+ All Categories
Home > Documents > RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de...

RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de...

Date post: 07-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 112 /112
43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administraţie Radu Carmen preşedinte (de la 03.11.2016) Neacşa Petre preşedinte (până la 03.11.2016) Radu Carmen membru (până la 03.11.2016) Costaş Bogdan membru Brezeanu Dragoş membru Pârvu Marcel membru (până la 11.08.2016) Niţu Mărioara membru (până la 13.12.2016) Silaghi Cristian Ionel membru (de la 26.01.2016 până la 26.10.2016) Ionescu Răzvan Ştefan membru (de la 13.12.2016 Echipa managerială Dumitrescu Gabriel p. director general (de la 26.08.2016) Cârnu Fănică p. director general (până la 26.08.2016) Cârnu Fănică director general adjunct (de la 26.08.2016) Şerban Adrian Remus director departament operaţional Cimpuieru Valentin director departament tehnic dezvoltare Lespezeanu Marius director ATM (de la 16.10.2016) Donciu Bogdan director ATM (până la 16.10.2016) Frâncu Aleodor Marian director dezvoltare Nicolai Eugen p. director economic (de la 05.09.2016) Ţară Luminiţa p. director economic (de la 01.01.2016 până la 05.09.2016) Popeangă Silvia director economic (până la 01.01.2016 ) Miroiu Valentin p. director siguranţă şi calitate Dumitrescu Cosmin p. director tehnic (de la 05.08.2016) Săliştean Viorel p. director tehnic (de la 05.07.2016 până la 05.08.2016) Niţă Ştefan director tehnic (până la 05.07.2016) Titea Dragoş director juridic şi administrativ ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ, TEHNICĂ, SIGURANŢA ŞI CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE Activitatea operaţională Managementul Activităţii de Rută Activităţile desfăşurate în domeniul activităţii de rută, în anul 2016, au fost următoarele: 1. Optimizarea structurii de rute ATS pentru conformare cu structura ERNIP (Planul European de Îmbunătăţire a Reţelei de Rute) în vigoare pentru rezolvarea problemelor de
Transcript
Page 1: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

43

RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen preşedinte (de la 03.11.2016) Neacşa Petre preşedinte (până la 03.11.2016) Radu Carmen membru (până la 03.11.2016) Costaş Bogdan membru Brezeanu Dragoş membru Pârvu Marcel membru (până la 11.08.2016) Niţu Mărioara membru (până la 13.12.2016) Silaghi Cristian Ionel membru (de la 26.01.2016 până la 26.10.2016) Ionescu Răzvan Ştefan membru (de la 13.12.2016 Echipa managerial ă Dumitrescu Gabriel p. director general (de la 26.08.2016) Cârnu Fănică p. director general (până la 26.08.2016) Cârnu Fănică director general adjunct (de la 26.08.2016) Şerban Adrian Remus director departament operaţional Cimpuieru Valentin director departament tehnic dezvoltare Lespezeanu Marius director ATM (de la 16.10.2016) Donciu Bogdan director ATM (până la 16.10.2016) Frâncu Aleodor Marian director dezvoltare Nicolai Eugen p. director economic (de la 05.09.2016) Ţară Luminiţa p. director economic (de la 01.01.2016 până la 05.09.2016) Popeangă Silvia director economic (până la 01.01.2016 ) Miroiu Valentin p. director siguranţă şi calitate Dumitrescu Cosmin p. director tehnic (de la 05.08.2016) Săliştean Viorel p. director tehnic (de la 05.07.2016 până la 05.08.2016) Niţă Ştefan director tehnic (până la 05.07.2016) Titea Dragoş director juridic şi administrativ ACTIVITATEA OPERA ŢIONALĂ, TEHNICĂ, SIGURANŢA ŞI CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE Activitatea opera ţional ă Managementul Activităţii de Rută Activităţile desfăşurate în domeniul activităţii de rută, în anul 2016, au fost următoarele: 1. Optimizarea structurii de rute ATS pentru conformare cu structura ERNIP (Planul European de Îmbunătăţire a Reţelei de Rute) în vigoare pentru rezolvarea problemelor de

Page 2: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

44

fluxuri de trafic aerian în FIR Bucureşti generate de reorganizarea spaţiului aerian din Bulgaria datorată reorganizării fluxurilor de trafic aerian în zona UDROS-ODERO, în contextul conflictelor din Crimeea şi, ulterior, a celor din Orientul Mijlociu.

- au fost modificate un număr de 85 de rute RNAV/segmente de rută prin introducerea sau eliminarea unor puncte semnificative şi/sau punct de raport în spaţiul aerian inferior şi superior sau prin eliminarea prefixului „U” din codificarea rutelor din spaţiul aerian superior (prin realiniere cu cele din spaţiul aerian inferior); - s-au introdus următoarele zone: LRD10 Cincu şi LRD39 Smârdan – Mălina; - s-au modificat următoarele zone temporar rezervate: LRRTRA10A, LRTRA14, LRTRA15, LRTRA19A.

Modificările/actualizările menţionate în structura de rute s-au datorat şi modificării, respectiv a extinderii, unor CTR-uri ca urmare a discuţiilor repetate privind necesitatea asigurării din considerente de siguranţă (inclusiv raportări REAC înregistrate) a evoluţiei aeronavelor în spaţiul aerian controlat continuu, acestea concretizându-se prin realizarea interfeţei rută/CTR sau prin extinderea limitelor orizontale ale unor CTR pentru a include procedurile de zbor instrumental în ele. Aceste modificări au fost implementate începând cu data de 26 mai 2016. 2. Elaborarea, în colaborare cu specialiştii din cadrul ACC Bucureşti, a documentaţiei în vederea eliminării prefixului „U” din codificarea căilor aeriene din spaţiul aerian superior, conform angajamentelor asumate în cadrul reuniunilor RNDSG/EUROCONTROL. Această activitate a constat în modificarea structurii de rute ATS din FIR Bucureşti, în sensul că a fost necesară realinierea căilor aeriene din spaţiul aerian superior şi inferior. Această nouă structură de rute ATS a fost implementată la 26 mai 2016. 3. Participarea la optimizarea structurii de rute în contextul implementării TMA NAPOC. Elaborarea documentelor corespunzătoare pe linia domeniului de activitate de rută: evaluare de risc, amendare LoAs, elaborare bază de amendament pentru secţiunea corespunzătoare din AIP. Implementarea a avut loc la data prevăzută, respectiv 10 noiembrie 2016. 4. Participarea la activităţi coordonate de Serviciul Sisteme ATM în vederea extinderii operării FRA pe timp de noapte între CTA Bucureşti, Budapesta şi Sofia – SEEN FRA: activităţile desfăşurate pe linia obiectivului de activitate sunt legate de elaborarea documentaţiei justificative pentru implementarea conceptului SEEN – FRA, care se va transmite către AACR şi către CMSA, în vederea obţinerii acordului CMSA, participarea la elaborarea studiului de siguranţă (coordonarea elaborării este efectuată de către Direcţia Siguranţă şi Calitate), proceduri de colaborare între unităţile ATS implicate, participarea la emiterea AIC de informare a operatorilor aerieni, respectiv emiterea bazei pentru AIS pentru publicare în AIP România. Activităţile s-au desfăşurat conform planului stabilit, astfel încât să fie respectat termenul de implementare, respectiv 30 martie 2017. 5. Elaborarea documentaţiei în vederea stabilirii dimensiunilor spaţiului aerian controlat (+/- 5 NM) de-a lungul rutelor ATS în spaţiul aerian sub FL 105 din FIR Bucureşti în vederea publicării acestei informaţii în AIP România. Această modificare a fost implementată începând cu 26 mai 2016. 6. Elaborarea documentaţiei în vederea implementării unei structuri modificate de rute ATS în vecinătatea CTR Iaşi (documentaţie pentru obţinerea aprobării din partea CMSA, evaluare de siguranţă, actualizare proceduri de coordonare între unităţile ATS afectate etc.) prin introducerea a trei rute ATS noi. Termenul de implementare prevăzut este 02 martie 2017. 7. Participarea la analiza proiectelor de acte normative şi reglementări trimise spre consultare de către AACR şi MT (Codul Aerian, Hotărârea Guvernului nr. 912/2010, RACR-RPAS, etc.) precum şi la analiza proiectelor de documente elaborate de organizaţiile

Page 3: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

45

internaţionale la care România este parte – EASA, EUROCONTROL, ICAO (Anexa 11 ICAO, ICAO Doc 4444 – PANS-ATM). 8. Elaborarea sau actualizarea, după caz, a unor proceduri operaţionale aplicabile în domeniul serviciilor de trafic aerian de rută: Proceduri de colaborare între unităţi ATS ale ROMATSA şi între ACC Bucureşti şi unităţile ACC adiacente, instrucţiuni ATS pentru sectoarele ACC Bucureşti, Procedura operaţională prin aplicarea DSP (ed. 2.0/iunie 2016), Procedura referitoare la Procesul Verbal de predare-primire a serviciului de tură (ed. 2.0/2016), Instrucţiuni privind furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile speciale (ed. 1/2016), Procedura Safety Nets (ed. 3.0/nov 2016), Manual ATCO (ed. 6.0) etc. Au fost elaborate, de asemenea, evaluările de siguranţă pentru modificările sistemului ATM corespunzătoare obiectului de activitate de rută. 9. Elaborarea sau actualizarea, după caz, a unor protocoale şi/sau proceduri de colaborare civil-militară, respectiv a procedurilor de management pre-tactic şi tactic al spaţiului aerian, după cum urmează:

- participarea la elaborarea procedurilor de colaborare civil-militară a zborurilor, ediţia 6.0/2016; - elaborarea Procedurilor de cooperare privind siguranţa zborurilor în cazul executării activităţilor potenţial periculoase pentru aeronave în poligoane terestre/maritime/fluviale; - participarea la elaborarea protocoalelor pentru activităţile de zbor civil-militare complexe, naţionale şi internaţionale, cu impact asupra traficului aerian de rută.

10. Elaborarea unor propuneri de măsuri corective pe linia obiectului de activitate, în urma inspecţiilor şi audit-urilor efectuate de departamentul intern şi AACR şi urmărirea implementării acestora. 11. Analizarea evenimentelor de siguranţă reportate (REAC) şi urmărirea implementării măsurilor corective, dacă a fost cazul. Participarea experţilor managementului activităţii de rută în comisiile de cercetare ulterioară a unor evenimente ATM. 12. Actualizarea, conform cerinţelor AACR, a documentaţiei în vederea modificării sistemului ATM prin intrarea în operare a patru noi frecvenţe de comunicaţii pentru furnizarea serviciului de informare a zborurilor şi a serviciului de alarmare de la poziţiile operaţionale dedicate din cadrul ACC Bucureşti. Experţii au coordonat elaborarea „Conceptului Operaţional şi Tehnic pentru Furnizarea serviciului de Informare a Zborurilor şi Serviciului de Alarmare în FIR Bucureşti” (ATM-SMR-POL 2141-CONFIS, ed. 2.0/01.02.2016) şi a „Instrucţiunilor Privind Furnizarea Serviciului de Informare a Zborurilor şi Serviciului de Alarmare în FIR Bucureşti” (ATM-SMR-PIN 2167-FIS/ALRS, ed. 3.0/09.05.2016). A fost obţinută aprobarea modificării sistemului ATM, cu implementare din data de 15 septembrie 2016. 13. Activităţi de instruire a personalului care urmează un curs de pregătire iniţială în vederea obţinerii licenţei CTA stagiar care s-a desfăşurat la DSNAR Constanţa (pentru disciplinele de instruire aferente obiectului de activitate de rută) şi la Bucureşti. 14. Participarea la procesul de selecţie a personalului care urmează cursul de pregătire iniţială în vederea obţinerii licenţei de CTA stagiar. 15. Coordonarea elaborării reglementărilor necesare şi îndeplinirii responsabilităţilor ROMATSA în domeniul intervenţiilor active în atmosferă (lansări rachete antigrindină). 16. Participarea la activităţile organizate de Comisia de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Senatul României şi de alte structuri naţionale pentru elaborarea

Page 4: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

46

reglementărilor necesare operării aeronavelor fără pilot la bord, respectiv stabilirii zonelor restricţionate pentru protecţia instalaţiilor nucleare. 17. Efectuarea inspecţiilor operaţionale la unităţile ATS (respectiv ACC Bucureşti), pe linia obiectului de activitate, conform planificărilor aprobate. Activit ăţi permanente - întocmirea bazelor de amendare AIP România în conformitate cu modificările de spaţiu aerian aferente competenţei managementului activităţii de rută; - participarea la reuniuni RNDSG/ICAO (Route Network Development Sub Group – ICAO EUR Region); - participarea la reuniuni RDGE/ICAO (Route Development Group – Eastern Part of the ICAO EUR Region); - participarea la reuniuni APDSG (ATM Procedures Development Sub-Group), subordonat NETOPS; - participarea la reuniuni CPSG (Capacity Planning Group), subordonat NETOPS; - efectuarea de studii diverse, cu utilizarea aplicaţiei NEST (dezvoltată de EUROCONTROL) pentru analiza schemelor de închidere/deschidere sectoare şi în contextul actualizării planurilor de capacitate pentru LSSIP (material pregătit pentru lucrările grupului CAPLAN); - efectuarea de studii diverse pentru optimizarea structurii de spaţiu aerian prin utilizarea de aplicaţii dedicate astfel: - NEST (Network Strategic Tool) – analiză preliminară - RAMS (ISA Software) – simulare de tip Fast Time - colaborarea civil-militară în scopul aplicării conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian; - elaborare măsuri corective sau urmărirea implementării măsurilor corective în urma audit-urilor şi inspecţiilor efectuate de AACR şi Direcţia de Siguranţă şi Calitate; - participarea la încheierea de protocoale, proceduri, reglementări în colaborare cu instituţii interne – MT, AACR, SMFA şi utilizatori ai spaţiului aerian – TAROM, AOPA, ARCA etc.; - participarea, în cadrul echipelor de specialişti, la dezvoltarea şi implementarea Sistemului ATM 2015+; - participarea la elaborarea/revizuirea procedurilor aferente implementării Sistemului Naţional Antigrindină; - participarea la activităţi specifice colaborării civil-militare şi programe de executare zboruri fără personal la bord (UAV); - participarea la analiza proiectelor de reglementări trimise spre consultare de către AACR, MT precum şi la analiza proiectelor de documente elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte – EASA, EUROCONTROL, ICAO etc. Managementul Activităţii de Terminal Principalele activităţi desfăşurate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, în domeniul Managementului Activităţii de Terminal, au fost: - coordonarea proiectului de implementare TMA NAPOC – proiectul a fost implementat cu succes cu data efectivă de 10.11.2016 Descrierea activităţilor premergătoare implementării:

- coordonarea implementării rutei de plecare/sosire instrumentală standard (SID/STAR) convenţională şi PRNAV (DME/DME) a unor noi proceduri de apropiere instrumentală sau a unora revizuite – actualizare baze de amendament pentru publicare în AIP România; - actualizarea documentelor specifice: - manuale operaţionale TWR Cluj, TWR Sibiu, TWR Târgu Mureş - raport de evaluare şi reducerea riscurilor de implementare a TMA

Page 5: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

47

- raport de evaluare şi reducerea riscurilor pentru implementarea conceptului PRNAV - raport de evaluare şi reducerea riscurilor pentru implementarea rutelor SID/STAR - Letter of Agreement între unităţile ATS implicate - plan pentru implementarea activităţii în sala operaţională APP din CDZ Bucureşti - proceduri de colaborare cu operatori VFR - proceduri LVP Cluj Napoca, Tg. Mureş, Sibiu

- Grup Management al Transferului - asigurarea suportului pentru elaborarea planului de implementare APP Bucureşti/sector NAPOC - participarea la activitatea de testare a modificărilor de mediu aferente implementării - evaluarea deficienţelor constatate post-implementare

- elaborarea documentaţiei pentru solicitarea aprobării de către AACR privind modificarea sistemului ATM ROMATSA şi coordonarea clarificărilor.

- coordonarea implementării proiectului de sectorizare TMA Bucureşti - coordonarea cu APP Bucureşti pentru implementarea sectorizării în TMA Bucureşti (elaborarea documentaţiei, solicitarea acceptării modificării sistemului ATM)- implementarea sectorului DIRECTOR - elaborarea bazei de amendament pentru publicarea în AIP România a noii sectorizări în TMA Bucureşti - coordonarea, împreună cu AACR, în vederea obţinerii aprobărilor.

- optimizarea structurii spaţiului aerian - elaborarea propunerii de optimizare a rutelor în regiunea Iaşi- colaborarea pentru stabilirea configuraţiei rutelor noi (niveluri minime, puncte noi, distanţe etc.) - optimizarea structurii de rute în FIR Bucureşti în contextul extinderii limitelor orizontale ale unor CTR pentru a realiza interfaţa între structura de rute şi CTR şi pentru a include traiectele procedurilor de zbor instrumental – experţii managementului activităţii de terminal au participat la elaborarea documentelor corespunzătoare pe linia obiectului de activitate: amendare LoAs, elaborare bază de amendament pentru extinderea CTR-urilor etc.

- optimizarea procedurilor de zbor instrumental - coordonarea implementării sau optimizării procedurii de zbor instrumental (analiză studii teren şi obstacolare, coordonare formulare cerinţe operaţionale ale CTA/operatori aerieni/SMFA, coordonare proces aprobare AACR şi proces publicare) - elaborarea propunerilor de implementare de rute SID în TMA Bucureşti prin OSTAL (elaborare bază amendament, transmitere documentaţie la AACR) - demararea procesului de proiectare a procedurilor instrumentale de zbor pentru:

- LRTC – revizia procedurilor existente şi proiectarea rutelor SID/STAR şi procedurilor GNSS - LRAR – revizia procedurilor existente şi proiectarea procedurilor GNSS - LRBM – proiectarea ILS RWY 10, SID RWY 10/28

- coordonarea cu AACR - cerinţele implementării procedurilor de apropiere instrumentală GNSS/LNAV - coordonarea cu SMFA şi Direcţia Topografică Militară privind elaborarea şi implementarea procedurilor de apropiere instrumentală la Boboc şi Câmpia Turzii - colaborarea cu Aeroportul Oradea pentru reproiectarea procedurilor de apropiere instrumentală - coordonarea în vederea proiectării/implementării procedurilor de zbor instrumental: - LRSB ILS CAT II RWY 27 - LROD NDB RWY 19 - LRSV ILS RWY 34 LRSV - LRCK ILS şi VOR RWY 36 (2,5 grade), VOR 18, SID/STAR RWY 18/36

Page 6: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

48

- LROD NDB RWY 01/19, ILS RWY 19 - LRSV VOR RWY 16/34, SID RWY 16/34, proiectare ILS RWY 34 LRSV - LROD ILS RWY 19 si NDB RWY 01/19

- Remote and Virtual TWR - participarea la grupul de lucru ROMATSA şi EUROCAE/EUROCONTROL şi formularea cerinţelor operaţionale - participarea la site surveys

- proiecte modernizare aeroporturi - coordonarea/elaborarea documentelor specifice pentru proiectele de modernizare a unor aeroporturi (proceduri de apropiere instrumentală, analize de risc, coordonări plan etapizare etc.) - AIHCB/Otopeni – analiza proiectului de reamplasare praguri - Aeroport Oradea (prelungire pista 19/01)

- analiza studiului de fezabilitate şi a certificatului de urbanism aferente proiectului de extindere şi modernizare a suprafeţelor aeroportuare la aeroportul Baia Mare - refacerea pistei aeroportului Tulcea

- coordonări aeroporturi – aplicare Regulament 139/2014 - participarea la grupul de lucru pentru implementarea regulamentului - elaborarea draft-ului de acord între ROMATSA şi aeroporturi - coordonarea finalizării draft-ului de acord cu Aeroportul Timişoara şi Aeroportul Arad - proiect ATM 2015+ - participarea la grupul de lucru ATM 2015+ - completarea adaptation data pentru configurarea sistemului - participarea la sesiuni de testare a sistemului - centralizarea situaţiei mişcărilor în FIR Bucureşti şi în zona terminală - centralizarea lunară a situaţiei mişcărilor pe toate aeroporturile din România - centralizarea lunară a situaţiei mişcărilor în FIR Bucureşti - elaborarea unor situaţii statistice care să reflecte evoluţia traficului - transmiterea trimestrială a datelor către AACR - pregătirea şi informarea CTA

- informarea CTA privind intrarea în vigoare a unor noi reglementări sau modificarea acestora, stabilire nivel pregătire CTA - informarea CTA privind intrarea în vigoare a unor modificări operaţionale, stabilirea nivelului MBI - asigurarea examinării teoretice şi practice pentru candidaţii CTA - participarea în comisiile de evaluare pentru avansarea sau promovarea CTA

- inspecţii operaţionale - monitorizarea aplicării planurilor de măsuri stabilite în urma auditurilor sau inspecţiilor operaţionale efectuate de către AACR, experţii în siguranţă şi calitate şi cei ai activităţii de terminal din cadrul ROMATSA

- coordonarea pregătirii ab-initio la Centrul de pregătire Constanţa - asigurarea cursurilor teoretice şi simulatorului - elaborarea documentaţiei specifice domeniului de activitate

- întocmirea rapoartelor de evaluare şi reducere a riscurilor pentru instalarea de noi echipamente de radionavigaţie sau înlocuirea acestora (înlocuirea echipamentelor VOR/DME) - formularea cerinţelor operaţionale pentru instalarea unor noi echipamente de radionavigaţie de sol - coordonarea elaborării bazelor amendamentului AIP - emiterea bazei NOTAM - coordonarea aeroporturilor - implementarea/actualizarea procedurilor LVP (Târgu Mureş, Timişoara, Cluj, Sibiu, Arad şi Suceava) - actualizarea Manualelor Operaţionale TWR şi APP

Page 7: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

49

- participarea la consultări privind modificările legislative şi propunerile de amendamente (RACR-CPPZI Ediţia 2.0, PIAC-SSNA partea a II-a) - coordonarea elaborării amendamentelor LoA interne, între unităţi de trafic aerian din FIR Bucureşti şi unităţi de trafic aerian din statele învecinate - coordonarea în vederea elaborării procedurilor de colaborare cu aerocluburi locale, operatori aerieni privaţi (protocol Iacării Acrobaţi – SIAB, protocol Becker Aviation – fotogrametrie, protocol Skydive Transilvania) - coordonarea pentru întocmirea procedurilor de colaborare între subunităţile DSNA şi aeroporturi - coordonarea privind elaborarea procedurilor de colaborare în vederea organizării de spectacole/concursuri aeriene şi lansări de baloane - participarea la elaborarea procedurilor de colaborare pentru exerciţiile militare care au loc în spaţiul aerian terminal - coordonarea pentru elaborarea Planului Naţional pentru Implementarea PBN în România

- alte activităţi operaţionale - monitorizarea riscurilor aferente activităţii specifice turnurilor de control de aerodrom (TWR) şi unităţilor de control de apropiere (APP), analiza Raportării Evenimentelor de Aviaţie Civilă (REAC), formulare de cerinţe sau recomandări pentru reducerea riscurilor - consultarea cu operatori aerieni:

- organizarea întâlnirii periodice TAROM, WIZZAIR şi BLUEAIR, implicarea operatorilor în formularea cerinţelor operaţionale pentru proceduri de zbor instrumental (participarea la şedinţele de stabilire a cerinţelor operaţionale de proiectare LRTC şi LRAR) - participarea sau elaborarea de propuneri pentru mandatul de participare la întâlniri ale Asociaţiei Aeroporturilor din România - întâlniri AOPA, AROPA - întâlniri cu Aeroclubul României

- participarea în cadrul comisiilor de examinare avansare/promovare CTA TWR/APP - corelarea obiectivelor LSSIP cu obiectivele definite în Planul de Afaceri Strategic şi analiza impactului şi stadiului de implementare a prevederilor Regulamentelor Europene - pregătirea documentelor şi amendamentelor acestora pentru introducerea în sistemul NIDS (sistem operativ de afişare informaţii şi date) - consultarea cu operatorii aerieni, AACR şi experţii pentru siguranţă şi calitate în privinţa sesizărilor privind zgomotul în zona aeroporturilor- formulare răspunsuri către petenţi

- alte activităţi - activităţi de îndrumare pentru studenţii Facultăţii de Inginerie Aerospaţială aflaţi în

stagiul de practică la ROMATSA (perioada iulie-septembrie).

Managementul Informaţiilor Aeronautice

Managementul AIS - coordonarea, îndrumarea şi controlul tuturor activităţilor specifice domeniului de activitate al serviciului privind informarea aeronautică, în vederea realizării obiectivelor operaţionale angajate - pregătirea în vederea auditurilor pe linie de QMS, SMS şi a inspecţiilor din partea AACR şi a DSC din partea ROMATSA - coordonarea activităţilor operaţionale ale unităţilor ARO/Briefing şi Biroului NOTAM Internaţional pentru activităţile curente

Page 8: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

50

- actualizarea procedurilor de lucru pentru activităţile executive de informare aeronautică, aplicabile în serviciul AIM, unităţile ARO/Briefing şi Biroul NOTAM Internaţional - analiza şi urmărirea actualizării Manualeleor Operaţionale ale unităţilor ARO/Briefing şi Biroului NOTAM Internaţional - asigurarea funcţiei de Client Security Officer (CSO) pentru ROMATSA în legătură cu Baza Europeană de date AIS – EAD, gestionarea utilizatorilor şi drepturile acestora în lucrul cu EAD, modulele SDO, PAMS, INO; pregătirea în vederea inspecţiilor şi auditurilor AACR - desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi întreţinere aplicaţii IT pentru serviciile de informare aeronautică - analizarea proiectelor de PIAC-BA şi PIAC-LCITA şi transmiterea punctului de vedere la AACR - urmărirea şi coordonarea activităţii de şcolarizare/perfecţionare prin cursuri interne şi externe a personalului AIS - elaborarea referatului de necesitate şi estimare a valorii pentru contractarea serviciilor de şcolarizare pentru cursul intensiv de limbă engleză generală şi de specialitate (refresher) pentru personalul de informare şi participarea în comisia de negociere pentru atribuirea contractului - organizarea cursului de pregătire recurentă pentru CITA instructor - susţinerea temelor din domeniul AIS la cursurile de pregătire CTA şi PMO, organizate în cadrul ROMATSA - verificarea planurilor de pregătire locală la unităţile de ARO/Briefing şi Biroul NOTAM Internaţional - coordonarea acţiunilor necesare implementării măsurilor rezultate în urma auditurilor şi inspecţiilor din domeniul AIS - efectuarea inspecţiilor interne operaţionale la unităţile AIS, în concordanţă cu planificarea anuală a acestora - în vederea realizării obiectivului INF 01 – Modernizare sisteme pentru serviciile de informare aeronautică au fost derulate următoarele activităţi:

- elaborarea studiului de fezabilitate pentru achiziţia unui sistem computerizat integrat AIS în vederea implementării cerinţelor Regulamentului (UE) 73/2010 - obţinerea avizului CTE ROMATSA, cu observaţii - invitarea reprezentanţilor principalelor companii europene producătoare să prezinte sistemele AIM şi capabilităţile acestora - elaborarea proiectului de specificaţii funcţionale – parte a caietului de sarcini necesar pentru demararea procesului de achiziţie.

Furnizare AIS - primirea şi analizarea bazelor AIS de la originatori, transmiterea de observaţii în vederea corectării de către originatori şi transmiterea bazelor AIS spre aprobarea AACR în vederea publicării informaţiilor aeronautice - publicarea hărţilor de rută pentru spaţiul aerian inferior, superior şi harta FRA, ediţia 10 noiembrie 2016 (implementare TMA NAPOC) - publicarea hărţilor pentru rute VFR în TMA NAPOC (South part, North Part - publicarea următoarelor documente de informare aeronautică: - 11 amendamente AIRAC la AIP România - 1 amendament la AIP România - 1 supliment AIRAC la AIP România - 8 circulare de informare aeronautică - menţinerea datelor aeronautice în Baza de date AIS europeană – EAD, modulele SDO (Static Data Operations) şi PAMS (Published AIP Management System) - postarea pe site-ul propriu www.aisro.ro, a elementelor Pachetului Integrat de Informare Aeronautică publicate.

Page 9: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

51

Managementul Informaţiilor Meteorologice Principalele activităţi desfăşurate în domeniul Managementului Informaţiilor Meteorologice, în cursul anului 2016, au fost diferenţiate pe următoarele domenii de interes, cu scopul final de a îndeplini în bune condiţii responsabilităţile regiei privind realizarea informării meteorologice a transportatorilor aerieni români şi străini în spaţiul aerian naţional: - coordonarea activităţilor operaţionale de meteorologie aeronautică

- asigurarea, prin experţii managementului informaţiilor meteorologice, a expertizei de specialitate solicitate de diverşi beneficiari sau organizaţii externe, precum şi în relaţia acestora cu experţii ROMATSA din diferite domenii în derularea unor proiecte - pregătirea personalului meteorologic, precum şi a altor categorii de personal aeronautic, la disciplinele de specialitate specifice domeniului meteorologic aeronautic - asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor de meteorologie aeronautică, prin achiziţia de sisteme, echipamente şi instrumente de profil - participarea la activităţi externe, în calitate de experţi în domeniu, în principal pentru pregătirea personalului de specialitate şi managementul datelor şi informaţiilor meteorologice - participarea la proiecte finanţate din fonduri ale UE

Specific fiecărui domeniu menţionat, activităţile desfăşurate s-au concretizat în următoarele: Coordonare: - organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor operaţionale interne planificate pentru anul 2016 - coordonarea activităţilor operaţionale ale CNPMNA (Centrul Naţional de Protecţie Meteorologică a Navigaţiei Aeriene) şi Birourilor meteorologice de aerodrom pentru activităţile curente (amendare proceduri, gestionare situaţii indisponibilităţi personal, dotări etc) - coordonarea acţiunilor necesare punerii în aplicare a planurilor de măsuri rezultate în urma auditurilor şi inspecţiilor operaţionale în domeniul MET - pregătirea în vederea auditurilor pe linie de QMS, SMS şi a inspecţiilor din partea AACR şi a experţilor de siguranţă şi calitate din cadrul ROMATSA - coordonarea, pe linie de specialitate, a acţiunilor necesare mutării Biroului meteo de aerodrom de la locaţia sa de lângă cap de pistă la noua sa locaţie amenajată în clădirea principală a aeroportului Baia Mare - este important de menţionat lipsa oricărui eveniment ATM (incident, accident) cauzat de serviciile meteorologice aeronautice furnizate de ROMATSA ca urmare a unei bune coordonări, îndrumări şi control al tuturor activităţilor operaţionale de meteorologie aeronautică desfăşurate în vederea realizării obiectivelor operaţionale angajate. Expertiza de specialitate: - implementarea operaţională a cerinţelor amd. 77/Anexa 3 ICAO, aplicabile din noiembrie 2016, facilitată prin achiziţia noului sistem de procesare date meteorologice (IBL) şi modificarea procedurilor actuale - asigurarea, în continuare, a expertizei de specialitate pentru domeniul MET necesară implementării Sistemului ATM 2015+ - darea în exploatare a noului sistem VOLMET pentru FIR Bucuresti - up-gradarea şi implementarea software-ului pentru sistemul ROMAWOS la versiunea 4.0 pentru sistemele semi-automate de observaţii meteorologice ROMATSA existente pe aeroporturile din România - participarea experţilor MET în derularea proiectului „PILOT Platform for access services to OPMET (worldwide/ECAC) data (METAR, TAF, SIGMET) în WXXM format” în cadrul programului SESAR Deployment, proiect care a fost inclus în lista de proiecte europene înaintate de grupul SDA către INEA CALL, precum şi la proiectul eGAFOR, ce urmează a fi finanţat tot din fonduri europene

Page 10: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

52

- înaintarea în exploatare operaţională a noului sistem de procesare date meteorologice (IBL), recent achiziţionat, ocazie cu care s-au realizat următoarele activităţi:

- preluarea întregului flux de date meteorologice de pe serverul Messir COMM pe serverele IBL Visual Weather - configurarea sistemului Visual Weather pentru optimizarea fluxului de date meteorologice şi a produselor livrate de către acesta - transmiterea imaginilor satelitare şi a datelor de vânt în altitudine de la sistemul Visual Weather către sistemul NIDS - preluarea imaginilor radar meteo de la ANM şi implementarea lor pe noul sistem de procesare date meteorologice IBL, respectiv pentru generarea hărţilor radar individuale şi integrate pentru cele două produse „Base Reflectivity” şi „Echo Top” - preluarea datelor GRIB de la modelul ALARO al ANM în sistemul IBL şi procesarea corespunzătoare a tuturor parametrilor recepţionaţi (conform noului contract încheiat cu ANM) - dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii pentru preluarea prin internet a datelor GRIB 2 de la modelul ARPEGE al Meteo France în sistemul IBL şi procesarea corespunzătoare a tuturor parametrilor recepţionaţi - dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii pentru preluarea datelor SODAR de la echipamentul instalat la DSNA Bucureşti (Aeroportul Henri Coandă) în sistemul IBL, stocarea lor în baza de date şi afişarea pe staţiile de lucru mteorolog - dezvoltarea interfeţei utilizator pentru afişarea în cadrul sistemului de procesare date meteorologice (IBL) a hărţilor de concentraţie cenuşă vulcanică recepţionate de la WAFC Londra

Activităţi de pregătire profesională: - coordonarea activităţii aferente funcţionării Centrului de Pregătire în Meteorologie Aeronautică din cadrul ROMATSA, în părţile de responsabilitate ce revin experţilor în domeniul meteorologic - participarea experţilor serviciului, în calitate de lectori, la susţinerea cursurilor refresher în domeniul MET, în cadrul ROMATSA, pentru personalul MET AERO PROG, precum şi pentru personalul METEO AERO TEHN şi personalul ATS, inclusiv pentru personalul ATCo (curs Ab Initio la Constanţa Bucureşti) - participarea experţilor serviciului, în calitate de lectori, la susţinerea cursurilor în domeniul tehnicii predării la clasă (TTI), în cadrul regiei, pentru personalul CNS şi ATS - participarea experţilor meteo la activităţile online ale echipei de experţi OMM pentru educaţie, pregătire şi competenţe - participarea, în calitate de lectori, la cursuri externe în domeniul competenţelor MET (training, assessing) la solicitarea Croatia Control. Alte activităţi: - monitorizarea curentă a funcţionării sistemelor PBS-MET/Lotus şi Self-Briefing MET, utilizate pentru obţinerea documentaţiei meteorologice de zbor în cadrul birourilor de auto-informare (Self-Briefing) de pe aeroporturile din România - prelucrarea statistică a datelor meteorologice pentru realizarea studiului climatologic al aeroporturilor din Arad, Iaşi, Târgu Mureş, Oradea, Sibiu şi Timişoara - organizarea asistenţei meteorologice a taberei de zbor fără motor în curenţii ondulatorii, organizată şi desfăşurată de Aeroclubul României în luna noiembrie 2016, la Sânpetru-Braşov - participarea la Expoziţia mondială de echipamente meteorologice de la Madrid, ocazie cu care au fost identificaţi potenţiali furnizori pentru echipamentele prevăzute în planul de investiţii ROMATSA pentru 2016 şi 2017 - participarea la cursul „Using satellite data in weather forecasting” organizat de către BULATSA, la Sofia, în perioada 14-17 martie 2016 - participarea la workshop-ul ECARS – Good Practices in LIDAR Operation, organizat de către INOE în perioada 23-27.05.2016.

Page 11: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

53

Colaborarea civil-militară În cursul anului 2016, activităţile specifice colaborării civil-militare în domeniul managementului traficului aerian au asigurat continuitatea şi coerenţa necesare aplicării constatate a reglementărilor SES în planificarea şi desfăşurarea unor activităţi complexe, în scopul îndeplinirii atribuţiilor generale şi specifice stabilite, în conformitate cu legislaţia şi reglementările aeronautice naţionale şi internaţionale. În acest context, unităţile civile de trafic aerian au asigurat, în condiţii de siguranţă, controlul segmentar GAT al zborurilor militare, suportul operaţional pentru unele misiuni speciale (zbor în formaţie, tactici speciale) şi, împreună cu unităţile de trafic militare, au realizat coordonarea zborurilor GAT-OAT şi managementul pre-tactic şi tactic al spaţiului aerian. În contextul evoluţiilor politico-militare din regiune, în acest an, a fost menţinut nivelul ridicat al intensităţii şi complexităţii zborurilor militare în spaţiul aerian al României. În acest sens, au continuat dislocările în România a unor detaşamente ale forţelor NATO, pe perioade de două-patru luni, care au efectuat zboruri intense cu avioane de luptă în zone cu trafic aerian civil semnificativ. De asemenea, aeronavele NATO E-3A AWACS au executat zboruri aproape zilnic în spaţiul aerian al României, majoritatea misiunilor fiind efectuate şi cu alimentare în aer. Faptul că aceste activităţi militare complexe au fost desfăşurate fără evenimente de trafic majore, demonstrează eficienţa întregului mecanism de colaborare civil-militară, care a cuprins managementul spaţiului aerian, prin alocarea zonelor specifice şi gestionarea lor în dinamică, precum şi coordonarea traficului civil şi militar în timp real, prin intermediul structurilor dedicate. În categoria activităţilor militare complexe sunt considerate şi exerciţiile, antrenamentele, zborurile demonstrative sau cele efectuate cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători. În acest sens, în anul 2016, a fost asigurată coordonarea civil-militară pentru 22 activităţi complexe, care au necesitat elaborarea unor protocoale dedicate, prin care au fost agreate elementele concrete de rezerve şi utilizare flexibilă a spaţiului aerian şi de coordonare tactică a traficului aerian general cu cel operaţional. Principalele activităţi militare complexe care au necesitat elaborarea de protocoale au fost: - exerciţiul româno-canadian „DACIAN ARROW 2016” (01.03-31.12.2016) - executarea zborurilor aerofotogrammetrice în TMA Bucureşti (15.03-15.12.2016) - dislocarea aeronavelor MIG-21 pe aerodromul Bacău (01.04.-30.06.2016) - exerciţiul comun româno-francez „BLUE DANUBE” (18-30.04 şi 06-30.06.2016) - exerciţiul USAF „CARPATHIAN SPRING 2016” (06-25.05.2016) - exerciţiul NATO „BLACK SEA ROTATION FORCE 16” (06-17.05.2016) - executarea zborurilor demonstrative din cadrul „BLACK SEA DEFENCE & AEROSPACE 2016 (17-21.05.2016) - zborurile de calibrare pentru unitatea AEGIS de la Deveselu (22-30.06.2016) - exerciţiul româno-american „DACIAN EAGLE 2016) (01.07.-08.10.2016) - antrenamentele şi zborurile demonstrative efectuate cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene (14-20.07.2016) - exerciţiul USAF „CARPATHIAN SUMMER 2016” (22.07-10.08.2016) - antrenamentele şi zborurile demonstrative executate în cadrul Bucharest International Air Show 2016 - antrenamentele şi zborurile demonstrative executate cu ocazia Zilei Marinei (11-15.08.2016) - exerciţiul NATO „JUNCTION STRIKE” (05-21.09.2016) - exerciţiul NATO de război electronic „RAMSTEIN GUARD 8” (12-16.09.2016) - exerciţiul militar naţional „ISTRIA 2016” (13-23.09.2016) - exerciţiul româno-bulgar de poliţie aeriană cross-border „BLUE BRIDGE 2016” (26.09-07.10.2016) - antrenamentele şi zborurile demonstrative executate cu ocazia Zilei Aematei Române (24-25.10.2016)

Page 12: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

54

- zborurile de verificare a capabilităţilor de apărare aeriană din poligonul Capu Midia (07-09.11.2016) - zborurile de calibrare pentru unitatea AEGIS de la Deveselu (22-26.11.2016) - antrenamentele şi zborurile efectuate cu ocazia Zilei Naţionale a României (21.11-01.12.2016). În vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare a unor activităţi de zbor sportive fără afectarea cerinţelor operaţionale militare, în prima parte a anului 2016 au fost încheiate trei protocoale între ROMATSA, Aeroclubul României şi Statul Major al Forţelor Aeriene dedicate zborurilor cu planoare în curenţii ondulatorii, zborurilor cu balonul cu aer cald pentru stabilirea recordurilor de înălţime şi Campionatului Naţional de Planorism. Pentru îndeplinirea cerinţelor privind coordonarea civil-militară a unor zboruri cu caracter special, au fost încheiate patru protocoale între ROMATSA, Statul Major al Forţelor Aeriene şi operatorii aerieni privaţi privind desfăşurarea unor zboruri aerofotogrammetrice şi de măsurare a parametrilor atmosferici. În perioada 02-03.06.2016, la Arad, s-a desfăşurat Convocarea anuală de analiză a colaborării civil-militare în managementului traficului aerian. Convocarea, a fost organizată sub coordonarea departamentului operaţional, cu participarea reprezentanţilor direcţiei tehnice şi direcţiei siguranţă şi calitate, a direcţiilor regionale ROMATSA, precum şi a reprezentanţilor Autorităţii Aeronautice Civile Române şi Aeroclubului României. Din partea militară au participat reprezentanţi ai Statului Major al Forţelor Aeriene, Statului Major al Forţelor Navale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi Centrului de Încercări în Zbor Craiova. De asemenea, în anul 2016, experţii în colaborare civil-militară au desfăşurat următoarele activităţi: - continuarea sprijinului acordat în implementarea Local and Sub-Regional Airspace Management, system LARA, relaţiile ROMATSA-SMFA în domeniul tehnic, precum şi îmbunătăţirea colaborării civil-militare prin continuarea activităţilor de operaţionalizare a Centrului de Rezervă al ROMATSA (CR-2) colocat cu Centrul de Operaţii Aeriene - pregătirea implementării TMA NAPOC prin revizuirea documentaţiei privind zonele rezervate pentru activităţi de zbor militare şi aspectele specifice coordonării civil-militare în zona de interes comun, respectiv Cluj - organizarea a două reuniuni ale grupului de lucru ROMATSA-SMFA pentru redefinirea zonelor militare, în contextul implementării FRA şi intrării în operare a noului tip de avion de luptă - pregătirea propunerilor şi poziţiilor ROMATSA pentru deciziile Consiliului de Management al Spaţiului Aerian - relaţionarea ROMATSA cu operatorii aeronavelor fără pilot la bord. În cursul Semestrului II 2016, în coordonarea CCM au fost încheiate sau prelungite patru protocoale între ROMATSA, SMFA şi operatorii acestui tip de aeronave - participarea la reuniunile Grupului de Lucru ICAO privind facilitarea normalizării traficului în spaţiul aerian din zona Mării Negre şi stabilirea unui mecanism de coordonare între ţările riverane - reprezentarea ROMATSA în cadrul comitetelor relevante pentru colaborarea civil-militară organizate la nivelul EUROCONTROL şi NATO. Sisteme ATM Implementarea SEEN FRA (South East Europe Night FRA) Experţii Sistem ATM asigură coordonarea proiectului SEEN FRA pe domeniul său de activitate. SEEN FRA (South East Europe Night FRA) presupune implementarea FRA pe timp de noapte în CTA Sofia, CTA Bucureşti şi CTA Budapesta. BULATSA, ROMATSA şi HUNGAROCONTROL beneficiază de suportul NM în procesul de implementare.

Page 13: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

55

În cadrul reuniunilor Danube FAB ANSP Board şi Governing Council, desfăşurate în Bulgaria pe 26-27 octombrie 2016, a fost confirmată implementarea SEEN FRA (South East Europe Night FRA) începând cu data de 30.03.2017 (data de ciclu AIRAC). Activităţi desfăşurate: - a fost realizată evaluarea iniţială a interoperabilităţii sistemelor ATM – s-a realizat prin interconectarea sistemelor ATM de test. Testele au fost finalizate cu succes astfel că activităţile identificate în Planul de implementare şi-au păstrat planificarea iniţială. - au fost elaborate Conceptul Operaţional SEEN FRA şi Planul de implementare SEEN FRA (documente trilaterale) iar ulterior a fost actualizat Conceptul Operaţional SEEN FRA ca urmare a deciziei Bulgariei de a coborî nivelul minim de la care se operează FRA în CTA Sofia de la FL245 la FL175 – finalizat în luna decembrie 2016 - a fost elaborat SEEN FRA Safety Case, document agreat trilateral, finalizat în trimestrul IV 2016 - pe data de 15 septembrie 2016 a fost publicată circulara aeronautică referitoare la implementarea SEEN FRA. Documentul a fost agreat de cele 3 părţi, având conţinut identic în toate cele trei versiuni (BULATSA, ROMATSA şi HUNGAROCONTROL) fiind destinat, în principal, familiarizării operatorilor aerieni cu noul concept (AO awareness) - a fost elaborată şi finalizată baza de amendament AIP referitoare la implementarea SEEN FRA, fiind transmisă spre aprobare către AACR în luna decembrie 2016 - au fost revizuite restricţiile RAD în contextul implementării SEEN FRA - în luna octombrie, a avut loc Prevalidarea operaţională a ENV SEEN FRA în timpul NMOC. În cadrul acestei activităţi s-a verificat procesarea planurilor de zbor de către NMOC, având la bază scenariile descrise în documentul SEEN FRA Prevalidation Plan, document comun ROMATSA, BULATSA şi HUNGAROCONTROL. O a doua sesiune de Prevalidare NMOC va avea loc după finalizarea amendamentelor AIP România, AIP Bulgaria şi AIP Ungaria, urmând verificarea implementării modificărilor aferent SEEN FRA în ENV NMOC, conform AIP - a fost iniţiat procesul de revizuire a LoA cu partenerii SEEN FRA, în luna noiembrie, finalizarea fiind programată în luna februarie 2017 - au fost iniţiate demersurile în vederea obţinerii aprobării CMSA şi a acceptării modificării sistemului ATM de către AACR Trebuie precizat faptul că, în calendarul de implementare iniţial agreat de partenerii Danube FAB, faza a II-a (FRA pe timp de noapte în cadrul Danube FAB), a fost prevăzută pentru Q1 2016 însă, acest termen s-a amânat ca urmare a modificărilor de rute implementate în vara anului 2016 în spaţiul aerian al Danube FAB. Implementarea GOFRA În cadrul întâlnirii Gate One, la nivel CEO (GOCEO/5), din noiembrie 2015, ca urmare a iniţiativei Hungaro Control, a fost agreată de către toţi participanţii analiza oportunităţii participării ANSP-urilor membre Gate One la elaborarea unui studiu privind posibilitatea implementării conceptului Free Routes (FRA) în spaţiul Gate One (GO FRA) şi aplicarea pentru obţinerea unei finanţări din fonduri europene (CEF) prin intermediul SESAR Deployment Manager (SDM). Ulterior, toţi membrii Gate One şi-au exprimat, prin corespomdenţă la nivel CEO, intenţia de participare la Studiul GO FRA. Pentru formalizarea intenţiei de participare la Studiul GO FRA, fiecare membru interesat va trebui să semneze o Scrisoare de Intenţie ce va face parte din pachetul aplicaţiei de finanţare. Varianta finală a Scrisorii de Intenţie a fost supusă coordonării şi agreării ulterior întâlnirii kick-off din 19 mai. Experţii ATM asigură coordonarea proiectului şi punctul de contact pentru aspecte operaţionale. Participarea la derularea Programului de Dezvoltare şi Implementare a Noului Sistem ATM ROMATSA 2015+

Page 14: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

56

Experţii ATM au participat la activităţile de revizuire din punct de vedere operaţional a documentaţiei sistemului şi a documentaţiei de testare. În anul 2016 au avut loc activităţi de testare în care au fost implicaţi specialişti ATM, ca membri în comisia de testare, dar şi în calitate de coordonatori de pachete de testare. Totodată, au fost realizate: pregătirea, introducerea, actualizarea, verificarea în sistem a datelor de configurare (Adaption Data). Experţii ATM asigură managementul configuraţiei proiectului ATM 2015+, al datelor de configuraţie (adaption data) şi al documentaţiei. Următoarele activităţi de coordonare a proiectului a avut loc în anul 2016: managementul, monitorizarea şi controlul nemijlocit al Proiectului, avizarea tuturor documentelor din cadrul proiectului, întocmirea rapoartelor de stadiu şi a rapoartelor de sfârşit de etapă ale proiectului şi autorizarea demarării noilor etape, managementul riscurilor (împreună cu managerii de proiect ai grupurilor de lucru), organizarea mai multor sesiuni de pretestare a Sistemului ATM 2015+, planificarea pregătirii personalului ROMATSA şi finalizarea cursurilor de pregătire a personalului implicat în testarea SAT a Sistemului. Au avut loc activităţi în comun cu furnizorul pentru: definirea datelor de setare a sistemului din cadrul Adaption Data, integrarea cu celelalte sisteme operative ale ROMATSA (VCSS, NICE, PASACT, A-SMGCS etc.). De asemenea, specialiştii ATM au participat la cele 6 sesiuni de testare intermediară (Check Points), desfăşurate în cursul anului 2016. Experţii ATM au participat la activităţile de testare SAT, desfăşurate începând cu 30.01.2017. Implementarea Sectorului Director TMA Bucureşti Experţii ATM au participat la implementarea sectorului director TMA Bucureşti, împreună cu APP Bucureşti şi experţii managementului de terminal. Activităţi sistem operaţional (Leonardo) - îmbunătăţire sistem Leonardo Experţii ATM au participat la activităţile de revizuire a documentaţiei sistemului şi de testare a versiunilor software Leonardo. Aceste activităţi au loc atunci când se realizează corecţii software ce vizează funcţionalităţile implementate. În prezent, sunt în derulare activităţile aferente contractului de mentenanţă încheiat cu firma Leonardo. participând la faza de implementare. În 2016, în semestrul I, au avut loc următoarele activităţi legate de implementarea funcţionalităţilor menţionate mai sus: testare FAT la sediul furnizorului, testare SAT în TDS şi instalare în regim operaţional. AACR şi-a dat acceptul pentru introducerea în mediul operaţional a unei versiuni software care rezolvă, punctual, problemele reclamate prin Rol şi REAC, după instalarea din aprilie 2016. Experţii au formulat cerinţele operaţionale referitoare la corecţii DSP pentru APP şi corecţii aduse implementării Mod S în sistemul SELEX (FDP, CWP, FPPS), soft instalată în luna aprilie 2016. - testare şi implementare geografie aferentă implementării noilor fluxuri de trafic (AIRAC) Activitatea a constat în testarea modificărilor referite mai sus, atât pentru FIR Bucureşti cât şi pentru aria de interes FDP. În anul 2016 au avut loc două sesiuni de testare, după cum urmează: în martie, testarea modificărilor din FIR Bucureşti, cu intrare în vigoare la 26 mai 2016 şi mai, testarea modificării din FIR Bucureşti şi aria de interes FDP – pentru aceasta din urmă – modificările aferente AIRAC aprilie şi mai 2016, necunoscute la momentul testelor din martie. Pentru FIR Bucureşti, noua versiune de geografie a inclus, pe lângă modificări de rute şi puncte, şi modificări de CTR-uri, SID-uri şi STAR-uri la LRCK. În plus, au fost modificate hărţile CWP, inclusiv harta FRA. Instalarea în mediul operaţional s-a realizat cu succes pe 26 mai 2016, neconstatându-se probleme post instalare.

Page 15: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

57

- actualizare environment sisteme procesare date implementare concept operaţional TMA NAPOC În perioada 10-24 august 2016, s-a efectuat testarea TDS a modificărilor de environment sisteme F4 TDS ciclu AIRAC 11/2016 aferente implementării TMA NAPOC. Pe parcursul sesiunii de testare în TDS nu s-au constatat probleme de natură a nu recomanda implementarea TMA NAPOC în mediul operaţional. În urma testelor efectuate, comisia de testare a recomandat implementarea unei serii de propuneri conţinute în raportul de testare spre a fi verificate şi testate în cadrul următoarelor sesiuni de testare TDS, dedicate TMA NAPOC. Având în vedere rezultatele testelor precum şi faptul că, până la data finalizării testelor nu au fost publicate modificările care afectează Aol, comisia de testare a propus desfăşurarea unei a doua sesiuni de teste premergătoare implementării în care să se verifice şi să se testeze propunerile conţinute în raportul de testare. De asemenea, comisia a propus ca o ultimă sesiune de testare, înaintea implementării, să aibă loc în luna noiembrie. La această sesiune de testare s-a urmărit şi verificarea modificărilor corespunzătoare Aol, aferente Ciclurilor AIRAC 09, 10, 11/2016. Testarea a fost finalizată cu succes, permiţând implementarea TMA NAPOC. - testare geografie aferentă implementării sector Director TMA Bucureşti (AIRAC 10/2016) Activitatea a constat în testarea în TDS a modificărilor referite mai sus. Instalarea în mediul operaţional s-a realizat cu succes în octombrie 2016, neconstatându-se probleme post instalare. Implementare TMA NAPOC În semestrul al II-lea al anului 2016, activitatea a constat în: - implementare sectorizare FDP-FPPS - actualizare geografie sisteme FDP/FPPS - implementarea modificării configuraţiei sistemului TCA/MSAW - implementare hărţi CWP pentru TMA NAPOC - testare în TDS – modificări environment aferente TMA NAPOC - actualizare documentaţie: Concept Operaţional Tehnic, Plan de Implementare - participare la activităţi GMT A-SMGCS Experţii ATM asigură, pe domeniul său de activitate, coordonarea activităţilor pentru punerea în exploatare operaţională a sistemului de supraveghere a mişcărilor pe suprafaţa de mişcare a aerodromului AIHCB. Sistemul a fost autorizat de către AACR din punct de vedere tehnic. În semestrul II din 2016 a fost obţinută autorizarea GMS pentru CTA de la TWR Otopeni pentru utilizarea sistemului ATM prin introducerea în exploatare operaţională a sistemului de supraveghere a mişcărilor pe suprafaţa de mişcare a aerodromului AIHCB. Au fost efectuate demersurile în vederea încheierii cu firma AviBit a contractului de asistenţă tehnică şi a celui pentru implementarea mesajelor OLDI customizate (pentru interfaţarea cu Indra). Ambele contracte au fost încheiate în luna noiembrie 2016. SESAR Experţii ATM participă la lucrările grupului de lucru ROMATSA (GL SESAR) pentru pregătirea participării regiei la faza de dezvoltare şi la nivelurile de management şi de implementare ale fazei de punere în practică a Programului SESAR. În cadrul grupului de lucru, specialiştii participă la SESAR Development/PJ16 CWP/HMI. Activităţile sunt

Page 16: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

58

concretizate prin participarea la întâlniri, workshop-uri şi seminarii pe subiect, elaborarea documentelor necesare pentru pregătirea participării ROMATSA la cele două faze şi fundamentarea deciziilor de management în acest sens. Îmbunătăţire NIDS Experţii ATM elaborează cerinţele operaţionale şi coordonează activităţile privind modificarea/îmbunătăţirea/testarea NIDS. Aceste activităţi au loc atunci când apare necesitatea customizării NIDS/implementării unor îmbunătăţiri propuse de către utilizatorul final (CTA) şi evaluate operaţional ca fiind fezabile. În anul 2016 au fost customizate domeniul documente şi pagina CTR. e-Management Specialiştii participă la realizarea acestui proiect fiind responsabili pe domeniul operaţional. La sfârşitul anului 2015 şi începutul anului 2016 au fost introduse datele cu caracter operaţional. Coordonarea elaborării documentului LSSIP România A fost asigurată coordonarea elaborării ediţiilor anuale ale documentului LSSIP România. Aceasta este o activitate permanentă care presupune atât coordonarea activităţilor specifice din cadrul ROMATSA cât şi colaborarea cu celelalte instituţii (MT, AACR, SMFA şi AIHCB). În luna martie 2016 au fost finalizate activităţile specifice pentru elaborarea LSSIP România 2015 (activitate încheiată). Au fost desfăşurate activităţi de analiză în consultarea lansată de EUROCONTROL în procesul de aprobare a European ATM Master Plan Level 3 – Implementation Plan 2016. Analiza vizează impactul modificărilor care vor apărea în ediţia finală a European ATM Master Plan Level 3 – Implementation Plan 2016 (referitor la obiective noi, schimbări substanţiale ale obiectivelor de implementare) asupra angajamentelor în cadrul proiectelor interne ROMATSA, proiectelor naţionale sau regionale. În trimestrul IV 2016 au demarat activităţile specifice pentru elaborarea LSSIP România 2016, cu finalizare în trimestrul I 2017. Participarea la elaborarea Planului de Afaceri Strategic ROMATSA şi a Planului de Afaceri Anual Experţii ATM participă la corelarea obiectivelor LSSIP cu obiectivele definite în Planul de Afaceri Strategic şi la analiza impactului şi stadiului de implementare a prevederilor Regulamentelor Europene. Danube FAB Se participă constant la activităţile Danube FAB, pe parte operaţională: ATM development, ConOps, OSC. De asemenea, se participă la corelarea termenelor obiectivelor conţinute în ediţiile naţionale ale LSSIP România şi respectiv LSSIP Bulgaria cu angajamentele şi obiectivele definite la nivelul Danube FAB, în cadrul Danube FAB Strategic Programme şi respectiv Annual Plan. Implementarea supravegherii Mod S Începând cu data de 25.06.2015 au fost activate volume din FIR Bucureşti (peste FL245, TMA Bucureşti conectat la FL245) ca spaţiu Mode S, în coordonare cu EUROCONTROL. În prezent, este monitorizată acoperirea Mod S în vederea rafinării definirii volumelor Mod S şi se lucrează la extinderea acestei acoperiri. Activitatea este în derulare, finalizare, în funcţie de extinderea acoperirii Mod S depinzând de punerea în operare a noilor radare, extinderea

Page 17: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

59

WAM. A fost finalizată, cu sprijinul DT, analiza privind posibilitatea definirii unui nivel minim de la care este asigurată acoperirea dublă Mod S în FIR Bucureşti mai mic decât cel definit în prezent (acest nivel este FL245, declarat de EUROCONTROL în scopul marcării de către IFPS a zborurilor eligibile pentru alocarea A 1000). Rezerva SUR S-a coordonat, de către specialiştii ATM, activitatea de testare operaţională a sistemului Rezerva SUR care implementează Modul S, activitate finalizată cu succes. Au fost elaborate instrucţiunile de lucru cu SRS la unităţile TWR şi pentru furnizarea serviciului de control de apropiere TWR Cluj. S-au efectuat demersurile necesare, pe domeniul de activitate, în vederea acceptării modificării sistemului ATM prin punerea în funcţiune a SRS Mod S. Astfel, în primul trimestru al anului 2016, SRS Mod S a devenit operaţional la toate unităţile de trafic. Evaluarea performanţei Experţii ATM participă la lucrările grupului de lucru, desemnat prin Decizia Directorului General ROMATSA, pentru elaborarea procedurii privind evaluarea performanţei personalului ROMATSA. Alte activităţi - ITT Exelis A fost coordonat răspunsul ROMATSA în procesul de evaluare periodică a stadiului de implementare a recomandărilor cuprinse în Studiul de modernizare a sistemelor de supraveghere „Romania: Aviation Surveillance Modernization”, elaborat în perioada ianuarie- august 2013 în cadrul contractului de asistenţă tehnică cu compania americană ITT Exelis. În conformitate cu prevederile Grantului USTDA, ROMATSA are obligaţia de a răspunde în procesul de evaluare a implementării recomandărilor formulate de experţii Exelis în Studiul de modernizare a sistemelor de supraveghere „Romania: Aviation Surveillance Modernization” pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării Raportului Final. - Cursuri Experţii ATM au elaborat şi susţinut cursuri interne de reconversie profesională la materiile aeronave, navigaţie aeriană, echipamente de bord, proceduri de urgenţă pentru cursul CTA Ab-initio şi rating 2016/2017 în desfăşurare la DSNAR Constanţa şi SSAvC. - activităţi curente

- elaborarea procedurilor, normelor, instrucţiunilor (PIN-uri), manuale specifice activităţii serviciului şi proceselor derulate în cadrul acestuia sau specifice operării sistemului ATM - analiza şi avizarea documentaţiilor privind obiective de investiţii ROMATSA cu impact operaţional - menţinerea evidenţei implementării măsurilor din domeniul operaţional stabilite în urma inspecţiilor şi auditurilor - actualizarea bazei de date de aeronave - actualizarea bazelor de date ale sistemului ATM - revizuirea Planului general de acţiune în situaţii speciale - participarea la LSSIP Group - SESAR C.02 Task 007 – European Deployment Reports & Assessments – elaborarea Raportului ESSIP anual - GAMMA - participarea la CANSO EASA Task Force - participarea la ODSG ATFCM Operations and Development Sub-Group - managementul codurilor SSR

Page 18: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

60

- pregătirea documentelor şi amendamentelor acestora pentru introducere în sistemul NIDS - analizarea din punct de vedere operaţional a proiectelor de reglementări emise de Comisia Europeană.

Activitatea tehnic ă Coordonare programe În anul 2016 s-a urmărit furnizarea continuă a serviciilor de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere pentru navigaţia aeriană la nivelul de siguranţă prevăzut de standardele aplicabile şi, de asemenea, realizarea programelor de investiţii în conformitate cu obiectivele de modernizare aprobate. Astfel, din punct de vedere tehnic, s-au întreprins următoarele acţiuni: - elaborarea şi aprobarea documentelor de planificare strategică a regiei: - Planul de Afaceri Strategic (SBP) 2016 – 2020, ed. 9.0; - Planul de Afaceri Anual (ABP) 2016, ed. 10.0; - Calendarul pentru Elaborarea şi Aprobarea Planului de Afaceri Strategic 2017 – 2021 şi a Planului de Afaceri Anual 2017. - participarea la grupul de lucru ROMATSA – BULATSA la activităţile specifice pentru elaborarea Programului Strategic pentru Danube FAB 2017 – 2021 şi a Planului Anual pentru Danube FAB 2017; - participarea la activităţile echipei de management al Programului „Dezvoltare şi Implementare Sistem ROMATSA ATM 2015+”:

- modernizare sală ACC, etaj 2, din CDZ Bucureşti pentru crearea condiţiilor operaţionale, tehnice şi de infrastructură necesare implementării Sistemului ATM 2015+ în scopul asigurării interoperabilităţii depline în raport cu cerinţele SES aplicabile; - modernizare sală tehnică extinsă 2 (STE 2) care va susţine, din punct de vedere tehnic, activitatea operaţională care se va desfăşura în sala ACC etaj 2; - amenajare sală Simulator ACC, pentru funcţionare ca TDS/CR1/SIM, pentru asigurarea următoarelor funcţionalităţi: TDS pentru sistemul SELEX Faza 4, TDS pentru sistemul INDRA, Simulator ACC (ROMATSA), Simulator INDRA şi contingenţă CR1; - amenajare sală APP Arad şi APP Constanţa pentru asigurarea condiţiilor operaţionale şi tehnice necesare controlului traficului aerian de apropiere în zonele terminale Arad şi Timişoara, şi pentru TMA/TWR Constanţa, precum şi pentru instalarea şi punerea în funcţiune a componentelor noului sistem ATM 2015+; - participare la activităţi suport pentru Program Manager Support Office pentru managementul proiectelor din cadrul Programului ATM 2015+.

- participarea la activităţile echipei de management al Proiectului „Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului e-management” precum şi în echipele experţilor cheie privind dezvoltarea modulelor referitoare la planificarea şi execuţia proiectelor precum şi a modulului ECM; - managerierea altor proiecte cum ar fi: - realizarea unei noi infrastructuri TWR amplasate în perimetrul aeroportului din Cluj; - echiparea şi relocarea TWR Bacău; - simulator CDZ Constanţa; - planificarea proiectului A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) la Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Cer Unic European şi SESAR Context european

Page 19: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

61

Iniţiativa privind Cerul European Unic (SES) are drept scop consolidarea normelor actuale de siguranţă a traficului aerian, contribuţia la dezvoltarea durabilă a sistemului de transport aerian şi îmbunătăţirea performanţelor generale ale managementului traficului aerian (ATM) şi ale serviciilor de navigaţie aeriană (ANS) pentru traficul aerian general din Europa, prin conformarea cu cerinţele tuturor utilizatorilor spaţiului aerian. Programul SESAR are ca obiectiv implementarea, până în anul 2030, a unei infrastructuri ATM de înaltă performanţă, care să permită dezvoltarea sigură şi ecologică a transportului aerian în Uniunea Europeană. Proiectul SESAR este organizat pe 3 procese de colaborare interdependente, continue şi evolutive: - SESAR Definition (2004 – 2008): definiţia conţinutului şi a priorităţilor; - SESAR Development (2008 – 2024): dezvoltarea noilor sisteme tehnologice, componente şi proceduri operaţionale – proces gestionat de un parteneriat public-privat (PPP) SESAR Joint Undertaking (SESAR JU); - SESAR Deployment (2014 – 2024): punerea în practică a planurilor privind noua generaţie de sisteme ATM – proces gestionat de Consorţiul SDA (SESAR Deployment Alliance) cu rol de SESAR Deployment Manager (SDM) în baza DP (SESAR Deployment Programme). Planul de implementare (Implementation View) sau nivelul 3 al ATM MP, cunoscut ca Planul ESSIP (European Single Sky Implementation) este actualizat anual. Ediţia 2016 a avut 2 obiective principale şi anume: să se actualizeze planificarea punerii în practică (deployment) a scenariului de bază SESAR (SESAR baseline) şi a premizelor proiectului comun pilot (PCP) şi să asigure o acoperire completă a funcţionalităţilor ATM conţinute în PCP. SESAR Development ROMATSA participă la Programul SESAR 2020, în cadrul proiectelor PJ.16-04 – Solution Workstation Controller Productivity şi PJ.17-08 – SWIM-TI Common Runtime Registry, în calitate de terţ susţinător al INDRA, membru tutelar al SJU. În data de 21.11.2016 ROMATSA a semnat, pentru cele două proiecte, Declaraţiile de responsabilitate comună a terţilor susţinători (reprezentând anexe la documentul Grant Agreement semnate de INDRA cu SJU), ca documente premergătoare contractului de colaborare dintre ROMATSA şi INDRA. Proiectul PJ.16-04 are drept scop reducerea costurilor de dezvoltare şi operare a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană. Acest lucru se realizează prin atingerea obiectivelor ATM Master Plan pentru implementarea mai eficientă a resurselor umane, creşterea progresivă a suportului automatizat, implementarea tehnicilor de virtualizare şi utilizarea unor sisteme flexibile, standardizate şi interoperabile, toate ducând la creşterea nivelului de siguranţă. Proiectul PJ.17-08 – SWIM-TI Common Runtime Registry are ca scop creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii informaţiilor şi serviciilor ATM disponibile prin SWIM. SESAR Deployment Comisia Europeană a organizat guvernanţa SESAR Deployment Phase, fiind responsabilă pentru nivelul politic, nivelul de management fiind asigurat de Deployment Manager (DM) în baza programului SESAR Deployment (DP). Stabilit în baza Regulamentului UE nr. 409/20131, Deployment Programme, în versiunea curentă DP2016, este planul de lucru, cuprinzător şi structurat al tuturor activităţilor necesare pentru implementarea proiectelor comune definite la nivelul UE. De asemenea, DP2016 reprezintă viziunea prin care SESAR Deployment Manager defineşte cum va fi organizată implementarea primului proiect comun (PCP- Pilot Common Project) prevăzut în Regulamentul UE nr. 716/20142.

1 Regulamentul de punere în aplicare UE nr. 409/2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanţei şi identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului General European de Management al Traficului Aerian

Page 20: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

62

Conformarea cu cerinţele Regulamentului UE nr. 1035/2011 În anul 2016, ROMATSA şi-a îndeplinit obligaţiile ce i-au revenit ca furnizor de servicii de navigaţie aeriană certificat, conformându-se continuu cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare UE nr. 1035/2011 de stabilire a cerinţelor comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană şi de modificare a Regulamentelor CE nr. 482/2008 şi UE nr. 691/2010. În acest sens, atunci când a fost necesară introducerea unor modificări ale serviciilor furnizate, ale sistemelor sau au intervenit modificări în organizarea şi funcţionarea sa, ROMATSA a îndeplinit procedurile aplicabile în vederea acceptării modificărilor de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), ca autoritate naţională de supervizare, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare UE nr. 1034/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 privind supravegherea siguranţei şi managementul traficului aerian şi serviciile de navigaţie aeriană şi de modificare a Regulamentului UE nr. 691/2011. Expozeul R.A. ROMATSA pentru documentarea certificării ca furnizor de servicii de navigaţie aeriană Documentul DGR-SES-INF 4504-ROE/CERT a fost revizuit şi amendat continuu. Astfel, în cursul anului 2016, au fost elaborate două ediţii ale expozeului, ediţii care au preluat modificări datorate, în principal: - informaţiilor cu privire la personalul ROMATSA şi în raport cu titularii posturilor de conducere; - scoaterii din funcţiune a sistemului RADAR PSR-MSSR Otopeni; - introducerii radarului MSSR Mod S Cluj, în regim operativ, în DPS ROMATSA; - implementării TMA NAPOC şi modificărilor asociate. Obiective pentru anul 2017 În contextul implementării prevederilor legislaţiei SES, ROMATSA îşi propune, ca obiectiv strategic în procesul de implementare a conceptului, asigurarea condiţiilor privind valorificarea optimă şi promovarea în interesul ROMATSA a potenţialului operaţional, tehnic şi uman în calitatea de furnizor naţional al serviciilor de navigaţie aeriană. De asemenea, întreprinderea acţiunilor necesare de planificare corespunzătoare şi de implementare la nivelul regiei a cerinţelor SES aplicabile furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, reprezintă un alt obiectiv major al regiei menit să asigure o poziţie stabilă de actor principal în regiune, cu o identitate puternică, bine conturată. Nu în ultimul rând, conformarea continuă cu cerinţele comune de certificare pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1035/2011 de stabilire a cerinţelor comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană reprezintă un obiectiv principal pentru organizaţie. Se vor continua eforturile demarate în anul 2016 în vederea participării la proiectele europene privind programele Fazelor de dezvoltare şi punere în practică SESAR şi serviciile centralizate. Dezvoltare sisteme

2 Regulamentul de punere în aplicare nr. 716/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate pentru informaţiile ce urmează să fie incluse în listele cu societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare recunoscute

Page 21: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

63

În ceea ce priveşte activitatea tehnică legată de dezvoltarea sistemelor, ROMATSA a întreprins următoarele acţiuni: a) Activităţi legate de implementarea proiectului ATM 2015+ - Managementul Tehnic al Proiectului ATM 2015+:

- finalizarea specificaţiilor Sistemului ATM 2015+ rezultate în urma SAT (Site Acceptance Test);

- validarea procedurilor de testare (STD) actualizate în urma SAT; - validarea procedurilor de testare preliminară post SAT (Checkpoints 1-6) precum şi a procedurilor pentru SAT 1.2; - coordonarea activităţii şi participarea la procedura de testare preliminară post SAT – Checkpoints 1-6;

- Managementul Securităţii Informatice: - validarea specificaţiilor de implementare a măsurilor de securitate informatică şi a procedurilor de testare aferente rezultate în urma SAT; - testarea componenţei de securitate informatică în cadrul procedurii de testare preliminară post SAT – Checkpoint 5;

- modificarea aplicaţiilor ROMATSA pentru valorificarea datelor transmise de Sistemul INDRA prin intermediul Sistemului ROMATSA Gateway; - participarea la testarea interoperabilităţii între Sistemul ATM 2015+ (INDRA) şi Sistemul ASMGCS Otopeni (Avibit); - participarea la testarea interoperabilităţii OLDI între Sistemul ATM 2015+ (INDRA) şi sistemele partenerilor externi HungaroControl (Budapesta) şi BULATSA (Sofia); - colaborarea cu specialiştii INDRA pentru remedierea problemelor constatate la testele de interoperabilitate OLDI; - modificarea modului PASACT pentru transmiterea automată a autorizării Planurilor de Zbor către Sistemul ATM 2015+ în vederea funcţionării cu mai mulţi clienţi conectaţi simultan. b) Proiecte interne - upgradarea (la noua versiune autorizată la sfârşitul anului 2015) a Sistemului SRS utilizat de toate unităţile de trafic ROMATSA ca sistem back-up sau ca sistem de informare CTA TWR asupra situaţiei de trafic; - finalizarea versiunii Sistemului SRS (Sistem Rezervă SUR) cu funcţionalităţi specifice FIC (hartă fizică, localitate, căi de comunicaţie, hartă administrativă). Aplicaţia a fost instalată la poziţia FIC ACC Bucureşti cu scopul evaluării şi monitorizării operaţionale; - înlocuirea platformei hard şi soft utilizată în regim operaţional pentru aplicaţiile ROMATSA Gateway şi PASACT; - actualizarea aplicaţiei de afişare a informaţiilor de supraveghere RSUR-CWP (componentă a Sistemului de Rezervă SUR) pentru afişarea corectă a datelor furnizate de noile radare Mod S de la Cluj la Bacău; - adaptarea geografiei modulului RSUR-CWP pentru utilizarea în cadrul noului organ de dirijare TMA Cluj; - actualizarea modulului SRS – Supervizare (componentă a Sistemului de Rezervă SUR); - finalizarea noii versiuni a aplicaţiei PASACT-FIC (afişare informaţii plan de zbor la poziţia FIC, pentru zborurile VFR). c) Cooperări internaţionale - participarea la elaborarea studiului privind interoperabilitatea OLDI între sistemele ATM ROMATSA, HungaroControl şi BULATSA pentru implementarea Free Routes Airspace (FRA) în spaţiul FIR Bucureşti, FIR Budapesta şi FIR Sofia; - asigurarea suportului tehnic la elaborarea planului de testare a interoperabilităţii FRA pentru mesajele OLDI, în colaborare cu specialiştii HungaroControl şi BULATSA; - participarea la configurarea sistemului de test SELEX pentru testele OLDI FRA trilaterale; - participarea la testele FRA trilaterale de interoperabilitate OLDI între sistemele ATM ale ROMATSA, HungaroControl şi BULATSA; - testarea protocolului de comunicaţie FMTP între sistemul ATM ROMATSA şi sistemul ATM din FIR Lvov (Ucraina);

Page 22: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

64

- colaborarea cu INDRA în vederea participării comune la proiectul PJ 16.04 (CWP-HMI) din cadrul Programului SESAR 2020; - participarea, din partea ROMATSA, la lucrările Consorţiului European GAMMA pentru realizarea unui proiect de Management Global al Securităţii în ATM. d) Activităţi desfăşurate pe linia securităţii informatice: - implementarea Sistemului de Management al Securităţii Informatice pentru sistemele operaţionale. e) Activităţi legate de alte proiecte ROMATSA: - participarea la testarea noilor versiuni software ale Sistemului ATM SELEX împreună cu alte compartimente ROMATSA; - participarea la testarea Sistemului ATM operaţional SELEX cu noua geografie TMA Cluj; - coordonarea tehnică la actualizarea geografiei pentru TMA Cluj; - evaluarea oportunităţii implementării Remote TWR şi elaborarea caietului de sarcini în vederea achiziţiei serviciilor de consultanţă pentru elaborarea studiului de fezabilitate Remote TWR; - elaborarea şi analiza specificaţiilor pentru suplimentarea mesajelor OLDI în cadrul sistemului ASMGCS Otopeni; - participarea la proiectul de implementare a A-CDM împreună cu celelalte entităţi interesate din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Domeniul tehnic În anul 2016 s-a urmărit furnizarea continuă a serviciilor de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere pentru navigaţia aeriană la nivelul de siguranţă prevăzut de standardele aplicabile şi, de asemenea, realizarea programelor de investiţii în conformitate cu obiectivele de modernizare aprobate. Principalele activităţi, în domeniul tehnic, au fost următoarele: - s-au depus la Autoritatea Aeronautică Civilă Română dosare de autorizare pentru sistemele CNS (Communication, Navigation, Surveillance), inclusiv cu declaraţiile de verificare a acestora; - s-au depus la Agenţia Naţională de Comunicaţii (ANCOM) cereri de autorizare frecvenţe pentru echipamentele noi instalate, precum şi de prelungire licenţe şi autorizaţii existente; - s-a obţinut autorizaţia şi acceptarea modificării sistemului EATMN ROMATSA în urma întocmirii şi depunerii la AACR a documentelor necesare; - au fost instalate 13 sisteme de înregistrare vocală ATIS-UHER; - s-au desfăşurat activităţi pentru reamplasarea centrelor de emisie şi recepţie VHF rută de la DSNA Timişoara şi DSNA Oradea; - a fost trecut în regim de exploatare operaţională sistemul VCS Frequentis de la CDZ Bucureşti; - s-a finalizat contractul cu Rohde Schwarz România pentru livrarea staţiilor radio VHF compatibile VoIP şi 8,33 kHz şi au continuat lucrările de instalare precum şi elaborarea documentelor pentru dosarul de autorizare; - sistemul operaţional de înregistrare vocală pentru TWR-uri, respectiv toate cele 13 sisteme redundante de înregistrare vocală, au fost autorizate de către AACR şi puse în serviciu operativ prin acceptarea modificării sistemului ATM ROMATSA; - au fost instalate sisteme VCS la 8 unităţi ATS: TWR Cluj, TWR Târgu Mureş, TWR Sibiu, TWR Satu Mare, TWR Baia Mare , TWR Suceava, TWR Timişoara şi TWR Iaşi şi au fost elaborate Dosarele Tehnice în vederea autorizării; în decembrie 2016 s-au primit patru autorizări pentru Târgu Mureş, Satu Mare, Timişoara şi Cluj, precum şi acceptarea modificării sistemului ATM ROMATSA; - în urma autorizării de către AACR a infrastructurii Data Link s-a avut în vedere încheierea contractului de servicii de comunicaţii cu CSP SITA pentru conectarea, într-o primă etapă, a mesajelor D-ATIS;

Page 23: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

65

- a fost desfăşurată activitatea de raportare lunară la AMC (ATS Messaging management Centre) EUROCONTROL de către CCC (Cooperating COM Centre) Operator pentru România, în conformitate cu documentaţiile EUROCONTROL în vigoare; - a avut loc, sub coordonarea EUROCONTROL AMC (ATS Messaging Management Centre), integrarea SITA în Reţeaua Globală ICAO AFS (AFTN/CIDIN/AMHS). S-au realizat conexiunile AFTN între:

- Sistemul de Contingenţă AFTN/AMHS ROMATSA instalat la Otopeni şi Sistemul Operaţional BULATSA din Sofia; - Sistemul de Contingenţă AFTN/AMHS BULATSA instalat la Varna şi Sistemul Operaţional ROMATSA din CDZ Bucureşti;

- s-au realizat simulări de acoperire radio şi planul de acţiune în vederea introducerii în exploatare operaţională a noului sistem DVOR/DME Constanţa; s-au realizat reglajele finale şi a fost introdus în exploatare operaţională; - s-a elaborat documentaţia pentru scoaterea din funcţiune a sistemului CVOR/DME Constanţa; - s-a întocmit şi depus la AACR dosarul de autorizare pentru sistemul DVOR/DME Deva; - s-a depus documentaţia tehnică pentru activitatea de proiectare de proceduri APV pentru aeroporturile din România şi s-a îmbunătăţit infrastructura P-RNAV în TMA-uri în cadrul programului european SPICE (Synchronised PBN Implementation Cohesion Europe), coordonat de către EUROCONTROL, pentru obţinerea finanţării, în cuantum de 85%, din fonduri europene puse la dispoziţie de către Comisia Europeană în cadrul programului INEA Call 2015; - s-au finalizat lucrările de instalare a sistemului ILS/DME şi vizibilimetru la DSNA Suceava; - s-a demarat studiul de acoperire pentru amplasarea DME-urilor pentru îmbunătăţirea performanţelor RNAV1 în zona aeroportului Iaşi, în cadrul proiectului SPICE; - s-a elaborat documentaţia tehnică şi s-a obţinut autorizaţia de punere în funcţiune operaţională a sistemului ILS/DME la DSNA Suceava; - s-a semnat şi derulat contractul de achiziţie a sistemului ILS/DME la aeroportul din Craiova; - s-a elaborat documentaţia specifică pentru un contract de achiziţie a unui sistem ILS/DME la Otopeni 08L şi negocierea pentru achiziţie; - s-au realizat lucrări de instalări/reglaje specifice la sol pentru sistemul ILS/DME la DSNA Tulcea în urma modernizării pistei aeroportului şi s-a obţinut încadrarea acestui sistem la Cat. II tehnic la verificarea din zbor. S-a elaborat documentaţia tehnică şi s-a transmis la AACR pentru autorizaţia de punere în funcţiune la Cat II tehnic a sistemului ILS/DME la DSNA Tulcea; - s-a elaborat documentaţia tehnică specifică şi s-a obţinut avizul AACR pentru instalarea sistemului ILS/DME la DSNAR Constanţa, inclusiv pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie; - s-au instalat noile echipamente DVOR/DME Braşov - Postăvaru şi s-a depus la AACR documentaţia pentru autorizarea noului sistem, inclusiv acceptarea modificării sistemului ATM ROMATSA prin introducerea în exploatare operaţională a acestuia; - în urma autorizării sistemului SRS Mod S şi acceptării modificării Sistemului ATM ROMATSA de către AACR, au fost finalizate procedurile de implementare în vederea utilizării operaţionale a noii versiuni SRS utilizate la toate poziţiile de lucru ACC Bucureşti, APP Bucureşti, APP Arad, APP Constanţa, toate unităţile TWR, CR 2 şi la nivelul serverelor SRS din CDZ Bucureşti, CDZ Arad, CDZ Constanţa şi TWR Otopeni. De asemenea, au fost actualizate aplicaţiile SRS utilizate în afara regiei (SMFA, SRI, IGSU, Aeroport Otopeni). Activitatea a fost finalizată iar noua versiune a aplicaţiei procesează informaţiile Mod S şi este operaţională; - s-au reconfigurat staţiile SRS-CWP în vederea implementării TMA NAPOC: implementarea unei versiuni a aplicaţiei SRS-CWP dedicată activităţii FIC, aplicaţie care permite afişarea hărţilor fizice şi administrative ale României. Aplicaţia este instalată la poziţia FIC ACC Bucureşti şi APP Bucureşti pentru evaluare şi monitorizare operaţională;

Page 24: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

66

- s-a testat FAT şi SAT Planul Sectorial Dual (DSP) APP implementat în sistemul SELEX şi software-ului Faza 4 reparat. S-a realizat transferul în sistemul DSP operativ, locaţiile Bucureşti, Arad şi Constanţa, a software-ului Leonardo (fosta SELEX) care extinde funcţionalitatea DSP şi pentru APP Bucureşti, asigurând astfel alocarea codului de conspicuitate în zonele declarate Mod S şi aducând îmbunătăţiri ale funcţiilor DCT, OLDI şi HMI; - s-a întocmit documentaţia necesară şi s-a obţinut autorizarea de la AACR pentru radarul Mod S Bacău şi s-a acceptat modificarea prin introducerea acestui radar în regim operativ; - s-a întocmit şi depus la AACR dosarul tehnic şi declaraţia de verificare în vederea autorizării sistemului WAM ROM SUD. S-a autorizat de către AACR sistemul şi s-a acceptat modificarea prin introducerea acestuia în regim operativ. S-a implementat WAM ROMATSA cu aria de acoperire mărită (Rută); - s-a întocmit documentaţia de donare a sistemului radar RP-4G către SMFA (Statul Major al Forţelor Aeriene); - s-a întocmit SLA (Service Level Agreement) pentru schimbul datelor radar între ROMATSA şi SMATSA; - s-a efectuat un curs de pregătire radar Mod S INDRA pentru personalul tehnic de la Bacău, Cluj şi DSNA Bucureşti, cu participarea reprezentanţilor de la AACR. S-a realizat instruirea personalului tehnic PNA/CNS de la DR Bucureşti – Secţia Bacău cu privire la sistemul radar Mod S tip INDRA; - s-a întocmit documentaţia necesară şi s-a obţinut din partea AACR acceptarea modificării sistemului ATM prin introducerea datelor furnizate de noul radar PSR/MSSR Mod S Vitosha (Sofia) în regim operativ; - după întocmirea şi depunerea la AACR a dosarului tehnic şi a declaraţiei de verificare s-a obţinut autorizaţia pentru noul radar MSSR Mod S Cluj produs de INDRA şi acceptarea modificării pentru introducerea datelor radar în sistemul operativ ROMATSA; - s-a finalizat instalarea pentru sistemul radar PSR/MSSR Mod S Otopeni şi s-au efectuat, cu rezultate pozitive, activităţile OJT (On the Job Trening) şi SAT precum şi verificarea din zbor. S-a întocmit dosarul tehnic şi s-a transmis către AACR; - s-au efectuat cursuri de pregătire Ab Initio pentru personalul CTA; - s-au efectuat analize ale înregistrărilor MICCA de la DR Bucureşti privind eventualele conflicte apărute la sistemul radar Raytheon; - s-a realizat analiza tehnică şi instalarea modulului auxiliar GPS pentru sistemele radar Raytheon; - s-au efectuat evaluări SASS C pentru senzorii de supraveghere; - pentru sistemul A-SMGCS s-au realizat următoarele activităţi: - derularea procesului de autorizare GMS pentru CTA TWR Otopeni;

- demararea procedurii de achiziţie pentru contractele de interfaţare AviBit – INDRA şi SLA sistem AviBit; - continuarea demersurilor pentru acceptarea modificării sistemului ATM în vederea utilizării operaţionale a sistemului de supraveghere a mişcărilor pe suprafaţa de mişcare a a/d AIHCB;

- s-a consolidat infrastructura reţelei administrative ROMATSA; - s-au dezvoltat aplicaţiile de uz general în reţeaua administrativă pentru creşterea eficienţei în toate compartimentele de activitate ROMATSA; - s-au dezvoltat şi întreţinut sistemele NIDS, ROMAWOS, FLIGHT PLAN, INTRANET; - s-au administrat şi întreţinut echipamentele serverelor; - s-a participat la punerea în funcţiune a Sistemului E-Management. Domeniul investiţii În activitatea de investiţii s-au desfăşurat următoarele activităţi cu caracter permanent: - s-au organizat şi derulat activităţi de achiziţie de servicii de proiectare, lucrări de construcţii montaj şi de produse (dotări independente) din „Lista cheltuielilor de capital pentru investiţii în anul 2016;

Page 25: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

67

- s-au finalizat şi urmărit contractele încheiate cu furnizorii din ţară şi străinătate pentru obiectivele de investiţii. S-a asigurat membrii în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii; - s-au efectuat activităţi de predare de amplasamente pentru lucrările de construcţii montaj şi s-au inspectat obiectivele de investiţii în vederea urmăririi şi coordonării realizării lucrărilor conform proiectelor aprobate; - s-au organizat şi realizat recepţii pentru obiectivele de investiţii la finalizarea lor; - s-au organizat şi derulat activităţi ale consiliului tehnico-economic al ROMATSA; - a transmis spre avizare temele de proiectare, proiectele şi documentele de achiziţii aferente obiectivelor de investiţii; - s-a urmărit derularea lucrărilor conform termenelor din graficele de execuţie, anexă la contractele cu antreprenorul general, subantreprenori şi alte contracte şi s-au aplicat, când a fost cazul, prevederile clauzelor contractuale (penalităţi, daune şi altele), în cazul nerespectării acestor termene; - s-a urmărit implementarea planului de măsuri de îmbunătăţire a activităţii regiei. Lista cheltuielilor de capital pe anul 2016, aprobată de către Consiliul de Administraţie al ROMATSA, este defalcată pe capitole astfel: - Capitolul A – Obiective de investiţii în continuare: 154.226.223 lei - Capitolul B – Obiective de investiţii noi: 22.495.763 lei - Capitolul C – Dotări şi alte cheltuieli de investiţii: 25.045.100 lei - Capitolul D – Rambursări credite: 0 lei. În cele ce urmează, prezentăm situaţia realizărilor, pentru fiecare obiectiv în parte, pe capitolele componente ale programului de investiţii:

Nr. crt. Nominalizare obiective de investiţii Termen

finalizare Valoare

totală deviz Din care

C+M

Valoare aprobată

plan în anul 2016

A TOTAL CAP. A – Obiective în continuare, din care: 283.999.845 52.346.883 154.226.223

1 Implementarea unui sistem de e-management pentru R.A. ROMATSA feb. 19 16.870.000 6.729.947

2 Sistem detecţie vânt de forfecare la AIHCB (LIDAR) dec. 17 10.163.861 2.187.440

3 Protecţia echipamentelor PNA la DSNA Craiova împotriva trăsnetelor iun. 16 269.845 196.310 243.574

4 Protecţia echipamentelor PNA la DSNA Timişoara împotriva trăsnetelor dec. 16 269.845 76.905 257.629

5 Turn control nou pe Aeroportul Cluj-Napoca dec. 17 32.240.350 26.300.603 9.693.986

6 Protecţia echipamentelor PNA la DR Buc – secţia Bacău împotriva trăsnetelor mar. 16 209.000 185.000 185.000

7 Dezvoltare şi implementare Sistem ATM 2015+ ROMATSA 7.1 Sistem ATM 2015+ (SW, HW) feb. 19 140.196.704 69.289.718

8 Protecţia echipamentelor PNA la DSNA Oradea împotriva trăsnetelor dec. 16 170.902 150.181 160.180

9 Sistem radiant VHF la Coştila dec. 16 72.915 72.915

10 Instalare ILS/DME Cat. II RWY 34 şi senzor meteo şi vizibilometru la mijlocul pistei la Aeroportul Suceava

iun. 16 4.346.792 1.162.016 1.476.002

11 Echipare anexă clădire CDZ Constanţa dec. 16 715.950 712.737 12 Platforme betonate la Centrul de Emisie dec. 16 926.551 673.970 848.728

Page 26: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

68

1, Centrul de Emisie 2, Centrul de recepţie VHF din incinta AIHCB

13 Sistem radar MSSR Mod S Cluj aug. 16 4.207.276 4.184.087

14 Modernizare împrejmuire şi porţi acces la DSNA Sibiu dec. 16 500.197 436.118 500.197

15 Sistem radar PSR colocat cu MSSR Mod S - Otopeni dec. 16 12.874.889 12.817.404

16 Sistem VCSS la TWR Sibiu, Cluj, Timişoara, Târgu Mureş, Satu Mare, Baia Mare, Iaşi şi Suceava

dec. 16 3.972.744 3.658.791

17 Sistem operaţional de înregistrare vocală (TWR-uri) iun. 16 2.695.633 2.321.402

18 Instalare echipament ILS/DME la Constanţa dec. 16 3.520.854 957.369 1.367.802

19 Implementare sistem WAM la TMA Bucureşti zona sud extracarpatică (WAM ROM-SUD)

apr. 16 3.793.484 478.236

20 Staţii radio VHF compatibile VoIP şi 8,33 kHz dec. 16 3.525.600 3.525.600

21 Interconectarea staţiilor R&S la sistemul VCSIP TOPEX pentru comunicaţii VoiP dec. 16 782.928 727.399

22 Extindere sistem ROMAWOS pentru compatibilitate Cat II la Aerodromul Tulcea

dec. 16 190.459 64.438 101.057

23 Înlocuire echipament ILS/DME 08L Otopeni dec. 17 3.248.016 889.462 3.248.016

24 Echipare turn control nou la Aeroportul Suceava dec. 16 700.000 700.000 700.000

25 Amenajare turn control Băneasa dec. 16 753.893 610.434 663.263 26 Modernizare APP Arad dec. 16 3.076.840 1.067.970 176.763 27 Modernizare APP Constanţa dec. 16 2.356.650 1.368.790 88.381 28 Linii radioreleu Arad şi Cluj dec. 16 1.458.293 1.458.293

29 Amenajare sală simulator ACC pentru funcţionare ca TDS/CR1/SIM dec. 16 6.037.660 2.878.550 2.632.535

30 Sala Tehnică Extinsă 2 oct. 17 14.141.024 14.008.452 14.008.452

31 Amenajare acces auto clădire radiofar îndepărtat DSNA Sibiu dec. 16 710.689 620.316 710.689

32 Aplicaţie SAR pentru CC-SAR ROMATSA dec. 17 9.000.000 9.000.000

B TOTAL CAP. B – Obiective noi, din care:

1 Sistem de semnalizare luminoasă pentru traversarea controlată a căilor de rulare N şi C de la AIHCB

dec. 16 1.137.595 538.182 1.089.503

2 Interconectare sistem A-SMGCS cu sistemul de balizaj al AIHCB iun. 16 89.575 89.575

3

Reconfigurare sistem ROMAWOS Oradea pentru compatibilitate cu operaţiuni de apropiere şi aterizare de precizie – Cat. II

dec. 16 217.124 74.724 187.124

4

Modernizare sală ACC din CDZ Bucureşti (amenajare sală, în vederea implementării Sistemului ATM 2015+, contract INDRA în derulare)

dec. 17 15.707.934 3.174.760 12.820.461

5 Amenajare şi irigare spaţii verzi CDZ dec. 16 121.800 96.000 121.800

Page 27: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

69

Arad

6 Modernizare sistem ILS/DME Craiova (Cat. II) dec. 16 1.850.000 1.850.000

7 Sistem DVOR/DME Postăvaru dec. 16 1.900.000 1.900.000

8 Sistem COM/VHF Centru de pregătire Cluj dec. 16 1.250.000 1.250.000

9 Promovare studii, regularizări taxe, etc. dec. 16 2.000.000 2.000.000

10 Sistem monitorizare profil vertical vânt bazat pe SODAR la AIHCB dec. 16 450.000 450.000

11 Mutare locaţie birou meteo de aerodrom Baia Mare (SF) dec. 16 200.000 142.018 200.000

12 Extensie electroalimentare DSNS Tg. Mureş dec. 16 341.000 324.870 341.000

13 Modernizare spaţiu tehnic Staţia Meteo de Aerodrom Băneasa dec. 16 66.300 61.442 66.300

14 Realizare tavan fals atelier electric CDZ Bucureşti dec. 16 130.000 114.405 130.000

C TOTAL CAP. C – Dotări independente şi alte cheltuieli, din care: 25.045.100

1 Dotări independente dec. 16 24.000 2 Alte cheltuieli – studii dec. 16 1.045.100 TOTAL CAP. A + CAP. B + CAP. C 201.767.086

D TOTAL CAP D. – Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0

1 Interne 0 2 Externe 0 TOTAL GENERAL 201.767.086

Diferenţa dintre valoarea aprobată şi valoarea realizată este cauzată de imposibilitatea obţinerii autorizărilor de construire la anumite obiective de investiţii precum şi întocmirii unor acte adiţionale de decalare de termene de finalizare din raţiuni tehnico-operaţionale. De asemenea, s-au întâmpinat greutăţi la validarea documentaţiilor în SEAP, cauzate de modificările legislative în domeniul achiziţiilor. Totodată, o serie de proceduri pentru obiective de investiţii cu valori foarte mari au fost anulate şi reluate din cauza ofertelor neconforme sau neprezentării ofertanţilor. Domeniul logistic Din punct de vedere logistic, în 2016, au fost desfăşurate următoarele activităţi: - participarea la elaborarea programului anual de achiziţii atât pentru produsele şi serviciile din ţară cât şi pentru cele din import, în conformitate cu necesarul întocmit de serviciile din Administraţia centrală ROMATSA şi subunităţile din teritoriu; - efectuarea de studii de piaţă (furnizor, calitate, preţ, alte condiţii de livrare şi plată etc.) atât pentru aprovizionarea din ţară cât şi din import; - realizarea de achiziţii directe pentru produse şi servicii cuprinse în programul de achiziţii aprobate pe anul în curs, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor interne în vigoare; - coordonarea şi organizarea procedurilor de achiziţie centralizată pentru produsele şi serviciile aprobate în Programul Anual de Achiziţii pe anul în curs şi participarea în comisiile de evaluare a ofertelor, precum şi la negocierea contractelor pentru achiziţii de produse şi servicii, altele decât cele menţionate anterior; - păstrarea evidenţelor livrărilor şi urmărirea derulării şi finalizării contractelor încheiate cu furnizorii din ţară şi din străinătate;

Page 28: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

70

- colaborarea cu serviciile financiar-contabile pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată ale ROMATSA şi pentru gestionarea instrumentelor bancare de garantare; - efectuarea, împreună cu serviciile de specialitate, a recepţiei materialelor, componentelor, pieselor de schimb şi echipamentelor achiziţionate din ţară şi din import; - urmărirea derulării contractelor de service în garanţie pentru echipamentele achiziţionate, împreună cu utilizatorul; - trimiterea la furnizorii interni sau externi a echipamentelor defecte şi perioada de garanţie şi post garanţie; - acordarea suportului, verificarea şi, când este cazul, participarea efectiv la efectuarea formalităţilor vamale pentru mărfurile importate/exportate de ROMATSA; - urmărirea şi coordonarea formalităţilor de vămuire care se fac de subunităţile ROMATSA; - centralizarea şi transmiterea periodică a declaraţiei de Intrastat către Institutul Naţional de Statistică; - întreţinerea, în mod continuu, a Nomenclatorului de articole implementat atât în sistemul GESMAT cât şi E-management prin alocarea şi verificarea codurilor asociate echipamentelor, materialelor, consumabilelor şi pieselor de schimb achiziţionate de ROMATSA şi recepţionate la magaziile administraţiei centrale şi ale subunităţilor; - întocmirea şi derularea de comenzi şi contracte pentru achiziţionarea directă de produse şi servicii necesare derulării în bune condiţii a activităţii ROMATSA; - monitorizarea şi derularea contractelor cu termen de finalizare în anul 2016, cum ar fi: - livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unui DVOR/DME la Braşov-Postăvaru;

- livrarea, instalarea şi punere în funcţiune a opt sisteme VCS, câte unul pentru fiecare TWR – contract încheiat cu Rohde & Schwarz Topex; - livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune de Staţii Radio VHF Compatibile VoIP – contract încheiat cu Rohde & Schwarz România;

- up-gradarea Sistemului EAD ROMATSA – contract încheiat cu Kapsch România; - derularea contractelor de furnizare de tehnică de calcul încheiate cu firmele ExpertissaHQ, Maguay Computers, Stream Networks, Pro Sys, 2net, Corsar Online şi Elsaco Solutions; - livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a trei sisteme radar la Otopeni, Bacău şi Cluj – contract încheiat cu INDRA Sistemas; - livrarea echipamentelor şi modulelor CISCO, contract încheiat cu DATANET SYSTEMS.

Siguran ţa, Calitatea, Mediul şi Securitatea Obiectivul principal pentru anul 2016 al activităţilor din domeniul siguranţă şi calitate l-a constituit îmbunătăţirea şi consolidarea Sistemului de Management al Siguranţei şi Sistemului de Management al Calităţii şi de Mediu pentru a asigura menţinerea valabilităţii certificatelor care atestă conformarea la cerinţele Regulamentului UE nr. 1.035/2011, standardelor ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004, în condiţiile realizării indicatorilor din Planul Naţional de Performanţă. Obiectivele specifice pe domenii de activitate au fost subordonate îmbunătăţirii continue a Sistemelor de Management al Siguranţei, al Calităţii şi de Mediu, implementării în ROMATSA a Sistemului de Management al Securităţii (aeronautice şi informatice) şi funcţionării corespunzătoare a Danube FAB. Domeniul Siguranţă Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2016 în domeniul managementului siguranţei au fost:

Page 29: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

71

- îmbunătăţirea Sistemului de Management al Siguranţei, în conformitate cu recomandările AACR, EASA, EUROCONTROL şi ICAO, în vederea creşterii nivelului de siguranţă a serviciilor de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA; - auditarea internă de siguranţă a tuturor subunităţilor regiei (au fost efectuate 16 misiuni planificate de audit intern de siguranţă); - elaborarea planurilor de măsuri în urma auditurilor interne de siguranţă şi auditurilor de supraveghere efectuate de AACR şi Bureau Veritas precum şi urmărirea stadiului de implementare a acestor măsuri; - introducerea şi supravegherea aplicării ediţiei 12.0 a Manualului de Management al Siguranţei, precum şi elaborarea ediţiei 13.0 a Manualului de Management al Siguranţei şi amendarea procedurilor PIN 1210, PIN 1211, PIN 1212, PIN 1213, PIN 1220, PIN 1250, PIN 1280 şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) Comitete Locale de Siguranţă; - elaborarea primei ediţii a Politicii de Cultură Justă, document semnat tripartit de către RATCA, ATSR şi ROMATSA; - pregătirea regiei pentru auditurile externe de supraveghere din partea AACR în vederea menţinerii certificării ca furnizor de servicii de navigaţie aeriană, conform cu Regulamentul UE nr. 1035/2011; - evaluarea riscurilor privind siguranţa şi stabilirea măsurilor de reducere a acestora pentru proiecte importante ale ROMATSA; - colectarea informaţiilor referitoare la evenimentele de siguranţă raportate, investigarea lor şi urmărirea stadiului de implementare (atât continuu şi dedicat precum şi în cadrul vizitelor de audit intern de siguranţă) a măsurilor corective şi preventive necesare; - monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă în domeniul siguranţă în conformitate cu cerinţele din Planul Naţional de Performanţă; - pregătirea personalului din structura de siguranţă ROMATSA şi a celui a cărui activitate are implicaţii asupra siguranţei (în cadrul activităţilor de audit intern de siguranţă o parte din timp a fost alocată instruirii specifice a Coordonatorilor Locali de Siguranţă – CoLS – şi a şefilor de compartimente) în vederea menţinerii unui nivel corespunzător de competenţă în domeniu; - organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului de Supraveghere a Siguranţei CSS 2016/1, în urma căreia s-au stabilit măsurile corespunzătoare legate de îmbunătăţirea proceselor specifice Sistemului de Management al Siguranţei; - organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului de Supraveghere a Siguranţei CSS 2016/2, în cadrul Analizei Efectuate de Management, în care a fost analizat nivelul de siguranţă a serviciilor de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA şi au fost stabilite măsuri de creştere a acestuia; - asigurarea prezentării şi contribuţiei ROMATSA, pe domeniul siguranţă, în grupurile de lucru pe specialităţi la EUROCONTROL, CANSO şi Danube FAB. Nivelul siguranţei serviciilor furnizate Monitorizarea siguranţei a avut ca rezultat, în anul 2016, înregistrarea şi investigarea a 1.171 evenimente de aviaţie civilă (faţă de 1.061 în anul 2015). Cele 1.171 de evenimente de aviaţie civilă raportate au cuprins 975 de evenimente ATM de siguranţă, din care: 614 de evenimente de siguranţă de natură operaţională şi 361 de evenimente de siguranţă de natură tehnică. În anul 2016, ROMATSA nu a avut contribuţie la producerea niciunui eveniment de siguranţă de tip „accident”. Domeniile Calitate şi Mediu Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2016 în domeniul managementului calităţii şi de mediu au fost:

Page 30: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

72

- elaborarea şi introducerea procedurilor privind „Managementul Riscurilor” şi actualizarea Manualului Procedurilor SMC la nivelul ediţiei 8.0 şi a Manualului Procedurilor SMM la nivelul ediţiei 6.0 pentru domeniile managementului calităţii şi managementului mediului; - elaborarea şi introducerea Manualului Sistemului de Control Intern Managerial, care descrie structura organizatorică şi Sistemul de Control Intern Managerial, autoritatea şi responsabilitatea în domeniul Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul R.A. ROMATSA, conform cerinţelor OSGG 400/2015 şi OSGG 200/2016; - elaborarea Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate şi Mediu conform cerinţelor noilor standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi cerinţelor OSGG 400/2015 şi OSGG 200/2016 prin introducerea noţiunilor de Managementul Riscurilor; - auditarea internă de calitate şi mediu a tuturor subunităţilor regiei (au fost efectuate 16 misiuni de audit intern de calitate şi mediu); - monitorizarea satisfacţiei clienţilor interni (salariaţi) şi externi, realizată prin colectarea, centralizarea şi prelucrarea datelor din chestionarele specifice; - monitorizarea şi evaluarea, pe parcursul auditului intern de calitate şi mediu, a gradului de maturitate şi a punctelor slabe ale Sistemului de Management de Mediu din R.A. ROMATSA, ca suport pentru management în procesul de îmbunătăţire continuă; - realizarea Analizei Efectuate de Management, la cel mai înalt nivel, a Sistemului de Management al Calităţii şi de Mediu R.A. ROMATSA în vederea îmbunătăţirii acestor sisteme; - implementarea Managementului Riscurilor, gândirea bazată pe risc, pentru fiecare proces/activitate, în vederea realizării tranziţiei către noul Standard ISO 9001:2015; - instruirea personalului propriu şi a Coordonatorilor Locali de Calitate şi Mediu, pe probleme specifice de calitate şi mediu, în vederea menţinerii unui nivel corespunzător de competenţă în domeniu. În cadrul activităţilor de audit intern de calitate şi mediu şi cu ocazia întâlnirii anuale a Coordonatorilor Locali de Siguranţă şi a Coordonatorilor Locali de Calitate şi Mediu din Administraţia Centrală şi subunităţi, o parte din timp a fost alocată instruirii specifice în domeniul calităţii şi mediului; - diseminarea, în cadrul întregii structuri SMC/SMM ROMATSA, pe parcursul activităţilor de audit intern de siguranţă, calitate şi mediu, precum şi a celor legate de menţinerea certificatelor regiei conform EU nr. 1035/2011, ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004, a informaţiilor şi recomandărilor conţinute în rapoartele de audit şi supraveghere AACR, Bureau Veritas şi în rapoartele de audit intern de siguranţă, calitate şi mediu; - participarea la desfăşurarea auditului de supraveghere de către firma Bureau Veritas Certification, în vederea reconfirmării pentru ROMATSA a certificatului ISO 9001:2008 (domeniul: calitate – inclusiv pentru formarea personalului de specialitate pentru domeniul serviciilor de navigaţie aeriană) şi a certificatului ISO 14001:2004 (domeniul: mediu), în Administraţia Centrală şi în următoarele subunităţi ale regiei: DR Bucureşti, DSNA Bucureşti, DSNA Cluj, DSNA Sibiu şi DSNA Târgu Mureş; - asigurarea reprezentării R.A. ROMATSA pe domeniile calitate şi mediu în grupurile de lucru pe specialităţi la EUROCONTROL, CANSO şi Danube FAB. Nivelul calităţii serviciilor furnizate Nivelul calităţii serviciilor furnizate este atestat şi de menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii ROMATSA în urma auditului de supraveghere realizate de către firma Bureau Veritas Certification. De remarcat este faptul că, în cadrul auditului de supraveghere nu au fost identificate neconformităţi şi Sistemul de Management al Calităţii R.A. ROMATSA a fost apreciat ca fiind matur, conform cu cerinţele ISO 9001:2008, corelat şi cu cerinţele de siguranţă impuse de regulamentele operaţionale aplicabile şi a demonstrat capabilitatea de îmbunătăţire continuă. Nivelul calităţii serviciilor este monitorizat anual prin „indicatori pentru calitatea serviciilor”şi anume:

Page 31: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

73

- fluidizarea traficului – măsurat prin minute întârziere; - capacitatea per FIR; - satisfacţia clienţilor; - disponibilitatea funcţiilor CNS. Aceşti indicatori au fost realizaţi în anul 2016 la nivelul întregii regii, analiza acestora realizându-se în cadrul Analizei Efectuate de Management.

Domeniul Securitate Aeronautică şi Informatică

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2016 în domeniul managementului aeronautice şi informatice au fost:

- realizarea activităţilor de supraveghere/monitorizare pe domeniul securitate aeronautică şi informatică la DSNAR Arad şi DSNAR Constanţa;

- urmărirea stadiului de implementare a planurilor de măsuri rezultate în urma auditurilor interne de securitate aeronautică şi informatică din anul 2016;

- continuarea pregătirii specifice domeniului securitate aeronautică a personalului propriu şi cel desemnat din subunităţi;

- pregătirea dosarelor şi finalizarea procesului de certificare la AACR a Responsabililor Locali de Securitate Aeronautică din subunităţile R.A. ROMATSA ca „Instructori Securitate Aeronautică – AVSEC Instructor”;

- elaborarea unei noi ediţii a Programului de Securitate Aeronautică – PSA al regiei (document clasificat);

- elaborarea documentului „Ghid certificare subunităţi R.A. ROMATSA ca furnizor cunoscut de provizii de aeroport” ed. 1.0;

- elaborarea şi introducerea documentului „Program de Pregătire în Domeniul Securităţii Aeronautice” ed. 3.0;

- elaborarea şi introducerea unei noi ediţii a Politicii de Securitate Aeronautică şi Informatică;

- evaluarea riscurilor privind securitatea aeronautică/informatică şi stabilirea măsurilor de reducere a acestora pentru proiecte importante ale R.A. ROMATSA;

- efectuarea de instruiri de securitate aeronautică pentru Responsabilii Locali de Securitate Aeronautică din cadrul subunităţilor R.A. ROMATSA, salariaţii regiei şi personalul altor firme care desfăşoară activităţi în incinta CDZ Bucureşti;

- asigurarea reprezentării şi contribuţiei R.A. ROMATSA pe domeniul securitate aeronautică şi informatică la grupurile de lucru, pe specialităţi, la EUROCONTROL şi Danube FAB.

Indicatorii de performanţă

Indicatorii de performanţă în domeniul siguranţei

Tabelul următor prezintă comparativ obiectivul de siguranţă planificat şi nivelul de siguranţă realizat de către ROMATSA pentru anul 2016.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PLANIFICAT

Obiectiv de siguranţă anual

REALIZAT

Nivel de siguranţă

Page 32: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

74

(valori anuale maxim acceptabile) (realizat 2016)

Număr accidente cu contribuţie ROMATSA 0 0

Număr incidente grave cu contribuţie ROMATSA max. 1 0

Număr incidente majore cu contribuţie ROMATSA max. 9 1

Obiectivul de siguranţă R.A. ROMATSA pentru anul 2016 a fost îndeplinit.

Indicatorii de performanţă în domeniul calităţi serviciilor

OBIECTIVE INDICATORI

ŢINTE (valori anuale

maxim acceptabile)

STADIUL DE REALIZARE 2016

Fluidizarea traficului

Minute întârziere pe rută din cauza serviciului prestat

max. 1 min 0 Realizat

Capacitatea per FIR

Număr de aeronave/oră/FIR max. 178 < 178 Realizat

Creşterea nivelului calităţii

serviciilor de trafic aerian

Satisfacţia clienţilor

Număr de reclamaţii cu relevanţă în ATM

max. 6 1 Realizat

Disponibilitatea funcţiilor CNS (indicator din fişa de proces)

Nr. de ore de funcţionare /nr. total de ore declarat (%)

min. 95% > 95% Realizat

PROIECTUL Danube FAB

Cadru general Danube FAB reprezintă blocul funcţional de spaţiu aerian înfiinţat prin „Acordul între România şi Republica Bulgaria privind instituirea Blocului Funcţional de Spaţiu Aerian Danube FAB” (Acordul Danube FAB), semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 192/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 2 noiembrie 2012.

Page 33: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

75

Figura 1 – Danube FAB Subsecvent Acordului Danube FAB, s-au semnat Acordul de Cooperare dintre cele două Autorităţi Naţionale de Supervizare şi Acordul de Cooperare dintre cei doi Furnizori de Servicii de Navigaţie Aeriană, ROMATSA şi BULATSA.

Figura 2 – Structura cadrului principal de reglementare Danube FAB Intrarea în vigoare a acestui document a condus la stabilirea organismelor care guvernează Danube FAB, astfel: Consiliul de Guvernare (Governing Council), Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare (NSA Board) şi Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană (ANSP Board).

NEFAB

UK-Ireland FAB

FABEC

BLUE MED FAB

Baltic FAB

SW FAB

DK-SE FAB

FAB CE

DANUBE FAB

Page 34: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

76

Figura 3 – Structura organizatorică Danube FAB

Totodată, în conformitate cu prevederile Acordului Danube FAB, pentru a-şi îndeplini atribuţiile, Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană a înfiinţat Comitetul permanent pentru strategii şi planificare (SAPSC) care, la rândul său, a înfiinţat alte două comitete permanente suport: Comitetul permanent operaţional (OSC) şi Comitetul permanent pentru siguranţă, calitate, mediu şi securitate (SQSESC).

Figura 4 – Organismele suport create la nivelul ANSP Board

Structuri de guvernare Danube FAB Pe parcursul anului 2016 au avut loc două întâlniri ale Consiliului de guvernare Danube FAB în data de 21 aprilie 2016, în România şi respectiv în data de 27 octombrie 2016 în Republica Bulgaria. De asemenea, pe parcursul anului 2016 au avut loc două întâlniri ale Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană (ANSP Board), astfel: în data de 20 aprilie 2016, în România şi în data de 26 octombrie 2016 în Republica Bulgaria. Planificare strategică În cadrul Consiliului de guvernare Danube FAB, din aprilie 2016, au fost adoptate documentele „Danube FAB Strategic Programme 2016-2020”, „Danube FAB Annual Plan 2016” şi a „Danube FAB Annual Report 2015”, documente realizate de către partenerii Danube FAB în conformitate cu prevederile Acordului Danube FAB şi disponibile pe www.danubefab.eu. Consultare cu partenerii sociali Procesul de consultare cu partenerii sociali în cadrul Danube FAB este asigurat prin organizarea, în mod regulat, a Forumului de Consultare Socială (SCF), în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare semnat la nivelul ROMATSA şi BULATSA. Pe parcursul anului 2016 a avut loc o întâlnire SCF, în 26 mai în România. Această întâlnire a fost prezidată de către directorii generali ai ROMATSA şi BULATSA, prezentându-se reprezentanţilor sindicatelor şi ai organizaţiilor profesionale principalele proiecte operaţionale implementate sau în curs de implementare în cadrul Danube FAB, alte proiecte prioritare precum şi dezvoltările legislative la nivel european cu impact asupra furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană.

Page 35: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

77

Activităţi cu privire la finanţarea europeană În anul 2016 a fost elaborat, coordonat şi transmis către INEA Raportul Final al Acţiunii finanţate din fonduri TEN-T în perioada 2013-2015, pentru punerea în aplicare a următoarelor pachete de lucru din cadrul IDP: Airspace Management Improvements and Data Sharing (Free Routes) şi Air-Ground Data Link Projects (DLS – CPDLC). De asemenea, a avut o întâlnire cu INEA pentru prezentarea rezultatelor studiilor Danube FAB finanţate iar în luna decembrie, INEA a acceptat Raportul Final, finanţarea fiind închisă. Alte activităţi importante - pregătirea implementării, începând cu 30 martie 2017, a conceptului Free Routes Airspace (FRA), pe timp de noapte, între Danube FAB şi HungaroControl, prin extinderea iniţiativelor Danube FAB FRA (ROMATSA – BULATSA) şi N-FRAB (ROMATSA – HungaroControl), inclusiv stabilirea conceptului operaţional, a detaliilor de testare şi a calendarului de implementare pentru acest proiect (SEEN FRA); - participarea la o serie de discuţii şi întâlniri în vederea elaborării unui studiu referitor la implementarea FRA în cadrul Gate One (GO FRA); - elaborarea unei propuneri pentru Strategia de Comunicare Inter-FAB şi distribuirea acesteia în vederea coordonării cu celelalte FAB-uri. Activităţi de comunicare - participarea în luna martie la World ATM Congress Madrid 2016; - pregătirea documentaţiei în vederea demarării procesului de achiziţie, în comun, pentru realizarea unui nou website Danube FAB; - pregătirea şi distribuirea unui newsletter, care a cuprins informaţii privind cele mai importante acţiuni în derulare sau implementare în cadrul Danube FAB. AUDIT INTERN Activitatea de audit intern în cursul anului 2016 s-a desfăşurat în baza Planului Anual de Audit Intern pentru acest an. Astfel, s-au derulat un număr de patru misiuni de audit intern, misiuni care au fost atât asigurate, cât şi de ad-hoc şi de consiliere. Misiunile au avut ca tematică următoarele domenii de activitate: 1. Activitatea de achiziţii derulată de Administraţia Centrală, prin Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii şi de către structurile cu atribuţii în acest domeniu de la nivelul DR Bucureşti şi DSNA Bucureşti; 2. Încheierea şi derularea contractelor de asistenţă juridică între societăţi civile de avocaţi sau cabinete de avocaţi (în speţă casele de avocatură Raţiu & Raţiu şi Ţucă, Zbârcea & Asociaţii) în calitate de furnizori de servicii juridice şi ROMATSA, în calitate de beneficiar; 3. Evaluarea modului de acordare a drepturilor salariale în perioada 28.08.2015 – 25.08.2016, de care a beneficiat angajatul R.A. ROMATSA care a preluat atribuţiile de conducere executivă – Director General şi competenţa de reprezentare a regiei, conform HCA nr. 12/28.08.2015; 4. Sistemul de luare a deciziilor în cadrul R.A. ROMATSA. Rezultatele acestor misiuni au fost prezentate conducerii regiei pentru avizare şi aprobarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern şi transmise, în final, structurilor auditate. S-au propus un număr de 14 recomandări adresate structurilor auditate, ele vizând creşterea nivelului de eficienţă a activităţilor respective, nivelul de control intern al acestora, corelarea unor atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului auditat, etc.

Page 36: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

78

Alte activităţi desfăşurate în anul 2016 au fost: - asigurarea Secretariatului Comitetului de Audit al Consiliului de Administraţie al ROMATSA, organ constituit conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa întreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare; - participarea la şedinţele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul ROMATSA, în calitate de invitat, şi acordare de consiliere specifică pe problemele dezbătute în acest domeniu; - participarea la activităţi de pregătire/perfecţionare profesională incluse în PFP (Planul de Pregătire Profesională) pe domeniul auditului intern, controlului intern, managementului riscurilor; - formularea de puncte de vedere, împreună cu compartimentele specializate, pe tema derulării procedurilor de achiziţie în cadrul regiei; - implicarea, în ultima parte a semestrului II, în derularea etapelor în vederea organizării şi desfăşurării examenului/concursului intern pentru ocuparea postului de Şef Executiv Audit Intern; - activitatea specifică de asigurare a activităţilor în cadrul Secretariatului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie al R.A. ROMATSA. EVOLUŢIA INDICATORILOR DE PERFORMAN ŢĂ ÎN ANUL 2016 Evoluţia indicatorilor de performanţă conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 390/2013 La nivelul anului 2016, evoluţia indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru ROMATSA prin Planul de Performanţă Danube FAB pentru perioada 2015-2019, se prezintă astfel: 1. Domeniul cheie de performanţă privind siguranţa a) Nivelul de eficacitate al managementului siguranţei

ROMATSA 2016 Ţintă

2016 Realizat

Nivelul de eficacitate al managementului siguranţei – Cultura de siguranţă Nivel C Nivel D

Nivelul de eficacitate al managementului siguranţei – Alte obiective de management al siguranţei

Nivel C Nivel C

b) Aplicarea clasificării privind severitatea pe baza metodologiei instrumentului de analiză a riscurilor (RAT)

ROMATSA 2016 Ţintă

2016 Realizat

Raportarea nerespectării distanţei minime de separare (SMI) 80% 100%

Raportarea pătrunderilor neautorizate pe pistă (RI) 80% 100%

Raportarea evenimentelor specifice ATM (ATMs) 80% 100%

Aplicarea metodologiei RAT s-a efectuat în proporţie de 100% pentru toate încălcările eşalonării minime, incursiunile pe pistă şi evenimentele specifice ATM. c) Just culture

Page 37: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

79

Domeniu Da Nu Politici şi implementarea acestora 11 2 Legal/Juridic 2 1 Raportarea incidentelor şi investigaţii 6 2 2. Domeniul cheie de performanţă privind mediul În cadrul domeniului cheie privind mediul indicatorul cheie de performanţă – KEA – eficienţa medie a zborului de rută pe orizontală corespunzătoare traiectoriei efective se stabileşte şi se monitorizează la nivel de FAB

Danube FAB 2016 Ţintă

2016 Realizat

KEA 1,50% 1,60% 3. Domeniul cheie de performanţă privind capacitatea Tabelul următor prezintă situaţia indicatorului privind numărul mediu de minute de întârziere ATFM (managementul fluxului de trafic aerian) pe ruta per zbor:

ROMATSA 2016 Ţintă

2016 Realizat

Numărul minim de minute de întârziere ATFM (managementul fluxului de trafic aerian) pe rută per zbor

0 min/zbor 0,00 min/zbor

4. Domeniul cheie de performanţă privind eficienţa costurilor Evoluţia costurilor totale de rută, a inflaţiei, precum şi tariful unitar determinat de rută la nivelul anului 2016 în raport cu Planul de Performanţă pentru cea de-a doua perioadă de referinţă (2015-2019) este prezentată în tabelul de mai jos:

ROMATSA

Mon

edă

Determinat 2016

Actual 2016

Costuri totale ANS (servicii de navigaţie aeriană) exprimate în termeni nominali M

II R

ON

656.413,61 679.570,44

Inflaţie 3,0 -1,1 Index inflaţie (100 în 2009)

130,75 119,65

Costuri totale ANS (servicii de navigaţie aeriană) exprimate în termeni reali (preţuri la nivelul anului 2009)

MII

RO

N

502.044,31 569.988,59

Numărul total de unităţi de servicii pentru activitatea de rută MII 4.117,02 4.442,94

Tarif unitar determinat exprimat în termeni reali (preţuri la nivelul anului 2009) R

ON

121,94 127,84

Page 38: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

80

Tabelul următor prezintă costurile aferente activităţii de rută înregistrate la nivelul anului 2016 defalcate per tip de costuri în raport cu costurile determinate conform Planului de Performanţă pentru cea de-a doua perioadă de referinţă (2015-2019). Perioada

Costuri Determinat Actual Diferenţă (valoric)

Diferenţă (%)

Personal 461.113 472.544 11.431 2,48 Alte costuri de funcţionare 89.826 87.338 -2.488 -2,77 Amortizare 54.142 32.379 -21.764 -40,20 Costul capitalului 51.331 43.351 -7.981 -15,55 Costuri excepţionale 0 43.959 43.959 N/A Costuri totale 656.414 679.570 23.157 3,53 (valori exprimate în mii lei) Procesul de consultare formală a utilizatorilor spaţiului aerian În conformitate cu prevederile reglementărilor europene (Regulamentul de punere în aplicare nr. 391/2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană) precum şi cu reglementările naţionale, ROMATSA asigură anual consultarea reprezentanţilor utilizatorilor cu privire la diferenţele dintre realizările anului anterior pentru activitatea de rută şi elementele determinate prin Planul de Performanţă aprobat. Consultările sunt organizate de două ori pe an, la nivelul ansamblului statelor membre EUROCONTROL, în cadrul Comitetului lărgit pentru tarife de rută EUROCONTROL. Informaţiile detaliate privind evoluţia costurilor şi a traficului precum şi aplicarea mecanismelor de împărţire a riscurilor privind traficul şi costurile sunt puse la dispoziţia reprezentanţilor utilizatorilor, a EUROCONTROL şi a Comisiei Europene la termenele şi în conformitate cu tabelele de raportare şi informaţiile suplimentare prevăzute în Regulamentul privind schema comună de tarifare precum şi în procedurile şi documentele EUROCONTROL. Pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală prestate pe aeroporturile supuse legislaţiei europene (Regulamentul de punere în aplicare nr. 391/2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană), consultarea reprezentanţilor utilizatorilor se efectuează, de regulă, anual, pentru toate statele membre UE, în organizarea Comisiei Europene, cu sprijinul EUROCONTROL-PRU. Şi pentru aceste consultări, informaţiile detaliate privind costurile şi traficul, sunt puse la dispoziţia reprezentanţilor utilizatorilor, a EUROCONTROL şi a Comisiei Europene la termenele şi în conformitate cu tabelele de raportare şi informaţiile suplimentare prevăzute în Regulamentul privind schema comună de tarifare. În anul 2016 au avut loc următoarele sesiuni de consultări: - 29-30 iunie, în cadrul celei de-a 106-a sesiuni a Comitetului lărgit pentru tarife de rută EUROCONTROL- consultări multilaterale asupra estimărilor iniţiale privind bazele de cost şi tarifele unitare de rută pentru anul 2017; - 23-24 noiembrie, au fost planificate consultările multilaterale asupra estimărilor finale privind bazele de cost şi tarifele unitare de rută pentru anul 2017 în cadrul celei de-a 107-a sesiuni a Comitetului lărgit pentru tarife de rută EUROCONTROL; - 3 noiembrie, au fost organizate consultări la Bucureşti privind tarifele pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală prestate zborurilor IFR pe aeroporturile exceptate de la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 391/2013 şi tarifele pentru serviciile de navigaţie aeriană prestate zborurilor VFR pe toate aeroporturile din România. În cadrul şedinţelor de consultare organizate de către EUROCONTROL, reprezentanţii ROMATSA au informat participanţii asupra înregistrării unor deviaţii semnificative ale

Page 39: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

81

principalelor ipoteze şi prognoze utilizate la elaborarea Planului de Performanţă Danube FAB pentru cea de-a doua perioadă de referinţă (2015-2019) şi a efectelor negative, generate de aceste deviaţii asupra situaţiei financiare a regiei. De asemenea, a fost adusă la cunoştinţa celor interesaţi necesitatea revizuirii obiectivelor de performanţă stabilite prin Planul de Performanţă Danube FAB pentru cea de-a doua perioadă de referinţă (2015-2019). În cursul anului 2016, Comisia Europeană nu a organizat consultări multilaterale asupra bazelor de cost şi tarifelor unitare pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală pentru anul 2017. De asemenea, reprezentanţii utilizatorilor nu au solicitat alte consultări faţă de cele descrise mai sus. În conformitate cu prevederile regulamentelor europene, Comisia Europeană analizează datele şi informaţiile incluse în bazele de cost pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută. Evoluţia indicatorilor de performanţă conform metodologiei SEID (Specification for Economic Disclosure) a EUROCONTROL – PRU (Performance Review Body) în anul 2016 Ipotezele de lucru utilizate în proiecţia indicatorilor de performanţă pentru anul 2016 sunt următoarele: - în conformitate cu datele publicate de serviciului de statistici şi prognoze STATFOR din cadrul EUROCONTROL numărul total de zboruri IFR a scăzut cu aproximativ 2% comparativ cu anul 2015 pentru activitatea de rută şi s-a majorat cu aproximativ 16% pentru activitatea de terminal; - în costurile totale ATM/CNS gate-to-gate nu sunt incluse costurile EUROCONTROL, plăţile către autorităţi guvernamentale şi de reglementare, costurile MET şi cele privind TVA; - numărul de personal utilizat în calculul indicatorilor de performanţă reprezintă media personalului din anul respectiv, atât în privinţa personalului ATCO, cât şi pentru personalul suport; - eliminarea efectelor inflaţiei în proiecţia indicatorilor de performanţă, în conformitate cu practica PRU EUROCONTROL, prin transformarea elementelor financiare aferente performanţei în EURO 2016 (utilizând cursul de schimb EURO/RON aferent anului 2016) şi prin adăugarea inflaţiei (conform datelor furnizate de EUROSTAT). Tabelul de mai jos cuprinde evoluţia principalilor indicatori de eficienţă a costurilor:

Indicatori eficienţa costurilor (valori exprimate în EURO 2016) 2015 A 2016A 2016A/2015A

Eficienţa financiară a costurilor totale „gate-to-gate” per oră zbor compozită 416,36 448,11 7,63

Eficienţa financiară a costurilor pentru activitatea de rută per oră zbor IFR 387,96 423,42 9,14

Eficienţa financiară a costurilor pentru activitatea de terminal per mişcare IFR 178,14 169,25 -4,99

Rata costurilor suport 3,12 3,27 4,72 Costuri suport per oră zbor compozită 282,98 311,04 9,91 Costuri salarii personal suport per oră zbor compozită fără efectul PPP 158,64 172,85 8,96

Analizând valorile indicatorilor de eficienţă a costurilor, realizaţi în anul 2016, în comparaţie cu cei din anul 2015, au rezultat următoarele: - indicatorul privind eficienţa financiară a costurilor totale „gate-to-gate” a înregistrat o evoluţie negativă ca urmare a majorării costurilor anului 2016 şi menţinerii unor valori constante ale numărului de ore de zbor compozite. La nivelul activităţii de rută, evoluţia indicatorului eficienţa financiară per oră de zbor IFR, înregistrează o evoluţie negativă ca

Page 40: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

82

urmare a majorării costurilor prin comparaţie cu anul 2015 şi diminuării numărului de ore de zbor IFR. În cazul activităţii de terminal, efectul negativ determinat de majorarea costurilor este compensat de majorarea numărului de zboruri IFR, în final determinând o îmbunătăţire a indicatorului eficienţa financiară a activităţii de terminal per mişcare IFR; - costurile suport per oră zbor compozită în anul 2016 au înregistrat o majorare de 4,72% faţă de valoarea înregistrată în anul 2015. Majorarea valorii înregistrate de acest indicator se datorează, pe de o parte, creşterii costurilor totale ATM/CNS şi implicit a costurilor suport şi, pe de altă parte, menţinerii unor valori constante ale numărului de ore de zbor compozite; - costurile salariilor personalului suport per oră zbor compozită fără efectul puterii de cumpărare (PPP – Purchase Power Parity) au înregistrat o majorare în raport cu valoarea realizată în anul 2015 pe fondul majorării costurilor cu salariile personalului suport. COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ În anul 2016, ROMATSA a acordat o importanţă deosebită creării şi întăririi relaţiilor cu autorităţile şi organismele naţionale şi internaţionale. Pe tot parcursul anului, regia a colaborat cu toate direcţiile de specialitate din Ministerul Transporturilor (Direcţia Generală Aviaţie Civilă, Direcţia Securitate şi Infrastructură Transport Aerian, Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale), cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Tarom, Ministerul Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Aeriene, Asociaţia Aeroporturilor din România, etc. Aceste colaborări au avut ca rezultat dezvoltarea şi perfecţionarea relaţiilor şi eforturilor ce au ca obiectiv principal armonizarea şi integrarea României în sistemul specializat european (EUROCONTROL, Uniunea Europeană, etc.) şi asigurarea, împreună cu MApN, a utilizării coordonate a spaţiului aerian al României de către aviaţia civilă şi militară. Pe parcursul anului precedent, specialiştii ROMATSA au participat activ la grupurile de lucru şi, prin specialiştii detaşaţi, la acţiunile de specialitate desfăşurate de către organizaţii din domeniul traficului aerian. În colaborare cu DGAvC şi cu alte direcţii de specialitate din MTI, AACR şi MApN, regia a participat logistic la organizarea în România a unor acţiuni de cooperare internaţională, benefice interesului ţării, de integrare în structurile euroatlantice. În perioada de referinţă, relaţiile ROMATSA cu organizaţiile aeriene internaţionale din profilul său (ICAO, EUROCONTROL, CANSO, EASA) şi cu furnizorii de servicii de navigaţie aeriană din alte state europene s-au intensificat, unul din principalele motive fiind necesitatea cooperării pe plan regional şi asigurarea unui lobby la nivel european în vederea asigurării unei poziţii avantajoase a României în cadrul structurilor ATM viitoare, rezultate prin aplicarea conceptului Cer Unic European. ROMATSA nu şi-a promovat imaginea prin machete publicitare. Totodată, în consens cu cerinţele standardelor internaţionale de contabilitate, în anul 2016 a fost publicată a 15-a ediţie (atât în limba română cât şi în limba engleză) a Raportului Anual ROMATSA, al cărui conţinut realizează un câştig în acţiunea de promovare a imaginii regiei fiind difuzat, prin site-ul regiei, către organismele interne şi internaţionale de profil, companii aeriene, alţi furnizori de servicii de trafic aerian, ministere, bănci şi alţi operatori cu care colaborează ROMATSA. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE În anul 2016, ROMATSA a funcţionat cu un număr maxim de 1.613 posturi. Pe parcursul anului 2016, numărul de posturi al regiei a scăzut, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, de la 1.613 la 1.607 ca urmare a reducerii a şase posturi. De asemenea, au fost angajaţi 59 de noi salariaţi,

Puncte de reper în activitatea de recrutare pentru anul 2016: Total recrutări: 59 de persoane, din care: - 3 PNA (personal protecţia navigaţiei aeriene) - 5 PAD (personal administraţie)

Page 41: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

83

înregistrându-se la sfârşitul anului un număr de 1.537 salariaţi. Activitatea de recrutare a viitorilor controlori de trafic aerian stagiari TWR, APP şi ACC, demarată în anul 2015, s-a concretizat prin selecţionarea unui număr de 51 de persoane din exteriorul regiei care, începând cu luna octombrie 2016, au început pregătirea ab-initio (basic & rating) în cadrul Simulatorului de la DSNAR Constanţa. În cursul anului 2016 s-a demarat un nou proces de recrutare şi selecţie, pe plan local, la DSNAR Cluj a personalului care va urma un curs de formare în vederea pregătirii pentru obţinerea licenţei de CTA stagiar pentru unităţile de trafic: TWR Cluj, TWR Oradea, TWR Satu Mare, TWR Baia Mare, TWR Tg. Mureş şi TWR Sibiu.

- 51 CTA ab initio (viitori CTA)

În vederea asigurării activităţii din anumite compartimente de muncă, în cursul anului 2016 au fost efectuate schimbări temporare ale locului de muncă pentru un număr de 13 salariaţi şi schimbări definitive ale locului de muncă pentru un număr de 20 de salariaţi. De asemenea, în anul 2016 au încetat raporturile de muncă cu regia 52 de persoane, din care 12 prin pensionare la limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitate desfăşurată în grupe de muncă, 22 prin pensionare pentru limită de vârstă şi 18 prin acordul părţilor, pensionare de invaliditate, deces sau din cauza expirării termenului de angajare.

Puncte de reper privind adaptarea numărului de personal prin: - pensionări anticipate/anticipate parţial - schimbări temporare/definitive ale locului de muncă.

Structura personalului ROMATSA la data de 31 decembrie 2016 se prezintă astfel: 1.103 personal operativ, din care: - 58% CTA (controlori de trafic aerian); - 30% PNA (personal protecţia navigaţiei aeriene); - 11% MET (personal meteorologic aeronautic) - 1% TC (personal de telecomunicaţii aeronautice).

Puncte de reper privind structura de personal: Repartizarea personalului operativ pe categorii profesionale

MET11% TC

1%PNA31%

CTA57%

În funcţie de nivelul de pregătire profesională: - personal cu studii superioare: 728 (47%) - personal cu studii postliceale: 20 (1%) - personal cu studii medii: 762 (49%) - personal cu şcoala profesională: 23 (2%) - personal cu studii generale: 5 (1%)

Repartizarea personalului în funcţie de nivelul de studii

Page 42: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

84

Studii postliceale

1%

Studii medii49%

Şcoala profesională

2%

Studii generale:

1%

Studii superioare

47%

Pe grupe de vârstă: - personal cu vârsta până în 24 ani: 17 (1%) - personal cu vârsta între 25 – 34 ani: 224 (15%) - personal cu vârsta între 35 – 54 ani: 954 (62%) - personal cu vârsta peste 55 ani: 343 (22%)

Repartizarea personalului de grupe de vârstă

35-54 ani62%

< 24 ani1%

> 55 ani22%

25-34 ani15%

Pe sex: - personal de sex masculin: 1.086 (71%) - personal de sex feminin: 452 (29%)

Repartizarea personalului pe sexe Repartizarea personalului pe sexe

Feminin31%

Masculin69%

Formarea profesională a salariaţilor regiei constituie o direcţie de acţiune prioritară, materializată prin planificarea, coordonarea şi realizarea unui program complex de pregătire- Planul de Formare Profesională pentru anul 2016. Prioritatea o constituie formarea profesională a personalului operaţional (CTA, CITA, PNA, MET) în paralel urmărindu-se asigurarea ritmicităţii pregătirii personalului suport, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată (Codul Muncii).

Puncte de reper privind activitatea de formare profesională: - peste 90 de programe de formare şi perfecţionare profesională interne, cu participarea a peste 1.400 de salariaţi; - peste 80 de programe de formare şi perfecţionare profesională externe, cu participarea a peste 500 de salariaţi.

Pregătirea profesională a personalului ROMATSA a urmărit atât utilizarea resurselor proprii (cursuri de pregătire pentru care ROMATSA este certificată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română) cât şi participarea la cursurile de specialitate realizate de către furnizorii de servicii de pregătire profesională acreditaţi (Şcoala Superioară de Aviaţie, British Council, CODECS, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, KPMG, CISCO, QUASSARO, ORACLE, OK Service Corporation – pe plan intern şi IANS, PANAM, IATA, NATS – pe plan extern.

S-a urmărit, în principal: - menţinerea/creşterea competenţei personalului aeronautic în vederea prelungirii/revalidării valabilităţii documentelor nominale de calificare; - menţinerea nivelului 4 ICAO la limba engleză pentru controlorii de trafic aerian; - pregătirea profesională a stagiarilor, în vederea obţinerii calificării minime de bază necesară atestării pe post; - perfecţionarea/specializarea personalului în vederea instalării noilor

Page 43: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

85

echipamente precum şi exploatării, întreţinerii şi reparării echipamentelor existente.

Acţiuni realizate în anul 2016: - desfăşurarea cursurilor de pregătire recurentă, precum şi a programelor de pregătire profesională, pentru personalul CTA, CITA, PNA, MET, cursuri/programe destinate obţinerii/revalidării licenţelor profesionale, a unor noi calificări şi autorizări asociate, precum şi pentru extinderea competenţei pe sectoare suplimentare; - continuarea cursurilor de refresher în Statele Unite pentru CTA; - începerea, din data de 16.10.2016, a cursului de pregătire în vederea obţinerii licenţei CTA TWR de către 23 CTA Ab-initio/în pregătire/în formare, organizat la DSNAR Constanţa cu lectori şi instructori ROMATSA; - începerea, în data de 08.02.2016, a cursului de pregătire în vederea obţinerii licenţei CTA APP şi ACC de către 28 CTA Ab-initio/în pregătire/în formare, organizat la Bucureşti cu lectori şi instructori ROMATSA; - participarea personalului din administraţie (PAD) la cursuri de perfecţionare specifice fiecărui domeniu de activitate (economic, juridic, resurse umane, achiziţii publice, mediu, sănătate şi securitate în muncă, PSI, etc.); - ca urmare a instalării de noi echipamente (NDB, DVOR, DME) personalul PNA a participat la cursuri de şcolarizare organizate de furnizorii de echipamente, pentru cunoaşterea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor nou instalate.

Au fost planificate şi monitorizate acţiunile necesare privind controlul pentru revalidarea aptitudinii medicale a personalului ROMATSA cu statut de personal aeronautic nenavigant (din controlul traficului aerian, protecţia tehnică şi meteorologică a navigaţiei aeriene şi de telecomunicaţii aeronautice), precum şi controalele medicale anuale de sănătate pentru ceilalţi salariaţi, prevăzute de lege. Totodată, au fost planificate şi monitorizate acţiunile necesare privind examinarea/evaluarea de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română în vederea obţinerii/revalidării licenţelor, calificărilor şi autorizărilor asociate acestora.

Puncte de reper privind licenţierea personalului aeronautic navigant: - planificarea şi efectuarea vizitelor medicale în cadrul centrelor medicale autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială, AEROMED, policlinicile teritoriale din structura Ministerului Transporturilor); - Planificarea şi susţinerea examinărilor la Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC În anul 2016, în activitatea din domeniul juridic se regăsesc următoarele: Activităţi cu caracter permanent

Page 44: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

86

- identificarea prevederilor legale incidente activităţilor din ROMATSA şi informarea managementului regiei despre obligaţiile regiei care decurg din acestea; - verificarea documentară şi urmărirea respectării legalităţii, sub aspect juridic, a actelor legate de desfăşurarea activităţii regiei; - acordarea asistenţei de specialitate, în domeniul juridic, pentru departamentele/direcţiile/compartimentele din Administraţia Centrală şi subunităţile ROMATSA; - reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor regiei în faţa organelor de jurisdicţie, Parchetelor, notarilor, autorităţilor administraţiei locale şi centrale de stat, Curţii de Conturi şi executorilor judecătoreşti; - întocmirea şi susţinerea acţiunilor şi altor acte prevăzute de lege, în vederea recuperării prejudiciilor materiale suferite de ROMATSA; - întocmirea şi susţinerea cererilor de chemare în judecată, la organele de justiţie, împotriva persoanelor fizice şi juridice care au adus regiei prejudicii de orice natură; - obţinerea titlurilor executorii în vederea recuperării prejudiciilor materiale aduce ROMATSA; - atacarea, la organele competente, a hotărârilor judecătoreşti considerate ilegale şi neîntemeiate; - întocmirea, împreună cu departamentul, direcţiile şi serviciile din cadrul regiei, obiecţiunile, contestaţiile, plângerile la procesele verbale de control realizate de Ministerul Finanţelor; - participarea în comisiile de evaluare pentru licitaţii sau concursuri de oferte, negocierea şi încheierea contractelor şi a convenţiilor semnate de ROMATSA; - verificarea şi acordarea de vize, din punctul de vedere al legalităţii, pentru toate contractele şi convenţiile în care regia este parte; - verificarea şi avizarea, sub aspectul legalităţii, a deciziilor emise de directorul general; - asigurarea înregistrării şi evidenţei deciziilor emise de directorul general precum şi a arhivării exemplarelor originale; - participarea la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de regie; - acordarea asistenţei juridice departamentului, direcţiilor, compartimentelor şi birourilor din ROMATSA; - organizarea şi realizarea de activităţi de asigurare de viaţă pentru personalul ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale; - asigurarea acordării certificării în vederea controlului financiar preventiv pentru toate documentele emise în cadrul compartimentului, sau primite de la diverşi furnizori şi care privesc activitatea compartimentului; - asigurarea realizării oricăror alte lucrări cu caracter juridic necesare activităţii sau dispuse de directorul general; - informarea tuturor structurilor din cadrul ROMATSA privind apariţia actelor normative legate de activitatea regiei. Activităţi care asigură suportul informaţional şi documentar de sinteză necesar luării deciziilor de management aferente activităţilor din domeniul juridic- cu următoarele atribuţii subsecvente: - a asigurat elaborarea materialelor de analiză şi sinteză şi a pus la dispoziţia directorului general, comitetului director şi consiliului de administraţie al ROMATSA, informaţiile care să permită acestora luarea celor mai bune decizii, pe termen scurt, mediu şi lung, pe linia domeniului juridic; - a realizat analiza şi sinteza datelor comunicate de structurile regiei şi a întocmit rapoarte privind nivelul de performanţă înregistrat în ROMATSA, la un moment dat, în domeniul său de activitate; - a colectat datele necesare elaborării diferitelor rapoarte specifice derulării activităţilor juridice şi administrative şi a asigurat întocmirea şi transmiterea acestora;

Page 45: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

87

- a coordonat realizarea materialelor documentare de sinteză pentru prezentarea regiei şi a activităţii către consiliul de administraţie, Ministerul Transporturilor (sub a cărui autoritate funcţionează regia), precum şi a altor autorităţi. DIFERENŢE ÎNREGISTRATE ÎN RAPORT CU OBIECTIVELE În ceea ce priveşte obiectivele propuse pentru anul 2016, acestea au fost îndeplinite astfel:

Nr. Crt. OBIECTIV 2016

PLANIFICAT 2016

REALIZAT

% REALIZAT/PLANIFICAT

2016

1

Implementare Danube FAB conform reglementărilor europene aplicabile şi Acordului dintre România şi Republica Bulgaria

Raport I stadiu

implementare plan strategic Danube FAB

În derulare3 100%

2

Dezvoltarea şi implementarea sistemului ROMATSA ATM 2015+, în conformitate cu regulamentele europene aplicabile

Derulare Faza I - Step I În derulare

100%

3 Tariful unitar de rută (lei) 162,62 162,62 100%

4 Nr. mediu de minute de întârziere ATFM pentru activitatea de rută (min/zbor)

0,00 0,004 100%

3 Raportul anual Danube FAB 2016 este în coordonare finală cu părţile interesate, urmând a fi avizat de către Danube FAB ANSP Board şi aprobat de Danube FAB Governy Council în luna mai 2017 4 Indicatorul se calculează, la nivel anual, ca raport între numărul de minute de întârziere şi numărul de zboruri. În al doilea semestru al anului 2016, nu au fost înregistrate întârzieri.

Page 46: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

88

EXERCIŢIUL FINANCIAR SITUAŢII FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016 Raportul auditorului independent Raport asupra situa ţiilor financiare Opinie cu rezerve 1 Am auditat situaţiile financiare anexate ale Societăţii R.A. ROMATSA („Societatea”)

care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, şi note la situaţiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

2 În opinia noastră, cu excepţia posibilelor efecte ale aspectului descris în secţiunea

„Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, situaţiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a Societăţii la data de 31 decembrie 2016, şi performanţa sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve 3 După cum am descris în nota 8, în cursul anului 2014, R.A. ROMATSA a făcut

subiectul unui control al Corpului de Control al Primului Ministru. Raportul corpului de control a fost remis conducerii Regiei iar rezultatele controlului fac referire la o posibilă neconformitate cu reglementările legale în vigoare a modului de utilizare de către angajaţi a sumelor plătite de Regie către furnizorii de servicii (agenţii de turism) pentru asigurarea serviciilor turistice pe durata concediului de recuperare psihologică şi concediului de odihnă suplimentar prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a fi efectuate anumite funcţii din structura Regiei. Ca urmare a celor menţionate mai sus, R.A. ROMATSA a iniţiat un litigiu împotriva furnizorilor de servicii (agenţii de turism) care au facturat aceste servicii către R.A. ROMATSA. La data raportului nostru, litigiul este în curs şi noi nu am putut aplica proceduri alternative pentru a estima impactul asupra cheltuielilor şi provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2016.

4 Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, care sunt Standardele Internaţionale de Audit (ISA-uri). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea „Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform „Codului Etic al Profesioniştilor Contabili (Cod IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili şi ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi etice, conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informaţii – Raportul administratorilor

Page 47: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

89

5 Alte informaţii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare , punctele 489 – 492 care să nu conţină denaturări semnificative şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare individuale. Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă raportul

administratorilor. În legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31

decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor şi, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanţe semnificative între Raportul administratorilor şi situaţiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489 – 492 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, şi dacă în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare cu privire la Societate şi la mediul acesteia, informaţiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activităţii desfăşurate, raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489 – 492, (reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate);

c) în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare 6 Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor

financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7 În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea , prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activităţii şi utilizând contabilitatea pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8 Peroanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare 9 Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în

care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative,

Page 48: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

90

cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete , fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern;

- înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Societăţii;

- evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către conducere;

- formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditoriului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza principiului continuităţii activităţii;

- evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul general al situaţiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informaţii şi, în măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele de bază, într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

10 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria

planificată şi programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

DELOITTE AUDIT SRL Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 25/25.06.2001

BILANŢ LA 31 DECEMBRIE 2016 (toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Page 49: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

91

Denumirea elementului Sold la 01.01.2016

Sold la 31.12.2016

A 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale 5.033.492 7.070.486

6. Avansuri 14.198.704 13.688.862 TOTAL: 19.232.196 20.759.348 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii 194.034.992 225.194.437 2. Instalaţii tehnice şi maşini 125.833.586 145.983.532 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 6.967.627 7.017.197 5. Imobilizări corporale în curs de execuţie 74.990.322 75.301.944 8. Active biologice productive 10.243 6.552 9. Avansuri 5.201.634 - TOTAL: 407.038.404 453.503.662 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale 4.200.000 - 6. Alte împrumuturi 389.940 136.338.120 TOTAL: 4.589.940 136.338.120 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 430.860.539 610.601.129 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime şi materiale consumabile 11.813.025 13.633.493 4. Avansuri 20.358 16.496 TOTAL: 11.833.383 13.649.992 II. CREANŢE (sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. Creanţe comerciale 418.811.131 141.893.463 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate - - 4. Alte creanţe 7.267.268 6.267.301 5. Capital subscris şi nevărsat - - TOTAL: 426.078.399 148.160.764 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT TOTAL: - - IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 300.100.857 494.741.131

Page 50: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

92

Denumirea elementului Sold la 01.01.2016

Sold la 31.12.2016

A 1 2 ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 738.012.639 656.551.887 C. CHELTUIELI ÎN AVANS 11.906.366 13.625.035 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 11.906.366 12.223.943 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an - 1.401.092 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL ĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PĂNĂ LA UN AN 3. Avansuri încasate în contul comenzilor - - 4. Datorii comerciale – furnizori 29.497.544 22.438.877 6. Sume datorate entităţilor din grup 2.940.000 - 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale pentru asigurările sociale 51.770.123 59.990.054

TOTAL: 84.207.667 82.428.931 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 665. 242.694 585.988.531 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 1.096.103.234 1.197.990.752 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL ĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN TOTAL: - - H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 272.426.130 303.556.426 3. Alte provizioane 151.773.310 226.756.104 TOTAL: 424.199.440 530.312.530 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii 886.000 968.419 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 81.861 139.724 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 804.139 828.695 2. Venituri înregistrate în avans 386.782 218.644 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 386.782 218.644 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an - - 3. Venituri înregistrate în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi - -

TOTAL: 1.272.781 1.187.063 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL 3. Patrimoniul regiei 214.684.295 214.684.295

Page 51: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

93

Denumirea elementului Sold la 01.01.2016

Sold la 31.12.2016

A 1 2 TOTAL: 214.684.295 214.684.295 II. PRIME DE CAPITAL - - III. REZERVE DIN REEVALUARE 257.023.333 281.069.540 IV. REZERVE 1. Rezerve legale 18.972.159 18.972.159 2. Rezerve statutare sau contractuale - - 3. Alte rezerve 112.259.993 112.417.740 TOTAL: 131.232.152 131.389.899 V. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTAT Ă Sold C 67.804.946 93.541.616 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR Sold C 792.847 - Sold D - 53.835.823 Repartizarea profitului 437.918 - CAPITALURI PROPRII – TOTAL 671.099.655 666.849.527 CAPITALURI – TOTAL 671.099.655 666.849.527

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor

Exerci ţiul financiar

încheiat la 31 decembrie 2015

Exerci ţiul financiar

încheiat la 31 decembrie 2016

A 1 2 1. Cifra de afaceri netă 837.472.524 829.144.946 Producţia vândută 837.472.524 829.144.946 3. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale 1.622 - 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale - 713.871 6. Venituri din subvenţii de exploatare 3.408 1.927.170 7. Alte venituri din exploatare 3.277.753 5.394.226

Page 52: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

94

Denumirea indicatorilor

Exerci ţiul financiar

încheiat la 31 decembrie 2015

Exerci ţiul financiar

încheiat la 31 decembrie 2016

A 1 2 - din care, venituri din fondul comercial negativ - - - din care, venituri din subvenţii pentru investiţii - 24.701 I VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 840.755.307 837.180.213 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 6.545.163 4.468.237 Alte cheltuieli materiale 1.308.981 1.262.792 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 5.165.498 5.036.681 9. Cheltuieli cu personalul 550.004.390 584.061.054 a) Salarii şi indemnizaţii 430.080.470 451.909.306 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 119.923.920 132.151.748 10 . a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

51.970.581 40.541.007

a)1. Cheltuieli 51.970.581 40.541.007 b) Ajustări de valoare privind activele circulante 1.935.308 4.218.212 b)1. Cheltuieli 1.970.745 4.865.117 b)2. Venituri 35.437 646.905 11. Alte cheltuieli de exploatare 121.175.263 136.543.005 11.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe 114.299.728 117.761.173 11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale

3.567.439 3.063.187

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale - 6.366.782 11.6 Alte cheltuieli 3.308.096 9.351.861 Ajustări privind provizioanele 108.710.232 100.612.018 Cheltuieli 131.408.380 162.422.290 Venituri 22.698.148 61.810.272 II CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 846.815.416 876.743.006 A. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - pierdere 6.060.109 39.562.786 12. Venituri din interese de participare - - 13. Venituri din dobânzi 8.221.738 1.745.752 - din care, veniturile obţinute de la entităţi afiliate - - 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată - - 15. Alte venituri financiare 28.202.772 25.127.098 - din care, venituri din alte imobilizări financiare - - I. VENITURI FINANCIARE – TOTAL 36.424.510 26.872.850 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante - 1.260.000

Cheltuieli - 1.260.000 17. a) Cheltuieli privind dobânzile - -

Page 53: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

95

Denumirea indicatorilor

Exerci ţiul financiar

încheiat la 31 decembrie 2015

Exerci ţiul financiar

încheiat la 31 decembrie 2016

A 1 2 Alte cheltuieli financiare 21.645.478 20.986.339 II. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 21.645.478 22.246.343 B. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( Ă) - profit 14.779.032 4.626.511 I. VENITURI TOTALE 877.179.817 864.053.063 II. CHELTUIELI TOTALE 868.460.894 898.989.345 C. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( Ă) - profit 8.718.923 - - pierdere - 34.936.282 18. IMPOZITUL PE PROFIT 7.926.076 18.889.541 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus - - 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE - profit 792.847 - - pierdere - 53.835.823

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT

LA 31 DECEMBRIE 2016 (toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Exerci ţiul încheiat la

31 decembrie 2015

Exerci ţiul încheiat la

31 decembrie 2016 Fluxuri de trezorerie din activit ăţi de exploatare Profit înaintea impozitării 8.718.923 (53.835.822) Ajust ări pentru: Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale 51.970.608 40.541.007 Cheltuieli/(Venituri) aferente ajustărilor de valoare mijloace fixe - 5.352.734 Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de stocuri 1.938.937 - Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienţi - 1.830.281 Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli 108.644.575 106.113.089

(Câştig net)/Pierdere netă din ieşirea de imobilizări corporale (968.263) (1.484.746) Venituri din subvenţii (3.408) - Venituri din dobânzi (8.221.740) (1.745.753) Cheltuieli cu impozitul - 18.899.541 Flux de trezorerie generat din activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant 162.079.632 115.670.332

(Creşteri)/ Descreşteri de creanţe (284.006.295) 275.781.969 (Creşteri)/Descreşteri de cheltuieli în avans - (1.718.667) (Creşteri)/Descreşteri de stocuri 322.930 (1.816.602) (Creşteri)/Descreşteri de datorii 18.755.518 13.815.706 (Creşteri)/Descreşteri de venituri în avans - (85.719)

Page 54: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

96

Exerci ţiul încheiat la

31 decembrie 2015

Exerci ţiul încheiat la

31 decembrie 2016 (Creşteri)/Descreşteri de datorii – avansuri furnizori - 5.711.476 Impozit pe profit plătit (9.594.945) (33.380.315) Numerar net din activit ăţi de exploatare (112.443.160) 373.978.180 Fluxuri de trezorerie din activit ăţi de investi ţie Achiziţii de active corporale (49.561.606) (46.467.683) Achiziţii de active necorporale - (4.754.121) Dobânzi încasate 7.611.370 937.477 Împrumuturi (acordate)/restituite şi imobilizări financiare - (131.748.179) (Achiziţii de)/Încasări din obligaţiuni şi titluri de trezorerie, depozite cu scadenţa peste 3 luni (42.190.311) 2.694.604

Flux de trezorerie net din activit ăţi de investi ţie 240.076 (179.337.902) Fluxuri de trezorerie din activit ăţi de finan ţare Vărsăminte către Bugetul Statului (21.542.423) - Subvenţii primite 3.408 - Flux de trezorerie net din activit ăţi de finan ţare (21.539.016) - (Descreşterea)/Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar (133.742.100) 194.640.278

Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerci ţiului financiar 433.842.956 300.100.856

Numerar şi echivalente de numerar la sfâr şitul exerci ţiului financiar

300.100.857 494.741.131

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU EXERCI ŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Element al capitalului propriu

Sold la 1 ianuarie

2015

Creşteri Reduceri Sold la 31

decembrie 2015

Total, din care

Prin transfer

Total, din care

Prin transfer

0 1 2 3 4 5 6 Patrimoniul regiei 214.684.295 - - - - 214.684.295 Rezerve din reevaluare 262.251.129 - - 5.227.796 5.227.796 257.023.333

Rezerve legale 18.534.241 437.918 437.918 - - 18.972.159 Alte rezerve 95.026.055 17.233.938 - - - 112.259.993 Rezultatul exerciţiului financiar-profit 41.867.120 792.847 - 41.867.120 41.867.120 792.847

Repartizarea profitului (3.090.758) (437.918) (437.918) (3.090.758) (3.090.758) (437.918) Rezultat reportat reprezentând surplusul - - - - - -

Realizat din rezervele 62.577.150 5.227.796 5.227.796 - - 67.804.946

Page 55: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

97

de reevaluare Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

- 38.776.362 38.776.362 38.776.362 - -

Total capitaluri proprii 691.849.232 62.030.943 44.004.158 82.780.520 44.004.158 671.099.655

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCI ŢIUL

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016 (toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Element al capitalului propriu

Sold la 1 ianuarie

2016

Creşteri Reduceri Sold la 31

decembrie 2016

Total, din care

Prin transfer

Total, din care

Prin transfer

0 1 2 3 4 5 6 Patrimoniul regiei 214.684.295 - - - - 214.684.295 Rezerve din reevaluare 257.023.333 52.796.184 - 28.749.977 - 281.069.539

Rezerve legale 18.972.159 - - - - 18.972.159 Alte rezerve 112.259.993 157.747 - - - 112.417.740 Rezultatul exerciţiului financiar-profit/(pierdere)

792.847 (53.835.822) - 792.847 792.847 (53.835.823)

Repartizarea profitului (437.918) - - (437.918) (437.918) - Rezultat reportat reprezentând surplusul

- - - - - -

Realizat din rezervele de reevaluare 67.804.946 25.736.670 - - - 93.541.616

Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

- 354.929 354.929 354.929 - -

Total capitaluri proprii 671.099.655 25.209.708 354.929 29.459.835 354.929 666.849.527

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Page 56: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

98

1. PREZENTAREA REGIEI R.A. ROMATSA a fost înfiinţată ca Regie Autonomă la data de 26 ianuarie 1991 ca urmare a Hotărârii Guvernului 74/1991, care are la bază Legea 15/1990 (cu privire la reorganizarea întreprinderilor de stat în Regii Autonome). Actele constitutive au fost ulterior modificate prin Hotărârea de Guvern („HG”) 731/1992, 125/1992, 405/1993, 75/2005, 1090/2006 şi 1251/2007. Regia este un agent economic aparţinând în întregime statului şi care nu poate fi privatizată. Adresa sediului oficial al Regiei este: Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, Bucureşti, România. Obiectul principal de activitate al regiei este furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi servicii de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol. Regia poate fi delegată de către Ministerul Transporturilor să reprezinte România în relaţiile cu Organizaţia Internaţională privind Securitatea Navigaţiei Aeriene EUROCONTROL. 2. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 2.1. Principii contabile semnificative Elementele prezentate în situaţiile financiare pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 au fost evaluate în conformitate cu următoarele principii contabile: Principiul continuităţii activităţii Regia îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Principiul permanenţei metodelor Regia aplică aceleaşi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. Principiul prudenţei Evaluarea elementelor incluse în situaţiile financiare a fost facută pe o bază prudenţă şi, în special: a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanţului; b) s-a ţinut cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui

exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

c) s-a ţinut cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

d) s-a ţinut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenţei exerciţiului

Page 57: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

99

Au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau efectuării plăţii. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii. Principiul intangibilităţii exerciţiului Bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. Principiul necompensării Elementele de activ nu au fost compensate cu elemente de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale companiei faţă de aceeaşi entitate pot fi efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere s-a făcut ţinând seama de fondul economic al tranzacţiilor sau al operaţiunilor raportate şi nu numai de forma juridică a acestora. Principiul pragului de semnificaţie Elementele care au o valoare semnificativă sunt prezentate distinct în cadrul situaţiilor financiare. 2.2. Politici contabile semnificative A. Bazele întocmirii situa ţiilor financiare (1) Informa ţii generale Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilităţii 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82”), modificată cu Legea 259/2007;

- Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice al României 1802/2014(„OMF 1802”) cu modificările ulterioare, respectiv OMF 2869/2010 şi OMF 52/2012;

- politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Aceste situaţii financiare cuprind:

- Bilanţ; - Cont de profit şi pierdere; - Situaţia fluxurilor de numerar; - Situaţia modificării capitalurilor proprii; - Note explicative la situaţiile financiare.

Page 58: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

100

Aceste situaţii financiare nu sunt menite să prezinte poziţia financiară în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De asemenea, situaţiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare. Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situaţii financiare sunt efectuate în lei (“RON”) la cost istoric, cu excepţia situaţiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Regiei şi conform OMF 1802/2014. (2) Utilizarea estim ărilor contabile Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări şi supoziţii care influenţează valorile raportate ale activelor şi datoriilor şi prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data situaţiilor financiare, precum şi valorile veniturilor şi cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic şi, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere în perioada când acestea devin cunoscute. (3) Continuitatea activit ăţii Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii, care presupune că Regia îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Regia va putea să îşi continue activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată. (4) Moneda de prezentare a situa ţiilor financiare Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională („LEI”). Elementele incluse în aceste situaţii financiare sunt prezentate în lei româneşti. B. Conversii valutare Tranzacţiile Regiei în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României („BNR”) pentru data tranzacţiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanţului. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul rezultatului financiar. Câştigurile şi pierderile din diferenţele de curs valutar, realizate şi nerealizate, sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb LEU/USD şi LEU/EUR la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015, au fost după cum urmează: RON/EUR RON/USD 31 decembrie 2016 4,5411 4,3033 31 decembrie 2015 4,5245 4,1477

Page 59: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

101

C. Imobiliz ări necorporale (1) Cost/evaluare (i) Programe informatice Costurile pentru dezvoltarea sau întreţinerea programelor informatice sunt recunoscute ca şi o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic şi identificabil care este controlat de Regie şi este probabil că va genera beneficii economice depăşind costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare şi o proporţie adecvată din cheltuielile de regie. Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viaţă şi mărirea beneficiilor programelor informatice peste specificaţiile iniţiale sunt adăugate la costul originar al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale. (ii) Alte imobilizări necorporale Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziţie, după caz. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. (2) Amortizare (i) Programe informatice Cheltuielile de dezvoltare ale programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă maximă de 3 ani. (ii) Alte imobilizări necorporale Brevetele, mărcile şi alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata de viaţă utilă a acestora, dar nu mai mult de 20 ani. Licenţele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă maximă de 3 ani. Cheltuielile care permit imobilizărilor necorporale să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial sunt adăugate la costul originar al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale. D. Imobiliz ări corporale (1) Cost/evaluare Active proprii Costul iniţial al imobilizărilor corporale constă în preţul de achiziţie, incluzând taxele de import sau taxele de achiziţie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare,

Page 60: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

102

comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale şi orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul şi în condiţiile de funcţionare. La 31 decembrie 2016, imobilizările corporale ale Regiei au fost reevaluate în conformitate cu OMF 1802/2014. Scopul evaluării a fost aducerea valorilor de inventar existente în evidentele contabile la valoarea justa a acestora, care, conform OMF 1802/2014, se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi. Diferenţa de reevaluare este reflectată în rezerva de reevaluare. Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operaţiune este inclus în contul de profit şi pierdere curent. Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuială în perioada în care aceste costuri sunt efectuate. Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziţionării şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale. Patrimoniul public Regia a primit în administrare terenuri aflate în patrimoniul public, în conformitate cu HG 1705/2006, HG 758/2008 şi HG 624/2010. Terenurile aflate în patrimoniul public au fost prezentate în bilanţul Regiei, începând cu 31 decembrie 2006 la data deschiderii dosarului cadastral în vederea înregistrării în cartea funciară, la valoarea de piaţă de la acea dată, până la data de 31 martie 2014, când acestea au fost eliminate din evidenţa bilanţieră ca urmare a adresei Ministerului Transporturilor, prin adresa nr. 53874/27.11.2013, care a solicitat scoaterea acestor terenuri din evidenţa contabilă a Regiei, concomitent cu evidenţierea acestora într-un cont în afara bilanţului în conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009, de la data respectivă. (2) Amortizare Amortizarea mijloacelor fixe este calculată la valoarea reevaluată prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor. Duratele de viaţă economică utilizate pentru diverse categorii de mijloace fixe sunt:

Tip Ani Clădiri şi construcţii speciale 10 – 50 Instalaţii tehnice şi maşini 2 – 30 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 2 – 30

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită.

Page 61: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

103

Începând cu 1 ianuarie 2007 sunt recunoscute din punct de vedere fiscal şi reevaluările contabile efectuate după această dată precum şi partea rămasă neamortizată din reevaluările contabile efectuate după data de 1 ianuarie 2004. (3) Vânzarea/casarea imobiliz ărilor corporale Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operaţiune este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere curent. E. Imobiliz ări financiare Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităţilor de care Regia este legată în virtutea intereselor de participare precum şi alte investiţii deţinute ca imobilizări. Imobilizările financiare sunt recunoscute în bilanţ la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora, corectat cu valoarea deprecierilor de valoare constatate. F. Stocuri Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţiei precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. La ieşirea din gestiune stocurile se evaluează pe baza metodei FIFO. Acolo unde este cazul se constituie ajustări de valoare pentru stocuri învechite, cu mişcare lentă sau cu defecte. G. Crean ţe comerciale Creanţele comerciale sunt înregistrate la suma iniţială a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Creanţele necolectabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi asupra faptului că Regia nu va fi în măsură să încaseze creanţele la scadenţa iniţial agreată. Creanţele neîncasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate. H. Investi ţii financiare pe termen scurt Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci şi alte investiţii pe termen scurt cu lichiditate mare. Investiţiile pe termen scurt în titluri de participare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt evaluate la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, în timp ce cele netranzacţionate sunt înregistrate la valoarea de achiziţie mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere în valoare. I. Numerar şi echivalente de numerar Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost. Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, investiţii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie.

Page 62: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

104

J. Pierderi de valoare

Valoarea contabilă a activelor Regiei, altele decât stocurile, este analizată la data fiecărui bilanţ pentru a determina posibilele scăderi de valoare. Dacă o asemenea scădere este probabila, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Dacă este cazul, o ajustare pentru depreciere este recunoscută în contul de profit şi pierdere sau în capitalurile proprii când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

Ajustarea pentru depreciere poate fi reluată dacă s-a produs o schimbare în condiţiile existente la momentul determinării valorii recuperabile. Reluarea unei ajustări pentru depreciere poate fi efectuată numai în aşa fel încât valoarea netă a activului să nu depăşească valoarea sa netă contabilă istorică, ţinând cont de amortizare.

K. Rezerve din reevaluare

Rezervele din reevaluare au fost constituite cu scopul de a reflecta surplusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în proprietatea Regiei. Imobilizările corporale aflate în patrimoniul public nu fac obiectul reevaluărilor ulterioare.

Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. În acest sens, Regia a efectuat reevaluarea activelor corporale cu evaluatori independenţi la 31 decembrie 2016.

Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea contabilă netă este prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve". Surplusul din reevaluare a fost înregistrat în 1999 şi 2000 în patrimoniul Regiei, conform Ordonanţei Guvernului 46/1998. Începând cu anul 2001 surplusul de reevaluare a fost înregistrat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii. Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

- ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau - ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel: - ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau - ca o scădere a rezervei din reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţa rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat.

Page 63: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

105

Conform legislaţiei fiscale în vigoare (OG 34/2009), începând cu 1 mai 2009 rezerva din reevaluare se impozitează pe măsura deducerii acesteia prin amortizare. Rezerva dedusă până la data de 1 mai 2009 se impozitează în momentul schimbării destinaţiei acesteia, conform legislaţiei anterioare. L. Rezerve legale Rezervele legale se constituie în proporţie de 5% din profitul brut de la sfârşitul anului până când rezervele legale totale ajung la 20% din patrimoniul Regiei în conformitate cu prevederile legale. Rezervele legale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. M. Împrumuturi Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt recunoscute iniţial la cost, mai puţin costurile aferente tranzacţiei. Ulterior recunoaşterii iniţiale, împrumuturile sunt prezentate la valoare amortizată; diferenţele între cost şi valoarea de răscumpărare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe durata împrumutului la o rată efectivă a dobânzii. N. Datorii comerciale Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite. O. Provizioane Provizioanele sunt recunoscute în bilanţ atunci când pentru Regie se naşte o obligaţie legală sau constructivă legată de un eveniment trecut şi este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligaţie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârşit de perioadă şi ajustate pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată.

Un provizion este recunoscut în momentul în care:

- o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; - este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia

respectivă; şi - poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte; cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor; acţiuni de restructurare; pensii şi obligaţii similare; impozite; alte provizioane. P. Costuri privind salaria ţii Drepturile salariaţilor pe termen scurt includ, în principal, salariile şi contribuţiile la asigurările sociale. Drepturile salariaţilor pe termen scurt sunt recunoscute ca şi cheltuieli o dată cu prestarea serviciilor de către aceştia. Anual Regia stabileşte prin contractul colectiv de muncă beneficiile care se vor acorda angajaţilor săi.

Page 64: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

106

În cursul normal al activităţii, Regia face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Toţi angajaţii Regiei sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor.

Regia acorda salariaţilor care se pensionează anticipat un număr de salarii echivalent numărului de luni de activitate ramase până la pensionarea la vârsta legală. Regia recunoaşte provizioane pentru beneficii la pensionarea anticipată aplicând criteriile generale de recunoaştere a provizioanelor.

Conform contractului colectiv de muncă în vigoare la 31 decembrie 2015, Regia plăteşte beneficii care sunt reprezentate de un număr variabil de salarii de bază acordate în funcţie de categoria profesională a angajatului care se pensionează. De asemenea, angajaţii primesc bonusuri jubiliare, echivalentul unui salariu de bază, la fiecare 5 ani, începând cu al 10-lea an de vechime în muncă acumulată. La 31 decembrie 2015 Regia a înregistrat provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare. Q. Impozitare Impozit pe profit curent Regia înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislaţiei româneşti relevante. Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare şi armonizare cu legislaţia europeană. În acest sens, încă există interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente. Conform legislaţiei fiscale în vigoare, pe parcursul anului 2016, pentru neachitarea la termen de către contribuabili a obligaţiilor fiscale, s-au perceput dobânzi şi penalităţi de întârziere. Astfel, în perioada ianuarie – februarie 2014 nivelul dobânzilor de întârziere a fost de 0,04% pe zi, iar nivelul penalităţilor de întârziere a fost de 0,02% pe zi pentru fiecare zi de întârziere. Începând cu martie 2014, nivelul dobânzilor s-a redus, acesta fiind 0,03% pe zi de întârziere la plată; nivelul penalităţilor a rămas neschimbat, la valoarea de 0,02% pe zi de întârziere la plată. În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Regiei consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare sunt adecvate.

Regia poate constitui trimestrial un provizion deductibil fiscal, potrivit prevederilor legale din Articolul 26, aliniatul 4 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal emisă de Parlamentul României şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2012 privind modificarea OG nr. 46/1998 pentru aderarea la Convenţia Internaţională EUROCONTROL. Provizionul este determinat ca diferenţă între rezultatul operaţional al activităţii de rută şi partea de venit de rută reprezentând rentabilitatea activelor.

Page 65: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

107

Amortizarea capitalului Regiei, angajat şi imobilizat în active corporale şi necorporale, se stabileşte prin metoda liniară. Valoarea rămasă neamortizată, aferentă mijloacelor fixe ale Regiei, scoase din funcţiune înainte de împlinirea duratei normale de utilizare, diminuată cu sumele rezultate din valorificare, se înregistrează în cheltuielile de exploatare. Valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă mijloacelor fixe scoase din funcţiune înainte de împlinirea duratei normale de utilizare, diminuată cu sumele rezultate din valorificare este deductibilă din punct de vedere fiscal. R. Recunoa şterea veniturilor Veniturile se referă în principal la servicii furnizate. Acestea sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajament.

a) Venituri din activitatea de rută Prin Legea nr. 44/1996, România a aderat la Convenţia Internaţională pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (International Convention for the Safety of Air Navigation) şi la Acordul Multilateral privind Tarifele pentru Activitatea de Rută (Multilateral Agreement Relating to Route Charges). Pe bază de mandat de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Regia reprezintă România la EUROCONTROL. Atribuţiile privind reglementarea, facturarea şi colectarea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută sunt exercitate de Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (European Organisation for the Safety of Air Navigation) - “EUROCONTROL”. Pentru serviciile de facturare şi colectare a tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută “EUROCONTROL” percepe operatorilor aerieni un tarif unitar numit "tarif administrativ" ce se adaugă fiecărui tarif unitar naţional. Realizarea unei transparenţe mai mari cu privire la stabilirea, impunerea şi perceperea tarifelor pentru utilizatorii spaţiului aerian a impus elaborarea unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană. Astfel, pentru a garanta aplicarea uniformă a schemei comune de tarifare în Cerul Unic European, Comisia Europeană a emis Regulamentul (CE) nr. 1794/2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană. Conform acestui Regulament costurile serviciilor de rută se finanţează prin tarife de rută impuse utilizatorilor de servicii de navigaţie aeriană. Costurile serviciilor de rută sunt defalcate în cheltuieli de personal (remuneraţie brută, contribuţii sociale, costurile cu pensiile şi alte beneficii), cheltuielile de operare (materiale, energie, utilităţi, servicii prestate de terţi, cheltuieli de întreţinere, cheltuieli pentru asigurări, etc.), cheltuieli de amortizare (activele imobilizate se amortizează în conformitate cu durata lor de viaţă, utilizându-se metoda liniară) şi costul capitalului (reprezintă rezultatul înmulţirii sumei valorii contabile nete medii a activelor imobilizate şi a activelor circulante cu media ponderată a ratei dobânzii pentru datorii şi a rentabilităţii capitalului propriu). Tariful unitar de rută se calculează împărţindu-se costurile preconizate pentru serviciile de rută la numărul preconizat de unităţi de servicii de rută, tarif care urmează să fie plătit pentru anul de referinţă. Pentru protejarea riscurilor de cost, Regulamentul prevede un mecanism de ajustare care presupune că diferenţa între veniturile şi costurile efectiv realizate într-un an se reportează în perioada n+2 până la n+5, când diminuează sau majorează corespunzător costul preconizat al serviciilor de rută, ducând la reducerea sau creşterea tarifelor aplicate în perioadele respective şi implicit a veniturilor realizate din prestarea serviciilor de rută. Evoluţia înregistrată în domeniul traficului aerian, precum şi accentul pus pe protecţia mediului şi pe eficienţa costurilor a determinat în ultimii ani elaborarea de către Comisia

Page 66: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

108

Europeană a unor noi regulamente printre care Regulamentul (UE) nr. 691/2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi Regulamentul (UE) nr.1191/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană. Principalele elemente de noutate cuprinse în regulamentele sus menţionate sunt: - instituirea unui sistem de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor de navigaţie aeriană care cuprinde obiective de performanţă privind siguranţa, mediul, capacitatea şi eficienţa costurilor; - perioada de referinţă pentru sistemul de performanţă este de cel puţin 3 ani şi cel mult 5 ani, prima perioadă de referinţă acoperind anii calendaristici 2012-2014 inclusiv, iar a doua perioadă de referinţă acoperind anii calendaristici 2015-2019 inclusiv; - costul furnizării serviciilor de navigaţie aeriană este cel stabilit la nivel naţional la începutul perioadei de referinţă, pentru fiecare an calendaristic al perioadei de referinţă. Costurile astfel determinate au un caracter stabil, neputând fi modificate pe parcursul perioadei de referinţă, anual analizându-se diferenţa dintre costurile stabilite înainte de perioada de referinţă şi costurile anuale ajustate cu inflaţia anului în cauză; - modul de calcul al costurilor capitalului exclude conturile purtătoare de dobânzi din valoarea medie a activelor circulante nete; - introducerea unui nou mecanism de împărţire a riscurilor de trafic si de cost. Începând cu anul 2012, prin Decizia Comisiei Europene nr. 121/2011 s-au stabilit obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii Europene pentru prima perioadă de referinţă 2012-2014 iar modul în care fiecare prestator de servicii de navigaţie aeriană contribuie la atingerea obiectivelor de performanţă la nivelul UE este prezentat în Planul Naţional de Performanţă. Costurile cuprinse în Planul Naţional de Performanţă, costuri ce trebuie efectuate de prestatorul de servicii de navigaţie aeriană pentru îndeplinirea serviciilor la nivelul de performanţă adecvat stau la baza stabilirii tarifului unitar care, în funcţie de numărul unităţilor de servicii aduce veniturile din serviciile de navigaţie aeriană. Modul de stabilire a acestora precum şi utilizarea mecanismului de împărţire a riscurilor de trafic şi de cost urmăreşte realizarea unui echilibru economic atât pentru prestatorii cât şi pentru utilizatorii serviciilor de navigaţie aeriană. Contravaloarea serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifului de rută este rambursată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1794/2006, OUG nr. 147/2007 si normele metodologice aprobate prin OMT nr. 67/2008 şi OMEF nr. 1645/2008.

b) Venituri din activitatea de terminal Tarifele pentru activitatea de terminal sunt percepute pentru serviciile de navigaţie aeriană prestate în zonele de control ale aeroporturilor şi sunt aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei. Tarifele sunt diferenţiate în funcţie de aeroport, tipul zborului şi greutatea maximă admisă la decolare (MTOW). Tarifele de navigaţie aeriană terminală prestate în zona de control a Aeroportului Internaţional Henri Coandă sunt supuse prevederilor Regulamentului CE nr. 1794/2006. Datele pentru stabilirea tarifului unitar pentru serviciile prestate pe acest aeroport sunt transmise de către Regie Comisei Europene pe bază de Mandat din partea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luând în considerare suma principală constituită ca depozit şi rata efectivă a dobânzii pe perioada până la maturitatea depozitului.

Page 67: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

109

În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanţul contabil, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care există un drept de compensare. S. Cifra de afaceri Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA şi rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terţilor. T. Cheltuieli de exploatare Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă. U. Părţi afiliate şi alte p ărţi legate

În conformitate cu OMFP 1802/2014, o entitate este afiliată unei Societăţi dacă se află sub controlul acelei Societăţi. Controlul există atunci când Societatea - mamă îndeplineşte unul din următoarele criterii: a) deţine majoritatea drepturilor de vot asupra unei Societăţi; b) este acţionar sau asociat al unei Societăţi iar majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale Societăţii în cauză, care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; c) este acţionar sau asociat al Societăţii şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi; d) este acţionar sau asociat al unei Societăţi şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra acelei Societăţi, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislaţia aplicabilă Societăţii permite astfel de contracte sau clauze; e) Societatea-mamă deţine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenţă dominantă sau control asupra Societăţii; f) este acţionar sau asociat al Societăţii şi are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale Societăţii; g) Societatea-mamă şi entitatea afiliată sunt conduse pe o bază unificată de către Societatea-mamă. V. Datorii contingente O datorie contingentă este:

a) obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei

bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau

b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei

bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece: - nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau - valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

Page 68: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

110

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în bilanţ, ele sunt prezentate doar în notele explicative la situaţiile financiare.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului.

W. Participarea salaria ţilor la profit

Obligaţiile referitoare la fondul de participare al salariaţilor la profit se vor deconta în mai puţin de un an şi sunt măsurate la sumele care urmează a fi plătite în momentul decontării.

Participarea salariaţilor la profit s-a reflectat în situaţiile financiare prin constituirea unui provizion pentru participarea salariaţilor la profit, în cuantum de maxim 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul Companiei înmulţit cu numărul mediu de personal, conform prevederilor OMFP nr.128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenţilor economici şi OMFP nr.144/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Provizionul în sumă de 39.436 lei a fost constituit la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2015, această sumă nefiind distribuită personalului în cursul anului 2016.

X. Vărsăminte la bugetul statului Regia recunoaşte vărsămintele de efectuat la bugetul statului ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. Distribuirea profitului Regiilor Autonome se efectuează în conformitate cu OG 64/2001 cu modificările ulterioare precum şi cu Memorandumul Ministerului Finanţelor nr. 2274/17.01.2013. Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, regia înregistrează pierdere contabilă şi, în consecinţă, nu poate efectua vărsăminte din profit la bugetul de stat. Y. Evenimente ulterioare datei bilan ţului Situaţiile financiare anexate reflectă evenimentele ulterioare datei sfârşitului de an, evenimente care furnizează informaţii suplimentare despre poziţia Regiei la data încheierii bilanţului sau cele care indică o posibilă încălcare a principiului continuităţii activităţii (evenimente ce determina ajustări). Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determină ajustări sunt prezentate în note atunci când sunt considerate semnificative.

Page 69: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

111

Page 70: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

43

3. ACTIVE IMOBILIZATE Între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2016, activele imobilizate au evoluat astfel: Cost/valoare reevaluat ă Elemente de

active Sold la 1 ianuarie

2016

Creşteri Din care transferuri

Reevaluare Reduceri Din care transferuri

Reevaluare Anulare amortizare cumulat ă

Sold la 31

decembrie 2016

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+2+4-5-7-8

Imobiliz ări necorporale Alte imobilizări necorporale

71.534.512 4.545.481 2.016.443 - 95.046 - - - 75.984.947

Avansuri şi imobilizări necorporale

14.198.704 208.641 - -

718.483 - - -

13.688.862

Total imobiliz ări necorporale

85.733.216 4.754.122 2.016.443 - 813.529 - - - 89.673.809

Imobiliz ări corporale Terenuri 5.862.311 - - 3.247.153 - - 19.436 - 9.090.028 Construcţii 218.546.972 2.284.249 2.282.582 46.131.241 1.308.511 15.000 6.176.471 43.373.072 216.104.409 Instalaţii tehnice şi maşini

169.154.331 43.145.167 43.130.225 4.063.497 1.972.344 2.169.779 3.023.331 65.383.789 145.983.532

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

8.412.178 1.038.266 1.038.266 67.798 69.934 277.414 160.743 2.270.369 7.017.197

Active biologice productive

19.621 - - 365 - - 109 13.326 6.551

Imobilizări 74.990.322 48.792.026 2.475.080 - 48.480.403 48.480.403 - - 75.301.945

Page 71: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

44

corporale în curs Avansuri pentru imobilizări corporale

5.201.634 (4.416.558) - - 785.076 - - - -

Total imobiliz ări corporale

482.187.370 90.841.483 48.926.153 53.510.055 52.616.268 50.942.596 9.380.090 111.040.555 453.503.662

Imobiliz ări financiare Alte titluri imobilizate

32.218.045 138.415.527 - - 5.407.348 - - - 165.226.225

Total imobiliz ări financiare

32.218.045 138.415.527 - - 5.407.348 - - - 165.226.225

Total imobiliz ări

600.138.630 234.011.132 50.942.596 53.510.055 58.837.145 50.942.596 9.380.090 111.040.555 708.403.696

Page 72: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

1

Amortizare

Elemente de active Sold la 1 ianuarie

2016

Creşteri Reduceri Sold la 31 decembrie

2016 10 11 12 13 14=11+12-13

Imobiliz ări necorporale Alte imobilizări necorporale - - - - Concesiuni şi alte imobilizări necorporale 66.501.020 2.508.487 95.045 68.914.461

Total imobiliz ări necorporale 66.501.020 2.508.487 95.045 68.914.461 Imobiliz ări corporale Terenuri - - - - Construcţii 30.374.291 13.262.294 43.636.585 - Instalaţii tehnice şi maşini 43.320.745 23.877.587 67.198.332 - Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1.444.551 888.693 2.333.244 - Active biologice productive 9.379 3.947 13.326 - Total imobiliz ări corporale 75.148.966 38.032.521 113.181.487 - Total imobiliz ări 141.649.986 40.541.008 113.276.532 68.914.462 Deprecieri - provizioane 27.628.105 1.260.000 - 28.888.105 Imobiliz ări financiare Alte titluri imobilizate 27.628.105 1.260.000 - 28.888.105 Total active imobilizate 27.628.105 1.260.000 - 28.888.105

Valoarea net ă

Elemente de active Sold la 1 ianuarie Sold la 31 de cembrie 15 16=1-11 17=9-14

Imobiliz ări necorporale Alte imobilizări necorporale 5.033.492 7.070.485 Avansuri şi imobilizări necorporale 14.198.704 13.688.862 Total imobiliz ări necorporale 19.232.196 20.759.347 Imobiliz ări corporale Terenuri 5.862.311 9.090.028 Construcţii 188.172.681 216.104.409 Instalaţii tehnice şi maşini 125.833.586 145.983.532 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 6.967.627 7.017.197 Active biologice productive 10.243 6.552 Imobilizări corporale în curs 74.990.322 75.301.944 Avansuri pentru imobilizări corporale 5.201.634 - Total imobiliz ări corporale 407.038.404 453.503.662 Imobiliz ări financiare Alte titluri imobilizate 4.200.000 - Alte împrumuturi 389.940 136.338.120 Total imobiliz ări financiare 4.589.940 136.338.120 Total imobiliz ări 430.860.540 610.601.129

Page 73: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

2

(a) Imobiliz ări necorporale Imobilizările necorporale sunt prezentate la cost şi includ programe informatice. Cea mai mare parte a imobilizărilor necorporale o constituie avansul pentru sistemul de dirijare ATM 2015+ (20% din valoarea totală a soft-ului conform contract 268/2013, termen estimat de finalizare – februarie 2019) în valoare de 13.508.339 lei. Din categoria „alte imobilizări necorporale” cele mai importante itemuri sunt upgrade-ul sistemului DPS ACC – 2.042.767 lei, împreună cu software-ul operaţional ROUTER ATN G/G – 1.140.220 lei (valori nete la 31 decembrie 2016). Creşterea imobilizărilor necorporale în cursul perioadei se datorează achiziţiei celor două item-uri mai sus menţionate (upgrade-ul sistemului DPS ACC, respectiv software-ul operaţional ROUTER ATN G/G). (b) Imobiliz ări corporale proprii Imobilizările sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată, rezultatul reevaluării fiind reflectat în contabilitate prin metoda eliminării amortizării cumulate din valoarea brută a activului. La 31 decembrie 2016 imobilizările corporale (cu excepţia avansurilor şi imobilizărilor corporale în curs) sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată, ţinându-se cont de amortizarea înregistrată în cursul anului. La 31 decembrie 2016, imobilizările corporale (cu excepţia avansurilor şi imobilizărilor corporale în curs) au fost reevaluate la valoarea justă. Reevaluarea a fost efectuata de SC Romanian Expert Consulting SRL, evaluator independent autorizat ANEVAR, în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare şi standardele naţionale de evaluare emise de ANEVAR. Pentru evaluarea imobilizărilor corporale, cu excepţia terenurilor şi parţial a clădirilor şi echipamentelor, a fost utilizată abordarea prin cost utilizând costul de înlocuire net (costul de reconstrucţie sau de înlocuire a unui activ). Această abordare este utilizată în condiţiile în care pentru bunurile evaluate nu există informaţii suficiente despre vânzări de bunuri comparabile dar există informaţii de piaţă referitoare la costuri. Pentru evaluarea terenurilor metoda de evaluare folosită a fost abordarea prin piaţă. Proprietatea evaluată a fost comparată cu proprietăţi similare vândute tranzacţionate pe o piaţă deschisă. Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată, rezultatul reevaluării fiind reflectat în contabilitate prin anularea amortizării cumulate şi prin ajustarea valorii nete contabile. În cursul anului 2016, imobilizările corporale au înregistrat o descreştere netă din reevaluare în sumă de 44.129.965 lei. Aceasta a fost recunoscută prin creşterea rezervei din reevaluare cu suma netă de 49.782.877 lei, iar diferenţa de 5.652.912 lei a fost reflectată ca o cheltuială netă în contul de profit şi pierdere.

Page 74: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

3

La 31 decembrie 2016, terenurile Regiei au înregistrat o creştere din reevaluare în sumă netă de 3.227.717 lei care a fost reflectată atât în contul de rezerve din reevaluare (3.222.738 lei), cât şi în contul de profit sau pierdere (venit net de 4.979 lei). Valorile contabile nete care ar fi fost recunoscute dacă imobilizările corporale ar fi fost prezentate la cost istoric la 31 decembrie 2016 ar fi fost după cum urmează: Terenuri şi

construc ţii Instala ţii

tehnice şi maşini

Alte instala ţii, utilaje şi mobilier

Total

Cost 116.860.654 412.722.712 14.451.412 544.034.778 Amortizare cumulată 74.278.623 215.205.402 6.874.329 296.358.354 Valoare contabil ă netă 42.582.031 197.517.310 7.577.083 247.676.424 Imobilizări în curs Imobilizările corporale în curs includ sume care se referă în principal la proiecte destinate implementării Conceptului Operaţional conform HG 536/2000, suma cea mai semnificativă fiind cea aferentă implementării sistemului ATM 2015+, în colaborare cu societatea Indra Sistemas SA – 25.359.039. (c) Imobiliz ări corporale aflate în patrimoniul public Imobilizările corporale aflate în patrimoniul public în valoare de 129.404.246 lei sunt reprezentate de terenuri aparţinând domeniului public al Statului aflate în administrarea Regiei. Aceste terenuri au fost înregistrate în conformitate cu HG 1705/2006, HG 758/2008 şi HG 624/2010. Ministerul Transporturilor, prin adresa nr. 53874/27.11.2013 a solicitat scoaterea acestor terenuri din evidenţa contabilă a Regiei, concomitent cu evidenţierea acestora într-un cont în afara bilanţului în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, în vigoare la data respectivă. Regia a procedat la scoaterea din evidenţă a sumei de 130.404.974 lei la data de 31 martie 2014. În cursul anului 2015, valoarea acestor imobilizări corporale aflate în patrimoniu Public s-a redus la suma de 129.404.246. În 2016, la această sumă s-au adăugat încă două terenuri prin HG 359/11.05.2016 în valoare de 43.743 lei. Ulterior, în urma reevaluării la 31.12.2016 valoarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul public primite de R.A. ROMATSA în administrare este de 125.508.924 lei. (d) Imobiliz ări financiare Regia deţine acţiuni în valoare de 27.628.105 lei la Tarom SA – Societatea Naţională de Transport Aerian („Tarom”), reprezentând 1,24% din capitalul social la 31 decembrie 2016 (31 decembrie 2015: 1,26%). Valoarea nominală a acţiunilor este de 2,5 lei, Regia deţinând 11.051.242 acţiuni. 2.670.034 de acţiuni au fost obţinute în iulie 1998 prin conversia creanţelor de la Tarom la data de 30 septembrie 1997, pe baza Ordonanţei Guvernului 45/1997.

Page 75: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

4

În 2001, conform Ordonanţei 173 emisă de Guvernul României („OG”) în data de 13 decembrie 2001 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 831/21 decembrie 2001, Regia a făcut conversia creanţei de la Tarom în valoare de 30.224.587 lei (atât creanţa ce include taxa pe valoarea adăugată, cât şi penalităţile de 8.019.625 lei datorate de Tarom ca urmare a întârzierii de plată) în acţiuni în această Regie. În 2002, conform Legii 323/27 mai 2002 pentru aprobarea OG 173/13 decembrie 2001, taxa pe valoarea adăugată şi penalităţile nu sunt acceptate ca aport la capitalul social al Tarom, Regia reducând astfel valoarea participaţiei la 27.628.105 lei. În conformitate cu legislaţia în vigoare, Regia nu are dreptul să vândă aceste acţiuni. Datorită faptului că Regia, în perioada deţinerii acţiunilor, nu a primit dividende, Regia a provizionat integral imobilizările financiare deţinute la Tarom la 31 decembrie 2016, 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2014. În plus, Regia deţine acţiuni în valoare de 1.260.000 lei la 31.12.2016 în Centrul Regional de Excelenţă în Aviaţia Civilă (CREAC). Participarea R.A. ROMATSA la această societate a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie nr.10 din 28 iulie 2011, punctul 7.3 în baza notei de fundamentare nr. 13109/25.07.2011. CREAC este o societate pe acţiuni de tip închis având un capital social format din 1.050.000 acţiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare. R.A. ROMATSA deţine 40% din acţiuni respectiv 420.000 de acţiuni cu o valoare totală de 4.200.000 lei diminuată în cursul anului 2016 cu suma de 2.940.000 lei prin anularea obligaţiei de plată pentru 294.000 de acţiuni. Precizăm, de asemenea, că participarea R.A. ROMATSA în cadrul CREAC a fost provizionată integral în anul 2016 astfel că în bilanţ sunt prezentate la valoarea lor netă (zero). 4. STOCURI

Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2015

Materii prime şi materiale 11.134.840 11.516.707 Materii prime şi materiale aflate la terţi 383.794 1.553.092 Alte stocuri 294.395 563.694 Avansuri pentru achiziţii stocuri 20.358 16.496 Total 11.833.383 13.649.992

Stocurile includ în principal piese de schimb aferente echipamentelor utilizate de Regie. La 31 decembrie 2016 Regia a efectuat analiza specifică stocurilor, în urma căreia nu a fost identificată necesitatea înregistrării unui provizion. 5. CREANŢE

Termen de lichiditate Sold la 31 decembrie 2015 sub 1 an peste 1 an

Avansuri către furnizorii de servicii 239 239 - Clienţi şi conturi asimilate 439.052.995 419.345.316 19.707.679 Provizioane de depreciere creanţe (20.242.104) (20.242.104) -

Page 76: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

5

– clienţi TVA neexigibilă 366.257 366.257 - TVA de recuperat 4.028.060 4.028.060 - Alte creanţe faţă de bugetul statului 237.281 237.281 - Debitori diverşi şi alte creanţe 7.605.042 7.605.042 - Provizioane pentru deprecierea debitorilor diverşi

(7.106.660) (7.106.660) -

Sume în curs de clarificare 1.831.784 1.831.784 - Total crean ţe 425.772.894 406.065.215 19.707.679

Termen de lichiditate Sold la 31 decembrie 2016 sub 1 an peste 1 an

Avansuri către furnizorii de servicii 109.062 109.062 - Clienţi şi conturi asimilate 163.856.785 163.856.785 - Provizioane de depreciere creanţe – clienţi

(22.072.385) (22.072.385) -

TVA neexigibilă 393.484 393.484 - TVA de recuperat 2.205.040 2.205.040 - Alte creanţe faţă de bugetul statului 951.058 951.058 - Debitori diverşi şi alte creanţe 2.339.876 2.339.876 - Provizioane pentru deprecierea debitorilor diverşi

(1.605.588) (1.605.588) -

Sume în curs de clarificare 1.983.313 1.983.318 - Total crean ţe 148.160.645 148.160.764 -

8. PROVIZIOANE

Sold la 1 ianuarie 2015

Creşteri Reduceri Sold la 31 decembrie 2015

0 1 2 3 4=1+2-3 Provizioane pentru beneficii angajaţi 272.426.130 31.130.296 - 303.556.426

Alte provizioane 140.500.926 70.161.780 - 210.662.706 Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 11.272.384 4.821.013 - 16.093.397

Total provizioane 424.199.440 106.113.089 - 530.312.529

(a) Provizioane pentru beneficii angaja ţi Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare Conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare la 31 decembrie 2016, Regia acordă beneficii în bani în funcţie de vechimea în munca şi la pensionare pentru salariaţi. Aceste beneficii sunt reprezentate de un număr variabil de salarii de bază acordate în funcţie de categoria profesională a angajatului care se pensionează. De asemenea, angajaţii primesc bonusuri jubiliare, echivalentul unui salariu de bază, la fiecare 5 ani, începând cu al 10-lea an de

Page 77: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

6

vechime în muncă acumulată. La 31 decembrie 2016 Regia a constituit provizioane pentru aceste beneficii în suma de 303.556.426 lei (272.426.130 la 31 decembrie 2015). Orice estimare actuarială este subiectivă, iar diferiţi experţi pot avea abordări diferite şi pot utiliza ipoteze diferite în determinarea unei asemenea estimări. Cheltuielile viitoare efective nu vor fi identice cu cele estimate, putând diferi semnificativ faţă de estimări. Calculele aferente estimării sunt bazate pe anumite ipoteze descrise în aceste situaţii financiare, iar valorile astfel determinate sunt dependente de concretizarea acestor ipoteze. Ipotezele utilizate sunt responsabilitatea conducerii Regiei. (b) Provizioane pentru activitatea de rut ă În conformitate cu Codul Fiscal – Legea 227/2015 şi cu politicile contabile descrise în Situaţiile Financiare, Regia poate constitui trimestrial un provizion pentru activitatea de rută, deductibil fiscal. Ordonanţa 18/2012 privind modificarea OG 46/1998 pentru aderarea la Convenţia Internaţională EUROCONTROL a adus importante modificări privind calculul acestui provizion. Provizionul este determinat ca diferenţă între rezultatul operaţional al activităţii de rută şi partea de venit de rută reprezentând valoarea rentabilităţii activelor. Scopul provizionului este de a acoperi posibilele pierderi operaţionale în exerciţiile viitoare în cazurile în care veniturile aferente tarifelor anuale aprobate de EUROCONTROL nu acoperă cheltuielile de exploatare. Autoritatea de reglementare a tarifelor pentru activitatea de rută şi terminal a ROMATSA a stabilit, pentru perioada 2011-2014 respectiv 2015-2019, obligativitatea recuperării supra/sub-tarifărilor rezultate în baza variaţiilor dintre volumele de trafic şi inflaţia prognozate, respectiv reale. Efectele acestor supra/sub-tarifări din fiecare perioadă curentă se vor recupera, fie de către EUROCONTROL sau de ROMATSA, prin ajustarea tarifelor practicate la 2 ani după anul care generează variaţiile mai sus menţionate. Condiţiile politice din Ucraina în ultimii doi ani, precum şi reducerea semnificativă a inflaţiei reale, au cauzat variaţii semnificative faţă de volumele de trafic respectiv cotele inflaţiei aferente anul 2016. Aceste variaţii au dus la o supratarifare în cursul perioadei curente, iar Regia se aşteaptă ca autoritatea să recupereze aceste sume prin ajustarea tarifului practicat de către Regie în perioadele viitoare, conform prevederilor regulamentului menţionat anterior. (c) Provizioane privind fondul de participare a sal aria ţilor la profit Provizionul privind fondul de participare a salariaţilor la profit în valoare de 39.436 lei a fost constituit la sfârşitul exerciţiului financiar 2015 în conformitate cu prevederile OG 64/2001 pentru a reflecta obligaţiile contractuale ale Regiei la 31 decembrie 2015. Suma de 39.436 lei nu a fost distribuită salariaţilor în cursul anului 2016. În conformitate cu Art. 1e) din Ordonanţa 64/2001, regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul Regiei, în exerciţiul financiar de referinţă. La finele anului 2016, regia înregistrează pierdere şi nu constituie provizion pentru participarea personalului la profit. (d) Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Page 78: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

7

Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli includ provizioanele pentru litigii care au fost constituite pentru procese aflate în derulare în instanţă cu şanse semnificative de a fi pierdute de către Regie. Soldul la 31 decembrie 2016 se compune în principal din suma de 4.670.440 lei care a fost provizionată în legătură cu dosarele 1736/33/2011, 1342/R/2011 şi 8876/211/2012 în contradictoriu cu persoana fizică Suciu Emil, un fost angajat al Regiei. În cursul anului 2014, Regia a făcut subiectul unui control al Corpului de Control al Primului Ministru. Raportul corpului de control a fost remis conducerii Regiei iar rezultatele controlului fac referire la achitarea unor sume aferente concediilor de recuperare psihologică fără a fi respectate condiţiile legale şi condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Astfel, raportul identifică anumite cheltuieli efectuate de către companie în perioada 2010 – 2014, în numele angajaţilor, fără a fi îndeplinite toate condiţiile conexe pentru efectuarea acestor cheltuieli. Ca urmare a celor menţionate mai sus, Regia a iniţiat un litigiu împotriva furnizorilor de servicii (agenţii de turism) care au facturat aceste servicii către ROMATSA. Litigiul este în curs şi Regia a înregistrat un provizion în sumă de 4.737.811 lei în legătură cu aspectul descris mai sus. În cursul anului 2016 nu au existat modificări semnificative în legătură cu acest litigiu. Alte sume semnificative incluse în acest provizion sunt:

- Provizion Orest, JETT Aliance (dosar 2105/2010) – 4.775.616 lei; - Provizion litigiu Aeroportul Timişoara TSR – 1.058.114 lei – în baza unei Decizii a

Consiliului Local Timişoara încheiate în mod unilateral, Aeroportul Timişoara a modificat tarifele de închiriere pentru spaţiile închiriate de Companie în incinta aeroportului. ROMATSA a continuat să plătească conform contractului iniţial contravaloarea chiriei, Aeroportul pretinzând plata diferenţei de preş începând cu data deciziei Consiliului Local.

3. REPARTIZAREA PROFITULUI a) Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul 2015 2016 1. Cifra de afaceri net ă 837.472.524 829.144.946 2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 846.815.416 876.743.004 3. Cheltuielile activităţii de bază 846.815.416 876.743.004 4. Cheltuielile activităţilor auxiliare - - 5. Cheltuielile indirecte de producţie - - 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 9.342.892) (47.598.058) 7. Cheltuieli de desfacere - - 8. Cheltuieli generale de administraţie - - 9. Alte venituri din exploatare 3.282.783 8.059.973 10. Rezultatul din exploatare (6.060.109) (39.562.786) 5. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR Creanţe comerciale

Page 79: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

8

Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Clienţi – părţi afiliate 3.555.039 3.587.488 Creanţe reprezentând zboruri exceptate 1.421.200 10.574.454 Clienţi 432.467.883 148.706.116 Clienţi incerţi sau în litigiu 1.608.873 988.728 Ajustări de valoare pentru deprecierea creanţelor – clienţi (20.242.104) (22.072.385) Ajustări de valoare pentru deprecierea creanţelor – zboruri exceptate - -

Clienţi facturi de întocmit - - Furnizori debitori pentru prestări de servicii 239 109.062 Total 418.811.130 141.893.463

Toate serviciile de navigaţie aeriană de rută prestate clienţilor interni şi externi sunt evidenţiate prin contul EUROCONTROL. Soldul contului EUROCONTROL înaintea ajustărilor de valoare pentru deprecierea creanţelor – clienţi la 31 decembrie 2016 este de 132.829.100 lei (420.739.034 lei la 31 decembrie 2015). EUROCONTROL reprezintă Organizaţia Europeană pentru Securitatea Navigaţiei Aeriene, înfiinţată în conformitate cu Convenţia Internaţională şi Acordul multilateral privind tarifele de rută, la care România a aderat în conformitate cu Legea 44/1996. Valoarea creanţelor reprezentând zboruri exceptate la 31 decembrie 2016 este de 10.574.454 lei (1.421.200 lei la 31 decembrie 2015). Contravaloarea serviciilor de navigaţie aeriană de rută prestate de furnizorul de servicii de navigaţie aeriană de rută care sunt scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii se rambursează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor în conformitate cu OUG 147/2007. Creanţele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă şi au în general un termen de plată între 30 şi 90 de zile. Alte creanţe

Descriere Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Alte creanţe cu Bugetul Statului 4.937.106 3.549.582 Dobânzi de încasat 620.640 1.428.916 Avansuri acordate personalului 144.300 78.327 Debitori diverşi 6.840.103 832.633 Ajustări de valoare pentru debitori diverşi şi alte creanţe (7.106.660) (1.605.588) Decontări din operaţii în curs de clarificare 1.831.778 1.983.318 Total 7.267.267 6.267.301

„Alte creanţe cu Bugetul Statului” la 31 decembrie 2016 cuprind în principal taxa pe valoarea adăugată de încasat în sumă de 2.205.040 lei.

Page 80: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

9

„Decontări din operaţii în curs de clarificare” la 31 decembrie 2016 includ în principal: taxe de cauţiune, onorarii experţi, cheltuieli de executare aferente dosarelor privind litigiile pe care R.A. ROMATSA le are cu fostul salariat al DSNA Cluj, Suciu Emil precum şi sume aflate în litigiu reprezentând impozite şi taxe locale la Primăria Arad. Soldul „Debitori diverşi” la 31 decembrie 2016 este compus în principal din sumele cu care R.A. ROMATSA se află înscrisă la masa credală, în urma falimentului unor agenţi economici: SC MAREEA COMTUR SRL cu suma de 79.043 lei, ASTRA SA cu suma de 688.320 lei. 10. CAPITAL ŞI REZERVE Patrimoniul regiei Valoarea patrimoniului Regiei la 31 decembrie 2016 era de 214.684.295 lei (31 decembrie 2014: 214.684.295 lei). Patrimoniul Regiei este deţinut în totalitate de stat, fiind administrat de Ministerul Transporturilor. Patrimoniul nu este divizat în acţiuni. Valoarea nominală a patrimoniului include reevaluări statutare făcute în 1999 şi 2000 pentru mijloacele fixe. Reevaluarea mijloacelor fixe în conformitate cu OG 46/1998 şi Codul Fiscal - Legea 227/2015 realizată în 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013 şi 2016 a fost înregistrată în rezerve. 12. INFORMAŢII PRIVIND SALARIA ŢII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRA ŢIE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE a) Indemniza ţiile acordate membrilor organelor de administra ţie, conducere şi supraveghere Sold la

31 decembrie 2015 Sold la

31 decembrie 2016 Administratori 851.623 621.741 Directori 10.715.490 9.304.301 Total 11.567.113 9.926.042 b) Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor de adminis tra ţie, conducere şi supraveghere La 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 Administratorii şi Directorii nu aveau credite sau avansuri luate de la Regie. c) Salaria ţi

Explica ţie Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Numărul mediu de angajaţi în timpul anului Personal administrativ 401 398 Personal operativ 1.111 1.111

Page 81: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

10

Total 1.518 1.509 Cheltuială cu salariile angajaţilor 430.080.470 451.426.546 Salarii de plată la sfârşitul perioadei 19.246.343 17.960.354 14.3. Indicatori economico-financiari

2015 2016 Formula de calcul 1. Indicatori de lichiditate Indicatorul lichidităţii curente 8,91 8,13 Active curente/Datorii curente Indicatorul lichidităţii imediate 8,77 7,96 Active curente – Stocuri/Datorii curente 2. Indicatori de activitate Numărul de zile de stocare 557,43 811,50 Stoc mediu/Cheltuieli stocuri*365 Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi 121,25 123,41 Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri*365

Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor 10,81 11,52 Sold mediu furnizori

/Cheltuieli din exploatare*365 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

1,94 1,36 Cifra de afaceri/Active imobilizate

Viteza de rotaţie a activelor totale 0,71 0,65 Cifra de afaceri/Active totale 3. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat 1,30% - Profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit/Capital angajat*100

Marja brută din vânzări 0% - Profit brut din exploatare

/Cifra de afaceri*100 14. ALTE INFORMAŢII 14.1. Repartizarea profitului Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. (f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 50% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori sub formă de dividende, în condiţiile legii, în cazul societăţile naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Întrucât în exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2016 Regia a înregistrat pierdere în valoare de 53.835.822 lei, nu este cazul de aplicare a prevederilor mai sus menţionate. (b) Informa ţii privind rela ţiile cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se de ţin titluri de participare strategice Informaţiile privind întreprinderile în care se deţin titluri de participare sunt prezentate în Nota 3 (d).

Page 82: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

11

Detaliile privind tranzacţiile cu părţile afiliate şi natura relaţiilor cu acestea sunt prezentate în Nota 14.4. 14.2. Informa ţii referitoare la impozitul pe profit Reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit:

Nr. crt.

Explica ţie Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

1 Profit înainte de impozitare 8.718.923 (53.835.823) 2 Rezerva legală deductibilă 437.918 - 3 Amortizare fiscală 51.221.321 40.899.299 4 Elemente asimilate veniturilor (amortizarea

rezervelor din reevaluare) 6.996.293 5.593.341

5 Venituri neimpozabile (22.729.955) (27.869.077) 6 Cheltuieli nedeductibile în scopul calculării

impozitului 128.522.521 244.153.767

7 Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi

- -

8 Profit impozabil 61.922.468 127.142.909 9 Impozitul pe profit 9.907.595 20.342.865 10 Cheltuieli cu sponsorizări deductibile fiscal 1.981.519 1.443.324 11 Impozitul pe profit datorat 7.926.076 18.899.541 12 Rezultat fiscal (8-11) 53.996.392 108.243.368 13 Profit contabil 792.847 (53.835.822) (c) Evenimente ulterioare Conducerea Regiei, pe baza analizei efectuate, consideră că nu există evenimente ulterioare datei bilanţului care să necesite prezentare sau ajustare în situaţiile financiare. (d) Onorariile pl ătite auditorilor Onorariul plătit auditorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 este stabilit în contractul dintre Regie şi auditor (Deloitte Audit SRL). 13. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Nr. crt.

Explica ţie Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

1 Contribuţia la EUROCONTROL 31.649.650 33.935.450 2 Taxa de licenţă personal 1.487.782 1.118.604 3 Costuri cu întreţinerea şi reparaţiile 3.449.325 2.729.240 4 Cheltuieli cu transportul şi deplasarea

angajaţilor 13.327.232 6.866.027

5 Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 44.525.732 38.768.590 6 Cheltuieli de protocol 1.213.532 1.059.685

Page 83: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

12

7 Cheltuieli cu poşta şi comunicaţiile 5.624.615 5.746.521 8 Cheltuieli cu asigurările 9.858.762 6.857.734 9 Cheltuieli cu donaţiile acordate 2.065.006 1.443.323 10 Cheltuieli cu şcolarizarea 12.000 17.219.450 11 Alte taxe şi costuri similare 3.793.543 3.260.517 12 Cheltuieli cu chirii 2.923.580 3.262.560 13 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor - 6.366.782 13 Alte cheltuieli 1.242.094 7.908.499

Total 121.171.855 136.542.982 Creşterea altor cheltuieli de exploatare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 este explicată în principal de creşterea cheltuielii cu contribuţia către EUROCONTROL, precum şi de creşterea cheltuielilor cu pregătirea personalului (variaţia apare ca urmare a intrării în vigoare a OMF 1802/2014 care prevede folosirea contului 615 pentru înregistrarea cheltuielilor cu pregătirea personalului în locul contului 625, conform OMF 3055/2009), respectiv creşterea cheltuielilor din reevaluarea imobilizărilor. 6. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT, CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI a) Investiţii financiare pe termen scurt Nu este cazul b) Casa şi conturi la bănci Această poziţie financiară include următoarele:

Descriere Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Conturi la bănci în lei 16.198.736 35.631.117 Conturi curente la bănci în valută 165.246.371 308.399.303 Depozite pentru mai puţin de 3 luni 118.474.348 150.562.876 Acreditive - - Casa în Lei 47.291 75.398 Casa în valută 130.327 71.064 Alte valori 3.783 1.375 Casa şi conturi la b ănci 300.100.857 494.741.131 În scopul întocmirii situaţiei fluxurilor de trezorerie, disponibilităţile şi elementele asimilate la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015, se prezintă după cum urmează:

Descriere Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Casa şi conturi la bănci 300.100.856 494.741.131 Depozite bancare cu scadenţa sub trei luni - - Total disponibilit ăţi şi elemente asimilate 300.100.856 494.741.131 7. DATORII

Page 84: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

13

Termen de exigibilitate Sold la 31

decembrie 2015 sub 1 an peste 1 an Alte finanţări pe termen lung 1.169.557 1.169.557 - Furnizori 27.623.622 27.623.622 - Furnizori facturi nesosite 1.873.920 1.873.920 - Datorii faţă de personal 23.376.893 23.376.893 - Impozite şi taxe aferente salariilor 22.394.012 22.394.012 - Impozitul pe profit curent 3.546.941 3.546.941 - Alte datorii faţă de bugetul statului 435.137 435.137 - Datorii faţă de asociaţi 2.940.000 2.940.000 - Creditori diverşi 847.583 847.583 - Total datorii 84.207.667 84.207.667 -

Termen de exigibilitate Sold la 31

decembrie 2016 sub 1 an peste 1 an Alte finanţări pe termen lung 183.238 183.238 - Furnizori 20.172.909 20.172.907 - Furnizori facturi nesosite 2.265.968 2.265.968 - Datorii faţă de personal 22.241.858 22.241.858 - Impozite şi taxe aferente salariilor 25.377.725 25.377.725 - Impozitul pe profit curent 10.933.833 10.933.833 - Alte datorii faţă de bugetul statului 111.064 111.064 - Datorii faţă de asociaţi - - - Creditori diverşi 1.142.218 1.142.220 - Total datorii 82.428.931 82.428.931 -

Datorii comerciale

Descriere Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Furnizori – părţi afiliate 4.163.086 1.569.612 Furnizori 15.915.508 14.305.903 Furnizori de imobilizări 7.545.029 4.297.392 Furnizori – facturi nesosite 1.873.921 2.265.969 Total 29.497.544 22.438.876

Alte datorii

Descriere Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Datorii şi contribuţiile unităţii în legătură cu personalul 23.376.892 39.061.487 Impozitul pe salarii 22.394.012 8.538.846 Creditori diverşi 4.957.141 1.325.456 Alte datorii faţă de bugetul de stat 3.982.078 11.064.147 Total 54.710.123 59.990.054

9. ELEMENTE EXTRAORDINARE ŞI VENITURI/CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

Page 85: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

14

Termen de lichiditate Sold la 31 decembrie 2015 sub 1 an peste 1 an

Subvenţii pentru investiţii 886.000 81.861 804.139 Venituri înregistrate în avans 386.782 386.782 - Total 1.272.782 468.643 804.139

Termen de lichiditate Sold la 31 decembrie 2016 sub 1 an peste 1 an

Subvenţii pentru investiţii 968.419 139.724 828.695 Venituri înregistrate în avans 218.644 218.644 - Total 1.187.063 358.368 828.695

10. CIFRA DE AFACERI Regia prestează servicii numai pe teritoriul României. Cifra de afaceri este compusă din următoarele venituri:

Nr. crt.

Explica ţie Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

1 Servicii de rută 754.741.405 722.929.355 2 Servicii de terminal 81.307.208 104.726.031 3 Alte venituri 1.423.911 1.489.560

Total 837.472.524 829.144.946 Pentru anul 2016, Regia a recunoscut venituri în valoare de 9.153.253 lei aferente zborurilor exceptate în cadrul serviciilor de rută. Conform Convenţiei Internaţionale a EUROCONTROL referitor la Cooperarea pentru Siguranţa Spaţiului de Navigare, statele membre operează un sistem comun de taxare a rutelor ce presupune o taxare unică a zborului şi oferă statelor membre servicii de calculare, facturare şi colectare prin intermediul Oficiului Central de Tarife de Rută al EUROCONTROL-ului. 14.4. Relaţii cu p ărţi afiliate Părţile afiliate includ societăţile ce aparţin de Ministerul Transporturilor. Tranzacţiile şi soldurile cu părţile afiliate sunt următoarele:

Sold crean ţe de la Sold datorie c ătre 2015 2016 2015 2016 Tarom 3.487.988 3.538.521 56.698 41.818 Autoritatea Aeronautică Civilă Română 17.998 2.138 4.081.428 1.507.895

CN Aeroporturi Bucureşti 43.028 42.943 21.736 19.899 Aeroportul Internaţional 1.726 1.103 3.225 -

Page 86: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

15

Sold crean ţe de la Sold datorie c ătre 2015 2016 2015 2016 Mihail Kogălniceanu - Constanţa Aeroport Internaţional Timişoara 4.300 2.782 - -

Total 3.555.039 3.587.488 4.163.086 1.569.612 Regia derulează tranzacţii cu Ministerul Transporturilor reprezentând servicii de navigaţie aeriană exceptate de la plata tarifului de rută. Contravaloarea acestor servicii este rambursată de către Ministerul Transporturilor în conformitate cu OUG 147/2007. Contravaloarea serviciilor de rută exceptate, prestate de Regie şi recunoscute în cadrul cifrei de afaceri în anul 2016, au fost în valoare de 9.153.253 lei (2015: 7.891.261 lei). Valoarea creanţelor de la Ministerul Transporturilor la 31 decembrie 2016 este de 10.574.454 lei (31 decembrie 2015: 1.421.200 lei).

Ajustările de valoare aferente creanţelor de la Ministerul Transporturilor, la 31 decembrie 2016, sunt în sumă de 0 lei (31 decembrie 2015: 0 lei).

Tranzactiile Regiei cu părţile afiliate se prezintă astfel:

Vânzări Cumpărări 2015 2016 2015 2016 Autoritatea Aeronautică Civilă Română 108.189 (433) 19.232.589 22.893.346

Tarom 22.048.728 25.195.474 1.183.141 926.220 CN Aeroporturi Bucureşti 398.113 442.498 1.947.408 2.369.939 Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa

20.338 16.535 168.882 -

Aeroport Internaţional Timişoara 20.932 25.422 317.442 422.324

Total 22.596.300 26.654.073 22.849.462 25.778.231 Centrul Regional de Excelenţă în Aviaţia Civilă („CREAC”) a devenit parte afiliată în cursul anului 2011, participarea Regiei la această Regie fiind aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie nr.13 din 1 septembrie 2011. CREAC este o Regie pe acţiuni de tip închis având un capital social format din 1.050.000 acţiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare; Regia deţine 40% din acţiuni. Valoarea investiţiei Regiei în CREAC la data de 31 decembrie 2016 este de 1.260.000 lei. În cursul exerciţiului încheiat la 31 decembrie 2016 nu au existat tranzacţii cu entitatea nou creată. 14.5. Alte informa ţii e) Cadrul legislativ – fiscal

Page 87: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

16

Toate sumele datorate Statului pentru taxe şi impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanţului.

Sistemul fiscal din România este în curs de consolidare şi armonizare cu legislaţia europeană, putând exista interpretări diferite ale autorităţilor în legătură cu legislaţia fiscală, care pot da naştere la impozite, taxe şi penalităţi suplimentare. În cazul în care autorităţile statului descoperă încălcări ale prevederilor legale din România, acestea pot determina după caz: confiscarea sumelor în cauză, impunerea obligaţiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plată efectiv rămase). Prin urmare, sancţiunile fiscale rezultate din încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către Stat.

Regia consideră că şi-a achitat la timp şi în totalitate taxele, impozitele, penalităţile şi dobânzile penalizatoare, în măsura în care este cazul. f) Angajamente, condi ţionalit ăţi şi contingente (i) Programul de investiţii Regia este angajată în continuarea programului de investiţii, detaliat pe obiective după cum urmează: Obiectiv Valoare

investi ţie 2017

Obiective în continuare, din care: Implementarea unui sistem de e-management pentru R.A. ROMATSA 16.870.000 Sistem detecţie vânt de forfecare la AIHCB (LIDAR) 10.226.145 Modernizare sistem ILS/DME Craiova (Cat. II) 1.850.000 Modernizare sală ACC din CDZ Bucureşti (amenajare sală în vederea implementării sistemului ATM 2015+; contract INDRA în derulare)

27.419.860

Sistem de semnalizare luminoasă pentru traversarea controlată a căilor de rulare N şi C de la AIHCB 1.137.595

Turn control nou pe Aeroportul Cluj-Napoca 829.163 Sistem ATM 2015+ (SW.HW) 140.055.827 Sistem radiant VHF la Coştila 73.361 Sistem COM/VHF Centru de pregătire Cluj 1.250.000 Echipare anexă clădire CDZ Constanţa 1.403.639 Platforme betonate la Centrul de Emisie 1. Centrul de Emisie 2. Centrul de recepţie VHF din incinta AIHCB 932.229

Instalare echipament ILS/DME la Constanţa 3.520.854 Modernizare împrejmuire şi porţi acces la DSNA Sibiu 503.262

Page 88: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

17

Echipare turn control nou la Aeroportul Suceava 700.000 Amenajare turn control Băneasa 753.893 Modernizare APP Arad 3.076.840 Modernizare APP Constanţa 2.356.650 Amenajare sală simulator ACC pentru funcţionare ca TDS/CR1/SIM 6.037.660 Sala Tehnică Extinsă 2 14.141.024 Amenajare acces auto clădire radiofar îndepărtat DSNA Sibiu 715.044 Sistem monitorizare profil vertical vânt bazat pe SODAR la AIHCB 450.000 Realizare tavan fals atelier electric CDZ Bucureşti 130.000 Înlocuire echipament ILS/DME 08L Otopeni 3.267.920 Total 237.958.460 Obiective noi: Sistem computerizat integrat AIS (pentru asigurarea ADQ, elaborare hărţi, proceduri şi e-AIP) 11.115.375

Instalare senzori meteo ROMAWOS pentru Categoria II RWY 27 la Aeroportul Craiova

1.073.470

Amenajare platformă cu instrumente meteorologice la aeroportul Craiova 229.026 Amenajare turn la Aeroportul Bacău 3.300.000 Modernizare SDSI 147.594 Modernizare dispecerat DOS 1.292.371 Coşuri de fum centrală termică 153.988 Împrejmuire terasă observator meteo Arad 12.000 Relocare centru de emisie Timişoara Tx 453.169 Mutare garaj auto la DSNA Suceava 15.000 Modernizare sistem detecţie perimetrală 334.582 Upgrade sistem AMHS/CIDIN/AFTN 2.900.000 Sistem de înregistrare vocală DSNA Craiova, Aeroport Arad şi Centru de Pregătire Cluj 603.000

Sistem de înregistrare VoIP 2.910.000 Staţii radio compatibile VoIP şi 8,33 kHz 5.700.000 Sisteme VCSS la TWR Craiova, TWR Băneasa, TWR Tulcea, TWR Bacău, TWR Oradea şi TWR Arad 3.750.000

Linie radioreleu CDZ Arad – MSSR Manastur 300.000 Sistem control acces DSNAR Arad 200.291 Implementare acord INEA DME/PBN 5.335.380 Dotări independente 18.500.000 Alte cheltuieli – studii 1.250.750 Total obiective noi 59.575.995 Total 297.534.456

Aceste proiecte de investiţii sunt revizuite periodic, astfel încât sumele efectiv cheltuite pot fi diferite de cele estimate mai sus. (ii) Dezvoltarea şi implementarea Sistemului ATM 2015+

Page 89: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

18

Proiectul ATM2015+ are ca obiectiv principal definirea, implementarea, testarea şi punerea în operare a Sistemului ATM2015+, sistem ce urmează a fi instalat şi operat la ACC Bucureşti, APP Arad, APP Constanţa, APP Bucureşti, inclusiv poziţiile operaţionale militare aferente acestora, FIC Bucureşti, precum şi la 15 TWRs (mai puţin TWR Otopeni). Stadiul Proiectului În urma licitaţiei deschise, organizată pentru atribuirea dezvoltării şi implementării Sistemului ATM2015+ a fost semnat la data de 29 iulie 2013 Contractul de prestări de servicii nr. 268, prin care Indra Sistemas din Spania urmează să implementeze Sistemul ATM2015+, în trei etape şi anume: - Etapa 1 – până în decembrie 2016 - Etapa 2 – până în 2018 - Etapa 3 – începând cu 2020

Etapa STEP 1 urmează să fie implementată în două faze şi anume: - Faza 1 – până în februarie 2016 şi - Faza 2 - până în decembrie 2016. Indra Sistemas a instalat Prototipul Sistemului ATM2015+ la CDZ Bucureşti, Sala TDS în termen de 5 luni de la semnarea contractului, îndeplinind clauza contractuală prin care i se cerea să instaleze la sediul ROMATSA un astfel de Prototip. Prototipul a fost testat în fabrică (teste FAT), la sediul Indra din Madrid, în perioada 16 - 20.12.2013, iar apoi a fost testat pe amplasament (teste SAT) la CDZ Bucureşti, în perioada 16 – 22.01.2014.

După analiza în cadrul echipei Proiectului ATM2015+ a rezultatelor testelor FAT şi SAT aferente Prototipului Sistemului ATM2015+, a fost concluzionat faptul ca Prototipul furnizat de către Indra Sistemas îndeplineşte cerinţele funcţionale şi de integrare solicitate prin cerinţele funcţionale ale ROMATSA. În acest moment, Proiectul este în faza de finalizare a dezvoltării modulelor software componente ale Sistemului ATM2015+, urmând ca în a doua parte a anului curent să se efectueze testarea sistemului (în fabrică şi pe amplasament), precum şi pregătirea personalului ROMATSA care va opera sistemul mai sus referit. Proiectul ATM 2015+ are ca obiectiv principal definirea, implementarea, testarea şi punerea în operare a Sistemului ATM 2015+, sistem ce urmează a fi instalat şi utilizat la ACC Bucureşti, APP Arad, APP Constanţa, APP Bucureşti, inclusiv poziţiile operaţionale militare aferente acestora, FIC Bucureşti, precum şi la 15 TWR-uri (mai puţin TWR Otopeni unde există deja un sistem ASMGCS cu care sistemul ATM 2015+ va fi interconectat). Sistemul ATM 2015+ este dezvoltat în scopul îmbunătăţirii siguranţei managementului traficului aerian în FIR Bucureşti. Sistemul este dezvoltat pe o arhitectură modernă, care integrează noul concept Open Architecture definit de SESAR care va permite o dezvoltare ulterioară, scalabilă, a acestuia şi va implementa cerinţele SES şi SESAR aplicabile la data punerii acestuia în operare. De asemenea, Sistemul ATM 2015+ va conţine funcţiuni ce vor facilita trecerea de la actuala planificare şi operare a zborurilor pe bază de plan de zbor, la conceptul operaţiunilor bazate pe traiectoria de zbor 4D. Totodată, Sistemul va conţine capabilitatea de utilizare a comunicaţiilor tip CPDLC/Air-Ground Datalink, asigurându-se astfel conformitatea României cu cerinţele Regulamentului CE nr. 29/2009. Proiectul presupune realizarea următoarelor:

Page 90: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

19

Dezvoltarea, livrarea, instalarea, testarea şi punerea în funcţiune de către Furnizor a Sistemului ROMATSA ATM 2015+ ce cuprinde fără a se limita la următoarele: (a) software inclusiv licenţe pentru software, codul sursă al sistemului, kit de instalare, (b) echipamente, inclusiv hardware, (c) documentaţie tehnică inclusiv manual de utilizare, manual de instalare, manual de recuperare imediată a datelor, manual de recuperare în caz de dezastru. Stadiul fizic al lucrărilor: - Stadiul: în derulare contractul nr. 268/29.07.2013 cu firma Indra Sistemas SA pentru

perioada 29.07.2013 – 01.02.2019. S-au livrat şi instalat echipamente aferente Fazei 1 a proiectului estimată a se finaliza în luna noiembrie 2017. De asemenea, s-a livrat documentaţie tehnică a sistemului şi s-a achitat în procent de 70%, testele FAT Faza 1 acceptate, şcolarizare la furnizor finalizată. În perioada 29.01.2017 – 03.03.2017 s-au desfăşurat testele SAT Faza 1 şi Sistemul a trecut cu succes aceste teste;

- Acţiuni viitoare: Certificarea sistemului, şcolarizarea internă a personalului şi Transferul în Operaţional Faza 1 a sistemului în sala Cota 0 până la data de 01.11.2017.

(iii) Garanţii La 31 decembrie 2016 Regia a recunoscut extrabilanţier scrisori de garanţie bancară în legătură cu contractele de investiţii derulate în valoare totală de lei.

Denumire ordonator (furnizor) 31 decembrie 2016

RECOM 1.883 ASTRA 540.488 Total 542.371

(iv) Acţiuni în instanţă Regia este obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cursul normal al desfăşurării activităţii. Conducerea Regiei consideră că aceste acţiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Regiei. Printre acestea, se numără şi o acţiune intentată Statului Român de către fraţii Micula şi câştigată în prima instanţă de către reclamanţi în urma căreia Regiei, în calitate de organizaţie reprezentantă a Statului Român, i s-au poprit drepturile de încasare a creanţelor în legătură cu EUROCONTROL începând cu data de 15 septembrie 2015. Ulterior, în urma apelurilor formulate de către Regie începând cu data de 24 septembrie 2015, instanţele ulterioare au dat câştig de cauză ROMATSA iar EUROCONTROL a reînceput viramentele de fonduri către Regie în cadrul creanţei pe care Regia o avea de încasat. La data de 25 ianuarie 2016, Tribunalul francofon de primă instanţă din Bruxelles, Secţia Civilă, s-a pronunţat în sensul admiterii acţiunilor formulate de ROMATSA şi România şi a dispus ridicarea popririi. Împotriva acestei Sentinţe, au fost formulate cereri de apel atât de către Viorel Micula precum şi de către Ioan Micula şi cele trei societăţi. Calendarul procedural stabilit de către instanţa Curţii de Apel din Bruxelles a stabilit următoarele termene:

Page 91: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

20

- 31 octombrie 2016 - termen pentru concluzii preliminare ROMATSA, Comisia Europeană şi EUROCONTROL; - 15 noiembrie 2016 - termen concluzii preliminare România; - 31 martie 2017 - termen concluzii preliminare apelanţi Micula; - 15 iunie 2017 - termen pentru concluzii suplimentare ROMATSA, Comisia Europeană şi EUROCONTROL; - 30 iunie 2017 - termen pentru concluzii suplimentare România; - 29 septembrie 2017 - termen concluzii suplimentare apelanţi Micula; - 30 noiembrie 2017 - termen pentru concluzii finale ROMATSA, Comisia Europeană, EUROCONTROL şi România. g) Instrumente financiare şi managementul riscului Riscul de curs valutar Moneda utilizată pe piaţa internă este leul românesc, iar pentru împrumuturile externe costurile de finanţare sunt exprimate în diferite monede externe. Ca urmare, împrumuturile în valută sunt ulterior exprimate în lei, la cursul de la sfârşitul anului. Diferenţele rezultate sunt incluse în contul de profit şi pierdere şi nu afectează fluxul de numerar până în momentul lichidării datoriei. Riscul de credit În decursul activităţii sale, Regia este expusă riscului de credit, în special datorită creanţelor comerciale. Conducerea Regiei monitorizează expunerea la riscul de credit în mod regulat. Situaţiile financiare conţin ajustări în legătură cu riscul de credit, care reprezintă cea mai bună estimare a conducerii. Expunerea principală la riscul de credit este determinată de sumele neîncasate de la Ministerul Transporturilor reprezentând contravaloarea zborurilor exceptate. Riscul aferent mediului economic

Conducerea Regiei nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului aviaţiei civile din România şi ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situaţii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situaţiilor financiare ale Regiei rezultate din eventuala deteriorare a lichidităţii pieţei financiare, deprecierea activelor financiare influenţate de condiţii de piaţă nelichide şi volatilitatea ridicată a monedei naţionale şi a pieţelor industriale şi financiare.

Conducerea Regiei crede că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini creşterea activităţii Regiei în condiţiile de piaţă curente prin:

- monitorizarea constantă a lichidităţii;

- urmărirea strictă a cheltuielilor;

- monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie şi evaluarea efectelor asupra debitorilor săi a accesului limitat la fonduri;

- efectuarea unor plasamente cât mai avantajoase.

Page 92: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

21

Date informative

Cod 30

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. unit ăţi Sume Unităţi care au înregistrat profit - - Unităţi care au înregistrat pierdere 1 53.835.823 Unităţi care nu au înregistrat nici profit nici pierdere - - II. Date privind pl ăţile restante Total,

din care: Pentru

activitatea curent ă

Pentru activitatea

de investi ţii A 1=2+3 2 3

Plăţi restante – total - - - Furnizori restanţi – total - - - - peste 30 de zile - - - - peste 90 de zile - - - - peste 1 an - - - Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total - - -

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

- - -

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

- - -

- contribuţia pentru pensia suplimentară - - - - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj - - - - alte datorii sociale - - - Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri - - -

Obligaţii restante faţă de alţi creditori - - - Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

- - -

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

- - -

Credite bancare nerambursate la scadenţă – total - - - - restanţe după 30 de zile - - - - restanţe după 90 de zile - - - - restanţe după 1 an - - - Dobânzi restante - - -

III. Număr mediu de salaria ţi 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 A 1 2

Numărul mediu de salariaţi 1.518 1.509 Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

1.531 1.539

Page 93: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

22

IV. Dobânzi, dividende şi redeven ţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subven ţii încasate şi crean ţe restante Sume

A 1 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: - - impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: -

- impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: - - impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: -

- impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: - - impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: -

- impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

-

- impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: - - impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: -

- impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: -

- impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

-

- impozitul datorat la bugetul de stat - Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: -

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat - Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat - Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat - Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri - Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: - - impozitul datorat la bugetul de stat - Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

-

- impozitul datorat la bugetul de stat - Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: - - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor - - subvenţii aferente veniturilor, din care: - - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă -

Page 94: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

23

IV. Dobânzi, dividende şi redeven ţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subven ţii încasate şi crean ţe restante Sume

A 1 Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 39.521.359

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 9.225.562 - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 30.295.797

V. Tichete de mas ă Sume Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor -

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cerc etare-dezvoltare

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care: - - - după surse de finanţare, din care: - - - din fonduri publice - - - din fonduri private - - - după natura cheltuielilor, din care - - - cheltuieli curente - - - cheltuieli de capital - -

VII. Cheltuieli de inovare 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Cheltuieli de inovare - -

VIII. Alte informa ţii 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

A 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 14.198.704 13.688.862 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 5.201.634 - Imobilizări financiare, în sume brute 32.089.558 165.226.125 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute 31.828.105 28.888.105

- acţiuni cotate emise de rezidenţi - - - acţiuni necotate emise de rezidenţi 31.828.105 28.888.105 - părţi sociale emise de rezidenţi - - - obligaţiuni emise de rezidenţi - - - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi - -

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi - - - obligaţiuni emise de nerezidenţi - - Creanţe imobilizate, în sume brute 261.453 136.338.020 - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute 2.550 54.157

- creanţe imobilizate în valută 258.903 136.283.863 Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 439.053.234 163.965.848

Page 95: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

24

VIII. Alte informa ţii 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

A 1 2 natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute, din care: - creanţe comerciale în relaţia cu nerezidenţi, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute, din care:

432.936.715 148.568.979

Creanţe neîncasate la termenul stabilit 311.881.724 - Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 381.581 1.029.385 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului 4.394.319 2.598.523

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale - - - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului - - - subvenţii de încasat 4.394.319 2.598.523 - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate - - - alte creanţe în legătură cu bugetul statului - - Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate - - Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit - -

Alte creanţe 19.744.505 16.440.870 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie

- -

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)

19.740.305 16.437.270

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie”, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie

4.200 3.600

Dobânzi de încasat, din care: 620.640 1.428.916 - de la nerezidenţi 620.640 1.428.916 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici - - Investiţii pe termen scurt, în sume brute - - - acţiuni cotate emise de rezidenţi - - - acţiuni necotate emise de rezidenţi - - - părţi sociale emise de rezidenţi - - - obligaţiuni emise de rezidenţi - - - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - -

- acţiuni emise de nerezidenţi - - - obligaţiuni emise de nerezidenţi - - Alte valori de încasat - - Casa în lei şi în valută 177.618 146.462 - în lei 47.291 75.398 - în valută 130.327 71.064 Conturi curente la bănci în lei şi în valută 181.445.377 344.030.419 - în lei, din care: 16.199.006 35.631.118

Page 96: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

25

VIII. Alte informa ţii 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

A 1 2 - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente - - - în valută, din care: 165.246.371 308.399.301 - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente - - Alte conturi curente la bănci şi acreditive - - - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei - -

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută - - Datorii 83.909.946 82.564.338 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute - - - în lei - - - în valută - - Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute - -

- în lei - - - în valută - - Credite bancare interne pe termen scurt - - - în lei - - - în valută - - Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt - - - în lei - - - în valută - - Credite bancare externe pe termen scurt - - - în lei - - - în valută - - Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt - - - în lei - - - în valută - - Credite bancare pe termen lung - - - în lei - - - în valută - - Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung - - - în lei - - - în valută - - Credite bancare externe pe termen lung - - - în lei - - - în valută - - Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung - - - în lei - - - în valută - - Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente - - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente 1.133.542 183.237 - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute 260.065 176.539

- în valută 873.477 6.698 Alte împrumuturi şi datorii asimilate, din care: - valoarea concesiunilor primite - -

Page 97: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

26

VIII. Alte informa ţii 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

A 1 2 - - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute, din care: 29.497.544 22.438.876

- datorii comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţii şi alte conturi asimilate, în sume brute

19.243.550 11.718.560

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate 23.154.742 22.241.859 Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului 25.965.032 36.422.622

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 15.051.058 16.819.629 - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului 10.900.404 19.478.194 - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate 13.570 19.250 - alte datorii în legătură cu bugetul statului - 105.549 Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate - - Sume datorate acţionarilor/asociaţilor - - - sume datorate acţionarilor/asociaţilor PF - - - sume datorate acţionarilor/asociaţilor PJ - - Alte datorii 4.159.086 1.277.744 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie

- -

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)

847.584 1.142.336

- subvenţii nereluate la venituri 371.502 135.408 - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt

2.940.000 -

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi - -

Dobânzi de plătit - - Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici - - Capital subscris vărsat, din care: - - - acţiuni cotate - - - acţiuni necotate - - - părţi sociale - - - capital subscris vărsat de nerezidenţi - - Brevete şi licenţe - -

IX. Informa ţii privind cheltuielile cu colaboratorii 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Cheltuieli cu colaboratorii - -

X. Informa ţii privind bunurile din domeniul public al statului

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Page 98: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

27

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 131.288.620 127.393.298

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 2.854.408 5.984.907

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 7.759.458 7.763.112

XI. Informa ţii privind bunurile din proprietatea privat ă a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Valoarea contabilă netă a bunurilor - -

XII. Capital social v ărsat 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

- deţinut de instituţii publice - - - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală - - - deţinut de instituţii publice de subordonare locală - - - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: - - - cu capital integral de stat - - - cu capital majoritar de stat - - - cu capital minoritar de stat - - - deţinut de regii autonome - - - deţinut de societăţi cu capital privat - - - deţinut de persoane fizice - - - deţinut de alte entităţi - -

XIII. Dividende/v ărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerci ţiului financiar de către companiile na ţionale, societ ăţile na ţionale, societ ăţile şi regiile autonome, din care:

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

- către instituţii publice centrale 197.182 - - către instituţii publice locale - - - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ/teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

- -

XIV. Dividende/v ărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor na ţionale, societ ăţilor na ţionale societ ăţilor

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Page 99: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

28

şi regiilor autonome, din care: - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 21.542.423 197.182

- către instituţii publice centrale - - - către instituţii publice locale - - - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

- -

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

- -

- către instituţii publice centrale - - - către instituţii publice locale - - - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

- -

XV. Crean ţe preluate prin cesionare de la persoane juridice

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: - -

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate - -

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: - -

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate - -

XVI. Venituri ob ţinute din activit ăţi agricole 31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Venituri obţinute din activităţi agricole - -

Situa ţia activelor imobilizate la data de 31.12.2016

Valori brute Reduceri

Elemente de imobiliz ări

Sold ini ţial

Creşteri

Total

Din care: dezmembr ări şi casări

Sold final: (col 5=1+2-3)

A 1 2 3 4 5 Imobiliz ări necorporale Cheltuieli de constituire şi dezvoltare

- - - X -

Alte imobilizări 71.534.512 4.545.480 95.045 X 75.984.947 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 14.198.704 208.641 718.483 X 13.688.862

Active necorporale de - - - X -

Page 100: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

29

exploatare şi evaluare a resurselor minerale TOTAL 85.733.216 4.754.121 813.528 X 89.673.809 Imobiliz ări corporale Terenuri 5.862.311 3.247.153 19.436 X 9.090.028 Construcţii 218.546.972 48.415.491 50.858.054 177.778 216.104.409 Instalaţii tehnice şi maşini 169.154.332 47.208.665 70.379.464 678.051 145.983.533 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 8.412.178 1.106.065 2.501.046 15.484 7.017.197

Investiţii imobiliare - - - - - Active corporale de exploatare şi evaluare a resurselor minerale

- - - - -

Active biologice productive 19.621 364 13.434 - 6.551 Imobilizări corporale în curs de execuţie 74.990.322 48.792.025 48.480.403 - 75.301.944

Investiţii imobiliare în curs de execuţie

- - - - -

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

5.201.634 - 4.416.558 785.076 - 0

TOTAL 482.187.370 144.353.205 173.036.913 871.313 453.503.662 Imobiliz ări financiare 32.218.045 138.415.528 5.407.348 X 165.226.225 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 600.138.631 287.522.854 179.257.789 871.313 708.406.696

Situa ţia amortiz ării activelor imobilizate

Amortiz ări

Elemente de imobiliz ări Sold ini ţial Amortizare în

cursul anului

Amortizare aferent ă

imobiliz ărilor scoase din

eviden ţă

Amortizare la sfâr şitul anului (col 9=6+7-8)

A 6 7 8 9 Imobiliz ări necorporale Cheltuieli de constituire şi dezvoltare

- - - -

Alte imobilizări 66.501.021 2.508.486 95.045 68.914.462 Active necorporale de exploatare şi evaluare a resurselor minerale

- - - -

TOTAL 66.501.021 2.508.486 95.045 68.914.462 Imobiliz ări corporale Terenuri - - - - Construcţii 30.374.291 13.262.294 43.636.585 0 Instalaţii tehnice şi maşini 43.320.745 23.877.069 67.197.814 0 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1.444.551 889.211 2.333.762 0

Investiţii imobiliare - - - -

Page 101: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

30

Amortiz ări

Elemente de imobiliz ări Sold ini ţial Amortizare în

cursul anului

Amortizare aferent ă

imobiliz ărilor scoase din

eviden ţă

Amortizare la sfâr şitul anului (col 9=6+7-8)

Active corporale de exploatare şi evaluare a resurselor minerale

- - - -

Active biologice productive 9.379 3.947 13.326 0 TOTAL 75.148.966 38.032.521 113.181.487 0 AMORTIZĂRI – TOTAL 141.649.987 40.541.007 113.276.532 68.914.462

Situa ţia ajust ărilor pentru depreciere

Ajust ări pentru depreciere şi pierderi de valoare

Elemente de imobiliz ări Sold ini ţial

Ajust ări constituite în cursul anului

Ajust ări reluate la venituri

Sold final (col 13=10+11-

12) A 10 11 12 13

Imobiliz ări necorporale Cheltuieli de constituire şi dezvoltare - - - -

Alte imobilizări - - - - Active necorporale de exploatare şi evaluare a resurselor minerale

- - - -

TOTAL - - - - Imobiliz ări corporale Terenuri - - - - Construcţii - - - - Instalaţii tehnice şi maşini - - - - Alte instalaţii, utilaje şi mobilier - - - -

Investiţii imobiliare - - - - Active corporale de exploatare şi evaluare a resurselor minerale

- - - -

Active biologice productive - - - - Imobilizări corporale în curs de execuţie - - - -

Investiţii imobiliare în curs de execuţie

- - - -

TOTAL - - - - Imobiliz ări financiare 27.628.105 1.260.000 - 28.888.105 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL 27.628.105 1.260.000 - 28.888.105

Page 102: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

31

GRAFICE

Evolu ţia volumului serviciilor de naviga ţie aerian ă de rut ă prestate în România (unit ăţi de servicii facturate)

în perioada 2010-2016

3.3043.434 3.494

3.685

4.121

4.5124.386

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016An

Uni

tăţi

de s

ervi

cii (

mii)

Page 103: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

32

Volumul serviciilor de naviga ţie aerian ă de rut ă prestate în statele membre EUROCONTROL (unit ăţi de servicii totale)

în 2016

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Fra

nta

Tur

cia

Ger

man

ia

Mar

ea B

ritan

ie

Spa

nia

Con

tinen

tal

Italia

Por

tuga

lia S

anta

Mar

ia

Gre

cia

Irla

nda

Rom

ania

Pol

onia

Por

tuga

lia L

isab

ona

Bul

garia

Sue

dia

Ola

nda

Ung

aria

Aus

tria

Rep

ublic

a C

eha

Bel

gia

- Lu

xem

burg

Nor

vegi

a

Ser

bia/

Mun

tene

gru/

KF

OR

Cro

atia

Dan

emar

ca

Cip

ru

Elv

etia

Spa

nia

Can

are

Slo

vaci

a

Mal

ta

Bos

nia

si H

erte

govi

na

Geo

rgia

Leto

nia

Fin

land

a

Litu

ania

Slo

veni

a

Alb

ania

FY

RO

M

Arm

enia

Mol

dova

Stat

Uni

tăţi

de s

ervi

cii (

mii)

Page 104: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

33

Evolu ţia volumului serviciilor de naviga ţie aerian ă de rut ă prestate în România (unit ăţi de servicii facturate)

în perioada 2010-2016 fa ţă de anul 2010

100,00%

103,96%105,76%

111,54%

124,74%

136,57%

132,76%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

150,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016An

%

Page 105: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

34

Evolu ţia tarifului unitar de rut ă al României în perioada 2010-2016

46,4444,33

41,84

38,43 37,86 37,35 36,8

44,32 44,74

40,3139,13

38,07

34,7735,77

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

An

Tar

if un

itar

(Eur

o)

Tarif unitar aprobat Tarif unitar aplicat

196,84 lei

* Începând cu anul 2008 tariful unitar de rută este stabilit în moneda naţională. Tarifele unitare efectiv aplicate în perioada 2010-2016 au fost ajustate lunar în functie de variatia cursului REUTERS leu/euro mediu lunar de inchidere al lunii precedente fată de cursul de referintă folosit la calculul tarifului unitar aprobat (cursul REUTERS leu/euro mediu lunar de inchidere al lunii septembrie a anului anterior: 4,26025 sept. 2010 pt. 2011, 4,28120 sept. 2011 pt. 2012, 4,49741 sept. 2012 pt. 2013, 4,45957 sept. 2013 pt. 2014, 4,40694 sept. 2014 pt. 2015, 4,41907 sept.2015 pt.2016).

188,86 lei

179,12 lei

172,84 lei168,83 lei 164,60 lei

162,62 lei

Page 106: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

35

GLOSAR/GLOSSARY AACR/RCAA Autoritatea Aeronautică Civilă Română Romanian Civil Aeronautical Authority ACC Centrul de Control Regional Area Control Center AFP Mesaj ATC de Propunere a Planului de Zbor ATC Flight Plan Proposal Message AIHCB Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti Bucharest Henri Coandă International Airport AIS Servicii de Informare Aeronautică Aeronautical Information Services AIP Publicaţie de Informare Aeronautică Aeronautical Information Publication AIRAC Regularizarea şi Controlul Distribuirii Informaţiilor Aeronautice Aeronautical Information Regulation and Control ANCOM Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii National Authority for Management and Regulation in Communications ANM Administraţia Naţională de Meteorologie National Meteorological Administration ANSP Furnizori de servicii de trafic aerian Air Navigation Service Provider ANS Servicii de Navigaţie Aeriană Air Navigation Services AOC Centrul de Operaţiuni Aeriene Air Operation Center APP Apropiere Approach APV Procedură de Apropiere cu Ghidare Verticală Approach Procedure with Vertical Guidance ARN Reţeaua Europeană de Rute ATS European ATS Route Network ARTAS Sistem de Supraveghere şi Urmărire a Zborurilor într-o Zonă Geografică Definită ATM Surveillance Tracker and Server

Page 107: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

36

A-SMGCS Sistem de Control şi de Ghidare a Mişcărilor pe Suprafaţă Advance Surface Movement Guidance & Control System

ATM Organizarea Traficului Aerian Air Traffic Management ATS Servicii de Trafic Aerian

Air Traffic Services ATIS Serviciul Automatizat de Informare la Terminal

Automatic Terminal Information Service ATSU Unitate de Servicii de Trafic Aerian Air Traffic Services Unit BMA Birou Meteorologic de Aerodrom Aerodrome Meteorological Bureau BULATSA Autoritatea Serviciilor de Trafic Aerian din Bulgaria Bulgarian Air Traffic Services Authority CAL Identificator de Locaţie Code Allocation List CANSO Organizaţia Internaţională a Serviciilor de Navigaţie Aeriană

Civil Air Navigation Services Organisation CBS Sectoare Transfrontaliere de Spaţiu Aerian Cross Border Sectors CDM Luare de decizii prin colaborare Collaborative Decision Making CDO Operaţiuni de Coborâre Continuă Continuous Descent Operations CITA Controlor de Informare Trafic Aerian Air Traffic Information Controller CNS Comunicaţie, Navigaţie, Supraveghere

Communication, Navigation, Surveillance CNPMNA Centrul Naţional de Protecţie Meteorologică a Navigaţiei Aeriene Aeronautical Meteorological Centre CPDLC Comunicare Între Controlori de Trafic Aerian şi Pilot prin Data Link Controller–Pilot Data Link Communications CPPZI Cerinţe Privind Proiectarea Procedurilor de Zbor Instrumental Instrument Flight Procedure Design Requirement

Page 108: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

37

CS Servicii Centralizate Centralized Services CTA/ATC Controlor de Trafic Aerian Air Traffic Controller D-ATIS Serviciu de Informare Automată în Format Digital pentru Zona de Terminal Digital Automatic Terminal Information Service DLS Servicii Data Link Data Link Services DME Echipament pentru Măsurare la Distanţă

Distance measuring equipment DTM Direcţia Topografică Militară Military Topographic Department DVOR Radiofar omnidirectional VHF Doppler

Doppler VHF Omnidirectional Range EAD Baza de Date AIS Europeană European AIS Database EASA Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei European Aviation Safety Agency EGNOS Sistem de Radionavigaţie prin Satelit European Geostationary Navigation Overlay Service ESA Agenţia Spaţială Europeană European Space Agency ESSIP Implementare Cer Unic European

European Single Sky Implementation EUROCONTROL Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene European Organization for the Safety of Air Navigation FAT Teste de Acceptare la Producator Functional Acceptance Test FAB Bloc Funcţional de Spaţiu Aerian

Functional Airspace Block

FDPS Sistem de Procesare a Datelor de Zbor Flight Data Processing System FEAST Test Pentru Selecţie CTA

The First European Air Traffic Controller Selection

Page 109: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

38

FIR Regiunea de Informare a Zborurilor Flight Information Region FPL Plan de Zbor Flight plan FRA Flexibilitatea Rutelor de Spaţiu Aerian Free Route Airspace FSA Mesaj de Activare a Zborului First System Activation GAT Trafic Aerian General General Air Traffic IATA Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni

International Air Transport Association ICAO Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile Internaţional Civil Aviation Organization ILS Sistem de Aterizare După Instrumente Instrument Landing System LARA Managementul Spaţiului Aerian Local şi Sub-Regional Local and sub-Regional Airspace Management LoA Scrisoare de Înţelegere Letter of Agreement LSSIP Implementarea Locală a Cerului Unic Local Single Sky Implementation LVO Operaţiuni în Condiţii de Vizibilitate Redusă

Low Visibility Operations LVTO Decolare la Vizibilitate Redusă

Low Visibility Take - Off MBI Teme de Briefieng Obligatorii Mandatory Briefing Items MRT Timp Mediu de Răspuns Mean Response Time MSA/ASM Managementul Spaţiului Aerian Airspace Management NATS Autoritatea Serviciilor de Trafic Aerian din Anglia

National Air Traffic Services

Page 110: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

39

NDB Semnalizare Luminoasă Non-direcţională Non-directional Beacon NEST Instrument de Planificare Strategică la Nivel de Reţea Network Strategic Tool N-FRA Flexibilitatea Rutelor de Spaţiu Aerian pe Timp de Noapte Night Free Route Airspace NIDS Sistem Operativ de Afişare Informaţii şi Date

New Information Display System

NMOC Centru Operaţional de Management al Reţelei Network Manager Operations Centre NOTAM Notice to Airmen Avize către Navigatori NSA Autoritatea Naţională de Supervizare National Supervisory Authority OAT Trafic Aerian Operaţional

Operational Air Traffic OMM/WMO Organizaţia Meteorologică Mondială World Meteorlogical Organization PAN-AM Academia Internaţională de Aviaţie

International Flight Academy PANS-ATM Procedura Serviciilor de Navigaţie Aeriană-Managementul Traficului Aerian Procedure for Air Navigation Services-Air Traffic Management PNP Plan Naţional de Performanţă Performnace National Plan PPP Paritatea Puterii de Cumpărare Purchasing Power Parity PRNAV Zonă de Navigaţie de Precizie Precision Area Navigation QMS Sistemul de Management al Calităţii Quality Management System RACR Reglementări Aeronautice Civile Române Romanian Civil Aeronautical Regulation RACMR Reglementarea Aeronautică Civilă Militară Română Romanian Civil Military Aeronautical Regulation

Page 111: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

40

ROMAWOS Sistem de Observare în Timp Real a Vremii Real-Time Operated and Managed Weather Observation System

RTS Simulare în Timp Real Real Time Simulation RVT Turn Virtual de Control la Distanţă

Remote and Virtual Tower SAR Căutare şi Salvare Search and Rescue SAP Plan Strategic de Acţiune Strategy & Action Plan SAT Teste de Acceptare la Beneficiar Site acceptance test SES Cer Unic European Single European Sky SESAR Program de dezvoltare ATM în cadrul CUE Single European Sky ATM Research SID Decolare După Instrumente Standard Standard Instrument Departure SMFA Statul Major al Forţelor Aeriene Romanian Air Force SMG Statul Major General Air Force Staff SSR Secondary Surveillance Radar Radar de Supraveghere Secundar STAR Rută de Aterizare Standard Standard Terminal Arrival Route STS Servicii de Comunicaţii pe Suport Special Telecommunication Service SUR Supraveghere Surveillance TEN-T Reţeaua Transeuropeană de Transport The Trans-European Transport Network in Europe TMA Zona de Control de Terminal Terminal Control Area

Page 112: RAPORT ANUAL 2016...43 RAPORT ANUAL 2016 CUPRINS CONDUCEREA ROMATSA ÎN ANUL 2016 Consiliul de Administra ţie Radu Carmen pre şedinte (de la 03.11.2016) Neac şa Petre pre şedinte

41

TWR Turn de control Tower UFSA/FUA Utilizarea Flexibilă a Spaţiului Aerian Flexible Use of Airspace VCS Sistem de Comunicare Vocală

Voice Communication System VFR Reguli de Zbor la Vedere

Visual Flight Rules

WAM Tehnologie de Supraveghere în Vederea Asigurării Eşalonării Aeronavelor Wide Area Multilateration


Recommended