+ All Categories
Home > Documents > PROIECT UNIT BV.

PROIECT UNIT BV.

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Upload: razvan-barbu
View: 244 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 68 /68
7/23/2019 PROIECT UNIT BV. http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 1/68 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV DepartamentulAutovehicule i Transporturi ș  Disciplina Organe de Maşini PROIET DE AN LA DISIPLINA Or!ane "e #a$ini I Autor% Stu"ent &ARAU IULIAN'IPRIAN Pro!ramul "e stu"ii% Autovehicule'Rutiere (rupa ))*+ oor"onatori% Pro,- univ- "r- in!- (heor!he #O(AN Dr- in!- Silviu POPA *.)+'*.)/
Transcript
Page 1: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 1/68

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

DepartamentulAutovehicule i Transporturiș

 Disciplina Organe de Maşini 

PROIET DE AN LA DISIPLINAOr!ane "e #a$ini I

Autor% Stu"ent &ARAU IULIAN'IPRIANPro!ramul "e stu"ii% Autovehicule'Rutiere(rupa ))*+

oor"onatori% Pro,- univ- "r- in!- (heor!he #O(ANDr- in!- Silviu POPA

*.)+'*.)/

Page 2: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 2/68

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

0AULTATEA DE IN(INERIE #EANI1

 Disciplina Organe de Maşini 

PROIET DE AN LA DISIPLINAOr!ane "e #a$ini I

Autor% Stu"ent &ARAU IULIAN'IPRIAN(rupa%))*+

oor"onatori$tiin2i,ici% Pro,- univ- "r- in!- (heor!e #O(ANDr- in!- Silviu POPA

*.)+'*.)/

Page 3: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 3/68

CUPRINS

Introducere................................................................................................................................. 6

A. MEMORIUL JUSTIFICATIV...............................................................................................7

1. Tematca ! "c#ema"tructura$%con"truct&'..............................................................................(1.1. Tematca ! ")ec*ca+ de )roectare.............................................................................(1.,.Sc#ema "tructura$%con"truct&'.....................................................................................1-

,. Proectarea e$emente$or ! $e'tur$or....................................................................................1/,.1. Proectarea e$ementu$u 1 0cr$u$ de remorcare2.......................................................1/

  ,.,. Proectarea e$ementu$u 3 0trantu$ "u)eror2................................................................14,./.Proectarea $e'tur 1%3 0a"am5$are *$etat'2......................................................................1

,.3. Proectarea e$emente$or 4 ! 6 0co$oana "u)eroar' ! cor) co$oan' "u)eroar'2.........,1  ,.4. Proectarea $e'tur 3%4 0m5nare "udat'2..................................................................,4 ,.6. Proectarea $e'tur$or 4%6.................................................................................................,

,.6.1 Proectarea $e'tur 4%68 a"am5$are +ea&'%+ea&' )'trat'............................................,,.6.,Proectarea $e'tur 4%68a"am5$are )rn 5o$+............................................................../,

,.7. Proectarea e$emente$or 7 ! 0trant n*eror ! cor) trant n*eror2................................./3,.. Proectarea $e'tur 6%7 0m5nare "udat'2................................................................../,.(.Proectarea $e'tur$or 7%

,.(.1Proectarea $e'tur 7%8 +ea&'%+ea&' )'trat' .....................................................31,.(.,Proectarea $e'tur 7%8 a"am5$are )rn 5o$+.....................................................3/

,.1-. Proectarea e$emente$or 11 ! 1,91,: 05ara centra$' ! co$oana "tna9drea)ta2.........34

,.11.Proectarea $e'tur$or %( ! 1-%110m5n'r "udate2........................................................37,.1,. Proectarea $e'tur (%1- 0a"am5$are )rn !uru5ur2.......................................................3(  ,.1/. Proectarea $e'tur$or 11%1,91,:...............................................................................4,

,.1/.1Proectarea $e'tur 11%1,91,:8 +ea&'%+ea&' )'trat'.........................................4,,.1/.,Proectarea $e'tur 11%1,91,:8 a"am5$are )rn 5o$+.........................................44

,.13.Proectarea e$ementu$u 1/91/: 0trant "tna9drea)ta2.....................................................46,.14.Proectarea $e'tur 1,%1/91,:%1/:0m5nare "udat'2.......................................................4(,.16.Proectarea e$ementu$u /9/: 0"u)ort "tna9drea)ta2........................................................6-,.17.Proectarea $e'tur 1/%/91/:%/: 0a"am5$are )rn !uru5ur2.............................................6,

;5$oara*e..............................................................................................................................66

;. ANE<E ....................................................................................................................................

=e"en de an"am5$u 0&edere8 "ec une )rnc)a$' "ec+un )ar+a$e2ț ș

=e"en de e>ecu+e cr$ de remorcare=e"en de e>ecu+e "u5an"am5$u "udat S3 0e$emente$e 1- ! 11 "udate2

Page 4: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 4/68

INTRO=UCERESco)u$ )roectu$u de an $a d"c)$na Organe de maşini  e"te "' de?&o$te a5$t'+$e

 )ractce a$e "tuden+$or de )roectare ! "ntet?are a cuno!tn+e$or de mecanc'8 re?"ten+amatera$e$or8 te#no$oa matera$e$or ! re)re?entare ra*c' n decur"u$ an$or I ! II8 )recum! modu$ n care ace!ta )ot re?o$&a n mod nde)endent o $ucrare de )roectare8 )e 5a?aa$ortm$or8 metode$or ")ec*ce ! )rorame$or dn domenu.

Autoru$8Jarcau C)ran

Page 5: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 5/68

MEMORIULTE@NIC

Page 6: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 6/68

Page 7: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 7/68

Fig. 1.1 – Vedere generalăa unui dispozitiv de remorcare integrat

1. TEMATICA I SC@EMA STRUCTURAL%CONSTRUCTIVB

1.1 TEMATICA I SPECIFICAII =E PROIECTARE

Tema de )roectare a unu )rodu" e"te $an"at' de c'tre un 5ene*car ! re)re?nt' on!rure de date8 cern+e ! cond+ te#nce care con"ttue caracter"tc$e ! )er*orman+e$em)u"e &toru$u )rodu".

Dn ca?u$ )roectu$u de an nr. 1 tema de )roectare8 )ornnd de $a nece"tatea unor d")o?t&e de remorcare auto modu$are ada)ta5$e )entru d&er"e "tua+ )ractce )re"u)uneconce)+a ! dmen"onarea unu d")o?t& de remorcare cu *unc+a $o5a$' de $eare !tractare a mnremorc$or ! ru$ote$or de auto&e#cu$e$ede ca)actate mc' 0*. 1.12.

=e?&o$tarea ace"tu )rodu" e"te cerut' de ne>"ten+a unor )rodu"e "m$are care8 )ede%o )arte8 "' )oat' * *o$o"te )entru ma mu$te t)ur de auto&e#cu$e8 remorc ! ru$ote ! )ede a$t' )arte8 "' nc$ud' com)onente t)?ate 0!uru5ur8 5o$+ur !a5e2 e>"tente$a )re+ur redu"e! )er*orman+e rdcate. A"t*e$8 "e )recon?ea?' c' nou$ )rodu" e>ecutat n "er mar de

 )roduc+e )oate * com)ett& ! dn )unct de &edere economc.=")o?t&u$ de remorcare ca ""tem mecanc demonta5$8 *'r' m!c'r re$at&e ntre

e$emente8 are ca )arametr de ntrare8 *or+e$e de nterac+une dn cadru$ cu)$e "*erce deremorcare8 ! ca )arametr de e!re8 *or+e$e ! momente$e dn a"am5$'r$e d")o?t&u$u cu$oneroane$e !a"u$u.

Pe $n' *unc+a )rnc)a$' de tran"mterea "arcn$or de $a ntrarea I $a e!rea E0*.1.12 matera$?at' de ce$e dou' a"am5$'r cu $oneroane$e !a"u$u auto&e#cu$u$u8 )entru nou$

 )rodu" "e urm're!te ! nde)$nrea urm'toare$or *unc+ au>$are re")ectarea )re&eder$or denter"c#m5a5$tate cerute de "tandarde$e dn domenuG re")ectarea cond+$or de )rotec+e a

omu$u ! medu$uG dmnuarea d"truer$or care ar )utea a)'rea $a co$?un.Pentru )roectarea de an"am5$u a d")o?t&u$u de remorcare 0*. 1.,2"e m)une )er"ona$?area listei de specificaţiicu urm'toare$ecerinţe principale

a- For+e$e e>teroare F< 8 FH 8 F NK.3- T)u$ "arcn "tatc' "au &ara5$'.c- Re"trc+ dmne"ona$e >1-8 >,-8 >/ -G 1 -G ?1 - "au ?1 -8 ?, -0*. 1.,2."- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 caracter"tc$e medu$u n care

*unc onea?'.ț

e- Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea ! modu$ar?area.,- Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area

matera$e$or8 )rotec+a &e+.

(

Page 8: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 8/68

Fig. 1.2–  Parametrii fizici şi geometrici impuşi

Dn ta5e$u$ 1.1 "e )re?nt' &a$or$e )arametr$or *?c ! eometrc m)u"e )entru o"tua+e )ractc' cerut'.

Tab. 1.1 Valorile parametrilor fizici şi geometrici

 Nr. curent din

lista

 grupei

F<

NKFH

NKF

NK<1

mmK<,

mmK</

mmKH1

mmK1

mmK,

mmK

Gr. 1121

20 *45. /5. +5. 6. '*5. '/5. 44. '*5. *5.

1., SC@EMA STRUCTURAL%CONSTRUCTIVB

=n )unct de &edere con"truct&8 d")o?t&u$ de remorcare *ormea?' un an"am5$ucom)u" dn "u5an"am5$e ! e$emente con"truct&e8 dent*ca5$e cu u!urn+' n "c#ema

"tructura$%con"truct&' dn *. 1./.An"am5$u$ a"ocat nterac+onea?' cu remorca )rnntermedu$ une cu)$e "*erce )rn e$ementu$ 1 0*. 1.32 ! cu $oneroane$e !a"u$uauto&e#cu$u$u )rn a"am5$'r cu !uru5ur cu e$ementu$ /.

