+ All Categories
Home > Documents > PUG Chisinau Proiect

PUG Chisinau Proiect

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: marynkqa
View: 269 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 87

Transcript
 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  1/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 1

  Planul Urbanistic Generalal

  oraului Chi inu

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  2/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 2

  Sumar:

  CUVNT NAINTE ......................................................................................................................0 CAPITOLUL 0. INTRODUCERE.........................................................................................

  0.1 TERMENI DE REFERIN I CONDIII CONTRACTUALE.......................................................5

  0.2 A NALIZA NDEPLINIRIIPUG 1989 ....................................................................................50.3 METODOLOGIE...............................................................................................................111 CAPITOLUL 1. AUDIT .......................................................................................................1

  1.1 COOPERARE TERITORIAL ..............................................................................................131.1.1 Context Naional....................................................................................................131.1.2 Context Internaional .............................................................................................131.1.3 Relaia cu planul Teritoriali Strategii Sectoriale.................................................14

  1.2 DEMOGRAFIE SI FOR A DE MUNC .................................................................................161.2.1 Dinamica populaiei...............................................................................................161.2.2 Densitatea populaiei .............................................................................................191.2.3 Piaa muncii ...........................................................................................................191.2.4 Concluzii................................................................................................................2

  1.3 TERENURI.......................................................................................................................211.3.1 Caracteristica teritoriului .......................................................................................21.3.2 Zonarea funcional...............................................................................................211.3.3 Valoarea terenului .................................................................................................231.3.4 Structura geomorfologic ......................................................................................241.3.5 Hidromorfologia....................................................................................................21.3.6 Concluzii................................................................................................................2

  1.4 LOCUINE.......................................................................................................................261.4.1 Portofoliul de locuine existent..............................................................................261.4.2 Dinamica pieei imobiliare ....................................................................................271.4.3 Concluzii................................................................................................................2

  1.5 DEZVOLTAREA ECONOMIC ...........................................................................................271.5.1 Industrie.................................................................................................................21.5.2 Servicii...................................................................................................................31.5.3 Investiii.................................................................................................................311.5.4 Comer extern ........................................................................................................321.5.5 Turism....................................................................................................................31.5.6 Proprietatea municipala .........................................................................................31.5.7 Concluzii................................................................................................................3

  1.6 UTILITI PUBLICE.........................................................................................................361.6.1 Contextul analizei..................................................................................................31.6.2 Alimentarea cu ap................................................................................................361.6.3 Canalizare..............................................................................................................3

  1.6.4 Termificare ............................................................................................................41.6.5 Gazificare ..............................................................................................................41.6.6 Electricitate............................................................................................................41.6.7 Telefonie................................................................................................................451.6.8 Politici locale privind utilitile publice ................................................................451.6.9 Tendine de dezvoltare ..........................................................................................451.6.10 Concluzii................................................................................................................4

  1.7 SERVICII PUBLICE...........................................................................................................461.7.1 Educaie i cultur .................................................................................................461.7.2 Sntate..................................................................................................................47

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  3/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 3

  1.7.3 Protecia social.....................................................................................................481.7.4 Salubritate..............................................................................................................41.7.5 Poliie i pompieri..................................................................................................481.7.6 Sectorul neguvernamental .....................................................................................41.7.7 Administraia municipal ......................................................................................501.7.8 Bugetul municipal .................................................................................................51.7.9 Concluzii................................................................................................................5

  1.8 MEDIU............................................................................................................................531.8.1 Cadru general.........................................................................................................51.8.2 Zone naturale protejate ..........................................................................................51.8.3 Patrimoniu construit protejat .................................................................................51.8.4 Concluzii................................................................................................................5

  1.9 TRANSPORT....................................................................................................................551.9.1 Transport exterior ..................................................................................................51.9.2 Transport public.....................................................................................................51.9.3 Reeaua stradal.....................................................................................................571.9.4 Parcri....................................................................................................................581.9.5 Tendine de dezvoltare ..........................................................................................581.9.6 Concluzii................................................................................................................5

  1.10 A NALIZASWOT ............................................................................................................592 CAPITOLUL 2. PROGNOZE SI SCENARII DE DEZVOLTARE.....................................62.1 PROGNOZE DEMOGRAFICE..............................................................................................622.2 SCENARII DE DEZVOLTARE ECONOMIC .........................................................................652.3 SCENARII DE DEZVOLTARE TERITORIAL........................................................................672.4 PROGNOZE DE VENITURI SI CHELTUIELI BUGETARE........................................................68

  3 CAPITOLUL 3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE............................................................73.1 VIZIUNE..........................................................................................................................723.2 OBIECTIVE DE DEZVOLTARE...........................................................................................723.3 POLITICI, PROGRAME, PROIECTE SECTORIALE.................................................................73

  4 CAPITOLUL 4. MONITORIZAREI EVALUARE ..........................................................845 AUTORI................................................................................................................................86 DOCUMENTE, STUDII, LITERATUR DE SPECIALITATE.........................................867 ANEXE..................................................................................................................................8

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  4/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 4

  CUVNT NAINTE

  Prezentul document reprezint varianta de proiect a Planului Urbanistic General al orauluiChi inu elaborat in cu conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Chi inu nr. 9/5 din 6aprilie 2004 Cu privire la aprobarea Concepiei Planului urbanistic general al municipiuluiChi inu.

  Documentul se constituie din 4 capitole distincte: (0) Introducere, (1) Audit, (2) Prognoze siscenarii de dezvoltare, (3) Strategia de dezvoltare si (4) Monitorizarea si evaluare.In introducere se descriu sarcinile planului, termenele de referina, analiza realizrii PUGprecedent si metodologia aplicata la elaborarea acestui document.In primul capitol se prezint obiectul de studiu, importanta lui pe plan naional si regional,precum si relaia cu planul teritorial si alte documente strategice sectoriale aprobate.Capitolul de audit al prezentului document investigheaz situaia existenta pe principalelesectoare si domenii: populaie si for a de munc , Terenuri, locuine, economie, utilit i publice,servicii sociale, transport si mediu.Urm torul capitol este destinat elabor rii unor prognoze si scenarii de dezvoltare socio-economice,si teritoriale pana in anul 2020.

  Capitolul privind viziunea i obiectivele de dezvoltare prezint reperele coeziunii economice,sociale i teritoriale ale oraului. De asemenea, acestea sunt nso ite cu politici, programe siproiecte menite atingerea scopurilor propuse.Capitolul legat monitorizarea implementrii planului descrie cadrul general care urmeaz a fidezvoltat pentru implementarea planului urbanistic.Planul urbanistic este nsoit de un se documente sub forma de tabele de date si piesedesenate care prezint att situa ia existenta cat si variantele de dezvoltare si implementare apoliticilor, programelor si proiectelor pentru fiecare domeniu de dezvoltare urbana.Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chi inu este rezultatul cooper riidintre Consiliul Municipal Chi inu i PNUD Moldova, n care Consiliul Municipal estebeneficiarul, iar PNUD Moldova, contractorul lucr rii. Lucrarea este realizat de un consor iu

  internaional de speciali ti, din Republica Moldova, Belarus i Romnia, din care fac parte: INCP Urbanproiect Proiectant General, IHS Romania SRL Consultant management, Bussines Consulting Institute Proiectant specialitate (socio-economic), S.C. Linia Nova SRL Proiectant specialitate (regulament local), I.U. BelNIIGradostroitelistva Proiectant specialitate (transport), I.M. Chi inuproiect Proiectant specialitate (utilit i).

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  5/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 5

  0 CAPITOLUL 0. INTRODUCERE0.1 T ERMENI DE REFERIN I CONDI II CONTRACTUALE Conform termenelor de referina a contractului nr. XX/XX/29/09/06 Elaboratorul va efectuaElaborarea Planul Urbanistic General al oraului Chi inu, care va cuprinde: analiza datelor siinformaiei cuprinse in studiile anterioare realizate de beneficiar, auditul situaiei existente,formularea viziunii si obiectivelor strategice de dezvoltare, realizarea planului de politici,programe si proiecte, dezbaterea publica si finalizarea documentului final. n condiiile legislaiei specifice privind planificarea urban a Republicii Moldova, Elaboratorul vafundamenta i elabora Planul de Amenajare a municipiului Chi inu i Planul UrbanisticGeneral al oraului Chi inu. Documentul se realizeaz prin inventarierea principalelor surse deinformare privind practicile internaionale aplicabile subiectului studiului, prin utilizareametodologilor care stau la baza formulrii programelor in domeniul managementului urban si alrevitalizrii zonelor urbane centrale, utiliznd terminologia acceptata n media profesional aleplanificrii urbane. n scopul obinerii unui teritoriu al coeziunii economice i sociale i respectnd principiiledezvolt rii durabile i ale autonomiei locale, Elaboratorul documentaiilor de urbanism va lua nconsideraie, n conformitate cu documentul privind Perspectiva Dezvoltrii Spaiale a Europei,urm toarele aspecte: i) dezvoltarea policentric echilibrat a unit ilor administrativ teritoriale cecompun municipiul Chi inu i nt rirea parteneriatului dintre zonele urbane i cele rurale; ii)promovarea unui concept integrat de transport i comunicare ntre aceste unit i administrative,dar i cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naional; iii) dezvoltarea iconservarea patrimoniului cultural i natural existent pe teritoriul unit ilor administrativteritoriale ce compun municipiul Chi inu, printr-un management performant.Conform condiiilor contractului, aceast documenta ie reprezint prima etapa a elabor rii PUG.Dup organizarea unor dezbateri publice, documenta ia de urbanism n form final va fipredat Beneficiarului la sfr itul lunii aprilie 2007.

  0.2 ANALIZA NDEPLINIRIIPUG 1989Dezvoltarea oraului Chi inu din punct de vedere urbanistic este reglementat de PlanulUrbanistic General, aprobat prin Hot rrea Consiliului de Minitri al R.S.S.M. nr. 124 din17.04.1989. Fiind elaborat cu 17 ani n urm , o mare parte din prevederile PUG 89 nu mai suntactuale. Conform termenelor limite calculate, pn n anul 2010 populaia oraului Chi inuurma s ating cifra de 950-1000 mii de locuitori. Dispoziiile incluse n planul nominalizaturmau s fie realizate n conjunctura fostului sistem bazat pe principiile economiei planificateiinvestiii capitale centralizate.Modific rile operate la PUG 89 au fost condiionate de necesitatea amplas rii complexului deproducere a calculatoarelor i de includerea Chi inului n lista oraelor de importan istoric .Necesitatea actualiz rii Planului Urbanistic General a mai fost dictat i de ali factori, cum ar fi:

  Autorizarea de c tre Guvern a repartiz rii unui teren de 1128 ha din preajma orauluiChi inu pentru construcia vilelor i amplasarea ntovr irilor pomicole;

  Schimb rile social-economice i funciare care nu permit extinderea nejustificat acartierelor locative pe terenurile preluate de la gospod riile agricole suburbane ;

  Extinderea urbanistic n partea de nord a ora ului spre aa-numitele Por i de Nord,precum i n direcia oraului Vadul lui Vod , cartierului Bude ti II;

  Acordarea unor spa ii extinse pentru construcia n Chi inu a caselor de locuitparticulare cu un num r redus de etaje (1228 loturi n 1989-1990; 937 loturi n 1990-1993; 513 loturi n1995-1997; 212 loturi n 1998 i 80 loturi n 1999).

  Modificrile semnificative n structura demografic i administrativ a oraului Chi inui a localit ilor suburbane. La 1 ianuarie 1990, aceasta constituia 755 mii de locuitori peo suprafa de 30 mii ha. La 1 ianuarie 1999, populaia oraului num ra 662,7 mii de

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  6/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 6

  locuitori, iar a localit ilor municipale - 132,953 mii (n total: 795,65 mii locuitori pe unteritoriu de 56,333 ha).

  Industria, protec ia mediului n perioada 1974-1991, era preconizat evacuarea a 180 de ntreprinderi din partea central aoraului. Aceast ac iune a fost ndeplinit doar n propor ie de 38 la sut . Suprafaa normativ a f iei riverane de protecie a rului Bc n raza municipiului Chi inu este de 270 ha. Pe acestteren activeaz 45 de ntreprinderi industriale i comunale, ocupnd 15 la sut din suprafaatotal a f iei riverane de protecie. n prezent, situaia economio-financiar n complexul industrial se afl ntr-o criz ce semanifest prin declinul permanent al produciei i al vnzrilor, reducerea locurilor de munc ,nivelul sczut de competitivitate a produciei fabricate, majorarea datoriilor creditoare idebitoare, cre terea numrului de ntreprinderi. Fr industrie, economia municipiului Chi inunu va putea s nregistreze progrese vizibile, deoarece industria determin stabilitatea dinamiciimacroeconomice i oportunitatea exportului, calitatea potenialului tehnico- tiinific i utilizareafor ei de munc .Infrastructura social n perioada 1987-1994, n municipiul Chi inu, au fost edificate case de locuit pe o suprafa de2,6 mln m.p. Fondul locativ pentru nceputul anului 1995 constituia 10,4 mln m.p. sau 179 mii de

  apartamente, suprafa a medie a unui apartament fiind de 54 m.p.. Fiec rui locuitor i revenea15 m.p. de spa iu locativ.Pe o parte din teritoriile destinate locuinelor supraetajate s-a decis proiectarea i construireacartierelor locative de case individuale: str. Ciocrlia, or. Durle ti, str. Grenoble, str. NicolaeMilescu Sp tarul, cartierul din preajma Universit ii Tehnice din Moldova pn la CaleaOrheiului teritoriu ce forma anterior blocurile supraetajate la Por ile de Nord ale oraului. Pelng p r ile pozitive, acest proces are i caracteristici negative: necomplexitatea edific rii(reie ind din situaia economic diferit a beneficiarilor); nedezvoltarea infrastructurii tehnice(drumuri, reele i instalaii tehnice), beneficiarii particulari nefiind n stare s suporte cheltuielilepentru edificarea acestora; afectarea unor teritorii mari din cauza amplas rii loturilor separate.Din cauza extinderii construciilor particulare pe teritoriile noi de la periferia oraului, teritoriilerezervate pentru amplasarea locuin elor de diverse forme, precum i cartierele Bude ti II,

  Ceucari, nu pot fi utilizate n urm torii ani, deoarece majoritatea lor au fost supuse privatiz rii.Ca urmare, este pus n pericol procesul de reconstruc ie a pr ii centrale istorice a oraului,deoarece necesitatea reamplas rii locatarilor din casele de locuit supuse demolrii impuneconstrucia unor blocuri noi pe loturi libere. Totodat , stagnarea din sectorul social-cultural dinanii preceden i, cnd se construiau prioritar blocuri locative f r a fi finanat i structurasocial , a influenat asupra dezvolt rii sistemului comercial, de prestri servicii c tre populaie,alimentaie public . n prezent, orientarea amplas rii acestor obiective se concentreaz ncartierele locative care nu dispuneau de sistemul de deservire a popula iei. Concomitent, iaamploare procesul de reprofilare a spa iilor existente. Astfel au ap rut supermarket-urile:GREEN HILS n sectoarele Botanica, R cani; FIDESCO n sectoarele Ciocana i Centru;centrele comerciale ELAT, GEMENII S. A., centrul comercial EXPO BUSINESS peteritoriul E.R.E.N.-ului. Pe lng obiectivele de propor ii mari, apare i o alt reea de obiectivede comer cu caracter provizoriu (pavilioane, gherete, terase de var ), ca parte component acomer ului, pavilioane comerciale ncorporate n staiile pentru transportul urban de pasageri.90% din obiectivele menionate sunt amplasate pe magistralele,arterele i c ile pietonaleprincipale.Din cauza situaiei economice i financiare precare, nu s-au realizat un ir de proiecte incluse nPUG 89 la compartimentul cultur , sport i agrement. De exemplu: Planul sportului, Stadionulrepublican. N-a fost definitivat canalul de canotaj, cinematograful din bd. Dacia (nefinalizat pn n prezent), Muzeul Satului din regiunea gr dinii zoologice, Parcul Trei Iezi, etc. n cadrulPlanului general, n anul 1992 a fost elaborat Schema dezvolt rii teritoriilor spaiilor verzi nmunicipiul Chi inu.

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  7/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 7

  Scopul final al prezentului PUG const n asigurarea dreptului cetenilor, fiecrei familii de aalege cel mai potrivit mod de mbun t ire a condiiilor de trai. Conform art. 25 din DeclaraiaUniversal a Dreptului Omului, fiecare cetean are dreptul la un anumit standard de via , desn tate i bunstare pentru sine i familia sa, la asigurarea alimentaiei, mbr cmintei,locuinei i ngrijirii medicale, precum i la serviciile sociale necesare. n perioada de tranzi ie,necesitatea acut de promovare a eficienei economice n condiiile critice de protecie ap turilor defavorizate, impune sprijinirea unei piee par ial controlate de autorit i n sectorul delocuine. Eficiena i echitatea social presupune atingerea unui echilibru ntre interveniastatului (municipiului) i a condiiilor libere de pia .Transportul si re eaua stradal De asemenea, nu se ndepline te n volum deplin ori se ndepline te cu ntrzieri mari n raportcu termenele stabilite acel ansamblu de m suri privind dezvoltarea nodului feroviar Chi inu, culuarea n calcul a studiilor de proiect ale institutelor Dneproghiprotrans i PromtranNIIproiect,efectuate n cadrul proiectului Planul general de dezvoltare Dintre msurile preconizate nu s-au realizat: construcia c ii de acces spre zona industrial str. Uzinelor, cu al turarea c tresta ia Atavasca i lichidarea c ii de circulaie din str. Ismail spre C.E.T. 1; reconstrucia griiferoviare i sporirea capacit ii ei; construcia unei reele de transport feroviar extern;construcia g rii de comunicaii suburbane n zona sta iei Visterniceni. n scopul sporirii capacit ii de trafic a nodului feroviar Chi inu i a sta iilor lui, s-au efectuat

  par ial urm toarelor msuri: construcia c ilor feroviare secundare n sectorul Tighina - Ungheni;refacerea ramificaiei de cale ferat Revaca C inri; trecerea la traciunea electric atrenurilor; construcia platformei pentru pasageri n apropierea grii existente (ca soluietemporar ).Dezvoltarea n perspectiv a re elei de drumuri pentru automobile n zona de inciden amunicipiului Chi inu s-a nf ptuit conform studiilor elaborate de institutele de proiectareSoizdorproiect, filiala Kiev, i Moldghidroavtodor. De altfel, msurile principale prevzutepentru prima tran a realiz rii PUG 89 la capitolul construciei de drumuri auto au fost, n mareparte, ndeplinite. Se inteniona, de asemenea, dezvoltarea capacit ii g rilor i staiilor deautobuze pn la 4,4 mii de pasageri. Printre msurile prevzute de PUG 89, n prima tran s-a realizat numai construcia staiei auto de direcie sudic i construcia par ial a G rii Nord peCalea Mo ilor.

  Dezvoltarea de perspectiv a aeroportului Chi inu s-a proiectat n Planul general pe bazaFundamentrii tehnico-economice a l rgirii aeroportului Chiinu, efectuate de InstitutulUcraeroproiect. L rgirea ansamblului aerogrii era determinat n baza elabor rilor de proiectale I.P. Chiinuproiect. Totodat , n prima tran se prevedea s fie realizate urm toarele:construcia ansamblului suplimentar al autogrii pentru 800 de pasageri; construc ia hoteluluipentru 400 de locuri; rennoirea parcului de avioane nregistrat; finalizarea amenaj rii celei de-adoua pist de decolare i de aterizare prevzute pentru avioane de tipuri noi.Soluiile de proiect ale PUG 89 privind dezvoltarea reelei de drumuri i str zii s-au bazat pe:organizarea arhitectural-sistematizat a teritoriului municipiului; necesitatea desc rc riiteritoriului raioanelor locative de torentele de transport; necesitatea implementrii unui nou tipde transport de c l tori electrificat tramvaiul. Concomitent, se propunea formarea unei centuriinterioare de transport pe seama sistemului de str zi magistrale de importan general-urban cu o circula

  ie reglat

  a transportului: str. Alecu Russo, str. Me

  terul Manole cu ie

  irea

  proiectat pe b-dul Cuza Vod str. Mioria str. Mesager str. Mihai Viteazul, cu ie ireaproiectat pe str. Tudor Vladimirescu str. Alecu Russo. n afar de aceasta, se preconizaformarea de str zi magistrale ntre sectoarele importante ale ora ului i direciile exterioare (b-dul Cantemir, os. Munce ti, str. Vasile Lupu etc.), construcia interseciilor de trafic i apasajelor pietonale subterane.Potrivit datelor de mai sus, msurile prioritare privind dezvoltarea reelei stradal-rutiere amunicipiului i a elementelor acesteia n-au fost nf ptuite n corespundere cu PUG 89 i r mncu mult n urma termenelor stabilite. Trebuie de menionat faptul c r mnerea n urm adezvolt rii reelei de drumuri i str zi a municipiului atrage dup sine sporirea sarcinii pereeaua existent , supranc rcarea unui mare num r de str zi (b-dul tefan cel Mare i Sfnt,

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  8/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 8

  str. A. Pukin, str. Mitropolit Bnulescu-Bodoni, b-dul Rena terii, str. Alecu Russo, str. Iu.Gagarin, os. Munce ti, str. Bucure ti, etc.) i noduri. Aceasta conduce la agravarea situa ieiecologice, micorarea capacit ii de trafic a str zilor i a nodurilor de transport, scdereavitezelor de exploatare a transportului, inclusiv a celui urban. Cu toate acestea, ncepnd cuanul 1998, n pofida unei situaii economice dificile, n municipiu s-a format o tendin pozitiv privitoare la construcia de str zi. A fost reconstruit por iunea str zii Ismail (1 tran ) de la b-dul tefan cel Mare i Sfnt pn la str. Albioara, reconstruit str. Ciuflea, fapt ce a creatpremise pentru reconstruc ia str. Ismail mai sus de b-dul tefan cel Mare i Sfnt. S-a finalizatconstrucia str zii Ceucari.PUG 89 prevedea dezvoltarea prioritar n municipiul Chiinu a unui sistem de transport publicurban. Drept baz a acestui sistem urma s devin reeaua de tramvai, preconizat c tretermenul primei trane cu o band izolat de tramvai, un depou de tramvaie, substa ii detraciune, etc. Totodat , re eaua de troleibuze i de autobuze, urma s cunoasc o dezvoltarede perspectiv , pe contul sporirii liniilor i al extinderii parcului.Printre msurile prioritare, n prima tran a PUG 89 au fost prevzute urm toarele: construcialiniilor de tramvai cu o lungime de 28 km (calculate pe ax ) pe str zile: Bucovinei Mircea celB trn Ismail Cantemir Gagarin Decebal Titulescu Cuza Vod Dacia; construciaunui depou pentru 100 de vagoane; construc ia liniei noi de troleibuz pe b-dul Dacia,oseauaHnce ti, n cartierul Pota Veche, pe b-dul Mircea cel B trn, str. Independen ei, str. Munce ti;procurarea de material rulant nou (circa 100 de unit i); construcia unor noi staii de traciune;formarea unor noi linii de autobuz n noile zone de construcie, procurarea unui material rulantnou (circa 270 de unit i), construcia unui parc suplimentar de autobuze. ns , din motive cunoscute, realizarea acestor obiective ale PUG 89 nu se desf oar .Construcia primei trane de tramvai este legat de necesitatea construc iei ie irii str zii Ismailspre cartierul locativ Ciocana, precum i a reconstruciei ei, incluznd instalaiile artificiale. n asemenea condi ii dificile, n scopul asigur rii traficului de pasageri n municipiu, au fostantrenate mijloace de transport din sectorul privat. Ele au fost ndreptate spre organizareatraficului de c l tori n sistemul de MAXI TAXI, de regul , pe linii de transport public existente. n fapt, microbuzele au devenit astzi un sistem de trafic de c l tori independent, cruia irevine o parte considerabil din volumul total urban. Asemenea pondere nu a fost prevzut nPUG 89l. Folosirea sistemului de microbuze n structura transportului or enesc municipal va fiprivit ca o msur provizorie, deoarece exploatarea MAXI TAXI-urilor conduce la consecinenegative i genereaz probleme suplimentare. Astfel, din cauza capacit ii de trafic reduse,microbuzele circul cu intervale mici pe acelea i rute ca i transportul public. n consecin , areloc scderea capacit ii de trafic a staiilor, ceea ce conduce la micorarea vitezelor deexploatare a transportului public, sporirea aglomeraiei pe str zi i aa aglomerate, poluareabazinului de aer. n PUG 89 parcul de autoturisme al municipiului era calculat, pornind de la num rul proiectat alpopulaiei i de la nivelul normativ al nzestr rii cu automobile: 108 autoturisme la mia delocuitori, cu nivelul iniial de 45,6 de automobile la mia de locuitori. Astfel, parcul calculat alautoturismelor a trebuit s constituie pentru prima tran 93 mii de automobile. O asemeneasporire a parcului de autoturisme (de 2,4 ori) a determinat necesitatea amplas rii de instalaiisuplimentare pentru: pstrarea de scurt i de lung durat a vehiculelor (parcri); deservireamijloacelor de transport (staii de asisten tehnic , sta iilor de automobile, sp l torii,benzinrii).Num rul suplimentar de locuri prevzute pentru parcarea pe durat lung a ma inilor era, nprima tran , de 44,6 mii locuri, iar suprafaa total de amplasare 71,3 ha. Suprafa amenionat s-a determinat n funcie de condiia amplas rii num rului suplimentar de ma ini ngarajele i parcri multietajate. Este evident c soluionarea problemei privind parcrileautoturismelor n municipiu va fi posibil numai pe baza construirii de sta iuni-garajemultietajate. n mod analog, pentru organizarea de parc ri pe lng obiectivele publice e nevoie de trecut lamodalitatea menionat mai sus Aceasta este necesar mai ales n partea central a ora ului.Realizarea ulterioar a msurilor respective este prevzut de Programul construciei

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  9/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 9

  drumurilor pentru automobile n Republica Moldova. Aceste msuri sunt precizate i n Planulde Amenajare Teritorial a municipiului Chi inu, i n noul PUG. n proiectul PUG 89 era prevzut un ir de msuri necesare pentru dezvoltarea infrastructuriiedilitare, dintre care menionm urm toarele: cre terea numeric a populaiei; organizareaarhitectural-sistematic a teritoriului; structura construciei; organizarea zonelor industriale,comunale i de depozitare; sporirea gradului de amenajare a celor comunale, precum i dedepozitare; sporirea gradului de amenajare a teritoriului municipiului.

  Obiectivele privitoare la dezvoltarea sistemului de aduciune a apei n-au fost atinse, iar msurileplanificate pentru dezvoltarea acestuia s-au realizat numai par ial. O asemenea situa ie seexplic prin scderea ritmului de cre tere a popula iei, a produciei industriale, precum i prinlipsa de perspective clare de dezvoltare a sectoarelor industrial i comunal ale municipiului.Din cauza deficitului permanent de finanare a sistemului de alimentare cu ap , a uzurii fizice amultora din elementele lui, au sporit pierderile de ap potabil n cursul transport rii (conformunor date, aceste pierderi constituiau peste 30%).Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie termic este determinat de dezvoltarea social-economic a municipiului: mrirea fondului locativ, sporirea capacit ii obiectivelor social-culturale, dezvoltarea sistemelor industrial i cultural. Proiectul planului general prevedeadezvoltarea surselor de alimentare cu c ldur pentru o putere total de 3955 Gcal/h, adic seinteniona un spor al puterii calorice de 2,2 ori mai nalt n comparaie cu anul 1986. O

  asemenea dezvoltare a puterilor surselor de c ldur era determinat de necesitatea lichidriiatt a deficitului de putere existent, ct i a asigur rii necesarului de c ldur al construciilorindustriale i locative de perspectiv . inem s menionm c , de rnd cu volumul insuficient definanare, dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu c ldur era frnat i de cauze obiective:lipsa unor termene concrete de realizare a construc iei prevzute de planul general. Astfel, nprocesul coordon rii schemei de aprovizionare cu c ldur , n anul 1993 a devenit evident nepotrivirea acesteia cu realitatea privind balana sarcinilor tehnice i producia energieitermice. n urma deficitului de mijloace financiare necesare asigur rii funcion rii surselor n regimnormal se producea sc derea unor parametri ai sistemului. Cre terea tarifelor la energiatermic , scderea volumelor produciei au dat na tere unui asemenea fenomen cum edebran area voit de la sistemul central de termificare, de la alimentarea cu ap cald dinpartea unui numr considerabil de consumatori. Astfel, dezvoltarea sistemului de alimentare cuc ldur al municipiului Chi inu trebuie redefinit n baza fundamentrii tehnico-economice aaltui grafic de temperatur .Sistemul de alimentare cu energie electric al municipiului Chi inu, n conformitate cu PUG 89,se dezvolt din dou surse de alimentare: m rirea puterii electrice a CET-2 n cursul extinderiietapizate a acesteia, i dou substa ii sistemice de 330/110/35 kw Chi inu-Nord i Chi inu-Sud. n scopul acoperirii sarcinilor electrice, se prevedea dezvoltarea punctelor centrale de distribuire i transformare de 10/0,4 kw. Pentru reducerea pierderilor la transportarea energiei electrice, s-au programat msuri de reconstruc ie a reelelor de 6 kw i 35 kw i a echipamentului respectiv.Msurile trasate sunt ndeplinite ntr-un volum considerabil, mai ales n zonele construciilor noi.Cu toate acestea, dezvoltarea propriilor capacit i de producere a energiei electrice la CET-2(pn

  la 585 Mw nominal) r

  mne nerealizat

  , deoarece m

  rirea puterii electrice se stabilea n

  complex cu creterea puterilor ei termice. Trecerea CET-1 la regimul centralei termice pentru nc lzirea apei, cu lichidarea produciei de energie electric , avnd tensiunea de 35 kV, nu s-arealizat. Au fost pe deplin realizate msurile reconstructive de pe reeaua de 6 kV. Din aceast cauz se men ine alimentarea cu energie electric dup o schem nvechit a mai multorconsumatori, inclusiv a sectorului locativ Rcani, ceea ce conduce la pierderi de tensiunenejustificate tehnologic.Starea defectuoas a sistemului de alimentare cu c ldur i cu ap cald a condus n ultimultimp la o folosire larg a aparatelor locale de nc lzire a ncperilor i a apei. Asemenea situa ieare drept consecin o ncadrare suplimentar a posturilor de transformare, ceea ce nu a fostprevzut n planul general.

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  10/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 10

  Dezvoltarea n continuare a sistemului de alimentare cu energie electric , inclusiv pentruperspectiva cea mai apropiat , poate fi determinat numai pe baza pronostic rii num ruluipopulaiei, programului construciei locative i comunale, perspectivelor produciei industrialeConform PUG 89, pentru asigurarea volumelor corespunz toare de alimentare cu gaze, seplanifica dezvoltarea sistemului de aduciune a gazelor n baza construc iei celui de-al doilearacord de gaze spre municipiul Chi inu i a staiei de distribuire a gazelor SDG-3, precum ipe seama sporirii productivit ii SDG-1, a reconstruciei Cazangeriei de Est, construciei celei

  de-a doua linii a gazoductului din or. Rbnia. Ideea era s fie construite posturi principale dedistribuie a gazelor pe perimetrul municipiuluii astfel s se creeze un inel de gazoducte de nalt presiune. n cadrul PUG 89 a fost proiectat SDG-1 pe un nou teritoriu, a fost nceput construcia gazoductului spre ea, ns programul de msuri n-a fost realizat pe deplin, dat fiindlipsa perspectivelor de dezvoltare a sectorului Bude ti 2 i ncetarea finanrii din contulmijloacelor bugetului republican. S-a mai efectuat construcia reelelor i instalaiilor de gaze,dar volumele i ritmurile lor nu corespund cu cele planificate.Amenajarea teritoriului si salubrizareaTeritoriul municipiului Chi inu este situat n zona desf ur rii active a proceselor naturale caredeterioreaz reliefuli limiteaz posibilit ile valorific rii urbanistice. Din aceast cauz , teritoriulmunicipiului este supus procesului de alunecare, inunda iilor, diferitor tipuri de eroziuni iimpactului seismic. Construciile n municipiu, din cauza influenei tehnogene, atrag dup sine

  schimb ri n mediului geologic natural i activizarea proceselor naturale. Pe de alt parte,mediul geologic nr ut it creeaz necesitatea efectu rii unor msuri tehnice speciale privindprotecia teritoriului deja construit.Proiectul PUG 89 prevedea msurile respective referitoare la preg tirea inginereasc ateritoriului municipiului: efectuarea msurilor de protecie mpotriva alunec rilor; amenajarearului Bc, a praielor i a bazinelor de ap care acumuleaz debitul pluvial; msuri de scderea nivelului apei pe teritoriu, din contul aplicrii sistemelor de drenaj de diferite tipuri; efectuareamsurilor antiseismice de preg tire a terenurilor de fundaie n timpul construciei obiectivelor.Trebuie menionat faptul c realizarea msurilor preconizate urma s fie detaliat n cursulelabor rii Schemei de protecie a municipiului Chi inu de procesele geologice periculoase. ntocmirea acestei scheme a fost suspendat din lips de mijloace financiare. O situaieanalogic se observ i n privina nf ptuirii msurilor de protecie mpotriva alunec rilor de

  teren. Construcia instalaiilor de protecie mpotriva alunecrilor, nceput la sfr itul anilor 80 i nceputul anilor 90, a fost ulterior stopat din lipsa de finanare. Msuri de cur are a unorbazine de ap a albiei rului Bc i a afluenilor lui nu s-au desf urat.Proiectul planului general al municipiului Chi inu prevedea solu ionarea problemei evacurii iprelucr rii gunoiului, amplasarea unei uzine de prelucrare a gunoiului i implementareasistemului de evacuare a gunoiului n containere, n conformitate cu normele de protecie amediului nconjur tor. Construcia uzinei de prelucrare deeurilor menajere nu s-a produs dinlips de finane. Evacuarea gunoiului se efectueaz de o ntreprindere de transport autospecializat , deeurile fiind transportate la staia de de euri i apoi la poligonul de depozitare. nprezent n municipiul Chi inu se planific construcia uzinei de prelucrare ale deeurilor dincontul atragerii investiiilor str ine i implement rii sistemului de colectare a deeurilor.Oraul Chi inu este capitala Republicii Moldova, stat suveran i independent, membru alONU, al Consiliului Europei, al OSCEi al altor instituii i organizaii regionale saucontinentale. Acest statut special favorizeaz dezvoltarea Chi inului ca centru urban deimportan naional i regional .Funciile economice, administrative i culturale ale oraului Chi inu se resimt pe ntregteritoriul Republicii Moldova. n comparaie cu alte localit i, oraul Chi inu dispune de unmare poten ial industrial, tiinific, tehnic i intelectual, brae de munc calificate, infrastructur social i de producie cu mult mai avansate, care, pe de o parte, favorizeaz concentrareaactivit ii economice i a populaiei, pe de alta, are i urm ri negative: se scumpesc lucr rile deamenajare a teritoriului, de construcie a reelelor tehnice, se complic situaia din domeniultransportului, are loc nstr inarea omului de natur . Toate problemele din complexul urbanistic

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  11/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 11

  pot fi soluionate de c tre prim ria municipiului Chi inu, n conformitate cu legile i normativeleexistente privind administraia public local , prin intermediului surselor bne ti de la bugetullocal i extrabugetare, inclusiv sursele financiare ale locatarilor din municipiul Chi inu, din ar i de peste hotare.0.3 M ETODOLOGIE Elaborarea Planului Urbanistic General al oraului Chi inu s-a realizat n conformitate cupractica internaional referitoare la managementul i planificarea dezvoltrii urbane. Procesulde elaborare a PUG a inclus crearea cadrului institu ional de elaborare a strategiei, elemente delucru pe teren, colectare i analize de date, discu ii cu factori de decizie i n cadrul grupurilorde lucru, studii, chestionare, etc. i s-a desf urat n conformitate cu urm toarele etape:Etapa 1 : Constituirea Comitetului de Dezvoltare Strategic CDS. CDS este o structur cu

  larg reprezentare public creat prin Dispoziia Primarului General interimar nr. 1128-ddin 29.11.2005, abilitat cu funcii de monitorizare a ntregului proces de elaborare aPUG i pentru asigurarea coordon rii activit ii de elaborare i aprobare a PUG.

  Etapa 2 : Elaborarea Auditului situaiei existente de dezvoltare. Auditul reprezint rezultatulrealizrii unui ir de activit i de diagnosticare a situa iei curente de dezvoltare aoraului, identificarea relaiilor funcionale din teritoriu, disfuncionalit ilor idisparit ilor existente i anselor de dezvoltare.

  Etapa 3 : Definirea viziunii i obiectivelor strategice de dezvoltare. Formularea viziunii iobiectivelor strategice este rezultatul unui proces de discu ii n grupurile de lucru ncadrul crora au fost dezb tute prognozele demografice i de dezvoltare socio-economic , a fost stabilit previziunea dezvolt rii de viitor a oraului i direciilesectoriale de dezvoltare.

  Etapa 4 : Elaborarea politicilor, programelor i proiectelor de dezvoltare. Formularea politicilor,programelor i proiectelor cuprinde domeniile de implicaie i modalit ile deoperaionalitate a autorit ilor publice n scopul soluion rii unor clase de problemeexistente identificate n faza de Audit.

  Etapa 5 : Elaborarea mecanismelor de implementare, monitorizare i evaluare. Mecanismeleelaborate cuprind metodologia de implementare a politicilor, programelor i proiectelor i conceptul instituional de monitorizare, evaluare i actualizare a PUG.

  Etapa 6 : Audieri publice ale documentelor elaborate. Audierea public a documentelorelaborate presupune implicarea factorilor de decizie, oamenilor de afaceri, structurilorsociet ii civile i populaiei prin dezbateri publice, chestionare i/sau interviuri, pentrustabilirea unui consens n ceea ce prive te viziunea, obiectivele, politicile, programele iproiectele de dezvoltare.

  Etapa 7 : Ajustarea PUG i naintarea spre aprobare de c tre Consiliul Municipal. PUG va fiajustat conform recomand rilor audierilor publice. Documentaia final va fi preg tit i naintat Consiliului Municipal spre aprobare. Odat cu aprobarea, PUG devinedocumentul oficial de reglementare a domeniului de uranism i amenajare a teritoriului.

  Schematic procesul de elaborare a PUG este reprezentat n tabelul urm tor:I. Constituirea CDS: Monitorizarea ntregului proces de elaborare a PUG

  Identificarea actorilor-cheie Crearea CDS Aprobarea cre rii CDSII. Audit: Care este starea existent de dezvoltare?Identificarea factorilordezvoltrii

  Identificarea tendinelorde dezvoltare

  Analiza SWOT

  Audit: Piese Scrise Audit: Piese Desenate

  III. Viziunei obiective strategice: Cum ar trebui s fie, sau s devin oraul?Conceptul strategic de dezvoltarebazat pe valorile/identitatea local

  Formularea obiectivelor strategice princombinaia optim a factorilor de dezvoltare

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  12/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 12

  IV. Formularea politicilor programelor proiectelor de dezvoltare: Care suntpoliticile de dezvoltare pe clase de probleme?Probleme - Politici Programe i proiecte organizate pe politici

  V. Implementare, monitorizare, evaluare: Care sunt pa ii ce trebuie urmai pentruimplementarea programelor i proiectelor i cum se poate asigur implementarea lor cusucces?

  Cadrul instituional icondiii de

  implementare

  Mecanisme demonitorizare

  Indicatori deevaluare

  Analizaimpactului

  VI. Audieri publice: Stabilirea consensului privind dezvoltarea orauluiPrezentarea documenta iei elaborate Dezbateri publice, mese rotunde,

  chestionare, focus-grupuri, interviuri, etc.

  VI. Ajustarea - Aprobarea PUG: Legalizare normativ a prevederilor de urbanism iamenajare a teritoriului Ajustarea documenta ieielaborate conform

  recomand rilor Audierilorpublice

  Preg tirea i naintareaspre aprobare

  Aprobarea PUG de c treConsiliul Municipal

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  13/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 13

  1 CAPITOLUL 1. AUDIT

  1.1 C OOPERARE TERITORIAL

  1.1.1 Context Na ional

  Municipiul Chi inu, capitala Republicii Moldova, este centrul politic, economic,tiinific,educa ional i cultural al republicii. Concentrnd potenial i multe prghii de influen economic , Chiinu joac , pe plan na ional, rolul unui centru urban strategic de cre tere acompetitivit ii economice i de dezvoltare a economiei na ionale n ansamblu.Statutul de capital confer municipiului o for i un dinamism de dezvoltare superior celorlalteunit i administrativ-teritoriale. Potenialul economic i financiar al Chi inului deriv dinstatutului de capital , care presupune realizarea unei game largi de func ii politice,administrative, economice i culturale ce confer municipiului un caracter unic i distinct.Municipiu Chi inu este unul din cele mai mari aglomera ii urbane din regiune. n perioadasovietic , oraul a cunoscut unul din cele mai nalte ritmuri de cre tere a popula iei. Dup proclamarea independen ei aceste ritmuri au devenit mai lente, creterea revenind, n special,din contul suburbiilor in care locuiesc peste 100 mii de oameni. ncepnd cu anul 2000,populaia capitalei este n descre tere, principalii factori fiind migrarea la munci peste hotare, laalt loc de trai, precum i structura demografic nefavorabil . n perspectiv se prognozeaz stabilizarea numrului populaiei oraului la nivelul de 600 de mii. Totodat se vor acutizaproblemele demografice, n special, asigurarea cu for a de munc . Avnd o pondere de 18% din totalul populaiei republicii, municipiul deine 50% aproape la to iindicatorii principali. Municipiul asigur peste 45% din PIB-ul naional i peste 60% din volumultotal al impozitelor i taxelor ncasate la bugetul consolidat, efectueaz circa 80% din importuri i 60% din exporturi. Din totalul de ntreprinderi active, peste 70% sunt din Chi inu, n carelucreaz peste 50% din salaria i. Astfel ponderea n totalul economiei naionale este suficient demare, nct s putem afirma c aceasta depinde, n mod hot rtor, de economia capitalei.Competitivitatea municipiului pe piaa intern este net superioar fa de restul rii. Deasemenea, Chi inu este puntea prin care restul rii particip la competiia pe piaa extern .

  Oraele B li, Cahul, Ungheni, Tighina i Tiraspol menite s balanseze sistemul urban alrepublicii i s limiteze dezvoltarea hipertrofic a Chi inului, nu realizeaz aceast sarcin dincauze politice i socio-economice. Conflictul transnistrean limiteaz dezvoltarea dinamic economico-social a regiunii, inclusiv a aglomeraiilor urbane. Tranziia i-a lsat o amprent nefast asupra dezvoltrii tuturor oraelor Republicii Moldova, att din cauza politicilorpromovate n cadrul sistemului totalitar, ct i din lipsa unor politici regionale coerente aleguvernelor din perioada independen ei. n plan naional se manifest vdit i confruntarea permanent dintre administraia municipal icea central care fac uz att prin prghii politice, ct i de cele economico-financiare. Bugetulcapitalei constituie doar 25% din finanele acumulate pe teritoriul municipal, ceea ce este de 2-3ori mai puin ca n alte capitale, dar i insuficient pentru acoperirea necesit ilor vitale alemunicipiului. Atta timp ct vor persista decalaje n dezvoltarea teritoriului, aceast confruntarese va men ine.

  1.1.2 Context Interna ional n contrast cu dimensiunea na ional , pe plan regional, municipiul Chi inu se prezint actualmente ca un ora periferic, cu influen internaional limitat , cu un deficit mare deservicii metropolitane i cu funcii internaionale slab dezvoltate. Indicatorii principali economici(produsul regional brut, cheltuieli bugetare, investiii str ine pe cap de locuitor), i cei sociali(asigurarea cu spa iu locativ, calitatea serviciilor comunale etc.) plaseaz Chi inul cu mult subnivelul capitalelorrilor vecine, dar i al altor orae din regiune Ia i, Lviv sau Odesa. Cele

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  14/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 14

  mai importante fluxuri regionale de transport, informaionale i financiare ocolesc Chi inul,trecnd prin Bucure ti (la vest), Kiev (la est), Lviv (la nord) i Odesa (la sud).Din perspectiva integr rii Republicii Moldova n Uniunea European , Chi inul ar putea s devin un centru regional de influen i s beneficieze de noi oportunit i oferite de cooperareacu alte centre similare din regiune. Avnd n vedere poziia avansat a Romniei n procesul deintegrare european , relaia Chiinu-Bucure ti pe coordonatele cooper rii regionale are oimportan strategic i trebuie cultivat n mod prioritar. Aceast relaie constituie cea mai

  sigur i mai scurt cale de afirmare a Chiinului pe plan continental ca o metropol regional cu un grad sporit de influen internaional , iar, n virtutea siturii geografice, i ca o punte deleg tur ntre Est i Vest.Mobilizarea eforturilor pentru realizarea opiunii de transformare a Chi inului ntr-o aglomeraieurban important n regiune necesit nl turarea unui ir de obstacole, condiionate delimit rile infrastructurii urbanistice, tehnice i de transport, de nivelul insuficient de dezvoltare acomunicaiilor i conectrilor internaionale. De asemenea, se eviden iaz lipsa cadrului depreg tire a populaiei fa de oportunit ile i dezavantajele unui ora deschis concuren eiinternaionale, precum i de calitatea discutabil a unor servicii oferite n ultimii ani.

  1.1.3 Relaia cu planul Teritorial i Strategii Sectoriale

  Municipiul Chi inu ocup o poziie special n structura localit ilor Republicii Moldova. Rolulcapitalei n context naional este determinat de urm torii factori: 1) amplasarea geografic favorabil att pe teritoriul rii, ct i fa de alte capitale i orae mari ale statelor europene nvecinate; 2) amplasarea municipiului la intersecia diverselor tipuri de c i de comunicaii itransport: rutiere, feroviare, aeriene, fluviale; 3) un potenial uman cu premise reale pentrudezvoltarea ulterioar ; 4) condiii pentru revitalizarea complexului industrial i reorientarea c tretehnologiile moderne; 5) dotare suficient cu elemente ale infrastructurii socio-culturale de nivelnaional; 6) cadre calificate n domeniul cercet rilor i tiinelor aplicative; 7) condiii climaterice i naturale favorabile, existena unor obiecte de patrimoniu construit, necesare pentrudezvoltarea turismului i sectorului balnear; 8) relaii culturale tradiionale cu alte orae dinstr in tate, predispoziia investitorilor autohtoni i str ini de a sus ine iniiativele locale.Relevana municipiului Chi inu rezid n funciile sale: centru administrativ i socio-economic n reeaua na ional i regional de localit i; capital a unui stat suveran european, cu toateatribuiile respective, inclusiv diplomatice; nucleu al zonei centrale din punctul de vedere alstructur rii regionale; reedin de municipiu, posibilit i de relaionare cu toate localit ilecomponente.Integritatea acestor funcii i atribuii concentreaz sarcini antropogene deosebite, genernddiverse probleme, cum ar fi concentraia maxim de autorit i i instituii administrative dediferite niveluri, instituii bancare, culturale, educa ionale, comerciale, etc., sausupradimensionarea brusc a parcului de automobile.Problematica evideniat necesit soluii imediate i se va regsi n PATN i PUG Chi inu. nvederea promov rii principiilor dezvolt rii durabile, asigur rii echilibrului intranaional, armonizrii legislaiei i amelior rii situaiei socio-economice, n planul urbanistic general seimpun urm toarele ac iuni i activit i pn n anul 2020:

  1. Realizarea structurii de transport i comunicaii pentru preluarea fluxului rutier, feroviar i aerian sub aspectul dezvoltrii proceselor intergraioniste.2. Consolidarea structurilor regionale viznd reorientarea accentelor i sarcinilor

  antropogene i tehnogene c tre alte zone, dezvoltate insuficient sau defavorizate.3. Amplificarea relaiilor intralocale n scopul susinerii iniiativelor pentru cooperarea

  regional , sectorial sau intermunicipal , sintetizarea i consolidarea unor aptitudinispecifice teritoriului concret.

  4. Revitalizarea i protecia patrimoniului naional i construit existent, crearea premiselorpentru dezvoltarea domeniului turismului, sportului, businessului balneoclimateric.

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  15/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 15

  Figura 1 Amplasarea mun. Chi inu n context na ional

  Municipiul Chi inu, cu toate localit ile componente, este amplasat n zona central aRepublicii Moldova, constituind nucleul regiunii economice respective. Capitala are o raz deinfluen de aproximativ 100 110 km, care este bine fundamentat n Planul de Amenajare aTeritoriului Naional din mai multe puncte de vedere: concentrarea poten ialului uman i socio-

  economic, existena pieei for ei de munc ; poziionarea geografic favorabil n reeaua delocalit i ale zonei centrale; relaii n transport i comunicaii de nivel interregional, naional iinternaional; amplasarea instituiilor administrative centrale i locale; disponibilitatea pentruamplasarea investi iilor n majoritatea sectoarelor economice.Sub aspect regional, pentru municipiul Chi inu se pot eviden ia urm toarele sarcini primordialepe perioada de calcul: consolidarea rela iilor umane, culturale, socio-economice ntre localit ileregiunii, inclusiv cu unit ile administrativ-teritoriale Str eni, Orhei, Criuleni, Anenii Noi,Ialoveni; nf ptuirea iniiativelor de cooperare inter- i extraregional , evidenierea i susinereaprocesului de apariie i dezvoltare a unor poli cu tr s turi i aptitudini caracteristice; antrenareatuturor localit ilor din zon i din municipiu la realizarea obiectivelor de colaboraretransfrontalier coridoare rutiere, feroviare, etc.; redistribuirea funciilor sociale n cadrullocalit ilor municipiului, crearea structurii policentrice interlocale, n scopul diminurii sarcinilorantropogene concentrate n capital i n zona central a acesteia.Detalierea opiunilor menionate se con ine n cadrul Planului de Amenajare a TeritoriuluiMunicipiului Chi inu parte component a prezentei lucr ri. Elaborarea si implementareamsurilor preconizate n PUG trebuie s fie realizat , lund n considerare i documenteleaprobate la nivel municipal: (a) Concepia PUG, (b) Strategia Locativ , (c) Concepia dezvoltriitermific rii n oraul Chi inu, (d) Strategia dezvolt rii transportului urban pentru perioada 2006-2010 i la nivel naional: (i) Strategia de cre tere economic i reducere a s r ciei, (ii) Strategiadezvolt rii industriei, (iii) Strategia dezvolt rii sectorului agroindustrial, (iv) Strategia dezvoltriienergeticii, (v) Strategia dezvoltrii turismului.

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  16/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 16

  1.2 DEMOGRAFIE SI FOR A DE MUNC

  1.2.1 Dinamica popula ieiPopulaia municipiului Chiinu constituie n prezent 1/5 ( 21%) din populaia Republicii Moldova,sau aproape jum tate (49,2%) din populaia urban a republicii. La data recensmntului din05/10/2004, populaia municipiului numra 712,2 locuitori, efectiv apropiat de cel nregistrat la

  recens mntul anterior (12/01/1989), de 721,9 mii locuitori (o descretere absolut de 9,7 miilocuitori sau una relativ de -1,34%). Dinamica general a evoluiei efectivului populaieimunicipiului Chiinu n perioada 1989-2006 poate fi surprins n figura 2

  Figura 2Numrului popula iei mun. Chiinu, n perioada 1989-2006

  Figura 3 Dinamica num rului popula iei mun.Chi inu, n perioada 1989-2006, pe medii de

  reedin

  700

  720

  740

  760

  780

  800

  1 9 8 9 *

  1 9 9 1

  1 9 9 3

  1 9 9 5

  1 9 9 7

  1 9 9 9

  2 0 0 1

  2 0 0 3

  2 0 0 4 *

  2 0 0 6

  Anii

  M i i l o c u

  i t o r i

  -0,03

  11,52

  1,12

  -0,52

  -0,64

  -2 4 10 16

  Total populaie

  Populaie urbana

  Chi inu - total

  Populaia ora elor

  Populaie rural

  C a t e g o r i

  i a

  l e p o p u

  l a i e i

  Ritmul mediu (%)

  Dinamica populaiei municipiului Chi inu a fost influenat n propor ie de cca. 30% (cre tere) demicarea natural , i n propor ie de cca. 70% (reducere) de mi carea migratorie. Reducereanumrului total al populaiei municipiului, n perioada 1989-2006, a fost determinat de reducereasubstan ial a populaiei din mediul urban, cu 63,3 mii locuitori,i creterea efectivului populaieirurale. n general, n perioada analizat , populaia municipiului a nregistrat o scderenesemnificativ de 0;03%. Cu toate acestea, pot fi sesizate mari diferen e n dinamica structuriipopulaiei dup mediile de reedin . Astfel, cea mai dinamic n perioada analizat a fost

  populaia urban , care a nregistrat o cre tere medie anual de 11,5%, fiind urmat de populaiaoraelor din cadrul municipiului cu 1,1%. Cea mai mare reducere l-a suportat numrul populaieior. Chiinu, care n perioada 1989-2005 a nregistrat o sc dere medie anual de cca. 0,64%,moment care a i influenat reducerea propor iei populaiei urbane n municipiu (figura 3).Structura populaiei municipiului dup mediul de reedin indica, la nceputul anului 2005, opredominare major a populaie urbane de 90,4%, comparativ cu cea rural , care de inea9,6% din populaia total , fa de situa ia anului 1990, n care n mediul urban era amplasat 98,7%, i n cel rural numai 1,3% din populaia total a municipiului. Modific rile structurale seexplic att prin extinderea municipiului, ct i prin intensificarea populrii mediului rural. ncadrul populaiei urbane poate fi sesizat o scdere continu a propor iei populaiei orauluiChi inu (de la 92,7% n 1990 la 91,5% n 2005) i cre terea popula iei din celelalte orae dincadrul municipiului (tab.1). La nivelul celui mai consistent element (or. Chi inu) nu s-au produsmodific ri n ordinea sectoarelor dup propor ia populaiei, ci doar modific ri structuralenesemnificative.

  Structura populaiei dup sexe putea ficalificat , la nceputul anului 2005, dreptuna dezechilibrat . Populaia masculin deinea o propor ie de 46,6%, diferenapropor iei dintre sexe fiind destul demare -(6,9%). Aceast situaie esteaproape n totalitate determinat dedezechilibrele care s-au format n

  Tabelul 1Structura popula iei municipiului Chi inu,

  dup mediul de re edin 1990 1995 2000 2005

  Total populaie 100 100 100 100Populaie urbana 97,0 96,7 91,9 90,4

  Chi inu total 89,9 89,3 85,0 82,7Populaia oraelor 7,1 7,4 6,9 7,7

  Populaie rural 3,0 3,3 8,1 9,6

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  17/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 17

  mediul urban al municipiului, cu precdere n or. Chi inu. Diferenele dintre sexe sunt i maipregnante n cazul abord rii combinate a criteriilor sexe i vrste. Astfel, rata general demasculinitate a populaiei n anul 2005 a fost de 87.6 brbai la 100 de femei, n timp ce lanivelul grupelor cincinale de vrste diferenele se manifest n cre tere, odat cu avansarea nvrst (figura 4). Astfel, n municipiul Chi inu la vrsta cuprins ntre 15 i 19 ani populaiamasculin , mai masiv la na tere, trece ntr-o inferioritate numeric , care se p streaz idevine mai accentuat la vrstele avansate.

  Figura 4 Rata de masculinitate a popula ieimun. Chiinu, (2005) Figura 5 Popula ia mun. Chi inu, pe vrste isexe (2005)

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  0 - 4

  5 - 9

  1 0 - 1

  4

  1 5 - 1

  9

  2 0 - 2

  4

  2 5 - 2

  9

  3 0 - 3

  4

  3 5 - 3

  9

  4 0 - 4

  4

  4 5 - 4

  9

  5 0 - 5

  4

  5 5 - 5

  9

  6 0 - 6

  4

  6 5 - 6

  9

  7 0 - 7

  4

  7 5 - 7

  9

  8 0 - 8

  4

  8 5 - 8

  9

  9 0 - 9

  4

  9 5 - 9

  9

  1 0 0

  i

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  60000

  70000

  80000

  90000

  100000

  0 - 4

  5 - 9

  1 0 - 1

  4

  1 5 - 1

  9

  2 0 - 2

  4

  2 5 - 2

  9

  3 0 - 3

  4

  3 5 - 3

  9

  4 0 - 4

  4

  4 5 - 4

  9

  5 0 - 5

  4

  5 5 - 5

  9

  6 0 - 6

  4

  6 5 - 6

  9

  7 0 - 7

  4

  7 5 - 7

  9

  8 0 - 8

  4

  8 5 - 8

  9

  9 0 - 9

  4

  9 5 - 9

  9

  1 0 0

  i

  femininmasculin

  Diferenele substan iale dintre sexe pot fi sesizate i n cadrul abord rilor valorilor absolute alecelor dou contingente ale populaiei pe grupe de vrst (figura 5). Diferene ntre cele dou sexe sunt mai pronun ate la grupele de vrst active din punct de vedere economic, fiinddeterminate de mobilitatea mult mai intens a b rbailor dect cea a femeilor.

  Structura dup vrste a popula iei municipiului se prezenta, la nceputul anului 2005, ca unafavorabil (pentru prezent), dar poate deveni defavorabil pentru perioade mai extinse (medii ide lung durat ). Sub influena unor efecte economice i sociale distructive din ultimele deceniiale secolului trecut, fenomenele demografice, care in de reproducerea natural i demobilitatea spaial a populaiei, au degradat esen ial, provocnd astfel dezechilibre profundei n structura dup vrste a popula iei municipiului (fenomen valabil i pentru ntreaga republic ).

  Dinamica structurii dup vrste a popula ieimunicipiului a descris traseul de la o structur suficient de favorabil a populaiei dup vrste nanul de recens mnt 1989, la o structur destul deuniform n urm torii 10 ani, progresiv n primiicinci i regresiv n urm torii cinci ani. n perioada 1989-2005, poate fi sesizat odescre tere continu a efectivului i, implicit, astructurii populaiei din prima grup mare de vrst (0-14 ani), care asigur completarea contingentuluipopulaiei active din punct de vedere economic,plasat ntr-o ascensiune structural , i o cretere a

  propor iei populaiei n vrst avansat . O ataredinamic asigur o presiune demografic ndescre tere, dar i o mb trnire rapid apopulaiei, capabil s dep easc ntr-o perioad medie limitele rezonabile (figura 6).

  Situaia privind aspectele populaiei repartizate pe sexe i grupe de vrst poate fi vizualizat prin piramidele vrstelor elaborate pentru anii 1989, 2005. (figura 7). n figura 7 merit a fi pus n eviden baza piramidei, care semnific efectivele populaiei de vrst tnr , i care a intrat ntr-o recesiune continu , nregistrnd n 2005 o suprafa aproximativ de dou ori mai mic dect cea din anul 1989, interpretat ca o reducere aproape dubl a efectivelor din primele dou grupe de vrste cincinale. Diametral opus se prezint situaia contingentelor populaiei din grupele

  Figura 6 Structura popula iei mun.Chiinu, dup grupele mari de vrst

  (1989-2006)

  2 3

  , 8

  2 2

  , 8

  2 0

  , 2

  1 4 , 8

  6 6

  , 7

  6 7

  , 9

  6 9

  , 5 7 3

  , 4

  9 , 5

  9 , 3

  1 0

  , 3

  1 0

  , 5

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  1989 1995 2000 2005

  0-14 15-59 60-

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  18/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 18

  de vrst cuprinse ntre 15-19 i 20-24 (generaiile cu anul naterii cuprins n intervalul 1980-1990), efectivele cror sunt masive comparativ cu anul 1989.

  Figura 7 Piramida vrstelor popula iei mun. Chiinu, n anii 1989, 2005

  1989

  33,6

  28,6

  25,0

  35,2

  34,3

  34,1

  32,1

  31,2

  19,4

  17,5

  16,8

  11,5

  10,46,2

  8,7

  32,0

  27,4

  23,9

  33,3

  34,1

  36,5

  36,2

  34,0

  20,3

  17,8

  18,4

  13,8

  14,510,8

  17,3

  -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

  0-45-9

  10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-69

  70 ani i

  Masculin Femenin

  2005

  15,3

  15,7

  23,0

  39,1

  29,7

  25,9

  21,7

  24,7

  23,8

  22,0

  13,6

  9,88,7

  10,7

  14,1

  14,9

  22,1

  47,2

  44,4

  30,8

  27,4

  24,6

  29,7

  29,7

  27,2

  17,0

  12,212,8

  20,8

  44,3

  -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

  0-45-9

  10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-69

  70 ani i

  Masculin Femenin

  Referindu-ne la aspectele descrise, se poate constata, cu o relativ certitudine, faptul c nurm torii 5 ani n condiii constante ale fertilit ii specifice pe grupe cincinale de vrst , vacre te rata general de natalitate, i implici sub incidena acestui fenomen, va intra ntr-oascensiune i numrul populaiei municipiului.Micarea natural n mun. Chi inu, pe anul 2005, are urm toarele caracteristici: au fost nregistrai 7170 nscui vii, situaie care s-a plasat cu 334 cazuri sub nivelul numrului denscui vii din anul anterior (2004),i cu 863 sub nivelul mediu anual (8033) din perioada 1990-2005. Astfel, natalitatea n municipiu n perioada analizat a nregistrat un ritm mediu anualnegativ de cca. -3,2%. n acela i timp mortalitatea, intrnd n contrapartida natalit ii, a nregistrat o dinamic pozitiv , manifestndu-se cu o valoare medie anual de cca. 6021decese, descriind n perioada 1990-2005 o cre tere relativ de cca. 30% (+1,6% n medie pean), fenomene care pot fi sesizate f r dificult i n figura 8 n aceste condiii, s-a nregistrat oreducere continu a sporului natural, cu o valoare absolut de -6776 persoane, acesta nregistrnd o descre tere medie anual cu cca. 15 %.

  Figura 8 Naterile i decesele n mun. Chi inu(1990-2005)

  Figura 9 Ratele brute de natalitate imortalitate, n mun. Chi inu (1990-2005)

  1 2 3 5 9

  1 1 2 2 4

  1 0 5 8 4

  9 0 6 2

  8 3 3 1

  7 8 1 1

  7 4 4 6

  7 2 9 5

  6 8 7 1

  6 6 4 7

  6 5 9 1

  6 6 0 7

  6 5 3 6

  6 4 9 4 7

  5 0 4

  7 1 7 0

  5 1 5 6

  5 2 6 6

  5 0 7 0

  5 2 6 9 6 2

  4 2 6 4 5 5

  5 9 9 7

  6 1 7 2

  6 0 3 7

  6 4 6 7

  6 2 8 2

  6 0 6 7

  6 3 3 8

  6 4 4 4

  6 3 3 1

  6 7 4 3

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  14000

  1 9 9 0

  1 9 9 2

  1 9 9 4

  1 9 9 6

  1 9 9 8

  2 0 0 0

  2 0 0 2

  2 0 0 4

  N scu i-viiDeceda i 9,4

  7,8

  6,9

  8,7

  108,3

  16,4

  6,0

  6,5

  7,0

  7,5

  8,0

  8,5

  9,0

  9,5

  10,0

  1 9 9 0

  1 9 9 2

  1 9 9 4

  1 9 9 6

  1 9 9 8

  2 0 0 0

  2 0 0 2

  2 0 0 4

  N a

  t e r i

  l a 1 0 0 0 l o c u

  i t o r i

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  D e c e s e

  l a 1 0 0 0 l o c u

  i t o r i

  Rata brut a mortalit ii

  Rata brut a natalit ii

  In perioada respectiv au fost defavorabile i intensit ile proceselor care fac obiectul micriinaturale. O descre tere substan ial a ratei brute de natalitate de la 16,4 promile n anul 1990 la10 promile n 2005, valoarea minimal de 8,3 nregistrndu-se n 2003, a fost nso it de ocre tere la fel de mare a ratei brute de mortalitate, de la 6,9 n 1990 la 9,4 spre sfr itulperioadei (2005). Astfel, rata brut de natalitate s-a redus n perioada 1990-2005 cu circa 40%(reducere anual de 2,2%), n timp ce rata general de mortalitate a crescut n aceea i

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  19/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 19

  perioad cu cca. 36% (+0,23% pe an), ambele determinnd o reducere substan ial a rateisporului natural cu cca. 94% (-15,1% anual).Micarea mecanic a populaiei municipiului a fost una defavorabil n ntreaga perioad 1990-2005, nregistrnd o rat general migratore medie anual de -5,3, aceasta situndu-se ntr-odescre tere medie anual de cca. 15%.

  1.2.2 Densitatea popula ieiDensitatea popula iei este unul din indicii principali de utilizare raional a teritoriilor oraului idepinde direct de tipul construciilor locative. Densitatea medie a populaiei n hotareleadministrative ale oraului Chi inu constituie n timpul de fa 48 om/ha, inclusiv n hotareleteritoriilor construite 71 om/ha. Pentru aprecierea situaiei din oraul Chi inu, trebuie deefectuat urm toarea comparare: Chi inu 48 om/ha, la num rul total de 593,8 mii oameni;Cracov 65 om/ha, la numrul total de 731 mii oameni; Var ovia 67 om/ha, la num rul totalde 1575 mii oameni; Sofia 94 om/ha, la num rul total de 1137 mii oameni; Sankt-Petersburg 121 om/ha, la num rul total de 4241 mii oameni.

  Densitatea popula iei variaz n funcie de tipurile de construcie a fondului locativ, de aspectul i de numrul de etaje ale blocurilor locative. n diferite sectoare ale oraului densitateapopulaiei este diferit , variind ntre de la 20 pn la 60 om/ha la construciile individuale i de la200 pn la 450 om/ha la construciile cu mai multe nivele. n cartierele de construcii mixtedensitatea popula iei variaz de la 70 pn la 180 om/ha. n corespundere cu normeleexistente, densitatea popula iei la construciileindividuale cu loturi pe lng cas trebuie s fienu mai puin de 40 om/ha, n cele cu mai multenivele de la 200 pn la 420 om/ha, n funciede media de niveluri.Cea mai mare densitate a popula iei seobserv la cartierele 9-16 a construciilor cu maimulte nivele n partea central a sectoruluiRcani 439 om/ha. Cea mai mic densitate apopulaiei este atestat la periferia oraului i

  constituie de la 10 pn la 20 om/ha (cartierelePo ta Veche, Schinoasa, Buiucani, str.Munceti, dea lungul malului rului Bc). Aceasta se explic de c iva factori, cum ar fi: valorificarea par ial a teritoriilor, folosireairaional a teritoriilor, prezena construc iilorubrede i vechi, Densitatea medie a populaiei nsectoarele administrative ale ora ului este redat n Tabelul 2.

  1.2.3 Piaa munciiDin totalul de 717,9 mii locuitori ai municipiului, 529,4 mii, sau cca. 74%, reprezint for a demunc potenial (populaia cu vrsta de 15-56/61 ani). Popula ia economic activ constituie258,6 mii persoane (250,9 mii persoane angajate n cmpul muncii i 7,7 mii omeri nregistrai), sau cca. 19% din totalul pe ar . Restul de cca. 270 mii de persoane reprezint angaja ii n sectorul neformal,omerii nenregistrai (inclusiv cei plecai la munc peste hotare),persoanele n transfer de la un loc de lucru la altul i cele n incapacitate temporar de munc .Este evident c majoritatea din ace tia constituie o rezerv potenial care poate fi atras ncmpul muncii ntr-un viitor previzibil. n perioada 2001-2005, num rul celor angajai n cmpul muncii a sporit cu cca. 14%, deiultimii trei ani rata de cre tere este n declin (respectiv 6%, 4% i 3%).

  Tabelul 2Densitatea medie a popula iei n sectoarele

  administrative ale ora ului

  Densitatea popula iei (loc./ha)Denumireasectorului

  Medie Minim Maxim Centru 110 20 199

  Rcani 223 7 439Botanica 172 34 309Ciocana 168 9 335Buiucani 148 20 297Chi inu 48 9 439

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  20/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 20

  Repartizarea celor 250,9 miisalariai pe tipuri de activit ieconomice denot o dominare aindustriei prelucr toare (20%), nv mntului (13,6%),comer ului (10,3%),transporturilor-telecomunicaiilor(9,9%), sn t ii publice (9,5%),

  tranzaciilor imobiliare (8,9%) iadministraiei publice (8%), ceeace confirm un grad dediversificare relativ nalt aldomeniilor de ocupare a for ei demunc . mpreun , aceste apteramuri ofer 75,6% din totalullocurilor de munc .Cele mai mari rate de angajare n perioada 2001-2005 au

  nregistrat domeniileadministraie public (8,3%), comer (7,3%) industria extractiv (7,1%) sectorul hotelier-restaurante (6,0%), activit ile financiare (4,9%), sfera construciilor (4,5%) i tranzaciilorimobiliare (4,5%). Agricultura, domeniul sn t ii publice i cel de aprovizionare cu energieelectric -ap -gaze sunt trei ramuri care au nregistrat cote negative n angajarea personalului(respectiv -11,8%, -1,8% i -0,8%). n anul 2005, salariul mediu lunar a constituit 1775,9 lei, ceea ce este aproape de 3 ori mai multdect n 2001 (622,7 lei). Totu i, ritmurile anuale de cre tere a acestuia fa de anul precedentsunt n descre tere. n 2005, indicele salariului nominal a reprezentat 118,1% (fa de 129,5% n 2001), iar al celui real (innd cont de indicele preurilor de consum) respectiv, de 105,5%(fa de 118,2% n 2001). Salariul mediu pe ramuri indic o dominare clar a sectorului financiar(3831,7 lei, n 2005), urmat de construcii i industria extractiv (datorit boom-ului nconstrucii)i sectorul energie electric-gaze-ap (sectoare-monopol).Variaiile salariale pe tipuri de proprietate indic o superioritate a ntreprinderilor cu capitalstr in, urmate de ntreprinderile mixte. Este un fenomen obinuit, deoarece aceste companiiselecteaz , de regul , personalul cel mai calificat, oferindu-i i o remunerare corespunz toare.Iar poziia inferioar a sectorului privat fa de cel public poate fi explicat prin reglementriletarifare mai stricte cu privire la remunerarea n domeniul public, dar i o posibil remunerareneoficial a salariailor din sectorul privat.

  1.2.4 ConcluziiFiind determinat de o ampl recesiune economic i de o structur demografic deteriorat , nperioada cuprins ntre 1989-2005 populaia municipiului Chi inu a nregistrat o reducereabsolut nesubstan ial de 4 mii locuitori. Aceast reducere a fost determinat de descre tereasubstan ial a popula iei mediului urban, cu 63,3 mii locuitori, i de cre terea efectivuluipopulaiei rurale, cu 59,3 mii locuitori. Dinamica populaiei municipiului, n perioada analizat , afost influenat n propor ie de cca. 30% (cre tere) de micarea natural , i n propor ie de cca.70% (reducere) de micarea migratorie. n prezent, circa 90% din populaia municipiului esteamplasat n mediul urban i 10% n cel rural. Structura populaiei municipiului, att dup sexe,ct i cea dup vrste, poate fi calificat drept una dezechilibrat . De i situat n zona uneireduceri substan iale a natalit ii i a unei creteri moderate a mortalit ii, sporul natural nmunicipiu r mne a fi nc pozitiv. n ntreaga perioad analizat , micarea mecanic apopulaiei municipiului a fost una defavorabil , nregistrnd o rat general migratorie medieanual de -5,3, aceasta fiind ntr-o descre tere continu .

  Figura 10 Repartizarea salaria ilor pe tipuri de activit ieconomice, 2005 (mii persoane)

  5.3

  0.7

  50.1

  8.511.1

  25.9

  5.4

  24.8

  8.6

  22.4

  20.1

  34.0

  23.9

  10.1

  0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

  agricultura

  industria extractiv

  industria prelucr toare

  energia electric, gaze, ap

  construc ii

  comer

  hoteluri i restaurante

  transporturi, comunicaii

  activiti financiare

  tranzac ii imobiliare

  administraie public

  nvmnt

  sntate i asistena social

  alte tipuri de activiti

  Sursa: Departamentul de Statistic i Analize Sociologice

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  21/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 21

  Din totalul de 717,9 mii locuitori ai municipiului, 529,4 mii, sau cca. 74%, reprezint for a demunc potenial (populaia cu vrsta de 15-56/61 ani). Popula ia economic activ constituie258,6 mii persoane, restul de cca. 279 mii persoane reprezint rezerva resurselor de munc .Salariul nominal a nregistrat n perioada 2001-2005 o cre tere apropiat de 3 ori, devansndu-lastfel, pe cel real, care reflect capacitatea de cump rare a angaja ilor i care a crescut doar de1,7 ori.

  1.3 T ERENURI

  1.3.1 Caracteristica teritoriuluiTeritoriul oraului Chi inu este amplasat pe arealul de sud-est al Codrilor, unde podi ulMoldovenesc este ntret iat de lunca lat i adnc a rului. Bc, afluent de dreapta Nistrului.Teritoriul urban actual ocup valea rului Bc pe o lungime de 20 km, la care se adaog v ileafluienilor s i. La 01.01.2006 suprafaa total a oraului constituia 12301,2 ha. Teritoriul secaracterizeaz prin ponderea nsemnat a intravilanului (68%), suprafeele verzi fiind de cca. 10% din total.

  Potrivit structurii sale, teritoriul

  include: terenuri proprietatepublic a mun. Chi inu 8767 h (71% din suprafaa total), terenuriproprietate public a statului 21% din suprafaa total iterenuri proprietate privat doar8%.Terenurile proprietate public astatului includ: terenuri ale fonduluisilvic, terenuri ale fondului apelor,terenuri ocupate de drumurinaionale i regionale, terenuridestinate protec iei naturii, terenuri

  destinate construc iilor, inclusiv terenuri destinate industriei i infrastructurii edilitare. Cea maimare parte o ocup terenurile destinate construc iilor 1446 ha. Fondul ariilor naturale protejatede stat include obiectele si complexele naturale de importan naional i local (180 ha). Actualmente nivelul de fertilitate a solurilor, conform bonit ii medii i caracteristicilor,corespunde indicelui mediu de calitate a terenurilor, n general, pe republic .Pentru anul 2005 aceast cifr este 64 grade i se refer la clasa III (satisf c toare) detipologie a solurilor. Pentru teritorii concrete ale oraului i municipiului cercet ri suplimentarenu s-au executat.

  1.3.2 Zonarea func ional

  n prezent capitala a epuizat rezervele pentru extinderea teritorial drept consecin a unordecizii nechibzuite, lipsa investiiilor n construcia de locuine multietajate, n infrastructurasocial , edilitar , etc. Astfel suprafee mari n sectoarele Ciocana, R cani, Buiucani, Centru,Botanica au fost alocate n anii 90 pentru construcii unifamiliare n detrimentul prevederilorPlanului urbanistic general al oraului din anul 1989. Totodat , au fost supuse privatizriimajoritatea ntreprinderilor industriale sau vndute la licitaii pe buc i, neglijndu-se profilultehnologic, destinaia viitoare a construciei procurate i posibilitatea real de divizare a reelelor i instalaiilor edilitare. Sub pericol n aceea i perioad de timp au fost zonele de agrement,gr dinile publice, scuarurile, parcurile, teritoriile nverzite. Unele din ele au disprutcompletamente sau au fost deteriorate par ial.

  Figura 11 Caracteristica teritoriului municipiului Chi inu

  Alte terenuri10.9%

  Cu destina ieagricol

  5.7%Arabil4.6%

  Fondul silvic9.8%

  Fondulapelor 1.1%

  Intravilan67.9%

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  22/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 22

  Funcional terenurile n Chi inu se mpart n teritorii pentru locuire, terenuri pentruinfrastructura de producere, depozitare i comunal , teritorii destinate transportului, zonele deodihn i de agrement, rezervele.Teritorii pentru locuire sunt orientate spre consolidarea funciilor principale ale habitaiei. Actuale pentru oraul Chi inu sunt reconstruirea fondului locativ existent, reabilitarea tehnic ,termic i supraetajarea caselor de locuit existente; asigurarea cu elemente ale infrastructuriiedilitare de transport, comunicaii, sporirea nivelului de amenajare a cartierelor de locuine,

  inclusiv pe teritoriile noi; modernizarea infrastructurii sociale i apropierea serviciilor publice depopulaie.Zonele sau formaiunile industriale, n majoritatea cazurilor i vor pstra destina ia funcional actual , fiind consolidate, modernizate, retehnologizate n ce prive te activit ile de baz ,echiparea cu transport, infrastructur edilitar i comunicaii.Impactul creat de amplasarea ntreprinderilor industriale n zona central , teritoriile locuibile nlunca rului Bc va fi diminuat prin o serie de msuri tehnice i organizatorice, inclusiv lichidareasau reprofilarea, dup caz, a agen ilor economici din zona central , funcionarea c roragenereaz nocivit i, care dep esc limitele admisibile; reamplasarea ntreprinderilor industrialedin zona riveran Bcului la I etap ntre str. M. Viteazul, Petricani, Calea Mo ilor, CaleaBasarabiei, Ismail, Albioara; eliberarea teritoriilor adiacente Grii Feroviare prin desfiinarea ntreprinderilor C ii Ferate Moldova i reamplasarea, dup caz, a acestora pe terenurile libere

  din vecin tatea sta iei Revaca; realizarea f iilor sanitare de protecie conformate normativelor n vigoare prin nverzireai amenajarea corespunz toare a teritoriilor acestora.Infrastructura social , prevzut n planul urbanistic general precedent nu a fost realizat nmsura planificat , evideniindu-se dep irea ritmurilor construciei de locuine fa deedificarea sistemului dot rilor publice. Astfel, n prezent se evideniaz ndeprtarea serviciilorsociale de locul de trai al populaiei, supranc rcarea zonei centrale cu obiective de menirepublic , dotarea neuniform a sectoarelor cu obiecte cu destina ie educa ional , medical ,asigurare social , centre sportive, centre muzeistice i etnografice, complex balneologic i dereabilitare, etc.Infrastructura de transport n structura urbanistic reprezint un sistem n care se eviden iaz patru raioane planimetrice principale: sud-vest (Botanica - Telecentru), nord-vest (Buiucani Sculeni), nord-est (R cani, Bude ti, Po ta Veche), centru (zona industrial Sculeni, Valea

  Trandafirilor, Valea r. Bc). Factorii de baz ce influeneaz meninerea acestei structuri suntlandaftul, elementele infrastructurii tehnice, sistemul existent de str zi magistrale, calea ferat ,obiectele importante ale complexului energetico-industrial. Acestea complic organizarealeg turilor rutiere durabile ntre formaiunile structurale ale mediului urbani aduc la scumpirearealizrii acestora. Ele au avut un impact considerabil asupra cre rii reelei de drumuri i str zi,care se forma pe schema radial . Leg turile zonei centrale cu alte elemente structurale seasigurau pe pu inele str zi radiale, cum ar fi M. Viteazul, bd. Rena terii, bd. Gagarin, bd. Dacia,str. V. Alecsandri, Sfatul rii, Calea Ie ilor, I. Creang , fapt care a dus la consolidareadiametrelor, intersectate de fluxuri mari de transport intraurban i la suprasolicitarea reelei dedrumuri i str zi din centrul capitalei.Zone de odihn i de agrement fac parte din carcasa ecologic a capitalei rii. Realizareaacestei idei solicit insisten i termene scurte pentru crearea un mediu ambiental favorabil iameliorarea imaginii Chi

  in

  ului printre capitalele europene. Constituirea unui sistem de spa

  ii

  verzi este posibil numai prin crearea n lunca rului Bc a zonei de agrement cu toat infrastructura necesar . Acest teritoriu fiind eliberat de ntreprinderi industriale, dotat iamenajat respectiv va putea servi nucleul carcasei ecologice urbane, deoarece alte spa ii nverzite, prin intermediul unor msuri urbanistice, vor fi relaionate la acest nucleu. Aceast activitate trebuie realizat concomitent cu inventarierea fondului zonelor verzi, parcurilor,scuarurilor, reabilitarea i modernizarea acestora.

 • 8/13/2019 PUG Chisinau Proiect

  23/87

  Planul Urbanistic General al ora ului Chi in u

  Elaborat de consor iu-ul:INCP Urbanproiect, Business Consulting Institute, IHS Romnia 23

  Rezerve teritorialereprezint cca. 8% isunt solicitate desporirea nivelului deasigurare cu spa iulocativ, lansareaactivit ilor dereconstruire a zoneicentrale, fonduluiconstruit existent,precum imaterializareapropunerilor definalizare a infrastructuriide transport solicit conturarea unor teritoriinecesare pentrudezvoltarea urbanistic a capitalei.Cca. 42% de terenuri din intravilan fac parte din categoria terenurilor de risc major, sub aspect

  seismic, iar ameliorarea, consolidarea i valorificarea acestora necesit cheltuieli financiare imateriale substan iale.

  1.3.3 Valoarea terenuluiInformaia sistematizat reprezint tendinele de formare i dezvoltare a pieei funciare. Preulterenurilor n oraul Chi inu variaz de la caz la caz i depinde de poziionarea geografic ,viitoarea destinaie funcional a construc iei de pe terenul solicitat, dotarea infrastructur edilitar , de transport i comunicaii, starea ecologic a zonei, prezen a n vecin tate a spa iilorverzi, a ntreprinderilor industriale, perspectiva urbanistic a zonei. Pre urile maximale sunt nregistrate n sectorul Buiucani u Centru, iar cel mai jos - la Ciocana. n mediu un m2 nChi inu cost circa 153

  Terenurile dup valoarea


Recommended