Home >Government & Nonprofit >Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative-PODCA-buletin septembrie 2014

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative-PODCA-buletin septembrie 2014

Date post:24-May-2015
Category:
View:78 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative-PODCA: buletin septembrie 2014. Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007-2013, finanţat din Fondul Social European, vizează dezvoltarea capacităţii administrative şi sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti. Programul a fost elaborat în anul 2005. Între 2006 şi 2013 a fost gestionat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de Management. Din anul 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a fost desemnat Autoritate de Management a programului (HG nr. 1/2013). BUGETUL programului: 208.002.622 de euro - alocaţi din Fondul Social European, la care se adaugă co-finanţarea naţională. În total, bugetul minim pentru PO DCA este de 244.708.967 euro: http://www.mdrt.ro/administratie/podca.
Transcript:
  • 1. @DMINPROGRAMUL OPERAIONAL DEZVOLTAREACAPACITII ADMINISTRATIVENewsletter Nr.4 Septembrie 2014UNIUNEA EUROPEANFondul Social EuropeanGUVERNUL ROMNIEIMinisterul Dezvoltrii Regionalei Administraiei PubliceInstrumente Structurale2007-2013A. CE finaneaz PODCA? Planuri strategice i de instruire n planificarea strategic; Mecanisme de promovare i implementare a iniiativelor de parteneriat pentru a asigura implicarea factorilorinteresai n procesul de elaborare a politicilor publice; Sisteme de management performant al resurselor umane; Training n domeniul evalurii performanelor serviciilor publice; Elaborarea de studii/strategii pentru sprijinirea iniiativelor de descentralizare; Elaborarea unor programe post universitare de dezvoltare managerial a personalului cu funcii de conducere dinadministraia public; Formare n tehnici de msurare i de raportare, indicatori de performan, de monitorizare i evaluare; Metodologii i instrumente pentru mbuntirea sistemelor i procedurilor pentru performan.B. CINE poate obine finanare n cadrul PODCA? Administraia central i local; Instituiile de nvmnt superior; Organizaiile neguvernamentale cu activitate relevant n administraie.Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraii publice mai eficiente imai eficace n beneficiul socio-economic al societii romneti.

