Home >Documents >Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului ERNEST

Date post:01-Feb-2017
Category:
View:222 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Retea europeana de cercetare

  in domeniul turismuluisustenabil

  Proiect finantat prin Programul Cadru 7

  ERNEST

  http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.dreamstime.com/color-bubbles-thumb212732.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/color-bubbles-image212732&usg=__P4ha1u7TMuSYvvBZ_wnCjYEzSxk=&h=300&w=300&sz=31&hl=ro&start=56&tbnid=9ORjFnxpVFa-zM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DBUBBLES%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN

 • Proiectul se desfasoara pe o

  perioada de 4 ani: 1 septembrie

  2008 1 septembrie 2012

  Sunt implicati parteneri din 15

  regiuni europene

  Regiunea Toscana Italia (Coordonator)

  Asociatia Consiliilor pentru dezvoltarea turismuluisustenabil/ Regiunea PACA - Franta

  Guvernul Basc Departamentul de Industrie,Comert si Turism)- Spania

  Prefectura Ilia, Regiunea Peloponezia - Grecia

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est -Romania

  Guvernul Insulelor Baleare - Spania

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Ungariei deNord - Ungaria

  Consiliul Regional pentru Turism din Sud-VestulAngliei

  Agentia pentru Paduri si Natura din Noua Zeelanda- Danemarca

  Guvernul Cataloniei- Spania

  Consiliul Regiunii Aquitaine - Franta

  Regiunea Emilia Romagna Italia

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Kosice -

  Slovacia

  Regiunea Veneto - Italia

  Guvernul din Wales/Departamentul pentru cultura

  Marea Britanie

 • Obiective specifice Definirea si organizarea de activitati de cercetarecomune in domeniul turismului;

  Implementarea de activitati comune in concordanta cu

  nevoile comune ale partilor implicate, punand accent pe

  instruire, schimb de experienta si evaluare la nivel

  interregional;

  Schimb interregional de informatii si cunostinte despre

  programele de cercetare in domeniul turismului, pe care

  regiunile doresc sa le coordoneze;

 • Obiective specifice Crearea bazelor pentru cercetare la nivel interregional privind

  turismul sustenabil prin actiuni comune de promovare;

  Promovarea de colaborari productive in domeniul cercetarii in

  turism prin cooperare la nivel regional si interregional, incluzand

  parteneriatul public-privat;

  Incurajarea partenerilor in vederea stabilirii impreuna de strategii

  pe termen lung in concordanta cu liniile directoare ale politicilor

  Uniunii Europene privind dezvoltarea sustenabila a turismului.

 • Piloni prioritariConceptul de cercetare in domeniul turismului durabil este structurat pe doi piloni in

  cadrul proiectului ERNEST :

  Dialogul social atat la nivel de programare cat si de management

  Implicarea colectivitatilor locale pentru a garanta o dezvoltare echilibrata si

  sustenabila a turismului, precum si un inalt nivel al calitatii vietii si o stabilitate pe

  termen lung.

  Evaluare/cuantificare

  Indicatori de mediu, sociali si economici care sa permita evaluarea situatiilor si

  interventiilor curente din sectorul turistic.

  Solutii de adaptare a viitoarelor initiative.

 • 7 pachete de lucru, ADRSE fiind coordonator al

  pachetului de lucru 5, dedicat comunicarii si diseminarii.

  Structura proiectului

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  PL 1 : Coordonarea consortiului (Regiunea Toscana)

  Constituirea Comitetului de Coordonare din care face parte

  si ADR SE

  Participarea la cele 5 intruniri ale Comitetului de

  Coordonare organizate pana in prezent

  Contributia semnificativa a ADR SE in elaborarea

  Manualului Calitatii Proiectului si al Planului de Actiune pe 4

  ani

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  PL 2: Identificare si schimb de informatii si cunostinte cu privire la

  structurile si programele din domeniul cercetarii in turism

  activitate coordonata de catre Departamentul de Industrie, Comert

  si Turism din cadrul Guvernului Basc din Spania

  Actiuni:

  dialog permanent cu partenerii proiectului cu privire la: politicile

  regionale, strategiile si programele de cercetare existente;

  creare platforma on-line in vederea completarii de catre partenerii

  proiectului cu date statistice existente la nivel regional/national;

  analiza datelor cuprinse in chestionarele completate de catre parteneri.

  Rezultate:

  1. Studiu Identificarea & corelarea politicilor, strategiilor, programelor

  regionale (bune practici si puncte slabe);

  2. Studiu Comparatie interregionala

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  Actiuni ADR SE: cercetare de birou in vederea furnizarii de

  informatii generale cu privire la:

  -economia regionala, structura socio-economica, gradul de

  industrializare;

  -date statistice din sectorul turism (resurse umane,structuri de

  management, nr.turisti, impact economic, social si asupra mediului etc.);

  -politicile, prioritatile si programele de cercetare existente in vederea

  dezvoltarii turismului

 • Progresul proiectului:Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  PL 3 : Definirea, pregatirea si implementarea actiunilor comune

  (Coordonator: Asociatia Consiliilor pentru dezvoltarea turismului

  sustenabil din Regiunea PACA Provence Alpes Cote dAzur)

  Crearea platformei NETJAC

  Schimbul de bune practici

  Crearea unui instrument de evaluare a proiectelor din domeniul turismului/

  sustenabilitatii destinatiilor turistice

  Obiectivele activitatilor comune:

  - dezvoltarea unui cadru adecvat pentru coordonarea programelor regionale

  de cercetare;

  - intensificarea cooperarii interregionale;

  - acumularea de cunostinte in domeniul dezvoltarii sustenabile a turismului;

  - identificarea de solutii la probleme comune;

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  Actiuni ADR SE:

  participare la sesiunile de lucru organizate cu partenerii proiectului in

  vederea discutarii actiunilor planului de implementare a activitatilor comune;

  elaborarea planului de actiune Metode de comunicare si participare utilizat

  in cazul transferului de bune practici/organizarii de licitatii comune;

  participare impreuna cu reprezentanti ai Institutului National pentru Cercetare

  si Dezvoltare in Turism si ai Universitatii Ovidius Constanta la reuniunea

  universitatilor si centrelor de cercetare organizata pentru identificarea

  oportunitatilor de participare la activitatile comune;

  promovarea bunelor practici regionale in domeniul turismului sustenabil in

  cadrul platformei NETJAC creata in scopul facilitarii schimbului de informatii cu

  privire la bunele practici ale regiunilor partenere

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  analiza bunelor practici propuse de catre partenerii proiectului in vederea

  transferului si identificarea bunei practici Observator Regional de Turism ca

  fiind cea mai adecvata pentru implementare in cadrul Regiunii de Dezvoltare

  Sud-Est;

  aprofundarea acestei bune practici prin discutii cu promotorul bunei practici

  Regiunea Toscana din Italia;

  intalniri individuale cu reprezentanti ai Institutului National pentru Cercetare

  si Dezvoltare in Turism in vederea identificarii posibilitatilor de implementare a

  bunei practici in Regiunea SE si a surselor de finantare existente.

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  PL 4. Activitati pregatitoare in vederea lansarii licitatiilor comune

  de proiecte coordonator Regiunea Toscana/Italia.

  Ce reprezinta o licitatie comuna?Licitatie comuna=licitatie pentru proiecte transnationale de cercetare

  implementate in parteneriat

  Ce presupune o licitatie comuna?Stabilirea unei strategii comune si a unui plan de actiune comun;

  Elaborarea documentatiei aferente desfasurarii licitatiei;

  Promovarea participarii la licitatie;

  Elaborarea unui sistem comun de evaluare;

  Stabilirea unui plan comun pentru diseminarea rezultatelor;

  Stabilirea unei liste de proiecte finantate in comun ce va fi inaintata Comisiei

  Europene

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  Participanti in cadrul licitatiei comune de proiecte au rolul de Agentiifinantatoare:

  Regiunea Toscana/ItaliaRegiunea Emilia Romagna/Italia

  Guvernul Cataloniei/SpaniaGuvernul Basc/Spania

  Structuri de management create:

  Secretariatul Licitatiei Comune = creat in cadrul Directiei Generale a RegiuniiToscana cu rol in a sprijini Comitetul de Coordonare si Agentiile finantatoare intimpul desfasurarii licitatiilor comune, precum si in etapa urmatoare, pana lafinalizarea proiectelorComitet de Coordonare = cate un reprezentant si un imputernicit din parteafiecarei agentii finantatoare

 • Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

  Actiuni ADR SE:

  contactarea autoritatii nationale responsabile de finantarea licitatiilor comune in

  cadrul schemelor de finantare de tip ERA-NET, respectiv Centrul National de

  Management Programe organism infiintat in cadrul Ministerului Educatiei;

  cercetarea potentialelor surse de finantare in vederea participarii la a doua

  licitatie comuna de proiecte;

  participare in calitate de observator la intalnirile de lucru organizate cu

  partenerii proiectului pentru discutarea si aprobarea documentatiei aferente

  licitatiei co

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended