+ All Categories
Home > Documents > Proiect Pasari Alina

Proiect Pasari Alina

Date post: 18-Jan-2016
Category:
Upload: balteanu-alina
View: 140 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
proiect pasari
67
UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE PROIECTARE TEHNOLOGICĂ LA DISCIPLINA CREŞTEREA PĂSĂRILOR TEMĂ PROIECT „ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE ANUALĂ DE PRODUCŢIE DE 305000 CAPETE PUI BROILER” Coordonatori: Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI Șef lucr. dr. Răzvan RADU-RUSU 1
Transcript
Page 1: Proiect Pasari Alina

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ

LA DISCIPLINA

CREŞTEREA PĂSĂRILOR

TEMĂ PROIECT

„ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE

ANUALĂ

DE PRODUCŢIE DE 305000 CAPETE PUI BROILER”

Coordonatori:

Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI

Șef lucr. dr. Răzvan RADU-RUSU

Student:Balteanu Alina Ioana

Iaşi

2014-2015

1

Page 2: Proiect Pasari Alina

CUPRINSCUPRINS...........................................................................................................................................................2CAPITOLUL 1..................................................................................................................................................3MEMORIU JUSTIFICATIV...........................................................................................................................3

1.1.Oportunitatea infinţării exploataţiei:........................................................................................................31.2.Amplasarea unităţii si caracteristicile acesteia.........................................................................................4

CAPITOLUL 2..................................................................................................................................................5DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE.................................................................5REPRODUCŢIE TINERET PĂRINŢI..........................................................................................................5

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi.................................................................................................52.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi..................................................................................................5

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări.................................................................................................52.2.2 Calculul necesarului de construcţii...................................................................................................72.2.3. Calculul necesarului de furaje..........................................................................................................72.2.4. Calculul necesarului de apă............................................................................................................122.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice.........................................................................122.2.6. Necesarul de energie......................................................................................................................132.2.7. Calcule economice la sectorul de TP.............................................................................................13

CAPITOLUL 3................................................................................................................................................16DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE...............................................................16REPRODUCŢIE PĂRINŢI ADULŢI...........................................................................................................16

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi................................................................................................163.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi.........................................................................16

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări...............................................................................................163.2.2. Calculul necesarului de construcţii................................................................................................173.2.3. Calculul necesarului de furaje........................................................................................................173.2.4. Calculul necesarului de apă...........................................................................................................223.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic.............................................................................223.2.6. Necesarul de energie......................................................................................................................223.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi.............................................................................23

Capitolul IV.....................................................................................................................................................25Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie......................................................................................25

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie..............................................................254.2. Calcule de dimensionare........................................................................................................................25

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări...............................................................................................254.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie...........................................................................254.2.3. Calculul necesarului de energie electrică.......................................................................................264.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă.....................................................................................264.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie........................................................................................27

CAPITOLUL 5................................................................................................................................................29DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONAREA SECTORULUI......................................................................29DE PRODUCŢIE (PUI BOILER).................................................................................................................295.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler..........................................................295.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne................................................................29

5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler......................................................................................................295.2.2. Calculul necesarului de construcţii....................................................................................................295.2.3. Calculul necesarului de furaje............................................................................................................30

5.2.4. Calculul necesarului de apă...........................................................................................................305.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice.........................................................................355.2.6. Necesarul de energie......................................................................................................................355.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină...................................................................36

Capitolul VI.....................................................................................................................................................39Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole....................................................................................41CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..............................................................................................................44BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................................45

2

Page 3: Proiect Pasari Alina

Capitolul I

Memoriu justificativ

1.1 Legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei exploatatii agricole

Distanta fata de drumuri trebuie sa asigure o zona de protectie care sa previna contractarea unor boli, ce ar putea fi transmise prin mijloacele de transport si praf. Normativul sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si sistematizarea obiectivelor zootehnice si de industrie alimentara, aprobat prin Ordinul nr. 76 / 1979 al Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, prevede ca perimetrul fermei de animale sa nu fie mai aproape de 22 m de la drumurile nationale, europene si liniile de cale ferata, 20 m de la soselele judetene si 18 m de la drumurile comunale. Distantele dintre diferitele unitati zootehnice trebuie sa asigure prevenirea transmiterii bolilor prin curentii de aer si insectele vectoare. Sunt stabilite oficial urmatoarele distante minime: 100 m - între fermele avicole cu pui de carne; 50 m - între statia de incubatie si diferite ferme avicole; 50 m - între fermele avicole cu pasari adulte si fermele avicole cu tineret; 500 m - între fermele (sectoarele) de pasari cu linii pure si cele cu bunici; 1 500 m - între fermele avicole si abatorul de pasari; 100 - 200 m - între unitatile cu animale de blana si celelalte unitati zootehnice; 1 500 m - între fermele de porci/pasari de reproductie. Distantele fata de unitatile industriale si fata de locurile publice de odihna si recreatie se stabilesc în baza prevederilor Legii de protectie a mediului nr. 137/1995 si a Ordinului ministrului Padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996. Conform acestor reglementari, initierea unei lucrari de constructii si montaj, la un obiectiv nou, este permisa numai dupa obtinerea acordului de mediu, iar acesta se poate obtine, de regula, dupa efectuarea unui studiu de impact asupra mediului. Studiile de impact asupra mediului se solicita pentru toate obiectivele si activitatile pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei de mediu: cresterea animalelor; industrializarea produselor agricole si zootehnice; epurarea si evacuarea apelor uzate etc.

Normele UE pe care producătorii din ţara noastră trebuie să le respecte se referă la trei domenii importante şi anume:

- siguranţa alimentară;- confortul păsărilor;- protecţia mediului.

Legislaţia cu privire la aceste norme s-a implementat în România şi producătorii au obligaţia s-o aplice:- Legislaţia cu privire la siguranţa alimentară:- Legea 150/2004 – Legea siguranţei alimentelor;- Ordin 5/2005 – Trasabilitate pui carne;- Ordin 73/2005 – Trasabilitate găini ouă consum;- Ordin 23/2006 – Agenţi zoonotici şi Salmonella (Reglementarea UE 2160);- Legea 28/2006 – Masuri ca urmare a suspiciunii de influenta aviara;- Ordin 148/2005 – Program acţiuni supraveghere, prevenire şi control;- HG 173/2006 – Trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic;- HG 415/2004 – Ordin privind comercializarea ouălor;

3

Page 4: Proiect Pasari Alina

- OM 461/2005 – Norme de aplicare a HG 415/2004;- Ordinul 206/447/86/2002 – privind comercializarea cărnii de pasăre;- HG 106/2002 – etichetarea produselor agro alimentare.- Legislaţia cu privire la confortul păsărilor:Ordinul 462/2001 – privind standardele minime pentru protecţia găinilor.- Legislaţia cu privire la protecţia mediului:Ordinul 860/2002 – proceduri de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.Producătorii din România doresc ca legislaţia UE să opereze şi pentru importurile de carne, întrucât acestea se fac cu abateri de la legislaţia europeană cu privire la siguranţa alimentară.Tipul de construcţie şi organizare a fermelor, împreună cu legislaţia internă armonizată cu legislaţia UE privind supravegherea stării de sănătate a efectivelor, fac parte din protejarea stării de sănătate a efectivelor de păsări. O sănătate bună a păsărilor înseamnă implicit o carne sănătoasă şi sigură pentru consumator.În ceea ce priveşte performanţele genetice ale păsărilor, există standarde foarte precise de hrănire, conforme cu cerinţele nutriţionale.Un furaj corect pentru pui de carne trebuie să fie bine echilibrat din punctul de vedere al conţinutului în energie şi proteine, vitamine şi minerale, precum şi în nivelul de aminoacizi. Important este că în ţara noastră conform legislaţiei interne, armonizate cu cea din UE, elementele nutritive din furaje sunt asigurate de:- cereale furajere (porumb, orz, grâu);- cereale proteice (soia, floarea soarelui, făină de peşte);- energie (ulei de floarea soarelui sau soia);- vitamine (import vitamine industriale);- minerale (import şi intern minerale).

1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei

Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor omului în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi. Carnea de pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de origine animală, datorită atât calităţilor ei nutritive, cât şi costurilor de producţie reduse cu care se realizează faţă de alte alimente de origine animală. Valoarea alimentară a cărnii de pasăre se datorează prezenţei în compoziţia ei chimică a principalelor grupe de substanţe necesare vieţii: proteinele cu rol plastic şi lipidele cu rol energetic.

În plus oligoelementele şi vitaminele conţinute îi conferă remarcabile proprietăţi nutritionale si organoleptice.Spre deosebire de carnea de mamifere, carnea de pasăre este mai gustoasă şi în plus are sarcolema fibrelor musculare mai subţire, bobul mai fin şi o cantitate mai redusă de ţesuturi conjuctive; de asemenea carnea de pasăre este superioară cărnurilor provenite de la alte specii de animale domestice şi prin compoziţia ei chimică, conţinând mai multe proteine şi în unele cazuri (la palmipedele îngrăşate) chiar mai multe grăsimi de cea mai bună calitate. La grăsimile din carnea de pasăre se remarcă o participare mai mare a acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire să fie mai coborât (+33...+40ºC la găină, faţă de +41...+49ºC la taurine şi +44...+51ºC la ovine).De asemenea şi randamentul la sacrificare este superior celui înregistrat la mamifere, de peste 80%, comparativ cu 55-70% la taurine sau cu 45-56,5% la ovine.

4

Page 5: Proiect Pasari Alina

În ţara noastră, cât şi în celelalte ţări cu o avicultură avansată, cea mai însemnată cantitate de carne de pasăre se obţine pe seama creşterii hibrizilor comerciali de găină, curcă, raţă şi gâscă, specializaţi în această direcţie, dar în producerea de carne de pasăre prezintă interes şi alte specii de păsării domestice, aşa cum sunt: bibilicile, fazanii, prepeliţele, porumbeii şi mai recent, struţii. În timp ce, carnea de bibilică, fazan, prepeliţă sau porumbel face parte din categoria ,,delicatese", carnea provenită de la găină şi curcă este considerată a fi un produs dietetic, întrucât are o foarte mare digestibilitate a componentelor, un conţinut optim de grăsimi, o cantitate mică de ţesuturi conjuctive şi o pondere ridicată a ţesutului muscular de cea mai bună calitate.

Tocmai de aceea, producţia de carne de pasăre cunoaşte o creştere semnificativă, niveluri spectaculoase atingând în ţări ca: SUA, China, Brazilia, Canada, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Turcia.

În afară de producţia de carne, prin creşterea păsărilor se mai obţin şi alte producţii, cum ar fi: ouă, ficat gras, pene,(puful şi fulgii palmipedelor), cojile de ouă şi dejecţiile. Ouăle constituie pentru alimentaţia omului o sursă importantă de energie şi substanţe nutritive, în special proteine cu înaltă valoare biliogică. Au o digestibilitate foarte mare a componentelor, care ajunge la 100% pentru gălbenuş şi 97% pentru albuş, determinând ca ouăle să fie alimente cu valoare completă şi etalon pentru aprecierea valorii nutritive a celorlalte produse alimentare de origine animală.

1.3 Amplasarea unității și caracteristicile acesteiaUnitatea este amplasată la ieşirea din oraşul Iasi. Este la o distanţă suficient de mare

de așezările umane. Ferma este deservită de patru sectoare de producţie diferite :

Sectorul de producţie tineret părinţi(TP); Sectorul de producţie părinţi adulţi(PA); Sectorul de incubaţie; Sectorul de pui broiler;

Unitate este deservită de trei zone de acces: Zona de liberă circulaţie: magazii furajere, materiale, garaj ,atelier, pavilion

administrativ; Zona de circulaţie limitată : filtru sanitar, magazie medicamente;Zona maxima siguranţă :staţia de incubaţie, sectorul tineret părinţi reproducţie,sectorul

adulţi ,pui broiler, sursă de apă; Ferma este proiectată pentru o capacitate anuala de 305000 pui.

5

Page 6: Proiect Pasari Alina

Capitolul II

Dimensionarea si functionalul sectorului de reproductie tineret parinti

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi

1 Perioada de creştere 0-20 săptămâni2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni3 Sistemul de creştere la sol (pe aşternut permanent)4 Suprafaţa halei 145 m2

5 Densitatea la populare 7,2 cap/m2

6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀7 Mortalitate 2.4

8 Reforme tehnologice1) la 8 săptămâni = 4,5%; 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂2) la 20 săptămâni = 2%; 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂

9 Necesarul de aşternut 20 kg/m2

10Consum de hrană (3 tipuri)

21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă; 38,7 g cap/zi/mascul21-3IR (4-17 săptămâni) consum: 58,2 g cap/zi/femelă; 73,1 g cap/zi/mascul21-4R (18-20 săptămâni) consum: 88,3 g cap/zi/femelă; 92,3 g cap/zi/mascul

11Consum de apă (2 tipuri)

0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi9-20 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi

12 Front de adăpare 1,5 cm/cap

13 Front de furajare0-5 săptămâni = 5 cm/cap6-10 săptămâni = 10 cm/cap11-20 săptămâni = 15 cm/cap

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Efectivul total tineret păsări la populare

Et = Necesar păsări adulte x (100+mortalitate+reforme)/100 =2312cap.

b) Efectivul de cocoşi la populare :

Ec = Efectiv la populare/10 = 2312/10 = 231 cocoşi la populare

c) Efectiv de puicuţe la populare :

Ep = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare =

2312-231 = 2081 puicuţe

d) Durata unei serii de creştere :

Ds.c. = Perioada de creştere + vidul sanitar = 20săpt. + 4 săpt. = 24 săpt.

e) Numărul anual de serii de creştere :

Na = Număr de săptămâni pe an : Durata unei serii de creştere = 52 : 24 = 2,16

6

Page 7: Proiect Pasari Alina

f) Mişcarea efectivelor de păsări

Anul Luna Săpt. Sector reproducţie Sector producţie – broileriTP PA H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

2008 Decembrie

4849505152

2009

Ianuarie

12345

Februarie

678910

Martie 111213

Aprilie

14151617

Mai 1819202122

7

Page 8: Proiect Pasari Alina

23

Iunie

24252627

Iulie

28293031

August

3233343536

Septembrie 373839

Octombrie

404142434445

Noiembrie

46474849

Decembrie 505152

2010 Ianuarie 1

8

Page 9: Proiect Pasari Alina

2345

9

Page 10: Proiect Pasari Alina

2.2.2 Calculul necesarului de construcţiia) Capacitatea unei hale

CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 145 x 7.2 = 1044 cap/halăb) Necesar de hale

NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = 2312:1044 = 2.hale

2.2.3. Calculul necesarului de furaje

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere21-3R (0-3 săptămâni)

♀ 2081 x 21 zile x 28 g = 1223,6 kg/perioadă♂ 231 x 21zile x 38,7 g = 187.73 kg/perioadă

21-3IR (4-17 săptămâni)♀2081 x 28 zile x58,2 g =11869,1 kg/perioadă♂ 231 x 98 zile x 73,1 g = 1654,8 kg/perioadă

21-4R (18-20 săptămâni)♀2081 x 21 zile x 88,3 g = 3858,7 kg/perioadă♂ 231 x 21 zile x 92,3 g =447,7 kg/perioadă

Subtotal 21-3 R = 1411,3 kgSubtotal 21-3 IR = 13523,9 kgSubtotal 21-4R = 4306,4 kg

Total: 1411,3 kg + 13523,9 kg +4306.4 kg =19241,6 kg

b) Necesarul anual de furajeNa = kg x număr de serii

21-3R 1411,3. kg x2,16 = 3048,4 kg21-3IR 13523,9 kg x 2,16 = 29211,6 kg21-4R 4306,4 kg x 2,16 = 9301,8 kg

Total = 3048,4 kg + 29211,6 kg + 9301,8 kg = 41561,8 k

10

Page 11: Proiect Pasari Alina

Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 0-3 săptămâni (21-3 R)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană2800 20 0.87 1.12 4 1 0.65

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P

3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 61 2013 5,49 0,2379 0,1525 1,3420,006

1 0,1647

1800 29,5 1,26 1,07 14,8 0,35 0,9 sr.floare 17 270 4,425 0,189 0,1605 2,220,052

5 0,135

3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 1,9 59,09 1,2350,0454

1 0,09576 00,119

7 0,06654950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0

24 18,5 fosfat 1,27 0 0 0 0 00,304

8 0,2349539 creta 1,7 0 0 0 0 0 0,663 0

sare 1 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 2729,32 19,04 0,83 0,90 4,5 1,19 0,71

11

Page 12: Proiect Pasari Alina

Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 4-17 săptămâni (21-3 IR)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană2700-2750 17-17,5 0,65 0,75 5,5 1 0,6

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 60 1980 5,4 0,234 0,15 1,32 0,006 0,162

2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 17 380,8 7,82 0,2329 0,49470,95

2 0,051 0,11731800 29,5 1,26 1,07 14,8 0,35 0,9 sr.floare 10 180 2,95 0,126 0,107 1,48 0,035 0,094950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 09250 ulei 2,5 231,25 0 0 0 0 0 0

24 18,5 fosfat 1,27 0 0 0 0 0 0,3048 0,2349539 creta 1,7 0 0 0 0 0 0,663 0

sare 4 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 2768,48 16,24 0,70 0,75 4,75 1,05 0,60

12

Page 13: Proiect Pasari Alina

Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 18-20 săptămâni (21-4 R)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană2750-2850 15-16 0,58 0,71 5,5 2,8 0,56

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P

3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 70,87 2338,71 6,37830,27639

3 0,177175 1,55914 0,007087 0,1913492240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 20 448 9,2 0,274 0,582 1,12 0,06 0,1383110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 0,5 15,55 0,325 0,01195 0,0252 0 0,0315 0,01754950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0

24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,18539 creta 4,5 0 0 0 0 0 1,755 0

sare 2 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 2808,69 15,98 0,65 0,78 2,67 2,09 0,53

13

Page 14: Proiect Pasari Alina

Tabelul 5Repartizarea nutreţurilor combinate la TP

Reţeta S

Perioada de vârstă (săptămâni)

Total(tone)

0-3 (21-3R) 4-17 (21-3IR) 18-20 (21-4R)Consum zilnic (g/cap/zi)♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂28 38,7 58,2 73,1 88,3 92,3

Ianuarie 1 2 vidul sanitar34

5 0,45 0,04 0,49Februarie 6 0,45 0,04 0,49

7 0,45 0,04 0,49

8 0,9 0,11 0,499 0,9 0,11 0,49

Martie 10 0,9 0,11 0,4911 0,9 0,11 0,4912 0,9 0,11 0,4913 0,9 0,11 0,49

Aprilie 14 0,9 0,11 0,4915 0,9 0,11 0,4916 0,9 0,11 0,4917 0,9 0,11 0,49

Mai 18 0,9 0,11 0,4919 0,9 0,11 0,4920 0,9 0,11 0,4921 0,9 0,11 0,49

22 1,4 0,14 1,54Iunie 23 1,4 0,14 1,54

24 1,4 0,14 1,54

2526 vidul

Iulie 2728

29 0,45 0,04 0,4930 0,45 0,04 0,4931 0,45 0,04 0,49

August 32 0,9 0,11 1,0133 0,9 0,11 1,0134 0,9 0,11 1,0135 0,9 0,11 1,01

Septembrie 36 0,9 0,11 1,0137 0,9 0,11 1,0138 0,9 0,11 1,0139 0,9 0,11 1,01

14

Page 15: Proiect Pasari Alina

Octombrie 40 0,9 0,11 1,0141 0,9 0,11 1,0142 0,9 0,11 1,0143 0,9 0,11 1,0144 0,9 0,11 1,01

Noiembrie 45 0,9 0,11 1,01

46 1,4 0,14 1,5447 1,4 0,14 1,5448 1,4 0,14 1,54

Decembrie 49505152

2.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere

Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic

0-8 săptămâni = 90 ml/cap

9-20 săptămâni = 180 ml/cap

0-8 săptămâni : 2312 cap x 56 zile x 0,09 l = 11652,48 l/perioadă

9-20 săptămâni 2312 cap x 84 zile x 0,18 l = 34957,44 l/perioadă

Total apă/serie = 11652,48 l + 34597,44 l = 46609,92 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 46609,92 l x 2,16 = 100677,42 l

c) Necesarul anual de apă/fermă

Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)

100677,42 x 15:100 = 15101,6 l

15101,6 + 100677,42 = 115779,03 l

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5 cm/cap)

Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = 2312 : 71 = 32,5 ≈ 33 adăpători

b) Hrănitori circulare (circumf. = 120 cm)

0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap

120 : 5 = 24 cap./hr.

15

Page 16: Proiect Pasari Alina

6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap

120 : 10 = 12 cap./hr.

11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap

120: 15 = 8 cap./hr.

2312 : 24 = 97 hr.

2312 : 12 = 193 hr.

2312 : 8 = 289 hr.

c) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =

(145 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4,8 ≈ 5 corpuri de iluminat

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)

145 m2 : 50 m2 = 2,9 ≈ 3 ventilatoare

e) Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui)

Ne = 2312 (efectiv pui) : 500 pui = 4,6 ≈ 5 eleveuze

2.2.6. Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an = 1169h x 5 x 60

x 2,16 = 757512 W = 757,51 Kw/hală/an

b) Necesar de energie electrică pentru încălzire

Ne.î. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr serii de

creştere/an = 560 h x 2,16 Kw x 5 x 2,16 = 13063,68 Kw/hală/an

c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x număr serii

creştere/an = 840 h x 3 Kw x 3 x 2,16 = 16329,6 Kw/hală/an

d) Necesarul total de energie electrică

N.t. = N.t./hală/an * nr. hale = (757,51 Kw + 13063,68 Kw + 16329,6 Kw) = 60301,58

16

Page 17: Proiect Pasari Alina

2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP

a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP

Luna Săptămâna SexPăsări reformate

(cap)Greutate

medie (kg)Total greutate

vie (kg)

FebruarieM 10 1,26 16,6F 94 0,87 81,78

MaiM 5 2,9 14,5F 42 2,3 96,6

AugustM 10 1,26 12,6F 94 0,87 81,78

NoiembrieM 5 0,9 14,5F 42 2,3 96,6

Total 302 12,66 414,96

b) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi

Luna Săptămâna SexPăsări livrate

(cap)Greutate

medie (kg)Total greutate

vie (kg)

MaiM 193 2,9 559,7F 1930 2,3 4439

Noiembrie M 193 2,9 559,7

F 1930 2,3 4439

Total 4246 10,4 9997,4

c) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi (TP)

LunaPăsări

reformate (cap)

Greutate livrată

(kg)

Preţ/kg viu *RON

Venituri realizate RON

Februarie 104 94,38 4,8 453,02Mai 47 111,1 4,8 533,28August 104 94,38 4,8 453,02Noiembrie 47 111,1 4,8 533,28Total 302 410,96 4,8 1972,6

d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de reproducţie

LunaPăsări livrate(cap)

Greutate livrată

(kg)

Preţ/kg viu RON

Venituri realizate RON

Mai 2123 4998,7 10 49987Noiembrie 2123 4998,7 10 49987Total 4246 9997,4 10 99974

17

Page 18: Proiect Pasari Alina

e) Cheltuieli efectuate

Material biologic

Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x 10 RON x număr serii = 2312 cap x 10 RON/pui x 2,16

serii/an = 49939,2 RON

Apa

A = Necesarul anual de apă (m3) x 1,1 RON/m3 = 115779,03 x 1,1 = 358914,99 RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,52 RON/Kw = 60301,58 Kw x 0,52 RON/Kw =

313556,82 RON

Furaje

21-3R necesar anual de furaje x preţ (RON)

21-3IR necesar anual de furaje x preţ (RON)

21-4R necesar anual de furaje x preţ (RON)

21-3R: 3048,4 x 1,8RON = 5487,12 RON

21-3IR: 29211,6 x 1,9RON = 55502,04 RON

21-4R: 9301,8 x 2 RON = 18603,6 RON

TOTAL: 5487,12+55502,04+18603,6 = 92709,24 RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x 49939,2 = 3246,04 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)

3% x 49939,2 = 1498,17 RON

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x 49939,2 = 3246,04 RON

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

2,5% x 49939,2 = 1248,48 RON

Cheltuieli cu personalul

Un îngrijitor/fermă x 2 hale + ½ normă electromecanic = oameni/an

2,5 personal x 750 RON (salariu) x 12 luni = 22500 RON

18

Page 19: Proiect Pasari Alina

Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi

RON1. Cheltuieli totale de producţie 1679317,96

1.1. Cheltuieli directe totale 854.958,981.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 30.600

- salarii 22500- impozit pe salarii (16%) 3600CAS + alte impozite (20%) 5400

1.1.2. Cheltuieli totale materiale 824.358,98- furaje 92.709,24- material biologic 49.939,2- alte consumuri 681.710,54 - energie electrică 313556,82 - apă 358914,99 - medicamente + materiale sanitare 3246,04 - materiale + piese de schimb 1498,17 - transport 3246,04 - alte cheltuieli + servicii 1248,48

1.2. Cheltuieli indirecte totale 170.991,71.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 68.396,71.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 102.595,07

2. Venituri totale 101.946,62.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 1.972,62.2. Valoarea producţiei de bază (livrare la terţi) 9.99742.3. Valoarea producţiei de bază (matca proprie)

19

Page 20: Proiect Pasari Alina

Capitolul III

Dimensionarea si functionarea sectorului de reproductie parinti adulti

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi

1 Perioada de creştere 20-64 săptămâni2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent4 Suprafaţa halei 200 m2

5 Densitatea la populare 6,5 cap/m2

6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀7 Mortalitate 3.28 Reforme tehnologice la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂

9Producţia de ouă bune de incubat

97,4%

11 Producţia medie de ouă 192 ouă

12Gunoi rezultat la sfârşitul serii

De 9 ori necesarul de aşternut

13 Necesarul de aşternut 20 Kg/m2

14Consum de hrană (2 tipuri)

21-4R (20-24 săptămâni) consum: 127 g cap/zi/femelă; 162 g cap/zi/mascul21-7R (25-64 săptămâni) consum: 210 g cap/zi/femelă şi mascul

15Consum de apă (2 tipuri)

21-26 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi27-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi

16 Front de adăpare 2,5 cm/cap17 Număr de cuibare un cuibar la 4 capete13 Front de furajare 15 cm/cap la femele ; 18 cm/cap la masculi

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Necesar de ouă pentru incubaţie

Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 313786 x 100 / 89,7 = 349817

ouă

b) Necesar de ouă bune pentru incubaţie

Nr.o.b. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru incubat = 349817 x

100 : 97,4 = 359155 ouă

c) Efectiv mediu de găini

E.m.g. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină = 359155/192 = 1870

găini

d) Efectiv de găini la populare

20

Page 21: Proiect Pasari Alina

E.g.p. = Efectivul mediu de găini x (100+mortalităţi părinţi adulţi) / 100  = = 1870 x (100+ 3,2)/100

= 1930 găini

e) Necesarul de cocoşi la populare

N.c.p. = Efectivul de găini la populare / 10 = 1930 : 10 = 193 cap.

f) Efectivul total de reproducţie la populare (pe serie)

E.t.r.p. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare = 1930 + 193 = 2123 cap.

g) Serii anuale de creştere

S.a.c. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) = 1,08

3.2.2. Calculul necesarului de construcţiia) Capacitatea unei hale

CH = suprafaţă hală (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 200 m2 x 6,5 = 1300 cap/hală

b) Necesar de hale

NH = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = 2123/1300 ≈ 1,63 = .2 hale

3.2.3. Calculul necesarului de furajea) Necesarul de furaje pe serie de creştere

21-4R (20-24 săptămâni)

21-7R (25-64 săptămâni)

Reţeta 21-4R

Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele = 1930 ♀ x 35

zile x 0,127 kg/cap = 8578,85 kg/perioadă

Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi = 193 ♂ x 35

zile x 0,162 kg/cap = 1094,31 kg/perioadă

Total: 8578,85 kg + 1094,31 kg = 96673,16 kg/perioadă

Reţeta 21-7R

Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic = 2123 x 280

x 0,210 kg/cap = 124832,4 .kg/perioadă

Consumul total de furaje/serie : 9673,16 kg + 124832,4 kg = 134505,56 kg/serie

b) Necesarul anual de furaje

Na = kg x număr de serii

21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 9673,16 kg x 1,08 serii = 10447,01 kg

21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 124832,4 kg x 1,08 serii = 134818,99

kg

Total = 10447,01 kg + 134818,99 kg = 145266 kg

21

Page 22: Proiect Pasari Alina

Tabelul 10

Cerinţe de hrană (părinţi adulţi)

Necesar 20-24 săpt. (21-4R) 25-64 săpt. (21-7R)PB% 15-16 15EM Kcal/kg 2750-2850 2750-2850M+C 0,58 0,53L 0,71 0,64Ca 2,8 3,1P 0,56 0,56CelB <5,5 <5,5SarePremix 1 1

22

Page 23: Proiect Pasari Alina

Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 20-24 săptămâni (21-4 R)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană2750-2850 15-16 0,58 0,71 5,5 2,8 0,56

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P

3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 70,87 2338,71 6,37830,27639

3 0,177175 1,55914 0,007087 0,1913492240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 20 448 9,2 0,274 0,582 1,12 0,06 0,1383110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 0,5 15,55 0,325 0,01195 0,0252 0 0,0315 0,01754950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0

24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,18539 creta 4,5 0 0 0 0 0 1,755 0

sare 2 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 2808,69 15,98 0,65 0,78 2,67 2,09 0,53

23

Page 24: Proiect Pasari Alina

Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 25-64 săptămâni (21-7 R)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană2750-2850 15 0,53 0,67 5,5 3,1 0,56

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P

3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 68,87 2211 6,03 0,26130,167

5 1,474 0,0067 0,18092240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 20 448 9,2 0,274 0,582 1,12 0,06 0,1389250 ulei 2 185 0 0 0 0 0 0

3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 0,5 15,55 0,325 0,011950,025

2 0 0,0315 0,01754950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0

24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,18539 creta 6 0 0 0 0 0 2,34 0

sare 0,5 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 2865,9 15,53 0,60 0,73 2,5 2,67 0,52

24

Page 25: Proiect Pasari Alina

3.2.4. Calculul necesarului de apăa) Necesarul de apă de adăpare/serie

Napă = Efectiv total x Număr de zile per. I x Consum mediu zilnic =

2123 cap. x 35.zile x 0,2 l/cap/zi = 14861 l

Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu = 2123 x 280 x 0,41 l/cap/zi

= 243720,4 l

Total apă/serie = 14861 l + 243720,4 l = 258581,4 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

Nanual apă = Consum total/serie x Număr de serii/an = 258581,4 l x 1,08 = 2792967,91 l

c) Necesarul anual de apă/fermă

Naf = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de adăpare)

2792967,91 l x 115% = 321158,09 l/fermă

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adăpare = 2,5

cm/cap)

106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători)

Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = 2123 : 42 ≈ 51 adăpători

circulare

b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la femele

şi 18 cm/cap la masculi

120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare

120 cm : 18 cm = 6,66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare

1930 femele : 8 = 242 hrănitori

193 masculi : 7 = 28 hrănitori

c) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =

(200 cm x 10) : (60 x 5) ≈ 6,6 = 7 corpuri de iluminat

Putere bec (w) Factor K15 3,825 4,240 4,660 5100 6

25

Page 26: Proiect Pasari Alina

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)

Nv = Suprafaţă hală : 50 m2 = 200 m2 : 50 m2 = 4 ventilatoare

e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini)

Nc = efectiv găini : 4 = 1930 : 4 ≈ 483 cuibare

3.2.6. Necesarul de energiea) Necesarul de energie electrică pentru iluminat

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x 7 x 0,06 = 1887,06

Kw/hală/serie

Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an

Cee. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii X nr. hale = 1887,06 Kw x 1,08 x 7 =

14266,17 Kw/an

b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Ne.e.v. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere ventilator

(Kw/oră) x Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = 7 hale x 1848 ore/serie de

creştere x 3 Kw/oră x 4 ventilatoare x 1,08 serii = 167650,50 Kw

c) Necesarul total de energie electrică

Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru

ventilaţie = 1887,06 Kw + 167650,56 Kw = 169537,62 Kw/an

3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţia) Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi

(la 64 săptămâni)

Luna Săptămâna SexPăsări reformate

(cap)Greutate

medie (kg)Total greutate

vie (kg)

Octombrie 64♀ 1868 3,2 5977,6♂ 187 5,3 991,1

Total 2055 8,5 6968,7

b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de reproducţie reformate

LunaPăsări

reformate (cap)

Greutate livrată

(kg)

Preţ/kg viu RON

Venituri realizate RON

Octombrie 1868 ♀ 5977,6 4 23910,4187 ♂ 991,1 4 3964,4

Total 2055 6968,7 4 27874,8

c) venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie):

nr. ouă incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = 359155 buc x 1,1 RON/ou=395070,5 RON

26

Page 27: Proiect Pasari Alina

d) Cheltuieli efectuate

Material biologic

Mb = Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = 1930 cap x 2,3

kg/cap x 10 RON = 44390 RON

= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = 193 cap x 2,9

kg/cap x 10 RON = 5597 RON

TOTAL = 44390 + 5597 = 49987 RON

Furaje

21-4R consum anual de furaje x preţ (RON)

21-7R consum anual de furaje x preţ (RON)

21-4R: 10447,01 x 2,0, = 20894,02 RON

21-7R: 134818,99 x 2,2 = 296601,77 RON

TOTAL: 20894,02 RON + 296601,77 RON kg = 317495,79 RON

Apa

A = Necesarul anual de apă (m3) x 3,1 RON/m3 = 321,58 x 3,1 RON/m3 = 995,58 RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,52 RON/Kw = 16953,7 Kw x 0,52 RON/Kw =

8815,9 RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x 49987.= 3249,1 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)3% x 49987 = 1499,6 RON

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)6,5% x 49987 = 3249,1 RON

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

2,5% x 49987 = 1249,6 RON

Cheltuieli cu personalulUn îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 1,5 oameni/an1,5 personal x 750 RON (salariu) x 12 luni = 13500 RON

27

Page 28: Proiect Pasari Alina

Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi

RON1. Cheltuieli totale de producţie 684.800,62

1.1. Cheltuieli directe totale 404.901,51.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 18.360

- salarii 1350- impozit pe salarii (16%) 2160CAS + alte impozite (20%) 2700

1.1.2. Cheltuieli totale materiale 386.541,5- furaje 317495,7- material biologic 49987- alte consumuri 19058,8 - energie electrică 8815,9 - apă 995,58 - medicamente + materiale sanitare 3249,1 - materiale + piese de schimb 1499,6 - transport 3249,1 - alte cheltuieli + servicii 1249,6

1.2. Cheltuieli indirecte totale 279.899,121.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 111959,61.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 167939,5

2. Venituri totale 428.520,22.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 27874,82.2. Subvenţie (0,8 RON/kg) 5574,962.3. Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie) 395070,5

28

Page 29: Proiect Pasari Alina

Capitolul IV

Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie

1. Proporţia ouălor bune de incubat 97,4%2. Procentul de ecloziune 89.73. Intensitatea medie de ouat 90.14. Timpul de păstrare a ouălor în staţie 7 zile5. Durata dezvoltării embrionare 21,5 zile6. Capacitatea combină de incubaţie 3000 ouă/serie7. Consum electric al aparatului 0,85 kw/oră

4.2. Calcule de dimensionare

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsăria) Necesarul de ouă pentru incubaţie

No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = 349817 ouă

b) Necesarul de ouă bune de incubat

No.b.i. = Necesar ouă incubaţie x 100 : % ouă bune incubaţie = 359166 ouă

c) Producţia zilnică de ouă

Pz.o. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (1870 x 90,1) : 100 =

1685 ouă

d) Producţia de ouă pe 7 zile

Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = 1685 x 7 = 11795 ouă

e) Producţia de ouă/an

Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = 11795 x 52 = 613340 ouă

e) Ouă disponibile pentru comercializare

Od = Producţia de ouă/an - Necesarul de ouă bune pentru incubat = 613340 – 359155 =

254185 ouă

4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţieA.i. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii lunare =

(11795 : 3000 ouă) x 4 serii lunare = 15,7 ≈ 16 aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică

Ne.e. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum orar = 6,5

serii x 516 ore x 16 aparate x 8,5 Kw/oră = 45.614,4KW

29

Page 30: Proiect Pasari Alina

4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă

Plan de producţie în staţia de incubaţie

Încărcare incubatoare Transfer la eclozionat Încheiere ecloziune2013 2014 2013 2014 2013 2014

Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No

XII 10 11795 XII28

10581XII

301058

1XII 17 11795 I 4 10581 I 6 10581

XII 24 I11

I13

XII 31 I18

I20

Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No

I 7 11795 I25

10581 I27

10581

I14

11795II 1

10581II 3

10581

I21

11795II 8

10581II

10

10581

I28

11795II

15

10581II

17

10581

II 411795

II22

10581II

24

10581

II11

11795III 1

10581III 3

10581

II18

11795III 8

10581III

10

10581

II25

11795III

15

10581III

17

10581

III 411795

III22

10581III

24

10581

III11

11795III

29

10581III

31

10581

III18

11795IV 5

10581IV 7

10581

III25

11795IV

12

10581IV

14

10581

IV 111795

IV19

10581IV

20

10581

IV 811795

IV26

10581IV

28

10581

IV15

11795V 3

10581V 5

10581

IV22

11795V

10

10581V

12

10581

IV29

11795V

17

10581V

19

10581

V 6 11795 V 2 10581 V 2 10581

30

Page 31: Proiect Pasari Alina

4 6

V13

11795V

31

10581VI 2

10581

V20

11795VI 7

10581VI 9

10581

V27

11795VI

14

10581VI

16

10581

VI 311795

VI21

10581VI

23

10581

VI10

11795VI

28

10581VII

30

10581

VI17

11795VII 5

10581VII 7

10581

VI24

11795VII

12

10581VII

14

10581

VII 111795

VII19

10581VII

21

10581

VII 811795

VII26

10581VII

28

10581

VII15

11795VIII 2

10581VIII 4

10581

VII22

11795VIII 9

10581VIII

11

10581

VII29

11795VIII

16

10581VIII

18

10581

VIII 511795

VIII23

10581VIII

25

10581

VIII12

11795VIII

30

10581IX 1

10581

VIII19

11795IX 6

10581IX 8

10581

VIII26

11795IX

13

10581IX

15

10581

IX 211795

IX20

10581IX

22

10581

IX 911795

IX27

10581IX

29

10581

IX16

11795X 4

10581X 4

10581

IX23

11795X

11

10581X

13

10581

IX30

11795X

18

10581X

20

10581

X 711795

X25

10581X

27

10581

X14

11795XI 1

10581XI 3

10581

X21

11795XI

18

10581XI

20

10581

X 2 11795 XI 1 10581 XI 1 10581

31

Page 32: Proiect Pasari Alina

8 5 7

XI 411795

XI22

10581XI

24

10581

XI11

11795XI

29

10581XII 1

10581

XI18

11795XII 6

10581XII 8

10581

XI25

11795XII

13

10581XII

15

10581

XII 211795

XII20

10581XII

22

10581

XII 911795

XII27

10581XII

29

10581

4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie a) Cheltuieli efectuate

Ouă de incubaţie (material biologic)

ChO.I. = Ouă bune pt. incubaţie x Preţ/ou = 359155 x 1,1 RON = 395070,5 RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,51RON/Kw = 465088 KW x 0.51 RON/Kw =

237194,88 RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x 395070,5 = 25679,5 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)3% x 395070,5 = 11852,11 RON

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)6,5% x 395070,5 = 25679,5 RON

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic)2,5% x 395070,5 = 9876,76 RON

Cheltuieli cu personalul(1 operator incubaţie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni = 2 norme x 750 RON x

12 luni = 18000 RON

b) Venituri realizate: Venituri din vânzarea ouălor improprii incubaţiei

Ouă disponibile pentru comercializare x Preţ/ou = 254185 x 1,1 RON = 279603,5 RON

Venituri din producţia de pui de o zi

Pui de o zi livraţi x 2,5 RON/cap = 313786 X 2,5 RON = 784465 RON

32

Page 33: Proiect Pasari Alina

Bilanţul economic la staţia de incubaţie

1 Cheltuieli totale de producţie 875.799,841.1. Cheltuieli directe totale 729.833,25

1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 24480- salarii 18000- impozit pe salarii (16%) 2880CAS + alte impozite (20%) 3600

1.1.2. Cheltuieli totale materiale 705.353,25- material biologic 395070,5- alte consumuri 310282,75 - energie electrică 237194,88 - medicamente + materiale sanitare 25679,5 - materiale + piese de schimb 11852,11 - transport 25679,5 - alte cheltuieli + servicii 9876,76

1.2. Cheltuieli indirecte totale 145966,591.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 58386,61.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 87579,9

2. Venituri totale 1.064.068,52.1. Valoarea producţiei secundare

(ouă disponibile din incubaţie)279603,5

2.2. Valoarea producţiei de bază (pui de o zi) 784465

33

Page 34: Proiect Pasari Alina

Capitolul VDimensionarea si functionarea sectorului de productie (pui broiler)

5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler

1 Perioada de creştere 0-42 zile (6 săptămâni)2 Durata vidului sanitar 2 săptămâni3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent4 Suprafaţa halei 400 m2

5 Densitatea la populare 17 cap/m2

6 Mortalitate 2.87 Necesarul de aşternut 20 kg/m2

8Consum de hrană (3 tipuri)

Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/

9Consum de apă (2 tipuri)

0-5 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi

10

Front de adăpare- adăpători vacumatice- adăpători circulare- front de adăpare

O adăpătoare/55 capeteØ=106 cm ; 2 cm/cap

11Front de furajare- tăviţe de furajare- hrănitori circulare

1:55 capete; Ø = 120 cm; front 4 cm/cap

12 Greutatea medie la livrare (kg) 2.51

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne

5.2.1. Calculul efectivului de pui broilera) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total)

N.p. = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului = (305000 pui x

100) : 97,2 = 313786 pui

b) Durata seriei de creştere

D.s. = Perioada de creştere (săptămâni) + vidul sanitar (săptămâni) = 6 + 2 = 8 săptămâni

c) Serii anuale de creştere

S.a.= Numărul de săptămâni/an : Durata unei serii de creşteri = 52 săptămâni/an : 8

săptămâni/serie = 6,5 serii/an

d) Număr de pui pe serie de creştere

N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numărul anual serii de creştere = 313786 pui : 6,5 serii =

48274 pui/serie de creştere

5.2.2. Calculul necesarului de construcţiia) Capacitatea de cazare a unei hale

CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 400 m2 x 17 cap/m2 = 6800 cap/hală

b) Necesar de hale

34

Page 35: Proiect Pasari Alina

NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale =48274/ 1800cap. = 7.09 ≈ 7 hale

