+ All Categories
Home > Entertainment & Humor > Proiect De Parteneriat Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Proiect De Parteneriat Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Date post: 29-Nov-2014
Category:
Upload: lucian-duma-httpteacherluciandumaweb20blogspotro
View: 4,696 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 31 /31
,,CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL” ,,DIFERIŢI, DAR EGALI “ “ORIGAMI – RAMURĂ A ERGOTERAPIEI IN CONTEXTUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE”
Transcript
Page 1: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

,,CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL” ,,DIFERIŢI, DAR EGALI “

“ORIGAMI – RAMURĂ A ERGOTERAPIEI IN CONTEXTUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE”

Page 2: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Şcoala incluzivă oferă tuturor elevilor şansa la educatie, şansa la un viitor mai bun.

Acceptarea si colaborarea sunt principii de bază promovate în noua direcţie a învăţămantului românesc. Terapia ocupaţională favorizează colaboararea intre elevi si creşte gradul de coeziune al grupului.

Am ales arta Origami pentru frumuseţea, simplitatea şi calitatea mesajului transmis.

Page 3: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Etimologic, cuvântul origami, de origine japoneză, este format din „oru” care are sensul  de  “a îndoi”  şi  kami  cu  sensul  de  “hârtie”,  deci  “hârtie îndoită”

     Adevărata frumuseţe a artei origami este simplitatea care constă în abilitatea de a exprima caracteristicile esenţiale ale obiectelor, urmărindu-se simplificarea formelor spre limitele cele mai pure.

Aproape orice bucată de hârtie poate fi folosită pentru origami.

Hârtia pentru origami are un design special conceput pentru a realiza plieri exacte şi, de obicei, este colorată doar pe o singură parte.

Page 4: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Arta plierii hârtiei este considerată a face parte din segmentul disciplinelor pedagogice care dezvoltă răbdarea, indemânarea, atenţia, creativitatea, spiritul de colaborare şi este o activitate plăcută pentru elevi.

Arta Origami se foloseşte cu rezultate foarte bune in clasele cu elevi cu deficienţe, dezvoltând abilităţile de coordonare bimanuală, coordonare oculomotorie.

     .

Potenţialul creativ al copilului este asemănător unui ocean - niciodată nu este suficient de bine explorat.

Origami vine sa şlefuiască , să potenţeze ceea ce educaţia crează , prin utilizarea sa in scop terapeutic şi didactic.

Page 5: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

PARTENERII PROIECTULUI :

Elevi cl.a-V-a – Şc.Specială “ Ion Holban” Iaşi ( copii cu deficiente asociate: deficienta mintala,

def. motorii, def.vizuale)

Elevi incluşi in programul de integrare şcolară, cl.a -II- a şi cl.a -III- a – Şc. Ion Creangă – Tg.

Frumos

Îndrumători: profesor educator : Mircea Nicoleta Camelia;

profesor de sprijin : Baciu Elena Cristina

Page 6: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

•Să-şi dezvolte spiritul de echipă şi cooperare între membrii grupului;

• Să-şi dezvolte creativitatea;

• Să-şi dezvolte abilitatea de coordonare bimanuală si oculomotorie;

• Să socializeze cu interes in cadrul grupului;

• Să-şi evalueze lucrările ţinând cont de urmatoarele aspecte: finalizare, corectitudine, aspectul estetic al lucrării

•Să-şi dezvolte spiritul de echipă şi cooperare între membrii grupului;

• Să-şi dezvolte creativitatea;

• Să-şi dezvolte abilitatea de coordonare bimanuală si oculomotorie;

• Să socializeze cu interes in cadrul grupului;

• Să-şi evalueze lucrările ţinând cont de urmatoarele aspecte: finalizare, corectitudine, aspectul estetic al lucrării

Page 7: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Obiectele realizate prin această tehnică pot fi utilizate:

- în cadrul activităţilor de educarea limbajului;

- ca suport ilustrativ pentru familiarizarea copiilor cu conţinutul unor texte literare;

- pentru povestiri create pe baza unor jucării;

- se pot realiza machete la activităţile de cunoaşterea mediului înconjurător;

- jucăriile pot fi puncte de pornire în învăţarea unor cântece noi.

Page 8: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Proiectul îşi propune să stimuleze creativitatea elevilor şi să dezvolte relaţiile de colaborare între toţi elevii, indiferent de tipul si gradul deficienţei.

Diferiţi, dar egali.

Page 9: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 10: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 11: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 12: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 13: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 14: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 15: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 16: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 17: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 18: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 19: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 20: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 21: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 22: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 23: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 24: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 25: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 26: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 27: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 28: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 29: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)
Page 30: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

Elevii implicaţi in proiectul de parteneriat au văzut, reciproc, produsele activităţii lor.

OPORTUNITĂŢILE PROIECTULUI

-Oferă şansa elevilor de a formula apreieri critice şi autocritice vizavi de finalitatea muncii grupuli;

-- Oferă posibilitatea conştientizării potenţialului propriu al fiecarui elev, prin intermediul comparaţiei produselor finale, şi implicit, identificarea valorilor comune. DIFERIŢI, DAR EGALI!

- Produsele activităţii elevilor au constituit sursă de inspiraţie reciprocă in grup.

Page 31: Proiect De Parteneriat  Baciu Cristina Si Mircea Nicoleta Iasi (Fil Eminimizer)

SUGESTII:

S-a discutat oportunitatea unui nou parteneriat cu ocazia Zilei Copilului. Concurs de desene “Inimă de copil”


Recommended