+ All Categories
Home > Documents > Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului ERNEST

Date post: 01-Feb-2017
Category:
Author: dangcong
View: 233 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 24 /24
Retea europeana de cercetare in domeniul turismului sustenabil Proiect finantat prin Programul Cadru 7 ERNEST
Transcript
Page 2: Progresul proiectului ERNEST

• Proiectul se desfasoara pe o

perioada de 4 ani: 1 septembrie

2008 – 1 septembrie 2012

• Sunt implicati parteneri din 15

regiuni europene

• Regiunea Toscana – Italia (Coordonator)

• Asociatia Consiliilor pentru dezvoltarea turismuluisustenabil/ Regiunea PACA - Franta

• Guvernul Basc – Departamentul de Industrie,Comert si Turism)- Spania

• Prefectura Ilia, Regiunea Peloponezia - Grecia

• Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est -Romania

• Guvernul Insulelor Baleare - Spania

• Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Ungariei deNord - Ungaria

• Consiliul Regional pentru Turism din Sud-VestulAngliei

• Agentia pentru Paduri si Natura din Noua Zeelanda- Danemarca

• Guvernul Cataloniei- Spania

• Consiliul Regiunii Aquitaine - Franta

• Regiunea Emilia Romagna – Italia

• Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Kosice -

Slovacia

• Regiunea Veneto - Italia

• Guvernul din Wales/Departamentul pentru cultura –

Marea Britanie

Page 3: Progresul proiectului ERNEST

Obiective specifice• Definirea si organizarea de activitati de cercetarecomune in domeniul turismului;

• Implementarea de activitati comune in concordanta cu

nevoile comune ale partilor implicate, punand accent pe

instruire, schimb de experienta si evaluare la nivel

interregional;

• Schimb interregional de informatii si cunostinte despre

programele de cercetare in domeniul turismului, pe care

regiunile doresc sa le coordoneze;

Page 4: Progresul proiectului ERNEST

Obiective specifice• Crearea bazelor pentru cercetare la nivel interregional privind

turismul sustenabil prin actiuni comune de promovare;

• Promovarea de colaborari productive in domeniul cercetarii in

turism prin cooperare la nivel regional si interregional, incluzand

parteneriatul public-privat;

• Incurajarea partenerilor in vederea stabilirii impreuna de strategii

pe termen lung in concordanta cu liniile directoare ale politicilor

Uniunii Europene privind dezvoltarea sustenabila a turismului.

Page 5: Progresul proiectului ERNEST

Piloni prioritariConceptul de cercetare in domeniul turismului durabil este structurat pe doi piloni in

cadrul proiectului ERNEST :

• Dialogul social atat la nivel de programare cat si de management

– Implicarea colectivitatilor locale pentru a garanta o dezvoltare echilibrata si

sustenabila a turismului, precum si un inalt nivel al calitatii vietii si o stabilitate pe

termen lung.

• Evaluare/cuantificare

– Indicatori de mediu, sociali si economici care sa permita evaluarea situatiilor si

interventiilor curente din sectorul turistic.

– Solutii de adaptare a viitoarelor initiative.

Page 6: Progresul proiectului ERNEST

• 7 pachete de lucru, ADRSE fiind coordonator al

pachetului de lucru 5, dedicat comunicarii si diseminarii.

Structura proiectului

Page 7: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

PL 1 : Coordonarea consortiului (Regiunea Toscana)

• Constituirea Comitetului de Coordonare din care face parte

si ADR SE

• Participarea la cele 5 intruniri ale Comitetului de

Coordonare organizate pana in prezent

• Contributia semnificativa a ADR SE in elaborarea

Manualului Calitatii Proiectului si al Planului de Actiune pe 4

ani

Page 8: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

PL 2: Identificare si schimb de informatii si cunostinte cu privire la

structurile si programele din domeniul cercetarii in turism –

activitate coordonata de catre Departamentul de Industrie, Comert

si Turism din cadrul Guvernului Basc din Spania

Actiuni:

dialog permanent cu partenerii proiectului cu privire la: politicile

regionale, strategiile si programele de cercetare existente;

creare platforma on-line in vederea completarii de catre partenerii

proiectului cu date statistice existente la nivel regional/national;

analiza datelor cuprinse in chestionarele completate de catre parteneri.

Rezultate:

1. Studiu “Identificarea & corelarea politicilor, strategiilor, programelor

regionale (bune practici si puncte slabe)”;

2. Studiu “Comparatie interregionala”

Page 9: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

Actiuni ADR SE: cercetare de birou in vederea furnizarii de

informatii generale cu privire la:

-economia regionala, structura socio-economica, gradul de

industrializare;

-date statistice din sectorul turism (resurse umane,structuri de

management, nr.turisti, impact economic, social si asupra mediului etc.);

-politicile, prioritatile si programele de cercetare existente in vederea

dezvoltarii turismului

Page 10: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului:Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

PL 3 : Definirea, pregatirea si implementarea actiunilor comune

(Coordonator: Asociatia Consiliilor pentru dezvoltarea turismului

sustenabil din Regiunea PACA – Provence Alpes Cote d’Azur)

• Crearea platformei NETJAC

• Schimbul de bune practici

• Crearea unui instrument de evaluare a proiectelor din domeniul turismului/

sustenabilitatii destinatiilor turistice

Obiectivele activitatilor comune:

- dezvoltarea unui cadru adecvat pentru coordonarea programelor regionale

de cercetare;

- intensificarea cooperarii interregionale;

- acumularea de cunostinte in domeniul dezvoltarii sustenabile a turismului;

- identificarea de solutii la probleme comune;

Page 11: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

Actiuni ADR SE:

participare la sesiunile de lucru organizate cu partenerii proiectului in

vederea discutarii actiunilor planului de implementare a activitatilor comune;

elaborarea planului de actiune “Metode de comunicare si participare” utilizat

in cazul transferului de bune practici/organizarii de licitatii comune;

participare impreuna cu reprezentanti ai Institutului National pentru Cercetare

si Dezvoltare in Turism si ai Universitatii “Ovidius” Constanta la reuniunea

universitatilor si centrelor de cercetare organizata pentru identificarea

oportunitatilor de participare la activitatile comune;

promovarea bunelor practici regionale in domeniul turismului sustenabil in

cadrul platformei NETJAC creata in scopul facilitarii schimbului de informatii cu

privire la bunele practici ale regiunilor partenere

Page 12: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

analiza bunelor practici propuse de catre partenerii proiectului in vederea

transferului si identificarea bunei practici “Observator Regional de Turism” ca

fiind cea mai adecvata pentru implementare in cadrul Regiunii de Dezvoltare

Sud-Est;

aprofundarea acestei bune practici prin discutii cu promotorul bunei practici –

Regiunea Toscana din Italia;

intalniri individuale cu reprezentanti ai Institutului National pentru Cercetare

si Dezvoltare in Turism in vederea identificarii posibilitatilor de implementare a

bunei practici in Regiunea SE si a surselor de finantare existente.

Page 13: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

PL 4. Activitati pregatitoare in vederea lansarii licitatiilor comune

de proiecte – coordonator Regiunea Toscana/Italia.

Ce reprezinta o licitatie comuna?Licitatie comuna=licitatie pentru proiecte transnationale de cercetare

implementate in parteneriat

Ce presupune o licitatie comuna?Stabilirea unei strategii comune si a unui plan de actiune comun;

Elaborarea documentatiei aferente desfasurarii licitatiei;

Promovarea participarii la licitatie;

Elaborarea unui sistem comun de evaluare;

Stabilirea unui plan comun pentru diseminarea rezultatelor;

Stabilirea unei liste de proiecte finantate in comun ce va fi inaintata Comisiei

Europene

Page 14: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

Participanti in cadrul licitatiei comune de proiecte au rolul de Agentiifinantatoare:

Regiunea Toscana/ItaliaRegiunea Emilia Romagna/Italia

Guvernul Cataloniei/SpaniaGuvernul Basc/Spania

Structuri de management create:

Secretariatul Licitatiei Comune = creat in cadrul Directiei Generale a RegiuniiToscana cu rol in a sprijini Comitetul de Coordonare si Agentiile finantatoare intimpul desfasurarii licitatiilor comune, precum si in etapa urmatoare, pana lafinalizarea proiectelorComitet de Coordonare = cate un reprezentant si un imputernicit din parteafiecarei agentii finantatoare

Page 15: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

Actiuni ADR SE:

contactarea autoritatii nationale responsabile de finantarea licitatiilor comune in

cadrul schemelor de finantare de tip ERA-NET, respectiv Centrul National de

Management Programe – organism infiintat in cadrul Ministerului Educatiei;

cercetarea potentialelor surse de finantare in vederea participarii la a doua

licitatie comuna de proiecte;

participare in calitate de observator la intalnirile de lucru organizate cu

partenerii proiectului pentru discutarea si aprobarea documentatiei aferente

licitatiei comune

Page 16: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

PL 5. Imbunatatirea comunicarii cu actorii cheie ce

activeaza in domeniul turismului, promovarea proiectului

ERNEST la nivel regional si interregional

Actiuni ADR SE: coordonatorul activitatii de comunicare

si diseminare in cadrul proiectului

elaborare strategia de comunicare a proiectului;

elaborare plan de implicare a actorilor cheie la nivel regional/national;

organizare seminar regional in vederea promovarii proiectului in randul

actorilor cheie (Constanta, 29 aprilie 2009);

organizare intalniri individuale pentru identificarea de bune practici in

domeniul turismului si discutarii aspectelor legate de transferul de bune

practici din tarile partenere;

Page 17: Progresul proiectului ERNEST

Intalniri

regionale

si

individuale

Page 18: Progresul proiectului ERNEST

realizarea continutului brosurii proiectului ERNEST

Page 19: Progresul proiectului ERNEST

Brosura proiectului ERNEST

Page 20: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

contact permanent cu partenerii proiectului in vederea colectarii de

informatii cu privire la actiunile de comunicare si diseminare derulate la

nivelul fiecarei regiuni participante la proiect;

elaborare doua buletine informative pentru promovarea proiectului;

creare sectiune dedicata proiectului ERNEST in cadrul paginii web

www.adrse.ro si actualizarea permanenta a acesteia;

contributie la actualizarea site-ului proiectului www.ernestproject.eu

Page 21: Progresul proiectului ERNEST
Page 22: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse

Page 23: Progresul proiectului ERNEST

Progresul proiectului: Actiuni intreprinse&rezultate obtinute

PL 6. Identificarea si atragerea noilor parteneri

Actiuni ADR SE:

• evaluarea si aprobarea noilor parteneri

PL 7. Project management

Actiuni ADR SE:

• rapoartele tehnice si financiare

Page 24: Progresul proiectului ERNEST

Va multumim!

Adriana VAIDADirector – Directia Proiecte Internationale

Luiza TIGANUSNina CHIRIACESCU

Alina CAPRARIUManageri de proiect – Directia Relatii Externe/Proiecte Internationale

Tel: 0339 401 [email protected]


Recommended