea implicata activ in protejarea mediului inconjurator, avand in vedere amprenta sa ecologica. Astfel, managementul grupului Alro si, in special cel al Alum a alocat investitii semnificative pentru derularea proiectelor care au ca obiectiv final protejarea mediului inconjurator si dezvoltarea durabila. Ca o recunoastere a eforturilor depuse in aceasta directie, Alum a fost premiata cu diploma de onoare la prestigioasa conferinta “Aluminium of Siberia” de la Krasnoyarsk

pentru proiectul sau care vizeaza depozitarea in siguranta si posibilitati de utilizare a reziduurilor de bauxita. Acest proiect de ecologizare a sistemului de depozitare a slamului rosu a fost realizat in colaborare cu specialisti din Romania si din alte tari si a vizat inchiderea partiala a iazului decantor pentru slamul rosu, in timp ce in zona au fost plantati si 35.000 de copaci.

Mai mult decat atat, Alum a investit in permanenta in proiecte de protectie a mediului si a cautat solutii viabile si performante, care sa aiba un impact pozitiv asupra mediului inconjurator. In perioada 2009 – 2012, Alum a investit peste 10 milioane USD pentru modernizarea si retehnologizarea haldei de slam rosu, iar ulterior a alocat cate o jumatate de million de dolari anual, pentru intretinerea acesteia in conformitate cu normele de mediu. In plus, in 2016 Alum a anuntat inceperea implementarii proiectului de finantare “Dotarea departamentului cercetare-dezvoltare al Alum cu instalatii independente, performante de cercetare in sprijinul cresterii competitivitatii economice si a dezvoltarii afacerii“ , al carui obiectiv este cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a intreprinderii prin achizitionarea si punerea in functiune de echipamente de cercetare-dezvoltare, cu un impact pozitiv indirect si asupra mediului inconjurator.

De asemenea, Grupul Alro ia masuri pentru gestionare atenta a resurselor la minele sale de bauxita din Sierra Leone.

In prezent, Grupul nu este implicat in litigii privind impactul activitatilor sale asupra mediului inconjurator si nici nu preconizeaza aparitia unor astfel de situatii care ar presupune incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia mediului inconjurator.

Alro ia masuri permanente pentru prevenirea accidentelor in care ar putea fi implicate substante periculoase. Compania monitorizeaza implementarea masurilor care conduc la eliminarea riscurilor de producere a unor evenimente cu impact negativ asupra mediului inconjurator si stabileste modul de interventie in cazul in care acestea ar avea loc.

Obiectivele majore ale Grupului Alro privind mediul inconjurator sunt:

• conformarea cu legislatia de mediu adoptata pe baza cerintelor europene, respectarea cu strictete a tuturor reglementarilor legale aplicabile societatii;

• imbunatatirea continua a activitatilor, proceselor si produselor, precum si a performantelor de mediu;

• pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns; organizarea si efectuarea exercitiilor de simulare a incidentelor in care sunt implicate substante periculoase;

• prevenirea si combaterea poluarii factorilor de mediu prin investitii, masuri organizatorice, lucrari de intretinere si reparatii si modificari tehnologice;

• monitorizarea continua a aspectelor de mediu specifice activitatii de productie prin programe de mediu saptamanale.

Dezvoltare durabila si Responsabilitate sociala corporativa

Page 43: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201643

Raportul consolidat al administratorilor

Grupul Alro ia masuri, permanent, pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu cele mai exigente standarde de mediu aplicabile activitatii sale.

Managementul mediuluiAlro actioneaza constant pentru reducerea emisiilor care ar putea afecta mediul si ia masuri de crestere a eficientei energetice pentru a contribui la viitorul sustenabil al zonelor in care activeaza.

Modalitati de minimizare a amprentei ecologice

Alro a facut in ultimii ani investitii de peste 100 de milioane de dolari pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru protectia mediului. Compania pune in aplicare concepte moderne de management integrat al deseurilor. In plus, angajatii sunt instruiti pentru ca acestia sa poata contribui activ la protectia mediului, respectand, de asemenea, normele privind sanatatea si siguranta in munca.

Compania recicleaza deseuri de aluminiu care se incadreaza la categoria “incetarea statutului de deseu”. Alro a investit in construirea unei Eco-topitorii, care foloseste tehnologii moderne, precum cuptoare cu camera dubla care au arzatoare cu oxigaz. Toate gazele rezultate in urma arderii sunt colectate si tratate in centre de epurare uscata folosind ca baza carbonul activ.

In plus, Alro ia masuri pentru eliminarea selectiva a deseurilor (metal, hartie si carton, polietilena, sticla) prin dotarea cu pubele conform standardelor UE; a construit doua gropi de gunoi ecologice in cadrul fiecarei locatii a Alro; a eliminat azbestul utilizat ca material de constructie pentru cladiri si recicleaza complet deseurile inerte, precum beton zdrobit provenit din lucrari de demolare a cladirilor sau recuperat/ furnizat de catre terte parti cu scopul construirii de drumuri sau pentru a fi folosit pentru consolidari. Alro recicleaza deseuri nepericuloase, precum fierul vechi, hartia si cartonul, polietilena, dar si deseuri din uleiuri care sunt supuse reciclarii de catre operatori specializati si autorizati.

Pe langa proiectul care vizeaza depozitarea in siguranta si posibilitati de utilizare a reziduurilor de bauxita si, prin urmare ecologizarea sistemului de depozitare a slamului rosu prin inchiderea partiala a iazului decantor pentru acesta simultan cu plantarea de copaci, Alum mai are in derulare si alte proiecte care au ca obiectiv final minimizarea amprentei ecologice a activitatilor sale. Printre acestea se numara si proiectul de reducere a emisiilor de noxe prin modernizarea unor ecipamente utilizate, pentru care, la data prezentului raport a fost incheiata etapa de analiza a ofertelor si este in stadiul de finalizare a contractului. Se estimeaza finalizarea acestui proiect pana la sfarsitul anului 2017.

De asemenea, tot la data prezentului raport se estimeaza punerea in functiune a turnului de racire cu circulatie fortata care va determina o economie de aproximativ 100 – 150 m3/h de apa industriala. Mai mult decat atat, in 2016 prin lucrarile de imbunatatire realizate la instalatiile de recuperare a caldurii de proces si prin selectarea optima a parametrilor de functionare a uzinei s-a obtinut o reducere a emisiilor de CO2 cu aproximativ 29.000 de tone fata de 2015.

Responsabilitate socialaResponsabilitatea Sociala este procesul de management, parte integranta a strategiei de afaceri a Grupului, prin care acesta doreste sa contribuie la dezvoltarea unei societati durabile si performante in fiecare zona in care activeaza (respectiv: Romania si Sierra Leone).

In cadrul Grupului exista o politica prin care sunt identificate in permanenta persoanele care pot fi interesate de activitatile sale, le recunoaste drepturile legale si incurajeaza cooperarea lor cu societatile din cadrul Grupului, cu scopul de a crea prosperitate, locuri de munca si de a asigura sustenabilitatea unei intreprinderi solide din punct de vedere financiar.

Grupul incearca, in permanenta, sa se implice in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatilor in care isi desfasoara activitatea si ia in considerare interesele societatii, responsabilizandu-se fata de angajati, actionari, comunitate si mediu. Grupul, in special prin Societatea-mama se implica activ in viata comunitatii prin angajarea in programe de responsabilitate corporativa, de la reconstruirea caselor distruse in urma dezastrelor naturale, la programe de educatie, sport si sanatate. Liniile directoare ale masurilor legate de responsabilitatea sociala in cadrul Alro sunt publicate in sectiunea Raspundere Sociala de pe pagina www.alro.ro.

In 2016, Alro a continuat sa fie un membru activ in comunitatea locala unde activeaza si a contribuit la numeroase actiuni de sprijinire a activitatii culturale, sportive, educationale si cu caracter social:

• sponsorizari pentru sustinerea unor evenimente si actiuni in domenii precum: social - cultural, educatie si invatamant, sanatate, religie si culte, sport, parteneriate cu asociatii si fundatii, cu activitate in domeniii culturale, educationale si social – umanitare;

• s-a implicat, ca si partener, in diferite proiecte cu fonduri europene intr-o serie de domenii de interes reciproc;

• au continuat parteneriatele cu unitati de invatamant liceal, postliceal si universitar (Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina, Universitatea ”Politehnica” Bucuresti, Universitatea “Transilvania Brasov”, Universitatea din Craiova etc.), pentru facilitarea practicii de specialitate a elevilor si studentilor, vizite de documentare in Alro, realizarea de lucrari de an, licenta, masterat, doctorat, diferite teme de cercetare etc.;

• parteneriat pentru organizarea unor clase de pregatire profesionala prin scoala profesionala, in meserii de interes pentru Alro (laminator, turnator, operator la masini cu comanda numerica, electromecanic la utilaje si instalatii industriale);

• participarea activa a reprezentantilor Alro la o serie de organisme locale de dialog social, precum Comisia de Dialog Social de pe langa Prefectura Olt sau Consiliul Consultativ Tripartit de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca Olt;

• Alro s-a implicat cu bune rezultate in activitatea organizatiei patronale din care face parte, respectiv O.P. Uniromsider;

• Au fost imbunatatite modalitatile de comunicare cu mass-media si comunitatea locala, concretizate prin organizarea si desfasurarea de evenimente, ca de exemplu “Ziua Portilor deschise”, vizitarea Societatii de catre grupuri de elevi, studenti si cadre didactice, cu ocazia derularii diverselor activitati scolare si didactice.

Page 44: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201644

Raportul consolidat al administratorilor

• In octombrie 2016, echipa Alro a fost prezenta si la cea de-a noua editie a Raiffeisen Bank Maratonul Bucuresti, care este inclus in circuitul international al maratoanelor, Bucurestiul alaturandu-se astfel celorlalte capitale europene care gazduiesc anual astfel de competitii. La editia din 2016 au participat peste 14.000 de persoane (adulti si copii), iar Alro a fost reprezentat de o echipa mixta care a fost prezenta atat la probele individuale, cat si la cele de echipa (stafeta). Compania incurajeaza si isi sustine angajatii sa participe la astfel de evenimente, fiind un promotor al vietii sanatoase si al mentinerii unui echilibru intre viata profesionala si cea personala.

Si filiala sa, Alum, in anul 2016 a sprijinit si s-a implicat in activitati cu caracter social in zona unde isi desfasoara activitatea, dintre care pot fi enumerate:

• Prin conditiile de munca oferite, respecta drepturilor omului, egalitatea de sanse si bunastarea angajatilor. In acest sens, recrutarea, selectia si angajarea fortei de munca se realizeaza, in principal, din judetul Tulcea. De asemenea, procentul numarului de femei angajate in cadrul societatii a crescut de la 10% in 2010 la 16,43% in 2016.

• Implicarea in diverse proiecte initiate de comunitatea locala, prin actiuni voluntare de: plantare copaci in parcurile din municipiu, participarea la competitii locale (ca de exemplu: campionatul “Rowmania”, ca suporteri ai echipei locala de fotbal etc.), asigurarea participarii salariatilor la spectacole si piese de teatru organizate in cadrul comunitatii;

• Colectarea de fonduri pentru cadourile oferite cu ocazia sarbatorilor de iarna si a sarbatorile pascale pentru batranii din caminul pentru persoane varstnice din Tulcea;

• Colectarea de haine, jucarii, alimente pentru familiile cu venituri mici si cu multi copii;

• Promovarea actiunilor organizate de comunitatea locala prin afisarea gratuita, in locuri vizibile a acestor manifestari (ca de exemplu:: “Zilele Tulcei”, “Raliul Deltei”, “Sarbatoarea Borsului pescaresc” etc);

• Incheierea unui parteneriat sportiv-educational pentru antrenarea copiilor angajatilor Alum in activitati sportive (ca de exemplu: inot), sprijinind in acelasi timp si organizarea si participarea copiilor la competitii sportive (ca de exemplu: inot, triatlon).

Dezvoltarea resurselor umaneGrupul incurajeaza si promoveaza proiectele care vizeaza atat dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor sai, cat si dezvoltarea comunitatilor in care isi desfasoara activitatea. In cadrul Grupului sunt sprijinite si incurajate relatiile comerciale cu furnizorii locali si contribuindu-se, astfel, la dezvoltarea acestora.

Compania a implementat evaluari anuale ale performantei angajatilor, astfel incat sa se poate urmari anumiti indicatori privind activitatea salariatilor, iar cei cu performante deosebite sa fie incurajati si rasplatiti.

In general, in cadrul societatilor din Grup este incurajata migrarea personalului dintr-o societate in alta, dar se prefera angajarea personalului din zona geografica in care societatea activeaza, astfel incat sa fie evitate diferentele de cultura, limba sau mediu.

Politica in domeniul resurselor umane aplicabila intregului Grup vizeaza:

• stabilirea cadrului organizatoric si a documentelor aferente de manifestare in cadrul societatii a factorului uman (structura organizatorica, regulament de organizare si functionare, regulament intern, norme de munca si personal, posturi, fise de post, proceduri de sistem si proceduri operationale, fise de evaluare etc.);

• dimensionarea cantitativa si calitativa a necesarului de forta de munca pe sectoare de activitate, formarea si dezvoltarea continua a competentelor profesionale, adaptarea resurselor umane la toate schimbarile si cerintele companiei, armonizarea fluxului de personal, intrarilor, iesirilor si mobilitatii interne;

• cunoasterea mediului extern companiei, pentru identificarea oportunitatilor si pericolelor care pot determina, pozitiv sau negativ, activitatea de recrutare si selectie de personal precum si identificarea punctelor tari si punctelor slabe din mediul intern;

• optimizarea utilizarii personalului prin repartizarea angajatilor pe posturi in functie de pregatire, abilitatile si aptitudinile profesionale, in scopul realizarii de catre acestia a sarcinilor si atributiilor proprii in conditii de eficienta;

• formarea si dezvoltarea competentelor profesionale, evaluarea profesionala si gestionarea carierelor profesionale;

• motivarea angajatilor in scopul cresterii satisfactiei si a implicarii in realizarea obiectivelor si sarcinilor proprii;

• dezvoltarea unei culturi organizationale bazata pe armonizarea intereselor companiei cu ale angajatilor, competenta, implicare, colaborare, respect, fidelitate, ordine si disciplina, cult al valorilor, nediscriminare, respectarea legislatiei muncii si normelor interne; gestionarea posibilelor litigii de munca, individuale sau colective, in scopul prevenirii declansarii unor evenimente care pot perturba desfasurarea normala a activitatilor companiei;

• implicarea angajatilor in activitatile decizionale, prin dezvoltarea comunicarii pe orizontala si verticala, promovarea unui dialog social transparent si corect cu organizatiile sindicale, respectarea angajamentelor asumate prin contractul colectiv de munca;

• asigurarea conditiilor pentru ca salariatii sa isi desfasoare activitatea in conditii depline de sanatate si securitate;

• interzicerea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta fata de angajati, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, precum si a actelor si faptelor de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile de mai sus, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.

Alro promoveaza in randul angajatilor sai valori precum: responsabilitatea propriilor fapte, respectul fata de membrii echipei, prioritatea interesului comun, recursul la onoare, initiativa creatoare, dreptul la a doua sansa, focalizarea pe solutii, abordarea pragmatica, puterea (autoritatea) impartasita, dezvoltarea profesionala si personala continua.

Page 45: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201645

Raportul consolidat al administratorilor

Grupul isi propune dezvoltarea si implementarea unei culturi organizationale si de afaceri privind responsabilitatea atat fata de mediu, cat si fata de comunitatea in care activeaza. Compania considera ca implementarea in cadrul Grupului a unor principii sanatoase de dezvoltare durabila si o politica solida de Responsabilitate sociala corporativa inseamna pe termen lung generarea de rezultate pozitive si sustenabile. lar in acest fel, Grupul poate ajunge in postura de a genera situatii de tipul "win-win" atat pentru Grup si actionarii sai, pentru mediul inconjurator si, nu in ultimul rand pentru comunitatile in care activeaza.

Evenimente ulterioareNu au aparut alte evenimente ulterioare semnificative care ar putea avea un impact asupra situatiilor financiare.

Perspective pentru 2017Anul 2016 a fost un an marcat de conditii dificile de piata pentru industria aluminiului, dar semnale pozitive au inceput sa fie inregistrate incepand cu a doua jumatate a anului. Astfel, daca la inceputul anului 2016 cotatiile LME abia atingeau pragul de 1.500 USD/tona, spre sfarsitul primului semestru, acestea au atins pragul de 1.600 USD/tona, iar in cea de-a doua jumatate a anului trendul ascendent s-a mentinut. Sfarsitul anului a fost marcat de cotatii peste 1.700 USD/ tona, iar inceputul lui 2017 a adus cotatii la nivelul celor inregistrate cu doi ani in urma – pretul aluminiului a depasit pragul psihologic de 1.800 USD/tona si s-a mentinut pe tot parcursul lunii februarie 2017 peste acest nivel, culminand cu valori chiar si peste 1.900 USD/tona in februarie si martie.

Anul 2017 va insemna pentru Grup si pentru Societate un an al mentinerii si consolidarii rezultatelor pozitive. Masurile implementate pana acum privind scaderea consumurilor de energie, pentru mentinerea eficientei operationale si investitiile realizate pana in prezent, atat in echipamente, cat si in cercetare vor fi continuate si vor reprezenta o componenta cheie a strategiei de crestere sustenabila a rezultatelor.

Alro a atins performanta de a avea unul dintre cele mai scazute nivele de consum al energiei inregistrate pentru tehnologia utilizata in actualul context economic. In aceste conditii, solutia pentru reducerea suplimentara a consumului este sa fie continuate investitiile in sectia de reciclare a deseurilor de aluminiu, prin extinderea capacitatii acesteia, avand in vedere ca doar 5% din energia necesara producerii unei tone de aluminiu electrolitic este consumata pentru producerea unei tone de metal lichid din deseu de aluminiu. In prezent, Compania cumpara deseuri de aluminiu atat din Romania, cat mai ales din strainatate, pentru ca deseurile importate sunt mai bune din punct de vedere calitativ.

Alro detine certificarea de performanta NADCAP (Programul national de acreditare a contractorilor din domeniul industriei aerospatiale si al industriei de aparare - eng. National Aerospace and Defense Contractors Acreditation Program) pentru conformitatea cu cerintele industriei aerospatiale. Aceasta certificare a fost acordata de catre Consiliul managerial NADCAP, in conformitate cu Standardul Aerospatial SAE, AS 7003, ca

urmare a testarii aliajelor de aluminiu produse la Slatina, in ceea ce priveste tratamentul termic, masurarea conductivitatii, testarea la tractiune, duritate si metalografie. Pe termen scurt si mediu, conducerea Alro are in vedere extinderea portofoliului de clienti, cresterea capacitatilor de productie pentru segmentul de aluminiu procesat (table tratate termic, produse placate), dar si asigurarea continuitatii si sigurantei proceselor tehnologice din cadrul Companiei.

Certificarile detinute si calitatea produselor Alro au facut ca Airbus, cel mai important producator de aeronave, sa selectioneze Alro ca furnizor de aluminiu. Acordul a fost incheiat pe o perioada de mai multi ani, incepand cu 2017. Conform termenilor contractuali, Alro va furniza produse laminate plate din aluminiu pentru fabricarea aeronavelor.

De asemenea, anul 2017 inseamna pentru Grup si pentru Societate continuarea politicii de investitii si in alte in domenii precum: reducerea deseurilor produse, reducerea emisiilor, reciclare, cercetare – dezvoltare, sanatate, securitate si mediu si concentrarea eforturilor pentru cresterea ponderea vanzarilor in sectoarele in care se consuma mari cantitati de aluminiu, si anume in industria constructiilor, industria auto, fabricile de cabluri si infrastructura.

Rezultate promitatoare au fost obtinute si de celelalte companii din Grup. Alum, a demarat in septembrie 2016 inceperea implementarii proiectului de finantare “Dotarea departamentului cercetare-dezvoltare al Alum cu instalatii independente, performante de cercetare in sprijinul cresterii competitivitatii economice si a dezvoltarii afacerii“. Prin acest proiect care este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020” – „Investim in dezvoltare durabila" se doreste cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a intreprinderii. Perioada de implementare este de 24 de luni, iar valoarea totala a proiectului este de peste 20 milioane RON, din care contributia financiara nerambursabila este de peste 6 milioane RON.

Celelalte filiale, Vimetco Extrusion si SMHL au obtinut in anul financiar 2016 cele mai bune rezultate din ultimii ani si perspectivele pentru 2017 sunt promitatoare. Vimetco Extrusion are in plan patrunderea pe noi piete si cresterea volumului de clienti. In acelasi timp si SMHL a obtinut rezultate excelente si va continua politica sa investitionala pentru imbunatatirea calitatii si cantitatii bauxitei produse, ceea ce poate avea ca rezultat direct cresterea semnificativa a vanzarilor in surplus catre terti.

Anul 2017 va insemna pentru Grup si pentru Societate anul in care se doreste consolidarea rezultatelor pozitive obtinute dupa ani consecutivi de pierderi si o confirmare a faptului ca Alro este o companie competitiva la nivel international prin tehnologia utilizata in procesele sale de productie si, mai ales prin produsele livrate clientilor, fiind in acelasi timp un partener de afaceri stabil si de incredere.

Page 46: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Raport anual 201646

Raportul consolidat al administratorilor

Abrevieri si definitii utilizate in cadrul raportuluiAGA Adunarea Generala a Actionarilor

AGEA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

AGOA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

AM Autoritate de Management

ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara, Romania

ATS Sistem alternativ de tranzactionare in cadrul BVB

BVB Bursa de Valori Bucuresti

Consiliu Consiliul de Administratie

Codul Noul cod de guvernanta corporativa emis de BVB si aplicabil societatilor listate

Conducerea Conducere Membrii Consiliului de Administratie si/ sau Directorii Executivi

BERD Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

EBIT Rezultatul operational (eng. Earnings before interest and taxes)

EURIBOR Indicele folosit la stabilirea dobanzii pentru creditele in euro (eng. Euro Interbank Offered Rate)

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala

HG Hotarare de Guvern

IATF Sistemul de Management al Calitatii in Industria Auto

IAS Standardele Internationale de Contabilitate

IFRS Standardele Internationale de Raportare Financiara

ISO Organizatia Internationala de Standardizare (eng. International Organization for Standardization)

KPI Indicatori de performanta (eng. Key Performance Indicators)

LME Bursa de metale din Londra (eng. London Metal Exchange)

LIBOR Indicele folosit la stabilirea dobanzii la care bancile de pe piata londoneza se imprumuta intre ele (eng. Rata Oferita la Interbank Londra)

MFE Ministerul Fondurilor Europene

MFP Ministerul Finantelor Publice

MO Monitorul oficial

POC Programul Operational Competitivitate

ROBOR Indicele folosit la stabilirea dobanzii pentru creditele in lei (eng. Romanian Interbank Offered Rate)

SUA Statele Unite ale Americii

Page 47: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

47

Situatii financiare consolidate si individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016Alro S.A. si filialele

Situatii financiare consolidate si individuale

Page 48: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201648

Alro S.A.

Nota 2016 2015 2016 2015

Venituri din vanzari 5 2.302.803 2.422.759 2.127.064 2.299.197 Costul bunurilor vandute -1.935.103 -2.017.193 -1.834.778 -1.987.086 Profit brut 367.700 405.566 292.286 312.111

Cheltuieli generale, administrative si de desfacere 6 -212.055 -212.158 -133.599 -139.002 Alte venituri operationale 7 17.791 28.193 13.497 13.276 Alte cheltuieli operationale 7 -6.770 -35.694 -2.575 -29.055 Rezultat operational (EBIT) 166.666 185.907 169.609 157.330

Cheltuieli cu dobanzile 8 -66.493 -57.488 -61.876 -53.491 a ti uri ier eri in in tru ente financiare eri ate inc r rate 30 -12.811 -62.638 -12.811 -62.638 te ca ti uri ier eri financiare nete 9 -2.294 1.588 -2.010 2.441

Diferente nete de curs valutar -3.859 -56.197 -12.625 -63.927 Rezultat inainte de impozitare 81.209 11.172 80.287 -20.285

it e r fit 10 -9.713 -11.190 -13.067 -3.751 Rezultatul perioadei 71.496 -18 67.220 -24.036

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare:

Categorii care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere

ee a uari ri in eneficii e t an a are 25 -348 7.041 -494 6.342 it a anat a erent ree a uarii eneficii r t an a are 98 -1.102 79 -1.015

Categorii care ar putea fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdereDiferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate -109 -24.755 - -

Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit -359 -18.816 -415 5.327

Total rezultat global aferent perioadei 71.137 -18.834 66.805 -18.709

Rezultat atribuibilActionarilor Alro S.A. 71.531 -129 67.220 -24.036 Intereselor care nu controleaza -35 111 - -

71.496 -18 - - Rezultatul global total atribuibilActionarilor Alro S.A. 71.172 -18.803 66.805 -18.709 Intereselor care nu controleaza -35 -31 - -

71.137 -18.834 - - Rezultatul pe actiuneDe baza si diluat (RON) 11 0,100 -0,000 0,094 -0,034

Grupul Alro

te e ata ate ac arte inte ranta in ace te ituatii financiare c n i ate i in i i ua e re ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

Situatia c n i ata i in i i ua a e r fit au ier ere i a rezultatului global pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016

in mii RONcu exceptia cazurilor

cand se precizeaza altfel

Page 49: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201649

Grupul Alro Alro S.A.

Nota 31 decembrie 2016

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

31 decembrie 2015

Active

Active imobilizateImobilizari corporale 12 946.139 952.718 699.701 697.699 Investitii imobiliare 12 - - 4.937 5.227 Imobilizari necorporale 13 5.401 5.992 4.834 5.354 n e titii financiare 14 - - 423.645 423.645 Fondul comercial 15 95.066 92.201 - - n tru ente financiare eri ate e ter en un 30 - 13.590 - 13.590 Imprumuturi pe termen lung 29 52.035 33.182 - -

reanta ri in i itu e r fit a anat 10 110.332 118.419 102.876 115.864 Alte active pe termen lung 16 19.307 64.980 29.047 96.074 Total active imobilizate 1.228.280 1.281.082 1.265.040 1.357.453

Active circulanteStocuri 17 590.783 622.912 450.276 476.818 Creante comerciale nete 18 78.877 57.901 142.755 143.606

reante ri in i itu e r fit 1.813 1.265 - - Alte active curente 19 69.422 99.745 208.633 179.915 n tru ente financiare eri ate e ter en curt 30 671 3.798 671 3.798

Numerar restrictionat 20 45.566 3.230 45.082 3.000 Numerar si echivalente de numerar 20 285.850 130.972 282.374 126.977 Total active circulante 1.072.982 919.823 1.129.791 934.114 Total active 2.301.262 2.200.905 2.394.831 2.291.567

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri propriiCapital social 21 336.703 336.703 370.037 370.037 Prime de capital 69.446 69.446 86.351 86.351 Alte rezerve 22 339.052 339.161 306.191 306.191 Rezultatul reportat 83.322 83.701 301.862 326.313 Rezultatul perioadei 71.531 -129 67.220 -24.036 Capitaluri proprii atribuibile actionarilor Alro S.A. 900.054 828.882 1.131.661 1.064.856 Interese care nu controleaza 904 939 - - Total capitaluri proprii 900.958 829.821 1.131.661 1.064.856

Datorii pe termen lungImprumuturi pe termen lung 23 234.716 788.870 232.160 788.870

at rii e ea in financiar e ter en un 23 4.814 1.983 4.214 1.781 Provizioane pe termen lung 24 33.520 31.045 1.193 1.149

eneficii t an a are 25 36.884 36.178 32.220 30.481 Subventii pe termen lung 26 17.480 19.072 12.313 13.459 Alte datorii pe termen lung 659 547 410 251 Total datorii pe termen lung 328.073 877.695 282.510 835.991

Datorii curenteImprumuturi pe termen scurt 23 813.063 142.128 785.911 118.388

at rii e ea in financiar e ter en curt 23 1.973 725 1.504 633 Provizioane pe termen scurt 24 177 27.648 - 27.539 Datorii comerciale si alte datorii 27 185.308 246.604 137.424 185.390

it e r fit - 1.417 - - Subventii pe termen scurt 26 1.592 1.592 1.146 1.146 Alte datorii curente 28 70.118 73.275 54.675 57.624 Total datorii curente 1.072.231 493.389 980.660 390.720 Total datorii 1.400.304 1.371.084 1.263.170 1.226.711 Total capitaluri proprii si datorii 2.301.262 2.200.905 2.394.831 2.291.567

Grupul Alro

te e ata ate ac arte inte ranta in ace te ituatii financiare c n i ate i in i i ua e re ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

Situatia c n i ata i in i i ua a a itiei financiare la 31 decembrie 2016

in mii RON

Page 50: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201650

Situatia c n i ata a ificarii ca ita uri r r rii entru anuincheiat la 31 decembrie 2016 - Grupul Alro

te e ata ate ac arte inte ranta in ace te ituatii financiare c n i ate i in i i ua ere ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

Capital social Prime de capital Rezerve Rezerve de

conversieTotal alte rezerve Rezultatul

reportatRezultatul perioadei

Atribuibil actionarilor Alro

S.A.

Intereselor care nu controleaza

Total

Sold la 1 ianuarie 2015 336.703 69.446 363.278 124 363.402 141.894 -63.760 847.685 970 848.655

Rezultatul perioadei - - - - - - -129 -129 111 -18

Alte elemente ale venitului globalDiferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate - - - -24.607 -24.607 - - -24.607 -148 -24.755

ificari in e ti ari ri in eneficii e t an a are - - - - - 7.034 - 7.034 7 7.041 it a anat a erent eneficii r t an a are - - - - - -1.101 - -1.101 -1 -1.102

Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - -24.607 -24.607 5.933 - -18.674 -142 -18.816

Total rezultat global aferent perioadei - - - -24.607 -24.607 5.933 -129 -18.803 -31 -18.834

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - 366 - 366 -64.126 63.760 - - - Sold la 31 decembrie 2015 336.703 69.446 363.644 -24.483 339.161 83.701 -129 828.882 939 829.821

Sold la 1 ianuarie 2016 336.703 69.446 363.644 -24.483 339.161 83.701 -129 828.882 939 829.821

Rezultatul perioadei - - - - - - 71.531 71.531 -35 71.496

Alte elemente ale rezultatului globalDiferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate - - - -109 -109 - - -109 - -109

ificari in e ti ari ri in eneficii e t an a are - - - - - -348 - -348 - -348 it a anat a erent eneficii r t an a are - - - - - 98 - 98 - 98

Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - -109 -109 -250 - -359 - -359

Total rezultat global aferent perioadei - - - -109 -109 -250 71.531 71.172 -35 71.137

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - - - - -129 129 - - - Sold la 31 decembrie 2016 336.703 69.446 363.644 -24.592 339.052 83.322 71.531 900.054 904 900.958

Page 51: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201651

in mii RON

te e ata ate ac arte inte ranta in ace te ituatii financiare c n i ate i in i i ua ere ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

Capital social Prime de capital Rezerve Rezerve de

conversieTotal alte rezerve Rezultatul

reportatRezultatul perioadei

Atribuibil actionarilor Alro

S.A.

Intereselor care nu controleaza

Total

Sold la 1 ianuarie 2015 336.703 69.446 363.278 124 363.402 141.894 -63.760 847.685 970 848.655

Rezultatul perioadei - - - - - - -129 -129 111 -18

Alte elemente ale venitului globalDiferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate - - - -24.607 -24.607 - - -24.607 -148 -24.755

ificari in e ti ari ri in eneficii e t an a are - - - - - 7.034 - 7.034 7 7.041 it a anat a erent eneficii r t an a are - - - - - -1.101 - -1.101 -1 -1.102

Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - -24.607 -24.607 5.933 - -18.674 -142 -18.816

Total rezultat global aferent perioadei - - - -24.607 -24.607 5.933 -129 -18.803 -31 -18.834

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - 366 - 366 -64.126 63.760 - - - Sold la 31 decembrie 2015 336.703 69.446 363.644 -24.483 339.161 83.701 -129 828.882 939 829.821

Sold la 1 ianuarie 2016 336.703 69.446 363.644 -24.483 339.161 83.701 -129 828.882 939 829.821

Rezultatul perioadei - - - - - - 71.531 71.531 -35 71.496

Alte elemente ale rezultatului globalDiferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate - - - -109 -109 - - -109 - -109

ificari in e ti ari ri in eneficii e t an a are - - - - - -348 - -348 - -348 it a anat a erent eneficii r t an a are - - - - - 98 - 98 - 98

Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - -109 -109 -250 - -359 - -359

Total rezultat global aferent perioadei - - - -109 -109 -250 71.531 71.172 -35 71.137

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - - - - -129 129 - - - Sold la 31 decembrie 2016 336.703 69.446 363.644 -24.592 339.052 83.322 71.531 900.054 904 900.958

Page 52: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201652

Situatia in i i ua a a ificarii ca ita uri r r rii entru anuincheiat la 31 decembrie 2016 - Alro individual

Capital social Prime de capital Rezerve Total alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul perioadei Total

Sold la 1 ianuarie 2015 370.037 86.351 306.191 306.191 429.655 -108.669 1.083.565

Rezultatul perioadei - - - - - -24.036 -24.036

Alte elemente ale venitului globalee a uari ri in eneficii e t an a are - - - - 6.342 - 6.342

it a anat a erent ree a uarii ri in eneficii e t an a are - - - - -1.015 - -1.015 Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - - 5.327 - 5.327

Total rezultat global aferent perioadei - - - - 5.327 -24.036 -18.709

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - - - -108.669 108.669 - Sold la 31 decembrie 2015 370.037 86.351 306.191 306.191 326.313 -24.036 1.064.856

Sold la 1 ianuarie 2016 370.037 86.351 306.191 306.191 326.313 -24.036 1.064.856

Rezultatul perioadei - - - - - 67.220 67.220

Alte elemente ale venitului globalee a uari ri in eneficii e t an a are - - - - -494 - -494

it a anat a erent ree a uarii ri in eneficii e t an a are - - - - 79 - 79 Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - - -415 - -415

Total rezultat global aferent perioadei - - - - -415 67.220 66.805

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - - - -24.036 24.036 - Sold la 31 decembrie 2016 370.037 86.351 306.191 306.191 301.862 67.220 1.131.661

te e ata ate ac arte inte ranta in ace te ituatii financiare c n i ate i in i i ua ere ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

Page 53: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201653

Capital social Prime de capital Rezerve Total alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul perioadei Total

Sold la 1 ianuarie 2015 370.037 86.351 306.191 306.191 429.655 -108.669 1.083.565

Rezultatul perioadei - - - - - -24.036 -24.036

Alte elemente ale venitului globalee a uari ri in eneficii e t an a are - - - - 6.342 - 6.342

it a anat a erent ree a uarii ri in eneficii e t an a are - - - - -1.015 - -1.015 Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - - 5.327 - 5.327

Total rezultat global aferent perioadei - - - - 5.327 -24.036 -18.709

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - - - -108.669 108.669 - Sold la 31 decembrie 2015 370.037 86.351 306.191 306.191 326.313 -24.036 1.064.856

Sold la 1 ianuarie 2016 370.037 86.351 306.191 306.191 326.313 -24.036 1.064.856

Rezultatul perioadei - - - - - 67.220 67.220

Alte elemente ale venitului globalee a uari ri in eneficii e t an a are - - - - -494 - -494

it a anat a erent ree a uarii ri in eneficii e t an a are - - - - 79 - 79 Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei - - - - -415 - -415

Total rezultat global aferent perioadei - - - - -415 67.220 66.805

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile propriiDistributii catre actionarii entitatiiRepartizarea rezultatului - - - - -24.036 24.036 - Sold la 31 decembrie 2016 370.037 86.351 306.191 306.191 301.862 67.220 1.131.661

in mii RON

te e ata ate ac arte inte ranta in ace te ituatii financiare c n i ate i in i i ua ere ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

Page 54: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201654

te e ata ate ac arte inte ranta in ace te ituatii financiare c n i ate i in i i ua e re ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

Situatia c n i ata i in i i ua a a u uri r e tre rerie entru anu incheiat la 31 decembrie 2016

Grupul Alro Alro S.A. Nota 2016 2015 2016 2015

Fluxuri de numerar din activitatea operationalaRezultat inainte de impozitare 81.209 11.172 80.287 -20.285 Ajustari pentru:Amortizare 125.659 118.927 77.862 66.725

ariatia neta a a u tari r entru e recierea i i i ari r c r ra e 7 -733 1.160 -844 -554 Variatia neta a provizioanelor -27.471 19.661 -27.539 19.589

ariatia a u tari r entru e recierea a rii t curi r 17 -14.694 8.327 -11.080 5.177 ariatia a u tari r entru e recierea creante r 6 -535 378 -668 -654

Pierdere din vanzarea/casarea imobilizarilor corporale 7 191 5.829 56 3.598 Pierdere din vanzarea/casarea imobilizarilor necorporale 13 - 21 - - Diferente nete de curs valutar din reevaluarea imprumuturilor 21.035 64.760 22.746 65.414 Venituri din dobanzi 9 -5.328 -4.617 -4.459 -4.545 Cheltuieli cu dobanzile 8 66.493 57.488 61.876 53.491 Venituri din dividende - -1 - -1

a ti ier ere in in tru ente e financiare eri ate 21.746 65.738 21.746 65.738

Modificari ale capitalului circulant:Variatia stocurilor 49.788 -21.521 36.877 -33.324 Variatia creantelor si a altor active 14.255 -56.471 -2.144 -48.805 Variatia datoriilor -84.177 -70.685 -55.487 -37.274

it e r fit atit -3.442 - - - Dobanzi platite 8 -63.900 -93.441 -60.642 -90.733 nca ari ati in eratiuni cu in tru ente financiare eri ate net -2.699 -685 -2.699 -685 Fluxuri de numerar nete din/(utilizate in) activitatea operationala 177.397 106.041 135.888 42.871

