Home > Documents > PUG Bistrita

PUG Bistrita

Date post: 20-Jan-2016
Category:
Author: alex-iordache
View: 89 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Raport de mediu
Embed Size (px)
of 93 /93
RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA TITULAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA, JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC BLOM ROMÂNIA SRL TÂRGOVIȘTE ELABORATOR RAPORT DE MEDIU: SC M&S ECOPROIECT SRL CLUJ-NAPOCA APRILIE 2013
Transcript
 • RAPORT DE MEDIU

  PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI

  BISTRIA

  TITULAR: PRIMRIA MUNICIPIULUI BISTRIA, JUDEUL BISTRIA - NSUD PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC BLOM ROMNIA SRL TRGOVITE ELABORATOR RAPORT DE MEDIU: SC M&S ECOPROIECT SRL CLUJ-NAPOCA

  APRILIE 2013

 • COLECTIV DE ELABORARE

  Lector univ. dr. Ciprian Corpade

  Lector univ. dr. Ana-Maria Corpade

  APROBAT

  SC M&S ECOPROIECT SRL CLUJ-NAPOCA

 • 3

  1. INTRODUCERE...............................................................................5

  1.1. Informaii generale..................................................................5 1.2. Aspecte privind evaluarea de mediu pentru planuri i programe............5

  2. CONINUTUL I OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL ANALIZAT....................................................................................9

  2.1. Cadrul natural i antropic, valori ale patrimoniului cultural, istoric i natural.................................................................................9

  2.2. Obiectivele PUG....................................................................17

  2.3. Descrierea PUG.....................................................................18 2.4. Corelaii cu alte planuri i programe............................................49

  3. STAREA ACTUAL A MEDIULUI N AREALUL DE IMPACT AL PUG....................55 3.1. Delimitarea arealului de impact al PUG........................................55 3.2. Calitatea factorilor de mediu.....................................................55

  4. ASPECTELE RELEVANTE ALE EVOLUIEI PROBABILE A MEDIULUI I A SITUAIEI ECONOMICE I SOCIALE N CAZUL NEIMPLEMENTRII PUG..........................59

  5. OBIECTIVELE DE PROTECIE A MEDIULUI RELEVANTE PENTRU PLANUL ANALIZAT..................................................................................60

  6. ANALIZA ALTERNATIVELOR..............................................................62 6.1. Alternativa 0 sau Nicio aciune...............................................62

  6.2. Variante n elaborarea PUG......................................................63

  7. METODOLOGIA DE EVALUARE A EFECTELOR POTENIALE ASUPRA MEDIULUI CE

  AR PUTEA FI GENERATE DE IMPLEMENTAREA PUG..................................64

  8. EVALUAREA EFECTELOR POTENTIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

  ASOCIATE PUNERII IN APLICARE A PLANULUI..........................................66

 • 4

  9. EVALUAREA EFECTELOR POTENIALE TRANSFRONTALIERE ALE IMPLEMENTRII PLANULUI...................................................................................81

  10. MASURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU.......................................................................................86

  11. PROPUNERI PRIVIND MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI................................................................73

  12. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC..................................................90

  13. BIBLIOGRAFIE...........................................................................92

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  5

  1. INTRODUCERE

  1.1. INFORMAII GENERALE

  Lucrarea de fata reprezinta Raportul de mediu asupra Planului Urbanistic General

  al municipiului Bistria, scopul acestuia fiind acela de a identifica, descrie i evalua

  efectele potentiale semnificative asupra mediului asociate planului analizat, iar

  intocmirea sa este parte a procedurii de evaluare de mediu pentru planuri i programe.

  Raportul de mediu a fost elaborat n conformitate cu cerintele H.G. 1076/2004

  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri i programe

  i cu precizarile i recomandarile prevazute n Manualul pentru aplicarea procedurii de

  realizare a evaluarii de mediu pentru planuri i programe elaborat de Ministerul Mediului

  i Gospodaririi Apelor n colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

  Avand n vedere insa nivelul ierarhic al planului vizat i implicit caracterul strategic al

  acestuia, unele capitole au fost adaptate innd cont de aceste aspecte. De asemenea,

  raportul a tinut seama de toate observatiile i propunerile venite din partea

  participantilor la sedinele Grupului de Lucru ce au avut loc la sediul Primriei Bistria n

  datele de 12 septembrie 2012 i 3 decembrie 2012.

  1.2. ASPECTE PRIVIND EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI I PROGRAME

  Evaluare de mediu pentru planuri i programe reprezinta un concept i n acelasi

  timp un instrument preluat n legislatia romaneasca prin transpunerea Directivei

  2001/42/EC (SEA Directive). n legislatia europeana conceptul se numeste Evaluare

  Strategica de Mediu (ESM), termen care face referire la caracterul sau de planificare

  strategica, anticipata. n Romania acesta a fost preluat ca evaluare de mediu pentru

  planuri i programe.

  Literatura de specialitate a consacrat doua definiii ale conceptului. Prima dintre

  ele a fost lansata de Therivel et ali. n 1992, fiind ulterior preluata pe scara larga: ESM

  poate fi definita c un proces oficial, sistematic i comprehensiv de evaluare a

  impacturilor environmentale ale unor politici, programe i planuri i ale alternativelor

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  6

  de derulare a acestora, inclusiv elaborarea unui raport scris asupra rezultatelor acestei

  evaluari i includerea lor n procesul de luare a deciziilor. A doua definiie a fost

  propusa de Sadler i Verheem n 1996 n cadrul unui studiu asupra eficienei procesului

  de evaluare a impactului la nivel internaional, luand n calcul o perspectiva mult mai

  larga de interferena a ESM n procesul de luare a deciziilor legate de mediu: ESM este

  un proces sistematic de evaluare a consecinelor environmentale ale unor politici,

  programe sau planuri, astfel incat sa se ofere certitudinea c acestea au fost corect

  abordate din fazele incipiente ale procesului de luare a deciziilor, acordandu-li-se o

  importana comparabila cu implicaiile economice i sociale.

  Ambele definiii descriu ESM ca un proces sistematic care evalueaza politici,

  programe sau planuri. Totui, n timp ce prima definiie se refera la elementele

  procedurale ale evaluarii, a doua considera ESM drept condiie pentru o analiza

  integrativa n cadrul procesului decizional.

  ESM este asociata cu sisteme complexe de evaluare. Aceasta complexitate este n

  mod evident determinata de obiectivele ESM, foarte cuprinzatoare i extrem de

  vulnerabile la politica decizionala din domeniile cu incidena. Prin urmare, procesul ESM

  nu este unul stereotip, ci mai degraba adaptat contextului politic i economic al fiecarei

  unitai administrative la care se raporteaza. Pornind de la aceste aspecte, au fost

  dezvoltate diverse moduri de abordare n evaluarea strategica de mediu. Therivel (1993)

  a identificat cinci sisteme ESM, fiecare avand particularizate componentele

  metodologice, instituionale i legislative. Ulterior au fost identificate numeroase alte

  modalitai de abordare a ESM, fiecare reflectand caracteristicile culturale i sociale ale

  arii sau regiunii de aplicare. n 1996, Sadler identifica trei tipare structurale de aplicare

  a ESM:

  Modelul standard (bazat pe procedura EIA) de evaluare strategica de mediu a politicilor, planurilor i programelor. Este structurat dupa procedura EIA, cu etape i

  activitai similare, fiind adaptate unor prevederi legale mai flexibile (Danemarca);

  Modelul environmental. Evaluarea strategica este menita sa identifice consecinele de mediu pe care le-ar implica aplicarea unor politici, programe sau planuri

  (UK);

  Modelul integrat (management de mediu). n acest caz, ESM este o parte integranta a unui cadru comprehensiv de luare a deciziilor n procesul de planificare

  (Noua Zeelanda).

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  7

  Experiena tiinifica i practica n domeniu a facut posibila identificarea unor

  dimensiuni comune pe care le implica toate sistemele ESM, intre care trei au o

  importana majora:

  Dimensiunea politica. Se refera la masura sau modul n care politicile de planificare incorporeaza ESM n structura lor. Doua modele consacrate de planificare sunt

  elocvente n aceasta privina, modelul linear de planificare i modelul ciclic de

  planificare, cu importante consecine asupra procesului de evaluare strategica. Primul

  model, planificarea lineara, beneficiza de un cadru de desfaurare rigid, care nu permite

  schimbari rapide sau adaptari n funcie de context. Modelul ciclic de planificare se

  desfaoara intr-un cadru flexibil, adaptat complexitaii i dinamicii sistemelor de luare a

  deciziilor, iniiatorii ii asuma un rol activ, de manager al grupurilor implicate, cu

  evidente avantaje i n ce privete aplicarea procedurilor ESM.

  Dimensiunea decizionala. Aceasta se refera la deciziile cu privire la prioritaile de dezvoltare (cretere economica necondiionata, gestiune eficienta a resurselor

  mediului). n ultimii 25 de ani s-au lansat numeroase dezbateri privind gestiunea

  eficienta a resurselor, dar chiar dac la nivel politic aceasta este considerata o

  necesitate stringenta, la nivel microscalar deciziile sunt n continuare propulsate exclusiv

  de interese economice. Un exemplu pozitiv n aceasta direcie este Noua Zeelanda, care

  n 1992 a adoptat un Actul privind Gestiunea Resurselor, a fost infiinat un organ

  administrativ, au fost elaborate acte legislative n cadrul carora ESM ocupa locul central,

  astfel incat se asigura incorporarea acesteia n orice decizie de dezvoltare. Gestiunea

  adecvata a resurselor naturale reprezinta n prezent prima prioritate la nivel decizional

  n Noua Zeelanda.

  Dimensiunea de evaluare environmentala. Evaluarea strategica de mediu s-a dezvoltat c masura de precauie, deoarece evaluarea impactului la nivel de proiect s-a

  dovedit o masura destul de limitativa, avand n vedere c procedura EIA intervine relativ

  tarziu n procesul decizional i acioneaza mai mult c un instrument de reacie. De

  exemplu, n momentul n care se efectueaza EIM pentru un proiect, s-a raspuns deja la

  intrebarile de inalt nivel referitoare la locul sau tipul de dezvoltare ce trebuie aplicata,

  iar EIM se va putea axa doar pe masurile de reducere i ameliorare a impactului.

  n ceea ce privete aplicarea ESM la planurile de amenajare a teritoriului,

  urmatoarele avantaje pot fi menionate:

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected]gmail.com, tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  8

  Management de mediu durabil. ESM poate determina o integrare efectiva a considerentelor de mediu n intocmirea planurilor de amenajare a teritoriului. De

  asemenea, o buna aplicare a ESM ofera din timp semnale de avertizare cu privire la

  opiunile de dezvoltare care nu asigura o dezvoltare durabila, inaintea formularii

  proiectelor specifice i atunci cand inca exista alternative majore, incepand de la nivelul

  Planului Naional de Amenajare a Teritoriului i pana la nivelul localitailor urbane sau al

  comunelor. C atare, ESM faciliteaza o mai buna luare n considerare a criteriilor de

  mediu n formularea planurilor de amenajare care creeaza cadrul pentru proiectele

  specifice.

