Home >Documents >Proiect INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ......

Proiect INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ......

Date post:14-Oct-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Proiect

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

  Programul statistic național anual

 • 2

  CUPRINS

  1. STATISTICĂ ECONOMICĂ ......................................................................................... 12 1.1. STATISTICA AGRICULTURII .............................................................................................................. 12

  LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 12 Producţia vegetală la principalele culturi ...................................................................................................... 12 Efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală .......................................................... 13 Efectivele de bovine existente la 1 iunie ...................................................................................................... 15 Efectivele de porcine existente la 1 mai ....................................................................................................... 16 Activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică ............................................................ 17 Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole individuale şi unităţile cu personalitate juridică la începutul anului 2020 pe raza localităţii ................................................................. 18 Valoarea producţiei ramurii agricole ............................................................................................................. 19 Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută - date provizorii şi semidefinitive ................................................................................................................................................ 20 Balanţele principalelor produse agricole la producători ............................................................................... 21 Bilanţuri alimentare ....................................................................................................................................... 22 Disponibilităţile de consum ale populaţiei .................................................................................................... 23 Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare ....................................................... 24 Conturile economice din agricultură ............................................................................................................. 25 Pesticidele plasate pe piaţă ......................................................................................................................... 26

  LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE .......................................................................................................................................... 27

  Suprafaţa productivă de primăvară .............................................................................................................. 27 Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, utilizarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor ....... 28 Estimări preliminare privind producţia vegetală ........................................................................................... 30 Agricultura ecologică .................................................................................................................................... 30 Îmbunătăţiri funciare ..................................................................................................................................... 31 Estimări preliminare privind producţia din sectorul pescuitului şi acvaculturii .............................................. 32 Ouă puse la incubat şi puii eclozionaţi ......................................................................................................... 33 Numărul animalelor sacrificate şi producţia de carne .................................................................................. 34 Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură la sfârşitul anului ...................................... 35 Situaţia statistică a terenurilor ...................................................................................................................... 35 Stocuri cantitative de produse agricole ........................................................................................................ 36

  LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE37 Recensământul General Agricol - runda 2020 ............................................................................................. 37 Instituirea unui sistem statistic de date privind bilanţul principalelor culturi de cereale şi semințe oleagionase, în conformitate cu metodologia comună a UE........................................................................ 37 Modernizarea statisticilor agricole ................................................................................................................ 38

  1.2. STATISTICA SILVICULTURII .............................................................................................................. 39 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 39

  Fondul forestier naţional ............................................................................................................................... 39 Activitatea economică a unităţilor silvice ...................................................................................................... 40 Masa lemnoasă recoltată şi suprafaţa parcursă cu tăieri ............................................................................. 41 Lucrări de regenerare a pădurilor ................................................................................................................. 43 Volumul de lemn exploatat ........................................................................................................................... 44 Conturi economice forestiere ....................................................................................................................... 45

  1.3 STATISTICA MEDIULUI ...................................................................................................................... 46 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 46

  Cheltuieli pentru protecţia mediului .............................................................................................................. 46 Contul emisiilor în aer ................................................................................................................................... 47 Contul sectorului de bunuri şi servicii de mediu ........................................................................................... 48 Contul taxe de mediu ................................................................................................................................... 49 Contul fluxurilor de materiale „economie-mediu” ......................................................................................... 50 Contul cheltuieli pentru protecţia mediului ................................................................................................... 51 Indicatori de dezvoltare durabilă .................................................................................................................. 52 Distribuţia apei .............................................................................................................................................. 52 Populaţia conectată la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate .................................................. 54 Culegerea datelor conform HG nr.1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare .................................... 55

 • 3

  LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ............................................................................................................................................................. 56

  Generarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor şi a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate de la operatorii economici ............................................................................................................. 56 Generarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală ...................................................... 57 Generarea şi gestionarea deş