Fluxuri de numerar din activitatea de investitiiAchizitii de imobilizari corporale si necorporale -110.682 -94.308 -76.235 -56.627 Incasari din vanzari de imobilizari corporale 4.316 1.958 3.667 231 Variatia numerarului restrictionat 20 2.746 -2.594 3.000 -3.000

ru uturi catre arti afi iate 29 -13.570 -10.826 - - Dobanzi incasate 2.298 2.886 3.705 2.883 Fluxuri de numerar nete din / (utilizate in) activitatea de investitii -114.892 -102.884 -65.863 -56.513

Fluxuri de numerar din activitatea de finantareImprumuturi primite si leasing 239.361 712.553 192.112 710.039 Rambursari de imprumuturi -117.771 -641.152 -77.505 -613.686

a ur ari e i ru uturi arti afi iate 29 -24.996 - -24.996 - Dividende platite 11 ,29 -4.239 -51.759 -4.239 -51.759 Fluxuri de numerar din / (utilizate in) activitatea de finantare 92.355 19.642 85.372 44.594

Modificare neta a numerarului si a echivalentelor de numerar 154.860 22.799 155.397 30.952 Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei 130.972 108.161 126.977 96.025 Efectul cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar

18 12 - -

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 285.850 130.972 282.374 126.977

Grupul Alro

in mii RON 1. Organizarea si natura activitatii

r S S cietatea au ania a a e te cietate e actiuni infiintata in anu 1 61 in ania fiin ce ai are producator de aluminiu din Europa Continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava). Actiunile Alro S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul "ALR". Se iu cia i a ini trati a S cietatii e a a in S atina u etu t Str ite ti nr 116 ania

i etc an a e te acti naru a ritar a r S etinan 1 in actiuni e S cietatii a ran u ei i etc e te c anie cu actiuni e tran acti nate a ur a e a ri in n ra iar e iu cia a ace teia e a a in Stra in aan 0 r ra e enter er t r 10 ter a an a ania e te c ntr ata in u ti a in tanta e a n i ite n u e e

Bermude).

r S i fi ia e e a e enu ite in c ntinuare in c ecti ru u r ea a un ant e r uctie inte rat e a u iniu ri ar i r ce at in Sierra e ne e e tra e au ita care e e te entru r ucerea a u inei a rafinaria e a u u cea acea ta fiin

apoi utilizata de Alro la fabrica din Slatina pentru producerea aluminiului. Alro toarna aluminiu obtinand produse primare, care se vand ca atare sau se proceseaza mai departe in facilitatile proprii sau de catre Vimetco Extrusion, rezultand produse cu valoare adaugata mai mare (laminate sau extrudate). Grupul si Societatea au clienti in principal in Europa Centrala si de Est.

nenta ru u ui r i eta ii e re fi ia e e ace tuia unt re entate in ta 1

Alro este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Pretul pe actiune in anii 2016 si 2015 s-a situat in intervalele urmatoare:

2016 2015

- pret minim (RON/actiune) 0,91 1,04

- pret maxim (RON/actiune) 1,33 1,55

- pret mediu (RON/actiune) 1,13 1,27

utia nu aru ui e iu e an a ati ai ru u ui i ai S cietatii a t

Grupul Alro Alro 2016 2015 2016 2015

u ar e iu e an a ati in care 3.852 3.810 2.449 2.397

Personal in productie 3.041 3.043 1.910 1.882

Personal general si administrativ 811 767 539 515

re ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

2. Bazele intocmirii

Declaratia de conformitate Situatii e financiare c n i ate a e ru u ui r i reuna cu fi ia e e a e i in i i ua e a e cietatii r enu ite in c ntinuare

ituatii financiare au t int c ite in c n r itate cu r inu ini tru ui inante r u ice nr 2 2016 care e te in c n r itate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala. Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 Grupul a pregatit situatii financiare c n i ate in c n r itate cu S a a cu a t a tat e ci re e c arati e fiin retratate e 2 2016 in ituatii e financiare c n i ate ar acea ta retratare nu a a u nici ificare e e a uare

Grupul Alro

Page 55: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201655

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua e

in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

1. Organizarea si natura activitatii

r S S cietatea au ania a a e te cietate e actiuni infiintata in anu 1 61 in ania fiin ce ai are producator de aluminiu din Europa Continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava). Actiunile Alro S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul "ALR". Se iu cia i a ini trati a S cietatii e a a in S atina u etu t Str ite ti nr 116 ania

i etc an a e te acti naru a ritar a r S etinan 1 in actiuni e S cietatii a ran u ei i etc e te c anie cu actiuni e tran acti nate a ur a e a ri in n ra iar e iu cia a ace teia e a a in Stra in aan 0 r ra e enter er t r 10 ter a an a ania e te c ntr ata in u ti a in tanta e a n i ite n u e e

Bermude).

r S i fi ia e e a e enu ite in c ntinuare in c ecti ru u r ea a un ant e r uctie inte rat e a u iniu ri ar i r ce at in Sierra e ne e e tra e au ita care e e te entru r ucerea a u inei a rafinaria e a u u cea acea ta fiin

apoi utilizata de Alro la fabrica din Slatina pentru producerea aluminiului. Alro toarna aluminiu obtinand produse primare, care se vand ca atare sau se proceseaza mai departe in facilitatile proprii sau de catre Vimetco Extrusion, rezultand produse cu valoare adaugata mai mare (laminate sau extrudate). Grupul si Societatea au clienti in principal in Europa Centrala si de Est.

nenta ru u ui r i eta ii e re fi ia e e ace tuia unt re entate in ta 1

Alro este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Pretul pe actiune in anii 2016 si 2015 s-a situat in intervalele urmatoare:

2016 2015

- pret minim (RON/actiune) 0,91 1,04

- pret maxim (RON/actiune) 1,33 1,55

- pret mediu (RON/actiune) 1,13 1,27

utia nu aru ui e iu e an a ati ai ru u ui i ai S cietatii a t

Grupul Alro Alro 2016 2015 2016 2015

u ar e iu e an a ati in care 3.852 3.810 2.449 2.397

Personal in productie 3.041 3.043 1.910 1.882

Personal general si administrativ 811 767 539 515

re ente e ituatii financiare au t aut ri ate entru e itere e catre c n ucere in ata e 2 artie 201

2. Bazele intocmirii

Declaratia de conformitate Situatii e financiare c n i ate a e ru u ui r i reuna cu fi ia e e a e i in i i ua e a e cietatii r enu ite in c ntinuare

ituatii financiare au t int c ite in c n r itate cu r inu ini tru ui inante r u ice nr 2 2016 care e te in c n r itate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala. Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 Grupul a pregatit situatii financiare c n i ate in c n r itate cu S a a cu a t a tat e ci re e c arati e fiin retratate e 2 2016 in ituatii e financiare c n i ate ar acea ta retratare nu a a u nici ificare e e a uare

Grupul Alro

Page 56: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201656

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Situatii e financiare a e ru u ui r t fi tinute in c ie a e iu cietatii e a e enea ituatii e financiare unt i ni i e e ite u e a r r in ter enu e a a ica i

Situatii e financiare c n i ate a e ru u ui i etc in care ac arte r i fi ia e e a e e u ica i unt i ni i e e ite u e

i etc c in ter enu e a a ica i Principiul continuitatii activitatii Situatii e financiare au t int c ite in a a rinci iu ui c ntinuitatii acti itatii ceea ce re u une ca ru u a utea a i rea i e e activele si sa-si achite datoriile in conditii normale de activitate. Bazele intocmirii Situatii e financiare au t int c ite e a a c tu ui i t ric cu e ce tia anu it r in tru ente financiare care unt e a uate a a area u ta a a cu e te e icat in itici e c nta i e tu i t ric e te in enera a at e a area u ta a c ntra re tatiei e ectuata in schimbul activelor.

Moneda functionala si de prezentare

ne a uncti na a a c aniei a a e te eu r ane c entru fiecare cietate ru u eter ina ne a uncti na a a erenta i e e ente e inc u e in ituatii e financiare a e fiecarei cietati unt e a uate uti i an ne a uncti na a re ecti a i transformate in moneda de prezentare.

ce te ituatii financiare unt re entate in ii r tun ite a cea ai a r iata unitate

3. Aplicarea standardelor internationale de raportare financiara noi si revizuite

ai unt re entate tan ar e e n i a en a ente e i inter retari e tan ar e r e i tente a tate ince an cu 1 ianuarie 2016 i e ectu ace t ra in int c irea ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii entru anu inc eiat a 1 ece rie 2016

Standarde si interpretari in vigoare in 2016, pe care Grupul si Societatea le-au aplicat in aceste situatii financiare:

Grupul si Societatea au adoptat urmatoarele standarde noi si amendamente la standarde inclusiv amendamente ce afecteaza alte standarde, cu data aplicarii pentru prima data la 1 ianuarie 2016: - Amendamente la IFRS 10, IFRS 12 si IAS 28 Entitati de investitii: Aplicarea exceptarii privind consolidarea (in vigoare pentru eri a e e anua e care ince a au u a 1 ianuarie 2016 nu au t a tate inca e catre ificari e e re era a trei a ecte

a arute in ractica in e atura cu a icarea e ce tiei e a c n i are entru entitati e e in e titii ificari e c arifica a tu ca e ce tia e a re entarea e ituatii financiare c n i ate e a ica unei entitati a a care e te fi ia a a unei entitati e in e titii atunci can entitatea e in e titii i i e a uea a t ate fi ia e e a a area u ta e a e enea ificarea c arifica a tu ca nu ai fi ia a care nu e te in ine entitate e in e titii ar urni ea a er icii e a i tenta entitatii e in e titii e te c n i ata ate ce e a te fi ia e a e unei entitati e in e titii unt e a uate a a area u ta n ce e in ur a ificari e S 2 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie er it in e tit ri r ca a a icarea et ei unerii in ec i a enta a a tre e e a uarea a a area u ta a icata e entitatea a ciata au a cierea in artici atie a entitatii e in e titii entru intere e e a e in fi ia e ce te a en a ente nu au a ut reun i act e nificati a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii -Amendamente la IFRS 11 Asocieri in participatie: Contabilizarea achizitiilor de interese in operatiuni detinute in comun (in vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2016), adoptat de UE pe 24 noiembrie 2015. IFRS 11 se refera la modul de c nta i i are a intere e r in a cieri e in artici atie i eratiuni e in artici atie ificarea re inta n i in ru ari cu ri ire a u in care trebuie contabilizata achizitia unui interes intr-o operatiune in participatie ce reprezinta o intreprindere in conformitate cu IFRS si

ecifica trata entu c nta i a ec at entru ace te ac i itii ce te a en a ente nu au a ut i act a u ra ituatii r financiare a e Grupului si ale Societatii deoarece nu exista achizitii de interese in operatiunile in participatie in cursul perioadei.

Page 57: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201657

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

- Amendamente la IAS 1 Initiativa de prezentare a informatiilor (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2016 a tat e e 1 ece rie 201 ificari e S 1 Prezentarea situatiilor financiare incura ea a i ai u t cietati e a aplice rationamente profesionale atunci cand determina informatiile pe care trebuie sa le prezinte si modul in care le structureaza in ca ru ituatii r financiare ificari e cu arie re u a a e S c arifica ai e ra a ecat a ifice e nificati cerinte e e i tente a e S 1 ificari e e re era a ra u e e nificatie r inea n te r u t ta uri i e a re are itici c nta i e i re entarea altor elemente ale rezultatului global decurgand din investitiile contabilizate conform metodei punerii in echivalenta. Conducerea nu a

it acea ta ificare - Amendamente la IAS 16 Imobilizari corporale si IAS 38 Imobilizari necorporale: Clarificarea metodelor acceptabile de amortizare (in i are entru eri a e anua e ince an cu au u a 1 ianuarie 2016 a tate e e 2 ece rie 201 ificarea urni ea a

indrumari suplimentare cu privire la modul in care trebuie calculata amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Aceasta ificare c arifica rinci ii e in S 16 Imobilizari corporale si IAS 38 Imobilizari necorporale c n r car ra enitu re ecta un e e eneficii ec n ice care unt enerate intr e atare e a aceri in care ace arte acti u ai e ra a ecat eneficii

ec n ice c n u ate rin uti i area acti u ui re t ur are ra rtu intre enituri e enerate i enituri e t ta e rec ni ate a fi enerate nu ate fi it entru a a rti a un e e ent e i i i ari c r ra e i ate fi it nu ai in ituatii e tre e re tran e entru a a rti a i i i ari e nec r ra e ce te a en a ente nu au a ut niciun i act a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i

Societatii, deoarece Grupul si Societatea nu amortizeaza activele sale imobilizate pe baza metodei veniturilor.

-Amendamente la IAS 16 si IAS 41 Agricultura: plante productive (in vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2016 a tate e e 2 n ie rie 201 en a ente e ifica cerinte e c nta i e ri in acti e e i ice care c re un efinitiei e ante r ucti e n r a en a ente r acti e e i ice care c re un efinitiei e ante r ucti e nu r

mai intra in domeniul de aplicare al IAS 41 Agricultura ci a S 16 u a recun a terea initia a ante e r ucti e r fi e a uate conform IAS 16 la cost acumulat (inainte de maturitate) sau folosind alt model bazat pe cost sau model de reevaluare (dupa maturitate). Amendamentele cer de asemenea ca productia obtinuta de la plantele productive sa ramana in domeniul de aplicare al IAS 41 e a uata a a area u ta ai utin c turi e e an are Su entii e u erna enta e a erente ante r r ucti e r fi c nta i i ate in conformitate cu IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala.

ce te a en a ente nu au a ut niciun i act a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii e arece ru u i S cietatea nu detin plante productive.

- Amendamentele la IAS 19 Planuri de beneficii determinate: Contributii pentru angajati (in vigoare pentru perioade anuale incepand la au u a 1 e ruarie 201 a tate e a ata e 1 ece rie 201 ificarea e a ica entru c ntri utii e an a ati r au

terti r a anuri e eneficii eter inate iecti u ificarii e te a i ifice c nta i i area c ntri utii r care unt in e en ente e ec i ea in unca e e e u c ntri utii e an a ati r care unt ca cu ate in unctie e un r cent fi in a ariu ce te

a en a ente nu au a ut i act a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii

- Amendamente la IAS 27: Metoda punerii in echivalenta in situatiile financiare individuale (aplicabil perioadelor anuale incepand cu au u a 1 ianuarie 2016 a tate e a ata e 1 ece rie 201 cea ta ificare a er ite entitati r a ea ca et a unerii in ec i a enta entru a c nta i i a in e titii e in fi ia e a cieri e in artici atie i a ciati in ca ru ituatii r r financiare

in i i ua e i a a uta anu ite uri ictii a treaca a S entru ituatii e financiare in i i ua e re ucan c turi e e c n r are ara a re uce ni e u in r atii r u e a i itia in e tit ri r n ucerea nu a it acea ta ificare

- Imbunatatiri anuale ale IFRS pentru perioada 2010-2012 (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 februarie 2015 entru cietati e in ca ru a tate e e 1 ece rie 201 icarea ace t r i unatatiri nu a a ut un i act e nificati

a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii ce te i unatatiri anua e ifica tan ar e e in eri a a e ra rtare 20102012 i cu rin ificari re erit are a

- IFRS 2 Plata pe baza de actiuni cea ta i unatatire ifica efinitia c n itiei e intrare in re turi i a c n itiei e iata i a au a efinitii entru c n itia e er r anta i c n itia e er iciu care anteri r erau inc u e in efinitia c n itii r e intrare in re turi - IFRS 3 Combinari de intreprinderi: cea ta i unatatire c arifica a tu ca c ntra re tatie c ntin enta intr ac i itie e intre rin eri care nu e te c a ificata re t ca ita uri r rii e te e a uata u teri r a a area u ta rin r fit au ier ere in i erent aca intra au nu in eniu e a icare a S n tru ente financiare

- IFRS 8 Segmente de activitate: Aceasta imbunatatire prevede ca o entitate sa prezinte rationamentele emise de membrii cadrelor e c n ucere atunci can ace tia un in a icare criterii e e a re are entru e ente e e acti itate i c arifica a tu ca entitate

trebuie sa prezinte numai reconcilieri ale totalului activelor segmentelor raportabile cu activele entitatii daca activele segmentelor sunt raportate cu regularitate.

Page 58: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201658

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

- IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa cea ta i unatatire in ca ru a ei entru c nc u ii a S 1 c arifica a tu ca rin e iterea S 1 i ificarea S i a S nu a t e i inata i i itatea e a uarii creante r i at rii r e ter en curt care nu au rata ec arata a an ii a a area r e acturare ara actua i are aca e ectu neactua i arii nu e te e nificati - IAS 16 Imobilizari corporale: unatatirea c arifica a tu ca a entu ree a uarii unui e e ent e i i i ari c r ra e a area c nta i a ruta e te a u tata a t e incat a c re un a a rii e ree a uare a a rii c nta i e nete

IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate: unatatirea c arifica a tu ca entitate care urni ea a er icii e er nac eie e c n ucere entru entitatea care ra rtea a au entru cietatea a a a entitatii care ra rtea a e te arte afi iata a entitatii care raporteaza. - IAS 38 Imobilizari necorporale: unatatirea c arifica a tu ca a entu ree a uarii unei i i i ari nec r ra e a area c nta i a ruta e te a u tata a t e incat a c re un a a rii e ree a uare a a rii c nta i e nete

- Imbunatatiri Anuale ale IFRS – Ciclul 2012 – 2014 (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2016 pentru

cietati e in ca ru a tate e e 1 ece rie 201 icarea ace t r i unatatiri nu a a ut i act e nificati a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii ce te i unatatiri anua e ifica tan ar e e in eri a a e ra rtare 2012 201 i

cu rin ificari re erit are a- IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte ificarea c arifica a tu ca trecerea e a

et a e ce are a a ta rin ce are au rin i tri uire catre r rietari nu tre uie c n i erata a fi un n u an e ce are ci mai degraba, este o continuare a planului initial. Prin urmare, nu exista o intrerupere in aplicarea cerintelor IFRS 5. De asemenea,

ificarea c arifica a tu ca c i area et ei e ce are nu c i a ata c a ificarii - IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat ificarea c arifica a tu ca un c ntract e er icii care inc u e un n rariu

ate re re enta i icare c ntinua in acti u financiar e a e enea ificarea c arifica a tu ca in r atii e e urni at c n r S cu ri ire a c en area acti e r financiare i at rii r financiare nu tre uie inc u e in ra rtu financiar interi ar i ificat

- IAS 19 Beneficiile angajatilor ificarea c arifica a tu ca a anci ea ietei entru i atiuni e c r rati e e ina ta ca itate e te e a uata e a a ne ei in care e te e ri ata i atia ai e ra a ecat in tara in care e a a i atia an nu e i ta iata extinsa pentru obligatiunile corporative de inalta calitate in moneda respectiva trebuie utilizate ratele aplicabile obligatiunilor de stat. - IAS 34 Raportarea financiara interimara ificarea c arifica a tu ca in r atii e interi are e re entat tre uie fie a e i te in ituatii e financiare interi are fie inc u e rin re erinte incruci ate intre ituatii e financiare interi are i ecificarea inc u erii ace t ra in ra rtu financiar interi ar ai e tin e e in c entarii e c n ucerii au ra rtu e ri c itetu a ecificat ca ce e a te in r atii in ca ru ra rtu ui financiar interi ar tre uie a fie u e a i itia uti i at ri r in aceea i ter eni ca i in ca u ituatii r financiare interi are i a aceea i ata aca uti i at rii nu au acce a a te in r atii in ace t e ra rtu financiar interimar este incomplet.

Standarde emise, dar care nu sunt inca in vigoare si nu au fost adoptate de timpuriu - IFRS 9 Instrumente financiare, publicat in 24 iulie 2014 (in vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018), a tat e e 22 n ie rie 2016 er iunea fina a a S re ecta t ate a e e r iectu ui ri in in tru ente e financiare i inlocuieste IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare si toate versiunile anterioare ale IFRS 9. Standardul introduce cerinte n i ri in c a ificarea i e a uarea e recierea i c nta i itatea e ac erire i tri a ri curi r tarea S a a ea e ect a u ra c a ificarii i e a uarii acti e r financiare a e ru u ui i S cietatii ar nu a a ea nici un i act a u ra c a ificarii i e a uarii at rii r financiare a e ru u ui i S cietatii - IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii emis in 28 mai 2014 (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2018), adoptat de catre UE in 22 septembrie 2016. IFRS 15 stabileste un nou model in cinci etape care se va aplica pentru recunoasterea veniturilor provenind dintr-un contract incheiat cu un client (cu exceptii limitate), indiferent de tipul tranzactiei sau de industrie. De asemenea, cerintele standardului se vor aplica pentru recunoasterea si evaluarea castigurilor si pierderilor din vanzarea anu it r acti e e a ta natura ecat cea financiara care nu unt re u tatu acti itatii i nuite a entitatii e e an are e i i i ari c r ra e i nec r ra e a fi re a uta re entarea e tin a e in r atii inc u i e a re area enitu ui t ta in r atii e re

i atii e e e ecutare ificari a e uri r acti e r i at rii r a erente c ntracte r intre eri a e i rati na ente i e ti aric eie n ucerea antici ea a ca a icarea n u ui tan ar ate a ecta anu ite u e ra rtate in ituatii e financiare i ate c n uce a eta ierea anu it r in r atii in ituatii e financiare i e te in r ce e e a uare a i actu ui a u ra ituatii r financiare ce va rezulta din aplicarea standardului.

- IFRS 16 Contracte de leasing emis in 13 ianuarie 2016 (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie anului 2019), nu a fost adoptat inca de catre UE. Standardul stabileste principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea si e crierea urni area in r atii r e re c ntracte e e ea in a e ce r ua arti a un c ntract i anu e c ientu catar i

Page 59: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201659

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

urni ru cat r u tan ar re e e ca cataru tre uie a i recun a ca a ritatea c ntracte r e ea in in ca ru ituatii r financiare catarii r i une e un in ur e c nta i entru t ate c ntracte e cu anu ite e ce tii nta i itatea cat ru ui ra ane in e nificati ne c i ata n ucerea e te in r ce e e a uare a i actu ui a u ra ituatii r financiare ce a re u ta din adoptarea IFRS 16 in 2019.

-Amendamente la IFRS 2 Clasificarea si evaluarea tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni (in vigoare pentru perioadele anuale care ince cu au u a 1 ianuarie 201 nu a t inca a tat e en a ente e a uc c arificari cu ri ire a c nta i i area tran actii r cu ata e a a e actiuni ec ntate in nu erar care inc u c n itie e er r anta c a ificarea tran actii r cu ata e a a e actiuni cu ec ntari nete iit are i c nta i i area ificarii ec ntarii tran actii r cu ata e a a e actiuni in ec ntare

in numerar in decontare in instrumente de capitaluri proprii. Conducerea nu se asteapta ca aplicarea acestor amendamente va avea un i act a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii e arece ru u i S cietatea nu au niciun e e ati e a a e actiuni

- Amendamente la IFRS 4: Aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare cu IFRS 4 Contracte de asigurare (in vigoare pentru perioadele anua e care ince a au u 1 ianuarie 201 nu a t inca a tat e en a ente e era ua tiuni entru entitati e care e it c ntracte e a i urare care intra u inci enta S tiune care er ite entitati r a rec a ifice in r fit au ier ere a a te e e ente a e enitu ui a arte in enituri e au c e tuie i e care r in in acti e financiare e e nate a r area e suprapunere") si o scutire temporara optionala de la aplicarea IFRS 9 pentru entitatille a caror activitate predominanta este emiterea de contracte in domeniul de aplicare al IFRS 4 ("abordarea de amanare"). Conducerea nu se asteapta ca aplicarea acestor amendamente a ai a reun i act a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii

- Amendamente la IFRS 10 si IAS 28 Vanzari sau aport in active intre un investitor si asociatul sau asocierea sa in participatiune. ificari e e re era a inc n ec enta i entificata intre cerinte e S 10 i ce e a e S 2 in e atura cu an area au c ntri utia

cu acti e intre un in e tit r i entitatea a a ciata au a cierea in artici atie rinci a a c n ecinta a ificari r e te aceea ca un castig sau o pierdere totala este recunoscuta atunci cand tranzactia implica o intreprindere (indiferent daca este sau nu sub forma e fi ia a n ca ti au ier ere artia a e te recun cuta atunci can tran actie i ica acti e care nu re re inta intre rin ere

c iar aca ace tea e a a intr fi ia a n una ece rie 201 S a a anat e ter en ne eter inat ata intrarii in i are a ace tei ificari in a te tarea re u tate r unui r iect e cercetare cu ri ire a c nta i i area rin et a unerii in ec i a enta n ucerea

nu e a tea ta ca a icarea ace t r a en a ente a ai a reun i act a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii

arificari a S 1 Venituri din contractele cu clientii (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 201 nu au t a tate inca e catre iectu c arificari r e te e a c arifica intentii e S atunci can a e a rat cerinte e tan ar u ui S 1 enituri in c ntracte e cu c ientii in ecia c nta i itatea i entificarii i atii r e e ecutare ifican r u area rinci iu ui acti e r i entifica i e in i tinct a c n i eratii r ri in an ataru i an antu inc u i e a uarea

faptului ca o entitate actioneaza in calitate de mandatar sau de mandant, precum si aplicarea principiului de control si de licentiere, urni an in ru are u i entara cu ri ire a c nta i i area r rietatii inte ectua e i a re e ente r e a e enea c arificari e re a

utii ractice u i entare i ni i e entitati r care fie a ica S 1 c et retr ecti fie a e a a ice a r area retr ecti a ificata n ucerea e te in r ce e e a uare a i actu ui a u ra ituatii r financiare ce a re u ta in a icarea S 1 i a

c arificari r

- Amendamente la IAS 7 Initiativa de prezentare a informatiilor (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 201 nu au t a tate inca e catre ificari e r i a c anii e a re inte in r atii care r er ite in e tit ri r a e a ue e ificari e at rii r re u tate in acti itati e financiare inc u i ificari in u u e nu erar i ce e ara natura netara

n ucerea e te in r ce e e a uare a i actu ui a u ra ituatii r financiare ce a re u ta in a tarea a en a ente r

- Amendamente la IAS 12 Recunoasterea creantelor privind impozitul amanat pentru pierderile nerealizate (in vigoare pentru perioadele anua e care ince a au u a 1 ianuarie 201 nu au t a tate inca e catre en a ente e c arifica recun a terea creante r ri in i itu a anat entru ier eri e nerea i ate a erente in tru ente r e at rie e a uate a a area u ta ce te amendamente nu se aplica Grupului si Societatii.

- Amendamente la IAS 40 Transferuri de investitii imobiliare (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 201 nu a t inca a tat e S 0 a t ificat entru a enti na ca entitate tran era r rietate catre au in investitiile imobiliare atunci si numai atunci cand exista dovezile unei schimbari de utilizare. O schimbare de utilizare are loc in cazul in care r rietatea in e ine te au incetea a a in e inea ca efinitia e in e titie i i iara c i are in intentii e c n ucerii entru uti i area unei r rietati in ine nu c n tituie a a a ificarii uti i arii n ucerea nu e a tea ta ca a en a entu a

a ecta e nificati ituatii e financiare a e ru u ui i S cietatii

Page 60: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201660

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

- Interpretarea IFRIC 22 Tranzactiile in valuta si sume in avans (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2018), nu a fost inca adoptat de UE. Interpretarea IFRIC 22 abordeaza cursul de schimb in cadrul tranzactiilor care implica sumele platite in avans sau primite intr-o moneda straina. Astfel, data tranzactiei, in scopul stabilirii ratei de schimb, este data recunoasterii initiale a activului de plata anticipata non-monetara sau a unui pasiv pentru un venit amanat. In cazul in care exista mai multe plati au inca ari in a an e te ta i ita ata a tran actiei entru fiecare ata au inca are n ucerea e te in r ce e e a uare a

i actu ui ace tei inter retari a u ra ituatii r financiare a e ru u ui i S cietatii

- Imbunatatiri anuale IFRS - Ciclul 2014-2016 in i are entru eri a e e anua e care ince a au u 1 ianuarie 201 entru S 12 i a au u 1 ianuarie 201 in ca u S 1 i S 2 nu au t inca a tate e n ucerea nu e a tea ta a ace te i unatatiri a ai a un i act e nificati a u ra itua ii r financiare a e ru u ui i S cietatii ce te i unatatiri anua e ifica standardele urmatoare din ciclul de raportare 2012 - 2014:

- IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Acest amendament a eliminat scutirile pe termen scurt, deoarece acestea au servit scopului propus. - IFRS 12 Prezentare intereselor in alte entitati en a entu c arifica a icarea cerinte r e u icare in tan ar u entru intere e e unei entitati care unt c a ificate ca fiin etinute in e erea an arii etinute n e erea i tri uirii au ca acti itati intrerupte in conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte. - IAS 28 Investitii in entitati asociate si asocieri in participatiune en a entu c arifica a tu ca a e erea e a e a ua a a area u ta rin r fit au ier ere a unei in e titii intr entitate a ciata au a ciere in artici atiune care e te etinuta e entitate care e te r ani atie cu ca ita e ri c au a ta entitate e ca ificare e te i ni i a entru fiecare in e titie intr entitate a ciata au a ciere in artici atiune au in e titie e a e in e titii a recun a terea initia a

4. Politici contabile semnificative

rinci a e e itici c nta i e unt re entate ai

Bazele consolidarii Situatii e financiare c n i ate inc u ituatii e financiare a e S cietatii i a e entitati r c ntr ate e acea ta fi ia e e ace teia ru u controleaza o entitate atunci cand Grupul este expus, sau are drepturi la castiguri variabile din implicarea acestuia in respectiva entitate i are ca acitatea e a in uenta ace e ca ti uri rin uterea e care etine a u ra entitatii i ia e e unt c n i ate in intre i e

incepand din data cand se transfera controlul catre grup si sunt deconsolidate din data cand controlul inceteaza.

n enera e i ta re u unerea ca a ritate a re turi r e t are ca re u tat c ntr u entru a u tine acea ta re u unere i atunci c n ru u are ai utin e a ritate in re turi e e t au i i are a e unei entitati in care a in e tit ru u ia n

c n i erare t ate a te e i circu tante e re e ante atunci can e a uea a ac ace ta are utere a u ra entitatii in care a in e tit inclusiv: - Acordul contractual cu ceilalti detinatori ai entitatii in care s-a investit; - Drepturile ce decurg din alte acorduri contractuale; - Drepturile de vot si posibilele drepturi de vot ale Grupului. Grupul reevalueaza daca are control sau nu asupra entitatii in care a investit daca anumite fapte si circumstante indica faptul ca exista schimbari la unul sau mai multe dintre cele trei elemente de control.

enituri e i c e tuie i e fi ia e r ac i iti nate au ce ate e arcur u anu ui unt inc u e in ituatia c n i ata a re u tatu ui a e a ata ac i itiei i ana a ata ce arii u a ca e u tatu a t ta a fi ia e r e te atri uit r rietari r S cietatii i intere e r care

nu c ntr ea a c iar aca acea ta c n uce a un eficitar a intere e r care nu c ntr ea a

an e te nece ar ituatii e financiare a e fi ia e r unt a u tate entru a c re a itici e c nta i e a e ace t ra cu ce e ite a ni e u Grupului.

Toate tranzactiile intragrup, soldurile, veniturile si cheltuielile sunt eliminate complet in procesul consolidarii.

Page 61: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201661

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Schimbari ale participatiilor in capitalurile proprii ale filialelor Sc i ari e artici atii r in ca ita uri e r rii a e fi ia e r care nu au ca re u tat ier erea c ntr u ui ru u ui unt c nta i i ate in ca ita uri r rii a ri e c nta i e a e intere e r ru u ui i a e intere e r care nu c ntr ea a unt a u tate entru a re ecta

ificari e intere e r artici atii r a erente in fi ia a rice i erenta intre a area cu care unt a u tate intere e e care nu c ntr ea a i a area u ta a c ntra a rii atite au ri ite e te recun cuta irect in ca ita uri e r rii i atri uita r rietari r S cietatii

an ru u ier e c ntr u a u ra unei fi ia e r fitu au ier erea a an are e te ca cu at ca i erenta intre i a re atu a rii u te a c ntra a rii ri ite i a area u ta a ricarei artici atii retinute i ii a area c nta i a anteri ara a acti e r inc u i n u c ercia i at rii r fi ia ei i a e ricar r intere e care nu c ntr ea a an acti e e fi ia ei unt a urate a a ri ree a uate iar castigul sau pierderea cumulata aferenta este recunoscuta in rezultatul global si acumulate in capitaluri proprii, valorile recunoscute anterior in rezultatul global si acumulate in capitalurile proprii sunt contabilizate ca si cum Societatea a dispus in mod direct de activele re e ante a ica au t rec a ificate in r fit au ier ere au au t tran erate irect in re u tat re rtat a a cu e ecifica in tan ar e e S in i are a area u ta a ricarei in e titii retinute in ta fi ia a a ata ier erii c ntr u ui e te c n i erata ca

fiin a area u ta e a ata ier erii c ntr u ui ca recun a tere initia a entru c nta i i area u teri ara c n r S Instrumente financiare: Recunoastere si Evaluare sau, acolo unde este cazul, costul la recunoasterea initiala a unei investitii intr-o entitate asociata sau intr-o entitate controlata in comun.

Combinari de intreprinderi

Achizitiile de intreprinderi sunt contabilizate prin folosirea metodei achizitiei. Contravaloarea transferata intr-o combinare de intreprinderi e te e a uata a a area u ta care e ca cu ea a ca u a intre a ri e u te a ata ac i itiei a e acti e r tran erate e ru datoriile inregistrate de Grup fata de fostii proprietari ai entitatii dobandite si participatiile in capitalurile proprii emise de catre Grup in c i u c ntr u ui a u ra entitatii an ite turi e a erente ac i itiei unt in enera recun cute in r fit au ier ere atunci can

sunt suportate.

a ata ac i itiei acti e e i entifica i e ac i iti nate i at rii e a u ate unt recun cute a a area r u ta a ata ac i itiei exceptie facand situatiile in care: creante e ri in i itu a anat i at rii e c re un at are an a a ente r ri in eneficii e an a ati r unt recun cute i

evaluate in conformitate cu IAS 12 Impozit pe profit, respectiv IAS 19 Beneficiile angajatilor; at rii e au in tru ente e e ca ita uri r rii a erente an a a ente r e ata e a a e actiuni inc eiate e ru entru a in cui

an a a ente e e ata e a a e actiuni a e entitatii an ite unt e a uate in c n r itate cu S 2 Plata pe baza de actiuni la data achizitiei; si acti e e au ru uri e e tinate ce arii care unt c a ificate ca fiin etinute in e erea an arii in c n r itate cu S Active

imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte, sunt evaluate in conformitate cu standardul respectiv.

Fondul comercial este evaluat ca diferenta pozitiva dintre contraprestatia transferata, valoarea oricaror interese care nu controleaza in entitatea an ita i a area u ta e a ata ac i itiei a artici atiei in ca ita uri e r rii etinute anteri r e catre an it r in entitatea an ita aca e i ta i a ri e nete e a ata ac i itiei a e acti e r i entifica i e ac i iti nate i a e at rii r a u ate

aca i erenta enti nata ai u e te ne ati a acea ta e te recun cuta in r fit au ier ere re t ca ti in cu arare in c n itii a anta a e Interesele care nu controleaza si care reprezinta participatii in capitalurile proprii si dau dreptul detinatorilor la o participatie r rti na a in acti e e nete a e entitatii in ca u ic i arii t fi e a uate fie c n r a rii u te fie c n r artici atiei r rti na e

a intereselor care nu controleaza si valorile recunoscute ale activelor nete ale entitatii dobandite. Alegerea bazei de evaluare se rea i ea a e a tran actie a tran actie te ti uri e intere e care nu c ntr ea a unt e a uate a a area u ta au can e te ca u c n r a ei ecificate in a te tan ar e S

Cand contravaloarea transferata de catre Grup intr-o combinare de intreprinderi include active sau obligatii rezultate dintr-un an a a ent cu c ntra re tatie c ntin enta c ntra re tatia c ntin enta e te e a uata a a area u ta e a ata ac i itiei i e te inc u a ca arte in c ntra re tatia tran erata intr c inare e intre rin eri ificari e a rii u te a c ntra re tatiei c ntin ente care e ca ifica re t a u tari a e eri a ei e e a uare unt a u tate retr acti e a a n u ui c ercia u tari e eri a ei e e a uare unt a u tari care ecur in in r atii u i entare e arcur u eri a ei e e a uare care nu ate e a i un an e a data achizitiei) referitoare la faptele si circumstantele existente la data achizitiei.

nta i i area u teri ara a ificari r a rii u te a c ntra re tatiei c ntin ente care nu e inca rea a in a u tari e eri a ei e e a uare e in e e u in care e te c a ificata acea ta ntra re tatia c nti enta c a ificata re t ca ita r riu nu

Page 62: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201662

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

este reevaluata la date de raportare ulterioare, iar decontarea ulterioara a acesteia este contabilizata in cadrul capitalului propriu. ntra re tatia c ntin enta c a ificata ca acti au at rie e te ree a uata a ate e ra rtare u teri are in c n r itate cu S

39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare sau IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente, castigul sau ier erea c re un at are fiin recun cuta in r fit au ier ere

Cand o combinare de intreprinderi se realizeaza in etape, participatia in capitalurile proprii detinuta anterior de Grup in entitatea

an ita e te ree a uata a a area u ta e a ata ac i itiei a ica ru u an e te c ntr u i ca ti u au ier erea re u tata aca e i ta e te recun cuta in r fit au ier ere a ri e care re u ta in intere e in entitatea an ita anteri r atei e ac i itie

care au t recun cute anteri r in a te re u tate a e unt rec a ificate in r fit au ier ere e aceea i a a care ar i une aca an it ru ar fi ce at irect artici atia etinuta anteri r in ca ita uri e r rii

Daca contabilizarea initiala a unei combinari de intreprinderi este incompleta la sfarsitul perioadei de raportare in care are loc combinarea, Grupul raporteaza valori provizorii pentru elementele pentru care contabilizarea este incompleta. Aceste valori provizorii unt a u tate e arcur u eri a ei e e a uare e i ai u au acti e au at rii u i entare unt recun cute entru a re ecta

in r atii e n i tinute cu re erire a a te e i circu tante e e i tente a ata ac i itiei care aca ar fi t cun cute ar fi in uentat valorile recunoscute la data respectiva.

Fondul comercial

Fondul comercial generat de o combinare de intreprinderi este contabilizat la cost asa cum este acesta stabilit la data achizitiei afacerii minus pierderile din depreciere cumulate, daca exista.

n c u te tu ui e e reciere n u c ercia e a ca fiecarei unitati enerat are e nu erar a ru u ui au ru uri r e unitati enerat are e nu erar care e a tea ta a eneficie e in iner ii e c inarii

O unitate generatoare de numerar careia i-a fost alocat un fond comercial este testata anual pentru depreciere sau mai des atunci cand e i ta un in iciu ca unitatea ar utea fi e reciata aca a area recu era i a a unitatii enerat are e nu erar e te ai ica ecat valoarea contabila a acesteia, deprecierea este alocata in primul rand pentru diminuarea valorii contabile a oricarui fond comercial a cat unitatii i a i ce r a te acti e a e unitatii r rti na cu a area c nta i a a fiecarui acti in unitate rice e reciere entru

n u c ercia e te recun cuta irect in r fit au ier ere in ituatia c n i ata a c ntu ui e r fit au ier ere i a re u tatu ui a e recierea recun cuta entru n u c ercia nu ate fi re er ata in eri a e e ur at are

La data vanzarii unitatii generatoare de numerar relevante, valoarea atribuibila a fondului comercial este inclusa in determinarea castigului sau a pierderii din vanzare. Clasificarea pe termen scurt versus clasificarea pe termen lung a activelor si datoriilor

ru u i S cietatea i i re inta acti e e i at rii e in ituatia itiei financiare ca fiin c a ificate e ter en curt e ter en un

n acti e te c a ificat ca fiin e ter en curt aca Se a tea ta a fie rea i at au e intenti nea a a fie an ut au uti i at in cur u n r a a cic u ui e e atare a ru u ui i a

Societatii; te etinut in rinci a cu c u e a fi tran acti nat Se a tea ta a fie uti i at in ter en e 12 uni u a ata e ra rtare au te re re entat e nu erar au ec i a ente e nu erar a car r uti i are nu e te re tricti nata entru a fi c i at au uti i at entru

a deconta o datorie, cel putin in urmatoarele 12 luni dupa data de raportare.

ate ce e a te acti e unt c a ificate ca fiin acti e e ter en un

at rie e te c a ificata e te en curt aca Se a tea ta a fie ec ntata in cur u n r a a cic u e e atare a ru u ui i S cietatii te etinuta in rinci a cu c u e a fi tran acti nata

- Este exigibila in termen de 12 luni dupa data de raportare, sau - Nu exista niciun drept neconditionat de a amana decontarea datoriei pentru cel putin 12 luni dupa data de raportare.

ru u i S cietatea c a ifica t ate ce e a te at rii ca fiin at rii e ter en un

Page 63: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201663

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

reante e i at rii e ri in i itu a anat unt c a ificate ca fiin acti e i at rii e ter en un Evaluarea la valoarea justa

ru u i S cietatea i i e a uea a in tru ente e financiare recu in tru ente e eri ate a a are u ta a fiecare ata e ra rtare

a area u ta re re inta retu care ar utea fi ri it in ur a an arii unui acti au atit entru a tran era at rie intr tran actie e a urata in cur u n r a a acti itatii intre artici anti e iata a ata e e a uare a uarea a a area u ta e a ea a e re u tia ca tran actia e an are a acti u ui au tran eru at riei are c fie e iata rinci a a a acti u ui au a at riei fie n i a unei iete rinci a e e iata cea ai a anta a a entru acti au entru at rie

iata rinci a a au iata cea ai a anta a a tre uie a fie acce i i e ru u ui i S cietatii

a area u ta a unui acti au a unei at rii e te e a uata in i te e e e care artici antii e iata e ar i entru a ta i i a area unui acti au a unei at rii re u unan ca artici antii e iata acti nea a entru a tine un eneficiu ec n ic a i

a uarea a a are u ta a unui acti n n financiar ia in c n i erare a i itatea artici anti r in iata e a enera eneficii ec n ice prin cea mai intensa si cea mai buna utilizare a activului sau prin vanzarea acestuia unui alt participant din piata care la randul sau l-ar putea folosi la cea mai intensa si cea mai buna utilizare a acestuia.

ru u i S cietatea e c te nici e e a uare a ec ate tinan c nt e circu tante e entru care unt i ni i e ate uficiente care a er ita e a uarea a a area u ta a i i an irea in ut uri r er a i e re e ante i ini i an uti i area in ut uri r neobservabile.

ate acti e e i at rii e entru care a area u ta e te a urata au re entata in ituatii e financiare unt c a ificate c n r ierar iei a rii u te re entate u a cu ur ea a e a uarea a a area u ta fiin c a ificata in intre i e a ace a i ni e a ierar iei a rii u te ca ata e intrare cu ce ai ca ut ni e care e te e nificati a entru intrea a e a uare i e u 1 returi c tate e e iete acti e entru acti e au at rii i entice ara a u tari i e u 2 e nici e e a uare entru care ata e intrare cu ce ai ca ut ni e care e te e nificati a entru e a uarea a a area u ta e te er a i a fie irect fie in irect i e u e nici e e a uare entru care ata e intrare cu ce ai ca ut ni e care e te e nificati a entru e a uarea a a area u ta e te nei entifica i a

entru acti e e i at rii e care unt recun cute in ituatii e financiare in recurent ru u i S cietatea tre uie a eter ine aca au a arut tran eruri intre ni e uri e ierar iei a rii u te rin reana i area cate riei e a a ce ui ai re u ni e e in r atii care e te e nificati entru e a uarea a a area u ta in an a u a fina u fiecarei ate e ra rtare Recunoasterea veniturilor

enitu e te e a uat a a area u ta a c ntra a rii ri ite au care ate fi ri ita enitu in an ari e te i inuat cu retururi ra aturi c ercia e i a te re uceri i i are S cietatea c n i era ca e te eneficiaru in t ate c ntracte e a e enerat are e enituri deoarece ii revin obligatiile principale in toate contractele de vanzari de bunuri sau prestari de servicii, stabilirea preturilor este la latitudinea sa si este de asemenea expusa la riscul stocurilor si la riscul de credit. Venituri din vanzarea de bunuri

Veniturile din vanzarea de bunuri sunt recunoscute cand sunt indeplinite toate conditiile urmatoare: ru u i S cietatea au tran erat cu arat ru ui ri curi e i eneficii e a erente re tu ui e r rietate a u ra unuri r ru u i S cietatea nu ai e ti nea a unuri e an ute a ni e u a care ar fi acut in n r a in ca u etinerii in r rietate a

acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor; a area enitu ui ate fi e a uata in cre i i e te r a i ca eneficii e ec n ice a ciate tran actiei a fie irecti nate catre ru i S cietate i c turi e u rtate au care r fi u rtate in e atura cu tran actia re ecti a t fi a urate in cre i i

n ecific enituri e in an area e unuri unt recun cute atunci can unuri e unt i rate i tit u e a e te tran erat

Page 64: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201664

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Venituri din dividende si dobanzi

Venitul din dividende generat de investitii este recunoscut atunci cand a fost stabilit dreptul actionarului de a primi plata (cu conditia ca e te r a i ca eneficii ec n ice iit are a fie irecti nate catre ru i a area enituri r a ata fi a urata in cre i i

enitu in an a enerat e un acti financiar e te recun cut atunci can e te r a i ca ru u a tina eneficii ec n ice i can enitu re ecti ate fi a urat in cre i i enitu in an i e cu u ea a in ti rin ra rtare a rinci a i a rata

dobanzii efective aplicabile, adica rata care actualizeaza exact viitoarele incasari de numerar estimate de-a lungul perioadei anticipate a acti u ui financiar a a area c nta i a neta a acti u ui a ata recun a terii initia e

Venit din inchiriere

itica ru u ui e recun a tere a enitu ui enerat e ea in u erati na e te e cri a ai Leasing

entru a eter ina aca un aran a ent c n tituie au c ntine un c ntract e ea in e ia in c n i erare u tanta aran a entu ui a ata ince erii ace tuia aca in e inirea ace tuia e in e e uti i area unui anu it acti au a anu it r acti e au aran a entu c n era re tu e uti i are a acti u ui c iar aca ace t re t nu e te in e icit ecificat in aran a ent

ntracte e e ea in unt c a ificate re t c ntracte e ea in financiar ri e cate ri c n itii e c ntractu ui e ea in tran era in u tantia t ate ri curi e i eneficii e a erente re tu ui e r rietate uti i at ru ui ate ce e a te c ntracte e ea in unt c a ificate ca ea in erati na Leasing-urile capitalizate sunt amortizate pe durata cea mai scurta dintre durata de viata utila a activului sau durata contractului de leasing.

Grupul si Societatea in calitate de locator

Su e e ati i e e catre uti i at r c n r c ntracte r e ea in financiar unt recun cute re t creante a a area in e titiei nete a ru u ui i S cietatii in c ntracte e e ea in enitu in c ntracte e e ea in financiar e te a cat eri a e r c nta i e a t e incat

a re ecte rata e renta i itate eri ica c n tanta a in e titii r nete a e ru u ui i S cietatii cu ri ire a c ntracte e e ea in Venitul din leasing-ul operational este recunoscut liniar de-a lungul perioadei contractului de leasing. Costurile directe initiale implicate in ne cierea i an a area unui ea in erati na e a au a a rii c nta i e a acti u ui at in ea in i unt recun cute iniar e a lungul perioadei de leasing. Grupul si Societatea in calitate de utilizator

cti e e etinute c n r c ntracte r e ea in financiar unt initia recun cute ca acti e a e ru u ui i S cietatii a a area u ta a acestora la inceputul contractului de leasing sau, daca aceasta este mai scazuta, la valoarea curenta a platilor minime de leasing.

i atia c re un at are ata e r rietar e te inc u a in ituatia c n i ata a itiei financiare ca i atie a ciata ea in u ui financiar

ati e in ea in unt re arti ate intre c e tuie i financiare i i inuarea i atiei a ciate ea in u ui a t e incat a e tina rata a an ii c n tanta a erente u ui at riei e tuie i e financiare unt i e iat recun cute in r fit au ier ere aca ace tea nu sunt atribuibile direct activelor eligibile, caz in care acestea sunt capitalizate in conformitate cu politica generala a Grupului privind costurile indatorarii. Inchirierile contingente sunt recunoscute ca si cheltuieli in perioadele in care acestea apar.

Platile de leasing operational sunt recunoscute pe cheltuiala liniar de-a lungul perioadei leasing-ului, cu exceptia cazurilor in care o alta a a e ca cu e te ai re re entati a entru inter a u in care e c n u a eneficii e ec n ice re u tate in acti u uat in ea in

Inchirierile contingente generate conform leasing-ului operational sunt recunoscute ca o cheltuiala in perioada in care acestea apar.

In cazul in care se primesc stimulente de leasing pentru a incheia contracte de leasing operational, astfel de stimulente sunt recun cute re t at rie eneficiu a re at a ti u ente r e te recun cut ca i inuare iniara a c e tuie i r e inc iriere cu e ce tia ca uri r in care a ta a a i te atica e te ai re re entati a entru inter a u in care eneficii e ec n ice re u tate in activul dat in leasing.

Page 65: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201665

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Tranzactii in moneda straina

a int c irea ituatii r financiare c n i ate a e ru u ui tran actii e in ne a traina a te e ecat ne a uncti na a a entitatii a ute unt recun cute a cur u e c i a utar e a ata tran actii r re ecti e a ar itu fiecarei eri a e e ra rtare

elementele monetare exprimate intr-o moneda straina sunt convertite din nou la cursurile curente de la acea data, si sunt incluse in e e ente e in cate ria i erente nete e cur a utar e ente e ne netare c nta i i ate a a area u ta care unt e ri ate intr ne a traina unt c n ertite in n u a cur uri e curente a ata can a area u ta a t ta i ita e ente e ne netare care sunt evaluate la cost istoric intr-o moneda straina nu sunt convertite din nou.

i erente e e cur a utar a erente e e ente r netare unt recun cute in r fit au ier eri in eri a a in care ace tea a ar cu exceptia: - diferentelor de curs aferente imprumuturilor in moneda straina pentru activele in curs de executie pentru capacitati de productie iit are care unt inc u e in c tu ace r acti e can e e r fi ri ite ca a u tare a c tu ui an i r a ace te i ru uturi in

moneda straina. i erente r e cur a erente tran actii r inc eiate entru a ac eri anu ite ri curi a utare e i ai itici e c nta i e e

acoperire impotriva riscurilor).

n c u re entarii ituatii r financiare in ei entru entitati e a car r ne a uncti na a e te i erita e acti e e i at rii e unt c n ertite a cur uri e e c i n i are a r itu eri a ei e ra rtare e ente e e enituri i c e tuie i unt c n ertite a

cursurile de schimb medii aferente perioadelor prezentate. Elementele de capitaluri proprii sunt convertite la cursuri istorice. Diferentele e c i r enite in c n er ie unt recun cute n a te enituri a e i acu u ate in ca ita uri e r rii atri uite intere e r

minoritare, dupa cum este cazul).

a ce area unei eratiuni in trainatate i e an are a intre u ui intere a ru u ui ntr eratiune in trainatate au an are ce i ica ier erea c ntr u ui a u ra unei fi ia e care inc u e eratiune in trainatate ier erea c ntr u ui c un a u ra unei entitati c ntr ate n c un care inc u e eratiune in trainatate au ier erea unei in uente e nificati e a u ra unui a ciat care inc u e eratiune in trainatate t ate i erente e e cur acu u ate cu ri ire a eratiunea atri ui i a ru u ui unt rec a ificate n c ntu e r fit au ier ere rice i erente care au t anteri r atri uite intere e r care nu c ntr ea a unt erecun cute ar nu unt rec a ificate in c ntu e r fit au ier ere

Costurile indatorarii

Costurile indatorarii constau din dobanzi si alte costuri pe care o entitate le are in legatura cu imprumutul de fonduri. Costurile indatorarii, atribuibile in mod direct achizitiei, constructiei sau realizarii activelor eligibile, active care necesita o perioada substantiala de ti entru a fi ata entru uti i are au an are e a au a c tu ui ace r acti e ana can acti e e unt re atite in e nificati in vederea utilizarii sau vanzarii.

enituri e in in e tirea te rara a i ru uturi r ecific tinute entru acti e e i i i e e e uc in c turi e in at rarii carese pot capitaliza.

ate ce e a te c turi cu in at rarea unt recun cute in c ntu e r fit au ier ere in eri a a in care ace tea a ar

Beneficii ale angajatilor

e arcur u e a urarii n r a e a acti itatii ru u i S cietatea ate c in nu e e an a ati r ai c ntri utii e entru en ii anatate i a e tuie i e cu ace te ati e inre i trea a in r fit au ier ere in aceea i eri a a cu c e tuie i e a aria e a erente

ru u i S cietatea i i ra ate c an a atii cu eneficii e en i nare c n r c ntractu ui c ecti e unca entru ace t an e eneficii eter inate c tu eneficii r e te ta i it in et a unitati r e cre it r iectate iar e a uarea actuaria a e te rea i ata

a fiecare ata e ra rtare

ee a uarea ce c ntine ca ti uri au ier eri actuaria e e re ecta in ituatia itiei financiare in aceea i eri a a cu recun a terea unei cheltuieli sau a unui venit in situatia altor venituri globale, in perioada in care au loc. Reevaluarea recunoscuta in situatia altor enituri a e e re ecta in re u tatu acu u at i nu a fi rec a ificata in ituatia e r fit au ier ere an a neta e te ca cu ata rin a icarea unei rate e i c unt a u e a ince utu eri a ei a erent r i i nu ui entru en ii cu eneficii eter inate

Page 66: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201666

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

turi e r i i nu ui unt c a ificate a t e - costul serviciului (cuprinzand costul serviciului curent, costul serviciului anterior, precum si castiguri si pierderi din anulari si cheltuieli rea i ate inc u e in ituatia e r fit au ier ere in cate ria tu unuri r an ute au e tuie i enera e i a ini trati e ca i cheltuieli cu personalul. c e tuia a neta cu an a inc u a in cate ria e tuie i cu an i e in ituatia e r fit au ier ere

- reevaluari.

Beneficii pentru terminarea contractului de munca

eneficii e entru ter inarea c ntractu ui e unca e t ati atunci can c ntractu e an a are e te incetat e catre ru i S cietate inainte e ata n r a a e en i nare au ri e cate ri un an a at acce ta ecarea untara in c i u ace t r eneficii

ru u i S cietatea recun c eneficii e entru ter inarea c ntractu ui e unca atunci can ace ta e i a fie a re i ie e c ntracte e e unca a e an a ati r actua i c n r unui an r a eta iat ara i i itatea e retra ere au a ere eneficii ca re u tat a unei erte acute entru a incura a ecarea untara eneficii e at rate a ai u t e 12 uni u a ata i antu ui unt actualizate la data de raportare. Impozitarea

Impozitul curent

itu ati i in curent e a ea a e r fitu i a i rea i at in ecur u anu ui r fitu fi ca i era e r fitu ra rtat in ituatia c n i ata e r fit au ier ere in cau a e e ente r e enituri au c e tuie i ce unt i a i e au e ucti i e in unii ani

precum si datorita elementelor care nu vor deveni niciodata impozabile sau deductibile. Datoria Grupului si Societatii privind impozitul e r fit curent e te eter inata in rate e e i itare ce au t r u ate au in are a ura a tate ana a ar itu

perioadei de raportare.

Impozitul amanat

itu a anat e recun a te e a a i erente r te rare intre a area c nta i a a acti e r i a at rii r in ituatii e financiare c n i ate i a e e fi ca e c re un at are ite in ca cu u r fitu ui i a i at rii e ri in i itu a anat unt in enera recunoscute pentru toate diferentele temporare impozabile.

Creantele privind impozitul amanat sunt in general recunoscute pentru toate diferentele temporare deductibile in masura in care este r a i ca r fi i ni i e uficiente r fituri i a i e ata e care creanta ri in i itu a anat a e ate uti i a u e

recunosc creante sau datorii privind impozitul amanat in cazul in care diferenta temporara este generata de recunoasterea initiala a fondului comercial sau de recunoasterea initiala a unui activ sau a unei datorii intr-o tranzactie care nu reprezinta o combinare de intre rin eri i a entu tran actiei nu a ectea a nici r fitu c nta i nici r fitu i a i ier erea fi ca a Datoriile privind impozitul amanat sunt recunoscute pentru diferente temporare impozabile rezultate din investitiile in subsidiare si asociati, si interese in asocierile in participatii, cu exceptia celor in care Grupul este in masura sa controleze reluarea diferentei te rare i e te r a i ca i erenta te rara a nu fie re uata in iit ru re i i i cti e ri in i itu a anat re u tan in diferente deductibile temporar asociate cu astfel de investitii si interese sunt recunoscute doar in limita in care este probabil ca vor exista uficiente r fituri i a i e i tri a car ra a e uti i e e eneficii e i erente r te rare i care unt re a ute a fie re uate in

viitorul predictibil.

a area c nta i a a creante r cu i itu e r fit a anat e te re i uita a fina u fiecarei eri a e e ra rtare i inuata in a ura in care nu ai e te r a i ca r fi uficiente r fituri i a i e incat a er ita uti i area inte ra a au artia a a ace t r creante

reanta ri in i itu e r fit a anat nerecun cuta e te ree a uata a ata fiecarei ra rtari i e te recun cuta in a ura in care e ine r a i ca e r tine uficiente r fituri fi ca e iit are a t e incat acea ta a ata fi recu erata

n re ent ier eri e fi ca e enerate e cietati e ru u ui in ania t fi recu erate e eri a a e ani iar in Sierra e ne e o perioada de 10 ani.

Page 67: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201667

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

reante e i at rii e ri in i itu a anat unt e a uate a ni e u i ite r ce e a tea ta a fi a icate in eri a a in care acti u e te rea i at au at ria e te ec ntata a an u ne e ni e u i ite r i a e i r fi ca e ce au intrat in i are au ur ea a a intra in i are ana a ar itu eri a ei e ra rtare a urarea acti e r i at rii r ri in i itu a anat re ecta c n ecinte e fi ca e ce ar ur a a ecur a in e u in care ru u i S cietatea e a tea ta a ar itu eri a ei e ra rtare a recu ere e au sa deconteze valoarea contabila a activelor si datoriilor sale.

reante e i at rii e ri in i itu e r fit a anat unt re entate net aca e i ta un re t e a c n r caruia e t ec nta at rii fi ca e curente cu creante fi ca e i aca unt a erente ace eia i entitati i aca unt at rate ace eia i aut ritati fi ca e

Impozitul anual curent si amanat

itu curent i ce a anat unt recun cute in ituatia c n i ata e r fit au ier ere cu e ce tia ca u ui in care e e e re era a elemente ce sunt recunoscute in alte rezultate globale sau direct in capitalul propriu, caz in care impozitul curent si cel amanat sunt de asemenea recunoscute in alte elemente ale rezultatului global, respectiv capitaluri proprii.

Taxa pe valoarea adaugata (TVA) Veniturile, cheltuielile si activele sunt recunoscute nete de TVA, cu exceptia: ituatiei in care ta a a erenta ac i itiei unui acti au re tarii unui er iciu nu e te recu era i a e a aut ritatea fi ca a ca in care

TVA-ul se recunoaste ca parte a costului de achizitie al activului sau al serviciului, dupa caz; - situatiei in care creantele si datoriile sunt recunoscute cu TVA-ul inclus, cand suma neta de TVA de plata sau de recuperat de la aut ritatea fi ca a e te inc u a in creante au at rii in ituatia itiei financiare

Imobilizari corporale

Terenurile si cladirile utilizate in activitatea de productie sau pentru furnizarea de bunuri sau servicii, sau in scopuri administrative, sunt re entate in ituatia itiei financiare a c t inu rice a rti are cu u ata i rice ier eri cu u ate in e reciere

an arti e nificati e intr i i i are c r ra a tre uie in cuite intr un anu it inter a ru u i S cietatea recun c ace te parti ca active individuale cu durate de viata proprii si le amortizeaza corespunzator. De asemenea, cand se efectueaza o revizie

a ra c tu ace teia e recun a te in a area c nta i a a ec i a entu ui re ecti ca in cuire aca criterii e e recun a tere unt in e inite ate ce e a te c e tuie i cu re aratii e i entenanta unt recun cute in c ntu e r fit au ier ere atunci can

se efectueaza. Valoarea prezenta a costurilor cu reabilitarea unui activ este inclusa in costul respectivului activ daca criteriile de recunoastere sunt indeplinite.

i i ari e c r ra e in cur e e ecutie ce ur ea a a fi uti i ate in r uctie au a ini trati unt e a uate a c t inu ier ere cumulata din depreciere. Costurile includ si onorariile profesionale si pentru activele eligibile, costurile indatorarii capitalizate in c n r itate cu itici e c nta i e a e ru u ui i S cietatii t e e acti e unt c a ificate a cate rii e re ecti e e i i i ari corporale atunci cand sunt terminate sau gata de utilizare pentru scopul in care au fost prevazute. Amortizarea acestor active, pe aceea i a a ca i a te acti e a ate in r rietate ince e atunci can acti e e unt i ni i e entru uti i are in aniera rita

Terenurile nu se amortizeaza. Amortizarea este recunoscuta pentru a aloca sistematic costul activului minus valoarea reziduala pe intreaga durata de viata a activelor, folosindu-se metoda liniara, dupa cum urmeaza:

2016Cladiri si alte constructii speciale intre 2 si 60 ani

Instalatii tehnice si masini intre 1 si 30 ani

Echipamente si vehicule intre 2 si 25 ani

urate e e iata uti a e ti ate a ri e re i ua e i et a e a rti are unt re i uite a fina u fiecarei eri a e e ra rtare rice ificare a ace t ra fiin c nta i i ata r ecti

Instalatiile si echipamentele sunt evaluate la cost minus amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere.

Page 68: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201668

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Amortizarea este recunoscuta pentru a aloca sistematic costul minus valoarea reziduala pe intreaga sa durata de viata, folosindu-se et a iniara urate e e iata uti a e ti ate a ri e re i ua e i et a e a rti are unt re i uite a fina u fiecarei eri a e e

ra rtare rice ificare a ace t ra fiin c nta i i ata r ecti

cti e e etinute in a a unui c ntract e ea in financiar unt a rti ate e urata r e iata uti a e aceea i a a ca i acti e e detinute in proprietate sau pe perioada contractului de leasing daca aceasta din urma este mai scurta.

n e e ent e i i i are c r ra a nu ai e te recun cut ca ur are a ce arii au atunci can nu ai unt a te tate eneficii economice viitoare din utilizarea in continuare a activului. Orice castig sau pierdere rezultand din cedarea sau casarea unui element al imobilizarii corporale este determinat ca diferenta dintre incasarile din vanzari si valoarea contabila neta a activului si este recunoscut in ituatia e r fit au ier ere a ata erecun a terii

Investitii imobiliare Investitiile imobiliare ale Societatii sunt evaluate initial la pretul de achizitie, incluzand si cheltuielile direct atribuibile tranzactiei. Ulterior recun a terii initia e in e titii e i i iare unt recun cute a c t inu a rti are acu u ata i inu a u tari e e reciere

Amortizarea este recunoscuta pentru a aloca sistematic costul minus valoarea reziduala pe intreaga durata de viata a acestora, in u e et a iniara n e titii e i i iare unt erecun cute fie atunci can unt an ute fie can unt efiniti retra e in inta i nu e ai rec ni ea a a aritia e eneficii ec n ice iit are in ce area r i erenta intre inca ari e nete in ce are

i a area c nta i a a acti u ui e te recun cuta in c ntu e r fit au ier ere a erent eri a ei in care a a ut c erecun a terea acestora. ran eruri e a au e a cate ria e in e titii i i iare unt acute nu ai atunci can e i ta ificare a uti i arii entru un

transfer din categoria investitii imobiliare in categoria proprietate imobiliara utilizata de catre proprietar, costul proprietatii cu scopul c nta i i arii ei u teri are e te a area a u ta e a ata ificarii uti i arii aca r rietate i i iara uti i ata e r rietar e ine o investitie imobiliara, Compania trebuie sa contabilizeze o astfel de proprietate in conformitate cu politica sa aferenta imobilizarilor c r ra e ana a ata ificarii uti i arii

Imobilizari necorporale

Imobilizari necorporale achizitionate separat

i i ari e nec r ra e cu urata e iata uti a finita care unt ac i iti nate e arat unt c nta i i ate a c t inu a rti area cumulata si pierdere din depreciere cumulata. Amortizarea este recunoscuta liniar de-a lungul duratelor de viata utila a acestora. Durata e iata uti a e ti ata i et a e a rti are unt re i uite a fina u fiecarei eri a e e ra rtare a an ca e ect a tu ca rice

ificari a e e ti ari r unt c nta i i ate e a a r ecti a i i ari e nec r ra e cu urata e iata uti a ne eter inata care sunt achizitionate separat, sunt contabilizate la cost minus pierderi cumulate din depreciere.

Imobilizari necorporale generate intern – cheltuieli de cercetare si dezvoltare

Cheltuielile pentru activitati de cercetare sunt recunoscute ca atare in perioada in care acestea sunt suportate.

O imobilizare necorporala generata intern, care rezulta din dezvoltare (sau din etapa dezvoltarii unui proiect intern), este recunoscuta daca, si numai daca, toate criteriile urmatoare au fost demonstrate: e a i itatea te nica nece ara fina i arii i i i arii nec r ra e a t e incat acea ta a fi i ni i a entru uti i are au an are intentia e a fina i a i i i area nec r ra a i e a uti i a au in e

- capacitatea de a folosi sau a vinde imobilizarea necorporala; u in care i i i area nec r ra a a enera eneficii ec n ice iit are r a i e i ni i itatea re ur e r te nice financiare i e a ta natura a ec ate entru a fina i a e tarea i i i arii nec r ra e i entru

utilizarea sau vinzarea acesteia; si - capacitatea de a evalua in mod credibil costurile atribuibile imobilizarii necorporale in timpul dezvoltarii sale.

Valoarea recunoscuta initial pentru imobilizarile necorporale generate intern reprezinta suma costurilor suportate de la data la care i i i area nec r ra a in e ine te entru ri a ata criterii e e recun a tere enu erate ai u c un e nu ate fi

Page 69: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201669

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

recun cuta nici i i i are nec r ra a enerata intern c e tuie i e e e tare unt recun cute in r fit au ier ere in eri a a in care acestea sunt efectuate. Ulterior recunoasterii initiale, imobilizarile necorporale generate intern sunt raportate la cost minus amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere, pe aceeasi baza ca si imobilizarile necorporale achizitionate separat.

Imobilizari necorporale achizitionate intr-o combinare de intreprinderi Imobilizarile necorporale achizitionate ca parte a unei combinari de intreprinderi si recunoscute separat de fondul comercial sunt recun cute initia a a area r u ta a ata ac i itiei care e te ri ita re t c t a ace t ra

Ulterior recunoasterii initiale, imobilizarile necorporale achizitionate ca parte a unei combinari de intreprinderi sunt prezentate la cost minus amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere pe aceeasi baza ca si imobilizarile necorporale care sunt achizitionate separat.

Derecunoasterea imobilizarilor necorporale

i i i are nec r ra a e te erecun cuta a ce are au atunci can nu e ai rec ni ea a nici un e e eneficii ec n ice viitoare din utilizarea sau cedarea sa. Castigurile sau pierderile rezultate din derecunoasterea unei imobilizari necorporale, evaluate ca i erenta intre inca ari e nete in an are i a area c nta i a neta a acti u ui unt recun cute in r fit i ier ere atunci can activul este derecunoscut.

rti area i i i ari r nec r ra e e ace e eri a e cu rin e intre ani entru t are i 0 ani entru c nce iuni

Deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

a fina u fiecarei eri a e e ra rtare ru u i S cietatea re i uie te a ri e c nta i e a e i i i ari r c r ra e i nec r ra e a e sale pentru a stabili daca exista indicii de depreciere. Daca exista astfel de indicii, se estimeaza valoarea recuperabila a activului pentru a stabili marimea deprecierii (daca exista). Acolo unde nu este posibila estimarea valorii recuperabile a unui activ individual, Grupul si S cietatea e ti ea a a area recu era i a a unitatii enerat are e nu erar careia ii a artine acti u c un e ate fi i entificata o baza rezonabila si consistenta de alocare, activele corporative sunt, de asemenea, alocate unitatilor individuale care genereaza nu erar au aca nu ace tea unt a cate ce ui ai ic ru e unitati enerat are e nu erar entru care ate fi i entificata baza rezonabila si consistenta de alocare.

i i ari e nec r ra e cu urate e iata uti e ne efinite i i i i ari e nec r ra e care nu unt inca i ni i e entru uti i are unt te tate ce utin anua entru e reciere i ri e cate ri e i ta un in iciu ca acti u ar utea fi e reciat

a area recu era i a re re inta cea ai are a are intre a area u ta inu c turi e enerate e an are i a area a e uti i are a eter inarea a rii e uti i are iit are e u uri e nu erar e ti ate unt actua i ate a a area r curenta in rata e actua i are eter inata inaintea i itarii care re ecta e a uari e e iata curente a a rii ti a ani r i ri curi e ecifice acti u ui entru care e ti ari e a erente u uri r e nu erar iit are nu au t a u tate

aca a area recu era i a a unui acti au unitati enerat are e nu erar e te e ti ata a fi ai ica ecat a area a c nta i a valoarea contabila a activului (sau a unitatii generatoare de numerar) este redusa la nivelul valorii recuperabile. Deprecierea este recun cuta i e iat in ituatia e r fit au ier ere aca acti u re e ant nu e te c nta i i at a a are ree a uata ca in care deprecierea este tratata ca o reducere a reevaluarii.

c un e e recierea e re er ea a a area c nta i a a acti u ui au a unitatii enerat are e nu erar e te a rata a ni e u n ii e ti ari a a rii a e recu era i e ar a t e incat n ua a are c nta i a a nu e a ea ca a area c nta i a care ar fi t ta i ita aca nu ar fi t recun cuta e recierea entru acti unitatea enerat are e nu erar in anii rece enti re er are a

unei e recieri e te recun cuta i e iat in r fit au ier ere e ce tan ituatia in care acti u re e ant e te c nta i i at a a area ree a uata ca in care re er area e recierii e te tratata ca a rare a ree a uarii

Page 70: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201670

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

e tuie i e a erente cu tran rtu fiecarui r u in catia actua a i ce e a erente a ucerii ace tuia in tare e uncti nare unt contabilizate astfel: - Materii prime: cheltuieli de achizitie pe baza principiului primul intrat, primul iesit; r u e finite i r uctia in cur c tu ateria e r irecte i a re r ucrate recu i arte a c e tuie i r enera e e r uctie

alocate pe baza unei capacitati normale de functionare, cu exceptia costurilor indatorarii, determinate pe baza costului mediu ponderat.

Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate entru fina i are i c turi e e ti ate nece are e ectuarii an arii

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Grupul si Societatea au o obligatie actuala (legala sau implicita) ca rezultat al unui e eni ent trecut e te r a i ca entru ec ntarea i atiei a fie nece ara ie ire e re ur e inc r ran eneficii ec n ice i se poate face o estimare credibila a valorii obligatiei.

a area recun cuta ca r i i n e te cea ai una e ti are a c ntra a rii nece are entru ec ntarea i atiei actua e a fina u eri a ei e ra rtare uan in c n i erare ri curi e i incertitu ini e in uru i atiei tunci can un r i i n e te a urat in u uri e e nu erar e ti ate entru a ec nta i atia actua a a area c nta i a a ace tuia e te a area actua a a ace r u uri e

nu erar un e e ectu a rii ti a ani r e te e nificati

tunci can e a tea ta ca une e au t ate eneficii e ec n ice nece are entru a ec nta un r i i n a fie recu erate e a terti creanta e te recun cuta ca acti aca e te a r a e i ur ca ra ur area a fi ri ita i ca a area creantei ate fi e a uata in credibil.

Contracte cu titlu oneros

Obligatiile actuale generate conform contractelor cu titlu oneros sunt recunoscute si evaluate ca provizioane. Se considera ca un contract oneros exista acolo unde Grupul si Societatea au un contract conform caruia costurile inevitabile pentru indeplinirea obligatiilor c ntractua e e a e c eneficii e ec n ice e ti ate a fi enerate e c ntract

Restructurari

n r i i n e re tructurare e te recun cut atunci can ru u i S cietatea au e tat un an ficia eta iat entru re tructurare i a enerat a te tare u tificata ce r a ectati c n r careia re tructurarea a fi rea i ata rin e ararea i e entarii re ecti u ui an e re tructurare au rin c unicarea rinci a e r caracteri tici a e ace tuia ce r care r fi a ectati e r ce u e re tructurare

Masurarea unui provizion de restructurare include doar cheltuielile directe generate de restructurare, care sunt acele valori care sunt obligatoriu generate de restructurare si nu sunt asociate cu activitatile in curs de desfasurare ale Grupului si Societatii. Garantii Provizioanele pentru costurile estimate ale obligatiilor de garantie conform legislatiei locale a vanzarii bunurilor sunt recunoscute la data vanzarii produselor relevante, la cea mai buna estimare facuta de conducere in ceea ce priveste cheltuielile necesare pentru a deconta obligatia Grupului si Societatii.

Obligatiile de dezafectare si reabilitare

Costurile pentru dezafectare includ demontarea si demolarea de infrastructuri precum si eliminarea materialelor reziduale si refacerea zonelor afectate. Costurile pentru dezafectare sunt prezentate la valoarea prezenta a costurilor preconizate pentru indeplinirea obligatiei

in u uri e e nu erar e ti ate i unt recun cute ca arte in c tu acti u ui re ecti u uri e e nu erar unt ec ntate a rata curenta inainte e i itare care re ecta ri cu ecific i atii r entru e a ectare i c untu e te inre i trat ca i c e tuia a e a ura ce a are i recun cut in c ntu e r fit au ier ere ca i c t e finantare turi e iit are e ti ate entru

Page 71: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201671

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

e a ectare unt re i uite anua i a u tate u a cu e te ca u ificari e in c turi e iit are e ti ate au in rata e i c unt aplicata sunt adaugate la sau scazute din costul respectivului activ.

Instrumente financiare

n in tru ent financiar e te un c ntract care enerea a un acti financiar entru cietate i at rie financiara au un in tru ent de capitaluri proprii pentru o alta societate.

cti e e financiare i at rii e financiare unt recun cute atunci can ru u i S cietatea e in arte in re e eri e c ntractua e a e instrumentului.

cti e e i at rii e financiare e a ara initia a a area u ta turi e tran actiei care unt irect atri ui i e ac i itiei au e iterii e acti e i at rii financiare a te e ecat acti e financiare i at rii e financiare a a area u ta rin r fit au ier ere unt a au ate

a recun a terea initia a au e u e in a area u ta a acti e r re ecti at rii r financiare u a ca turi e tran actiei irect atri ui i e ac i itiei acti e r au at rii r financiare a a are u ta rin r fit au ier ere unt recun cute i e iat in ituatia e r fit sau pierdere.

Active financiare

entru c uri e e a uarii u teri are acti e e financiare unt c a ificate in ur at are e cate rii acti e financiare a a are u ta rin r fit au ier ere in e titii etinute ana a aturitate acti e financiare i ni i e entru an are S i i ru uturi i creante a ificarea e in e e natura i c u acti e r financiare i e eter ina a entu recun a terii initia e ate

cu arari e au an ari e tan ar e acti e financiare unt recun cute i erecun cute a ata tran acti narii u arari e au an ari e tan ar unt cu arari e au an ari e e acti e financiare care nece ita i rarea acti e r intr un inter a e ti ta i it rin

regulament sau conventie pe piata. Metoda dobanzii efective

et a an ii e ecti e e te et a e ca cu a c tu ui a rti at a unui acti financiar i e a care a enitu ui in an i e perioada relevanta. Rata dobanzii efective este rata care actualizeaza exact incasarile viitoare de numerar estimate pe durata de viata a in tru entu ui financiar inc u i t ate c i i ane e atite au ri ite care r ea a arte inte ranta in rata an ii e ecti e costurile de tranzactie si altor prime sau discounturi), sau (unde este cazul) pe o perioada mai scurta, la valoarea contabila neta a acti u ui financiar a ata recun a terii initia e

enitu e te recun cut e a a an ii e ecti e entru in tru ente e financiare a te e ecat ace e acti e c a ificate ca i acti e financiare a a area u ta rin r fit au ier ere

Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere

cti e e financiare unt c a ificate ca i acti e financiare a a area u ta rin r fit au ier ere atunci can acti u financiar e te fie etinut entru tran acti nare au e te e e nat e c n ucere ca acti financiar a a area u ta rin r fit au ier ere

n acti financiar e te c a ificat ca etinut entru tran acti nare aca - a fost achizitionat in principal in scopul vinderii in viitorul apropiat; sau a recun a terea initia a ace ta e te arte a unui rt iu e in tru ente financiare i entificat e care ru u i a ini trea a

i reuna i care are un i t ric recent e arcare e ter en curt a r fituri r au e te un in tru ent financiar eri at care nu e te e e nat e ecti ca i in tru ent e ac erire a ri cu ui

n acti financiar a tu ecat un acti financiar etinut entru tran acti nare ate fi e e nat re t acti financiar a a area u ta rin r fit au ier ere in entu recun a terii initia e aca a t e e e e nare e i ina au re uce e nificati nec nc r anta e e a uare au recun a tere ce a t e ar a area au acti u financiar ace arte intr un ru e acti e financiare au at rii financiare au a e e ru care e te a ini trat iar er r ante e a e unt e a uate e a a a rii u te in c n r itate cu ana e entu ri cu ui i trate ia e in e titii cu entate a

Grupului si Societatii, iar informatiile despre modul de grupare sunt asigurate intern pe aceasta baza; sau - face parte dintr-un contract ce contine unul sau mai multe derivate incorporate, iar IAS 39 Instrumente Financiare: recunoastere si e a uare er ite ca intre c ntractu c inat acti au at rie a fie e e nat ca i acti financiar a a area u ta rin r fit au pierdere.

Page 72: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201672

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

cti e e financiare a a area u ta rin r fit au ier ere unt re entate a a are u ta cu rice ca ti au ier ere ce ecur e in ree a uare fiin recun cut in r fit au ier ere a ti u au ier erea nete recun cute in r fit au ier ere cu rin t ate i i en e e au an a ca ti ata entru acti e e financiare i e te inc u a in e e ente e in cate ria ier eri in in tru ente financiare eri ate

inc r rate i te ca ti uri ier eri financiare nete a area u ta e te eter inata c n r e crierii in ta 0 Investitii detinute pana la maturitate

n e titii e etinute ana a aturitate unt acti e financiare ce nu unt eri ate cu ati fi e au aria i e i ate e aturitate fi e pe care Grupul si Societatea au intentia pozitiva si abilitatea de a le pastra pana la maturitate. Dupa recunoasterea initiala, investitiile detinute pana la maturitate sunt evaluate la cost amortizat folosind metoda dobanzii efective minus depreciere.

Active financiare disponibile pentru vanzare (Active financiare AFS)

cti e e financiare i ni i e entru an are unt in tru ente ce nu unt eri ate care fie au t e e nate ca i ni i e entru an are fie nu unt c a ificate re t a i ru uturi i creante in e titii a trate ana a aturitate au c acti e financiare a a area u ta rin r fit au ier ere

it uri e i tate ra cu ara i e etinute e ru i S cietate care unt tran acti nate e iata acti a unt c a ificate re t acti e financiare i ni i e entru an are i unt tratate a a area u ta a ar itu fiecarei eri a e e ra rtare ru u i S cietatea etin i in e titii in actiuni ne i tate care nu unt tran acti nate e iata acti a ar care unt c a ificate re t acti e financiare i ni i e entru an are i e a uate a a area u ta e a ar itu fiecarei eri a e e ra rtare entru ca c n ucerea c n i era ca a area u ta ate fi e a uata in cre i i a area u ta e eter ina in u e cri in ta 0 ificari e a rii c nta i e a

acti e r financiare i ni i e entru an are enerate e enitu in an i ca cu at rin et a an ii e ecti e i i i en e unt recun cute in r fit au ier ere te ificari a e a rii c nta i e a acti e r financiare i ni i e entru an are unt recun cute in alte elemente ale venitului global si cumulate sub titlul rezerva reevaluare investitii. Cand o investitie este vanduta sau se constata e recierea a atunci ca ti u au ier erea cu u ata anteri r in re er a e ree a uare a in e titii r e rec a ifica in r fit au

pierdere.

Investitii in filiale

n ituatii e financiare in i i ua e in e titii e in fi ia e unt re entate a c t i t ric inu a u tari entru e reciere

i i en e e a erente in tru ente r e ca ita uri r rii unt recun cute in r fit au ier ere atunci can e ta i e te re tu Grupului de a primi dividendele respective.

a area u ta a acti e r financiare netare i ni i e entru an are en inate in a uta e te eter inata in a uta re ecti a i convertita in moneda functionala la cursul spot de la sfarsitul perioadei de raportare. Castigurile si pierderile de curs valutar care sunt recun cute in r fit au ier ere unt eter inate e a a c tu ui a rti at a acti u ui netar te ca ti uri i ier eri e cur valutar sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global.

n tru ente e e ca ita uri r rii re re entan acti e e financiare i ni i e entru an are care nu au un ret e iata c tat e iata acti a i a car r a are u ta nu ate fi e a uata in cre i i i in tru ente e eri ate care unt e ate e i tre uie ec ntate rin i rarea un r a t e e in tru ente e ca ita uri r rii unt e a uate a c t inu ier erea in e reciere i entificata a ar itu

fiecarei eri a e e ra rtare

Imprumuturi si creante

ru uturi e i creante e unt acti e financiare care nu unt eri ate cu ati fi e au eter ina i e i care nu unt c tate e iata activa. Imprumuturile si creantele (inclusiv creante comerciale si de alt fel, solduri bancare si numerar, etc.) sunt masurate la costul amortizat folosind metoda dobanzii efective, minus orice depreciere.

Venitul din dobanda este recunoscut prin aplicarea ratei de dobanda efectiva, cu exceptia creantelor pe termen scurt atunci cand recun a terea an ii ar fi i ateria a

Page 73: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201673

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Numerar si echivalente de numerar

u eraru i ec i a ente e e nu erar in ituatia itiei financiare i in ituatia u uri r e tre rerie cu rin nu eraru a anci i in casierie, precum si depozitele la termen constituite pe o perioada de cel mult 3 luni. Deprecierea activelor financiare

cti e e financiare a te e ecat ce e e a uate a a area u ta rin r fit au ier ere unt e a uate entru in icat ri e e reciere a ar itu fiecarei eri a e e ra rtare cti e e financiare unt c n i erate e reciate atunci can e i ta e i iecti e ca in ur a unuia au a ai u t r e eni ente care au a ut c u a recun a terea initia a a acti u ui financiar u uri e e nu erar iit are estimate ale investitiei au fost afectate.

entru in e titii e e ca ita uri r rii i ni i e entru an are un ec in e nificati au re un it a a rii u te a tit u ui u c tu sau este considerat o dovada obiectiva de depreciere.

entru t ate ce e a te acti e financiare e i e iecti e e e reciere ar utea inc u e ificu tatea financiara e nificati a a e itentu ui au a e it ru ui au

- o incalcare a contractului, precum neindeplinirea obligatiei de plata a dobanzii sau a principalului; sau cre it ru in ti e ec n ice au uri ice e ate e ificu tati e financiare in care e a e e it ru ii ac r a e it ru ui c nce ie

pe care altfel creditorul nu ar lua-o in considerare; e ine r a i ca e it ru a intra in a i ent au in a ta r a e re r ani are financiara au i aritia unei iete acti e entru acti u financiar in cau a ificu tati r financiare

entru anu ite cate rii e acti e financiare recu creante c ercia e acti e e care unt e a uate in i i ua ca nefiin e reciate sunt, in plus, evaluate pentru depreciere colectiv. Dovada obiectiva de depreciere a unui portofoliu de creante includ, printre altele, experienta trecuta a Grupului si Societatii in colectarea platilor, o crestere in numarul de plati intarziate in portofoliu peste perioada medie de credit, precum si schimbarile perceptibile in conditiile economice nationale sau locale care se coreleaza cu neindeplinirea

i atii r financiare ri in creante e

entru acti e e financiare inre i trate a c tu a rti at a area ier erii in e reciere recun cuta e te i erenta intre a area c nta i a a acti u ui i a area re enta a u uri r iit are e nu erar e ti ate actua i ate a rata e an a e ecti a ri ina a a acti u ui financiar

entru acti e e financiare inre i trate a c t a car r a are u ta nu ate fi eter inata in cre i i a area ier erii in e reciere e a ara ca i erenta intre a area c nta i a a acti u ui i a area re enta a u uri r iit are e nu erar e ti ate

actua i ate a rata curenta e renta i itate e iata entru un acti financiar i i ar t e e ier ere in e reciere nu a fi re er ata in perioadele urmatoare.

a area c nta i a a acti u ui financiar e te i inuata in irect rintr c e tuia a cu e recierea entru t ate acti e e financiare cu e ce tia creante r c ercia e un e a area c nta i a e te i inuata rin uti i area unui c nt e a u tari entru e reciere

tunci can creanta c ercia a e c n i era a fi nerecu era i a e erecun a te a ectan in ace a i ti c ntu e a u tari entru e reciere ecu erarea u teri ara a creante r erecun cute e cre itea a in ituatia e r fit au ier ere ariatii e c ntu ui e

a u tari entru e reciere e recun c in ituatia e r fit au ier ere

tunci can un acti financiar i ni i entru an are e te c n i erat e reciat ca ti uri e au ier eri e cu u ate anteri r recun cute in re u tatu a unt rec a ificate a r fit au ier ere in eri a a re ecti a

n ceea ce ri e te acti e e financiare a urate a c tu a rti at aca in eri a a ur at are ier erea in e reciere ca e au aca ca erea ate fi c re ata in iecti cu un e eni ent care are c u a recun a terea e recierii atunci ier erea in e reciere recun cuta anteri r e te re er ata rin r fit au ier ere in a ura in care a area c nta i a a in tru entu ui a ata a

care e te re er ata e recierea nu e a e te c tu a rti at u rtat aca e recierea nu ar fi t recun cuta

n ceea ce ri e te actiuni e c a ificate ca i ni i e entru an are ier eri e in e reciere recun cute anteri r in r fit au ier ere nu unt re er ate rin r fit au ier ere rice cre tere a a rii u te care ur ea a unei ier eri in e reciere e

recunoaste in rezultatul global si se cumuleaza sub titlul de rezerva reevaluare investitii. Cat priveste titlurile de creanta disponibile entru an are ier eri e in e reciere unt re er ate u teri r rin r fit au ier ere aca cre tere a a rii u te a in e titiei ate fi

Page 74: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201674

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

corelata in mod obiectiv cu un eveniment care are loc dupa recunoasterea pierderii din depreciere.

Derecunoasterea activelor financiare

ru u i S cietatea erecun c un acti financiar nu ai atunci can re turi e c ntractua e ri in u uri e e nu erar in acti ee ira au can tran era acti u financiar i in u tantia t ate ri curi e i eneficii e a erente tit u ui e r rietate aacti u ui catre a ta entitate aca ru u i S cietatea nici nu tran era nici nu retin in u tantia t ate ri curi e i eneficii eaferente titlului de proprietate si continua sa controleze activul transferat, se recunoaste dreptul pastrat in activul respectiv si oat rie entru e entua e u e e ata aca ru u i S cietatea nu a trea a in u tantia t ate ri curi e i eneficii e

a erente tit u ui e r rietate a e unui acti financiar tran erat atunci ru u i S cietatea c ntinua a recun a ca acti ufinanciar i e a e enea recun c un i ru ut arantat entru inca ari e ri ite a erecun a terea t ta a a unui acti financiar i erenta intre a area c nta i a a acti u ui i u a c ntra a rii ri ite i au e ri it i a ca ti u ui au ier erii cu u ate care a t recun cuta in a te e e ente a e re u tatu ui a e recun a te in r fit au

pierdere. Active de explorare si evaluare

Activitatile de explorare si evaluare implica cautarea de resurse minerale, stabilirea fezabilitatii tehnice si evaluarea viabilitatii comerciale a re ur ei i entificate i uri e e c e tuie i care t fi inc u e n a urarea acti e r e e rare i e a uare unt ur at are e - achizitionarea de drepturi de explorare; tu ii t rafice e ice e c i ice i e fi ice ra e e rat rii

- saparea de santuri si prelevarea de probe; si acti itati i icate n e a uarea e a i itatii te nice i a ia i itatii c ercia e a e tra erii re ur e r inera e ce tea inc u c turi e

inregistrate cu determinarea celor mai potrivite metode de exploatare miniera/procesare si cu dezvoltarea studiilor de fezabilitate.

e tuia a cu e rarea i e a uarea e te nre i trata a c t inu ier eri e rin e reciere ata tinuta icenta e erare activele de explorare respective sunt amortizate de-a lungul celei mai scurte perioade dintre viata minei si durata licentei de minerit. Un acti e e rare i e a uare nu a ai fi c a ificat ca atare atunci c n unt e n trate e a i itatea te nica i ia i itatea c ercia a a extragerii unei resurse minerale.

Datorii financiare si instrumente de capitaluri proprii

at rii e financiare unt c a ificate a recun a terea initia a ca at rii financiare rin c ntu e r fit au ier ere at rii financiare at rii c ercia e i ru uturi au ca in tru ente financiare eri ate e e nate intr re atie e ac erire eficienta u a ca

Clasificare ca datorie sau capital n tru ente e e at rie au ca ita uri e i e e catre ru i S cietate unt c a ificate fie ca at rii financiare au ca ita uri r rii in c n r itate cu an a a ente e c ntractua e i efinitia at riei financiare i a in tru entu ui e ca ita Instrumente de capital

Un instrument de capital este orice contract care dovedeste o participatie reziduala in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale. Instrumentele de capital emise de Grup si Societate sunt recunoscute in incasarile primite, net de costurile directe de emisiune. Rascumpararea instrumentelor de capital proprii ale Grupului si Societatii este recunoscuta si dedusa direct din capitaluri proprii. Nici un ca ti au nici ier ere nu e te recun cuta in r fit au ier ere a ac i itia an area e i iunea au anu area in tru ente r e capitaluri proprii ale Grupului si Societatii. Datorii financiare

at rii e financiare unt c a ificate fie ca at rii financiare e a uate a a area u ta rin r fit au ier ere au ca a te at rii financiare

Page 75: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201675

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Datorii financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere

at rii e financiare unt c a ificate a a area u ta rin r fit au ier ere can at ria financiara e te fie etinuta in e erea tran acti narii fie e e nata a a area u ta rin r fit au ier ere

at rie financiara e te c a ificata ca etinuta in e erea tran acti narii aca - a fost achizitionata, in principal, in scopul rascumpararii in viitorul apropiat; sau a recun a terea initia a ace arte intr un rt iu e in tru ente financiare i entificate e care ru u i S cietatea e

a ini trea a i reuna i are un i t ric e arcare e ter en curt a r fituri r au e te un in tru ent eri at care nu e te e e nat ca in tru ent e ac erire au care nu e te eficient

at rie financiara a ta ecat at ria financiara etinuta entru tran acti nare ate fi e e nata ca fiin a a area u ta rin r fit

sau pierdere, la recunoasterea initiala daca: acea ta e e nare e i ina au re uce e nificati inc n ec enta e e a uare au e recun a tere care ar a area a t e au at ria financiara ace arte intr un ru e acti e financiare au at rii financiare au a e e a car r er r anta e te e ti nata i e a uata e a a a rii u te in c n r itate cu ana e entu ri cu ui cu entat au trate ia e in e titii recu i aca

gruparea este furnizata intern pe acea baza; sau - face parte dintr-un contract care contine unul sau mai multe instrumente derivate incorporate si IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare er ite ca intre u c ntract c inat acti au at rie a fie e e nat ca fiin a a are u ta rin c ntu e r fit au ier ere

at rii e financiare a a are u ta rin r fit au ier ere unt e a uate a a are u ta cu rice ca ti au ier ere care re u ta in ree a uare recun cut in r fit au ier ere a ti u au ier erea neta recun cute in r fit au ier ere inc u rice an a atita in e atura cu at ria financiara i unt inc u e in ier eri in in tru ente financiare eri ate inc r rate i te enituri c e tuie i financiare in r fit au ier ere a area u ta e te ta i ita in u re entat in ta 0

Alte datorii financiare

te at rii financiare inc u i i ru uturi unt e a uate u teri r a c t a rti at in et a an ii e ecti e

et a an ii e ecti e e te et a e ca cu a c tu ui a rti at a unei at rii financiare i e a care a c e tuie i r cu an i e din perioada relevanta. Rata dobanzii efective este rata care actualizeaza exact platile viitoare de numerar estimate pe durata de iata rec ni ata a at riei financiare inc u i t ate n rarii e atite au ri ite care ac arte inte ranta in rata e ecti a a an ii

costurile de tranzactie si alte prime sau discounturi) sau (acolo unde e cazul) pe o perioada mai scurta, la valoarea contabila neta de la recunoasterea initiala.

Contracte de garantie financiara

n c ntract e arantie financiara e te un c ntract care icita e itentu ui a e ectue e anu ite ati entru a c en a etinat ru entru ier ere e care are e u erit in ituatia in care un e it r ecificat nu ace ati e a ter en in c n r itate cu c n itii e

unui instrument de datorie.

ntracte e e arantie financiara e i e e ru i S cietate unt e a uate initia a a area u ta a ace t ra i aca nu unt e e nate ca fiin a a are u ta rin r fit au ier ere unt e a uate u teri r a ni e u a i a

- sumei obligatiei contractuale, stabilita in conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente; si - sumei recunoscute initial, minus, acolo unde este cazul, amortizarea cumulata recunoscuta in conformitate cu politicile de recunoastere a veniturilor.

Derecunoasterea datoriilor financiare

ru u i S cietatea erecun c at rii e financiare atunci i nu ai atunci can i atii e ru u ui i S cietatii unt ac itate anu ate au e ira i erenta intre a area c nta i a a at riei financiare erecun cute i c ntra a area atita i ati i a e te recun cuta

in r fit au ier ere

Page 76: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201676

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Instrumente financiare derivate

ru u i S cietatea e in arte intr erie e in tru ente financiare eri ate entru a i e ti na e unerea a ri cu e iata i a ri cu ratei cur u ui e c i inc u an c ntracte r ar ri in cur u e c i c ntracte a i tiuni e e ti nare a ri curi r legate de pretul marfurilor corespunzatoare vanzarilor pe aluminiu, bazate pe pretul aluminiului de pe Bursa Metalelor de la Londra

n r atii u i entare cu ri ire a in tru ente e financiare eri ate unt re entate in ta 0 n tru ente e financiare eri ateunt recun cute initia a a area u ta e a ata inc eierii c ntracte r i unt ree a uate u teri r a a area r u ta a

inc eierea fiecarei eri a e e ra rtare a ti u au ier erea re u tata e te recun cuta i e iat in c ntu e r fit auier ere e ce tan ca u in care in tru entu eri at e te e e nat ca in tru ent e ac erire i e te eficient ituatie in care

entu recun a terii in r fit au ier ere e in e e natura re atiei e ac erire

Instrumente derivate incorporate

n tru ente e financiare eri ate inc r rate in c ntracte a a ne eri ate unt tratate ca in tru ente eri ate e arate atunci can ri curi e i caracteri tici e r nu unt e ate tran e ce e a e c ntracte r a a iar c ntracte e a a nu unt e a uate a a are u ta rin r fit au ier ere

Contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor (de hedging)

ru u i S cietatea e e nea a anu ite in tru ente e ac erire u r a e in a a rii u te au e ac eriri a e u u ui e numerar.

a ince utu re atiei e e in ru u i S cietatea u tifica rin cu entatie re atia intre in tru entu e ac erire ielementul acoperit, impreuna cu obiectivele de gestionare a riscului si strategia acesteia de incheiere a diverselor tranzactii dehedging. In plus, la inceputul relatiei de hedging si in mod permanent, Grupul si Societatea documenteaza daca instrumentul deac erire e te eficient in c en area ificari r e a are u ta au a e u uri r e nu erar a e e e entu ui ac erit a erentriscului acoperit.

ta 0 re inta eta ii e a ri r u te a erente in tru ente r eri ate uti i ate in c uri e ac erire

Operatiuni de acoperire impotriva riscurilor valorii juste

ificari e a rii u te a in tru ente r eri ate care unt e e nate i e inca rea a in cate ria ac eriri r a rii u te unt recun cute i e iat in r fit au ier ere a aturi e a te ificari a e a rii u te au a e acti u ui au at riei ac erite care ate fi atri uita ri cu ui ac erit ificarea a rii u te a in tru entu ui e ac erire i ificarea e e entu ui ac erit ce ate fi atri uit riscului acoperit sunt recunoscute in linia situatiei rezultatului global corespunzatoare elementului acoperit.

Contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor este intrerupta atunci cand Grupul si Societatea revoca relatia de acoperire, cand instrumentul de acoperire expira sau este vandut sau cand nu mai incadreaza in contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor.

u tarea e a are u ta a a rii c nta i e a e e entu ui ac erit care ecur e in ri cu ac erit e te a rti ata in r fit au pierdere incepand de la data respectiva. Operatiuni de acoperire impotriva riscului asociat fluxurilor de trezorerie

artea eficienta in ificarea e a are u ta a in tru ente r eri ate care unt e e nate i e ca ifica entru ac erirea u uri r e tre rerie e te recun cuta in a te e e ente a e re u tatu ui a i acu u ata in re er a e ac erire i tri a ri curi r

a ciate u uri r e tre rerie a ti u au ier erea a erenta artii ineficiente e te recun cuta i e iat in r fitu au ier erea c n i ata a eri a ei i e te inc u a in e e ente e ri in a ti uri ier eri in in tru ente financiare eri ate inc r rate i te ca ti uri ier eri financiare nete

a ri e recun cute anteri r in a te e e ente a e re u tatu ui a i acu u ate in ca ita uri e r rii unt rec a ificate in r fit au ier ere in eri a e e in care e e entu ac erit e te recun cut in r fit au ier ere e aceea i inie in ituatia e r fit au ier ere

precum elementul acoperit recunoscut.

Page 77: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201677

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

tu i can tran actia r n ata e ac erire are ca re u tat recun a terea unui acti nefinanciar au a unei at rii nefinanciare castigurile si pierderile recunoscute anterior in alte elemente ale rezultatului global si acumulate in capitaluri proprii sunt transferate din ca ita uri e r rii i inc u e in e a uarea initia a a c tu ui acti u ui nefinanciar au a at riei nefinanciare Contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor este suspendata cand Grupul si Societatea revoca relatia de acoperire, cand in tru entu e ac erire e ira au e te an ut re i iat au e ercitat au can nu e ai ca ifica entru c nta i itatea e ac erire Orice castig sau pierdere recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global si acumulata in capitaluri proprii in momentulre ecti ra ane in ca ita uri r rii i e te recun cuta in c ntu e r fit au ier ere c n i ata i in i i ua nu ai atuncicand tranzactia prognozata este recunoscuta. Cand nu se mai asteapta ca tranzactia prognozata sa aiba loc, castigul sauier erea acu u ata e recun a te i e iat in c ntu e r fit au ier ere c n i at i in i i ua

Prezentarea pe net a instrumentelor financiare

cti e e i at rii e financiare unt re entate net in ituatia itiei financiare aca e i ta un re t e a care a er ita ec ntarea neta si daca exista intentia in acest sens, respectiv de a realiza activele si a deconta datoriile in acelasi timp.

Partile afiliate

ntra arti e e unt c n i erate afi iate in entu in care a ta arte fie rin re t e r rietate re turi c ntractua e re atii a i ia e au rin a te i ace ate c ntr a irect au in uenta e nificati cea a ta arte

Subventii Su entii e unt recun cute atunci can e i ta uficiente e i ca ru u i S cietatea r in e ini c n itii e re erit are a ace tea i ca u entii e r fi ri ite ce tea unt recun cute in ituatia e r fit au ier ere e eri a a nece ara entru a e c re a cu

costurile pe care subventiile le compenseaza si sunt prezentate in categoria "alte venituri operationale". Subventiile care se primesc ca i c en atie entru c e tuie i au ier eri e a inre i trate au entru a ac r a u rt ne i cit ru u ui i S cietatii ara c turi

u teri are a erente e recun c in c ntu e r fit au ier ere in eri a a can tre uie ri ite

Certificatele de emisii de gaze cu efect de sera

ru u i S cietatea recun c eficitu e certificate e e i ii a e cu e ect e era in ituatii e financiare c n i ate i in i i ua e e baza metodei datoriilor nete. Conform acestei metode, sunt recunoscute doar acele datorii care se asteapta sa rezulte din depasirea c te r e certificate a cate

ru u i S cietatea e ti ea a u e e anua e e e i ii a fina u fiecarei eri a e e ra rtare i recun a te t ta u at rii r u i entare e ti ate entru e ce u r n at e u e e e i ii e a e cu e ect e era a u ta a are a unitati r u i entare

care ur ea a a fie ac i iti nate au anctiuni e care ur ea a a fie u rtate c n r e i atie nati na e at ria u i entara neta e te recun cuta in r fit au ier ere e a a et ei unitatii e r uctie n ca u in care ru u i S cietatea e ti ea a ca a i ai utin in c te e a cate e certificate e e i ii e a e cu e ect e era a cate rice tentia enit in an area certificate r neuti i ate e te recun cut ar in entu an arii e ecti e a ace t ra Raportarea pe segmente Un segment este o componenta a Grupului si a Societatii care se implica in segmente de activitate din care poate obtine venituri sau poate inregistra cheltuieli (inclusiv venituri si cheltuieli corespunzatoare tranzactiilor cu alte componente ale aceleiasi entitati), ale carei rezultate operationale sunt trecute in revista in mod regulat de catre principalul factor decizional ale Grupului si Societatii pentru a lua eci ii re erit are a re ur e e ce ur ea a a fie a cate e entu ui i a e a ua er r ante e ace tuia i entru care unt i ni i e

in r atii financiare i tincti e n r atii e e re e ent unt re entate cu ri ire a e ente e e rafice i e acti itate a e grupului si sunt stabilite pe baza structurii de management si raportare interna a Grupului si Societatii.

e u tate e e e ent acti e e i at rii e inc u e e ente ce t fi atri uite irect unui e ent recu i ce r care t fi a cate e o baza rezonabila. Elementele nealocate constau in principal in investitii (altele decat investitiile imobiliare) si veniturile aferente, credite si imprumuturi si cheltuielile aferente, active corporative (in principal sediul Grupului si Societatii), cheltuieli administrative, precum si in creante si datorii privind impozitul.

Page 78: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201678

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Cheltuielile de capital pe segment reprezinta totalul costurilor inregistrate pe parcursul perioadei pentru achizitia imobilizarilor corporale si a activelor intangibile, altele decat fondul comercial.

Dividende

i i en e e unt inre i trate ca at rii in ituatii e financiare a e ru u ui i S cietatii in eri a a in care ace tea unt a r ate e catre acti narii S cietatii i e re ecta c re un at r rin ca erea ca ita uri r r rii

Judecati contabile critice, estimari si ipoteze

re atirea ituatii r financiare nece ita e ectuarea e catre ana e ent a un r u ecati c nta i e e ti ari i i te e care a ectea a valorile raportate pentru veniturile din vanzari, cheltuieli, active si datorii, notele explicative aferente, precum si pentru prezentarea at rii r c ntin ente ra u e incertitu ine a erent ace t r i te e i e ti ari ate enera re u tate ce nece ita a u tarea e nificati a a a ri r c nta i e a e acti e r au at rii r

te e e c eie care ar utea enera un anu it ra e incertitu ine a ata ra rtarii care re inta un ri c e nificati e a eter ina a u tari ateria e entru a ri e c nta i e a e acti e r i at rii r a erente anu ui ur at r unt e cri e ai ru u i S cietatea au un a entat i te e e i e ti ari e e in r atii e i ni i e atunci can ituatii e financiare au t re atite ircu tante e i i te e e e i tente cu ri ire a e tari e iit are ar utea c i a at rita ificari r in iata au circu tante r care unt in a ara c ntr u ui ru u ui i S cietatii t e e c i ari unt re ectate in i te e atunci can ace tea a ar

Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate corporale si necorporale Deprecierea unui activ are loc atunci cand valoarea neta contabila a respectivului activ sau a unitatii generatoare de numerar depaseste valoarea lor recuperabila, care este maximul dintre valoarea de piata minus costurile de vanzare si valoarea in uz. Calculul valorii de iata inu c turi e e an are e a ea a e ate i ni i e in iata in tran actii e an ari an a ante eru ate in c n itii n r a e e iata entru acti e i i are au e returi e iata i entifica i e ai utin c turi e e ce are a acti u ui a cu u a rii in u e a ea a e un e e u uri e nu erar actua i ate u uri e e nu erar unt e tra e in u ete int c ite e ru i S cietate i nu inc u acti itati e re tructurare a care ru u i S cietatea nu a an a at inca au in e titii iit are e nificati e care r

imbunatati performanta activului sau a unitatii generatoare de numerar care face obiectul testului de depreciere. Valoarea recuperabila e te en iti a a rata e i c unt ita in e u u uri r e nu erar actua i ate recu i a intrari e e nu erar iit are e ti ate si la rata de crestere folosita pentru extrapolari. Taxe nter retarea re e entari r fi ca e c e e ificari e in e i atia fi ca a recu i u a i entu e i i i itatii enituri r impozabile viitoare presupun o serie de incertitudini. Grupul deruleaza tranzactii cu diversi parteneri din mediul international, care sunt in multe cazuri pe termen lung si de complexitate, astfel ca rezultatele efective ar putea diferi fata de ipotezele avute in vedere, sau ata e iit are ificari a e un r a t e e i te e ceea ce ar utea nece ita iit are a u tari a e c e tuie i r au enituri r in ta e inre i trate e a ru u i S cietatea inre i trea a r i i ane aca e te ca u entru iit are c n ecinte i i e a e un r in ectii fi ca e a ri e ace t r r i i ane e a ea a e i er i act ri cu ar fi e erienta un r in ectii fi ca e anteri are au inter retari i erite a e re e entari r e catre ru i S cietate in ra rt cu inter retari e aut ritati r fi ca e t e e i erente e inter retare t

aparea pentru o serie de probleme, in functie de circumstantele aplicabile.

reante e in i it e r fit a anat e recun c entru ier eri fi ca e re rtate in a ura in care e te r a i ca r e i ta r fituri ta a i e entru care ace te ier eri fi ca e r utea fi ite te nece ar ca ana e entu a i i e ercite u ecata r e i na a entru a eter ina a area creantei in i itu e r fit a anat care ate fi recun cuta e a a entu ui e ti at i a ni e u ui iit are r r fituri i a i e c nc itent cu trate ii e iit are e anificare fi ca a ai u te eta ii unt re entate in

Nota 10.

Evaluarea la valoare justa a instrumentelor financiare

tunci can a area u ta a acti e r i at rii r financiare re ectate in ituatia itiei financiare nu t fi a urate e a a un r returi c tate e iete acti e a area r u ta e a ara in te nici e e a uare rintre care i e u u uri r e nu erar

actualizate. Ipotezele din aceste modele sunt preluate din informatii de piata disponibile, dar atunci cand nu este posibil, sunt necesare rati na ente entru eter inarea a rii u te ati na ente e inc u eter inarea un r i te e cu ar fi ri cu e ic i itate ri cu e cre it i ati itatea rice ificari in ace te i te e re erit are a ace ti act ri ar utea a ecta a area ra rtata in ituatii financiare A se consulta si Nota 30 pentru mai multe detalii. Provizioane pentru reabilitare Grupul si Societatea au recunoscut provizioane privind reabilitatea unor amplasamente unde depoziteaza deseuri din productie. Pentru eter inarea a rii r i i ane r au acut e ti ari i au uat in c n i erare i te e ri in rata e i c unt rata e in atie

costurile cu reabilitarea si momentul cand vor trebui suportate. A se consulta si Nota 24 pentru mai multe detalii.

Duratele utile ale imobilizarilor corporale

ru u i S cietatea re i uie c urate e uti e a e i i i ari r a e c r ra e a fina u fiecarei eri a e e ra rtare

n ucerea e te u ecati c nta i e critice i entru e ti area uratei e iata a acti e r nec r ra e i ite a anate r i i ane i a u tari entru e recierea creante r incerte i a t curi r a u tari entru e recierea acti e r financiare i at rii

contingente.

5. Raportarea pe segmente

Pentru scopuri administrative, Grupul este organizat, pe baza integrarii verticale, in diviziii: divizia Bauxita, divizia Alumina, divizia Aluminiu Primar si divizia Aluminiu Procesat. Pentru alocarea resurselor si evaluarea performantei segmentelor, diviziile sunt baza pe care Grupul raporteaza informatiile pe segmente catre personalul cheie cu putere de decizie. Segmentul Bauxita este localizat in Sierra Leone. Segmentul Alumina prelucreaza bauxita pentru a obtine alumina, principala materie prima pentru producerea aluminiului primar. Segmentul Aluminiu Primar toarna produse precum sarma, sleburi, bare si lingouri iar segmentul Aluminiu Procesat la nivel de grup r uce i in e ta e en i aci i r u e e tru ate tat i i ia u iniu ri ar cat i i i ia u iniu r ce at e a a in S atina

Romania.

Veniturile si rezultatul segmentelor Grupului Alro pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 si respectiv 31 decembrie 2015 sunt urmatoarele:

Bauxita Alumina Aluminiu primar

Aluminiu procesat

Altele Tranzactii intre

segmente

Total

2016Vanzari catre clienti externi 32.467 69.240 1.016.026 1.178.094 6.976 - 2.302.803 Vanzari intre segmente 190.004 485.954 853.743 27 24.479 -1.554.207 - Total venituri din vanzari 222.471 555.194 1.869.769 1.178.121 31.455 -1.554.207 2.302.803

e u tat e e ente r fit rut 53.436 -8.111 175.802 131.209 21.348 -5.984 367.700 Alte cheltuieli si venituri operationale, net -201.034

an i i a te enituri c e tuie i financiare nete -81.598 Diferente nete de curs valutar -3.859 Rezultat inainte de impozitare 81.209

2015Vanzari catre clienti externi 9.815 57.448 1.065.056 1.272.945 17.495 - 2.422.759 Vanzari intre segmente 172.258 575.451 891.033 26 23.710 -1.662.478 - Total venituri din vanzari 182.073 632.899 1.956.089 1.272.971 41.205 -1.662.478 2.422.759

e u tat e e ente r fit rut 7.152 57.462 132.346 200.302 5.380 2.924 405.566 Alte cheltuieli si venituri operationale, net -219.659

an i i a te enituri c e tuie i financiare nete -118.538 Diferente nete de curs valutar -56.197 Rezultat inainte de impozitare 11.172

Activele si datoriile pe segmente la 31 decembrie 2016, respectiv 31 decembrie 2015 sunt dupa cum urmeaza:

Page 79: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201679

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

actualizate. Ipotezele din aceste modele sunt preluate din informatii de piata disponibile, dar atunci cand nu este posibil, sunt necesare rati na ente entru eter inarea a rii u te ati na ente e inc u eter inarea un r i te e cu ar fi ri cu e ic i itate ri cu e cre it i ati itatea rice ificari in ace te i te e re erit are a ace ti act ri ar utea a ecta a area ra rtata in ituatii financiare A se consulta si Nota 30 pentru mai multe detalii. Provizioane pentru reabilitare Grupul si Societatea au recunoscut provizioane privind reabilitatea unor amplasamente unde depoziteaza deseuri din productie. Pentru eter inarea a rii r i i ane r au acut e ti ari i au uat in c n i erare i te e ri in rata e i c unt rata e in atie

costurile cu reabilitarea si momentul cand vor trebui suportate. A se consulta si Nota 24 pentru mai multe detalii.

