+ All Categories
Home > Documents > Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Upload: larisa-huhulia
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
48
7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 1/48 Profilaxia afec iunilor ț musculoscheletale legate de manevrarea bolnavului
Transcript
Page 1: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 1/48

Profilaxia afec iunilorț

musculoscheletale legatede manevrarea bolnavului

Page 2: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 2/48

Cele mai frecvente leziunimusculoscheletale sunt cele de

suprasolicitare la nivelul:coloanei vertebraleumerilor.

Page 3: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 3/48

BIOMECANICA I ANATOMIAȘ

COOANEI !E"TEB"AE Este se#mentul central al trunchiului care

are rol de a absorbi for ele de compresie$ț

torsiune$ lovire etc. din timpul activit% ilor ț particip% la mi c%rile capului i trunchiului.ș ș

Ea este alc%tuit% din mai multe vertebre&''(')* unite +ntre ele i aran,ate succesivș

&metameric*.

Page 4: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 4/48

Coloana se +mparte +ntr(un

se#ment mobil i unul imobil:șse#ment vertebre

mobil   CervicalToracalombar

-/0

imobil   1acralCocci#ian

0) &/(-*

Page 5: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 5/48

2nitatea func ional% a coloanei esteț

reprezentat% de:  ,um%t% ile a dou% vertebre succesive$ț

discul intervertebral$articula iile intervertebrale i aparatulț ș

capsuloli#amentar aferent.

Page 6: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 6/48

Coloana prezint% /' astfel de unit% i func ionaleț ț

mobile.

 3ntr(o unitate sunt posibile$ de re#ul%$ mi c%ri de:șfle4ie$ e4tensie$ rota ie$ +nclinare lateral% dr.5st#.ț

6radul de mobilitate difer% +n func ie de re#iune:ț

cea mai mobil% este cea cervical% i lombar%$ș

mai pu in mobil% este coloana dorsal% & fiind le#at% deț

coaste*

Page 7: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 7/48

Traumatismele coloanei apar prinacceler%ri i deceler%ri bru te ale corpuluiș ș

i afecteaz% +n special zonele de tranzi ieș țdintre un se#ment mobil i unul mai pu inș ț

mobil &E4. la trecerea dintre coloana

dorsal% i cea lobar%*ș

Page 8: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 8/48

Discurile intervertebrale

Ele articuleaz%sincondrotic

vertebrele +ncep7ndde la C8 p7n% la 18$ sunt fi4ate prin fibre

de cola#en de

corpurile vertebrale.

Page 9: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 9/48

!ertebrele ofer% stabilitate iar discurilemobilitate.

 9iscul intervertebral este format:  dintr(o poriune periferic% numit% inelul fibros 

&cola#en$ s%rac +n ap%*

;i o alta central% numit% nucleul pulpos &deconsisten % #elatinoas%$ bo#at +n ap%*.ț

Page 10: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 10/48

 3n%l imea relativ% a discurilor intervertebralețdetermin% #radul de mobilitate dintre dou%vertebre al%turate. Mobilitatea este determinat%de raportul dintre +n%l imea disculuițintervertebral i +n%l imile hemivertebrelorș țal%turate:

Cervical: /:0 Toracal: :0 ombar: :'

Page 11: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 11/48

structura sa +i confer% elasticitate$rezisten% ;i e4tensibilitate.

el +;i modific% forma dar nu ;i volumul diminueaz% presiunea e4ercitat% asupra

coloanei.

permit mi;carea( se deplaseaz% +ntr(unsens opus mi;c%rii care se e4ecut%.

Page 12: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 12/48

Nu este vascularizat &subst. nutritive ;ie4creia depind de mi;care ( principiu de

<burete=* Nu este inervat &nervii sunt la nivelul

li#amentului lon#itudinal posterior*.

Cu v7rsta scade elasticitatea disculuiintervertebral

Page 13: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 13/48

 >ierderea hidrat%rii nucleului pulposdetermin% apari ia fisurilor la nivelulț

<anulus fibrosus= ? nucleul herniaz% c%tre posterior sub li#amentul lon#itudinalposterior$ c%tre canalul vertebral #ener7ndhernia de disc.

 lateral c%tre #aura intervertebral%comprim7nd nervul spinal.

Page 14: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 14/48

Page 15: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 15/48

Page 16: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 16/48

1emne clinice

@recvent hernia de disc esteasimptomatic%.

9urerea apare atunci c7nd:  hernia vine in contact cu o structura nervoas%

&coada de cal$ nerv spinal*$ li#amentar%$

sau dac% creeaza un obstacol mecanic ceimpiedic% func ionarea normalț % a discului.

Page 17: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 17/48

Cele mai afectate zonesunt: 5 i 51₄ ₅ ș ₅ ₁

>esonalul medicalprezint% cel mai frecventlombal#ie.

In din cazuri$lombal#ia se datoreaz%leziunilor desuprasolicitare

Page 18: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 18/48

1uprasolicitarea discului

intervertebral se produce la: "idicarea unei #reut%i

cu spatele rotund Ddiscul intervertebraleste prins anterior ;ieste suprasolicitat li#.posterior 

"idicarea unei #reut%irotind trunchiul

Page 19: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 19/48

Page 20: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 20/48

"idicarea deasupra capului cu e4tensiacoloanei vertebrale

"idicarea unei #reut%i din pe #enunchisau din #hemuit

1tatul mai mult timp +n a;ezat pe scaun

&discurile sunt mai pu in solicitate +nțortostatism iș cel mai pu in +n decubit *ț

Page 21: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 21/48

Biomecanica ridicării unei

greută i externeț Atunci c7nd se ridic% o #reutate e4tern%

corpul uman ac ioneaz% ca o p7r#hie deț

#radul I. E4emplu: 9orim s% afl%m for a care seț

e4ercit% la nivelul discului intervertebral '

&punctul de spri,in* la ridicarea unei#reut% i e4terne +n dou% moduri diferiteț

Page 22: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 22/48

Obiectul are masa de #$ ceea cecorespunde unei for e rezistente deț

4$F m5sG &accelera ia #ravita ional%*Hț țapro4 N$ la care se adau#% #reutateatrunchiului i capului &)# 4H) N*$ș

 +n total 0 N.

Page 23: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 23/48

Bra ul for ei rezistenteț ț   &de la ' la centrulde #ravita ie sau #reutate* este de /cmț

la ridicarea corect% i 'cm la ceașincorect%.

Bra ul for ei activeț ț   este scurt$ de 0 cm$

adic% lun#imea apofizei spinoase.

Page 24: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 24/48

Page 25: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 25/48

>ortivit le#ii p7r#hiilor: @ rezistent% 4 bra ul for ei rezistenteHț ț

@ activ% 4 bra ul for ei activeț ț

@ activ% &muscular%*H @ rezistent% 4 bra ulțfor ei rezistente 5 bra ul for ei activeț ț ț

Page 26: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 26/48

@ mu chilor spatelui este de / N c7ndș

#reutatea este la / cm &bra ul for eiț ț

rezistente* i 'N c7nd este la ' cm.ș 9iscul intervertebral este solicitat cu @

muscular% @ rezistent%H /0N la

ridicarea corect% i '0N la ridicareașincorect%

Page 27: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 27/48

a ridicarea unor #reut% i mari se produce oț

contac ie instinctiv% a musculaturii abdominale iț ș

diafra#mului &presa abdominal%*. >resiunea intraabdominal% are un efect stabilizator

i reduce solicitarea discului intervertebral cu '.ș

&"izzi -*.

 3n consecin % ar tebui ca i la ridicarea unor #reut% iț ș țmai mici s% contract%m voluntar musculaturaabdominal%.

Page 28: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 28/48

FACTORI D RI!C lega i deț

manevrare" #ega$i de ac$iunea de manevrare"

ac$iuni care necesită for$ă % ridicare&

trac$iune& 'm(ingere )(acient& a(aratură*mi+cări re(etitive" re(etarea frecventă sau

continuă a unor mi+cări identice

(o,i$ii nefavorabile" cu trunchiul a(lecat&(e genunchi& rota ii ale trunchiuluiț  

Page 29: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 29/48

Factori lega$i de (acient"

pacienii cu care nu se poate face =corpcomun=

nu pot face priz% sunt imprevizibili pacient imobilizat & de Jnemanevrat=* pacien i masivi &talie$ #reutate mare*ț

Page 30: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 30/48

Factori lega$i de mediu"

pericol de alunecare$ c%dere$ +mpiedicare spaiu mic &camere mici$ mult% aparatur%$

mobil% etc.* denivel%ri

Page 31: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 31/48

Al$i factori de risc"

nu se poate apela la un alt a,utor  dot%ri5echipamente necorespunz%toare +nc%l%minte ;i +mbr%c%minte

necorespunz%toare cuno;tine insuficiente

Page 32: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 32/48

-anevrarea bolnavului D se poate

desf%;ura +n ' moduri metode de

manevrare manuale(

se realizeaz% prinfor% muscular%proprieK c7nd esteposibil cu a,utor din

partea pacientului

Page 33: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 33/48

metode de manevrarecu a,utorul unordispozitivea,ut%toare : centurier#onomice$ discpivotant$ cearceafurilesau saltele antistatice$

trapez$ plac% detransfer etc.

Page 34: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 34/48

Page 35: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 35/48

1altea antistatic%

Page 36: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 36/48

Cearceaf antistatic

Page 37: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 37/48

metode demanevrare cua,utorul unordispozitive5aparateelectromecanicemari &elevatoare*

Page 38: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 38/48

-anevrarea manuală are un risc deafectare musculoscheletal% maredeoarece: corpul pacientului are o distribuie

asimetric% a #reut%ii ;i nu prezint% zone

stabile care s% permit% realizarea unorprize ferme. 9in acest motiv este dificil pt.inetoterapeut s% realizeze Jcorp comun

cu pacientul=

Page 39: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 39/48

 +n anumite situaii pacienii sunt nelini;tii$a#resivi$ nu coopereaz% ceea ce poate

provoca accidente mediul +nco,ur%tor poate impune posturi ;i

aliniamente corporale dezavanta,oase

Page 40: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 40/48

manevrarea manual% a bolnavului trebuieredus% la minimum.

Manevrarea manual% nu poate fi evitat% +nanumite situaii: +n situaii de ur#en% +n mobilizarea se#mentar%

copii$ su#ari c7nd manevrarea are scop terapeutic &de stimularesenzoriomotorie*

Page 41: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 41/48

Reguli de ba,ă 'n manevrarea

bolnavului" LT se poziionez% c7t mai aproape iș

frontal fa % de pacient5obiect &eventualț

 +n#enuncheaz% pe pat*( coloana +nrectitudine &evit% fle4ia ;i rotaiatrunchiului*

>icioareale dep%rtate cel pu in e#al cuțl% imea oldurilor ț ș

Page 42: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 42/48

@le4ia #enunchilor(p7n% la &peste D⁰suprasolicitarea cartila,elor articulare*

Trunchiul se apleac% prin fle4ie din articula iațco4ofemural% Trunchiul se stabilizeaz% prin contrac iaț

musculaturii ( Aciunea de manevrare +ncepe cu

un inspir profund$ urmeaz% blocarea respiraieipentru a contracta musculatura spatelui ;i pecea abdominal%

Page 43: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 43/48

6reutatea se ridic% uniform prin e4tensiasimultan% a articula iilor oldului$ț ș

#enunchilor i #leznei ? intr% +n aciuneșmusculatura membrelor inferioare ;icenturii pelvine &+n loc de cea a p%rii

superioare a trunchiului*

Page 44: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 44/48

1e evit% rota ia trunchiului$ mai +nt7i seț

ridic% #reutatea apoi schimb%m direc ia(ț

deplas%m centrul de #reutate +n direciami;c%rii

 3n timpul transportului se va evita

lordozarea coloanei

Page 45: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 45/48

 +n situaii dificile se solicit% a,utorul maimultor persoane ( la pacienii imobilizai

minim / persoane &saltea antistatic%*. 3n acest caz:

o sin#ur% persoan% preia comandase ac ionez% la comand%ț

Page 46: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 46/48

>riza trebuie s% fie ferm%:a nivelul bazinului &;olduri*$ omoplai$ talie

1% nu fie dureroas% pentru pacientCentur% er#onomic% este mai si#ur% dec7t

prinderea pacientului de pantaloni

Page 47: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 47/48

echipament corespunz%tor: +nc%l%minteantiderapant%$ f%r% tocuri$ haine care s%

nu ,eneze mi;c%rile$ f%r% nasturi$ bi,uterii$obiecte +n buzunare. 1e poate purta ocentur% lombar%

Page 48: Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

7/23/2019 Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxia-afeciunilor-musculoscheletale-la-personalul-care-ingrijete 48/48

 Profilaxiainfecţiilor 

sp%larea pem7ini

masc%m%nu;i


Recommended