Home >Documents >Proiecte Economice ase

Proiecte Economice ase

Date post:26-Feb-2018
Category:
View:234 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  1/68

  Cifra de afaceri n anul de baz

  Nr. Valoare (mii U.V.)Crt. Produse

  0 1 2 3 41 A 21,000 25,000 525,0002 B 34,000 15,000 510,0003 C 56,000 10,000 560,0004 Total i!r" de a!aeri # # 1,5$5,000

  Pre% de&'are

  (UV*+u.)

  Catit"%i!a+riate i

  &'dute

  (+u.)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  2/68

  Tabelul nr. 1

  532.$32

  35.1100

  -trutur"()

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  3/68

  Date individuale - proiecte economice

  1 Indice de crestere a productiei pentru produsul B

  2 Productia programata pentru produsul C (Buc)

  3 Productia programata pentru produsul D

  4 pentru piata interna (buc.) pentru piata !rantei (buc.)

  " pentru piata #ermaniei (buc.)

  $ Indice de crestere a preturilor de van%are pt produsele B si C (&)

  ' Pretul de van%are pentru produsul D pe piata interna (uv. buc.)

  *ata pro+tului programata pentru anul curent (&)

  1, Indice de crestere a salariilor (&)

  11 Data intrarii in abricatie a produsului D

  12 Indice de crestere a preturilor la materiile prime (&)

  arsitul anului

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  4/68

  1,".,&

  2"/,,,

  /,,2"/,,,

  1$/,,,

  12$.,,&

  13/,,

  2$.,&

  12$.,&

  12,2,1

  13$.,,&

  12312,1

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  5/68

  Cifra de afaceri a fi

  Nr. /eumire rodus Pre% (U.V.*+u.)

  rt.0 1 2 31 B 15,$5 43,102 C 26,000 1,1203 / iter 55,500 13,$004 / ra%a 26,000 10,005 / ermaia 1,000 10,$06 / Total $,500 12,562 Total i!r" de a!aeri

  Catitate(+u.)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  6/68

  Tabelul nr.42

  mei

  Ci!ra de a!aeri (mii UV) -trutura

  ()4 5

  6$,00,500 1.2

  1,4$,120,000 4.$

  1,450,00020,00,00015,130,000

  1,23,30,000 32.

  3,6,300,500 100.00

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  7/68

  Tabelul nr.43

  Principalele obiective stabilite pentru anul curent

  +ieti&e U.7. Ni&el a+solut0 1 2

  1. Produ%ia !ii"

  1.1. Produs B +u. 15,$51.2. Produs C +u. 26,0001.3. Produs / total +u. $,500

  +u. 55,500+u. 43,000

  2. Ci!ra de a!aeri mii UV 3,6,3012.1. iter mii UV 3,310,312.2. e8ter mii UV 465,$303. Pro!it +rut (miim) mii UV 1,03,43

  4. Total osturi (ma8im) mii UV 2,3,1

  9iter 9e8ter

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  8/68

  Tabelul nr. 44

  Balana timpului de munc pe un lucrtor

  :diator -e%ia a ::9a -e%ia :

  0 1 2 3

  1 ;ile aledaristie (;) 365 3462 ;ile elur"toare (;), di are< 131 100

  ;ile de reaus le=al (;rl) 111 100Coediu de odi>" (Co) 20 9

  3 ;ile ma8im disoi+ile (;md) 234 2464 ;ile eutiliate, di are (;u)< 4 4

  Coedii materitate i ro=ram redus (Cmr) 1 1

  Coedii mediale (Cm) 1 1

  ?trerueri i sta="ri de o i (;s) 1 1A+se%e aro+ate ri le=e (Al) 1 1

  5 ;ile de luru e!eti&e (;le!) 230 2426 /urata ilei de luru (/l) Tim e!eti& de luru @ ore (Te!) 1,40 1,$36

  Nr.Crt.

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  9/68

  Nr. Ti

  Crt. utila 2 s>im+uri 3 s>im+uri

  0 1 2 3 41 Cetre de relurare 150 3,$14 5,$46

  2 7aii ti a 344 3,20 5,523 7aii ti + 34 3,6$0 5,224 7aii ti ! 35 3,06 5,35 7aii ti = 34 3,16 5,46 7aii ti > 34 3,60 5,12

  7aii ti i 3 3,66 5,0 7aii ti 354 3,10 5,42$ 7ese te>olo=ie 9 4,064 6,0$6

  Tim de@treruere

  (T@)

  Tim ma8im disoi+il(Tmd)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  10/68

  Tabelul nr. 46

  Timpul i durata operaiilor

  Tiul oera%iei +ser&a%ii

  0 1 2 3 4

  1 7aual" 2 7ese de luru e8istete2 7eaiat" 16 7aii D i&esti%ii3 7eaiat" 25 7aii m e8istete4 7eaiat" 40 7aii e8istete5 7eaiat" 0 7aii a e8istete6 7aual" 25 7ese de luru e8istete 7eaiat" 34 7aii e8istete 7eaiat" 43 7aii r e8istete$ 7eaiat" 46 7aii = e8istete10 7aual" 40 Ba mota e8istete11 7eaiat" 16 7aii > e8istete12 7eaiat" 1$ 7aii l i&esti%ii13 7aual" 52 Ba mota e8istete14 7aual" (CTC) 31 7ese otrol e8istete

  TTAE 45

  Nr.Crt.

  /urata(mi.)

  Tiule>iametului

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  11/68

  Tabelul

  era%ia /urata oera%iei (mi) Neesar de o

  0 1 2

  1 2 12.36620466 136 25 11.041254161 1210 40 1.66600665 113 52 22.$650655 2314 31 13.6$115516 14

  Total osturi mauale 0

  0actul 2.2"4233

  *itmul ,.441",1$

  Determinarea numrului de posturi manual

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  12/68

  nr. 47

  turi mauale

  7ese de luru7ese de luru

  Ba de motaBa de mota

  7ese otrol

  minute produs

  produse minu

  e (Npm

  )

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  13/68

  Tabelul nr. 48

  era%ia /urata oera%iei Tiul utilaului Num"r de utilae

  0 1 2 32 16 7aia D $.,""4,2""3 '3 25 7aia m 11.,41241", 124 40 7aia 1$.""",,""$ 1'5 0 7aia a 3,.111"," 31 34 7aia 1.,1"1,"' 1" 43 7aia r 1'.,$1"' 1$ 46 7aia = 2,.31,$""1 2111 16 7aia > $.,""4,2""3 '12 1$ 7aia l '.31331"23

  Num"r total de utilae 142

  Determinarea numrului de utilae (Nu)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  14/68

  Tabelul nr. 49

  Numrul ma!im de lucrtori direct productivi"sc#imb

  era%ia

  0 1 2 31 13 1 132 1 3 12 1 124 1 0.5 $5 31 0.5 15.56 12 2 24 16 1 16 1$ 0.5 $.5

  $ 21 1 2110 1 2 3611 1 12 $ 1 $13 23 2 4614 14 2 2

  Total 222 9 255

  Num"r utilae iosturi de luru (N

  u)

  Norm" de ser&ire (Ns) Num"r de lur"tori

  (Nl)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  15/68

  Calculul salariilor directe pe unitatea de produs

  Tari! orar UV (To)

  0 1 2 3 41 2 1 0.46 2102 16 1 0.26 2353 25 1 0.41 2404 40 0.5 0.333 2105 0 0.5 0.53 2256 25 2 0.33 235 34 1 0.56 245

  43 0.5 0.35 220$ 46 1 0.6 22510 40 2 1.333 24511 16 1 0.26 21012 1$ 1 0.31 1$013 52 2 1.33 24514 31 2 1.033 225

  Total $.25 231.5

  Num"ruloera%iei

  /urataoera%iei mi.

  (/o)

  Norma deser&ire(Ns)

  Cosum demaoer" diret"

  om9ore (Cmd

  )

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  16/68

  Tabelul nr. 50

  5$.0062.6

  100.000.00

  131.251$5.313.3

  .312.50326.656.0060.1

  424.6232.50

  2,14.$2

  Costuri direteUV (C

  d)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  17/68

  Tabelul nr. 51

  Consumul de ener$ie electric pentru fora motricen secia %

  1 2 3 4 5 6::*D 0.10 0.0$6 1.5 0.1440 2.0

  :::*m 0.25 0.240 2.5 0.6000 12.000:V* 0.50 0.40 5.0 2.4000 4.000V*a 1.00 0.$60 3.0 2.00 5.600

  V::* 0.40 0.34 3.0 1.1520 23.040

  V:::*r 0.55 0.52 4.5 2.360 4.520:#*= 0.60 0.56 2.0 1.1520 23.040#:*> 0.10 0.0$6 3.0 0.20 5.60#::*l 0.15 0.144 1.5 0.2160 4.320

  Bad" trasortoare 3.0 0.11$ 2.35$Total rodus / 11.325$ 226.51$

  era%ia itiul de

  mai"

  Norma de tim(ore9mai")

  Tim e!eti&de !u%ioare

  a maiii (F G0,$6)

  Putereistalat"

  (DH) Pi

  Total osumeer=ie

  eletri" Ceel(DH>)

  Valoareeer=ie

  eletri" Ve(UV)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  18/68

  Calculul amortizrii n secia %

  0 1 2 3 4 51 Cl"dire roduti&" 1 2,200,000 2,200,000 1.1

  2 7aii ti D 225,000 1,00,000 4.3 7aii ti m 12 15,000 2,100,000 4.

  4 7aii ti 1 204,000 3,62,000 4.

  5 7aii ti a 31 200,000 6,200,000 4.6 7aii ti 16 2,000 1,312,000 4. 7aii ti r 1$ 110,000 2,0$0,000 4. 7aii ti = 21 10,000 3,0,000 4.$ 7aii ti > 220,000 1,60,000 4.

  10 7aii ti i $ 15,000 1,55,000 4.11 1 $0,000 $0,000 10

  12 Alte mil. !i8e 550,000 6.

  Total se%ia : 2,12$,000 4.5

  12.3,1$4"2

  Nr.Crt.

  Cate=oriamiloaelor !i8e

  Ca9ti9tate

  Valoareuitar" (UV)

  Valoarea total" amil. !i8e (UV)

  Norma deamorti

  9are ()

  Bad"trasortoare

  Amortiare rod./ * uitateG

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  19/68

  Tabelul nr. 52

  624,200

  6,400100,00

  16,256

  2$,60062,$6

  100,32011,4404,405,600$,000

  36,50

  1,211,22

  Amortiareaual" (UV)

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  20/68

  Costul unitar antecalculat al produsului D

  Nr. Artiole de alula%ie U7Crt.

  0 1 2 31 7aterii rime

  F= 6

  F= 3

  F= 2

  2 -alarii direte re9om $.25

  3 CA- 254 Prote%ie soial" 5

  5 C>eltuieli omue ale se%iei, di are< UV9 >eltuieli u eer=ia (!.m.)9 >eltuieli u amortiarea UV9 alte >eltuieli omue 66.03

  6 Cost de se%ie UV C>eltuieli =eerale ale @treriderii 3.44 Cost total UV$ Pro!it +rut UV

  10 Pre% de rodu%ie (iter) UV

  Norma deosum

  m10

  m3

  m5

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  21/68

  Tabelul nr. 53

  Pre% Valoare (UV)(UV)

  4 55,10

  4$4 2,$64

  452.1 1,356

  424. 4$

  231.5 2,14.$2

  9 536.$10.40

  1,65.0$226.5212.30

  1,41.2$,61$.0$

  331.5$,$50.663,$4$.34

  13,$00.00

 • 7/25/2019 Proiecte Economice ase

  22/68

  &naliza previzional a ncadrrii n obiectivul privind produci

  0 1 2 3 4 5 6

  a

  1,220 5 6 0.3 14,350

  15,$5 5 6 0.3 13,313

  15,$5 3 6 0.50 ,$

  26,000 5 6 0.3 21,66

  26,000 6 6 1.00 26,000

  26,000 5 6 0.3 21,66Total $6 3,20 104,$3

  +

  15,$5 6 0.5 11,$1

  15,$5 5 0.63 $,$4

  26,000 1.00 26,000

  Total 1 3,6$0 4,$66

  !15,$5 3 3 1.00 1

Embed Size (px)
Recommended