+ All Categories
Home > Documents > Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare ... · Proiect finanțat prin FEADR...

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare ... · Proiect finanțat prin FEADR...

Date post: 28-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 12 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
ANEXA 4 PREZENTARE PROIECT Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Colinele Tutovei Proiect finanțat prin FEADR Modernizarea exploatatiei agricole din sat Dragesti, comuna Damienesti, judetul Bacau Denumirea proiectului Tipul de actiune eligibila conform fisei masurii prin imlementarea acestui proiect: ”investitii in modernizarea fermei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole obtinute”. Pentru atingerea acestui obiectiv prin proiect se urmareste dotarea acestei ecploatatii cu tractot agricol care va constitui baza energetica pentru transformarea agregatelor agricole. Astfel rezulta necesitatea achizitionarii prin proiect a tractorului agricol pentru executarea lucrarilor agricole in exploatatie. Descrierea proiectului Imbunatatirea performantei generale a exploatației agricole Berbecce Mihai P.F.A Obiective Tractor Jhon Deere model 6175R Rezultate oportunitatea realizarii chestionarelor la scrierea SDL; relationarea continua cu potentialii beneficiari; Lecții învățate/ recomandări Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală” Localizarea proiectului: sat Dragesti, com. Damienesti, nr.42,jud. Bacau Perioada de programare 2014-2020 Articolul corespondent din Reg. (UE) nr. 1305 - art. 5 Domeniul de intervenție 2A- Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole Valoarea finanțării nerambursabile: 50.000 euro Valoarea contribuției private:104.000 euro Perioada de implementare a proiectului: 5 luni Beneficiarul proiectului Berbece Mihai Persoana Fizica Autorizata Date de contact: sat Dragesti, com. Damienesti, nr.42, jud. Bacau tel: 0740127711
Transcript
Page 1: Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare ... · Proiect finanțat prin FEADR Bacau •Modernizarea exploatatiei agricole din sat Dragesti, comuna Damienesti, judetul

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune

Locală Colinele Tutovei

Proiect finanțat prin FEADR

•Modernizarea exploatatiei agricole din sat Dragesti, comuna Damienesti, judetul Bacau

Denumirea proiectului

•Tipul de actiune eligibila conform fisei masurii prin imlementarea acestui proiect: ”investitii in modernizarea fermei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole obtinute”. Pentru atingerea acestui obiectiv prin proiect se urmareste dotarea acestei ecploatatii cu tractot agricol care va constitui baza energetica pentru transformarea agregatelor agricole. Astfel rezulta necesitatea achizitionarii prin proiect a tractorului agricol pentru executarea lucrarilor agricole in exploatatie.

Descrierea proiectului

•Imbunatatirea performantei generale a exploatației agricole Berbecce Mihai P.F.A

Obiective

• Tractor Jhon Deere model 6175RRezultate

• oportunitatea realizarii chestionarelor la scrierea SDL;

• relationarea continua cu potentialii beneficiari;

Lecții învățate/

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea

acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare

Locală”

Localizarea proiectului: sat Dragesti, com. Damienesti,

nr.42,jud. Bacau

Perioada de programare 2014-2020

Articolul corespondent din Reg. (UE) nr. 1305 - art. 5

Domeniul de intervenție 2A- Îmbunătățirea

performanței economice a tuturor exploatațiilor

agricole

Valoarea finanțării nerambursabile: 50.000

euro

Valoarea contribuției private:104.000 euro

Perioada de implementare a proiectului: 5 luni

Beneficiarul proiectului

Berbece Mihai Persoana Fizica Autorizata

Date de contact:

sat Dragesti, com. Damienesti, nr.42, jud.

Bacau

tel: 0740127711

Recommended