+ All Categories
Home > Technology > ProiectXIB_CraciunVlad

ProiectXIB_CraciunVlad

Date post: 11-Nov-2014
Category:
Upload: komodo13
View: 1,490 times
Download: 34 times
Share this document with a friend
Description:
 
Popular Tags:
12
Alcooli Alcooli Referat chimie Referat chimie
Transcript
Page 1: ProiectXIB_CraciunVlad

AlcooliAlcooliReferat chimieReferat chimie

Page 2: ProiectXIB_CraciunVlad

Ce stiam despre alcooli?Ce stiam despre alcooli?

În limbajul curent, termenul de alcool este asociat În limbajul curent, termenul de alcool este asociat aproape întotdeauna cu etanolul, cunoscut şi ca aproape întotdeauna cu etanolul, cunoscut şi ca alcool de cereale, şi deseori la orice băutură care alcool de cereale, şi deseori la orice băutură care conţine etanol.conţine etanol.

Cuvântul "alcool" provine aproape sigur din limba Cuvântul "alcool" provine aproape sigur din limba arabă (prefixul "al-" fiind articolul hotărât arabic). Cel arabă (prefixul "al-" fiind articolul hotărât arabic). Cel mai probabil provine din mai probabil provine din الكحلالكحل = = ALKHLALKHL = = al-kuhulal-kuhul numele unei pudre foarte fine de sulfură de stibiu numele unei pudre foarte fine de sulfură de stibiu ((Sb2S3)Sb2S3) folosită ca antiseptic şi machiaj pentru ochi. folosită ca antiseptic şi machiaj pentru ochi.

In ceea ce priveste domeniul chimiei, stiam ca alcoolii In ceea ce priveste domeniul chimiei, stiam ca alcoolii dau denumirea unei intregi clase de compusi.dau denumirea unei intregi clase de compusi.

. .

Page 3: ProiectXIB_CraciunVlad

Ce am invatat?Ce am invatat?

Definitie: Alcoolii sunt compusi Definitie: Alcoolii sunt compusi hidroxilici a caror grupare hidroxil hidroxilici a caror grupare hidroxil (−OH) este legata la (−OH) este legata la

un atom de carbon.un atom de carbon.

Alcoolii au formula generalaAlcoolii au formula generala

R–OH R–OH

Page 4: ProiectXIB_CraciunVlad

ClasificareClasificare1. Dupa numarul gruparilor (–OH) alcooli se clasifica in: 1. Dupa numarul gruparilor (–OH) alcooli se clasifica in:

- monohidroxilici- monohidroxilici

- dioli- dioli

- trioli- trioli

- polioli- polioli

2. Dupa natura lui R: 2. Dupa natura lui R:

- alcooli saturati- alcooli saturati

- alcooli nesaturati- alcooli nesaturati

- alcooli aromatici- alcooli aromatici

3. Dupa pozitia gruparii OH:3. Dupa pozitia gruparii OH:

- alcooli geminali- alcooli geminali

- alcooli vicinali- alcooli vicinali

4. Dupa natura atomilor de carbon de care se leaga OH:4. Dupa natura atomilor de carbon de care se leaga OH:

- alcooli primari- alcooli primari

- alcooli secundari- alcooli secundari

- alcooli tertiari- alcooli tertiari

Page 5: ProiectXIB_CraciunVlad

DenumireDenumire

În sistemul IUPAC, numele alcanului primeşte În sistemul IUPAC, numele alcanului primeşte ca sufix "ol", ca, de exemplu, "metanol" şi ca sufix "ol", ca, de exemplu, "metanol" şi "etanol". Când este necesar, poziţia grupei "etanol". Când este necesar, poziţia grupei hidroxil este indicată prin plasarea numărului hidroxil este indicată prin plasarea numărului de poziţie în faţa denumirii: 1-propanol de poziţie în faţa denumirii: 1-propanol ((CH3CH2CH2OHCH3CH2CH2OH) şi 2-propanol ) şi 2-propanol ((CH3CH(OH)CH3CH3CH(OH)CH3). Uneori, poziţia grupei ). Uneori, poziţia grupei hidroxil este indicată prin plasarea numărlui hidroxil este indicată prin plasarea numărlui între numele catenei şi sufixul "ol": propan-1-ol între numele catenei şi sufixul "ol": propan-1-ol , propan-2-ol . Dacă este prezent un grup de , propan-2-ol . Dacă este prezent un grup de prioritate mai mare (precum o aldehidă, cetonă prioritate mai mare (precum o aldehidă, cetonă sau acid carboxilic), atunci este necesar să se sau acid carboxilic), atunci este necesar să se specifice şi poziţia acestora. specifice şi poziţia acestora. De exemplu, 1-De exemplu, 1-hidroxi-2-propanonă pentru hidroxi-2-propanonă pentru CH3COCH2OHCH3COCH2OH. .

Page 6: ProiectXIB_CraciunVlad

Alcooli reprezentativiAlcooli reprezentativi

MetanolMetanol Formula: CH4OFormula: CH4O

Se poate obtine prin reacţia la presiune a Se poate obtine prin reacţia la presiune a monoxidului de carbon cu hidrogenul. monoxidului de carbon cu hidrogenul. Metanolul se obţinea în trecut prin Metanolul se obţinea în trecut prin distilarea lemnului, de aceea se numea distilarea lemnului, de aceea se numea "alcool de lemn“."alcool de lemn“.

Reactia de ardere este foarte energetica si Reactia de ardere este foarte energetica si de aceea se poate folosi drept combustibil. de aceea se poate folosi drept combustibil.

Page 7: ProiectXIB_CraciunVlad

Metanolul este toxic pentru Metanolul este toxic pentru organism. Consumat in cantitati organism. Consumat in cantitati mici ataca nervul optic provocand mici ataca nervul optic provocand orbirea iar in orbirea iar in

cantitati mari moartea.cantitati mari moartea. In cazul intoxicarii cu In cazul intoxicarii cu

metanol ca antidot semetanol ca antidot se

foloseste etanolul.foloseste etanolul.

Page 8: ProiectXIB_CraciunVlad

EtanolEtanol Formula: Formula: C2H6OC2H6O Etanolul se poate obtine prin:Etanolul se poate obtine prin:

1. Fermentatia glucozei 1. Fermentatia glucozei

C6H12O6 C6H12O6 C2H6OC2H6O + 2CO2 + 2CO2

2. Aditia apei la etena2. Aditia apei la etena

CH2=CH2 + H2O CH2=CH2 + H2O C2H6OC2H6O În limbajul colocvial, termenul de În limbajul colocvial, termenul de

"alcool" denumeşte deseori etanolul sau "alcool" denumeşte deseori etanolul sau "alcool de cereale"."alcool de cereale".

Page 9: ProiectXIB_CraciunVlad

Etanolul acţionează asupra organismului, Etanolul acţionează asupra organismului, atât direct cât şi prin compuşii în care se atât direct cât şi prin compuşii în care se transformă pe cale enzimatică.Din punct de transformă pe cale enzimatică.Din punct de vedere fiziologic, el are o acţiune depresivă vedere fiziologic, el are o acţiune depresivă şi acţionează ca un anestezic. şi acţionează ca un anestezic.

Spirtul metilat, numit şi "spirt medicinal", Spirtul metilat, numit şi "spirt medicinal", este o formă de etanol devenit necomestibil este o formă de etanol devenit necomestibil prin adăugarea de metanol şi coloranţi de prin adăugarea de metanol şi coloranţi de regulă albastru de metil. Pe lângă utilizarea regulă albastru de metil. Pe lângă utilizarea principală în băuturile alcoolice, etanolul principală în băuturile alcoolice, etanolul este folosit drept solvent industrial şi este folosit drept solvent industrial şi materie primă. materie primă.

Page 10: ProiectXIB_CraciunVlad

Utilizarea alcoolilorUtilizarea alcoolilor Metanolul si etanolul folositi drept carburant pare sa Metanolul si etanolul folositi drept carburant pare sa

fie varianta cea mai promitatoare de inlocuire a fie varianta cea mai promitatoare de inlocuire a carburantilor proveniti din petrol.carburantilor proveniti din petrol.

Metanolul este folosit ca agent de denaturare pentru Metanolul este folosit ca agent de denaturare pentru alcoolul provenit din cereale -antigel- alcoolul provenit din cereale -antigel-

solvent pentru cauciuc si diferite solvent pentru cauciuc si diferite

tipuri de lacuri- sinteza mai multor tipuri de lacuri- sinteza mai multor

compusi organici.compusi organici. Etanolul este tipul de alcool pe care Etanolul este tipul de alcool pe care

in gasim in bauturile alcoolice. Deoarece in gasim in bauturile alcoolice. Deoarece are un punct scazut de inghet, este folosit in are un punct scazut de inghet, este folosit in

termometre pentru temperaturi de -40 grade Celsius termometre pentru temperaturi de -40 grade Celsius (punct de inghet al mercurului(punct de inghet al mercurului).).

Page 11: ProiectXIB_CraciunVlad

Importanta alcoolilorImportanta alcoolilor Alcoolii sunt foarte buni solvenţi, de aceea din ei se Alcoolii sunt foarte buni solvenţi, de aceea din ei se

produc detergenţi, parfumuri, vopsele şi multe produc detergenţi, parfumuri, vopsele şi multe altele. Un amestec de metanol şi etanol este altele. Un amestec de metanol şi etanol este vândut ca solvent, care conţine colorant şi are un vândut ca solvent, care conţine colorant şi are un miros specific cu rol de a proteja cumpărătorii. miros specific cu rol de a proteja cumpărătorii. Etanolul şi metanolul sunt doi dintre cei mai Etanolul şi metanolul sunt doi dintre cei mai importanţi alcooli.importanţi alcooli.

Alcoolul izopropilic este un solvent industrial foarte Alcoolul izopropilic este un solvent industrial foarte cunoscut, câteodată folosit ca o variantă mai ieftină cunoscut, câteodată folosit ca o variantă mai ieftină a etanolului. De asemenea etanolul are un pua etanolului. De asemenea etanolul are un punnct de ct de topire foarte scăzut, ceea ce determină folosirea lui topire foarte scăzut, ceea ce determină folosirea lui în termometre de temperaturi extrem de mici. în termometre de temperaturi extrem de mici.

Alcoolii se folosesc ca produşi intermediari, în Alcoolii se folosesc ca produşi intermediari, în sinteze în chimia organică. Tot aceste substanţe sinteze în chimia organică. Tot aceste substanţe chimice se folosesc la curăţarea produselor chimice se folosesc la curăţarea produselor petroliere din combustibili, în special în Brazilia.petroliere din combustibili, în special în Brazilia.

Glicerolul are aplicaţii în medicină şi, ca şi glicolul Glicerolul are aplicaţii în medicină şi, ca şi glicolul etenic, se mai găseşte în componenţa explozivelor.etenic, se mai găseşte în componenţa explozivelor.

Page 12: ProiectXIB_CraciunVlad

Bibliografie: Bibliografie: wikipedia.org/wiki/Alcooliwikipedia.org/wiki/Alcooli

wikipedia.org/wiki/Etanolwikipedia.org/wiki/Etanol ebacalaureat.roebacalaureat.ro facultate.regielive.rofacultate.regielive.ro images.google.roimages.google.ro

Realizator:Realizator:Craciun VladCraciun Vlad


Recommended