+ All Categories
Home > Documents > Prod Carne Pasari

Prod Carne Pasari

Date post: 19-Jun-2015
Category:
Upload: geanina-alis
View: 959 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
26
Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor broiler de găină
Transcript
Page 1: Prod Carne Pasari

Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor broiler de

găină

Page 2: Prod Carne Pasari

Sistemul extensiv Acest sistem de creştere presupune

existenţa unor suprafeţe mari de teren de care păsările să beneficieze din plin. Cerinţele biologice ale păsărilor în condiţiile acestui sistem sunt departe de a fi satisfăcute şi, ca atare producţiile lor sunt mici. Acest sistem se utilizează, astăzi, mai mult în gospodăriile mici, unde păsările au la dispoziţie curtea, şi uneori şi grădinile. Puii se obţin, de cele mai multe ori, prin incubaţie naturală sau, mai rar, sunt obţinuţi de la staţiile de incubaţie şi crescuţi cu mijloace improvizate.

Hrănirea puilor de găină se face cu un amestec format din: cereale uruite (porumb, grâu şi orz), nutreţuri proteice de origine vegetală, de asemenea, uruite (şrot de floarea soarelui şi de soia), masă verde tocată şi chiar, nutreţuri de origine animală (brânză, ouă fierte).

Page 3: Prod Carne Pasari

Acest tip de hrănire se menţine în prima lună de viaţă a puilor, după care se trece treptat la hrănirea acestora, doar, cu grăunţe; pe lângă această sursă de hrană, puii mai dispun şi de eventualele insecte pe care le prind prin curte sau grădini.

Deşi consumul de muncă este redus, creşterea păsărilor în acest sistem nu este rentabilă, de multe ori fiind chiar păgubitoare când apar mortalităţi. Totuşi, creşterea tineretului în acest sistem duce la realizarea de economii de furaje şi la întărirea rezistenţei organismului.

Page 4: Prod Carne Pasari

Sistemul intensiv Tehnologia de creştere pe aşternut permanent Halele din România pentru creşterea puilor pentru carne pe aşternut permanent

prezintă, fiecare,o cameră tampon la intrare spaţiul propriu-zis de creştere a puilor. În această incintă se introduc puii de o zi la o densitate ce se stabileşte în funcţie de greutatea corporală medie a puilor prevăzută a se realiza la livrare. Pentru hibrizii „ROBRO”, densitatea la populare recomandată este de 14-17 pui/m2.

Firma „ROSS”, producătoare a unor hibrizi comerciali de găină pentru carne superperformanţi, are în vedere la stabilirea densităţii la populare următorii factori: vârsta, greutatea de sacrificare a puilor, condiţii de climă din zona în care aceştia se cresc, anotimpul de creştere şi tipul de adăpost utilizat.

În mod curent, însă la popularea halelor cu pui de carne „ROSS” se tine cont numai de greutatea corporală programată a se realiza la vârsta de sacrificare.

Nr. crt.Gr.

sacrificare (kg)

Nr. pui de o zi/m2 Nr. crt.

Gr. sacrificare

(kg)

Nr. pui de o zi/m2

1 1,0 34,2 8 2,4 14,3

2 1,2 28,5 9 2,6 13,2

3 1,4 24,4 10 2,8 12,2

4 1,6 21,4 11 3,0 11,4

5 1,8 19,0 12 3,2 10,7

6 2,0 17,1 13 3,4 10,0

7 2,2 15,6 14 3,6 9,5

Page 5: Prod Carne Pasari

Când densitatea la populare este exagerată se constată următoarele neajunsuri: reducerea ratei de creştere, mai ales în perioada dinaintea sacrificării; lipsa uniformităţii; creşterea mortalităţii; deprecierea calităţi aşternutului şi, de aici, incidenţa mai mare a îmbolnăvirilor, defecte ale scheletului picioarelor; deprecierea calităţii cărnii (culoare, textură, miros, gust, aromă) şi a pielii (zgârieturi, textură necorespunzătoare); acoperire slabă cu penaj etc.

Page 6: Prod Carne Pasari

Vidul sanitar Perioada de vid sanitar are o durată de 4 săptămâni. În acest interval de

timp se efectuează, în ordine, următoarele lucrări: expedierea puilor broiler de găină la abator (în prima zi de vid sanitar); dezinfecţia tuturor suprafeţelor din hală: pereţi, tavan, pardoseală, utilaje

(imediat după evacuarea puilor din hală); evacuarea aşternutului. Pentru aceasta, mai întâi, se deconectează

sistemul de ventilaţie de la reţeaua electrică, împreună cu orice alt sistem acţionat cu ajutorul curentului electric. Apoi, se face o pre înmuiere a aşternutului cu o soluţie dezinfectantă, folosind un vermorel sau un spray cu presiune scăzută. În continuare, echipamentul tehnologic se demontează şi se scoate din hală sau, în funcţie de specificul acestuia, se ridică la o anumită înălţime faţă de sol, după care se îndepărtează, prin periere, praful şi pânzele de păiajen de pe pereţi, utilaje etc.

Page 7: Prod Carne Pasari

După scoaterea aşternutului, acesta se transportă la cel puţin 1,5 km de fermă, iar hala se spală la interior şi exterior cu un jet de apă sub presiune. În apă se introduce un detergent nespumant.

Echipamentul tehnologic se repară şi i se fac lucrările de întreţinere care se impun.

Hala se văruieşte, operaţiune urmată de o dezinfecţie a ei, prin pulverizare, sub presiune.

Dacă tehnologia impune scoaterea echipamentului din hală, acesta se spală acolo unde a fost depozitat, de asemenea, cu un jet de apă conţinând un detergent nespumant, sub presiune şi, în final, se dezinfectează, pentru ca numai după efectuarea acestor lucrări să fie reparat şi readus la parametrii funcţionali.

Lucrările de dezinfecţie se continuă cu o fumigaţie energică a halei ermetizate, la temperatură de +21ºC. după fumigaţie, hala rămâne ermetizată timp de 24 ore. În acest interval de timp se face dezinfecţia incintei fermei şi a căilor de acces.

Page 8: Prod Carne Pasari

Atunci când echipamentul tehnologic a fost scos în exterior, se procedează la reintroducerea lui în hală, montându-se la loc şi numai după aceea, se realizează fumigaţia.

În hala aerisită se introduce aşternutul permanent pe toată suprafaţa ei, intr-un strat gros de 10-20 cm; acesta trebuie să fie curat, neinfestat cu mucegai şi neinfestat cu germeni patogeni. Ca aşternut se pot folosi: talaş, paie tocate, deşeuri de hârtie, coji de seminţe de floarea soarelui şi de cereale, pleavă de cereale, nisip etc.

Felul aşternutului Caracteristicile aşternutului

TalaşAbsorbţie şi biodegradare bune. Contaminare scăzută. Uneori, poate apare pericolul de fermentare.

Paie tocate

Paiele de grâu sunt cele mai bune dintre toate paiele. Există, totuşi, riscul contaminării cu substanţe chimice folosite în producţia cerealieră, ca şi cu micotoxine. Se degradează greu. Un aşternut bun este şi acela din paie de grâu tocate şi talaş, în proporţii egale.

Deşeuri de hârtieEste greu de menţinut în condiţii de umiditate optimă. Nu se vor folosi deşeuri de hârtie velină.

Coji de seminţe de floarea soarelui şi de cereale

Nu sunt bune absorbante. Se pot folosi mai bine în amestec cu alte materiale. Păsările au tendinţa să consume aşternutul.

Pleava de cerealeÎn general, nu este recomandată. Produce praf şi păsările au tendinţa să consume aşternutul.

NisipFolosit, de obicei, în zonele aride sau deşertice, pe pardoseală de beton. Se administrează bine, dar păsările pot avea dificultăţi de deplasare dacă aşternutul nu este împrăştiat uniform.

Page 9: Prod Carne Pasari

Odată introdus aşternutul şi readus echipamentul tehnologic în stare de funcţionare, se execută o nouă fumigaţie, în aceleaşi condiţii ca în prima.

Toate aceste lucrări se recomandă să fie executate în prima săptămână de vid sanitar, pentru ca în săptămâna a doua şi a treia să se asigure odihna hale, în vederea ruperii lanţului microbian. Pe tot timpul perioadei de odihnă a halei, uşile se menţin închise, iar orificiile de admisie-evacuare ale sistemului de ventilaţie şi oricare alt loc de comunicare cu exteriorul se blochează.

La expirarea timpului de odihnă a halei, se face evaluarea lucrării de curăţenie şi dezinfecţie prin prelevarea de probe de sanitaţie şi examinarea acestora în laboratoare de specialitate. Dacă testele se sanitaţie corespund, în săptămâna a patra de vid se pregăteşte hala pentru populare. Unii practicieni tratează aşternutul cu var nestins, pe considerentul că acesta absoarbe umezeala din aşternut, are efect bactericid şi, în plus, prin stingerea lui se formează Ca(OH)2, cu degajare de căldură şi eliberare de O2.

Page 10: Prod Carne Pasari

Microclimatul din halele de pui de carneCondiţiile de microclimat din halele de creştere a puilor de găină pentru carne sunt proprii fiecărui hibrid în parte.

Dinamica temperaturii din halele cu hibrizi comerciali de găină pentru carne „ROSS”

Demaraj pe toată suprafaţa halei

Demaraj în ţarcuri

Vârsta (zile)

Tempera-tura (ºC)

Vârsta (zile)

Temperatura (ºC)

Sub eleveuză

La 2 m de eleveuză

În restul halei

1 29 1 30 27 253 28 3 28 26 246 27 6 28 25 239 26 9 27 25 23

12 25 12 26 25 2215 24 15 25 24 2218 23 18 24 24 2221 22 21 23 23 2224 21 24 22 22 21

27-42(49) 21-20 27-42(49) 21-20 21-20 21-20

Page 11: Prod Carne Pasari

Eleveuză lectrică

Aerotermă cu gaz

Page 12: Prod Carne Pasari

Comportamentul puilor de carne în hala de creştere este un bun indicator pentru nivelul de temperatură. Astfel, dacă temperatura este corectă, puii se distribuie uniform în toată hala şi emit un murmur specific. Când temperatura este prea ridicată puii devin apatici şi molatici. La o temperatură prea scăzută, puii se înghesuie şi piue ascuţi; în cazul când sunt curenţi, puii se deplasează în zone în care nu sunt afectaţi şi piuie ascuţit, ca şi atunci când temperatura este prea scăzută.

Temperatura din hală se măsoară la nivelul puilor.

Page 13: Prod Carne Pasari

Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie de 65-70% în

primele 10 zile de viaţă ale puilor, după care se consideră că valori de 55-70% permit o bună întreţinere a aşternutului, previn deshidratarea mucoasei respiratorii şi diminuează riscurile apariţiei bolilor pulmonare şi cardiace. Este de reţinut şi faptul că reducerea temperaturii în hală sub +20ºC, imediat după încheierea perioadei de demaraj, asociată cu un nivel de umiditate sporit determină puii să consume mai multă hrană pentru termoreglare, ceea ce va conduce la diminuarea sporului mediu zilnic de creştere în greutate şi la realizarea unui indice de conversie a hranei necorespunzător.

Page 14: Prod Carne Pasari

VentilaţiaPrintr-o ventilaţie bună

de îmbunătăţeşte calitatea aerului din hală şi se uniformizează temperatura şi umiditatea relativă a aerului. Dacă se constată o tendinţă de acumulare în hală a gazelor toxice, peste limite admise, se pot folosi ventilatoare suplimentare care să optimizeze calitatea aerului la nivelul puilor.

Curenţii de aer

La temperaturi situate în limitele confortului termic, curenţii de aer, de o anumită viteză, nu influenţează negativ sănătatea puilor; datorită însă imperfecţiunilor constructive şi funcţionale ale halelor, microclimatul acestora este vizibil influenţat de condiţiile mediului exterior, fapt ce face ca la temperaturi ridicate, cum sunt cele din timpul verii, să fie nevoie de o intensificare a curenţilor de aer din hale, în timp ce la temperaturile scăzute ale iernii să devină imperios necesară reducerea vitezei acestor curenţi. Viteza curenţilor de aer este dependentă şi de vârsta puilor.

Page 15: Prod Carne Pasari

Regimul de lumină

Aplicarea unui program de lumină adecvat garantează realizarea unei curbe de creştere în greutate optime, dacă şi ceilalţi factori de influenţă ai producţiei de carne se manifestă la nivelul dorit.

În general, la puii de găină crescuţi pentru carne se practică un program de 23-24 ore lumină, zilnic, dar, diferite cercetări au arătat că şi un program de lumină sub 23 ore poate da bune rezultate, dacă modificarea acestui program se face prin una din metodele de mai jos:creşterea fotoperioadei;reducerea fotoperioadei;fracţionare luminii.

Page 16: Prod Carne Pasari

Program de lumină cu creşterea fotoperioadei pentru hibrizii „ROSS”, nesexaţi în hale închise

Vârsta în zile Lumina (ore) Întuneric (ore)

0-3 23 1

4-7 18 6

8-14 14 10

15-21 16 8

22-28 18 6

29-sacrificare 23 1

Page 17: Prod Carne Pasari

La păsările care sunt trecute pe un program fracţionat de lumină, sunt foarte bine delimitaţi timpii pentru furajare şi adăpare de cei pentru odihnă. Prin experienţe atent conduse, s-a dovedit că scheletul, sistemul cardiovascular şi imunitar, precum şi ţesutul muscular se dezvoltă mai bine la puii care sunt supuşi unui astfel de program de lumină, decât atunci când se foloseşte lumina continuă. În plus, întreruperea luminii la anumite intervale de timp conduce la reducerea incidenţei pododermatitelor şi a higroamelor pectorale. Se consideră că dacă păsărilor li se asigură tainuri regulate, posibile a fi administrate prin aplicarea acestui program, după fiecare tain urmează o perioadă mai lună de digestie, fapt ce determină o utilizare mai bună a hranei în organismul păsărilor.

Page 18: Prod Carne Pasari

Hrănitori pentru pui broiler de găină

Page 19: Prod Carne Pasari

Ssiteme de adăpare a puilor

Page 20: Prod Carne Pasari

Sistemul super intensivTehnologia de creştere în baterii de

cuşti Creşterea pe verticală a puilor de

carne, în baterii de cuşti, constituie o tehnologie practicată numai în câteva ţări, între care se află şi ţara noastră.

La noi, pentru creşterea pe verticală a puilor de carne se folosesc mai multe tipuri de baterii, din rândul cărora mai răspândită este bateria BP-4. Reţinerile avute în creşterea broilerului de găină în baterii sunt legate, în principal, de obţinerea unor carcase având o incidenţă mai mare a higroamelor pectorale.

Între tehnologia de creştere a puilor de carne pe aşternut permanent şi cea corespunzătoare creşterii în baterii nu sunt deosebiri esenţiale.

Page 21: Prod Carne Pasari

Baterie piramidală pe patru nivele – BP-4

Page 22: Prod Carne Pasari

Performanţe productive ale unor hibrizi comerciali de găină pentru cane crescuţi în România

Felul hibridului

Sexul

Greutatea corporală la

vârsta de sacrificare (g)

Indicele de conversie a hranei (kg

n.c./kg spor)Robro-69 Pui nesexaţi 2100-2200 2,0-2,1Robro-70 Pui nesexaţi 2100-2200 2,0-2,1Mini-Robro Pui nesexaţi 1900-2000 1,8-2,1

ROSS-308Masculi 2370 1,720Femele 1970 1,800

LOHMANN MEAT

Masculi 2329 1,753Femele 2002 1,825

ARBOR ACRES,clasic

Pui nesexaţi 2940 1,900Masculi 3181 1,870Femele 2699 1,940

Page 23: Prod Carne Pasari

Sisteme alternative de creştere

Alte sisteme de creştere a puilor broiler de găină nu au fost implementate până în momentul de faţă, dar sistemele alternative de creştere a păsărilor pentru ouă, s-ar putea preta şi pentru creşterea puilor broiler de găină.

Recentele echipamente şi utilaje avicole, lansate de marile firme constructoare de profil din lume, răspund şi unui alt deziderat cerut cu insistenţă de ecologişti, respectiv, uscarea dejecţiilor produse de păsări, prevenindu-se astfel poluarea mediului cu dejecţii umede, eliminate în exteriorul halelor. În acest sens, firma BIG DUTCHMAN a lansat în fabricaţie bateriile EUROVENT şi AVIMAX, cu uscarea dejecţiilor pe bandă.

Page 24: Prod Carne Pasari

Avantajele bateriei cu uscare a dejecţiilor pe bandă sunt următoare:

mediul din hală este simţitor îmbunătăţită;

se asigură o asimilare superioară a furajelor;

dejecţiile, având aproximativ 55% substanţă uscată, pot fi uşor stocate şi administrate pe teren, fără probleme pentru mediu.

Page 25: Prod Carne Pasari

Bateria Eurovent

Page 26: Prod Carne Pasari

Recommended