+ All Categories
Home > Travel > Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

Date post: 14-Nov-2014
Category:
Upload: programul-operational-regional
View: 221 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
Description:
 
104
ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013 ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA - IUNIE 2014- MAGDA LUNGU SEF COMPARTIMENT PROGRAMARE REGIONALA SI MONITORIZARE
Transcript
Page 1: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

- IUNIE 2014-

MAGDA LUNGUSEF COMPARTIMENT PROGRAMARE REGIONALA SI

MONITORIZARE

Page 2: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

Obiectivul general al întregii activități de Comunicare, Informare și Promovare desfășurate la nivelul ADR SV OLTENIA îl reprezintă asigurarea unui grad ridicat de absorbție a fondurilor alocate regiunii Sud Vest Oltenia. În acest context, s-a urmărit implementarea tuturor activităților prevăzute în Planul de Comunicare, respectiv: • Organizare evenimente - festivități de semnare, seminarii pentru beneficiari • Campania media - Emisiuni și reportaje tv - Emisiuni și spot radio - Filme de promovare • Promovare POR în format electronic- site dedicat POR, banner electronic, hartă proiecte • Campanie outdoor - Panouri REGIO amplsate in aeroport - 20 panouri de promovare - Bază de date fotografii și expoziție de fotografii • Elaborare publicații - Tipărire și distribuire buletine informative

Page 3: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

Promovare POR în format electronic - www.adroltenia.ro

Page 4: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

BANNER ELECTRONIC

Page 5: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

HARTA WEB INTERACTIVĂ

Page 6: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

HARTA WEB INTERACTIVĂ

Page 7: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

CAMPANIE DE PROMOVARE OUTDOOR

Page 8: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

CAMPANIE DE PROMOVARE OUTDOOR

Page 9: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

• BULETIN INFORMATIV AL AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA

• BULETIN INFORMATIV AL AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA - PROIECTE DE SUCCES IMPLEMENTATE ÎN CADRUL POR 2007-2013

Page 10: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

EXPOZIȚIE FOTOGRAFII

Page 11: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

Fonduri alocate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia: 213,81 mil.euro

• 11 Planuri integrate de dezvoltare urbana acceptate

• 205 locuri de munca create / mentinute

• 63 proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

• 4 proiecte care asigură servicii care promovează egalitatea de şanse şi incluziunea socială în cadrul planurilor integrate

 

Page 12: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 13: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 14: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 15: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 16: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 17: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 18: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 19: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 20: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 21: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

• 481,932 km -Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/ modernizate

• 16,9 km Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate

• 20,65 km Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ construite

Page 22: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 23: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 24: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 25: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 26: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

• 200.000 de persoane care beneficaza de servicii medicale in 12 unitati medicale reabilitate/modernizate/echipate

• 14.812 persoane care beneficiaza de infrastructura pentru servicii sociale in 35 de centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate

• 54 Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenta

• 1.448 copii apartinand grupurilor de populatie dezavantajata care beneficiaza de unitati de invatamant reabilitate/extinse/modernizate

• 13.494 elevi care beneficiaza de infrastructura de invatamant preuniversitar reabilitata

• 4.514 studenti in campusul universitar

• 31 Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară

Page 27: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 28: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 29: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 30: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 31: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 32: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 33: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 34: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 35: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 36: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 37: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 38: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 39: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 40: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 41: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 42: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 43: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 44: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 45: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 46: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 47: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 48: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 49: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 50: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 51: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 52: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 53: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 54: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 55: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 56: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 57: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 58: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 59: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 60: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 61: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 62: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 63: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 64: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 65: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 66: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 67: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 68: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

• 963 locuri de munca nou create in 13 Structuri de sprijinire a afacerilor

• 91,49% rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (dupa 2 ani de la finalizarea proiectului)

• 273 microintreprinderi sprijinite

• 1105 locuri de munca nou create in microintreprinderi

Page 69: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 70: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 71: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 72: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 73: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 74: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 75: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 76: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 77: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 78: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 79: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 80: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 81: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 82: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 83: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 84: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 85: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 86: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 87: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 88: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

• 11 monumente de patrimoniu reabilitate, modernizate

• 25 proiecte implementate în domeniul infrastructurii de turism / cazare • 80.377 turisti sositi in structurile de cazare reabilitate/modernizate/echipate

• 49.002 innoptari in infrastructura de cazare reabilitata

• 419 locuri de munca nou create

Page 89: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 90: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 91: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 92: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 93: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 94: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 95: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 96: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 97: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 98: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 99: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA
Page 100: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

1. Programarea și structurarea programului

Includerea în cadrul domeniilor finanțabile a priorităților principale de dezvoltare

identificate în cadrul activității de programare regională. Pregătirea și publicarea

din timp spre consultare a ghidurilor solicitantului, a activităților și a cheltuielilor

eligibile

2. Pregatirea ideilor de proiect

Elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, prioritizarea proiectelor identificate,

stabilirea unor intervenții logice și coerente care să permită implementarea în bune

condiții a proiectelor propuse (evitarea suprapunerii intervențiilor). • să planifice din timp (de ex. să aibe o strategie de dezvoltare aprobată sau un plan

de afaceri elaborat).• să prioritizeze în funcție de capacitatea bugetară și în funcție de capacitatea de a

acoperi viitoarele costuri de operare și mentenanță

Page 101: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

3. Elaborarea de studii care să justifice necesitatea proiectelor, studii de prefezabilitate, fezabilitate și proiecte tehnice

În funcție de tipul proiectului este necesară justificarea necesității proiectului propus, alegerea

celei mai bune soluții din punct de vedere tehnic și economic. Pentru aceasta, este necesar a se

analiza mai multe soluții posibile, scopul studiului de prefezabilitate/fezabilitate fiind acela de a

justifica soluția propusă/aleasă și de a da o estimare cât mai exactă a costurilor proiectului.

Studiile de fezabilitate sunt realizate de specialiști în domeniu, expertiza și experiența anterioară

a acestora fiind esențială în realizarea unor proiecte de calitate. Este de preferat ca Soluția

tehnică aleasă să necesite pe parcursul implementării cât mai puține schimbări. În caz

contrar, apar riscuri majore care pot să ducă la creșterea costurilor, mărirea duratei de

implementare sau chiar imposibilitatea realizării proiectului propus sau a adaptării soluției

tehnice inițiale la situația din teren.

Page 102: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

4. În timpul implementării este foarte important a se acorda atenție deosebită contractării

serviciilor de supraveghere tehnică pe parcursul execuției, prin diriginți de șantier

atestați. Principala sarcină a diriginților de șantier este aceea de a certifica, în timpul

execuției lucrărilor, calitatea și cantitățile de lucrări executate de constructor. O activitate

necorespunzătoare a diriginților de șantier poate să ducă la întârzieri în execuția lucrărilor

și/sau la probleme care pot să afecteze eligibilitatea cheltuielilor decontate și/sau imputarea

lucrărilor/cantităților de lucrări neconforme sau care nu corespund cu realitatea din teren.

5. Organizarea procedurilor de achiziție publice este de asemenea o activitate foarte

importantă în implementarea proiectelor finanțate prin POR cu atât mai mult cu cât principalii

beneficiari de finanțare ai programului sunt autorități publice locale. În acest sens, beneficiarii

finanțării (autorități contractante) trebuie să se asigure că în documentațiile de licitație sunt

respectate principiile de bază incluse în legislația europeană precum transparența și

tratamentul egal. Documentațiile de licitație trebuie întocmite în așa fel încât să fie evitate

situațiile în care pot fi favorizați/defavorizați anumiți ofertanți, iar condițiile de participare nu

trebuie să fie modificate substanțial după lansarea procedurii.

Page 103: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

Pentru programul viitor:

6. O mai buna prioritizare a finantarilor spre politici publice cu impact direct si masurabil asupra

dezvoltarii economice si crearii de noi locuri de munca

Cu cat se cunosc mai bine nevoile de interventie publica, cu atat poate creste concentrarea

finantarilor europene pe aceste domenii. Asa va conduce nu doar la o mai buna absorbtie a

fondurilor, dar si la o crestere a capacitatii de a produce o schimbare pozitiva in economie si

societate.

7. Odata prioritatile si alocarile aferente agreate, este important ca procedurile de accesare a

finantarilor sa pastreze un echilibru optim intre capacitatea pietei de a formula cereri de

finantare conform acestor prioritati si nevoia de a se asigura folosirea corecta a sprijinului

financiar nerambursabil primit.

Page 104: Proiecte in regiunea SUD-VEST OLTENIA

www.inforegio.ro / www.adroltenia.ro

Vă mulțumim pentru atenție!


Recommended