+ All Categories
Home > Documents > Programul Sympozia 2012

Programul Sympozia 2012

Date post: 27-Aug-2014
Category:
Upload: ana-surugiu
View: 992 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Popular Tags:
38
Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială Programa pentru Symposia Studentium 2012 25 aprilie, 2012, miercuri, ora 13:00 Specialit ățile “Psihologie“, “Psihopedagogie“ Ciclul Licență Secția FR Secția Psihologia PESOANEI ȘI PSIHOLOGIA PEDAGOGICĂ Moderatori: Balode Neli, lector asistent Moraru Ina, lector asistent Bereştean Natalia, „Eficienţa activităţilor de instruire în pregătirea copiilor pentru şcoală”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan) Dan Olga, „Психологические условия самообразования”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana) Ghilan Natalia, „Mecanisme psihologice de apărare şi strategiile – coping la elevii ciclului primar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana) Maniţa Snejanna, „Rolul imaginii de sine în integrarea socială a copilului de vîrstă preşcolară”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan) Peatcovschi Snejana, „Особенности переживания и поведения человека в состоянии одиночества”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana) Puşcă Luminiţa, „Consideraţii psihologice privind educarea toleranţei la elevii din ciclul primar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana) Sapojnic Liudmila, „Rolul creativităţii preşcolarului mare în însuşirea materialului didactic”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) Şmiglu Olga, „Paticularităţile dezvoltării afective la adolescenţii instituţionalizaţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana) Andronic Stelian, „Rolul psihologului şcolar în rezolvarea conflictelor dintre 1
Transcript
Page 1: Programul Sympozia 2012

Facultatea Psihologie şi Asistenţă SocialăPrograma pentru Symposia Studentium 2012

25 aprilie, 2012, miercuri, ora 13:00

Specialit ățile “Psihologie“, “Psihopedagogie“

Ciclul Licență Secția FR

Secţia Psihologia PESOANEI ȘI PSIHOLOGIA PEDAGOGICĂ

Moderatori:Balode Neli, lector asistent Moraru Ina, lector asistent

Bereştean Natalia, „Eficienţa activităţilor de instruire în pregătirea copiilor pentru şcoală”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan)

Dan Olga, „Психологические условия самообразования”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Ghilan Natalia, „Mecanisme psihologice de apărare şi strategiile – coping la elevii ciclului primar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Maniţa Snejanna, „Rolul imaginii de sine în integrarea socială a copilului de vîrstă preşcolară”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan)

Peatcovschi Snejana, „Особенности переживания и поведения человека в состоянии одиночества”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Puşcă Luminiţa, „Consideraţii psihologice privind educarea toleranţei la elevii din ciclul primar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Sapojnic Liudmila, „Rolul creativităţii preşcolarului mare în însuşirea materialului didactic”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Şmiglu Olga, „Paticularităţile dezvoltării afective la adolescenţii instituţionalizaţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Andronic Stelian, „Rolul psihologului şcolar în rezolvarea conflictelor dintre adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Bunescu Olga, „Influenţa stilului cognitiv asupra motivaţiei învăţării la elevii din ciclul gimnazial”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)

Butnarciuc Alexandru, „Modelul parental ca factor educativ la vîrsta şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)

Aldes Stelica, „Manifestări accentuate de caracter în adolescenţă: psihodiagnostică şi consiliere psihopedagogică”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Chiriac Nicoleta Simona, „Aplicarea metodelor de cunoaştere a personalităţii la vârsta şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Constantin Gina, „Raportul dintre autoevaluare şi calitatea relaţiilor cu semenii în adolescenţă”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Farcas Lucian, „Raportul dintre autoeficacitate şi anxietate la studenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Otelea Iuliana, „Impactul comportamentului asertiv asupra succesului şcolar”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Klein Vasilica, „Raportul dintre identitatea de gen şi alegerea domeniului profesional în cazul absolvenţilor de liceu”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

1

Page 2: Programul Sympozia 2012

Dinu Ana Maria , „Imaginea de sine la adolescenţii cu handicap de intelect”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Flondor Marinica, „Percepţia relaţiei părinţi-adolescenţi şi dezvoltarea personalităţii copiilor”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Gruescu Ion, „Stresul posttraumatic şi starea de depresie la victimele violenţei în familie”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Samoila (Ion) Petrica, „Educaţia valorică la vârsta preşcolară”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Popescu David, „Dezvoltarea gindiri critice prin activitati extracuriculare”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Popescu Tzi Isabela, „Rolul comunicarii asertive in sporire nivelul de inteligenta a elevului”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Radivoiu Costel, „Raportul dintre dezvoltarea gândirii şi aspiraţiile profesionale la elevii din clasele liceale”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Grosu Aurelia Mariana, „Rolul relaţiilor interpersonale în formarea toleranţei în adolescenţă”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Ocheana Ghita Mariana, „Dezvoltarea afectivă şi capacităţile de comunicare ale adolescentului”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Ioniţa Ioana Florentina, „Influenţa lecturilor extracurriculare asupra creativităţii şi dezvoltării intelectuale a elevilor din clasele primare”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Secţia Psihologie SOCIALĂ

Moderatori : Rusnac Svetlana, Dr.conf.univ Russu Ruslan, Lector asistent

Mustea Angela, „Dificultăţi de adaptare şcolară la adolescenţii abuzaţi fizic de către părinţi.”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Puşcă Doina, „Educaţia adolescenţilor pentru rolul parental”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Sîrbu Iurie, „Agresivitatea - formă de adaptare şi contra-reacţie la frustrare la copiii abuzaţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Susorova Ludmila, „Aspecte psihologice ale orientării profesionale a adolescenţilor”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Chioresco (Saviţchi) Diana, „Aspecte psihopedagogice ale medierii conflictelor în mediul penitenciar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan)

Iancu Ana-Maria, „Asertivitatea ca condiţie a soluţionării constructive a conflictelor şi armonizării relaţiilor interpersonale ale adolescenţilor”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Fota Daniel, „Anxietatea şi adaptarea psiho-socială la persoanele intoarse de la muncă de peste hotare”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Staicu Nadia Elena, „Încrederea în sine şi adaptarea socială la studenţii de profil pedagogic”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Leustean Dan, „Rolul controlului subiectiv intern în adaptarea socială”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

2

Page 3: Programul Sympozia 2012

Secţia Psihologie CLINICĂ ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Moderatori: Darii Victor, lector asistent Șevcenco Oxana, lector asistent

Ceban Irina, „Impactul motivaţiei asupra manifestării anxietăţii şcolare la preadolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Boico Natalia, „Impactul jocurilor computerizate asupra dezvoltării agresivităţii la preadolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Ciocan Vasile, „Rolul bisericii în educarea copiilor şi sprijinul familiei aflate în dificultate”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Bulboaca Mirela, „Consecinţe de lungă durată ale abuzului sexual suportat în copilărie”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Marcu Florin Viorel, „Agresivitate şi frustrare la adolescenţii de etnie rromă”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Staicu Catalin Nicolae, „Dezvolatarea proceselor cognitive la copii cu CES”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Secţia Psihologia VÎRSTELOR, FAMILIEI ȘI GENURILOR

Moderatori: Clivadă Alexandru, lector asistent Godorozea Dina , lector asistent , studentă anul III Budeci Irina, „Dezvoltarea imaginii de sine în copilăria mică”,

(Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Ceban Veronica, „Rolul relaţiei familie-şcoală în formarea motivaţiei învăţării la elevul mic”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Ciobanu Ana, „Manifestările specifice de caracter la vîrsta şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Grigoraş Natalia, „Factorii psihologici care influenţiază procesul de învăţare a preşcolarilor”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Josan (Midori) Galina, „Dezvoltarea psihosocială a copilului pînă la trei ani”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Storciac Alla, „Представление юношей о семье и семейных ролях”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Tihon Nadejda, „Manifestarea agresivităţii la vîrsta preşcolară”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan)

Vîbornova Olga, „Гендерные особенности Я-концепции в старшем подростковом возрасте”, (Coordonator ştiinţific: lector superior GODOROZEA Dina)

Vrabie Anastasia, „Impactul modelului parental asupra relaţiei de cuplu”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Borodachii Irina, „Aspecte ale motivaţiei activităţii de învăţare la elevii mici”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)

Pricinoc Olga, „Rolul familiei în adaptarea copilului la ciclul primar”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Costache (Balaban) Rodica Irina, „Mecanisme de adaptare la condiţia separării temporare de părinţi la copiii de diferite vîrste”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

3

Page 4: Programul Sympozia 2012

Neagu Virgil, „Influenţa inteligentei emotionale a parintilor asupra comportamentului copiilor”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Copotoiu Ion Viorel, „Structura familiei şi efecte asupra socializării copiilor”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Andone Mihaela, „Factori ai motivaţiei învăţării la vârsta şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Olaru (Micu) Rodica, „Formarea abilitatilor de autocunoastere la copiii de vârsta preşcolară”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Ionescu Sina, „Orientarea cognitivă la studenţii cu profil real şi umanist”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Mitran Roxana Petronela, „Rolul autocunoasterii in dezvoltarea asertivitatii la copii de virsta scolara mica”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Rotaru Elena Ersilia, „Impactul structurii intelectuale asupra formarii personalitatii a copilului de virsta scolara mică”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Specialitatea „Asistenţă Socială”

Secţia MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALEModeratori: GRIBINCEA Tatiana, lector asistent IAŢCO Olesea, lector asistent

Roșca Ana, studentă anul III

Buimistru Olga, „Situaţi tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. Identificarea oportunităţilor de angajare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Cazacu Anastasia, „Socializarea şi stratificarea socială”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Cicurov Dmitrii, „Probleme ale consolidării clasei de mijloc în cadrul sistemului social”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Ciunciuc Anatolie, „Impactul migraţiei nereglamentate asupra economiei Republicii Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Erhan Nadejda, „Aspecte ale dezvoltării sociale în comunităţile rurale”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Fiodorova Irina, „Rolul organizaţiilor internaţionale în implementarea programelor sociale în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Gurdiş Irina, „Sistemul de beneficii sociale pentru copii din familii vulnerabile”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Ştirbu Alexei, „Migraţia tinerilor şi impactul asupra economiei”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Diaconescu Felicia Adela, „Calificarea profesională a şomerilor (studiu de caz Judeţul Gorj)”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Epure Gheorghe, „Efectul migraţiei asupra persoanelor din localităţile rurale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Lupu Gabriela, „Procesul de evaluare, recrutare şi monitorizare a asistenţilor maternali profesionişti”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Mrejeru Ion, „Standarde de calitate a serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstice”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Rangu Violeta, „Managementul de caz socio-medical al victimelor de malpraxis”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

4

Page 5: Programul Sympozia 2012

Săvulescu Ioana, „Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstnice din localităţile rurale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Bratucu M. Zenovia Elena, „Managementul calităţii serviciilor sociale - ca premisă a dezvoltării sociale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Sidor S. Silvia, „Politica socială a Uniunii Europene. Fondul Social European”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Stanila F. Gabriela, „Indicatori şi factori ai tendinţelor suicidare la tineri. Intervenţia în cazurile de risc suicidar”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Emin C. Ferhan, „Prevenirea abandonului nou-născuţilor în România”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Riscu I. Ana Maria, „Promovarea programelor sociale întru dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Paraschiv (Bogdan) Vasilica, „Particularităţile de integrarea sociala a persoanelor cu dizabilităţi fizice”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Albu Cristina, „Problematica egalităţii de gen (contextul european şi naţional)”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Bercea Rodica, „Fundamentele economiei sociale si impactul lor actual”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Cojanu Adina Viorelia, „Îmbătrânirea demografică şi politici sociale specifice”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

David Stela Fotin, „Impactul restructurării economice asupra secorului social (cazul României)”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Dragulin (Neagu) Voica, „Importanţa şi necesitatea dezvoltării alternativelor la detenţie pentru minori”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Negrea Chivuta, „Pregătirea profesională a asistentului social. Influenţa activităţii asistenţiale asupra personalităţii lui”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Vintila Maricica Teodora, „Politica socială faţă de persoane vârstnice cu dizabilităţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Secţia SERVICII SOCIALE COMUNITARE

Moderatori: HARAZ Svetlana, lector asistent ERMURACHE Adrian, lector asistent

, studentă anul III Cadîn-Slav Aliona, „Развитие социальных услуг для

преклонного возраста в Гагаузии”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Coşcodan Rodica, „Servicii psiho-sociale acordate femeilor cu risc de abandon a copilului în cadrul centrului maternal”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Creţu Galina, „Rolul asistentului social comunitar în acordarea suportului social. Studii de caz primăria Peresecina”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