  Sporirea eficienei procesului decizional prin implicarea publicului care va determina reducerea numarului de contestaii la nivelul EIM sau reducerea costurilor prin

  evitarea unor aciuni corective ulterioare.

  Sporirea eficienei instituionale prin largirea spaiului de participare a publicului, care va determina o mai mare credibilitate i transparena a procesului de

  planificare. Un plan de amenajare va deveni mai eficace dac valorile, opiniile i

  cunotinele publicului la nivel local sau ale specialitilor vor fi incorporate n procesul

  de luare a deciziei.

  Intarirea cadrului EIM pentru proiecte. ESM ofera un cadru favorabil pentru acordurile unice privind proiectele supuse EIM, ajutand astfel la o mai buna focalizare i

  eficientizare a EIM la nivel de proiect, ceea ce va duce la o reducere a timpului i

  eforturilor necesare intocmirii acestora.

  Din punct de vedere procedural, se poate mentiona c ESM este un instrument

  folosit n mod sistematic la cel mai inalt nivel decizional, care faciliteaza, inca de foarte

  devreme, integrarea considerentelor de mediu n procesul de luare a deciziilor, conduce

  la identificarea masurilor specifice de ameliorare a efectelor i stabileste un cadru

  pentru evaluarea ulterioara a proiectelor din punct de vedere al protectiei mediului.

  Evaluarea strategica de mediu s-a dezvoltat c masura de precautie la nivel decizional

  inalt, deoarece evaluarea impactului la nivel de proiect s-a dovedit o masura destul de

  limitativa, avand n vedere c procedura EIA intervine relativ tarziu n procesul

  decizional n cazul planurilor i programelor.

  2. CONINUTUL I OBIECTIVELE PRINCIPALE

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  9

  ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL ANALIZAT

  2.1. CADRUL NATURAL I ANTROPIC, VALORI ALE PATRIMONIULUI CULTURAL, ISTORIC I NATURAL

  Aezare

  Oraul Bistria, municipiu-reedin a judeului Bistria-Nsud, este aezat n

  partea de NE a Podiului Transilvaniei, la poalele Munilor Brgului, n Depresiunea

  Bistria-Livezile care este o subunitate a Dealurilor Bistriei. Dealurile Bistritei au ca

  limita la nord i nord-vest Someul Mare, la sud-vest Valea Dipei pn la irioara i mai

  departe culoarul ieului pn la confluena cu Someul, iar la est limita este dat de o

  denivelare de cteva sute de metri fa de Munii Climani i Brgu. Localitatea se

  situeaz la 358 de metri altitudine, pe cursul inferior al rului Bistria Ardelean.De

  asemenea, oraul se gsete la captul unui important drum de legtur dintre

  Transilvania i Moldova(drumul Moldovei de Sus), unde, n secolele XII-XIII a fost

  colonizat populaie german, n scopul aprrii pasurilor existente pe acest traseu

  (Tihua, n primul rnd).

  Municipiul Bistria este amplasat pe un teren plan i ocup o suprafa de

  14584,08 ha, mpreun cu cele ase localiti componente: Unirea, Sltinia,Ghinda,

  Viioara, Sigmir i Srata. Localitile limitrofe ale municipiului sunt: Feldru (N), Livezile

  (NE), Cetate i Budacul de Jos (SE), Mrielu (S), ieu Mgheru (SV), intereag i Dumitra

  (NV).

  n cadrul judeului Bistria-Nsud, oraul Bistria are o poziie central-sud-estic.

  Petrografie i relief

  Depresiunea Bistria se leag la sud-vest de culoarul ieului, nchis de Culmea

  ieului, iar la nord-est se continu cu culoarul depresionar Livezile-Brgu.

  Culmile deluroase care strjuiesc oraul sunt orientate pe direcia NE-SV i sunt

  reprezentate prin Dealurile Cetii la nord-vest (Dealul Cetii 680 m, Dealul Ruja 475 m,

  Dealul Schulerwald 469 m, Dealul Hebl 546 m) i Dealul Ghindei 671 m, la sud-est.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  10

  Depresiunea Bistriei, intre confluena cu ieul i Depresiunea Livezile-Brgu,

  prezint poriuni cu terase bine dezvoltate: terasa de lunc pe tot sectorul, terasa a II-a,

  n special n zona Unirea, cu cel mai ntins fragment din toat regiunea, de unde i

  propunerea unor autori de a fi numit terasa Unirea (V.Grbacea, 1957). Sunt prezente i

  fragmente din terasa a IV-a.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  11

  Dintre inaltimile ce fac parte din Dealurile Bistritei, cele mai relevante sunt

  varfurile Cocosului si Ghindei, care il delimiteaza inspre sud. Dealurile Ghindei,

  culmineaz n vrful Copcitea (671 m). Sectorul estic este mai nalt (550-600 m),

  altitudinile scznd spre vest, unde se situeaz sub 500 m. Delimitarea fa de Piemontul

  Climan este greu de realizat, existnd o continuitate la nivelul culmilor, ea fiind trasat

  pe aliniamentul pe care dispar pietriurile piemontane (V. Grbacea). Relieful este cutat

  n anticlinale (Sigmir) i sinclinale (Brla), ca o continuare a acestora dinspre zonele

  nvecinate (Depresiunea Dumitra i Dealurile ieului). De asemenea, se semnaleaz

  prezena unor abrupturi structurale i cueste, datorit prezenei unui strat de

  conglomerate.

  In ceea ce priveste substartul geologic, acesta a avut o importanta deosebita in n

  formarea arhitectonicii spaiale naturale a Depresiunii Bistriei Principalele formaiuni

  care apar la suprafaa aparin sarmaianului, pannonianului i cuaternarului. Domin

  depozitele pannoniene, alctuite din marne, nisipuri, tufuri i pietri i formaiunile

  sarmaiene, care, de fapt, au cea mai larg rspndire n regiunea analizat. Au aceeai

  litologie ca i pannonianul, numai c apar mai frecvent gresiile i conglomeratele. De

  asemenea mai sunt prezente depozite cuaternare, formate din nisipuri, pietri i argil.

  Acest substrat sedimentar a fost modelat de agenii externi, care au acionat asupra

  acestor roci friabile sarmaiene i pliocene (marne, gresii, nisipuri, sare). n acest fel s-a

  constituit Depresiunea i Culoarul Bistriei, acestea fiind elemente eseniale n primele

  faze de constituire a reelei de aezri. Se constat, aadar, c influena geologiei se

  manifest pe cale indirect, prin intermediul unor condiii oferite pentru modelarea

  reliefului.

  Condiii climatice

  Cea mai mare parte a judetului Bistrita, inclusiv zona Depresiunii Bistrita, este

  situat n zona climatului de dealuri, cu o clim temperat-continental cu veri umede i

  relativ clduroase, iar iernile mai puin uscate i relativ reci.

  Temperatura medie anual la Bistria este de 8,3C, maxima absolut fiind

  nregistrat la 16 august 1952 i a fost de 37,6C, iar minima absolut a fost la 18

  ianuarie 1963, avnd valoarea de 33,8C.Luna cea mai rece este ianuarie cu o medie

  multianual de 4,7C, iar cea mai cald lun este iulie cu o medie multianual de

  18,9C.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  12

  Data medie de apariie a primului nghe este n jurul datei de 4 octombrie, iar a

  ultimului nghe n jurul datei de 29 aprilie, durata intervalului fr nghe fiind de 158

  de zile. Numrul mediu al zilelor de var este de 52, iar al celor de iarn de 33.

  Vnturile dominante sunt din sectorul vestic n timpul verii i din sectorul nord-

  estic iarna, la care se adaug frecventele brize de vale i de munte.

  Precipitaiile atmosferice pe cuprinsul judeului variaz ntre 650 mm n partea de

  sud, pnla 1200mm i chiar mai ridicat n nord, la poalele Munilor Brgu, Rodnei i

  Climan.

  La Bistria media anual a precipitaiilor este de 680 mm. Luna cea mai ploioas

  este iunie (90mm) i cea mai secetoas este februarie (20mm). Durata medie a stratului

  de zpad n depresiunea Bistriei este de 65 de zile, fa de 55 de zile n sudul judeului

  i 100 de zile n partea nordic a acestuia, n zonele montane.

  Pe acest fond climatic trebuie menionat faptul c oraul Bistria se

  caracterizeaz printr-un microclimat specific, urban, n care elementele climatice sunt

  intr-o oarecare masura modificate de activitatile umane.

  Hidrologie

  Teritoriul municipiului Bistria este drenat de raul Bistrita si de afluentii acestuia.

  Rul Bistria izvorte din Carpaii Rsriteni (Munii Brgului i Munii Climani) i se

  vars n rul ieu care este afluent de stnga al Someului Mare.

  Rurile din bazinul Someul Mare, deci i bazinul rului Bistria, se alimenteaz cu

  preponderen din surse superficiale (ploi i zpezi) ale cror valori extreme sunt

  cuprinse ntre 8085 %, iar restul de 15-20 % este asigurat de alimentarea subteran,

  considerat a fi moderat.

  Debitul mediu ca indicator important al rezervelor din bazin, la staia

  hidrometric Bistria, este de 7,78 m/s. Variaia debitelor medii anulale variaz de la

  an la an, n funcie de oscilaiile aportului, de rezervele subterane i ntr-o mai mica

  msur, de efectul de regularizare al bazinului.

  Tabel 1. Debite medii lunare multianuale pe raul Bistrita (m/s)

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  13

  Repartiia debitului mediu multianual este o caracteristic important (practic i

  teoretic), nu se modific n timp n mod evident, nu este influenat de acumulri,

  permite calculul energiei hidraulice etc. Datorit umiditii bogate, rul Bistria

  primete o cantitate nsemnat de ap, cantitate care n stadiul actual, cu amenajrile

  de azi, satisface un municipiu ca Bistria.

  Repartiia teritorial a elementelor bilanului hidrologic n zona studiat ne arat

  c se afl n sfera umiditii bogate proprie zonei montane, deci asigur zona propriu-

  zis cu precipitaii ntre 800-1400 mm.

  Repartiia scurgerii n timpul anului este condiionat de caracterul alimentrii i

  de variaia aportului surselor de alimentare. Analiza repartiiei sezoniere a scurgerii a

  dus la concluzia c pe rul Bistria predomin scurgerea de primvar, ca o consecin a

  topirii zpezilor, nsoit de ploi relativ abundente.

  Scurgerea minim s-a observat n perioada cnd rul Bistria se alimenteaz

  aproape exclusiv din ape subterane (toamna i iarna). Scurgerea sczut de la sfritul

  verii, nceputul toamnei, este consecina frecvenei slabe a precipitaiilor din lunile

  august i septembrie, a evapo-transpiraiei accentuate i a gradului maxim de epuizare a

  resurselor subterane, care se soldeaz printr-o scurgere semipermanent sau

  intermitent a majoritii afluenilor Bistriei. Pe rul Bistria valorile sunt de 2-4

  l/s/km, datorit alimentrii subterane mai srace ct i a intensificrii schimbului ru-

  stratul freatic din depozitele fluviatile existente.

  Cele mai mari viituri de pe rul Bistria au fost n anii: 1932 (7-11 iulie), 1970 (13-

  15 mai), dar au fost i alte viituri de mai mic amploare, dar cu frecven mai mare,

  ceea ce indic o schimbare a tuturor elementelor fizico-geografice i antropice

  (urbanizare, defriri, lucrri hidrologice), care influeneaz n mod negativ ambientul.

  Flora i faun

  Ct privete zona locuit a oraului, avnd n vedere c ne situm ntr-o zon

  puternic antropizat, vegetaia cu caracter primar a fost nlocuit n cea mai mare parte

  de ctre formaiuni secundare sau vegetaie de origine antropic, iar cele nc existente

  sunt puternic modificate i fragmentate.

  5,13 7,54 12,0 15,2 11,1 8,67 7,51 4,34 4,07 4,52 5,46 6,83 7,78

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  14

  n cele ce urmeaz, referirile la flor i faun privesc teritoriul administrativ din

  afara intravilanului.

  Vegetatia cel mai bine reprezentata in zona municipiului Bistrita este cea

  forestiera si cea de pajiste.

  Formatiunile forestiere, destul de numerioase si de diverse din punct de vedere

  ecologic, sunt rezultatul unei indelungate evolutii, o reflectare a conditiilor

  fitogeografice actuale, precum si a complexelor influente antropice. Dintre aceste

  formatiuni, se pot aminti:

  - As. Cytiso quercetum petraeae se caracterizeaza printr-un numar redus de

  specii datorita conditiilor trofice specifice si populeaza frecvent terenurile cu soluri

  acide erodate, fiind reprezentata in principal prin cenoze de gorun.

  - As. Pruno spinosae Crataegetum se instaleaza pe pagini xeromezofile sau in

  taieturile padurilor de cer.

  - As. Quercum petraeae carpinetum ocupa in general versantii umbriti, fiind bine

  individualizata sub aspect floristic.

  - As. Carpino fagetum - padurile de fag si carpen se intalnesc in special la

  contactul cu rama montana a Muntilor Calimani.

  - As. Salici Populetum este larg raspandita in lunca Bistritei si a principalilor

  afluenti

  In ceea ce priveste asociatiile de pajiste, acestea sunt in general de natura

  secundara, instalate spontan, dupa interventia omului, in locul vegetatiei primare

  defrisate (padure), acestea fiind insa mult influentate de factorii naturali. Vegetatia

  pajistilor este relativ bogata si variata. Astfel se disting pajisti cu agrostis tenuis in

  asociatie cu festuca valesiaca, pajisti de agrostis tenuis cu festuca pratensis si pajisti de

  agrostis tenuis cu festuca rubra.

  In ceea ce priveste fauna, treuie mentionata cea specifica padurilor. Dintre cele

  mai frecvente specii de mamifere mentionam: veverita (Sciurus vulgaris), iepurele

  (Lepus europaeus), bursucul (Meles meles), vulpea (Vulpes vulpes), mistretul (Sus

  scrofa), caprioara (Cervus elaphus). Bogatia ornitologica este reprezentata de specii

  precum: fazanul (Phasianus colchinus), pupaza (Upupa epops), privighetoarea (Luscinia

  megarhynchos), mierla neagra (Turdus merula), pitulicea (Phylloscopus collybita),

  ghionoaia (Picoides villosus), dumbraveanca (Coracias garrulus), grangurul (Oriolus

  oriolus).

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  15

  Solul

  In zona municipiului Bistrita, literatura de specialitate mentioneaza prezenta

  urmatoarelor tipuri de sol: soluri brune luvice, luvisoluri albice, soluri brune

  eumezobazice, andosoluri, soluri gleice, soluri si protosoluri aluviale, regosoluri,

  erodisoluri.

  Ariile protejate

  Pe teritoriul municipiului Bistria, nu exist arii naturale protejate de interes

  national sau international. n extremitatea sud-vestic, exist ns un sit de interes

  comunita, SCI ieu-Budac. Este vorba despre o zon umed din regiunea biogeografic

  continental reprezentnd habitat specific pentru specia de interes conservativ Lutra

  lutra, alturi de amfibianul Bombina variegata i apte specii de peti de asemenea de

  interes conservativ. n cele dou ruri triesc n total 7 specii de peti de interes

  comunitar i alte 10 specii, care nu sunt de interes comunitar (doar una singur este

  invaziv - Carassius gibelio). Cele dou ruri au fost puin afectate de impacturile

  antropice, fiind printre puinele situri din Transilvania care a fost desemnat pentru a

  proteja cele trei specii Gobio de interes comunitar ct i specia Aspius aspius.

  Relaia teritoriului administrativ cu ariile protejate este redat n harta de mai

  jos.

  Situaia economic i social n contextul actual

  Municipiul Bistrita avea in anul 2009 o populaie de 84.477 locuitori, cu 4 % mai mult

  dect n anul 2002 (81.259 locuitori), cu 13,3% mai putin decat in 1992.

  Orasul Bistrita si-a datorat dezvoltarea si coeziunea interna prin relatiile de

  cooperare si fluxurile demo-economice cu zona sa periurbana. In ciuda declinului si

  restructurarii industriale, municipiul Bistrita nu si-a pierdut capacitatea de polarizare a

  spatiului judetean. A avut loc diversificarea economiei locale, mutatia sectoriala si

  mutatia de la industria traditionala (prelucrarea lemnului, alimentara, textila), spre

  ramuri noi echipamente auto, mecanica, dezvoltarea serviciilor. In paralel, a crescut

  capacitatea de aglutinare si polarizare a spatiului rural invecinat, aici incluzandu-se si

  localitatea Unirea.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  16

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  17

  In ceea ce priveste situatia economica actuala a municipiului Bistrita, aceasta este

  descrisa de functionarea a 78 de mari companii, unele cu capital integral sau majoritar

  romanesc (SC Teraplast SA, SC Comautotransport SA, SC Electroplast SA, SC Redivivus SRL

  etc.) si altele cu capital majoritar sau integral strain (SC Leoni Wiringo System SRL, SC

  Roseyars SRL etc.).

  Municipiul Bistria are cea mai mare contribuie la economia judeului, avnd

  nregistrate 59,7% din totalul firmelor din jude i care au avut un aport de 70,6% cifra de

  afaceri; 71,2% profitul brut realizat; 60,4% pierderi i 74% la numrul de angajati.

  Efectele crizei economice s-au fcut simite ncepnd cu trimestrul IV 2008 si continua i

  n present.

  Ramurile principale ale industriei reprezentate n jude i implicit n municipiul

  Bistria prin ageni economici sunt: metalurgia, construciile de maini, electrotehnic,

  mase plastice, prelucrarea lemnului, textile, exploatare minier, sticlrie i alimentar.

  Pe lng industrie, turismul reprezint o ramur economic important, dezvoltat

  pe baza motenirii culturale bogate a oraului i a cadrului natural ofertant din

  mprejurimi.

  2.2. OBIECTIVELE PUG

  Obiectivele urmrite prin actualizarea PUG Bistria sunt:

  Optimizarea relaiilor localitilor cu teritoriul administrativ i judeean; Valorificarea potenialului natural, economic i uman; Organizarea i dezvoltarea cilor de comunicaii; Stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan; Stabilirea i delimitarea zonelor construibile; Stabilirea i delimitarea zonelor funcionale; Stabilirea i delimitarea zonelor cu interdicie temporar sau definitiv de

  construire;

  Stabilirea i delimitarea zonelor protejate i a zonelor de protecie a acestora; Stabilirea cadrului de modernizare i dezvoltare a echiprii edilitare; Evidenierea deintorilor terenurilor din intravilan; Stabilirea obiectivelor de utilitate public;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: ms.ecop[email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  18

  Stabilirea modului de utilizare a terenurilor i a condiiilor de conformare i realizare a construciilor.

  2.3. DESCRIEREA PUG

  Planul urbanistic general al municipiului Bistria stabilete aciunile i msurile de

  dezvoltare att a centrului urban propriu-zis, ct i a localitilor componente pe o

  durat determinat, pe baza analizei multicriteriale a situaiei existente i a

  necesitilor de dezvoltare a teritoriului.

  Memoriul general aferent planului urbanistic general analizat este alctuit din

  patru capitole i anume:

  Introducere (date de recunoatere a terenului, obiectul lucrrii, surse de documentare);

  Stadiul actual al dezvoltrii. n cadrul acestui capitol sunt analizate elementele cadrului natural i socio-economic al localitii, elementele de infrastructur de

  comunicaie sau edilitar a teritoriului. n egal msur sunt analizate riscurile

  naturale din aria de interes, problemele de mediu i disfuncionalitile din

  teritoriu.

  Propuneri de organizare urbanistic. n cadrul capitolului 3 sunt analizate rezultatele studiilor de fundamentare realizate, direciile de evoluie i

  prioritile n dezvoltarea teritoriului n raport cu evoluia populaiei. Totodat

  este prezentat teritoriul intravilan nou delimitat, alturi de zonarea funcional

  propus i bilanul teritorial aferent.

  Concluzii msuri n continuare. Planul Urbanistic General conine i un Regulament de Urbanism care cuprinde i

  detaliaz prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor i de amplasare,

  dimensionare i realizare a construciilor pe ntregul teritoriu al municipiului Bistria,

  att n spaiul intravilan, ct i n cel extravilan.

  Planul Urbanistic General analizat este descris n cele ce urmeaz, fiind surprise o

  serie de aspecte cu relevan n evaluarea strategic de mediu.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  19

  2.3.1. Intravilan existent i propus. Zone funcionale i propuneri de zonificare. Bilan teritorial

  Tabel 2. Zone funcionale existente

  ZONE FUNCIONALE EXISTENT 2010

  Suprafaa

  (ha)

  % din total

  intravilan

  Locuine i funciuni complementare, din

  care:

  Locuine cu regim mic de nlime

  Locuine cu regim mediu de nlime

  Locuine cu regim mare de nlime

  1490.1 58,60

  Instituii i servicii de interes public 170.43 6,66

  Uniti industriale i depozite 381.5 14,90

  Uniti agricole 18.9 0,74

  Ci de comunicaie i transport

  201.3 7,86

  Spaii verzi, agrement, perdele de protecie 129.9 5,07

  Construcii tehnico edilitare 27.9 1,09

  Gospodrie comunal, cimitire 23.2 0,91

  Destinaie special 35.8 1,40

  Ape 72.8 2,84

  Terenuri neproductive 8.47 0,33

  TOTAL INTRAVILAN 2560.3 100,00

  Suprafaa teritoriului intravilan existent, n valoare de 1667,8 ha, reprezint 17,71

  % din suprafaa teritoriului administrativ.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  20

  Figura 1. Zone funcionale existente

  Zona cu locuine, fiind constituit din locuine colective i individuale se

  desfoar pe 58,20 % din intravilan. n ultimul deceniu s-a manifestat o tendin clar a

  populaiei de a investi n construcia de locuine, aprnd astfel cartiere noi. Zonele

  noilor cartiere nefiind anterior dotare cu utiliti, extinderea utilitilor publice nu a

  reuit s in ritmul construciilor realizate. ncepnd din anul 2009 s-a remarcat o

  scdere a ritmului de construire a locuinelor. Regimul de proprietate dominant n

  municipiul Bistria este cel de proprietate privat.

  n privina calitii locuirii, se remarc o discrepan accentuat ntre centrul

  urban i localitile componente, sub aspectul accesului la serviciile de infrastructur

  edilitar.

  Disfuncionalitile majore identificate la nivelul zonelor de locuire din cadrul

  intravilanului existent n municipiul Bistria sunt:

  Dezvoltarea haotic ce pune n conflict funcional zonele de locuire cu cele industriale;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  21

  Existena unor zone destinate dezvoltrii sectorului de locuine, n prezent nevalorificate raional i lipsite de accese modernizate i utiliti;

  Aglomerarea excesiv a extravilanului localitii prin construirea a cartiere ntregi de case de vacan, care culmineaz cu presiunea asupra administraiei locale pentru

  introducere n intravilan;

  Ponderea prea mare a zonei de tranziie a suburbanului, n raport cu cele dou straturi clar definite: oraul trupul principal i localitile aparintoare.

  O pondere de 14,90 % din totalul suprafeei intravilanului este ocupat de zona

  unitilor industriale i de depozitare. Declinul industriei a determinat degradarea

  platformelor industriale i ocuparea lor n condiii necorespunztoare.

  Printre principalele disfuncionaliti existente la nivelul zonelor industriale

  menionm:

  Spaiile destinate pietonilor i staionrii autovehiculelor/bicicletelor sunt necorespunztoare;

  Lipsa plantaiilor de protecie la unitile productive poluante; Incompatibilitate funcional ntre zonele industriale i locuine; Incompatibilitate functional ntre zonele industriale i zona central.

  Zona aferent instituiilor i serviciilor de interes public (ISP) deine 6,66 % din

  intravilanul municipiului i include zona central i zonele de dotri dispersate. Zona

  central a municipiului constituie principala zon de polarizare a instituiilor publice i

  instituiilor. Aceasta reprezint un areal de maxim efervescen a activitilor n mediul

  urban studiat, prin concentrarea serviciilor i comerului, alturi de cldiri de locuine i

  monumente istorice, elemente care pun n eviden diversitatea spaiului public. Zona

  central cuprinde aria de protecie a patrimoniului construit al municipiului Bistria, o

  subzon situat n afara zonei protejate format din cldiri cu regim de construire

  continuu i discontinuu i regim de nlime cel mult P+2 i o a doua subzon format din

  cldiri cu regim de construire discontiuu avnd un regim de nlime P+4, cu accente

  P+5-6.

  Zona cilor de comunicaie i transport reprezint 7,86 % din teritoriul intravilan

  existent. Principalele disfuncionaliti identificate la nivelul cilor de comunicaie din

  municipiu sunt:

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  22

  Utilizarea bulevardelor principale din componena reelei stradale de ctre autovehiculele aflate n tranzit i interaciunea fluxurilor de autovehicule aflate n

  tranzit cu fluxurile de autovehicule locale;

  Axa DN 17 suprapus traseului principalelor bulevarde ale reelei stradale din centru urban are o poziie median n raport cu desfurarea n teritoriu a oraului,

  ceea ce face ca aceasta s fie traversat n numeroase puncte de fluxurile de

  legtur ntre cartiere, n special ntre cartierele de locuine i zona industrial;

  Juxtapunerea reelei de cale ferat cu reeaua stradal care deservete municipiul Bistria;

  Numrul insuficient al trecerilor peste calea ferat, n special n zona de SV a oraului;

  Numrul redus de traversri peste rul Bistria, fapt care ngreuneaz accesibilitatea ntre zonele aflate de o parte i de alta a rului, mai ales n condiiile

  n care exist deja noi zone rezideniale n ariile limitrofe municipiului i care au

  potenial de dezvoltare;

  Inexistena parcrilor colective la nivelul municipiului Bistria; Reducerea capacitii de circulaie pe strzi cauzat de parcrile longitudinale sau n unghi, amenajate sau neamenajate pe partea carosabil sau n afara acesteia, cu

  ieire n banda nti de circulaie;

  Accesul necorespunztor n DN 17 pe raza localitilor aparintoare municipiului Bistria; de pe fiecare proprietate i drum de servitute, accesul se face direct n

  drumul naional, cu consecine nefavorabile asupra fluenei i siguranei circulaiei;

  Nivelul ridicat al polurii atmosferice provenite din traficul rutier de-a lungul axei de circulaie principale;

  Inexistena infrastructurii dedicate circulaiei bicicletelor; acest mod de transport este preferat de un numr redus de utilizatori, fiind nesigur din cauza faptului c se

  desfoar fie pe partea carosabil dedicat circulaiei autovehiculelor, fie pe zona

  dedicat circulaiei pietonale;

  Lipsa unor centuri de ocolire a oraului. Zona spaiilor verzi, de agrement i a perdelelor de protecie acoper 5,07 %

  din suprafaa intravilanului existent. Raportnd suprafaa acoperit cu spaii verzi la

  numrul de locuitori ai municipiului (70493 de locuitori, conform Recensmntului

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  23

  populaiei din anul 2011), rezult 11,52 mp de spaii verzi/locuitor, o valoare cu mult

  redus fa de minimul recomandat la nivelul Uniunii Europene (26 mp/locuitor). Pe

  lng faptul c suprafaa acoperit de spaii verzi este una redus, nici repartiia n

  teritoriu a acestora nu este una echitabil; n numeroase zone rezideniale cu locuine

  colective, areale cu o mare concentrare de locuitori, spaiile verzi lipsesc sau ocup

  suprafee mici, astfel nct nu satisfac necesitile de recreere a populaiei.

  Zone cu alte destinaii:

  Zona cu uniti agricole ocup 18,9 ha i reprezint 0,74 % din intravilan; Zona cu construcii tehnico-edilitare acoper o suprafa de 27,9 ha, reprezentnd 1,09 % din intravilan;

  Zona de gospodrie comunal, cimitire ocup 23,2 ha, reprezentnd 0,91 % din intravilan;

  Zona cu destinaie special are o suprafa de 35,8 ha i reprezint 1,40 % din intravilan;

  Zona cu ape acoper 72,8 ha i reprezint 2,84 % din intravilan. Zona cu terenuri neproductive are o suprafa de 8,47 ha i reprezint 0,33 % din intravilan.

  Extinderi propuse prin P.U.G. 2010:

  n cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafeele de teren care alturi

  de cele existente vor forma noul intravilan. Extinderile propuse au fost fcute de comun

  acord cu autoritile locale ca urmare a cererii de terenuri pentru dezvoltarea

  activitilor productive i serviciilor, sectorului de locuine, etc.

  1. Zon pentru locuine i funciuni complementare S = 227,16 ha

  2. Zon pentru uniti industriale i depozitare S = -104,95 ha

  3. Zon pentru instituii i servicii publice S = 145,81 ha

  4. Zon pentru uniti agricole S = -14,99 ha

  5. Zon pentru ci de comunicaie i transport S = 183,06 ha

  6. Zon pentru construcii tehnico-edilitare S = -20,33 ha

  7. Zon pentru gospodrire comunal, cimitire S = 19,81 ha

  8. Zon pentru destinaie special S = 21,1 ha

  9. Zon cu terenuri neproductive S = -8,47 ha

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  24

  10. Zon cu ape S = -9,97 ha

  11. Zon cu pduri S = 34,84 ha

  12. Zon mixt: locuire i servicii S = 256,38 ha

  13. Zon mixt: industrial i servicii S = 96,59 ha

  14. Zon spaii verzi, agrement, perdele de protecie S = 200,01 ha

  Total extinderi propuse S =

  1026,05 ha

  Tabel 3. Zone funcionale propuse

  ZONE FUNCIONALE EXISTENT 2010

  PROPUS 2010

  Suprafaa Suprafaa

  (ha) (ha)

  Locuine i funciuni complementare 1490.1 1717.26

  Instituii i servicii de interes public 170.43 316.24

  Uniti industriale i depozite 381.5 276.55

  Uniti agricole 18.9 3.91

  Ci de comunicaie i transport 201.3 384.36

  Spaii verzi, agrement, perdele de protecie

  129.9 329.91

  Pduri 0 34.84

  Construcii tehnico edilitare 27.9 7.57

  Gospodrie comunal, cimitire 23.2 43.01

  Destinaie special 35.8 56.9

  Ape 72.8 62.83

  Terenuri neproductive 8.47 0

  Zon mixt: locuire i servicii 0 256.38

  Zon mixt: industrial i servicii 0 96.59

  TOTAL INTRAVILAN 2560.3 3586.35

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  25

  Figura 2. Zone funcionale propuse

  Includerea noilor suprafee n teritoriul intravilan s-a realizat ca urmare a

  estimrii necesitilor de dezvoltare a municipiului n urmtorii 5 10 ani i n baza

  strategiilor de dezvoltare i a studiilor de fundamentare. n intervenia asupra

  intravilanului, s-au respectat limitele naturale / limitele folosinelor sau de proprietate.

  Limita intravilanului propus cuprinde toate suprafeele de teren destinate construciilor

  i amenajrilor urbanistice, cele mai multe destinate funciei rezideniale, dar i

  activitilor productive i instituiilor i serviciilor.

  n varianta propus a teritoriului intravilan se observ introducerea a trei categorii

  noi de zone:

  Zon mixt: locuire i de servicii, care acoper o suprafa de 256,38 ha, 7,15 % din teritoriul intravilan propus;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  26

  Zon mixt: industrial i de servicii, care acoper 96,59 ha, reprezentnd 2,69 % din teritoriul intravilan propus;

  Zon cu pduri: 34,84 ha, reprezentnd 0,97 % din suprafaa intravilanului propus. Se remarc o cretere semnificativ a suprafeei acoperite cu spaii verzi, de la

  129,9 ha, la 329,91 ha. Raportnd, n aceeai manier, suprafaa de spaii verzi i de

  agrement la numrul de locuitori al municipiului, rezult 46,80 mp/locuitor, o valoare

  care satisface recomandrile europene n ceea ce privete spaiile verzi i de recreere

  din localiti.

  Localitile aparintoare municipiului Bistria sunt unite din punct de vedere

  spaial, devenind ca nite cartiere ale centrului urban.

  Trupurile izolate de intravilan cuprind funciuni diverse: locuire, activiti

  productive, industriale etc.

  n prezentul plan s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ i intravilanului,

  folosina asupra terenurilor. Pentru terenurile situate n intravilan, ocupate cu

  construcii i alte amenajri s-a indicat destinaia supraedificatelor: cldiri de utilitate

  public, locuine, instituii i servicii publice, obiective pentru producie agricol i

  industrial, terenuri de sport, obiective pentru gospodrie comunal, obiective tehnico-

  edilitare, circulaie, ape, pduri i destinaie special.

  Merit subliniate i extinderile propuse pentru ci rutiere i de transport, n

  suprafa de 183,06 ha, cel mai important obiectiv de acest gen pe care PUG-ul analizat

  l pregtete fiind varianta ocolitoare sud a oraului. Aceasta a fcut obiectul unor

  studii i proiecte anterioare care au condus la selectarea acesteia ca varianta de ocolire

  i anume: proiectul Asisten tehnic pentru elaborarea SF, PT, detalii de execuie i

  documentaii de atribuire pentru variantele de ocolire Bistria, Gheorghieni i Miercurea

  Ciuc, beneficiar: Compania Naionala de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia

  SA, respectiv Studiul privind delimitarea zonei periurbane a municipiului Bistria,

  elaborat de Facultatea de Geografie a Universitii Babe-Bolyai pentru Primria Bistria.

  n cadrul acestor studii, au fost analizate mai multe variante de ocolire a oraului,

  concluzia fiind c varianta ocolitare sud ndeplinete cumulat mai multe criterii

  (funcionale, economice, de trafic) n defavoarea celorlalte analizate, n special a

  variantei ocolitoare nord. n cadrul PUG-ului analizat, a fost ntocmit un studiu de trafic

  de ctre Facultatea de Mecanic i Tehnologie a Universitii din Piteti, concluzia

  acestuia fiind c varianta de ocolire sud ar contribui semnificativ la eliminarea

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  27

  disfuncionalitilor existente la nivelul oraului n ceea ce privete traficul de tranzit

  prin preluarea unei mari pri a acestuia. PUG-ul analizat desemneaz funciunea

  viitoarei osele ocolitoare, detaliile de proiecie a acesteia urmnd ns a fi stabilite la

  faza de obinere a Autorizaiei de Construire, iar efectele asupra mediului asociate

  construciei efective vor fi de asemenea analizate i evaluate n cadrul procedurii de

  obinere a Acordului de Mediu. Cu toate acestea, avnd n vedere importana strategic

  a acesteia pentru dezvoltarea municipiului, n etapa de elaborare a Raportului de Mediu

  au fost analizate i caracteristici eseniale ale proiectului de costrucie a acestei

  variante ocolitoare al cror cadru l pregtete PUG-ul analizat. n cele ce urmeaz sunt

  redate aceste caracteristici, pentru ca n impactul potenial asupra mediului s fie

  analizat n capitolul 8 - EVALUAREA EFECTELOR POTENTIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA

  MEDIULUI ASOCIATE PUNERII IN APLICARE A PLANULUI .

  Varianta de ocolire sud Bistria va avea lungimea de 14,588 km. Partea carosabil

  a drumului va dispune de dou benzi de circulaie de cte 3,50 m lime, mrginit de

  acostamente consolidate de cte 1,50 m lime (0,75 m benzi de ncadrare realizate cu

  acelai sistem rutier ca i partea carosabil i 0,75 m acostamente propriu-zise ce vor fi

  consolidate cu dale de beton sau cu un strat de agregate naturale stabilizate cu ciment

  impermeabilizat cu emulsie cationic i dispus peste un strat de balast). Acolo unde este

  necesar dispunerea de parapete la marginea platformei, aceasta va fi extins cu 0,75

  m. Pe sectorul de drum km 1+000 km 1+950 se va introduce banda a 3-a, amplasat pe

  partea dreapt a drumului, n sensul de cretere a kilometrajului. Pe poriunea n care

  traseul variantei de ocolire este situat pe malul rului Bistria (pe o lungime total de

  cca. 1,5 km), a fost prevzut nspre cursul de ap o zon pietonal, protejat prin

  parapete de siguran i panouri fonoabsorbante.

  Pe traseu sunt prevzute:

  1 pod peste cale ferat i peste rul Bistria (531,7 m); 3 poduri peste canale ANIF i pasaje peste deal (293,7 m; 32,5 m i 40,3 m); 1 viaduct peste deal (90,8 m); 1 pasaj peste DJ 173C (191,6 m); 1 pasarel pietonal peste rul Bistria; 1 viaduct peste rul Bistria (378,57 m); 1 pod peste rul Bistria (107,7 m).

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  28

  Sunt prevzute intersecii giratorii la ieirea din DN17 i la reintrarea n DN17,

  precum i la interseciile cu DJ173 spre Jelna, cu DC8 spre Ghinda, cu strada Ghinzii.

  Raza exterioar a giraiilor propuse este de 20 m.

  Drumurile laterale ce vor debua n varianta ocolitoare vor fi amenajate, n

  funcie de alctuirea sistemului rutier propriu, cu balast, piatr spart i/sau straturi

  asfaltice.

  Drumurile existente de exploatare neclasificate, al cror amplasament este

  afectat de traseul variantei de ocolire vor fi relocate i vor fi proiectate cu o parte

  carosabil de 4 m i o platform de 5 m lime. Sistemul rutier va fi format dintr-un strat

  de balast n grosime de 30 cm.

  La km 11+220 este prevzut amenajarea unei parcri auto, amplasat pe ambele

  pri ale drumului (2 x 8500 m). Parcarea va fi destinat tuturor categoriilor de

  autovehicule: autobuze i camioane 20 locuri, autoturisme i locuri pentru persoane cu

  mobilitate redus 40 locuri. Platformele de parcare vor fi accesibile prin intermediul

  unor bretele de acces care s permit intrarea i ieirea din parcare. ntre carosabilul

  drumului i platformele de parcare se va prevedea cte un spaiu de protecie de cca 3,5

  m lime pe ambele pri. Pe ambele pri, parcarea va fi dotat cu spaii de protecie,

  spaii de agrement prevzute cu mese, bnci i copertine, precum i cu utilitile

  necesare, inclusiv cabin telefonic. Ansamblul grup sanitar va fi format din 2 module,

  fiecare cu dimensiunea de 6 x 2,45 x 2,7 m.

  Un element important cu implicaii de mediu poteniale este c traseul variantei

  sud traverseaz pe o distan de 1,5 km o zon mpdurit pentru care se vor efectua

  defriri peo suprafa de 18468,98 m.

  De asemenea, avnd n vedere c traseul interfereaz cu zone rezideniale situate

  foarte aproape sau chiar pe traseul propus, n vederea construciei vor fi demolate vor fi

  demolate 3 imobile, i anume:

  locuin cu un singur nivel mpreun cu anexele, la km 2+550. Acest imobil este

  izolat, n afara perimetrului construit actual;

  - locuin P+1 mpreun cu anexele, pe str. Mihai Viteazu, nr. 95. Acest imobil va

  fi afectat de execuia infrastructurilor pasajului peste DJ 173C Bistria Budacu de Jos,

  fiind situat sub traseul viaductului;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  29

  - locuin P+1 mpreun cu anexele, pe str. Viorelelor, lng Podul Jelnei acest

  imobil este situat la limita albiei minore a rului Bistria, fiind dispus n afara frontului

  de case existent.

  n afara acestor imobile, vor fi dezafectate o serie de hale i depozite vechi,

  situate n general tot pe malul rului, n zona care continu dinspre strada Ghinzii nspre

  zona lacului de agrement.

  n concluzie, se poate afirma c implementarea unui astfel de proiect (varianta

  ocolitoare sud) se nscrie n tendinele normale de restructurare urban a municipiului,

  prin devierea traficului auto de tranzit n afara zonei centrale, sporind gradul de confort

  urban i implicit nivelul calitii vieii locuitorilor. Cunoasterea efectelor potentiale pe

  care aceasta le-ar putea avea asupra componentelor teritoriale este o conditie esentiala

  pentru reusita integrarii sale sub aspect environmental, economic si social. Calea rutiera

  nu trebuie sa ramana o simpla constructie cu functie de transport, ci trebuie sa devina

  ea insasi o componenta teritoriala supusa echilibrului environmental, susceptibila sa

  polarizeze noi spatii cu functii economice si sa potentializeze interactiuni multiple cu

  factorii sociali si politici ce actioneaza in teritoriu. Cunoasterea riscurilor, avantajelor

  pozitionale si constrangerilor, oportunitatilor de dezvoltare etc., analiza corelata a

  acestor elemente si integrarea concluziilor lor intr-un model eficient de impact

  teritorial, pot oferi factorilor de decizie administrativa un instrument de lucru deosebit

  de util in vederea adoptarii solutiilor optime in procesul dezvoltarii durabile a

  teritoriului.

  n cadrul memoriului de descriere a Planului Urbanistic General, urmtoarele

  disfuncionaliti au fost evideniate n ceea ce privete circulaia actual n municipiu:

  utilizarea bulevardelor principale din componenta retelei stradale de ctre autovehiculele cu masa total maxim autorizat mai mic de 2,5 tone aflate n

  tranzit;

  interactiunea fluxurilor de autovehicule aflate n tranzit cu fluxurile de autovehicule locale;

  axa DN 17 suprapus peste principalele bulevarde ale retelei stradale a localittii are pozitie median n raport cu dezvoltarea orasului, ceea ce face ca aceasta sa

  fie traversat n numeroase puncte de fluxurile de legtur ntre cartiere, n

  special ntre cartierele de locuinte si zona industrial;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  30

  sectionarea retelei stradale de ctre reteaua de cale ferat care deserveste municipiul Bistrita;

  numrul insuficient al trecerilor peste calea ferat, n special n zona de S-V a orasului;

  numrul redus de traversri peste rul Bistrita, fapt care ngreuneaz accesibilitatea ntre zonele aflate de o parte si de alta a rului, mai ales n

  conditiile n care exist deja noi zone rezidentiale n ariile limitrofe municipiului

  si care au potential de dezvoltare;

  lipsa parcrilor colective la nivelul municipiului Bistrita; reducerea capacittii de circulatie a strzilor cauzat de parcrile longitudinale

  sau n unghi, amenajate sau neamenajate pe partea carosabil sau n afara

  acesteia, cu iesire direct n bada nti de circulatie;

  risc ridicat de aparitie a accidentelor de circulatie pe artera principal care se suprapune peste traseul DN 17 din cauza fluxurilor de trafic ridicate;

  accesul necorespunztor n DN 17 pe raza localittilor apartiontoare minicipiului Bistrita; de pe fiecare proprietate si drum de servitute accesul se face direct n

  drumul national, cu consecinte nefavorabile din punct de vedere al fluentei si

  sigurantei circulatiei. Inexistenta unor drumuri colectoare n aceste zone

  constituie o disfunctionalitate;

  Nivel ridicat al poluarii atmosferice provenite din traficul rutier de-a lungul axei de circulatie principale;

  Lipsa infrastructurii dedicate circulaiei bicicletelor; acest mod de transport este preferat de un numr redus de utilizatori, fiind nesigur din cauza faptului c se

  desfoar fie pe partea carosabil dedicat circulaiei autovehiculelor, fie pe

  zona dedicat circulaiei pietonale;

  Reducerea funciunii de arter ocolitoare a Drumului Cetii, cauzat de dezvoltrile industriale si de locuinte din zonele adiacente;

  Lipsa unei / unor centuri ocolitoare a oraului; nregistrarea unor valori ale raportului debit / capacitate care tind ctre 1 de-a

  lungul acestei artere, corelat cu potentialul de dezoltare, conduc la concluzia

  c, n viitor, capacitatea acestui drum va fi depsit.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  31

  Ct privete patrimoniul arhitectural, avnd n vedere faptul c anterior

  actualizrii Planului Urbanistic General al municipiului Bistria a fost elaborat un Plan

  Urbanistic Zonal cu scopul reglementrii din punct de vedere urbanistic a zonei centrale

  protejate a municipiului, prevederile documentului din urm au fost incluse n planul

  studiat. Astfel PUZ-ul realizat pentru zona central protejat are n vedere urmtoarele

  obiective majore:

  Repunerea zonei de protecie i a zonei protejate ntr-un cadru legislativ ca terminologie i delimitare;

  Evidenierea rolului de catalizator al zonelor respective pentru dezvoltarea urban, teritorial i regional;

  Asigurarea continuitii fizice, funcionale i spirituale a cadrului construit din localiti i stimularea interesului economic i cultural pentru utilizarea acesteia;

  Protejarea i punerea n valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice i a ansamblurilor arhitecturale i urbanistice deosebite, precum i a contextului i

  caracteristicilor care contureaz semnificaia lor istoric;

  Stabilirea obiectivelor de utilitate public care s rspund nevoilor sociale actuale i viitoare;

  Reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse n perimetrele zonelor respective, prin stabilirea unor reguli de construire clare;

  Stabilirea condiiilor de realizare i conformare a construciilor i amenajrilor urbanistice pe ariile respective.

  Tabel 4. Bilan teritoriu administrativ propus municipiul Bistria

  Categoria de folosin Extravilan (ha) Intravilan propus (ha) % din total

  Agricol

  Arabil 1528,78 685,77 15,18

  Puni-fnee 3416,63 272,13 25,29

  Vii 15,72 6,21 0,15

  Livezi 1968,32 275,03 15,38

  Neagricol

  Pduri 3668,58 34,84 25,39

  Ape 77,59 62,83 0,96

  Drumuri 215,25 354,49 3,91

  CF 10,11 29,42 0,27

  Curi-construcii 33,59 1846,73 12,89

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  32

  Neproductiv 63,16 18,90 0,56

  Total 10997,73 3586,35 100,00

  2.3.2. Zone cu riscuri naturale i msuri propuse

  Zone de risc natural n municipiul Bistria:

  Zone cu risc de inundabilitate; Zone cu risc de alunecri de teren.

  Zone de risc natural conf. legii nr. 575 / 2001, PATN Seciunea a V-a n

  municipiul Bistria:

  Cutremur - micare vibratoare a scoarei terestre, generat de o ruptur brutal n aceasta, ce poate duce la victime umane i distrugeri materiale. Zona de

  intensitate seismic pe scara MSK pentru municipiul Bistria - VI i perioada medie

  de revenire: cca. 100 ani.

  Inundaie - acoperire a terenului cu un strat de ap n stagnare sau n micare, care, prin mrime i durat, poate provoca victime umane i distrugeri materiale,

  ce deregleaz buna desfurare a activitilor social-economice din zona afectat.

  Alunecare de teren - deplasare a rocilor i/sau a masivelor de pmnt care formeaz versanii unor muni sau dealuri, a pantelor unor lucrri de

  hidroamelioraii sau a altor lucrri funciare, ce poate produce victime umane i

  pagube materiale.

  Din punct de vedere al riscului seismic, municipiul Bistria se ncadreaz n

  interiorul izoliniei de gradul VI pe scara MSK. Conform normativului P 100-1/2006

  amplasamentul studiat prezint o valoare de vrf a acceleraiei terenului ag = 0.08 g

  pentru cutremure avnd intervalul mediu de recuren IMR = 100 ani i o perioad de

  control a spectrului de rspuns Tc = 0.7 sec. Prin urmare, amplasamentul municipiului nu

  prezint un risc ridicat de cutremur.

  n ceea ce privete riscul de inundaii, n urma amenajrilor executate pe

  principalele cursuri de ap, oraul nu prezint un potenial de risc ridicat la fenomenele

  de inundabilitate provenite din depirea debitelor pe rul Bistria. n schimb exist

  antecedente n ceea ce privete fenomenele de inundabilitate la baza versanilor,

  datorate scurgerilor de ape provenite din precipitaiile abundente de scurt durat.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  33

  Acest lucru este favorizat i de colmatarea vilor prin amplasarea de construcii sau prin

  depozitarea deeurilor menajere n zonele de curs.

  Alunecrile de teren sunt identificate pe versanii vilor, n special n zona

  depresiunii Bistria. Acestea sunt favorizate de panta mare a versanilor, umiditatea n

  exces, lipsa vegetaiei i de litologia zonei dominat de argile. Potenialul de

  instabilitate a fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potenialului i

  probabilitii de producere a alunecrilor de teren din Ghid pentru identificarea i

  monitorizarea alunecrilor de teren i stabilirea soluiilor cadru de intervenie asupra

  terenurilor pentru prevenirea i reducerea efectelor acestora n vederea satisfacerii

  cerinelor de siguran n exploatare a construciilor, refacere i protecie a mediului.

  Astfel, zonele care prezint risc mare la alunecri de teren se gsesc de-a lungul vii

  Jelnei, de-a lungul drumului spre Sigmir, pe dealul Schulerwald i de-a lungul vii

  Sltiniei. n cadrul studiilor de fundamentare efectuate pentru PUG-ul analizat, a fost

  efectuat i un studiu geotehnic n care au fost evideniate zonele supuse riscurilor

  naturale i antropice, condiiile de fundare n funcie de condiiile geotehnice specifice,

  elementele generatoare de riscuri specifice i recomandri. A fost realizata o hart de

  probabilitate la fenomenele de instabilitate lundu-se n alcul opt factori, respectiv fiind

  realizate opt hri tematice: litologie, geomorfologie, tectonic, hidrologie i clim,

  hidrogeologie, seismicitate, gradul de acoperire cu pduri i gradul de ncrctur

  antropic. Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc

  natural i antropic identificate pe teritoriul municipiului Bistria, s-au conturat

  urmtoarele zone:

  Zone improprii amplasrii construciilor reprezentate prin: zonele de curs ale reelei hidrografice cu regim permanent cu banda de protecie delimitat conform Legii Apelor completat cu Legea 112/2006;

  zonele inundabile aferente reelei hidrografice cu caracter permanent. zonele de curs ale reelei hidrografice cu regim nepermanent; zonele cu probabilitate de producere a alunecrilor de teren mare foarte mare prezente pe versanii vilor cu pant mai mare de 30 grade;

  zonele de aflorare a diapirelor cu sare (Srata Sltinia); zonele afectate de trasee de utiliti (linii electrice); haldele de steril.

  Zone bune de construit cu amenajri speciale, reprezentate prin:

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  34

  zonele de versant cu pant de maxim 22 unde amenajrile constau din realizarea de platforme i ziduri de sprijin;

  zonele cu drenaj insuficient unde amenajrile ce urmeaz a fi executate constau din lucrri de drenare a apei pluviale sau ridicarea cotei amplasamentului

  construciilor;

  zona central a municipiului din interiorul zidurilor vechii ceti unde sunt necesare lucrri de mbuntire a terenului de fundare prin confecionarea de

  perne din pmnt omogen compactat.

  Zone bune de construit far amenajri speciale, reprezentate prin: zonele de culme deluroas i cele de teras cu relief plan i stabil fr potenial de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate.

  Msuri n zonele cu riscuri naturale

  Zonele identificate ca fiind expuse la riscuri naturale (alunecri de teren i

  inundaii) au fost reglementate prin prezentul plan urbanistic general inndu-se cont de

  vulnerabilitile lor.

  Zonele afectate de fenomene de inundabilitate

  Vor fi respectate zonele de protecie pentru cursurile de ap impuse de Apele Romne;

  Cursurile de ap din zon i canalele de desecare vor fi decolmatate; Se vor executa lucrri de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient; Este propus extinderea lucrrilor hidrotehnice din zona localitilor Unirea,

  Viioara, Srata, pe prul Sltinia i finalizarea lucrrilor de canalizare.

  Zonele afectate de fenomene de instabilitate

  Pentru zonele cu probabilitate medie de instabilitate, pentru a preveni

  fenomenele de risc ce apar la amplasarea construciilor se vor avea n vedere

  urmtoarele recomandri:

  Amplasarea construciilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilitii versantului la ncrcrile suplimentare create de construcii;

  Se vor proiecta construcii uoare;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  35

  Nu se vor executa lucrri de sptur de anvergur pe versant (anuri adnci, platforme, taluze verticale, umpluturi, etc.);

  Se vor executa numai spturi locale pentru fundaii izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate imediat ce s-a terminat sptura;

  Se vor lua msuri pentru a prentmpina ptrunderea apei n sptur; Se vor dirija apele din precipitaii prin rigole bine dimensionate i dirijate astfel

  nct s nu produc eroziuni;

  Se vor planta arbori la o distan corespunztoare fa de construciile ce urmeaz a se executa.

  2.3.3. Echipare edilitar existent Gospodrirea apelor

  Rul Bistria, descris de codul cadastral II.1.24.4., este afluent de dreapta al

  rului ieu i face parte din bazinul hidrografic Some-Tisa. Pe teritoriul municipiului

  analizat, rul Bistria este monitorizat prin staia hidrometric Bistria, amplasat pe

  malul drept, n zona parcului oraului.

  n ultimele decenii, au fost executate lucrri de regularizare ndiguire cu scopul

  de a scoate municipiul Bistria de sub efectul inundaiilor:

  Regularizare ndiguire rul Bistria la Bistria, amonte i aval; Regularizri i consolidri de mal rul Bistria la Unirea, abator, Srata; Regularizare Valea Rusului; Combaterea inundaiilor n zona Subcetate; Regularizare an gard; Regularizare Valea Cstilor; Regularizare Valea Lempes.

  Alimentare cu ap

  Alimentarea cu ap se realizeaz din mai multe surse:

  Sursa Cuma, pus n funciune n 1910, surs subteran provint din izvoare;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  36

  Sursa rul Bistria, ap de suprafa, regularizat amonte, pe cca. 20 km, cu ajutorul barajului i lacului de acumulare realizat la Colibia.

  Sursa Cuma asigur gravitaional un debit de cca. 28-30 l/s, n funcie de anotimp

  i de nevoile de consum din zone pe care o deservete. Datorit faptului c este captat i

  un pru de suprafa, apa acestuia este filtrat i apoi toate sursele colectate i

  dezinfectate, pentru a asigura potabilitatea apei care urmeaz a fi transportat la

  distane de pn la 20 km de surs.

  Captarea situat pe malul stng al rului Bistria este compus dintr-un baraj

  deversor i este prevzut cu protecie mpotriva materialelor plutitoare i grtar rar.

  Sistemul de alimentare cu ap Bistria este gestionat de ctre Regia Autonom de Ap

  AQUABIS Bistria-Nsud, care funcioneaz ca operator sub autoritatea Consiliului

  Judeean Bistria-Nsud. Ghinda, Unirea, Viioara i Srata sunt de asemenea racordate

  la acest sistem.

  De la sistemul de ap al Bistriei, s-au realizat n dou etape reele de transport

  ctre localitile din mediul rural ieu Mgheru Lechina i cele care sunt spre Teaca.

  n urma unui proiect realizat n anii 2005-2006 s-au racordat la sistemul de alimentare cu

  ap a municipiului Bistria i localitile Dumitra Cepari Trpiu. n prezent reeaua de

  alimentare cu ap a municipiului are o lungime de aproximativ 330 km.

  Apa brut a rului Bistria este tratat n cadrul Staiei de Tratare a Apei Bistria,

  adus n prezentla capacitatea de 1000 l/.

  Localitile Ghinda, Unirea, Viioara i Srata beneficiaz de alimentare cu ap, n

  timp ce Sigmir i Sltinia nu sunt dotate cu infrastructur de asigurare a apei potabile.

  Situaii conflictuale i disfuncionaliti

  Reeaua de distribuie existent nu acoper corespunztor suprafaa municipiului, existnd strzi i cartiere fr reea.

  n prezent, din cauza extinderii suprafeelor construite, exist zone mari fr alimentare cu ap n sistem centralizat.

  Canalizarea i epurarea apelor uzate

  Reeaua de canalizare din municipiul Bistria are o lungime de 270 km. Aceasta

  deservete doar 85 % din populaia racordat la alimentarea cu ap. Localitile Sigmir,

  Ghinda, Viioara i Srata sunt parial deservite de reeaua de canalizare a apelor uzate

  menajere. Localitatea Sltinia nu dispune de reea de canalizare a apelor uzate

  menajere.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  37

  n vederea tratrii apelor uzate, la nivelul municipiului exist o staie de epurare a

  apelor uzate cu o capacitate total de 860 l/s i dotat cu trei linii de epurare prin

  tratare mecano-biologic, dup cum urmeaz:

  Linia I cu capacitate de 110 l/s; Linia II cu capacitate de 250 l/s; Linia III cu capacitate de 500 l/s.

  Pentru tratarea apelor industriale exist o linie separat de 170 l/s numit linia

  chimic, dar debitul actual sczut la 16 l/s, precum i ncrcrile reduse au condus la

  decizia operatorului de a conecta colectorul de ape industriale la camera de amestec i

  distribuie a liniilor de epurare mecano-biologic.

  Situaii conflictuale i disfuncionaliti:

  Intreinerea necorespunztoare a gurilor de scurgere ce echipeaz strzile i zonele domeniului public, determin antrenarea n canalizarea pluvial a unor mari

  cantiti de depuneri ce favorizeaz colmatarea acesteia.

  Zone importante din intravilan, construite, nu dispun de canalizare menajer sau pluvial (sau ambele). Zonele de extinderi cu suprafee construite fr alimentare cu ap

  n sistem centralizat, nu beneficiaz nici de reele de canalizare, evacuarea apelor uzate

  realizndu-se prin bazine vidanjabile.

  Pante longitudinale mici, care nu asigur viteza minim de autocurire, aceasta fiind cauza unor colmatri, precum i a intrrii n fermentare a materiilor organice, cu

  efecte deosebit de nefavorabile proceselor de epurare biologic din staia de epurare.

  Alimentarea cu energie electric

  Actualmente municipiul Bistria este alimentat cu energie electric prin

  intermediul a 3 staii de transformare de 110/20 kV racordate la Sistemul Energetic

  Naional.

  Reeaua de alimentare cu energie electric este reprezentat prin:

  LEA 20 kV 30 km n Bistria i n localitile aparintoare; LEA joas tensiune 108,49 km n Bistria i localitile aparintoare; LES medie tensiune 53,15 km n Bistria; LES joas tensiune 108 km n Bistria; Post trafo zidite 103 posturi n Bistria i localitile aparintoare;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  38

  Post trafo aeriene 35 posturi n Bistria. Se estimeaz c n prezent, aproximativ 99 % din locuine sunt racordate la

  reeaua de alimentare cu energie electric.

  Situaii conflictuale i disfuncionaliti

  Exist locuine, n special n zonele nou construite care nu sunt racordate la reeaua de energie electric;

  Pentru zonele de extindere urban este necesar realizarea de documentaii de tip PUZ prin care s se stabileasc ntr-o manier unitar realizarea reelelor de

  alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu energie electric i alimentare cu

  gaze naturale;

  n cazul existenei unor obiective izolate, se propune identificarea unor surse alternative de producere a energiei electrice.

  Alimentarea cu energie termic/gaze naturale

  Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Bistria se face din structura

  gazeifer Fntnele, comuna Matei, judeul Bistria Nsud. Avnd n vedere c dup

  1990 au avut loc extinderi ale sistemului de gaze naturale fr a se ine seama de

  capacitatea total a cnductelor de tarnsport proiectate i realizate ntre 1972-1984,

  astfel c n prezent ar fi necesar o cretere a capacitii conductelor de transport gaze

  ce alimenteaz municipiul.

  Ct privete sistemul centralizat de alimentare cu energie termic, n prezent

  acesta nu mai funcioneaz, locuinele utiliznd gazul metan ca agent termic n regim

  individual prin intermediul centralelor de apartament.

  Situaii conflictuale i disfuncionaliti

  Creterea consumului de gaze naturale, att pentru populaie, ct i pentru agenii economici atrage atenia asupra faptului c este necesar extinderea

  capacitii de transport;

  Telecomunicaii

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  39

  Municipiul este deservit de o central telefonic digital, amplasat n sediul local

  al ROMTELECOM. Pe raza oraului exist o bun acoperire pentru sistemele de telefonie

  mobil GSM (Orange, Vodafone, Cosmote).

  Managementul deeurilor

  Pn n prezent, principala modalitate de gestionare a deeurilor municipale n

  Bistria a constat n colectarea i depozitarea acestora la un depozit de deeuri.

  Aderarea Romniei la Uniunea European a adus cu sine obligativitatea de implementare

  a unor sisteme de management integrat al deeurilor la nivelul fiecrui jude, n aa fel

  nct s aib loc o colectare selectiv a acestora, precum i o tratare difereniat, cu

  scopul reducerii cantitii de deeuri eliminate prin depozitare.

  La nivelul municipiului au existat dou depozite neconforme de stocare a

  deeurilor municipale, n prezent nchise. La momentul actual, n vecintatea fostelor

  depozite funcioneaz un depozit temporar al deeurilor municipale, a crui activitate va

  nceta odat cu darea n folosin a noului sistem de management al deeurilor.

  Sistemul integrat de management al deeurilor din judeul Bistria-Nsud este

  format din:

  5 staii de transfer care servesc pentru depozitarea temporar a deeurilor; 1 centru de management integrat al deeurilor dotat cu staie de sortare a

  deeurilor, staie de compostare i depozit de deeuri.

  Pe teritoriul municipiului Bistria este amenajat o staie de transfer al deeurilor

  municipale care vor fi ulterior transportate, tratate i eliminate la centrul de

  management integrat al deeurilor de la Trpiu. Totodat la Viioara va funciona un

  centru de colectare a deeurilor voluminoase, deja finalizat.

  2.3.4. Echiparea edilitar propus

  Echiparea edilitar corespunztoare este condiia esenial pentru funcionarea

  unui ora, pentru creterea atractivitii sale fa de populaie i investitori. Din aceste

  motive msurile de dezvoltare a reelelor de echipare edilitar - ap, canalizare,

  epurare, alimentare cu energie, telecomunicaii - sunt prioritare n strategia de

  dezvoltare urban.

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  40

  Costurile acestor investiii sunt mari, dar pot fi reduse prin coordonarea cu

  dezvoltarea urbanistic a zonelor funcionale. Dezvoltarea extensiv a oraului aduce

  ntotdeauna costuri mari pentru realizarea reelelor edilitare, dar este o condiie

  esenial n funcionarea urban i protejarea mediului nconjurtor.

  Msurile propuse pentru dezvoltarea echiprii edilitare sunt cuprinse n diversele

  strategii sectoriale, precum i n Strategia de dezvoltare durabil a municipiului i se

  refer n principal la msuri de dezvoltare/modernizare a reelor i msuri de protejare

  a mediului natural i antropic.

  Propunerile fcute pentru mbuntirea activitii n domeniul gospodririi apelor,

  la nivelul municipiului vor fi susinute prin studii de fezabilitate elaborate de ctre

  persoane sau instituii atestate pentru practic n acest domeniu.

  Alimentare cu ap i canalizare propuneri

  Asigurarea cu ap potabil a populaiei i pstrarea calitii mediului; Dezvoltarea i modernizarea serviciilor de alimentare cu ap, canalizare i epurare ape uzate;

  Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitii la serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n special cei din localitile

  componente n cadrul crora exist disfuncionaliti de aceast natur (Sltinia,

  Srata, Sigmir etc.);

  Reducerea pierderilor de ap i a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu ap i de canalizare;

  Reducerea consumurilor specifice de ap potabil la utilizator, inclusiv prin contorizarea branamentelor i a consumurilor individuale;

  Adoptarea soluiilor tehnice i tehnologice, cu costuri minime; Asigurarea zonelor de protecie sanitar la puurile forate existente, n conformitate cu HG 930/2005;

  nlocuirea tronsoanelor de conducte realizate din oel, font azbociment cu conducte din polietilen de nalt densitate;

  Montarea contoarelor de ap pentru reducerea consumului de ap la utilizatori i a pierderilor de ap din reea;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  41

  Redimensionarea reelei de distribuie a apei (n zonele unde este cazul) astfel nct s poat asigura debitul de ap necesar pentru consumul zilnic i cel pentru

  combaterea incendiilor;

  Extinderea reelei de distribuie i canalizare pe toat trama stradal existent n centrul urban, precum i n localitile aparintoare;

  Realizarea reelei de canalizare n localitile unde aceasta lipsete Sltinia, Sigmir;

  Realizarea unui bazin de stocare pentru stocarea apelor tehnologice din staia de tratare;

  Realizarea unei uniti de deshidratare a nmolului, pentru a obine o umiditate care s permit transportul acestuia n locuri autorizate;

  Monitorizarea continu a funcionrii staiei de epurare i gsirea unor soluii pentru modernizarea acesteia prin introducere treptei de epurare teriare;

  Reele de energie electric propuneri

  Extinderea reelei de energie electric de medie i de joas tensiune la gospodriile izolate i ctre zonele de dezvoltare propuse;

  Suplimentarea numrului posturilor de transformare; Restructurarea i automatizarea reelelor de distribuie; Modernizarea, extinderea i eficientizarea iluminatului public; Asigurarea pstrrii coridoarelor de protecie.

  Alimentarea cu energie termic/gaze naturale propuneri

  Pentru locuinele individuale se propune realizarea unui branament prevzut cu regulator de presiune comun la cte dou locuine ale cror curi sunt alturate,

  micorndu-se astfel numrul de branri la conducta public de distribuie;

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  42

  n localiti conductele de distribuie se pozeaz numai n domeniul public, pe trasee mai puin aglomerate cu instalaii subterane, innd cont de urmtoarea

  ordine de preferin: spaii verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil;

  n paralel cu execuia reelelor, trebuie realizat operaiunea de cartografiere a lor pe suport magnetic, pentru a fi posibil informarea rapid a solicitanilor,

  remedierea avariilor, branarea noilor consumatori, extinderea i reechilibrarea

  reelelor;

  Pozarea conductelor se va realiza, pe ct posibil, nainte de realizarea carosabilului.

  Reele de telecomunicaii

  Extinderea reelelor de telecomunicaii cu preocuparea pentru interrelaionarea cu celelalte reele de echipare edilitar existente sau propuse;

  Dezvoltarea de servicii de comunicaii moderne, n pas cu noile tehnologii n domeniu.

  Managementul deeurilor

  Implicarea autoritilor locale n stimularea colectrii selectiv a deeurilor din municipiul Bistria;

  Controlul depozitrii materialelor rezultate din demolri; Eliminarea depozitrii necontrolate de deeuri; Punerea n funciune a noului sistem integrat de management al deeurilor

  municipale.

  2.3.5. Propuneri concrete de dezvoltare

  SIMBOL PROPUNERI DE DEZVOLTARE Regenerarea urban a centrului istoric Bistria

  P 1 Redarea accesului i funcionalitii pasajelor

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  43

  P 2 Redarea i punerea n valoare a motenirii culturale, istorice i arhitecturale a obiectivelor investiionale

  P 3 Creterea potenialului turistic al obiectivului instituional i al centrului istoric al municipiului Bistria

  P 4 mbuntirea politicilor de informare i promovare a potenialului turistic din municipiul Bistria n scopul atragerii turitilor

  P 5 Creterea numrului de turiti ca urmare a reabilitrii axelor i a mbuntirii turismului P 6 Stimularea mbuntirii serviciilor turistice specifice

  Reabilitarea i moderizarea strzilor din zona central a municipiului Bistria

  P 7 Amenajarea traseului i mbuntirea capacitii portante prin modernizarea a 1855 m strzi oreneti de categoria II i III, pe o suprafa de 20341 mp carosabil

  P 8 Asigurarea descrcrii apelor meteorice prin extinderea cu 835 m a sistemului de scurgere a apelor pluviale existent i realizarea a 63 de guri de scurgere noi

  P 9 Modernizarea a 5151 mp trotuar i crearea a 2813 mp parcri Reabilitarea spaiilor verzi pentru petrecerea timpului liber n zona de aciune urban

  P 10 Reabilitarea zonei verzi

  P 11 Realizarea reelelor de ap i canalizare pentru instalarea surselor de ap potabil i a grupurilor sanitare P 12 Reabilitarea reelei de iluminat P 13 Reabilitarea aleilor auto (str. Parcului) i pietonale P 14 Construirea grupurilor sanitare, reabilitarea foiorului pentru fanfar P 15 Reabilitarea mobilierului urban i a elementelor de signalectic

  Reabilitarea Centrului Municipal de Cultur "George Cobuc" din Bistria - monument istoric de categoria A

  P 16 Reabilitarea structurii de rezisten a cldirii

  P 17 Reabilitarea tmplriilor, astfel nct s se respecte forma i detaliile istorice, utilizndu-se aceleai materiale P 18 Repararea elementelor de finisaj, pstrnd, pe ct posibil, soluia istoric

  P 19 Recondiionarea tuturor elementelor decoretive cu valoare istoric, pstrnd, pe ct posibil, soluiile iniiale

  P 20 Reabilitarea nvelitorii, a elementelor decorative de la nvelitori, repararea jgheaburilor i burlanelor

  P 21 Efectuarea unor lucrri de reparaii capitale la instalaiile electrice, de nclzire, de ap i canalizare conform cu necesitile funcionale i arhitecturale ale cldirii

  P 22 Recondiionarea sistemului de ventilare a cldirii, cu folosirea parial a sistemului istoric Restaurarea i consolidarea cldirii monument istoric de categoria A - Str. Nicolae Titulescu, nr. 8 - Centrul de Art Tradiional "Casa cu Lei" din municipiul Bistria

  P 23 mbuntirea condiiilor funcionare privitoare la utilizarea construciei P 24 Reabilitarea structurii de rezisten a cldirii P 25 Diminuarea fenomenului de igrasie

  P 26 Reabilitarea tmplriilor, astfel nct s se respecte forma i detaliile istorice, utilizndu-se aceleai materiale P 27 Repararea elementelor de finisaj, pstrnd, pe ct posibil, soluia istoric

 • S.C. M&S ECOPROIECT SRL Str. Septimiu Albini 99, ap. 87, 400457 Cluj-Napoca

  Contact: e-mail: [email protected], tel. 0745-540.970, 0745-542.701

  44

  P 28 Recondiionarea tuturor elementelor decoretive cu valoare istoric, pstrnd, pe ct posibil, soluiile iniiale

  P 29 Reabilitarea nvelitorii, a elementelor decorative de la nvelitori, repararea jgheaburilor i burlanelor

  P 30 Efectuarea unor lucrri de reparaii capitale la instalaiile electrice, de nclzire, de ap i canalizare conform cu necesitile funcionale i arhitecturale ale cldirii

  Introducerea unor sisteme de supraveghere n vederea prevenirii criminalitii n centrul istoric al municipului Bistria

  P 31 Achiziionare sistem de supraveghere constnd n: infrastructur transfer date, echipamente de transmisie date, camere video fixe i mobile, dispecerat central de monitorizare

  P 32 Instalarea sistemului de supraveghere necesar pentru creterea siguranei i prevenirea criminalitii, n zona de aciune a municipiului Bistria Reabilitarea i modernizarea Centrului Comunitar pentru Tineret, str. Liviu Rebreanu, nr.

  18 P 33 Reabilitarea structurilor de rezisten a cldirii P 34 Repararea elementelor de finisaj al cldirii

  P 35 Efectuarea unor lucrri de reparaii capitale la instalaiile electrice, de nclzire, de ap i canalizare conform cu necesitile funcionale i arhitecturale ale cldirii

  Pe lng aceste proiecte/obiective, n cadrul planului analizat, dar i a altor

  instrumente locale de planificare strategic a dezvoltrii, autoritile locale i-au stabilit

  o serie de prioriti, n cele ce urmeaz fiind prezentate cele din domeniul mediului:

  GESTIUNEA DEEURILOR Implementarea sistemului integrat de gestionare a deeurilor menajere pentru

  zona Bistria;

  Redezvoltarea zonei n care a funcionat depozitul de deeuri Zvoaie Bistria n vederea introducerii ei n peisajul urban prin implementarea Planului Local de

  Actiune elaborat n cadrul proiectului SUFALNET 4EU;

  Reabilitare sit poluat Uzina termic; Implementarea unor msuri tehnice de reducere


Recommended