Home >Documents >proiect buget local 2020 - · PDF file proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _...

proiect buget local 2020 - · PDF file proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _...

Date post:19-Jul-2020
Category:
View:11 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Municipiul Mangalia

  PROPUNERE _ buget local _ venituri

  2020

  Denumire indicatori

  Cod

  Indicator

  buget 2019 incasari

  31.12.2019

  propunere

  bvc 2020

  TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 323,500,712 97,265,232.99 218,719,636

  VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 131,722,605 54,614,685.88 54,614,685

  I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 164,125,271 86,993,810.02 61,344,732

  A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 148,587,688 78,712,043.64 56,837,107

  A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)00.04 42,513,000 23,292,555.68 32,781,901

  A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)00.05 0 0.00 0

  A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)00.06 42,513,000 23,292,555.68 32,781,901

  Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 50,000 24,865.78 20,000

  Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0

  Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din

  patrimoniul personal 03.02.18 50,000 24,865.78 20,000

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02 42,463,000 23,267,689.90 32,761,901

  Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 42,263,000 23,108,210.90 31,290,000

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

  echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0 1,355,000

  Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 200,000 159,479.00 116,901

  A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)00.07 0 0.00 0

  A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 62,753,273 17,041,122.70 14,784,100

  Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02 62,753,273 17,041,122.70 14,784,100

  Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 46,983,653 11,596,432.29 10,000,000

  Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 4,508,000 2,589,640.73 2,000,000

  Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 42,475,653 9,006,791.56 8,000,000

  Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 14,717,620 4,636,685.01 3,983,100

  Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 2,554,000 1,298,747.51 1,000,000

  Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 11,874,620 3,165,424.72 2,883,100

  Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori

  din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 289,000 172,512.78 100,000

  Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 1,051,000 807,420.40 800,000

  Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 1,000 585.00 1,000

  A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10 43,315,415 38,373,255.26 9,271,106

  Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)11.02 35,426,415 35,408,965.51 6,770,106

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea

  cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,

  municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

  11.02.02 3,060,415 3,057,965.51 3,689,106

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

  bugetelor locale 11.02.06 32,366,000 32,351,000.00 3,081,000

  Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0 0.00 0

  Taxe hoteliere-restante 12.02.07 0

  Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 11,000 11,076.29 1,000

  Impozit pe spectacole 15.02.01 11,000 11,076.29 1,000

  Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)16.02 7,878,000 2,953,213.46 2,500,000

  Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 7,297,000 2,443,538.29 2,000,000

  Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 5,939,000 1,846,353.39 1,500,000

  Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 1,358,000 597,184.90 500,000

  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 452,000 406,695.09 400,000

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

  pe desfasurare de activitati 16.02.50 129,000 102,980.08 100,000

  A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 6,000 5,110.00 0

  Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 6,000 5,110.00 0

  Alte impozite si taxe 18.02.50 6,000 5,110.00

  C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 15,537,583 8,281,766.38 4,507,625

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

  Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

  Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

  Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14 6,320,449 4,734,907.05 3,301,000

  Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)33.02 576,000 568,544.44 401,000

  Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0

  Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea

  copiilor in crese 33.02.10 165,000 166,054.00 150,000

  Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 386,000 378,453.00 250,000

  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

  despagubiri 33.02.28 0

  Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 25,000 24,037.44 1,000

  Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)34.02 160,000 138,391.62 50,000

  Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 110,000 108,866.62 50,000

  Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 50,000 29,525.00

  Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 2,547,000 1,634,982.66 900,000

  Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

  legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 2,216,000 1,370,946.15 700,000

  Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de

  specialitate 35.02.01.02 2,216,000 1,370,946.15 700,000

  Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a

  declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 331,000 264,036.51 200,000

  Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)36.02 2,978,000 2,333,539.33 1,950,000

  1

 • Denumire indicatori

  Cod

  Indicator

  buget 2019 incasari

  31.12.2019

  propunere

  bvc 2020

  Taxe speciale 36.02.06 2,514,000 1,868,011.31 1,500,000

  Alte venituri 36.02.50 464,000 465,528.02 450,000

  Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)37.02 59,449 59,449.00 0

  Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 59,449 59,449.00

  Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii

  de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 0 -3,731,539.32

  Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0 3,731,539.32

  II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 3,083,198 3,089,290.37 40,059

  Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02 3,083,198 3,089,290.37 40,059

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0

  Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 142,824 147,188.22 9,397

  Venituri din privatizare 39.02.04 0

  Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al

  statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 2,940,374 2,942,102.15 30,662

  III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 0.00 0

  Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)40.02 0 0.00 0

  Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

  temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 0

  Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

  temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 0

  Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05) 41.02 0 0.00 0

  IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 4,274,336 4,063,618.00 610,000

  SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18 4,274,336 4,063,618.00 610,000

  Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)42.02 4,144,336 4,063,618.00 610,000

  Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 0

  Subvenţii de la bugetul de stat

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended