+ All Categories
Home > Documents > Psalmul 147

Psalmul 147

Date post: 30-Mar-2016
Category:
Upload: liviu-eduard
View: 238 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Psalmul 147
of 4 /4
Transcript
Page 1: Psalmul 147
Page 2: Psalmul 147

Psalmul 147

1. Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, 2. Că a întărit stâlpii porţilor tale, a binecuvântat pe fiii tăi, în tine. 3. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat, 4. Cel ce trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui; 5. Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară negura ca cenuşa, 6. Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi? 7. Va trimite cuvântul Lui şi le va topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele. 8. Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob, îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel. 9. N-a făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor.

Page 3: Psalmul 147

Recommended