Home > Documents > Programe Licenta 2014

Programe Licenta 2014

Date post: 11-Dec-2016
Category:
Author: vukiet
View: 228 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 24 /24
IULIE-SEPTEMBRIE 2014 LICENȚĂ e c o n . u b b c l u j . r o Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60 | Tel: 0264/418652-5; Int 5854 | [email protected] Educație prin excelență Laboratoare noi și echipate la nivel profesional Parteneriate cu mediul de afaceri Mobilități internaționale Studii integral în limbile: română, maghiară, germană, engleză și franceză
Transcript
 • IULIE-SEPTEMBRIE 2014

  LICEN

  e c o n . u b b c l u j . r o

  C l u j - N a p o c a , s t r . Te o d o r M i h a l i , n r . 5 8 - 6 0 | Te l : 0 2 6 4 / 4 1 8 6 5 2 - 5 ; I n t 5 8 5 4 | a d m i t e r e @ e c o n . u b b c l u j . r o

  Educaie prin excelen

  Laboratoare noi i echipate la nivel profesional

  Parteneriate cu mediul de afaceri

  Mobiliti internaionale

  Studii integral n limbile:romn, maghiar, german, englez i francez

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  nsuirea la nivelul standardelor europene a tiinelor economice confer absolvenilor notri o poziie avantajoas n competiia naional i internaional: circa 85% din-tre acetia i gsesc locuri de munc imediat

  dup absolvire.

  Anual se realizeaz reclasificarea studenilor

  pe locurile bugetate, ceea ce constituie un ele-

  ment stimulativ pentru pregtirea acestora.

  Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne i dinamice facul-ti ale Universitii Babe-Bolyai. n timpul studiilor cei mai merituoi studeni

  pot beneficia de mobiliti de 12 semestre

  la Universiti de mare prestigiu din statele

  Uniunii Europene, iar dup absolvire i pot

  desvri pregtirea profesional frecventnd

  cursurile programelor de masterat i doctorat

  pe care le ofer facultatea noastr.

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Cuprins

  Contabilitate i Informatic de Gestiune 4

  Accounting and Management Information Systems - enGlISh StudIeS 5

  Comptabilite et Informatique de Gestion - tudeS en lAnGue frAnAISe 6

  economie i Afaceri Internaionale 7

  economie Agroalimentar i a Mediului 8

  economie General 9

  economia Comerului, turismului i Serviciilor 10

  Betriebswirtschaftslehre - In deutSCher SprAChe 11

  finane i Bnci 12

  finane i Bnci - enGlISh StudIeS 13

  pnzgy s bank - MAGyAr nyelv kpzSt 14

  Informatic economic 15

  Gazdasgi informatika - MAGyAr nyelv kpzSt 16

  Management 17

  Management - enGlISh StudIeS 18

  Menedzsment - MAGyAr nyelv kpzSt 19

  Marketing 20

  Marketing - MAGyAr nyelv kpzSt 21

  Statistica i previziune economic 22

  Admitere 2014 - Cum s aplici 23

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Contabilitate i informatic de Gestiune forma de nvmnt cu frecven / nvmnt la distan Cluj-napoca i Sighetu-Marmaiei

  Competene i abiliti Identificarea i nregistrarea operaiunilor

  economice n contabilitatea entitii/organizaiei

  utilizarea resurselor informatice n domeniul financiar-contabil

  prelucrarea informaiilor n vederea ntocmirii de rapoarte financiar-contabile i/sau fiscale

  determinarea i interpretarea indicatorilor economico-financiari

  derularea operaiunilor specifice controlului financiar-contabil

  Aplicarea principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil

  Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei

  Identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea eficient a resurselor i tehnicilor de nvare pentru propria dezvoltare

  perspective la angajareOcupaii posibile: referent de specialitate financiar contabilitate, administrator credite, ofier bancar de credite, auditor intern, audi-tor intern n sectorul public, revizor contabil, analist pre / costuri, controlor de gestiune, cenzor, comisar gard financiar, consilier financiar-bancar, expert contabil-verificator, consultant bugetar, consilier / expert in-spector / referent / economist n gestiunea economic, administrator baze de date, con-sultant n informatic, analist programator, lichidator.

  Responsabil de specializare: Conf. Univ. Dr. Gheorghe Ftcean (Cluj) e-mail: [email protected]

  Conf. Univ. Dr. Sorin Achim (Sighetu-Marmaiei) e-mail: [email protected]

  ObiectiveSpecializarea la nivel licen Contabilitate i Informatica de Gestiune are ca obiectiv pregtirea specialitilor cu studii superioare n domeniul contabilitii i informaticii de gestiune. planul de nvmnt i programele analitice sunt astfel concepute nct s dezvolte studenilor un spirit de antreprenoriat care s-i cluzeasc n activitatea lor dup terminarea studiilor. practica n produc-ie aduce un plus de valoare specializrii reuind s mbine perfect elementele teoretice nsuite la cursuri, laboratoare i seminarii cu exigentele mediului economic n care absolvenii vor profesa. prin acest program de studii se asigur pregtirea necesar obinerii cunotinelor i aptitudinilor pentru un contabil competent, capabil s fac fa cu succes noilor exigene i provocri n dome-niu. programul asigur i o parte din pregtirea necesar accesului la profesiile liberale de expert contabil, auditor financiar si evaluator.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  educaie fizicsemestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  educaie fizicsemestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  educaie fizic

  semestrul 4 Contabilitate managerial Contabilitate aprofundat Contabilitate aplicat Control financiar proiectarea sistemelor informatice de

  gestiune practic contabilitate financiar limb modern n afaceri, limba 1

  (limba englez, francez, german, italian, spaniol)

  educaie fizicsemestrul 5 Control de gestiune Analiz financiar Contabilitatea instituiilor de credit teoria i practica situaiilor financiare Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol)semestrul 6 Audit financiar evaluarea afacerilor Contabilitatea instituiilor publice deontologie contabil Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Accounting and Management information systemsfrequent education System

  skills and abilities Identifying and recording economic

  transactions in the accounts of the entity / organization

  using It resources in financial-accounting field

  processing information for preparing financial-accounting and fiscal reports

  determining and interpreting economic-financial indicators

  performing specific tasks related to financial-accounting control

  Applying principles, norms and ethical values in their rigorous, effective and accountable work strategy

  Identifying the roles and responsibilities in a multi-specialized team and applying relationship and effective work techniques within the team

  Identifying opportunities for continuous education and effective use of learning resources and techniques for personal development

  purposesBachelor program Accounting and Management Information Systems aims to prepare specialists with higher education in accounting and information management. Both curriculum and sylla-bus are designed to develop students entrepreneurial spirit useful in their work after graduation. practice adds value to this specialization succeeding to perfectly combine theoretical issues learned throughout courses, labs and seminars with economic environment demands. This program of study provides the training for achieving the knowledge and skills necessary for a competent ac-countant able to successfully cope with new demands and challenges in this field. The program also provides part of the necessary training to access the professions of chartered accountant, auditor and assessor.

  1st semester Microeconomics european economics Mathematics Applied to economics Management public finance Modern languages Applied to Business

  (english, french, German, Italian, Spanish) 1st language

  physical education2nd semester Macroeconomics financial and Actuarial Mathematics Basic Accounting It for Business Basic Marketing Business law Modern languages Applied to Business

  (english, french, German, Italian, Spanish) - 1st language

  physical education3rd semester Corporate finance financial Accounting databases and programs descriptive Statistics Modern languages Applied to Business

  (english, french, German, Italian, Spanish) - 1st language

  perspective la angajare:Potential jobs: financial-accounting specialist, credit administrator, banking officer, internal auditor, internal auditor in public sector, accounting inspector, cost-price analyst, ma-nagement controller, censor, financial guard commissar, financial-banking counselor, ac-counting expert, budget consultant, counse-lor/ expert/surveyor/economist in economic management, databases administrator, It consultant, programmer analyst, liquidator.

  4th semester Management Accounting Advanced Accounting Applied Accounting financial Control financial reporting Internship financial Accounting Modern languages Applied to Business

  (english, french, German, Italian, Spanish) 1st language

  5th semester Controlling Business valuation Accounting for Credit Institutions development of Management

  Information Systems Business Communication (english,

  french, German, Italian, Spanish)6th semester financial Auditing financial Analysis Accounting for public Institutions Accounting deontology Business Communication (english,

  french, German, Italian, Spanish) elaboration of Graduation Thesis

  Curriculum compulsory subjects

  (englez)

  Responsabil program de studii: Conf. Univ Dr. Cristina StefanescuContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Comptabilite et informatique de Gestionforme denseignement avec frequence

  Comptences et qualifications lidentification et lenregistrement

  des oprations conomiques dans la comptabilit de lentit ou lorganisation

  lutilisation des ressources informatiques dans le domaine financier-comptable

  le traitement des donnes financires au but de prparer les rapports financier-comptables et/ou fiscales

  la dtermination et linterprtation des indicateurs financiers

  leffectuation des tches spcifiques de contrle et daudit financier

  lapplication des principes, des normes et des valeurs thiques professionnelles, encadres dans leur propre stratgie de travail rigoureuse, efficace et responsable

  lidentification des rles et responsabilits dans une quipe pluri spcialiss et lapplication des techniques pour dvelopper bonnes relations de travail et efficaces au sein de lquipe

  lidentification des opportunits pour la formation professionnelle continue et lutilisation efficace des ressources et techniques dapprentissage pour propre dveloppement

  Les perspectives demploiprofessions possibles: rfrent de spcialit financire-comptable, agent de crdit banca-ire, auditeur interne, auditeur interne dans le secteur public, reviseur comptable, analyste des prix/ cots, contrleur de gestion, commissaire aux comptes, conseiller finan-cier-bancaire, expert comptable-vrificateur, consultant budgtaire, conseiller/expert/inspecteur/ conomiste dans la gestion co-nomique, administrateur de base de don-nes, consultant en informatique, analyste programmateur, liquidateur.

  Objectifsla spcialisation Comptabilit et Informatique de Gestion a comme un objectif la prparation des spcialistes avec tudes suprieures dans le domaine de comptabilit et informatique de gestion. le programme de la formation et les plans dtudes sont dvelopps au but dassurer aux tudi-ants le dveloppement dun esprit entrepreneurial afin de les guider dans leur vie professionnelle aprslobtention de la diplme de licence. les heures de pratiques dans lactivit financier-comp-table ajoute un plus de valeur la spcialisation, contribuant une parfaite combinaison entre les lments thortiques et pratiques apprises pendant les cours et sminaires et les exigences de len-vironnement conomique auquel les diplmes vont activer aprs la facult. Ce programme dtudes succde a acqurir les connaissances et les comptences ncessaires pour un spcialiste comptable comptent, pour tre capable de faire face avec succs aux toutes les exigences dans le domaine. le programme de formation offre, de mme, la formation ncessaire pour avoir accs aux professions dexpert comptable, auditeur financier et valuateur.

  semestre 1 Microconomie economie europenne Mathmatiques appliques en conomie Management finances publiques langue vivante applique au domaine

  des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol)

  education physiquesemestre 2 Macroconomie Mathmatiques financires et actuarielles Introduction la comptabilit Informatique conomique fondements du marketing droit des affaires langue vivante applique au domaine

  des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol)

  ducation physiquesemestre 3 finances de lentreprise Comptabilit financire Bases de donnes et logiciels Statistique descriptive langue vivante applique au domaine

  des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol)

  ducation physique

  semestre 4 Comptabilit de gestion Comptabilit approfondie Comptabilit applique Contrle financier laboration des systmes informatiques

  de gestion Stages comptabilit financire langue vivante applique au domaine

  des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol)

  ducation physiquesemestre 5 Contrle de gestion Analyse financire Comptabilit des tablissements de crdit Thorie et pratique des situations

  financires Communication daffaires (anglais,

  allemand, italien, espagnol)semestre 6 Audit financier expertise des affaires Comptabilit des tablissements publics dontologie comptable Communication daffaires (anglais,

  allemand, italien, espagnol) laboration du projet de diplme

  Curriculum

  (francez)

  Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Adela DeaconuContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Economie i Afaceri internaionale forma de nvmnt cu frecven / nvmnt la distan

  Competene i abiliti realizarea de studii pentru societi

  comerciale, instituii private si publice n domeniul afacerilor internaionale

  negocierea si derularea de tranzacii cu produse i/sau servicii pe pieele internaionale

  diagnoza n domeniul afacerilor internaionale n baza reglementrilor comunitare i naionale specifice

  Gestionarea bazelor de date n domeniul afacerilor internaionale

  Asisten n domeniul afacerilor internaionale pentru organismele internaionale publice, comunitile locale i regionale (instituii ale ue, asociaii profesionale, camere de comer, clustere etc.)

  Oferirea de consultan de specialitate n domeniul relaiilor economice internaionale societilor comerciale romneti i/sau strine, ct i factorilor de decizie din administraie

  Cunoaterea i utilizarea metodelor i tehnicilor de comercializare specifice pieei externe, a mecanismelor plilor i finanrilor internaionale n contextul economiei globale i al afacerilor europene

  Aplicarea principiilor, normelor i valorilor de etic profesional n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil

  Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei

  Identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea eficient a resurselor i tehnicilor de nvare pentru propria dezvoltare

  perspective la angajareprin coninutul disciplinelor cuprinse n planul su de nvmnt, programul de studii de licen economie i afaceri internaionale asigur absol-venilor si competene de specialitate n concor-dan cu cerinele de pe piaa muncii din romnia i europa i Clasificarea Ocupaiilor din romnia (COr 2011) pentru urmtoarele funcii/ocupaii posibile: 244105 - consilier/ expert/ inspector/ re-ferent economist n relaii economice internaiona-le; 244101 - consilier/ expert/ inspector/ referent n management; 244107 - consultant n management; 244104 - consilier/ expert/ inspector/ referent n comer i marketing; 123307 - manager marketing; 241921 - specialist marketing; 244703 - referent de specialitate marketing; 258109 - cercettor econo-mist in marketing; 258110 - asistent de cercetare economist in marketing; 241508 - ofier bancar; 244101 - economist n industrie etc.

  Obiectiveprogramul de studii nivel liceneconomie i afaceri internaionaleasigur formarea unorcom-petene generalede cunoatere i a capacitii de analiz i interpretare a reglementrilor i uzanelor ct i a mecanismelor caracteristice relaiilor economico-financiare externe; n planul competenelor de specialitate, programul are menirea de a asigura dobndirea unor abiliti specifice domeniului, prin dezvoltarea aptitudinilor de execuie i organizatorice, formarea i dezvoltarea unui spirit antreprenorial, a capacitii de integrare i comunicare n mediul de afaceri internaional, ct i a unui spirit al muncii n echip att n afacerile private ct i n activitatea instituiilor naionale sau internaionale de profil.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) educaie fizicsemestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) educaie fizicsemestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) semestrul 4 tranzacii economice internaionale economie internaional Management internaional

  Corporaii multinaionale limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol)

  limb modern n afaceri (limba englez, francez, german, italian, spaniol, coreean, chinez, polonez, rus) - limba 2

  practic (tranzacii economice internaionale)

  semestrul 5 pli i finanri internaionale politici economice comparate logistica economie i politici de dezvoltare

  regional Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol, coreean, chinez, polonez, rus) - limba 2

  semestrul 6 Investiii internaionale probleme ale politicilor comerciale piee financiare Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 2

  elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

  Responsabil program de studii: Prof.univ.dr. Gheorghe CiobanuContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Economie Agroalimentar i a Mediuluiforma de nvmnt cu frecven

  Competene i abiliti Culegerea, prelucrarea i analiza

  datelor economice i de mediu pe baza conceptelor, teoriilor i metodelor specifice economiei agroalimentare i de mediu;

  Implementarea normelor metodologice, msurilor i programelor din domeniul economiei agroalimentare;

  ntocmirea de studii economice, financiare i contabile n organizaii;

  ncrcarea i utilizarea de baze de date cu caracter economic i de mediu;

  Comunicarea profesional utilizand ansamblul de tehnici i de mijloace de automatizare a activitilor de birou;

  elaborarea de rapoarte de audit de mediu, de analize economico-financiare i a unor proiecte de dezvoltare rural;

  realizarea de studii de pia, planuri de afaceri i programe de activiti la nivel de organizaie sau produs.

  perspective la angajareprin pregtirea dobndit se asigur mobili-tatea, flexibilitatea i adaptabilitatea pe piaa muncii, garantndu-se egalitatea de anse, creterea satisfaciei personale i profesionale.n urma absolvirii programului de studiu pu-tei avea diverse ocupaii n economia real:economist n ntreprinderi din industria alimentar; consultant afaceri n agricultur; specialist n domeniul calitii; auditor n domeniul siguranei alimentare; cercettor economist n economia agroalimentar; responsabil de proiecte agroalimentare i de mediu; referent de specialitate n dife-rite instituii posibilele instituii/companii angajatoare sunt: Agenia de pli pentru dezvoltare rural i pescuit; Agenia naional de Consultan Agricol; Agenia de pli i Intervenie pentru Agricultur; direcia General de Industrie Alimentar; direcia General de politici Agricole i Strategii; direcia General de dezvoltare rural; Agenii Judeene i regionale de protecia Mediului; Garda de Mediu; ntreprinderile agroalimentare.

  Obiectivedomeniul abordat prin intermediul programului este unul de actualitate i reprezint o oportu-nitate pentru absoria fondurilor europene destinate dezvoltrii durabile, problemelor de mediu i dezvoltrii agriculturii ecologice. Obiectivul principal l reprezint pregtirea de specialiti n domeniul agroalimentar i al mediului i cultivarea abilitilor specifice privind cercetarea de profil.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  educaie fizicsemestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  educaie fizicsemestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 4 tehnologii agricole comparate economie i politic agrar economia mediului Managementul exploataiilor agricole Studiul mrfurilor i asigurarea calitii practic (Managementul exploataiilor

  agricole) limb modern n afaceri, limba 1

  (limba englez, francez, german, italian, spaniol)

  semestrul 5 politici agricole i de dezvoltare rural Managementul proiectelor Managementul calitii produselor

  agroalimentare i sigurana consumatorilor

  Managementul IMM-urilor rurale Marketingul produselor agroalimentare Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol)semestrul 6 Asigurri Agroturism Managementul mediului Managementul resurselor umane Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

  Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Maria MortanContact: [email protected], [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Economie General forma de nvmnt cu frecven

  Competene i abiliti Cunoaterea, nelegerea, analiza i utilizarea conceptelor,

  teoriilor, principiilor i a metodelor fundamentale de investigare i prospectare specifice economiei de pia

  Culegerea, prelucrarea i analiza datelor economice la nivel de firme i la nivel macroeconomic

  fundamentarea i propunerea de soluii pentru problemele economice

  Operaionalizarea fluxurilor economice materiale i monetare i a elementelor de analiz a bugetelor sectorului public

  localizarea i consemnarea tipurilor de risc i implicaiile acestora n situaii specifice iniierii i derulrii activitilor economice

  elaborarea de bugete si previzionare macroeconomic Aplicarea principiilor, normelor i valorilor codurilor de

  etic profesional n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil

  Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei

  perspective la angajareeste vizat cu prioritate formarea abilitilor teoretice i prac-tice n concordan cu exigenele i cerinele angajatorilor, care s asigure intrarea cu succes a absolvenilor pe piaa muncii respectiv asigurarea nivelului de calificare adecvat exercitrii profesiei de: economist/analist la organisme naionale i

  internaionale, n cadrul departamentelor de analiz i prognoz respectiv a departamentelor de cercetare-dezvoltare (C-d) la firme multinaionale i naionale;

  consilier/expert/inspector/referent/economist n departamentele economice ale administraiilor publice (primrii, prefecturi);

  economist/consultant/cercettor pe problemele economice n administraiile private i organizaiile nonguvernamentale; n instituii financiar bancare; instituii europene sau n instituii care se ocup cu accesarea de fonduri europene;

  specialist de profil economic (analist/specialist comunicare/ editor) n mass media; n predarea disciplinelor economice n nvmntul preuniversitar i universitar; jurnalist;

  consilier/ expert/inspector/referent/economist n economie general/ gestiune economic/ alte domenii din sfera business;

  cercettor tiinific n domeniul economie/ asistent de cercetare;

  consultant n managementul proiectelor i prognoz economic.

  ObiectiveObiectivele acestui program de studiu sunt nsuirea de ctre studeni, la nivel aprofundat a unor teorii, principii i metode de investigare specifice economiei de pia, care stau la baza unor decizii importante att la nivel de firm ct i la nivel de organisme naionale i internaionale. Studenii vor nva interaciuni strategice ale firmelor cu guvernul, consumatorii i cu celelalte firme concurente, politici macroeconomice orientate spre atenuarea unor dezechilibre macro-economice prin aciunile autoritilor monetare naionale; politici i strategii de dezvoltare a unor ri; strategii economico-financiare specifice companiilor multinaionale; elaborarea de bugete ale sectorului public; inferene statistice i reguli de baz n modelarea econometric.Absolvenii vor beneficia de reale avantaje adaptate contextului actual de pe piaa forei de munc prin formarea deprinderii de lucru cu datele, prin iniie-rea n formalizare n scopul modelrii unor fenomene din economia real, prin interpretarea corect a rezultatelor, prin contientizarea unor riscuri specifice activitilor economice i prin aplicabilitatea metodelor de contracarare a lor. programul este compatibil n curicula cu programele de economics de la univer-sitile din europa de vest.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri(limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  educaie fizicsemestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n afaceri(limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  educaie fizicsemestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri(limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 4 Microeconomie aprofundat Statistic inferenial Corporaii multinaionale Instituii i mecanisme monetare limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  practic (Studiu de caz asupra dezvoltrii economico-sociale)

  semestrul 5 Macroeconomie aprofundat tranzacii economice

  internaonale Bazele econometriei Analiz financiar Comunicare n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol)

  semestrul 6 politici comerciale teorii i modele ale dezvoltrii economia sectorului public Comunicare n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol)

  elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

  Responsabil program de studii: Conf.univ.dr. Monica Pop SilaghiContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Economia Comerului, Turismului i serviciilor forma de nvmnt cu frecven / nvmnt la distan

  Competene i abiliti realizarea prestaiilor n comer, turism

  i servicii Comercializarea produselor/serviciilor Gestionarea relaiilor cu clienii i

  furnizorii Gestionarea i alocarea resurselor

  materiale i financiare Asigurarea calitii prestaiilor n comer,

  turism i servicii Asisten n managementul resurselor

  umane nsuirea i asumarea valorilor i

  principiilor deontologice i etice specifice profesiei

  Interaciune cu membrii echipei, comunicare cu prile interesate

  Autoevaluarea nevoii de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la dinamica contextului social

  perspective la angajareAbsolvenii specializrii vor fi pregtii n egal msur s ocupe funcii economice, inclusiv de conducere, n oricare din cele trei ramuri de activitate: comer, turism sau servicii. n contextul prevederilor legislative naionale actuale, unul dintre avantajele competitive pe piaa muncii pe care absol-venii acestei specializri l ctig este dat de faptul c, o dat cu finalizarea studiilor i obinerea diplomei de licen, acetia vor avea dreptul legal s asigure conducerea operativ a principalelor uniti din cadrul industriei turismului, precum i s solicite i s li se elibereze brevet de turism dac vor continua i finalizastudiile cu un masterat n acelai domeniu.printre ocupaiile posibile se regsesc: consi-lier/expert/inspector/referent/economist n comer i marketing; conductori de uniti din industria hotelier, comer i alte servi-cii; consultani i funcionari n ageniile de voiaj; organizator activitate turism; manager n activitatea de turism.

  Obiectivepe lng pregtirea de baz inerent profesiei de economist, aceast specializare ofer studenilor familiarizarea cu cele mai noi i avansate aspecte ale cunoaterii n domeniul comerului, turismu-lui i serviciilor, sub aspect teoretic i practic, precum i oportunitatea dobndirii unor abiliti i competene eseniale viznd administrarea afacerilor n cele trei domenii (proiectarea i realizarea prestaiilor specifice domeniilor respective, administrarea resurselor materiale, financiare i umane implicate, marketingul produselor i serviciilor aferente .a.), contribuind totodat la dezvoltarea abilitilor de comunicare i de integrare n echipe multidisciplinare. planul de nvmnt i pro-gramele analitice sunt astfel gndite nct s dezvolte studenilor un spirit de antreprenoriat care s-i cluzeasc n activitatea lor profesional dup terminarea studiilor i s permit continuarea studiilor la nivel de masterat, att pe cele trei domenii de specializare, ct i n alte domenii.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 4 Comportamentul consumatorului Cercetri de marketing Managementul serviciilor economia comerului economia turismului limb modern n afaceri, limba 1

  (limba englez, francez, german, italian, spaniol)

  practic - economia ntreprinderii de comer i turism

  semestrul 5 politici de marketing Marketingul serviciilor tehnica operaiunilor de turism Marketing n comer Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol)semestrul 6 Marketing n turism Conducerea i promovarea vnzrilor Agroturism turism internaional elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum discipline obligatorii

  Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Ovidiu MoisescuContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Betriebswirtschaftslehre (german) vollzeitstudium

  Erworbende KOMpETEnZEn: datenerhebung, -verarbeitung und -analyse im

  umfeld der Organisation/unternehmens; Implementierung von methodoligischen

  vorschriften, wirtschaftlichen Massnahmen, politiken und programmen;

  durchfuhrung von buchhalterischen Arbeiten, erstellung von wirtschaftlichen und finanziellen Berichten/Abschlssen;

  verwendung von wirtschaftlichen datenbanken und Softwareprodukten;

  untersttzung der personalwirtschaftlichen ttigkeiten;

  erstellung und Management von Businessplanen und bereichspezifischen tatigkeiten;

  Anwendung der prinzipien und normen der Berufsethik inherhalb der strengen, effizienten und veranwortlichen eigenen Arbeitsstrategie;

  Identifizierung von rollen und verantwortungen in einer multispezialisierten Gruppe und die verwendung von kohasionstechniken fr die effiziente Arbeit in der Gruppe;

  Identifizierung der Weiterbildungsmglichkeiten und die efizziente verwertng von resourcen und Ausbildungstechniken fr die eigene karriereentwicklung.

  Beschftigungsperspektive die Absolventen dieser Spezialisierung werden bereit sein, konomische funktionen zu besitzen, inklusive fhrungsfunktionen im unternehmen. Gleichzeitig, frdert die deutsche Abteilung auch die kooperation mit universitten aus dem deut-schsprachigen raum: univeristt Wien, universitt trier, universitt Siegen,universitt Bern, hochschule fr Wirtschaft und umwelt nrtingen Geislingen, fachhochschule Schmalkalden.Wichtig ist, dass die Studenten einen berblick ber den Ablauf im Alltag eines unternehmens erhalten. fr die Studenten der deutschen unterrichtslinie besteht hufig die Mglichkeit, bei deutschen unternehmen in Siebenbrgen zu arbeiten. unsere fakultt arbeitet mit dem deutschsprachigen Wirtschaftsklub nordtransilvanien (dWnt) mit eBS romania, rehau, e.On und lkW Walter zusammen (Besipiel mgliche Berufe: expert unternehmensbewertung, Buchhalter, Manger personalabteilung).

  ZiEL der spezialisierung die ziele der Spezialisierung orientieren sich in der richtung der Ausbildung der fachspezialisten im wirt-schaftlichen Bereich, die international anerkannte kompetenzen besitzen. die Studieninhalte, Studienablauf und Studienorganisation orientieren sich eng an europischen Standards und den vorgaben des Bologna-prozess, dem sich rumnien angeschlossen hat. die Ausbildung an unserer fakultt versucht, unsere Absolventen auf die Anforderungen in einer vernderten Wirtschaftswelt vorzubereiten. die transformation der ehemals zentralistisch gelenkten Wirtschaft in eine wettbewerbsfhige Marktwirtschaft, die Integration rumniens in die europische union und der durch die Globalisierung gesteigerte internationale Wettbewerb der Weltwirtschaft stellen die herausforderungen fr unsere Absolventen dar. deswegen mchten wir unseren Studenten eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung im Management Bereich und im Bereich der Betriebswirtschaftslehre ermglichen, die eine fundierte und praxisnahe lehre erfordert. dieses ziel versuchen wir zu erreichen durch:Gut aufeinander abgestimmte lehrfcher im Grundstudium vermitteln unseren Studierenden wirtschaftswis-senschaftliche Grundlagen.Sprachkenntnisse sind eine Schlsselqualifikation in der globalisierten Wirtschaftswelt, so dass unse-re Studierenden neben dem fachunterricht in deutscher Sprache zustzlich mindestens eine weitere Wirtschaftsfremdsprache erlernen.fundierte kenntnisse der Informationstechnologie sind eine weitere wichtige Qualifikation unserer Studenten.praktische erfahrungen sind eine weitere unerlssliche Qualifikation. referenten aus der praxis schlagen in vortrgen, Seminaren und Betriebsbesichtigungen die wichtige Brcke zur praxis. Wir ermutigen und unter-sttzen unsere Studenten, wichtige erste erfahrungen durch Betriebspraktika (nach dem 2. und 3. Studienjahr) zu sammeln.

  1. semester Mikrokonomie europsche Wirtschaft Angewandte Wirtschaftsmathematik Management ffentliche finanzen language Course (english, french, Italian,

  Spanish) Sport2. semester Makrokonomie finanz-und versicherungsmathematik Grundlagen der Buchfhrung Wirtschaftsinformatik Grundlagen des Marketings handelsrecht language Course (english, french, Italian,

  Spanish) Sport3. semester unternehmensfinanzierung finanzbuchfhrung datenbank und programmierung deskriptive Statistik language Course (english, french, Italian,

  Spanish) Sport

  4. semester Betriebswirtschaftslehre finanzmrkte Warenwissenschaften und

  Qualittessicherung Betriebsbuchfhrung Internationales Management praktikum - Buchfhrung language Course (english, french, Italian,

  Spanish) Sport5. semester produktionsmanagement Internationales handelsrecht Marketinginstrumente finanzanalyse projektmanagement Business Comm (english, french, Italian,

  Spanish) 6. Semester Internationaler transport und

  Internationale Speditionen personalmanagement Investitionen und risiko Computergesttzte entscheidungssysteme Business Comm (english, french, Italian,

  Spanish) erarbeitung der Bachelorarbeit

  Curriculum

  Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Mihaela DrganContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Finane i Bnci forma de nvmnt cu frecven/nvmnt la distan

  Competene i abiliti Cunoaterea, aprofundarea i abordarea

  critic a conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor utilizate n domeniul financiar

  Aplicarea aparatului statistic i econometric n cercetarea financiar

  Competene n identificarea oportunitilor de dezvoltare i nevoilor de investiii ale entitilor economice, n ntocmirea i previzionarea bugetelor, estimarea riscurilor adiacente i n planificarea financiar

  utilizarea informaiilor economice i financiare n aplicarea metodelor i tehnicilor specifice de fundamentare a deciziilor n domeniul finanelor corporative, asigurrilor i bankingului

  Identificarea i gestiunea riscurilor specifice activitilor financiare, bancare i de asigurri

  Implementarea, monitorizarea i evaluarea programelor investiionale ale corporaiilor

  Competene n managementul activelor fondurilor mutuale, fondurilor de hedging i societilor de brokeraj

  perspective la angajareSectorul financiar, bancar i al asigurrilor ofer numeroase perspective de angajare iar competenele dobndite n cadrul acestui program de studii calific absolvenii ca po-teniali specialiti n domeniu. Ocupaii posibile: economist, manager finan-ciar, analist financiar, asistent analist, expert bancar, cercettor n domeniul financiar, bro-ker, contabil financiar-bancar, actuar, consi-lier fiscal-bancar, inspector asigurri, analist investiii, specialist control risc, administra-tor de risc, specialist sistem asigurri, asistent de cercetare n finane-bnci, manager de produs.

  ObiectiveObiectivul principal al programului este de a dezvolta abiliti i competene specifice profesioni-tilor n domeniul financiar. Calitatea programului rspunde exigenelor n cretere ale activitilor financiare, bancare i de asigurri, exigene amplificate de necesitatea alinierii la principiile euro-pene de organizare i funcionare, garantnd integrarea absolvenilor pe piaa muncii. programul este focusat pe dobndirea unor cunotine temeinice de gestiune i planificare financiar la nivelul corporaiilor, bncilor i societilor de asigurri, pe aprofundarea metodelor i tehnicilor de fun-damentare a deciziilor de investiie i finanare care vor permite absolventului s se manifeste n mod competent n cadrul entitilor economice, de la gestionarea propriei afaceri, la diverse profesii financiare n instituii de profil. pregtirea de baz n domeniul financiar se va completa prin oferta de cursuri opionale n domenii economice adiacente precum contabilitatea, managementul, mar-ketingul, informatica economic, statistica i econometria.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1 educaie fizic

  semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic dreptul afacerilor Bazele marketingului limba modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1

  semestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1 educaie fizic

  semestrul 4 tehnic bancar Instituii i mecanisme monetare piee financiare Asigurri Investiii directe i finanarea lor limb modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1 practic (finanele ntreprinderii sau tehnic

  bancar)

  semestrul 5 Analiz financiar Buget i trezorerie public Bazele econometriei Management financiar Comunicare n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol)

  semestrul 6 Gestiunea portofoliului Marketing financiar-bancar Contabilitatea instituiilor publice finane internaionale Comunicare n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

  Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Cristina CiumaContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Finane i Bnci forma de nvmnt cu frecven

  Competene i abiliti Cunoaterea, aprofundarea i abordarea

  critic a conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor utilizate n domeniul financiar

  Aplicarea aparatului statistic i econometric n cercetarea financiar

  Competene n identificarea oportunitilor de dezvoltare i nevoilor de investiii ale entitilor economice, n ntocmirea i previzionarea bugetelor, estimarea riscurilor adiacente i n planificarea financiar

  utilizarea informaiilor economice i financiare n aplicarea metodelor i tehnicilor specifice de fundamentare a deciziilor n domeniul finanelor corporative, asigurrilor i bankingului

  Identificarea i gestiunea riscurilor specifice activitilor financiare, bancare i de asigurri

  Implementarea, monitorizarea i evaluarea programelor investiionale ale corporaiilor

  Competene n managementul activelor fondurilor mutuale, fondurilor de hedging i societilor de brokeraj

  perspective la angajareSectorul financiar, bancar i al asigurrilor ofer numeroase perspective de angajare iar competenele dobndite n cadrul acestui program de studii calific absolvenii ca po-teniali specialiti n domeniu. Ocupaii posibile: economist, manager finan-ciar, analist financiar, asistent analist, expert bancar, cercettor n domeniul financiar, bro-ker, contabil financiar-bancar, actuar, consi-lier fiscal-bancar, inspector asigurri, analist investiii, specialist control risc, administra-tor de risc, specialist sistem asigurri, asistent de cercetare n finane-bnci, manager de produs.

  ObiectiveObiectivul principal al programului este de a dezvolta abiliti i competene specifice profesioni-tilor n domeniul financiar. Calitatea programului rspunde exigenelor n cretere ale activitilor financiare, bancare i de asigurri, exigene amplificate de necesitatea alinierii la principiile euro-pene de organizare i funcionare, garantnd integrarea absolvenilor pe piaa muncii. programul este focusat pe dobndirea unor cunotine temeinice de gestiune i planificare financiar la nivelul corporaiilor, bncilor i societilor de asigurri, pe aprofundarea metodelor i tehnicilor de fun-damentare a deciziilor de investiie i finanare care vor permite absolventului s se manifeste n mod competent n cadrul entitilor economice, de la gestionarea propriei afaceri, la diverse profesii financiare n instituii de profil. pregtirea de baz n domeniul financiar se va completa prin oferta de cursuri opionale n domenii economice adiacente precum contabilitatea, managementul, mar-ketingul, informatica economic, statistica i econometria.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1 educaie fizic

  semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic dreptul afacerilor Bazele marketingului limba modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1

  semestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1 educaie fizic

  semestrul 4 tehnic bancar Instituii i mecanisme monetare piee financiare Asigurri Investiii directe i finanarea lor limb modern n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) limba 1 practic (finanele ntreprinderii sau tehnic

  bancar)

  semestrul 5 Analiz financiar Buget i trezorerie public Bazele econometriei Management financiar Comunicare n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol)

  semestrul 6 Gestiunea portofoliului Marketing financiar-bancar Contabilitatea instituiilor publice finane internaionale Comunicare n afaceri (limba englez/

  francez/german/italian/spaniol) elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

  (englez)

  Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Cristina CiumaContact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  pnzgy s bank (maghiar)magyar nyelven, nappali kpzs

  Kszsgek s kompetencik pnzgyi fogalmak, elmletek, mdszerek

  s eszkzk ismerete, elmlytse s kritikus rtkelse

  Statisztikai s konometriai eszkztr alkalmazsa a pnzgyi kutatsok sorn

  Gazdasgi egysgek fejlesztsi lehetsgeinek s beruhzsi ignyeinek felismerse, kltsgvetsek sszelltsa s elrejelzse, kockzatok becslse

  Gazdasgi s pnzgyi informcik alkalmazsa vllalati pnzgyi, banki s biztostsi dntsek megalapozsban alkalmazott mdszerek s technikk sorn

  pnzgyi, banki s biztostsi kockzatok beazonostsa s kezelse

  vllalatok beruhzsi projektjeinek gyakorlatba ltetse, nyomon kvetse s kirtkelse

  Befektetsi alapok, fedezeti alapok s brkertrsasgok eszkzmenedzsmentje

  Karrierlehetsgek A vllalati, banki s biztostsi szektor szmos

  lehetsget knl, a szakirny kpzs elvgzse sorn megszerzett kompetencik pedig felvrtezik a vgzetteket mint a terlet potencilis szakrti.

  A vgzettek elhelyezkedse problmamentes, szmos lehetsget knl szmukra a munkaerpiac, a munkltatk mind a magn-, mind a kzszfrban szvesen alkalmazzk ket. A kpzsrl kikerl szakembereket elssorban a gazdlkod szervezetek (kis-, kzp- s nagyvllalatok, bankok, tancsad s elemz cgek, biztostk, magnnyugdjalapok, knyvelcgek, brkertrsasgok, plyzatr-cgek), tovbb az llamhztarts intzmnyei (minisztriumok, nkormnyzatok, adhivatalok szervei) s nonprofit szervezetek alkalmazhatjk a pnzgyi tevkenysgk tervezsre, elemzsre s rtkelsre, a gazdlkodsi folyamatok elksztsre, sszehangolsra s szervezsre. nem utols sorban a szakirny megfelel tudsanyagot biztost akr sajt vllalkozsok indtsra s menedzselsre is.

  lehetsges munkakrk: kzgazdsz, pnzgyi igazgat, pnzgyi elemz, pnzgyi menedzser (asszisztens), banki szakrt, knyvel, adtancsad, banki tancsad, biztostsi tancsad, biztostsi brker, biztostsi gyintz, beruhzs-rtkel, kockzati elemz, kockzatkezel, pnzgyi kontroller, auditor.

  Clok A kpzs f clkitzse a pnzgy terletn tevkenyked szakemberekre jellemz kszsgek, kpess-gek s kompetencik fejlesztse, olyan kzgazdszok kpzse, akik felkszltek a vllalatok pnzgyi menedzsmentjnek, tervezsnek, beruhzsi dntseinek, finanszrozsnak s a pnzgyi kimutatsok rtelmezsnek terletn, ugyanakkor tltjk a bankok, biztosttrsasgok s brkercgek mkdsi folyamatait, valamint kockzatelemzsi s befektetsi dntseit s kpesek egy sajt vllalkozs mene-dzselsre. A kpzs teljes mrtkben magyarul hallgathat, ugyanakkor hangsly van fektetve a szak-kifejezsek romn s angol nyelv elsajttsra. A szakirny minsge biztostja a vgzett hallgatk munkaerpiacra val belpst, megfelelve a nvekv elvrsoknak. Az oktats sorn klns hangsly van fektetve a pnzgyi ismeretek gyakorlati alkalmazsra a mindennapi pnzgyi dntsek sorn hasz-nlt mdszerek s technikk elmlytsvel, szmpldkkal s esettanulmnyokkal val szemlltetsn keresztl.

  1. flv Mikroknmia eurpa gazdasgtana Matematika kzgazdszoknak Menedzsment Marketing alapjai zleti idegen nyelv (angol, francia, nmet,

  olasz, spanyol) testnevels2. flv Makrokonmia pnzgyi s biztostsi matematika Szmviteli alapismeretek Gazdasgi informatika Gazdasgi jog kzssgi pnzgyek zleti idegen nyelv (angol, francia, nmet,

  olasz, spanyol) testnevels3. flv vllalati pnzgyek pnzgyi szmvitel Adatbzis s programozs ler statisztika zleti idegen nyelv (angol, francia, nmet,

  olasz, spanyol) vlaszthat tantrgy 1 vlaszthat tantrgy 2

  4. flv Banktechnika Monetris intzmnyek s mechanizmusok pnzgyi piacok Beruhzsok rtkelse s finanszrozsa vezeti szmvitel zleti idegen nyelv (angol, francia, nmet,

  olasz, spanyol) vlaszthat tantrgy 3 Szakmai gyakorlat: vllalati pnzgyek

  vagy Banktechnika5. flv pnzgyi elemzs Az llamhztarts pnzgyei Szmvitelben alkalmazott integrlt

  rendszerek Biztostsok Bevezets az konometriba zleti kommunikci (angol, francia,

  nmet, olasz, spanyol) vlaszthat tantrgy 46. flv portfoli-menedzsment pnzgyi s banki marketing Banki menedzsment nemzetkzi pnzgyek zleti kommunikci (angol, francia,

  nmet, olasz, spanyol) vlaszthat tantrgy 5 vlaszthat tantrgy 6 Szakdolgozat kidolgozsa

  Tanterv

  Szakirny felels: dr. Cardo Ildik Rka, adjunktusKapcsolat: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  informatic Economicforma de nvmnt cu frecven/nvmnt la distan

  profilul absolventului Analist business Analist i consultant software programator, software engineer, architect

  de sistem sau produs software Manager proiect in domeniul It dezvoltator Web, designer Web, inginer

  Web expert baze de date i Business

  Intelligence export suport software i suport It expert de asisgurare a calitii (testing) n

  firme softwareConform statisticilor MyJobs, salariile sunt cuprinse intre 600-800 eur la o experien de 3-5 ani de la angajare.

  Colaborri cu companii SAp OrACle Academy - disciplinele de baze date Microsoft Academic Alliance i

  dreamspark - pentru diverse discipline IBM Academic Initiative - tehnologii i

  materiale pentru disciplinele de Software engineering

  eBS romania - n cadrul cursului de Sisteme Integrate erp

  msg systems curs facultativ erp SAp Curs de web-design profesional

  Obiectiveprogramul de licen n Informatic economic se adreseaz studenilor care doresc s mbine pregtirea economic de baz cu o solid pregtire informatic. Absolvenii notri dobndesc competene i abiliti legate de conceperea, proiectarea, dezvoltarea i implementarea soluiilor software necesare n companii, dezvoltarea afacerilor virtuale pe Internet, modelarea i adminis-trarea bazelor de date, gestionarea i configurarea sistemelor It din companii etc. Caracteristica principala a absolvenilor de Informatic economic este adaptabilitatea, n sensul c ei sunt obi-nuii s primeasc i s execute sarcini dificile i variate, adaptndu-se rapid la specificul pragmatic al activitilor desfurate. Absolvenii notri pot ocupa orice poziie dintr-o companie care necesit studii economice, dar n acelai timp, exceleaz n companiile de software n poziii precum analist business sau arhitect software, care, pe lng cunotiinele tehnice informatice, necesit o foarte profund nelegere a fenomenului economic. In cadrul programelor analitice ale disciplinelor noastre abordm o serie de tehnologii precum C/C++, Java, .net framework, SQl, php, XMl etc. un accent puternic este pus pe aspecte de software engineering i managementul ciclului de via a produselor software. de asemenea, se studiaz aspecte de baz n It precum sistemele de operare i reelele de calculatoare. Materialele didactice sunt realizate pe baza colaborrilor din parteneriatele academice cu companii de nivel mondial precum Microsoft, Oracle sau IBM sau colaboratori locali precum eBS romania sau msg systems.

  Curriculum

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n

  economie Management finane publice limb modern n

  afaceri(limba englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i

  actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n

  afaceri(limba englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n

  afaceri(limba englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  Responsabil program de studii: Prof. Dr. Habil. Gheorghe Cosmin Silaghi

  Contact: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Gazdasgi informatika magyar nyelven, nappali kpzs (maghiar)

  magyar nyelven, nappali kpzs

  Kszsgek s kompetencik Irodai szoftverek alkalmazsval kapott

  megoldsok minsgnek elemzse s rtkelse

  Irodai szoftverek ismertetse s sszehasonltsa, meghatrozott teljestmnykritriumok szerinti leghatkonyabb megolds elrsnek rdekben

  A programozsi nyelvek, technikk s mdszerek frisstse, gy hogy a fejlesztett szoftver-komponensek tkrzzk az informcis technolgia s kommunikci fejlettsgi llapott

  A fejlesztsi folyamat szakaszaira vonatkoz kvetelmnyek meghatrozsa, annak rdekben, hogy nagy teljestmny szoftver-komponenseket kapjunk, modern technolgik alkalmazsval

  A szoftverfejlesztsi folyamatra jellemz tevkenysgek kidolgozsa, mennyisgi, minsgi s a gazdasgi hatkonysg szempontokat kvetve

  Adatbziskezel-rendszerek, multimdis erforrsok s kliens-szerver technolgia hasznlatnak hatsnak kiemelse kutatsok s elemzsek segtsgvel

  j informatikai rendszer megtervezsre s fejlesztsre vonatkoz kvetelmnyek ismertetse s rtelmezse

  Mdszeres, hatkony s felelssgteljes munkavgzs

  folyamatos tanulsi s szakmai fejldsi lehetsgek keresse

  Karrierlehetsgek A Gazdasgi informatika alapkpzst elvgz hallgat elssorban a kvetkez munkakrk betltsre vllalkozhat: programoz, programo-z rszleg munkatrsa, programoz asszisztens, rendszerfejleszt, rendszerprogramoz, rends-zertesztel, rendszerkarbantart, weblapfejleszt, adatbzis adminisztrtor, adatbzis tervez, online adatelemz, trade szakember.

  Clok A kpzs clja olyan informatikus szakemberek kpzse, akik alkalmasak a gazdasgi szfrban keletkez informcik feltrsra, gyjtsre, szmtgpes adatfeldolgozsban s nyilvntartsban val kzrem-kdsre, az informcik karbantartsra, valamint az gy nyert jabb informciknak a hasznostsra. ennek megfelelen jratosak a gazdasgtannal s informatikval sszefgg ismeretek alkalmazsban. Munkjuk sorn hatkonyan alkalmazzk e feladatok megoldshoz szksges szmtstechnikai esz-kzket. A hallgatk megismerkedhetnek az algoritmikus gondolkodssal, elsajttjk a programozs alapjait, betekintst nyernek a webprogramozsba. Az adatbzis kezels s az ide tartoz alkalmazsok megis-mersre is hangslyt fektetnk. ezen kvl a vizulis alkalmazsok ksztse, a mestersges intelligencia, valamint a szmtgpes rendszerfejleszts sem marad el. A kpzs lehetsget biztost a szaknyelv el-sajttsra magyarul, romnul s ms nemzetkzi nyelveken.

  1. flv Mikrokonmia eurpa gazdasgtana Matematika kzgazdszoknak Menedzsment Marketing alapjai zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) testnevels2. flv Makrokonmia pnzgyi s biztostsi matematika Szmviteli alapismeretek Gazdasgi informatika kzssgi pnzgyek Gazdasgi jog zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) testnevels 3. flv vllalati pnzgyek pnzgyi szmvitel Adatbzisok s programozs ler statisztika zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) kt ktelezen vlaszthat tantrgy

  4. flv Algoritmusok s adatszerkezetek Opercis rendszerek gyletek az interneten Web design Objektumorientlt programozs zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) Szakmai gyakorlat egy ktelezen vlaszthat tantrgy5. flv halad programozsi mdszerek Gazdasgi adatbzisok Informatikai rendszerek tervezse s

  menedzsentje Weblapok s portlok tervezse s

  kivitelezse Business Intelligence zleti kommunikci (angol/francia/

  nmet/olasz/spanyol) egy ktelezen vlaszthat tantrgy6. flv Szmtgp hlzatok Mestersges intelligencia halad adatbziskezels Integrlt informatikai rendszerek (eAS/

  erp) zleti kommunikci (angol/francia/

  nmet/olasz/spanyol) kt ktelezen vlaszthat tantrgy Szakdolgozat kidolgozsa

  Tanterv

  Szakirny felels: dr. Avornicului Mihai adjunktusKapcsolat: [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Management forma de nvmnt cu frecven / nvmnt la distan

  Competene i abiliti Identificarea, analiza i gestionarea

  elementelor care definesc mediul intern i extern al organizaiei prin diagnosticare i analiz SWOt;

  elaborarea i implementarea de strategii i politici ale organizaiei;

  elaborarea i implementarea sistemului managerial i a subsistemelor sale (alocare i realocare de resurse i activiti) ;

  Identificarea, selectarea i utilizarea modalitilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare i control-evaluare;

  fundamentarea, adoptarea i implementarea deciziilor pentru organizaii de mic complexitate (n ansamblu sau pe o component);

  utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n aplicarea metodelor, tehnicilor i procedurilor manageriale.

  perspective la angajareAbsolvenii specializrii vor fi pregtii n egal msur s ocupe funcii economice, inclusiv de conducere, n diverse ramuri de activitate cum ar fi: producie, comer, ser-vicii. Specializarea management pregtete viitorii absolveni oferindu-le competenele i abilitile necesare solicitrilor actuale de pe piaa muncii.printre ocupaiile posibile se regsesc: consi-lier/expert/inspector/referent/economist n management; expert accesare fonduri struc-turale i de coeziune; cercettor economist n management; manager aprovizionare, manager banc, manager ntreprindere so-cial, manager operaiuni/produs, manager proiect, manager resurse umane.

  Obiectivepe lng pregtirea de baz inerent profesiei de economist, acest program de studiu ofer studeni-lor familiarizarea cu cele mai noi i avansate aspecte ale cunoaterii n domeniul managementului, sub aspect teoretic i practic, precum i oportunitatea dobndirii unor abiliti i competene esen-iale. realizarea cu succes a oricrei activiti, necesit o abordare metodic, riguroas, prin cele patru componente ale managementului: planificare, organizare, conducere i control (reglarea sistemului pe parcursul obinerii rezultatelor). pe lng aceast abordare riguroas, managementul trebuie s aduc o viziune de ansamblu, integratoare, la nivelul ntregii organizaii, care s pun n valoare cunotinele, instrumentele specifice tiinei moderne, resursele materiale i cele umane. planul de nvmnt i programele analitice sunt astfel gndite nct s dezvolte studenilor un spirit antre-prenorial care s-i cluzeasc n activitatea lor profesional dup terminarea studiilor i s permit continuarea studiilor la nivel de masterat, att pe domeniul de specializare, ct i n alte domenii.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1 educaie fizicsemestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1 educaie fizicsemestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri(limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 4 Managementul produciei Managementul ntreprinderilor mici i

  mijlocii Managementul investiiilor Managementul serviciilor Studiul mrfurilor i asigurarea calitii practic (Managementul produciei i

  serviciilor) limb modern n afaceri, limba 1

  (limba englez, francez, german, italian, spaniol)

  semestrul 5 Management strategic Managementul muncii logistic politici de marketing Management operaional Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol)semestrul 6 Managementul resurselor umane Managementul achiziiilor Management comparat Managementul calitii totale Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol) elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

  Responsabili program de studii: Conf. Univ. Dr. Codrua Osoian, Conf. Univ. Dr. Roxana StegeareanContact: [email protected], [email protected]

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Management frequent education System

  skills and competences gained Identifying, analyzing and managing the

  elements which define the internal and external environment of the business through diagnose and SWOt analysis

  developing, implementing and monitoring strategies

  developing, implementing and monitoring the managerial system and its components ( it refers to resource allocation)

  Identifying, selecting and implementing diverse methods for an effective management ( it refers to planning, organization, coordination and evaluation of activities)

  Applying principles, norms and ethical values for developing the organizational culture

  Identifying roles and responsibilities within team work and understanding the important role of human resources

  developing It skills for being applied in management area ( for apply It in different activities included in management)

  Identifying opportunities for continuous education and effective use of the learning resources

  perspectives for future jobssThe graduates are trained to various jobs, in managerial and also non-managerial positi-ons, in manufacturing or service companies, in public institutions. We consider that the competencies and abilities developed by the participants are in concordance with the work force market needs and trends.possible jobs economist, Management Consultant, project manager, human resource Manager, Operations Manager, Quality Manager, economic researcher in Management, Bank Manager.

  GoalsThe prOGrAM Of MAnAGerIAl StudIeS offers various opportunities in skill development for different areas of activities relevant to the contemporary business environment. It provides a the-oretical and practical approach to the main components for a successful and effective management. Meanwhile, through its structure the program offers the most updated concepts, methods and techniques available in management. Thus, the students have the chance to develop very important abilities and competencies in managing the companies of the 21st century.Analyzing the curriculum one may notice that the program firstly includes, through basic courses, a general approach to the economic environment, secondly it brings an introductory perspective to management, and thirdly it details some very specific subjects presenting various and important aspects of operations within companies. The students can develop both general and specific com-petencies which give them the chance to perform in managerial and also non-managerial positions.Our program is developed in accordance with the european and north American requirements for managerial studies. for this reason students have opportunities for continuing their studies in our university but also abroad.

  1st semester: Microeconomics european economy Mathematics Applied to Business Management public finance Modern languages Applied to Business physical education2nd semester: Macroeconomics financial and Actuarial Mathematics Basic Accounting It for business Basic Marketing Business law Modern languages Applied to Business physical education3rd semester: Corporate finance financial Accounting databases and programs descriptive Statistics Modern languages Applied to Business elective Courses 1 and 2

  4th semester production Management Small and Medium Business Management Investment Management Service Management Merchandise and Quality Assurance Modern languages Applied to Business Internship (Management of goods and

  services) elective Course 35th semester: Strategic Management labor Management logistics Marketing policies Operational Management Business Communication elective Course 46th semester Supply Management human resource Management Comparative Management total Quality Management Business Communication elaboration of Graduation Thesis elective Courses 5 and 6

  Curriculum

  Responsabili program de studii: Conf. Univ. Dr. Codrua Osoian, Conf. Univ. Dr. Roxana StegeareanContact: [email protected], [email protected]

  (englez)

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Menedzsment magyar nyelven, nappali kpzs/tvoktats

  Kszsgek s kompetencik A szervezet bels s kls krnyezett alkot

  elemek beazonostsa, elemzse s gazdasgi szempontbl trtn kezelse

  Szervezeti stratgik s politikk kidolgozsa s alkalmazsa

  vezetsi rendszerek s alrendszerek kialaktsa s gyakorlatba ltetse

  tervezsi, szervezsi, irnytsi, koordinlsi s ellenrzsi mdszerek azonostsa, kivlasztsa s alkalmazsa

  kis komplexits szervezetek dntseinek megalapozsa, meghozatala s gyakorlatba ltetse

  Adatbzisok, informcik s ismeretek alkalmazsa a menedzsment mdszerek, technikk s eljrsok sorn

  A szakmai etika alapelveinek, norminak s rtkeinek elsajttsa

  Mdszeres, hatkony s felelssgteljes munkavgzs

  A csoportvezetssel jr feladatok s felelssgek felvllalsa egy interdiszciplinris csapat ln

  folyamatos tanulsi s szakmai fejldsi

  lehetsgek keresse

  Karrierlehetsgek A szakirny vgzettjei a gyakorlati s elmleti tud-suk birtokban sajt cg alaptsa s mkdtetse mellett szervezssel, vezetssel vagy a vllalati m-kds ms terleteivel kapcsolatos munkakrk be-tltsre plyzhatnak igen j esllyel, majd nhny v munkatapasztalat utna az egyetemen szerzett ismereteiket vezeti pozcikban rtkesthetik.

  Clok A Menedzsment szakirny f clja, hogy a vgzs hallgatk olyan vllalatvezeti tudssal legyenek fel-vrtezve, mely lehetv teszi szmukra a vals vllalati dntsi helyzetekben val helytllst, belertve a sajt vllalkozs indtst s vezetst. A kpzs olyan kulcsterletekre sszpontost, mint: szolgltat- s termel cgek vezetsi sajtossgai, egynek s csoportok vezetsnek s szervezsnek mdszerei, ru-elosztsi- s szlltsi rendszerek felptse s mkdtetse, a vllalati stratgia alkotsnak folyamata, a klnbz piacokkal kapcsolatos ismeretek, vagy a vllalati tevkenysgek anyagi httrfolyamataival kapcsolatos dntsek. A gyakorlati rkon a hallgatk vals vllalatok letbl szrmaz esettanul-mnyok egyni vagy csoportos megoldsa rvn kszlnek fel az zleti let kihvsaira. A szakirny elvgzse sorn a dikok elsajttjk magyar, romn s valamely ms nemzetkzi nyelven az zleti s menedzsment fogalomtrat s annak helyes hasznlatt.

  1. flv Mikrokonmia eurpa gazdasgtana Matematika kzgazdszoknak Menedzsment Marketing alapjai zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) testnevels2. flv Makrokonmia pnzgyi s biztostsi matematika Szmviteli alapismeretek Gazdasgi informatika kzssgi pnzgyek Gazdasgi jog zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) testnevels 3. flv vllalati pnzgyek pnzgyi szmvitel Adatbzisok s programozs ler statisztika zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) kt ktelezen vlaszthat tantrgy

  4. flv termelsmenedzsment kis- s kzpvllalkozsok menedzsmentje Beruhzs menedzsment Szolgltatsmenedzsment vezeti szmvitel zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) egy ktelezen vlaszthat tantrgy Szakmai gyakorlat5. flv Stratgai menedzsment projektmenedzsment logisztika Marketingtervezs rtkteremt folyamatok menedzsmentje zleti kommunikci (angol/francia/

  nmet/olasz/spanyol) egy ktelezen vlaszthat tantrgy6. flv humnerforrs menedzsment Anyagi erforrsok menedzsmentje sszehasonlt menedzsment Minsgmenedzsment rtkests vezets s sztnzs zleti kommunikci (angol/francia/

  nmet/olasz/spanyol) egy ktelezen vlaszthat tantrgy Szakdolgozat kidolgozsa

  Tanterv

  Szakirny felels: dr. Kerekes Kinga adjunktusKapcsolat: [email protected]

  (maghiar)

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Marketing forma de nvmnt cu frecven/nvmnt la distan

  Competene i abiliti utilizarea adecvata a conceptelor,

  metodelor, tehnicilor i instrumentelor de marketing

  utilizarea instrumentelor i a aplicaiilor informatice n activitile de marketing

  Culegerea, analiza i interpretarea informaiilor de marketing privind organizaia i mediul su

  fundamentarea i elaborarea mix-ului de marketing

  utilizarea tehnicilor de vnzare Organizarea activitilor de marketing n

  cadrul organizaiei Aplicarea principiilor, normelor i

  valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil

  Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echipa plurispecializat i aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei

  Identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea eficient a resurselor i tehnicilor de nvare pentru propria dezvoltare

  perspective la angajareOcupaii posibile: Specialist marketing; referent de specialitate marketing; Organizator tr-guri i expoziii; Consilier/expert/inspector/referent/economist n comer i marketing; Consilier vnzri asigurri; Specialist n relaii publice; promotor; designer spaii expunere produse; tehnoredactor material promoiona-le; Webdesigner; Asistent product Manager; Media planner; Consultant vnzri; referent comer exterior (studii superioare); Agent vn-zri (studii superioare); Asistent n relaii publi-ce i comunicare (studii superioare); Operator de interviu (studii superioare); Asistent brand manager; Agent contractri i achiziii (studii superioare).Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Mihai Florin BcilContact: [email protected]

  Obiectivepe lng pregtirea de baz inerent profesiei de economist i dezvoltarea unui spirit antrepreno-rial, aceast specializare ofer studenilor, familiarizarea cu cele mai noi i avansate dezvoltri ale cunoaterii n domeniul marketingului i posibilitatea acumulrii unui fond de cunotine de spe-cialitate cu care absolvenii ciclului licenial s poat ocupa un loc de munc n economia real. de asemenea, planul de nvmnt i programele analitice sunt astfel gndite nct s le ofere studeni-lor un fond de cunotine n domeniul marketingului comparabil cu cel al absolvenilor liceniai n aceeai specializare n universitile din uniunea european i posibilitatea ca absolvenii liceniai s poat urma cursurile de masterat oferite n domeniul marketingului sau administrrii afacerilor.

  semestrul 1 Microeconomie economie european Matematici aplicate n economie Management finane publice limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare i actuariale Bazele contabilitii Informatic economic Bazele marketingului dreptul afacerilor limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 3 finanele ntreprinderii Contabilitate financiar Baze de date i programe Statistic descriptiv limb modern n afaceri (limba

  englez, francez, german, italian, spaniol) - limba 1

  semestrul 4 Comportamentul consumatorului Cercetri de marketing Statistic inferenial Studiul mrfurilor i asigurarea calitii Managementul organizaional limb modern n afaceri, limba 1

  (limba englez, francez, german, italian, spaniol)

  practic - Marketing (Comportamentul consumatorului + Cercetri de marketing)

  semestrul 5 politici de marketing Marketingul serviciilor Marketingul achiziiilor Marketingul mrcii Comunicare n afaceri (limba englez,

  francez, german, italian, spaniol)semestrul 6 Conducerea i promovarea vnzrilor trguri i expoziii Marketing financiar-bancar Marketingul organizaiilor nonprofit elaborarea lucrrii de licen

  Curriculum

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  Marketing magyar nyelven, nappali kpzs

  Kszsgek s kompetencik A marketing alapfogalmainak, mdszereinek s

  technikinak ismerete s alkalmazsa a vllalati gyakorlatban

  A marketingtevkenysghez kapcsold informatikai eszkzk s alkalmazsok ismerete s hasznlata

  A vllalattal s marketingkrnyezetvel kapcsolatos adatok gyjtse, elemzse, rtelmezse, teljes krnyezetelemzs ksztse

  A marketing-mix tervezse, megvalstsa s rtkelse

  A piaci ajnlatok rtkestsnek megszervezse s eladsi technikk alkalmazsa

  A marketingtevkenysg megszervezse a vllalatoknl

  A szakmai etika alapelveinek, norminak s rtkeinek elsajttsa

  Mdszeres, hatkony s felelssgteljes munkavgzs

  A csoportvezetssel jr feladatok s felelssgek felvllalsa egy interdiszciplinris csapat ln

  folyamatos tanulsi s szakmai fejldsi

  lehetsgek keresse

  Karrierlehetsgek A Marketing alapkzst elvgz kzgazdsz el-ssorban a kvetkez munkakrk betltsre vllalkozhat: marketing rszleg munkatrsa, marketing asszisztens, kisebb szervezetek mar-keting koordintora, piackutat, marketingkutat, fogyaszti adatelemz, termkmenedzser, mrka-menedzser, rtkestsi kpvisel, trade marketing szakember, merchandiser, kommunikcis mene-dzser/ kpvisel/ asszisztens, on-line marketinges, gyflszolglatos, kiemelt gyflmenedzser, junior marketing tancsad.

  Clok A gazdasgi alapismeretek elsajttsa mellett, a Marketing szakirny clja, olyan szakemberek kpzse, akik kpesek sikeresen megtervezni s lebonyoltani a vllalat piaci gyleteit. A hallgatk, megismerve a marketing szerept s eszkztrt, megtanuljk elemezni s kezelni a vllalat gazdasgi krnyezett s piaci kapcsolatait. A legkorszerbb marketing ismeretek megszerzse s a vals vllalati projektekben val rszvtel ltal a szakirny vgzettjei sikeresen plyzhatnak a vllalatok llsajnlataira vagy a mes-teri kpzsben trtn tovbbtanulsra.Az alapkpzsben rsztvev dik rszletes betekintst nyer a marketing tevkenysgi terleteibe, elem-zsi s tervezsi mdszereibe. A szakirny elvgzse sorn a dikok elsajttjk magyar, romn s vala-mely ms nemzetkzi nyelven az zleti s marketing fogalomtrat s annak helyes hasznlatt. kpesek lesznek olyan feladatok elltsra, mint piackutats megtervezse s vgrehajtsa, versenytrsfigyels s elemzs, knlat megtervezse, reklm s promcis tevkenysgek tervezse, rtkests menedzselse, marketingterv kidolgozsa s vgrehajtsa.

  1. flv Mikrokonmia eurpa gazdasgtana Matematika kzgazdszoknak Menedzsment Marketing alapjai zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) testnevels2. flv Makrokonmia pnzgyi s biztostsi matematika Szmviteli alapismeretek Gazdasgi informatika kzssgi pnzgyek Gazdasgi jog zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) 3. flv vllalati pnzgyek pnzgyi szmvitel Adatbzis s programozs ler statisztika zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) kt ktelezen vlaszthat tantrgy

  4. flv fogyaszti magatarts Marketingkutats kvetkeztet statisztika ruismeret s minsgbiztosts rtkestsi csatornk s kereskedelem zleti idegen nyelv (angol/francia/nmet/

  olasz/spanyol) Szakmai gyakorlat egy ktelezen vlaszthat tantrgy5. flv Marketingtervezs Szolgltatsmarketing Beszerzsi marketing Mrkamarketing On-line marketing alapismeretek zleti kommunikci (angol/francia/

  nmet/olasz/spanyol) egy ktelezen vlaszthat tantrgy6. flv rtkestsvezets s sztnzs Business to business marketing pnzgyi s bankmarketing nemzetkzi gazdasgi gyletek humnerforrs menedzsment zleti kommunikci (angol/francia/

  nmet/olasz/spanyol) egy ktelezen vlaszthat tantrgy Szakdolgozat kidolgozsa

  Tanterv

  Szakirny felels: dr. Splcan Zsuzsa, adjunktusKapcsolat: [email protected]

  (maghiar)

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  statistica i previziune Economic forma de nvmnt cu frecven

  Competene i abiliti Capacitatea de culegere, procesare i

  analiz preliminar a informaiilor necesare fundamentrii i elaborrii deciziilor

  Abilitatea de a ndeplini sarcini specifice de executant (asistent manager)

  Capacitatea de a asigura interfaa ntre nivelele de execuie i decizie din cadrul ntreprinderilor i instituiilor

  Abilitatea de comunicare scris i oral inclusiv n cel puin una dou limbi de circulaie internaional

  Capacitatea de lucru n echip Capacitatea de a iniia i dezvolta afaceri

  proprii. Capacitatea de analiz a compatibilizrii

  mediului de afaceri romanesc cu cel european

  Capacitatea de clasificare a informaiei statistice, precum i de gestionare a unei baze de date

  Aptitudini de execuie prin stpnirea metodelor, tehnicilor i instrumentelor specifice statisticii i modelrii econometrice;

  Aptitudini practice de utilizare a pachetelor de programe statistice;

  Capacitatea de a organiza anchete statistice, de a prelucra, interpreta i implementa rezultatele acestor anchete n cadrul politicii de marketing respectiv n cadrul procesului decizional

  Capacitatea de elaborare de prognoze pertinente a variabilelor statistice

  Capacitatea de analiz i modelare a seriilor statistice

  Capacitatea de elaborare de modele i tehnici de eficientizare a investiiilor pe pieele de capital

  Traiectorii posibile Master pe domeniul Cibernetic,

  Statistic i Informatic economic; Mastere in alte domenii colaterale; Specialist analist i consultant n

  urmatoarele domenii: financiar, asigurri, studii de pia, managementul riscului, investiii de capital, studiul populaiei, sntate ;

  Cercetare tiinific de profil; nvmnt n domeniul economic.

  Contact:[email protected] [email protected]

  Obiectiveprogramul de studiu Statistic i previziune economic pregtete absolveni economiti capabili s utilizeze, n variate domenii de activitate, metode cantitative de analiz i previziune a fenomenelor economice. utilitatea statisticii, ca metod de analiz i prognoz, se manifest att la nivel macro-economic ct i microeconomic, n ntreg spaiul afacerilor.Absolvenii acestei specializri au abilitatea de a analiza i sintetiza informaia statistic n scopul elaborrii de previziuni pe termen scurt, mediu i lung. Acetia vor participa la elaborarea planu-rilor de afaceri ale unitilor economice, vor organiza anchete statistice, vor prelucra, interpreta i implementa rezultatele acestor anchete n cadrul politicii de marketing respectiv n cadrul procesu-lui decizional, vor gestiona baze de date din diverse domenii ca cel economic, social, al resurselor umane.

  semestrul 1 Microeconomie economie europeana Matematici aplicate in economie Management finante publice limba moderna in afaceri (limba

  engleza, franceza, germana, italiana, spaniola) limba 1

  educatie fizicasemestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare si actuariale Bazele contabilitatii Informatica economica Bazele marketingului dreptul afacerilor limba moderna in afaceri (limba

  engleza, franceza, germana, italiana, spaniola) limba 1

  educatie fizicasemestrul 3 finantele intreprinderii Contabilitate financiara Baze de date si programe Statistica descriptiva limba moderna in afaceri (limba

  engleza, franceza, germana, italiana, spaniola) limba 1

  educatie fizica

  doctrine economice Managementul firmei Istoria economiei dreptul institutional comunitarsemestrul 4 Statistica inferentiala Software statistic Asigurari demografie Modelare matematica practica (Statistica) limba moderna in afaceri (limba

  engleza, franceza, germana, italiana, spaniola) limba 1

  educatie fizicasemestrul 5 previziuni economice Analiza datelor Bazele econometriei Analiza seriilor cronologice si previziune Comunicare in afaceri (limba engleza,

  franceza, germana, italiana, spaniola)semestrul 6 Gestiunea portofoliului Metode statistice in asigurari Control si audit financiar Modelare econometrica elaborarea lucrarii de licenta Comunicare in afaceri (limba engleza,

  franceza, germana, italiana, spaniola)

  Curriculum

 • ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

  23

  Cum s apliciCriterii de selecieCriteriul 1 eseu motivaional, scris, datat i semnat de candidat, depus la momentul nscrierii, care va primi

  calificativul admis/respins Criteriul 2 ordonarea candidailor declarai admii la criteriul 1 dup media general de admitere. Media

  general de admitere este media general de bacalaureat la care se adaug, dac este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fr a depi nota 10.

  Criterii succesive de departajare ncaz de medii egale: nota la a doua prob scris de la examenul de bacalaureat, impus n funcie de profilul liceului

  absolvit; nota la proba scris de limba i literatura matern de la examenul de bacalaureat.

  Cnd s te nscriipentru anul universitar 2014-2015, concursul de admitere pentru programele de studii nivel licen se va desfura n cadrul a dou sesiuni (cea de a doua sesiune se va organiza numai pentru ocuparea locurilor rmase vacante dup prima sesiune). prima sesiune de admitere se organizeaz n luna iulie 2014, iar cea de a doua sesiune n luna septembrie 2014, conform Graficului de organizare i desf-urare a concursului de admitere iulie/septembrie 2014, disponibil pe pagina de internet a facultii.

  Aplic on-linedac doreti s devii student al unui program de masterat la fSeGA poi s te nscrii on-line la: www.econ.ubbcluj.ro/admitere

  ContactCampus fSeGAOficiul permanent al AdmiteriiStr. teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-napoca, romniatelefon: 0264/418652-5; Int 5854 e-mail: [email protected]

  Calendarul admiterii sesiunea iulie

  1 nscrierea candidailor la sediul facultii*

  14 18 iulie

  2 Afiarea listei cu candidaii nscrii 18 iulie

  3 Culegerea i nregistrarea observaiilor (erori, omisiuni etc)

  19 iulie

  4 Afiarea listei cu candidaii admii/respini la proba de admitere

  19 iulie

  5 Prob de competen lingvistic. Comunicarea rezultatelor

  19 iulie

  6 Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor

  22 iulie

  7 Confirmarea ocuprii locului 23 26 iulie

  8 Redistribuirea locurilor neconfirmate i afiarea rezultatelor

  26 iulie

  9 Confirmarea ocuprii locului dup prima redistribuire

  27 iulie

  10 Redistribuirea locurilor neconfirmate i afiarea rezultatelor

  27 iulie

  11 Confirmarea ocuprii locului dup a doua redistribuire

  28 iulie

  12 Comunicarea rezultatelor la sfritul sesiunii de admitere

  30 iuliewww.econ.ubbcluj.ro/economicus

  http://www.econ.ubbcluj.ro/admitere

 • 400591 Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60TEL: 0264/418652/3/4/5 FAX: 0264/412570E-MAIL: [email protected]/TURVIRTUAL

  Contact FSEGA

  Valea Seaca

  Grului

  Orzului

  Fat Frumos

  Iancu Jianu

  Ileana

  Cosnzeana

  Ghindei

  Calea Baciului

  TribunuAndreica

  Fabricii de caramida

  Morarilor

  acolii

  Lombului

  Busuiocului

  Sitarilor

  Vladeasa

  Vulpii

  Spinoasa

  Pintenului

  Spicului

  Dropiei

  Cucului

  Lombului

  StanescuPopa

  Salajului

  Sibiului

  Livezeni

  Bumbeoti

  TransilvanieiPorum

  buluiIonSlavici

  Partizanilo

  r

  Banul Udrea

  Fagaraoului

  Olteniei

  Belgrad

  Tudor Vladimirescu

  Oradiei

  Strungarilor

  Metalului

  Soarelui

  Depoului

  PiatraCraiulu

  i

  MaximGorki

  Maiakovski

  Trandafirilor

  Timiooarei

  Locomotivei

  Dmbul

  Rotund

  Poienarilor

  Atelierului

  AlexandruOdobescu

  Sanatorului

  Simion

  Balint

  EcaterinaTeodoroiu

  JeanJaures

  Maramure

  oului

  Doinei

  Izvorului

  Vioinilor

  Codrului

  Colonia

  Breaza

  Dorului

  Senina

  Nicolae Teclu

  Cocorilor

  Graurilor Breaza

  Piersicului

  Poteca Eufrosin

  ViileNadaoel

  Vrancea

  Spataru

  Milescu

  PetrachePoienaru

  PapiuIlarian

  Dragoo

  Voda

  Fabricii d

  e chibritu

  ri

  GariiStelu?

  ei

  Brnduoelor

  Oaoului

  Stephenson

  Razboieni

  Dumbrava Rooie

  Gladiolelor

  Calugareni

  Puie?ilorGh. A

  sachi

  Spiru HaretPostavarul

  Nadaoe

  l

  JanHuss

  N. Romnu

  Al. Sahie

  Iris

  Ovidiu

  Munteniei

  Giordano Bruno

  TreboniuLaurian

  CodruDraguoanu

  Fundatura

  VasileLucaciu

  Bujorului

  Feteoti

  Sobarilor

  Iasomiei

  Ceferiotilor

  Cosm

  inuluiOdobe

  oti

  Bulevardul Muncii

  Caramidarilor

  Byron

  Fabricii

  Tabacarilor

  Por?elanului

  Cmpul Pinii

  Vulturului

  Cosaoilor

  Albiei

  Cmpina

  Plevnei

  Bulgarilor

  Grivi?ei

  Arad

  Margaritarilor

  Teilor

  Ghioceilor

  Garoafelor

  Ierbii

  Luncii Boblne

  i

  Aleod

  Margaului

  Fabriciidezahar

  Viorelelor B

  eiuoului

  Barc I

  Barc II

  Barc III

  Colecti viotilor (G

  r igoreIgnat)

  IonIonescudelaBrad

  Fnului

  Lucernei

  Copacilor

  Frumoasa

  Morii Ciocanului Osta

  oilor

  Rozelor

  Aviaror DrjanO

  . Bancila

  Calea Someoeni (Traian Vuia)

  Turnu SeverinStraja

  Pripor

  Tractoriotilor

  Caransebeo

  Oraotiei

  Liniotei

  Vlad?ep

  eo

  Cornului

  Dobrogei

  Funda tur a

  Barbu

  Lautaru

  Sportului

  Banatului

  BaiiPelaghia

  Roou

  Ghimeoului

  Turnu Roou

  Aiudului

  Someoeni Bai

  Brigadierilor

  nfra?irii

  Vidrei

  Hunedoar

  ei

  Timioului

  Blajulu i

  Rod nei

  Branului

  Ion Oarga

  Meoteru

  Manole

  Dunarii

  Jiului

  Bega

  Harghita

  Braila

  Tulcea

  Streiului

  Nirajului

  Mureoului

  Oltului

  Siretului

  Sarmisegetuza

  Trnavelor

  Slatina

  Criului

  ntre lacuri

  Aurel Vlaicu

  Theodor Mihali

  Tineretului

  Cojocnei

  Dmbovi?ei

  Dejului

  Abrudului

  TribunuVladu?iu

  Cernei

  Fabricii d

  e zahar

  Molnar Piuariu

  Teleorman

  Ialomiei

  Trotu ului

  Muoat

  Banilor

  Inului

  Anina

  Gradinarilor

  Magura

  Rasaritului

  Caru?aoilor

  Ppai PrizF.

  Bucureti

  CalanHenri Barbusse

  Cibinului

  Cepei

  RovineIazului

  Rasaritului

  Ion

  Vitezu

  Gherasim

  Domide

  Rooiori

  Petrila

  Livezii

  Bem

  Gospodarilor

  Lotrului

  Maraoeoti

  Meseriilor

  Paris

  Olaneoti

  Zizinului

  Calimaneoti

  Ecaterina

  Varga

  Blanarilor

  VasuluiOituz

  Maraoeot

  i

  Porumbei

  lor

  Izei

  AntonPann L

  acu Rou

  Iazului Ciocrliei

  AleeaBrsei

  Crinului

  Scorarilor

  Gorundului

  Buftea

  Cernavoda

  Gheorghe Lazar

  I.C.

  Frimu

  GalaiB

  orzeoti

  Ploieoti

  Nicolae Balce

  scu

  Argeo

  Constan?a

  Someoului

  13 Septe

  mbrie

  AntonPann

  Lalelelor

  Croitorilor

  Iaoilor

  I. P. Voineoti

  Cuza Voda

  Bulevard

  ul 21 Decembr

  ie 1989

  Petofi Sndor

  Navodari

  Piteoti

  Dobrogea

  nu Gherea

  Reoi?a Calea D

  orobanilo

  r

  Progresului

  Venus

  Inau

  Baladei

  Beethoven

  Artelor

  Coastei

  Semenicului

  Arieoului

  ZahariaCarcalechi

  Carbunarilor

  Nasaud

  PietroasaBacau

  Dostoievski (Vasile Milea) Actorului

  Flutu


Recommended