Home >Documents >Proiect Manag Productiei

Proiect Manag Productiei

Date post:01-Oct-2015
Category:
View:297 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
proiect managementul productiei
Transcript:

CAPITOLUL 1: DATE PRIVIND PERIOADA CURENTA

a. Structura de productie si conceptie:Unitatea industriala dispune de o structura de tip tehnologic. Ea cuprinde 3 sectii de baza: sectia I pregatitoare, sectia II prelucratoare, sectia III de montaj si finisare, un atelier de reparatii si un atelier de scularie.

b. Profit de fabricatie :In cadrul unitatii industriale se produc doua produse finite P1, P2 si semifabricatul S1, folosit pentru executarea celor doua produse finite. Norma de consum de semifabricat S1 produs este : 1,2 t pentru P1 si 0,5 t pentru P2

c. Descrierea procesului tehnologic : Semifabricatul S1 se obtine in sectia I , folosindu-se materiile m1, m2 si m3, preturile de aprovizionare fiind de 5.500 UV/t, 4.100 UV/t, respectiv 17.500 UV/t. Reteta de fabricatie a semifabricatului are urmatoarea structura : m1 - 48%, m2 - 32% si m3 - 20%. Consumul de energie electrica este de 500 KWh/sarja .In sectia II se prelucreaza semifabricatul S1 si reperele care intra in componenta celor doua produse , norma de consum unitara pentru fabricarea produselor P1 si P2 fiind de 1 set la piese si repere/ bucata.Operatiile de montaj si de finisare a produselor P1 si P2 se efectueaza in sectia III, direct pe suprafata de productie. Suprafata acestei sectii este de !!!!!!!In structura constructiva a produsului P1 intra si semifabricatul S2 adus prin cooperare, pretul de aprovizionare fiind de 740 UV/buc. Schemele procesului tehnologic pentru produsele P1 si P2 sunt prezentate in fugurile 8.1 si 8.2. Pretul materiei prime m4 este 105 UV/kg, iar pentru m5 de 150 UV/kg.

d. Intreprinderea lucreaza cu saptamana intrerupta , in doua schimburi a 8 ore/schimb, dispunand de urmatoarele utilaje: Agregat A 2 buc Utilaj U1 4 buc Utilaj U2 16 buc Utilaj U3 28 buc Utilaj U4 34 buc Utilaj U5 41 buc Utilaj U6 36 buc Utilaj U7 20 buc

e. Pe baza calculelor preliminare pe anul curent se estimeaza obtinerea unei productii in anul curent de Produs P1 55.000 bucProdus P2 35.000 buc

f. Intreprinderea dispune de un numar de 1092 salariati, repartizarea acestora pe verigi structurale si salariul mediu lunar sunt prezntate in tabelul 8.1

Tabelul 8.1

g. !!!!!!33.000 KWh la sectia a II-a, 525.000 KWh la atelierul de reparatii si 745.000 KWh la atelierul de scularie.Necesarul de energie electrica pentru iluminat este: Sectia I 25.000 kWh Sectia II 43.500 kWh Sectia III 35.500 kWh Atelier de reparatii 28.000 kWh Atelier de scularie 21.500 kWh Compartimentele functionale 55.000 kWh

h. Necesar de material auxiliare si obiecte de inventar la nivelul verigilor de productie auxiliare si pentru compartimentele functionale este prezentat in tabelul 8.2

Tabelul 8.2

i. Necesarul de combustibil si apa in anul curent este prezentat in tabelul 8.3 :

Tabelul 8.3

j. Valoarea de inventar unitara a utilajelor de productie, valoarea totala de inventar pentru celelalte mijloace fixe din cadrul verigilor structurale ale intreprinderii si normele medii de amortizare sunt prezentate in tabelul 8.4

Tabelul 8.4

k. Nivelul cheltuielilor indirecte cuprinse in categoriile alte cheltuieli materiale si alte cheltuieli cu munca vie din cadrul cheltuielilor comune ale sectiilor de productie si cele generale ale administratiei intreprinderii sunt prezentate in tabelul 8.5

Tabel 8.5

CAPITOLUL 2 : DATE PRIVIND ANUL DE PLAN

1) Unitatea industriala , tinand seama de studiile de marketing efectuate, de obiectivele strategice propuse si de contractele incheiate isi propune o strategie de dezvoltare a activitatii sale , atat prin cresterea volumului productiei pentru produsele P1 si P2, cat si prin vanzarea in afara a unei cantitati din semifabricatul S1.Nivelurile productiei fizice planificate sunt :P1: 64.000 buc/ anP2: 74.000 buc/anS1: 10.000 t/ an

2) Regimul de lucru in anul in plan este cu saptamana de lucru intrerupta, iar timpul de stationare pentru efectuarea reparatiilor planificate este : Agregatul A 7 zile/an Utilaje U1 si U6 14 zile/an Utilaje U2 13 zile/an Utilaje U3 14,5 zile/an Utilaje U4 si U7 13,5 zile/an Utilaje U5 12 zile/an

3) Pentru intocmirea balantei timpului de lucru planificat al unui muncitor de baza se au in vedere urmatoarele : Timp aferent zilelor de repaus legal si sarbatori : 110 zile/an Concedii de odihna : 18 zile /an Concedii de boala : 3,4 zile/an Concedii de maternitate : 3 zile/an

4) Sporurile si adaosurile la salariile tarifare pentru muncitori direct productivi : Spor vechime 14% Spor de noapte 15%Pentru celelalte categorii de salariati , sporurile si adaosurile sunt incluse in salariul mediu lunar. In anul de plan se prevede o crestere a salariilor medii lunare pentru aceste categorii de salariati de 12,5%, avandu-se in vedere calculele de prognoza privind inflatia.

5) Puterile instalate ale motoarelor electrice ale utilajelor sunt : Agregat A 5 KW Utilaje U1 - 4 KW Utilaje U2, U3, U6, U7 - 3,5 KW Utilaje U4 si U5 - 3KWRandamentul motoarelor : 0,95; coeficientul de simultaneitate a incarcarii utilajelor: 0,9 ; procentul pierderilor in retea 3%

6) Cheltuielile atelierului de reparatii se repartizeaza sectiilor de baza astfel : Sectia I - 30% ; Sectia II - 65%; Sectia III - 5%;

7) Cheltuielile atelierului de scularie se repartizeaza sectiilor de baza astfel : Sectia I - 20% Sectia II - 65% Sectia III - 15%

8) Cota de CAS suportata de intreprindere este de 25%, iar cea pentru protectia sociala , de 5%;

9) La nivelul sectiei I, veriga conducatoare este agregatul A, la nivelul sectiei II, veriga conducatoare este grupa de utilaje U5, iar la nivelul intreprinderii, veriga conducatoare este sectia III;

10) Timpul unitar realizat in luna de varf a anului de baza se prezinta in tabelul 8.6:

Tabel 8.6

11) Pretul produselor in anul de plan se prevede a fi de : 35.000 UV ptr P1 28.000 UV ptr P2 16.000 UV ptr S1

12) Coeficientul de simultaneitate a incarcarii utilajelor luat in calculul rezervei extensive de productie este egal cu 1;

13) In anul de plan se prevede o crestere a salariilor tarifare orare , tinand cont de nivelul inflatiei prognozate, nivelul acestora fiind :

Agregat A210 UV/hSemifabricat S1

Utilaj U1145 UV/hSemifabricat S1

Utilaj U2165 UV/hProdus P1

Utilaj U3150 UV/hProdus P1

145 UV/hProdus P2

Utilaj U4150 UV/hProdus P1

140 UV/hProdus P2

Utilaj U5135 UV/hProdus P1

138 UV/hProdus P2

Utilaj U6160 UV/hProdus P1

155 UV/hProdus P2

Utilaj U7140 UV/hProdus P2

Montaj145 UV/hProdus P1

140 UV/hProdus P2

14) Avand in vedere obiectivele de dezvoltare ale activitatii in anul de plan, numarul salariatilor indirect productivi din sectie si ai salariatilor din compartimentele functionale va creste in anul de plan astfel : Sectiile de prodxuctie de baza cu 10% Sectiile de productie auxiliare cu 8% Compartimente functionale cu 5%

15) Necesarul de energie electrica pentru forta motrice la sectia de montaj, atelierul de reparatii si atelierul de scularie, creste in anul de plan cu 13% fata de anul curent. Necesarul de energie pentru iluminat la sectiile de baza va creste cu 25%, la celelalte verigi ramanand la nivelul anului curent. Pretul unitar al energiei electrice este 22 UV/KWh.

16) Normativele de consum de materiale auxiliare si obiecte de inventar in cadrul sectiilor de productie de baza, prevazute pentru anul de plan sunt: Pentru materiale auxiliare : Sectia I : 54.890 UV/1000 tone semifabricat S1; Sectia II : 1.730 UV/ 1 milion UV productie marfa; Sectia III : 450 UV / 1 milion UV productie marfa; Pentru obiecte de inventar: Sectia I : 9.064 UV/ 1000 tone semifabricat S1; Sectia II : 7.300 UV/ 1000 h-masini; Sectia III : 2.800 UV / 1000 h-om;Necesarul de materiale auxiliare si obiecte de inventar pentru celelalte verigi structurale creste in anul de plan fata de anul curent cu 5%.

17) Necesarul de combustibil si apa la sectiile de productie e baza creste cu 10% in anul de plan fata de anul curent, la atelierul de reparatii si atelierul de scularie cu 8%, iar la compartimentele functionale raman ca in anul de baza;

18) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, cu exceptia celor privind untilajele de productie in sectiile de baza (agregat A si grupele de utilaje U1-U7) raman la nivelul anului curent;

19) Cheltuielile cuprinse in categoria alte cheltuieli materiale si alte cheltuieli cu munca vie la nivelul sectiilor de productie si ale administratiei intreprinderilor raman la acelasi nivel ca in anul curent;

20) Materialele recuperabile rezultate in cadrul sectiilor I si II sunt valorificate la pretul de 1.200 UV/tona;

CAPITOLUL 3 : SECTIUNEA PRODUCTIA INDUSTRIALA

3.1 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRODUCTIEI INDUSTRIALE:

In cadrul acestei sectiuni se fundamenteaza nivelul planificat al indicatorilor principali ai productiei industriale cum sunt productia fizica, productia marfa, cifra de afaceri etc.Nivelurile productiei fizice si ale cifrei de afaceri planificate sunt prezentate in tabelul 8.7

Tabelul 8.7

Intr-o prima etapa a acestei sectiuni se face o evaluare a capacitatilor de productie existente care se compara cu obiectivele de plan stabilite, verificandu-se posibilitatea de realizare a acestor obiective in conditiile dotarii tehnice si a fabricatiei din anul curent (in regim de lucru cu doua schimburi ).Pentru aceasta se stabileste, in prealabil , Balanta timpului de lucru planificat al unui utilaj , calculele fiind prezentate in tabelul 8.8.

Tabelul 8.8

Pentru intocmirea balantei timpului de lucru planificat al unui utilaj se are in vedere regimul de lucru planificat al utilajelor

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended