Home >Documents >Profilul tehnic Domeniul : Mecanica Calificarea TEHNICIAN...

Profilul tehnic Domeniul : Mecanica Calificarea TEHNICIAN...

Date post:11-Sep-2019
Category:
View:15 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Profilul tehnic

  Domeniul : Mecanica

  Calificarea TEHNICIAN TRANSPORTURI

 • Autor:

  Prof. FLORENTINA GASPAR

  Ing. Prof. DELIA TOMESCU

  Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Bucuresti

 • I. PREZENTAREA CAIETULUI DE PRACTICĂ.....................................

  5

  II. OBIECTIVELE STAGIULUI DE PRACTICĂ ..................................

  6

  III. ORGANIZAREA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ .........

  7

  III.1.Cadru general ........................................................................

  7

  III.2. Părţile proiectului .................................................................

  8

  III.3. Norme de sănătate şi securitate în muncă ........................

  9

  III.4. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor ....................

  10

  III.5.Norme de igienă la locul de muncă .....................................

  11

  III.6. Activităţi susţinute de elevul practicant……………………

  12

  III.7. Descrierea meseriei şi competenţele urmărite de stagiul

  de pregătire practică …………………………………………

  13

  III.8. Fişe de documentare …………………………………………

  14

  III.9. Fişe de lucru ………………………………………………….

  18

  III.10. Sfaturi pentru o activitate eficientă ……………………….

  25

 • Pagina 4

  IV. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR ÎN CADRUL STAGIULUI DE

  PREGĂTIRE PRACTICĂ ........................................................................

  26

  V. DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ LA AGENTUL

  ECONOMIC ...................................................................................

  27

  V.1. Informaţii privind părţile participante la stagiul de

  practică ..........................................................................................

  27

  V.2. Planificarea calendaristică a stagiului de practică ............

  29

  V.3. File de Jurnal de practică ...................................................

  31

  V.4. Chestionar pentru investigarea meseriei .........................

  36

  VI. ELEMENTE PRIVIND EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ .....

  37

  VI.1. Fişă de autoevaluare realizată la sfârşitul stagiului de

  către elevul practicant .................................................................

  37

  VI.2. Fişa de observare a activităţii zilnice a elevului

  practicant ……………………………………………………………

  39

  VI.3. Fişa de observare a nivelului de atingere a

  competenţelor specifice urmărite prin stagiul de practică ….

  40

  VI.4. Chestionar pentru asigurarea feed-backului ……………

  41

  VII. BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………… 42

 • Pagina 5

  Dragi elevi,

  Acest caiet de practică a fost conceput pentru a facilita structurarea stagiului de practică la partenerul economic, prin corelarea cunoştinţelor anterior asimilate cu cerinţele specifice unui asemenea demers.

  Caietul a fost gândit cu un nivel larg de generalizare, pentru ca fiecare elev, prin efort individual, să îşi poată construi propriul parcurs al activităţii, în condiţiile validării finale a competenţelor dobândite conform standardului de pregătire profesională.

  Pentru ca abilităţile obţinute să fie durabile, este necesară raportarea activităţilor practice la propriile cunoştinţe anterioare şi la propriile aşteptări, la colectivul şi mediul de lucru. De aceea, va trebui să dezvoltaţi activităţi ÎNAINTE, ÎN TIMPUL şi LA FINALUL stagiului. Pentru a sprijini acest demers, caietul este structurat astfel: SECVENŢĂ INTRODUCTIVĂ Aici veţi găsi informaţii privind obiectivele stagiului de practică, ce reprezintă finalitățile demersului de instruire la agentul economic partener al unității școlare.

  ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE Pentru a vă structura într-o manieră optimă activităţile, trebuie să cunoaşteţi competenţele ce trebuie formate; această parte cuprinde norme SSM obligatorii, lista competenţelor solicitate de standardul de pregătire profesională, câteva fişe de documentare şi de lucru care se bazează pe cunoştinţe anterioare, totul raportat la cadrul legislativ privind derularea stagiilor de pregătire practică.

  ACTIVITĂŢI ÎN TIMPUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Competând acestă parte, veţi identifica mai bine actorii participanţi la demersul de instruire, iar la finalul zilei de lucru veţi putea sistematiza eficient abilităţile dobândite; filele de jurnal sunt principala dovadă activităţii depuse şi cel mai important instrument pentru vă planifica îmbunătăţirea performanţelor. ACTIVITĂŢI LA FINALUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Orice demers este eficient dacă răspunde cerinţelor; aşadar, o evaluare a stagiului este obligatorie. Completând chestionarele din caiet care vă sunt adresate şi apoi comparându-le cu caracterizările elaborate de tutore şi de cadrul didactic/maistrul veţi realiza măsura în care efortul vostru a fost finalizat cu succes sau care sunt aspectele ce trebuie remediate.

  Vă dorim succes !

 • Pagina 6

  Obiectivele stagiului de practică sunt:

  1. practicarea profesiunii alese, în condiţii reale,

  astfel încât integrarea pe piața muncii să solicite

  un efort minim;

  2. dezvoltarea abilităţilor necesare alegerii propriul

  parcurs profesional;

  3. dezvoltarea capacității de reflecție, pentru ca

  elevul să identifice propriile nevoi de formare și

  să își gestioneze activitățile în conformitate cu

  personalitatea și cu așteptările sale ;

  4. înțelegerea mecanismelor care fundamentează

  învățarea pe tot parcursul vieții;

  5. responsabilizarea elevilor faţă de muncă, în

  special şi faţă de viaţă, în general.

 • Pagina 7

  III.1. Cadru general

  Prezentul stagiu de practică este organizat, coordonat şi monitorizat prin

  respectarea Ordinul nr. 3539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului

  de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic.

  Prin stagiul de practică desfăşurat la agenţii economici parteneri, elevul poate demonstra însuşirea competenţelor solicitate de standardul de pregătire

  profesională, ca primă condiţie de validare a pregătirii de specialitate.

  Activităţile planificate sunt conforme cu legislaţia în vigoare şi corelează

  abilităţile teoretice şi practice asimilate în cadrul programelor anterioare cu

  cerinţele de dezvoltare incluse în Planurile de învăţământ şi Curriculumul şcolar.

  Pentru a eficientiza activităţile, elevii vor fi monitorizaţi şi îndrumaţi

  permanent de către persoanele abilitate, iar validarea stagiului se va realiza

  printr-o evaluare finală care constă în susţinerea unei probe teoretice orale şi a

  unei probe practice.

  Evaluarea finală, ca bază a notării, va fi realizată de tutore împreună cu

  cadrul didactic şi are în vedere nu numai competenţele tehnice ci şi pe cele

  comportammentale şi de integrare în colectivitate.

  Pentru a demonstra implicarea şi progresul obţinut, elevii vor consemna

  în caietul de practică lucrările efectuate, impresiile şi noile obiective privind

  nevoia de formare, pentru a putea identifica, impreună cu ceilalţi actori din

  proiect, noi oportunităţi în parcursul profesional.

 • Pagina 8

  III.2. Părţile proiectului

  A. Instituţii implicate în desfăşurarea activităţilor de practică:

  Organizatorul de practică este organizația de învăţământ preuniversitar

  acreditată sau acreditată care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative,

  potrivit legislaţiei române în vigoare.

  Partenerul de practică este agentul economic care desfăşoară activităţi

  corelate cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale,

  care poate participa la procesul de instruire practică a elevilor şi care a întocmit în

  acest sens o Convenţie de Practică cu organizatorul de practică..

  B. Persoane implicate în desfăşurarea activităţilor de practică:

  Coordonatorul de practică este cadrul didactic desemnat de către

  organizația școlară, care asigură planificarea, organizarea şi supravegherea

  desfăşurării stagiului de practică.

  Elevul practicant este elevul organizatorului de practică ce desfăşoară

  activităţi practice pentru consolidarea şi pentru formarea abilităţilor aplicabile, în

  concordanţă cu spec

Embed Size (px)
Recommended