Su5an"am5$e$e "unt "tructur nde)endente8 care "e e&den+a?' )rntr%un ru) com)actcom)u"8 n con*ura+e mnma$'8 dn ce$ )u+n dou' e$emente con"truct&e "au dn a$te"u5an"am5$e ! e$emente con"truct&e8 n nterac+une )ermanent'8 *ormate +nndu%"e cont8 cu

 )rec'dere8 de te#no$o$e de monta8 de ntre+nere ! de e>)$oatare.Dn ca?u$ d")o?t&u$u deremorcare dn *. 1., "%au de*nt "u5an"am5$e a&nd $a 5a?' "tructur$e com)acte o5+nute

 )rn "udare. Dn *ura 1./ "e )re?nt'8 $a enera$8 "tructura con"truct&' ! o "c#ema "tructura$%con"truct&' a d")o?t&u$u de remorcare cu ntrarea I8 matera$?at' )rntr%o cu)$'

1-

Page 9: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 9/68

0artcu$a+e2 "*erc'8 ! e!rea E8 matera$?at' )rntr%o a"am5$are cu !uru5ur montate cu occu un "u)ort *>at )e $oneroane$e !a"u$u. An"am5$u$ d")o?t&u$u de remorcare con+nee$emente$e 1 ! / ce *ormea?' $e'tur$e de ntrare9e!re ! "u5an"am5$e$e S18 S, S49S4:*ormate dn cte dou' e$emente "udate. Dn "c#ema "tructura$' nu "e e&den+a?' e$emente$e dea"am5$are 05o$+ur8 !uru5ur8 !a5e2 care "e &or de*n ! dmen"ona odat' cu )roectarea$e'tur$or ! "e &or e&den+a n de"enu$ de an"am5$u.

Dn ta5. 1., "e e&den+a?' "u5an"am5$e$e ! e$emente$e d")o?t&u$u de remorcare )rec?ndu%"e t)u$8 denumrea ! "u5ca)to$u$ n care "e &a trata )roectarea ace"tora. Dn ta5.1./ Dn ta5. 1./ "e e&den+a?' $e'tur$e nedemonta5$e 0m5n'r "udate2 ! demonta5$e0a"am5$'r *$etate8 )rn 5o$+8 )rn !uru5ur2 care urmea?' "' *e )roectate n contnuare.

11

a

b

cFig. 1.3– Structura constructivă a dispozitivului de remorcare: a – integrată; b– 

explodată; c– scema !loc

Page 10: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 10/68

Tab. 1.2Su!ansam!lele şi elementele dispozitivului de remorcare

 Nr.

crt.

Codu$

"u5an".

Codu$

e$em.T)u$ =enumrea

Tratare n

"u5ca).1 A1 1 Co$oan' Cr$ de remorcare,

S13 Trant Trant "u)eror  

/ 4 Co$oan' Co$oan' de remorcare3

S,6 Cor) Cor) co$oan'

4 7 Trant Trant n*eror  6

S/ Cor) Cor) trant n*eror  

7 ( F$an!' F$an!' *a+'

S31- F$an!' F$an!' ")ate

( 11 ;ar' ;ar' centra$'1-

S41, 01,:2 Co$oan' Co$oan' "tna9drea)ta

11 1/01/:2 Trant Trant "tna9drea)ta1, A1 , 0,:2 Su)ort Su)ort "tna9drea)ta1/ A1 / 0/:2 ;ar' Trant de rd?are "tna9drea)ta

Tab. 1.3 "egăturile elementelor dispozitivului de remorcare

 Nr.crt.

Codu$ T)u$ =enumreaTratare n"u5ca).

1 I =emonta5$' A"am5$are "*erc', 1%3 01%S12 =emonta5$' A"am5$are *$etat'/ 3%4 Nedemonta5$' Dm5nare "udat'

3 4%6 0S1%S,2 =emonta5$' A"am5$are +ea&'%+ea&' )'trateA"am5$are cu 5o$+

4 6%7 Nedemonta5$' Dm5nare "udat'6 7% 0S,%S/2 =emonta5$' A"am5$are +ea&'%+ea&' )'trate

A"am5$are cu 5o$+7 %( Nedemonta5$' Dm5nare "udat' (%1- 0S/%S32 =emonta5$' A"am5$are cu !uru5ur( 1-%11 Nedemonta5$' Dm5nare "udat'1- 11%1, 0S/%S32 =emonta5$' A"am5$are +ea&'%+ea&' )'trate

A"am5$are cu 5o$+

11 1,%1/ Nedemonta5$' Dm5nare "udat'1, 1/%, =emonta5$' A"am5$are cu !uru5ur1/ 1/%/ =emonta5$' A"am5$are cu !uru513 ,%/ =emonta5$' A"am5$are cu !uru514 E =emonta5$' A"am5$are cu !uru5ur

1,

Page 11: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 11/68

,. PROIECTAREA ELEMENTELOR ILEBTURILOR

,.1 PROIECTAREA ELEMENTULUI 1 0CQRLIUL =EREMORCARE

I- Date "e proiectare

S' "e )roecte?e cr$u$ de remorcare8 )o?+a 1 dn *. PRC%A.1.1.1.1.1 cu *unc+a )rnc)a$' de tran"mtere a "arcn$or F<8 FH ! F de $a o cu)$' de remorcare8 )o?+a ,8 $ae$ementu$ 3 dn com)onen+a d")o?t&u$u de remorcare cu $uarea n con"derare aurm'toare$or specificaţii impuse:

a- For+e$e e>teroare F< ,64-N8FH 34-8 F /4- NG "e ca$cu$ea?'

*or+atran"&er"a$'8 7 *488 N

3- T)u$ "arcn "tatc'c-   Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-oC3- oCG medu de $ucru e>teror cu

ume?e$' a&an"at'"- Condiţii constructive: interschimbabilitate cu sistemele de cuplare

existentee- Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco,

reciclarea materialelor, protecţia vieţii

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI TE:NOLO(IEI=eoarece cr$u$ de remorcare cu "*er' dre)t e"te o )e"' m)ortant' n com)onen+a

d")o?t&u$u "e ado)t'8 o+e$ de ca$tate8 C348 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu σ-,

/6- MPa " σr   61- MPa.III- ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE

Page 12: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 12/68

-  )entru a"urarea ce$or tre m!c'r re$at&e de rota+e $a un#ur de rotre de

/-- "e m)une ca un#u$ determnat de nter"ec+a "*ere cu ta cr$u$u "' *ea)ro>. 1-o.14oG

- n &ederea a"ur'r nter"c#m5a5$t'+ cu)$e$or "*erce de remorcare )recum !modu$ar?'r con"truct&e "%au de?&o$tat dispozitive de cuplare cu

dametru$ "*ere ="  1 8 ,8 , +o$ "au ="  3786,4G 4-8G 487/74 mm.

- dametru$ "*ere8 R " 8 "e ado)t' n *unc+e de "arcna de tractare F<

a"t*e$F>,64-N,.6N8 Ds 7 5896+65 mm8 )entru F< ,N- dametru$ te8 = "e determn' cu re$a+a8 = , "n,-- ="G= , "n,-- 

4.7/74,-.-( G "e ado)t'D 7** mm

- $/ -84 = l+7)) mm

IV- DI#ENSIONARE ŞI VERI0IAREMode$u$ de ca$cu$ e"te o 5ar' drea)t' nca"trat'8 cu "ec+ne crcu$ar' con"tant' dedametru =8 "o$ctat' $a trac+une de *or+a F8$a nco&oere de *or+a Ft ! $a *or*ecare de *or+a

Ft.Se ne$ea?' ten"un$e de *or*ecare enerate de e*ortur$e t'etoare.

at 11- MPa W ten"unea adm"5$' $a trac+une G -, /6- MPaW ten"unea $mt' de

curere- dimensionare8 dn re$a+a8"e determn' $unmea8-  L=l 3;l7/.;))75) mm

7+8955mm7/.

Page 13: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 13/68

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,., PROIECTAREA ELEMENTULUI 3 0TIRANTUL

SUPERIOR2I- Date "e proiectare

S' "e )roecte?e trantu$ "u)eror8 )o?+a 3 dn *. ,.,.1 cu *unc+a )rnc)a$' detran"mtere a "arcn$or F<8 FH ! F de $a cr$u$ de remorcare dre)t cu "*er'8 )o?+a ,8 $a"u)ortu$ 4 cu $uarea n con"derare a urm'toare$or specificaţii impuse:

a- *or+e$e e>teroare F<  ,64- N8 FH 34- N8 F /4- N8 ac+onea?' $a d"tan+a L1  41mmG "e ca$cu$ea?' momente$e n centru$ 'ur de trecere M<3  FH L1  ,,(4- Nmm8MH3  F< L1  1/414- NmmG

3- t)u$ "arcn "tatc'Gc- re"trc+ dmen"ona$e =1  1 mmG 5 d,  , mmG L,  7- mmG

"- cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-oC3-  oCG medu de $ucru e>teror cuume?ea$' a&an"at'G

e- Cond+ con"truct&e matera$ "uda5$G

14

Page 14: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 14/68

,- Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8 )rotec+a &e+.

II- Ale!erea materialului9 tratamentelor termice $i tehnolo!iei=eoarece trantu$ e"te o )e"' care "e &a "uda "e ado)t'8 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS

4--9,28 o+e$ S,/4 cu σ-,  ,/4 MPa !σr   /6- MPa.

III- A"optarea ,ormelor constructiveDn &ederea cre!ter e*cen+e economce "e ado)ta "em*a5rcat de t) o+e$ $at 0)$at5and'2

cu dmen"un$e 5 ! # "tandard ! 59# X 3 0*. ,.,.,2.IV- Schema "e calcul9 "imensionare $i veri,icare

Pentru dmen"onare "e ado)t' mode$u$ dn*. ,.,./ cu urm'toare$e )ote?e de ca$cu$

% mode$u$ de ca$cu$ e"te o 5ar' drea)t' nca"trat'8 cu "ec+une dre)tun#u$ar' W"o$ctat' $atrac+une de *or+a F<G $a nco&oere o5$c' de "arcn$e F8 FH  ! MH3G $a tor"une demomentu$ M<3G $a *or*ecare de *or+e$e F ! FHG

% e$emente$e 3 ! 4 "unt a"am5$ate )rn "udare ! )entru ca$cu$ de dmen"onare a trantu$u3 "e con"der' c' ace"ta e"te nca"trat n centru$ cordonu$u de "udur' ! "ec+unea crtc'8A%A e"te dre)tun#u$ar' cu dmen"un$e 5 ! #G

16

a bFig. 2.2.1– Scema de #ncărcare: a – exterioară la nivelul dispozitivului;

b– exterioară$ redusă la nivelul elementului %

Fig. 2.2.2 – Parametri geometrici Fig. 2.2.3 – &odelul de calcul 

Page 15: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 15/68

% deoarece8 mode$u$ de dmen"onare cu $uarea n con"derare a tuturor "o$ct'r$or e"te decom)$e>tate m'rt'8 n contnuare8 "e ado)t' un mode$ "m)$*cat care a n con"derare"o$ctarea )rnc)a$' de nco&oere dat' de *or+a F ! momentu$ MH3G du)' determnareadmen"un$or )rn re?o$&area mode$u$u "m)$*cat "e &a *ace &er*carea cu modu$u$ cu

 )ac#etu$ M=ESIN 0eta)a VI2.=n cond+a de re?"ten+' $a "o$ctarea de nco&oere n )$anu$ < "e determn' ro"mea

# cu re$a+a Moan8 ,-1,K8

7 )59// mm7*.mm

n care8 "%a con"derat8 M ma>  14(64- Nmm ! a 7- MPa. Ca urmare8 +nnd cont c' 5 3# 7-mm "e ado)t' 0con*orm =IN2 "em*a5rcat de t) )$at5and' 0o+e$ $at2 cu 37 6. mm $i h 7 *. mm.

V- Proiectarea ,ormei tehnolo!ice

nnd cont de )arametr eometrc de*n+ n *. ,.,., ! de re?u$tate$e o5+nute $a )roectarea a"am5$'r cu *$et 1%3 ! a m5n'r "udate8 "e ado)t' R /- mm8 =1  1 mm8

Pre$ucrarea e$ementu$u 3 )re"u)une *re?area )or+un de ca) ! 'urreaGca$tatea

"u)ra*e+e$or )re$ucrate R a 1,84 Ym.VI- Veri,icarea mo"elului cu pachetul per,ormant #DESI(N

=n ana$?a re?u$tate$or o5+nute n urma ana$?e cu M=ESIN a "tructur e$ementu$u )roectat 0ane>a ,.12 "e o5"er&' c' n "ec+unea dn nca"trare ten"un$e tanen+a$e "untma>me. Ten"unea ma>m' de *or*ecare enerat' de *or+a F  n )uncte$e P6  ! P,  0*.,.,.38a2 are &a$oarea 1817 MPa ! "e ne$ea?' )entru ca$cu$u$ ten"un ec#&a$ente.Ten"unea ma>m' norma$' enerat' de *or+a F< ! momente$e MH  ! M n )unctu$ P1  0*.

,.,.3858c8dG ,.,.32 are &a$oarea 61813 MPa ! e"te ma mc' dect ten"unea adm"5$' care are&a$oarea 64 MPa.

a b

17

Page 16: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 16/68

c d Fig. 2.2.4–  'istri!uţii ale tensiunilor secţionale din #ncastrare: a – de forfecare generate de forţa (  ) ; b

normale generate de momentul & * ; d –  normale generate de momentul & 

,./ PROIECTAREA ANRENAJELOR 

.

,./ PROIECTAREA LEBTURII 1%3 0ASAM;LAREFILETATB2

I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare0< 7 *45. N9 0= 7 /5.9 0> 7 +5. NG "e ca$cu$ea?' *or+a tran"&er"a$'8

7 *488 N

3- T)u$ "arcn "tatc'c-  Num'ru$ de "u)ra*e+e de *recare8 1"- =ate de")re a"am5$are 0o)+ona$2 n 18 num'ru$ de !uru5ure-  T)u$ a"am5$'r8 !uru5 montat cu oc 0tran"mterea *or+e$or )rn *recare2,- Coe*centu$ de *recare dntre ta5$e$e a"am5$ate8 Y -8,4!- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-oC3- oCh- Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea

i- Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8 )rotec+a &e+

1

Fig. 2.2.5– Valorile tensiunilor normale secţionale din #ncastrare

Page 17: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 17/68

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

Por+unea de !uru5 e"te cor) comun cu cor)u$ cr$u$u de remorcare cu "*er' dre)tde*nt!8 dec8 matera$u$ e"te8 o+e$ de ca$tate8 C348 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2cu σ-,  /6- MPa " σr   61- MPa.

III-ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE- a"am5$area )re"u)une montau$ )or+un *$etate cu oc ! men+nerea ace"tua )e

durata *unc+on'rG

-  )entru a"urarea "trner a"am5$'r "e ut$?ea?' o !a5' )$at' cu dametru$ e>terorma mare ca dametru$ u$eru$u8 d,

- dametru$ nomna$ a$ *$etu$u8 d8 dn cond+ de nter"c#m5a5$tae ! "tandard?are "eado)t' *$et metrc

- dametru$ 'ur de trecere8 =18 "e ado)t' dn "tandarde

IV- DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

1(

Page 18: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 18/68

% mode$u$ de ca$cu$ a !uru5u$u e"te o 5ar' drea)t' nca"trat' n cor)u$ cr$u$u deremorcare8 cu "ec+une crcu$ar' con"tant' de dametru d1 0dametru$ nteror a$ *$etu$u28"o$ctat' $a trac+une de *or+a a>a$'8 Fa!.

% "e ne$ea?' momentu$ de tor"une care a)are $a "trnerea a"am5$'r !8 dec8 !ten"un$e de *or*ecare enerate de e*ortur$e t'etoare a"ocateG

% *or+a e>teroar'8 F8 care n tm)u$ *unc+on'r )oate ac+ona n am5e$e "en"ur "econ"der'8 )entru ace"t ca$cu$8 c' ac+onea?' n "en"u$ )o?t& a$ a>e "tua+e ce conduce$a "o$ctarea "u)$mentar' a a"am5$'r cu !uru5.% de")renc'rcare Ft  ,6 N W *or+atran"&er"a$'! F  /4- N W *or+a a>a$'8 a)$cate

"tatc% de")re a"am5$are 18 n 18 Y -8,4

% de")re matera$ -, /6- MPaW ten"unea $mt' de curereG c /3 % coe*centu$

de "uran+'G at  -,9c /6-9/3 -1,- MPa W ten"unea adm"5$' $atrac+une 0"e con"der'8 at  1-- MPa2G

% ten"unea adm"5$' a matera$e$or e$emente$or 1 ! 3 n contact a"  6-(- MPa. 0"e

con"der'8 a"  6- MPa2.

% *or+a a>a$' dn !uru5 dn cond+a de tran"mtere a *or+e F t )rn *recare

7)*+4/N

- *or+a a>a$' tota$' dn !uru5 0)entru ca?u$ n care F ac+onea?' n")re n "u"28

N

- dametru$ nteror nece"ar a$ *$etu$u dn cond+a de re?"ten+' $a trac+une

,-

Page 19: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 19/68

"e ado)t' 0 2 )arametr *$etu$u ") 7 )+98+5mm8 "* 7 )/-6.))mm8 " 7 )4 mm

?#*.@9 p 7 *-5 mmG "e ado)t'core$at cu dmen"unea*$etu$u 0#*.2 dametru$'ur de

trecere8 D)7 )8 mm 0e>ecu+em$oce2G- dn cond+a de re?"ten+' $a "tr&re a matera$e$or n ?one$e de contact dntre

e$emente$e 3 ! 18 re")ect& 3 ! !a5a )$at'8 a)are )re"unea8

9

"e determn' dametru$ u$eru$u e$ementu$u 18 re")ect&8 dametru$ e>teror mnm a$!a5e )$ate8

7*/9+4

"eado)t'8 "* 7 *8V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

'  )entru a "e *ac$ta o5+nerea )er)endcu$art'+ "u)ra*e+e *ronta$e )e a>a )e"e "eado)t' ra?a de racordare R-84G% )re$ucrarea *$etu$u "e )oate *ace a!c#ereG% ca$tatea "u)ra*e+e R? 68/

,.3 PROIECTAREA ELEMENTELOR 4 I 6 0COLOANASUPERIOARB I CORP COLOANB SUPERIOARB2

,1

Page 20: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 20/68

I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7*45. N8 0= 7 /5.8 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$eL) 75)mmG L* 7 <)76. mmG L+ 7>)7'*5. mmG "e ca$cu$ea?' momente$e de nco&oeren centru$ )ro*$u$u )'trat 0m5narea "udat'2 #<5 7 0= L) 7 **5. Nmm8 #=5 7

0< L) ; 0> L* 7 )545. Nmm9 #>5 7 0= L* 7 +)5.. Nmm.3- T)u$ "arcn "tatc'c- Re"trc+ dmen"ona$e "e &a ut$?a "em*a5rcat dn +ea&' )'trat'8 )entru care

+nnd cont c' "e m5n' )rn "udare cu trantu$ 3 de $'+me 5 7- mm 8dec8 dncon"derente de )o"5$tate a a)$c'r cordonu$u de "udur' de co$+8 "e m)une ca$atura8 # 4- mmG

"- .Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3- ZCG medu de $ucru e>terorcu ume?e$' a&an"at'

e- Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea8 modu$ar?area,- Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area

matera$e$or8 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

=eoarece "u)ortu$ e"te o )e"' care "e &a "uda "e ado)t'8 o+e$ S,/4 0OL/728 cu ,/4

MPa " /6- MPa

III-ADOPTAREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

,,

Page 21: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 21/68

' "e &a ado)ta8 dn con"derente de reutate mnm'8 "em*a5rcat dn +ea&' )'trat'G% "e &a urm'r ca dmen"unea +e& )'trate "' )ermt' a)$carea cordonu$u de co$+ $a"udarea cu e$ementu$ 3

LunmeaL+  7 L+ C h 7 *+.mm

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' Tran"mterea "arcn$or de $a e$ementu$ 4 $a e$ementu$ 6 "e rea$?ea?' )rn contact

drect ! )entru ca$cu$u$ de dmen"onare "e con"der' c' ace"ta e"te nca"trat n centru$cor)u$u 6% Mode$u$ de ca$cu$ a"ocat co$oane 4 "e con"der' ca *nd o 5ar' drea)t' cu "ec+une

 )'trat' cu $atura #4 ! ro"mea t4 nca"trat'8 "o$ctat' $a com)re"une de *or+a F G $anco&oere o5$c' de "arcn$e F<8 FH8 M<4 ! MH4G $a tor"une de momentu$ M4 ! $a *or*ecarede *or+e$e F<8 FH.% Se ne$ea?' e*ecte$e 'ur$or de *>are a>a$' n cor)u$ 6 cu 5o$+.% =eoarece8 mode$u$ de dmen"onare cu $uarea n con"derare a tuturor "o$ct'r$or e"tede com)$e>tate m'rt'8 n contnuare8 "e ado)t' un mode$ "m)$*cat care a n con"derare"o$ctarea )rnc)a$' de nco&oere dat' de *or+a F< ! momentu$ MH4G- e*ort de nco&oere n "ec+unea crtc' 0mode$ "m)$*cat2

#ima 7 #=5 ; 0< L+ 7)545. Nmm

- dmen"onare8 dn u$tma )arte a re$a+e 8 +nnd cont c'8 u?ua$ )entru +e&$e )'trate"tandard8 t9# -8-4-8148 0t9# -812 "e determn'8

7 7/9+

! re?u$t'8 t5 7 /-+ mmG "e ado)t' "em*a5rcat +ea&' )'trat' cu dmen"un$e h5 7 5.mm ! t5 7 5 mm

,/

Page 22: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 22/68

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

VI- VERI0IAREA #ODELELOR ELE#ENTELOR 5 ŞI 4 U PA:ETUL#DESI(N

,3

Page 23: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 23/68

,.4 PROIECTAREA LEBTURII 3%4 0DM;INARESU=ATB2

I- DATE DE PROIETARE

,4

Page 24: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 24/68

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N8 0= 7 /5.8 0> 7+5. N ac+one?' $a d"tan+e$eL) 7 5) mm L* 7 6. mmG "e ca$cu$ea?' momente$e n centru$ )ro*$u$ucordonu$u de "udur' 0)'trat2 #<5 7 0=L)7 **5. Nmm9 #=5 7 0< L) 7)545. Nmm9 #>5 7 0= L* 7 +)5.. Nmm9

3- T)u$ "arcn "tatc'c- =ate de")re a"am5$are G trantu$ e"te e>ecutat dn )$at5and' 3 7 6.mm ! h 7

*. mmG co$oana 4 dn +ea&a )'trat' cu dmen"unea h 7 5.mm ! ro"mea t7 5 mmG

"- T)u$ m5n'r8 "udur' de co$+e- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3- ZCG medu de $ucru

e>teror cu ume?e$' a&an"at',- Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area

matera$e$or8 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI ATE:NOLO(IEI

E$emente$e 3 ! 4 *ormea?' un "u5an"am5$u "udat !8 dec8 )entru ace"tea "%a a$e" matera$

"uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,28cu ,/4 M)a " /6- MPa

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

' "e m)une a"urarea )er)endcu$art'+ ce$or dou' e$emente- ro"mea cordonu$u de "udur' a e"te ma mc' dect ro"mea )erete$u +e&

,6

Page 25: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 25/68

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' deoarece nc'rcarea e>teroar' e"te com)u"' dn "arcn mu$t)$e ! mode$u$ de ca$cu$are com)$e>tate m'rt' )entru ca$cu$u$ c$a"c "e con"der' un mode$ "m)$*cat care a ncon"derare nc'rcarea cu *or+e$e tran"&er"a$e F< ! FH% ten"un$e de *or*ecare "unt re)art?ate un*orm )e $unmea cordonu$u n )$an$ontudna$ ! tran"&er"a$% "e ne$ea?' "o$ct'r$e $a nco&oere

ro"mea cordonu$u de "udur'

a7 7.-* mm

- de")re *orme ! dmen"un cordonu$ "udat are *orma )'trat cu $atura8 # 4- mmG- de")re matera$e F.* 7 *+5 #Pa W ten"unea $mt' de curere a matera$u$u +e&$orG

Fat 7 8. #Pa W ten"unea adm"5$' $a trac+uneG Ga,s 7 .945 Fat 7 5. #Pa ten"uneaadm"5$' $a *or*ecare a "udur

Se ado)t'8 dn con"derente te#no$oce8 ro"mea cordonu$u de "udur'8 a 7 *mm.

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,7

Page 26: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 26/68

% "udura "e &a rea$?a du)' contur nc#"G% du)' "udare "e &a a)$ca tratament termc de recoacere de deten"onare

VI- VERI0IAREA #ODELULUI U PA:ETUL #DESI(N

,

Page 27: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 27/68

,.6 PROIECTAREA LEBTURILOR 4%6

,.6.1 PROIECTAREA LEBTURII 4%68 ASAM;LAREEAVB%EAVB PBTRATB

I- DATE DE PROIETAREa. For+e$e e>teroare 0< 7 *45.N8 0= 7 /5.8 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$eL)7 5)

mm L* 7 6. mm L+ 7'*5. mmG "e ca$cu$ea?' momente$e n centru$ a"am5$'r cu 5o$+ #<4 7 0= ?L) ; L+@ 7 )+5/5. Nmm9 #=4 7 0< ?L) ; L+@ 7 8**)5. Nmm9 #>4 70= L* 7 +)5.. Nmm

 5. T)u$ "arcn "tatc'c. =ate de")re a"am5$are +ea&a )'trat' nteroar' are dmen"unea h5 7 5. mm !

ro"mea t 7 5 mm

d. Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /- 3-ZCG medu de $ucru e>teror cuume?e$' a&an"at'

e. Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea ! modu$ar?area*. Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI ATE:NOLO(IEI

E$emente$e 4 ! 6 "unt nc$u"e n "u5an"am5$e "udate ! dec )entru ace"tea "%a a$e"matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,28cu at,/4 MPa "r /6-MPa

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

'  )entru a"urarea *unc+on'r "e m)une rea$?area contactu$u )e "u)ra*a+e mar dntre+e&$e 4 ! 6 care "e rea$?ea?' )rn montau$ cu oc a$ ace"tora.% +ea&a )'trat' nteroar' are dmen"un$e h5 7 5. mm8 t5 7 5 mmG

,(

Page 28: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 28/68

% )entru a"urarea contactu$u con*orm dntre +e&$e )'trate nteroar' ! e>teroar' "eado)t' dmen"un$e +e& e>teroare h4 7 4. mm ! ro"mea t4 7 5 mm.

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' tran"mterea *or+e$or F<8 FH ! a momente$or M<6 ! MH6 de $a +ea&a 4 $a +ea&a 6 "e*ace )rn contactu$ drect dntre ce$e dou' +e& montate cu oc 0d"tr5u+e $nar' a )re"un$orde contact2 du)' "u)ra*e+e$e dre)tun#u$are I8 II8 III ! IVG% tran"mterea *or+e F de $a +ea&a 4 $a +ea&a 6 "e *ace )rntr%un 5o$+ montat cu oc n+ea&a 4 ! cu "trnere mc' n +ea&a 6 G% For+e$e F< ! FH enerea?' )e "u)ra*e+e$e de contact I !8 re")ect&8 II )re"un de"tr&re 0)F<8 )F<2 d"tr5ute un*ormG% momente$e M<6 ! MH6 enerea?' )e "u)ra*e+e$e de contact I8 III !8 re")ect&8 II8 IV

 )re"un de "tr&re d"tr5ute $nar cu ma>me$e )ma>M< !8 re")ect&8 )ma>MHG% momentu$ M6 enerea?' )e "u)ra*e+e$e de contact I8 II8 III ! IV )re"un de "tr&red"tr5ute $nar cu ma>mu$ )ma>MG% )entru ca$cu$u$ a"am5$'r nu "e con"der' 'ur$e )entru 5o$+

/-

Page 29: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 29/68

' de")re *orme ! dmen"un dmen"un$e a$e?au$u )'trat9 : 7 h5 7 5. mm=men"onare a"am5$are 0$e'tur'2 +ea&'%+ea&'Fas :* L*' ?0< :;+#>4 @L')* : #=47.

Fas :* L*' ?0H :;+#>4 @L')* : #<47.are du)' n$ocurea &a$or$or )arametr$or cuno"cu+ de&n8)5....L*'**6...L'/+*....7.

)5....L*

'))6...L'8)*6....7.! au "o$u+$e )o?t&e ma>me L) 7.**-88 mm ! re")ect& L) 7 54-58 mmG "e ado)t'L 74. mm

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

' aura de 5o$+ "e a)$c' $a )artea n*eroar' $a d"tan+a 184=4G

% au"tau$ aur'%5o$+ @1,9#1-G% ruo?tatea "u)ra*e+e$or *ronta$e Ra 68/ YmG ruo?tatea a$e?au$u Ra /8, Ym

VI- VERI0IAREA #ODELELOR ELE#ENTELOR 5 ŞI 4 U PA:ETUL#DESI(N

/1

Page 30: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 30/68

,.6., PROIECTAREA LEBTURII 4%68 ASAM;LARE PRIN ;OL

I- DATE DE PROIETARE

/,

Page 31: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 31/68

a- For+a e>teroare0> 7 +5. NG3- T)u$ "arcn "tatc'c- =ate de")re a"am5$are +ea&a )'trat' nteroar' are dmen"unea h5 7 5. mm ! ro"mea

t5 7 5 mmG +ea&a)'trat'e>teroar' are dmen"unea h47 4. mm!ro"meat5 7 5 mm"- T)u$ $e'tur 0a"am5$'r28 cu contact con*orme- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-oC3- oCG medu de $ucru e>teror cu

ume?ea$' a&an"at',- Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea ! modu$ar?area!- Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI TE:NOLO(IEI

Pentru e$emente$e 4 ! 6 "%a a$e" matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%,0STAS 4--9,2

;o$+u$ "e &a e>ecuta dn o+e$ )entru con"truc+ mecance8 E,(40SR EN 1--,49,--42

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

-asamblarea cu bolţ se poziţionează la partea inferioară a ansambluluiţeavă-ţeavă 5-!

- se va realiza asamblare transversală prin ambii pereţi a ţevilor

//

Page 32: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 32/68

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

- *or+a F "e tran"mte )rn *orm' 0contact drect2 de $a +ea&a 4 $a 5o$+ )rn dou'"u)ra*e+e "emc$ndrce )e care8 datort' ocu$u e>"tent m'rt8 "e con"der' ca a)ar

 )re"un de "tr&re cu d"tr5u+e co"nu"oda$' cu ma>mu$ )4- *or+a F "e tran"mte )rn *orm' 0contact drect2 de $a 5o$+ $a +ea&a 68 de a"emenea8

 )rn dou' "u)ra*e+e "emc$ndrce )e care8 datort' ocu$u e>"tent redu"8 "e con"der'c' a)ar )re"un de "tr&re cu d"tr5u+e un*orm' cu ma>mu$ )6

- a"  6- MPa

=n re$a+e "e o5+ne dametru$ nece"ar a$ 5o$+u$u8

" ma> 01834G 18162

Se ado)t' dn con"derentete#no$oce8 D5 7 8 mm

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

VI- VERI0IAREA #ODELELOR ELE#ENTELOR 5 ŞI 4 U PA:ETUL#DESI(N

/3

Page 33: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 33/68

,.7 PROIECTAREA ELEMENTELOR 7 I 0TIRANT INFERIOR ICORP TIRANT INFERIOR2

I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5. N9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 75)mmG L* 7 6. mm L+ 7 *5. mm h4 7 6. mm 0determnat $a ca$cu$u$ e$ementu$u 48"eca$cu$ea?' momente$e n centru$ 'ur de trecere #<6 7 0= ?L);L+@ 7 )+5/5. Nmm8 #>6 70= ?L* ;h4J*@ 7 ))*5Nmm9 #=6 7 0< ?L) ;L+@ ; 0> ?L* ;h4J*@ 7 4*66*5 Nmm3- T)u$ "arcn "tatc'

c- Re"trc+ dmen"ona$e L/ 7 *5. mmG +ea&a )'trat' 7 "e &a "uda n T )e cor)u$ 6 ! "em)une ca $atura )'tratu$u8 #7 #6 4- mmG"- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-oC3-oCG medu de $ucru e>teror cuume?e$' a&an"at'e- Cond+ con"truct&e matera$e "uda5$e,- Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+.

/4

Page 34: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 34/68

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

=eoarece trantu$ n*eror )recum ! cor)u$ trantu$u n*eror "unt )e"e care "e &or"uda "e ado)t'8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu at,/4 MPar  /6- MPa.

III- ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE% "e ado)t'8 7 /5 mm8 con*orm une e&a$u'r a)ro>mat&e a ro"m$or e$emente$or (8

1- ! 11G% $unmea L/ 7 L/ C h5J* C 7 )5.'*5'/5 7 )6. mmG% $unmea L/ 7 L/J* 7 85 mm

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' mode$u$ de ca$cu$ e"te o 5ar' drea)t' nca"trat'8 com)u"' dn , +e& )'trare% "o$ctat'$a trac+une de *or+a F< G $a nco&oere o5$c' de "arcn$e F8 FH ! MH38 M3G $a tor"une demomentu$ M<3G $a *or*ecare de *or+e$e FH ! FG% e$emente$e 7 ! *ormea?' n ?ona medan' $e'tur' +e&'%+e&' ! "unt *>ate a>a$

 )rntr%o a"am5$are cu 5o$+G% )entru ca$cu$u$ de re?"ten+' "e con"der' c' ana"am5$u$ ce$or dou' 5are e"te nca"tratn centru$ *$an!e (G

/6

Page 35: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 35/68

% deoarece8 mode$u$ de dmen"onare cu $uarea n con"derare a tuturor "o$ct'r$or e"tede com)$e>tate m'rt'8 n contnuare8 "e ado)t' un mode$ "m)$*cat care a n con"derare"o$ctarea )rnc)a$' de nco&oere dat' de *or+a F ! momentu$ MH7

% e*ortur$e de nco&oere n "ec+un$e crtce 0)entru mode$u$ "m)$*cat2#ima S)7 #H6 ; 0> L/ 7 4**/65 Nmm9 Kn sec2iunea S)#i ma S* 7 #=6 ; 0> L/ 7 )*)5)+6 Nmm9 Kn sec2iunea S*

% dmen"onare trant n*eror 7 +nnd cont c'8 u?ua$ )entru +e&$e )'trate "tandard8 t9# -8-4-8148 0t9# -812 "e determn'

h67 7/4-*)G at 11- MPa

#7368,1t7  3.,1 mmG"e ado)t' "em*a5rcat +ea&' )'trat' cu dmen"un$e h6 7 5. mm ! t6 7 5 mmG +nnd cont c' +ea&a 7 ntr' n +ea&a ! dec #  #7 [ , t  6- [ , tG con"der+nd

ca )entru +e&$e )'trate t9# -8-4-814 re?u$t' #  467183G "e ado)t' "em*a5rcat +ea&' )'trat' cu dmen"un$e h8 7 5. mm $i t8 7 5 mmG

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

/7

Page 36: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 36/68

VI- VERI0IAREA #ODELULUI U PA:ETUL #DESI(N

/

Page 37: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 37/68

,. Proectarea $e'tur 6%7 0m5nare "udat'2

I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7/5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 7 5)mm L* 7 6. mm L+ 7 *5. mm h4 7 4. mmG "e ca$cu$ea?' momente$e n centru$ 'ur detrecere #<6 7 0= ?L);L+@ 7 )+5/5. Nmm9 #>6 7 0= ?L* ;h4J*@ 7 ))*5Nmm8 #=6 7 0< ?L) ;L+@ ; 0> ?L* ;h4J*@ 7 4*66*5Nmm3- T)u$ "arcn "tatc'c- =ate de")re a"am5$areG trantu$ ! cor)u$ trantu$u "u)eror "unt e>ecutate dn +ea&'

 )'trat' cu dmen"unea #6  #7 6- mm ! ro"mea t6  t7  4 mmG". T)u$ m5n'r8 "udur' de co$+e- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3- ZCG medu de $ucru e>teror cuume?e$' a&an"at', . Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI ATE:NOLO(IEI

/(

Page 38: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 38/68

E$emente$e 6 ! 7 *ormea?' un "u5an"am5$u "udat !8 dec8 )entru ace"tea "%a a$e"matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu cu at,/4 MPa " cur /6- MPa .

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

- ro"mea cordonu$u de "udur' a e"te ma mc' dect ro"mea )erete$u +e&t687

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' deoarece nc'rcarea e>teroar' e"te com)u"' dn "arcn mu$t)$e ! mode$u$ de ca$cu$are com)$e>tate m'rt' )entru ca$cu$u$ c$a"c "e con"der' un mode$ "m)$*cat care a ncon"derare nc'rcarea cu "arcn$e ma>me8 *or+a F< ! momentu$ MH7

% ten"un$e de *or*ecare "unt re)art?ate un*orm )e $unmea ce$or dou' cordoane de"udur'% "e ne$ea?' "o$ct'r$e $a nco&oere ! *or*ecare

' =men"onare "udur'=n re$a+e8 "e o5+ne ro"mea cordonu$u de "udur'

a7 7+-5)

Se ado)t'8 dn con"derente te#no$oce8 ro"mea cordonu$u de "udur'9 a 7 + mm-

3-

Page 39: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 39/68

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

VI- VERI0IAREA #ODELULUI U PA:ETUL #DESI(N

31

Page 40: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 40/68

,.( Proectarea $e'tur$or 7%,.(.1 Proectarea $e'tur 7%8 +ea&'%+ea&' )'trat'

I- DATE DE PROIETAREa- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e

L) 7 5) mm L* 76.mm L+ 7 *5. mm L/7 ).*95 mmG "e ca$cu$ea?'momente$e n centru$ a"am5$'r cu 5o$+ #<6 7 0= ?L);L+@ 7 )+5/5.Nmm9#>6 7 0= ?L* ;h5J*;L/@ 7 )))*5Nmm9 #=6 7 0< ?L) ;L+@ ; 0> ?L*;h4J*;L/@ 7 4*66*5 Nmm

3- T)u$ "arcn "tatc'c- =ate de")re a"am5$are +ea&a )'trat' nteroar' are dmen"unea #7 4- mm !

ro"mea t7  4 mmG +ea&a )'trat' e>teroar' are dmen"unea #  6- mm !ro"mea t4 4 mm

"- T)u$ $e'tur 0a"am5$'r28 cu contact con*orm

e-Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucrue>teror cu ume?e$' a&an"at'

,- Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea ! modu$ar?area!- Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area

matera$e$or8 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI ATE:NOLO(IEI

E$emente$e 7 ! "unt nc$u"e n "u5an"am5$e "udate ! dec )entru ace"tea "%a a$e" matera$"uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cuat,/4 MPa " cu r /6- MPa .III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

'  )entru a"urarea *unc+on'r "e m)une rea$?area contactu$u con*orm 0)e "u)ra*a+e

mar2 dntre +e&$e 7 ! care "e rea$?ea?' )rn montau$ cu oc a$ ace"tora.% +e&$e )'trate nteroar' ! e>teroar' au dmen"un$e h6 7 5. mm9 t5 7 5 mm h8 7 4.mm

3,

Page 41: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 41/68

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' nc'rc'r$e e>teroare "unt FH  34-8 F  /4- NG M<7  1/434- Nmm8M7  (11,4 Nmm8 MH7  6,77,4 NmmG% dmen"un$e a$e?au$u )'trat8 @ #7  4- mm8 $unmea L $ cu &a$oarenecuno"cut'G ro"mea +e& nteroare8 t7  4 mm8 ! re")ect& e>teroare t  4 mmG% ""temu$ de coordonate ado)tat are a>a a>a$' < n $oc de ! a>a trn"&er"a$' n $ocde <Fas74. #Pa :7h675. mm

Fas:*L*' ?0 :;+#6@L')*:#H67.Fas :* L*' ?0= :;+#<6 @L')* :#>67.

*)4...L*

').)+665L'/864*...7.*)4...L*').58665L')88+6....7.

! au "o$u+$e )o?t&e ma>me L) 7 +)98mm ! re")ect& L) 7 *49 mmG "e ado)t' L 7 /5 mm

3/

Page 42: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 42/68

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.(.,Proectarea $e'tur 7%8 a"am5$are )rn 5o$+

I- DATE DE PROIETAREa- For+a e>teroare F<  ,64- NG

 5. T)u$ "arcn "tatc'c. =ate de")re a"am5$are +ea&a )'trat' nteroar' are dmen"unea h6 7 5. mm !ro"mea t6 7 5 mmG +ea&a )'trat' e>teroar' are dmen"unea h8 7 4. mm ! ro"mea t8

7 5 mmd. T)u$ $e'tur 0a"am5$'r28 cu contact con*orme. Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cuume?ea$' a&an"at'*. Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea ! modu$ar?area

. Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

Pentru e$emente$e 7 ! "%a a$e" matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%,0STAS 4--9,2 cu σ-,  ,/4 MPa " σr   /6- MPa.

;o$+u$ "e &a e>ecuta dn o+e$ )entru con"truc+ mecance8 E,(40SR EN 1--,49,--42 cuσ-,  ,(4 MPa " σr   /(- MPa

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

- a"am5$area cu 5o$+ "e )o?+onea?' n centru$ a"am5$'r +ea&'%+ea&'8 7%G

33

Page 43: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 43/68

- "e &a rea$?a a"am5$are tran"&er"a$' )rn am5 )ere+ a +e&$or 

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

- *or+a F< "e tran"mte )rn *orm' 0contact drect2 de $a +ea&a 7 $a 5o$+ )rn dou' "u)ra*e+e"emc$ndrce )e care8 datort' ocu$u e>"tent m'rt8 "e con"der' ca a)ar )re"un de"tr&re cu d"tr5u+e co"nu"oda$' cu ma>mu$ )7 0"u5ca).

- *or+a F< "e tran"mte )rn *orm' 0contact drect2 de $a 5o$+ $a +ea&a 8 de a"emenea8 )rndou' "u)ra*e+e "emc$ndrce )e care8 datort' ocu$u e>"tent redu"8 "e con"der' c'a)ar )re"un de "tr&re cu d"tr5u+e un*orm' cu ma>mu$ )

=men"onare a"am5$are cu 5o$+=n re$a+e "e o5+ne dametru$ nece"ar a$ 5o$+u$u

7 ma ?696 49)@

Se ado)t' dn con"derente te#no$oce8 dar ! de nter"c#m5a5$tate8  D6 7 )* mm.

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE- A$eerea 5o$+u$u "e &a ado)ta una cu dametru$ e>teror a$ )or+un c$ndrce8 1-#1-

mmK- Au"tae ! to$eran+e @1,9#1-8 )entru +ea&a ! 5o$+G e>ecu+e m$oce a 'ur dn

+ea&a 7.- Ruo?t't a$e?au$ dn +ea&a "e &a a$e?a R a /8, YmG a$e?au$ dn +ea&a 7 "e &a rea$?a

 )rn 'urre8 R a 68/ Ym

34

Page 44: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 44/68

,.1- Proectarea e$emente$or 11 ! 1,91,: 05ara centra$' !co$oana "tna9drea)ta2

I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$eL) 7 5)mm L* 7 6. mm L+ 7 *5. mm L/ 7 *5. mmG "e ca$cu$ea?' momente$e n centru$ 5arecentra$e#<)) 7 0= ?L);L+@ 7 466*5 Nmm9 #>)) 7 0= ?L* ; L/@ 7 *4)4*5 Nmm9#=)) 7 0< ?L) ;L+@ ; 0> ?L* ; L/@ 7++//*5 Nmm

3- T)u$ "arcn "tatc'c. Re"trc+ dmen"ona$e L5 7 44. mmG e$emente$e 1,91,: ! 11 "e &or e>ecuta dn +e&cu )ro*$ )'trat care "e &or a"am5$a nteror%e>terorGd. Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cuume?e$' a&an"at'e. Cond+ con"truct&e matera$e "uda5$e*. Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+.

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

=eoarece $e'tur$e cu e$emente$e adacente "unt m5n'r )rn "udare )entru 5ara centra$' !

co$oane$e "tna9drea)ta "e ado)t'8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2cu

-, ,/4 MPa " r /6- MPa

III- ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE

L5 7 L5J* 7 ++. mm

36

Page 45: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 45/68

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' mode$u$ de ca$cu$ e"te o 5ar' drea)t' re?emat' $a ca)ete8 com)u"' dn , +e& )'trare %"o$ctat' $a trac+une de *or+a FH G $a nco&oere o5$c' de "arcn$e F8 F< ! M<118 M11G $ator"une de momentu$ MH11G $a *or*ecare de *or+e$e F< ! FG% e$emente$e 11 ! 1,91,: *ormea?' $e'tur +e&'%+e&' ! "unt *>ate a>a$ )rn a"am5$'rcu 5o$+G

% )entru ca$cu$u$ de re?"ten+' "e con"der' c' an"am5$u$ ce$or tre e$emente e"te a'+atde tran+ 1/91/:G% deoarece8 mode$u$ de dmen"onare cu $uarea n con"derare a tuturor "o$ct'r$or e"tede com)$e>tate m'rt'8 n contnuare8 "e ado)t' un mode$ "m)$*cat care ne$ea?'ten"un$e enerate de e*ortur$e a>a$e8 t'etoare ! de momentu$ de tor"une a n con"derare"o$ct'r$e de nco&oere enerate de momente$e ma>me ortoona$e dn )$an or?onta$ !&ertca$8 Mma>@ ! re")ect&8 Mma>VG du)' determnarea dmen"un$or )rn re?o$&areamode$u$u "m)$*cat "e &a *ace &er*carea cu modu$u$ cu )ac#etu$ M=ESIN% e*ortur$e de nco&oere n "ec+un$e crtce 0)entru mode$u$ "m)$*cat2# Kma: 7 #>)) ; 0< L5J* 7 65/5.. Nmm $i # KmaV 7 #<)) ; 0> L5J* 7 *5.5. Nmm' dmen"onare 5ar' centra$'8 118 dn u$tma )arte a re$a+e8 +nnd cont c'8 u?ua$ )entru

+e&$e )'trate "tandard8 t9# -8-4-8148 0t9# -812 "e determn'8

h))7 75/-**8

- ! re?u$t'8 t11  4.3 mmG"e ado)t' "em*a5rcat +ea&' )'trat' cu dmen"un$e h)) 7 4.mm$i t)) 7 5 mmG +nnd cont c' +ea&a 1, ntr' n +ea&a 11 re?u$t'8 #1,  #11 % , t11  4- mmG

- dmen"onare co$oan' "tna9drea)ta8 1,91,:

"em*a5rcat +ea&' )'trat' cu dmen"un$eh

)*

 7 5. mm $i t)*

 7 5 mm

37

Page 46: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 46/68

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.11 Proectarea $e'tur$or %( ! 1-%11 0m5n'r "udate2I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 75)mm L* 7 6. mm L+ 7 *5. mm L/ 7 *5.mm H 7 h))J*;!ros- plat3an"ei ).?8mm@7+8mm "e ca$cu$ea?' momente$e n centru$ *$an!e 1-#<). 7 0= ?L);L+@ 7 )+5/5.Nmm9 #>).

7 0= ?L* ; L/@ 7 )//...Nmm9 #=). 7 0< ?L) ;L+@ ; 0> ?L* ; L/ ' H@ 7 84+5.Nmm 5. T)u$ "arcn "tatc'c. Re"trc+ dmen"ona$e "e m)une ca dmen"un$e *$an!e$or a"am5$ate "' )ermt'"trnerea a"am5$'r cu c#e "tandard re")ectnd cond+a de a5art mnmGd. Cond+ de *unc+onare coe*centu$ de *recare dntre *$an!e8 Y -814-8,4 0*recareu"at'8 o+e$%o+e$2G tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cu ume?e$' a&an"at'

e. Cond+ con"truct&e matera$e "uda5$e*. Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+.

3

Page 47: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 47/68

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI ATE:NOLO(IEI

E$emente$e 8 (8 1- ! 11 *ormea?' un "u5an"am5$ur "udate !8 dec8 )entru ace"tea "%aa$e" matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu -,  ,/4 MPa

r   /6- MPa

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' deoarece nc'rcarea e>teroar' e"te com)u"' dn "arcn mu$t)$e ! mode$u$ de ca$cu$are com)$e>tate m'rt' )entru ca$cu$u$ c$a"c "e con"der' un mode$ "m)$*cat care a ncon"derare nc'rcarea cu "arcn$e ma>me8 *or+a F< ! momentu$ MH1-

% ten"un$e de *or*ecare "unt re)art?ate un*orm )e $unmea ce$or dou' cordoane de"udur'% "e ne$ea?' "o$ct'r$e $a nco&oere ! *or*ecare=n re$a+e "e o5+ne ro"mea cordonu$u de "udur'

a7 7+-8+

Se ado)t'8 dn con"derente te#no$oce8 ro"mea cordonu$u de "udur'8 a 7 +-5 mm.

3(

Page 48: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 48/68

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.1, Proectarea $e'tur (%1- 0a"am5$are )rn !uru5ur2I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 7 5)

mm L* 7 6. mm L+ 7 *5. mm L/ 7 *5. mm H 7 h)) ; ! ; !). 7 +. ; 8 ;87 /4 mm "eca$cu$ea?' momente$e n centru$ *$an!e (#<). 7 0= ?L);L+@ 7 )+5/5. Nmm9 #>). 7 0= ?L* ; L/@ 7 )//... Nmm9 #=). 7 0< ?L) ;L+@ ; 0> ?L* ; L/ ' H@ 7 84+5. Nmm3- T)u$ "arcn "tatc'c. Re"trc+ dmen"ona$e "e m)une ca dmen"un$e *$an!e$or a"am5$ate "' )ermt'"trnerea a"am5$'r cu c#e "tandard re")ectnd cond+a de a5art mnmGd. Cond+ de *unc+onare coe*centu$ de *recare dntre *$an!e8 Y -814-8,4 0*recareu"at'8 o+e$%o+e$2G tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cu ume?e$' a&an"at'e. Cond+ con"truct&e matera$e "uda5$e*. Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+.

4-

Page 49: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 49/68

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

Se ado)t' )entru !uru5ur cu re?"ten+a $a ru)ere mnm' rmn  6-- MPa " $mta $acurere con&en+ona$' 8 -,3- MPa.

III- ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE-  )entru *$an!e$e ( ! 1- "e ado)ta "em*a5rcat de t) )$at5and' !8 +nnd cont c' n

centru "e &a "uda cor)u$ trantu$u 0# [ a X 64 mm2 ! ")re e>teror "e &a a$oca ")a+ude ac+une a c#e de *>are 0X , mm8 )entru !uru5ur de )n' $a M1-

- ,28 cu dmen"unea L*   116 mm ! ro"mea mmG- 'ur$e de trecere a !uru5ur$or cu dametru$ =1 "e &or d")une n co$+ur$e unu )'trat

cu $atura L (, mm

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' tran"mterea "arcn$or de $a *$an!a 4 $a *$an!a 6 "e *ace )rn ntermedu$ te$or ce$or )atru !uru5ur ! )rn *$ete$e ace"toraG )entru ca$cu$u$ de dmen"onare "e m)unedent*carea a"am5$'r cu !uru5 cea ma "o$ctat' )rn 5a?at )e )rnc)u$ "u)er)o?+eac+un *or+e$orG% *or+a F< "o$ct' a"am5$area a>a$ centrcG momente$e M1- ! MH1- "o$ct' a"am5$areaa>a$ e>centrcG *or+e$e FH8 F ! momentu$ M<1- "o$ct' a"am5$area tran"&er"a$ centrcG% !uru5ur$e "e montea?' cu oc ! "o$ctarea te$or ace"tora e"te trac+unea% du)' dmen"onarea !uru5u$u ce$ ma "o$ctat "e &a *ace dmen"onarea ace"tua dncond+a de re?"ten+' a te !uru5u$u ! a)o "e &a *ace &er*carea cu )ac#etu$ M=ESIN

41

Page 50: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 50/68

Ca$cu$u$ *or+e$or a>a$e dn !uru5ur core")un?'tor *ec're nc'rc'r

-

#f   " $$ mm! # " %&mm! a " '#f  ( #)*& " .5! r$ " r& " r+ " r "

" 5 mm

- *or+e$e dn !uru5ur enerate de *or+a F> care "o$ct' a"am5$area a>a$ centrc

7 744*-5 N 744*-5 N 744*-5 N 744*-5 N

' *or+e$e dn !uru5ur enerate de momentu$ M1- care "o$ct' a"am5$area a>a$e>centrc

7 7+*9 N 7 7+*9N 7+*9

N 7+*9 N

' *or+e$e dn !uru5ur enerate de momentu$ MH1- care "o$ct' a"am5$area a>a$e>centrc

7 7*.5+95 N 7*.5+95 N

7 7)++9) N 7+*9 N

% *or+e$e dn !uru5ur enerate de re?u$tanta *or+e$or FH ! F8 8 care "o$ct'

a"am5$area tran"&er"a$ centrc

N

4,

Page 51: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 51/68

% *or+e$e dn !uru5ur enerate de momentu$ M<1- care "o$ct' a"am5$area tran"&er"a$centrc

  7**55 N

+alculul forţelor axiale totale din şuru!uri:

74+4*95N

74)4596N

 7/*5 N7/4.8 N

Dnc'rcarea ma>m' Fa!  ma>0 2 6/71 N ndc'c'!uru5u$ 1 e"te ce$

ma "o$ctat ! &a * dmen"onat con*orm ca$cu$u$u de re?"ten+'.

Calcll de re!is"en#$% dmen"onarea !uru5u$u ce$ ma "o$ctat dn cond+' de re?"ten+' $a trac+une

 )re"u)une determnarea dametru$u nteror a$ *$etu$u nece"ar8

% "e ado)t' 0 2 )arametr*$etu$u ") 7 498* mm9 "* 7 9.*4 mm9 " 7 ). mm

?#).@9 p 7 )-5 mmG "e ado)t'core$at cu dmen"unea*$etu$u?#).@dametru$'ur detrecere8 D) 7 )) mm 0e>ecu+e m$oce2G "e ado)t' )u$+' #). cu m 7 8 mm ! S 7 )6mm.

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

4/

Page 52: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 52/68

,.1/ Proectarea $e'tur$or 11%1,91,:,.1/.1Proectarea $e'tur 11%1,91,:8 +ea&'%+ea&' )'trat'

I- DATE DE PROIETARE

a. For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 7 5)mm L* 7 6. mm L+ 7 *5. mm L/ 7 *5. mm L57 ++.  mmG "e ca$cu$ea?'*or+e$e ! momente$e n centru$ a"am5$'r cu 5o$+% 0<s 7 0<" 7 0<J* 7 *5 N 0>s 7 0>"

70>J* 7 )65 N #<)) 7 0= ?L);L+@J* 7466*5 Nmm9 #>)) 7 0= ?L*; L/@J* ; 0< L5J*7*4)4*5 Nmm9 #=)) 7 0< ?L) ;L+@J* ; 0> ?L* ; L/@J* 7 ++//*5 NmmG

 5. T)u$ "arcn "tatc'c. =ate de")re a"am5$are +ea&a )'trat' nteroar' are dmen"unea h)* 7 5. mm !

ro"mea t)* 7 5 mmG +ea&a )'trat' e>teroar' are dmen"unea h)) 7 4. mm !ro"mea t)) 7 5 mm

d. t)u$ $e'tur 0a"am5$'r28 cu contact con*orme. Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3- ZCG medu de $ucru e>teror cu

ume?e$' a&an"at'*. Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea ! modu$ar?areaG. Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+

43

Page 53: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 53/68

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

E$emente$e 11 ! 1,91,: "unt nc$u"e n "u5an"am5$e "udate !8 dec8 )entru ace"tea "%a

a$e" matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu -,  ,/4 MPa "

r /6- MPa.

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

'  )entru a"urarea *unc+on'r "e m)une rea$?area contactu$u con*orm 0)e "u)ra*a+emar2 dntre +e&$e 11 ! 1,91,: care "e rea$?ea?' )rn montau$ cu oc a$ ace"tora.

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

Le'tura 0a"am5$area2 dntre +e&$e )'trate 11 ! 1, e"te "m$ar' cu $e'tura dntre +e&$e4 ! 6 cu urm'toare$e deo"e5r

% nc'rc'r$e e>teroare "unt 0<s  7 )*5 N 0>s7 )65 N #<)) 7 466*5 Nmm9 #>)) 7*4)4*5 Nmm9 #=)) 7 ++//*5 Nmm% dmen"un$e a$e?au$u )'trat8 : 7 h)* 7 5. mm8 $unmea L 7 l)) cu &a$oarenecuno"cut'G ro"mea +e& nteroare9 t)* 7 5 mm8 ! re")ect& e>teroare t)) 7 5 mmG

44

Page 54: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 54/68

% ""temu$ de coordonate ado)tat are a>a a>a$' H n $oc de ! a>a trn"&er"a$' n $ocde H

Fas :

*

L

*

' ?0<s:;+#=)) @L')*:#>))7.Fas :* L*' ?0>s:;+#=)) @L')*: #<))7.

care du)' n$ocurea &a$or$or )arametr$or cuno"cu+ de&n

*)4...L*').58665L')88+6....7.*)4...L*').)+665L'/864*...7.

! au "o$u+$e )o?t&e ma>me L) 7 +)-88 mm !8 re")ect&8 L) 7 *49 mmG "e ado)t' L 7l)) 7 /5 mm

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.1/.,Proectarea $e'tur 11%1,91,:8 a"am5$are )rn 5o$+46

Page 55: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 55/68

I- DATE DE PROIETARE

a. For+a e>teroare% 0= 7 /5. N 0=s 7 0=J* 7 **5 NG3. T)u$ "arcn "tatc'c- =ate de")re a"am5$are +ea&a )'trat' nteroar' are dmen"unea h)* 7 5. mm !

ro"mea t)* 7 5 mm +ea&a )'trat' e>teroar' are dmen"unea h)) 7 4. mm ! ro"mea t)) 7 5mmG"- T)u$ $e'tur 0a"am5$'r28 cu contact con*orme- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cuume?ea$' a&an"at',- Cond+ con"truct&e nter"c#m5a5$tatea ! modu$ar?area!. Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

Pentru e$emente$e 11 ! 1,91,: "%a a$e" matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN

1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu -,  ,/4 MPa " r /6-MPa.

;o$+u$ "e &a e>ecuta dn o+e$ )entru con"truc+ mecance8 E,(4 0SR EN 1--,49,--42

cu a",(4 MPa " r /(- MPa

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

47

Page 56: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 56/68

% *or+a FH" "e tran"mte )rn *orm' 0contact drect2 de $a +ea&a 1, $a 5o$+ )rn dou'"u)ra*e+e "emc$ndrce )e care8 datort' ocu$u e>"tent m'rt8 "e con"der' ca a)ar )re"unde "tr&re cu d"tr5u+e co"nu"oda$' cu ma>mu$ )1,G% *or+a FH" "e tran"mte )rn *orm' 0contact drect2 de $a 5o$+ $a +ea&a 118 de a"emenea8

 )rn dou' "u)ra*e+e "emc$ndrce )e care8 datort' ocu$u e>"tent redu"8 "e con"der' c' a)ar  )re"un de "tr&re cu d"tr5u+e un*orm' cu ma>mu$ )11

ma>01.-3 G -.6,42

Se ado)t' dn con"derente te#no$oce8 dar ! de nter"c#m5a5$tate8 D)* 7 )* mm-

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.13 Proectarea e$ementu$u 1/91/: 0trant "tna9drea)ta24

Page 57: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 57/68

I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *4.. N8 0= 7 /5.8 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 75)mm9 L* 7 6. mm9 L+ 7 *5. mm9 L/ 7 *5.. mm9 L5 7 44. mmG "e ca$cu$ea?' *or+e$e !momente$e n centru$ m5n'r "udate 0<s 7 *5 N8 0=s 7 **5 N9 0>s 7 +5.N #<)+ 70=?L);L+@J* 7 466*5 Nmm9 #>)+ 7 0= ?L*;L/@J* 7 6*... Nmm9 #=)+ 7 0< ?L) ;L+@J* ; 0>

?L* ; L/@J* 7 /5/8*5 Nmm3- T)u$ "arcn "tatc'c. Re"trc+ dmen"ona$e L4 7 /5. mmG"- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cuume?e$' a&an"at'Ge- Cond+ con"truct&e matera$e "uda5$eG,- Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+.

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

Se ado)t'8 o+e$ "uda5$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu ,/4 MPa

" r /6- MPa

III- ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE

' "e ado)ta "em*a5rcat de t) )$at5and' cu dmen"un$e "ec+un 51/ ! ro"mea G% "e ado)t'8 )ornnd de $a dmen"unea cordonu$u de "udur' a5artu$ e>teror a$ace"tea e"te de$mtat de un contur )'trat cu $atura de 34 mmG% "e ado)t'9 a 7 68 mm 37 ). mm

4(

Page 58: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 58/68

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' mode$u$ de ca$cu$ e"te o 5ar' drea)t' nca"trat'8 "o$ctat' $a trac+une de *or+a F<" G $anco&oere o5$c' de "arcn$e F"8 FH" ! M1/8 MH1/G $a tor"une de momentu$ M<1/G $a *or*ecarede *or+e$e FH" ! F"G% e$emente$e 1/91/: ! /9/: *ormea?' a"am5$'r cu !uru5ur montate cu ocG% deoarece8 mode$u$ de dmen"onare cu $uarea n con"derare a tuturor "o$ct'r$or e"te

de com)$e>tate m'rt'8 n contnuare8 "e ado)t' un mode$ "m)$*cat care a n con"derare"o$ctarea )rnc)a$' de nco&oere dat' de *or+a FH" ! momentu$ M1/G

3)+ 7 6 mmL4 7 /5. mm

' e*ortu$ de nco&oere n "ec+unea crtc' 0)entru mode$u$ "m)$*cat2# K ma 7 #>)+;0=s L4 7 )6+*5. Nmm

% dmen"onare8"e determn' $'+mea trantu$u

7 7-8

"e ado)t' "em*a5rcat de t) )$at5and' 0o+e$ $at2 cu 3 7 ).. mm $i h 7 ). mm

6-

Page 59: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 59/68

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.14 Proectarea $e'tur 1,%1/91,:%1/: 0m5nare "udat'2I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5. N9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 75) mm9 L* 7 6. mm9 L+ 7 *5. mm9 L/ 7 *5. mm9 L5 7 44. mmG "e ca$cu$ea?' *or+e$e !momente$e n centru$ m5n'r "udate 0<s 7 *5 N9 0=s 7 **5 N9 0>s 7 +/. N #<)+ 7 0= ?L);L+@J* 7 466*5 Nmm9 #>)+ 7 0= ?L*;L/@J* 7 6*... Nmm9 #=)+ 7 0< ?L) ;L+@J* ; 0> ?L* ; L/@J* 7/5/8*5Nmm3- T)u$ "arcn "tatc'

61

Page 60: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 60/68

c- =ate de")re a"am5$areG co$oana "tna9drea)ta e"te dn +e&a )'trat' cu $atura #1,  4-mm ! ro"mea t1,  3 mmG trantu$ "tna9drea)ta e"te dn )$at5and' cu $'+mea 51/  (- m !ro"mea 1/ mmG"- T)u$ m5n'r8 "udur' de co$+e- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3- ZCG medu de $ucru e>teror cuume?e$' a&an"at'

,- Cond+ eco$oce ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8 )rotec+a &e+

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI A

TE:NOLO(IEIE$emente$e 1,8 1/8 ! 1,:8 1/: *ormea?' "u5an"am5$ur "udate !8 dec8 )entru ace"tea "%a

a$e" matera$ "uda5$8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu -,,/4 MPa "r /6- MPa

III- ALE(EREA 0OR#EI ONSTRUTIVE

ro"mea cordonu$u de "udur' a e"te ma mc' dect ro"mea )erete$u +e& t1,  3 mm

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' deoarece nc'rcarea e>teroar' e"te com)u"' dn "arcn mu$t)$e ! mode$u$ de ca$cu$are com)$e>tate m'rt' )entru ca$cu$u$ c$a"c "e con"der' un mode$ "m)$*cat care a ncon"derare nc'rcarea cu "arcn$e ma>me8 *or+a F<" ! momentu$ MH1/

% ten"un$e de *or*ecare "unt re)art?ate un*orm )e $unmea ce$or dou' cordoane de"udur'% "e ne$ea?' "o$ct'r$e $a nco&oere ! trac+une

=men"onare "udur'

6,

Page 61: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 61/68

=n re$a+a8 "e o5+ne ro"mea cordonu$u de "udur'8

a7 7 +9+6 mm

Se ado)t'8 dn con"derente te#no$oce8 ro"mea cordonu$u de "udur'8 a 7 +-5 mm

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.16 Proectarea e$ementu$u /9/: 0"u)ort "tna9drea)ta2

I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7/5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 75)mm9 L* 7 6. mm9 L+ 7 *5. mm9 L/ 7 *5. mm9 L5 7 44. mm L4 7 /5. mmG "e ca$cu$ea?'*or+e$e ! momente$e n centru$ a"am5$'r cu !uru5ur 0<s 7 *5 N9 0=s 7 **5 N9 0>s 7 +5.N #<+ 7 0= ?L);L+@J* 7 466*5 Nmm9 #>+ 7 0= ?L*; L/; L4@J* ; 0< L5J* 7 )6+*5. Nmm9#=+ 7 0< ?L) ;L+@J* ; 0> ?L* ; L/; L4@J* 7 5++565 Nmm3- T)u$ "arcn "tatc'c. Re"trc+ dmen"ona$e L6 7 *5. mm L8 7 )/595 mm a 7 66 mmG"- Cond+ de *unc+onare tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cuume?e$' a&an"at'G

e- Cond+ con"truct&e matera$e "uda5$eG,- Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8 )rotec+a &e+.

6/

Page 62: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 62/68

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞI

TE:NOLO(IEI

Se ado)t'8 o+e$ S,/48 con*orm SR EN 1--,4%, 0STAS 4--9,2 cu a",/4 MPa " r /6- MPa

III- ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE

' "e ado)ta "em*a5rcat de t) )$at5and' cu dmen"un$e "ec+un 51 51/ (7 mm !ro"mea mmG% "e ado)t' a 77 mmG 51- mm8 ace$ea! dmenun de )o?+onare a 'ur$or ca nca?u$ trantu$u 1/.

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' mode$u$ de ca$cu$ e"te o 5ar' drea)t' nca"trat'8 "o$ctat' $a trac+une de *or+a F" G $anco&oere o5$c' de "arcn$e F<"8 FH" ! M</8 MH1/G $a tor"une de momentu$ M/G $a *or*ecarede *or+e$e FH" ! F"G% e$emente$e /9/: *ormea?' a"am5$are cu !uru5ur montate cu oc cu o *$a!' *>at' )e!a"uG

63

Page 63: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 63/68

% deoarece8 mode$u$ de dmen"onare cu $uarea n con"derare a tuturor "o$ct'r$or e"tede com)$e>tate m'rt'8 n contnuare8 "e ado)t' un mode$ "m)$*cat care a n con"derare"o$ctarea )rnc)a$' de nco&oere dat' de *or+a FH" ! momentu$ M</

' e*ortu$ de nco&oere n "ec+unea crtc' 0)entru mode$u$ "m)$*cat2# K ma 7 #<+ ;0=s L6 7 ))* Nmm' dmen"onare8"e determn' $'+mea trantu$u

78-++

"e ado)t' "em*a5rcat de t) )$at5and' 0o+e$ $at2 cu 3 7 ).. mm $i h 7 ). mm

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

,.17 Proectarea $e'tur 1/%/91/:%/: 0a"am5$are )rn !uru5ur2I- DATE DE PROIETARE

a- For+e$e e>teroare 0< 7 *45. N9 0= 7 /5.9 0> 7 +5. N ac+one?' $a d"tan+e$e L) 75)mm L* 7 6. mm L+ 7 *5.. mm L/ 7 *5. mm L5 7 44. mm L4 7 /5. mmG "eca$cu$ea?' *or+e$e ! momente$e n centru$ a"am5$'r 0<s 7 *5 N9 0=s 7 **5 N9 0>s 7 +5.N #<+ 7 0= ?L);L+@J* 7 466*5Nmm9 #>+ 7 0= ?L*; L/; L4@J* 7 6*... Nmm 0dncon"derente de "metre nu "e a n con"derare momentu$ *or+e F<@9 #=+ 7 0< ?L) ;L+@J* ;0> ?L* ; L/; L4@J* 7 /5/8*5 Nmm3- T)u$ "arcn "tatc'c- Re"trc+ dmen"ona$e dmen"un$e e$emente$or a"am5$ate *nd cuno"cute "e &or

ado)ta 3 !uru5ur care *or * d")u"e n &r*ur$e unu )'trat cu dmenun$e ma>m )o"5$G". Cond+ de *unc+onare coe*centu$ de *recare dntre e$emente$e 1/ ! / 01/: ! /:28 Y -814-8,4 0*recare u"at'8 o+e$%o+e$2Ge- tem)eratura8 T % /-ZC3-ZCG medu de $ucru e>teror cu ume?e$' a&an"at'

64

Page 64: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 64/68

,- Cond+ con"truct&e matera$e "uda5$e!- Cond+ de eco$oe ut$?area de matera$e ! te#no$o eco8 recc$area matera$e$or8

 )rotec+a &e+.

II- ALE(EREA #ATERIALULUI9 TRATA#ENTELOR TER#IE ŞITE:NOLO(IEI

Se ado)t' )entru !uru5ur cu re?"ten+a $a ru)ere mnm' r mn 6-- MPa " $mta $acurere con&en+ona$' 8 -,3- MPa

III- ADOPTAREA 0OR#ELOR ONSTRUTIVE

' 'ur$e de trecere a !uru5ur$or cu dametru$ =1 "e &or d")une n co$+ur$e unu )'tratcu $atura L 77 mm

IV- S:E#A DE ALUL9 DI#ENSIONARE ŞI VERI0IARE

' tran"mterea "arcn$or de $a trantu$ 1/ $a "u)ortu$ / "e *ace )rn ntermedu$ te$or

ce$or )atru !uru5ur ! )rn *$ete$e ace"toraG )entru ca$cu$u$ de dmen"onare "e m)unedent*carea a"am5$'r cu !uru5 cea ma "o$ctat' )rn 5a?at )e )rnc)u$ "u)er)o?+eac+un *or+e$orG

66

Page 65: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 65/68

% *or+a F<" "o$ct' a"am5$area a>a$ centrcG momente$e M/ ! MH/ "o$ct' a"am5$areaa>a$ e>centrcG *or+e$e FH"8 F" ! momentu$ M</ "o$ct' a"am5$area tran"&er"a$ centrcG% !uru5ur$e "e montea?' cu oc ! te$or ace"tora "unt "o$ctate $a trac+uneG% du)' dmen"onarea !uru5u$u ce$ ma "o$ctat "e &a *ace dmen"onarea ace"tua dncond+a de re?"ten+' a te !uru5u$uG

+alculul forţelor axiale din şuru!uri corespunzător fiecărei #ncărcări:, *or+e$e dn !uru5ur enerate de *or+a FH" care "o$ct' a"am5$area a>a$ centrc8

7 7*+)9*5 7*+)9*5N *+)95 N 7*+)95 N

' *or+e$e dn !uru5ur enerate de momentu$ M/ care "o$ct' a"am5$area a>a$ centrc

7 **+ N 7 *. N

7 *. N 7**+ N

' *or+e$e dn !uru5ur enerate de momentu$ M</ care "o$ct' a"am5$area a>a$ centrc

7 )8. N 7 )8. N

7 )4 N 7)4 N

' *or+e$e dn !uru5ur enerate de re?u$tanta *or+e$or FH" ! F"8care "o$ct' a"am5$areatran"&er"a$ centrc

7 // N 7// N

7 // N 7// N

' *or+e$e dn !uru5ur enerate de momentu$ M<1-  care "o$ct' a"am5$area tran"&er"a$centrc

67

Page 66: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 66/68

7+54) N 7+54) N

7 +54) N 7 +54) N

+alculul forţelor axiale totale din şuru!uri:

7/8*) N

7/4) N

7//54 N

7/45 N

Dnc'rcarea ma>m' Fa! ma>0 G G 23,1 N ndc' c' !uru5u$ e"te ce$ ma

"o$ctat ! &a * dmen"onat con*orm ca$cu$u$u de re?"ten+'.

+alculul de rezistenţă

= 10%03

e ado)t' )arametr *$etu$u ") 7 )*mm9 "* 7 6-)88mm9 " 7 8 mm ?#8@9 p 7 )-*5mmG "eado)t' core$at cu dmen"unea *$etu$u 0#)*2 dametru$ 'ur de trecere8 D) 7 )/ mm?eecu2ie miMlocie@ se a"opt piuli2 #)* cu m 7 4-5 mm $i S 7 )+ mmG

V- PROIETAREA 0OR#EI TE:NOLO(IE

6

Page 67: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 67/68

BIBLIO(RA0IE

1. Ju$a8 A. !.a. Orane de ma!n8 &o$. I8II. Un&er"tatea dn ;ra!o&8 1(68 1((.,. Moan8 #. !.a. Orane de ma!n. Teore%Proectare%A)$ca 8 Ed Un&er"t' ț ț

Tran"$&ana dn ;ra!o&8 ,-1, 0*ormat e$ectronc2./. R'du$e"cu8 C. Orane de ma!n8 &o$. I8 II8 III. Un&er"tatea Tran"$&ana dn ;ra!o&8

1(4.3. \\\ Cu$eere de norme ! e>tra"e dn "tandarde )entru )roectarea e$emente$or com)onente

a$e ma!n$or8 &o$. I. ! II. Un&er"tatea dn ;ra!o&8 1(3.

6(

Page 68: PROIECT UNIT BV.

7/23/2019 PROIECT UNIT BV.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-unit-bv 68/68

=ESENE


Recommended