Home >Documents >Prof.Dr.Liana Simona Gheorghe ... ca numarul cazurilor internate de ciroza si hepatita cronica a...

Prof.Dr.Liana Simona Gheorghe ... ca numarul cazurilor internate de ciroza si hepatita cronica a...

Date post:30-Jan-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Avizat,

  Prof.Dr.Liana Simona Gheorghe Manager de Proiect

  CAIET DE SARCINI

  pentru atribuirea contractului de servicii de „Organizare seminarii de formare”in cadrul

  proiectului”Program de formare a personalului medical din Romania in managementul pacientilor

  infectati cronic cu virusi hepatitice B si C-HEPATER”

  cod CPV 79951000-5

  PROCEDURA DE ACHIZITIE: PROCEDURA OPERATIONALA INTERNA privind

  organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de

  achiziție publică ce au ca obiect

  Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016

  privind achizițiile publice

  2019

 • 2

  Descrierea tehnică face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie

  ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea

  tehnică;

  Serviciile vor fi prestate in baza contractului si numai in baza comenzii emise de autoritatea

  contractanta.

  Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta

  unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.

  OBIECTUL ACHIZITIEI : Obiectul prezentei Documentatii de atribuire îl constituie

  achizitionarea de servicii de ,,Organizare seminarii de formare’’ pentru proiectul „Program

  de formare a personalului medical din Romania in managementul pacientilor infectati

  cronic cu virusuri hepatitice B si C - HEPATER” cod SMIS 107931, cu respectarea

  specificatiilor minime obligatorii solicitate, precum si a restului de prevederi din prezenta

  Documentatie de atribuire.

 • 3

  SECTIUNEA 1

  PREZENTARE GENERALA A PROIECTULUI

  OBIECTIVE

  OBIECTIVUL GENERAL propus prin proiect este actualizarea, dezvoltarea si perfectionarea

  cunostintelor personalului medical primar (medici de familie) si personalului medical cu

  activitate in gastroenterologie, medicina de laborator, microbiologie medicala, medicina

  interna, imagistica medicala, boli infectioase, oncologie (medici rezidenti/ specialisti/

  primari) din Romania ce activeaza in unitati sanitare publice din regiunile de dezvoltare Sud,

  Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est, Centru, Vest, Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov, in ceea ce priveste

  diagnosticul precoce, stadializarea si managementul terapeutic si al complicatiilor

  pacientilor cu infectii cronice cu virusuri hepatitice B/D/C. Cu ajutorul acestui program de

  formare se doreste totodata crearea unei infrastructuri de conexiuni pentru implicarea

  personalului format in proiecte viitoare de screening pentru identificarea unor grupuri de

  persoane cu risc cu o prevalenta ridicata a infectiilor virale HBV/HDV/HCV, care necesita

  tratament cu antivirale.

  Formarea grupului tinta va crea infrastructura necesara implementarii programelor de

  screening national pentru depistrea pacientilor infectati. In cazul celor cu infectie cronica,

  prin metodele imagistice ce vor fi exemplificate in cadrul cursurilor practice se doreste

  imbunatatirea diagnosticului precoce al cirozei hepatice si al complicatiilor acestora precum

  carcinomul hepatocelular, pacientii fiind trimisi spre centre tertiare de hepatologie intr-un

  stadiu curativ.

  CONTEXTUL PROIECTULUI

  Este estimat ca aproximativ 2 miliarde de oameni la nivel mondial au fost infectati cu virus

  hepatitic tip B (VHB) si aproximativ 350 de milioane de indivizi traiesc cu infectie cronica cu

  VHB. Aproximativ 600.000 de decese pe an deriva din ciroza secundara VHB si

  hepatocarcinomul asociat cirozei. In acest fel, hepatita virala cronica VHB se claseaza ca a

  zecea cauza de mortalitate la nivel mondial (Hatzakis A - The state of hepatitis B and C in

  Europe: report from the hepatitis B and C summit conference). Ciroza hepatica secundara

  infectiei VHB reprezinta principala indicatie pentru transplant hepatic in Romania, tara ce se

  situeaza prima in Uniunea Europeana in ceea ce priveste mortalitatea datorata acestei

  cauze.

 • 4

  Epidemiologia infectiei VHC la nivel European este intr-o continua evolutie, iar parametrii

  epidemiologici de genul prevalenta, incidenta, distributia si factorii de risc au suferit

  schimbari substantiale in ultimii zece ani ca o consecinta a imbunatirilor aduse sistemului

  sanitar, cresterii numarului de consumatori de droguri intravenoase si migratiei populatiei

  din zonele endemice.

  In cazul pacientilor terapia antivirala eficienta este obligatorie pentru a stopa progresia bolii

  pana la ciroza decompensata si hepatocarcinom si implicit la scaderea secundara a costurilor

  asociate managementului acestor complicatii si scaderii nevoii de transplant hepatic. In

  plus, in cazul pacientilor infectati cu VHB, vindecarea nu este inca posibila.

  In anul 2010, in Romania, din indicatorii morbiditatii spitalizate la DRG H 3012-3013, reiese

  ca numarul cazurilor internate de ciroza si hepatita cronica a fost de 40.551, iar numarul

  deceselor prin ciroza si hepatopatii cronice a fost de 11.920 (Metodologia de supraveghere a

  hepatitelor virale tip B si C).

  Este recunoscut faptul ca, urmare a programelor de vaccinare de rutina desfasurate de

  statele membre UE, incidenta VHB a scazut.Totusi, actual, numerosi parinti, inclusiv la

  sfatul medicilor de familie, refuza vaccinarea copiilor lor.Desi nu exista o statistica oficiala,

  se estimeaza ca aproximativ 20% din parinti refuza vaccinarea.In aceste conditii, instruirea

  medicilor de familie, care interactioneaza cu parintii, este esentiala pentru promovarea

  vaccinarii si implicit scaderea tuturor consecintelor asociate infectiei cronice B (Nelson NP -

  Epidemiology of Hepatitis B Virus Infection and Impact of Vaccination on Disease).

  In cadrul supravegherii gravidelor de catre medicii de familie se indica testarea obligatorie

  pentru hepatita B/C prin Ordin al Ministrului Sanatatii (nr 388/186/2015).Cu toate acestea,

  nu exista date referitoare la procentul de femei insarcinate si infectate viral.In acelasi timp,

  gravidele decelate cu infectie, trebuie indrumate catre Centre tertiare de Gastroenterologie

  pentru stadializarea bolii, stabilirea riscurilor nasterii si a profilaxiei transmiterii verticale,

  prevenind astfel mortalitatea infantila si materna.In Institutul Clinic Fundeni, Centrul de

  Gastroenterologie si Hepatologie, au fost evaluate numai 20 de paciente insarcinate in cursul

  anului 2016.

  Infectia cu virusurile hepatitice B si C, reprezinta o prioritate de sanatate publica in

  Romania pe seama profilului epidemiologic nefavorabil al infectiei virale in populatie, a

  incidentei formelor clinice de boala, dar si a potentialului evolutiv important catre patologii

  hepatice cu grad inalt de severitate si letalitate, intens consumatoare de resurse.

  In conditiile in care medicina inregistreaza progrese considerabile de la an la an, este

  imperios necesar ca personalului medical sa i se ofere posibilitatea de a participa la

 • 5

  programe de formare profesionala.Formarea profesionala continua este considerata cea mai

  eficienta modalitate de a facilita insusirea cunostintelor teoretice, dar in special a

  abilitatilor practice de evaluare, diagnostic si tratament, precum si actualizarea

  cunostintelor si perfectionarea continua a pregatirii profesionale.

  Prin imbunatatirea competentelor medicilor din intreaga tara se poate imbunatati si

  accesabilitatea pacientilor la tratament. Se doreste a se crea o imagine completa si corecta

  asupra dimensiunii epidemiologice a infectiilor virale din Romania si asupra beneficiilor

  vitale privind tratamentul antiviral.Prin presiunea combinata a pacientilor bine informati de

  catre medici si a medicilor competenti, se poate crea premiza informarii factorilor de

  decizie din sistemul sanitar pentru o alocare mai eficienta a resurselor disponibile in special

  pentru a creste accesul pacientului cu hepatita la noile terapii antivirale.

  ACTIVITATI

  A2.1 Planificarea si derularea modulului de formare pentru medici de familie si medici

  gastro/ medicina internia/ imagistica/ boli infectioase/ oncologie

  METODOLOGIE DE FORMARE:

  Metodologia de formare a personalului medical implicat in managementul pacientilor

  infectati cronic cu virus hepatitic B si C va fi elaborata pornind de la structura practicilor

  existente in alte state membre UE. Prin urmare, metodologia din cadrul proiectului va pune

  la dispozitia medicilor participanti la programul de formare a unui pachet de cunostinte

  teoretice si practice conceput si structurat prin adaptarea modelelor europene.

  Modulele teoretice vor integra seturi de informatii/ reguli/ proceduri/ tehnici cu privire la

  infectia cronica cu virusuri hepatice B si C. Aspecte care vor fi detaliate si urmarite pe

  parcursul modulelor conform metodologiei de formare avizata in cadrul proiectului.

  Modulele de curs teoretic si modulele practice vor contine informatii structurate in functie

  de categorie de grup tinta careia se ad