Duratele utile ale imobilizarilor corporale

ru u i S cietatea re i uie c urate e uti e a e i i i ari r a e c r ra e a fina u fiecarei eri a e e ra rtare

n ucerea e te u ecati c nta i e critice i entru e ti area uratei e iata a acti e r nec r ra e i ite a anate r i i ane i a u tari entru e recierea creante r incerte i a t curi r a u tari entru e recierea acti e r financiare i at rii

contingente.

5. Raportarea pe segmente

Pentru scopuri administrative, Grupul este organizat, pe baza integrarii verticale, in diviziii: divizia Bauxita, divizia Alumina, divizia Aluminiu Primar si divizia Aluminiu Procesat. Pentru alocarea resurselor si evaluarea performantei segmentelor, diviziile sunt baza pe care Grupul raporteaza informatiile pe segmente catre personalul cheie cu putere de decizie. Segmentul Bauxita este localizat in Sierra Leone. Segmentul Alumina prelucreaza bauxita pentru a obtine alumina, principala materie prima pentru producerea aluminiului primar. Segmentul Aluminiu Primar toarna produse precum sarma, sleburi, bare si lingouri iar segmentul Aluminiu Procesat la nivel de grup r uce i in e ta e en i aci i r u e e tru ate tat i i ia u iniu ri ar cat i i i ia u iniu r ce at e a a in S atina

Romania.

Veniturile si rezultatul segmentelor Grupului Alro pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 si respectiv 31 decembrie 2015 sunt urmatoarele:

Bauxita Alumina Aluminiu primar

Aluminiu procesat

Altele Tranzactii intre

segmente

Total

2016Vanzari catre clienti externi 32.467 69.240 1.016.026 1.178.094 6.976 - 2.302.803 Vanzari intre segmente 190.004 485.954 853.743 27 24.479 -1.554.207 - Total venituri din vanzari 222.471 555.194 1.869.769 1.178.121 31.455 -1.554.207 2.302.803

e u tat e e ente r fit rut 53.436 -8.111 175.802 131.209 21.348 -5.984 367.700 Alte cheltuieli si venituri operationale, net -201.034

an i i a te enituri c e tuie i financiare nete -81.598 Diferente nete de curs valutar -3.859 Rezultat inainte de impozitare 81.209

2015Vanzari catre clienti externi 9.815 57.448 1.065.056 1.272.945 17.495 - 2.422.759 Vanzari intre segmente 172.258 575.451 891.033 26 23.710 -1.662.478 - Total venituri din vanzari 182.073 632.899 1.956.089 1.272.971 41.205 -1.662.478 2.422.759

e u tat e e ente r fit rut 7.152 57.462 132.346 200.302 5.380 2.924 405.566 Alte cheltuieli si venituri operationale, net -219.659

an i i a te enituri c e tuie i financiare nete -118.538 Diferente nete de curs valutar -56.197 Rezultat inainte de impozitare 11.172

Activele si datoriile pe segmente la 31 decembrie 2016, respectiv 31 decembrie 2015 sunt dupa cum urmeaza:

Page 80: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201680

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Grupul AlroBauxita Alumina Aluminiu

primarAluminiu procesat

Altele Tranzactii intre

segmente

Total

31 decembrie 2016Total active 106.141 495.380 1.103.412 434.522 1.238.945 -1.077.138 2.301.262 Total datorii 345.503 253.565 159.475 114.408 1.106.092 -578.739 1.400.304 Achizitii de active imobilizate 18.840 13.534 59.466 26.226 - - 118.066 Deprecierea imobilizarilor corporale, sold - -2.963 -566 -30.907 - - -34.436 Cheltuiala cu amortizarea -20.861 -19.734 -50.754 -29.541 -4.769 - -125.659

31 decembrie 2015Total active 108.181 453.104 1.104.604 454.266 1.146.947 -1.066.197 2.200.905 Total datorii 359.660 213.963 201.836 137.208 1.048.687 -590.270 1.371.084 Achizitii de active imobilizate 28.776 9.171 51.899 12.548 - - 102.394 Deprecierea imobilizarilor corporale, sold - -2.852 -566 -38.224 - - -41.642 Cheltuiala cu amortizarea -20.532 -23.660 -42.804 -24.528 -7.403 - -118.927

Imobilizarile corporale localizate in Sierra Leone totalizeaza 63.960 mii RON (la 31 decembrie 2015: 62.062 mii RON).

La nivel de Societate, segmentele pe baza carora care aceasta raporteaza informatiile pe segmente catre personalul cheie cu putere de decizie sunt: divizia Aluminiu primar si divizia Aluminiu procesat care produce si vinde table, benzi si placi. Veniturile si rezultatul segmentelor Alro pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 si respectiv 31 decembrie 2015 sunt urmatoarele:

Aluminiu primar

Aluminiu procesat

Altele Tranzactii intre

segmente

Total

2016Vanzari catre clienti externi 1.179.625 917.240 30.199 - 2.127.064 Transferuri intre segmente 690.144 - - -690.144 - Total venituri din vanzari 1.869.769 917.240 30.199 -690.144 2.127.064

e u tat e e ente r fit rut 175.802 96.393 20.091 - 292.286 Alte cheltuieli si venituri operationale, net -122.677

an i i a te enituri c e tuie i financiare nete -76.697 Diferente nete de curs valutar -12.625 Rezultat inainte de impozitare 80.287

2015Vanzari catre clienti externi 1.263.129 996.070 39.998 - 2.299.197 Transferuri intre segmente 692.960 - - -692.960 - Total venituri din vanzari 1.956.089 996.070 39.998 -692.960 2.299.197

e u tat e e ente r fit rut 132.346 175.586 4.179 - 312.111 Alte cheltuieli si venituri operationale, net -154.781

an i i a te enituri c e tuie i financiare nete -113.688 Diferente nete de curs valutar -63.927 Rezultat inainte de impozitare -20.285

Page 81: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201681

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Alro individualAluminiu

primarAluminiu procesat

Altele Tranzactii intre

segmente

Total

31 decembrie 2016Total active 1.103.412 340.842 950.577 - 2.394.831 Total datorii 159.475 40.139 1.063.556 - 1.263.170 Achizitii de active imobilizate 59.466 21.722 - - 81.188 Deprecierea imobilizarilor corporale, sold -566 -23.739 - - -24.305 Cheltuiala cu amortizarea -50.754 -22.342 -4.766 - -77.862

31 decembrie 2015Total active 1.104.604 350.248 836.715 - 2.291.567 Total datorii 201.836 44.983 979.892 - 1.226.711 Achizitii de active imobilizate 51.899 6.167 - - 58.066 Deprecierea imobilizarilor corporale, sold -566 -27.732 - - -28.298 Cheltuiala cu amortizarea -42.804 -18.254 -5.667 - -66.725

ta acti e inc u e in cate ria te acti itati cu rin in rinci a in e titii e in fi ia e c a iri e a ini trati e creanta ri in i itu e r fit a anat in tru ente e financiare eri ate inc r rate Total datorii incluse in categoria "Alte activitati" cuprind in principal imprumuturile, provizioanele si dividendele.

te eratiuni a e ru u ui i S cietatii inc u i er e er icii catre entitati e afi iate au catre c ienti terti Pozitiile "Tranzactii intre segmente" si "Alte activitati" includ eliminari intre segmente si sume nealocabile. Veniturile si cheltuielile pe segmente sunt cele care sunt direct atribuibile segmentelor; cheltuielile comune sunt alocate segmentelor pe o baza rezonabila. Veniturile, cheltuielile si rezultatul pe segmente includ transferuri intre segmentele operationale. Preturile de transfer intre segmentele operationale sunt preturi de piata similare cu preturile din tranzactiile efectuate cu terte parti. Conducerea monitorizeaza veniturile si cheltuielile din dobanzi pe baza neta. Activele pe segmente includ toate activele operationale utilizate de un segment si constau in principal in imobilizari corporale, nu erar erati na creante t curi i acti e intan i i e nete e a u tari e e reciere u te in a t e e acti e unt atri ui i e direct segmentelor individuale, iar valoarea contabila a unor active folosite in comun de doua sau mai multe segmente este alocata segmentelor pe o baza rezonabila. Datoriile pe segmente includ toate datoriile operationale, precum cele comerciale, salarii si c ntri utii e ata i at rii re i inate cti e e i at rii e e e ente nu inc u i itu e r fit a anat i ru uturi at rii financiare i a te cate rii care nu e t a ca

a e u e ai re inta an ari e S cietatii in unctie e ca i area e rafica a c ientu ui Grupul Alro Alro

2016 2015 2016 2015Romania 387.045 471.964 555.481 670.171 Alte tari membre UE 1.596.284 1.567.264 1.318.170 1.275.543 Alte tari europene non-membre UE 198.884 223.675 175.982 220.209 SUA 31.790 68.964 31.790 68.964 Alte tari 88.800 90.892 45.641 64.310 Total 2.302.803 2.422.759 2.127.064 2.299.197

Grupul Alro

Page 82: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201682

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

6. Cheltuieli generale, administrative si de desfacere

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Cheltuieli cu personalul -100.361 -82.636 -60.687 -54.131 Cheltuieli cu serviciile executate de terti -41.606 -42.752 -29.698 -29.157 Cheltuieli de consultanta si audit -24.983 -38.605 -20.650 -33.914 Cheltuieli cu materiale consumabile si utilitati -10.091 -10.743 -5.564 -5.020

e tuie i cu ta e a te e ecat i itu e r fit -6.992 -6.700 -4.716 -4.168 Amortizare -5.734 -7.267 -3.262 -3.818 Asigurari -6.440 -6.195 -4.200 -4.171

ar etin i -5.200 -4.873 -691 -1.088 Cheltuieli cu deplasarile -3.750 -4.134 -1.321 -1.240 Alte cheltuieli administrative -7.433 -7.875 -3.478 -2.949

i carea a u tari r entru creante e incerte 535 -378 668 654 Total -212.055 -212.158 -133.599 -139.002

7. Alte venituri si cheltuieli operationale

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Alte venituri operationaleVenituri din chirii 463 584 1.574 1.827 Venituri din provizioane neutilizate reversate 4.973 - 4.973 - Venituri din despagubiri si penalitati 2.366 7.363 2.155 7.153 Venituri din datorii derecunoscute - 13.040 - -

enituri in re er area a u tari r e e reciere entru i i i ari corporale

733 - 844 554

Alte venituri 9.256 7.206 3.951 3.742 Total alte venituri operationale 17.791 28.193 13.497 13.276

Grupul Alro Alro

2016 2015 2016 2015Alte cheltuieli operationaleAmortizarea activelor imobilizate in conservare -1.504 -1.849 -1.504 -1.849 Pierdere neta din cedarea de imobilizari -191 -5.829 -56 -3.598 Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati -940 -23.486 -303 -22.790

e tuie i cu a u tari e e reciere entru i i i ari - -1.160 - - Alte cheltuieli -4.135 -3.370 -712 -818 Total alte cheltuieli operationale -6.770 -35.694 -2.575 -29.055

Alte venituri operationale Suma de 4.973 mii RON din categoria "Venituri din provizioane neutilizate reversate" se refera la provizioane pentru litigii civile privind utilizarea de produse de proprietate intelectuala. Pentru mai multe detalii a se consulta Nota 24. In 2015, in categoria "Venituri din despagubiri si penalitati" este inclusa suma de 6.707 mii RON reprezentand indemnizatii de asigurare primite in 2015 in special pentru pierderile economice cauzate de explozia unui echipament in luna mai a anului 2014 in incinta diviziei de procesare a Societatii. Pentru anul 2015 "Veniturile din datorii derecunoscute" aferente Grupului reprezinta datorii privind taxele locale, derecunoscute si inre i trate e enit ca ur are a unui au it fi ca e ectuat e aut ritatea nati na a a u i iara ru u ui in Sierra e ne in 201 Categoria "Alte venituri" include o suma de 1.592 mii RON la nivel de Grup si de 1.146 mii RON la nivel de Societate (pentru anul 2015: 1.591 mii RON pentru Grup si 1.146 mii RON pentru Societate) reprezentand venituri din subventii care au fost primite din fonduri UE entru in e titie intr inie e fini are r u e finite r ce ate in 201 e catre S cietate i entru in e titie in ec i a ente e tinere a r u e r e tru ate e catre fi ia a a S cietatii in 201 Su entii e e recun c e enituri iniar e urata e iata a

imobilizarilor corporale respective.

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 83: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201683

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Alte cheltuieli operationale In anul 2015, pierderea neta din cedarea de imobilizari se refera in special la scoaterea din evidenta contabila a unei hale dezafectate. In 2015, categoria "Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati" (atat la nivelul Grupului, cat si la nivelul Societatii) include suma e 21 2 ii re re entan c n tituirea unui r i i n in ece rie 201 ca ur are a n tificarii S cietatii e catre n i iu

Concurentei privind aplicarea unei sanctiuni.

ate ria te c e tuie i atat a ni e u ru u ui cat i a ni e u S cietatii inc u e c e tuie i i er e care nu t fi a cate a t r categorii.

8. Cheltuieli cu dobanzile

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Cheltuieli cu dobanzile -57.717 -46.383 -53.165 -42.545 Cheltuieli cu dobanzile si comisioanele aferente contractelor de factoring

-8.776 -11.105 -8.711 -10.946

Total -66.493 -57.488 -61.876 -53.491

Cheltuielile cu dobanzile includ o suma de 13.426 mii RON pentru Grup si o suma de 13.054 mii RON pentru Societate (in 2015: 5.649 mii RON pentru Grup si 5.550 mii RON pentru Societate) reprezentand costuri tranzactionale pentru imprumuturile obtinute sau prelungite, care se recunosc in timpul perioadei ca element de cheltuiala cu dobanda pe baza metodei dobanzii efective. Suma efectiv platita a costurilor tranzactionale in 2016 a fost de 2.862 mii RON pentru Grup si 2.357 mii RON pentru Societate si este inclusa in Situatia in i i ua a a u uri r e tre rerie in cate ria an i atite in 201 26 20 ii atat entru ru cat i entru Societate).

9. Alte castiguri/ (pierderi) financiare nete

Alro2016 2015 2016 2015

Venituri din dobanzi 5.328 4.617 4.459 4.545 Comisioane bancare -3.272 -3.228 -2.112 -2.104

ier eri nete in in tru ente financiare eri ate ta 0 -4.357 - -4.357 - te ca ti uri financiare nete 7 199 - -

Total -2.294 1.588 -2.010 2.441

In venituri din dobanzi ale Grupului este inclusa o suma de 3.030 mii RON (in 2015: 1.727 mii RON) aferenta unui contract de imprumut inc eiat e una in fi ia e cu S cietatea a a a ru u ui r i etc a e c n u ta i ta 2

u a inre i trat nici u a in ineficienta in tru ente r e ac erire i tri a ri cu ui in ituatia e r fit au ier ere i a rezultatului global in anii incheiati la 31 decembrie 2016 si 2015. A se consulta si nota 30 pentru mai multe detalii.

10. Impozit pe profit

itu e r fit recun cut in r fit au ier ere

Grupul Alro2016 2015 2016 2015

Impozitul pe profit curente tuie i cu i itu e r fit curent -1.528 -1.556 - -

Impozitul pe profit amanatitu e r fit a anat recun cut in anu curent -8.185 -9.634 -13.067 -3.751

Total impozit pe profit -9.713 -11.190 -13.067 -3.751

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 84: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201684

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

itu e r fit anua ate fi rec nci iat cu re u tatu c nta i u a cu ur ea a

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Rezultat inainte de impozitare 81.209 11.172 80.287 -20.285 Rata de impozit medie 1 6 16 0 16 0

itu e r fit ca cu at a rata e ie -14.312 364 -12.846 3.246 Efectul veniturilor neimpozabile 668 353 - - Efectul cheltuielilor nedeductibile -3.071 -9.195 -221 -6.997

ectu uti i arii ier eri r fi ca e nerecun cute anteri r 6.110 128 - - ier eri fi ca e entru care nu a recun cut i it a anat -454 -3.589 - -

it a anat a erent ier eri r fi ca e nerecun cut in anii anteri ri 323 - - - Impozit amanat aferent diferentelor temporare deductibile nerecunoscut in anii anteriori 1.023 749 - - Impozitul pe profit recunoscut in contul de profit sau pierdere -9.713 -11.190 -13.067 -3.751

Rata de impozit medie pentru Societate este rata de impozitare aplicabila acesteia conform legislatiei in vigoare. Rata de impozit e ie entru ru e te e ia rate r e i it ati i e e cietati e in ania i Sierra e ne entru r fituri e i a i e n

c n r itate cu e i a ia fi ca in uri ic ii e re ecti e re ecti 16 in nia i 0 in Sierra e ne n erata cu re u tate e c nta i e a e fiecarei cietati in ru t e rata e i it e ie n erata entru ru e te a ectata e rate e e i itare nati na e i e re e entari e in i are recu i e tructura re u tate r inainte e i itare a e fi ia e r in tari e un e ace tea au operatiuni, care pot varia de la un an la altul. Valoarea negativa a ratei de impozit medii ponderate aplicabile pentru Grup in 2015 a re u tat in a icarea ratei e i it ai ari a Sierra inera in t 0 a ier erea c nta i a care a e i inat e ectu c e tuie ii cu i itu e r fit ca cu at entru c anii e in ania n cate ria e ectu uti i arii ier eri r fi ca e nerecun cute anteri r in ca ru ru u ui e te inc u a u a e 6 110 ii re re entan ier eri fi ca e in anii anteri ri uti i ate e Sierra inera in t entru a c en a r fituri e i a i e

tinute e fi ia a n 2016 n 201 in c e tuie i e ne e ucti i e e te inc u a u a e ii re re entan e ectu fi ca e 16 a a en ii ne e ucti i e recunoscute in decembrie 2015 ca urmare a sanctiunii impuse Societatii mama de catre Consiliul Concurentei (pentru mai multe detalii a se consulta nota 7 si nota 24).

na i a i itu ui e r fit a anat a ru u ui r entru anii inc eiati a 1 ece rie 2016 i 201 e te re entata ai 31 decembrie 2016

Sold initial Recunoscut in contul de profit

sau pierdere consolidat

Recunoscut in alte elemente

ale rezultatului global

consolidat

Reclasificat din capitaluri

proprii in profit sau pierdere

consolidat

Sold final

Imobilizari corporale -16.097 -1.039 - - -17.136 Stocuri 5.385 -1.943 - - 3.442 Creante comerciale si alte active circulante 323 -54 - - 269 Provizioane 5.354 -576 - - 4.778

eneficii t an a are 6.240 -190 98 - 6.148 it e r fit a anat in ier ere fi ca a 117.214 -4.383 - - 112.831

Creante/(datorii) privind impozitul pe profit amanat 118.419 -8.185 98 - 110.332 31 decembrie 2015

Sold initial Recunoscut in contul de profit

sau pierdere consolidat

Recunoscut in alte elemente

ale rezultatului global

consolidat

Reclasificat din capitaluri

proprii in profit sau pierdere

consolidat

Sold final

Imobilizari corporale -12.091 -4.006 - - -16.097 Stocuri 5.442 -57 - - 5.385 Creante comerciale si alte active circulante -157 480 - - 323 Imprumuturi -16 16 - - - Provizioane 5.006 348 - - 5.354

eneficii t an a are 6.876 466 -1.102 - 6.240 it e r fit a anat in ier ere fi ca a 124.095 -6.881 - - 117.214

Creante/(datorii) privind impozitul pe profit amanat 129.155 -9.634 -1.102 - 118.419

Grupul Alro

Page 85: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201685

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

na i a i itu ui e r fit a anat a S cietatii entru anii inc eiati a 1 ece rie 2016 i 201 e te re entata ai 31 decembrie 2016

Sold initial Recunoscut in contul de profit

sau pierdere

Recunoscut in alte elemente

ale rezultatului global

Reclasificat din capitaluri

proprii in profit sau pierdere

Sold final

Imobilizari corporale -3.378 -2.472 - - -5.850 Investitii imobiliare 240 - - - 240 Stocuri 3.401 -1.771 - - 1.630 Creante comerciale si alte active circulante 172 -115 - - 57 Provizioane 1.192 -1.001 - - 191 Obligatii pentru pensii 4.877 199 79 - 5.155

it e r fit a anat in ier ere fi ca a 109.360 -7.907 - - 101.453 Creante/(datorii) privind impozitul pe profit amanat 115.864 -13.067 79 - 102.876

31 decembrie 2015

Sold initial Recunoscut in contul de profit

sau pierdere

Recunoscut in alte elemente

ale rezultatului global

Reclasificat din capitaluri

proprii in profit sau pierdere

Sold final

Imobilizari corporale 1.664 -5.042 - - -3.378 Investitii imobiliare 240 - - - 240 Stocuri 2.572 829 - - 3.401 Creante comerciale si alte active circulante 283 -111 - - 172 Provizioane 1.449 -257 - - 1.192 Obligatii pentru pensii 5.670 222 -1.015 - 4.877

it e r fit a anat in ier ere fi ca a 108.752 608 - - 109.360 Creante/(datorii) privind impozitul pe profit amanat 120.630 -3.751 -1.015 - 115.864

a 1 ece rie 2016 ier eri e fi ca e acu u ate in anii anteri ri a e ru u ui erau e 6 6 6 ii 1 ece rie 201 1 621 ii entru care ru u a inre i trat creanta in i itu e r fit a anat in u a e 111 0 ii 1 ece rie

201 11 21 ii intrucat c n ucerea ru u ui c n i era ca in iit r e r enera uficiente r fituri i a i e ata e care ier eri e fi ca e acu u ate a fie uti i ate

n ceea ce ri e te S cietatea ier eri e fi ca e acu u ate in anii anteri ri erau e 6 0 ii 1 ece rie 201 6 ii RON).

Efectul fiscal al pierderilor fiscale in functie de anul cand acestea expira:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

In 1 an - - - - 1 - 2 ani - - - - 2 - 5 ani 100.845 66.081 100.845 66.081 Mai mult de 5 ani 11.986 51.133 608 43.279 Total 112.831 117.214 101.453 109.360

itu e r fit a anat in ier ere fi ca a e te a erent in rinci a S cietatii a a c n ucerea c n i eran ca r e i ta uficiente r fituri i a i e in iit r entru a uti i a ace te ier eri fi ca e r fituri e iit are i a i e au t re i i nate e a a anu ui e

afaceri al Alro intocmit de conducere, care acopera o perioada de 7 ani. Ipotezele principale luate in calcul sunt cresterea vanzarilor in e ie cu e an ar a e 1 11 i ar a r fitu ui inainte e i itare e e an a ri e atri uite aria i e r

c eie ite a ca cu u r fituri r i a i e re ecta e erienta anteri ara unt c n ec ente cu ur e e in r atie e terne i e a ea a e a te tari e c n ucerii ri in e utia ietei r are e ti ari r c n ucerea e a tea ta a uti i e e t ate ier eri e fi ca e

acu u ate in trecut ata e r fituri e i a i e intrea a u a a ier eri r fi ca e re rtate fiin e ti ata a fi ita ana a ar itu anu ui 2020 ti ari e unt ce e ai en i i e a ariatii e i i e a e ar ei i a e ar ei r fitu ui inainte e i itare ca ere a ar ei re i i nate ana a 11 ar i inua creanta ri in i itu e r fit a anat cu 2 200 ii iar ca ere a ar ei r fitu ui inainte e i itare ana a ar i inua creanta ri in i itu e r fit a anat cu 2 00 ii

Grupul Alro

Page 86: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201686

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

e a e enea S cietatea a inre i trat creanta ri in i itu e r fit a anat in u a e 1 2 ii 1 ece rie 201 6.504 mii RON) aferenta diferentelor temporare deductibile.

ru u nu a recun cut creante in i itu e r fit a anat entru ier eri in u a e 2 0 6 ii in 201 2 6 ii

iar e ectu fi ca a ace t ra i ata e e irare unt re entate in ta e u ur at r Impozit aferent pierderilor fiscale care expira in:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

In 1 an 4.548 1.934 - -

1 - 2 ani 3.007 2.449 - -

2 - 5 ani 23.123 19.190 - -

Mai mult de 5 ani 50.011 60.219 - -

Total 80.689 83.791 - -

11. Rezultatul pe actiune

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Rezultat net atribuibil actionarilor Societatii 71.496 -18 67.220 -24.036

Numar mediu ponderat de actiuni ordinare 713.779.135 713.779.135 713.779.135 713.779.135

Rezultat pe actiune de baza si diluat (RON/actiune) 0,100 -0,000 0,094 -0,034

Dividende declarate pe actiune (RON/actiune) - - - -

Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat sunt identice, intrucat Societatea mama nu are titluri cu potential de diluare.

In ianuarie 2016 a fost platita suma de 4.239 mii RON (2015: 51.755 mii RON) reprezentand dividende declarate in 2012 si amanate la

ata catre acti naru a ritar i etc entru ai u te eta ii a e e ea n ta 2

In 2016 si 2015, Societatea mama nu a distribuit dividende pentru anul 2015 si respectiv 2014.

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 87: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201687

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

12. Imobilizari corporale

Grupul AlroTerenuri Cladiri

și alte construcții

speciale

Instalații tehnice și

mașini

Echipamente și vehicule

Imobilizari corporale în curs de

execuție

Avansuri pentru active

imobilizate

Total

CostLa 1 ianuarie 2015 83.736 708.915 1.776.300 407.600 30.282 129 3.006.962

Intrari - 2.122 9.642 6.175 82.140 1.563 101.642 Iesiri - -17.823 -4.900 -19.987 - - -42.710 Transfer intre categorii - 5.474 56.730 19.378 -80.953 -629 -

u tari e c n er ie - 2.024 3.387 8.422 995 - 14.828 La 31 decembrie 2015 83.736 700.712 1.841.159 421.588 32.464 1.063 3.080.722

Intrari - 941 9.033 5.485 96.541 5.640 117.640 Iesiri - -1.247 -50.455 -36.389 - - -88.091 Transfer intre categorii - 12.749 55.306 18.996 -84.944 -2.107 -

u tari e c n er ie - 1.227 1.425 1.879 429 - 4.960 La 31 decembrie 2016 83.736 714.382 1.856.468 411.559 44.490 4.596 3.115.231

Amortizare cumulata

La 1 ianuarie 2015 - -441.251 -1.255.981 -294.576 - - -1.991.808

Cheltuiala cu amortizarea - -16.394 -75.753 -25.456 - - -117.603 Amortizare cumulata aferenta iesirilor - 11.229 4.388 15.836 - - 31.453 Transfer intre categorii - - 39 -39 - - -

u tari e c n er ie - -814 -2.377 -5.213 - - -8.404 La 31 decembrie 2015 - -447.230 -1.329.684 -309.448 - - -2.086.362

Cheltuiala cu amortizarea - -17.905 -81.468 -23.376 - - -122.749 Amortizare cumulata aferenta iesirilor - 759 45.931 30.421 - - 77.111

u tari e c n er ie - -569 -1.155 -932 - - -2.656 La 31 decembrie 2016 - -464.945 -1.366.376 -303.335 - - -2.134.656

Ajustări pentru depreciere

La 1 ianuarie 2015 - -15.430 -7.984 -20.497 -41 - -43.952

u tari e e reciere recun cute in r fit au ier ere - - - - -1.714 - -1.714 e uari a e a u tari r e e reciere

recun cute in r fit au ier ere - 471 - 83 - - 554 Transferuri intre categorii - - 1.160 -1.160 - - - Iesiri - 3.017 234 219 - - 3.470 La 31 decembrie 2015 - -11.942 -6.590 -21.355 -1.755 - -41.642

u tari e e reciere recun cute in r fit au ier ere - - -111 - - - -111 e uari a e a u tari r e e reciere

recun cute in r fit au ier ere - 844 - - - - 844 Iesiri - 9 6.408 56 - - 6.473 La 31 decembrie 2016 - -11.089 -293 -21.299 -1.755 - -34.436

Valoare contabilă netă

La 31 decembrie 2015 83.736 241.540 504.885 90.785 30.709 1.063 952.718 La 31 decembrie 2016 83.736 238.348 489.799 86.925 42.735 4.596 946.139

Page 88: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201688

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Alro individualTerenuri Cladiri

și alte construcții

speciale

Instalații tehnice și

mașini

Echipamente și vehicule

Imobilizari corporale în curs de

execuție

Avansuri pentru active

imobilizate

Total

CostLa 1 ianuarie 2015 63.680 548.756 1.540.617 275.423 20.214 129 2.448.819

Intrari - 67 6.244 764 48.775 1.563 57.413 Transferuri intre categorii - 815 51.560 1.715 -53.461 -629 - Iesiri - -17.823 -3.237 -8.031 - - -29.091 La 31 decembrie 2015 63.680 531.815 1.595.184 269.871 15.528 1.063 2.477.141

Intrari - 25 8.198 1.168 65.948 5.640 80.979 Transferuri intre categorii - 2.573 44.134 10.143 -54.743 -2.107 - Iesiri - -488 -30.767 -6.579 - - -37.834 La 31 decembrie 2016 63.680 533.925 1.616.749 274.603 26.733 4.596 2.520.286

Amortizare cumulata

La 1 ianuarie 2015 - -362.034 -1.104.301 -239.522 - - -1.705.857

Cheltuiala cu amortizarea - -6.487 -55.196 -5.560 - - -67.243 Transferuri intre categorii - - 39 -39 - - - Amortizare cumulata aferenta iesirilor - 11.229 2.795 7.932 - - 21.956 La 31 decembrie 2015 - -357.292 -1.156.663 -237.189 - - -1.751.144

Cheltuiala cu amortizarea - -6.325 -63.577 -6.196 - - -76.098 Amortizare cumulata aferenta iesirilor - 409 27.702 2.851 - - 30.962 La 31 decembrie 2016 - -363.208 -1.192.538 -240.534 - - -1.796.280

Ajustări pentru depreciere

La 1 ianuarie 2015 - -22.375 -8.921 -862 - - -32.158

e uari a e a u tari r e e reciere recun cute in r fit au ier ere - 471 - 83 - - 554 Transferuri intre categorii - - 1.160 -1.160 - - - Iesiri - 3.017 234 55 - - 3.306 La 31 decembrie 2015 - -18.887 -7.527 -1.884 - - -28.298

e uari a e a u tari r e e reciere recun cute in r fit au ier ere - 844 - - - - 844 Iesiri - 9 3.087 53 - - 3.149 La 31 decembrie 2016 - -18.034 -4.440 -1.831 - - -24.305

Valoare neta contabila

La 31 decembrie 2015 63.680 155.636 430.994 30.798 15.528 1.063 697.699 La 31 decembrie 2016 63.680 152.683 419.771 32.238 26.733 4.596 699.701

In valoarea neta contabila a categoriei "Instalatii tehnice si masini" a Grupului este inclusa suma de 4.440 mii RON, din care 4.298 mii RON la Alro, reprezentand costul indatorarii capitalizat in conformitate cu IAS 23 Costurile indatorarii, revizuit (2015: 3.433 mii RON pentru Grup si 3.278 mii RON pentru Companie). Cheltuiala cu dobanda capitalizata in valoarea imobilizarilor in curs de executie in anul 2016 la nivel de Grup si Companie a fost de 1.253 mii RON (2015: 0).

Page 89: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201689

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Alte informatii privind imobilizarile corporale

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

a are neta c nta i a a i ace r fi e achizitionate in leasing

8.040 2.971 6.908 2.922

a are neta c nta i a a i ace fi e a ate pentru garantarea imprumuturilor

799.324 780.854 647.230 642.274

Active complet amortizate in functiune 838.364 758.354 527.666 537.297 Active scoase din uz temporar 16.656 21.954 14.142 21.888

Cheltuiala cu amortizarea inclusa in Costul bunurilor vandute in perioada de raportare

118.422 109.811 73.096 61.058

S cietatea a inc iriat c a ire catre u i iara fiin inc u a in cate ria n e titii i i iare in Situatia in i i ua a a itiei financiare a a area neta c nta i a e ii a 1 ece rie 2016 i 22 ii a 1 ece rie 201 e tuia a cu amortizarea acestei cladiri in anul 2016 a fost de 290 mii RON, iar in anul 2015 de 289 mii RON, iar venitul obtinut din inchirierea cladirii

a fost de 795 mii RON (in 2015: 1.073 mii RON). La 31 decembrie 2016, valoarea de piata a acestei cladiri este de 12.046 mii RON (la

1 ece rie 201 12 6 ii a ata e e a uare rea i ata e un e a uat r in e en ent care etine ca ificari e i e erienta nece are entru e a uarea un r a t e e r rietati iar acea ta e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare a a ri r u te

Analiza privind deprecierea imobilizarilor corporale

2016

u e ce tia unitatii enerat are e nu erar u nu au t i entificate in icii e e reciere in a te c anii a e ru u ui a 1 decembrie 2016, conducerea Alumului a realizat o analiza privind deprecierea imobilizarilor corporale. In urma analizei, valoarea

recuperabila a imobilizarilor corporabile a fost mai mare decat valoarea lor contabila si astfel nu s-a inregistrat o cheltuiala cu

deprecierea imobilizarilor corporale.

Valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar Alum a fost determinata pe baza unui calcul privind valoarea de piata a unitatii

enerat are e nu erar inu c tu e an are in care au uti i at u uri e nu erar iit are e a a anu ui e a aceri entru urmatorii 5 ani estimat de conducerea companiei. Fluxurile de numerar de dupa aceasta perioada au fost extrapolate folosind o rata

e cre tere e 1 e an in c n r itate cu re i iuni e ri in rata in atiei a uarea a a area u ta e inca rea a e ni e u a ierarhie de masurare pe baza ipotezelor folosite in tehnicile de evaluare (a se vedea Nota 30).

Variabilele cheie folosite pentru calculul unitatii generatoare de numerar Alum sunt:

2016 Rata de discount, dupa-impozitare 11 00Rata de crestere 6

ar a

Valoarea recuperabila estimata a unitatii generatoare de numerar Alum a depasit valoarea sa contabila cu aproximativ 121.970 mii

a e u e ai re inta a area ana a care aria i e e c eie uti i ate ar tre ui a e ifice in i i ua entru ca a area recu era i a e ti ata a fie e a a cu a area c nta i a a 1 ece rie 2016

Unitatea generatoare de numerar Alum

Rata de discount, dupa-impozitare 16Rata de crestere 0 2

ar a 2

2015

La 31 decembrie 2015, Grupul a realizat o analiza privind deprecierea imobilizarilor corporale pentru activele cu indicatori de

depreciere. In urma analizei, valoarea recuperabila a imobilizarilor corporabile a fost mai mare decat valoarea lor contabila si astfel nu

s-a inregistrat o cheltuiala cu deprecierea imobilizarilor corporale. Testul de depreciere are la baza un raport de evaluare efectuat de

catre un evaluator independent.

Grupul Alro

Page 90: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201690

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar Alro a fost determinata pe baza unui calcul privind valoarea de piata a unitatii enerat are e nu erar inu c tu e an are in care au uti i at u uri e nu erar iit are e a a anu ui e a aceri entru

urmatorii 8 ani estimat de conducerea companiei. Fluxurile de numerar de dupa aceasta perioada au fost extrapolate folosind o rata e cre tere e 1 e an in c n r itate cu re i iuni e ri in rata in atiei ar a a t e ti ata a 11 entru ur at rii ani cre can u a acea ta eri a a a un ni e n r a e 1 i ra anan c n tanta a acea ta a are e ter en ne i itat

a uarea a a area u ta e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare e a a i te e r ite in te nici e e e a uare a e vedea nota 30).

Variabilele cheie folosite pentru calculul unitatii generatoare de numerar Alro sunt:

2015 Rata de discount, dupa-impozitare 12 1Rata de crestere, media urmatorilor 8 ani

ar a e ia ur at ri r ani 11 00

Valoarea recuperabila estimata a unitatii generatoare de numerar Alro a depasit valoarea sa contabila cu aproximativ 240.300 mii a e u e ai re inta a area ana a care aria i e e c eie uti i ate ar tre ui a e ifice in i i ua entru ca a area

recu era i a e ti ata a fie e a a cu a area c nta i a a 1 ece rie 201

Unitatea generatoare de numerar Alro

Rata de discount, dupa-impozitare 1Rata de crestere, media urmatorilor 8 ani 2 1

ar a e ia ur at ri r aniar a a area ter ina a 11

Valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar bauxita (UGN Sierra Leone) a fost determinata pe baza unui calcul privind a area e iata a unitatii enerat are e nu erar inu c tu e an are e ti ata rin et a actua i arii u uri r e nu erar

si aplicand evaluarea bazata pe piata. Fluxurile de numerar estimate de conducere acopera o perioada de cinci ani. Rata de discount u a i itare e te e 1 anua ana in 201 ac erin eri a a e e ui are a re er e r a urate i u teri r 20 anua entru

rezerva presupusa, datorita riscului mai mare de incertitudine. Fluxurile de numerar dupa perioada de 5 ani au fost extrapolate pana in 202 anu can re er e e e ti ate a urate in icate i re u u e r fi e ui ate a ican cre tere e 1 anua in c n r itate cu re i iuni e ri in rata in atiei a uarea a a area u ta e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare e a a i te e r folosite in tehnicile de evaluare (a se vedea nota 30).

Variabilele cheie folosite pentru calculul unitatii generatoare de numerar Sierra Leone sunt:

2015 Rata de discount, dupa-impozitare 1 0Rata de crestere, media urmatorilor 5 ani 0

ar a e ia ur at ri r ani 2 0

Valoarea recuperabila estimata a UGN Sierra Leone a depasit valoarea sa contabila cu aproximativ 181.242 mii RON. Cea mai en iti a aria i a c eie ita a ana i a e e reciere a Sierra e ne e te ar a re ucere a ar ei a

ar re u ta in a area recu era i a e ti ata a i i i ari r c r ra e a fie e a a cu a area c nta i a entru ce e a te aria i e c n ucerea a c n i erat ca nu e i ta ificari i i e in re na i care a c n uca a e reciere a i i i ari r c r ra e a e UGN Sierra Leone.

Page 91: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201691

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

13. Imobilizari necorporale

Grupul Alro Cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari necorporale

Avansuri pentru

imobilizarile necorporale

Total

Cost

La 1 ianuarie 2015 10.727 38.430 13 49.170

Intrari - 752 - 752 Iesiri -6.359 -9 -13 -6.381

u tari e c n er ie - 1.715 - 1.715 La 31 decembrie 2015 4.368 40.888 - 45.256

Intrari - 363 63 426 Iesiri - -87 - -87 Transferuri - 63 -63 -

u tari e c n er ie - 580 - 580 La 31 decembrie 2016 4.368 41.807 - 46.175

Amortizare cumulata

La 1 ianuarie 2015 -9.685 -30.387 - -40.072

Amortizarea anului -1.042 -2.989 - -4.031 Amortizare cumulata aferenta iesirilor 6.359 1 - 6.360

u tari e c n er ie - -1.521 - -1.521 La 31 decembrie 2015 -4.368 -34.896 - -39.264

Amortizarea anului - -1.027 - -1.027 Amortizare cumulata aferenta iesirilor - 87 - 87

u tari e c n er ie - -570 - -570 La 31 decembrie 2016 -4.368 -36.406 - -40.774

Valoare contabila neta

La 31 decembrie 2015 - 5.992 - 5.992 La 31 decembrie 2016 - 5.401 - 5.401

Page 92: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201692

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Alro individual Cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari necorporale

Avansuri pentru

imobilizarile necorporale

Total

Cost

La 1 ianuarie 2015 2.065 23.613 - 25.678

Intrari - 653 - 653 Iesiri -2.065 - - -2.065 La 31 decembrie 2015 - 24.266 - 24.266

Intrari - 146 63 209 Transferuri - 63 -63 - La 31 decembrie 2016 - 24.475 - 24.475

Amortizare cumulata

La 1 ianuarie 2015 -1.606 -17.899 - -19.505 -

Amortizarea anului -459 -1.013 - -1.472 Amortizare cumulata aferenta iesirilor 2.065 - - 2.065 La 31 decembrie 2015 - -18.912 - -18.912

Amortizarea anului - -729 - -729 La 31 decembrie 2016 - -19.641 - -19.641

Valoare neta contabila

La 31 decembrie 2015 - 5.354 - 5.354 La 31 decembrie 2016 - 4.834 - 4.834

14. Investitii financiare

Societatea mama, Alro are ur at are e in e titii in fi ia e31 decembrie

2016Filiala Sediul social Detinere* Drepturi de

vot**Capitaluri

propriiRezultat net

Alum S.A. Str. Isaccei, nr. 82, Tulcea, Judetul Tulcea, Romania

0 0 241.815 -14.450

Vimetco Extrusion S.R.L. Str. Milcov, nr.1, Slatina, Judetul Olt, Romania

100 00 100 00 19.411 7.613

Conef S.A. Splaiul Unirii, nr. 64, Sector 4, Bucuresti, Romania

121.838 -2.800

Global Aluminum Ltd. rinit a er 01 a n rt a

0 100 00 27.287 1.302

au ite ar etin t rinit a er 01 a n rt a

0 100 00 -637 -8

Sierra Mineral Holdings I, Ltd. Sea ea u e ac urne i a (PO Box 116), BVI

0 100 00 -239.362 20.086

31 decembrie 2015

Filiala Sediul social Detinere* Drepturi de vot**

Capitaluri proprii

Rezultat net

Alum S.A. Str. Isaccei, nr. 82, Tulcea, Judetul Tulcea, Romania

0 0 256.368 14.069

Vimetco Extrusion S.R.L. Str. Milcov, nr.1, Slatina, Judetul Olt, Romania

100 00 100 00 11.793 1.955

Conef S.A. Splaiul Unirii, nr. 64, Sector 4, Bucuresti, Romania

124.638 5.045

Global Aluminum Ltd. rinit a er 01 a n rt a

0 100 00 24.970 942

au ite ar etin t rinit a er 01 a n rt a

0 100 00 -606 -8

Sierra Mineral Holdings I, Ltd. Sea ea u e ac urne i a (PO Box 116), BVI

0 100 00 -251.479 -16.233

etinerea re re inta r centu e ecti e etinere a S cietatii a a in fi ia e etinere atat irecta cat i in irecta

re turi e e t unt ce e a e c aniei i e iat etinat are ace tea in ur a fiin a ran u r c ntr ate e r t e re turi e e t re entate ai u t i eri e nificati e

procentul de detinere.

Page 93: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201693

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Valorile privind capitalurile proprii si rezultatul net sunt determinate aplicand Standardele Internationale de Raportare Financiara si politicile contabile ale Grupului.

Filiale Alum S.A. u cea u e te c anie r ani ata c n r e i atiei r ane ti i a t infiintata in 1 2 u e te in uru producator de alumina calcinata din Romania. Activitatea sa principala consta in procesarea hidrometalurgica a bauxitei pentru a obtine alumina (oxid de aluminiu), materia prima principala utilizata in productia de aluminiu. Alum este listata pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS), la categoria 1.

Vimetco Extrusion S.R.L. este o societate organizata conform legislatiei romanesti si are ca obiect principal de activitate fabricarea r u e r e a u iniu e tru at Se iu cia i a ini trati a S cietatii e a a in S atina u etu t Stra a i c nr 1 ania

Conef S.A. ne e te c anie r ani ata c n r e i atiei r ane ti i a t infiintata in anu 1 1 cti itatea rinci a a a companiei (conform statutului acesteia) consta in intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice. In prezent, singura activitate a companiei consta in administrarea portofoliului de actiuni detinut in Alro. a 1 ai 2011 u S a ac i iti nat e a i etc entitate afi iata 100 in cietatea e in e titii a u inu t cti e e ace teia inc u eau 100 in actiuni e unei ine e au ita n Sierra e ne Sierra inera in t i 100 in

actiuni e cietatii au ite ar etin t

ina e au ita urni ea a arte in nece aru e aterie ri a entru rafinaria e a u ina u S Valoarea investitiilor financiare ale Alro a fost:

2016 2015 CostLa 1 ianuarie 571.108 571.108 La 31 decembrie 571.108 571.108

DepreciereLa 1 ianuarie -147.463 -147.463 La 31 decembrie -147.463 -147.463

Valoare contabila netaSold la 1 ianuarie 423.645 423.645 Sold la 31 decembrie 423.645 423.645

artici atii e S cietatii in a te c anii in care etine c ntr u a u ra itici r financiare i erati na e unt c nta i i ate a c t minus depreciere.

a 1 ece rie 2016 c n ucerea S cietatii a rea i at ana i a e e reciere a in e titii r financiare i ca ur are a ace tei ana i e valoarea recuperabila a investitiilor este mai mare decat valoarea lor contabila, astfel ca nu s-a recunoscut o cheltuiala suplimentara cu deprecierea (in 2015: 0). Valoarea recuperabila a investitiei in Alum a t eter inata e a a a rii u te ca cu ata rin et a u uri r e nu erar actua i ate n ca ru et ei u uri r e nu erar actua i ate au uti i at u uri e nu erar iit are e a a un r re i iuni e ti ate e c n ucere care ac era eri a a e ani 201 2021 in 201 ani actua i ate cu rata e 11 e an 201 12 1 u uri e e nu erar e u a acea ta eri a a au t e tra ate in rata e cre tere e 1 e an 201 1

a uarea a rii u te e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare e a a i te e r ite in te nici e e e a uare a e vedea Nota 30).

Page 94: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201694

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Variabilele cheie: 2016 2015

Rata de discount 11 00 12 10Rata de crestere, media umatorilor 5 ani (2015: 5 ani) 6 6

ar a e ia ur at ri r ani 201 ani

a area u ta e ti ata a in e titiei in u a e a it a area a c nta i a cu a r i ati 11 ii in 201 cu ii ar a a i unatatit ata e e a uarea rea i ata a 1 ece rie 201 e a a e ti ari r e ret ai une c nc itent cu

re ucerea un r returi i eficienti area un r c turi a e u e ai re inta a area ana a care aria i e e c eie ite ar tre ui a e ifice in in i i ua entru ca a area in e titiei a fie e a a cu a area c nta i a

2016 2015

Rata de discount 11 6 12 2Rata de crestere, media urmatorilor 5 ani 6 0 6 1

ar a e ia ur at ri r ani 2ar a a area ter ina a 2 2

an in e ere natura e in a fi ia ei Conef a area recu era i a a in e titiei in ne a t eter inata e a a a rii u te a actiuni r r etinute e ne in t ta in u e a area u ta a acti u ui net a r a e e ea n ta 1 a area recuperabila a investitiei in Conef s-a situat deasupra valorii sale nete contabile cu 59.400 mii RON (31 decembrie 2015: cu 584 mii

a uarea a rii u te e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare e a a i te e r ite in te nici e e e a uare a se vedea nota 30).

aria i e e c eie ce e ai en iti e ite in te tu e e reciere a in e titiei in ne unt rata e i c unt u a i itare 11 201 12 1 i rata e ie e cre tere 201 e ia e ur at rii ani 6 cre tere e ana a 1 201 12 2 a ratei e i c unt i ca ere e ana a 2 201 a ratei e ii e cre tere ar re u ta intr a are recu era i a e ti ata e a a cu

valoarea neta contabila.

eta ii e ri in c tu e ac i itie a in e titii r S cietatii in fi ia e a 1 ece rie 2016 i 201 unt ur at are e Numele filialei Activitatea de

bazaNr. de actiuni Cost de achizitie

(RON/actiune)Procent de

detinere / vot (%)Cost de achizitie

(mii RON)Conef - holding 2.675.914 24,604 65.838Vimetco Extrusion - indrustria

metalurgica a aluminiului

2.189.320 10,00 100 00 21.893

Alum - productia 72.355.909 5,95 0 430.518aluminei 6.052.951 5,60 33.896

3.187.000 5,95 18.963Total 571.108

a area c nta i a a in e titii r S cietatii in fi ia e a 1 ece rie 2016 i 201 e te re entata in ta e u e ai

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Conef 65.838 65.838Vimetco Extrusion 21.893 21.893Alum 335.914 335.914Total 423.645 423.645

Toate societatile de mai sus sunt inregistrate in Romania. a 1 ece rie 2016 actiuni e etinute e S cietate in fi ia e e a e u i ne unt a ate entru arantarea i ru uturi r

contractate de catre aceasta. Totodata, la 31 decembrie 2016, Societatea detinea 20 de actiuni in Bursa de Valori Bucuresti S.A. la o valoare nominala de 45 RON/actiune i a are t ta a e 00 1 ece rie 201 00 re re entan 0 in ca ita u cia a re ecti ei c anii

Page 95: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201695

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

15. Fondul comercial

Grupul Alro Cost 2016 2015Sold la 1 ianuarie 161.450 149.854 Diferente de curs valutar 3.914 11.596 Sold la 31 decembrie 165.364 161.450

DepreciereSold la 1 ianuarie -69.249 -66.139 Diferente de curs valutar -1.049 -3.110 Sold la 31 decembrie -70.298 -69.249

Valoare contabila netaSold la 31 decembrie 95.066 92.201

Fondul comercial este alocat unitatilor generatoare de numerar la 31 decembrie 2016 si 2015 dupa cum urmeaza (dupa evaluarea la cur u e c i e ar it e eri a a i u a inre i trarea a u tari r e e reciere Grupul Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Alro Grup 74.849 72.700 Global Aluminium Ltd. 19.791 19.075 Fondul comercial provenind din achizitia Vimetco Extrusion 426 426 Total 95.066 92.201

Fondul comercial alocat Alro Grup rezulta din achizitii si tranzactii sub control comun si include la 31 decembrie 2016 o suma de 15.408 mii RON (la 2015: 15.408 mii RON) ce reprezinta fond comercial din achizitia Alprom si 59.441 mii RON (la 31 decembrie 2015: 57.292 mii RON) ce reprezinta fond comercial la achizitia initiala a Global Aluminium Ltd. de catre Vimetco NV, alocate grupului de unitati generatoare de numerar Alro Grup in scopul efectuarii testului de depreciere.

Deprecierea fondului comercial In 2016, valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar Alro Grup a t eter inata e a a unui ca cu a a rii u te ai utin c turi e e an are e ti ata in u uri e nu erar actua i ate i te nici e e a uare re ati nate a iata cea ta et a

nece ita e i inarea iner ii r ecifice r rietaru ui in r iectii e u uri r e nu erar a te e ecat ace e iner ii e care rice artici ant a iata ar utea a e rea i e e a uarea a rii u te e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare a a rii u te e

baza variabilelor folosite in metodologia respectiva (a se vedea nota 30).

Fluxurile de numerar viitoare sunt bazate pe planul de afaceri estimat, care acopera o perioada de 5 ani. Fluxurile de numerar de dupa acea ta eri a a au t e tra ate in rate e e cre tere enti nate ai

aria i e e c eie ite entru e ti area a rii recu era i e unt enti nate in ta e u e ai a ri e atri uite aria i e r c eie si estimarilor folosite pentru masurarea valorii recuperabile a unitatii generatoare de numerar Alro Grup re ecta e erienta anteri ara sunt consecvente cu surse de informare externe si sunt bazate pe asteptarile conducerii privind evolutia pietei. Cantitatile produse au

t e ti ate e a a e erientei anteri are re re inta cea ai una e ti are a c n ucerii ri in r uctia iit are i re ecta anu e in e titii a c aniei returi e e an are e a ea a e retu a u iniu ui e ter en un eri at in ur e ecifice in u triei i in iata turi e erati na e au t r iectate e a a e erientei anteri are i au t a u tate in c re atie cu c n uctura e iata

curenta i cu in atia Variabilele cheie 2016 2015Rata de discount, dupa-impozitare 11 0 12 1Rata de crestere (media pe urmatorii 5 ani) 6

ar a e ia e ur at rii ani 1 1 1 1

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 96: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201696

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

ata e i c unt e te e ia n erata a c tu ui ca ita u ui a erent unitatii enerat are e nu erar e 12 in 201 1 6 ca cu ata e a a un r c eficienti eta ai c anii r c ara i e in in u trie i un c t a at riei u a i itare e in 201

1 n erate in a a unui ra e in at rare a unitarii enerat are e nu erar e 20 in 201 0 6 ate e e cre tere in ur at rii ani e a ea a e iteratura e ecia itate u ica ecifica in u triei e a te tari e iit are a e

c n ucerii ri in c n itii e ec n ice i e iata e re u tatu in e titii r e ca ita i e i unatatiri e eficienta antici ate entru eri a a e u a cei ani a re u u rata e cre tere in inie cu in atia anu e 1 201 1

ar a e te ar a e ie ca cu ata ca r cent in enituri e eri a a re i i nata e ani cea ta e a ea a e ni e uri e e ii cun cute in anii rece enti cu a u tari care a re ecte an ari e cantitati e iit are i ariatii e ret

Valoarea recuperabila a unitatilor generatoare de numerar cu operatiuni in Sierra Leone (Global Aluminium Ltd.) a fost determinata pe a a ca cu u ui unei a ri u te ai utin c turi e e an are in care au uti i at u uri e nu erar iit are actua i ate i te nici e

e a uare re ati nate a iata re i iuni e financiare a e c n ucerii ac era eri a a e ani 201 ani ata e i c unt u ai itare uti i ata e te e 1 2 e an ana in 201 fiin eri a a e ti ata e uti i are a re er e r a urate i e 21 2 e an u a aceea entru re er e e inera e re u u e at rita ra u ui ai are e incertitu ine a ace t ra in ur a in 201 1 ana

in 201 i 20 u a aceea u uri e e nu erar e u a eri a a e ani au t e tra ate ana in anu 20 0 can re er e e e ti ate a urate in icate i re u u e e a tea ta a fi e ui ate cu rata e cre tere e 2 in 201 1 in c nc r anta cu rata in atiei re i i nate ai utin in anu ter ina can e are in e ere r uctie re u a a ni e u re er e r ra a e a uarea a rii u te e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare a a rii u te e a a aria i e r ite in et ia re ecti a a e

vedea nota 30).

Ipotezele principale folosite pentru unitatea generatoare de numerar Global Aluminium Ltd. sunt: 2016 2015

Rata de discount, dupa-impozitare 1 2 1 0Rata de crestere (media pe urmatorii 5 ani)

ar a e ia e ur at rii ani 2 2

ata e i c unt e te e ia n erata a c tu ui ca ita u ui a erent unitatii enerat are e nu erar e 2 in 201 2 2 ca cu ata e a a un r c eficienti eta ai c anii r c ara i e in in u trie i un c t a at riei u a i itare e in 201 1 n erate in a a unui ra e in at rare a unitarii enerat are e nu erar e 2 in 201 6

ate e e cre tere entru ur at rii ani e a ea a e c ntractu e i tent cu u re ectan retu in iata entru c ntracte e termen lung, dar si pe intentia companiei de a-si dezvolta vanzarile catre terti.

ar a e te ar a e ie ca cu ata ca r cent in enituri e e eri a a re i i nata e ani cea ta e a ea a e ana i a externa si pe vanzari cantitative si preturi viitoare, dar si pe eforturile unitatii generatoare de numerar de a-si reduce costurile. Valoarea recuperabila estimata a unitatii generatoare de numerar Alro Grup a fost mai mare decat valoarea neta contabila cu aproximativ 2.260.000 mii RON (in 2015: 806.300 mii RON), iar pentru unitatea generatoare de numerar Global Aluminium Ltd. Cu a r i ati 1 0 ii in 201 162 1 0 ii a e u ur at r re inta a area ana a care ar tre ui a e ifice fiecare in aria i e e c eie entru ca a area recu era i a a fie e a a cu a area neta c nta i a

Grupul Alro

2016 2015Rata de discount, dupa-impozitare 2 6 16Rata de crestere 2 2 0

ar a 12 11

Cea mai senzitiva variabila cheie folosita in testul de depreciere al unitatii generatoare de numerar Global Aluminium Ltd. e te ar a ca ere e ana a 11 in 201 ar ace ca a area recu era i a e ti ata a fie e a a cu a area neta c nta i a

entru ce e a te i te e c n ucerea c n i era ca nu unt ificari i i e in re na i care ar uce a e reciere a n u ui comercial alocat unitatii generatoare de numerar Global Aluminium Ltd.

16. Alte active pe termen lung

Grupul Alro Alro31decembrie 2016 31decembrie 2015 31decembrie 2016 31decembrie 2015

Depozite colaterale - 45.049 - 45.049 Sume platite in avans 19.307 19.921 19.307 19.921 Alte active pe termen lung - 10 9.740 31.104 Total 19.307 64.980 29.047 96.074

Depozitele colaterale la 31 decembrie 2015 reprezentau numerar detinut in conturi bancare pana in decembrie 2017 ca garantie entru un i ru ut e ti re in i aci itate n n ca c ntractate e S cietate a 1 ece rie 2016 ace tea au t c a ificate

in "Numerar restrictionat" datorita termenului mai mic de un an pana la scadenta depozitelor (a se consulta si Nota 20 Numerar si echivalente de numerar).

La 31 decembrie 2016, categoria "Sume platite in avans" reprezinta sume platite pentru respectarea legislatiei privind promovarea prin certificate er i a ener iei r u e in ur e re enera i e ce e e ti ea a ca r utea fi recu erate e S cietate intr eri a a ai

are e un an e a ata ituatii r financiare

Alte active pe termen lung constau in cea mai mare parte in creante de la subsidiare rezultate din diverse servicii prestate sau utilitati refacturate in perioada de raportare si inregistrate de Societate ca active pe termen lung in conformitate cu termenele de incasare agreate. La 31 decembrie 2016, sumele erau nescadente si nedepreciate. 17. Stocuri

Grupul Alro Alro31decembrie 2016 31decembrie 2015 31decembrie 2016 31decembrie 2015

Materii prime si materiale auxiliare 273.616 268.818 197.619 186.507 Productia in curs de executie 140.607 165.504 88.916 121.765

r u e finite 197.838 224.163 173.920 189.805 inu a u tari entru e reciere -21.278 -35.573 -10.179 -21.259

Total 590.783 622.912 450.276 476.818

a area t curi r a ate entru a aranta i ru uturi e ru u ui i S cietatii t ta i ea a 0 2 6 ii 1 ece rie 201 476.818 mii RON).

i carea in ca ru a u tari r entru e recierea t curi r e te ur at area

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Sold la inceputul anului -35.573 -26.068 -21.259 -16.082 e tuia a cu a u tari entru e reciere -926 -10.514 -926 -7.052

u tari entru e reciere re er ate 15.620 2.187 12.006 1.875 u tari e c n er ie -399 -1.178 - -

Sold la sfarsitul anului -21.278 -35.573 -10.179 -21.259

18. Creante comerciale nete

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Creante comerciale din alte tari 51.413 31.667 54.331 29.187 Creante comerciale din Romania 29.076 28.381 88.751 114.949

u tari entru e recierea creante r -1.612 -2.147 -327 -530 Total 78.877 57.901 142.755 143.606

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 97: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201697

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

16. Alte active pe termen lung

Grupul Alro Alro31decembrie 2016 31decembrie 2015 31decembrie 2016 31decembrie 2015

Depozite colaterale - 45.049 - 45.049 Sume platite in avans 19.307 19.921 19.307 19.921 Alte active pe termen lung - 10 9.740 31.104 Total 19.307 64.980 29.047 96.074

Depozitele colaterale la 31 decembrie 2015 reprezentau numerar detinut in conturi bancare pana in decembrie 2017 ca garantie entru un i ru ut e ti re in i aci itate n n ca c ntractate e S cietate a 1 ece rie 2016 ace tea au t c a ificate

in "Numerar restrictionat" datorita termenului mai mic de un an pana la scadenta depozitelor (a se consulta si Nota 20 Numerar si echivalente de numerar).

La 31 decembrie 2016, categoria "Sume platite in avans" reprezinta sume platite pentru respectarea legislatiei privind promovarea prin certificate er i a ener iei r u e in ur e re enera i e ce e e ti ea a ca r utea fi recu erate e S cietate intr eri a a ai

are e un an e a ata ituatii r financiare

Alte active pe termen lung constau in cea mai mare parte in creante de la subsidiare rezultate din diverse servicii prestate sau utilitati refacturate in perioada de raportare si inregistrate de Societate ca active pe termen lung in conformitate cu termenele de incasare agreate. La 31 decembrie 2016, sumele erau nescadente si nedepreciate. 17. Stocuri

Grupul Alro Alro31decembrie 2016 31decembrie 2015 31decembrie 2016 31decembrie 2015

Materii prime si materiale auxiliare 273.616 268.818 197.619 186.507 Productia in curs de executie 140.607 165.504 88.916 121.765

r u e finite 197.838 224.163 173.920 189.805 inu a u tari entru e reciere -21.278 -35.573 -10.179 -21.259

Total 590.783 622.912 450.276 476.818

a area t curi r a ate entru a aranta i ru uturi e ru u ui i S cietatii t ta i ea a 0 2 6 ii 1 ece rie 201 476.818 mii RON).

i carea in ca ru a u tari r entru e recierea t curi r e te ur at area

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Sold la inceputul anului -35.573 -26.068 -21.259 -16.082 e tuia a cu a u tari entru e reciere -926 -10.514 -926 -7.052

u tari entru e reciere re er ate 15.620 2.187 12.006 1.875 u tari e c n er ie -399 -1.178 - -

Sold la sfarsitul anului -21.278 -35.573 -10.179 -21.259

18. Creante comerciale nete

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Creante comerciale din alte tari 51.413 31.667 54.331 29.187 Creante comerciale din Romania 29.076 28.381 88.751 114.949

u tari entru e recierea creante r -1.612 -2.147 -327 -530 Total 78.877 57.901 142.755 143.606

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 98: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201698

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Concentrarea riscului de credit este limitata deoarece portofoliile de clienti atat al Grupului, cat si al Societatii, sunt mari si nerelationate.

a 1 ece rie 2016 ri ii c ienti in etineau n ere e a r i ati in creante e nete a e ru u ui a 1 ece rie 201 a r i ati n 2016 a e i tat un c ient care a a ut in i i ua n ere ai are e in ci ra e a aceri a ru u ui re ecti 6 in 201 un c ient cu

a ni e e S cietate a 1 ece rie 2016 area arte a creante r c ienti in 60 e te r ata in entitati afi iate fi ia e e re re entan un r cent e nificati i a 1 ece rie 201 e 2 a e e ea ta 2 entru eta ii n ce ri e te c ientii terti unu intre ace tia a re re entat 12 in cei a ti c n tituin fiecare in arte ai utin e in a 1 ece rie 2016 i in a 1 ece rie 201 n 2016 S cietatea a a ut 2 c ienti care au etinut in i i ua n ere ai are e in ci ra e

a aceri in care ce ai e nificati in ci ra e a aceri e te una in fi ia e in 201 c ienti au re re entat ai u t e in ci ra e a aceri unu in ace tia fiin fi ia a

S cietatea i fi ia e e a e an u e e nificati e in creante e c ercia e e a a aci itati r e act rin tinute e a anci aci itati e e act rin unt ara recur a t e ca unt tran erate in u tantia ri curi e i eneficii e re erit are a re ecti e e

creante factorului si prin urmare creantele vandute sunt derecunoscute la data transferului, recunoscandu-se comisioanele de factoring si dobanda aferenta la data achitarii acestora.

Plafoanele disponibile prin contractele de factoring: Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Plafon disponibil, din care: 587.499 539.000 571.069 534.000 Utilizat 234.335 256.000 231.176 252.000

ru u i S cietatea au c n tituite a u tari e e reciere entru creante e entru care e i ta in icii e e reciere e a a i t ricu ui

tunci can e a uea a recu era i itatea unei creante ru u i S cietatea iau in c n i erare rice ificare in nitatea c ientu ui e la data la care creanta a fost acordata initial pana la data raportarii.

t e c n ucerea ru u ui i a S cietatii c n i era ca nu unt nece are a te a u tari entru e recierea crente r in ie nice ecat ce e care au t inre i trate in ituatii e financiare

i carea in ca ru a u tari r entru e recierea creante r c ercia e e te ur at area Grupul Alro Alro

2016 2015 2016 2015Sold la inceputul anului -2.147 -1.769 -530 -1.070

e tuia a cu a u tari entru e reciere - -378 - -44 u tari entru e reciere re er ate 440 - 108 584 u tari entru e reciere uti i ate 95 - 95 -

Sold la sfarsitul anului -1.612 -2.147 -327 -530

a e u e ai re inta ana i a a creante r c ercia e u a ec i e

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Nescadente si nedepreciate 58.036 48.213 87.894 108.321 Scadente dar nedepreciate 17.248 9.091 54.723 31.362 Scadente si depreciate 5.205 2.744 465 4.453

inu a u tari entru e recierea creante r incerte -1.612 -2.147 -327 -530 Total 78.877 57.901 142.755 143.606

Grupul Alro

Grupul Alro

reante e care unt trecute e ca enta ar entru care nu au c n tituit a u tari e e reciere a ata ra rtarii unt ur at are e Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Mai putin de 3 luni 13.534 3.116 23.733 1.691 intre 3 luni si 6 luni 68 1.584 128 557 Mai mult de 6 luni 3.646 4.391 30.862 29.114 Total 17.248 9.091 54.723 31.362

ce te creante ri e c un nu ar e c ienti in e en enti au arti afi iate entru care nu e i ta un i t ric recent a nerecu era i itatii se consulta si Nota 30 Managementul riscului pentru mai multe detalii. O parte din creantele Grupului (57.081 mii RON la 31 decembrie 2016 si 41.612 mii RON la 31 decembrie 2015) si ale Societatii (137.779

ii a 1 ece rie 2016 i 1 2 2 ii a 1 ece rie 201 unt a ate entru a aranta i ru uturi e tinute e a banci. 19. Alte active curente

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

TVA de recuperat 42.224 65.792 36.480 57.081 Alte active curente 16.144 17.299 13.695 13.652 Avansuri catre furnizori 6.351 7.858 154.943 101.767 Cheltuieli in avans 4.750 8.889 3.544 7.491

u tari entru e recierea e it ri r i er i -47 -93 -29 -76 Total 69.422 99.745 208.633 179.915

i carea a u tari r entru e recierea e it ri r a t ur at area

2016 2015 2016 2015Sold la inceputul anului -93 -136 -76 -120

enit in c e tuia a cu a u tari entru e reciere 46 43 47 44 Sold la sfarsitul anului -47 -93 -29 -76

20. Numerar si echivalente de numerar

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Conturi la banci in RON 57.103 25.573 55.835 24.387 Conturi la banci in valuta 228.702 105.353 226.523 102.580 Numerar in casa 45 46 16 10 Total 285.850 130.972 282.374 126.977

La 31 decembrie 2016 si 2015, o mare parte a numerarului era detinut in conturi curente deschise la banci cu capital privat cu o buna re utatie re ente in ania au a anci cu ca ita a ritar e tat a 1 ece rie 2016 i 201 c nturi e ancare a e ru u ui unt a ate entru arantarea i ru uturi r c ntractate e catre ace ta

Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Numerar restrictionat 45.566 3.230 45.082 3.000 Total 45.566 3.230 45.082 3.000

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 99: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 201699

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

reante e care unt trecute e ca enta ar entru care nu au c n tituit a u tari e e reciere a ata ra rtarii unt ur at are e Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Mai putin de 3 luni 13.534 3.116 23.733 1.691 intre 3 luni si 6 luni 68 1.584 128 557 Mai mult de 6 luni 3.646 4.391 30.862 29.114 Total 17.248 9.091 54.723 31.362

ce te creante ri e c un nu ar e c ienti in e en enti au arti afi iate entru care nu e i ta un i t ric recent a nerecu era i itatii se consulta si Nota 30 Managementul riscului pentru mai multe detalii. O parte din creantele Grupului (57.081 mii RON la 31 decembrie 2016 si 41.612 mii RON la 31 decembrie 2015) si ale Societatii (137.779

ii a 1 ece rie 2016 i 1 2 2 ii a 1 ece rie 201 unt a ate entru a aranta i ru uturi e tinute e a banci. 19. Alte active curente

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

TVA de recuperat 42.224 65.792 36.480 57.081 Alte active curente 16.144 17.299 13.695 13.652 Avansuri catre furnizori 6.351 7.858 154.943 101.767 Cheltuieli in avans 4.750 8.889 3.544 7.491

u tari entru e recierea e it ri r i er i -47 -93 -29 -76 Total 69.422 99.745 208.633 179.915

i carea a u tari r entru e recierea e it ri r a t ur at area

2016 2015 2016 2015Sold la inceputul anului -93 -136 -76 -120

enit in c e tuia a cu a u tari entru e reciere 46 43 47 44 Sold la sfarsitul anului -47 -93 -29 -76

20. Numerar si echivalente de numerar

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Conturi la banci in RON 57.103 25.573 55.835 24.387 Conturi la banci in valuta 228.702 105.353 226.523 102.580 Numerar in casa 45 46 16 10 Total 285.850 130.972 282.374 126.977

La 31 decembrie 2016 si 2015, o mare parte a numerarului era detinut in conturi curente deschise la banci cu capital privat cu o buna re utatie re ente in ania au a anci cu ca ita a ritar e tat a 1 ece rie 2016 i 201 c nturi e ancare a e ru u ui unt a ate entru arantarea i ru uturi r c ntractate e catre ace ta

Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Numerar restrictionat 45.566 3.230 45.082 3.000 Total 45.566 3.230 45.082 3.000

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 100: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016100

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

La 31 decembrie 2016, numerarul restrictionat in suma de 45.082 mii RON consta in depozite colaterale pentru o facilitate de credit de tip revolving in suma de 180.000 mii RON si pentru o facilitate de tip non-cash in suma de 10.000 mii EUR obtinute de Societate. La 31 ece rie 201 ace te e ite c atera e erau c a ificate ca acti e e ter en un a e e ea i n ta 16

Numerarul restrictionat la 31 decembrie 2015 include o suma de 3.000 mii RON ce reprezinta garantie pentru facilitatea de credit in u a e 000 ii tinuta e S cietate in 201 e a anca c ercia a entru ata e certificate er i a erente c tei anu ui

2014. Facilitatea a fost integral rambursata in martie 2016, astfel ca numerarul restrictionat a fost eliberat.

21. Capital social

Capitalul social al societatii mama, emis si varsat la 31 decembrie 2016 si 2015 are urmatoarea structura (valori inregistrate la Registrul Comertului):

Numar actiuni Valoare nominala (mii

RON)

%

Vimetco N.V. 600.929.084 300.465 84,19Fondul Proprietatea 72.884.714 36.442 10,21Conef S.A. 26.901.571 13.451 3,77Altii 13.063.766 6.532 1,83Total 713.779.135 356.890 100,00

cti naru a ritar a r S e te i etc an a etinuta e i in ura a Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,5 RON (2015: 0,5 RON). Fiecare actiune ordinara este purtatoare de 1 vot si da dreptul la dividende.

i erenta intre a area n ina a i a area ra rtata c n r S c n ta in a u tari e i erin atie care au t inre i trate conform IAS 29 Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste pana la 31 decembrie 2003, mai putin suma utilizata din aceste a u tari entru ac erirea ier erii c nta i e re rtate c n r a r arii unarii enera e a cti nari r in anu 201

22. Alte rezerve

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Rezerve legale 79.710 79.710 71.378 71.378 Alte rezerve 283.935 283.935 234.813 234.813 Rezerve din conversie -24.593 -24.484 - - Total 339.052 339.161 306.191 306.191

e er e e e a e unt c n tituite c n r e ii in i ita a 20 in ca ita u cia u cri i ar at a S cietati r in ania unt ne i tri ui i e i nu t fi uti i ate ecat in tricta c nc r anta cu e ea

te re e e cu rin in ecia u e re u tan in aci itati fi ca e tinute in anii 2001 200 re arti ari in r fit entru n u e dezvoltare efectuate pana in anul 2000 si din aplicarea IAS 29.

e er a e c n er ie re re inta i erente e cur a utar a erente c n ertirii eratiuni r in trainatate a e fi ia e r care au ne a functionala diferita de RON.

Grupul Alro

23. Imprumuturi si leasing financiar

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Imprumuturi pe termen lungImprumuturi de la banci pe termen lung 1.046.871 880.799 1.018.071 859.788 Minus: portiunea pe termen scurt -812.155 -91.929 -785.911 -70.918 Imprumuturi de la banci pe termen lung, total 234.716 788.870 232.160 788.870

ea in financiar 4.814 1.983 4.214 1.781 Total imprumuturi si leasing financiar pe termen lung

239.530 790.853 236.374 790.651

Imprumuturi pe termen scurtImprumuturi pe termen scurt de la banci 908 21.172 - 18.443 Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung

812.155 91.929 785.911 70.918

Imprumuturi de la banci pe termen scurt, total 813.063 113.101 785.911 89.361 ru uturi e a entitati afi iate ta 2 - 29.027 - 29.027

ea in financiar 1.973 725 1.504 633 Total imprumuturi si leasing financiar pe termen scurt

815.036 142.853 787.415 119.021

Total imprumuturi si leasing financiar 1.054.566 933.706 1.023.789 909.672

n ece rie 201 S cietatea a a a e nat aci itate e cre it in u a e 60 000 ii S cu ac Sea ra e an e e ent an entru u tinerea r ra u ui e in e titii a 1 ece rie 201 u a tra a in ace t i ru ut era e

15.000 mii USD, iar in ianuarie 2016 a fost trasa a doua transa din imprumut in suma de 45.000 mii USD.

In decembrie 2015, Societatea mama a semnat cu un sindicat de banci un contract de imprumut de tip revolving in suma de 1 000 ii S cu aturitatea in n ie rie 201 i cu i i itatea e re un ire inca un an rin care in rinci a a refinantat imprumutul scadent de tip revolving de 120.000 mii USD obtinut de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. In ianuarie 2016, subsidiara Alum a Grupului a obtinut un imprumut in valoare de 41.770 mii RON de la o banca comerciala din

ania ru utu a t c ntractat artia entru ca ita u e ucru i artia a refinantat at rie e 2 00 ii S e care Alum o avea catre aceeasi banca (scadenta in 2016). Imprumutul este rambursabil in rate egale timp de 2 ani. n e ruarie 2016 u i iara ru u ui in Sierra e ne a tinut finantare e a anca c ercia a ca a in u a e

5.950.000 mii SLL, din care in sold la 31 decembrie 2016 erau 4.219.400 mii SLL (echivalentul a 2.487 mii RON la 31 decembrie 2016) pentru capitalul de lucru, platibil in rate egale in termen de 2 ani.

Pana la sfarsitul lunii martie 2016, Societatea mama a rambursat conform contractului ultimele rate dintr-un imprumut pentru ca ita u e ucru in a are e 000 iii e tinat ac i itiei e certificate er i a erente c tei anu ui 201 i ru ut ce a fost contractat in martie 2015. La 31 decembrie 2016, Grupul si Societatea aveau o suma de 6.912 mii RON netrasa din facilitatile de imprumut contractate cu bancile.

in aci itatea e finantare n n ca entru acre iti e i cri ri e arantie in a are e 10 000 ii a a i a ana in decembrie 2017, Societatea avea la dispozitie 13.807 mii RON la data de 31 decembrie 2016 (15.370 mii RON la 31 decembrie 2015). Imprumuturile bancare ale Grupului si ale Societatii au scadenta pana in anul 2022, iar ratele dobanzilor aferente au fost cuprinse in 2016 intre 0 0 entru i 21 entru S Sierra e ne e ne in 201 intre 0 entru i 1 entru S a ni e e ru iar a ni e e S cietate intre 0 0 entru i 60 entru S 201 intre 0 entru i 21 pentru USD). Pentru expunerea Grupului si Societatii la riscul de dobanda, a se vedea Nota 30.

Grupul Alro

Page 101: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016101

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

23. Imprumuturi si leasing financiar

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Imprumuturi pe termen lungImprumuturi de la banci pe termen lung 1.046.871 880.799 1.018.071 859.788 Minus: portiunea pe termen scurt -812.155 -91.929 -785.911 -70.918 Imprumuturi de la banci pe termen lung, total 234.716 788.870 232.160 788.870

ea in financiar 4.814 1.983 4.214 1.781 Total imprumuturi si leasing financiar pe termen lung

239.530 790.853 236.374 790.651

Imprumuturi pe termen scurtImprumuturi pe termen scurt de la banci 908 21.172 - 18.443 Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung

812.155 91.929 785.911 70.918

Imprumuturi de la banci pe termen scurt, total 813.063 113.101 785.911 89.361 ru uturi e a entitati afi iate ta 2 - 29.027 - 29.027

ea in financiar 1.973 725 1.504 633 Total imprumuturi si leasing financiar pe termen scurt

815.036 142.853 787.415 119.021

Total imprumuturi si leasing financiar 1.054.566 933.706 1.023.789 909.672

n ece rie 201 S cietatea a a a e nat aci itate e cre it in u a e 60 000 ii S cu ac Sea ra e an e e ent an entru u tinerea r ra u ui e in e titii a 1 ece rie 201 u a tra a in ace t i ru ut era e

15.000 mii USD, iar in ianuarie 2016 a fost trasa a doua transa din imprumut in suma de 45.000 mii USD.

In decembrie 2015, Societatea mama a semnat cu un sindicat de banci un contract de imprumut de tip revolving in suma de 1 000 ii S cu aturitatea in n ie rie 201 i cu i i itatea e re un ire inca un an rin care in rinci a a refinantat imprumutul scadent de tip revolving de 120.000 mii USD obtinut de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. In ianuarie 2016, subsidiara Alum a Grupului a obtinut un imprumut in valoare de 41.770 mii RON de la o banca comerciala din

ania ru utu a t c ntractat artia entru ca ita u e ucru i artia a refinantat at rie e 2 00 ii S e care Alum o avea catre aceeasi banca (scadenta in 2016). Imprumutul este rambursabil in rate egale timp de 2 ani. n e ruarie 2016 u i iara ru u ui in Sierra e ne a tinut finantare e a anca c ercia a ca a in u a e

5.950.000 mii SLL, din care in sold la 31 decembrie 2016 erau 4.219.400 mii SLL (echivalentul a 2.487 mii RON la 31 decembrie 2016) pentru capitalul de lucru, platibil in rate egale in termen de 2 ani.

Pana la sfarsitul lunii martie 2016, Societatea mama a rambursat conform contractului ultimele rate dintr-un imprumut pentru ca ita u e ucru in a are e 000 iii e tinat ac i itiei e certificate er i a erente c tei anu ui 201 i ru ut ce a fost contractat in martie 2015. La 31 decembrie 2016, Grupul si Societatea aveau o suma de 6.912 mii RON netrasa din facilitatile de imprumut contractate cu bancile.

in aci itatea e finantare n n ca entru acre iti e i cri ri e arantie in a are e 10 000 ii a a i a ana in decembrie 2017, Societatea avea la dispozitie 13.807 mii RON la data de 31 decembrie 2016 (15.370 mii RON la 31 decembrie 2015). Imprumuturile bancare ale Grupului si ale Societatii au scadenta pana in anul 2022, iar ratele dobanzilor aferente au fost cuprinse in 2016 intre 0 0 entru i 21 entru S Sierra e ne e ne in 201 intre 0 entru i 1 entru S a ni e e ru iar a ni e e S cietate intre 0 0 entru i 60 entru S 201 intre 0 entru i 21 pentru USD). Pentru expunerea Grupului si Societatii la riscul de dobanda, a se vedea Nota 30.

Grupul Alro

Page 102: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016102

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Conform contractelor de imprumut curente, Grupul si Societatea sunt supuse anumitor conditii restrictive. Aceste conditii solicita Grupului si Societatii, printre altele, sa nu plateasca dividende actionarilor decat dupa indeplinirea unor conditii, sa mentina un ni e ini au a i entru anu iti in icat ri financiari inc u an rata e ac erire a er iciu ui at riei ra u e in at rare lichiditatea curenta, rata minima de indatorare in raport cu EBITDA (rezultat inainte de impozitare, de alte castiguri si pierderi financiare e a rti are i e reciere ra rtu intre ca ita uri r rii i acti e c r ra e i ac erirea an ii

a 1 ece rie 2016 S cietatea nu a inca rat in t ti in icat rii financiari i u i intr un c ntract e finantare S cietatea a discutat aceasta situatie cu banca respectiva si a obtinut derogarile necesare. Intrucat derogarile necesare au fost primite ulterior perioadei de testare agreate cu bancile, suma de 3.682 mii RON reprezentand imprumuturi cu scadenta dupa anul 2017 a fost c a ificata in rtiunea e ter en curt a i ru uturi r e ter en un

Imprumuturile Grupului si Societatii sunt garantate cu creante, conturi curente deschise la bancile creditoare, imobilizari corporale (terenuri, cladiri, echipamente) in valoare de 799.324 mii RON pentru Grup si 647.230 mii RON pentru Societate (la 31 decembrie 2015: 780.854 mii RON pentru Grup si 642.274 mii RON pentru Societate), cu stocuri in valoare de 450.276 mii RON atat pentru

ru cat i entru S cietate a 1 ece rie 201 6 1 ii i cu actiuni e etinute e S cietate in fi ia e e a e u i Conef.

e a e enea un r cent e 10 in actiuni e r S etinute e acti naru a ritar i etc e te a at a anci creditoare in virtutea contractelor de imprumut incheiate de Societate cu acestea.

ru u i S cietatea e ti ea a ca a area u ta a i ru uturi r i a i atii r e ea in financiar nu e te e nificati i erita e a area r c nta i a at rita in ecia e i i i itatii e ter en curt a i ru uturi r c a ificate a t e i a a tu ui ca

i ru uturi e e ter en un au an a aria i a a area u ta a ace t ra e inca rea a e ni e u a ierar iei e a urare a a rii u te

ntracte e e ea in financiar au ca iect ec i a ente i e icu e cu ter ene e ea in e ana a ani a area neta

c nta i a a acti e r etinute cu tit u e ea in financiar a 1 ece rie 2016 e te e 0 0 ii a ni e e ru 1 decembrie 2015: 2.971 mii RON), iar la nivel de Societate de 6.908 mii RON (31 decembrie 2015: 2.922 mii RON). Sumele minime de plata pentru leasing sunt urmatoarele:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Rate de leasing cu maturitatea:In mai putin de 1 an 2.193 813 1.693 721 Intre 1 si 5 ani 5.077 2.092 4.460 1.890 Peste 5 ani - - - - Total rate de leasing 7.270 2.905 6.153 2.611

Mai putin: dobanda viitoare 483 197 435 197 Valoarea prezenta a obligatiilor de leasing 6.787 2.708 5.718 2.414

din care:Obligatii de leasing pe termen scurt (mai putin de 1 an) 1.973 725 1.504 633 Obligatii de leasing pe termen lung (intre 1 si 5 ani) 4.814 1.983 4.214 1.781

Grupul Alro

24. Provizioane

Grupul AlroProvizion pentru

litigiiProvizion pentru

reabilitareProvizioane pentru amenzi si penalitati

Total

Sold la 1 ianuarie 2015 7.987 27.221 - 35.208

Provizioane suplimentare recunoscute - 1.557 21.319 22.876 Cheltuiala cu dobanda - 1.112 - 1.112 Utilizarea provizioanelor -1.203 - - -1.203 Provizioane reversate -455 - - -455

u tare e c n er ie - 1.155 - 1.155 Sold la 31 decembrie 2015 6.329 31.045 21.319 58.693 din care:pe termen scurt 6.329 - 21.319 27.648 pe termen lung - 31.045 - 31.045

Provizioane suplimentare recunoscute - 813 171 984 Cheltuiala cu dobanda - 1.230 - 1.230 Utilizarea provizioanelor -1.327 - -21.239 -22.566 Provizioane reversate -5.002 - -74 -5.076

u tare e c n er ie - 432 - 432 Sold la 31 decembrie 2016 - 33.520 177 33.697 din care:pe termen scurt - - 177 177 pe termen lung - 33.520 - 33.520

AlroProvizion pentru

litigiiProvizion pentru

reabilitareProvizioane pentru amenzi si penalitati

Total

Sold la 1 ianuarie 2015 7.950 1.106 - 9.056 Provizioane suplimentare recunoscute - - 21.239 21.239 Cheltuiala cu dobanda - 43 - 43 Provizioane utilizate -1.203 - - -1.203 Provizioane reversate -447 - - -447 Sold la 31 decembrie 2015 6.300 1.149 21.239 28.688 Din care: - Pe termen scurt 6.300 - 21.239 27.539 Pe termen lung - 1.149 - 1.149

Cheltuiala cu dobanda - 44 - 44 Provizioane utilizate -1.327 - -21.239 -22.566 Provizioane reversate -4.973 - - -4.973 Sold la 31 decembrie 2016 - 1.193 - 1.193 Din care: - Pe termen scurt - - - - Pe termen lung - 1.193 - 1.193

In anul 2016, Societatea mama a platit suma de 21.239 mii RON urmare deciziei de sanctionare emisa de Consiliul Concurentei in ianuarie 2016 cu privire la contractele incheiate cu Hidroelectrica. Pentru aceasta suma, la 31 decembrie 2015 era constituit un r i i n a t e ca ata u ei nu a a ut un i act in Situatia e r fit au ier ere a S cietatii entru anu 2016 Suma de 4.973 mii RON din categoria "Provizioane reversate" reprezinta reluarea la venituri a unor provizioane pentru litigii civile privind utilizarea de produse de proprietate intelectuala.

r i i ane e entru rea i itarea a e r unt c n tituite in e atura cu a a a ente e e care S cietatea i fi ia e e a e depoziteaza deseuri industriale. In conformitate cu reglementarile de mediu, terenurile respective trebuie reabilitate pana la o data

ecificata in aut ri atii e ri ite r i i ane e au t eter inate e a a c e tuie i r cu ucrari e e rea i itare e ti ate entru

Page 103: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016103

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

24. Provizioane

Grupul AlroProvizion pentru

litigiiProvizion pentru

reabilitareProvizioane pentru amenzi si penalitati

Total

Sold la 1 ianuarie 2015 7.987 27.221 - 35.208

Provizioane suplimentare recunoscute - 1.557 21.319 22.876 Cheltuiala cu dobanda - 1.112 - 1.112 Utilizarea provizioanelor -1.203 - - -1.203 Provizioane reversate -455 - - -455

u tare e c n er ie - 1.155 - 1.155 Sold la 31 decembrie 2015 6.329 31.045 21.319 58.693 din care:pe termen scurt 6.329 - 21.319 27.648 pe termen lung - 31.045 - 31.045

Provizioane suplimentare recunoscute - 813 171 984 Cheltuiala cu dobanda - 1.230 - 1.230 Utilizarea provizioanelor -1.327 - -21.239 -22.566 Provizioane reversate -5.002 - -74 -5.076

u tare e c n er ie - 432 - 432 Sold la 31 decembrie 2016 - 33.520 177 33.697 din care:pe termen scurt - - 177 177 pe termen lung - 33.520 - 33.520

AlroProvizion pentru

litigiiProvizion pentru

reabilitareProvizioane pentru amenzi si penalitati

Total

Sold la 1 ianuarie 2015 7.950 1.106 - 9.056 Provizioane suplimentare recunoscute - - 21.239 21.239 Cheltuiala cu dobanda - 43 - 43 Provizioane utilizate -1.203 - - -1.203 Provizioane reversate -447 - - -447 Sold la 31 decembrie 2015 6.300 1.149 21.239 28.688 Din care: - Pe termen scurt 6.300 - 21.239 27.539 Pe termen lung - 1.149 - 1.149

Cheltuiala cu dobanda - 44 - 44 Provizioane utilizate -1.327 - -21.239 -22.566 Provizioane reversate -4.973 - - -4.973 Sold la 31 decembrie 2016 - 1.193 - 1.193 Din care: - Pe termen scurt - - - - Pe termen lung - 1.193 - 1.193

In anul 2016, Societatea mama a platit suma de 21.239 mii RON urmare deciziei de sanctionare emisa de Consiliul Concurentei in ianuarie 2016 cu privire la contractele incheiate cu Hidroelectrica. Pentru aceasta suma, la 31 decembrie 2015 era constituit un r i i n a t e ca ata u ei nu a a ut un i act in Situatia e r fit au ier ere a S cietatii entru anu 2016 Suma de 4.973 mii RON din categoria "Provizioane reversate" reprezinta reluarea la venituri a unor provizioane pentru litigii civile privind utilizarea de produse de proprietate intelectuala.

r i i ane e entru rea i itarea a e r unt c n tituite in e atura cu a a a ente e e care S cietatea i fi ia e e a e depoziteaza deseuri industriale. In conformitate cu reglementarile de mediu, terenurile respective trebuie reabilitate pana la o data

ecificata in aut ri atii e ri ite r i i ane e au t eter inate e a a c e tuie i r cu ucrari e e rea i itare e ti ate entru

Page 104: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016104

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

entu can ace tea r fi e ectuate actua i ate a a area re enta a 1 ece rie 2016 i e re era a rea i itarea a ei de slam de la Tulcea in suma de 20.674 mii RON, reabilitarea terenului de pe care se exploateaza minereul de bauxita din Sierra Leone: 11.653 mii RON, precum si la costurile inregistrate de Societatea mama pentru reabilitatea locatiilor in care depoziteaza deseuri industriale la Slatina: 1.193 mii RON.

25. Beneficii postangajare

ru u i S cietatea au inre i trat c e tuie i cu eneficii e an a ati r re re entan a arii i a te c e tuie i a aria e u a cu ur ea a

Grupul Alro Alro

2016 2015 2016 2015Salarii si alte cheltuieli de natura salariilor 290.145 261.867 202.495 185.643

Planuri de contributii determinate

n a atii ru u ui i ai S cietatii unt e ri ai anuri r e en ii a ini trate e tate e in care ru u i S cietatea i i e a ara acti itatea iar in ania ince an cu 1 ianuarie 200 t untar a e in crie a n uri e en ii e ti nate ri at entru an a atii u e ani fiin i at riu ru u i S cietatea c ntri uie cu un r cent ecific in c turi e cu er na u a c e a e eneficii

pentru pensii. Singura obligatie a Grupului si Societatii cu privire la planul de pensii este de a plati aceste contributii pe perioada in care er ane e re ecti e unt an a ate

ru u i S cietatea au acut ati entru un an e en ii acu tati cu c ntri utii eter inate entru arte in an a atii care au ucrat pentru Grup si Societate in perioada de raportare. Planul de pensii cu contributii determinate este administrat de entitati distincte, iar c ntri utia acuta e ru i S cietate a t u r a un r u e er an a at atite unar a ata e ra rtare ru u i S cietatea au recun cut at ria neactua i ata c e tuia a re i inata u a e ucerea ricarei c ntri utii e a atite recu i c e tuia a inre i trata in ti u anu ui i atia e a a i c n tructi a a ru u ui i S cietatii fiin i itata a u e e cu care c ntri uie a ace t an de pensii.

Contributii la planurile de contributii determinate Grupul Alro Alro

2016 2015 2016 2015Cheltuieli cu asigurarile sociale 35.268 30.250 26.479 23.711 Alte cheltuieli la planuri de pensie cu contributii determinate

1.666 1.425 1.666 1.425

Planuri de beneficii determinate - beneficii post-angajare

n r c ntracte r c ecti e e unca a entu retra erii in acti itate entru i ita e ar ta au a a an a atii eneficia a e ri a e en i nare a carei a are e in e e nu aru e ani e an a are

ea ai recenta e a uare actuaria a a anu ui e en ii i a a rii actua i ate a r i i nu ui ri in eneficii e eter inate a t

rea i ata a 1 ece rie 2016 e catre un actuar in e en ent a area actua i ata a r i i nu ui entru eneficii eter inate a costului serviciului actual si a costului serviciului anterior au fost masurate folosindu-se metoda unitatilor de credit proiectate.

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 105: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016105

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Ipotezele principale utilizate pentru calculele actuariale au fost dupa cum urmeaza: Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015ata e i c unt 3,65 3,71 3,65 3,71 ata e cre tere a aria a e ti ata 3,75 3,98 3,75 3,98

ata e in atie e ti ata 2,47 2,40 2,47 2,40

Su e e recun cute in ituatia e r fit au ier ere au t ur at are e

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Costul serviciului curent 1.751 2.083 1.167 1.147 e tuia a cu an a ri in i atia t an a are 1.356 1.573 1.057 1.284

Total cheltuieli 3.107 3.656 2.224 2.431

e tuia a ri in c tu er iciu ui curent entru anu e ra rtare e te inc u a in ituatia e r fit au ier ere i a a t r enituri globale in categoria "Costul bunurilor vandute" (2016: 1.359 mii RON, 2015: 1.728 mii RON pentru Grup si 2016: 811 mii RON, 2015: 829 mii RON pentru Societate) si in categoria "Cheltuieli administrative" (2016: 392 mii RON, 2015: 355 mii RON pentru Grup si 2016: 357 mii RON, 2015: 318 mii RON pentru Societate), iar cheltuiala cu dobanda aferenta provizionului de pensii este inclusa in "Cheltuieli cu dobanzile".

i carea a rii actua e a i atiei ri in eneficii e eter inate a t u a cu ur ea a

Grupul Alro Alro

2016 2015 2016 2015Sold la 1 ianuarie 36.178 40.819 30.481 35.436 Incluse in situatia de profit sau pierdereCostul serviciului curent 1.751 2.083 1.167 1.147

e tuia a cu an a ri in i atia t an a are 1.356 1.573 1.057 1.284 Incluse in situatia rezultatului global

ificari actuaria e in e ti ari e rafice -5 -238 - -203 ificari actuaria e in e ti ari financiare 383 -6.620 131 -5.743 ificari actuaria e in a u tari e e erienta 3 -138 364 -396

eneficii atite -2.813 -1.626 -980 -1.044 u tare e c n er ie 31 325 - -

Sold la 31 decembrie 36.884 36.178 32.220 30.481

aria i e e e nificati e ite entru eter inarea r i i nu ui entru en ii cu eneficii eter inate unt rata e i c unt rata e ti ata e cre tere a a arii r i rata in atiei na i a e en iti itate e ai a t eter inata e a a un r ificari re na i e i i e a e re ecti e r aria i e a fina u eri a ei e ra rtare a tran t ate ce e a te aria i e c n tante Modificarea obligatiei privind beneficiile post-angajare

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

ata e i c unt 1 -3.386 -3.271 -2.846 -2.668 ata e i c unt 1 3.753 3.589 3.338 3.121

ata e cre tere a a ariu ui 1 3.685 3.556 3.268 3.083 ata e cre tere a a ariu ui 1 -3.392 -3.304 -2.842 -2.687

Longevitatea +1 an -136 112 -17 -23 Longevitatea -1 an -49 209 24 31

tatia er na u ui 0 -531 -259 -383 -118 tatia er na u ui 0 340 44 389 120

Analizele de senzitivitate de mai sus au fost efectuate pe baza unor metode care extrapoleaza impactul asupra provizionului net de eneficii eter inate ca re u tat a un r ificari re na i e a e aria i e r e entia e ana i ate a ar itu eri a ei e ra rtare

ru u e ti ea a ca a ati in anu financiar ur at r eneficii in u a e 06 ii in r i i nu e en ii cu eneficii

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 106: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016106

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

determinate, din care 4.348 mii RON aferenti Societatii (la 31 decembrie 2015 estimarile erau de 4.484 mii RON pentru Grup si 4.006 mii RON pentru Societate).

urata e ie n erata a i atiei e eneficii eter inate e te e 16 ani entru r 1 ani entru u 1 ani entru i etc Extrusion si 20,6 ani pentru Sierra Mineral Holdings 1, Ltd. n r atii e ur at are re inta r fi u e aturitati a i atiei e eneficii eter inate a 1 ece rie 2016

Grupul Alro

Analiza pe maturitati a platilor viitoare aferente planului de beneficii determinate

Beneficii post-angajare

Beneficii de deces

Total

In mai putin de 1 an 4.152 447 4.5991 - 2 ani 2.139 479 2.6182 - 5 ani 7.174 1.634 8.8085 - 10 ani 16.122 3.308 19.430Peste 10 ani 85.541 14.634 100.175

Alro

Analiza pe maturitati a platilor viitoare aferente planului de beneficii determinate

Beneficii post-angajare

Beneficii de deces

Total

In mai putin de 1 an 4.007 341 4.3481 - 2 ani 1.922 355 2.2772 - 5 ani 5.944 1.158 7.1025 - 10 ani 12.318 2.153 14.471Peste 10 ani 53.365 7.654 61.019

26. Subventii

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Sold la 1 ianuarie 20.664 22.255 14.605 15.751 enituri inre i trate in ti u anu ui in ituatia e r fit

sau pierdere -1.592 -1.591 -1.146 -1.146

Sold la 31 decembrie 19.072 20.664 13.459 14.605 Din care:Pe termen scurt 1.592 1.592 1.146 1.146 Pe termen lung 17.480 19.072 12.313 13.459

enituri e in u entii r in in n uri ri ite in 201 entru in e titia intr inie e fini are entru r u e r ce ate e catre S cietatea a a i in 201 entru in e titii in inia e tinere r u e e tru ate e catre fi ia a a ru u ui

enituri e inre i trate in ti u anu ui in ituatia e r fit au ier ere a ru u ui i S cietatii unt inc u e in cate ria te enituri operationale" (a se consulta nota 7).

u e i ta at rii tentia e i entificate a erente ace t r u entii 27. Datorii comerciale si alte datorii

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Datorii comerciale externe 31.533 40.136 22.136 26.849 Datorii comerciale interne 126.218 106.800 89.429 63.394 Datorii comerciale preliminate 27.557 99.668 25.859 95.147 Total 185.308 246.604 137.424 185.390

a 1 ece rie 201 at rii e c ercia e re i inate inc u eau u a e ii entru certificate er i a erente anu ui 2015 pe care Societatea le-a achizitionat ulterior in 2016.

Grupul Alro

Grupul Alro

28. Alte datorii curente

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

urni ri e i ace fi e 13.361 6.843 11.077 6.204 Avansuri primite de la clienti 4.914 6.960 4.628 6.864 Salarii, taxe si asigurari sociale 31.053 26.663 23.442 20.070 Dividende de plata 2.527 6.771 2.527 6.766 Alte datorii curente 18.263 26.038 13.001 17.720 Total 70.118 73.275 54.675 57.624

In ianuarie 2016 Societatea a platit suma de 4.239 mii RON (2015: 51.755 mii RON) reprezentand dividende declarate in 2012 si ne atite catre acti naru a ritar i entc

29. Tranzactii cu partile afiliate

ru u i S cietatea intra in tran actii cu acti naru a ritar c anii u c ntr c un irect ri i er ane in c n ucere in ter eni c ercia i n r a i ran actii e intre entitati e afi iate e a ea a e c ntracte i atera e i nu unt ac erite e arantii iar Conducerea considera ca aceste tranzactii se desfasoara in conditii normale de piata.

rinci a e e entitati afi iate cu care ru u i S cietatea au a ut tran actii in ecur u eri a ei unt Entitatea afiliataVimetco N.V. cti nar a ritar

Alum S.A. Filiala

Vimetco Extrusion SRL Filiala

Conef S.A. Filiala

Sierra Mineral Holdings 1, Ltd Filiala

Vimetco Trading SRL Companie sub control comun

Vimetco Management Romania SRL Companie sub control comun

i etc er ania S Companie sub control comun

Conef Gaz SRL Companie sub control comun

ne ner S Companie sub control comun

Centrul Rivergate SRL Companie sub control comun

Rivergate Rating Group Companie sub control comun

Tranzactiile intre companiile din Grup sunt eliminate la consolidare.

ran actii e rinci a e cu entitati e afi iate unt e cri e ai

Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate:

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Filiale - - 188.918 222.994 Companii sub control comun 3.096 3.102 1.115 1.111 Total bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate

3.096 3.102

190.033

224.105

Grupul Alro

Page 107: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016107

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

28. Alte datorii curente

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

urni ri e i ace fi e 13.361 6.843 11.077 6.204 Avansuri primite de la clienti 4.914 6.960 4.628 6.864 Salarii, taxe si asigurari sociale 31.053 26.663 23.442 20.070 Dividende de plata 2.527 6.771 2.527 6.766 Alte datorii curente 18.263 26.038 13.001 17.720 Total 70.118 73.275 54.675 57.624

In ianuarie 2016 Societatea a platit suma de 4.239 mii RON (2015: 51.755 mii RON) reprezentand dividende declarate in 2012 si ne atite catre acti naru a ritar i entc

29. Tranzactii cu partile afiliate

ru u i S cietatea intra in tran actii cu acti naru a ritar c anii u c ntr c un irect ri i er ane in c n ucere in ter eni c ercia i n r a i ran actii e intre entitati e afi iate e a ea a e c ntracte i atera e i nu unt ac erite e arantii iar Conducerea considera ca aceste tranzactii se desfasoara in conditii normale de piata.

rinci a e e entitati afi iate cu care ru u i S cietatea au a ut tran actii in ecur u eri a ei unt Entitatea afiliataVimetco N.V. cti nar a ritar

Alum S.A. Filiala

Vimetco Extrusion SRL Filiala

Conef S.A. Filiala

Sierra Mineral Holdings 1, Ltd Filiala

Vimetco Trading SRL Companie sub control comun

Vimetco Management Romania SRL Companie sub control comun

i etc er ania S Companie sub control comun

Conef Gaz SRL Companie sub control comun

ne ner S Companie sub control comun

Centrul Rivergate SRL Companie sub control comun

Rivergate Rating Group Companie sub control comun

Tranzactiile intre companiile din Grup sunt eliminate la consolidare.

ran actii e rinci a e cu entitati e afi iate unt e cri e ai

Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate:

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Filiale - - 188.918 222.994 Companii sub control comun 3.096 3.102 1.115 1.111 Total bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate

3.096 3.102

190.033

224.105

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 108: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016108

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Bunuri si servicii achizitionate de la entitati afiliate:

Filiale - - -487.496 -577.006 Companii sub control comun -207.241 -230.224 -69.580 -85.635 Total bunuri si servicii achizitionate de la entitatile afiliate

-207.241 -230.224 -557.076 -662.641

Cheltuiala cu dobanda catre entitatile afiliate:

Vimetco N.V. -135 -5.144 -135 -5.144 Total cheltuiala cu dobanda catre entitatile afiliate -135 -5.144 -135 -5.144

Venituri din dobanzi de la entitatile afiliate:

Filiale - - 2.161 1.662 Vimetco N.V. 3.030 1.727 - - Total venituri din dobanzi de la entitatile afiliate 3.030 1.727 2.161 1.662

a 1 ece rie 2016 i 1 ece rie 201 intre S cietati e afi iate a e ru u ui e i tau ur at are e uri

Creante comerciale si alte creante: Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Filiale - - 246.240 230.843 Companii sub control comun 6.729 5.199 883 954

u tari entru e recierea creante r in ie nice -351 -328 -163 -735 Total creante de la societati afiliate 6.378 4.871 246.960 231.062 - pe termen lung - - 9.741 31.095 - pe termen scurt 6.378 4.871 237.219 199.967

Datorii comerciale si alte datorii: Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Filiale - - 1.411 1.440 Vimetco N.V. - 7.877 - 7.877 Companii sub control comun 1.387 2.731 1.383 2.727 Total datorii catre entitati afiliate 1.387 10.608 2.794 12.044

In anul 2016 a fost platita partea ramasa din acordul incheiat in anul 2012 cu compania mama Vimetco NV prin care dividendele ec arate i ne atite au t a anate a ata ana a ata u teri ara can anu ite c n itii i u e e anci e cre it are r fi

indeplinite.

Imprumuturi catre partile afiliate:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Vimetco NV 52.035 33.182 - - Total imprumuturi catre parti afiliate 52.035 33.182 - - Din care:Imprumuturi pe termen scurt - - - - Imprumuturi pe termen lung 52.035 33.182 - -

u i iara a ru u ui are un ac r e i ru ut cu acti naru a ritar i etc entru u a e ana a 11 00 ii S in care la 31 decembrie 2016 erau utilizati 10.845 mii USD (la 31 decembrie 2015: 7.500 mii USD). Imprumutul are maturitatea in iulie 2019, iar dobanda acumulata pentru acest imprumut la 31 decembrie 2016 era de 5.366 mii RON (31 decembrie 2015: 2.075 mii RON).

Grupul Alro

Grupul Alro

Grupul Alro

Imprumuturi de la parti afiliate:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Vimetco NV - 29.027 - 29.027 Total imprumuturi de la parti afiliate - 29.027 - 29.027 Din care:Imprumuturi pe termen scurt - 29.027 - 29.027

In anul 2016, Societatea a rambursat intreaga suma reprezentand principal si dobanzi acumulate din acordul de creditare incheiat cu acti naru a ritar i etc in 2012 rin care u a e 6 000 ii S a t a ata a i itia S cietatii ana a ata u teri ara can anu ite c n itii i u e e anci e cre it are r fi in e inite Compensatiile personalului cheie de conducere

Compensatiile catre personalul cheie de conducere al Grupului si Societatii incluse in categoria "Cheltuieli generale, administrative si e e acere in Situatia e r fit au ier ere i re u tatu ui a unt e 10 620 ii a ni e e ru 201 2 ii

iar a ni e e S cietate e 1 ii 201 1 ii in ti ce c e tuia a ri in anuri e eneficii eter inate c ntri utii sociale) a fost in 2016 de 1.237 mii RON pentru Grup (in 2015: 930 mii RON) si 1.102 mii RON pentru Societate (in 2015: 805 mii RON). Tranzactii cu parti afiliate personalului cheie de conducere Un numar de persoane cheie din conducere, sau persoane apropiate de familie ale acestora, detin pozitii in alte societati care le confera re tu e a a ea c ntr au in uenta e nificati a a u ra ace t r cietati

Grupul si Societatea au derulat tranzactii cu unele din aceste companii in timpul anului. Termenii si conditiile acestor tranzactii nu au fost

ai a ra i i ecat cei a ica i i au care ar utea fi re na i a ica i i in tran actii i i are in c n itii e iata cu entitati c ntr ate e persoane care nu fac parte din personalul cheie de conducere.

Tranzactiile incheiate intre Grup si aceste parti afiliate au fost urmatoarele:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Achizitii de bunuri sau servicii de la entitati controlate de persoane cheie din conducere sau de catre membri de familie apropiati ai acestora

192 181 119 153

eneficii atite e ri r e a i ie a r iati - - - - Total 192 181 119 153

30. Managementul riscului

cti itati e e care e eru ea a ru u i S cietatea e e un a un nu ar e ri curi financiare ri cu e iata inc u i ri cu e cur e schimb, riscul de rata a dobanzii, riscul de pret), riscul de credit si riscul de lichiditate. Programul de management al riscului general al

ru u ui i S cietatii are in e ere i a e re icti i itate a iete r financiare i cauta a itati e a ini i a tentia u e ect a er a u ra er r antei financiare a ru u ui i S cietatii ru u i S cietatea uti i ea a anu ite in tru ente financiare eri ate entru a se acoperi impotriva riscului aferent anumitor expuneri.

Managementul riscului este efectuat de catre departamentul Trezorerie al Grupului si Societatii pe baza politicilor aprobate de Consiliul e ini tratie re reria i entifica e a uea a i e ac era i tri a un r ri curi financiare in tran a c erare cu unitati e

operationale ale Grupului si Societatii. Consiliul de Administratie aproba prin documente scrise principii pentru managementul general al riscului, precum si politici ce acopera anumite domenii precum riscul valutar, riscul de rata a dobanzii, riscul de credit, utilizarea in tru ente r financiare eri ate i ne eri ate i in e tirea ic i itati r in e ce

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 109: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016109

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Imprumuturi de la parti afiliate:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Vimetco NV - 29.027 - 29.027 Total imprumuturi de la parti afiliate - 29.027 - 29.027 Din care:Imprumuturi pe termen scurt - 29.027 - 29.027

In anul 2016, Societatea a rambursat intreaga suma reprezentand principal si dobanzi acumulate din acordul de creditare incheiat cu acti naru a ritar i etc in 2012 rin care u a e 6 000 ii S a t a ata a i itia S cietatii ana a ata u teri ara can anu ite c n itii i u e e anci e cre it are r fi in e inite Compensatiile personalului cheie de conducere

Compensatiile catre personalul cheie de conducere al Grupului si Societatii incluse in categoria "Cheltuieli generale, administrative si e e acere in Situatia e r fit au ier ere i re u tatu ui a unt e 10 620 ii a ni e e ru 201 2 ii

iar a ni e e S cietate e 1 ii 201 1 ii in ti ce c e tuia a ri in anuri e eneficii eter inate c ntri utii sociale) a fost in 2016 de 1.237 mii RON pentru Grup (in 2015: 930 mii RON) si 1.102 mii RON pentru Societate (in 2015: 805 mii RON). Tranzactii cu parti afiliate personalului cheie de conducere Un numar de persoane cheie din conducere, sau persoane apropiate de familie ale acestora, detin pozitii in alte societati care le confera re tu e a a ea c ntr au in uenta e nificati a a u ra ace t r cietati

Grupul si Societatea au derulat tranzactii cu unele din aceste companii in timpul anului. Termenii si conditiile acestor tranzactii nu au fost

ai a ra i i ecat cei a ica i i au care ar utea fi re na i a ica i i in tran actii i i are in c n itii e iata cu entitati c ntr ate e persoane care nu fac parte din personalul cheie de conducere.

Tranzactiile incheiate intre Grup si aceste parti afiliate au fost urmatoarele:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Achizitii de bunuri sau servicii de la entitati controlate de persoane cheie din conducere sau de catre membri de familie apropiati ai acestora

192 181 119 153

eneficii atite e ri r e a i ie a r iati - - - - Total 192 181 119 153

30. Managementul riscului

cti itati e e care e eru ea a ru u i S cietatea e e un a un nu ar e ri curi financiare ri cu e iata inc u i ri cu e cur e schimb, riscul de rata a dobanzii, riscul de pret), riscul de credit si riscul de lichiditate. Programul de management al riscului general al

ru u ui i S cietatii are in e ere i a e re icti i itate a iete r financiare i cauta a itati e a ini i a tentia u e ect a er a u ra er r antei financiare a ru u ui i S cietatii ru u i S cietatea uti i ea a anu ite in tru ente financiare eri ate entru a se acoperi impotriva riscului aferent anumitor expuneri.

Managementul riscului este efectuat de catre departamentul Trezorerie al Grupului si Societatii pe baza politicilor aprobate de Consiliul e ini tratie re reria i entifica e a uea a i e ac era i tri a un r ri curi financiare in tran a c erare cu unitati e

operationale ale Grupului si Societatii. Consiliul de Administratie aproba prin documente scrise principii pentru managementul general al riscului, precum si politici ce acopera anumite domenii precum riscul valutar, riscul de rata a dobanzii, riscul de credit, utilizarea in tru ente r financiare eri ate i ne eri ate i in e tirea ic i itati r in e ce

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 110: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016110

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Riscul de management al capitalului Obiectivele Grupului si Societatii in gestionarea capitalului sunt de a mentine Grupul si Societatea capabile sa-si continue activitatea in ter eni n r a i entru a a uce ca ti uri acti nari r i eneficii a t r arti intere ate i e a a tra tructura ti a a ca ita u ui in scopul reducerii costului acestuia.

Structura capitalului Grupului si al Societatii consta in datorii, ce includ imprumuturile prezentate in Nota 23, nete de numerar si echivalente de numerar prezentate in Nota 20 (mai putin numerarul restrictionat) si capitalurile proprii. Conducerea Grupului si Societatii revizuieste structura capitalului in mod regulat. Ca parte a acestei revizuiri, conducerea are in vedere c tu ca ita u ui i ri curi e a ciate fiecarei cate rii e ca ita in arte entru a entine au a u ta tructura ca ita u ui ru u i S cietatea t a u ta i i en e e e ata catre acti nari returna ca ita acti nari r e ite n i actiuni au in e acti e entru a re uce datoriile. In concordanta cu practica din industrie, Grupul si Societatea monitorizeaza capitalul pe baza gradului de indatorare. Acesta este calculat ca raport intre "datoriile nete" si "total capitaluri". "Datoriile nete" sunt calculate ca imprumuturi totale (incluzand imprumuturile e ter en curt i e ter en un re entate in ituatia c n i ata i in i i ua a a itiei financiare in care e ca nu eraru i

echivalentele din numerar. "Total capitaluri" sunt calculate astfel: capitaluri proprii asa cum sunt prezentate in situatia consolidata si in i i ua a a itiei financiare u at rii e nete Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Total imprumuturi (Nota 23) 1.054.566 933.706 1.023.789 909.672 Mai putin: numerar si echivalente din numerar (Nota 20) -285.850 -130.972 -282.374 -126.977 Datorii nete 768.716 802.734 741.415 782.695

Capitaluri proprii 900.958 829.821 1.131.661 1.064.856 Total capitaluri 1.669.647 1.632.555 1.873.076 1.847.551 Gradul de indatorare 6 0 2

Categorii de instrumente financiare Grupul Alro Alro

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Active financiareNumerar si conturi la banci 331.416 134.202 327.456 129.977

a a are u ta rin c ntu e r fit au ier ere Detinute pentru vanzare - - - - a ificate a a are u ta rin c ntu e r fit au ier ere 671 17.388 671 17.388 n tru ente financiare eri ate in re atii e e in - - - - Investitii detinute pana la maturitate - - - - Imprumuturi acordate si creante 175.998 207.319 189.290 277.979 Active disponibile pentru vanzare - - - -

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015Datorii financiarea a are u ta rin c ntu e r fit au ier ere - - - -

La cost amortizat 1.299.590 1.239.266 1.205.895 1.137.223

n anii 2016 i 201 nu au e i tat rec a ificari intre cate rii e e acti e financiare

u e e ti ea a ca u uri e e nu erar in at rii e inre i trate a a are u ta rin c ntu e r fit au ier ere ar utea a ea c a un ent e nificati ai e re e ecat ce antici at au entru u e e nificati i erite Riscul de piata

cti itati e ru u ui i S cietatii e e un in rinci a a ri curi financiare recu ificarea returi r e iata a e unuri r an ute

Grupul Alro

Grupul Alro

Page 111: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016111

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

ri cu e cur a utar i ri cu e rata a an ii ru u i S cietatea inc eie c ntracte ri in in tru ente financiare eri ate entru a i e ti na e unerea a ri cu e cur e c i i ri cu e ret cu ar fi

c ntracte a entru a e ti na ri cu e ret in an area a u iniu ui e a a c tatii r ecifice e a ur a e eta e e a n ra (LME);

c ntracte r ar e cur e c i entru a e ti na ri cu a utar ce re u ta in an ari e in S c ntracte e ti tiuni a an ca c r te area u uri r e nu erar a e ru u ui i S cietatii e i actu a er a ca erii retu ui

aluminiului;

Managementul riscului valutar

Grupul si Societatea au operatiuni pe plan international si inregistreaza tranzactii care sunt denominate in valute straine. Astfel, Grupul

i S cietatea unt e u e ri cu ui a utar ce re u ta in i erite uctuatii a e a ute r ata e ne a e ra rtare in ecia a e eur i a e aru ui a erican i cu a utar re u ta in tran actii c ercia e iit are in acti e i in at rii unerea a uctuatii e cur u ui de schimb este gestionata in limita unor parametri aprobati prin politici prin folosirea contractelor de schimb valutar la termen. Politica de

ana e ent a ri cu ui e te e a ac eri i tri a ri cu ui a r i ati 0 in u uri e e nu erar antici ate an ari i cu arari in USD si EUR, in masura in care piata permite acest lucru cu costuri rezonabile.

Expunerea la riscul valutar a Grupului si Societatii rezulta din:

- tranzactii (vanzari/cumparari) foarte probabile, denominate in valute straine;

an a a ente er e en inate in a ute traine i - active si datorii monetare (in special creante si datorii comerciale si imprumuturi) denominate in valute straine.

Valoarea contabila a activelor si datoriilor monetare ale Grupului si Societatii denominate in valute straine la data raportarii a fost

urmatoarea:

Grupul Alro

Valuta in care sunt denominate EUR USD AlteleMoneda functionala RON RON RON Total

31 decembrie 2016Total active monetare* 79.905 264.907 30 344.842 Total datorii monetare* 208.363 712.256 4.525 925.144

31 decembrie 2015Total active monetare* 43.991 129.608 15 173.614 Total datorii monetare* 52.028 746.150 7.768 805.946

Alro

Valuta in care sunt denominate EUR USD AlteleMoneda functionala RON RON RON Total

31 decembrie 2016Total active monetare* 70.915 217.892 6 288.813 Total datorii monetare* 195.865 688.924 267 885.056

31 decembrie 2015Total active monetare* 35.228 102.311 2 137.541 Total datorii monetare* 35.519 706.026 411 741.956

ce tea nu inc u in tru ente e financiare eri ate

Page 112: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016112

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Analiza de senzitivitate la cursul de schimb Grupul si Societatea sunt expuse in principal la euro si dolari americani. In tabelul urmator este prezentata senzitivitatea Grupului si S cietatii ca i act a unei ca eri cu 10 in ace te a ute ata e eu 10 e te rata ita entru ca cu u en iti itatii atunci can e raporteaza intern riscul valutar catre persoanele cheie din conducere si aceasta reprezinta cea mai buna estimare a managementului a unei i i e ificari in cur uri e e c i na i a e en iti itate inc u e ar acti e e i a i e e netare in en inate in a ute traine i a u tea a c n er ia r a ar itu eri a ei e ra rtare entru cre tere e 10 a cur u ui a utei traine na i a e

senzitivitate include imprumuturi denominate in alta moneda decat cea functionala.

e reciere a reciere cu 10 a i S a a cu e te in icat ai ata e a 1 ece rie ar cre te ca ea r fitu au ier erea i ca ita uri e r rii cu u e e re entate ai e c u i i actu i itu ui e r fit

Grupul Alro AlroMoneda de denominare EUR USD EUR USDMoneda functionala RON RON RON RON

31 decembrie 2016Situatia e r fit au ier ere -12,846 1) -44,735 2) -12,495 1) -47,103 2)

Alte capitaluri proprii - - - -

31 decembrie 2015Situatia e r fit au ier ere -804 1) -61,654 2) -29 1) -60,372 2)

Alte capitaluri proprii - - - -

1) Aceasta variatie este in mod special atribuibila expunerii la EUR pentru imprumuturile si datoriile denominate in aceasta moneda, existente in sold la sfarsitul perioadei de raportare. 2) Aceasta variatie este in mod special atribuibila expunerii la USD pentru imprumuturile pe termen lung si scurt denominate in aceasta moneda, existente in sold la sfarsitul perioadei de raportare. n ceea ce ri e te in tru ente e financiare eri ate ificare ara e a a ratei e c i cu 10 in ca u e recierii

ata e S ar in uenta c ntu e r fit au ier ere cu 6 ii iar in ca u a recierii in ata S cu 6 ii a 31 decembrie 2015: -1.539 mii RON / +439 mii RON).

Managementul riscului de dobanda O subsidiara a Grupului a acordat un imprumut companiei mama a Grupului, Vimetco NV, in conditii de piata (a se vedea nota 29), cu o rata de dobanda variabila. Soldul acestui imprumut la 31 decembrie 2016 este de 46.670 mii RON (la 31 decembrie 2015: 31.108 mii RON).

Riscul de rata a dobanzii al Grupului si Societatii provine in special din imprumuturi primite. Creditele primite cu rate de dobanda aria i e e un ru u i S cietatea a ri cu e rata a an ii a u ra u uri r e nu erar in ti ce cre ite e ri ite cu rate e

an a fi e e un ru u i S cietatea a ri cu e rata a an ii ri in a area u ta ate e e an a entru aci itati e e imprumut existente ale Grupului si ale Societatii sunt bazate pe LIBOR pentru creditele in USD, pe EURIBOR pentru creditele in EUR si pe ROBOR pentru creditele in RON. Imprumuturile contractate de societatile din cadrul Grupului sunt cu rata de dobanda variabila. Principalele datorii purtatoare de dobanda ale Grupului si Societatii sunt prezentate in sectiunea "Managementul riscului de lichiditate" a acestei note.

Analiza de senzitivitate a ratelor de dobanda

na i a e en iti itate e ai a t eter inata e a a e unerii a uctuatii e rate r e an a entru i ru uturi e ri ite i acordate denominate in EUR, USD si RON cu rate de dobanda variabile, existente in sold la data raportarii, presupunand ca acestea raman constante in timpul anului.

aca rate e e an a ar fi cu 100 uncte a a ai ici ai ari t ate ce e a te aria i e ra anan c n tante re u tatu ru u ui ar fi ai are ai ic cu 10 20 ii 201 ii iar re u tatu S cietatii ar fi ai are ai ic cu 10 6 ii 201

2 ii entru anu inc eiat a 1 ece rie 2016 e c u i i actu i itu ui e r fit

Grupul Alro

Page 113: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016113

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Riscul de pret

i cu e ret e te ri cu ca enituri e iit are a e ru u ui i S cietatii a fie i actate ne ati e c i ari e retu ui e iata a a u iniu ui itica interna a ru u ui i S cietatii e te e a e ti na ri curi e i entificate in e atura cu retu ar uri r in natura atunci can e te i i iar entru arte in cantitatea ra a a e u a a ri c e a intra in c ntracte e in tru ente financiare eri ate cu ar fi c ntracte a e a u iniu tiuni e a u iniu atunci can c n itii e in iata unt a ra i e

Optiuni pe aluminiu

n 2016 cu c u e a i r te a enituri e i tri a ati itatii retu ui a u iniu ui ru u i S cietatea au inc eiat cu in titutii financiare erie e tran actii cu tiuni a iatice e ti 100 c ar cu c t er uan itie e cu arare e tiuni ut i e vanzare pe optiuni call pentru o cantitate de 54.700 tone aluminiu, cu asigurarea pentru cantitatea mentionata a unui pret minim de 1.584 USD/t. Optiunile au fost decontate lunar perioada iulie - decembrie 2016, astfel ca la 31 decembrie 2016 nu mai existau optiuni in sold. Pierderea rezultata din decontarea acestor optiuni inregistrata in anul 2016 in suma de 5.021 mii RON (2015: 0) este prezentata in Nota

te ca ti uri ier eri financiare nete

tiuni e e a u iniu au t c a ificate e ni e u 2 a ierar iei e a urare a a rii u te

Contracte swap pe aluminiu

In 2016 entru a i ac eri an ari e a ret fi i tri a ri cu ui e uctuatii a er e a e ietei ru u i S cietatea au inc eiat c ntracte a e a u iniu cu in titutii financiare cu una re utatie entru cantitate e a r i ati 600 t ne a un ret fi e iu e 1 0 t na ur an a ri ea ca e a c ntra arti a un ret aria i a a i a entu an ari r ntracte e a e a u iniu

ata ret fi au ec ntare in eri a a ianuarie e ruarie 201

enitu in e a uarea a a area u ta a 1 ece rie 2016 in u a e 66 ii e te re entat in n ta te ca ti uri ier eri financiare nete

ntracte e a e a u iniu au t c a ificate e ni e u 2 a ierar iei e a urare a a rii u te

Instrumente financiare derivate incorporate In 2010, Grupul si Societatea au intrat intr-un contract de achizitie de energie electrica pe termen lung, valabil pana in ianuarie 2018.

r u a e ret c ntinea a u tare e ata e retu a u iniu ui i una e ata e cur u e c i ce tea nu erau e ate tran i irect e c ntractu a a a t e incat au re re entat un in tru ent financiar eri at inc r rat in c ntractu a a care a tre uit

c nta i i at e arat a a are u ta rin c ntu e r fit au ier ere ntractu a u erit ai u te ificari e a ata initia a a e e ea ituatii e financiare a 1 ece rie 201 entru ai u te eta ii iar ca ur are a ace t r ificari a 1 ece rie 201

in tru entu financiar eri at inc r rat c n ta in erie e c ntracte unare e an are r ar a u iniu a ret fi en inat in a car r n ti na e eter ina e a a

cantitati r e a u iniu ecificate in c ntractu a a - o serie de contracte lunare de cumparare optiuni call pe aluminiu, corespunzand pragului superior al pretului si cantitatilor de energie stipulate in contractul gazda; - o serie de contracte lunare de vanzare optiuni put pe aluminiu, corespunzand pragului inferior al pretului si cantitatilor de energie stipulate in contractul gazda; - o serie de contracte de cumparare optiuni call pe energie la pretul stabilit prin contractul gazda, cu date de exercitare anuale si decontari lunare ulterioare. Pentru evaluarea optiunilor call pe energie s-a utilizat ca metoda de evaluare metoda simularilor Monte Carlo, utilizandu-se ca parametri de intrare urmatoarele variabile: cotatia aluminiului la Bursa de Metale din Londra, pretul energiei pe Piata Zilei Urmatoare, cursul a utar S cantitati e ini e i a i e e ti ate e n ucere a fi ac i iti nate in eri a a ur at are

Page 114: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016114

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

In anul 2016, Societatea si-a exercitat optiunea de a nu cumpara energie pe anul 2017 in baza acestui contract, iar la 31 decembrie 2016 ru u i S cietatea nu ai au in intru ente financiare eri ate inc r rate 1 ece rie 201 1 ii ier erea in ificarea e a are u ta a in tru entu ui eri at inc r rat in u a e 12 11 ii a t e itata in c ntu e r fit au ier ere fiin re entata in cate ria a ti uri ier eri in in tru ente financiare eri ate inc r rate in anu 201 ier ere e

62 6 ii in ti ce u a e ii a t e itata in Situatia e r fit au ier ere in c tu cu ener ia in cate ria tu unuri r an ute fiin a area u ta a in tru ente r financiare eri ate ec ntate unar in ti u anu ui 201 u a e 100

mii RON). n tru ente e financiare eri ate inc r rate au t c a ificate e ni e u 2 a ierar iei e a urare a a rii u te

u au e i tat tran eruri intre ni e uri e ierar iei e a urare a a rii u te ite a e a uarea in tru ente r financiare

ru u i S cietatea nu au in tru ente financiare c a ificate e ni e u e a urare a a rii u te Su aru in tru ente r financiare eri ate a 1 ece rie 2016 i 201 e te re entat ai

Grupul Alro AlroActive Datorii Active Datorii

31 decembrie 2016ntracte a e a u iniu e in a u uri r e

numerar 671 - 671 -

Total 671 - 671 - Din care:pe termen lung - - - -

pe termen scurt 671 - 671 -

31 decembrie 2015Derivate incorporate 17.388 - 17.388 - Total 17.388 - 17.388 -

Din care:pe termen lung 13.590 - 13.590 - pe termen scurt 3.798 - 3.798 -

a ri e u te iti e a e in tru ente r financiare eri ate ite entru ac erirea ri cu ui unt c a ificate ca acti e iar ce e ne ati e ca datorii.

u au e i tat ineficiente in re atii e e in care a fie inre i trate in anii inc eiati a 1 ece rie 2016 i 201 n 2016 i 201 nu au e i tat ificari e nificati e in c n itii e ec n ice au e acti itate care a a ecte e a area u ta a acti e r i at rii r financiare a e ru u ui i S cietatii cu e ce tia ati itatii n r a e a retu ui a u iniu ui e iete e internati na e i a cursurilor de schimb. In acelasi timp, Grupul si Societatea sunt afectate de schemele de suport pe care Guvernul le are implementate pentru a sustine energia verde, care duc la costuri marite privind energia. Desi activitatea principala a Grupului si a Societatii este de a in e r u e e r rii a returi e iata ru u i S cietatea nit ri ea a atent iata a t e incat a eneficie e e rice rtunitati

ar utea a area entru a i r te a r fituri e i tri a ati itatii ri icate a returi r ar uri r Analiza de senzitivitate la pretul marfurilor a 1 ece rie 2016 ificare ara e a in u au in a cur ei r ar a a u iniu ui e a a cu 100 S er t na ar cre te

ca ea c ntu e r fit au ier ere cu 2 ii cu 2 ii a 1 ece rie 201 2 ii cu ii e c u i i actu i itu ui e r fit Managementul riscului de credit

i cu e cre it e re era a ri cu ca un artener e a aceri a nu i i n re e i atii e c ntractua e re u tan intr ier ere financiara entru ru i S cietate reante e c n tau intr un nu ar are e c ienti ce r in in i er e in u trii i ne e rafice entru a ini i a ri cu e cre it ru u i S cietatea an cea ai are arte a creante r un r in titutii financiare rin act rin ara recur

entru ica arte a creante r neac erite e c ntracte e act rin ca itatea financiara a e it ri r e te er anent nit ri ata

Grupul Alro

Page 115: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016115

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

iar Grupul si Societatea au o expunere la credit distribuita intre contrapartide agreate. Grupul si Societatea au adoptat o politica de a tran acti na ar cu arteneri e incre ere i e a tine arantii uficiente ac un e e te ca u entru a ini i a ri cu e ier eri financiare re u tate in ne n rarea i atii r unerea a ri cu e cre it e te c ntr ata rin i ite a erente fiecarui e it r care unt revizuite si aprobate de catre Conducere. Grupul si Societatea evalueaza permanent riscul de credit al acestora luand in considerare er r anta financiara i t ricu e ata i atunci can e te ca u icita a i urarea ri cu ui e ne ata entru ri cu e c ncentrare

al Grupului si Societatii, a se vedea Nota 18. In ceea ce priveste activele din instrumente derivate, expunerea maxima la riscul de credit e te a area r u ta a ata ra rtarii

i cu e cre it re u tan in tran actii e cu anci i in titutii financiare e te e ti nat e re rerie n e tirea ic i itati r in e ce e ace ar cu anci a r ate i in i ita inii r e cre it atri uite fiecarei c ntra arti e i ite e e cre it a e c ntra arti e r unt

re i uite e catre c n ucere anua i t fi actua i ate in ti u anu ui i ite e unt ta i ite a t e incat a ini i e e ri cu e c ncentrare i a t e a i inue e e entua e ier eri financiare in nein e inirea i atii r e catre c ntra arti a Se e ti ea a ca nu e i ta e unere e nificati a in i i a ne n rare a i atii r c ntractua e e catre c ntra arti e in ceea ce ri e te in tru ente e financiare

Managementul riscului de lichiditate Responsabilitatea in ultima instanta pentru managementul riscului de lichiditate este a Consiliului de Administratie, care a elaborat un ca ru e ana e ent a ri cu ui e ic i itate a ec at entru e ti narea finantarii i a nece itati r e ic i itati e ter en curt mediu si lung. Grupul si Societatea isi administreaza riscul de lichiditate pastrand rezerve adecvate, facilitati bancare si facilitati de cre itare nit ri an c ntinuu u uri e e nu erar re i i nate i actua e i ur arin in ara e aturitati e acti e r i at rii r financiare

n ta e u ur at r unt re entate at rii e financiare a e ru u ui i S cietatii e c u i in tru ente e financiare eri ate e aturitati c ntractua e Su e e re re inta u uri e nu erar iit are neactua i ate in at rii financiare in unctie e ata cea ai a r iata a care Grupul si Societatea ar trebui sa efectueze platile. Grupul Alro mai putin de

1 anintre 1 si 5

anidupa 5 ani Total

31 decembrie 2016Imprumuturi (capital si dobanzi viitoare estimate) 869.392 227.234 48.728 1.145.354 Datorii comerciale si alte datorii monetare 246.618 - - 246.618 Total 1.116.010 227.234 48.728 1.391.972

31 decembrie 2015Imprumuturi (capital si dobanzi viitoare estimate) 163.465 843.159 23.932 1.030.556 Datorii comerciale si alte datorii monetare 314.336 - - 314.336 Total 477.801 843.159 23.932 1.344.892

Alro mai putin de

1 anintre 1 si 5

anidupa 5 ani Total

31 decembrie 2016Imprumuturi (capital si dobanzi viitoare estimate) 840.669 224.004 48.728 1.113.401 Datorii comerciale si alte datorii monetare 183.253 - - 183.253 Total 1.023.922 224.004 48.728 1.296.654

31 decembrie 2015Imprumuturi (capital si dobanzi viitoare estimate) 144.257 837.353 23.932 1.005.542 Datorii comerciale si alte datorii monetare 236.150 - - 236.150 Total 380.407 837.353 23.932 1.241.692

Valoarea justa a instrumentelor financiare

a area u ta a acti e r i at rii r financiare e te eter inata u a cu ur ea a a area u ta a acti e r i at rii r cu ter eni i c n itii tan ar i tran acti nate e iete acti e ic i e e te eter inata rin

referinta la preturi cotate in piata (incluzand titluri rascumparabile, efecte de comert, obligatiuni si titluri de valoare perpetue)

Page 116: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016116

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

a rea u ta a a t r acti e i at rii financiare e c u i in tru ente e financiare eri ate e te eter inata in c n r itate cu e e e e a uare acce tate in enera care e a ea a e u uri e nu erar iit are actua i ate in returi a e un r tran actii

observabile in pietele curente si cotatii obtinute de la dealeri pentru instrumente similare. a area u ta a in tru ente r financiare eri ate e te ca cu ata in returi c tate tunci can a t e e returi nu unt i ni i e a area u ta a in tru ente r financiare e te eter inata rin te nici e e a uare ru u i S cietatea uti i ea a erie e et e i rea i ea a e ti ari care unt a ate e c n itii e iata e i tente a fiecare ata e ra rtare a area u ta a

c ntracte r r ar e cur e c i e te eter inata in rate e c i r ar tinute e a ea eri a ata e ra rtare a area u ta a c ntracte r a e e te eter inata in c tatii entru fiecare ata e ec ntare urni ate e

dealeri. a e u ur at r re inta ana i a a et e r e e a uare a in tru ente r financiare a ata u teri ara ce ei e recun a tere initia a

grupate in nivelurile 1 - 3 pe baza gradului de disponibilitate in piata a informatiilor necesare evaluarii. i e u 1 inc u e in tru ente financiare a urate a a area u ta rin a icarea returi r c tate nea u tate tinute in iete acti e

pe care sunt tranzactionate active sau datorii identice. i e u 2 inc u e in tru ente financiare a urate a a area u ta rin irea un r te nici e e a uare ce c ntin aria i e a te e ecat returi e c tate in icate a i e u 1 a ierar iei aria i e ce unt i ni i e i i entifica i e in iata entru acti e e i at rii e

re ecti e fie irect cu ar fi returi e au in irect re ecti eri ate in returi i e u inc u e in tru ente financiare a urate a a area u ta in te nici e e a uare ce c ntin aria i e entru acti e e au at rii e re ecti e care nu e a ea a e ate i entifica i e i ni i e in iata

Grupul Alro 31 decembrie 2016

Active financiare la valoarea justa Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 TotalActive financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere

ntracte a e a u iniu e in a u uri r e nu erar - 671 - 671 Total - 671 - 671

31 decembrie 2015Active financiare la valoare justa Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 TotalActive financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierderen tru ente financiare eri ate inc r rate - 17.388 - 17.388 Total - 17.388 - 17.388

Alro individual 31 decembrie 2016

Active financiare la valoarea justa Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 TotalActive financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere

ntracte a e a u iniu e in a u uri r e nu erar - 671 - 671 Total - 671 - 671

31 decembrie 2015Active financiare la valoare justa Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 TotalActive financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierderen tru ente financiare eri ate inc r rate - 17.388 - 17.388 Total - 17.388 - 17.388

ru u i S cietatea nu au in tru ente financiare c a ificate e ni e u e a urare a a rii u te

u au e i tat tran eruri intre ni e uri e ierar iei e a urare a a rii u te ite a e a uarea in tru ente r financiare

n ucerea ru u ui i S cietatii c n i era ca a area u ta a acti e r i at rii r recun cute a c t a rti at in ituatii e financiare aproximeaza valoarea neta contabila a acestora in mare parte datorita maturitatilor pe termen scurt si a costurilor mici aferente tran actii r a ata itiei financiare

a area u ta a ur at are r acti e i at rii financiare a r i ea a a area r c nta i a

- Creante comerciale si alte creante; - Alte active circulante; - Numerar si echivalente de numerar; - Datorii comerciale si alte datorii; - Imprumuturi.

31. Angajamente si datorii potentiale

n a a ente Angajamente pentru investitii a 1 ece rie 2016 an a a ente e ru u ui i S cietatii a erente in e titii r entru anu 201 erau e 2 ii 1

decembrie 2015: 21.988 mii RON) la nivel de Grup si de 30.984 mii RON (31 decembrie 2015: 17.475 mii RON) la nivel de Societate. Contracte de achizitie materii prime La 31 decembrie 2016, Grupul si Societatea aveau contracte incheiate pentru achizitia de materii prime, alte materialeconsumabile si utilitati in valoare de 880.117 mii RON (31 decembrie 2015: 958.410 mii RON) pentru Grup si in valoarede 1.225.577 mii RON (31 decembrie 2015: 1.125.089 mii RON) pentru Societate. Leasing operational In anul 2016 Grupul si Societatea au derulat contracte de leasing operational avand ca obiect vehicule si echipamente, cu termene de leasing de pana la 5 ani. Cheltuiala cu leasingul operational recunoscuta in 2016 a fost in suma de 6.280 mii RON (in 2015: 14.276 mii RON) la nivel de Grup si in suma de 455 mii RON la nivel de Societate (in 2015: 178 mii RON).

Sumele viitoare minime de plata pentru contractele irevocabile de leasing operational sunt urmatoarele:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

In mai putin de 1 an 3.526 2.442 508 339 Intre 1 si 5 ani 709 495 596 495 Total 4.235 2.937 1.104 834

Acorduri de inchiriere - societatea in calitate de locator

ania a a are r rietate inc iriata unei fi ia e c a ificate ca in e titie i i iara a a e r uctie e tru ate ntractu e te inc eiat ana in anu 202 i re u une in e area c iriei cu rata in atiei

Grupul Alro

Page 117: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016117

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

n ucerea ru u ui i S cietatii c n i era ca a area u ta a acti e r i at rii r recun cute a c t a rti at in ituatii e financiare aproximeaza valoarea neta contabila a acestora in mare parte datorita maturitatilor pe termen scurt si a costurilor mici aferente tran actii r a ata itiei financiare

a area u ta a ur at are r acti e i at rii financiare a r i ea a a area r c nta i a

- Creante comerciale si alte creante; - Alte active circulante; - Numerar si echivalente de numerar; - Datorii comerciale si alte datorii; - Imprumuturi.

31. Angajamente si datorii potentiale

n a a ente Angajamente pentru investitii a 1 ece rie 2016 an a a ente e ru u ui i S cietatii a erente in e titii r entru anu 201 erau e 2 ii 1

decembrie 2015: 21.988 mii RON) la nivel de Grup si de 30.984 mii RON (31 decembrie 2015: 17.475 mii RON) la nivel de Societate. Contracte de achizitie materii prime La 31 decembrie 2016, Grupul si Societatea aveau contracte incheiate pentru achizitia de materii prime, alte materialeconsumabile si utilitati in valoare de 880.117 mii RON (31 decembrie 2015: 958.410 mii RON) pentru Grup si in valoarede 1.225.577 mii RON (31 decembrie 2015: 1.125.089 mii RON) pentru Societate. Leasing operational In anul 2016 Grupul si Societatea au derulat contracte de leasing operational avand ca obiect vehicule si echipamente, cu termene de leasing de pana la 5 ani. Cheltuiala cu leasingul operational recunoscuta in 2016 a fost in suma de 6.280 mii RON (in 2015: 14.276 mii RON) la nivel de Grup si in suma de 455 mii RON la nivel de Societate (in 2015: 178 mii RON).

Sumele viitoare minime de plata pentru contractele irevocabile de leasing operational sunt urmatoarele:

Grupul Alro Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

In mai putin de 1 an 3.526 2.442 508 339 Intre 1 si 5 ani 709 495 596 495 Total 4.235 2.937 1.104 834

Acorduri de inchiriere - societatea in calitate de locator

ania a a are r rietate inc iriata unei fi ia e c a ificate ca in e titie i i iara a a e r uctie e tru ate ntractu e te inc eiat ana in anu 202 i re u une in e area c iriei cu rata in atiei

Grupul Alro

Page 118: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016118

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

Suma recunoscuta ca si venit din chirie de Societate in anul 2016 a fost de 795 mii RON (2015: 1.073 mii RON).

nca ari e ini e in c irii ce ur ea a a fi ri ite in ca ru c ntracte r e inc iriere a r rietati r i i iare a 1 ece rie 2016 unt re entate e aturitati ai

Alro31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

In 1 an 795 795

Intre 1 si 5 ani 3.384 3.342

In mai mult de 5 ani 5.746 6.526

Total incasari minime din chirii 9.925 10.663

Datorii contingente

S cietatea a a are inc eiat un an a a ent ata e anca finantat are a uneia in fi ia e i etc tru i n in care e enti nea a rintre a te e ca acea ta nu a cau a rin actiuni e a e circu tante in care fi ia a ar utea a nu i i n re e i atii e ata e anca

finantat are n ca c ntrar e unerea S cietatii a a ata e anca finantat are a fi ia ei nu ate e a i ini u intre 000 ii S i u at riei ace tei fi ia e catre anca re ecti a a ata e 1 ece rie 2016 fiin e ii n ucerea

e ti ea a ca ace t an a a ent nu ar utea ateria i a in ie iri e nu erar in artea S cietatii intrucat c n itii e re a ute unt in totalitate in controlul Alro.

Litigii

La 31 decembrie 2016, Grupul si Societatea au in derulare o serie de litigii rezultate din desfasurarea normala a activitatii. Conducerea

c n i era ca ace te iti ii cu e ce tia ce r entru care a c n tituit r i i n a ata ra rtarii nu r a ea un i act e nificati a u ra er r antei financiare i itiei financiare a ru u ui i au a S cietatii

In mai 2015, Societatea mama a luat act de o actiune civila in instanta Tribunalului Bucuresti, declansata de Hidroelectrica S.A.,

re erit are a retentii ateria e a e r ucat ru ui e ener ie e ectrica re re entan retin e eneficii nerea i ate in c ntractu i atera cu r n una ece rie 201 in tanta e n a re in ca fiin re cri e are arte a retentii r i r e ectrica

ramanand in discutie doar pretentii aferente unei perioade mici de contract, sub doua luni, care au fost ulterior respinse pe fond de catre

instanta in luna iunie 2016. Pe baza celei mai bune estimari a conducerii Societatii, nu este posibila o evaluare a rezultatului procesului.

Prin urmare, Societatea nu a inregistrat la 31 decembrie 2016 un provizion aferent acestei actiuni in instanta.

e e a ta arte e r u in tante r e u ecata au a at actiuni e inaintate e S cietatea a a i tri a a icarii c au ei e rta a ra e catre i r e ectrica S in anii 2011 re ecti 2012 ceea ce a eter inat i icitarea in crierii S cietatii a a a cre a a

in r ce ura e in enta in care e a a i r e ectrica S i icitarea e re er are a a uri r a icate e catre a ini trat ru u iciar ctiunea re erit are a a icarea rtei a re in anu 2011 re ecti c nte tatia i tri a ta e u ui cre it ri r i r e ectrica enerata e re u u a ini trat ru ui u iciar e a in crie in ta e ca i creanta ier erea u erita e catre r ca ur are a ec ararii e catre i r e ectrica a rtei a re in anu 2011 a t re in a e catre in tanta e n in una e ruarie 2016 ca i c nte tatia

i tri a a urii a ini trat ru ui u iciar e a ec ara rta a ra in anu 2012 care a t re in a e in tanta in una ai 2016 e asemenea ambele apeluri formulate de catre Societate au fost respinse, nemaiexistind alte cai ordinare de atac.

In cursul anului 2016, Societatea mama a mai contestat in instanta o decizie a Consiliului Concurentei prin care Societatea a fost

amendata cu suma de 21.239 mii RON pentru o presupusa intelegere pe verticala pe piata de energie, acuzatie respinsa cu fermitate

e catre S cietate recu i i er e r ine a e cu ri ire a ca cu area c tei e certificate er i a erente c n u u ui e ener ie pe anul 2015 si a metodologiei de regularizare a acestei cote. Litigiile sunt in curs de desfasurare pe rolul instantelor competente.

Impozitare

Si te u e i itare in ania e te intr a a e c n i are i ar ni are cu e i atia eur eana t e e i atia fi ca a e te u u a i er e r inter retari i c i ari er anente une e intre ace tea utan fi retr acti e n anu ite ituatii aut ritati e fi ca e

t trata n i erit anu ite a ecte r ce an a ca cu area un r i ite i ta e u i entare an i i ena itati utan re u ta u e e nificati e n ania e ercitiu fi ca ra ane e c i entru erificare fi ca a ti e ani t ate cietati e ru u ui in

ania a an acea ta eri a a e c i a n Sierra e ne ter enu e te e ani iar u ti u c ntr in artea aut ritati r fi ca e a

u i iara ru u ui in Sierra e ne a a ut c in n ie rie 201 n ucerea ru u ui c n i era ca i atii e fi ca e inc u e in ace te ituatii financiare unt a ec ate

n c n r itate cu re e eri e e i e e catre ini teru inan e r u ice care re e entea a re i u fi ca a e e ente r e ca ita r riu ce nu au t u iect a ca cu atiei i itu ui e r fit a ata nre i tr rii r n c nta i itate at rit naturii r n ca u n care ru u a c i a in iit r e tinatia re er e r rin ac erire e ier eri au i tri uire c tre acti nari acea ta a c n uce a at rii

u i entare cu i itu e r fit

32. Onorariile auditorilor

Aceasta nota cuprinde totalul remuneratiei platibile de catre Grup si Societate, exclusiv TVA, catre auditorul principal, Ernst & Young

Assurance Services SRL.

Grupul Alro Alro2016 2015 2016 2015

Cheltuieli cu auditul statutar 1.071 989 761 706

Alte servicii 33 36 33 36

Total 1.104 1.025 794 742

33. Evenimente ulterioare datei de raportare

n ri e e ua uni a e anu ui 201 an a a ente in a are e 20 66 ii a 1 ece rie 2016 au t anu ate e i intre urni rii S cietatii care nu i au ai n rat i atii e c ntractua e a ata re ente r ituatii financiare S cietatea a ea in n u asigurata cu contracte materia prima pentru intreg anul 2017.

Grupul Alro

Page 119: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016119

te a ituatii e financiare c n i ate i in i i ua ein ii cu e ce tia re u tatu ui e actiune

u i iara ru u ui in Sierra e ne a a ut c in n ie rie 201 n ucerea ru u ui c n i era ca i atii e fi ca e inc u e in ace te ituatii financiare unt a ec ate

n c n r itate cu re e eri e e i e e catre ini teru inan e r u ice care re e entea a re i u fi ca a e e ente r e ca ita r riu ce nu au t u iect a ca cu atiei i itu ui e r fit a ata nre i tr rii r n c nta i itate at rit naturii r n ca u n care ru u a c i a in iit r e tinatia re er e r rin ac erire e ier eri au i tri uire c tre acti nari acea ta a c n uce a at rii

u i entare cu i itu e r fit

32. Onorariile auditorilor

Aceasta nota cuprinde totalul remuneratiei platibile de catre Grup si Societate, exclusiv TVA, catre auditorul principal, Ernst & Young Assurance Services SRL. Grupul Alro Alro

2016 2015 2016 2015 Cheltuieli cu auditul statutar 1.071 989 761 706 Alte servicii 33 36 33 36 Total 1.104 1.025 794 742

33. Evenimente ulterioare datei de raportare

n ri e e ua uni a e anu ui 201 an a a ente in a are e 20 66 ii a 1 ece rie 2016 au t anu ate e i intre urni rii S cietatii care nu i au ai n rat i atii e c ntractua e a ata re ente r ituatii financiare S cietatea a ea in n u asigurata cu contracte materia prima pentru intreg anul 2017.

Grupul Alro

Page 120: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au
Page 121: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au
Page 122: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au
Page 123: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au
Page 124: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au
Page 125: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au
Page 126: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au
Page 127: Raport anual 2016 - bvb.robvb.ro/infocont/infocont17/ALR_20170428151802_Raport-anual-2016-Alro-RO.pdfsarma si/ sau de produse procesate. Investitiile efectuate in anii anteriori ne-au

Situatii financiare 2016127

Declaratia persoanelor responsabile

In conformitate cu prevederile legale in vigoare ale Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare (CNVM), actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare privind emitentii si

era iuni e cu a ri i iare n ucerea ru u ui ec ara ur at are e 1 n r ce r ai une in r atii i ni i e c nfir a ca ituatii e financiare c n i ate a e ru u ui r i reuna cu fi ia e e sale si individuale ale societatii Alro, intocmite in conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, ofera o imagine corecta si c n r a cu rea itatea ri in itia financiara a ru u ui i a S cietatii er r anta financiara i u uri e e nu erar entru anu financiar inc eiat a ata e 1 ece rie 2016 2. Raportul consolidat al Administratorilor ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind dezvoltarea si performanta Grupului si a Societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini aferente dezvoltarii asteptate a Grupului si a Societatii;

n i iu e ini tratie re re inta intere e e ru u ui i S cietatii i a e ac i nari r ace teia i e te re n a i cu ana e entu general al Grupului si al Societatii. La data prezentului raport, Consiliul de Administratie al Societatii-mama este compus din sapte membri, dupa cum urmeaza: 1. Marian-Daniel Nastase - Presedinte 2. Serghei Gheorghe - Vicepresedinte 3. Gheorghe Dobra - Membru a e ac it i e ru 5. Adrian Manaicu - Membru 6 rte ni in e ru e an r ara an e ru Situatii e financiare c n i ate a e ru u ui r i reuna cu fi ia e e a e i in i i ua e a e cietatii r entru anu financiar inc eiat a data de 31 decembrie 2016 sunt auditate.

Presedinte al Consiliului de AdministratieMarian Daniel Nastase

Director General Director Financiar Dr. ing. Gheorghe Dobra Ec. Genoveva Nastase

23 martie 2017

Declaratia persoanelor responsabile


Recommended