Home >Documents >Proiect Preventia Cancerului de San

Proiect Preventia Cancerului de San

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  1/23

  Factorii de risc iș

  prevenirea canceruluide sîn

  MG III SERIA C GRUPA 31

   Andrei Andreea-Elena  Andrei Nicoleta  Anton Georgiana

  Bogdan DianaCoiman Cristina Olaru Ana-Maria Străjeriu Loredana-Mariana Tănase Ciprian-Seastian

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  2/23

  TU TII CUM SĂ PREVIIȘ CANCERUL E S!N"

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  3/23

  CE ESTE CANCERUL E S!N"

  DIVIZIUNE CELULARĂNECONTROLATĂ A 2-A CAUZĂ A MORTALITĂ II DUPĂ Ț

  BOLILE CARDIO-VASCULARE

  CEL MAI FRECVENT TIP DE CANCER LA FEMEI

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  4/23

  CELE MAI AFECTATE

  CATE#$RII E V!RSTE

   APARE MAI RAR ÎNAINTE DE 25 DE ANI  FRECVENT CRE TE DUPĂ VÎRSTA DE 30Ș

  DE ANI ¾ DIN CANCERELE DE SÎN APAR DUPA 50

  DE ANI

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  5/23

  ACESTEA P$T FI C%IAR MAMELE SAU &UNICILE

  N$ASTRE '

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  6/23

  DIN ACEST MOTIV NOI AM ORGANIZAT UN PROIECT DE

  INFORMARE A FEMEILOR CUPRIVIRE LA CANCERUL DE SÎN

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  7/23

  CE" UNE" CUM"

  loca ieț : Ia ! T"#$% V&a#'%()*"+ C$,$"+ A&(a.#%"+ș

  Pa a U.%ț

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  8/23

    SCOP

    S*$,"& Campaniei de pre!enire a cancerului de s"n  ()/( .$%'a%(a ,$,"&a( ,(./%" a a#$,/a *$',$%/a'(./( *a%( ) ,%(. a*/$% #( %)* ,(./%" *a.*(%"& #( )4.  .(%(a a*//&$% *" )*$,"& #( a *$. /(./6a ',$%/a.aș

  ,a%/*,% &a ,%$7%a'(&( #( )*%((..78

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  9/23

    OBIECTIVE

  $(iective principale: "%.6a%(a #( ,&a./(+ ,( 9a6( )/.*(+ a .$%'a&$% #(),%( *a.*(%"& #( #( ).+ &"4.# 4. *$.)#(%a%( *(&( 'a %(*(./(#a/(  #)*"a

  *" ,$,"&aa ./8

   

  $(iective secundare)  C%(/(%(a .(&"&" #( .$%'a%(  *$./(./6a%( a

  ,$,"&a( ./ ,%.# a*/$% #( %)* ,(./%" *a.*(%"& #( )a.

   I.$%'a%(a ,%.# ,%((.%(a ;)a" #(,)/a%(a ,%$*$*(

  ,%. /()/( #( )*%((..7  a"/$(a'.a%(a ).&$%  A./%(.a%(a '('9%&$% ,$,"&a( ./ ,(./%"

  /%a.)'/(%(a .$%'a&$% #$94.#/( &a ,%(/(.+*$&(7+'('9% a'&(8

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  10/23

    Popula*ia *int+ a $)/ %(,%(6(./a/ #( ('(&( *" %)/a *",%.) 4./%( 20-

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  11/23

    Metode ,i -i.loace de reali/are0

  A/%9" &( (*=,(:ț> I.$%'a%(a  #$*"'(./a%(a #. &/(%a/"%a #( ),(*a&/a/( ,%.# *a.*(%"& #( ).+ /%a/a'(./"&+ a*/$% #( %)*?

  > P%(6(./a%(a #a/(&$% $9."/( #. &/(%a/"%a #( ),(*a&/a/(8

  > T%a.)'/(%(a ".$% .$%'a *&a%(+ *$.*)(  "$% #(%(."/ #( */%( 7%","& ./ a&()8

  M@&$a*( #( %(a&6a%(:  O(%%(a #( .$%'a  ,%. ./(%'(#"& (*=,( *a%( aț

  #)*"/a/ *" ,$,"&aa ./8  D)/%9"%(a #( 'a/(%a&( .$%'a/( ,&a./(8  D)/%9"%(a "." ,$)/(% *" ,%%( &a *a.*(%"& #( ).8

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  12/23

  FACT$RI E RISC EN$#ENI

   ÎNAINTAREA ÎN VÎRSTĂ  PRIMA MENSTRUA IE ÎNAINTE DE 12 ANI SAU Ț

  MENOPAUZA DUPĂ 55 DE ANI NULIPARITATEA SAU PRIMA SARCINĂ DUPĂ 30 DE ANI

   LIPSA ALĂPTĂRII  TULBURĂRILE ENDOCRINE E8

  IPER-;IPOTIROIDIA  FACTORI GENETICI

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  13/23

  FACT$RI E RISC E1$#ENI

   IRADIEREA REGIUNII TORACICE  ALIMENTA IA BOGATĂ ÎN GRĂSIMI+ PROTEINE I Ț Ș

  GLUCIDE  EPUNEREA SÎNILOR LA RADIA IA UV Ț  CONSUMUL DE ALCOOL I FUMATULȘ  STRESUL

   CONTRACEPTIVELE ORALE

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  14/23

  CE LE2AM SU#ERAT FEMEIL$R"

   PÎNA LA 30 DE ANI! AUTOEAMINAREA LUNARĂ A

  SÎNILOR ÎNTRE 30-

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  15/23

  TII CARE SUNTȘ SIMPT$MELE CANCERULUI

  E S!N"

   UN NODUL LA NIVELUL SÎNULUI SAU AILEI APĂRUT DE CURÎND

   MODIFICAREA MĂRIMII SAU FORMEI SÎNULUI  MODIFICAREA TEGUMENTELOR LA NIVELUL

  SÎNULUI  SCURGERI MAMELONARE 

  MODIFICĂRI ALE MAMELONULUI E8 RETRAC IE+ ȚCRUSTE

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  16/23

  AI EPISTAT UNA IN

  ACESTE M$IFICĂRI" NU E3ITA4 MER#I LA MEIC'

  ESC$PERIT !N STAIU INCIPIENT4 CANCERUL E S!N P$ATE FI TRATAT !N PR$P$R IEȚ

  E 567'

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  17/23

    CONCLUZII

    G%","& ./ a #('$.)/%a/ $ $a%/( 9". *$',&a.8 Da* &a 4.*(,"/"&

  #)*"( ". ."'% $a%/( '* #( ('( a" #(*&a%a/ * 44 a"/$(a'.(a6 ). *" %(7"&a%/a/(  4. '$# *$%(*/+ &a )%/"& ,%(6(./% 'a@$%/a/(a a" #(*&a%a/ *a 44

  $% a"/$(a'.a ). 4. /$%  $%'(%7( &a *$.)"&/ #( ),(*a&/a/(8

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  18/23

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  19/23

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  20/23

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  21/23

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  22/23

 • 8/17/2019 Proiect Preventia Cancerului de San

  23/23

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended