Home >Documents >Proiect Ssm Boboc Gabriela

Proiect Ssm Boboc Gabriela

Date post:19-Jul-2015
Category:
View:504 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:

PROIECT FINALIZARE CURS SSM

Absolvent BOBOC GABRIELA

1

Catre ITM DAMBOVITA

Prin prezenta adresa va transmitem dosarul de cercetare a accidentului de munca produs la MECANPETROL. in data de 17.11.2011, ora 23:45, victima fiind NISTOR LETIIA, salariata la MECANPETROL., Linia 1 Atelier termofomare.

DIRETOR EXECUTIV TEHNICILIE ION

OPISUL ACTELOR AFLATE IN DOSARUL DE CERCETARE 2

A ACCIDENTULUI DE MUNCA Dosarul de cercetare a accidentului de munca, produs in data de 17.11.2011, ora 23:45, accidentat fiind NISTOR LETIIA, angajata la MECANPETROL cuprinde urmatoarele acte: 1. Procesul-verbal de cercetare (2 exemplare) Nr.file 5

2. ANEXE : Anexa Nr.1. Copie dupa decizia nr.1389/19.11.2011 de numire a comisiei de cercetare a accidentului

Nr.file 1

Anexa Nr.2. Nota de constatare la faa locului, ncheiat imediat Nr.file dup producerea evenimentului, care include si fotografii 4 referitoare la eveniment Anexa Nr.3. Declaraia persoanei acccidentate, original si forma Nr.file 2 tehnoredactata Anexa Nr.4. Declaratilele martorilor si a conducatorului locului de munca. Anexa Nr.5. Copie dupa Certificat constatator. Anexa Nr.6. Copie dupa Fisa de aptitudine a persoanei accidentate. Anexa Nr.7. Copie dupa carnetul de munca al personei accidentate. Anexa Nr. 8 . Copie dupa contractul individual de munca. Anexa Nr.9. Copie a fiei de instruire individual n domeniul securitii i sntii n munc a victimei; Anexa Nr.10. Copie a diagnosticului persoanei accidentate. Nr.file 4 Nr.file 1 Nr.file 1 Nr.file 15 Nr.file 2 Nr.file 5 Nr.file 1

3

Anexa Nr.11. Copie a fisei post ocupat de victima si extras din ROI

Nr.file 4

Anexa Nr.12. Copie pontaj.

Nr.file 1

Anexa Nr.13. Copie a instructiunii proprii de ssm

Nr.file 2 Nr.file 4

Anexa Nr.14. Copie dupa planul de operatii.

Anexa Nr.15. Copie dupa formularul de comunicare al evenimentului

Nr.file 1

Numarul total de file ale documentelor cuprinse in acest dosar este : 53

4

PROCES VERBAL DE CERCETARE a) Data incheierii procesului-verbal: 21.11.2011 b) Numele persoanelor si in ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului (inclusiv prevederile legale potrivit carora persoanele sunt indreptatite sa efectueze cercetarea, precum si numele angajatorului si ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetari):1. Ilie Georgel

- presedinte comisie - angajat la S.C. - membru comisie angajat la S.C. - membru comisie angajat la S.C.- secretar comisie angajat la S.C.

MECANPETROLS.A. 2. Nstase Dan MECANPETROLS.A. 3. Gheorghe Stan MECANPETROLS.A. 4. Moise Marian MECANPETROLS.A.

Numiti prin decizia nr.1389/19.11.2011 , conform art. 29 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si conform art. 116 din Norma Metodologica de aplicare a Legii nr. 319/2006. c) Perioada de timp si locul in care s-a e fectuat cercetarea (daca este cazul, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare): In perioada 17.11.2011 24.11.2011 s-a efectuat cercetarea accidentului de munca produs la SC MECANPETROLSA d) Obiectul cercetarii: Stabilirea imprejurarilor si cauzelor care au condus la accidentarea d-nei NISTOR LETIIA, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si respectiv pentru determinarea caracterului accidentului. e) Data si ora producerii evenimentului (data decesului, pentru cazul in care s-a produs un eveniment si ulterior a survenit decesul victimelor implicate in acest eveniment)5

17.11.2011, orele 23:45 f) Locul producerii evenimentului: SC MECANPETROL SA Gaesti , Locul producerii evenimentului se afla in interiorul halei de productie, in cadrul LINIEI 1 - atelier termoformare . g) Datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul: Denumirea : S.C. MECANPETROL S.A. Localitatea : Gaesti , judet Dambovita Marimea : 6 , Forma de proprietate : privata Activitatea economica : fabricarea de recipieni Cod CAEN : |2|7|5|1| h) Datele de identificare a accidentatului: Numele si prenumele : NISTOR LETIIA CNP : 2640418150374, Carte de identitate, Seria DD, Nr.156348 Cetatenia : romana Varsta : 47 ani si 7 luni Starea civila : casatorita Numar copii minori: 2 Domiciliul : Matasaru, judet Dambovita Locul de munca : S.C. MECANPETROL SA LINIA 1, atelier termoformare Profesia de baza : operator mase plastice, Ocupatia : operator mase plastice-sef echipa Vechimea : in munca 29 ani , in ocupatie 29 ani , la locul de munca 29 ani Data efectuarii ultimului instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca : 08.07.2011 conform fisei individuale de instructaj (Anexa Nr. 9 ) i) Descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a imprejurarilor si modului in care s-a produs evenimentul (descrierea detaliata a locului producerii evenimentului; descrierea detaliata a echipamentului de munca; descrierea detaliata a imprejurarilor; descrierea detaliata a modului in care s-a produs evenimentul): 1.i. Descrierea detaliata a locului producerii evenimentului Locul producerii evenimentului se afla in interiorul halei de productie Linia 1 atelier termoformare, masina de poansonat cuva este incadrata intre masina de: termoformat cuve, linie premontaj si la 1.5m distanta de aleea principala dupa care se afla linia de spumare.

6

2.i. Descrierea detaliata a echipamentului de munca Masina de poansonat (stanta) este cu actionare pneumatica montata pe un subansamblu situat la o inaltime corespunzatoare in care piesa se introduce manual, se pozitioneaza pe un suport prevazut pentru acesta dupa care se actioneaza cele doua butuoane de pe panoul mobil de comanda. 3.i. Descrierea detaliata a imprejurarilor In data de 17.11.2011 Vasile Andrei reglor a schimbat matrita pe masina de termoformat din cuva D5240 in cuva S5150. Vasile Andrei a pornit masina pe cuva S5150.Dupa cateva rebuturi si efectuarea reglajelor necesare au inceput sa iasa piese conforme. In acel moment Vasile Andrei a plecat la capatul benzii la tabloul de comanda(calculator).NISTOR LETIIA ramanand singura la masina. NISTOR LETIIA poansona cuvele iar Lixandru Mihaela le verifica la banda. 4.i. Descrierea detaliata a modului in care s-a produs evenimentul In data de 17.11.2011, orele 23:45 in timp ce poansona cuva S5150, NISTOR LETIIA si-a prins mana dreapta in masina de poansonat cuve la circa 15sec de la plecarea reglorului Vasile Andrei, in momentul urmator aceasta sa dus la el spunandu-i ca si-a prins mana. Lixandru Mihaela a legat-o la mana cu o panza dupa care a transportat-o la cabinetul medical. j) Urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate; Diagnosticul este conform biletului eliberat de Spitalul de Clinic de Urgenta Bucuresti Nr.38368 /18.11.2011 ( Anexa Nr.10 ) Plaga contuza fata dorsala mana dreapta cu defect tegumentar si de parti moi. Fractura metacarpiene IV, V k) Cauza producerii evenimentului (se va face trimitere la reglementarile legale in vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora): Nerespectarea reglementarilor legale din ROI (Anexa nr.11) art.10.20 lit.g in care se mentioneaza: sa foloseasca masinile, utilajele si instalatiile, echipamentele la care au fost repartizat sau care i-au fost repartizate, la parametrii de functionare prevazuti in documentatia , coroborat cu Legea 319/2006 art.22 al.a lucratori au urmatoarele obligati: sa utilizeze corect masinile aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

7

l) Alte cauze care au concurat la producerea evenimentului (se va face trimitere la reglementarile legale in vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora): Nu este cazul. m) Alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului (se va face trimitere la reglementarile legale in vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora): Nu este cazul. n) Persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale, din capitole de la lit. k), l) si m): 1. NISTOR LETIIA - pentru incalcarea reglementarilor legale mentionate la litera k), o) Propuneri pentru sanctiuni administrative si disciplinare: Nu este cazul p) Propuneri pentru cercetare penala : Nu este cazul q) Caracterul accidentului: Accidentul suferit de NISTOR LETIIA indeplineste conditiile art. 5 , lit. g) din Legea 319/2006 pentru a fi incadrat ca accident de munca si se clasifica ca accident cu incapacitate temporara de munca conform art. 31 lit. a) din Legea 319/2006 . r) Angajatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos ; S. C. MECANPETROL SA s) Masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru realizarea acestora: - Verificarea tuturor masinilor care au dubla comanda, montarea ambelor butoane acolo unde acestea lipsesc si verificarea functionari acestora;8

Termen imediat si permanent Responsabili Team leader mentenanta. - Reinstruirea tuturor lucratorilor care lucreaza pe masina de poansonat cuva in vederea respectarii instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca a activitatii desfasurate; Termen 30.11.2011 Responsabili conducatorii locurilor de munca. - Prelucrarea procesului-verbal cu toti salariatii. Termen 30.11.2011 Responsabili conducatorii locurilor de munca. t) Termenul de raportare la Inspectoratul Teritorial de Munca privind realizarea masurilor prevazute la lit. s). - 15 zile de la avizare u) Numarul de exemplare in care s-a incheiat procesul verbal de cercetare si repartizarea acestora ; Prezentul proces-verbal de cercetare s-a intocmit in 3 exemplare repartizate astfel: - un exemplar la Inspectoratul Teritorial de Munca - un exemplar la Casa Teritoriala de Pensii Dambovita; - un exemplar la SC MECANPETROL SA v) Numele si semnatura perso

Embed Size (px)
Recommended