5

Page 6: Programul Sympozia 2012

Crudu Violeta, „Planificarea serviciilor de calitate pentru tineri în centre comunitare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Morari Ala, „Acordarea serviciilor sociale pentru persoane singuratice (studiu de caz raionul Orhei)”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Rotari Iolanda, „Reţeaua instituţiilor comunitare implicate în procesul de reintegrare socială a persoanelor liberate din detenţie”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Sajin Ion, „Forme ale violenţei asupra femeii”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Blidea Eugenia, „Dezvoltarea serviciilor comunitare în funcţie de necesităţile specifice ale comunităţilor prin mobilizarea resurselor din comunitate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Cîrstea Elena, „Procesul de potrivire dintre asistentul maternal şi minorul luat spre îngrijire”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Dănciulescu Elena Mihaela, „Evaluarea familiei în procesul de reintegrare a copilului cu handicap”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Eremia Maria, „”Tinerii străzii”- eşecuri ale politicii de protecţie a copilului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Horhoianu Elvira, „Servicii şi prestaţii pentru persoanele vîrstnice”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Lupu Mihaela, „Măsuri asistenţiale pentru copii cu comportament deviant în şcoală”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Siriteanu Marta Simona, „Dezirabilitatea socială a asistentului social comunitar”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Vîlceanu Mihaela, „Sistemul de servicii socio-medicale pentru adulţii cu handicap”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Neamţu Elena, „Incluziunea socială a copilului cu handicap: dificultăţi şi modalităţi de suport”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Rîsu (Dragu) Elena Gianina, „Asistenţa maternală profesionistă-un serviciu în sprijinul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Dobre (Culea) P. Mirela, „Serviciile alternative ca forma de protecţie eficientă a copilului în dificultate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Cioraneanu Gh. Nicoleta, „Sistemului social de îngrijiri la domiciliu a persoanelor de vîrsta a treia (îngrijirea persoanelor de vîrsta a treia”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Zamfiroiu Ioan-Olimpiu, „Servicii de consiliere profesională pentru tinerii aflaţi în căutarea unui loc muncă”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Stan Mariana, „Activitatea asistentului social cu familiile dezorganizate”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Zaharcu M. Oana Mihaela, „Serviciile alternative ca forma de protecţie eficientă a copilului în dificultate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Sencheorghe P. Attila Ianos, „Incluziunea socială a copiilor cu disabilităţi prin programe de resocializare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Oprea D. Lenuta, „Programe de reabilitare a copiilor cu deficienţe mintale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

6

Page 7: Programul Sympozia 2012

Paraschiv D. Aneta Anisoara, „Politici de reintegrare socială a copiilor cu dizabilităţi (rolul asistentului social in reintegrarea copiilor cu dizabilităţi din Judeţul Constanţa)”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Amariutei (Dragan) Luminita, „Rolul instituţiilor din comunitate în reintegrarea socială a persoanelor eliberate din penitenciar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Hornea Marcelia, „Rolul organizaţiilor neguvernamentale în elaborarea şi implementarea politicilor publice”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Stanciu (Miron) Mirela, „Asistenţa psiho-socială a copilului în dificultate în şcoală. Rolul asistentului social”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Secţia METODE ŞI TEHNICI ÎN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Moderatori: SALI Nicolae, dr. conf. univ.DĂNILESCU Viorica, lector asistent

, studentă anul III

Calestro Vitalie, „Dimensiunile sociale ale devianţei la etapa de de tranziţie”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Cozlovschi Inga, „Îngrijiri paliative persoanelor infectate cu HIV/SIDA”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Dimintean Marina, „Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi mintale: studii de caz Centrul „WOW” din Criuleni”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Dogoter Ilie, „Mobilitatea comunitară – metodă eficientă în rezolvarea problemelor sociale”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Fuştei Vera, „Implicaţiile migraţiei asupra divorţului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Garconiţa Irina, „Specificul muncii asistentului social în cazurile de abuz fizic al copilului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Gavgaş Chiril, „Vîrstnicii – realitate psihosocială umană”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Guştiuc Ana – Maria, „Modalităţi de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi (cazul copiilor cu dificultăţi vizuale şi auditive)”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Guţanu Marina, „Copilul cu handicap mintal. Asistenţa socială a familiei acestuia”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Limbaş Lilia, „Rolul asistentului social în recuperarea fizică a copiilor cu dizabilităţi locomotorii”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Magari Svetlana, „Reţeaua de asistenţi parentali profesionişti”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Morozan Serghei Valeriu, „Problematica divorţului. Efectele divorţului asupra copilului”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Nicic Marina, „Măsuri de prevenire şi combatere a violenţei în familie întreprinse de asistentul social comunitar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Nicolaev Iurie, „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii cu dizabilităţi fizice din r. Dubăsari”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Roman Tatiana, „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru femeile victime ale violenţei în familie în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

7

Page 8: Programul Sympozia 2012

Tataru Tatiana, „Programe de prevenire a delicvenţei juvenile în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Voitiţcaia Elena, „Abordările explicative asupra comportamentului toxicoman”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Bololoi Elvira Mihaela, „Violenţa intrafamilială: influenţe asupra dezvoltării copiilor”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Cârlugea Zoia, „Femeia între carieră şi familie”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Alexandrescu Ştefania Carmen, „Consecinţe psihosociale ale violenţei în familie asupra mediului social apropiat”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Avram Elena Liliana, „Rolul asistentului social în rezolvarea cazurilor de violenţă în familie (Modele de succes în Judeţul Gorj)”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Cornia Liliana, „Rolul asitentului social în adaptarea persoanelor cu handicap”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Dima Maria, „Aspecte privind asistarea şi reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea în România”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Haica Petrescu Laura Rodica, „Violenţa în familie ca factor ce determină comportament dezadaptat la minori”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Roibu Irina Mihaela, „Rolul Bisericii în acordarea suportului social persoanelor aflate în dificultate”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Voicu Mihaela Elena, „Asistenţa socială a minorilor delincvenţi care îşi ispăşesc pedeapsa în comunitate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Dobrota Claudiu, „Evaluarea consecinţelor psihosociale ale victimizării copiilor. Forme şi metode de consiliere a copiilor victime ale violenţei în familie”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Cosovan Gh. Liliana, „Metode de identificare a copiilor victime a violenţei în familie şi evaluarea riscurilor”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Gherghina Nicoleta, „Specificul funcţionării familiei cu un membru bolnav şi modalităţi de intervenţie socială”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Lapadat Z. Rodica, „Prevenirea intrării în dificultate a copilului cu probleme psiho-comportamentale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Pavel (Gherasim) C. Aurelia, „Necesităţile psiho-sociale ale familiei adoptive şi reflectarea acestora în politicile sociale şi actele legislative naţionale şi internaţionale”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Buzuru Lica, „Principiile intervenţiei în situaţii de maltratare. Asistenţa de criză a victimelor”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Mihaiescu Cristi Marian, „Modalităţi eficiente de motivare a personalului în sistemul de asistenţă socială”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Tunea (Sandu) Nicoleta, „Asistenţa psiho-socială a familiei în situaţie de divorţ. Posibilităţi de mediere a conflictului”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

26-27 aprilie, 2012, joi-vineri

Specialit ățile “Psihologie“, “Psihopedagogie“ 8

Page 9: Programul Sympozia 2012

Secția ZI

Secţia Psihologia PESOANEI ȘI PSIHOLOGIA PEDAGOGICĂ

Moderatori:Balode Neli, lector asistent Moraru Ina, lector asistent

Andruşca Victor, „Rolul comunicării în realizarea afacerilor de succes”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Axenti Valentina, „Riscuri de ardere profesională ca rezultat al desfăşurării activităţii de pedagog”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Bejenaru Lilia, „Inteligenţa emoţională ca indicator al calităţii raportului social între cadrul medical şi pacienţii spitalului psihiatric”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Bîrcă Rodica, „Importanţa comunicării pentru dezvoltarea personalităţii în adolescenţă”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Bucătaru Daniela, „Influenţa stilului educativ parental asupra sociabilităţii preşcolarului”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Burdeinaia Alevtina, „Проявление Эдипова комплекса в работах С. Дали”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)

Calaraşan Carina, „Influenţa stilului educaţional parental asupra reuşitei academice a copiilor de vîrstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Cebotari Irina, „Impactul motivaţiei asupra manifestării anxietăţii şcolare la preadolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Chiosa Zinaida, „Relaţia dintre nivelul de motivaţie pentru studii şi atitudinea faţă de aprecierea şcolară la elevii claselor primare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Chircu Alexandra, „Stresul psihic la pedagogii din învăţămîntul primar”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Dziubina Irina, „Психологическая подготовка к материнству”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Ostafii Dmitrii, „Влияние психологических особенностей созависимых семей на формирование адаптивного поведения у подростков”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Pîrău Rodica, „Manifestarea anorexiei în preadolescenţă”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BUNESCU-CHILIMCIUC Rodica)

Plămădeală Mihail, „Влияние характера детско-родительских отношений у подростка на формирование Я-концепции”, (Coordonator ştiinţific: lector superior GODOROZEA Dina)

Stamu Liudmila, „Влияние стиля общения учителя на учебную деятельность учащихся 5-9 класса”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Şicota Boris, „Влияние личностных особенностей на способность человека к преодолевающему поведению”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Lepădatu Gabriela, „Dezvoltarea operaţiilor generale ale gîndirii în procesul instructiv-educativ”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

9

Page 10: Programul Sympozia 2012

Cojocari Marina, „Nivelul de frustrare pre şi post sesiune de examinare la studenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Elchina Nadejda „Componenta afectivă în reuşita şcolară a elevilor din familii monoparentale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Buian (Leontieva) Silvia, „Motivaţia şcolară la copiii cu comportament deviant”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Marchitan Natalia, „Raportul dintre autoeficacitate şi anxietate la studenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Meghea Gabriela, „Educaţia - motivarea învăţării la studenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)

Mihailova Galina, „Percepţia stilului de educaţie a părinţilor de către adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Munteanu Doina, „Particularităţi ale imaginii de sine la adolescenţii temporar separaţi de părinţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Musienco Natalia, „Raportul dintre comunicare şi anxietate la copiii din familiile vulnerabile”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Nemer Rodica, „Raportul dintre epuizarea emoţională a învăţătorului şi anxietatea şcolară a elevilor mici”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BALODE Neli)

Pascariuc Olesea, „Educarea principiilor de comunicare asertivă în vederea optimizării relaţiei asistentă medicală - pacient”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Rotaru Sergiu, „Impactul emigrării părinţilor peste hotare asupra încrederii în sine a adolescenţilor”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent LAZĂR Corina)

Rebeja Violeta, „Corelaţia inteligenţei emoţionale cu stima de sine a adolescenţilor”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Rusu Olga, „Raportul dintre epuizarea emoţională a educatorului şi formarea competenţei sociale a preşcolarului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent Balode Neli)

Sergheeva Aliona, „Влияние коммуникативных особенностей на межличностные отношения у подростков”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Sitişco Zinaida, „Adaptarea copiilor în instituţiile preşcolare”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Starodub Ana, „Raportul dintre epuizarea emoţională a educatorului şi abilităţile cognitive ale preşcolarului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BALODE Neli)

Vidraşcu Andrei , „Activităţi psiho-pedagogice de educare a atitudinii intolerante faţă de alcool la adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Vovc Ecaterina, „Implicaţii psihologice în formarea caracterului integru la adolecenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Secţia Psihologie SOCIALĂ

Moderatori : Rusnac Svetlana, Dr.conf.univ Russu Ruslan, Lector asistent

Bolgar Damian, „Particularităţile cercetării atitudinilor psihosociale în situaţii excepţionale”, (Coordonator ştiinţific: lector superior Ina MORARU)

10

Page 11: Programul Sympozia 2012

Branişte Anatolie, „Rolul abilităţilor de negociere în promovarea unui produs de către operatori”, (Coordonator ştiinţific: lector superior Ina MORARU)

Bulicanu Mihai, „Manifestarea anxietăţii la tinerii studioşi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BUNESCU-CHILIMCIUC Rodica)

Buliga Veronica, „Educaţia sexuală a adolescentelor ca mod de prevenire a statutului de mamă singură”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Chicu Marin, „Rolul practicării atleticii grele în dezvoltarea

autocunoaşterii şi autoaprecierii la tineri”, (Coordonator ştiinţific: lector superior Ina MORARU)

Cliciuc Maria, „Comunicarea ca mijloc de soluţionare a dificultăţilor la locul de muncă”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Coda Victor, „Determinate psihologice ale infracţiunii de furt”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan)

Coroleţchi Colin, „Specificul sistemului de valori la adolescenţii rromi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Floca Evghenii, „Влияние восприятия индивидом группы на личную оценку психосоциального климата в коллективе”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Furmuzachi Valeria, „Încrederea în sine şi adaptarea socială la studenţii cu comportament deviant”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Iacovlev Vladimir, „Особенности терроризма с точки зрения психологии”, (Coordonator ştiinţific: lector superior GODOROZEA Dina)

Ialcovscaia Ecaterina, „Исследование эмоциональных переживаний и процесса адаптаций студентов 1-ого курса”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Iordanova Irina, „Влияние групповой сплoченности на принятие коллективного решения класса”, (Coordonator ştiinţific: lector superior GODOROZEA Dina)

Nitsa Angelica, „Rolul gîndirii critice în orientarea profesională a tinerilor”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Nuţa Radu, „Diferenţe individuale şi efecte ale stresului ocupaţional la nivel managerial”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Severin Vasile, „Influenţa site-urilor de socializare asupra autenticităţii Eu-lui”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BUNESCU-CHILIMCIUC Rodica)

Sorochina Irina, „Специфика коммуникаций у детей билингвов”, (Coordonator ştiinţific: lector superior GODOROZEA Dina)

Zuza Elena, „Raportul dintre adaptabilitate şi profil valoric la deţinuţii tineri

”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) Conţu Olesea, „Raportul dintre atitudinea adolescenţilor faţă de

stupefiante şi stilul de educaţie”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Golburean Sima, „Consilierea preadolescenţilor în vederea orientării în carieră”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Gruzina Ana, „Rolul însoţitoarei de bord în diminuarea stresului călătorilor”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Melţer Iulia, „Particularităţile instruirii deprinderilor de viaţă la adolescenţii cu comportament deviant”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Moroşan Lucia, „Rolul încrederii în sine în manifestarea capacităţilor de comunicare la copiii din mediul rural”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

11

Page 12: Programul Sympozia 2012

Musteaţă Dina, „Orientarea cognitivă la studenţii cu profil real şi umanist”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Ursachi Natalia, „Motivaţia spre succes la copiii părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Secţia Psihologie CLINICĂ ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Moderatori: Darii Victor, lector asistent Șevcenco Oxana, lector asistent

Bacoş Olga, „Atitudinea şi specificul adaptării în cazul maladiilor de sistem (lupus eritematos)”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Batiuşca Veaceslav, „Particularităţile dezvoltării motricităţii la copiii cu paralizie cerebrală infantilă”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Bulgac Cristina, „Particularităţi ale reacţiilor emoţionale în cazul pacienţilor chirurgicali”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Cereseu Aliona, „Послеродовая депрессия – возможные причины возникновения”, (Coordonator ştiinţific: lector superior GODOROZEA Dina)

Ghieş Ludmila, „Влияние эмоционального состояния на поведение больных с сахарным диабетом (сравнение мужчин и женщин)”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Grosu Elena, „Influenţa trăirilor emoţionale asupra relaţiilor de cuplu în caz de hepatită virală B”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Malcoci Svetlana, „Mecanismele de apărare şi particularităţile de adaptare la pacienţi în caz de maladii endocrine”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Mogîldea Cristina, „Estimarea influenţei trăirilor afective complexe asupra comportamentului pacienţilor în cazul maladiilor reumatice”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Raţa Angela, „Влияние уровня агрессивности на соматизацию язвы желудка”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)

Rusu Iuliana, „Particularităţi ale sferei afectiv-volitive la pacienţii cu maladii pulmonare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Sîrbu Svetlana, „Modele diagnostice şi de recuperare psihologică a tulburărilor de personalitate”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Strogotean Silvia, „Procrearea nevrotică şi depresia postpartum”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Zabolotnîi Denis, „Сознательный образ индивида с отклоняющим поведениям”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan)

Sîlişte Svetlana, „Instruirea optimă în vederea formării atitudinii faţă de viaţă la pacienţii oncologici”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Secţia Psihologia VÎRSTELOR, FAMILIEI ȘI GENURILOR

12

Page 13: Programul Sympozia 2012

Moderatori: Clivadă Alexandru, lector asistent Godorozea Dina , lector asistent

Balan Daniela, „Manifestări psiho-emoţionale a femeilor în proces de divorţ”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Bîrzoi Iulia, „Necesităţi şi trebuinţe fundamentale la copii în perioada preadolescentină”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ Alexandru)

Boşcăneanu Nicolae, „Psihologia relaţiilor de cuplu în perioada pre- şi postnatală”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Golban Cristina, „Родительская любовь как психологический феномен”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Grigoriţă Grigore, „Influenţa stilului educaţional adoptat în familie asupra agresivităţii copiilor de vîrstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Gurău Maria, „Влияние развода на формирование личности ребенка в разных этапах своего развития”, (Coordonator ştiinţific: lector superior GODOROZEA Dina)

Gurghiş Doina, „Influenţa stilurilor educaţionale adoptate în familie asupra anxietăţii copiilor de vîrstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Laşcu Diana, „Impacul relaţiei copil-matur asupra procesului memoriei la şcolarii mici”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Malairău Eugenia, „Influenţa atitudinii părinteşti asupra comportamentului la preadolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Oleinic Ecaterina, „Rolul comunicării în manifestarea satisfacţiei de relaţiile de cuplu”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Potoroacă Mihail, „Premise şi factori în dezvoltarea încrederii de sine la copiii de vîrstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Ştirbu Diana, „Particularităţi psihosociale ale incluziunii sociale în comunitate a copiilor de 10 – 15 ani”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Ursu Ecaterina, „Diferenţe individuale şi efecte ale violenţei în familie”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Andriuţă Anatolie, „Rolul părinţilor în dezvoltarea abilităţilor de comunicare a preşcolarului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BUNESCU-CHILIMCIUC Rodica)

Baliţacaia Romica, „Rolul modelelor educative în familie”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Ciuciu Olesea, „Anxietatea şi agresivitatea la copiii de vîrstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CEBAN Tatiana)

Donică Aliona, „Rolul părinţilor în manifestarea relaţiilor fraterne”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BUNESCU-CHILIMCIUC Rodica)

Luncari Nina, „Rolul modelelor educative în adaptarea şcolară a copilului din familia monoparentală”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent BUNESCU-CHILIMCIUC Rodica)

Marinova Tatiana, „Исследование особенностей отношения младшего школьника сo взрослым”,

13

Page 14: Programul Sympozia 2012

(Coordonator ştiinţific: lector asistent CALANCEA Veronica)

Specialitatea „Asistenţă Socială”

Secţia MENAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

Moderatori: GRIBINCEA Tatiana, lector asistent IAŢCO Olesea, lector asistent

Roșca Ana, studentă anul III

Antoci Andrei, „Probleme sociale ale şomajului şi migraţiei”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Călugăreanu Valeria, „Dezvoltarea şi implementarea unor programe specifice pentru persoane vîrstnice”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Galupa Nadejda, „Programe de susţinere socială pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Gogu Victoria, „Nivelul accesului la serviciile publice pentru persoanele cu dizabilităţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Juncu Tatiana, „Evoluţia sistemului de protecţie socială din Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Malai Cristina, „Dezvoltarea serviciilor de prevenire a plasamentului copiilor în sistemul rezidenţial”,

(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Marineac Ecaterina, „Sisteme contemporane de acordare a beneficiilor sociale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Mihailova Zinaida, „Asigurarea asistenţei sociale a copiilor orfani din Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Moisei Irina, „Asigurările sociale şi asistenţei sociale – elemente componente ale protecţiei sociale ”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Russu Carolina, „Patronajul social ca mijloc de acordare a asistenţei sociale în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Şargov Andrian, „Protecţia drepturilor copilului în contextul asistenţei sociale şi legislaţiei în vigoare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent ERMURACHI Adrian)

Ştepu Inga, „Politici sociale în domeniul resurselor umane (Recrutarea, selecţia, integrarea şi promovarea personalului)”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Ştepu Maxim, „Dinamica problemelor sociale în Republica Moldova în perioada de tranziţie”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Sochirca Victoriţa, „Beneficiile şi costurile migraţiei capitalului uman din Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

14

Page 15: Programul Sympozia 2012

Secţia SERVICII SOCIALE COMUNITARE

Moderatori: HARAZ Svetlana, lector asistent ERMURACHE Adrian, lector asistent

Bivol Elena, „Reintegrarea socială a minorilor delicvenţi prin aplicarea pedepselor non privative de libertate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Camerzan Dina, „Dezvoltarea serviciilor comunitare acordate copiilor în situaţii de risc”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Ceban Natalia, „Vulnerabilitatea psiho-socială a familiei şi copilului în caz de divorţ”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Cebotari Victoria, „Servicii de asistenţă psiho-socială a copilului rămas fără protecţia directă a părinţilor”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Celpan Mariana, „Asistenţa parentală profesionistă ca serviciu alternativ instituţionalizării copilului în dificultate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Chistol Virginia, „Procesul educaţiei incluzive în Republica Moldova în contextul politicilor sociale promovate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Covaş Mariana, „Sistemul contemporan de asistenţă socială a copiilor orfani”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Gaiduc Irina, „Abordarea copilului maltratat în contextul serviciilor pentru familia în dificultate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Ivanova Alla, „Potrivirea familiei cu copilul în procesul de adopţie”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Nastas Lucia, „Integrarea Europeană din perspectiva tinerilor Republicii Moldova: studiul sociologic al reprezentărilor sociale”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Negru Olga, „Centre comunitare destinate copiilor şi familiilor din Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Pîrău Alexandru, „Acţiuni de prevenire şi servicii sociale pentru persoanele cu comportament deviant”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Tabără Ana, „Dezinstituţionalizarea persoanelor în etate prin dezvoltarea serviciilor sociale comunitare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Tcaci Irina, „Exploatarea economică a copilului – factor perturbator al procesului instructiv-educativ”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

15

Page 16: Programul Sympozia 2012

Secţia METODE ŞI TEHNICI ÎN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Moderatori: SALI Nicolae, dr. conf. univ.DĂNILESCU Viorica, lector asistent

Bacalîm Sergiu, „Echipa mobilă ca instrument eficient în monitorizarea reintegrării copilului dezinstituţionalizat”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Craveţchi Iana, „Strategii de prevenţie şi servicii pentru familiile afectate de migraţie”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Gaiduc Cristina, „Facilitarea integrării copilului cu dizabilităţi prin acţiuni de voluntariat”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Heghea Ana, „Delicvenţa juvenilă – măsuri şi modalităţi de reintegrare a copiilor în conflict cu legea în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Mardari Diana, „Cadrul instituţional şi serviciile sociale adresate copilului în conflict cu legea”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Noroşian Irina, „Asistenţa socială a persoanelor victime a abuzului marital”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ZUBENSCHI Mariana)

Pîrlog Diana, „Posibilităţi de formare profesională a tinerilor cu dizabilităţi fizice. Studiu de caz Centrul de Orientare Vocaţională, Asociaţia „Motivaţia””, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Roşca Ana, „Socializarea copilului instituţionalizat prin aplicarea tehnicilor ludice”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Rusu Valentina-Felicia, „Formele de organizare a suportului social pentru familii defavorizate”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Şontea Irina, „Efectele de lungă durată a violenţei în familie asupra femeii”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

Tîmbur Cristina, „Situaţia copiilor în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii penale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica)

Tîmbur Liliana, „Prevenţia ca strategie de contracarare a abandonului copilului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)

16

Page 17: Programul Sympozia 2012

26 aprilie, 2012, joi. Ora 17:00Ciclul Masterat

Secţia Psihologie CLINICĂ ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Afanasiev Iulian, “Trainingul comunicativ în dezvoltarea competenţelor manageriale”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Albu Anna, “Особенности когнитивных процессов у пациентов при задержке умственного развития с различным генезисом”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Anton Elena, “Dezvoltarea obilităţilor de comunicare la adulţi” , (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Bujac Irina, “Соотношение эмоционального интеллекта и использованных форм влияния на группу у современных руководителей”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Bucătaru Iana, “Formarea încrederii între parteneri în cuplurile contemporane”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Buga Sorina, “Optimizarea interacţiunii părinţi-copii de vîrstă preadolescentă”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Ceban Valentina, “Interdependenţa stil cognitiv şi stil de comunicare la manageri”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Chiperco Cristina, “Particularităţile apariţiei conflictelor şi strategii de rezolvare a acestora în cuplu” , (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Chitoroagă Alexandra, “Creativitatea ca factor în succesul profesional”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Ciobanu Igor, “Importanţa EQ în combaterea sindromului de epuizare emoţională”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Cîrmici Andrei, “Психосоциологические аспекты организационной структуры отбора и подготовки персонала в организации”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Cojocaru Nicoleta, “Modalităţi de coping şi particularităţile formării încrederii în sine la victimele torturii”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Colţa Silvia, “ Aspectele manifestărilor comportamentale a copiilor abandonaţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Curoşu Irina, “Abordarea psihosocială a abandonului copilului în primul an de viaţă”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Demciuc Ecaterina, “Гендерные особенности проявления лидерства у студентов”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Diaconu Olesea, “Toxicomania ca consecinţă a dificultăţilor de adaptare socială”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Dilevschi Cezara, “Методы влияния, используемые страховыми агентами для улучшения эффективности продаж”, (Coordonator ştiinţific: dr. Calancea Angela)

Dodon Elena, “Formarea comportamentului afirmat la copiii din familii social vulnerabile”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

17

Page 18: Programul Sympozia 2012

Dubina Natalia, “Imaginea de sine a copilului cu mamă solitară”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Dulghier Iana, “Particularităţile dezvoltării afectivităţii la copii prin intermediul jocului”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Filip Raisa, “Социально – психологические представления о материнстве у современной молодежи”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Furculiţă Elena, “Психологическое содержание и факторы преодоления кризиса среднего возраста”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Gorea Ivan, “Влияние самооценки и уровня притязаний на успешность профессиональной деятельности”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Goreanu Irina, “Consilierea familiilor în divorţ prin intermediul Mişcării Ochilor de Desensibilizare şi Reprocesare”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Greadcenco Ana, “Particularităţile de formare a imaginii de sine la persoanele cu comportament adictiv”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Harcenco Silvia, „Особенности депрессивного состояния, как следствие кризиса среднего возраста и когнитивно-поведенческое воздействие”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Heib Nosrin, “Роль семьи в формировании идентичности у подростков”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Iascova Tatiana, “Влияние когнитивного стиля на мотивацию личности в достижения успеха”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Ibrişim Liudmila, “Взаимосвязь между социальными представлениями о насилии в семье и социальным статусом

личности”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Iovu Elena, “Impactul stereotipului social asupra sexualităţii în cuplu (studiul comparativ între Moldova şi Franţa) ”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Iovu Gheorghe, “Interrelaţia imagine de sine şi autorealizare la studenţii plecaţi şi reveniţi în ţară prin programul Work and Travel”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Malai Mariana, „Influenţa tipului de personalitate asupra adaptării profesionale la lucrătorii medicali”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Martîniuc Iuliana, „Particularităţi comunicativ-empatice ale psihologului-consilier în serviciul „Telefonul încrederii””, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Miherea Alexandru, „Particularităţile cognitiv-volitive a studenţilor în formarea atitudinii faţă de studii”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Mintuş Aliona, „Соотношение самооценки и форм проявления агрессивности у подростков”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Nuţa Dragalina, „Calitatea adaptării sociale a adolescenţilor din familiile incomplete”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Onu Angela, „Oportunitatea consilierii creştine în rezolvarea problemelor afective la tineri”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Osoianu Viorica, „Dezvoltarea moral-valorică la adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Paliţ Veronica, „Asistenţa psihologică a mamelor tinere din cadrul familiilor defavorizate social”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

18

Page 19: Programul Sympozia 2012

Pascari Anna, „Reprezentarea socială a stresului şi modalităţi de coping la tinerii cu vîrsta de 17-21 ani”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Polişciuc Alina, „Metode de recuperare şi reintegrare socială a minorilor delincvenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Procopiuc Daria, „Психологические механизмы принятия решений о браке для сожительственных пар”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Prodan Diana, „Modalităţi de diminuare a agresivităţii a preadolescenţilor cu reţinere în dezvoltarea psihică în cadrul programelor psihopedagogice şcolare”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Puşcaş Ana-Maria, „Relaţia dintre creativitate şi strategii de rezolvare a conflictului la adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Robu Silvia, „Terapia ocupaţională în lucrul cu copiii cu autism şi familia lor”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Rusu Diana, „Asistenţa parentală profesionistă: cosilierea familiei cu copii în plasament”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Rusu Natalia, „Frica în calitate de factor motivator şi de blocaj a personalităţii. Particularităţi de gen”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Simagustina Natalia, „Efectele divorţului asupra copilului şi metode de reabiliare psihologică”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Socinschi Mariana, „Адаптивные и дезадаптивные защитные механизмы в посттравматическом стрессе у подростков”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Solonenco Victoria, „Проявление и развитие лидерских качеств у выпускников высших учебных заведениях”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Şpiţa Larisa, „Стресс у подростков, вызвaнный разводом родителей”, Calancea Angela

Sula Ana, „Rolul părintelui în educaţia sexuală a copilului”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Tarasova Elena, „Причины и формы проявления конфликта в молодых семьях”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Tcaciuc Tatiana, „Strategii de diminuare a arderii profesionale în cadrul Serviciului de Grăniceri”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Trofim Elizaveta, „Modificări ale agresivităţii pe parcursul serviciului militar al ostaşilor angajaţi prin contract”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Truhanov Nicolae, „” Turta Elena, „Психологическая готовность учащихся

младших классов к переходу в среднее звено”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Turuta Ana, „Influienţa statutului penal al deţinutului asupra afectivităţii”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Văzdăuţan Tatiana, „Influenţa comunicării în reţelele sociale asupra încrederii în partenerul de cuplu”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Verdeş Victoria, „Particularităţile autoactualizării femeilor şi bărbaţilor în perioada crizei vîrstei adulte”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Ivanenco Natalia, „Consilierea psihologică a cuplurilor tinere în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

19

Page 20: Programul Sympozia 2012

Andreoiu Ioana, “Rolul relaţiilor de prietenie în dezvoltarea moral-spirituală a copiilor de vârstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Bubatu Diana Cornelia, “Dezvoltarea asertivităţii prin intermediul tehnicilor PNL”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Burcheci Stefan, “Psihodiagnosticul şi consilierea psihologică a persoanelor torturate”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Cercelaru Amalia, “Asistenţa psihologică a adolescenţilor maltrataţi”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Cioveie Jarcu Susana, “Asistenţa psihologică a familiilor adoptive”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Coica Constantin Dan, “Analiza psihologică a capacităţii de adopţie: criterii, principii şi modalităţi de organizare”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Corobea Ion, “Rolul familiei în dezvoltarea comportamentului afirmat la vârste mici”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Craioveanu Ion Ovidiu, “Modalităţi şi tehnici de psihoterapie a copiilor abuzaţi sexual”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Diaconescu Georgeta, “Utilizarea colaborării cu familia în consilierea psihologică a adolescenţilor cu comportament dezadaptat”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Dijmarescu Angela, “Consilierea psihologică a anxietăţii la pacienţii psiho-somatici”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Elena Mihai Razvan, “Asistenţa psihologică a dezadaptării în mediul militar”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Florea Ecaterina, “Modelarea asertivităţii şi educaţia copiilor preşcolari”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Garjoaba Elizabeta, “Activitatea de recuperare psihologică a cazurilor de toxicomanie în rândurile copiilor străzii”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Ilie Elena Letitia, “Prevenirea abandonului şi consilierea psihologică a mamelor cu risc de abandon”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Luca Daniela, “Utilizarea trainingului în dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Lungulescu Constantin, “Rolul serviciului psihologic în integrarea psihosocială a copiilor cu CES”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

Luntraru Codruta Simona, “Personalitatea impacientă: cercetare şi consiliere psihologică”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Marcu Simona, “Trainingul psihologic ca metodă de dezvoltare a abilităţilor de negociere”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Morega Vasile Bogdan, “Arderea emoţională: manifestare în cadrul profesional şi metode de reabilitare”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana)

Plotog Elena Raluca, “Consilierea psihologică a persoanelor de vârsta a treia”, (Coordonator ştiinţific: lector superior ŞEVCENCO Oxana)

Popescu Cristina, “Problema absenteismului şi metode de stimulare pentru participarea socială a tinerilor”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

20

Page 21: Programul Sympozia 2012

Popescu Gheorghe Viorel, “Consilierea psihologică a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Popescu Robert, “Rolul încrederii în sine în manifestarea capacităţilor de comunicare la copiii din mediul rural”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Rata Cristian Marius, “Sindromul arderii profesionale la însoţitorii de bord”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Rauti Georgiana Alina, “Necesităţile de bază şi autoacceptarea la femeile divorţate”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Rogobete Daniela Gabriela, “Rolul creativităţii în depăşirea complexelor la adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Salavat Vasile, “Portretul emoţional al poliţiştilor şi riscul de ardere profesională”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Tutunaru Mihail, “Prevenirea comportamentului deviant la preadolescenti prin diminuarea deficienţelor în realizarea comunicării eficiente”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Udrea Daniela, “Orientarea motivaţională la copiii părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare”, (Coordonator ştiinţific: lector superior CLIVADĂ Alexandru)

Secţia MANAGEMENT ŞI CONSILIERE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Bîtca Alexandria, „Managementul serviciilor socio-medicale în clinică. Asistenţă paliativă”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Bondarenco Olga Calcavura, „Metode şi procedee de integrare socială a copiilor instituţionalizaţi în cadrul asociaţiei obşteşti „New Hope Moldova””, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Calugareanu Ana, „Managementul serviciilor sociale adresate familiilor social-vulnerabile. Rolul asistentului social”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Cebotari Elena, „Rolul şi locul consilierii psihologice în serviciile sociale destinate persoanelor vîrstnice la domiciliu (studii de caz rn. Orhei)”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Cerba Evghenia, „Consilierea şi reintegrarea persoanelor ex-deţinute în societate”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Crivopisc Anatolii, „Standarde de calitate a serviciilor sociale pentru copiii abuzaţi”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Elsheikh Mohamed, „Problemele refugiaţilor în Republica Moldova. Modele de integrare socioprofesională”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Goroh Mariana, „Măsuri de prevenire şi diminuare a agresivităţii ăreadolescenţilor cu devianţă comportamentală”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Lazăr Emilia, „Managementul conflictelor în familia contemporană din perspectiva asistenţei sociale”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Lefter Anna, „Servicii sociale pentru copiii din familiile monoparentale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Moisei Ala, „Cauzele şi carenţele abandonului nou-născuţilor în maternitate”, (Coordonator ştiinţific: lector superior MORARU Ina)

21

Page 22: Programul Sympozia 2012

Morcov Cristina, „Eficienţa îngrijirilor perinatale – cheia succesului în prevenirea abandonului matern”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Negritu Mihaela, „Specificul asistării sociale persoanelor traficate prin evaluarea calitativă a cazurilor”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Nicolai Tavi Nicoleta, „Abuzul copilului în familiile mixte”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Ochinca Veronica, „Managementul serviciilor sociale şi consilierii familiilor cu membri hipoacuzi”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Paireli Angela, „Activitatea de prevenţie şi recuperare pentru tinerii cu comportament sexual deviant”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Pistrui Iana, „Managementul activităţii de voluntariat în instituţiile pentru copii cu dizabilităţi: programe de forme a voluntariatului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Polişciuc Alina, „Programe de reintegrare socială a minorilor delicvenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Popov Eugeniu, „Prevenirea efectelor migraţiei prin implementarea politicilor sociale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Tomaş Virginia, „Repere teoretice şi metodologice de cercetare a fenomenului de abandon al copilului”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Trandafilov- Timofti Mariana, „Managementul implementării serviciilor sociale pentru copiii din zonele rurale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

Ursu Serghei, „Managementul serviciului de asistenţă parentală profesionistă pentru copiii din familii defavorizate”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Ursu Mariana, „Rolul convingerilor religioase în depăşirea comportamentului deviant”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Vinogradschi Maria, „Managementul serviciilor destinate persoanelor ce migrează peste hotare”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Coman Gabriela Loredana, „Servicii sociale şi programe de reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi în judeţul Gorj: practici pozitive de integrare socială”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Frunzaru Ioana Liliana, „Modalităţi de prevenire şi diminuare a consecinţelor psihologice ale migraţiei forţei de muncă asupra familiei”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Lacatusu Rodica, „Implicaţii socio-juridice şi recuperativ-terapeutice în Asistenţa Socială a copilului victimă a exploatării”, (Coordonator ştiinţific: dr.conf.univ. GONŢA Victoria)

Marutoiu Maria Corina, „Servicii specializate de îngrijire socio-medicală a persoanelor cu nevoi speciale”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Oprea Camelica, „Aspecte ale dezvoltării sociale în comunităţile rurale”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae)

Zamfiroiu Antonica, „Managementul de caz în sistemul naţional de prevenire a traficului de fiinţe umane”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana)

22

Page 23: Programul Sympozia 2012

28 aprilie, 2012, sîmbătă

11.00 – 15.30 – Workshop-uri „Aspecte practice ale

psihologiei,

sociologiei şi asistenţei sociale”

11.00-13.00 Comunicarea – prezentarea (moderator: Ruslan Russu,

lector asistent)

11.00-13.00

Formarea încrederii în sine și reducerea nivelului de stres (supervizor: Ina Moraru, lector superior, moderatori: Greadcenco Ana,mrd; Pascari Ana, mrd)

11.00-13.00 Альтернативные методы в психологии и

психотерапии. Психологическая астрология (moderator: Neli Balode, lector asistent)

13.00-15.00 Групповая сплочённость (moderator: Dina Godorozea,

lector superior)

11.00-13.00

Dezvoltarea cadrului de servicii integrate. Echipa mobilă (moderator: Svetlana Haraz, lector asistent)

11.00-13.00 Dezvoltarea serviciului de mediere în RM (moderator:

Viorica Dănilescu, lector asistent)

13.30-15.30 Reforma sistemului rezidențial 2012–2015 – prioritatea

Guvernului RM (moderator: Tatiana Gribincea, lector asistent)

Responsabil pentru organizare: ___________________________ , student anul II

23


Recommended