+ All Categories
Home > Documents > Proiect Hernia Inghinala

Proiect Hernia Inghinala

Date post: 01-Jun-2018
Category:
Upload: alinush-alinutsa
View: 268 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 20

Transcript
 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  1/48

  Argument / Memoriu Explicativ

  Omul, în inima căruia s-a înrădăcinat atât de adânc dragostea pentru viaţă,

  face tot ce este cu putinţă, ca să-şi păstreze viaţa atât de grea uneori şi atât de scumpă

  întotdeauna.

   Nursingul este arta şi stiinţa practică ce se ocupă de fiinţa umană, respectându-i

  viaţa, demnitatea, drepturile, este structurat pe îngrijiri de sănătate si boală, decide

  nevoile de îngrijire, le perfecţionează şi le dezvoltă.

  Pentru cei angajaţi în nursing sunt absolut necesare calităţi! compasiune,

  competenţă, siguranţă, cunoştinţe şi angajament .

  "in toată patologia medico-c#irurgicală m-a impresionat $#irurgia %nfantilă şi

  de aceea am ales &ernia %ng#inală. 'm observat că este un caz care se tratează uşor 

  c#irurgical cu un început şi un sfârşit şi este favorabil pacienţilor care se prezintă în

  serviciul secţiei de $#irurgie %nfantilă.

  'ceşti pacienţi sunt copii mai mici sau mai mari şi depind de mine ca asistent

  medical si ca om în special, de aceea trebuie să fiu sigură de îngrijirile pe care trebuie

  să i le acord pentru că refacerea lor depinde de acest lucru.

  $u aceşti pacienţi trebuie mai întâi să ai răbdare foarte mare şi o comunicare

  eficientă, atitudine ce m-a surprins în mod plăcut pe această secţie. 'sistenta

  medicală este puntea de legătură între medic şi copilul suferind.

  Pentru aceşti copii suferinzi, speriaţi, asistenta medicală este ca o (mamă

  adoptivă). "e altfel, cuvântul nursă derivă din latinescul (N*+%) mamăadoptivă.

   Numai prin implicare devenim parteneri ai pacientului, familiei, medicului şi

  colegilor în salvarea unui copil, sau eşecuri ca durerea, insatisfacţia să fie suportate

  mai uşor. /unca dezvoltată cu răbdare poate săvârşi miracole pentru semenii noştri,

  ca în final să putem spune! şi noi am salvat vieţi.

  0

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  2/48

   

  CAPITOLUL Ι

  HERIA I!HIAL" #REAPT" $ O%IUI #E

  AATOMIE &I 'I(IOLO!IE

  I)*) AATOMIA RE!IUII I!HIALE

  egiunea ing#inală dreaptă şi stângă, denumită şi fosa iliacă dreaptă şi stângă,

  sunt delimitate fiecare! pro1imal de linia orizontală inferioară care le limitează deflancul respectiv, medial de marginea e1ternă a dreptului abdominal care le desparte

  de regiunea #ipogastrică şi distal de plica ing#inală care le separă de trigonul femural

   2 este sediul unde se produc #erniile ing#inale.

  Pielea este acoperită de păr şi conţine numeroase glande sebacee si sudoripare.

  3ibrele aponevrozei oblicului e1tern în porţiunea lor inferioară formează un

   jg#eab denumit ligamentul inghinal   sau ligamentul lui Paupart. 4igamentul ing#inal

  se prezintă sub forma unei bandelete fibroase foarte rezistentă care se întinde de la

  spina iliacă antero-superioară la tuberculul pubic. 're forma literei )5) culcat, are la

   bărbat lungimea de 06-07 cm, iar la femei lungimea de 00-07 cm. "e la originea sa,

  aflată pe spina iliacă antero-superioară, ligamentul ing#inal coboară în jos şi medical

   peste fascia psoas iliacă, apoi trece ca o punte peste vasele femurale şi se termină pe

  tuberculul pubic şi creasta pectineală. *ltima sa porţiune este porţiunea reflectată a

  aponevrozei muşc#iului oblic e1tern care formează ligamentul lui 8imbernat.

  4igamentul ing#inal este format din fibre directe si fibre reflectate!

  - fibrele directe constituite ligamentul ing#inal e1tern a lui &enle, care se întinde

  de la spina iliacă antero-superioară la tuberculul pubic, trecând ca o punte peste

  marginea anterioară a co1alului.

  - fibrele reflectate în plan transversal formează ligamentul lacunar a lui

  8imbernat, iar în plan sagital formează jg#eabul ligamentului ing#inal. %n dreptul

  7

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  3/48

  ligamentului ing#inal, pielea este aderentă, ea se fi1ează pe ligament prin nişte

  tracturi fibroase formând plica ing#inală care separă abdomenul de coapsă. 

  Canalul ing+inal reprezintă  un interstiţiu între planurile muscular ale regiunii

  ing#ino-abdominale a peretelui abdominal, are o lungime de 9- cm, iar diametrul

  său variază în functie de se1. :l este localizat imediat deasupra segmentului medial al

  ligamentului ing#inal, cu care nu este paralel, ci formează un ung#i de 0-76; cu

  desc#iderea orientată lateral. /arginile inferioare ale muşc#ilor oblic intern şi

  transvers se unesc şi alcătuiesc peretele superior al canalului ing#inal.

  $analul ing#inal este format din!

  - patru pereţi! anterior, posterior, superior, inferior<

  - două orificii! e1tern sau subcutanat şi intern sau abdominal.

  $onţinutul sacului ing#inal diferă în funcţie de se1!

  La -rat 2 canalul ing#inal conţine cordonul spermatic format din canalul

  deferent, artera deferenţială =ramura din artera vezicală inferioara sau #emoroidală

  mijlocie>, artera spermatică internă =ramură a aortei abdominale>, artera spermatică

  e1ternă =ramură a arterei epigastrice inferioare>, venele spermatice sau testiculare,

  nervul spermatic intern si nervul spermatic e1tern. /igrarea testiculului din regiunea

  lombară spre regiunea scrotală determină constituirea canalului peritoneovaginal.

  La .emei  2 canalul ing#inal conţine ligamentul rotund al uterului care este

  însoţit de ramura genitală a nervului genito-femural, o arteriolă din artera epigastrică

  inferioară =artera ligamentului rotund>, de numeroase vene precum si de ligamentul

  sau canalul Nuc?.

  Peretele aominal anterior, privit pe faţa sa internă, în porţiunea inferioară

   prezintă tracturi conjunctive care formează între ele următoarele fosete ing#inale!

  - foseta ing#inală e1ternă 2 se află lateral de plicile ombilicale laterale la nivelul

  lor aflându-se inelul ing#inal profund< prin această fosetă se produc #erniile ing#inale

  oblice e1terne<

  - foseta ing#inală internă 2 se află între plicile ing#inale laterale si mediale< la

  nivelul ei se găseşte trigonul de minimă rezistenţă a lui &esselbac#, pe unde se produc #erniile ing#inale directe<

  @

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  4/48

  - foseta ing#inală internă supraveziculară =suprapubiană> 2 este localizată între

   plica ombilicală mediană şi plica ombilicală medială < prin acesta se produc #erniile

  ing#inale oblice interne.

  Mu0c+iul olic extern al aomenului 1 este cel mai superficial si mai întins

  dintre muşc#ii laterali ai abdomenului. 're formă trapezoidală neregulată, prezentând

   patru margini! superioară, posterioară, anterioară, inferioară.

  Aponevro2a mu0c+iului olic extern 1 continuă marginea anterioară şi

  segmentul anterior al marginii inferioare al corpului muscular. :ste format din fibre

  aponevrotice care au aceeaşi direcţie cu fibrele musculare, are culoare alb- sidefie,

  ocupă jumătate din peretele anterior abdominal, precum şi o parte laterală a regiunii

  ing#inale.

  3ibrele aponevrotice care le continuă pe cele musculare din segmentul anterior al

  marginii inferioare a pântecului muscular au oblicitatea şi mai pronunţată, alcătuind

  stratul aponevrotic superficial al regiunii ing#inale, iar deasupra jumătăţii mediale a

  ligamentului ing#inal constituie peretele anterior a canalului ing#inal. Partea

  inferioară de inserţie a aponevrozei muşc#iului oblic e1tern cuprinsă între spina iliacă

  antero-superioară şi tuberculul pubic se numeşte ligamentul ing#inal =ligamentum

  inguinalis>.

  Mu0c+iul olic intern al aomenului este situat sub muşc#iul oblic e1tern,

  este mai mic decât aceasta şi are origine pe jumătatea e1ternă a ligamentului ing#inal

  şi pe cele 7A@ anterioare ale coastei iliace şi pe foaia superficială a fasciei toraco-

  lombare. /uşc#iul oblic intern abdominal se continuă în jumătatea funiculului

  spermatic cu muşc#iul cremaster şi fascia cremasterică.

  9

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  5/48

  I)3) NOTIUI #E 'I(IOLO!IE !EERALA

  +recerea la ortostatism a dus la apariţia unor imperfecţiuni anatomice ale

  regiunii ing#ino-femurale. $a urmare, fiziologia regională a suferit modificăriimportante, canalul ing#inal la om neputând opune rezistenţă suficientă împotriva

  eforturilor abdominale repetate.

  Bn mod normal presiunea intraabdominală este rezultanta a trei factori

  fiziologici.

  - tonusul =contracţia muşc#ilor parietali> <

  - gradul de distensie a viscerelor abdominale <

  - presiunea #idrostatică.

  Bn poziţia de decubit, presiunea #idrostatică este mică =C mm &g>, în ortostatism,

   presiunea #idrostatică creşte =0-76 mm &g>, iar la efort, sub influenţa contracţiei

  diafragmului şi a muşc#ilor abdominali, presiunea abdominală poate atinge valori

  foarte mari =C6-06 mm &g>.

  Propriet-4ile .i2iologice .unamentale ale mu0c+iului sunt! e1citabilitatea,

  contractibilitatea şi elasticitatea.

  Contractiilitatea este proprietatea specifică muşc#iului, manifestându-se ca o

  reacţie faţă de e1citanţi. /uşc#iul răspunde prin contracţii la diferiţi stimuli

  =mecanici, electrici, termici sau c#imici> dacă depăşesc o anumită intensitate =prag>.

  $ontracţiile sunt de două tipuri !

  - contracţii izotonice, în care muşc#iul se scurtează sub o tensiune pasivă

  constant< realizează un lucru mecanic <

  - contracţii izometrice, în care muşc#iul nu îsi modifică dimensiunile ci doar 

  starea de tensiune< nu se e1teriorizează prin lucru mecanic, întreaga cantitate de

  energie consumată fiind transformată în căldură.

  Ela5ticitatea este proprietatea muşc#iului de a se întinde şi comprima sub

  acţiunea unei forţe e1terne şi de a reveni la starea iniţială după ce forţa a încetat.

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  6/48

  Tonu5ul mu5cular este starea permanentă de tensiune uşoară a orcărui muşc#i

  în repaus. +onusul muscular este rezultatul unor impulsuri nervoase succesive care

  stimulează alternativ fibrele musculare. +onusul muscular este influenţat şi de starea

  centrilor nervoşi superiori scăzând în timpul somnului şi intensificându-se la

  solicitările corticale puternice.

  D

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  7/48

  CAPITOLUL ΙΙ

  HERIA I!HIAL"

  II)*) !EERALITATIPrin #ernie se înţelege ieşirea parţială sau totală a unuia sau mai multor organe

  din cavitate sau din învelişul lor normal, printr-un canal sau orificiu pree1istent

  =congenital> sau creat de către impulsul continuu pe care îl e1ercită organul care

  #erniază.

  :a se produce prin canalul ing#inal, care nu este în realitate decât un traiect al

   peretelui abdominal, prin care trece cordonul spermatic la bărbaţi şi ligamentulrotund la femei.

  :a reprezintă peste E6F din totalul #erniilor si predomină la bărbaţi =A0>, faţă

  de femei =9A0>, datorită pree1istenţei canalului peritoneo-vaginal, a anomaliilor de

  migrare a testiculului, a eforturilor fizice mai mari depuse, a diferenţelor anatomice

  ale canalului ing#inal precum şi al conţinutului său. &ernia ing#inala este mai

  frecventă pe partea dreaptă, iar în raport cu cea femurală este de @6A0.

  II)3) TIPURI #E HERII I!HIALE

  &erniile ing#inale se împart în !

  a> #ernii ing#inale câştigate!

  - #ernii ing#inale oblice e1terne<

  - #ernii ing#inale directe<

  - #ernii ing#inale oblice interne<

   b> #ernii ing#inale congenitale 2 care fac parte din varietatea #erniilor ing#inale

  oblice e1terne.

  Hernia ing+inal- olic- extern-

  Grganele #erniate parcurg canalul ing#inal în întregime, pătrunzând prin orificiul

   profound şi ieşind prin cel subcutanat.

  H

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  8/48

  "upă gradul de angajare a sacului #erniar în traiectul ing#inal, se deosebesc mai

  multe varietăţi ale #erniei ing#inale oblice e1terne!

  - punct #erniar 2 sacul #erniar se află la nivelul orificiului profund al canalului

  ing#inal<

   - #ernie ing#ino-pubiană =budonocel> 2 sacul #erniar ajunge la orificiul e1tern al

  canalului ing#inal <

  - #ernie intraparietală =interstiţială> 2 ocupă canalul ing#inal <

  - #ernie funiculară 2 sacul #erniar coboară până la nivelul scrotului dar e separat

  de vaginală prin puntea fibroasă <

  - #ernia ing#ino-scrotală =ing#ino-labială> 2 când sacul #erniar ajunge în scrot

  sau la nivelul labiei mari.

  Hernia ing+inal- irect-

  5urvine mai rar, este condiţionată de slăbirea peretelui abdominal şi constă din

  #ernierea conţinutului prin foseta peritoneală mijlocie. 5acul este globulos şi are un

  gât larg, din această cauză încarcerarea survine foarte rar.

  Hernia ing+inal- olic- intern-

  5e mai numeşte #ernie vezico-pubiană şi se produce prin foseta ing#inală

  internă. :ste o #ernie de slăbiciune.

  Herniile ing+inale congenitale

  3ac parte în mod constant din tipul #erniilor ing#inale oblice e1terne.$aracteristica #erniilor ing#inale oblice e1terne congenitale este aceea că sacul se

  găseşte situat între elementele cordonului, învelit ca şi acesta de foiţa fibroasă

  comună, spre deosebire de #erniile dobândite care prezintă sacul în afara elementelor 

  cordonului.

  *neori sacul #erniilor congenitale se găseşte între diferitele planuri ale peretelui

  abdominal, nu în traiectul canalului ing#inal, când este asociată de cele mai multe oricu o ectopie testiculară.

  C

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  9/48

  Prezenţa canalului Nuc? la fetiţe duce la formarea #erniilor ing#ino-labiale.

  II)6) ETIOLO!IE 7I PATOLO!IE

  "in punct de vedere etiologic, #erniile pot fi de două tipuri! #ernii congenitale si

  #ernii căpătate =dobândite, câştigate>. &erniile congenitale au un traiect şi un sac

   preformat. :le se evidenţiază de obicei în primii ani de viată.

  &erniile câştigate îşi creează traiectul şi sacul de înveliş.

  "in punct de vedere anatomo-patologic, e1istă!

  *) #ernii simple, în care organul iese din locul său de domiciliu, dar nu suferă

  nici un proces patologic deosebit<

  3) #erniile complicate, complicaţia cea mai frecventă şi mai importantă este

  strangularea =încarcerarea>.

  &ernia are un înveliş =conţinător> care se numeşte sac #erniar şi un conţinut. $el

  mai frecvent #erniază ansele intestinale şi marele epiplon. 3recvenţa mare a #erniei

  ing#inale se datorează faptului că ea se produce prin canalul ing#inal, pe unde

  testiculul împreună cu ane1ele sale coboară în perioada fetală din abdomen în scrot.

  "upă ce testiculul a coborât în scrot, sacul peritoneovaginal se înc#ide complet prin

  lipirea pereţilor şi nemaifiind util, dispare, se atrofiază.

  4a unele persoane, sacul peritoneovaginal se menţine ca un deget de mănuşă,

  legătura cavitaţii peritoneale cu regiunea ing#inală sau c#iar cu cea ing#inoscrotală se

  menţine. &ernia ing#inală la băieţi, rezultă ca şi la fete, din persistenţa porţiunii

  interne a canalului peritoneo-vaginal, sau a sa în totalitate. Iiscerele pătrund în

  canalul peritoneo-vaginal prin orificiul intern şi ajung pe o distanţă variabilă, fienumai în porţiunea lui iniţială când partea distală este resorbită, fie până în vaginală

  când permeabilitatea este totală, realizând #ernia ing#inală sau ing#ino-testiculară,

  după caz.

  &ernia ing#inală la fetiţe, clinic, se manifestă ca şi #erniile ing#inale la băieţi,

  dar sunt mult mai rare.

  4a fel şi strangularea este mai puţin frecventă ca la se1ul masculin.

  E

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  10/48

  Bn sacul #erniar se poate angaja trompa uterină şi ovarul, iar în caz de

  ştrangulare, trebuie cunoscut faptul că ovarul se necrozează foarte repede .

  II)8) TA9LOUL CLIIC

  "e obicei debutul trece neobservat, cu o simptomatologie funcţională discretă,

  manifestată prin!

  a. durere 2 în cazul în care #ernia apare treptat, bolnavul simte o durere

  moderată, mai mult o jenă, în regiunea ing#inală sau în cea ing#ino-scrotală.

  "urerea cedează imediat ce bolnavul se aşează în decubit dorsal pentru că

  #ernia se reduce =reintră în abdomen>. Bn caz că durerea este puternică şi

   permanentă şi conţinutul său nu mai poate reintra în abdomen, înseamnă că

  #ernia s-a ştrangulat.

   b. Prezenţa unei tumori 2 este vorba de o tumoare e1istentă dea lungul canalului

  ing#inal, determinată de prezenţa de anse intestinale şi marele epiplon, dacă

  #ernia este numai ing#inală, în cazul unei #ernii ing#ino-scrotale, tumora

  umple atât canalul cât şi scrotul. 4a palpare este elastică. "e reţinut că tumora

  este reductibilă, apare atunci când bolnavul se ridică în picioare şi dispare în

  momentul în care bolnavul se aşează în decubit dorsal. *neori tumora este

  ireductibilă, nu din cauza aderenţelor create, ci din cauză că inelul prin care a

  ieşit organul #erniat ştrangulează =parţial sau total> organele #erniate.

  c. Prezenţa orificiilor #erniare dilatate 2 e1aminarea unui bolnav cu #ernie

  obişnuită =neştrangulată> se completează prin cercetarea celor două orificii

  ing#inale =e1tern si intern>, manevră prin care simţim ansa care iese dinabdomen în canalul ing#inal şi care poate cobori, eventual în scrot < la efortul

  de tuse se percepe impulsul la tuse.

  II):)  TRATAMET

  +ratamentul #erniei ing#inale este c#irurgical, cu e1cepţia bolnavilor cu stare

  generală alterată. "e asemenea, la copiii mai mici de 9 ani, tratamentul c#irurgical

  06

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  11/48

  trebuie aplicat cat mai curând de la apariţia #erniei, pentru a evita o infirmitate inutilă

  şi mai ales pentru a evita ştrangularea, care dă complicaţii grave sau c#iar mortale.

  +ratamentul este conservator până la vârsta de 0 an, avându-se în vedere

  eventualitatea înc#iderii tardive a canalului peritoneo-vaginal, încă posibilă.

  Jtrangularea recentă, de D-06 ore, poate fi rezolvată de medic în ambulator,

   procedând la reducerea blândă prin ta1is.

  &ernia, în afara complicaţiei, se va opera după vârsta de 0 an.

  %ntervenţia c#irurgicală reprezintă cura c#irurgicală a #erniei. Gperaţia constă în

  incizie, găsirea sacului #erniar, introducerea organelor #erniate în abdomen, rezecarea

  sacului #erniar, sutura acestui sac la bază, apoi înc#iderea locului unde s-a produs

  #ernia şi se reface peretele abdominal.

  00

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  12/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  13/48

  #ata intern-rii 1 7609, 5pitalul /unicipal de *rgenţă oman2 5ecţia

  $#irurgie %nfantilă

  #ata extern-rii 1 7609

  #iagno5tic meical 1 #ernie ing#inală stângă

  #iagno5tic la internare 1 #ernie ing#inală stângă

  #iagno5tic la B3 ore 1 #ernie ing#inală stângă

  Motivele intern-rii 1 formaţiune pseudotumorală ing#inală stângă, durere

  accentuată de câteva zile.

  I5toricul olii=

  Pacienta P', în vârstă de C ani, afirmă că, în urmă cu câteva zile, s-a accentuat

  durerea în zona ing#inală stângă, concomitent cu apariţia unei formaţiuni nodulare,

  fapt pentru care s-a prezentat la 5pitalul Ludeţean de *rgenţă Neamţ - 5ecţia

  $#irurgie %nfantilă în vederea tratamentului c#irurgical.

  :1amen local! formaţiune pseudotumorală de circa 7A7 de consistenţă elastică

  ireductibilă prin ta1is.

  O5erva4ie ini4ial-PM E6pAmin< M0CrAmin< 8M77?g< +'M066AD6mm&g< +M@D,;$ < #M0@Ccm

    Examene e laorator?alori o4inute ?alori normale4eucocite - C66 mm - 9666 2 C666 mm&emoglobină - 07 gAdl - 00, 2 0@ gAdl = 2 06 ani>8licemia - C6 mgAdl - D6 2 006 mgAdl =6 2 0H ani>

  +5. - @ min - 7 2 9 min+$. - C min - D 2 06 min

  Pe data de 7609, sub anestezie generală s-a efectuat cura #erniei ing#inale

  stângi.

  Preoperator,  pacienta prezintă dependenţă la nivelul următoarelor nevoi!

  0. Nevoia de a comunica <

  7. Nevoia de a evita pericolele <@. Nevoia de a bea şi a mânca <

  0@

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  14/48

  9. Nevoia de a avea tegumente curate şi integre.

  evoi Proleme Oiective

  0.

  $omunicare ineficientă la nivel

  afectiv

  Pacienta să comunice adecvat la

  nivel afectiv cu personalulmedical.

  7. - durere- an1ietate

  Pacienta să nu mai prezintedurere.Pacienta să nu mai prezintean1ietate.

  @. estricţie alimentarăPacienta să respecte restricţiaalimentară

  9. $arenţă de igienăPacienta să aibă tegumente şifanere curate

  0. E?OIA #E A COMUICA

  P - comunicare ineficientă la nivel afectiv

  E 2 intervenţia c#irurgicală

  7 $ apatie, indiferenţă, frică.

  Oiectiv= pacienta să comunice adecvat la nivel afectiv cu personalul medical şi

  cu anturajul.

  Interven4ii autonome =

  - familiarizez pacienta cu mediul ambiant<

  - asigur legătura pacientei cu familia prin vizite repetate <

  - îi sugerez ca ori de câte ori are nevoie să apeleze cu încredere la ajutorul

   personalului medical de îngrijire<

  - încerc să câştig încrederea pacientei, respect voinţele pacientei, folosesc un

  limbaj pe înţelesul ei, pe un ton adecvat, calm<

  - discut cu pacienta despre evoluţia bolii şi intervenţia c#irurgicală <

  - o ascult fără să o întrerup, cu răbdare<

  - e1plic pacientei importanţa unei stări psi#ice bune în recuperarea stării de

  sănătate<

  09

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  15/48

  - am creat un climat de încredere şi cooperare între pacientă şi ec#ipa de

  îngrijire <

  - am ajutat pacienta pentru a crea legături cu alţi pacienţi, care au fost ca şi ea

  operaţi, iar acum sunt bine şui în curând se vor e1terna.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacienta comunică bine cu personalul medical şi cu

  ceilalţi pacienţi.

  3) E?OIA #E A E?ITA PERICOLELE

  P0 2 durerea

  E0 2 #ernierea ansei intestinale

  70 2 facies crispat, stare de disconfort

  Oiectiv  0 2 pacienta să nu mai prezinte durere în două ore

  P7 2 an1ietate

  E7 2 intervenţia c#irurgicală

  77 2 agitaţie, fricăOiectiv 7 2 pacienta să nu mai prezinte an1ietate

  Interven4ii autonome =

  - asigur pacientei un pat propriu, cu lenjerie curată şi bine întinsă <

  $ ajut pacienta să descrie corect durerea

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  16/48

  $ pentru a diminua an1ietatea, asigur o legătură permanentă cu familia

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  17/48

  - supraveg#ez pacienta şi mă asigur că a înţeles bine ce înseamnă repausul

  alimentar total, inclusiv de apă sau ceai, şi dacă respectă repausul alimentar total.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, am administrat perfuzie cu soluţie de Na$l 6,EF, 66

  mlAzi.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate pacienta respectă şi este convinsă de necesitatea

  regimului alimentar impus.

  8) E?OIA #E A A?EA TE!UMETE CURATE &I ITE!RE

  P $ carenţă de igienă

  E 1  dezinteres

  7 2 păr nespălat, tegumente transpirate

  Oiectiv 1 pacienta să prezinte tegumente şi fanere curate, pentru a nu fi sursă

  de infecţii nosocomiale.

  Interven4ii autonome

    - asigur materialele necesare şi lenjeria de corp şi pat <

  - asigur un mediu ambiant pacientei, e1plic necesitatea igienei corporale =a

  tegumentelor şi mucoaselor> pentru prevenţia infecţiilor şi păstrarea relaţiilor 

  interumane<

  - am stimulat pacienta să aibă o atitudine corectă faţă de aspectul său fizic şi

  faţă de îngrijirile igienice

  - pregătesc baia, înc#id geamurile şi controlez ca temperatura apei să fie de@H;$, iar temperatura în baie 76-7;$<

  - o ajut să-şi pregătească lenjeria de corp curată<

  - însoţesc pacienta la duş, ajut pacienta să se dezbrace şi să se spele, insistând

  la pliuri, mâini, spaţiile interdigitale, părul<

  - în ziua intervenţiei îndepărtez ceasul, cerceii, lănţişorul.

  Evaluare

  0H

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  18/48

  Bn urma îngrijirilor acordate pacienta prezintă o stare de igienă corespunzătoare

  şi este pregătită pentru intervenţia c#irurgicală.

  Evaluare preoperatorie

  Bn urma intervenţiilor proprii şi delegate, pacienta este pregătită corespunzător 

   pentru intervenţia c#irurgicală.

  - a fost respectat regimul alimentar impus preoperator<

  - a eliminat reziduurile intestinale <

  - a evacuat fiziologic vezica urinară<

  - am efectuat igiena tegumentelor, fanerelor<

  - s-a cerut consimţământul aparţinătorilor pacientei prin semnătură<

  - am administrat perfuzie endovenoasă cu soluţie Na$l 6,EF, 66 ml.

  ' fost preluată la ora E!@6 şi dusă la sala de operaţie, unde i s-a făcut anestezia

  generală şi s-a practicat cura c#irurgicală a #erniei ing#inale stângi.

  PO7TOPERATOR , pacienta prezintă dependenţă la nivelul următoarelor nevoi!

  0. Nevoia de a evita pericolele

  7. Nevoia de a comunica

  @. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură

  9. Nevoia de a bea şi a mânca

  . Nevoia de a elimina

  D. Nevoia de a avea tegumente integre şi curate

  H. Nevoia de a învăţa.

  evoi Proleme Oiective

  0.- vulnerabilitate faţă de pericole

  - durere

  - pacienta să beneficieze de unmediu de siguranţă- pacienta să prezinte o

  diminuare a durerii7. - comunicare ineficientă la nivel - pacienta să comunice cu

  0C

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  19/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  20/48

  $  am urmărit atent pacienta în primele zile postoperatorii prin masurarea

  funcţiilor vitale =+', +, P, .> şi am notat în 3G  

  $ am aşezat pacienta în poziţie antalgică, decubit dorsal 

  $ am sc#imbat zilnic pansamentul în perfecte condiţii de asepsie 

  $ învăţ pacienta să nu desfacă pansamentul, deoarece e1istă risc de infecţii şi

  complicaţii la nivelul plăgii c#irurgicale.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, am administrat în primele două zile postoperator 

  antialgice =algocalmin 0 fAzi iv.>.

  Evaluare

  Bn urma intervenţiilor acordate, pacienta a beneficiat de un mediu de siguranţă,

  fără infecţii şi complicaţii< are o stare de bine fizic şi psi#ic şi cunoaşte o diminuare a

  durerii.

  3) E?OIA #E A COMUICA

  P 2 comunicare ineficientă la nivel afectiv

  E 2 plagă operatorie

  7 2 frică, agitaţie

  Oiectiv 2 pacienta să comunice cu personalul medical

  Interven4ii autonome

  $ asigur legatura pacientei cu familia prin vizite repetate  - o liniştesc, spunându-i că această stare de nelinişte este firească după orice

  intervenţie c#irurgicală, mai ales la copii

    - o sfătuiesc să apeleze la ajutorul personalului medical

  - respect voinţele pacientei, folosesc un limbaj pe înţelesul ei, pe un ton adecvat,

  calm, e1plic pacientei importanţa unei stări psi#ice bune în recuperarea stării de sănătate

  - discut cu pacienta despre cum se va simţi peste câteva zile  - am creat un climat de încredere şi cooperare între pacientă şi ec#ipa de îngrijire.

  76

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  21/48

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacienta comunică bine cu personalul medical, este

  ec#ilibrată psi#ic.

  6) E?OIA #E A 7E MI&CA &I A A?EA O 9U" PO7TUR"

  P 2 dificultate de a se mişca şi a avea o bună postură

  E 2 plagă c#irurgicală

  7 2 limitarea mişcărilor 

  Oiectiv 2 pacienta să se mobilizeze activ in 79 ore

  Interven4ii autonome

  $ ajut pacienta să suporte mai uşor restricţia mişcării asigurându-i cele necesare

  la pat! bazinet pentru eliminarea urinei

  $ după 79 ore postoperator, când starea generală i-a permis, am ajutat pacienta să

  se ridice în poziţie semişezând, apoi şezând la marginea patului 

  $ ajut pacienta să se deplaseze la baie şi în sala de mese 

  $ e1plic pacientei importanţa mişcărilor în recăpătarea sănătăţii dar să evite

  eforturile fizice prea mari sau prelungite.

  Evaluare

  Bn urma intervenţiilor acordate pacienta a inceput să se mobilizeze activ.

  8) E?OIA #E A 9EA &I A MCA

  P 2 regim alimentar impus, ceaiuri neîndulcite,

  - a doua zi iaurturi şi supe strecurate de legume, preparate fără ceapă şi cartofi

  - a treia zi supe cu legumele pasateE 2 intervenţia c#irurgicală

  70

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  22/48

  7 2 slăbiciune, paliditate

  Oiectiv 2 pacienta să respecte regimul alimentar impus

  Interven4ii autonom

  $  postoperator supraveg#ez pacienta în permanenţă, ori de câte ori este nevoie,

  umezesc buzele pacientei cu o compresă 

  $ e1plic pacientei şi aparţinătorilor importanţa respectării regimului #idro-

  alimentar impus 

  $ în ziua intervenţiei c#irurgicale - restricţie alimentară -  , #idratarea se face

   parenteral 

  $ în prima zi postoperator pacienta va consuma ceaiuri neândulcite şi iaurt 

  $ în a doua zi postoperator pacienta îşi va completa treptat dieta pentru a favoriza

  şi menţine un tranzit normal

  $ am însoţit pacienta la sala de mese când şi-a manifestat această dorinţă.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului în ziua intervenţiei #idratez pacienta pe cale parenterală

  cu ser fiziologic 6,EF 66 ml, şi soluţie glucoză F 66 ml.

  Evaluare

  Pacienta a respectat regimul alimentar impus şi a înţeles importanţa acestuia.

  :) E?OIA #E A ELIMIA

  P 2 vărsături

  E 2 anestezia generală7 2 slăbiciune , paloare, oboseală

  Oiectiv 2 pacienta să nu mai prezinte vărsături în două ore

  Interven4ii autonome

  - aşez pacienta într-un salon bine aerisit şi o liniştesc din punct de vedere

   psi#ic<- protejez lenjeria de pat cu muşama şi traversă<

  77

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  23/48

  - aşez pacienta în decubit dorsal stâng cu capul într-o parte, aproape de

  marginea

   patului pentru a-i capta mai uşor lic#idul de vărsătură<

  - în timpul vărsăturii, ţin cu o mână tăviţa renală, iar cu cealaltă mână susţin

  capul pacientei<

  - e1plic pacientei să-şi protejeze plaga operatorie prin compresiunea cu mâna

  în

  timpul efortului de vărsătură<

  - pentru a atenua greaţa, recomand pacientei să inspire profund<

  - după vărsătură ajut pacienta să-şi clătească gura.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului am administrat antiemetice =metoclopramid iv. O fA 07

  ore , ser fiziologic 6,E F 66 ml , glucoză F @66 ml.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate pacienta nu mai prezintă vărsături.

  D) E?OIA #E A A?EA TE!UMETE CURATE &I ITE!RE

  P 2 plagă operatorie

  E 2 intervenţia c#irurgicală

  7 2 tegumente discontinue

  Oiectiv 2 pacienta să prezinte o evoluţie normală a plăgii

  Interven4ii cu rol propriu

  - urmăresc zilnic starea plăgii c#irurgicale<

  - efectuez toaleta plăgii c#irurgicale cu blândeţe, umezind pansamentul cu

  soluţie de Na$l 6,E F, pentru o mai bună detaşare a acestuia de plaga

  operatorie şi sc#imb pansamentul, respectând condiţiile de asepsie şi

  antisepsie<

  - dezinfectez cu soluţie dezinfectantă 0 pe o distanţă de D-H cm, folosind lafiecare ştergere alt tampon< plaga suturată se dezinfectează printr-o singură

  7@

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  24/48

  ştergere cu tamponul îmbibat în soluţia dezinfectantă, după care dezinfectez

  din nou tegumentul din jurul plăgii<

  - acopăr plaga cu o compresă sterilă şi fi1ez pansamentul cu romplast<

  - îi fac toaleta pe regiuni =baia parţială>, fără a obosi pacienta, izolată de cei

  din salon cu un paravan pentru respectarea intimităţii <

  - sc#imb lenjeria de corp şi de pat de câte ori este nevoie.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, am efectuat pansamentul plăgii c#irurgicale zilnic cu

  soluţie dezinfectantă de 0 .

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacienta prezintă o evoluţie normală a plăgii.

  B) E?OIA #E A ;?"%A

  P 2 cunoştinţe insuficiente despre boala sa

  E 2 vârsta

  7 2 necunoaştere, neânţelegere

  Oiectiv 2 pacienta să acumuleze noi cunoştinţe despre boala sa, să

  dobândească deprinderi noi <

  Interven4ii autonome

  - identific prin diferite discuţii, nivelul de cunoştinţe al pacientei<

  - folosesc un limbaj simplu pentru a fi mai bine înţeleasă atat de pacientă cât şi

  de aparţinători<

  - sfătuiesc să evite eforturile fizice prelungite pe o perioadă de @6 zile<

  - conştientizez pacienta cu privire la importanţa cunoaşterii bolii pentru a putea

  evita riscurile şi complicaţiile, cât şi rolul important care îi revine îngrijirii

  igienice şi respectării regimului alimentar<

  - verific receptivitatea pacientei, capacitatea de memorare şi dacă a înţeles

  corectmesajul transmis.

  79

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  25/48

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacienta a acumulat noi cunoştinţe despre boala sa.

  Evaluare po5toperator

  4a ora 06,6, pacienta este preluată de la sala de operaţie şi dusă în secţie, în

  salonul @09, pentru a-şi reveni din anestezie şi pentru a i se acorda îngrijiri

   postoperatorii.

  5tarea generală a pacientei după intervenţia c#irurgicală este bună. Plaga

  c#irurgicală stângă are pansament curat. 5c#imbarea pansamentului se face zilnic în

  condiţii de asepsie şi antisepsie, cu soluţie dezinfectantă.

  Bn prima zi postoperator pacienta va consuma ceaiuri neîndulcite şi iaurt.

  "upă administrarea medicaţiei antiemetice în prima zi postoperator pacienta nu a

  mai prezentat vărsături. Bn urma îngrijirilor autonome şi delegate, pacienta prezintă o

  evoluţie normală a plăgii spre cicatrizare.

  Evaluare .inal-

    Pacienta P', în vârstă de C ani, a fost internată în secţia $#irurgie %nfantilă

  în data de 7609 cu diagnosticul medical! &ernie ing#inală stângă şi se e1ternează

  la data de 7609. 5-a efectuat cura c#irurgicală a #erniei pe data de 7609 sub

  anestezie generală cu evoluţie postoperatorie favorabilă.

  5e e1ternează cu stare generală bună< pacienta nu are tratament de urmat.

  Bn urma îngrijirilor acordate pacienta este mulţumită de serviciile medicale

  acordate.

  5e recomandă la e1ternare !

  - să evite eforturile fizice intense timp de @6 zile

  - igienă locală

  - se va evita baia generală până la cicatrizarea completă

  - peste zile se va prezenta la dispensarul teritorial pentru a i se scoate firele

  şi pentru a i se face pansamentul plăgii c#irurgicale până la vindecarea

  completă

  7

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  26/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  27/48

  #ate generale=

  ume 1 '"

  'O 2 @D9E

  7ex 2 /

  ?@r5ta 2 9,E ani

  #omiciliul 2 Piatra Neamţ

  Religie 2 creştin-ortodo1

  a4ionalitate 2 român

  AHC 2 nu a avut bolile copilăriei

  APP 2 nu prezintă

  AP' 2 fără importanţă

  Alergii cuno5cute 2 nu prezintă

  Coni4ii e via4- 2 bune

  ivel e eucare 0i in.ormare 2 preşcolar grupa mijlocie

  #ata intern-rii - 7609

  #ata extern-rii - 7609

  #iagno5tic meical 2 #ernie ing#ino-scrotală dreaptă

  #iagno5tic e internare 2 #ernie ing#ino-scrotală dreaptă

  #iagno5tic la B3 ore 2 #ernie ing#ino-scrotală dreaptă

  Motivele intern-rii 2 formaţiune pseudotumorală ing#ino-scrotală dreaptă

  I5toricul olii 2 /ama pacientului '" în vârstă de 9,E ani a observat, în urmă

  cu 7 zile, în timp ce făcea baie copilului, în zona dreaptă, o umflătură până la nivelulscrotului drept pentru care se internează pe secţia $#irurgie %nfantilă în vederea

  tratamentului c#irurgical.

  4a inspecţie s-a observat în zona ing#ino-scrotală dreaptă o formaţiune

   pseudotumorală de 0, cm, de consistenţă elastică ireductibilă prin ta1is.

  O5ervare ini4ial-8 2 0D ?g, # 2 EC cm, P 2 06 pAmin, +' 2 EAD6 mm&g, + 2 @D,@;$,

  7H

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  28/48

  2 7C rAmin.

  Examene e laorator?alori o4inute ?alori normale

  4eucocite - D766 mm - 9666 2 C666 mm

  &emoglobină - 00, gAdl - 00 2 07, gAdl =9 - D ani>8licemia - C@ mgAdl - D6 2 006 mgAdl =6 2 0H ani>+5. - @ min - 7 2 9 min+$. - C min - D 2 06 min

  Pe data de 7609, sub anestezie generală s-a efectuat cura #erniei ing#ino-

  scrotală dreaptă.

  Preoperator,  pacientul prezintă dependenţă la nivelul următoarelor nevoi!

  0. Nevoia de a evita pericolele

  7. Nevoia de a comunica

  @.  Nevoia de a bea şi a mânca

  evoi Proleme Oiective

  0. - an1ietate- pacientul să nu mai prezintean1ietate

  7. - comunicare ineficientă lanivel afectiv

  - pacientul să comunice eficientcu ec#ipa de îngrijire

  @. - restricţie alimentară- pacientul să respecte dieta

   prescrisă preoperator 

  *) E?OIA #E A E?ITA PERICOLELE

  P 2 an1ietate

  E 2 intervenţia c#irurgicală

  7 2 agitaţie, frică

  Oiectiv 2 pacientul să nu mai prezinte an1ietate în 79 de ore.

  Interven4ii autonome

  - pentru a diminua an1ietatea asigur o legătură permanentă cu familia<

  7C

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  29/48

  - susţin pacientul moral, e1plic necesitatea intervenţiei c#irurgicale şi în ce

  constă aceasta, atât lui cât şi aparţinătorilor<

  - prezint pacientului copii care au suferit o intervenţie c#irurgicală<

  - răspund cu calm si răbdare la întrebările puse de pacient şi de aparţinătorii

  săi, redându-le încrederea şi un sentiment de siguranţă.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacientul nu mai prezintă stare de an1ietate.

  3) E?OIA #E A COMUICA

  P 2 comunicare ineficientă la nivel afectiv

  E 2 intervenţia c#irurgicală

  7 2 frică, nesiguranţă

  Oiectiv 2 pacientul să comunice eficient cu ec#ipa de îngrijire

  Interven4ii autonome

  - familiarizez pacientul cu mediul ambiant<

  - asigur legătura pacientului cu familia prin vizite repetate<

  - îi sugerez să apeleze cu încredere la ajutorul personalului medical<

  - încerc să câştig încrederea pacientului, respect voinţele pacientului, folosesc un

  limbaj pe înţelesul lui, pe un ton adecvat, calm<

  - discut cu pacientul şi cu aparţinătorii săi despre evoluţia bolii şi intervenţia

  c#irurgicală.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacientul comunică adecvat cu personalul medical

  şi cu ceilalţi pacienţi

  7E

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  30/48

  6) E?OIA #E A 9EA &I A MCA

  P 2 restricţie alimentară

  E 2 intervenţia c#irurgicală

  7 2 agitaţie, slăbiciune

  Oiectiv 2 pacientul să respecte dieta prescrisă preoperator 

  Interven4ii autonome

  - e1plic pacientului şi aparţinătorilor care este necesitatea acestei restricţii

  alimentare<

  - îl informez că după intervenţia c#irurgicală alimentaţia se va relua treptat<

  - îl sfătuiesc să consume ultima masă înainte de ora 76;;<

  - îi e1plic că, începând cu această oră, până a doua zi când se va termina

  intervenţia cgirurgicală, nu trebuie să mai consume lic#ide şi alimente<

  - supraveg#ez pacientul dacă respectă dieta prescrisă preoperator.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, am administrat perfuzie cu soluţie Na$l 6,EF -66 mlAzi.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate pacientul respectă regimul alimentar impus.

  Evaluare preoperatorie

  Bn urma intervenţiilor proprii şi delegate pacientul este pregătit corespunzător 

   pentru intervenţia c#irurgicală.

  PO7TOPERATOR,  pacientul prezintă dependenţă la nivelul următoarelor 

  nevoi!

  0. Nevoia de a comunica

  7. Nevoia de a evita pericolele

  @. Nevoia de a bea şi a mânca

  9. Nevoia de a avea tegumente curate şi integre. Nevoia de a elimina

  @6

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  31/48

  D. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură

  H. Nevoia de a învăţa

  evoi Proleme Oiective

  0.- comunicare ineficientă la nivel

  afectiv

  - pacientul să comunice adecvat

  cu personalul medical

  7.

  - vulnerabilitate faţă de pericole

  - durere

  - pacientul să nu prezinte risc decomplicaţii- pacientul să prezinte odiminuare a durerii

  @.- regim alimentar impus - pacientul să respecte regimul

  alimentar impus

  9.- plagă operatorie - pacientul să prezinte o evoluţie

  normală a plăgii.

  - vărsături - pacientul să nu mai prezintevărsături

  D.- dificultate de a se mişca şi aavea o bună postură

  - pacientul să se mobilizeze activ

  H.- cunoştinţe insuficiente despre

   boala sa- pacientul să acumuleze noicunoştinţe despre boala sa

  *) E?OIA #E A COMUICA

  P 2 comunicare ineficientă la nivel afectiv

  E 2 plagă operatorie

  7 2 agitaţie, nelinişte

  Oiectiv 2 pacientul să comunice adecvat cu personalul medical

  Interven4ii cu autonome

  - liniştesc pacientul şi aparţinătorii, spunându-le că această stare de nelinişte

  este firească după orice intervenţie c#irurgicală, mai ales la copii<

  - asigur legătura pacientului cu familia prin vizite repetate<

  - respect voinţele pacientului, folosesc un limbaj pe întelesul lui<

  - îl sfătuiesc ca, ori de câte ori are nevoie să apeleze cu încredere la ajutorul

   personalului medical<

  - discut cu pacientul despre cum se va simţi peste câteva zile<@0

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  32/48

  - am creat un climat de încredere şi cooperare între pacient şi ec#ipa de

  îngrijire.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacientul comunică bine cu personalul medical.

  3) E?OIA #E A E?ITA PERICOLELE

  P 2 durere

  E 2 plagă c#irurgicală

  7 2 facies crispat, an1ietate

  Oiectiv 2 pacientul să prezinte o diminuare a durerii în trei ore.

  Interven4ii cu rol propriu

  - asigur condiţii favorabile procesului de îngrijire! salon curat , luminos,

  lenjerie de pat şi de corp curată<

  - încurajez pacientul să declare durerea< apreciez caracterul durerii şi îi

  e1plic că ea va fi diminuată după administrarea medicaţiei analgezice<

  - am rugat pacientul ca în timpul tusei sau în deplasările sale la toaletă, la salade mese să-şi susţină pansamentul plăgii c#irurgicale cu mâna pentru a

  diminua durerea <

  - am urmărit atent pacientul în primele zile postoperatorii prin măsurarea

  functiilor vitale =+', + , P, .> şi am notat în 3G.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului am administrat antialgice =novocalmin sup 0Azi> .Evaluare

  Bn urma intervenţiilor pacientul cunoaşte o diminuare a durerii.

  6) E?OIA #E A 9EA &I A MCA

  P 2 regim alimemtar impus

  E 2 intervenţia c#irurgicală7 2 slabiciune, paliditate

  @7

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  33/48

  Oiectiv 2 pacientul să respecte regimul alimentar impus

  Interven4ii autonome

  - postoperator supraveg#ez pacientul în permanenţă, ori de câte ori este

  nevoie, umezesc buzele pacientului cu o compresă<

  - e1plic pacientulul şi aparţinătorilor importanţa respectării regimului #idro-

  alimentar impus<

  - în ziua intervenţiei c#irurgicale - restricţie alimentară - ,#idratarea se

  face parenteral<

  - în prima zi postoperator pacientul va consuma ceaiuri neîndulcite şi iaurt<

  - în a doua zi postoperator pacientul îşi va completa treptat dieta pentru a

  favoriza şi menţine un tranzit normal<

  - în primele zile postoperator ajut pacientul să se alimenteze, servindu-i

  masa la pat.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, în ziua intervenţiei, #idratez pacientul parenteral cu Na$l

  6,E F 66 ml.

  Evaluare

  Bn urma intervenţiilor acordate, pacientul a respectat regimul alimentar impus.

  E?OIA #E A A?EA TE!UMETE CURATE &I ITE!RE

  P 2 plagă operatorieE 2 intervenţia c#irurgicală

  7 2 tegumente discontinue

  Oiectiv 2 pacientul să prezinte o evoluţie normală a plăgii.

  Interven4ii autonome

  - urmăresc zilnic starea plăgii c#irurgicale<

  @@

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  34/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  35/48

  - e1plic pacientului să-şi protejeze plaga operatorie prin compresiunea cu mâna

  în timpul efortului de vărsătură<

  - după vărsătură, ajut pacientul să-şi clătească gura.

    Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, am administrat antiemetice =metoclopramid iv. O  fA07

  ore, ser fiziologic 6,E F 66 ml.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacientul nu mai prezintă vărsături.

  :) E?OIA #E A 7E MI&CA &I A A?EA O 9U" PO7TUR"

  P 2 dificultate de a se mişca şi a avea o bună postură

  E 2 plagă c#irurgicală

  7 2 limitarea mişcărilor 

  Oiectiv 2 pacientul să se mobilizeze activ

  Interven4ii autonome

  - ajut pacientul să suporte mai uşor restricţia mişcării, asigurându-i cele

  necesare la pat! bazinet pentru eliminarea urinei<

  - dupa 79 ore postoperator, când starea generală i-a permis, am ajutat

   pacientul să se ridice în poziţie semişezând, apoi şezând la marginea

   patului<

  - ajut pacientul să se deplaseze la baie şi în sala de mese<

  - sfătuiesc pacientul să evite eforturile fizice prea mari sau prelungite care

   pot da complicaţii majore.

  Evaluare

  Bn urma intervenţiilor acordate, pacientul are o bună postură.

  D) E?OIA #E A ;?"%A@

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  36/48

  P 2 cunoştinţe insuficiente despre boala sa

  E 2 vârsta

  7 2 necunoaştere, neânţelegere

  Oiectiv 2 pacientul să acumuleze noi cunoştinţe despre boala sa.

  Interven4ii autonome

  - identific prin diferite discuţii, nivelul de cunoştinţe al pacientului<

  - îl sfătuiesc să evite eforturile fizice prelungite pe o perioadă de @6 zile<

  - conştientizez pacientul şi aparţinătorii cu privire la importanţa cunoaşterii

   bolii pentru a putea evita riscurile şi complicaţiile, cât şi rolul important

  care îi revine îngrijirii igienice<

  - verific dacă a înţeles corect mesajul transmis.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacientul a acumulat noi cunoştinţe despre boala sa.

  Evaluare po5toperator

  4a ora 06,96 pacientul este preluat de la sala de operaţii şi adus în secţie în

  salonul @0D pentru a-şi reveni din anestezie şi pentru a i se acorda îngrijiri

   postoperatorii.

  %ntervenţia c#irurgicală a decurs normal, fără complicaţii.

  5tarea generală a pacientului după intervenţia c#irurgicală este bună. Plagaing#inală dreaptă are pansament curat. 5c#imbarea pansamentului se face zilnic în

  condiţii de asepsie şi antisepsie cu dezinfectant de 0 .

  "upă administrarea medicaţiei antiemetice în prima zi postoperator, pacientul nu

  a mai prezentat vărsături. Bn urma îngrijirilor autonome şi delegate, pacientul este

  ec#ilibrat psi#ic şi fizic şi prezintă o evoluţie normală a plăgii spre cicatrizare.

  Evaluare .inal-@D

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  37/48

  Pacientul '", în vârstâ de 9,E ani, a fost internat în secţia $#irurgie %nfantilă în

  data de 7609 cu diagnosticul medical! &ernie ing#inală dreaptă şi se e1ternează

  la data de 7609 . 5-a efectuat cura c#irurgicală a #erniei pe data de 7609 sub

  anestezia generală cu evoluţie postoperator favorabilă.

  5e e1ternează cu stare generală bună< pacientul nu are tratament de urmat.

  5e recomandă la e1ternare !

  - să evite eforturile fizice intense timp de @6 zile<

  - igienă locală<

  - se va evita baia generală până la cicatrizarea completă a plăgii<

  - peste zile se va prezenta la dispensarul teritorial pentru a i se scoate firele şi

   pentru a i se face pansamentul plăgii c#irurgicale până la vindecarea completă<

  - se va prezenta la control la medicul de specialitate peste 7 săptămâni.

  CA(UL ΙΙΙ

  Plan e ngriFire acorat unei paciente cu +ernie ing+inal- reapt-

  #ate generale@H

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  38/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  39/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  40/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  41/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  42/48

  5-a cerut consimţământul aparţinătorilor pacientei prin semnătură.

  ' fost preluată la ora 06,66 şi dusă la sala de operaţie unde, sub anestezie

  generală, s-a efectuat cura c#irurgicală a #erniei ing#inale drepte.

  PO7TOPERATOR , pacienta prezintă dependenţă la nivelul urmatoarelor nevoi!

  0. Nevoia de a evita pericolele

  7. Nevoia de a învăţa

  @. Nevoia de a comunica

  9. Nevoia de a bea şi a mânca

  . Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură

  D. Nevoia de a avea tegumente integre şi curate

  evoi Proleme Oiective

  *)

  - durere

  - vulnerabilitate faţă de pericole

  - pacienta să prezinte o diminuarea durerii- pacienta să nu prezinte risc deinfecţii nosocomiale

  3) - cunoştinţe insuficiente despre boala sa - pacienta să acumuleze noicunoştinţe despre boala sa

  6)- comunicare ineficientă lanivel afectiv

  - pacienta să comunice adecvat cu personalul medical

  8)- regim alimentar impus - pacienta să respecte regimul

  alimentar impus

  :)- dificultate de a se mişca şi aavea o bună postură

  - pacienta să prezinte o bună postură

  D)

  - plagă operatorie - pacienta să prezinte o evoluţie

  normală a plăgii

  *) E?OIA #E A E?ITA PERICOLELE

  P0 2 durere

  E0 2 plagă c#irurgicală

  70 2 facies crispat, an1ietateOiectiv 0 2 pacienta să prezinte o diminuare a durerii în trei ore.

  97

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  43/48

  P7 2 vulnerabilitate faţă de pericole

  E7 2 mediu spitalicesc, plagă c#irurgicală

  77 2 risc de complicaţii şi infecţii nosocomiale

  Oiectiv 7 2 pacienta să nu prezinte risc de infecţii nosocomiale

  Interven4ii cu rol propriu

  - încurajez pacienta să declare durerea şi orice simptom care apare< apreciez

  caracterul durerii şi îi e1plic că ea va fi diminuată după administrarea

  medicaţiei analgezice<

  - am rugat pacienta ca în timpul tusei sau în deplasările sale la toaletă, la sala

  de mese să-şi susţină pansamentul plăgii c#irurgicale cu mâna pentru a

  diminua durerea<

  - am aşezat pacienta în poziţie antalgică<

  - am sc#imbat zilnic pansamentul în perfecte condiţii de asepsie pentru a

  evita apariţia complicaţiilor<

  - învăţ pacienta să nu desfacă pansamentul, deoarece e1istă risc de infecţii şi

  complicaţii la nivelul plăgii c#irurgicale.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, am administrat în primele două zile postoperator

  antialgice =algocalmin 0 fAzi iv.> .

  Evaluare

  Bn urma intervenţiilor acordate, pacienta a beneficiat de un mediu de siguranţă şicunoaşte o diminuare a durerii.

  3) E?OIA #E A ;?"%A

  P 1 cunoştinţe insuficiente despre boala sa

  E 1 vârsta

  7 2 necunoaştere, neânţelegere

  9@

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  44/48

  Oiectiv 2 pacienta să acumuleze noi cunoştinţe despre boala sa

  Interven4ii autonome

  - identific prin diferite discuţii, nivelulde cunoştinţe al pacientei folosind un

  limbaj simplu, clar, pentru a fi mai bine înteleasă<

  - îi e1plic în ce constă regimul alimentar postoperator şi informez în acest sens şi

  aparţinătorii<

  - sfătuiesc să evite eforturile fizice prelungite pe o perioadă de @6 zile<

  - conştientizez pacienta cu privire la importanţa cunoaşterii bolii pentru a putea

  evita riscurile şi complicaţiile<

  - verific receptivitatea pacientei , referitor la discuţiile pe care le-am avut cu ea.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate pacienta a acumulat noi cunoştinţe privind boala sa.

  6) E?OIA #E A COMUICA

  P 2 comunicare ineficientă la nivel afectivE 2 plagă operatorie

  7 2 frică, agitaţie

  Oiectiv 2 pacienta să comunice adecvat cu personalul medical

  Interven4ii autonome

  - asigur legătura pacientei cu familia prin vizite periodice<

  - liniştesc spunându-i că această stare de nelinişte este firească după orice

  intervenţie c#irurgicală, mai ales la copii<

  - e1plic pacientei importanţa unei stări psi#ice bune în recuperarea stării de

  sănătate<

  - discut cu pacienta despre cum se va simţi peste câteva zile<

  - am creat un climat de încredere şi cooperare între pacientă şi ec#ipa de

  îngrijire.

  99

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  45/48

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacienta comunică cu personalul medical şi de

  îngrijire.

  8) E?OIA #E A 9EA &I A MCA

  P 1 regim alimentar impus

  E 1  intervenţia c#irurgicală

  7 1  slăbiciune, paliditate

  Oiectiv 1  pacienta să respecte regimul alimentar impus

  Interven4ii autonome

  - postoperator supraveg#ez pacienta în permanenţă, ori de câte ori este

  nevoie, umezesc buzele pacientei cu o compresă<

  - e1plic pacientei şi aparţinătorilor importanţa respectării regimului #idro-

  alimentar impus<

  - în ziua intervenţiei c#irurgicale 2 restricţie alimentară - , #idratarea se face

   parenteral<

  - în prima zi postoperator, pacienta va consuma ceaiuri neîndulcite şi iaurt<

  - am însoţit pacienta la sala de mese când şi-a manifestat această dorinţă.

  Interven4ii cu rol elegat

  4a indicaţia medicului, administrez pe cale parenterală Na$l 6,E F 66 ml.

  Evaluare

  Bn urma îngrijirilor acordate, pacienta a respectat regimul alimentar impus.

  :) E?OIA #E A 7E MI&CA &I A A?EA O 9U" PO7TUR"

  P 1 dificultate de a se mişca şi a avea o bună postură

  E 1 plagă c#irurgicală

  7 1 limitarea mişcărilor 

  9

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  46/48

  Oiectiv 1 pacienta să prezinte o bună postură

  Interven4ii autonome

  - dupa 79 ore postoperator, când starea generală i-a permis, am ajutat pacienta

  să se ridice în poziţie semişezând, apoi şezând la marginea patului<

  - ajut pacienta să se deplaseze la baie şi în sala de mese<

  - e1plic pacientei importanţa mişcărilor în recăpătarea sănătaţii şi pentru

  evitarea complicaţiilor<

  - sfătuiesc pacienta să evite eforturile fizice prea mari sau prelungite care pot

  da complicaţii majore.

  Evaluare

  Bn urma intervenţiilor acordate pacienta prezintă o bună postură .

  D) E?OIA #E A A?EA TE!UMETE CURATE &I ITE!RE

  P 1 plagă operatorie

  E 1 interventia c#irurgicală

  7 1 tegumente discontinueOiectiv 1 pacienta să prezinte o evoluţie normală a plăgii

  Interven4ii autonome

  - urmăresc zilnic starea plăgii c#irurgicale<

  - efectuez toaleta plăgii c#irurgicale cu blândeţe, umezind pansamentul cu

  soluţie de Na$l 6,E F, pentru o mai bună detaşare a acestuia de plaga

  operatorie şi sc#imb pansamentul, respectând condiţiile de asepsie şi

  antisepsie<

  - dezinfectez cu soluţie dezinfectantă de 0 pe o distanţă de D-H cm, folosind

  la fiecare ştergere alt tampon -  plaga suturată se dezinfectează printr-o

  singură stergere cu tamponul îmbibat în soluţie dezinfectantă -  după care

  dezinfectez din nou tegumentul din jurul plăgii<

  - acopăr plaga cu o compresă sterilă şi fi1ez pansamentul cu romplast.

  9D

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  47/48

 • 8/9/2019 Proiect Hernia Inghinala

  48/48


Recommended