2. Nr. Valoare total (mil euro) Proiecte depuse 1371 337,95 din care: respinse 787 260,18 retrase, renunare la finanare 45 77,77 Contracte semnate 467 321,69 din care reziliate 11 14,57 Proiecte evaluate cu punctaj peste 60 72 139,38Distribuia regional a contractelorSSttaaddiiuull iimmpplleemmeennttrriiii PPOO DDCCAA 3. Axa/DMI Alocare total 2007-2013 Contractare FSE Pli efectuate 2007-2014 Grad realizare plati/alocare FSEDMI 1.143,2755,8733,6577,77%DMI 1.223,3033,7817,2574,03%DMI 1.349,9154,7133,8067,72%Axa 1116,48144,3684,7072,72%DMI 2.110,1010,045,5855,25%DMI 2.273,1093,5546,7163,90%Axa 283,20103,5952,2962,85%DMI 3.16,248,351,2620,19%DMI 3.22,082,420,010,48%Axa 38,3210,771,2715,26%Total208,00258,72138,2666,47%AAllooccaarree ttoottaall 22000077 -- 22001133//CCoonnttrraaccttaarree 22000077 -- pprreezzeenntt//PPllii 22000077 pprreezzeenntt ((FFSSEE -- mmiill eeuurroo)) 4. TToottaall pprrooiieeccttee ffiinnaalliizzaattee ppee ttiippuurrii ddee bbeenneeffiicciiaarrii 5. VVaallooaarree cceerreerrii ddee rraammbbuurrssaarree pprriimmiittee ddee llaa bbeenneeffiicciiaarrii//VVaallooaarree cceerreerrii ddee rraammbbuurrssaarree ppllttiittee ((ccoonnttrriibbuuiiee UUEE -- mmiill lleeii)) 6. Alocare Proiecte depuse Proiecte respinse/ retrase Contracte semnate Contracte reziliate Proiecte evaluate cu punctaj peste 60 Nr. Val. total Nr. Val. total Nr. Val eligibil Nr. Val. total Nr. Val. total DMI 1.1 50,91 555 174,38 404 75,12 140 66,48 7 11,45 4 12,23 DMI 1.2 27,41 38 76,26 8 15,16 24 39,74 1 0,70 5 12,63 DMI 1.3 58,72 404 171,29 241 84,22 137 64,37 1 0,11 25 8,26 Axa 1 137,04 997 421,92 653 174,49 301 170,58 9 12,25 34 33,12 124,48 %SSttaaddiiuull iimmpplleemmeennttrriiii aaxxeeii 11 (mil.euro) 7. Alocare Proiecte depuse Proiecte respinse/ retrase Contracte semnate Contracte reziliate Proiecte evaluate cu punctaj peste 60 Nr. Val. total Nr. Val. total Nr. Val. eligibil Nr. Val. total Nr. Val. total DMI 2.1 11,89 54 37,21 37 17,71 13 11,81 0 0 4 5,91 DMI 2.2 86,00 302 367,68 141 145,68 125 110,06 2 2,32 34 100,35 Axa 2 97,88 356 404,90 178 163,39 138 121,87 2 2,32 38 106,26 124,50 %SSttaaddiiuull iimmpplleemmeennttrriiii aaxxeeii 22 ((mmiill..eeuurroo)) 8. Alocare Proiecte depuse Proiecte respinse/ retrase Contracte semnate Contracte reziliate Proiecte evaluate cu punctaj peste 60 Nr. Val. total Nr. Val. total Nr. Val. eligibil Nr. Val. total Nr. Val. total DMI 3.1 7,34 15 10,02 1 0,06 14 11,13 0 0 0 0 DMI 3.2 2,45 3 1,63 0 0 3 2,92 0 0 0 0 Axa 3 9,79 18 11,64 1 0,06 17 14,05 0 0 0 0 143,59%SSttaaddiiuull iimmpplleemmeennttrriiii aaxxeeii 33 (mil.euro) 9. NNOOUULL WWEEBBSSIITTEE AAMMPPOODDCCAA 10. SSeessiiuunnii ddee ffoorrmmaarreeppeennttrruu bbeenneeffiicciiaarriiii PPOODDCCAAAutoritatea de Management pentru Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative (AMPODCA) implementeaz proiectul Sprijin pentru activitile de comunicare i de promovare ale PODCA, cod SMIS 40779, cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative, Axa Prioritar 3 - Asisten Tehnic.n cadrul acestui proiect sunt prevzute, printre alte activiti, organizarea a 24 sesiuni de formare destinate beneficiarilor PODCA (reprezentani din administraia public central, locala, din mediul universitar i din rndul organizaiilor non- guvernamentale).Sesiunile de formare, acreditate ANC, se vor desfaura pe parcursul a cinci zile, n intervalul de timp septembrie 2014 ianuarie 2015, pentru un numr total de 480 de participani.Prin activitile care se vor implementa, AM PODCA i propune s acopere, ntr-o msur ct mai mare, necesitile de baz de formare ale beneficiarilor n domeniul pregtirii i managementului proiectelor, al achiziiilor publice, n domeniul indicatorilor utilizai n cadrul proiectelor finanate din PODCA i s sprijine totodat personalul autoritilor publice centrale sau locale n procesul de achiziii de servicii i bunuri aferente proiectelor finanate din instrumente structurale prin furnizarea cunotinelor i aptitudinilor necesare.Sesiunile de formare includ referiri la cerine comunitare i naionale pentru proiecte, studii de caz i exerciii, exemple de bune practici, referiri la dezvoltarea durabil i egalitatea de ans. Participanii la aceste sesiuni de formare sunt implicai activ, pe parcursul sesiunilor de formare, prin discuii i dezbateri, dar i prin exerciii de grup i studii de caz care s susin informaiile teoretice prezentate n suportul de curs.Pn n momentul de fa au fost organizate dou sesiuni de formare n domeniul achiziiilor publice, precum i o sesiune de formare n domeniul managementului de proiect. 11. ContactMinisterul Dezvoltrii Regionale i Administraiei PubliceAutoritatea de Management pentru Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii AdministrativePiaa Revoluiei nr.1A, sector 1, Bucureti, intrarea D, etajul 5, [email protected]:021.310.40.60,fax:021.310.40.61www.fonduriadministratie.roInformaiile prezentate n acest newsletter sunt actualizate la data de 30 septembrie 2014!Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei.