+ All Categories
Home > Documents > Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de...

Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de...

Date post: 24-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de calculator 17 Octombrie 2012 $Y $GULDQD 1ăVWDVH 6FKRHQKHUU ܈L $VRFLDWLL 6&$
Transcript
Page 1: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de calculator

17 Octombrie 2012

Page 2: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

AgendaA. Salariati;

B. Colaboratori / Freelance (persoanefizice);

C. Subcontractori (persoane juridice);

2

D. Concurenti.

Page 3: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

A. Salariati (I)

Drepturile patrimoniale de autor asupraprogramelor create de angajati in exercitareaatributiilor de serviciu ori dupa instructiunileangajatorului, apartin angajatorului (in lipsa uneiclauze contrare in contractul individual de munca).

3

clauze contrare in contractul individual de munca).

Page 4: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

A. Salariati (II)• Atentie!

– Din Contractul de Munca si din fisa postului trebuie sa rezulte clar ca in atributiile angajatului intra dezvoltarea de programe de calculator;

– Instructiunile angajatorului trebuie

4

– Instructiunile angajatorului trebuie documentate.

• Risc: Angajatul devine titularul dreptului de autor asupra programelor create.

Page 5: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

A. Salariati (III)

• Atentie!

– Spre deosebire de alte legislatii (e.g. UK), salariatul devine titular de drepturi morale de autor asupra aplicatiei dezvoltate.

– Drepturile morale de autor nu pot face obiectul vreunei

5

– Drepturile morale de autor nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari:

• Exemplu: Dreptul de a decide respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa.

• Risc: exercitarea abuziva sau sicanatorie a drepturilor morale

Page 6: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

B. Colaboratori/Freelance

• Exemplu:

– Prin prezentul contract se cesioneaza toate drepturile de autor asupra programelor de calculator create de Colaborator in perioada 01.01.2012 – 31.12.2012.

– Societatea va plati colaboratorului o suma lunara neta de X EUR.

• Atentie!

6

• Atentie!

– Drepturile cesionate precum si, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile permise de utilizare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia aferenta trebuie individualizate contractual.

– Nu este permisa cesiunea tuturor operelor viitoare ale autorului.

• Risc: anularea cesiunii.

Page 7: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

C. Subcontractori• Atentie!

– Pentru a putea cesiona valabil drepturi de autor, subcontractorul persoana juridica trebuie sa le detina in mod valabil.

• Risc: Subcontractorul nu are contracte bine scrise cu programatorii care lucreaza la dezvoltarea software-ului comandat – cesiunea nu produce efecte.

7

comandat – cesiunea nu produce efecte.

• Raspuns:

– Due Diligence asupra contractelor subcontractorului;

– Prevederi contractuale clare cu privire la cesiune si raspundere.

Page 8: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

D. Concurenti (I)• Provocari:

– Copierea codului sursa;

– Copierea functionalitatilor unui software.

8

Page 9: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

D. Concurenti – Copierea Codului Sursa(II)

• Interzisa de lege;

• Provocari:

– dovedirea calitatii de titular al drepturilor de autor.

• Raspuns – creaza o prezumtie legala de titular:

9

• Raspuns – creaza o prezumtie legala de titular:

– Inregistrarea programelor in Programelor de Calculator;

– Mentiunea © urmata de numele, locul si anul primei aduceri la cunostinta publica.

Page 10: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

D. Concurenti – Copiere Functionalitati (III)

• Permisa de lege;

• Exemplu: SAS Institute Inc (SAS) vs. World Programming Ltd (WPL);

– SAS Institute este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de aplicatii de business inteligence;

– WPL a obtinut o licenta de utilizare a versiunii didactice a

10

– WPL a obtinut o licenta de utilizare a versiunii didactice a programului SAS pe care a folosit-o in scopul studierii si testarii programului SAS si a analizat manualul de utilizare care detaliaza functionalitatile acestuia;

– Scop: crearea unui software cu functionalitati in cea mai pare parte identice cu cele ale software-ului concurent.

Page 11: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

D. Concurenti – Copiere Functionalitati (II)

• Instanta: • Functionalitatile unui software nu sunt protejate de drept de

autor;

• Limbajul de programare sau formatul fisierelor utilizate intr-un software ar putea constitui obiectul protectiei dreptului de autor in cazul in care reprezinta o creatie intelectuala a autorului;

• Manualul de utilizare a unui software face obiectul protectiei

11

• Manualul de utilizare a unui software face obiectul protectiei dreptului de autor – copierea lui poate aduce atingere dreptului de autor;

• Producatorul unui software nu poate, prin contractul de licenta sa interzica utilizatorului licentiat al programului sau sa observe, sa studieze sau sa testeze programul pentru a determina ideile si principiile care stau la baza functionarii acestuia.

Page 13: Protejarea drepturilor de autor asupra programelor de ...storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/1881/22647/... · A. Salariati (I) Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor

Birourile Schoenherr

13


Recommended