5.2.3. Calculul necesarului de furajea) Necesarul de furaje pe serie de creştere

N.f. = Numărul de pui/serie creştere x consum mediu zilnic de nutreţ x Nr. zile

Demaraj = 48274 cap x 0,033 kg/cap/zi x 14 zile = 22302,58 kg

Creştere = 48274 cap x 0,10 kg/cap/zi x 18 zile = 86893,2 kg

Finisare = 48274 cap x 0,165 kg/cap/zi x 10 zile = 7965,21 kg

b) Consumul total de furaje pe serie

Total: 22302,58 kg (demaraj) + 86893,2 kg (creştere)+ 7965,21 kg (finisare)=

117160,99 kg

c) Necesarul anual de furaje

Na = total consum nutreţ/perioadă de furajare x număr de serii/an

Demaraj = 22302,58 kg x 6,5 serii/an = 144966,7 kg

Creştere = 86893,2 kg x 6,5 serii/an = 564805,8 kg

Finisare = 7965,24 kg x 6,5 serii/an = 51773,86 kg

d) Consumul total de furaje pe an

Total = 564805,8 kg (demaraj) + 51773,86 kg (creştere)+ 144966,7 kg (finisare)= 761546,3

kg

Tabelul 10

Cerinţe de hrană (pui de carne)

NecesarStarter

(1-14 zile)Creştere

(15-32 zile)Finisare

(33-42 zile)PB% 24 22 20EM Kcal/kg 3010 3175 3225M+C 0,92 0,88 0,78L 1,38 1,25 1,05Ca 1 0,9 0,85P 0,7 0,68 0,66CelB 3,5 4 4,5SarePremix 1 1 1

5.2.4. Calculul necesarului de apăa) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere

Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic =

0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap

5-6 săptămâni = 0,1 l/cap

35

Page 36: Proiect Pasari Alina

0-4 săptămâni : 313786 cap x 28 zile x 0,05 l = 439300,4 l/perioadă

5-6 săptămâni : 313786 cap x 14 zile x 0,1 l = 439300,4 l/perioadă

b) Consum total de apă/serie

Total apă/serie = 439300,4 l (0-4 săpt)+ 439300,4 l (5-6 săpt) = 878600,8 l/serie

c) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 878600,8 l x 6,5 serii = 5710905,2 l/an

d) Necesarul anual de apă/fermă

Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)

Na = 5710905,2 + 115% = 6567540,9 l

36

Page 37: Proiect Pasari Alina

Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj – 21-1 - pui broiler (0-14 zile)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană3010 24 0,92 1,38 3,5 1 0,7

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 56 1815 4,95 0,2145 0,1375 1,21 0,0055 0,1485

2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 31,97 716,128 14,70620,43798

9 0,930327 1,79032 0,09591 0,2205939250 ulei 3,4 314,5 0 0 0 0 0 03110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 5 155,5 3,25 0,1195 0,252 0 0,315 0,1754950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 03870 95,6 78,4 LIZINA 0,05 1,935 0,0478 0 0,0392 0 0 0

24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,18539 creta 1 0 0 0 0 0 0,39 0

sare 0,45 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 3009,49 23,03 0,90 1,35 3,0 1,04 0,72

37

Page 38: Proiect Pasari Alina

Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – 21-2 - pui broiler (15-32 zile)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană3175 22 0,88 1,25 4 0,9 0,68

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 60 1980 5,4 0,234 0,15 1,32 0,006 0,162

2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 28,72 643,328 13,21120,39346

4 0,835752 1,60832 0,08616 0,1981689250 ulei 3,4 314,5 0 0 0 0 0 03110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 3 93,3 1,95 0,0717 0,1512 0 0,189 0,1054950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 03870 95,6 78,4 LIZINA 0,05 1,935 0,0478 0 0,0392 0 0 0

24 18,5 fosfat 1,5 0 0 0 0 0 0,36 0,277539 creta 2 0 0 0 0 0 0,78 0

sare 0,2 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 3139,4 21,68 0,82 1,17 2,92 1,21 0,74

38

Page 39: Proiect Pasari Alina

Reţetă n.c. pentru perioada de finisare – 21-2F - pui broiler (33-42 zile)

Valoarea nutritivă a nutreţurilorIngrediente %

Norme de hrană3225 20 0,78 1,05 4,5 0,85 0,66

EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P

3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 62,72 2069,76 5,6448 0,2446080,156

8 1,37984 0,006272 0,1693442240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 30 672 13,8 0,411 0,873 1,68 0,09 0,2079250 ulei 3,4 314,5 0 0 0 0 0 04950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0

3870 95,6 78,4 LIZINA 0,05 1,935 0,0478 00,039

2 0 0 024 18,5 fosfat 1,5 0 0 0 0 0 0,36 0,277539 creta 1 0 0 0 0 0 0,39 0

sare 0,2 0 0 0 0 0 0 0pvm 1TOTAL 100 3164,63 19,57 0,78 1,069 3,05 0,84 0,65

39

Page 40: Proiect Pasari Alina

5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologicea) Adăpători vacuumatice (o adăpătoare la 55 capete)

A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800 : 55 = 123,6 ≈ 124 adăpători

b) Tăviţe de furaje (o tăviţă la 55 capete)

T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800 : 55 = 123,6 ≈ 124 tăviţe

c) Adăpători circulare cu ventil (Ø = 106 cm, front adăpare = 2 cm/cap)

Diametrul adăpătorii circulare (cm) : Front de adăpare (cm/cap) = 106:2 = 53

cap./adăpătoare

Ac = Capacitatea unei hale : 53 cap = 6800 : 53 = 128,5 ≈ 129 adăpători circulare

d) Hănitori circulare (Ø = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap)

Diametrul hrănitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap = 24

cap./hrănitoare

H.c. = Capacitate unei hale : 24 cap. = 6800 : 24 = 283,2 ≈ 284 hrănitori circulare

e) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (250 cm 2 x 10) : (60 x 4)

= 10,4 ≈ 11 corpuri de iluminat (K = factor de corecţie)

5.2.6. Necesarul de energiea) Necesarul de energie electrică pentru iluminat/hală/serie

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec (kw) = 672 x 11 x 0,06 = 443,52 Kw/hală

b) Consum de energie electrică pentru iluminat/serie de creştere

Ce.e. = Consum energie/hală x Număr hale = 443,52 Kw x 7hale = 3104,6 Kw/serie

c) Consum energie pentru iluminat/an

Ce.e./an = Consum energie/serie x Număr de serii/an = 443,5 x 6,5 = 20180,16 Kw/an

d) Necesar de energie electrică pentru încălzire

Nr. eleveuze/hală = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuză = 9,7 ≈ 10 eleveuze

Ne.î. = Număr hale x Program de funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere eleveuză x Număr de

eleveuze (bucăţi/hală) x Număr serii creştere/an = 7 hale x 198 ore x 2,16 Kw x 10 x 6,5 serii =

194594,4 Kw/ an

e) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x nr. hale X

număr serii creştere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x 7 hale x 6,5 serii = 232050

Kw/an

f) Necesarul total de energie electrică

Nt = necesar iluminat (KW) + necesar încălzire (KW) + necesar ventilație (KW) = 20180,16 +

194594,4 + 232050 = 446824,56 KW/an

40

Page 41: Proiect Pasari Alina

5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găinăHala Săptămâna Păsări livrate Greutate medie la livrare (kg) Total greutate vie livrată (kg)

H1 1 6224 2,51 15622,249 6224 2,51 15622,2417 6224 2,51 15622,2425 6224 2,51 15622,2433 6224 2,51 15622,2441 6224 2,51 15622,2449 6224 2,51 15622,24

H2 2 6224 2,51 15622,2410 6224 2,51 15622,2418 6224 2,51 15622,2426 6224 2,51 15622,2434 6224 2,51 15622,2442 6224 2,51 15622,2450 6224 2,51 15622,24

H3 3 6224 2,51 15622,2411 6224 2,51 15622,2419 6224 2,51 15622,2427 6224 2,51 15622,2435 6224 2,51 15622,2443 6224 2,51 15622,2451 6224 2,51 15622,24

H4 4 6224 2,51 15622,2412 6224 2,51 15622,2420 6224 2,51 15622,2428 6224 2,51 15622,2436 6224 2,51 15622,2444 6224 2,51 15622,2452 6224 2,51 15622,24

H5 5 6224 2,51 15622,2413 6224 2,51 15622,2421 6224 2,51 15622,2429 6224 2,51 15622,2437 6224 2,51 15622,2445 6224 2,51 15622,2453 6224 2,51 15622,24

H6 1 6224 2,51 15622,249 6224 2,51 15622,2417 6224 2,51 15622,2425 6224 2,51 15622,2433 6224 2,51 15622,2441 6224 2,51 15622,2449 6224 2,51 15622,24

H7 2 6224 2,51 15622,2410 6224 2,51 15622,2418 6224 2,51 15622,2426 6224 2,51 15622,2434 6224 2,51 15622,2442 6224 2,51 15622,24

41

Page 42: Proiect Pasari Alina

50 6248 2,51 15682,48TOTAL 305000 - 749807,28

Venituri realizatea) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi

Vl.p.= Greutate livrată (kg) x Preţ/kg viu =765550 kg x 6,5 RON/Kg =

4976075 RON

b) Subvenţie

S = Subvenţie/kg viu x Greutate livrată = 0,9 RON x765550 Kg = 688995 RON

c) Valoare producţie neterminată

Vp.n. = Număr capete pui x Greutate vie livrată x Preţ/kg viu = 46922 cap. X 2,51 kg/cap x 6,5

RON/kg = 765532,43 RON

Subvenţie prod. neterminată:

S = Număr cap pui x greutate medie la livrare x 0,9 RON = 46922 cap. X 2,51 kg/cap x 0,9 RON =

105996,79 RON

Total valoare producţie neterminată

765532,43 + 105996,79 = 871529,22 RON

d) Venituri totale realizate în sectorul de producţie

Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenţie + Valoare producţie neterminată =

4976075 RON + 688995 RON + 871529,22 RON = 6536599,2 RON

Cheltuieli efectuate Material biologic

Mb = Număr pui/an x Preţ pui de o zi = 313786 x 2,5 RON = 784465 RON

Apa

A = Necesarul anual de apă (m3) x Preţ/m3 = (6567540,9 : 1000) x 3,1 RON/m3 =

20359,37 RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,52 RON/Kw = 4446824,56 Kw x 0,52 RON/Kw =

232348,77 RON

Furaje

Starter: kg/an x Preţ furaj = 144966,76 kg x 2,2 RON = 318926,7 RON

Creştere: kg/an x Preţ furaj = 564805,8 kg x 2 RON = 1129611,6 RON

Finisare: kg/an x Preţ furaj = 51773,86 kg x 1,9 RON = 98370,33 RON

Total = 318926,7 + 1129611,6 + 98370,33 = 1546908,6 RON

Personal

Număr muncitori x salariu x Număr luni/an = 9 muncitori x 750 RON x 12 luni/an = 81000 RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) =

6,5% x 784465 RON = 29043,59 RON

42

Page 43: Proiect Pasari Alina

Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 784465 RON =

29043,59 RON

Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) = 2,5% x 784465

RON = 19611,62 RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) = 3% x

784465 RON = 23533,95 RON

Bilanţul economic la sectorul pui de carne

Nr.crt.

Tip cheltuieli/venituri RON

1 Cheltuieli totale de producţie =2+17 3354568,92 Cheltuieli directe totale =3+7 2795474,133 Cheltuieli totale cu forţa de muncă =4+5+6 1101604 - salarii 810005 - impozit pe salarii (16%) =0,16 X 4 129606 CAS + alte impozite (20%) =0,2 X 4 162007 Cheltuieli totale materiale =8+9+10 2685314,138 - furaje 1546908,69 - material biologic 784465

10 - alte consumuri =11+12+13+14+15+16

353940,53

11 * energie electrică 232348,7712 * apă 20359,3713 * medicamente + materiale sanitare 29043,5914 * materiale + piese de schimb 23533,9515 * transport 29403,5916 * alte cheltuieli + servicii 19611,6217 Cheltuieli indirecte totale =18+19 559094,718 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 0,08 X 2 223637,919 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 0,12 X 2 335456,820 Venituri totale =21+22 6536599,221 Valoarea producţiei principale22 Valoarea producţiei neterminate

43

Page 44: Proiect Pasari Alina

Capitolul VI

Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole

Tabelul 11

Venituri şi cheltuieli totale

1. Venituri totale (RON)1.1. Venituri la tineret părinţi 101946,61.2. Venituri la părinţi adulţi 428520,21.3. Venituri la incubaţie 1064068,51.4. Venituri la puii broiler 6536599,2

8131134,52. Cheltuieli totale de producţie (RON)2.1 Cheltuieli totale la tineret părinţi 1679317,962.2 Cheltuieli totale la părinţi adulţi 648800,62.3 Cheltuieli totale la incubaţie 875799,82.4 Cheltuieli totale la puii broiler 3354568,9

6558487,263. Profit (1-2) (RON) 1.572.647,24

4. Rata profitului (3/2*100) (%) 23,97%

44

Page 45: Proiect Pasari Alina

Concluzii si recomandari 

Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor omului

în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi.

Deşi preferinţele consumatorilor pentru un anumit tip de carne de pasăre diferă de la o zonă

geografică la alta, consumurile pentru acest produs ating cote foarte ridicate în unele ţări de peste 30

kg/an/locuitor.

Păsările se înmulţesc foarte repede, astfel încât procesul genetic la această specie se poate

realiza într-o perioadă scurtă de timp.

Randamentul la sacrificare este superior celui înregistrat la mamifere, de peste 80%.

Analizand cele patru sectoare: tineret parinti, parinti adulti, incubatie si productie s-au

stabilit costurile implicate si veniturile realizate. În sectorul de Tineret parinti sau înregistrat

cheltuieli totale de producţie de 1.679.317,96 RON iar veniturile de 101.946,6. Analizând atent

acest sector se poate trage concluzia că nu poate funţiona independent de celelalte. Pentru a fi

profitabile aceste unităţi trebuie să funcţioneze în paralel cu celelalte. Sectorul de părinţi adulţi se

prezintă profitabil având venituri de 428.520,2 RON ce provin din vânzarea ouălelor de incubaţie.

In sectorul de incubatie si sectorul de productie avem veniturile mai mari decat cheltuielile.

Rata profitului este de 23,97 % cu un profit anual de 1.572.647,24 RON.

45

Page 46: Proiect Pasari Alina

Bibliografie :

1. Avarvarei, T. – Agricultura generala vol. II, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iasi – 2002 

2. Halga, P., 2002 – Alimentatie animala, Editura Pim, Iasi;

3. Marius Giorgi USTUROI, Tehnologii de crestere a pasarilor,editura Alfa;

4. Ioan Vacaru-Opris, Tratat de Avicultura vol. III, editura Ceres, 2004;

5. Teodorescu, I., Samoil, C. – Producerea si conservarea furajelor – Curs si lucrari practice;

6. http://revista-ferma.ro

7. http://facultate.regielive.ro/proiecte/agronomie

46


Recommended