Home >Documents >Proprietatile Mecanice ale Cordului - Proprietati_Mecanice.pdf · PDF file 2 si 3 depind...

Proprietatile Mecanice ale Cordului - Proprietati_Mecanice.pdf · PDF file 2 si 3 depind...

Date post:04-Jan-2020
Category:
View:18 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Dr. Adelina Vlad

  Disciplina de Fiziolgie si Neurostiinte

  UMF “Carol Davila” Bucuresti

  Proprietatile Mecanice ale Cordului

 • Proprietatile Mecanice ale

  Miocardului

  Contractilitate functia inotropa

  Relaxare functia lusitropa

 • I. Proprietati Mecanice ale Fibrei

  Miocardice

 • Organizarea Aparatului Contractil  Fibrele miocardice de lucru prezinta un aspect microscopic striat,

  si au o structura similara fibrei musclulare scheletice, dar nu

  identica

 • Cardiac Muscle vs Skeletal Muscle

 • Muschiul Scheletic

 • Sarcomerul

 • Sarcomerul

 • Organizarea Ultrastructurala  Sarcomerul este alcatuit din agregate proteice, grupate in trei

  categorii functionale:

   Proteine contractile:

   miozina

   actina

   Proteine reglatoare:

   tropomiozina (Tm),

   troponina (Tn) C, I, T

   Proteine structurale:

   atasate filamentelor groase: conectina sau titina, myosin

  binding protein C, proteina M, myomesina,

  creatinfosfokinaza MM

   atasate filamentelor subtiri: nebulina, tropomodulina

   atasate liniilor Z: alfa-actinina si cap Z

 • Structura Filamentelor Contractile

 • Complexul Troponina - Tropomiozina

 • Proteinele Structurale ale Sarcomerului

 • Titina

 • Mecanismul Contractiei

 • Distributia Calciului

 • Triada

 • Tetrada  Patru canale de

  calciu de tip L

  din membrana

  tubilor T sunt

  localizate in

  proximitatea

  unui singur

  receptor

  rianodinic din

  membrana

  cisternelor RS

  2

 • Cuplul Electro - Contractil

 • Importanta Ionilor de Calciu in Cuplul

  E - C  In muschiul scheletic cuplul EC nu necesita influx de Ca2+ prin

  canalele de tip L din membrana tubilor T, legatura dintre acestea

  in forma lor activata si receptorii rianodinici prin care Ca va fi

  eliberat din RS in citosol fiind mecanica

   Contractia miocitelor depinde de un influx de Ca2+ per se in

  cursul PA pentru activarea receptorilor rianodinici din membrana

  cisternelor RS.

   Influxul de Ca prin canalele sarcolemale de tip L contribuie la

  cresterea [Ca2+]i , dar nu este suficient pentru a initia contractia.

  Este mult amplificat prin eliberarea de Ca2+indusa de Ca2+ din

  RS prin receptorii rianodinici, care raman deschisi o perioada

  mult mai lunga de timp decat canalele de tip L

 • Eliberarea de Calciu Indusa de Calciu

  2

 • Particularitati ale Cuplului EC

  Miocardic  Initierea

   In muschiul scheletic se realizeaza prin PA transmis de

  motoneuron prin jonctiunea neuro-musculara, mediata de Ach

   In miocit PA generat de celule pacemaker este transmis de la

  o celula la alta prin jonctiuni gap

   Tubii T: miocitele prezinta in plus fata de fibra scheletica si tubi T

  orientati axial care interconecteaza tubii T radiari adiacenti

   Contractia cardiaca necesita influx de Ca2+ pentru activarea

  receptorilor rianodinici

   Cardiomiocitele, bogate in mitocondrii, sunt capabile sa

  sintetizeze mari cantirati de ATP, necesar atat pentru contractia

  cat si pentru relaxarea fibrelor

 • Cuplarea EC in Muschiul Scheletic

 • Cuplarea EC in Fibra Miocardica

 • Eliminara Ca2+ din Citosol

  After you activate your book, you will get

 • Relaxarea Fibrei Miocardice  Relaxarea proteinelor contractile depinde de:

  (1) efluxul Ca2+ catre fluidul extracelular

  (2) recaptarea Ca2+ din citosol in RS

  (3) disocierea Ca2+ legat la troponina C

 •  2 si 3 depind de mecanisme de reglatoare importante:

   Fosfolambanul (phospholamban, PLN), o proteina prezenta

  in membrana RS, inhiba SERCA2a.

  Fosforilarea PLN sub actiunea anumitor kinaze reduce efectul

  inhibitor al acestuia asupra SERCA2a, accelerand astfel

  recaptarea Ca2+

   creste rata relaxarii miocardice (e. g. sub actiunea

  agonistilor β1-adrenergici)

   Agonistii β1-adrenergici accelereaza relaxarea si prin

  stimularea fosforilarii troponinei I, urmata de o disociere

  crescuta a Ca2+ legat la troponina C.

   Agonistii beta1-adrenergici fosforileaza pompa sarcolemala de

  Ca si stimuleaza activitatea schimbatorului de Na/Ca prin

  fosforilarea ATP-azei Na/K  creste efluxul de Ca2+ catre mediul

  extracelular (1)

 • Fosforilarea PLN si a TnI Acclereaza Relaxarea

 • Modularea Fortei Contractile in

  Cardiomiocit  In muschiul scheletic, forta de contractie este controlata prin

  sumarea temporala si/ sau spatiala a impulsurilor motorii

   In cardiomiocit sumarea (tetanus, recrutare) nu poate fi folosita

  ca mecanism de control  forta de contractie a miocardului este

  controlata prin modificarea fortei contractile a fiecarei fibre

   Functia contractila a cardiomiocitului este reglata prin:

   Modularea nivelurilor [Ca2+]i

   Modificarea afinitatii proteinelor reglatoare pentru Ca2+

 • Efectele Mediatorilor Chimici Asupra

  Contractilitatii  Norepinefrina creste forta de contractie a miocardului astfel:

   Actioneaza prin receptori β-adrenergici

   stimuleaza sinteza AMPc  activeaza PKA  fosforilarea

  canalelor de Ca2+ de tip L = creste influxul de Ca2+  creste

  forta de contractie

   Activarea caii AMPc creste si afinitatea aparatului contractil pt

  Ca2+ prin fosforilarea proteinelor reglatoare  cresterea fortei

  generate la o [Ca2+]i data.

 • Efectele Stimularii Simpatice asupra

  Contractiei si Relaxarii

 • Efectele ACh asupra Contractilitatii

   ACh, actionand asupra receptorilor muscarinici, creste GMPc

  intracelular

   fosforilarea GMPc-dependenta a canalelor de Ca2+ de tip L, la

  nivelul unor situsuri diferite de cele acesate de kinaza AMPc-

  dependenta  scadera influxului de Ca2+ pe parcursul PA

  cardiac  reducerea fortei de contractie

  Stimularea parasimpatica are un efect slab asupra functiei

  contractile datorita distributiei reduse a fibrelor vagale catre

  miocardul contractil, in schimb injectarea ACh exercita efecte

  inotrop negative

 • Glicozizii Cardiaci (Digitala)  Inhiba ATP-aza Na/K  scade gradientul transmembranar al

  Na+  este inhibat schimbatorul Na/Ca  creste [Ca++]i = efect

  inotrop pozitiv

  Digitala

 • Antagonisti si Agonisti ai Canalelor

  de Ca2+ de Tip L

  After you activate your book, you will get

 • Agenti Inotropi  Pozitivi, cresc [Ca++]i prin:

  - Stimularea canelor de Ca++

  - Inhibarea schimbatorului Na-Ca

  - Inhibarea pompei sarcolemale de Ca++

  Exemple: agonisti adrenergici, glicozizi cardiaci (derivati de digitala),

  hipercalcemie, hiponatremie, cresterea frecventei de stimulare a

  fibrelor

   Negativi, scad [Ca++]i

  Exemple: blocanti ai canalelor de Ca++ (verapamil, diltiazem),

  hipocalcemie, hipernatremie, agonisti colinergici, antagonisti beta-

  adrenergici

 • Relatia Lungime - Tensiune  Alungirea fibrei miocardice inaintea initierii contractiei creste forta

  de contractie

   Cum? In muschiul scheletic, intinderea precontractila a fibrei

  confera o mai buna suprapunere a fibrelor de actina si miozina

  2 mm

  2.2 mm

  1.4 - 2 mm

  > 2.2 mm

 •  In fibra miocardica, la 85%

  din lungimea optima este

  atinsa doar 10-15% din

  forta maxima 

    Modificarile

  ultrastructurale nu explica

  decat partial portiunea

  ascendenta a relatiei

  lungime - tensiune

   Se presupune ca

  mecanismele responsabile

  pt acest fenomen implica

  modificari ale afinitatii TnC

  pt Ca++ ori ale [Ca++]i

 •  Crestrea fortei de contractie (f, curba rosie) dezvoltata la lungimi

  crescute ale sarcomerului (SL, sarcomere length) (2.15 mm vs

  1.65 mm) in miocardiocit se datoreaza probabil unei sensibilizari

  induse de lungime pentru Ca++; dimensiuni reduse ale

  sarcomerului reduc afinitatea TnC pentru Ca++

   [Ca++]i (c, curba verde) nu sunt afectate semnificativ de

  lungimea sarcomerului

 • Caracteristicile Metabolismului

  Miocardic  Este predominant aerob

   ATP necesar contractiei si relaxarii miocardice este produs prin

  – fosforilare ox

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended