Home >Documents >Program- - USMF · 2019-03-04 · Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea...

Program- - USMF · 2019-03-04 · Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea...

Date post:27-Dec-2019
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Ministerul Sănătății din Republica Moldova

  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

  Societatea Științifică a Igieniștilor din Republica Moldova

  Conferinţa Știinţifico-Practică Naţională cu Participare Internaţională

  „SĂNĂTATEA OCUPAŢIONALĂ: PROBLEME ŞI

  REALIZĂRI”

  Ediția I, Chișinău, 5-7 iunie 2014

  Program-invitație

 • ORGANIZATORI

  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

  ”Nicolae Testemițanu”

  din Republica Moldova

  Societatea Igieniștilor din Republica Moldova

 • Stimate (ă) domn (doamnă)

  Vă invităm s-a participați la lucrările primei ediții a Conferinței Știinţifico-practice Naţionale cu

  participare Internaţională „SĂNĂTATEA OCUPAŢIONALĂ: PROBLEME ŞI

  REALIZĂRI”, care va avea loc la 5-7 iunie 2014, la Chișinău, în Sala de conferințe a Centrului

  Național de Sănătate Publică (str. Gheorghe Asachi, 67 A)

  Comitetul organizatoric

  NOTĂ. Comunicările vor fi prezentate în formatul Power Point. Timpul alocat fiecărei

  prezentări este de 10 minute..

  Reprezintatorii sunt rugați să nu depășească timpul alocat. Moderatorii conferinței

  vor atenționa prezentatorii cu un minut înainte de expirarea timpului alocat pentru

  conumicarea respectivă.

 • COMPONENȚA COMITETULUI DE ORGANIZARE

  Comitet de onoare

  ABABII Ion – Rector USMF ”Nicolae Testemițanu”, academician al AȘM, profesor universitar,

  doctor habilitat, Republica Moldova

  OPOPOL Nicolae - membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat, USMF

  ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  OSTROFEȚ Gheorghe - profesor universitar, doctor habilitat, USMF ”Nicolae Testemițanu”,

  Republica Moldova

  NAGHI Eugenia – profesor universitar, doctor, UMF ”Carol Davila”, București, România

  TOMA Ion - profesor universitar, doctor, UMF din Craiova, România

  PĂUNCU Elena Ana – profesor universitar, doctor, UMF ”Victor Babeș”, Timișoara, România

  FELSZEGHI Sara – doctor, inspector național de Medicină Ocupațională, Ungaria

  ЯВОРОВЬСКИЙ О. П. – profesor universitar, doctor în științe medicale, Universitatea

  Națională de Medicină ”A. A. Bogomoliț”, Kiev, Ucraina

  Comitet de organizare

  Președinte: FRIPTULEAC Grigore - profesor universitar, dr. habilitat, șef catedră

  Igienă, USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  Vicepreședinte: BAHNAREL Ion - profesor universitar., dr. habilitat, șef catedră Igienă

  generală, USMF ”Nicolae Testemițanu”. Președintele Societății

  Igieniștilor din Republica Moldova

  BODRUG Nicolae - profesor universitar., dr. habilitat, Departamentul

  Medicină Internă, Disciplina boli ocupaționale

  CONSTANTIN Brândușa – conferențiar universitar., dr., șef catedră

  Medicina muncii, UMF ”Gr. T. Popa”, Iași, România

  Membri:

  PÎNZARU Iurie - şef Centru Siguranţă Chimică şi Toxicologie, CNSP, dr.

  SUVEICĂ Luminița - Medic-șef CSP mun. Chișinău, dr.

  CEBANU Serghei - conferențiar universitar, dr.

  FERDOHLEB Alina - conferențiar universitar, dr.

  BARBĂ Doina - conferențiar universitar, dr.

  VASILIEV Veceslav - Șef secție Sănătate Ocupațională, CNSP

  MARANDEL Constantin - Medic-șef CSP mun. Bălți

  PRUNICI Petru – medic-șef CMP Tiraspol

  Secretariat:

  MEȘINA Victor - conferențiar universitar, dr.

  RUSSU-DELEU Raisa - conferențiar universitar, dr.

  CROITORU Cătălina - conferențiar universitar, dr.

  TIHON Aliona – conferențiar universitar, dr.

  GRIGORIȚĂ Iurie – asistentent universitar

  EFTODI Iulia – medic-rezident

 • PROGRAM

  Joi, 5 iunie 2014

  1400-1600 Înregistrarea participaților

  HOL Centrul Național de Sănătate Publică, str. Gheorghe Asachi 67 A, Chișinău

  1630 Vizitarea orașului subteran al vinului

  Vineri, 6 iunie 2014

  800 – 900 Înregistrarea participaților

  900 - 1000 Deschiderea lucrărilor Conferinței

  900 - 910 Rectorul Universității de Stat de medicină și Farmacie ”Nicolae

  Testemițanu” din Republica Moldova

  Academician AȘM, Profesor universitar, Doctor habilitat

  Ion ABABII

  Cuvint de salut

  910 – 920 Ministrul Sănătății al Republicii Moldova

  Dr. Andrei USATÎI

  920 – 930 Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

  Valentina BULIGA

  930-935 Director general al Centrului Național de Sănătate Publică

  Dr. Mihai PÎSLĂ

  935 – 940 Coordonator național a Organizației Internaționale a Muncii (OIL) în

  Republica Moldova

  Oxana LIPCANU

  940 – 945 Președintele Sindicatului ”Sănătatea” din Republica Moldova

  Victor BENU

  945 – 950 Președintele Societății Medicina Muncii din România

  Profesor universitar, Dr. Eugenia NAGHI

  950 – 955 Inspecția Națională de Medicină Ocupațională, Ungaria

  Profesor universitar, Dr. Sara FELSZGHI

  955 – 1000 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца,

  Украина

  Профессор, доктор медицинских наук,

  Олександр Яворовский

  1000 – 1030 SESIUNEA ”Serviciul de Sănătate ocupaţională: direcţiile de

  activitate”

  Moderatori: Nicolae OPOPOL, Mihai PÎSLĂ, Eugenia NAGHI, Sara

  FELSZEGHI

 • 1000 – 1010 Probleme actuale ale sănătăţii ocupaţionale în Republica Moldova

  Grigore FRIPTULEAC, Ion BAHNAREL,Mihai PÎSLĂ

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, CNSP

  1010 – 1020 Principalele aspecte practice ale reglementării medicinii ocupaţionale din

  Ungaria

  Sára FELSZEGHI

  1020 – 1030 Învățământul de medicina muncii din Timișoara în perspectiva viitorului

  specialității

  Elena-Ana PĂUNCU, Florina Georgeta POPESCU, Madia Celita

  HANNA

  UMF ”Victor Babeș”, Timișoara, România

  1030 – 1040 Sănătatea publică şi medicina ocupaţională

  Doina POPA, Irina ALEXANDRESCU, Brânduşa CONSTANTIN

  UMF ”Gr.T.Popa”, Iași, România

  1040- 1050 Supravegherea sanitară curentă – compartiment important în activitatea

  secției sănătatea ocupațională

  Serghei LIPOVAN, Ion TULGARA, Ion SPĂTARU, Victoria

  CIAPALA, Vladimir BUGAN

  CSP municipiul Chișinău, Republica Moldova

  1050- 1100 Experiența și bunele practici ale țărilor Uniunii Europene în domeniul

  fortificării serviciului sănătății ocupaționale

  Mihai PÎSLĂ, Ion BAHNAREL, Alina FERDOHLEB,

  CNSP, Republica Moldova

  1100 - 1130 Pauză de cafea

  1130 – 1300 SESIUNEA ”Boli profesionale ca problemă de sănătate publică”

  Moderatori: Grigore FRIPTULEAC, Nicolae BODRUG, Ion TOMA,

  Olexandr IAVOROVSKII

  1130 – 1140 Morbiditatea profesională în România. Declararea bolilor profesionale și

  utilitatea dosarului electronic de sănătate

  Dorin TRIFF, Vladimir MACOVEI, România

  1140 – 1150 Incidenţa şi evoluţia cazurilor de silicoză în clinica de medicina muncii din

  Craiova în ultimii trei ani

  Nina IONOVICI, Rahela Iulia MARCU, Venera DINESCU, Maria

  Magdalena MATEICĂ

  UMF din Craiova, România

  1150 – 1200 Corelaţii între ameliorarea statusului funcţional şi creşterea calităţii vieţii la

  pacienţii cu discopatie lombară de etiologie profesională

  Iulia-Rahela MARCU, I. TOMA, M. G. BUNESCU, C. CICOS

  UMF din Craiova, România

  1200 – 1210 Cancerul pulmonar profesional

  Paula TECUCEANU, Eugenia NAGHI, Claudia HANDRA, Agripina

 • RAȘCU

  UMF ”Carol Davila”, București, România

  1210 – 1220 Aspectele morbidităţii profesionale înregistrate în raionul Hînceşti

  Anatolie CONDREA

  CSP raionul Hîncești, Republica Moldova

  1220 – 1230 Intoxicațiile cu pesticide și bolile ocupaționale la muncitorii din Republica

  Moldova

  Iulia EFTODII, Nicolae BODRUG, Irina COȘCIUG, Doina BARBA,

  Rodica ȚABUR

  CNSP, USMF ”Nicolae Testemițanu”, Spitalul Clinic Republican

  1240 – 1250 Unele aspecte ale morbidităţii profesionale la întreprinderile de construcţie

  din mun. Chişinău

  Igor FEOFANOV, Mihai PALANCIUC

  CSP municipiul Chișinău, Republica Moldova

  1250 - 1300 Evoluția fenomenului de dizabilitate la populația de vârstă aptă de muncă

  prin prisma medicinii ocupaționale

  Alina FERDOHLEB, Narcisa MAMALIGA

  CNSP, Republica Moldova

  1305 – 1400 Prânzul

  1400 – 1600 SESIUNEA ”Estimarea condițiilor de muncă și a sănătății

  angajaților, măsuri profilactice”

  ”Promovarea sănătății la locul de muncă”

  Moderatori: Ion BAHNAREL, Iurie PÎNZARU, Elena-Ana PĂUNCU,

  Mihai-Leonida NEAMȚU

  1400-1410 Prezenţa semnelor subiective de oboseală la un lot de adolescenţi de la

  liceul de informatică din Iaşi

  Adriana ALBU, Magda NEGREA, Brânduşa CONSTANTIN

  UMF ”Gr.T.Popa”, Iași, România

  1410 – 1420 Rata de absenteeism în rândul lucrătorilor din industria constructoare de

  mașini

  M. G. BUNESCU, Nina IONOVICI, I. TOMA

  UMF din Craiova, România

  1420 – 1430 Patologia oculară la operatorii dintr-un serviciu de informatică

  Brânduşa CONSTANTIN, Adriana ALBU, Ştefania AGACHE

  UMF ”Gr.T.Popa”, Iași, România

  1430 – 1440 Метилтретбутиловый эфир как производственный яд и глобальный

  загрязнитель окружающей среды: гигиена труда при получении и

  использовании, особенности эколого-токсикологического воздействия

  Александр ЯВОРОВСКИЙ, Юрий ПАУСТОВСКИЙ, Валентина

  ЗЕНКИНА

  Национальный Медицинский Университет им. А.А. Богомольца,

  Киев, Украина

 • 1440 – 1450 Комплексная физиолого-гигиеническая оценка труда операторов при

  получении наночастиц металлов физическими методами

  Александр ЯВОРОВСКИЙ, Татьяна ЗИНЧЕНКО, Валентина

  ШЕВЦОВА, Александр МИНЧЕНКО

  Национальный Медицинский Университет им. А.А. Богомольца,

  Киев, Украина

  1450 – 1500 Estimarea stării de sănătate a angajaţilor fabricii de confecţii S.A.

  ,,Tricon,, din or. Cahul în relaţie cu factorii mediului ocupaţional

  Natalia BEZMAN; Nicolae OPOPOL, Victor MEȘINĂ, Veaceaslav

  CARP

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, CSP raionul Cahul, Republica

  Moldova

  1500 - 1510 Estimarea stării de sănătate a angajaților întreprinderii S.A. “Incomlac” din

  municipiul Bălți

  Elena ROTARU, Victor MEȘINA, Constantin PROCOPIE,

  AlexeiCHIRLICI

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, CSP Bălți, Republica Moldova

  1510 – 1520 Cooperare și interdisciplinaritate în Promovarea Sănătății la Locul de

  Muncă

  Simona TITULA, Theodor HARATĂU

  Fundația Romtens, Bucureșri, România

  1520 – 1530 Zgomotul ca factor de risc profesional la întreprinderile de procesare a

  cărnii

  Iurie PÎNZARU

  CNSP, Republica Moldova

  1530 – 1540 Evaluarea igienică a calității mediului ocupațional în întreprinderile de

  panificație

  Ion SPĂTARU

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  1540 – 1550 Promovarea sănătăţii la locul de muncă: repere europene

  Doina POPA, Brânduşa CONSTANTIN

  UMF ”Gr.T.Popa”, Iași, România

  1550 – 1600 Evaluarea efectuării examenelor medicale şi instruirii igienice a

  angajaţilor care activează cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi

  Ala TÎRSÎNA, Mariana ZAVTONI, Elena SANDULEAC, Tatiana

  MANCEVA

  CNSP, Republica Moldova

  1600 - 1630 Pauza de cafea

  1630 – 1800 SESIUNEA ”Varia ”

  Moderatori: Gheorghe OSTROFEȚ, Brândușa CONSTANTIN,

  Agripina RAȘCU, Raisa RUSSU-DELEU

 • 1630 - 1640 Manifestări respiratorii ȋn boala de reflux

  Mihai-Leonida NEAMȚU

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1640 – 1650 Aspecte endocrinologice la pacientul critic

  Mihai-Leonida NEAMȚU

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1650 - 1700 Acidoza lactică post medicamentoasă la copii

  Nicolae BODRUG, Luminița DOBROTĂ

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1700 - 1710 Hemoragia gastro-intestinală. Modalităţi de diagnostic şi evoluţie la copil

  Nicolae BODRUG, Corina CAZAN, Viorel ISTRATE

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1710 – 1720 Intoxicaţia acută voluntară şi tentativa de suicid la adolescenţă

  Corina CAZAN, Nicolae BODRUG, Mihai-Bogdan NEAMȚU

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1720 – 1730 Măsuri non-farmacologice în tratamentul febrei la copii

  Luminița DOBROTǍ Mihai-Bogdan NEAMȚU, Cristian-Ștefan

  BERGHEA-NEAMȚU

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1730 – 1740 Cum interpretăm hemoleucograma cu ajutorul analizorului automat de

  hematologie

  Mihai-Leonida NEAMȚU, Cristian-Ștefan BERGHEA-NEAMȚU,

  Luminița DOBROTĂ

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1740 – 1750 Validarea gravităţii astmului bronşic şi a evoluţiei acestuia sub tratamentul

  de fond prin evaluarea oxidului nitric în aerul exhalat

  Iulia-Ida SIMINA, Rodica-Ana MUNTEAN

  Facultatea de Medicină ”Victor Papilian”, Universitatea ”Lucian

  Blaga” din Sibiu, România

  1750 – 1800 Discuții

  1900 Cina festivă

  Sâmbătă, 7 iunie 2014

  900 – 1100 SESIUNEA ”Starea de sănătate a angajaților în relație cu calitatea

  mediului ocupațional”

  Moderatori: Grigore FRIPTULEAC, Doina BARBĂ, Victor MEȘINĂ, Ștefan

 • ROȘCA

  900 – 910 Factorii chimici din mediul ocupaţional şi starea sănătăţii angajaţilor

  Veaceslav VASILIEV, Constantin IULARJI, Svetlana BANUL, Maxim

  MOGOREAN

  910 – 920 Monitorizarea stării de sănătate a angajaților

  Serghei LIPOVAN, Luminița SUVEICĂ, Vladimir BUGAN, Victoria

  CIAPALA

  920 – 930 Evaluarea condiţiilor de activitate a lucrătorilor echipelor de asistenţă

  medicală de urgenţă

  Albina BULMAGA, Vasile IACHIM, Mihai PÎSLĂ

  930 – 940 Evaluarea modificărilor stării funcţionale a organismului angajaţi lor secţiei

  de preparare a soluţiilor hidroalcoolice de la întreprinderile farmaceutice

  Iurie GRIGORIȚĂ, GrigoreFRIPTULEAC

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  940 – 950 Starea de sănătate a muncitori lor din întreprinderea S.A. „Сarierea de

  granit şi petriş” din Soroca în relaţie cu calitatea mediului ocupaţional

  Vladimir GUȚU

  CSP raionul Soroca, Republica Moldova

  950 – 1000 Sănătatea fizică și calitatea vieții studenți lor medici

  Lilia LUPU, Constantin CREȚU, Rodica IGNAT, Angela FILIMON,

  Lucia OZNEA, Alexandru GAVRILIUC, Ghenadie CUROCICHIN

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  1000 – 1010 Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor din mun. Chișinău după

  indicatorii morbidității prin incapacitate temporară de muncă

  Luminița SUVEICĂ, Daniil MIRCA, Ion SPĂTARU, Victoria

  CIAPALA, BUGAN Vladimir, Vasele BULIBAȘ

  CSP municipiul Chișinău, Republica Moldova

  1010 – 1020 Problemele examinării medicale ale angajaţilor din agricultură şi căile de

  rezolvare a lor

  Victor ZAPORAJAN

  CSP raionul Briceni, Republica Moldova

  1020 – 1030 Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă a angajaţilor implicaţi în

  procesul de depozitare şi realizare a pesticidelor

  Mariana ZAVTONI

  CNSP, Republica Moldova

  1030 – 1040 Evaluarea conținutului de plumb în factorii de mediu şi argumentarea

  actualității problemei de sănătate publică

  Elena JARDAN

  CNSP, Republica Moldova

  1040 – 1050 Evaluarea stării de sănătate și condițiilor mediului ocupațional a

  angajaților întreprinderilor zootehnice din raionul Orhei

  Pavel DOIBANI, Vasile GUȘTIUC, Rafail ȘIHLEAROV

  CSP Orhei, Republica Moldova

  1050 – 1100 Accidentele de muncă și bolile profesionale

  Aliona TIHON

 • USMF „Nicolae Testemițanu”

  1100 – 1130 Discuții

  1130 – 1200 Pauza de cafea

  1200 – 1345 SESIUNEA DE POSTERE

  Holul CNSP

  1. Crearea și dezvoltarea serviciului medicina muncii – una din prioritățile

  politicii sociale

  Vasile IACHIM, Vladimir BEBÎH

  CNSP, Republica Moldova

  2. Abordări contemporane în evaluareariscurilor profesionale

  Raisa RUSSU-DELEU, Grigore FRIPTULEAC, Victor MEȘINĂ

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  3. Pregătirea profesională în sănătatea ocupațională probleme și perspective

  Raisa RUSSU-DELEU, Victor MEȘINĂ

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  4. Studiu de caz privind gestionarea unei suspecții de boală profesională

  Lidia BOGDAN

  CSP municipiul Chișinău, Republica Moldova

  5. Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor municipiul Chișinău prin boli

  profesionale

  Serghei LIPOVAN, Ion SPĂTARU, Ion TULGARA, Daniil MIRCA

  CSP municipiul Chișinău, Republica Moldova

  6. Estimarea calităţii examenelor medicale profilactice în relaţie cu starea de

  sănătate a angajaţilor

  Alexandru TCACI, Anatol MALÎI, Maxim MOGOREAN

  CNSP, Republica Moldova

  7. Aspecte igienice ale condițiilor de muncă a medicilor stomatologi:

  abordare teoretică

  Elena CIOBANU, Lili GROZA

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  8. Influența zgomutului industrial asupra organizmului muncitorilor

  Anatolii MALÎI, Iulia EFTODII, Constantin IULARJI, Alexandru

  TCACI

  CNSP, Republica Moldova

  9. Rezultatele examenelor medicale complexe ale sportivilor din Republica

  Moldova

  Vladislav RUBANOVICI, Serghei CEBANU, Gheorghe ŞTEFANEŢ

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, CNMS „Atletmed”, Republica

  Moldova

  10. Stresul la locul de muncă – problemă actuală a sănătății ocupaționale

  Raisa RUSSU-DELEU, Serghei LIPOVAN, Tamara PASCARI,

  Tatiana BELAIA

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, CSP Chișinău, CSP Cimișlia, CSP

  Ialoveni, Republica Moldova

 • 11. Aspectele igienice şi ergonomice din industria confecţiilor: studiu

  multicentric

  2 Iurie BOBU, 3 Dumitru PETROV, 4 Rafail ȘIHLEAROV, 5 Lidia

  BOGDAN, 6 Tatiana BELAIA

  CSP Fălești, CSP Florești, CSP Orhei, CSP Chișinău, CSP Ialoveni,

  Republica Moldova

  12. Evaluarea igienică a condițiilor de muncă, nutriției și stării de sănătate a

  lucrătorilor restaurantelor clasice la implementarea tehnologiilor moderne

  Raisa RUSSU-DELEU, Ludmila ANTOSII, Serghei LIPOVAN, Albert

  RAILEAN, Lora GÎȚU, Alexei CHIRLICI

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, CSP Chișinău, Republica Moldova

  13. Evoluția morbidității pe 10 ani și aprecieri privind activitatea de promovare

  a sănătății la locul de muncă într-o societate comercială Timișoreană

  Laura JEBEREANU, Brigitha VLAICU, Elena-Ana PĂUNCU, Sorin

  Adrian JEBEREANU, Theodor HĂRĂTĂU

  UMF ”Victor Babeș”, Timișoara, România

  14. Spectrul etiologic şi dificultăţile terapeutice în infecţiile de plagă

  Greta BALAN, Valeriu RUDIC

  USMF ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

  1345 - 1400 Concluzii și încheierea lucrărilor

  Președintele Comitetului de Organizare,

  profesor universitar, dr.habilitat, Grigore FRIPTULEAC

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended