+ All Categories
Home > Documents > Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Date post: 09-Feb-2016
Category:
Upload: mariana-mosneguta
View: 215 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
46
Radiodiagnosticul Radiodiagnosticul aparatului aparatului respirator respirator Efectuat:Mosneguta Efectuat:Mosneguta Mariana Controlat:Izbas Mariana Controlat:Izbas Doina Doina Catedra Radiologie si Catedra Radiologie si Imagistica, Imagistica, USMF’’N.Testemitanu’’ USMF’’N.Testemitanu’’ 2011 2011
Transcript
Page 1: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Radiodiagnosticul Radiodiagnosticul aparatuluiaparatului respiratorrespirator

Efectuat:Mosneguta Efectuat:Mosneguta Mariana Controlat:Izbas DoinaMariana Controlat:Izbas Doina

Catedra Radiologie si Catedra Radiologie si Imagistica, Imagistica,

USMF’’N.Testemitanu’’USMF’’N.Testemitanu’’20112011

Page 2: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Explorarea radiologicaExplorarea radiologica1. Radioscopia1. Radioscopia– este un examen iradiant, ce – este un examen iradiant, ce

nu permite o analiză riguroasă a pulmonului, nu permite o analiză riguroasă a pulmonului, dar este util pentru:dar este util pentru:

aprecierea mişcărilor toracelui, plămânilor aprecierea mişcărilor toracelui, plămânilor şi diafragmei;şi diafragmei;

localizarea leziunilor focale pleuro-localizarea leziunilor focale pleuro-pulmonare;pulmonare;

evidenţierea pulsaţiilor cardio-vasculare.evidenţierea pulsaţiilor cardio-vasculare.2. Radiografia-2. Radiografia- este examenul de bază în inve este examenul de bază în inve

stigareapulmonară. Incidenţele folosite sunt:stigareapulmonară. Incidenţele folosite sunt:

Page 3: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

a)Radiografia de faţă -se realizează în incidenţă postero-anterioară, a)Radiografia de faţă -se realizează în incidenţă postero-anterioară, în inspir forţat. Sunt utilizate două tehnici:în inspir forţat. Sunt utilizate două tehnici:

cu raze moi –permite observarea unor structuri fine, cu raze moi –permite observarea unor structuri fine, dar suprapunerile de părţi moi sunt supărătoare;dar suprapunerile de părţi moi sunt supărătoare;

cu raze dure -permite disocierea structurilor mediastinale, dar cu raze dure -permite disocierea structurilor mediastinale, dar şterge detaliile structurale pulmonare.şterge detaliile structurale pulmonare.

Imaginea plaminului si mediastinului sunt suprapuse peste Imaginea plaminului si mediastinului sunt suprapuse peste elementele cutiei toracice:elementele cutiei toracice:

-sternul si CV sunt suprapuse cu opacitatea mediastinului-sternul si CV sunt suprapuse cu opacitatea mediastinului-coastele se proiecteaza sub forma a doua arcuri:anterior si -coastele se proiecteaza sub forma a doua arcuri:anterior si

posteriorposterior-simetria extremitatii sternale a claviculeleor fata de CV este un -simetria extremitatii sternale a claviculeleor fata de CV este un

semn al bunei centrari a radiografieisemn al bunei centrari a radiografiei-limita inferioara este data de diafragm-limita inferioara este data de diafragm-de o parte si de alta a opacitatii mediastinale se proiecteaza cele -de o parte si de alta a opacitatii mediastinale se proiecteaza cele

doua arii transparente date de plamini. Se disting un contur doua arii transparente date de plamini. Se disting un contur drept si unul sting, format din doua si respectiv trei arcuri.drept si unul sting, format din doua si respectiv trei arcuri.

  

Page 4: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

1- pliul cutanat al bazei gitului1- pliul cutanat al bazei gitului 2- clavicula2- clavicula 3- cordul si vasele de la baza lui3- cordul si vasele de la baza lui 4- muschiul pectoral mare cu pliul 4- muschiul pectoral mare cu pliul cutanat al peretelui anterior al axileicutanat al peretelui anterior al axilei 5- glanda mamara cu mamelonul5- glanda mamara cu mamelonul 6- arcul costal posterior6- arcul costal posterior 7- arcul costal anterior7- arcul costal anterior 8- ligamentul freno-pericardic drept8- ligamentul freno-pericardic drept 9- sinusurile costo-diafragmatice9- sinusurile costo-diafragmatice

Page 5: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

b)Radiografia de profil -se practică pentru b)Radiografia de profil -se practică pentru localizarea localizarea leziunilor.De regulă se practică profilul la care leziunilor.De regulă se practică profilul la care 

suspicionăm leziunea.suspicionăm leziunea.-plaminii sunt suprapusi iar imaginea lor e sumata -plaminii sunt suprapusi iar imaginea lor e sumata

in parte cu mediastinul si continutul cutiei in parte cu mediastinul si continutul cutiei toracice: anterior-stern;posterior-CV si arcurile toracice: anterior-stern;posterior-CV si arcurile costale posterioare;omoplatii acopera si costale posterioare;omoplatii acopera si mascheaza virfurile pulmonaremascheaza virfurile pulmonare

-opacitatea data de cord si marile vase -opacitatea data de cord si marile vase delimiteaza doua spatii: retrosternal(Grawitz) si delimiteaza doua spatii: retrosternal(Grawitz) si retrocardiac(Holzknecht)retrocardiac(Holzknecht)

-cele doua hemidiafragme realizeaza cu peretii -cele doua hemidiafragme realizeaza cu peretii toracici sinusurile costo-diafragmaticetoracici sinusurile costo-diafragmatice

Page 6: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

1,2- claritate traheala1,2- claritate traheala 3,4- omoplati3,4- omoplati 5- capul humeral5- capul humeral 6- ligamentul freno-pericardic6- ligamentul freno-pericardic si vena cava inferioarasi vena cava inferioara 7- spatiul clar retrocardiac7- spatiul clar retrocardiac 8- spatiul clar retrosternal8- spatiul clar retrosternal 9- cupola diafragmatica stinga9- cupola diafragmatica stinga 10- cupola diafragmatica dreapta10- cupola diafragmatica dreapta

Page 7: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

c)Incidenţe complementare:c)Incidenţe complementare: Radiografia în incidenţă postero-Radiografia în incidenţă postero-

anterioară în expir anterioară în expir  Radiografii in incidente Radiografii in incidente

oblice:posterioara dreapta sau stinga oblice:posterioara dreapta sau stinga (OAD si OAS)(OAD si OAS)

Radiografia in decubit lateral cu raza Radiografia in decubit lateral cu raza orizontalaorizontala

Radiografia de virfuri(in lordoza)Radiografia de virfuri(in lordoza)

Page 8: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

3.Tomografia conventionala uniplan,de fata sau de profil3.Tomografia conventionala uniplan,de fata sau de profil4.Bronhografia consta in vizualizarea radiologica a 4.Bronhografia consta in vizualizarea radiologica a

arborelui bronsic opacifiat cu o substanta de contrast.arborelui bronsic opacifiat cu o substanta de contrast.5.Angiografia pulmonara permite studiul distributiei 5.Angiografia pulmonara permite studiul distributiei

intrapulmonare a vaselor sanguine cu ajutorul unei intrapulmonare a vaselor sanguine cu ajutorul unei substante de contrast.substante de contrast.

6.Scintigrafia este o tehnica ce studiaza distributia 6.Scintigrafia este o tehnica ce studiaza distributia radioactivitatii intr-un organ sau intreg corpul dupa radioactivitatii intr-un organ sau intreg corpul dupa administrarea unui izotop radioactiv.administrarea unui izotop radioactiv.

7.Computer-tomografia este utila in 7.Computer-tomografia este utila in demonstrarea:nodulilor pulmonari aparent demonstrarea:nodulilor pulmonari aparent unici,revarsatelor pleurale sau pericardice,maselor unici,revarsatelor pleurale sau pericardice,maselor mediastinale,metastazelor costale,cancerelor mediastinale,metastazelor costale,cancerelor pulmonare si esofagiene.pulmonare si esofagiene.

8.Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara permite 8.Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara permite aprecierea fluxului sanguin fara injectarea substantei aprecierea fluxului sanguin fara injectarea substantei de contrast.de contrast.

Page 9: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Desenul pulmonarDesenul pulmonarDesenul pulmonar propriu-zis este alcatuit din reteaua Desenul pulmonar propriu-zis este alcatuit din reteaua

principala si secundara.Periferia mantiei pulmonare pe o principala si secundara.Periferia mantiei pulmonare pe o latime de 1-2 cm se numeste mantaua lui Felix.Desenul latime de 1-2 cm se numeste mantaua lui Felix.Desenul pulmonar se instituie la nastere si prezinta unele varietati pulmonar se instituie la nastere si prezinta unele varietati si tipuri:si tipuri:

Tipul normal sau magistralTipul normal sau magistral Tipul cu vase largi sau tipul bogatTipul cu vase largi sau tipul bogat Tipul cu vase subtiri sau tipul saracTipul cu vase subtiri sau tipul sarac Tipul cu vase axialeTipul cu vase axiale Tipul cu imagini inelara si curbiliniiTipul cu imagini inelara si curbiliniiIndividualizarea desenului pulmonar dupa regiuni Individualizarea desenului pulmonar dupa regiuni

topografice:topografice: La virf- aspect de evantaiLa virf- aspect de evantai In regiunea mijlocie a cimpurilor pulmonare- reteaua In regiunea mijlocie a cimpurilor pulmonare- reteaua

secundarasecundara

Page 10: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Caracterele normale ale Caracterele normale ale desenului pulmonardesenului pulmonar

Hilurile pulmonare au forma de virgula,cel sting fiin Hilurile pulmonare au forma de virgula,cel sting fiin situat mai sussituat mai sus

Vasele se deschid spre periferie in cite doua ramuriVasele se deschid spre periferie in cite doua ramuri Opacitatea vasului este omogena pe tot traiectulOpacitatea vasului este omogena pe tot traiectul Conturul vasului este regulat,fiind bine precizatConturul vasului este regulat,fiind bine precizat Calibrul se reduce treptat spre periferie, desenul Calibrul se reduce treptat spre periferie, desenul

pulmonar disparind in treimea externa,realizind pulmonar disparind in treimea externa,realizind mantaua pulmonaramantaua pulmonara

Cele doua cimpuri pulmonare prezinta caractere Cele doua cimpuri pulmonare prezinta caractere simetrice ale desenului pulmonarsimetrice ale desenului pulmonar

Pe angiocardiografie desenul pulmonar se Pe angiocardiografie desenul pulmonar se suprapune pe arterele opacifiate cu substanta de suprapune pe arterele opacifiate cu substanta de contrastcontrast

Page 11: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Analiza unei radiografii Analiza unei radiografii pulmonarepulmonare Pe radiografia de fata se urmaresc:Pe radiografia de fata se urmaresc:

-elementele de identificare a pacientului-elementele de identificare a pacientului-calitatile tehnice a le radiografiei-calitatile tehnice a le radiografiei-se verifica contrastul-se verifica contrastul-se verifica pozitionarea corecta de fata-se verifica pozitionarea corecta de fata-se verifica daca radiografia a fost facuta in inspir-se verifica daca radiografia a fost facuta in inspir-se verifica degajarea completa a omoplatilor de pe ariile -se verifica degajarea completa a omoplatilor de pe ariile

pulmonarepulmonare-scheletul si partile moi ale cutiei -scheletul si partile moi ale cutiei

toracice:integritatea,simetria,grosimea si regularitatea lortoracice:integritatea,simetria,grosimea si regularitatea lor-mediastinul:liniile mediastinale,silueta cardiaca,aspectul -mediastinul:liniile mediastinale,silueta cardiaca,aspectul

hilurilorhilurilor-pleura:grosimea ei in regiunea -pleura:grosimea ei in regiunea

parietala,mediastinala,diafragmatica;scizurile acesteiaparietala,mediastinala,diafragmatica;scizurile acesteia-parenchimul pulmonar:se compara partea dreapta cu cea -parenchimul pulmonar:se compara partea dreapta cu cea

stingastinga

Page 12: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Pe radiografia de profil se urmareste:Pe radiografia de profil se urmareste:--

poziţionarea corectă: arcurile costale posterioaresuprapuspoziţionarea corectă: arcurile costale posterioaresuprapuse;e;

--forma şi volumul cordului, crosa aortică şi arterelepulmonforma şi volumul cordului, crosa aortică şi arterelepulmonare;are;

-prezenţa spaţiilor clare retrosternal şi retrocardiac;-prezenţa spaţiilor clare retrosternal şi retrocardiac;-reperarea scizurilor.-reperarea scizurilor. Erori in aprecierea unei radiografiiErori in aprecierea unei radiografiiAceste greseli sunt legate de:Aceste greseli sunt legate de:-tehnica de examen: radiografie executata in expir; -tehnica de examen: radiografie executata in expir;

radiografie supraexpusa; radiografia nu este strict de fata.radiografie supraexpusa; radiografia nu este strict de fata.-suprapuneri ale structurilor vecine: malformatii costale; -suprapuneri ale structurilor vecine: malformatii costale;

calcificari ale cartilajelor costale; musculatura toracica; calcificari ale cartilajelor costale; musculatura toracica; sinii,mameloanele scleroase; punga cu grasime de la virful sinii,mameloanele scleroase; punga cu grasime de la virful cordului; scolioza coloanei toracale; vasele pulmonare cordului; scolioza coloanei toracale; vasele pulmonare vazute axial,in special parahilar; crosa venei azygos privita vazute axial,in special parahilar; crosa venei azygos privita axial; ligamentul costopericardic.axial; ligamentul costopericardic.

Page 13: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Leziunile elementare Leziunile elementare pleuro-pulmonare sunt:pleuro-pulmonare sunt:

OpacitateaOpacitatea

Transparentele pulmonareTransparentele pulmonare

Imagini mixteImagini mixte

Page 14: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Leziunile elementare pleuro-Leziunile elementare pleuro-pulmonare se descriu pe baza pulmonare se descriu pe baza

criteriilor:criteriilor: Stabilirea naturii leziunii(opacitate, transparenta, Stabilirea naturii leziunii(opacitate, transparenta,

imagine mixta)imagine mixta) Localizarea topografica(pulmon drept, sting, Localizarea topografica(pulmon drept, sting,

regiunea bazelor, virfurilor)regiunea bazelor, virfurilor) Forma leziunii- se va exprima in figuri geometriceForma leziunii- se va exprima in figuri geometrice Conturul leziunii- precis/imprecis delimitatConturul leziunii- precis/imprecis delimitat Dimensiunile leziunii- in mm/cmDimensiunile leziunii- in mm/cm Structura- omogena/neomogenaStructura- omogena/neomogena Intensitatea- mica/medie/mareIntensitatea- mica/medie/mare Raportul cu elementele anatomice din vecinatate Raportul cu elementele anatomice din vecinatate

sau alte leziuni din jurul imaginii patologicesau alte leziuni din jurul imaginii patologice

Page 15: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

OpacitateaOpacitateaReprezinta scaderea transparentei pulmonare produsa de o Reprezinta scaderea transparentei pulmonare produsa de o

modificare patologica care absoarbe o cantitate mai mare de raze Xmodificare patologica care absoarbe o cantitate mai mare de raze X1.Sediul: 1.Sediul: -regiunea cimpului pulmonar afectat(virf,hil,baza)-regiunea cimpului pulmonar afectat(virf,hil,baza)-localizarea topografica in functie de lobi, segmente, scizuri-localizarea topografica in functie de lobi, segmente, scizuriLocalizarea mai poate fi precizata si pe baza unor semne radiologice:Localizarea mai poate fi precizata si pe baza unor semne radiologice: Semnul Bernou-stabilirea apartenentei unor opacitati la plamin sau Semnul Bernou-stabilirea apartenentei unor opacitati la plamin sau

la elemente invecinatela elemente invecinate Semnul siluetei- tine cont de legea sumatiei si incidentei Semnul siluetei- tine cont de legea sumatiei si incidentei

tangentiale(localizeaza opacitatii in plan sagital sau frontal)tangentiale(localizeaza opacitatii in plan sagital sau frontal) Semnul cervico- toracic- la fel un semn al silueteiSemnul cervico- toracic- la fel un semn al siluetei Semnul superpozitiei hilare- se refera la vizualizarea arterelor din Semnul superpozitiei hilare- se refera la vizualizarea arterelor din

hilhil Bronhograma aeriana-corespunde vizualizarii bronsiilor din Bronhograma aeriana-corespunde vizualizarii bronsiilor din

parenchimul pulmonarparenchimul pulmonar

Page 16: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

2. Forma:2. Forma: rotunderotunde ovalare: diametru 1-6 cmovalare: diametru 1-6 cm neovalare: diametru < de 1 cm,aspect neovalare: diametru < de 1 cm,aspect

rotund,poligonal sau neregulatrotund,poligonal sau neregulat segmentare/lobare: intersecteaza un lob sau un segmentare/lobare: intersecteaza un lob sau un

segmentsegment liniare: situate in interstitiu extralobular sau lobular, liniare: situate in interstitiu extralobular sau lobular,

in scizuri si pleura, in procese infiltrativein scizuri si pleura, in procese infiltrative reticulare: produse de opacitati liniare care se reticulare: produse de opacitati liniare care se

intretaie formind o reteaintretaie formind o retea policiclice(adenopatii tumorale)policiclice(adenopatii tumorale) stelate: denota procese cicatriceale.stelate: denota procese cicatriceale.3.Numarul:3.Numarul: unice sau multiple unice sau multiple pe unul sau ambele cimpuri pulmonarepe unul sau ambele cimpuri pulmonare

Page 17: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

4.Dimensiuni4.Dimensiuni opacitati nodulare miciopacitati nodulare mici-punctiforme-punctiforme-miliare-miliare-nodulare-nodulare opacitati mariopacitati mari-categoria A: 1-5 cm diametru-categoria A: 1-5 cm diametru-categoria B: mai mari decit cele macronodulare dar -categoria B: mai mari decit cele macronodulare dar

nu depasesc 1/3 din cimpul pulmonarnu depasesc 1/3 din cimpul pulmonar-categoria C: depasesc mai mult de 1/3 din cimpul -categoria C: depasesc mai mult de 1/3 din cimpul

pulmonarpulmonar5.Conturul5.Conturul net,bine delimitatnet,bine delimitat net si linearnet si linear difuz,imprecis delimitatdifuz,imprecis delimitat invadatinvadat

Page 18: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

6.Structura6.Structura omogenaomogena neomogenaneomogena7.Intensitatea7.Intensitatea mica(voalare)mica(voalare) medie(asemanatoare intensitatii opacitatii medie(asemanatoare intensitatii opacitatii

mediastinale)mediastinale) mare(depaseste intensitatea opacitatii mare(depaseste intensitatea opacitatii

mediastinale)mediastinale)8.Raportul si relatiile cu elementele morfologice 8.Raportul si relatiile cu elementele morfologice

din jurdin jur tractionate(fibrotorace), aspirate(atelectazie)tractionate(fibrotorace), aspirate(atelectazie) comprimatecomprimate deplasate prin impingere(fluidotorace masiv)deplasate prin impingere(fluidotorace masiv)

Page 19: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Leziuni elementare pleuro-pulmonare:Leziuni elementare pleuro-pulmonare:1- opacitati miliare1- opacitati miliare2- opacitati micronodulare2- opacitati micronodulare3- opacitate segmentara3- opacitate segmentara4- opacitati nodulare4- opacitati nodulare5- opacitati liniare5- opacitati liniare6- opacitati reticulare6- opacitati reticulare7- atelectazie lamelara7- atelectazie lamelara8- caverna drenata8- caverna drenata9- opacitate macronodulara9- opacitate macronodulara10- pleurezie exsudativa10- pleurezie exsudativa

Page 20: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Transparentele Transparentele pulmonarepulmonare1.Localizare: in tesut pulmonar si/sau patologic1.Localizare: in tesut pulmonar si/sau patologic

Localizate, circumscrise, precis delimitate prin perete propriuLocalizate, circumscrise, precis delimitate prin perete propriu Difuze, imprecis conturateDifuze, imprecis conturate Hipertransparente circumscriseHipertransparente circumscrise CongenitaleCongenitale Dobindite Dobindite *Apar prin:*Apar prin:- Proces de distructie si eliminare a parenchimului pulmonar dintr-- Proces de distructie si eliminare a parenchimului pulmonar dintr-

o anumita zonao anumita zona- Mecanism de hiperinflatie alveolara cu ventil de tip expirat- Mecanism de hiperinflatie alveolara cu ventil de tip expirat*Marime: diferita*Marime: diferita*Forma: diferita*Forma: diferita*Grosimea peretelui:*Grosimea peretelui:- subtire: natura congenitala- subtire: natura congenitala- gros: proces dobindit- gros: proces dobindit

Page 21: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Hipertransparente difuzeHipertransparente difuzeCresterea transparentei celor doua cimpuri pulmonare pe:Cresterea transparentei celor doua cimpuri pulmonare pe: Anumita zona fara delimitare precisaAnumita zona fara delimitare precisa Plamin intregPlamin intregCaracteristici:Caracteristici: Extinse,fara desen pulmonar cu localizare latero-Extinse,fara desen pulmonar cu localizare latero-

toracicatoracica Difuze,cu desen pulmonar prezent, unilaterale sau Difuze,cu desen pulmonar prezent, unilaterale sau

bilaterale bilaterale

Imaginile mixteImaginile mixteCombinatia celor doua leziuni pulmonare prezentate mai Combinatia celor doua leziuni pulmonare prezentate mai

sus.Pot fi:sus.Pot fi: Sistematizate- aspect tipic de imagine hidro-aericaSistematizate- aspect tipic de imagine hidro-aerica Nesistematizate-diferite forme si aspecte fara Nesistematizate-diferite forme si aspecte fara

caracteristica opacitatii sau transparenteicaracteristica opacitatii sau transparentei

Page 22: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Hipertransparente circumscrise:Hipertransparente circumscrise:1- chist hidatic fisurat1- chist hidatic fisurat2- caverna cu bronhie de drenaj2- caverna cu bronhie de drenaj3- bronhograma aeriana pe fond 3- bronhograma aeriana pe fond de pneumoniede pneumonie4- plamin polichistic suprainfectat4- plamin polichistic suprainfectat5- chist aerian congenital5- chist aerian congenital6- fluido-pneumotorace laterotoracic6- fluido-pneumotorace laterotoracic stingsting7- abces pulmonar dupa vomica7- abces pulmonar dupa vomica

Page 23: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Imagini hidro-aerice prin Imagini hidro-aerice prin procese patologice procese patologice parenchimatoaseparenchimatoase

A- abces pulmonarA- abces pulmonarB- caverna tuberculoasaB- caverna tuberculoasaC- cancer pulmonar excavatC- cancer pulmonar excavatD- chist hidatic dupa vomicaD- chist hidatic dupa vomicaE- plamin polichistic infectatE- plamin polichistic infectatF- colectie pleurala hidroaerica F- colectie pleurala hidroaerica de perete toracicde perete toracicG- fluido-pneumo-toraceG- fluido-pneumo-torace

Page 24: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Semiologie radiologica Semiologie radiologica pulmonarapulmonara

1. Sindromul parietal1. Sindromul parietal – – leziuni ale părţilor moi ale peretelui toracic leziuni ale părţilor moi ale peretelui toracic

pot antrena imagini patologice pe radiografia pot antrena imagini patologice pe radiografia pulmonară.pulmonară.

► ► Creşterea locală a densităţii, de origine Creşterea locală a densităţii, de origine infecţioasă sau tumorală benignăinfecţioasă sau tumorală benignă

► ► Creşterea sau diminuarea extinsă a densităţii Creşterea sau diminuarea extinsă a densităţii se apreciază prin comparaţie cu partea opusă.se apreciază prin comparaţie cu partea opusă.

► ► Calcificări – adenopatii, paraziţi, hematoame Calcificări – adenopatii, paraziţi, hematoame ► ► Anomalii osoase – cel mai frecvent litice Anomalii osoase – cel mai frecvent litice

(demineralizări, (demineralizări, lacune,liza întinsă, sau fracturi patologice) lacune,liza întinsă, sau fracturi patologice) 

Page 25: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

2. Sindromul pleural2. Sindromul pleural– înglobează semnele ce traduc – înglobează semnele ce traduc prezenţa lichidului, aerului, sau ţesuturilor anormale prezenţa lichidului, aerului, sau ţesuturilor anormale în pleurăîn pleură

► ► Opacităţi pleurale (revărsate lichidiene, tumori)Opacităţi pleurale (revărsate lichidiene, tumori) revărsate lichidiene libere: opacitate omogenă la baza revărsate lichidiene libere: opacitate omogenă la baza

plămânului, cu limita superioară concavă în sus.plămânului, cu limita superioară concavă în sus. Revărsate lichidiene subpulmonare (pleurezia Revărsate lichidiene subpulmonare (pleurezia

diafragmatică) prin diafragmatică) prin pierderea elasticităţii pulmonare. Lichidul se strânge pierderea elasticităţii pulmonare. Lichidul se strânge între plămân şi diafragm, nemodificând forma între plămân şi diafragm, nemodificând forma pulmonului.pulmonului.

revărsatul pleural localizat şi tumorile pleurale: revărsatul pleural localizat şi tumorile pleurale: leziunea este localizată pe peretele toracic şi se leziunea este localizată pe peretele toracic şi se dezvoltă spre interior, împingând pulmonul.dezvoltă spre interior, împingând pulmonul.

  Revărsatul interlobar (scizural) apare când pleura Revărsatul interlobar (scizural) apare când pleura este simfizată sau când plămânul şi-a pierdut este simfizată sau când plămânul şi-a pierdut elasticitatea. elasticitatea.

Page 26: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

► ► Hipertransparenţe pleurale (revărsat gazos / pHipertransparenţe pleurale (revărsat gazos / pneumotorax).Semnele unui pneumotorax total neumotorax).Semnele unui pneumotorax total sau parţial, sunt:sau parţial, sunt:

prezenţa unei hipertransparenţe în care se reprezenţa unei hipertransparenţe în care se remarcă dispariţia structurii vasculare normale;marcă dispariţia structurii vasculare normale;

pleura viscerală apare sub forma unui lizereu pleura viscerală apare sub forma unui lizereu dens,mărginind parenchimul pulmonar dens,mărginind parenchimul pulmonar colabat.colabat.

► ► Calcificări pleurale. Pleura poate fi sediul unei Calcificări pleurale. Pleura poate fi sediul unei necroze cazeoase sau a unei hemoragii care necroze cazeoase sau a unei hemoragii care evoluează spre calcificare. Aceste calcificări evoluează spre calcificare. Aceste calcificări dau imagini opace, cu intensitate variabilă, dau imagini opace, cu intensitate variabilă, neregulate, neomogene, bine delimitate.neregulate, neomogene, bine delimitate.

Page 27: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Pleurezie inchistataPleurezie inchistata

Page 28: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Pleurezie dreaptaPleurezie dreapta

Page 29: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Pleurezie interlobaraPleurezie interlobara

Page 30: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

3. Sindromul mediastinal3. Sindromul mediastinal– înglobează semnele ce – înglobează semnele ce traduc traduc prezenţa aerului, lichidului, sau ţesuturilor anormale înprezenţa aerului, lichidului, sau ţesuturilor anormale în mediastin. mediastin.

► ► Opacităţi mediastinale: cel mai adesea sunt expresia unOpacităţi mediastinale: cel mai adesea sunt expresia unor adenopatii.or adenopatii.

limita externă netă şi continuă, convexă către plămân, limita externă netă şi continuă, convexă către plămân, iar limita internă invizibilă (ştearsă de mediastin);iar limita internă invizibilă (ştearsă de mediastin);

racordare în pantă lină cu mediastinul;racordare în pantă lină cu mediastinul;► ► Hipertransparenţe mediastinale: sunt date de:Hipertransparenţe mediastinale: sunt date de: pneumomediastin – asociat deseori cu emfizemul pneumomediastin – asociat deseori cu emfizemul

subcutanat şi cu pneumotoraxul.subcutanat şi cu pneumotoraxul. anomalii esofagieneanomalii esofagiene hernia hiatală determină o opacitate retrocardiacă cu hernia hiatală determină o opacitate retrocardiacă cu

conturul drept bine delimitat,ce impinge linia conturul drept bine delimitat,ce impinge linia paraesofagiana la partea inferioara. paraesofagiana la partea inferioara.

► ► Calcificări mediastinale - sunt determinate de:Calcificări mediastinale - sunt determinate de: adenopatii tuberculoasesau pneumoconioticeadenopatii tuberculoasesau pneumoconiotice structuri vasculare – opacităţile au aspect liniar sauarcistructuri vasculare – opacităţile au aspect liniar sauarci

form, urmând traiectul vasului (aorta sau pulmonara)form, urmând traiectul vasului (aorta sau pulmonara) Calcificări valvulare, sau pericardiceCalcificări valvulare, sau pericardice

Page 31: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Adenopatie mediastinalaAdenopatie mediastinala

Page 32: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

4. Sindromul bronşic4. Sindromul bronşicSe compune din:Se compune din: Îngroşarea pereţilor bronşici Îngroşarea pereţilor bronşici – – corespunde unei atingeri amucoasei corespunde unei atingeri amucoasei

bronhice (bronşite, leziuni cicatriciale), bronhice (bronşite, leziuni cicatriciale), sau unui edem interstiţial sau unui edem interstiţial peribronhovascular.peribronhovascular.

Dilatarea lumenului bronşic Dilatarea lumenului bronşic  – – este vizibilă bronhografic.este vizibilă bronhografic. Obstrucţia lumenului bronşic Obstrucţia lumenului bronşic  – – este consecinţa unui proces extrinsec este consecinţa unui proces extrinsec

ce comprimă bronhia, sau a unui proces ce comprimă bronhia, sau a unui proces intrinsec ce obstruează lumenul şi intrinsec ce obstruează lumenul şi invadează pereţii.invadează pereţii.

Page 33: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Bronsiectazii bazale bilateraleBronsiectazii bazale bilaterale

Page 34: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

5.Sindromul vascular5.Sindromul vascularInglobeaza semnele ce traduc Inglobeaza semnele ce traduc

modificari de calibru,situatie sau modificari de calibru,situatie sau numar ale vaselor pulmonare:numar ale vaselor pulmonare:

Marirea localizata a calibruluiMarirea localizata a calibrului Marirea difuza a calibruluiMarirea difuza a calibrului Marirea calibrului vaselor centrale Marirea calibrului vaselor centrale

cu diminuarea calibrului vaselor cu diminuarea calibrului vaselor perifericeperiferice

Redistributia arteriala pulmonaraRedistributia arteriala pulmonara Diminuarea localizata sau globala a Diminuarea localizata sau globala a

calibrului vascularcalibrului vascular

Page 35: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Staza pulmonaraStaza pulmonara

Page 36: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

6. Sindromul parenchimatos-6. Sindromul parenchimatos-Reprezintă ansamblul Reprezintă ansamblul imaginilor parenchimatoase care nu pot fi încadrate în imaginilor parenchimatoase care nu pot fi încadrate în sindroamele descrise anterior. Imaginile sindroamele descrise anterior. Imaginile parenchimatoasesunt înconjurate din toate părţile de parenchimatoasesunt înconjurate din toate părţile de pulmon iar când au sediu periferic seracordează în pulmon iar când au sediu periferic seracordează în unghi ascuţit la peretele toracic sau mediastin. În acest unghi ascuţit la peretele toracic sau mediastin. În acest cadru semiologic deosebim:cadru semiologic deosebim:

Opacităţi rotunde solitare –cancer pulmonar bronhiolo-Opacităţi rotunde solitare –cancer pulmonar bronhiolo-alveolar, metastază unică, chist hidatic, tuberculom, tualveolar, metastază unică, chist hidatic, tuberculom, tumoribenigne;moribenigne;

Opacităţi rotunde multiple –metastaze pulmonare, Opacităţi rotunde multiple –metastaze pulmonare, chistehidatice multiple, sarcoidoză, tuberculoză, b. chistehidatice multiple, sarcoidoză, tuberculoză, b. Hodgkin;Hodgkin;

Imagini cavitare –Imagini cavitare –abcesul pulmonar, cavernatuberculoasă, tumori abcesul pulmonar, cavernatuberculoasă, tumori maligne excavate, chistul hidatic fisurat;maligne excavate, chistul hidatic fisurat;

Hipertransparenţe- chistul hidatic evacuat, buleenfizemHipertransparenţe- chistul hidatic evacuat, buleenfizematoase, chiste aerice, polichistoza pulmonarăcongenitalatoase, chiste aerice, polichistoza pulmonarăcongenitală;ă;

Calcificări –tuberculoase, silicotice, tumoraleCalcificări –tuberculoase, silicotice, tumorale

Page 37: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Radiologia clinica a Radiologia clinica a aparatului respiratoraparatului respirator

Pneumopatii infectioase:Pneumopatii infectioase:-pneumonii virale-pneumonii virale-pneumonia pneumococica-pneumonia pneumococica-pneumonia stafilococica-pneumonia stafilococica-pneumonia cu Klebsiela-pneumonia cu Klebsiela-bronhopneumonia-bronhopneumonia-abcesul pulmonar-abcesul pulmonar-pneumoniile fungice-pneumoniile fungice-hidatidoza pulmonara-hidatidoza pulmonara-tuberculoza pulmonara-tuberculoza pulmonara Pneumonii de inhalatiePneumonii de inhalatie-pneumonii prin aspiratia de lichide-pneumonii prin aspiratia de lichide-alveolite-alveolite-pneumoconioze-pneumoconioze

Page 38: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Pneumonie lobara superioara Pneumonie lobara superioara dreaptadreapta

Page 39: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Abces pulmonar stingAbces pulmonar sting

Page 40: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Chist hidatic pulmonar drept ruptChist hidatic pulmonar drept rupt

Page 41: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

BronhopatiiBronhopatii-astm bronsic-astm bronsic-emfizem pulmonar-emfizem pulmonar-bronsiectazia-bronsiectazia Tumori pulmonareTumori pulmonare-tumori benigne-tumori benigne-tumori maligne primitive-tumori maligne primitive-tumori maligne secundare-tumori maligne secundare

Page 42: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Bronsiectazii bazaleBronsiectazii bazale

Page 43: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Cancer hilar stingCancer hilar sting

Page 44: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Metastaze pulmonareMetastaze pulmonare

Page 45: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Bolile pleureiBolile pleurei-pleureziile:revarsatul pleural liber in marea -pleureziile:revarsatul pleural liber in marea

cavitate; revarsatul pleural inchistatcavitate; revarsatul pleural inchistat-modificari proliferative ale pleurei:pleurezii -modificari proliferative ale pleurei:pleurezii

fibrinoase; tumori pleurale primitive; fibrinoase; tumori pleurale primitive; hipertransparente si imagini hidroaerice pleuralehipertransparente si imagini hidroaerice pleurale

Hemopneumotorax dreptHemopneumotorax drept

Page 46: Radiodiagnosticul Aparatului Respirator

Multumesc pentru Multumesc pentru atentie!atentie!


Recommended